Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 11.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CUMMINS Ennuste
Osake (11.2.2019) 148,28 Osinko 12 kk 4,660
Markkina-arvo (Mrd) 23,6 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 24 430 (+2,8%) Osinko/EPS 37% 4v ka
Nettotulos (M) 2 380 (+11,2%) Osinko/FCF 43% 4v ka
EPS 14,94 Omav.aste 45%
PE 9,9 Gearing 5%
EV/EBIT 7,6 ROE 28,0%
PB 2,7 ROI 28,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CUMMINS11.2.2019 | 148,28 USD
27
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 27/30. Lähes täydellinen pistesaalis! Kaikki on hyvin: tulosta tulee, tase on vahva, osinko nousee, osake on PE-luvuilla edullinen…

Jos pari vuotta sitten Cummins:n näkymiä varjosti raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne, niin vuoden 2017 aikana ja sen jälkeen siitä ei ole näkynyt jälkeäkään. Liikevaihto (+15 %) ja tulos (vero-oikaistuna +27 %) nousivat reippaasti vuoden 2017 aikana. Ja samanlainen meno jatkui vuonna 2018 (liikevaihto +12% ja nettotulos +15 %).

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 3,1 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee hyvää voitollista tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Cummins:n vuotuinen osinko on noin 750 miljoonaa dollaria ja sillä on käteistä kassassa noin 1,5 miljardia dollaria eli kassa riittäisi noin 2 vuoden osinkoihin.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka tunnuslukujen perusteella on oikea valioyksilö. Eikä osake ole (tätä kirjoitettaessa) hinnalla pilattu. Liian hyvää ollakseen totta? Niin… Ovatko vain kaikki palaset juuri nyt sopivissa kohdissa, jolloin tilanne näyttää erinomaiselta?

Uusimpana murheenkryyninä on Kiinan ja USA:n välinen kauppasota ja pelot globaalin talouden kääntymisestä taantumaan.

Tilikausi 2018

Cummins:n Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 6 126 5 476 11,9% 23 771 20 428 16,4%
Liiketulos (ebit) 731 586 24,7% 2 786 2 334 19,4%
Nettotulos 579 503 15,1% 2 141 1 776 20,6%
EPS (USD) 3,63 3,03 13,15 10,62

Vuoden 2017 nettotulos- ja EPS-lukuihin on tehty vero-oikaisu (+777 M USD).

Cummins:n liikevaihto jatkoi edelleen hyvää kehitystään (Q4: +12 %).

Vuosi oli erinomainen ja kasvua oli kaikissa yhtiön merkittävimmissä toimintamaissa sekä kaikissa segmenteissä (2018: +10 – 22 %). Ja kuten aiemminkin, niin samat tekijät pitävät kysyntää korkealla: raskas liikenne sekä raskas teollisuus.

Vuoden 2018 liiketulos (ebit) kasvoi +19 prosenttia vertailukaudesta. Hyvää kehitystä tuki selvästi noussut myynti, bruttokatteen paraneminen (0,8 prosenttiyksikköä) sekä myynnin ja hallinnon kulujen pysyminen edellisvuoden tasolla.

R&D-kulut nousivat yhtiön kehitellessä sähköistä moottoria.

Nettotulos kasvoi liiketulosta enemmän alhaisemman verotuksen ansiosta.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi vuodelle 2019, että

  • Liikevaihto: kasvaa +0…+4 prosenttia (2018: 23 771 M USD)
  • EBITDA: on noin 15,75…16,25 prosenttia liikevaihdosta (2018: 14,6 %)
  • DA (Depreciation & Amortization): on 625 – 645 M USD
  • Korkokulut ovat noin 140 M USD
  • Veroprosentti: 21,5 %

Liikevaihdon parin viime vuoden vahva kasvuvauhti näyttäisi siis hidastuvan, mutta EBITDA-kannattavuus paranisi edelleen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 730 5 570 2,9% 24 430 23 771 2,8%
Liiketulos (ebit) 715 530 34,9% 3 160 2 786 13,4%
Nettotulos 540 325 66,2% 2 380 2 141 11,2%
Osinko 12 kk (USD) 4,66 4,44

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Cummins: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

Cummins:n liikevaihto on hienossa nousutrendissä. Oheisessa kaaviossa näkyy myös maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys vuonna 2015-2016, mikä näkyi liikevaihdon ja tuloksen selvänä laskuna. Heikko kehitys kuitenkin kääntyi vuoden 2017 aikana ja kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna edellisvuoteen. Ja hyvä kehitys jatkui myös vuoden 2018 aikana.

cmi-tuloslaskelma-q42018

Vuoden 2019 liikevaihtokehitys jäänee yhtiön ennusteen perusteella vaatimattomaksi (+0…+4 %), jos sitä vertaa parin viime vuoden noin +16 prosentin tasoon. Toisaalta yhtiö arvioi kannattavuuden paranevan, minkä johdosta tuloskehityksen voi odottaa olevan edelleen positiivista.

Ennusteet-sivulla arvioin, että yhtiön antamilla parametreillä tilikauden 2019 liikevaihtoennuste olisi noin 24- 25 miljardia ja nettotulos noin 2,25 – 2,50 miljardia dollaria.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 9,9x – 13,5x, joten osakkeen hintaa (148,28 USD) voidaan pitää jopa edullisesti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön hyvä tulostilanne, taseen vahvuus, osingon kasvuvauhti, alhainen velkaisuus ja pääomien hyvä tuottoaste.

Murheena onkin se, että miten maailman talous kehittyy tulevina vuosina. Tuleeko Kiinanan ja USA:n väliseen kauppasotaan jonkinlainen ratkaisu, vai ajaako kiistely taloudet taantumaan?

cmi-roe-roi-q42018

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Velkaa on noin 2,4 miljardia dollaria ja kun huomioidaan yhtiön 1,5 miljardin käteisvarat, niin nettovelkaa on 0,9 miljardia dollaria.

cmi-velkaisuus-q42018

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,2 – 2,4 miljardin dollariin, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut olivat hieman edellisiä heikompia. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017. Mutta, mistään varsinaisesta pitkän aikavälin nousutrendistä ei voine puhua.

cmi-rahavirta-q42018

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Tämä on vastannut noin 25 – 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Vuosina 2016 ja 2017 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina. Yhtiö arvioikin, että capex-investoinnit vuonna 2019 ovat noin 650 – 700 miljoonaa dollaria.

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin ja nyt viime vuosien aikana 1,7 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,9 miljardia dollaria (2014 – 2018). Näiden investointien pitäisi alkaa pikkuhiljaa näkymään rahavirroissa, joten on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on korollisia velkoja noin 2,4 miljardia dollaria. Kun huomioidaan vielä se, että käteistä on noin 1,5 miljardia dollaria, niin rahavirrat riittävät helposti velkojen hoitoon.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2009 osinko oli 0,70 dollaria, kun tilikauden 2019 ennustettu osinko on 4,66 dollaria. Eli 10 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +21 prosenttia vuosittain. Tosin parina viime vuotena osingon kasvu on jäänyt vain +5,5 prosentin tietämille.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cummins: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2019 1,140 2/2018 1,080 2/2017 1,025
5/2019 (e) 1,140 5/2018 1,080 5/2017 1,025
8/2019 (e) 1,190 8/2018 1,140 8/2017 1,080
11/2019 (e) 1,190 11/2018 1,140 11/2017 1,080
YHTEENSÄ 4,660 4,440 4,210
+5,0% +5,5% +5,3%

Q1 osinko on 1,14 dollaria, joka irtoaa 21.2.2019 ja se maksetaan 7.3.2019.

Seuraava kvartaaliosingon nosto olisi elokuussa 2019 ja arvioin osingon nousevan 0,05 dollarilla. Aiemmat nostot ovat olleet 0,05 – 0,06 dollaria, joten tämä noudattelisi tätä trendiä.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 4,66 dollaria, mikä antaisi noin 3,1 prosentin osinkotuoton (osake 148,28 USD).

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 10 miljoonaa kappaletta eli noin 6 prosenttia vuoden 2016 lopun osakemäärästä. Tilikauden 2018 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 1 140 miljoonalla dollarilla.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 380) sekä osingonmaksuilla (-742) ja omien osakkeiden ostolla (-1 150). Oikaisu on yhteensä +488 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

*) HUOM! Segmentti-tiedoissa EBITDA-vertailutiedot ovat saatavilla vain vuosilta 2016 – 2018. Vuoden 2015 luvut ovat liikevoitto (ebit) lukuja.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (11.2.2019) 148,28 133,64 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35
Lkm (000) 159 300 162 800 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669
Markkina-arvo (Mrd) 23,62 21,76 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Engine 8 175 8 002 6 661 5 774 6 733
Distribution 8 000 7 807 7 029 6 157 6 198
Components 5 475 5 331 4 363 3 514 3 745
Power Systems 2 750 2 625 2 375 2 064 2 434
Electrified Power 30 6
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 24 430 23 771 20 428 17 509 19 110
EBITDA 2019e 2018 2017 2016 2015*
Engine 1 630 1 446 1 143 849 636
Distribution 600 563 500 508 412
Components 1 150 1 030 917 774 727
Power Systems 700 614 411 378 335
Electrified Power -125 -90
Konsernieliminoinnit -75 -87 55 17 -53
YHTEENSÄ 3 880 3 476 3 026 2 526 2 057
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 730 24 430 23 771 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334
Liikevoitto 715 3 160 2 786 2 365 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254
Nettotulos 540 2 380 2 141 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645
Marginaali 9,4% 9,7% 9,0% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5%
EPS 3,39 0,00 14,94 13,15 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 2 013 1 525 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369
Liikearvo 1 126 1 126 1 082 480 481 479 461 445
Muut varat 16 411 16 411 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734
Tase yhteensä 19 550 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548
Oma pääoma 7 836 7 348 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603
Vähemmistö 911 911 905 299 344 344 360 371
Korolliset velat 2 431 2 431 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740 775
Muut vastuut 8 372 8 372 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799
Tase yhteensä 19 550 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 500 2 378 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532
Investoinnit: Capex -675 -709 -506 -531 -744 -743 -676 -690
Vapaa rahavirta (FCF) 1 825 1 669 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413 842
Investoinnit: Muut -350 -265 -546 -386 -174 -491 -170 -292
Investointien jälkeen 1 475 1 404 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243 550
Rahoitus: Voitonjako -1 875 -1 888 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644
Rahoitus: Muut 400 488 107 208 -73 -78 928 -50
Rahavarojen muutos 0 4 151 -391 -503 -311 1 295 -144
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 4,660 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,660 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800
Osinkotuotto 3,1% 3,3% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7%
Osinko/nettotulos 31,2% 33,8% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8%
Osinko/FCF 40,7% 43,3% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 13,5 13,3 18,5 15,5 11,4
PE (3v) 11,3 12,3 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6
PE 9,9 10,2 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5
EV/EBIT 7,6 8,1 12,7 12,3 7,4 10,9 12,1 8,9
Oma pääoma/osake 54,91 50,73 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77
P/B 2,70 2,63 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95
ROE 28,0% 26,1% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7%
ROI 28,9% 26,7% 24,6% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7%
Omavaraisuusaste 44,7% 43,3% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6%
Gearing 4,8% 11,0% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 133,64 146,07 133,00 162,09 176,64 168,03 162,22 151,20 136,67 128,15
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,660 4,560 4,560 4,500 4,440 4,380 4,320 4,265 4,210 4,155
Osinkotuotto (ennuste) 3,5% 3,1% 3,4% 2,8% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 3,1% 3,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 13,15 12,76 11,11 10,29 10,69 9,89 8,86 8,74 8,29 7,00
PE 10,2 11,4 12,0 15,8 16,5 17,0 18,3 17,3 16,5 18,3
EV/EBIT 8,1 9,3 9,2 11,8 12,7 12,8 13,7 13,0 12,2 13,3
ROE 26,1% 24,8% 22,8% 21,6% 23,2% 20,9% 19,8% 19,9% 18,7% 15,3%
ROI 26,7% 24,8% 24,4% 23,4% 24,5% 22,6% 21,6% 21,6% 20,9% 17,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

cmi-osinko-q42018