Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 31.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CUMMINS Ennuste
Osake (31.10.2019) 170,90 Osinko 12 kk 5,283
Markkina-arvo (Mrd) 26,9 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 23 250 (-2,2%) Osinko/EPS 38% 4v ka
Nettotulos (M) 2 275 (+6,3%) Osinko/FCF 43% 4v ka
EPS 14,45 Omav.aste 43%
PE 11,8 Gearing 8%
EV/EBIT 9,9 ROE 26,6%
PB 3,0 ROI 25,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CUMMINS31.10.2019 | 170,90 USD
27
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 27/30. Käytännössä täydellinen pistesaalis! Kaikki on hyvin: tulosta tulee, tase on vahva, osinko nousee, osake on PE-luvuilla edullinen…

MUTTA – Yhtiön Q3/2019 antama tulosohjeistus antaa odottaa selvää liikevaihdon (-15 %) ja liiketuloksen (-30…-40 %) laskua Q4:lle maailmantalouden heikkenemisen johdosta. Jos vastaavanlainen useiden kymmenien prosenttia liikevaihdon ja tuloksen lasku jatkuu myös vuonna 2020, niin se vie pisteitä nopeasti. Sijoittajan tulee olla erityisen varuillaan yhtiön suhteen ja seurattava sen uutisointia sekä kauppasodan kehitystä tarkasti.

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 3,1 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee hyvää voitollista tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Cummins:n vuotuinen osinko on noin 800 miljoonaa dollaria ja sillä on käteistä kassassa noin 1,9 miljardia dollaria eli kassa riittäisi noin 2 vuoden osinkoihin. Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään.

Mutta, kuten edellä jo totesin, niin yhtiön ohjeistus Q4:lle oli karmea, joten vanhoilla tunnusluvuilla ei tee mitään, jos yhtiön tuloksentekokyky rapautuu silmissä.

Tilikausi 2019

Cummins:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 5 768 5 943 -2,9% 17 993 17 645 2,0%
Liiketulos (ebit) 699 803 -13,0% 2 346 2 055 14,2%
Nettotulos 622 692 -10,1% 1 960 1 562 25,5%
EPS (USD) 3,97 4,28 12,45 9,53

Cumminsin liikevaihto laski kolmisen prosenttia ja liiketulos 13 prosenttia.

Huomion varasti yhtiön ohjeistus vuodelle 2019, joka tarkoittanee karmeita laskulukuja Q4:lle. Tässä omaa hahmotelmaa tilanteesta.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto laskee 2 prosenttia vuodesta 2018. Vuonna 2018 liikevaihto oli 23,77 miljardia dollaria joten ennuste tarkoittaisi noin 23,25 miljardin liikevaihtoa. Q1-Q3 liikevaihto on ollut yhteensä 17,99 miljardia, joten Q4:n liikevaihto olisi siten noin 5,26 miljardia dollaria. Vuosi sitten Q4:n liikevaihto oli 6,13 miljardia dollaria eli näillä ennusteilla Q4:n liikevaihto laskisi noin 14 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 EBITDA on 15,9 – 16,3 prosenttia. Ennustettuun liikevaihtoon suhteutettuna EBITDA olisi noin 3,7 – 3,8 miljardia dollaria. Q1-Q3 EBITDA on ollut noin 3,05 miljardia dollaria, joten Q4:lla se olisi noin 0,65 – 0,75 miljardia. Vuosi sitten Q4:n EBITDA oli 0,90 miljardia dollaria eli Q4:n EBITDA laskisi 17…28 prosenttia.

Vuonna 2019 poistot sekä muut oikaisut ovat tähän mennessä olleet 680 miljoonaa dollaria (Q1-Q3/2018: 523 M USD). Jos Q4:n vastaava erä on suhteessa alkuvuoden lukemaan niin, silloin koko vuoden poistot ja muut oikaisut ovat yhteensä jossain 850 – 900 miljoonassa dollarissa (2018: 697 M USD).

Kun tämä huomioidaan em. EBITDA-luvuissa, niin saadaan liiketulosennuste. Se olisi karkeasti laskien Q4:lla noin 450 – 500 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten liiketulos oli 731 miljoonaa dollaria. Q4:n liiketulos laskisi näillä arvioilla 30 – 40 prosenttia.

Cummins totesi Q3:sta, että myynti laski nopeammin, kuin he osasivat odottaa. Q3:n sekä ennustettuja lukuja painaa raskaan teollisuuden ja rakentamisen kysynnän lasku niin P-Amerikassa kuin myös muualla maailmassa.

Näkymät 2019

Yhtiö laski liikevaihtoarviota vuodelle 2019:

  • Liikevaihto: laskee 2 prosenttia vuodesta 2018 (2018: 23 771 M USD)
  • EBITDA: on noin 15,9…16,3 prosenttia liikevaihdosta (2018: 14,6 %)
  • DA (Depreciation & Amortization): on 645 – 655 M USD
  • Korkokulut ovat noin 115 M USD
  • Veroprosentti: 21,5 %

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 257 6 126 -14,2% 23 250 23 771 -2,2%
Liiketulos (ebit) 454 731 -37,9% 2 800 2 786 0,5%
Nettotulos 315 579 -45,6% 2 275 2 141 6,3%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 5,283 4,731

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Cummins: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

Cummins:n liikevaihto on hienossa nousutrendissä. Oheisessa kaaviossa näkyy myös maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys vuonna 2015-2016, mikä näkyi liikevaihdon ja tuloksen selvänä laskuna. Heikko kehitys kuitenkin kääntyi vuoden 2017 aikana ja kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna edellisvuoteen. Ja hyvä kehitys jatkui myös vuoden 2018 aikana.

cmi-tuloslaskelma-q32019

Vuoden 2019 liikevaihtokehitys jäänee yhtiön ennusteen perusteella vaatimattomaksi (-2 %), jos sitä vertaa parin viime vuoden noin +16 prosentin tasoon. Vahva H1:n pitänee koko tillikauden 2019 tuloksen vielä kasvussa, mutta vuodesta 2020 voi odottaa vaikeaa.

Ennusteet-sivulla arvioin, että yhtiön antamilla parametreillä tilikauden 2019 liikevaihtoennuste olisi noin 23,0 – 23,5 miljardia ja nettotulos noin 2,0 – 2,3 miljardia dollaria.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 11,8x – 15,5x, joten osakkeen hintaa (170,90 USD) voidaan pitää jopa edullisesti hinnoiteltuna. Mutta, kuten todettua, niin yhtiön Q4/2019 tulosennuste antaisi odottaa selviä laskukuluja globaalin talouden heikkenemisestä johtuen. Jos vastaavanlainen heikko kehitys jatkuu vuonna 2020, niin silloin kyseessä olisi arvoansa. Oma karkea arvio vuoden 2020 tuloksesta on noin 1,7 miljardia dollaria, jolla PE-luku olisi noin 16,8x. Ei vielä kovin korkea, mutta miten osakkeen hinta kehittyy, jos tuloskunnon rapautuminen alkaa?

cmi-roe-roi-q32019

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Velkaa on noin 2,7 miljardia dollaria ja kun huomioidaan yhtiön 1,9 miljardin käteisvarat, niin nettovelkaa on noin 0,8 miljardia dollaria.

cmi-velkaisuus-q32019

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,2 – 2,4 miljardin dollariin, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut olivat hieman edellisiä heikompia. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017. Tätä tuki USA:n verouudistus ja alhaisempi veroaste.

cmi-rahavirta-q32019

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Tämä on vastannut noin 25 – 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Vuosina 2016 ja 2017 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina. Yhtiö arvioikin, että capex-investoinnit vuonna 2019 ovat noin 650 – 700 miljoonaa dollaria.

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin ja nyt viime vuosien aikana 1,7 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,9 miljardia dollaria (2014 – 2018). Näiden investointien pitäisi alkaa pikkuhiljaa näkymään rahavirroissa, joten on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on korollisia velkoja noin 2,7 miljardia dollaria. Kun huomioidaan vielä se, että käteistä on noin 1,9 miljardia dollaria, niin rahavirrat riittävät helposti velkojen hoitoon.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2009 osinko oli 0,70 dollaria, kun tilikauden 2019 ennustettu osinko on 4,90 dollaria. Eli 10 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +21 prosenttia vuosittain. Tosin parina viime vuotena osingon kasvu on jäänyt vain +5,5 prosentin tietämille.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cummins: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 (e) 1,311 11/2018 1,140 11/2017 1,080
2/2020 (e) 1,311 2/2019 1,140 2/2018 1,080
5/2020 (e) 1,311 5/2019 1,140 5/2018 1,080
8/2020 (e) 1,350 8/2019 1,311 8/2018 1,140
YHTEENSÄ 5,283 4,731 4,380
+11,7% +8,0% +5,4%

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 5,283 dollaria, mikä antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton (osake 170,90 USD).

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 10 miljoonaa kappaletta eli noin 6 prosenttia vuoden 2016 lopun osakemäärästä. Tilikauden 2018 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 1 140 miljoonalla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+315) sekä osingonmaksuilla (-206) ja omien osakkeiden ostolla (-0). Oikaisu on yhteensä +109 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

*) HUOM! Segmentti-tiedoissa EBITDA-vertailutiedot ovat saatavilla vain vuosilta 2016 – 2018. Vuoden 2015 luvut ovat liikevoitto (ebit) lukuja.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (31.10.2019) 170,90 133,64 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35
Lkm (000) 157 400 162 800 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669
Markkina-arvo (Mrd) 26,90 21,76 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Engine 7 550 8 002 6 661 5 774 6 733
Distribution 8 000 7 807 7 029 6 157 6 198
Components 5 100 5 331 4 363 3 514 3 745
Power Systems 2 560 2 625 2 375 2 064 2 434
Electrified Power 40 6
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 23 250 23 771 20 428 17 509 19 110
EBITDA 2019e 2018 2017 2016 2015*
Engine 1 450 1 446 1 143 849 636
Distribution 690 563 500 508 412
Components 1 080 1 030 917 774 727
Power Systems 570 614 411 378 335
Electrified Power -110 -90
Konsernieliminoinnit -880 -87 55 17 -53
YHTEENSÄ 2 800 3 476 3 026 2 526 2 057
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 257 17 993 23 250 23 771 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334
Liikevoitto 454 2 346 2 800 2 786 2 334 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254
Nettotulos 315 1 960 2 275 2 141 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645
Marginaali 6,0% 10,9% 9,8% 9,0% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5%
EPS 2,00 12,45 14,45 13,15 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 972 1 525 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369
Liikearvo 1 288 1 126 1 082 480 481 479 461 445
Muut varat 17 195 16 411 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734
Tase yhteensä 20 455 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548
Oma pääoma 7 919 7 348 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603
Vähemmistö 943 911 905 299 344 344 360 371
Korolliset velat 2 661 2 431 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740 775
Muut vastuut 8 932 8 372 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799
Tase yhteensä 20 455 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 500 2 378 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532
Investoinnit: Capex -675 -709 -506 -531 -744 -743 -676 -690
Vapaa rahavirta (FCF) 1 825 1 669 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413 842
Investoinnit: Muut -425 -265 -546 -386 -174 -491 -170 -292
Investointien jälkeen 1 400 1 404 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243 550
Rahoitus: Voitonjako -1 600 -1 888 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644
Rahoitus: Muut 400 488 107 208 -73 -78 928 -50
Rahavarojen muutos 200 4 151 -391 -503 -311 1 295 -144
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800
Osinkotuotto 2,9% 3,3% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7%
Osinko/nettotulos 33,9% 33,8% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8%
Osinko/FCF 42,3% 43,3% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 15,5 13,3 18,5 15,5 11,4
PE (3v) 13,0 12,3 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6
PE 11,8 10,2 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5
EV/EBIT 9,9 8,1 12,8 12,3 7,4 10,9 12,1 8,9
Oma pääoma/osake 56,30 50,73 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77
P/B 3,04 2,63 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95
ROE 26,6% 26,1% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7%
ROI 25,2% 26,7% 24,3% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7%
Omavaraisuusaste 43,3% 43,3% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6%
Gearing 7,8% 11,0% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 162,67 171,34 157,87 133,64 146,07 133,00 162,09 176,64 168,03 162,22
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,283 5,244 4,710 4,660 4,560 4,560 4,500 4,440 4,380 4,320
Osinkotuotto (ennuste) 1,4% 3,1% 3,0% 3,5% 3,1% 3,4% 2,8% 2,5% 2,6% 2,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 16,21 16,51 15,72 13,15 12,76 11,11 10,29 10,69 9,89 8,86
PE 10,0 10,4 10,0 10,2 11,4 12,0 15,8 16,5 17,0 18,3
EV/EBIT 8,5 8,7 8,4 8,1 9,3 9,3 11,9 12,8 12,8 13,7
ROE 30,2% 30,0% 29,1% 26,1% 24,8% 22,8% 21,6% 23,2% 20,9% 19,8%
ROI 28,1% 28,8% 28,1% 26,7% 24,8% 24,3% 23,2% 24,3% 22,5% 21,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus