Cummins: Ennusteet

Päivitetty 4.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cmi-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Cummins:n veroprosentti on aiempina vuosina ollut noin 24 – 25 prosentissa. Verouudistuksen jälkeen yhtiö arvioi, että vero asettuu vuonna 2018 noin 21 prosenttiin (poislukien kertaluontoisia eriä). Eli verouudistus ei tuo kovin suurta lisää viimeiselle riville.

Yhtiö arvioi vuodelle 2018, että

 • Liikevaihto: kasvaa +15…+17 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 14,8…15,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 610 – 625 M USD
 • Korkokulut ovat noin 110 M USD
 • Veroprosentti: 21 %

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Cumminsilla on viisi segmenttiä, joista uusin segmentti ”Electrified Power” lisättiin vuoden 2018 alussa. Segmentillä ei ole vielä juurikaan liiketoimintaa, joten sen lukuja ei arvioissa vielä huomioida erikseen.

 • Engine: Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.
 • Distribution: Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.
 • Components: Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.
 • Power Systems: Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.
 • Electrified Power: Kehittää sähkömoottoreita

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen EBITDA-luvun. Cummins: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Engine 7 900 1 955 2 082 2 050 1 813 6 661 1 710 1 783 1 711 1 457
Muutos (%) 18,6% 14,3% 16,8% 19,8% 24,4% 15,4% 20,1% 31,4% 13,8% -2,1%
Distribution 7 800 2 038 1 927 1 988 1 847 7 029 1 928 1 748 1 716 1 637
Muutos (%) 11,0% 5,7% 10,2% 15,9% 12,8% 14,2% 15,9% 16,8% 11,6% 12,3%
Components 5 350 1 338 1 297 1 402 1 313 4 363 1 180 1 139 1 064 980
Muutos (%) 22,6% 13,4% 13,9% 31,8% 34,0% 24,2% 37,2% 38,2% 14,0% 9,3%
Power Systems 2 645 723 636 691 595 2 375 658 615 587 515
Muutos (%) 11,4% 9,9% 3,4% 17,7% 15,5% 16,2% 18,6% 20,8% 10,1% 15,2%
Muut 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 23 700 6 055 5 943 6 132 5 570 20 428 5 476 5 285 5 078 4 589
Muutos (%) 16,0% 10,6% 12,5% 20,8% 21,4% 16,8% 21,6% 26,2% 12,6% 6,9%

Liikevaihtoennusteissa on sovellettu yhtiön Q3/2018 antamia arvioita segmenttikohtaisista ennusteista. Yhtiö arvioi, että segmenttien kasvu olisi vuonna 2018

 • Engine: +17,5…+18,5 %
 • Distribution: +9…+11 %
 • Components: +22…+24 %
 • Power Systems: +12…+14 %

Lisäksi yhtiö arvioi, että koko konsernin liikevaihto kasvaa +15…+17 prosenttia vuodesta 2017. Näillä luvuilla yhtiön liikevaihtoennusteeksi saadaan 23,5 – 23,9 miljardia dollaria.

Taulukon arvioilla liikevaihto olisi noin 23,7 miljardia dollaria eli juurikin yhtiön ennustehaarukan puolivälissä. Tässä ei ole tarvetta muuttaa em. yhtiön liikevaihdon ennusteväliä.

Liiketulosennuste

Cummins antaa segmenttitiedot EBITDA-lukuna, mutta näistä voidaan päätellä myös konsernitason liiketulosennuste. Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelma, missä DA (Depreciation & Amortization) tarkoittaa poistoja. Olen myös tähän erään tehnyt oikaisuja (tuloslaskelman muut tuotot ja rahoitustuotot), jotta liiketulos vastaisi tulosraportin liiketulosta.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Engine 1 415 362 405 362 286 1 143 271 276 323 273
Muutos (%) 23,8% 33,6% 46,7% 12,1% 4,8% 34,6% 15,3% 110,7% 30,8% 15,7%
Distribution 570 147 155 145 123 500 123 120 127 130
Muutos (%) 14,0% 19,5% 29,2% 14,2% -5,4% -1,6% -19,6% -3,2% 9,5% 13,0%
Components 1 030 278 288 237 227 917 214 259 228 216
Muutos (%) 12,3% 29,9% 11,2% 3,9% 5,1% 18,5% 20,2% 43,9% 2,7% 11,3%
Power Systems 665 174 163 186 142 411 125 111 90 85
Muutos (%) 61,8% 39,2% 46,8% 106,7% 67,1% 8,7% 30,2% 26,1% -24,4% 13,3%
Muut -170 -29 -30 -33 -78 29 36 22 -4 -25
DA & oikaisut -700 -177 -178 -175 -170 -650 -174 -159 -178 -139
YHTEENSÄ 2 810 755 803 722 530 2 350 595 629 586 540
Muutos (%) 19,6% 26,9% 27,7% 23,2% -1,9% 21,9% 17,4% 63,8% 3,4% 14,9%
Marginaali 11,9% 12,5% 13,5% 11,8% 9,5% 11,5% 10,9% 11,9% 11,5% 11,8%

Segmenttikohtaisissa EBITDA-ennusteissa on sovellettu yhtiön Q3/2018 antamia arvioita. Cummins arvioi, että segmenttikohtaiset EBITDA-marginaalit olisivat:

 • Engine: 13,25…13,75 %
 • Distribution: 7,0…7,5 %
 • Components: 14,0…14,5 %
 • Power Systems: 13,75…14,25 %

Marginaalit on laskettu segmenttien kokonaisliikevaihdosta, mikä eroaa edellisen kappaleen liikevaihdoista siinä, että nämä arviot olivat konsernin ulkoisen myynnin liikevaihtoja.

Tässä voidaan kuitenkin hyödyntää segmenttikohtaisen kokonaisliikevaihdon kehitystä vuodesta 2017 ja laskea tilikauden 2018 EBITDA:t. Oheiset laskelmat on tehty käyttäen yhtiön liikevaihdon ennustevälin alimpia lukuja, EBITDA:n keskimääräisiä lukuja sekä tilikauden 2017 kokonaisliikevaihtoja

 • Engine: 8 953 * 1,17 * 13,5 % = 1 415 M USD
 • Distribution: 7 058 * 1,09 * 7,25 % = 560 M USD
 • Components: 5 889 * 1,22 * 14,25 % = 1 030 M USD
 • Power Systems: 4 058 * 1,12 * 14,0 % = 645 M USD

Olen pyöristänyt näin saatuja lukuja sopivasti taulukkoon.

Lisäksi Cummins arvioi, että konsernin EBITDA olisi 14,8 – 15,2 prosenttia liikevaihdosta. Eli yhtiön liikevaihtoennusteilla EBITDA olisi 3,50 – 3,65 miljardissa dollarissa ja yllä olevilla segmenttiluvuilla päädyttäisiin 3,68 miljardiin dollariin eli hieman yli. Mutta riittävän lähellä, joten ”näillä mennään”.

Kun huomioidaan poistot (DA) ja muut kulut, niin tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 2,75 – 2,90 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 2 810 755 803 722 530 2 350 595 629 586 540
Rahoituskulut (netto) -75 -19 -21 -18 -17 -63 -17 -14 -16 -16
Muut kulut 50 6 23 11 10 78 18 7 29 24
Tulos ennen veroja 2 785 742 805 715 523 2 365 596 622 599 548
Verot -610 -144 -107 -161 -198 -1 371 -905 -165 -158 -143
Vähemmistö yms -25 -10 -6 -9 0 5 35 -4 -17 -9
Nettotulos 2 150 588 692 545 325 999 -274 453 424 396

Rahoituskuluina (+ tuotot) käytin kaavamaisesti noin -20 miljoonaa dollaria per kvartaali. Muut kulut – tai tässä tuotot – ovat olleet noin 10 – 20 miljoonaa dollaria, joten varovaisesti arvioiden käytin 10 miljoonan dollarin kvartaalituottoja.

Cummins arvioi, että tilikauden 2018 veroasteeksi tulisi noin 21 prosenttia (poislukien kertaluontoiset erät). Koska Q1-Q3/2018 veroaste oli tätä selvästi korkeampi (23 %), niin sovelsin Q4:n veroja laskiessa alempaa näitä alempaa verokantaa (19 %). Tilikauden veroasteeksi tulisi siten 21,9 prosenttia, mutta tässä ei ole huomioitu yhtiön mainitsemaa ”poislukien kertaluontoiset erät” reunaehtoa.

Näin tilikauden 2018 tulosennusteeksi sain 2,1 – 2,2 miljardia dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös Cummins:n moottorien kysyntään? Yhtiö arvioi Q2/2018 raportissa, että kauppasotaan liittyvä kulut kasvavat H2/2018 aikana 100 miljoonaa dollaria. Ja tuon raportin jälkeen on jälleen uusia tulleja asetettu.
 • Myös yleinen kustannustaso on ollut nousussa. Millainen on Cummins:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?
 • Miten sähköautojen – ja rekkojen yleistyminen vaikuttaa Cummins:n diesel-moottorien kysyntään? Ja kuinka nopealla aikataululla? Pystyykö Cummins hyödyntämään diesel-moottorien tieto-taitonsa sähkömoottoreissa?

Liikevaihto kasvoi isoilla harppauksilla vuosina 2017 (+17 %) ja 2018 (ennuste +16 %). Tein ennusteen kuitenkin selvästi vaatimattomimmilla kasvuluvuilla (noin 3,0 – 5,5 %). Ajatus on, että kasvuvauhti alkaa hiljenemään vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Liiketulosmarginaalin arvelen olevan noin vuoden 2018 ennustetulla tasolla eli noin 11,8 – 12,2 prosentissa. Vaarana kuitenkin on, että kauppasodan tuoma kustannusten nousu näkyy marginaaleissa.

Rahoituskulujen (n. -80 M USD) ja muiden tuottojen (+50 M USD) arvelen olevan viime vuosien tasolla. Veroina käytin 23 prosentin verokantaa ja vähemmistön osuudessa 20 – 30 miljoonaa dollaria.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 25 750 25 000 6 225 6 225 6 550 6 000
Muutos (%) 3,0% 5,5% 2,8% 4,7% 6,8% 7,7%
Liiketulos 3 050 3 050 775 825 775 675
Muutos (%) 0,0% 8,5% 2,6% 2,7% 7,3% 27,4%
Marginaali 11,8% 12,2% 12,4% 13,3% 11,8% 11,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 3 050 3 050 775 825 775 675
Rahoituskulut (netto) -90 -80 -20 -20 -20 -20
Muut kulut 50 50 10 15 10 15
Tulos ennen veroja 3 010 3 020 765 820 765 670
Verot -690 -700 -175 -190 -175 -160
Vähemmistö yms -30 -20 -5 -5 -5 -5
Nettotulos 2 290 2 300 585 625 585 505

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset