Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 5.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (5.8.2017)160,16 USDMarkkina-arvo26,9 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk4,32 USD Osinkotuotto2,7 %
Liikevaihto 2017e19 100 M USD (+9,1 %)Nettotulos 2017e1 650 M USD (+18,4 %)
PE16,3ROE21,3 %

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

CUMMINS5.8.2017 | 160,16 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee heikko tuloskehitys parin viime vuoden aikana. Lisäksi aavistuksen korkea osakkeen arvostus laskee pisteitä.

Cummins:n näkymiä varjostaa raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne. Tilikauden 2016 liikevaihto laski yli -8 prosenttia. Sen sijaan nettotulos oli kutakuinkin edellisvuoden tasolla hyvän kulukurin ansiosta. Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto ja tulos ovat lähteneet hyvään kasvuun ja yhtiö arvioikin liikevaihdon kasvavan noin 10 prosenttia viime vuodesta. Eli selvää piristymistä verrattuna viime vuoteen.

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 2,7 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä ja yritys tekee kuitenkin varsin hyvää voitollista tulosta. Cummins maksaa vuoden 2017 aikana osinkoina ulos noin 710 miljoonaa dollaria, kun käteistä sillä on kassassa noin 1,5 miljardia dollaria ennen taseen oikaisuja.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään – vaikka tuskin osinko enää jatkossa kasvaa 20 – 25 prosentin vuositahdilla.

Eli mielenkiintoinen osake, missä osakkeen nousut ja laskut lienevät varsin vauhdikkaita seuraavien vuosien aikana.

Sijoittajan on kuitenkin hyvä ymmärtää, että muutaman vuoden takainen Kiinan raskaan teollisuuden kasvu kasvatti myös raskaan teollisuuden tarjontaa voimakkaasti. Investointeja tehtiin ajatuksella, että ”kaikki menee, mitä saadaan tuotetuksi”. Tätä ”krapulaa” raskas teollisuus on kärsinyt viime vuosien aikana. Mutta alkaisikohan tämä krapula olla tältä erää ohi?

Alkuvuosi 2017

Cummins:n Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 9 667 M USD (8 819 M USD / +9,6 %)
  • nettotulos: 820 M USD (727 M USD/ +12,8 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi P-Amerikassa raskaan liikenteen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden kysynnän piristymisen johdosta. Kiinan, Intian ja Venäjän markkinoilla kysyntä kasvoi rakennus- ja kaivosteollisuudessa.

Tulosta paransi liikevaihdon kasvun ohella bruttomarginaalin paraneminen sekä rojaltien yms. sijoitusten tuottojen kasvu. Lisäksi vertailukauteen 2016 sisältyi eräitä kertaluontoisia kuluja noin 39 miljoonan dollarin edestä. Tämä huomioiden (ilman verokorjausta) nettotulos olisi kasvanut noin +7 prosenttia.

Näkymät

Hyvän alkuvuoden johdosta Cummins nosti arvioitaan tilikaudelle 2017:

  • liikevaihto: +9…11 % viime vuodesta eli olisi noin 19,1 – 19,4 Mrd USD
  • liikevoitto: 11,75…12,5 % liikevaihdosta eli olisi noin 2 250 – 2 425 M USD

Segmentit

Cummins:lla on neljä segmenttiä ja oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Engine 6 000 5 774 6 733 7 462
Distribution 6 850 6 157 6 198 5 135
Components 3 950 3 514 3 745 3 791
Power Systems 2 300 2 064 2 434 2 833
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 19 100 17 509 19 110 19 221 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Engine 900 686 636 1 031
Distribution 425 392 412 491
Components 675 641 727 684
Power Systems 250 263 335 361
Konsernieliminoinnit 25 17 -20 -69
YHTEENSÄ 2 275 1 999 2 090 2 498 0

Engine

Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.

Segmentin liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä viimeisten vuosien aikana. Tilikauden 2016 liikevaihto laski peräti -14 prosenttia jääden 5,8 miljardiin dollariin. Tässä näkyi P-Amerikan vaikea markkinatilanne.

Nyt vihdoin tilikaudella 2017 tilanne näyttäisi kääntyvän kasvuun. Alkuvuoden 2017 liikevaihto oli noin +6 prosentin ja liikevoitto noin +26 prosentin kasvussa. Hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuoden ajan, joten segmentin ennustettu liikevaihto on noin 6,0 miljardia ja liikevoitto noin 900 miljoonaa dollaria.

Distribution

Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.

Segmentin liikevaihdon kasvua vuonna 2015 selittää yritysjärjestelyt. Samoin vuonna 2017 liikevaihtoon positiivisesti vaikuttaa yhdessä Eaton Corporation kanssa muodostettu yhteisyritys. Myös markkinoiden kasvanut kysyntä vaikuttaa positiivisesti lukuihin niin, että alkuvuoden 2017 liikevaihto oli noin +12 prosentin ja liikevoitto noin +13 prosentin kasvussa.

Hyvästä alkuvuodesta johtuen tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 6,8 – 7,0 miljardia ja liikevoitto noin 425 miljoonaa dollaria.

Components

Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.

Segmentin liikevaihto on ollut noin 3,5 – 3,8 miljardissa dollarissa, missä vuosi 2016 oli vaikea. Tähän vaikutti heikko P-Amerikan markkinatilanne.

Kuten muissakin segmenteissä, niin myös Components-segmentin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi viime vuodesta. Alkuvuoden 2017 liikevaihto kasvoi +12 prosenttia ja hyvä vire jatkunee myös koko loppuvuoden. Näin ennustettu liikevaihto on noin 4,0 miljardia dollaria. Liikevoitto oli noin +5 prosentin kasvussa ja sen odotetaan noin 675 miljoonaa dollaria.

Power Systems

Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.

Segmentin pari edellistä vuotta liikevaihto on laskenut 400 miljoonaa dollaria per vuosi. Tästä syystä myös liikevoitto on ollut laskutrendissä.

Tilikaudelle 2017 odotetaan liikevaihdon kasvavan noin +10 prosenttia 2,3 miljardiin dollariin. Sen sijaan liikevoiton odotetaan jäävän hieman edellisvuodesta noin 250 miljoonaan dollariin. Tähän vaikuttaa korkeammat tuotekehityksen sekä myynnin ja hallinnon kustannukset.

Tuloksen kehitys

Kuten edellä Segmentit-kappaleessa käy ilmi, niin vuonna 2015 alkanut maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys näyttäisi kääntyvän vuoden 2017 aikana. Kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna vuoden takaiseen. Eli olisiko raskaan teollisuuden käänne parempaan käsillä?

cmi-tuloslaskelma-q22017

Cummins nosti arvioitaan tilikaudelle 2017:

  • liikevaihto: +9…11 % viime vuodesta eli olisi noin 19,1 – 19,4 Mrd USD
  • liikevoitto: 11,75…12,5 % liikevaihdosta eli noin 2 250 – 2 425 M USD

Näin nettotuloksen voi odottaa nousevan myöskin viime vuodesta noin 1,5 – 1,7 miljardiin dollariin.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, joten Cummins on hyvissä asemissa parantamaan markkinaosuuksiaan. Liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän.

cmi-velkaisuus-q22017

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,0 miljardin dollarin tuntumaan, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut ovat hieman edellisiä heikompia. Tässäkin näkyy myös markkinatilanteen heikkous, mutta mitään dramatiikkaa niissä ei kuitenkaan näy.

cmi-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Vuonna 2016 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina.

cmi-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,5 miljardia dollaria (2012 – 2016), joten näiden tuomat lisäykset rahavirtoihin ovat jääneet vielä pimentoon raskaan teollisuuden alavireen takia. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2006 osinko oli 0,33 dollaria, kun tilikauden 2017 ennustettu osinko on 4,21 dollaria. Eli 12 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin 23,6 prosenttia vuosittain.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q22017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,32 dollaria, mikä antaisi noin 2,7 prosentin tuoton (osakekurssi 160,16 dollaria).

08/2017: 1,08 usd (e, irtoaa 16.8.2017)
11/2017: 1,08 usd (e)
02/2018: 1,08 usd (e)
05/2018: 1,08 usd (e)

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 15,2 miljoonaa kappaletta eli noin 8,3 prosenttia vuoden 2014 lopun osakemäärästä. Vuoden 2016 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 778 miljoonalla dollarilla. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on jäljellä vielä noin 496 miljoonaa dollaria.

Arvostus

PE-lukujen perusteella (1, 3 ja 7 vuoden PE:t 16,3 – 18,2) osakkeen hintaa voidaan pitää kohdalleen hinnoiteltuna tai hieman koholla olevana.

cmi-roe-roi-q22017

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+830) sekä osingonmaksuilla (-363). Oikaisu on yhteensä +467 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (5.8.2017) 160,16 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35 88,02 110,01
Lkm (000) 167 900 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669 193 598 197 148
Markkina-arvo (Mrd) 26,89 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55 17,04 21,69
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 4 700 9 667 19 100 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334 18 048 13 226
Liikevoitto 550 1 141 2 250 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254 2 681 1 602
Nettotulos 400 820 1 650 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645 1 848 1 040
Marginaali 8,5% 8,5% 8,6% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5% 10,2% 7,9%
EPS 2,38 4,88 9,83 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67 9,55 5,28
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 1 934 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369 1 484 1 023
Liikearvo 488 480 481 479 461 445 339 367
Muut varat 14 305 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734 11 668 10 402
Tase yhteensä 16 727 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491 11 792
Oma pääoma 7 960 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603 5 492 4 670
Vähemmistö 329 299 344 344 360 371 339 326
Korolliset velat 1 797 1 856 1 600 1 698 1 740 775 1 108 1 212
Muut vastuut 6 641 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799 6 552 5 584
Tase yhteensä 16 727 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491 11 792
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 2 000 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532 2 073 1 006
Investoinnit: Capex -550 -531 -744 -743 -676 -690 -622 -364
Vapaa rahavirta (FCF) 1 450 1 404 1 315 1 523 1 413 842 1 451 642
Investoinnit: Muut -150 -386 -174 -491 -170 -292 70 -287
Investointien jälkeen 1 300 1 018 1 141 1 032 1 243 550 1 521 355
Rahoitus: Voitonjako -1 000 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644 -935 -373
Rahoitus: Muut -200 208 -73 -78 928 -50 -90 106
Rahavarojen muutos 100 -391 -503 -311 1 295 -144 496 88
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330 0,880
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330 0,880
Osinkotuotto 2,6% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,5% 0,8%
Osinko/nettotulos 42,8% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8% 13,9% 16,7%
Osinko/FCF 48,7% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5% 17,7% 27,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 17,0 15,5 11,4 20,9 23,3
PE (3v) 18,2 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6 15,4 29,3
PE 16,3 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5 9,2 20,9
Oma pääoma/osake 49,37 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77 30,12 25,34
P/B 3,24 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95 2,92 4,34
ROE 21,3% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7% 34,1% 23,1%
ROI 23,5% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7% 40,8% 28,3%
Omavaraisuusaste 49,6% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6% 43,2% 42,4%
Gearing -1,7% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5% -6,4% 3,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset