Cummins: Arvonmääritys

Päivitetty 10.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 10.7.2019: 167,29 USD

Laskennan parametrit

Cummins on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Cummins: Ennusteet).

Q1-raportin omaa pääomaa on oikaistu Q2:lla irronneen osingon summalla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 2 450 663 1 787
EPS 15,536 4,204 11,332
Oikaistu EPS 15,536
Osinko 4,902 2,280 2,622
Oma pääoma 7 640
Oma pääoma/osake 48,446

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,10x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,95%   3,0% + 1,1*4,5% + 0,0%
Osakkeita 157 700   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 1,86%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,01%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 34,8%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,68%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,95 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,95 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,95 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

cmi-kaanteinenarvonmaaritys-q12019c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 136,67 176,64 133,64 167,29 167,29 167,29 167,29 167,29
Nettotulos 1 394 1 776 2 141 2 450 2 496 2 542 2 589 2 637
Muutos % -0,4% 27,4% 20,6% 14,4% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%
EPS 8,23 10,62 13,15 15,54 15,82 16,12 16,42 16,72
PE 16,6 16,6 10,2 10,8 10,6 10,4 10,2 10,0
Osinko 4,000 4,210 4,440 4,902 5,399 5,499 5,601 5,706
Osinkotuotto 2,9% 2,4% 3,3% 2,9% 3,2% 3,3% 3,3% 3,4%
Oma pääoma 42,37 48,80 50,73 57,16 67,58 78,20 89,02 100,04
P/B 3,23 3,62 2,63 2,93 2,48 2,14 1,88 1,67
ROE 18,7% 23,2% 26,1% 28,8% 25,4% 22,1% 19,6% 17,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (167,29 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,95 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 2 450 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 2 496 ja 2 542 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset