Clorox Company: Ennusteet

Päivitetty 10.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.7.2019.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

clx-kvartaalituloslaskelma-q32020

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö nosti ohjeistustaan vuodelle 2020:

  • liikevaihto: +4…+6 % (aiempi arvio -3…+1 %)
  • EPS: 6,70 – 6,90 USD (aiempi arvio 6,10 – 6,25 USD)

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Cloroxilla on 4 segmenttiä:

  • Cleaning: sisältää pyykinpesuun, siivoukseen sekä kodinhoitoon liittyviä kuluttaja- ja ammattituotteita USA:n markkinoille.
  • Household: sisältää grillaushiiltä, erilaisia laukkuja ja säilytysastioita, kissanhiekkaa, laihdutusvalmisteita yms. USA:n markkinoille.
  • Lifestyle: sisältää elintarvikkeita, veden suodatintuotteita, luonnontuotesarjoja yms. USA:n markkinoille.
  • International: sisältää em. 3 segmentin myyntiä USA:n ulkopuolelle.

Oheisessa taulukossa on esitetty segmenttien tulos ennen veroja -marginaalit. Marginaaleissa hyvää on suurimman segmentin Cleaning:n marginaalien trendinomainen kohentuminen. Sen sijaan Household ja Lifestyle -segmenttien marginaalit ovat laskutrendissä – vaikkakin Lifestylen dollarimääräinen tuloskunto on ollut hienoisessa nousussa. Kova kilpailutilanne on pitänyt marginaaleja paineessa.

Kansainvälisten toimintojen marginaalitaso on selvästi USA:ta alhaisemmalla tasolla.

MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cleaning 32,2% 28,4% 27,9% 26,1% 26,7% 24,4%
Houshold 16,1% 16,9% 18,9% 21,4% 23,0% 20,9%
Lifestyle 21,5% 20,2% 22,6% 24,4% 25,4% 27,1%
International 13,7% 9,9% 8,2% 8,0% 6,6% 7,3%
YHTEENSÄ 16,8% 16,5% 17,2% 17,3% 17,1% 16,3%

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen Clorox Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20 Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Cleaning 2 375 641 671 501 562 2 109 530 508 500 571
Muutos (%) 12,6% 20,9% 32,1% 0,2% -1,6% 2,4% 2,7% -1,0% 5,9% 2,1%
Houshold 1 800 559 500 360 381 1 870 546 489 393 442
Muutos (%) -3,7% 2,4% 2,2% -8,4% -13,8% -4,5% -11,2% -0,8% -4,1% 0,2%
Lifestyle 1 350 342 339 347 322 1 265 312 309 335 309
Muutos (%) 6,7% 9,6% 9,7% 3,6% 4,2% 17,5% 0,3% 22,6% 25,0% 25,6%
International 1 025 270 273 241 241 970 239 245 245 241
Muutos (%) 5,7% 13,0% 11,4% -1,6% 0,0% -5,6% -4,0% -5,4% -7,9% -5,1%
YHTEENSÄ 6 550 1 812 1 783 1 449 1 506 6 214 1 627 1 551 1 473 1 563
Muutos (%) 5,4% 11,4% 15,0% -1,6% -3,6% 1,5% -3,8% 2,2% 4,0% 4,2%

Tilikauden 2020 ensimmäisen puoliskon liikevaihto laski 2,7 prosenttia ja orgaanisesti noin 1 prosenttia. Q3/2020 tilanne muuttui täysin koronaviruspandemian johdosta ja Q3:n liikevaihto nousi 15 prosenttia.

Pandemia näkyi erityisesti Cleaning-segmentissä (kasvua +32 %), missä erilaisten siivous- ja desinfiointivälineiden kysyntä nousi merkittävästi.

Myös muiden segmenttien myynti kääntyi kasvuun. Household-segmentin liikevaihto kasvoi pari prosenttia, kun tätä aikaisemmin liikevaihto oli laskenut noin 10 prosentin tahdilla 3 kvartaalin ajan.

Clorox arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto kasvaisi 4 – 6 prosenttia. Koska tilikautta on jäljellä vain Q4:n, niin sen liikevaihdon pitäisi kasvaa noin 10 – 12 prosenttia, jotta yhtiön ohjeistukseen päästäisiin.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain noin 6,45 – 6,65 miljardia dollaria.

Tulos ennen veroja -ennuste

Muista yrityksistä poiketen Clorox raportoi segmenttien kohdalla tulos ennen veroja -luvut. Taulukossa on esitetty nämä luvut ja laskettu marginaali tulos ennen veroja tulokselle. Samalla on esitetty verot ja näin on saatu laskettu nettotulos.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20 Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
TULOSLASKELMA
Cleaning 765 209 231 147 178 600 150 135 135 180
Muutos (%) 27,5% 39,3% 71,1% 8,9% -1,1% 4,5% 2,7% 0,0% 11,6% 4,7%
Houshold 290 121 107 37 25 316 118 93 46 59
Muutos (%) -8,2% 2,5% 15,1% -19,6% -57,6% -14,6% -23,9% 5,7% -14,8% -19,2%
Lifestyle 290 69 66 85 70 255 64 51 78 62
Muutos (%) 13,7% 7,8% 29,4% 9,0% 12,9% 4,9% 16,4% -7,3% 13,0% -3,1%
International 140 34 36 31 39 96 19 24 25 28
Muutos (%) 45,8% 78,9% 50,0% 24,0% 39,3% 14,3% 26,7% 4,3% 8,7% 21,7%
Muut -385 -123 -143 -65 -54 -243 -59 -63 -60 -61
YHTEENSÄ 1 100 310 297 235 258 1 024 292 240 224 268
Muutos (%) 7,4% 6,2% 23,8% 4,9% -3,7% -2,8% -4,6% -0,8% -1,3% -3,9%
MARGINAALI 16,8% 17,1% 16,7% 16,2% 17,1% 16,5% 17,9% 15,5% 15,2% 17,1%
Verot -235 -74 -56 -50 -55 -204 -51 -53 -42 -58
Nettotulos 865 236 241 185 203 820 241 187 182 210
EPS 6,80 1,85 1,89 1,46 1,59 6,32 1,88 1,44 1,40 1,62

Q3:n hyvä liikevaihdon kehitys näkyi myös tuloksessa, joka nousi noin 24 prosenttia. Ja kaikkien segmenttien tuloskunto nousi selvillä prosenteilla.

Cleaning-segmentin tulos nousi peräti 71 prosenttia pitkälti kasvaneen liikevaihdon vetämänä. Myös tehdyt säästötoimenpiteet sekä alhaisemmat tuotannon ja logistiikan kulut paransivat marginaaleja.

Tuloshaasteiden kanssa paininut Household-segmentti paransi myös tulostaan noin 107 miljoonaan dollariin. Muutos parempaan oli merkittävä – varsinkin, jos sitä vertaa alkuvuoden 25 ja 37 miljoonan dollarin lukuihin.

Muut-erän Q3:n kulut nousivat 143 miljoonaan dollariin viime vuoden 60 miljoonasta dollarista. Kuluja nosti bonuspalkkioiden kasvu sekä pandemiaan liittyvät töiden järjestelyt ja niistä syntyneet kulut.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 veroaste olisi noin 21 – 22 prosenttia. Käytin veroja laskiessa noin 21,5 prosentin veroa.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 850 – 880 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaisi noin 6,68 – 6,92 dollarin EPS:iä. Yhtiön EPS-ohjeistus oli 6,70 – 6,90 dollaria, joten ennusteeni on tämän mukainen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Koska yhtiön vuoden 2021 tilikausi alkaa heinäkuussa 2020, niin pandemia tukee yhtiön siivous- ja desinfiointivälineiden myyntiä vielä jonkin aikaa. Tämä näkyy ennusteissa H1/2021 liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Tämän jälkeen tilanne tasaantuu vahvojen vertailukauden lukujen johdosta.

Yhtiöllä on käynnissä tehostusohjelma, jonka tavoitteena on kasvattaa myyntiä noin 2 – 4 prosenttia ja nostaa marginaalia 0,25 – 0,50 prosenttiyksikköä. Ennusteet noudattaisivat näitä tavoitteita.

Tuloslaskelma liikevaihdosta alkaen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 6 850 6 700 1 750 1 750 1 550 1 650
Muutos (%) 2,2% 2,3% -3,4% -1,9% 7,0% 9,6%
Tulos ennen veroja 1175 1140 315 300 250 275
Muutos (%) 3,1% 3,6% 1,6% 1,0% 6,4% 6,6%
MARGINAALI 17,2% 17,0% 18,0% 17,1% 16,1% 16,7%
Verot -250 -240 -65 -65 -50 -60
Nettotulos 925 900 250 235 200 215
EPS 7,27 7,07 1,96 1,85 1,57 1,69

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus