Clorox Company: Ennusteet

Päivitetty 3.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.7.2019.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

clx-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020

  • liikevaihto: -3…+1 % (2019: 6 214 M USD)
  • EPS: 6,05 – 6,25 USD (2019: 6,32 USD)

Yhtiö arvioi, että myyntiin ja marginaaleihin voi negatiivisesti vaikuttaa koveneva kilpailu sekä jälleenmyynnin tilanne, kohoavat logistiikan kulut sekä kauppasotaan liittyvät tullitariffit yms.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Cloroxilla on 4 segmenttiä:

  • Cleaning: sisältää pyykinpesuun, siivoukseen sekä kodinhoitoon liittyviä kuluttaja- ja ammattituotteita USA:n markkinoille.
  • Household: sisältää grillaushiiltä, erilaisia laukkuja ja säilytysastioita, kissanhiekkaa, laihdutusvalmisteita yms. USA:n markkinoille.
  • Lifestyle: sisältää elintarvikkeita, veden suodatintuotteita, luonnontuotesarjoja yms. USA:n markkinoille.
  • International: sisältää em. 3 segmentin myyntiä USA:n ulkopuolelle.

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien tulos ennen veroja -marginaalit. Marginaaleissa hyvää on suurimman segmentin Cleaning:n marginaalien trendinomainen kohentuminen. Sen sijaan Household ja Lifestyle -segmenttien marginaalit ovat laskutrendissä – vaikkakin Lifestylen dollarimääräinen tuloskunto on ollut hienoisessa nousussa. Kova kilpailutilanne on pitänyt marginaaleja paineessa.

Kansainvälisten toimintojen marginaalitaso on selvästi USA:ta alhaisemmalla tasolla.

MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cleaning 29,3% 28,4% 27,9% 26,1% 26,7% 24,4%
Houshold 14,3% 16,9% 18,9% 21,4% 23,0% 20,9%
Lifestyle 21,2% 20,2% 22,6% 24,4% 25,4% 27,1%
International 11,8% 9,9% 8,2% 8,0% 6,6% 7,3%
YHTEENSÄ 16,5% 16,5% 17,2% 17,3% 17,1% 16,3%

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen Clorox Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Cleaning 2 100 528 510 500 562 2 109 530 508 500 571
Muutos (%) -0,4% -0,4% 0,4% 0,0% -1,6% 2,4% 2,7% -1,0% 5,9% 2,1%
Houshold 1 750 539 460 370 381 1 870 546 489 393 442
Muutos (%) -6,4% -1,3% -5,9% -5,9% -13,8% -4,5% -11,2% -0,8% -4,1% 0,2%
Lifestyle 1 300 313 320 345 322 1 265 312 309 335 309
Muutos (%) 2,8% 0,3% 3,6% 3,0% 4,2% 17,5% 0,3% 22,6% 25,0% 25,6%
International 975 244 245 245 241 970 239 245 245 241
Muutos (%) 0,5% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% -5,6% -4,0% -5,4% -7,9% -5,1%
YHTEENSÄ 6 125 1 624 1 535 1 460 1 506 6 214 1 627 1 551 1 473 1 563
Muutos (%) -1,4% -0,2% -1,0% -0,9% -3,6% 1,5% -3,8% 2,2% 4,0% 4,2%

Q1:n liikevaihto laski 3,6 prosenttia ja orgaanisesti noin 2 prosenttia. Pahiten liikevaihto laski Household-segmentissä (-61 M USD, -14 %).

Cleaning-segmentin liikevaihto laski Q1:llä hieman (-1,6 %) heikomman tuotemixin ja laskeneiden myyntivolyymien johdosta. Tein tilikauden 2020 ennusteen Q1:n johdattelemana hieman alle vuoden 2019 tason.

Household-segmentin liikevaihto laski rumat 14 prosenttia Q1:llä. Liikevaihtoa laski eräiden tuoteryhmien jakelusopimusten muutokset ja alhaisemmat myynninedistämiskampanjat. Arvioin pahimman laskun korjaantuvan tilikauden edetessä, mutta kokonaisuutena liikevaihto jäisi yli 5 prosenttia vertailukaudesta.

Lifestyle-segmentin liikevaihdon hyvä kehitys jatkui myös Q1:llä (+4,2 %) uusien tuotelanseerauksien avulla. Tein tilikauden 2020 liikevaihtoennusteen noin 3 prosentin kasvuun.

International-segmentin liikevaihto jäi Q1:llä viime vuoden tasolle. Orgaanisesti kasvu oli vahvaa (+8 %), mutta Etelä-Amerikan ja Aasian valuuttojen heikko kehitys söi orgaanisen kasvun hyödyn pois. Tein tilikauden 2020 liikevaihtoennusteen siitä ajatuksesta, että valuuttojen vastatuuli tasoittuisi tilikauden lopulla.

Koko tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain noin 5,75 – 6,25 miljardia dollaria. Tämä olisi noin 1,4 prosenttia päättynyttä tilikautta vähemmän ja vastaisi yhtiön omaa arviota eli ”orgaaninen liikevaihto kehittyy -3…+1 %”.

Tulos ennen veroja -ennuste

Muista yrityksistä poiketen Clorox raportoi segmenttien kohdalla tulos ennen veroja -luvut. Taulukossa on esitetty nämä luvut ja laskettu marginaali tulos ennen veroja tulokselle. Samalla on esitetty verot ja näin on saatu laskettu nettotulos.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
TULOSLASKELMA
Cleaning 615 157 140 140 178 600 150 135 135 180
Muutos (%) 2,5% 4,7% 3,7% 3,7% -1,1% 4,5% 2,7% 0,0% 11,6% 4,7%
Houshold 250 120 75 30 25 316 118 93 46 59
Muutos (%) -20,9% 1,7% -19,4% -34,8% -57,6% -14,6% -23,9% 5,7% -14,8% -19,2%
Lifestyle 275 65 60 80 70 255 64 51 78 62
Muutos (%) 7,8% 1,6% 17,6% 2,6% 12,9% 4,9% 16,4% -7,3% 13,0% -3,1%
International 115 21 25 30 39 96 19 24 25 28
Muutos (%) 19,8% 10,5% 4,2% 20,0% 39,3% 14,3% 26,7% 4,3% 8,7% 21,7%
Muut -240 -66 -65 -55 -54 -243 -59 -63 -60 -61
YHTEENSÄ 1 015 297 235 225 258 1 024 292 240 224 268
Muutos (%) -0,9% 1,7% -2,1% 0,4% -3,7% -2,8% -4,6% -0,8% -1,3% -3,9%
MARGINAALI 16,6% 18,3% 15,3% 15,4% 17,1% 16,5% 17,9% 15,5% 15,2% 17,1%
Verot -230 -70 -55 -50 -55 -204 -51 -53 -42 -58
Nettotulos 785 227 180 175 203 820 241 187 182 210
EPS 6,16 1,78 1,41 1,37 1,59 6,32 1,88 1,44 1,40 1,62

Cleaning-segmentin tulos laski hieman (-1,1 %) liikevaihdon laskun johdosta. Tehdyt säästötoimenpiteet paransivat marginaaleja. Arvioin säästötoimenpiteiden alkavan purra tulevien kvartaalien aikana niin, että segmentin tilikauden 2020 tulos kasvaisi 2,5 prosenttia (+15 M USD).

Household-segmentin Q1-tulos laski lähes 60 prosenttia (-34 M USD). Liikevaihdon laskun lisäksi tulostasoa painoi nousseet tuotannot ja valmistuksen sekä markkinoinnin kulut. Arvioin yhtiön tekevän kovasti töitä segmentin tuloskunnon eteen niin, että tuloskunto kohenee tilikauden edetessä, mutta tästäkin huolimatta tulos jäisi noin 20 prosenttia vuodesta 2019.

Lifestyle-segmentin tulos kasvoi liikevaihtoa vauhdikkaammin eli noin 13 prosenttia (+8 M USD). Arvioin, että yhtiön tuotelanseeraukset sekä muut panostukset tuottavat hedelmää niin, että tulos kasvaisi tilikaudella 2020 noin 20 miljoonaa dollaria (+7,8 %).

International-segmentin tulos kasvoi tasaisesta liikevaihdosta huolimatta 11 miljoonaa dollaria (+39,3 %). Tässäkin segmentissä tehdyt hintojen korotukset sekä kustannussäästöt pitivät tuloskuntoa terässä eikä valuuttojen vastatuuli tai nousseet tuotannon kulut pystyneet kääntämään tuloskehitystä laskuun. Arvioin yhtiön jatkavan kustannussäästötoimiaan, mikä yhdessä valuuttakurssien tasaantumisen kanssa jatkaisi hyvää tuloskehitystä tilikaudella 2020.

Tein Muut-erän ennusteet noin -55…-65 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisilla luvuilla niin, että kulut olisivat yhteensä noin 240 miljoonaa dollaria tilikaudella 2020.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 veroaste olisi noin 22 – 23 prosenttia. Käytin veroja laskiessa noin 22,5 prosentin veroa.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 750 – 800 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaisi tulostason laskua edelliseen tilikauteen nähden. EPS olisi noin 6,16 dollaria, mikä olisi yhtiön antaman ohjeistuksen 6,05 – 6,25 dollarin sisällä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Varsinkin, kun samalla kilpailutilanne on yhtiön mukaan edelleen kiristymässä.
  • Miten hidastuva maailmantalous vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Ovatko kuluttajat jatkossa entistä hintatietoisempia ja valitsevat hyllystä mieluummin halvemman kaupan oman ”private label” -tuotteen?
  • Vaikuttaako USA:n ja Kiinan kauppasota Cloroxin raaka-aineiden virtaan ja/tai niihin liittyviin tariffimaksuihin?

Yhtiön liikevaihto on viime vuosina kasvanut noin 1…3 prosentin tahdilla, joten arvelen kasvun pysyvän tällä tasolla myös tulevina vuosina. Mahdolliset yritysjärjestelyt voivat tietenkin muuttaa tätä lähtökohtaa, mutta muutetaan ennusteita sitten, jos ja kun tällainen tilanne eteen tulee.

Tuloksen kohdalla lähdin siitä ajatuksesta, että yhtiön kustannussäästöohjelmien avulla tulos ennen veroja -marginaali nousisi parin vuoden takaisille noin 17,0 – 17,5 prosentin tasoille. Tämän takia prosenttimääräinen tuloskehitys olisi liikevaihtoa parempaa.

Veroja laskiessa käytin 22,5 prosentin veroastetta.

Tuloslaskelma liikevaihdosta alkaen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 6 475 6 300 1 675 1 575 1 500 1 550
Muutos (%) 2,8% 2,9% 3,1% 2,6% 2,7% 2,9%
Tulos ennen veroja 1115 1070 315 250 235 270
Muutos (%) 4,2% 5,4% 6,1% 6,4% 4,4% 4,7%
MARGINAALI 17,2% 17,0% 18,8% 15,9% 15,7% 17,4%
Verot -250 -235 -65 -55 -55 -60
Nettotulos 865 835 250 195 180 210
EPS 6,79 6,55 1,96 1,53 1,41 1,65

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus