Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 29.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CUMMINS Ennuste
Osake (USD, 29.7.20) 195,00 Osinko (USD, 12 kk) 5,244
Markkina-arvo (Mrd) 29,0 Osinkotuotto 2,7%
Liikevaihto (mUSD) 17 750 -24,7% Osinko/EPS 45% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 1 275 -43,6% Osinko/FCF 46% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 189,50 -2,8%
EPS 8,57 Omav.aste 40%
P/E 22,8 Gearing 20%
EV/EBIT 19,1 ROE 15,3%
P/B 3,53 ROI 14,0%

Huomioita

Cummins:n liikevaihto on ollut hienossa nousutrendissä ja vuosien 2017 ja 2018 kehitys oli vahvaa. Vuoden 2019 liikevaihdon kehitys oli kaksijakoista: alkuvuosi meni vielä hyvin, mutta vuoden toisella puoliskolla liikevaihto kääntyi laskuun. Ja vuodesta 2020 näyttäisi tulevan varsin heikko liikevaihdon laskiessa selvästi.

Yhtiöllä on korollisia nettovelkoja noin 1,7 miljardia dollaria. Viime vuosien aikana voitonjakoon (sisältäen omien osakkeiden ostot) on kulunut suurin piirtein vapaan rahavirran verran. Pelkkien osinkojen osuus on noin 0,8 miljardia dollaria, joten vapaasta rahavirrasta jäisi tämän jälkeen noin 0,8 – 1,0 miljardia dollaria velkojen lyhennyksiin. Yhtiön velanhoitokyky on siis hyvällä tasolla.

Osakkeen arvoksi sain 189,50 dollaria, mikä on hieman alle nykyisen osakkeen hinnan (195,00 USD).

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): cmi-2020-07-29.pdf

cmi-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Yrityksen sijoittajasivut: Esitykset yms
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa(cmi-2020-07-29.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 29.7.20) 195,00 157,43 178,96 133,64 176,64 136,67 88,01 144,17
Lkm (000) 148 800 156 100 162 800 167 271 169 337 178 407 183 079 187 418
Markkina-arvo (Mrd) 29,02 24,57 29,13 22,35 29,91 24,38 16,11 27,02
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Engine 5 150 7 570 8 002 6 661 5 774 6 733 7 462 7 194
Distribution 6 750 8 040 7 807 7 029 6 157 6 198 5 135 2 450
Components 3 925 5 253 5 331 4 363 3 514 3 745 3 791 2 561
Power Systems 1 875 2 670 2 625 2 375 2 064 2 434 2 833
New Power 50 38 6
YHTEENSÄ 17 750 23 571 23 771 20 428 17 509 19 110 19 221 12 205
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Engine 975 1 454 1 446 1 143 849 636
Distribution 600 656 563 500 508 412
Components 725 1 097 1 030 917 774 727
Power Systems 300 512 614 411 378 335
New Power -150 -130 -170 29
Muut -850 -889 -697 -667 -581 -53
YHTEENSÄ 1 600 2 700 2 786 2 333 1 928 2 057
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Engine 18,9% 19,2% 18,1% 17,2% 14,7% 9,4%
Distribution 8,9% 8,2% 7,2% 7,1% 8,3% 6,6%
Components 18,5% 20,9% 19,3% 21,0% 22,0% 19,4%
Power Systems 16,0% 19,2% 23,4% 17,3% 18,3% 13,8%
YHTEENSÄ 9,0% 11,5% 11,7% 11,4% 11,0% 10,8%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 4 165 8 863 17 750 23 571 23 771 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301
Liiketulos 305 970 1 600 2 700 2 786 2 334 1 928 2 057 2 365 2 101
Nettotulos 245 787 1 275 2 260 2 141 999 1 394 1 399 1 651 1 483
Marginaali 5,9% 8,9% 7,2% 9,6% 9,0% 4,9% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6%
EPS 1,65 5,29 8,57 14,48 13,15 5,97 8,23 7,84 9,02 7,91
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 219 1 470 1 525 1 567 1 380 1 811 2 394 2 849
Liikearvo 1 284 1 286 1 126 1 082 480 482 479 461
Muut varat 17 050 16 981 16 411 15 426 13 151 12 841 12 891 11 418
Varat yhteensä 20 553 19 737 19 062 18 075 15 011 15 134 15 764 14 728
Oma pääoma 7 289 7 507 7 348 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510
Vähemmistö 928 958 911 905 299 344 344 360
Korolliset velat 3 841 2 367 2 476 2 006 1 856 1 639 1 686 1 740
Muut vastuut 8 495 8 905 8 327 7 905 5 981 5 745 5 985 5 118
Pääomat yhteensä 20 553 19 737 19 062 18 075 15 011 15 134 15 764 14 728
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 255 3 181 2 378 2 277 1 939 2 065 2 266 2 089
Investoinnit: Capex -525 -752 -764 -476 -580 -774 -798 -740
Vapaa rahavirta (FCF) 731 2 429 1 614 1 801 1 359 1 291 1 468 1 349
Investoinnit: Muut -91 -398 -210 -576 -337 -144 -436 -106
Investointien jälkeen 639 2 031 1 404 1 225 1 022 1 147 1 032 1 243
Rahoitus: Voitonjako -1 341 -2 065 -2 208 -1 181 -1 617 -1 581 -1 265 -876
Rahoitus: Muut 1 411 -30 808 107 204 -69 -78 928
Rahavarojen muutos 709 -64 4 151 -391 -503 -311 1 295
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 5,244 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,244 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250
Osinkotuotto 2,7% 3,1% 2,5% 3,2% 2,3% 2,6% 3,2% 1,6%
Osinko/nettotulos 61,2% 33,9% 33,8% 70,5% 48,6% 44,8% 31,2% 28,4%
Osinko/FCF 106,8% 31,5% 44,8% 39,1% 49,8% 48,5% 35,0% 31,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,3 15,2 19,0 15,0 20,0
PE (3v) 15,3 13,7 19,3 17,7 20,2 16,1 10,1 16,3
PE 22,8 10,9 13,6 22,4 21,5 17,4 9,8 18,2
EV (mUSD) 30 638 25 472 30 086 22 793 30 388 24 211 15 405 25 911
EV/EBIT 19,1 9,4 10,8 9,8 15,8 11,8 6,5 12,3
Oma pääoma/osake 55,22 54,23 50,73 48,81 42,37 43,44 44,20 41,99
P/B 3,53 2,90 3,53 2,74 4,17 3,15 1,99 3,43
ROE 15,3% 27,0% 26,1% 13,0% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0%
ROI 14,0% 25,0% 26,7% 24,3% 20,9% 21,5% 24,4% 24,2%
Omavaraisuusaste 40,0% 42,9% 43,3% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4%
Gearing 19,7% 10,6% 11,5% 5,4% 6,6% -2,2% -8,7% -14,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus