Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 14.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (14.2.2018)165,63 USDMarkkina-arvo27,5 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk4,40 USD Osinkotuotto2,7 %
Liikevaihto 2018e21 650 M USD (+6,0 %)Nettotulos 2018e2 000 M USD (+12,6 %)
PE13,8ROE22,7 %

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

CUMMINS14.2.2018 | 165,63 USD
28
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 28/30. Lähes täydellinen pistesaalis! Kaikki on hyvin: tulosta tulee, tase on vahva, osinko nousee, osake on PE-luvuilla edullinen…

Jos vuosi sitten Cummins:n näkymiä varjosti raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne, niin vuoden 2017 aikana siitä ei ole näkynyt jälkeäkään. Liikevaihto (+15 %) ja tulos (vero-oikaistuna +27 %) nousivat reippaasti vuoden 2017 aikana.

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 2,7 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee hyvää voitollista tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Cummins maksanee vuoden 2018 aikana osinkoina ulos noin 730 miljoonaa dollaria, kun käteistä sillä on kassassa noin 1,6 miljardia dollaria ennen taseen oikaisuja.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään – vaikka tuskin osinko enää jatkossa kasvaa 20 – 25 prosentin vuositahdilla.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka tunnuslukujen perusteella on oikea valioyksilö. Eikä osake ole (tätä kirjoitettaessa) hinnalla pilattu. Liian hyvää ollakseen totta? Niin… Ovatko vain kaikki palaset juuri nyt sopivissa kohdissa, jolloin tilanne näyttää erinomaiselta? Ja harvemmin pörssissä on helmiä saatavilla sopuhintaan, joten markkinoilla on jotain huolia, jotka eivät tästä analyysistä käy ilmi. Yksi tällainen huoli voisi olla Teslan sähkörekat ja yleisestikin dieselmoottorien väistyminen sähkömoottorien tieltä.

Tilikausi 2017

Cummins:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 20 428 M USD (17 509 M USD / +16,7 %)
 • nettotulos (raportoitu): 999 M USD (1 394 M USD/ -28,3 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 1 776 M USD (1 394 M USD/ +27,4 %)
 • EPS (vero-oikaistu): 10,62 USD (8,23 USD)

Vuoden 2017 liikevaihto kasvoi P-Amerikassa raskaan liikenteen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden kysynnän piristymisen johdosta. Kiinan, Intian ja Venäjän markkinoilla kysyntä kasvoi rakennus- ja kaivosteollisuudessa. Ja vauhti vielä kiihtyi vuoden toisella puoliskolla.

Raportoituun tulokseen sisältyi USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä.

Vero-oikaistua tulosta paransi liikevaihdon sekä rojaltien yms. sijoitusten tuottojen kasvun lisäksi se, että kustannustehokkuus pysyi hyvänä. Kokonaisuudessa erinomaista kehitystä verrattuna vuoteen 2016 ja kysyntä kasvoi laajalla rintamalla.

EPS:n kasvuprosentti oli tulokseen nähden parempi, sillä yhtiö osti omia osakkeittaan noin 450 miljoonalla dollarilla vuoden 2017 aikana.

Cummins tekee yhteistyötä mm. automaattisen kuljetus- (Eaton Cummins Automated Transmission Technologies) sekä linja-autojen sähkömoottori- (GILLIG LLC, https://www.gillig.com/) teknologioiden kanssa.

Varjoa erinomaiseen tulokseen tuo yhtiön, eräiden ennen vuotta 2013 valmistettujen moottorien jääminen päästörajojen yläpuolelle. Vaikka viranomaisilta ei ole tullut virallista tietoa asiasta, niin yhtiö työskentelee tilanteen korjaamiseksi. Cummins teki noin 29 miljoonan dollarin varauksen Q3-tulokseen asian tiimoilta. Vaikka tämä summa on suhteellisen pieni, niin sijoittajan on hyvä tiedostaa tämä riski, sillä maineriski voi olla korjauskustannuksia merkittävämpi.

Joka tapauksessa yhtiö on varsin mielenkiintoinen, sillä kaikki sen tunnusluvut ovat vihreällä. Osinkotuotto on noin 2,7 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee vahvaa tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Ja PE on 13,8x (vuoden 2018 tulosennusteena 2,0 Mrd USD, kts näkymät)

Näkymät 2018

Cummins:n veroprosentti on aiempina vuosina ollut noin 24 – 25 prosentissa. Verouudistuksen jälkeen yhtiö arvioi, että vero asettuu vuonna 2018 noin 23 prosenttiin. Eli verouudistus ei tuo kovin suurta lisää viimeiselle riville.

Yhtiö arvioi vuodelle 2018, että

 • Liikevaihto: kasvaa +4…+8 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 15,8…16,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 660 – 680 M USD
 • Korkokulut ovat noin 85 M USD
 • Veroprosentti: 23 %

Näillä parametreilla voidaan arvioida (Talousmentor), että liikevaihto on noin 21 650 miljoonaa dollaria. EBITDA olisi siten noin 3 465 M USD, josta DA:n ja korkokulujen jälkeen jäisi noin 2 700 M USD. Josta tuosta vielä ottaa 100 M USD:n varmuusmarginaalin pois ja sitten verot -23 prosenttia, niin nettotulosarvioksi saadaan karkeasti laskien noin 2 000 M USD.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,40 USD (ed. 12 kk 4,21 USD), mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (165,63 USD) noin 2,7 prosentin osinkotuoton.

Segmentit

Cummins:lla on neljä segmenttiä ja oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Engine 7 050 6 661 5 774 6 733 7 462
Distribution 7 300 7 029 6 157 6 198 5 135
Components 4 800 4 363 3 514 3 745 3 791
Power Systems 2 500 2 375 2 064 2 434 2 833
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 21 650 20 428 17 509 19 110 19 221
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Engine 1 075 959 686 636 1 031
Distribution 425 384 392 412 491
Components 800 754 641 727 684
Power Systems 325 294 263 335 361
Konsernieliminoinnit -25 -26 -54 -53 -202
YHTEENSÄ 2 600 2 365 1 928 2 057 2 365

Engine

Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.

Segmentin liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä viimeisten vuosien aikana. Tilikauden 2016 liikevaihto laski peräti -14 prosenttia jääden 5,8 miljardiin dollariin. Tässä näkyi P-Amerikan vaikea markkinatilanne.

Nyt vihdoin tilikaudella 2017 tilanne kääntyi selvään kasvuun. Vuoden 2017 liikevaihto kasvoi noin +15 prosenttia ja liikevoitto noin +40 prosenttia.

Cummins arvioi, että tilikaudella 2018 liikevaihto kasvaa noin 4-8 prosenttia ja kannattavuus paranee prosenttiyksikön verran. Näin ennusteena on 7,0 – 7,1 miljardin dollarin liikevaihto ja 1,1 miljardin dollarin liikevoitto.

Distribution

Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.

Segmentin liikevaihdon kasvua vuonna 2015 selittää yritysjärjestelyt. Samoin vuonna 2017 liikevaihtoon positiivisesti vaikuttaa yhdessä Eaton Corporation kanssa muodostettu yhteisyritys. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoikin +14 prosenttia vahvan kysynnän seurauksena. Sen sijaan liiketulos jäi 384 miljoonaan dollariin eli hieman vuodesta 2016.

Myös markkinoiden kasvanut kysyntä vaikuttaa positiivisesti lukuihin niin, että alkuvuoden 2017 liikevaihto oli noin +13,5 prosentin ja liikevoitto noin +6,3 prosentin kasvussa.

Cummins arvioi, että tilikaudella 2018 liikevaihto kasvaa noin 2-6 prosenttia ja kannattavuus paranee +0,5 prosenttiyksikköä. Näin ennusteena on 7,3 miljardin dollarin liikevaihto ja 425 miljoonan dollarin liikevoitto.

Components

Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.

Segmentin liikevaihto on ollut noin 3,5 – 3,8 miljardissa dollarissa, missä vuosi 2016 oli vaikea. Tähän vaikutti heikko P-Amerikan markkinatilanne.

Kuten muissakin segmenteissä, niin myös Components-segmentin liikevaihto kääntyi noin +24 prosentin kasvuun tilikaudella 2017. Tämä veti myös liikevoiton 754 miljoonaan dollariin (2016: 641 M USD).

Cummins arvioi, että tilikaudella 2018 liikevaihto kasvaa noin 8-12 prosenttia ja kannattavuus pysyy edellisvuoden tasolla. Näin ennusteena on 4,8 miljardin dollarin liikevaihto ja 800 miljoonan dollarin liikevoitto.

Power Systems

Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.

Segmentin pari edellistä vuotta liikevaihto on laskenut 400 miljoonaa dollaria per vuosi. Tästä syystä myös liikevoitto on ollut laskutrendissä.

Ja myös tämän segmentin luvut kääntyivät kasvuun tilikaudella 2017. Liikevaihto kasvoi +15 prosenttia ja liikevoitto +12 prosenttia.

Cummins arvioi, että tilikaudella 2018 liikevaihto kasvaa noin 4-8 prosenttia ja kannattavuus paranee +2 prosenttiyksikköä. Näin ennusteena on 2,5 miljardin dollarin liikevaihto ja 325 miljoonan dollarin liikevoitto.

Tuloksen kehitys

Kuten edellä Segmentit-kappaleessa käy ilmi, niin vuonna 2015 alkanut maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys kääntyi vuoden 2017 aikana. Kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna edellisvuoteen.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oheisessa kaaviossa esitettynä vero-oikaistu arvo. Raportoitu nettotulos oli 999 miljoonaa dollaria ja se sisälsi -777 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia eriä.

cmi-tuloslaskelma-q42017

Cummins arvioi tilikautta 2018:

 • Liikevaihto: kasvaa +4…+8 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 15,8…16,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 660 – 680 M USD
 • Korkokulut ovat noin 85 M USD
 • Veroprosentti: 23 %

Näin liikevaihdon voi odottaa kasvavan noin 21,5- 21,7 miljardiin ja nettotuloksen noin 2,0-2,1 miljardiin dollariin.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän.

cmi-velkaisuus-q42017

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,0 – 2,2 miljardin dollariin, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut olivat hieman edellisiä heikompia. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017.

cmi-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Vuonna 2016 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina.

Yhtiö arvioikin, että capex-investoinnit vuonna 2018 ovat noin 730 – 760 miljoonaa dollaria.

cmi-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen. Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi ennätystasolle eli 1,8 miljardiin dollariin.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,8 miljardia dollaria (2013 – 2017), joten näiden tuomat lisäykset rahavirtoihin ovat jääneet vielä pimentoon raskaan teollisuuden alavireen takia. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2006 osinko oli 0,33 dollaria, kun tilikauden 2018 ennustettu osinko on 4,40 dollaria. Eli 13 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin 22,0 prosenttia vuosittain.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä. Tilikauden 2017 EPS on laskettu vero-oikaistusta nettotuloksesta. Raportoidun tuloksen EPS olisi ollut 5,97 USD.

cmi-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,40 dollaria, mikä antaisi noin 2,7 prosentin tuoton (osakekurssi 165,60 dollaria).

02/2018: 1,08 usd (irtoaa 22.2.2018)
05/2018: 1,08 usd (e)
08/2018: 1,12 usd (e)
11/2018: 1,12 usd (e)

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 16,9 miljoonaa kappaletta eli noin 9,2 prosenttia vuoden 2014 lopun osakemäärästä. Tilikauden 2017 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 451 miljoonalla dollarilla.

Arvostus

1, 3 ja 7 vuoden vero-oikaistuilla keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 13,8x – 17,0x, joten osakkeen hintaa voidaan pitää jopa edullisesti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön hyvä tulostilanne, taseen vahvuus, osingon kasvuvauhti, alhainen velkaisuus ja pääomien hyvä tuottoaste.

cmi-roe-roi-q42017

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa. Tässäkin tunnuslukujen laskennassa on käytetty vero-oikaistua tulosta.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 000) sekä osingonmaksuilla (-731). Oikaisu on yhteensä +1 269 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Taulukossa tilikauden 2017 tulos on esitettynä vero-oikaistuna. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä eriä noin -777 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (14.2.2018) 165,63 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35 88,02
Lkm (000) 166 200 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669 193 598
Markkina-arvo (Mrd) 27,53 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55 17,04
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 5 150 21 650 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334 18 048
Liikevoitto 630 2 600 2 365 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254 2 681
Nettotulos 475 2 000 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645 1 848
Marginaali 9,2% 9,2% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5% 10,2%
EPS 2,86 0,00 12,03 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67 9,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 836 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369 1 484
Liikearvo 1 082 1 082 480 481 479 461 445 339
Muut varat 15 426 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734 11 668
Tase yhteensä 19 344 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
Oma pääoma 8 528 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603 5 492
Vähemmistö 905 905 299 344 344 360 371 339
Korolliset velat 2 006 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740 775 1 108
Muut vastuut 7 905 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799 6 552
Tase yhteensä 19 344 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 400 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532 2 073
Investoinnit: Capex -750 -506 -531 -744 -743 -676 -690 -622
Vapaa rahavirta (FCF) 1 650 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413 842 1 451
Investoinnit: Muut -500 -546 -386 -174 -491 -170 -292 70
Investointien jälkeen 1 150 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243 550 1 521
Rahoitus: Voitonjako -1 200 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644 -935
Rahoitus: Muut 0 107 208 -73 -78 928 -50 -90
Rahavarojen muutos -50 151 -391 -503 -311 1 295 -144 496
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,400 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,400 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinkotuotto 2,7% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,5%
Osinko/nettotulos 36,6% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8% 13,9%
Osinko/FCF 44,3% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5% 17,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 17,0 18,5 15,5 11,4 20,9
PE (3v) 16,0 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6 15,4
PE 13,8 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5 9,2
Oma pääoma/osake 56,76 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77 30,12
P/B 2,92 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95 2,92
ROE 22,7% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7% 34,1%
ROI 24,1% 24,6% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7% 40,8%
Omavaraisuusaste 48,8% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6% 43,2%
Gearing -8,8% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5% -6,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset