Cummins: Arvonmääritys

Päivitetty 31.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 31.10.2019: 170,90 USD

Laskennan parametrit

Cummins on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Cummins: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 2 275 1 960 315
EPS 14,454 12,452 2,001
Osinko 4,902 3,591 1,311
Oma pääoma 7 810
Oma pääoma/osake 49,619

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25% (keskimäärin EU ja USA), betana 1,15x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,86%   1,25% + 1,15*5,75% + 0,0%
Osakkeita 157 400   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,19%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,01%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 36,8%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,55%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,86 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,86 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,86 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

cmi-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 136,67 176,64 133,64 170,90 170,90 170,90 170,90 170,90
Nettotulos 1 394 1 776 2 141 2 275 2 325 2 376 2 428 2 481
Muutos % -0,4% 27,4% 20,6% 6,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
EPS 8,23 10,62 13,15 14,45 14,77 15,09 15,42 15,76
PE 16,6 16,6 10,2 11,8 11,6 11,3 11,1 10,8
Osinko 4,000 4,210 4,440 4,902 5,319 5,435 5,554 5,676
Osinkotuotto 2,9% 2,4% 3,3% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3%
Oma pääoma 42,37 48,80 50,73 50,31 59,76 69,42 79,29 89,37
P/B 3,23 3,62 2,63 3,40 2,86 2,46 2,16 1,91
ROE 18,7% 23,2% 26,1% 28,6% 26,8% 23,4% 20,7% 18,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (170,90 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,86 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 2 275 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 2 325 ja 2 376 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus