Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 8.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (8.5.2017)155,54 USDMarkkina-arvo26,1 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk4,25 USD Osinkotuotto2,7 %
Liikevaihto 2017e18 200 M USD (+3,9 %)Nettotulos 2017e1 500 M USD (+7,6 %)
PE17,4ROE19,7 %

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

CUMMINS8.5.2017 | 155,54 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee heikko tuloskehitys parin viime vuoden aikana. Lisäksi aavistuksen korkea osakkeen arvostus laskee pisteitä.

Cummins:n näkymiä varjostaa raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne. Tilikauden 2016 liikevaihto laski yli -8 prosenttia. Sen sijaan nettotulos oli kutakuinkin edellisvuoden tasolla hyvän kulukurin ansiosta. Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi +6,9 prosenttia ja nettotulos yli +20 prosenttia. Eli alkaisiko laskusuhdanne viimein hellittämään?

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 2,7 prosenttia, osingonmaksusuhde on noin 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, ja yritys tekee kuitenkin varsin hyvää voitollista tulosta. Yritys maksaa vuoden 2017 aikana osinkoina ulos noin 710 miljoonaa dollaria, kun käteistä sillä on kassassa noin 1,4 miljardia dollaria ennen taseen oikaisuja.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään – vaikka tuskin osinko enää jatkossa kasvaa 20 – 25 prosentin vuositahdilla.

Eli mielenkiintoinen osake, missä osakkeen nousut ja laskut lienevät varsin vauhdikkaita seuraavien vuosien aikana.

Sijoittajan on kuitenkin hyvä ymmärtää, että muutaman vuoden takainen Kiinan raskaan teollisuuden kasvu kasvatti myös raskaan teollisuuden tarjontaa voimakkaasti. Investointeja tehtiin ajatuksella, että ”kaikki menee, mitä saadaan tuotetuksi”. Tätä ”krapulaa” raskas teollisuus on kärsinyt viime vuosien aikana.

Segmentit

Cummins:lla on neljä segmenttiä ja oheisiin taulukkoihin on koottuna näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Engine 5 700 5 774 6 733 7 462
Distribution 6 500 6 157 6 198 5 135
Components 3 750 3 514 3 745 3 791
Power Systems 2 250 2 064 2 434 2 833
Konserni eliminoinnit
YHTEENSÄ 18 200 17 509 19 110 19 221 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Engine 700 686 636 1 031
Distribution 400 392 412 491
Components 700 641 727 684
Power Systems 275 263 335 361
Konserni eliminoinnit 25 17 -20 -69
YHTEENSÄ 2 100 1 999 2 090 2 498 0

Engine
Segmentti tekee alle 15 litran moottoreita kaiken kokoisiin rekkoihin, linja-autoihin sekä maatalouden ja rakennusteollisuuden laitteisiin.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski peräti -14,2 prosenttia jääden 5,8 miljardiin dollariin. Liikevaihtoa laski etenkin raskaiden rekkojen sekä linja-autojen moottorien myynnin lasku. Pohjois-Amerikan markkinat olivat vaikeita. Liikevoitto kasvoi +7,9 prosenttia 686 miljoonaan dollariin. Tässä on hyvä tiedostaa se, että vertailuvuonna 2015 oli erilaisia alaskirjauksia noin 80 miljoonaa dollaria enemmän kuin vuonna 2016. Tämä huomioiden tilikauden 2016 liikevoitto laski 30 miljoonalla dollarilla. Liikevoittoon laskevasti vaikutti mm. marginaalien lasku.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi noin +2,4 prosenttia 2,0 miljardiin ja liikevoitto nousi +16,2 prosenttia 229 miljoonaan dollariin. Liikevaihdon kasvua selittää ”Off-highway” moottorien myynnin vahva kehitys. Liikevoiton kasvua selittää yhteisyritysten parantuneet tulokset.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan hieman pienempi kuin vuonna 2016 eli noin 5,7 miljardia dollaria. Sen sijaan liikevoiton odotetaan olevan hieman parempi kuin vuonna eli noin 700 miljoonaa dollaria.

Distribution
Segmentti jakelee moottoreita ja niihin liittyviä osia sekä tarjoaa huolto- ja ylläpitopalveluja yli 400 pisteessä ympäri maailmaa.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 6 157 miljoonaa dollaria, mikä oli hieman edellisvuotta alhaisempi (6 198 M USD). Liikevoitto oli noin -4,9 prosenttia pienempi ollen 392 miljoonaa dollaria (412 M USD). Liikevoittoon negatiivisesti vaikutti kohonneet hallinnon ja myynnin kulut.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi noin +12,3 prosenttia 1,6 miljardiin ja liikevoitto nousi +14,9 prosenttia 100 miljoonaan dollariin. Liikevaihdon kasvua selittää hyvä myynnin kehitys erityisesti P-Amerikassa sekä hankitun yhtiön sisältyminen raportoituihin lukuihin. Liikevoiton kasvua selittää hintojen nousu, mikä näkyi bruttokatteen selvänä paranemisena.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan 6,5 miljardiin dollariin. Sen sijaan liikevoiton odotetaan olevan edellisvuoden tasolla noin 400 miljoonassa dollarissa.

Components
Segmentti tarjoaa komponentteja moottoreihin, joita ovat mm. katalysaattorit, turboahtimet, suodattimet ja polttoainejärjestelmät.

Tilikauden 2016 liikevaihto oli 3 514 miljoonaa dollaria, missä laskua oli -6,2 prosenttia (3 745 M USD). Liikevaihdon laskuun vaikutti heikko P-Amerikan markkinatilanne. Myös valuuttakurssien kehitys vaikutti negatiivisesti liikevaihtoon. Liikevoitto laski noin -12 prosenttia 641 miljoonaan dollariin (727 M USD). Liikevoittoon vaikutti laskevasti alhaisemmat katteet sekä edellisvuotta korkeammat hallinnon ja myynnin kulut.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi noin +9,3 prosenttia 980 miljoonaan ja liikevoitto nousi +9,8 prosenttia 179 miljoonaan dollariin. Myynti kehittyi hyvin oikeastaan kaikissa tuoteryhmissä. Liikevoiton kasvua selittää kustannusten lasku, mikä näkyi bruttokatteen selvänä paranemisena. Myynnin ja hallinnon kustannusten nousu jatkui, mikä vaimensi liikevoiton nousua.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan 3,75 miljardiin ja liikevoiton 700 miljoonaan dollariin.

Power Systems
Segmentti tekee yli 15 litran moottoreita mm. raskaan teollisuuden (kaivos-, öljy-, kaasuteollisuus) sekä merenkulun laitteisiin. Lisäksi segmentti suunnittelee ja valmistaa voimantuotannon järjestelmien komponentteja, joita ovat mm. säätöjärjestelmät ja muuntajat sekä liikuteltavat voimantuotannon ratkaisut.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski lähes -15 prosenttia 2 064 miljoonaan dollariin (2 434 M USD). Liikevaihto laski globaalisti koko segmentin tuotemalliston laajuudelta. Tästä syystä myös liikevoitto laski -21,5 prosenttia 263 miljoonaan dollariin (335 M USD).

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi noin +15,2 prosenttia 515 miljoonaan ja liikevoitto nousi +23,9 prosenttia 57 miljoonaan dollariin. Teollisuuslaitteiden hyvä kehitys selittää liikevaihdon kasvua. Liikevoiton kasvua selittää kasvanut myynti sekä suosiolliset valuuttakurssimuutokset.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan 2,25 miljardiin ja liikevoiton 275 miljoonaan dollariin.

Tuloksen kehitys

Kuten edellä Segmentit-kappaleessa käy ilmi, niin vuonna 2015 alkanut maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys näyttäisi kääntyvän Q1/2017 aikana. Kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna vuoden takaiseen. Eli olisiko raskaan teollisuuden käänne parempaan käsillä?

cmi-tuloslaskelma-q12017

Q1/2017 aikana liikevaihto nousi +6,9 prosenttia 4,6 miljardiin dollariin (Q1/2016: 4,3 Mrd USD). Nettotulos oli 396 miljoonaa dollaria, missä kasvua oli +23,4 prosenttia (Q1/2016: 321 M USD).

Koko vuoden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan kasvavan vuodesta 2016 ollen 18,2 miljardia ja 1,5 miljardia dollaria vastaavasti.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, joten Cummins on hyvissä asemissa parantamaan markkinaosuuksiaan. Liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän.

cmi-velkaisuus-q12017

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2006 osinko oli 0,33 dollaria, kun tilikauden 2017 ennustettu osinko on 4,20 dollaria. Eli 12 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin 23,6 prosenttia vuosittain.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osingonmaksusuhde on ollut varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q12017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,25 dollaria, mikä antaisi noin 2,7 prosentin tuoton (osakekurssi 155,54 dollaria).

05/2017: 1,025 usd (e, julkistus toukokuun puolivälin aikoihin)
08/2017: 1,075 usd (e)
11/2017: 1,075 usd (e)
03/2018: 1,075 usd (e)

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 18,1 miljoonaa kappaletta eli noin 9,6 prosenttia vuoden 2013 lopun osakemäärästä. Vuoden 2016 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 778 miljoonalla dollarilla. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on jäljellä vielä noin 496 miljoonaa dollaria.

Arvostus

PE-lukujen perusteella (1, 3 ja 7 vuoden PE:t 17,4 – 18,6) osakkeen hintaa voidaan pitää kohdalleen hinnoiteltuna tai hieman koholla olevana.

cmi-roe-roi-q12017

ROE on sekin hyvällä tasolla eli 19,7 prosenttia, vaikka se on hieman laskussa parhaiden vuosien 25 – 30 prosentista. Kuten jo todettu, niin velkaisuuden tunnusluvut ovat nekin hyvällä mallilla.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 104) sekä osingonmaksuilla (-533). Oikaisu on yhteensä +571 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (8.5.2017) 155,54 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35 88,02 110,01
Lkm (000) 168 000 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669 193 598 197 148
Markkina-arvo (Mrd) 26,13 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55 17,04 21,69
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 4 750 4 589 18 200 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334 18 048 13 226
Liikevoitto 600 546 2 100 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254 2 681 1 602
Nettotulos 425 396 1 500 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645 1 848 1 040
Marginaali 8,9% 8,6% 8,2% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5% 10,2% 7,9%
EPS 2,53 2,36 8,93 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67 9,55 5,28
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 2 038 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369 1 484 1 023
Liikearvo 482 480 481 479 461 445 339 367
Muut varat 13 685 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734 11 668 10 402
Tase yhteensä 16 205 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491 11 792
Oma pääoma 7 706 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603 5 492 4 670
Vähemmistö 311 299 344 344 360 371 339 326
Korolliset velat 1 945 1 856 1 600 1 698 1 740 775 1 108 1 212
Muut vastuut 6 243 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799 6 552 5 584
Tase yhteensä 16 205 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491 11 792
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 4,200 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330 0,880
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,200 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330 0,880
Osinkotuotto 2,7% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,5% 0,8%
Osingonmaksusuhde 47,0% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8% 13,9% 16,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 18,1 16,9 12,2 21,7 24,0
PE (3v) 18,6 16,3 10,6 16,9 16,2 13,8 15,5 29,3
PE 17,4 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5 9,2 20,9
Oma pääoma/osake 47,72 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77 30,12 25,34
P/B 3,26 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95 2,92 4,34
ROE 19,7% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7% 34,1% 23,1%
ROI 22,1% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7% 40,8% 28,3%
Omavaraisuusaste 49,5% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6% 43,2% 42,4%
Gearing -1,2% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5% -6,4% 3,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements