Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 1.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CUMMINS Ennuste
Osake (1.8.2019) 164,00 Osinko 12 kk 5,244
Markkina-arvo (Mrd) 25,9 Osinkotuotto 3,2%
Liikevaihto (M) 23 900 (+0,5%) Osinko/EPS 37% 4v ka
Nettotulos (M) 2 450 (+14,4%) Osinko/FCF 43% 4v ka
EPS 15,52 Omav.aste 46%
PE 10,6 Gearing 2%
EV/EBIT 8,3 ROE 27,6%
PB 2,7 ROI 27,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CUMMINS1.8.2019 | 164,00 USD
28
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 28/30. Käytännössä täydellinen pistesaalis! Kaikki on hyvin: tulosta tulee, tase on vahva, osinko nousee, osake on PE-luvuilla edullinen…

Liikevaihto (+15 %) ja tulos (vero-oikaistuna +27 %) nousivat reippaasti vuoden 2017 aikana. Ja samanlainen meno jatkui vuonna 2018 (liikevaihto +12% ja nettotulos +15 %).

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 3,2 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee hyvää voitollista tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Cummins:n vuotuinen osinko on noin 800 miljoonaa dollaria ja sillä on käteistä kassassa noin 1,7 miljardia dollaria eli kassa riittäisi noin 2 vuoden osinkoihin.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka tunnuslukujen perusteella on oikea valioyksilö. Eikä osake ole (tätä kirjoitettaessa) hinnalla pilattu. Liian hyvää ollakseen totta? Niin… Ovatko vain kaikki palaset juuri nyt sopivissa kohdissa, jolloin tilanne näyttää erinomaiselta?

Uusimpana murheenkryyninä on Kiinan ja USA:n välinen kauppasota ja pelot globaalin talouden kääntymisestä taantumaan.

Tilikausi 2019

Cummins:n Q1-Q2/2019

M USD Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 6 221 6 132 1,5% 12 225 11 702 4,5%
Liiketulos (ebit) 848 722 17,5% 1 647 1 252 31,5%
Nettotulos 675 545 23,9% 1 338 870 53,8%
EPS (USD) 4,27 3,32 8,47 5,27

Liikevaihto kasvoi +1,5 prosenttia, missä tilanne on kaksijakoinen. P-Amerikassa kasvanut rekkatuotanto pitää kysyntää yllä, mutta muun maailman sekä öljy- ja kaasuteollisuuden kysynnän laskut painavat liikevaihtoa.

Yhtiö arvioi nyt, että vuoden 2019 liikevaihto jäisi edellisvuoden tasolle (aiempi arvio oli +0…+4 %). Koska alkuvuosi on tultu +4,5 prosentin liikevaihdon kasvussa, niin vuoden toinen puolisko tarkoittaisi vastaavaa liikevaihdon laskua.

Liiketulos (ebit) kasvoi +17 prosenttia, mitä tuki laskeneet materiaalikulut sekä pienemmät markkinointikulut. Lisäksi onnistunut hinnoittelu näkyi liiketuloksen parantumisena. Tullitariffit vaikuttivat negatiivisesti tulokseen. Bruttokate jatkoi nousuaan ja oli Q2:lla 26,4 prosenttiin (Q2/2018: 23,5 %).

Nettotulos kasvoi prosenteissa liiketulosta vauhdikkaammin, mutta dollarimääräisesti kasvu noudatti liiketuloksen tahtia.

Yhtiö nosti kvartaaliosinkoaan 1,311 dollariin aiemmasta 1,14 dollarista. Q3 osinko irtoaa 20.8.2019 ja maksetaan 3.9.2019.

Näkymät 2019

Yhtiö laski liikevaihtoarviota vuodelle 2019:

  • Liikevaihto: on vuoden 2018 tasolla (2018: 23 771 M USD)
  • EBITDA: on noin 16,25…16,75 prosenttia liikevaihdosta (2018: 14,6 %)
  • DA (Depreciation & Amortization): on 625 – 645 M USD
  • Korkokulut ovat noin 125 M USD
  • Veroprosentti: 21,5 %

Aiempi liikevaihdon ennuste oli kasvua +0…+4 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 760 5 943 -3,1% 23 900 23 771 0,5%
Liiketulos (ebit) 775 803 -3,5% 3 125 2 786 12,2%
Nettotulos 575 692 -16,9% 2 450 2 141 14,4%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 5,24 4,56

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Cummins: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

Cummins:n liikevaihto on hienossa nousutrendissä. Oheisessa kaaviossa näkyy myös maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys vuonna 2015-2016, mikä näkyi liikevaihdon ja tuloksen selvänä laskuna. Heikko kehitys kuitenkin kääntyi vuoden 2017 aikana ja kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna edellisvuoteen. Ja hyvä kehitys jatkui myös vuoden 2018 aikana.

cmi-tuloslaskelma-q22019

Vuoden 2019 liikevaihtokehitys jäänee yhtiön ennusteen perusteella vaatimattomaksi (+0 %), jos sitä vertaa parin viime vuoden noin +16 prosentin tasoon. Toisaalta yhtiö arvioi kannattavuuden paranevan, minkä johdosta tuloskehityksen voi odottaa olevan edelleen positiivista.

Ennusteet-sivulla arvioin, että yhtiön antamilla parametreillä tilikauden 2019 liikevaihtoennuste olisi noin 23,25 – 24,25 miljardia ja nettotulos noin 2,3 – 2,6 miljardia dollaria.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 10,6x – 14,7x, joten osakkeen hintaa (164 USD) voidaan pitää jopa edullisesti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön hyvä tulostilanne, taseen vahvuus, osingon kasvuvauhti, alhainen velkaisuus ja pääomien hyvä tuottoaste.

Murheena onkin se, että miten maailman talous kehittyy tulevina vuosina. Tuleeko Kiinan ja USA:n väliseen kauppasotaan jonkinlainen ratkaisu, vai ajaako kiistely taloudet taantumaan? Lisäksi yhtiön vuoden 2019 liikevaihtoennuste tarkoittaisi liikevaihdon noin -3…-5 prosentin laskua H2/2019.

cmi-roe-roi-q22019

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Velkaa on noin 2,2 miljardia dollaria ja kun huomioidaan yhtiön 1,7 miljardin käteisvarat, niin nettovelkaa on noin 0,5 miljardia dollaria.

cmi-velkaisuus-q22019

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,2 – 2,4 miljardin dollariin, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut olivat hieman edellisiä heikompia. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017. Tätä tuki USA:n verouudistus ja alhaisempi veroaste.

cmi-rahavirta-q22019

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Tämä on vastannut noin 25 – 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Vuosina 2016 ja 2017 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina. Yhtiö arvioikin, että capex-investoinnit vuonna 2019 ovat noin 650 – 700 miljoonaa dollaria.

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin ja nyt viime vuosien aikana 1,7 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,9 miljardia dollaria (2014 – 2018). Näiden investointien pitäisi alkaa pikkuhiljaa näkymään rahavirroissa, joten on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on korollisia velkoja noin 2,2 miljardia dollaria. Kun huomioidaan vielä se, että käteistä on noin 1,7 miljardia dollaria, niin rahavirrat riittävät helposti velkojen hoitoon.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2009 osinko oli 0,70 dollaria, kun tilikauden 2019 ennustettu osinko on 4,90 dollaria. Eli 10 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +21 prosenttia vuosittain. Tosin parina viime vuotena osingon kasvu on jäänyt vain +5,5 prosentin tietämille.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cummins: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2019 1,311 8/2018 1,140 8/2017 1,080
11/2019 (e) 1,311 11/2018 1,140 11/2017 1,080
2/2020 (e) 1,311 2/2019 1,140 2/2018 1,080
5/2020 (e) 1,311 5/2019 1,140 5/2018 1,080
YHTEENSÄ 5,244 4,560 4,320
+15,0% +5,6% +5,4%

Q3 osinko on 1,311 dollaria, ja se irtoaa 20.8.2019 ja maksetaan 3.9.2019.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 5,244 dollaria, mikä antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton (osake 164 USD).

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 10 miljoonaa kappaletta eli noin 6 prosenttia vuoden 2016 lopun osakemäärästä. Tilikauden 2018 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 1 140 miljoonalla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 112) sekä osingonmaksuilla (-414) ja omien osakkeiden ostolla (-400). Oikaisu on yhteensä +298 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

*) HUOM! Segmentti-tiedoissa EBITDA-vertailutiedot ovat saatavilla vain vuosilta 2016 – 2018. Vuoden 2015 luvut ovat liikevoitto (ebit) lukuja.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (1.8.2019) 164,00 133,64 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35
Lkm (000) 157 900 162 800 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669
Markkina-arvo (Mrd) 25,90 21,76 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Engine 8 000 8 002 6 661 5 774 6 733
Distribution 7 950 7 807 7 029 6 157 6 198
Components 5 325 5 331 4 363 3 514 3 745
Power Systems 2 598 2 625 2 375 2 064 2 434
Electrified Power 27 6
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 23 900 23 771 20 428 17 509 19 110
EBITDA 2019e 2018 2017 2016 2015*
Engine 1 610 1 446 1 143 849 636
Distribution 665 563 500 508 412
Components 1 150 1 030 917 774 727
Power Systems 625 614 411 378 335
Electrified Power -135 -90
Konsernieliminoinnit -790 -87 55 17 -53
YHTEENSÄ 3 125 3 476 3 026 2 526 2 057
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 760 12 225 23 900 23 771 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334
Liikevoitto 775 1 647 3 125 2 786 2 334 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254
Nettotulos 575 1 338 2 450 2 141 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645
Marginaali 10,0% 10,9% 10,3% 9,0% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5%
EPS 3,64 8,47 15,52 13,15 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 2 030 1 525 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369
Liikearvo 1 125 1 126 1 082 480 481 479 461 445
Muut varat 17 397 16 411 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734
Tase yhteensä 20 552 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548
Oma pääoma 8 576 7 348 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603
Vähemmistö 918 911 905 299 344 344 360 371
Korolliset velat 2 223 2 431 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740 775
Muut vastuut 8 835 8 372 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799
Tase yhteensä 20 552 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 500 2 378 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532
Investoinnit: Capex -675 -709 -506 -531 -744 -743 -676 -690
Vapaa rahavirta (FCF) 1 825 1 669 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413 842
Investoinnit: Muut -325 -265 -546 -386 -174 -491 -170 -292
Investointien jälkeen 1 500 1 404 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243 550
Rahoitus: Voitonjako -1 300 -1 888 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644
Rahoitus: Muut -200 488 107 208 -73 -78 928 -50
Rahavarojen muutos 0 4 151 -391 -503 -311 1 295 -144
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800
Osinkotuotto 3,0% 3,3% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7%
Osinko/nettotulos 31,6% 33,8% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8%
Osinko/FCF 42,4% 43,3% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,7 13,3 18,5 15,5 11,4
PE (3v) 12,2 12,3 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6
PE 10,6 10,2 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5
EV/EBIT 8,3 8,1 12,8 12,3 7,4 10,9 12,1 8,9
Oma pääoma/osake 60,13 50,73 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77
P/B 2,73 2,63 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95
ROE 27,6% 26,1% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7%
ROI 27,9% 26,7% 24,3% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7%
Omavaraisuusaste 46,2% 43,3% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6%
Gearing 2,0% 11,0% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 171,34 157,87 133,64 146,07 133,00 162,09 176,64 168,03 162,22 151,20
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 5,244 4,710 4,660 4,560 4,560 4,500 4,440 4,380 4,320 4,265
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 3,0% 3,5% 3,1% 3,4% 2,8% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 16,51 15,72 13,15 12,76 11,11 10,29 10,69 9,89 8,86 8,74
PE 10,4 10,0 10,2 11,4 12,0 15,8 16,5 17,0 18,3 17,3
EV/EBIT 8,7 8,4 8,1 9,3 9,3 11,9 12,8 12,8 13,7 13,0
ROE 30,0% 29,1% 26,1% 24,8% 22,8% 21,6% 23,2% 20,9% 19,8% 19,9%
ROI 28,8% 28,1% 26,7% 24,8% 24,3% 23,2% 24,3% 22,5% 21,6% 21,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset