Cummins: Ennusteet

Päivitetty 4.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cmi-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Cummins ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Cumminsilla on viisi segmenttiä, joista uusin segmentti ”New Power” lisättiin vuoden 2018 alussa. Segmentillä ei ole vielä juurikaan liiketoimintaa, joten sen lukuja ei arvioissa vielä huomioida erikseen.

  • Engine: Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.
  • Distribution: Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.
  • Components: Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.
  • Power Systems: Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.
  • New Power: Kehittää sähkömoottoreita

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen EBITDA-luvun. Cummins: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Engine 5 950 1 521 1 450 1 400 1 579 7 570 1 691 1 822 2 073 1 984
Muutos (%) -21,4% -10,1% -20,4% -32,5% -20,4% -5,4% -17,8% -12,5% 1,1% 9,4%
Distribution 6 500 1 743 1 550 1 400 1 807 8 040 2 031 2 001 2 015 1 993
Muutos (%) -19,2% -14,2% -22,5% -30,5% -9,3% 3,0% -0,7% 3,8% 1,4% 7,9%
Components 3 900 1 035 950 800 1 115 5 253 1 198 1 253 1 401 1 401
Muutos (%) -25,8% -13,6% -24,2% -42,9% -20,4% -1,5% -9,2% -3,4% -0,1% 6,7%
Power Systems 1 900 550 450 400 500 2 670 640 683 724 623
Muutos (%) -28,8% -14,1% -34,1% -44,8% -19,7% 1,7% -9,0% 7,4% 4,8% 4,7%
Muut 50 20 20 0 10 38 18 9 8 3
YHTEENSÄ 18 300 4 869 4 420 4 000 5 011 23 571 5 578 5 768 6 221 6 004
Muutos (%) -22,4% -12,7% -23,4% -35,7% -16,5% -0,8% -8,9% -2,9% 1,5% 7,8%

Cumminsin liikevaihto kääntyi vuoden 2019 toisella puoliskolla laskuun, missä Q4:lla laskua tuli jo reippaammin (noin 9 %). Vuoteen 2020 lähdettäessä yhtiö arvioi, että liikevaihto laskisi 9 – 12 prosenttia – ja tämä arvio oli annettu koronaviruspandemiaa.

Pandemian johdosta yhtiön tehtaita oli suljettuna ensin Kiinassa ja kvartaalin lopulla muualla maailmassa. Myös valmiiksi heikentynyt kysyntätilanne heikkeni pandemian johdosta vielä enemmän. Q1:n liikevaihto laski 16,5 prosenttia noin 5,0 miljardiin dollariin (Q1/2019: 6,0 Mrd USD).

Yhtiö ei tässä epäselvässä tilanteessa antanut ohjeistusta vuodelle 2020. Yhtiö kertoo, että sen tuotantolaitoksia on edelleen suljettuna (hutikuu 2020). Vaikka yhtiön asiakkaiden toiminta on jo hieman palautumassa, niin Cummins uskoo, että sen Q2:n liikevaihto ja tulos kokee merkittävän iskun. Tähän vaikuttaa heikko kysyntätilanne sekä tuotannon, komponenttien ja jakelun häiriöt. Lisäksi Cummins arvelee, että vaikea tilanne jatkuu myös vuoden toisella puoliskolla.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 17,5 – 18,5 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Cummins antaa segmenttitiedot EBITDA-lukuna, mutta näistä voidaan päätellä myös konsernitason liiketulosennuste. Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelma, missä DA (Depreciation & Amortization) tarkoittaa poistoja. Olen myös tähän erään tehnyt oikaisuja (tuloslaskelman muut tuotot ja rahoitustuotot), jotta liiketulos vastaisi tulosraportin liiketulosta.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Engine 1 050 260 225 200 365 1 454 259 341 416 438
Muutos (%) -27,8% 0,4% -34,0% -51,9% -16,7% 0,6% -34,1% -15,8% 14,9% 53,1%
Distribution 525 162 125 80 158 656 127 186 172 171
Muutos (%) -20,0% 27,6% -32,8% -53,5% -7,6% 16,5% -9,3% 20,0% 18,6% 39,0%
Components 725 171 150 125 279 1 097 189 286 297 325
Muutos (%) -33,9% -9,5% -47,6% -57,9% -14,2% 6,5% -32,0% -0,7% 25,3% 43,2%
Power Systems 175 48 25 25 77 512 43 158 173 138
Muutos (%) -65,8% 11,6% -84,2% -85,5% -44,2% -16,6% -65,0% -3,1% -7,0% -2,8%
Muut -170 -52 -40 -45 -33 -130 -55 -36 0 -39
DA & oikaisut -850 -218 -220 -200 -212 -889 -209 -236 -210 -234
YHTEENSÄ 1 455 371 265 185 634 2 700 354 699 848 799
Muutos (%) -46,1% 4,8% -62,1% -78,2% -20,7% -3,1% -51,6% -13,0% 17,5% 50,8%
Marginaali 8,0% 7,6% 6,0% 4,6% 12,7% 11,5% 6,3% 12,1% 13,6% 13,3%

Yhtiön tuloskunto kääntyi 180 astetta vuoden 2019 edetessä. Q1:n yli 50 prosentin tuloskasvu hyytyi vuoden lopulla Q4:n yli 50 prosentin tuloksen laskuun.

Heikko tuloskunto jatkui myös Q1:llä tuloksen laskiessa noin 21 prosenttia. Tulosta tuki Intian verohelpotus, jonka vaikutus liiketulokseen oli noin 37 miljoonaa euroa. Tämä huomioiden Q1:n tulos olisi laskenut noin 25 prosenttia.

Edellisessä kappaleessa kuvattiin pandemian vaikutuksia yhtiön tuotantoon ja kysyntätilanteeseen. Tein ennusteet siitä ajatuksesta, että Q2:n ja ehkä vielä Q3:n tuloskehitys olisi karmeaa, kun globaali raskas teollisuus on enemmän tai vähemmän seisahtunut.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 1,3 – 1,5 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 1 455 371 265 185 634 2 700 354 699 848 799
Rahoituskulut (netto) -70 -19 -20 -15 -16 -63 -14 -12 -17 -20
Muut kulut/tuotot 120 28 30 25 37 197 23 68 40 66
Tulos ennen veroja 1 505 380 275 195 655 2 834 363 755 871 845
Verot -325 -98 -60 -40 -127 -566 -65 -139 -186 -176
Vähemmistö yms -30 -8 -5 -17 -8 2 6 -10 -6
Nettotulos 1 150 274 215 150 511 2 260 300 622 675 663

Arvioin rahoituskulujen olevan noin 70 miljoonaa ja muiden kulujen (tai tuottojen) noin 120 miljoonaa dollaria. Veroja laskiessa käytin noin 22 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 1,0 – 1,2 miljardia dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Yhtiö kertoo Q1/2020 raportissa, että heikko markkinatilanne saattaisi jatkua pidemmän aikaa. The pandemic triggered a significant downturn in our markets globally and these challenging market conditions could continue for an extended period of time.

Liikevaihdon arvelen toipuvan noin 3,5 – 4,0 prosentin tahdilla, missä globaalin taantuman syvyys ja kesto vaikuttaa tilanteen kehittymiseen. Tulosmarginaali nousisi noin 11,0 – 11,5 prosenttiin eli se palautuisi viime vuosien tasolle.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 19 750 19 000 5 000 4 500 4 750 4 750
Muutos (%) 3,9% 3,8% 2,7% 1,8% 18,8% -5,2%
Liiketulos 2 300 2 150 550 525 525 550
Muutos (%) 7,0% 47,8% 48,2% 98,1% 183,8% -13,2%
Marginaali 11,6% 11,3% 11,0% 11,7% 11,1% 11,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 2 300 2 150 550 525 525 550
Rahoituskulut (netto) -100 -85 -25 -20 -20 -20
Muut kulut 125 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 2 325 2 165 550 530 530 555
Verot -500 -475 -120 -115 -115 -125
Vähemmistö yms -25 -15 0 -5 -5 -5
Nettotulos 1 800 1 675 430 410 410 425

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus