Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 31.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CUMMINS Ennuste
Osake (31.7.2018) 139,10 Osinko 12 kk 4,56 3,3%
Markkina-arvo (Mrd) 23,0 Osinko/EPS 41% 4v ka
Liikevaihto (M) 23 725 (+16,1%) Osinko/FCF 46% 4v ka
Nettotulos (M) 2 100 (+18,2%) Omav.aste 46%
EPS 12,73 Gearing 1%
PE 10,9 ROE 24,4%
PB 2,5 ROI 25,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CUMMINS31.7.2018 | 139,10 USD
28
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 28/30. Lähes täydellinen pistesaalis! Kaikki on hyvin: tulosta tulee, tase on vahva, osinko nousee, osake on PE-luvuilla edullinen…

Jos pari vuotta sitten Cummins:n näkymiä varjosti raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne, niin vuoden 2017 aikana ja sen jälkeen siitä ei ole näkynyt jälkeäkään. Liikevaihto (+15 %) ja tulos (vero-oikaistuna +27 %) nousivat reippaasti vuoden 2017 aikana.

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 3,3 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee hyvää voitollista tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Cummins maksanee loppuvuoden 2018 aikana osinkoina ulos noin 375 miljoonaa dollaria, kun käteistä sillä on kassassa noin 1,5 miljardia dollaria ennen taseen oikaisuja.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka tunnuslukujen perusteella on oikea valioyksilö. Eikä osake ole (tätä kirjoitettaessa) hinnalla pilattu. Liian hyvää ollakseen totta? Niin… Ovatko vain kaikki palaset juuri nyt sopivissa kohdissa, jolloin tilanne näyttää erinomaiselta?

Aiemmin murheita aiheutti yhtiön moottorien päästörajoitusten ylitykset, mutta nyt tämä on saatu sovittua yhdessä viranomaisten kanssa. Yhtiö kirjasi tästä noin -181 miljoonan dollarin kulun Q2/2018 tulokseen.

Uusimpana murheenkryyninä on Kiinan ja USA:n välinen kauppasota, jonka vaikutus tilikauden 2018 tulokseen on yhtiön mukaan noin 100 miljoonaa dollaria.

Tilikausi 2018

Cummins:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 6 132 5 078 20,8% 11 702 9 667 21,1%
Liiketulos (ebit) 722 586 23,2% 1 252 1 126 11,2%
Nettotulos 545 424 28,5% 870 820 6,1%
EPS (USD) 3,32 2,53 5,27 4,88

Cummins:n myynti jatkoi edelleen hyvää kehitystään ja nyt tuloksena oli uusi kvartaalitason liikevaihtoennätys eli noin 6,1 miljardia dollaria (+21 %).

Kasvua oli kaikissa yhtiön merkittävimmissä toimintamaissa ja kuten aiemminkin, niin samat tekijät pitävät kysyntää korkealla: raskas liikenne sekä raskas teollisuus (öljy-, kaasu-, rakennus- ja kaivosteollisuus).

Kun samalla kustannustehokkuus on parantunut, niin Q2:n liiketulos (ebit) kasvoi +23 prosenttia vertailukaudesta.

Aiemmin murheita aiheutti yhtiön moottorien päästörajoitusten ylitykset, mutta nyt tämä on saatu sovittua yhdessä viranomaisten kanssa. Yhtiö kirjasi tästä noin -181 miljoonan dollarin kulun Q2/2018 tulokseen. Itselle jäi kuitenkin epäselväksi se, että oliko tämä uusi -181 miljoonan dollarin erä edellisten ennakkoon kirjattujen -216 miljoonan dollarin lisäksi? Vai tekikö yhtiö nyt aiemmin kirjatuista kuluista +35 miljoonan dollarin palautuksen (216 -> 181).

Jos se oli uusi kirjaus, niin silloin oikaistu liiketulos olisi kasvanut +54 prosenttia ja jos se oli vanhojen palautusta, niin silloin oikaistu liiketulos olisi kasvanut +17 prosenttia. Oli kumpi tahansa, niin yhtiön tuloskunto kehittyy vahvasti.

Nettotulos kasvoi liiketulosta enemmän alhaisemman verotuksen ansiosta.

Yhtiön kvartaaliosinko nousi 1,14 dollariin (aiempi 1,08 USD) ja osinko irtoaa 21.8.2018 ja se maksetaan 4.9.2018.

Näkymät 2018

Cummins:n veroprosentti on aiempina vuosina ollut noin 24 – 25 prosentissa. Verouudistuksen jälkeen yhtiö arvioi, että vero asettuu vuonna 2018 noin 23 prosenttiin. Eli verouudistus ei tuo kovin suurta lisää viimeiselle riville.

Yhtiö arvioi vuodelle 2018, että

 • Liikevaihto: kasvaa +15…+17 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 14,8…15,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 610 – 625 M USD
 • Korkokulut ovat noin 110 M USD
 • Veroprosentti: 23 %

EBITDA-prosentti laski edellisestä kerrasta, sillä yhtiö arvioi tullien yms. kauppasotaan liittyvien kulujen kasvavan 100 miljoonalla dollarilla vuoden toisella puoliskolla.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,56 USD (ed. 12 kk 4,32 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Cumminsilla on viisi segmenttiä, joista uusin segmentti ”Electrified Power” lisättiin vuoden 2018 alussa. Segmentillä ei ole vielä juurikaan liiketoimintaa, joten sen lukuja ei arvioissa vielä huomioida erikseen.

 • Engine: Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.
 • Distribution: Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.
 • Components: Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.
 • Power Systems: Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.
 • Electrified Power: Kehittää sähkömoottoreita

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen EBITDA-luvun. Analyysin lopun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Engine 7 900 1 987 2 050 2 050 1 813 6 661 1 710 1 783 1 711 1 457
Muutos (%) 18,6% 16,2% 15,0% 19,8% 24,4% 15,4% 20,1% 31,4% 13,8% -2,1%
Distribution 7 730 2 045 1 850 1 988 1 847 7 029 1 928 1 748 1 716 1 637
Muutos (%) 10,0% 6,1% 5,8% 15,9% 12,8% 14,2% 15,9% 16,8% 11,6% 12,3%
Components 5 340 1 250 1 375 1 402 1 313 4 363 1 180 1 139 1 064 980
Muutos (%) 22,4% 5,9% 20,7% 31,8% 34,0% 24,2% 37,2% 38,2% 14,0% 9,3%
Power Systems 2 750 739 725 691 595 2 375 658 615 587 515
Muutos (%) 15,8% 12,3% 17,9% 17,7% 15,5% 16,2% 18,6% 20,8% 10,1% 15,2%
Muut 5 2 1 2 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 23 725 6 023 6 000 6 132 5 570 20 428 5 476 5 285 5 078 4 589
Muutos (%) 16,1% 10,0% 13,5% 20,8% 21,4% 16,8% 21,6% 26,2% 12,6% 6,9%

Liikevaihtoennusteissa on sovellettu yhtiön Q2/2018 antamia arvioita segmenttikohtaisista ennusteista. Yhtiö arvioi, että segmenttien kasvu olisi vuonna 2018

 • Engine: +17…+19 %
 • Distribution: +9…+11 %
 • Components: +23…+25 %
 • Power Systems: +15…+17 %

Lisäksi yhtiö arvioi, että koko konsernin liikevaihto kasvaa +15…+17 prosenttia vuodesta 2017. Näillä luvuilla yhtiön liikevaihtoennusteeksi saadaan 23,5 – 23,9 miljardia dollaria.

Taulukon arvioilla liikevaihto olisi noin 23,7 miljardia dollaria eli juurikin yhtiön ennustehaarukan puolivälissä. Tässä ei ole tarvetta muuttaa em. yhtiön liikevaihdon ennusteväliä.

Liiketulosennuste

Cummins antaa segmenttitiedot EBITDA-lukuna, mutta näistä voidaan päätellä myös konsernitason liiketulosennuste. Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelma, missä DA (Depreciation & Amortization) tarkoittaa poistoja. Olen myös tähän erään tehnyt oikaisuja (tuloslaskelman muut tuotot ja rahoitustuotot), jotta liiketulos vastaisi tulosraportin liiketulosta.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Engine 1 400 367 385 362 286 1 143 271 276 323 273
Muutos (%) 22,5% 35,4% 39,5% 12,1% 4,8% 34,6% 15,3% 110,7% 30,8% 15,7%
Distribution 560 147 145 145 123 500 123 120 127 130
Muutos (%) 12,0% 19,5% 20,8% 14,2% -5,4% -1,6% -19,6% -3,2% 9,5% 13,0%
Components 1 020 266 290 237 227 917 214 259 228 216
Muutos (%) 11,2% 24,3% 12,0% 3,9% 5,1% 18,5% 20,2% 43,9% 2,7% 11,3%
Power Systems 650 152 170 186 142 411 125 111 90 85
Muutos (%) 58,2% 21,6% 53,2% 106,7% 67,1% 8,7% 30,2% 26,1% -24,4% 13,3%
Muut -150 -14 -25 -33 -78 29 36 22 -4 -25
DA & oikaisut -680 -170 -165 -175 -170 -650 -174 -159 -178 -139
YHTEENSÄ 2 800 748 800 722 530 2 350 595 629 586 540
Muutos (%) 19,1% 25,7% 27,2% 23,2% -1,9% 21,9% 17,4% 63,8% 3,4% 14,9%
Marginaali 11,8% 12,4% 13,3% 11,8% 9,5% 11,5% 10,9% 11,9% 11,5% 11,8%

Segmenttikohtaisissa EBITDA-ennusteissa on sovellettu yhtiön Q2/2018 antamia arvioita. Cummins arvioi, että segmenttikohtaiset EBITDA-marginaalit olisivat:

 • Engine: 13,25…13,75 %
 • Distribution: 7,0…7,5 %
 • Components: 14,0…14,5 %
 • Power Systems: 13,5…14,0 %

Marginaalit on laskettu segmenttien kokonaisliikevaihdosta, mikä eroaa edellisen kappaleen liikevaihdoista siinä, että nämä arviot olivat konsernin ulkoisen myynnin liikevaihtoja.

Tässä voidaan kuitenkin hyödyntää segmenttikohtaisen kokonaisliikevaihdon kehitystä vuodesta 2017 ja laskea tilikauden 2018 EBITDA:t. Oheiset laskelmat on tehty käyttäen yhtiön ennustevälin alimpia lukuja sekä tilikauden 2017 kokonaisliikevaihtoja

 • Engine: 8 953 * 1,17 * 13,5 % = 1 415 M USD
 • Distribution: 7 058 * 1,09 * 7,25 % = 560 M USD
 • Components: 5 889 * 1,23 * 14,25 % = 1 030 M USD
 • Power Systems: 4 058 * 1,15 * 13,75 % = 640 M USD

Lisäksi Cummins arvioi, että konsernin EBITDA olisi 14,8 – 15,2 prosenttia liikevaihdosta. Eli yhtiön liikevaihtoennusteilla EBITDA olisi 3,5 – 3,6 miljardissa dollarissa ja yllä olevilla segmenttiluvuilla päädyttäisiin juurikin 3,6 miljardiin dollariin.

Taulukon ennusteet on sovitettu vastaamaan näitä arvioita ja pyöristysten jälkeen taulukon EBITDA-ennuste on noin 3,48 miljardia dollaria eli hieman alle yhtiön oman arvion.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 2,7 – 2,9 miljardia dollaria, missä poistot ja muut oikaisut olisivat noin -830 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 2 800 748 800 722 530 2 350 595 629 586 540
Rahoituskulut (netto) -75 -20 -20 -18 -17 -63 -17 -14 -16 -16
Muut kulut 40 9 10 11 10 78 18 7 29 24
Tulos ennen veroja 2 765 737 790 715 523 2 365 596 622 599 548
Verot -634 -135 -140 -161 -198 -1 371 -905 -165 -158 -143
Vähemmistö yms -31 -12 -10 -9 0 5 35 -4 -17 -9
Nettotulos 2 100 590 640 545 325 999 -274 453 424 396

Rahoituskuluina (+ tuotot) käytin kaavamaisesti noin -20 miljoonaa dollaria per kvartaali. Muut kulut – tai tässä tuotot – ovat olleet noin 10 – 20 miljoonaa dollaria, joten varovaisesti arvioiden käytin 10 miljoonan dollarin kvartaalituottoja.

Cummins arvioi, että tilikauden 2018 veroasteeksi tulisi noin 23 prosenttia. Koska Q1-Q2/2018 veroaste oli tätä selvästi korkeampi (29 %), niin sovelsin ennusteissa alempaa veroa niin, että koko vuoden veroaste asettuisi noin 23 prosenttiin.

Näin tilikauden 2018 tulosennusteeksi sain 2,0 – 2,2 miljardia dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

Cummins:n liikevaihto on hienoisessa nousutrendissä. Oheisessa kaaviossa näkyy maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys vuonna 2015-2016, mikä näkyi liikevaihdon ja tuloksen selvänä laskuna. Heikko kehitys kuitenkin kääntyi vuoden 2017 aikana ja kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna edellisvuoteen. Ja hyvä kehitys jatkui myös Q1/2018 aikana.

cmi-tuloslaskelma-q22018

Cummins arvioi tilikautta 2018:

 • Liikevaihto: kasvaa +15…+17 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 14,8…15,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 610 – 625 M USD
 • Korkokulut ovat noin 110 M USD
 • Veroprosentti: 23 %

Ennusteet-kappaleessa arvioin, että näillä parametreillä tilikauden 2018 liikevaihtoennuste olisi noin 23,5- 23,9 miljardia ja nettotulos noin 2,0 – 2,2 miljardia dollaria.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 10,9x – 14,0x, joten osakkeen hintaa (139,10 USD) voidaan pitää jopa edullisesti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön hyvä tulostilanne, taseen vahvuus, osingon kasvuvauhti, alhainen velkaisuus ja pääomien hyvä tuottoaste.

cmi-roe-roi-q22018

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Velkaa on noin 2,5 miljardia dollaria ja kun huomioidaan yhtiön 1,5 miljardin käteisvarat, niin nettovelkaa on noin miljardi dollaria.

cmi-velkaisuus-q22018

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,0 – 2,2 miljardin dollariin, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut olivat hieman edellisiä heikompia. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017. Mutta, mistään varsinaisesta pitkän aikavälin nousutrendistä ei voine puhua.

cmi-rahavirta-q22018

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Tämä on vastannut noin 25 – 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Vuosina 2016 ja 2017 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina. Yhtiö arvioikin, että capex-investoinnit vuonna 2018 ovat noin 730 – 760 miljoonaa dollaria.

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen. Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi ennätystasolle eli 1,8 miljardiin dollariin.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,8 miljardia dollaria (2013 – 2017), joten näiden tuomat lisäykset rahavirtoihin ovat jääneet vielä pimentoon raskaan teollisuuden alavireen takia. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on korollisia velkoja noin 2,5 miljardia dollaria. Kun huomioidaan vielä se, että käteistä on noin 1,5 miljardia dollaria, niin rahavirrat riittävät helposti velkojen hoitoon.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2006 osinko oli 0,33 dollaria, kun tilikauden 2018 ennustettu osinko on 4,44 dollaria. Eli 13 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin 22 prosenttia vuosittain.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 1,140 8/2017 1,080 8/2016 1,025
11/2018 (e) 1,140 11/2017 1,080 11/2016 1,025
2/2019 (e) 1,140 2/2018 1,080 2/2017 1,025
5/2019 (e) 1,140 5/2018 1,080 5/2017 1,025
YHTEENSÄ 4,560 4,320 4,100
+5,6% +5,4% +5,1%

Yhtiön kvartaaliosinko nousi 1,14 dollariin ja osinko irtoaa 21.8.2018 ja se maksetaan 4.9.2018. Tämä kvartaaliosinko määrittelee tulevien 12 kuukauden osinkojen tason, mikäli yhtiö maksaa 1,14 dollarin kvartaaliosinkoa seuraavat 4 kertaa. Näin 12 kk:n osinko olisi 4,56 dollaria, mikä antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton (osake 139,10 USD).

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 16,9 miljoonaa kappaletta eli noin 9,2 prosenttia vuoden 2014 lopun osakemäärästä. Tilikauden 2017 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 451 miljoonalla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 230) sekä osingonmaksuilla (-376). Oikaisu on yhteensä +854 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

*) HUOM! Segmentti-tiedoissa EBITDA-vertailutiedot ovat saatavilla vain vuosilta 2017 ja 2016. Vuosien 2015 ja 2014 luvut ovat liikevoitto (ebit) lukuja.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (31.7.2018) 139,10 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35 88,02
Lkm (000) 165 000 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669 193 598
Markkina-arvo (Mrd) 22,95 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55 17,04
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Engine 7 900 6 661 5 774 6 733 7 462
Distribution 7 730 7 029 6 157 6 198 5 135
Components 5 340 4 363 3 514 3 745 3 791
Power Systems 2 750 2 375 2 064 2 434 2 833
Electrified Power 5
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 23 725 20 428 17 509 19 110 19 221
EBITDA 2018e 2017 2016 2015* 2014*
Engine 1 400 1 143 849 636 1 031
Distribution 560 500 508 412 491
Components 1 020 917 774 727 684
Power Systems 650 411 378 335 361
Electrified Power -50
Konsernieliminoinnit -100 55 17 -53 -202
YHTEENSÄ 3 480 3 026 2 526 2 057 2 365
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 6 000 11 702 23 725 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334 18 048
Liikevoitto 800 1 252 2 800 2 365 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254 2 681
Nettotulos 640 870 2 100 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645 1 848
Marginaali 10,7% 7,4% 8,9% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5% 10,2%
EPS 3,88 5,27 12,73 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67 9,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 386 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369 1 484
Liikearvo 1 079 1 082 480 481 479 461 445 339
Muut varat 16 304 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734 11 668
Tase yhteensä 19 769 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
Oma pääoma 8 153 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603 5 492
Vähemmistö 895 905 299 344 344 360 371 339
Korolliset velat 2 462 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740 775 1 108
Muut vastuut 8 259 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799 6 552
Tase yhteensä 19 769 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 250 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532 2 073
Investoinnit: Capex -750 -506 -531 -744 -743 -676 -690 -622
Vapaa rahavirta (FCF) 1 500 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413 842 1 451
Investoinnit: Muut -200 -546 -386 -174 -491 -170 -292 70
Investointien jälkeen 1 300 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243 550 1 521
Rahoitus: Voitonjako -1 450 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644 -935
Rahoitus: Muut 150 107 208 -73 -78 928 -50 -90
Rahavarojen muutos 0 151 -391 -503 -311 1 295 -144 496
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinkotuotto 3,2% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,5%
Osinko/nettotulos 34,9% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8% 13,9%
Osinko/FCF 48,8% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5% 17,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,0 18,5 15,5 11,4 20,9
PE (3v) 13,1 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6 15,4
PE 10,9 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5 9,2
Oma pääoma/osake 54,84 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77 30,12
P/B 2,54 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95 2,92
ROE 24,4% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7% 34,1%
ROI 25,8% 24,6% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7% 40,8%
Omavaraisuusaste 45,8% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6% 43,2%
Gearing 0,8% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5% -6,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset