Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 4.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (4.11.2017)173,07 USDMarkkina-arvo29,0 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk4,36 USD Osinkotuotto2,5 %
Liikevaihto 2017e20 000 M USD (+14,2 %)Nettotulos 2017e1 675 M USD (+20,2 %)
PE17,3ROE21,0 %

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

CUMMINS4.11.2017 | 173,07 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee heikko tuloskehitys parin viime vuoden aikana. Lisäksi aavistuksen korkea osakkeen arvostus laskee pisteitä.

Jos vuosi sitten Cummins:n näkymiä varjosti raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne, niin Q3/2017 raportissa siitä ei näkynyt jälkeäkään. Liikevaihto ja tulos oli kvartaalitasolla yli +25 prosentin kasvussa. Odotuksissa on, että koko tilikauden 2017 liikevaihto nousee lähes +15 ja tulos +20 prosenttia.

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 2,5 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä ja yritys tekee kuitenkin hyvää voitollista tulosta. Cummins maksaa vuoden 2018 aikana osinkoina ulos noin 730 miljoonaa dollaria, kun käteistä sillä on kassassa noin 1,4 miljardia dollaria ennen taseen oikaisuja.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään – vaikka tuskin osinko enää jatkossa kasvaa 20 – 25 prosentin vuositahdilla.

Eli mielenkiintoinen osake, joka kannattanee ottaa lähempään tarkasteluun. Eikä osake ole PE-luvullakaan pilattu, sillä tilikauden 2017 ennustettuun (ennätys-)tulokseen suhteutettu PE on 17,3x. Myöskin 7-vuoden keskimääräisellä tuloksella PE on sekin 18,3x.

Alkuvuosi 2017

Cummins:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 14 952 M USD (13 006 M USD / +15,0 %)
 • nettotulos: 1 273 M USD (1 016 M USD/ +25,3 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi P-Amerikassa raskaan liikenteen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden kysynnän piristymisen johdosta. Kiinan, Intian ja Venäjän markkinoilla kysyntä kasvoi rakennus- ja kaivosteollisuudessa. Ja vauhti vielä kiihtyi Q3:lla.

Tulosta paransi liikevaihdon kasvun ohella bruttomarginaalin paraneminen sekä rojaltien yms. sijoitusten tuottojen kasvu. Kokonaisuudessa erinomaista kehitystä verrattuna vuoteen 2016 ja kysyntä kasvoi laajalla rintamalla.

Varjoa erinomaiseen tulokseen tuo yhtiön, eräiden ennen vuotta 2013 valmistettujen moottorien jääminen päästörajojen yläpuolelle. Vaikka viranomaisilta ei ole tullut virallista tietoa asiasta, niin yhtiö työskentelee tilanteen korjaamiseksi. Cummins teki noin 29 miljoonan dollarin varauksen Q3-tulokseen asian tiimoilta. Vaikka tämä summa on suhteellisen pieni, niin sijoittajan on hyvä tiedostaa tämä riski, sillä maineriski voi olla korjauskustannuksia merkittävämpi.

Näkymät

Hyvän alkuvuoden ja erinomaisen Q3:n johdosta Cummins nosti uudelleen arvioitaan tilikaudelle 2017:

 • liikevaihto: +14…15 % viime vuodesta eli olisi noin 20 Mrd USD (2016: 17,5)
 • liikevoitto: 11,8…12,2 % liikevaihdosta eli olisi noin 2,35 – 2,45 Mrd USD (2016: 1,93)

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto kuten yllä eli 20 Mrd USD
 • nettotulos: 1,65 – 1,75 Mrd USD (1,4)
 • EPS: 9,84 – 10,44 USD (8,23)
 • PE: 16,6x – 17,6x USD (osakkeen hinta 173 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 4,36 USD (4,155 USD)
 • osinkotuotto: 2,5 %

Segmentit

Cummins:lla on neljä segmenttiä ja oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Engine 6 500 5 774 6 733 7 462
Distribution 6 900 6 157 6 198 5 135
Components 4 250 3 514 3 745 3 791
Power Systems 2 350 2 064 2 434 2 833
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 20 000 17 509 19 110 19 221 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Engine 950 686 636 1 031
Distribution 425 392 412 491
Components 750 641 727 684
Power Systems 250 263 335 361
Konsernieliminoinnit 25 17 -20 -69
YHTEENSÄ 2 400 1 999 2 090 2 498 0

Engine

Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.

Segmentin liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä viimeisten vuosien aikana. Tilikauden 2016 liikevaihto laski peräti -14 prosenttia jääden 5,8 miljardiin dollariin. Tässä näkyi P-Amerikan vaikea markkinatilanne.

Nyt vihdoin tilikaudella 2017 tilanne on kääntynyt kasvuun. Alkuvuoden 2017 liikevaihto oli noin +14 prosentin ja liikevoitto noin +50 prosentin kasvussa. Hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuoden ajan, joten segmentin ennustettu liikevaihto on noin 6,5 miljardia ja liikevoitto noin 950 miljoonaa dollaria.

Distribution

Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.

Segmentin liikevaihdon kasvua vuonna 2015 selittää yritysjärjestelyt. Samoin vuonna 2017 liikevaihtoon positiivisesti vaikuttaa yhdessä Eaton Corporation kanssa muodostettu yhteisyritys. Myös markkinoiden kasvanut kysyntä vaikuttaa positiivisesti lukuihin niin, että alkuvuoden 2017 liikevaihto oli noin +13,5 prosentin ja liikevoitto noin +6,3 prosentin kasvussa.

Hyvästä alkuvuodesta johtuen tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 6,8 – 7,0 miljardia ja liikevoitto noin 425 miljoonaa dollaria.

Components

Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.

Segmentin liikevaihto on ollut noin 3,5 – 3,8 miljardissa dollarissa, missä vuosi 2016 oli vaikea. Tähän vaikutti heikko P-Amerikan markkinatilanne.

Kuten muissakin segmenteissä, niin myös Components-segmentin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi viime vuodesta. Alkuvuoden 2017 liikevaihto kasvoi +20 prosenttia ja hyvä vire jatkunee myös koko loppuvuoden. Näin ennustettu liikevaihto on noin 4,25 miljardia dollaria. Liikevoitto oli noin +17 prosentin kasvussa ja sen odotetaan olevan noin 750 miljoonaa dollaria.

Power Systems

Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.

Segmentin pari edellistä vuotta liikevaihto on laskenut 400 miljoonaa dollaria per vuosi. Tästä syystä myös liikevoitto on ollut laskutrendissä.

Tilikaudelle 2017 odotetaan liikevaihdon kasvavan noin +13 prosenttia 2,3 miljardiin dollariin. Sen sijaan liikevoiton odotetaan jäävän hieman edellisvuodesta noin 250 miljoonaan dollariin. Tähän vaikuttaa korkeammat tuotekehityksen sekä myynnin ja hallinnon kustannukset.

Tuloksen kehitys

Kuten edellä Segmentit-kappaleessa käy ilmi, niin vuonna 2015 alkanut maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys näyttäisi kääntyvän vuoden 2017 aikana. Kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna vuodentakaiseen.

cmi-tuloslaskelma-q32017

Cummins nosti arvioitaan tilikaudelle 2017:

 • liikevaihto: +14…15 % viime vuodesta eli olisi noin 20 Mrd USD
 • liikevoitto: 11,8…12,2 % liikevaihdosta eli noin 2 350 – 2 450 M USD

Näin nettotuloksen voi odottaa nousevan myöskin viime vuodesta noin 1,6 – 1,7 miljardiin dollariin.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, joten Cummins on hyvissä asemissa parantamaan markkinaosuuksiaan. Liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän.

cmi-velkaisuus-q32017

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,0 miljardin dollarin tuntumaan, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut ovat hieman edellisiä heikompia. Tässäkin näkyy myös markkinatilanteen heikkous, mutta mitään dramatiikkaa niissä ei kuitenkaan näy.

cmi-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Vuonna 2016 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina.

cmi-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,5 miljardia dollaria (2012 – 2016), joten näiden tuomat lisäykset rahavirtoihin ovat jääneet vielä pimentoon raskaan teollisuuden alavireen takia. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2006 osinko oli 0,33 dollaria, kun tilikauden 2017 ennustettu osinko on 4,21 dollaria. Eli 12 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin 23,6 prosenttia vuosittain.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,36 dollaria, mikä antaisi noin 2,5 prosentin tuoton (osakekurssi 173 dollaria).

11/2017: 1,08 usd (e, irtoaa 15.11.2017)
02/2018: 1,08 usd (e)
05/2018: 1,08 usd (e)
08/2018: 1,12 usd (e)

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 15,5 miljoonaa kappaletta eli noin 8,5 prosenttia vuoden 2014 lopun osakemäärästä. Alkuvuoden 2017 aikana Cummins on ostanut omia osakkeita noin 391 miljoonalla dollarilla. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on jäljellä vielä noin 105 miljoonaa dollaria.

Arvostus

PE-lukujen perusteella (1, 3 ja 7 vuoden PE:t 17,3 – 19,5) osakkeen hintaa voidaan pitää kohdalleen hinnoiteltuna tai hieman koholla olevana. Toisaalta yhtiön kasvuvauhti on vuonna 2017 kääntynyt hyvään vauhtiin, joten korkeahkot PE:t ovat perusteltavissa.

cmi-roe-roi-q32017

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+402) sekä osingonmaksuilla (-181). Oikaisu on yhteensä +221 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (4.11.2017) 173,07 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35 88,02 110,01
Lkm (000) 167 600 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669 193 598 197 148
Markkina-arvo (Mrd) 29,01 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55 17,04 21,69
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 5 050 14 952 20 000 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334 18 048 13 226
Liikevoitto 630 1 770 2 400 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254 2 681 1 602
Nettotulos 400 1 273 1 675 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645 1 848 1 040
Marginaali 7,9% 8,5% 8,4% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5% 10,2% 7,9%
EPS 2,39 7,60 9,99 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67 9,55 5,28
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 1 665 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369 1 484 1 023
Liikearvo 1 036 480 481 479 461 445 339 367
Muut varat 15 512 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734 11 668 10 402
Tase yhteensä 18 213 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491 11 792
Oma pääoma 7 850 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603 5 492 4 670
Vähemmistö 932 299 344 344 360 371 339 326
Korolliset velat 2 255 1 856 1 600 1 698 1 740 775 1 108 1 212
Muut vastuut 7 176 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799 6 552 5 584
Tase yhteensä 18 213 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491 11 792
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 2 000 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532 2 073 1 006
Investoinnit: Capex -500 -531 -744 -743 -676 -690 -622 -364
Vapaa rahavirta (FCF) 1 500 1 404 1 315 1 523 1 413 842 1 451 642
Investoinnit: Muut -600 -386 -174 -491 -170 -292 70 -287
Investointien jälkeen 900 1 018 1 141 1 032 1 243 550 1 521 355
Rahoitus: Voitonjako -1 200 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644 -935 -373
Rahoitus: Muut 300 208 -73 -78 928 -50 -90 106
Rahavarojen muutos 0 -391 -503 -311 1 295 -144 496 88
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330 0,880
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330 0,880
Osinkotuotto 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,5% 0,8%
Osinko/nettotulos 42,1% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8% 13,9% 16,7%
Osinko/FCF 47,0% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5% 17,7% 27,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 18,3 15,5 11,4 20,9 23,3
PE (3v) 19,5 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6 15,4 29,3
PE 17,3 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5 9,2 20,9
Oma pääoma/osake 52,40 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77 30,12 25,34
P/B 3,30 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95 2,92 4,34
ROE 21,0% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7% 34,1% 23,1%
ROI 23,9% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7% 40,8% 28,3%
Omavaraisuusaste 48,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6% 43,2% 42,4%
Gearing 6,7% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5% -6,4% 3,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset