Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 21.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CUMMINS Ennuste
Osake (21.9.2018) 150,60 Osinko 12 kk 4,610
Markkina-arvo (Mrd) 24,8 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 23 725 (+16,1%) Osinko/EPS 41% 4v ka
Nettotulos (M) 2 100 (+18,2%) Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 12,73 Omav.aste 46%
PE 11,8 Gearing 1%
EV/EBIT 8,9 ROE 24,4%
PB 2,7 ROI 25,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CUMMINS21.9.2018 | 150,60 USD
28
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 28/30. Lähes täydellinen pistesaalis! Kaikki on hyvin: tulosta tulee, tase on vahva, osinko nousee, osake on PE-luvuilla edullinen…

Jos pari vuotta sitten Cummins:n näkymiä varjosti raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne, niin vuoden 2017 aikana ja sen jälkeen siitä ei ole näkynyt jälkeäkään. Liikevaihto (+15 %) ja tulos (vero-oikaistuna +27 %) nousivat reippaasti vuoden 2017 aikana.

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 3,1 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee hyvää voitollista tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Cummins maksanee loppuvuoden 2018 aikana osinkoina ulos noin 375 miljoonaa dollaria, kun käteistä sillä on kassassa noin 1,5 miljardia dollaria ennen taseen oikaisuja.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka tunnuslukujen perusteella on oikea valioyksilö. Eikä osake ole (tätä kirjoitettaessa) hinnalla pilattu. Liian hyvää ollakseen totta? Niin… Ovatko vain kaikki palaset juuri nyt sopivissa kohdissa, jolloin tilanne näyttää erinomaiselta?

Aiemmin murheita aiheutti yhtiön moottorien päästörajoitusten ylitykset, mutta nyt tämä on saatu sovittua yhdessä viranomaisten kanssa. Yhtiö kirjasi tästä noin -181 miljoonan dollarin kulun Q2/2018 tulokseen.

Uusimpana murheenkryyninä on Kiinan ja USA:n välinen kauppasota, jonka vaikutus tilikauden 2018 tulokseen on yhtiön mukaan noin 100 miljoonaa dollaria.

Tilikausi 2018

Cummins:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 6 132 5 078 20,8% 11 702 9 667 21,1%
Liiketulos (ebit) 722 586 23,2% 1 252 1 126 11,2%
Nettotulos 545 424 28,5% 870 820 6,1%
EPS (USD) 3,32 2,53 5,27 4,88

Cummins:n myynti jatkoi edelleen hyvää kehitystään ja nyt tuloksena oli uusi kvartaalitason liikevaihtoennätys eli noin 6,1 miljardia dollaria (+21 %).

Kasvua oli kaikissa yhtiön merkittävimmissä toimintamaissa ja kuten aiemminkin, niin samat tekijät pitävät kysyntää korkealla: raskas liikenne sekä raskas teollisuus (öljy-, kaasu-, rakennus- ja kaivosteollisuus).

Kun samalla kustannustehokkuus on parantunut, niin Q2:n liiketulos (ebit) kasvoi +23 prosenttia vertailukaudesta.

Aiemmin murheita aiheutti yhtiön moottorien päästörajoitusten ylitykset, mutta nyt tämä on saatu sovittua yhdessä viranomaisten kanssa. Yhtiö kirjasi tästä noin -181 miljoonan dollarin kulun Q2/2018 tulokseen. Itselle jäi kuitenkin epäselväksi se, että oliko tämä uusi -181 miljoonan dollarin erä edellisten ennakkoon kirjattujen -216 miljoonan dollarin lisäksi? Vai tekikö yhtiö nyt aiemmin kirjatuista kuluista +35 miljoonan dollarin palautuksen (216 -> 181).

Jos se oli uusi kirjaus, niin silloin oikaistu liiketulos olisi kasvanut +54 prosenttia ja jos se oli vanhojen palautusta, niin silloin oikaistu liiketulos olisi kasvanut +17 prosenttia. Oli kumpi tahansa, niin yhtiön tuloskunto kehittyy vahvasti.

Nettotulos kasvoi liiketulosta enemmän alhaisemman verotuksen ansiosta.

Yhtiön kvartaaliosinko nousi 1,14 dollariin (aiempi 1,08 USD) ja osinko irtoaa 21.8.2018 ja se maksetaan 4.9.2018.

Näkymät 2018

Cummins:n veroprosentti on aiempina vuosina ollut noin 24 – 25 prosentissa. Verouudistuksen jälkeen yhtiö arvioi, että vero asettuu vuonna 2018 noin 23 prosenttiin. Eli verouudistus ei tuo kovin suurta lisää viimeiselle riville.

Yhtiö arvioi vuodelle 2018, että

 • Liikevaihto: kasvaa +15…+17 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 14,8…15,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 610 – 625 M USD
 • Korkokulut ovat noin 110 M USD
 • Veroprosentti: 23 %

EBITDA-prosentti laski edellisestä kerrasta, sillä yhtiö arvioi tullien yms. kauppasotaan liittyvien kulujen kasvavan 100 miljoonalla dollarilla vuoden toisella puoliskolla.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,61 USD (ed. 12 kk 4,38 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 23,5 – 23,9 Mrd USD (2017:  20,4 Mrd USD)
 • liiketulos (ebit): 2,7 – 2,9 Mrd USD (2017: 2,37 Mrd USD)
 • nettotulos: 2,0 – 2,2 Mrd USD (2017: 1,78 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Cummins: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

Cummins:n liikevaihto on hienoisessa nousutrendissä. Oheisessa kaaviossa näkyy maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys vuonna 2015-2016, mikä näkyi liikevaihdon ja tuloksen selvänä laskuna. Heikko kehitys kuitenkin kääntyi vuoden 2017 aikana ja kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna edellisvuoteen. Ja hyvä kehitys jatkui myös Q1/2018 aikana.

cmi-tuloslaskelma-q22018

Cummins arvioi tilikautta 2018:

 • Liikevaihto: kasvaa +15…+17 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 14,8…15,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 610 – 625 M USD
 • Korkokulut ovat noin 110 M USD
 • Veroprosentti: 23 %

Ennusteet-sivulla arvioin, että näillä parametreillä tilikauden 2018 liikevaihtoennuste olisi noin 23,5- 23,9 miljardia ja nettotulos noin 2,0 – 2,2 miljardia dollaria.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 11,8x – 15,2x, joten osakkeen hintaa (150,60 USD) voidaan pitää jopa edullisesti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön hyvä tulostilanne, taseen vahvuus, osingon kasvuvauhti, alhainen velkaisuus ja pääomien hyvä tuottoaste.

cmi-roe-roi-q22018

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Velkaa on noin 2,5 miljardia dollaria ja kun huomioidaan yhtiön 1,5 miljardin käteisvarat, niin nettovelkaa on noin miljardi dollaria.

cmi-velkaisuus-q22018

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,0 – 2,2 miljardin dollariin, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut olivat hieman edellisiä heikompia. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017. Mutta, mistään varsinaisesta pitkän aikavälin nousutrendistä ei voine puhua.

cmi-rahavirta-q22018

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Tämä on vastannut noin 25 – 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Vuosina 2016 ja 2017 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina. Yhtiö arvioikin, että capex-investoinnit vuonna 2018 ovat noin 730 – 760 miljoonaa dollaria.

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen. Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi ennätystasolle eli 1,8 miljardiin dollariin.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,8 miljardia dollaria (2013 – 2017), joten näiden tuomat lisäykset rahavirtoihin ovat jääneet vielä pimentoon raskaan teollisuuden alavireen takia. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on korollisia velkoja noin 2,5 miljardia dollaria. Kun huomioidaan vielä se, että käteistä on noin 1,5 miljardia dollaria, niin rahavirrat riittävät helposti velkojen hoitoon.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2006 osinko oli 0,33 dollaria, kun tilikauden 2018 ennustettu osinko on 4,44 dollaria. Eli 13 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin 22 prosenttia vuosittain.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cummins: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 (e) 1,140 11/2017 1,080 11/2016 1,025
2/2019 (e) 1,140 2/2018 1,080 2/2017 1,025
5/2019 (e) 1,140 5/2018 1,080 5/2017 1,025
8/2019 (e) 1,190 8/2018 1,140 8/2017 1,080
YHTEENSÄ 4,610 4,380 4,155
+5,3% +5,4% +5,2%

Yhtiön kvartaaliosinko nousi 1,14 dollariin ja se määrittelee tulevien 12 kuukauden osinkojen tason, mikäli yhtiö maksaa 1,14 dollarin kvartaaliosinkoa seuraavat 4 kertaa. Näin 12 kk:n osinko olisi 4,61 dollaria, mikä antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton (osake 150,60 USD).

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 16,9 miljoonaa kappaletta eli noin 9,2 prosenttia vuoden 2014 lopun osakemäärästä. Tilikauden 2017 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 451 miljoonalla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 230) sekä osingonmaksuilla (-376). Oikaisu on yhteensä +854 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

*) HUOM! Segmentti-tiedoissa EBITDA-vertailutiedot ovat saatavilla vain vuosilta 2017 ja 2016. Vuosien 2015 ja 2014 luvut ovat liikevoitto (ebit) lukuja.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (21.9.2018) 150,60 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35 88,02
Lkm (000) 165 000 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669 193 598
Markkina-arvo (Mrd) 24,85 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55 17,04
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Engine 7 900 6 661 5 774 6 733 7 462
Distribution 7 730 7 029 6 157 6 198 5 135
Components 5 340 4 363 3 514 3 745 3 791
Power Systems 2 750 2 375 2 064 2 434 2 833
Electrified Power 5
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 23 725 20 428 17 509 19 110 19 221
EBITDA 2018e 2017 2016 2015* 2014*
Engine 1 400 1 143 849 636 1 031
Distribution 560 500 508 412 491
Components 1 020 917 774 727 684
Power Systems 650 411 378 335 361
Electrified Power -50
Konsernieliminoinnit -100 55 17 -53 -202
YHTEENSÄ 3 480 3 026 2 526 2 057 2 365
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 6 000 11 702 23 725 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334 18 048
Liikevoitto 800 1 252 2 800 2 365 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254 2 681
Nettotulos 640 870 2 100 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645 1 848
Marginaali 10,7% 7,4% 8,9% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5% 10,2%
EPS 3,88 5,27 12,73 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67 9,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 386 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369 1 484
Liikearvo 1 079 1 082 480 481 479 461 445 339
Muut varat 16 304 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734 11 668
Tase yhteensä 19 769 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
Oma pääoma 8 153 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603 5 492
Vähemmistö 895 905 299 344 344 360 371 339
Korolliset velat 2 462 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740 775 1 108
Muut vastuut 8 259 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799 6 552
Tase yhteensä 19 769 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 250 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532 2 073
Investoinnit: Capex -750 -506 -531 -744 -743 -676 -690 -622
Vapaa rahavirta (FCF) 1 500 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413 842 1 451
Investoinnit: Muut -200 -546 -386 -174 -491 -170 -292 70
Investointien jälkeen 1 300 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243 550 1 521
Rahoitus: Voitonjako -1 450 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644 -935
Rahoitus: Muut 150 107 208 -73 -78 928 -50 -90
Rahavarojen muutos 0 151 -391 -503 -311 1 295 -144 496
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinkotuotto 2,9% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,5%
Osinko/nettotulos 34,9% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8% 13,9%
Osinko/FCF 48,8% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5% 17,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,2 18,5 15,5 11,4 20,9
PE (3v) 14,1 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6 15,4
PE 11,8 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5 9,2
EV/EBIT 8,9 12,7 12,3 7,4 10,9 12,1 8,9 6,2
Oma pääoma/osake 54,84 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77 30,12
P/B 2,75 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95 2,92
ROE 24,4% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7% 34,1%
ROI 25,8% 24,6% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7% 40,8%
Omavaraisuusaste 45,8% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6% 43,2%
Gearing 0,8% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5% -6,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 133,00 162,09 176,64 168,03 162,22 151,20 136,67 128,15 112,44 109,94
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,560 4,500 4,440 4,380 4,320 4,265 4,210 4,155 4,100 4,050
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 2,8% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 3,1% 3,2% 3,6% 3,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 6,38 5,60 6,01 9,89 8,86 8,74 8,29 7,00 7,50
PE 20,8 28,9 29,4 17,0 18,3 17,3 16,5 18,3 15,0
EV/EBIT 9,2 11,9 12,7 12,8 13,7 13,0 12,2 13,3 10,7
ROE 13,1% 11,8% 13,0% 20,9% 19,8% 19,9% 18,7% 15,3%
ROI 24,4% 23,4% 24,5% 22,6% 21,6% 21,6% 20,9% 17,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset