Clorox Company sijoituskohteena

Päivitetty 14.8.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2021 on alkanut 1.7.2020.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Clorox on tunnettu erilaisten valkaisu- ja siivousaineiden valmistaja ja markkinoija. Useat yhtiön tuotteet ovat omissa kategorioissaan markkinajohtajia tai -kakkosia… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2021e CLOROX Ennuste
Osake (USD, 14.8.20) 224,70 Osinko (USD, 12 kk) 4,480
Markkina-arvo (Mrd) 28,9 Osinkotuotto 2,0%
Liikevaihto (mUSD) 6 950 +3,4% Osinko/EPS 58% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 985 +4,9% Osinko/FCF 56% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 156,10 -30,5%
EPS 7,67 Omav.aste 18%
P/E 29,3 Gearing 173%
EV/EBIT 22,2 ROE 93,7%
P/B 24,18 ROI 33,4%

Huomioita

Yhtiön liikevaihto on kasvanut hienokseltaan eli noin 1-3 prosentin vuotuisella tahdilla viimeisen 10 vuoden ajan. Tulostaso on noussut aiemmasta noin 580 miljoonasta dollarista nykyiselle noin 950 miljoonan dollarin tasolle. Tulostason nousua on tukenut tehdyt yrityskaupat sekä USA:n verouudistus.

Kun nämä vaikutukset huomioidaan, niin voidaan kysyä, että mistä Cloroxille kasvua? Joka vielä perustelisi osakkeen korkeaa arvostusta?

Taseessa esiin nousee alhainen oman pääoman määrä, joka on laskenut omien osakkeiden ja osinkojen myötä varsin alhaiselle tasolle. Kymmenisen vuotta sitten oma pääoma oli hetken aikaa jopa negatiivinen, mutta on nyt viimeisten vuosien aikana noussut noin 1 000 miljoonaan dollariin.

Alhainen oman pääoman määrä tarkoittaa myös sitä, että pääomien tuottoprosentit ROE ja ROI ovat ihan omilla tasoillaan, joten tässäkään puhtaaseen tunnusluvun arvoon ei kannata nojautua.

Cloroxin osakkeen arvoksi sain 156,10 dollaria, mikä jää noin 30 prosenttia nykyisestä osakkeen hinnasta (224,70 USD).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): clx-2020-08-14.pdf

clx-kaaviokokoelma-q42020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Esitykset
Kvartaalitulokset ja -esitykset
Vuosiraportit
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2021 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (clx-2020-08-14.pdf).

OSAKE 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Osake (USD, 14.8.20) 224,70 219,37 153,11 135,25 133,24 138,39 104,02 91,40
Lkm (000) 128 494 127 671 129 792 131 581 131 566 131 717 132 776 131 742
Markkina-arvo (Mrd) 28,87 28,01 19,87 17,80 17,53 18,23 13,81 12,04
LIIKEVAIHTO 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Health & Wellness 2 900 2 749 2 422 2 223
Houshold 1 900 1 795 1 774 1 849
Lifestyle 1 150 1 154 1 048 1 024
International 1 000 1 023 970 1 028
YHTEENSÄ 6 950 6 721 6 214 6 124 0 0
TULOS ENNEN VEROJA 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Health & Wellness 800 766 570 550
Houshold 500 347 337 384
Lifestyle 275 320 264 253
International 110 116 96 84
Muut -410 -364 -243 -217
YHTEENSÄ 1 275 1 185 1 024 1 054 0 0
MARGINAALI 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Health & Wellness 27,6% 27,9% 23,5% 24,7%
Houshold 26,3% 19,3% 19,0% 20,8%
Lifestyle 23,9% 27,7% 25,2% 24,7%
International 11,0% 11,3% 9,9% 8,2%
YHTEENSÄ 18,3% 17,6% 16,5% 17,2%
TULOSLASKELMA Q1/21e 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto 1 725 0 6 950 6 721 6 214 6 124 5 973 5 761 5 655 5 514
Liiketulos 370 0 1 392 1 284 1 121 1 139 1 121 1 071 1 021 987
Nettotulos 270 0 985 939 820 823 701 648 580 558
Marginaali 15,7% #DIV/0! 14,2% 14,0% 13,2% 13,4% 11,7% 11,2% 10,3% 10,1%
EPS 2,10 0,00 7,67 7,35 6,32 6,25 5,33 4,92 4,37 4,24
TASE 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Käteiset varat 1 059 871 111 131 418 401 382 329
Liikearvo 1 577 1 577 1 591 1 602 1 196 1 197 1 067 1 101
Muut varat 3 906 3 765 3 414 3 327 2 959 2 912 2 715 2 828
Varat yhteensä 6 541 6 213 5 116 5 060 4 573 4 510 4 164 4 258
Oma pääoma 1 194 908 559 726 542 297 118 154
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 3 122 3 122 2 683 2 483 2 195 2 312 2 191 2 313
Muut vastuut 2 225 2 183 1 874 1 851 1 836 1 901 1 855 1 791
Pääomat yhteensä 6 541 6 213 5 116 5 060 4 573 4 510 4 164 4 258
RAHAVIRTA 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Liiketoiminta 1 087 1 546 992 976 865 778 874 768
Investoinnit: Capex -246 -254 -206 -194 -231 -172 -125 -137
Vapaa rahavirta (FCF) 841 1 292 786 782 634 606 749 631
Investoinnit: Muut 46 2 10 -665 26 -258 19 -1
Investointien jälkeen 887 1 294 796 117 660 348 768 630
Rahoitus: Voitonjako -699 -619 -1 004 -676 -520 -442 -568 -532
Rahoitus: Muut 0 96 189 277 -125 -126 -128 -60
Rahavarojen muutos 188 771 -19 -282 15 -220 72 38
OSINKO 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Osinko (norm) 4,44 4,24 3,84 3,48 3,20 3,08 2,96 2,84
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,44 4,24 3,84 3,48 3,20 3,08 2,96 2,84
Osinkotuotto 2,0% 1,9% 2,5% 2,6% 2,4% 2,2% 2,8% 3,1%
Osinko/nettotulos 57,9% 57,6% 60,8% 55,6% 60,1% 62,6% 67,8% 67,1%
Osinko/FCF 67,9% 41,9% 63,4% 58,6% 66,4% 66,9% 52,5% 59,3%
TUNNUSLUKUJA 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
PE (7v) 36,8 38,7 29,6 28,2 29,5
PE (3v) 31,6 32,5 25,4 24,6 27,3 30,6 24,2 21,6
PE 29,3 29,8 24,2 21,6 25,0 28,1 23,8 21,6
EV (mUSD) 30 936 30 258 22 444 20 148 19 307 20 139 15 620 14 025
EV/EBIT 22,2 23,6 20,0 17,7 17,2 18,8 15,3 14,2
Oma pääoma/osake 9,29 7,11 4,31 5,52 4,12 2,25 0,89 1,17
P/B 24,18 30,84 35,55 24,51 32,34 61,37 117,05 78,19
ROE 93,7% 128,0% 127,6% 129,8% 167,1% 312,3% 426,5% 372,0%
ROI 33,4% 35,3% 34,8% 38,3% 41,9% 43,6% 42,8% 39,6%
Omavaraisuusaste 18,3% 14,6% 10,9% 14,3% 11,9% 6,6% 2,8% 3,6%
Gearing 172,8% 247,9% 460,1% 324,0% 327,9% 643,4% 1533,1% 1288,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus