Cummins: Ennusteet

Päivitetty 31.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cmi-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi vuodelle 2019, että

 • Liikevaihto: laskee 2 prosenttia vuodesta 2018 (2018: 23 771 M USD)
 • EBITDA: on noin 15,9…16,3 prosenttia liikevaihdosta (2018: 14,6 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 645 – 655 M USD
 • Korkokulut ovat noin 115 M USD
 • Veroprosentti: 21,5 %

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Cumminsilla on viisi segmenttiä, joista uusin segmentti ”Electrified Power” lisättiin vuoden 2018 alussa. Segmentillä ei ole vielä juurikaan liiketoimintaa, joten sen lukuja ei arvioissa vielä huomioida erikseen.

 • Engine: Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.
 • Distribution: Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.
 • Components: Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.
 • Power Systems: Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.
 • Electrified Power: Kehittää sähkömoottoreita

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen EBITDA-luvun. Cummins: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Engine 7 550 1 671 1 822 2 073 1 984 8 002 2 057 2 082 2 050 1 813
Muutos (%) -5,6% -18,8% -12,5% 1,1% 9,4% 20,1% 20,3% 16,8% 19,8% 24,4%
Distribution 8 000 1 991 2 001 2 015 1 993 7 807 2 045 1 927 1 988 1 847
Muutos (%) 2,5% -2,6% 3,8% 1,4% 7,9% 11,1% 6,1% 10,2% 15,9% 12,8%
Components 5 100 1 045 1 253 1 401 1 401 5 331 1 319 1 297 1 402 1 313
Muutos (%) -4,3% -20,8% -3,4% -0,1% 6,7% 22,2% 11,8% 13,9% 31,8% 34,0%
Power Systems 2 560 530 683 724 623 2 625 703 636 691 595
Muutos (%) -2,5% -24,6% 7,4% 4,8% 4,7% 10,5% 6,8% 3,4% 17,7% 15,5%
Muut 40 20 9 8 3 6 2 1 1 2
YHTEENSÄ 23 250 5 257 5 768 6 221 6 004 23 771 6 126 5 943 6 132 5 570
Muutos (%) -2,2% -14,2% -2,9% 1,5% 7,8% 16,4% 11,9% 12,5% 20,8% 21,4%

Q3:n liikevaihto laski odotetusti kolmisen prosenttia. Yhtiö laski kuitenkin koko vuoden ennustetta aiemmasta ”pysyy ennallaan” nykyiseen ”laskee 2 %”. Se tarkoittaa noin 14 prosentin liikevaihdon laskua Q4:lle.

Liikevaihtoennusteissa on sovellettu yhtiön Q3/2019 antamia arvioita segmenttikohtaisista ennusteista. Yhtiö arvioi, että segmenttien liikevaihdot kehittyisivät vuonna 2019

 • Engine: -5…-6%
 • Distribution: +2…+3 %
 • Components: -4…-5 %
 • Power Systems: -3…-4 %

Ja, kuten edellä totesin, niin yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto laskisi 2 prosenttia vuodesta 2018.

Tein vuoden 2019 ennusteet käyttäen näitä muutosprosentteja. Liikevaihtoennusteeksi sain 23,0 – 23,5 miljardia dollaria eli laskua tulisi noin 2,2 prosenttia. Eri segmenttien Q4:n liikevaihdon laskulukemat olisivat varsin rumia.

Liiketulosennuste

Cummins antaa segmenttitiedot EBITDA-lukuna, mutta näistä voidaan päätellä myös konsernitason liiketulosennuste. Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelma, missä DA (Depreciation & Amortization) tarkoittaa poistoja. Olen myös tähän erään tehnyt oikaisuja (tuloslaskelman muut tuotot ja rahoitustuotot), jotta liiketulos vastaisi tulosraportin liiketulosta.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Engine 1 450 255 341 416 438 1 446 393 405 362 286
Muutos (%) 0,3% -35,1% -15,8% 14,9% 53,1% 26,5% 45,0% 46,7% 12,1% 4,8%
Distribution 690 161 186 172 171 563 140 155 145 123
Muutos (%) 22,6% 15,0% 20,0% 18,6% 39,0% 12,6% 13,8% 29,2% 14,2% -5,4%
Components 1 080 172 286 297 325 1 030 278 288 237 227
Muutos (%) 4,9% -38,1% -0,7% 25,3% 43,2% 12,3% 29,9% 11,2% 3,9% 5,1%
Power Systems 570 101 158 173 138 614 123 163 186 142
Muutos (%) -7,2% -17,9% -3,1% -7,0% -2,8% 49,4% -1,6% 46,8% 106,7% 67,1%
Muut -110 -35 -36 0 -39 -170 -29 -30 -33 -78
DA & oikaisut -880 -200 -236 -210 -234 -697 -174 -178 -175 -170
YHTEENSÄ 2 800 454 699 848 799 2 786 731 803 722 530
Muutos (%) 0,5% -37,9% -13,0% 17,5% 50,8% 19,4% 24,7% 29,3% 23,2% -1,9%
Marginaali 12,0% 8,6% 12,1% 13,6% 13,3% 11,7% 11,9% 13,5% 11,8% 9,5%

Cumminsin Q3: tulos laski 13 prosenttia ja yhtiön antama ohjeistus antaisi olettaa lähes 40 prosentin tuloslaskua Q4:lle.

Segmenttikohtaisissa EBITDA-ennusteissa on sovellettu yhtiön Q3/2019 antamia arvioita. Cummins arvioi, että segmenttikohtaiset EBITDA-marginaalit olisivat:

 • Engine: 14,3…14,8 %
 • Distribution: 8,4…8,8 %
 • Components: 15,6…16,1 %
 • Power Systems: 12,5…13,0 %
 • Electrified: -145 M USD

Marginaalit on laskettu segmenttien kokonaisliikevaihdosta, mikä eroaa edellisen kappaleen liikevaihdoista siinä, että nämä arviot olivat konsernin ulkoisen myynnin liikevaihtoja.

Tässä voidaan kuitenkin hyödyntää segmenttikohtaisen kokonaisliikevaihdon kehitystä vuodesta 2018 ja laskea tilikauden 2019 EBITDA:t. Oheiset laskelmat on tehty käyttäen yhtiön liikevaihdon ja EBITDA:n ennustevälin keskimääräisiä lukuja sekä tilikauden 2018 kokonaisliikevaihtoja

 • Engine: 10 566 * 0,945 * 14,5 % = 1 450 M USD
 • Distribution: 7 828 * 1,025 * 8,6 % = 690 M USD
 • Components: 7 166 * 0,955 * 15,8 % = 1 080 M USD
 • Power Systems: 4 626 * 0,965 * 12,75 % = 570 M USD
 • Muut: -110 M USD

Olen pyöristänyt näin saatuja lukuja sopivasti taulukkoon.

Lisäksi Cummins arvioi, että konsernin EBITDA olisi 15,9 – 16,3 prosenttia liikevaihdosta. Eli yhtiön liikevaihtoennusteilla EBITDA olisi 3,7 – 3,9 miljardissa dollarissa ja yllä olevilla segmenttiluvuilla päädyttäisiin 3,68 miljardiin dollariin eli aivan arvoalueen alareunaan.

Kun huomioidaan poistot (DA) ja muut kulut, niin tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 2,5 – 3,0 miljardia dollaria. Isoa ennustealuetta puoltaa yhtiön tuloskunnon nopea romahtaminen, joten varauduin tässä negatiivisten yllätysten varalle.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 800 454 699 848 799 2 786 731 803 722 530
Rahoituskulut (netto) -65 -16 -12 -17 -20 -79 -23 -21 -18 -17
Muut kulut/tuotot 190 16 68 40 66 46 2 23 11 10
Tulos ennen veroja 2 925 454 755 871 845 2 753 710 805 715 523
Verot -625 -124 -139 -186 -176 -566 -100 -107 -161 -198
Vähemmistö yms -25 -15 6 -10 -6 -46 -31 -6 -9 0
Nettotulos 2 275 315 622 675 663 2 141 579 692 545 325

Cummins arvioi, että korkokulut olisivat -115 miljoonaa dollaria vuonna 2019. Tein rahoituskulut (netto) ennusteen -65 miljoonaan dollariin. Yhtiö saanee joitain rahoitustuottoja, jotka hieman tasaavat kuluja.

Muut kulut – tai tässä tuotot – ovat olleet noin 45 – 75 miljoona dollaria viime vuosien aikana. Tein ennusteen 190 miljoonaan dollariin, sillä yhtiö tuottoja tähän erään Q1-Q3 aikana jo 174 miljoonan dollarin edestä.

Cummins arvioi, että tilikauden 2019 veroasteeksi tulisi noin 21,5 prosenttia, jota käytin veroja laskiessani. Tilikauden 2019 tulosennusteeksi sain 2,0 – 2,3 miljardia dollaria. Kuten edellä liiketuloksen kohdalla, niin isoa ennustealuetta puoltaa yhtiön tuloskunnon nopea romahtaminen, joten varauduin tässä negatiivisten yllätysten varalle.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Cummins:n moottorien kysyntään?
 • Myös yleinen kustannustaso on ollut nousussa. Millainen on Cummins:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?
 • Miten sähköautojen – ja rekkojen yleistyminen vaikuttaa Cummins:n diesel-moottorien kysyntään? Ja kuinka nopealla aikataululla? Pystyykö Cummins hyödyntämään diesel-moottorien tieto-taitonsa sähkömoottoreissa?

Yhtiön Q3:lla antamat ohjeistukset vuoden 2019 liikevaihdosta ja liiketuloksesta tarkoittanevat karmeita laskulukuja Q4:lle (-15 ja -40 prosenttia vastaavasti). Tein vuoden 2020 ennusteet näiden arvioiden pohjalta selvästi laskeviin lukemiin.

Vaikka tilikauden 2020 luvut ovat karmeita, niin tässä on hyvä huomata se, että nämä tarkoittaisivat suurin piirtein vuoden 2017 lukemia. Vuoden 2016 tasolle olisi liikevaihdon osalta matkaa vielä noin -4 miljardia ja liiketuloksen -300 miljoonaa dollaria.

Tein vuoden 2021 ennusteet suurin piirtein vuoden 2020 tasolle. Jos taantuma jatkuu vielä tuolloin, niin liikevaihdon voi odottaa laskevan edelleen ja liiketulosmarginaali laskisi varmaankin alle 10 prosentin tason.

Rahoituskulujen (n. -110…-125 M USD) ja muiden tuottojen (+60 M USD) arvelen olevan viime vuosien tasolla. Veroina käytin 22 prosentin verokantaa ja vähemmistön osuudessa 40 miljoonaa dollaria.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 21 750 21 500 5 250 5 500 5 500 5 250
Muutos (%) 1,2% -7,5% -0,1% -4,6% -11,6% -12,6%
Liiketulos 2 250 2 250 450 625 600 575
Muutos (%) 0,0% -19,6% -0,9% -10,6% -29,2% -28,0%
Marginaali 10,3% 10,5% 8,6% 11,4% 10,9% 11,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 250 2 250 450 625 600 575
Rahoituskulut (netto) -125 -110 -30 -30 -25 -25
Muut kulut 60 60 15 15 15 15
Tulos ennen veroja 2 185 2 200 435 610 590 565
Verot -490 -485 -95 -135 -130 -125
Vähemmistö yms -45 -40 -10 -10 -10 -10
Nettotulos 1 650 1 675 330 465 450 430

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus