Clorox Company sijoituskohteena

Päivitetty 27.9.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.7.2019.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Clorox on tunnettu erilaisten valkaisu- ja siivousaineiden valmistaja ja markkinoija. Useat yhtiön tuotteet ovat omissa kategorioissaan markkinajohtajia tai -kakkosia… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CLOROX Ennuste
Osake (27.9.2019) 150,77 Osinko 12 kk 4,28
Markkina-arvo (Mrd) 19,36 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 6 280 +1,1% Osinko/EPS 61% 4v ka
Nettotulos (M) 817,4 -0,3% Osinko/FCF 64% 4v ka
EPS 6,37 Omav.aste 11%
P/E 23,7 Gearing 466%
EV/EBIT 19,2 ROE 146,1%
P/B 34,60 ROI 35,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

THE CLOROX COMPANY27.9.2019 | 150,77 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cloroxin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon kehitys, korkea velkaisuus sekä korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut hienokseltaan eli noin +1…+3 prosentin vuotuisella tahdilla koko kuluneen vuosikymmenen. Tulostaso on noussut vuosien 2015 – 2018 aikana aiemmasta noin 580 miljoonasta dollarista nykyiselle noin 820 miljoonan dollarin tasolle. Tulostason nousua on tukenut tehdyt yrityskaupat sekä USA:n verouudistus. Kun nämä vaikutukset huomioidaan, niin voidaan kysyä, että mistä Cloroxille kasvua?

Taseessa esiin nousee alhainen oman pääoman määrä, joka on laskenut omien osakkeiden ja osinkojen myötä varasin alhaiselle tasolle. Vuosikymmenen alussa oma pääoma oli hetken aikaa jopa negatiivinen, mutta on nyt viimeisten vuosien aikana noussut noin 500 miljoonaan dollariin.

Alhaisesta omasta pääomasta johtuen liikearvon suhteellinen osuus taseen loppusummasta on noussut noin 30 prosentin tasolle. Vastaavasti velkaisuuden tunnusluvut ovat heikot: omavaraisuusaste on 10 – 15 prosenttia ja gearing yli 400 prosenttia. Osinkojen jälkeisillä rahavirroilla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois noin 10 – 15 vuodessa eli tästä näkökulmasta katsottuna yhtiön velkojen hoitokyky on ihan kohtuullisella tasolla.

Alhainen oman pääoman määrä tarkoittaa myös sitä, että pääomien tuottoprosentit ROE ja ROI ovat ihan omilla tasoillaan, joten tässäkään puhtaaseen tunnusluvun arvoon ei kannata nojautua.

Osinkosijoittaja on mielissään yhtiön osingon pitkästä nousuhistoriasta (nousua vuodesta 2002 alkaen). Viime keväänä kvartaaliosinko nousi +10,4 prosenttia 0,96 dollarista 1,06 dollariin. Tulevien 12 kuukauden osinkoennusteeni on 4,28 dollaria, mikä antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osake 150,77 USD).

PE-luku on nyt noin 23,7x, mikä indikoisi varsin korkeasti hinnoiteltua osaketta. Toisaalta PE-luku on viime vuosina ollut yli 20 tasolla, joten yhtiön tuloksentekokykyyn ja sen kehitykseen riittää luottoa. Osakkeen arvoksi sain 130 dollaria eli myös tämän perusteella noin 151 dollarin hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Clorox Company: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Clorox Companyn tilikausi 2019:

M USD 2019 2018
Liikevaihto 6 214 6 124 1,5%
Liiketulos (ebit) 1 121 1 139 -1,6%
Nettotulos (omistajille) 820 823 -0,4%
EPS (USD) 6,32 6,25

Tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi hieman, mihin vaikutti positiivisesti yhtiön tekemät yhtiöjärjestelyt: Nutranext:n hankinta ja Aplicare:n myynti. Liikevaihtoa tuki myös yhtiön tekemät hintojen korotukset. Sen sijaan valuuttojen vastatuuli vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon niin, että kasvu jäi noin +1,5 prosenttiin.

Liiketulos laski -1,6 prosenttia tilikaudesta 2018, mitä painoi nousseet tuotannot ja valmistuksen sekä markkinoinnin kulut. Jos liikevaihto kasvoi noin +90 miljoonaa dollaria, niin myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon kulujen nousu nappasi tästä -60 miljoonaa dollaria pois. Tämän jälkeen muiden erien maltillinen kehitys käänsi liikevaihdon tuoman hyödyn liiketuloksen kohdalla laskuun.

Seuraava kvartaaliosinko on 1,06 dollaria ja se irtoaa 29.10.2019 ja maksetaan 15.11.2019.

Näkymät tilikaudelle 2020

Clorox arvioi, että tilikauden 2020

  • liikevaihto kasvaa: +0…+2 % (2019: 6 214 M USD)
  • EPS: 6,30 – 6,50 USD (2019: 6,32 USD)

Yhtiö arvioi, että myyntiin ja marginaaleihin voi negatiivisesti vaikuttaa koveneva kilpailu sekä jälleenmyynnin tilanne, kohoavat logistiikan kulut sekä kauppasotaan liittyvät tullitariffit yms.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 1 565 1 563 0,1% 6 280 6 214 1,1%
Liiketulos (ebit) 265 268 -1,1% 1 147 1 121 2,3%
Nettotulos (omistajille) 205 210 -2,4% 817 820 -0,3%
EPS (USD) 1,60 1,62 6,37 6,32
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, USD) 4,28 3,94

Tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ja niiden perustelut ovat Clorox: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Yhtiön liikevaihto on kasvanut hienokseltaan eli noin +1…+3 prosentin vuotuisella tahdilla koko kuluneen vuosikymmenen. Tulostaso on noussut vuosien 2015 – 2018 aikana aiemmasta noin 580 miljoonasta dollarista nykyiselle noin 820 miljoonan dollarin tasolle. Tulostason nousua on tukenut tehdyt yrityskaupat sekä USA:n verouudistus. Tämä näkyy myös marginaalien selvänä kasvuna tänä aikana.

Kun nämä vaikutukset huomioidaan, niin voidaan kysyä, että mistä Cloroxille kasvua?

clx-tuloslaskelma-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 6,0 – 6,5 miljardia ja nettotulos noin 800 – 825 miljoonaa dollaria. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 13,0 prosenttia (2019: 13,2 %).

PE-luku on noin 23,7x tasolla eli osakkeen hintaa voidaan suhteellisen korkealle hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioi yhtiön liikevaihdon ja tuloksen ehkä hieman vaimean kehityksen. Cloroxin PE-luku on viimeisen 5 vuoden aikana liikkunut 20 – 28 välimaastossa, mikä kertonee yhtiön vahvasta tuloksentekokyvystä ja luottamuksesta sen kehitykseen.

clx-roeroi-q42019

Yhtiöllä on suhteellisen vähän omaa pääomaa, joten tämä näkyy myös ROE:n korkeina lukemina. Samasta syystä velkaisuuden huomioiva ROI on ollut hyvällä noin 35 – 45 prosentin tasolla.

Tase

Alhainen oman pääoman määrä vaikeuttaa myös taseen tunnuslukujen tulkintaa. Oma pääoma on laskenut yhtiön osingonjaon ja omien osakkeiden ostojen johdosta.

Liikearvon osuus koko taseesta on noussut noin 30 prosentin tasolle pitkälti tästä samasta syystä. Noin 20 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -300 miljoonan dollarin tulosvaikutusta, mikä painaisi nykyistä noin 820 miljoonan dollarin tulosta noin -35 prosenttia. Näin tarkasteltuna liikearvon määrä on kohtuullisempi kuin, mitä pelkkä tasetarkastelu antaisi ymmärtää.

clx-liikearvo-q42019

Velkaisuuden tunnusluvut ovat myös heikkoja. Omavaraisuusaste on vain 10 – 15 prosentin tasolla (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on yli 400 prosentissa (hyvä taso alle 100 %).

clx-velkaisuus-q42019

Korkeaa gearingin prosenttilukua pitää yllä jakajana toimivan oman pääoman alhainen määrä. Ei niinkään se, että velkaa olisi mitenkään hirvittävä määrä. Yhtiön velanhoitokyky on varsin hyvä, sillä osinkojen jälkeisillä rahavirroilla yhtiö voisi maksaa velkansa pois 10 – 15 vuoden aikana. Cloroxin luottoluokitus on A- tai Baa1 eli ihan hyvällä tasolla.

Rahavirta

Myös liiketoiminnan rahavirroissa on nähtävissä sama ilmiö kuin yhtiön nettotuloksen kehityksessä. Rahavirrat kasvoivat noin 800 miljoonan dollarin tasolta nykyiselle 1 000 miljoonan dollarin tasolle vuosien 2016 – 2018 aikana. Ilman tätä ”nousuporrasta” rahavirtojen kehitys on ollut vaakasuoraa, joten myös tämä nostaa ”mistä kasvua” -kysymyksen esiin.

clx-rahavirta-q42019

Cloroxin capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 200 miljoonaa dollaria. Capex-investointien tasaisuudesta johtuen vapaa rahavirta (FCF) seuraakin liiketoiminnan rahavirran muutoksia.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 550 miljoonan dollarin vuotuisia kassastamaksuja. Osinkojen jälkeen velkojen lyhennykseen jäisi noin 200 – 250 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö käyttäisi kaiken tämän velkojen lyhennykseen, niin silloin velkojen maksuun menisi noin 10 – 15 vuotta. Eli voidaan todeta, että yhtiön velkojen hoitokyky on varsin hyvä heikoista velkaisuuden tunnusluvuista huolimatta.

Osinko

Clorox on maksanut vuosittaista osinkoa ainakin vuodesta 1986 alkaen ja osinko on noussut vuodesta 2002 alkaen.

clx-osinko-q42019

Osingon suhde tulokseen sekä vapaisiin rahavirtoihin nähden on ollut varsin tasaisesti noin 60 – 70 prosentin tasolla jo pitkään. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että mikäli tuloskunto yskähtelee, niin se voi varsin nopeasti näkyä myös osingon kehityksessä.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Clorox Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
10/2019 1,06 10/2018 0,96 10/2017 0,84
1/2020 (e) 1,06 1/2019 0,96 1/2018 0,84
4/2020 (e) 1,06 4/2019 0,96 4/2018 0,96
7/2020 (e) 1,10 7/2019 1,06 7/2018 0,96
YHTEENSÄ 4,28 3,94 3,60
+8,6% +9,4% +11,1%

Seuraava kvartaaliosinko on 1,06 dollaria ja se irtoaa 29.10.2019 ja maksetaan 15.11.2019. Clorox julkistanee tammikuussa irtoavan osingon marraskuun puolivälin aikoihin ja arvioin tämän osingon olevan 1,06 dollaria. Se olisi tämän suuruisen osingon kolmas maksukerta.

Seuraavan 12 kuukauden osingon arvioin olevan 4,28 dollaria, mikä antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osake 150,77 USD).

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Clorox Company: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (27.9.2019) 150,77 153,11 135,25 133,24 138,39 104,02 91,40 83,14
Lkm (000) 128 423 129 792 131 581 131 566 131 717 132 776 131 742 132 969
Markkina-arvo (Mrd) 19,36 19,87 17,80 17,53 18,23 13,81 12,04 11,06
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cleaning 2 150 2 109 2 060 2 002 1 912 1 824
Houshold 1 870 1 870 1 959 1 961 1 862 1 794
Lifestyle 1 290 1 265 1 077 1 000 990 950
International 970 970 1 028 1 010 997 1 087
Muut
YHTEENSÄ 6 280 6 214 6 124 5 973 5 761 5 655
TULOS ENNEN VEROJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cleaning 615 600 574 523 511 445
Houshold 320 316 370 419 428 375
Lifestyle 265 255 243 244 251 257
International 105 96 84 81 66 79
Muut -250 -243 -217 -234 -273 -235
YHTEENSÄ 1055 1024 1054 1033 983 921
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Cleaning 28,6% 28,4% 27,9% 26,1% 26,7% 24,4%
Houshold 17,1% 16,9% 18,9% 21,4% 23,0% 20,9%
Lifestyle 20,5% 20,2% 22,6% 24,4% 25,4% 27,1%
International 10,8% 9,9% 8,2% 8,0% 6,6% 7,3%
YHTEENSÄ 16,8% 16,5% 17,2% 17,3% 17,1% 16,3%
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 565 6 280 6 214 6 124 5 973 5 761 5 655 5 514 5 533
Liiketulos 265 1 147 1 121 1 139 1 121 1 071 1 021 987 974
Nettotulos 205 817 820 823 701 648 580 558 572
Marginaali 13,1% 13,0% 13,2% 13,4% 11,7% 11,2% 10,3% 10,1% 10,3%
EPS 1,60 0,00 6,37 6,32 6,25 5,33 4,92 4,37 4,24 4,30
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 115 111 131 418 401 382 329 299
Liikearvo 1 591 1 591 1 602 1 196 1 197 1 067 1 101 1 105
Muut varat 3 457 3 414 3 327 2 959 2 912 2 715 2 828 2 907
Varat yhteensä 5 163 5 116 5 060 4 573 4 510 4 164 4 258 4 311
Oma pääoma 560 559 726 542 297 118 154 146
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 2 725 2 683 2 483 2 195 2 312 2 191 2 313 2 372
Muut vastuut 1 878 1 874 1 851 1 836 1 901 1 855 1 791 1 793
Pääomat yhteensä 5 163 5 116 5 060 4 573 4 510 4 164 4 258 4 311
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 997 992 976 865 778 874 768 775
Investoinnit: Capex -190 -206 -194 -231 -172 -125 -137 -190
Vapaa rahavirta (FCF) 807 786 782 634 606 749 631 585
Investoinnit: Muut 0 10 -665 26 -258 19 -1 135
Investointien jälkeen 807 796 117 660 348 768 630 720
Rahoitus: Voitonjako -817 -1 004 -676 -520 -442 -568 -532 -330
Rahoitus: Muut 14 189 277 -125 -126 -128 -60 -355
Rahavarojen muutos 4 -19 -282 15 -220 72 38 35
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,24 3,84 3,48 3,20 3,08 2,96 2,84 2,56
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,24 3,84 3,48 3,20 3,08 2,96 2,84 2,56
Osinkotuotto 2,8% 2,5% 2,6% 2,4% 2,2% 2,8% 3,1% 3,1%
Osinko/nettotulos 66,6% 60,8% 55,6% 60,1% 62,6% 67,8% 67,1% 59,5%
Osinko/FCF 67,5% 63,4% 58,6% 66,4% 66,9% 52,5% 59,3% 58,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 27,4 29,6 28,2 29,5 31,4
PE (3v) 23,6 25,4 24,6 27,3 30,6 24,2 21,6 19,9
PE 23,7 24,2 21,6 25,0 28,1 23,8 21,6 19,3
EV (mUSD) 21 972 22 444 20 148 19 307 20 139 15 620 14 025 13 128
EV/EBIT 19,2 20,0 17,7 17,2 18,8 15,3 14,2 13,5
Oma pääoma/osake 4,36 4,31 5,52 4,12 2,25 0,89 1,17 1,10
P/B 34,60 35,55 24,51 32,34 61,37 117,05 78,19 75,72
ROE 146,1% 127,6% 129,8% 167,1% 312,3% 426,5% 372,0%
ROI 35,1% 34,8% 38,3% 41,9% 43,6% 42,8% 39,6% 38,2%
Omavaraisuusaste 10,8% 10,9% 14,3% 11,9% 6,6% 2,8% 3,6% 3,4%
Gearing 466,4% 460,1% 324,0% 327,9% 643,4% 1533,1% 1288,3% 1419,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 153,11 160,46 154,14 150,41 135,25 133,11 148,74 131,91 133,24 134,83
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 4,24 4,14 4,04 3,94 3,84 3,84 3,72 3,60 3,48 3,32
Osinkotuotto 2,8% 2,6% 2,6% 2,6% 2,8% 2,9% 2,5% 2,7% 2,6% 2,5%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 6,32 6,11 6,07 6,47 6,25 6,12 6,06 5,43 5,31 5,05
PE 24,2 26,3 25,4 23,2 21,6 21,8 24,5 24,3 25,1 26,7
EV (mUSD) 22 444 23 331 22 411 21 948 20 148 19 238 21 376 19 079 19 353 19 748
EV/EBIT 19,7 20,2 19,5 19,4 17,7 17,1 18,9 16,8 17,3 18,3
Oma pääoma/osake 4,31 6,00 5,70 5,21 5,52 6,35 5,77 4,50 4,11 3,07
P/B 35,55 26,76 27,03 28,87 24,51 20,98 25,77 29,30 32,43 43,91
ROE 127,6% 98,4% 105,2% 132,5% 129,8% 130,1% 155,0% 162,1% 167,1% 200,6%
ROI 35,4% 32,6% 36,5% 37,5% 38,3% 34,5% 38,7% 41,4% 41,9% 40,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset