Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 5.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CUMMINS Ennuste
Osake (5.6.2018) 142,30 Osinko 12 kk 4,48 3,1%
Markkina-arvo (Mrd) 23,6 Osinko/EPS 41% 4v ka
Liikevaihto (M) 22 900 (+12,1%) Osinko/FCF 45% 4v ka
Nettotulos (M) 2 100 (+18,2%) Omav.aste 48,5%
EPS 12,67 Gearing -4%
PE 11,2 ROE 23,7%
PB 2,5 ROI 25,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CUMMINS5.6.2018 | 142,30 USD
28
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 28/30. Lähes täydellinen pistesaalis! Kaikki on hyvin: tulosta tulee, tase on vahva, osinko nousee, osake on PE-luvuilla edullinen…

Jos pari vuotta sitten Cummins:n näkymiä varjosti raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne, niin vuoden 2017 aikana siitä ei ole näkynyt jälkeäkään. Liikevaihto (+15 %) ja tulos (vero-oikaistuna +27 %) nousivat reippaasti vuoden 2017 aikana.

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 3,1 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee hyvää voitollista tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Cummins maksanee loppuvuoden 2018 aikana osinkoina ulos noin 550 miljoonaa dollaria, kun käteistä sillä on kassassa noin 1,4 miljardia dollaria ennen taseen oikaisuja.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään – vaikka tuskin osinko enää jatkossa kasvaa 20 – 25 prosentin vuositahdilla.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka tunnuslukujen perusteella on oikea valioyksilö. Eikä osake ole (tätä kirjoitettaessa) hinnalla pilattu. Liian hyvää ollakseen totta? Niin… Ovatko vain kaikki palaset juuri nyt sopivissa kohdissa, jolloin tilanne näyttää erinomaiselta?

Murheita aiheuttaa yhtiön moottoreiden päästörajoitusten ylitykset. Tähän liittyen Cummins on tehnyt yhteensä noin -216 miljoonan dollarin kirjaukset vuoden 2017 ja Q1/2018 tuloksiinsa. Varsinaisia korvausvaatimuksia ei ole vielä esitetty, joten tilanne voi muuttua suuntaan, jos toiseenkin.

Tilikausi 2018

Cummins:n Q1/2018

 • liikevaihto: 5 570 M USD (4 589 M USD / +21,4 %)
 • nettotulos: 325 M USD (396 M USD/ -18 %)
 • EPS: 1,96 USD (2,36 USD)

Cummins:n myynti jatkoi jo vuoden 2017 puolella alkanutta hyvää kehitystään. Nyt liikevaihto kasvoi +21 prosenttia, missä edelleen samat tekijät pitävät kysyntää korkealla: raskas liikenne sekä raskas teollisuus (öljy-, kaasu-, rakennus- ja kaivosteollisuus).

Nettotulos kuitenkin laski lähes -20 prosenttia. Miksi näin?

Murheita aiheuttaa yhtiön moottoreiden päästörajoitusten ylitykset. Tähän liittyen Cummins teki -29 miljoonan dollarin kirjauksen tilikaudelle 2017. Q1/2018 aikana päästörajoitusylityksiä on löytynyt myös yhtiön vuosina 2010 – 2015 valmistetuista moottoreista, joten yhtiö teki -187 miljoonan dollarin kirjauksen Q1/2018 tulokseensa. Varsinaisia korvausvaatimuksia ei ole vielä esitetty, joten tilanne voi muuttua suuntaan, jos toiseenkin. Yhtiö arvioi, että pahimmillaan kuluja tulee vielä -400 miljoonaa dollaria lisää.

Lisäksi tulokseen sisältyy -78 miljoonan dollarin verouudistukseen liittyvä ylimääräinen kirjaus. Tämä oikaistuna Q1:n veroaste olisi ollut noin 23 prosenttia.

Mikäli 187 miljoonan päästörajoituksiin liittyvät kulut palauttaa tulokseen ennen veroja (523+187=710 M USD) ja sitten tästä otetaan 23 prosentin verot, niin silloin oikaistu nettotulos olisi ollut noin 547 miljoonaa dollaria. Eli +38 prosenttia parempi kuin vuosi sitten.

Kokonaisuutena vahva startti vuodelle 2018. Nyt yrityksen pitää vain kunnialla selvitä päästörajoitusongelmista, jotta hyvä markkinatilanne saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti.

Näkymät 2018

Cummins:n veroprosentti on aiempina vuosina ollut noin 24 – 25 prosentissa. Verouudistuksen jälkeen yhtiö arvioi, että vero asettuu vuonna 2018 noin 23 prosenttiin. Eli verouudistus ei tuo kovin suurta lisää viimeiselle riville.

Yhtiö arvioi vuodelle 2018, että

 • Liikevaihto: kasvaa +10…+14 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 15,4…15,8 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 630 – 650 M USD
 • Korkokulut ovat noin 85 M USD
 • Veroprosentti: 23 %

Liikevaihtoarvio nousi ja EBITDA-arvio laski edellisestä kerrasta. EBITDA laskua selittää päästörajoitusten ylittämiseen liittyvät -187 miljoonan dollarin kulukirjaukset.

Näillä parametreilla voidaan arvioida (Talousmentor), että liikevaihto on noin 22 900 miljoonaa dollaria. EBITDA olisi siten noin 3 575 M USD, josta poistojen (DA) ja korkokulujen jälkeen jäisi noin 2 850 M USD. Josta tuosta vielä ottaa 100 M USD:n varmuusmarginaalin pois ja sitten verot -23 prosenttia, niin nettotulosarvioksi saadaan karkeasti laskien noin 2,0 – 2,2 miljardia dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,48 USD (ed. 12 kk 4,32 USD), mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (142,30 USD) noin 3,1 prosentin osinkotuoton.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Cumminsilla on viisi segmenttiä, joista uusin segmentti ”Electrified Power” lisättiin vuoden 2018 alussa. Segmentillä ei ole vielä juurikaan liiketoimintaa, joten sen lukuja ei arvioissa vielä huomioida erikseen.

 • Engine: Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.
 • Distribution: Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.
 • Components: Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.
 • Power Systems: Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.
 • Electrified Power: Kehittää sähkömoottoreita

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen EBITDA-luvun. Analyysin lopun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Engine 7 575 1 862 1 975 1 925 1 813 6 661 1 710 1 783 1 711 1 457
Muutos (%) 13,7% 8,9% 10,8% 12,5% 24,4% 15,4% 20,1% 31,4% 13,8% -2,1%
Distribution 7 625 2 043 1 835 1 900 1 847 7 029 1 928 1 748 1 716 1 637
Muutos (%) 8,5% 6,0% 5,0% 10,7% 12,8% 14,2% 15,9% 16,8% 11,6% 12,3%
Components 5 148 1 310 1 275 1 250 1 313 4 363 1 180 1 139 1 064 980
Muutos (%) 18,0% 11,0% 11,9% 17,5% 34,0% 24,2% 37,2% 38,2% 14,0% 9,3%
Power Systems 2 550 670 660 625 595 2 375 658 615 587 515
Muutos (%) 7,4% 1,8% 7,3% 6,5% 15,5% 16,2% 18,6% 20,8% 10,1% 15,2%
Muut 2 2 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 22 900 5 885 5 745 5 700 5 570 20 428 5 476 5 285 5 078 4 589
Muutos (%) 12,1% 7,5% 8,7% 12,2% 21,4% 16,8% 21,6% 26,2% 12,6% 6,9%

Liikevaihtoennusteissa on sovellettu yhtiön Q1/2018 antamia arvioita segmenttikohtaisista ennusteista. Yhtiö arvioi, että segmenttien kasvu olisi vuonna 2018

 • Engine: +10…+14 %
 • Distribution: +6…+10 %
 • Components: +18…+22 %
 • Power Systems: +7…+11 %

Lisäksi yhtiö arvioi, että koko konsernin liikevaihto kasvaa +10…+14 prosenttia vuodesta 2017. Näillä luvuilla yhtiön liikevaihtoennusteeksi saadaan 22,5 – 23,3 miljardia dollaria.

Taulukon arvioilla liikevaihto olisi noin 22,9 miljardia dollaria eli juurikin yhtiön ennustehaarukan puolivälissä. Tässä ei ole tarvetta muuttaa em. yhtiön liikevaihdon ennusteväliä.

Liiketulosennuste

Cummins antaa segmenttitiedot EBITDA-lukuna, mutta näistä voidaan päätellä myös konsernitason liiketulosennuste. Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelma, missä DA (Depreciation & Amortization) tarkoittaa poistoja. Olen myös tähän erään tehnyt oikaisuja (tuloslaskelman muut tuotot ja rahoitustuotot), jotta liiketulos vastaisi tulosraportin liiketulosta.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Engine 1 325 340 335 364 286 1 143 271 276 323 273
Muutos (%) 15,9% 25,5% 21,4% 12,7% 4,8% 34,6% 15,3% 110,7% 30,8% 15,7%
Distribution 575 152 150 150 123 500 123 120 127 130
Muutos (%) 15,0% 23,6% 25,0% 18,1% -5,4% -1,6% -19,6% -3,2% 9,5% 13,0%
Components 1 000 248 275 250 227 917 214 259 228 216
Muutos (%) 9,1% 15,9% 6,2% 9,6% 5,1% 18,5% 20,2% 43,9% 2,7% 11,3%
Power Systems 550 138 135 135 142 411 125 111 90 85
Muutos (%) 33,8% 10,4% 21,6% 50,0% 67,1% 8,7% 30,2% 26,1% -24,4% 13,3%
Muut -6 22 25 25 -78 29 36 22 -4 -25
DA & oikaisut -644 -160 -160 -154 -170 -641 -174 -159 -169 -139
YHTEENSÄ 2 800 740 760 770 530 2 359 595 629 595 540
Muutos (%) 18,7% 24,4% 20,8% 29,4% -1,9% 22,4% 17,4% 63,8% 4,9% 14,9%
Marginaali 12,2% 12,6% 13,2% 13,5% 9,5% 11,5% 10,9% 11,9% 11,7% 11,8%

Segmenttikohtaisissa EBITDA-ennusteissa on sovellettu yhtiön Q1/2018 antamia arvioita. Cummins arvioi, että segmenttikohtaiset EBITDA-marginaalit olisivat:

 • Engine: 13,5…14,0 %
 • Distribution: 7,75…8,25 %
 • Components: 15,25…15,75 %
 • Power Systems: 13,0…13,5 %

Marginaalit on laskettu segmenttien kokonaisliikevaihdosta, mikä eroaa edellisen kappaleen liikevaihdoista siinä, että nämä arviot olivat konsernin ulkoisen myynnin liikevaihtoja.

Tässä voidaan kuitenkin hyödyntää segmenttikohtaisen kokonaisliikevaihdon kehitystä vuodesta 2017 ja laskea tilikauden 2018 EBITDA:t. Oheiset laskelmat on tehty käyttäen yhtiön ennustevälin alimpia lukuja sekä tilikauden 2017 kokonaisliikevaihtoja

 • Engine: 8 953 * 1,10 * 13,5 % = 1 330 M USD
 • Distribution: 7 058 * 1,06 * 7,75 % = 580 M USD
 • Components: 5 889 * 1,18 * 15,25 % = 1 060 M USD
 • Power Systems: 4 058 * 1,07 * 13 % = 565 M USD

Lisäksi Cummins arvioi, että konsernin EBITDA olisi 15,4 – 15,8 prosenttia liikevaihdosta. Eli yhtiön liikevaihtoennusteilla EBITDA olisi 3,5 – 3,7 miljardissa dollarissa ja yllä olevilla segmenttiluvuilla päädyttäisiin juurikin 3,5 miljardiin dollariin.

Taulukon ennusteet on sovitettu vastaamaan näitä arvioita ja hieman varovaisesti arvioiden päädyin 3,45 miljardiin dollariin eli hieman alle yhtiön oman arvion.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 2,7 – 2,9 miljardia dollaria, missä poistot ja muut oikaisut olisivat noin -650 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 2 800 740 760 770 530 2 359 595 629 595 540
Korkokulut -70 -18 -18 -17 -17 -63 -17 -14 -16 -16
Muut kulut 40 10 8 12 10 69 18 7 20 24
Tulos ennen veroja 2 770 732 750 765 523 2 365 596 622 599 548
Verot -670 -152 -155 -165 -198 -1 371 -905 -165 -158 -143
Vähemmistö yms 0 0 5 35 -4 -17 -9
Nettotulos 2 100 580 595 600 325 999 -274 453 424 396

Korkokuluina (+ tuotot) käytin kaavamaisesti noin -17 miljoonaa dollaria per kvartaali. Muut kulut – tai tässä tuotot – ovat olleet noin 10 – 20 miljoonaa dollaria, joten varovaisesti arvioiden käytin 10 miljoonan dollarin kvartaalituottoja.

Cummins arvioi, että tilikauden 2018 veroasteeksi tulisi noin 23 prosenttia. Koska Q1/2018 veroaste oli tätä korkeampi, niin sovelsin ennusteissa alempaa veroa niin, että koko vuoden veroaste asettuisi noin 23 prosenttiin.

Näin tilikauden 2018 tulosennusteeksi sain 2,0 – 2,2 miljardia dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

Cummins:n liikevaihto on hienoisessa nousutrendissä. Oheisessa kaaviossa näkyy maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys vuonna 2015-2016, mikä näkyi liikevaihdon ja tuloksen selvänä laskuna. Heikko kehitys kuitenkin kääntyi vuoden 2017 aikana ja kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna edellisvuoteen. Ja hyvä kehitys jatkui myös Q1/2018 aikana.

cmi-tuloslaskelma-q12018

Cummins arvioi tilikautta 2018:

 • Liikevaihto: kasvaa +10…+14 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 15,4…15,8 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 630 – 650 M USD
 • Korkokulut ovat noin 85 M USD
 • Veroprosentti: 23 %

Ennusteet-kappaleessa arvioin, että näillä parametreillä liikevaihtoennuste olisi noin 22,5- 23,3 miljardia ja nettotulos noin 2,0 – 2,2 miljardiin dollariin.

Kuten edellä jo on todettu, niin murheita aiheuttaa yhtiön moottoreiden päästörajoitusten ylitykset. Tähän liittyen Cummins teki -29 miljoonan dollarin kirjauksen tilikaudelle 2017. Q1/2018 aikana päästörajoitusylityksiä on löytynyt myös yhtiön vuosina 2010 – 2015 valmistetuista moottoreista, joten yhtiö teki -187 miljoonan dollarin kirjauksen Q1/2018 tulokseensa. Varsinaisia korvausvaatimuksia ei ole vielä esitetty, joten tilanne voi muuttua suuntaan, jos toiseenkin. Yhtiö arvioi, että pahimmillaan kuluja tulee vielä -400 miljoonaa dollaria lisää.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 11,2x – 14,4x, joten osakkeen hintaa voidaan pitää jopa edullisesti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön hyvä tulostilanne, taseen vahvuus, osingon kasvuvauhti, alhainen velkaisuus ja pääomien hyvä tuottoaste. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa jo edellä mainittujen päästöoikeuksien ylityksistä mahdollisesti tulevat korvausmaksut.

cmi-roe-roi-q12018

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Velkaa on noin 2,3 miljardia dollaria ja kun huomioidaan yhtiön 1,4 miljardin käteisvarat, niin nettovelkaa on alle miljardi dollaria.

cmi-velkaisuus-q12018

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,0 – 2,2 miljardin dollariin, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut olivat hieman edellisiä heikompia. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017. Mutta, mistään varsinaisesta pitkän aikavälin nousutrendistä ei voine puhua.

cmi-rahavirta-q12018

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Tämä on vastannut noin 25 – 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Vuosina 2016 ja 2017 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina. Yhtiö arvioikin, että capex-investoinnit vuonna 2018 ovat noin 730 – 760 miljoonaa dollaria.

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen. Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi ennätystasolle eli 1,8 miljardiin dollariin.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,8 miljardia dollaria (2013 – 2017), joten näiden tuomat lisäykset rahavirtoihin ovat jääneet vielä pimentoon raskaan teollisuuden alavireen takia. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on korollisia velkoja noin 2,3 miljardia dollaria. Kun huomioidaan vielä se, että käteistä on noin 1,4 miljardia dollaria, niin rahavirrat riittävät helposti velkojen hoitoon.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2006 osinko oli 0,33 dollaria, kun tilikauden 2018 ennustettu osinko on 4,40 dollaria. Eli 13 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin 22,0 prosenttia vuosittain.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 1,120 8/2017 1,080 8/2016 1,025
11/2018 (e) 1,120 11/2017 1,080 11/2016 1,025
2/2019 (e) 1,120 2/2018 1,080 2/2017 1,025
5/2019 (e) 1,120 5/2018 1,080 5/2017 1,025
YHTEENSÄ 4,480 4,320 4,100
+3,7% +5,4% +5,1%

Seuraava kvartaaliosinko julkistetaan heinäkuun puolivälin aikoihin, joten se määrittelee tulevien 12 kuukauden osinkojen tason. Olen arvioinut kvartaaliosingon nousevan 1,12 dollariin, missä nousua siis 0,04 dollaria. Tämä on ehkä varovainen arvio, sillä nousu jäisi alle 4 prosenttiin.

Tällä ennusteella seuraavan 12 kk:n osinko olisi 4,48 dollaria, mikä antaisi noin 3,1 prosentin tuoton (osakekurssi 142,30 dollaria).

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 16,9 miljoonaa kappaletta eli noin 9,2 prosenttia vuoden 2014 lopun osakemäärästä. Tilikauden 2017 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 451 miljoonalla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 000) sekä osingonmaksuilla (-731). Oikaisu on yhteensä +1 269 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

*) HUOM! Segmentti-tiedoissa EBITDA-vertailutiedot ovat saatavilla vain vuosilta 2017 ja 2016. Vuosien 2015 ja 2014 luvut ovat liikevoitto (ebit) lukuja.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (5.6.2018) 142,30 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35 88,02
Lkm (000) 165 700 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669 193 598
Markkina-arvo (Mrd) 23,58 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55 17,04
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Engine 7 575 6 661 5 774 6 733 7 462
Distribution 7 625 7 029 6 157 6 198 5 135
Components 5 150 4 363 3 514 3 745 3 791
Power Systems 2 550 2 375 2 064 2 434 2 833
Electrified Power
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 22 900 20 428 17 509 19 110 19 221
EBITDA 2018e 2017 2016 2015* 2014*
Engine 1 325 1 143 849 636 1 031
Distribution 575 500 508 412 491
Components 1 000 917 774 727 684
Power Systems 550 411 378 335 361
Electrified Power -50
Konsernieliminoinnit 0 55 17 -53 -202
YHTEENSÄ 3 400 3 026 2 526 2 057 2 365
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 5 700 5 570 22 900 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334 18 048
Liikevoitto 770 530 2 800 2 365 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254 2 681
Nettotulos 600 325 2 100 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645 1 848
Marginaali 10,5% 5,8% 9,2% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5% 10,2%
EPS 3,62 1,96 12,67 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67 9,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 612 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369 1 484
Liikearvo 1 085 1 082 480 481 479 461 445 339
Muut varat 15 920 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734 11 668
Tase yhteensä 19 617 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
Oma pääoma 8 619 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603 5 492
Vähemmistö 902 905 299 344 344 360 371 339
Korolliset velat 2 277 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740 775 1 108
Muut vastuut 7 819 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799 6 552
Tase yhteensä 19 617 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 300 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532 2 073
Investoinnit: Capex -750 -506 -531 -744 -743 -676 -690 -622
Vapaa rahavirta (FCF) 1 550 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413 842 1 451
Investoinnit: Muut -200 -546 -386 -174 -491 -170 -292 70
Investointien jälkeen 1 350 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243 550 1 521
Rahoitus: Voitonjako -1 250 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644 -935
Rahoitus: Muut -100 107 208 -73 -78 928 -50 -90
Rahavarojen muutos 0 151 -391 -503 -311 1 295 -144 496
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,400 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,400 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinkotuotto 3,1% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,5%
Osinko/nettotulos 34,7% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8% 13,9%
Osinko/FCF 47,0% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5% 17,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,4 18,5 15,5 11,4 20,9
PE (3v) 13,4 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6 15,4
PE 11,2 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5 9,2
Oma pääoma/osake 57,46 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77 30,12
P/B 2,48 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95 2,92
ROE 23,7% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7% 34,1%
ROI 25,5% 24,6% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7% 40,8%
Omavaraisuusaste 48,5% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6% 43,2%
Gearing -3,5% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5% -6,4%
 1. TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus
Mainokset