Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 4.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CUMMINS Ennuste
Osake (4.5.2020) 157,43 Osinko 12 kk 5,271
Markkina-arvo (Mrd) 23,6 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (M) 18 300 (-22,4%) Osinko/EPS 41% 4v ka
Nettotulos (M) 1 150 (-49,1%) Osinko/FCF 40% 4v ka
EPS 7,68 Omav.aste 40%
PE 20,5 Gearing 16%
EV/EBIT 17,1 ROE 13,9%
PB 2,9 ROI 13,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CUMMINS4.5.2020 | 157,43 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen nopea lasku.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Vuoteen 2020 lähdettäessä Cummins:n kysyntätilanne oli lähtenyt laskuun ja pandemia vauhditti sitä entisestään: liikevaihto (-16,5 %) ja liiketulos (-20,7 %) laskivat selvästi.

Pandemian johdosta yhtiön ja sen asiakkaiden tehtaita oli suljettuna ensin Kiinassa ja kvartaalin lopulla muualla maailmassa. Kiinan tehtaita on saatu jo takaisin toimintaan, mutta muilla alueilla Cumminsin tehtaita on vielä jonkin verran suljettuna tai ne toimivat alhaisemmalla käyttöasteella.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö sai päätökseen aiemmin aloittamansa säästöohjelma, jonka vuotuiset säästöt ovat noin 250 – 300 miljoonaa dollaria. Tämän lisäksi yhtiö ryhtyi muihin säästötoimiin ja on mm. lomauttanut työntekijöitään sekä laskenut väliaikaisesti heidän palkkojaan.

Cummins tarkastelee investointejaan uudelleen ja arvioi ylläpitoinvestointien laskevan yli 25 prosenttia vuodesta 2019. Tällä olisi noin 200 – 250 miljoonan dollarin vaikutus yhtiön kassatilanteeseen.

Yhtiöllä oli Q1/2020 lopussa käteistä 2,0 miljardia dollaria ja sillä on noin 1,9 miljardia dollaria nostamattomia luottoja.

Yhtiö osti Q1:n aikana omia osakkeitaan noin 550 miljoonalla dollarilla (Q1/2019: 100 M USD). On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko omien osakkeiden osto-ohjelma lähitulevaisuudessa.

Q2:n osinko on pysyi odotetusti 1,311 dollarissa.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Cummins ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Yhtiö kertoo, että sen tuotantolaitoksia on edelleen suljettuna (hutikuu 2020). Vaikka yhtiön asiakkaiden toiminta on jo hieman palautumassa, niin Cummins uskoo, että sen Q2:n liikevaihto ja tulos kokee merkittävän iskun. Tähän vaikuttaa heikko kysyntätilanne sekä tuotannon ja toimitusketjujen häiriöt.

Yhtiö varautuu siihen, että heikko kysyntätilanne jatkuu vielä jonkun aikaa.

Tilikausi 2020

Cummins:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 5 011 6 004 -16,5%
Liiketulos (ebit) 634 799 -20,7%
Nettotulos 511 663 -22,9%
EPS (USD) 3,41 4,20

Cumminsin liikevaihto kääntyi vuoden 2019 toisella puoliskolla laskuun, missä Q4:lla laskua tuli jo reippaammin (noin 9 %). Vuoteen 2020 lähdettäessä yhtiö arvioi, että liikevaihto laskisi 9 – 12 prosenttia – ja tämä arvio oli annettu koronaviruspandemiaa.

Pandemian johdosta yhtiön tehtaita oli suljettuna ensin Kiinassa ja kvartaalin lopulla muualla maailmassa. Myös valmiiksi heikentynyt kysyntätilanne heikkeni pandemian johdosta vielä enemmän. Q1:n liikevaihto laski 16,5 prosenttia noin 5,0 miljardiin dollariin (Q1/2019: 6,0 Mrd USD).

Yhtiön tuloskunto kääntyi 180 astetta vuoden 2019 edetessä. Q1:n yli 50 prosentin tuloskasvu hyytyi vuoden lopulla Q4:n yli 50 prosentin tuloksen laskuun.

Heikko tuloskunto jatkui myös Q1:llä liiketuloksen laskiessa noin 21 prosenttia. Tulosta tuki Intian verohelpotus, jonka vaikutus liiketulokseen oli noin 37 miljoonaa euroa. Tämä huomioiden Q1:n tulos olisi laskenut noin 25 prosenttia.

Q2:n osinko on 1,311 dollaria ja se irtoaa 21.5.2020 ja maksetaan 4.6.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 4 000 6 221 -35,7% 18 300 23 571 -22,4%
Liiketulos (ebit) 185 848 -78,2% 1 455 2 700 -46,1%
Nettotulos 150 675 -77,8% 1 150 2 260 -49,1%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 5,271 5,073

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Cummins: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

Cummins:n liikevaihto on ollut hienossa nousutrendissä ja vuosien 2017 ja 2018 oli vahvaa. Vuoden 2019 liikevaihdon kehitys oli kaksijakoista: alkuvuosi meni vielä hyvin, mutta vuoden toisella puoliskolla liikevaihto kääntyi laskuun. Ja vuodesta 2020 näyttäisi tulevan varsin heikko liikevaihdon laskiessa selvästi.

cmi-tuloslaskelma-q120120

Vuoden 2019 viimeinen kvartaali oli karmea, kun tulos laski vajaat 50 prosenttia. Alkuvuoden vahva kehitys piti tuloksen vielä kasvussa. Yhtiön ohjeistus vuodelle 2020 antaa odottaa varsin heikkoa tuloskehitystä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihtoennuste olisi noin 17,5 – 18,5 miljardia ja nettotulos noin 1,0 – 1,2 miljardia dollaria.

cmi-roe-roi-q12020

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Velan määrä nousi Q1/2020 noin 3,4 miljardiin dollariin. Käteistä yhtiöllä on noin 2,1 miljardia dollaria, joten nettovelkoja on noin 1,3 miljardia dollaria. Suhteessa keskimääräisiin vapaisiin rahavirtoihin (noin 1,8 Mrd USD) velkaisuus on hallinnassa.

cmi-velkaisuus-q12020

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,2 – 2,4 miljardin dollariin. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017. Tätä tuki USA:n verouudistus ja alhaisempi veroaste.

cmi-rahavirta-q12020

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 – 800 miljoonassa dollarissa. Tämä on vastannut noin 25 – 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit vuonna 2020 ovat vain noin 500 – 525 miljoonaa dollaria koronaviruspandemian johdosta.

Vapaan rahavirran (FCF) taso on nyt viime vuosien aikana ollut noin 1,8 miljardissa dollarissa. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on korollisia nettovelkoja noin 1,3 miljardia dollaria. Viime vuosien aikana voitonjakoon (sisältäen omien osakkeiden ostot) on kulunut suurin piirtein vapaan rahavirran verran. Pelkkien osinkojen osuus on noin 0,8 miljardia dollaria, joten vapaasta rahavirrasta jäisi tämän jälkeen noin 0,8 – 1,0 miljardia dollaria velkojen lyhennyksiin. Yhtiön velanhoitokyky on siis hyvällä tasolla.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2009 osinko oli 0,70 dollaria, kun tilikauden 2019 osinko oli 5,32 dollaria. Eli 10 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +21 prosenttia vuosittain. Viimeisten 4 vuoden aikana tästä kasvuvauhdista ollaan kuitenkin jääty selvästi jälkeen.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cummins: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 1,311 5/2019 1,140 5/2018 1,080
8/2020 (e) 1,320 8/2019 1,311 8/2018 1,140
11/2020 (e) 1,320 11/2019 1,311 11/2018 1,140
2/2021 (e) 1,320 2/2020 1,311 2/2019 1,140
YHTEENSÄ 5,271 5,073 4,500
+3,9% +12,7% +5,5%

Q2:n osinko on 1,311 dollaria ja se irtoaa 21.5.2020 ja maksetaan 4.6.2020.

Q3:n osinko julkistetaan 8 – 13 heinäkuuta ja arvioin sen olevan 1,32 dollaria. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että koronaviruspandemian johdosta osinko jää 1,311 dollariin tai sitä leikataan.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 5,271 dollaria, mikä antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton (osake 157,43 USD).

Taulukot

Tilikauden 2020 lukuja on oikaistu loppuvuoden tulosennusteella (+639), osingoilla (-591) ja omien osakkeiden ostoilla (-0) Oikaisu on yhteensä +48 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (4.5.2020) 157,43 178,96 133,64 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97
Lkm (000) 149 700 156 100 162 800 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418
Markkina-arvo (Mrd) 23,57 27,94 21,76 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Engine 5 950 7 570 8 002 6 661 5 774
Distribution 6 500 8 040 7 807 7 029 6 157
Components 3 900 5 253 5 331 4 363 3 514
Power Systems 1 900 2 670 2 625 2 375 2 064
New Power 50 38 6
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 18 300 23 571 23 771 20 428 17 509
EBIT 2020e 2019 2018 2017 2016
Engine 1 050 1 454 1 446 1 143 849
Distribution 525 656 563 500 508
Components 725 1 097 1 030 917 774
Power Systems 175 512 614 411 378
New Power -170 -130 -170 29
Konsernieliminoinnit -850 -889 -697 -667 -581
YHTEENSÄ 1 455 2 700 2 786 2 333 1 928
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 4 000 5 011 18 300 23 571 23 771 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301
Liikevoitto 185 634 1 455 2 700 2 786 2 334 1 928 2 057 2 365 2 101
Nettotulos 150 511 1 150 2 260 2 141 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483
Marginaali 3,8% 10,2% 6,3% 9,6% 9,0% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6%
EPS 1,00 3,41 7,68 14,48 13,15 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 078 1 470 1 525 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699
Liikearvo 1 283 1 286 1 126 1 082 480 481 479 461
Muut varat 16 763 16 981 16 411 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568
Tase yhteensä 20 124 19 737 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728
Oma pääoma 7 116 7 507 7 348 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510
Vähemmistö 950 958 911 905 299 344 344 360
Korolliset velat 3 351 2 367 2 431 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740
Muut vastuut 8 707 8 905 8 372 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118
Tase yhteensä 20 124 19 737 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 250 3 181 2 378 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089
Investoinnit: Capex -525 -775 -784 -506 -531 -744 -743 -676
Vapaa rahavirta (FCF) 1 725 2 406 1 594 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413
Investoinnit: Muut -175 -375 -190 -546 -386 -174 -491 -170
Investointien jälkeen 1 550 2 031 1 404 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243
Rahoitus: Voitonjako -1 400 -2 032 -1 888 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876
Rahoitus: Muut 0 -63 488 107 208 -73 -78 928
Rahavarojen muutos 150 -64 4 151 -391 -503 -311 1 295
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 5,262 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,262 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250
Osinkotuotto 3,3% 2,7% 3,3% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6%
Osinko/nettotulos 68,5% 33,9% 33,8% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4%
Osinko/FCF 45,7% 31,8% 45,3% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 14,0 16,2 13,3 18,5 15,5
PE (3v) 12,7 13,6 12,3 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9
PE 20,5 12,4 10,2 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8
EV/EBIT 17,1 10,7 8,1 12,8 12,3 7,4 10,9 12,1
Oma pääoma/osake 53,88 54,23 50,73 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99
P/B 2,92 3,30 2,63 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36
ROE 13,9% 27,0% 26,1% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0%
ROI 13,1% 25,1% 26,7% 24,3% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2%
Omavaraisuusaste 40,1% 42,9% 43,3% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4%
Gearing 15,8% 10,6% 11,0% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 135,32 178,96 162,67 171,34 157,87 133,64 146,07 133,00 162,09 176,64
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 5,271 5,322 5,283 5,244 4,710 4,660 4,560 4,560 4,500 4,440
Osinkotuotto (ennuste) 3,9% 3,0% 3,2% 3,1% 3,0% 3,5% 3,1% 3,4% 2,8% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 14,08 14,83 16,21 16,51 15,72 13,15 12,76 11,11 10,29 10,69
PE 9,6 12,1 10,0 10,4 10,0 10,2 11,4 12,0 15,8 16,5
EV/EBIT 8,5 10,4 8,5 8,7 8,4 8,1 9,3 9,3 11,9 12,8
ROE 25,2% 27,0% 30,2% 30,0% 29,1% 26,1% 24,8% 22,8% 21,6% 23,2%
ROI 22,5% 25,1% 28,1% 28,8% 28,1% 26,7% 24,8% 24,3% 23,2% 24,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus