Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 4.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CUMMINS Ennuste
Osake (4.11.2018) 141,83 Osinko 12 kk 4,610
Markkina-arvo (Mrd) 23,2 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (M) 23 700 (+16,0%) Osinko/EPS 40% 4v ka
Nettotulos (M) 2 150 (+21,1%) Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 13,12 Omav.aste 44%
PE 10,8 Gearing 8%
EV/EBIT 8,5 ROE 25,9%
PB 2,7 ROI 26,6%

 

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CUMMINS4.11.2018 | 141,83 USD
28
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 28/30. Lähes täydellinen pistesaalis! Kaikki on hyvin: tulosta tulee, tase on vahva, osinko nousee, osake on PE-luvuilla edullinen…

Jos pari vuotta sitten Cummins:n näkymiä varjosti raskaan teollisuuden maailmanlaajuinen laskusuhdanne, niin vuoden 2017 aikana ja sen jälkeen siitä ei ole näkynyt jälkeäkään. Liikevaihto (+15 %) ja tulos (vero-oikaistuna +27 %) nousivat reippaasti vuoden 2017 aikana.

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 3,3 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee hyvää voitollista tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa. Cummins:n vuotuinen osinko on noin 760 miljoonaa dollaria ja sillä on käteistä kassassa noin 1,4 miljardia dollaria eli kassa riittäisi lähes 2 vuoden osinkoihin.

Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka tunnuslukujen perusteella on oikea valioyksilö. Eikä osake ole (tätä kirjoitettaessa) hinnalla pilattu. Liian hyvää ollakseen totta? Niin… Ovatko vain kaikki palaset juuri nyt sopivissa kohdissa, jolloin tilanne näyttää erinomaiselta?

Uusimpana murheenkryyninä on Kiinan ja USA:n välinen kauppasota, jonka vaikutus tilikauden 2018 tulokseen on yhtiön mukaan noin 100 miljoonaa dollaria.

Tilikausi 2018

Cummins:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 5 943 5 285 12,5% 17 645 14 952 18,0%
Liiketulos (ebit) 803 622 29,1% 2 055 1 748 17,6%
Nettotulos 692 453 52,8% 1 562 1 273 22,7%
EPS (USD) 4,28 2,71 9,53 7,60

Cummins:n myynti jatkoi edelleen hyvää kehitystään (+12,5 %).

Kasvua oli kaikissa yhtiön merkittävimmissä toimintamaissa ja kuten aiemminkin, niin samat tekijät pitävät kysyntää korkealla: raskas liikenne sekä raskas teollisuus (öljy-, kaasu-, rakennus- ja kaivosteollisuus). Yhtiö pystyi myös kasvattamaan markkinaosuuttaan.

Kun samalla kustannustehokkuus on parantunut, niin Q3:n liiketulos (ebit) kasvoi +29 prosenttia vertailukaudesta. Bruttokate parani +0,7 prosenttiyksikköä, mikä kasvaneen liikevaihdon kanssa tarkoitti +210 miljoonan dollarin kannattavuuslisää.

Nettotulos kasvoi liiketulosta enemmän alhaisemman verotuksen ansiosta.

Vuoden aikana yhtiö on ostanut omia osakkeita noin 880 miljoonalla ja maksanut osinkoja 537 miljoonalla dollarilla. Seuraava kvartaaliosinko on 1,14 dollaria ja se irtoaa 14.11.2018 ja se maksetaan 3.12.2018.

Näkymät 2018

Cummins:n veroprosentti on aiempina vuosina ollut noin 24 – 25 prosentissa. Verouudistuksen jälkeen yhtiö arvioi, että vero asettuu vuonna 2018 noin 21 prosenttiin (poislukien kertaluontoisia eriä). Eli verouudistus ei tuo kovin suurta lisää viimeiselle riville.

Yhtiö arvioi vuodelle 2018, että

 • Liikevaihto: kasvaa +15…+17 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 14,8…15,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 610 – 625 M USD
 • Korkokulut ovat noin 110 M USD
 • Veroprosentti: 21 %

Cummins arvioi, että kysyntätilanne jatkuu vahvana, mutta odottaa kysynnän Kiinassa kääntyvän laskuun. Lisäksi öljy- ja kaasuteollisuuden kysyntävauhti hidastuu ja merenkulun tilanne pysyy heikkona.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 4,61 USD (ed. 12 kk 4,38 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 23,5 – 23,9 Mrd USD (2017: 20,4 Mrd USD)
 • liiketulos (ebit): 2,75 – 2,90 Mrd USD (2017: 2,37 Mrd USD)
 • nettotulos: 2,1 – 2,2 Mrd USD (2017: 1,78 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Cummins: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

Cummins:n liikevaihto on hienoisessa nousutrendissä. Oheisessa kaaviossa näkyy maailman raskaan teollisuuden heikko kehitys vuonna 2015-2016, mikä näkyi liikevaihdon ja tuloksen selvänä laskuna. Heikko kehitys kuitenkin kääntyi vuoden 2017 aikana ja kaikkien segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot olivat nousussa verrattuna edellisvuoteen. Ja hyvä kehitys on jatkunut myös vuoden 2018 aikana.

cmi-tuloslaskelma-q32018

Cummins arvioi tilikautta 2018:

 • Liikevaihto: kasvaa +15…+17 prosenttia (2017: 20 428 M USD)
 • EBITDA: on noin 14,8…15,2 prosenttia liikevaihdosta (2017: 15 %)
 • DA (Depreciation & Amortization): on 610 – 625 M USD
 • Korkokulut ovat noin 110 M USD
 • Veroprosentti: 21 %

Ennusteet-sivulla arvioin, että näillä parametreillä tilikauden 2018 liikevaihtoennuste olisi noin 23,5- 23,9 miljardia ja nettotulos noin 2,1 – 2,2 miljardia dollaria.

1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 10,8x – 14,2x, joten osakkeen hintaa (141,83 USD) voidaan pitää jopa edullisesti hinnoiteltuna. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön hyvä tulostilanne, taseen vahvuus, osingon kasvuvauhti, alhainen velkaisuus ja pääomien hyvä tuottoaste.

cmi-roe-roi-q32018

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa. Vuosien 2015 ja 2016 notkahdukset näkyvät tuottojen painumisena hetkellisesti alle 20 prosentin, mutta nyt luvut ovat jälleen nousussa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Velkaa on noin 2,5 miljardia dollaria ja kun huomioidaan yhtiön 1,4 miljardin käteisvarat, niin nettovelkaa on 1,1 miljardia dollaria.

cmi-velkaisuus-q32018

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,0 – 2,2 miljardin dollariin, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut olivat hieman edellisiä heikompia. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017. Mutta, mistään varsinaisesta pitkän aikavälin nousutrendistä ei voine puhua.

cmi-rahavirta-q32018

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 miljoonassa dollarissa. Tämä on vastannut noin 25 – 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Vuosina 2016 ja 2017 investointeja tehtiin ilmeisesti säästösyistä hieman edellisvuosia vähemmän, mutta eiköhän tilanne palaudu takaisin normaaliin lähiaikoina. Yhtiö arvioikin, että capex-investoinnit vuonna 2018 ovat noin 730 – 760 miljoonaa dollaria.

Vapaan rahavirran (FCF) taso on noussut vuoden 2012 jälkeen noin 1,4 miljardiin dollariin. Sitä ennen (vuosina 2007 – 2010) se oli noin 0,6 miljardissa dollarissa, joten selvä tasoparannus vajaan kymmenen vuotta sitten olleeseen tilanteeseen. Tilikauden 2017 vapaa rahavirta nousi ennätystasolle eli 1,8 miljardiin dollariin.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Cummins on käyttänyt laajentumisinvestointeihin (taulukon ”Investoinnit: muut”) noin 1,8 miljardia dollaria (2013 – 2017), joten näiden tuomat lisäykset rahavirtoihin ovat jääneet vielä pimentoon raskaan teollisuuden alavireen takia. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi luvut muuttuvat muutaman vuoden kuluessa.

Kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on korollisia velkoja noin 2,5 miljardia dollaria. Kun huomioidaan vielä se, että käteistä on noin 1,4 miljardia dollaria, niin rahavirrat riittävät helposti velkojen hoitoon.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2006 osinko oli 0,33 dollaria, kun tilikauden 2018 ennustettu osinko on 4,44 dollaria. Eli 13 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin 22 prosenttia vuosittain.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cummins: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 1,140 11/2017 1,080 11/2016 1,025
2/2019 (e) 1,140 2/2018 1,080 2/2017 1,025
5/2019 (e) 1,140 5/2018 1,080 5/2017 1,025
8/2019 (e) 1,190 8/2018 1,140 8/2017 1,080
YHTEENSÄ 4,610 4,380 4,155
+5,3% +5,4% +5,2%

Q4-osinko on 1,14 dollaria ja se irtoaa 14.11.2018 ja maksetaan 3.12.2018. Seuraava kvartaaliosingon nosto olisi elokuussa 2019 ja arvioin osingon nousevan 0,05 dollarilla. Aiemmat nostot ovat olleet 0,05 – 0,06 dollaria, joten tämä noudattelisi tätä trendiä.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 4,61 dollaria, mikä antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton (osake 141,83 USD).

Osingon lisäksi yritys on ostanut omia osakkeitaan viimeisen 3 vuoden aikana noin 16,9 miljoonaa kappaletta eli noin 9,2 prosenttia vuoden 2014 lopun osakemäärästä. Tilikauden 2017 aikana Cummins osti omia osakkeita noin 451 miljoonalla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+588) sekä osingonmaksuilla (-187). Oikaisu on yhteensä +401 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

*) HUOM! Segmentti-tiedoissa EBITDA-vertailutiedot ovat saatavilla vain vuosilta 2017 ja 2016. Vuosien 2015 ja 2014 luvut ovat liikevoitto (ebit) lukuja.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (4.11.2018) 141,83 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97 108,35 88,02
Lkm (000) 163 900 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418 189 669 193 598
Markkina-arvo (Mrd) 23,25 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42 20,55 17,04
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Engine 7 900 6 661 5 774 6 733 7 462
Distribution 7 800 7 029 6 157 6 198 5 135
Components 5 350 4 363 3 514 3 745 3 791
Power Systems 2 645 2 375 2 064 2 434 2 833
Electrified Power 5
Konsernieliminoinnit
YHTEENSÄ 23 700 20 428 17 509 19 110 19 221
EBITDA 2018e 2017 2016 2015* 2014*
Engine 1 400 1 143 849 636 1 031
Distribution 560 500 508 412 491
Components 1 020 917 774 727 684
Power Systems 650 411 378 335 361
Electrified Power -50
Konsernieliminoinnit -100 55 17 -53 -202
YHTEENSÄ 3 480 3 026 2 526 2 057 2 365
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 6 050 17 645 23 700 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301 17 334 18 048
Liikevoitto 755 2 055 2 810 2 365 1 928 2 057 2 365 2 101 2 254 2 681
Nettotulos 590 1 562 2 150 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483 1 645 1 848
Marginaali 9,8% 8,9% 9,1% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6% 9,5% 10,2%
EPS 3,60 9,53 13,12 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91 8,67 9,55
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 808 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699 1 369 1 484
Liikearvo 1 110 1 082 480 481 479 461 445 339
Muut varat 16 475 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568 10 734 11 668
Tase yhteensä 19 393 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
Oma pääoma 7 592 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510 6 603 5 492
Vähemmistö 869 905 299 344 344 360 371 339
Korolliset velat 2 465 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740 775 1 108
Muut vastuut 8 467 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118 4 799 6 552
Tase yhteensä 19 393 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728 12 548 13 491
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 250 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089 1 532 2 073
Investoinnit: Capex -750 -506 -531 -744 -743 -676 -690 -622
Vapaa rahavirta (FCF) 1 500 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413 842 1 451
Investoinnit: Muut -200 -546 -386 -174 -491 -170 -292 70
Investointien jälkeen 1 300 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243 550 1 521
Rahoitus: Voitonjako -1 750 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876 -644 -935
Rahoitus: Muut 450 107 208 -73 -78 928 -50 -90
Rahavarojen muutos 0 151 -391 -503 -311 1 295 -144 496
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250 1,800 1,330
Osinkotuotto 3,1% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,5%
Osinko/nettotulos 33,8% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4% 20,8% 13,9%
Osinko/FCF 48,5% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8% 40,5% 17,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,2 18,5 15,5 11,4 20,9
PE (3v) 13,1 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9 13,6 15,4
PE 10,8 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8 12,5 9,2
EV/EBIT 8,5 12,7 12,3 7,4 10,9 12,1 8,9 6,2
Oma pääoma/osake 51,62 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99 36,77 30,12
P/B 2,75 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36 2,95 2,92
ROE 25,9% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0% 25,7% 34,1%
ROI 26,6% 24,6% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2% 30,7% 40,8%
Omavaraisuusaste 43,6% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4% 55,6% 43,2%
Gearing 7,8% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2% -8,5% -6,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 146,07 133,00 162,09 176,64 168,03 162,22 151,20 136,67 128,15 112,44
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,560 4,560 4,500 4,440 4,380 4,320 4,265 4,210 4,155 4,100
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 3,4% 2,8% 2,5% 2,6% 2,7% 2,8% 3,1% 3,2% 3,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 12,76 11,11 10,29 10,69 9,89 8,86 8,74 8,29 7,00 7,50
PE 11,4 12,0 15,8 16,5 17,0 18,3 17,3 16,5 18,3 15,0
EV/EBIT 9,3 9,2 11,9 12,7 12,8 13,7 13,0 12,2 13,3 10,7
ROE 24,8% 22,8% 21,6% 23,2% 20,9% 19,8% 19,9% 18,7% 15,3%
ROI 24,8% 24,4% 23,4% 24,5% 22,6% 21,6% 21,6% 20,9% 17,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset