Clorox Company: Ennusteet

Päivitetty 27.9.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.7.2019.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

clx-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020

  • liikevaihto kasvaa: +0…+2 % (2019: 6 214 M USD)
  • EPS: 6,30 – 6,50 USD (2019: 6,32 USD)

Yhtiö arvioi, että myyntiin ja marginaaleihin voi negatiivisesti vaikuttaa koveneva kilpailu sekä jälleenmyynnin tilanne, kohoavat logistiikan kulut sekä kauppasotaan liittyvät tullitariffit yms.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Cloroxilla on 4 segmenttiä:

  • Cleaning: sisältää pyykinpesuun, siivoukseen sekä kodinhoitoon liittyviä kuluttaja- ja ammattituotteita USA:n markkinoille.
  • Household: sisältää grillaushiiltä, erilaisia laukkuja ja säilytysastioita, kissanhiekkaa, laihdutusvalmisteita yms. USA:n markkinoille.
  • Lifestyle: sisältää elintarvikkeita, veden suodatintuotteita, luonnontuotesarjoja yms. USA:n markkinoille.
  • International: sisältää em. 3 segmentin myyntiä USA:n ulkopuolelle.

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien tulos ennen veroja -marginaalit. Marginaaleissa hyvää on suurimman segmentin Cleaning:n marginaalien trendinomainen kohentuminen. Sen sijaan Household ja Lifestyle -segmenttien marginaalit ovat laskutrendissä – vaikkakin Lifestylen dollarimääräinen tuloskunto on ollut hienoisessa nousussa. Kova kilpailutilanne on pitänyt marginaaleja paineessa.

Kansainvälisten toimintojen marginaalitaso on selvästi USA:ta alhaisemmalla tasolla.

MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cleaning 28,6% 28,4% 27,9% 26,1% 26,7% 24,4%
Houshold 17,1% 16,9% 18,9% 21,4% 23,0% 20,9%
Lifestyle 20,5% 20,2% 22,6% 24,4% 25,4% 27,1%
International 10,8% 9,9% 8,2% 8,0% 6,6% 7,3%
YHTEENSÄ 16,8% 16,5% 17,2% 17,3% 17,1% 16,3%

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen Clorox Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Cleaning 2 150 540 520 510 580 2 109 530 508 500 571
Muutos (%) 1,9% 1,9% 2,4% 2,0% 1,6% 2,4% 2,7% -1,0% 5,9% 2,1%
Houshold 1 870 555 485 400 430 1 870 546 489 393 442
Muutos (%) 0,0% 1,6% -0,8% 1,8% -2,7% -4,5% -11,2% -0,8% -4,1% 0,2%
Lifestyle 1 290 320 315 340 315 1 265 312 309 335 309
Muutos (%) 2,0% 2,6% 1,9% 1,5% 1,9% 17,5% 0,3% 22,6% 25,0% 25,6%
International 970 245 240 245 240 970 239 245 245 241
Muutos (%) 0,0% 2,5% -2,0% 0,0% -0,4% -5,6% -4,0% -5,4% -7,9% -5,1%
YHTEENSÄ 6 280 1 660 1 560 1 495 1 565 6 214 1 627 1 551 1 473 1 563
Muutos (%) 1,1% 2,0% 0,6% 1,5% 0,1% 1,5% -3,8% 2,2% 4,0% 4,2%

Tilikauden liikevaihto kasvoi hieman, mihin vaikutti positiivisesti yhtiön tekemät yhtiöjärjestelyt: Nutranext:n hankinta ja Aplicare:n myynti. Liikevaihtoa tuki myös yhtiön tekemät hintojen korotukset. Sen sijaan valuuttojen vastatuuli vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon niin, että kasvu jäi noin +1,5 prosenttiin.

Cleaning-segmentin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 noin +2,4 prosenttia, mitä tuki tehdyt hintojen korotukset. Myyntivolyymit jäivät hieman edellisvuodesta. Viime vuosina segmentin liikevaihto on kasvanut noin +1…+3 prosentin tahdilla, joten tein tilikauden 2020 ennusteen tästä lähtökohdasta noin +1,9 prosentin kasvuun.

Household-segmentin liikevaihto laski -4,5 prosenttia tilikaudella 2019. Liikevaihdon laskuun vaikutti toimitusmäärien selvä väheneminen. Toimitusmääriä laski mm. Glad-tuotteiden reipas hintojen korotus sekä grillihiilten kohdalla jakelusopimusten muutokset ja alhaisemmat myynninedistämiskampanjat. Arvioin tilikauden 2020 liikevaihdon pysyvän päättyneen tilikauden tasolla.

Lifestyle-segmentin liikevaihto kasvoi +17,5 prosenttia tilikaudella 2019, missä selvää kasvua tuki tehdyt yritysjärjestelyt. Myös segmentin orgaaninen kasvu oli hyvää mm. veden suodatintuotteiden ja terveystuotteiden kohdalla. Q4/2019 myynti kasvoi vain +0,3 prosenttia, mihin vaikutti se, että hankittu liiketoiminto sisältyi jo vertailukauden lukuihin. Tämä huomioiden tein tilikauden 2020 liikevaihtoennusteen noin +2 prosentin kasvuun.

International-segmentin liikevaihto laski -5,6 prosenttia, missä valuuttojen vastatuuli tuntui selvästi. Varsinkin Argentiinan valuutan devalvoituminen ja hyperinflaatiotilanne painoi raportoituja lukuja. Tein tilikauden 2020 liikevaihtoennusteen siitä ajatuksesta, että valuuttojen vastatuuli tasoittuisi lähitulevaisuudessa.

Koko tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain noin 6,0 – 6,5 miljardia dollaria. Tämä olisi noin +1,1 prosenttia päättynyttä tilikautta enemmän ja vastaisi yhtiön omaa arviota eli ”orgaaninen liikevaihto nousee +0…+2 %”.

Tulos ennen veroja -ennuste

Muista yrityksistä poiketen Clorox raportoi segmenttien kohdalla tulos ennen veroja -luvut. Taulukossa on esitetty nämä luvut ja laskettu marginaali tulos ennen veroja tulokselle. Samalla on esitetty verot ja näin on saatu laskettu nettotulos.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
TULOSLASKELMA
Cleaning 615 155 140 140 180 600 150 135 135 180
Muutos (%) 2,5% 3,3% 3,7% 3,7% 0,0% 4,5% 2,7% 0,0% 11,6% 4,7%
Houshold 320 120 95 50 55 316 118 93 46 59
Muutos (%) 1,3% 1,7% 2,2% 8,7% -6,8% -14,6% -23,9% 5,7% -14,8% -19,2%
Lifestyle 265 65 55 80 65 255 64 51 78 62
Muutos (%) 3,9% 1,6% 7,8% 2,6% 4,8% 4,9% 16,4% -7,3% 13,0% -3,1%
International 105 20 25 30 30 96 19 24 25 28
Muutos (%) 9,4% 5,3% 4,2% 20,0% 7,1% 14,3% 26,7% 4,3% 8,7% 21,7%
Muut -250 -60 -65 -60 -65 -243 -59 -63 -60 -61
YHTEENSÄ 1 055 300 250 240 265 1 024 292 240 224 268
Muutos (%) 3,0% 2,7% 4,2% 7,1% -1,1% -2,8% -4,6% -0,8% -1,3% -3,9%
MARGINAALI 16,8% 18,1% 16,0% 16,1% 16,9% 16,5% 17,9% 15,5% 15,2% 17,1%
Verot -240 -70 -55 -55 -60 -204 -51 -53 -42 -58
Nettotulos 815 230 195 185 205 820 241 187 182 210
EPS 6,35 1,79 1,52 1,44 1,60 6,32 1,88 1,44 1,40 1,62

Cleaning-segmentin tulos kasvoi +4,5 prosenttia hyvän liikevaihdon kehityksen vetämänä. Tehdyt hintojen korotukset sekä säästötoimet paransivat marginaaleja. Koska tuotannon ja valmistuksen kulutaso on nousussa, niin arvioin tilikauden 2020 tuloksen kasvun olevan noin +15 miljoonaa dollaria eli noin +2,5 prosenttia.

Household-segmentin tulos laski selvät -14,5 prosenttia tilikaudella 2019. Liikevaihdon laskun lisäksi tulostasoa painoi nousseet tuotannot ja valmistuksen sekä markkinoinnin kulut. Arvioin yhtiön tekevän kovasti töitä segmentin tuloskunnon eteen niin, että tilikauden 2020 tulos olisi suurin piirtein tilikauden 2019 tasolla.

Vaikka Lifestyle-segmentin liikevaihto kasvoi +17,5 prosenttia (n. +192 M USD), niin tulos kasvoi ”vain” +4,9 prosenttia (n. +12 M USD). Heikkoa tuloslisää selitti yhtiön kasvaneet markkinoinnin kulut. Arvioin, että yhtiön panostukset tuottavat hedelmää niin, että tulos kasvaisi tilikaudella 2020 noin +10 miljoonaa dollaria (+3,9 %).

International-segmentin tulos kasvoi laskeneesta liikevaihdosta huolimatta +12 miljoonaa dollaria (+14,3 %). Tässäkin segmentissä tehdyt hintojen korotukset sekä kustannussäästöt pitivät tuloskuntoa terässä eikä valuuttojen vastatuuli tai nousseet tuotannon kulut pystyneet kääntämään tuloskehitystä laskuun. Arvioin yhtiön jatkavan kustannussäästötoimiaan, mikä yhdessä valuuttakurssien tasaantumisen kanssa jatkaisi hyvää tuloskehitystä tilikaudella 2020.

Tein Muut-erän ennusteet noin -60…-65 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisilla luvuilla niin, että kulut olisivat yhteensä noin -250 miljoonaa dollaria tilikaudella 2020.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 veroaste olisi noin 22 – 23 prosenttia. Käytin veroja laskiessa noin 22,5 prosentin veroa.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 800 – 825 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaisi hienoista tulostason laskua edelliseen tilikauteen nähden. EPS kuitenkin nousisi noin 6,35 dollariin (2019: 6,32), sillä yhtiön osakemäärä on laskussa omien osakkeiden osto-ohjelman johdosta. Tämä EPS-ennuste on yhtiön antaman ennustehaarukan 6,30 – 6,50 dollarin välissä eli siten linjassa yhtiön kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Varsinkin, kun samalla kilpailutilanne on yhtiön mukaan edelleen kiristymässä.
  • Miten hidastuva maailmantalous vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Ovatko kuluttajat jatkossa entistä hintatietoisempia ja valitsevat hyllystä mieluummin halvemman kaupan oman ”private label” -tuotteen?
  • Vaikuttaako USA:n ja Kiinan kauppasota Cloroxin raaka-aineiden virtaan ja/tai niihin liittyviin tariffimaksuihin?

Yhtiön liikevaihto on viime vuosina kasvanut noin +1…+3 prosentin tahdilla, joten arvelen kasvun pysyvän tällä tasolla myös tulevina vuosina. Mahdolliset yritysjärjestelyt voivat tietenkin muuttaa tätä lähtökohtaa, mutta muutetaan ennusteita sitten, jos ja kun tällainen tilanne eteen tulee.

Tuloksen kohdalla lähdin siitä ajatuksesta, että yhtiön kustannussäästöohjelmien avulla tulos ennen veroja -marginaali nousisi parin vuoden takaisille noin 17,0 – 17,5 prosentin tasoille. Tämän takia prosenttimääräinen tuloskehitys olisi liikevaihtoa parempaa.

Veroja laskiessa käytin 22,5 prosentin veroastetta.

Tuloslaskelma liikevaihdosta alkaen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 6 525 6 375 1 690 1 585 1 520 1 580
Muutos (%) 2,4% 1,5% 1,8% 1,6% 1,7% 1,0%
Tulos ennen veroja 1150 1100 315 260 250 275
Muutos (%) 4,5% 4,3% 5,0% 4,0% 4,2% 3,8%
MARGINAALI 17,6% 17,3% 18,6% 16,4% 16,4% 17,4%
Verot -260 -250 -70 -60 -55 -65
Nettotulos 890 850 245 200 195 210
EPS 6,93 6,62 1,91 1,56 1,52 1,64

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset