Cummins sijoituskohteena

Päivitetty 19.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Cummins Inc suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa diesel-moottoreita ja niihin liittyviä komponentteja… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CUMMINS6.2.2020 | 166,60 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Cummins:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen nopea lasku.

Cumminsin liikevaihdon ja tuloksen kehitys kääntyivät laskuun H2/2019 aikana ja vuodesta 2020 näyttäisi tulevan varsin vaikea. Ennusteissa liikevaihto sekä liiketulos laskisivat selvästi. Tässä koronavirus ja maailmantalouden hidastuminen näkyy täydellä painolla. Sijoittajan tulee olla erityisen varuillaan yhtiön suhteen ja seurattava sen uutisointia sekä koronaviruspandemian kehitystä tarkasti.

Osinkosijoittajaa nykyinen tilanne houkuttelee: osinkotuotto on noin 4,4 prosenttia, osingonmaksusuhde on alle 50 prosenttia, velkaa on vähän, omien osakkeiden osto-ohjelma on käynnissä, yritys tekee hyvää voitollista tulosta ja ROI/ROE ovat yli 20 prosentissa.

Cummins:n vuotuinen osinko on noin 800 miljoonaa dollaria ja sillä on käteistä kassassa noin 1,5 miljardia dollaria eli kassa riittäisi noin 2 vuoden osinkoihin. Tunnuslukujen perusteella yritys maksanee kasvavaa osinkoa vielä pitkään. Koronaviruspandemia voi kuitenkin muuttaa tilannetta heikommaksi nopeastikin.

Tilikausi 2019

Cummins:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 5 578 6 126 -8,9% 23 571 23 771 -0,8%
Liiketulos (ebit) 354 731 -51,6% 2 700 2 786 -3,1%
Nettotulos 300 579 -48,2% 2 260 2 141 5,6%
EPS (USD) 1,97 3,63 14,48 13,15

Cumminsin liikevaihto kääntyi vuoden 2019 toisella puoliskolla laskuun, missä Q4:lla laskua tuli jo reippaammin (noin 9 %). Hyvä Q1:n piti kuitenkin koko vuoden liikevaihdon laskun alle prosentissa.

Liikevaihtoa painaa nopeasti heikentynyt kysyntätilanne, sillä Q4:lla laskua tuli lähes kaikilta markkinoilta ja kaikissa segmenteissä. Ja vaikea tilanne jatkuu vuonna 2020 niin, että liikevaihto laskisi yhtiön ohjeistuksen mukaan noin 9 – 12 prosenttia. Tämä arvio on annettu ennen koronaviruspandemiaa, joten liikevaihdon laskun voi olettaa olevan tätäkin suurempaa.

Yhtiön tuloskunto kääntyi 180 astetta vuoden 2019 edetessä. Q1:n yli 50 prosentin tuloskasvu hyytyi vuoden lopulla Q4:n yli 50 prosentin liiketuloksen laskuun. Ja tuloskehitys olisi voimakkaasti laskevaa vuonna 2020.

cmi-q42019-guidance
Kuva: Q4/2019 tulosesitys. https://investor.cummins.com/static-files/5add5bab-d3f3-4b78-8f5c-23f0cc9d39fe

Oheisessa kuvassa on esitettynä yhtiön ohjeistus vuodelle 2020 ja se tarkoittaisi sitä, että vuoden 2020 liiketulos laskisi selvästi.

Yhtiö on ryhtynyt nopeisiin toimiin vastatakseen heikkenevää kysyntää. Yhtiö sulki mm. tehtaan Afrikassa ja teki muitakin henkilöstövähennyksiä. Näistä aiheutui Q4:lle kertaluontoinen 119 miljoonan dollarin kulu.

Näkymät 2020

Yhtiö arvioi vuodelle 2020, että

  • Liikevaihto: laskee 8…12 prosenttia (2019: 23 571 M USD)
  • EBITDA: on noin 14,2…15,2 prosenttia liikevaihdosta (2019: 15,8 %)
  • DA (Depreciation & Amortization): on 660 – 680 M USD
  • Korkokulut ovat noin 110 M USD
  • Veroprosentti: 22,0 %

Näkymäarvio on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Cummins: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

Cummins:n liikevaihto on ollut hienossa nousutrendissä ja vuosien 2017 ja 2018 oli vahvaa. Vuoden 2019 liikevaihdon kehitys oli kaksijakoista: alkuvuosi meni vielä hyvin, mutta vuoden toisella puoliskolla liikevaihto kääntyi laskuun. Ja vuodesta 2020 näyttäisi tulevan varsin heikko liikevaihdon laskiessa selvästi.

cmi-tuloslaskelma-q42019b

Vuoden 2019 viimeinen kvartaali oli karmea, kun tulos laski vajaat 50 prosenttia. Alkuvuoden vahva kehitys piti tuloksen vielä kasvussa. Yhtiön ohjeistus vuodelle 2020 antaa odottaa varsin heikkoa tuloskehitystä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että yhtiön antamilla parametreillä tilikauden 2020 liikevaihtoennuste olisi noin xx,x miljardia ja nettotulos noin x,x miljardia dollaria.

cmi-roe-roi-q42019b

Cummins:n pääomat tuottavat hyvin eli ROE ja ROI ovat yli 20 prosentissa.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa ja korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Velan määrä nousi tilikaudella 2019 noin 4,9 miljardiin dollariin. Käteistä yhtiöllä on noin 1,5 miljardia dollaria, joten nettovelkoja on noin 3,4 miljardia dollaria. Suhteessa keskimääräisiin vapaisiin rahavirtoihin (noin 1,8 Mrd USD) velkaisuus on hallinnassa.

cmi-velkaisuus-q42019b

Cummins:n omavaraisuusaste on ollut vahva eli noin 40 – 50 prosentissa viimeisen 10 vuoden ajan. Myös nettovelkaantumisaste eli gearning on ollut erinomaisella tasolla eli jopa alle nollan – muistetaan, että gearing on sitä parempi, mitä pienempi se on. Taseen puolesta Cummins kestää isojakin kolhuja.

Rahavirta

Cummins:n liiketoiminnan rahavirta on noussut noin 2,2 – 2,4 miljardin dollariin, missä tilikausien 2015 ja 2016 luvut olivat hieman edellisiä heikompia. Rahavirroissa näkyy hyvin tilanteen kääntyminen positiivisemmaksi vuonna 2017. Tätä tuki USA:n verouudistus ja alhaisempi veroaste.

cmi-rahavirta-q42019b

Capex-investointitarve on vuosien aikana ollut noin 700 – 800 miljoonassa dollarissa. Tämä on vastannut noin 25 – 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit vuonna 2020 ovat noin 650 – 700 miljoonaa dollaria.

Vapaan rahavirran (FCF) taso on nyt viime vuosien aikana ollut noin 1,8 miljardissa dollarissa. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin yhtiöllä on korollisia nettovelkoja noin 3,4 miljardia dollaria. Viime vuosien aikana voitonjakoon (sisältäen omien osakkeiden ostot) on kulunut suurin piirtein vapaan rahavirran verran. Pelkkien osinkojen osuus on noin 0,8 miljardia dollaria, joten vapaasta rahavirrasta jäisi tämän jälkeen noin 0,8 – 1,0 miljardia dollaria velkojen lyhennyksiin. Näillä summilla 3,4 miljardin dollarin nettovelat lyhenisivät nopeasti eli noin 3 – 5 vuodessa.

Osinko

Cummins:n osinko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tilikauden 2009 osinko oli 0,70 dollaria, kun tilikauden 2019 osinko oli 5,32 dollaria. Eli 10 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +21 prosenttia vuosittain. Viimeisten 4 vuoden aikana tästä kasvuvauhdista ollaan kuitenkin jääty selvästi jälkeen.

Oheisesta kaaviosta näkyy myös se, että osinko/eps ja osinko/fcf -suhteet ovat olleet varsin matalalla eli 30 – 50 prosentissa. Tämä tukee myös nousevaa osinkotrendiä.

cmi-osinko-q42019b

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cummins: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2020 1,311 2/2019 1,140 2/2018 1,080
5/2020 (e) 1,311 5/2019 1,140 5/2018 1,080
8/2020 (e) 1,350 8/2019 1,311 8/2018 1,140
11/2020 (e) 1,350 8/2019 1,311 11/2018 1,140
YHTEENSÄ 5,322 4,902 4,440
+8,6% +10,4% +5,5%

Q2 julkistetaan 10 – 15 toukokuuta ja arvioin sen olevan 1,311 dollaria. Se olisi tämän suuruisen osingon neljäs maksukerta. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 5,322 dollaria, mikä antaisi noin 4,4 prosentin osinkotuoton (osake 120,30 USD).

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -777 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 776 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (19.3.2020) 120,30 178,96 133,64 176,64 136,67 88,01 144,17 140,97
Lkm (000) 152 400 156 100 162 800 167 300 169 337 175 800 183 079 187 418
Markkina-arvo (Mrd) 18,33 27,94 21,76 29,55 23,14 15,47 26,39 26,42
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 23 571 23 771 20 428 17 509 19 110 19 221 17 301
Liikevoitto 2 700 2 786 2 334 1 928 2 057 2 365 2 101
Nettotulos 2 260 2 141 1 776 1 394 1 399 1 651 1 483
Marginaali 9,6% 9,0% 8,7% 8,0% 7,3% 8,6% 8,6%
EPS 14,48 13,15 10,62 8,23 7,96 9,02 7,91
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 470 1 525 1 567 1 380 1 811 2 394 2 699
Liikearvo 1 286 1 126 1 082 480 481 479 461
Muut varat 16 981 16 411 15 426 13 151 12 842 12 903 11 568
Tase yhteensä 19 737 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728
Oma pääoma 7 507 7 348 7 259 6 875 7 406 7 749 7 510
Vähemmistö 958 911 905 299 344 344 360
Korolliset velat 4 901 2 431 2 006 1 856 1 600 1 698 1 740
Muut vastuut 6 371 8 372 7 905 5 981 5 784 5 985 5 118
Tase yhteensä 19 737 19 062 18 075 15 011 15 134 15 776 14 728
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 3 181 2 378 2 277 1 935 2 059 2 266 2 089
Investoinnit: Capex -775 -784 -506 -531 -744 -743 -676
Vapaa rahavirta (FCF) 2 406 1 594 1 771 1 404 1 315 1 523 1 413
Investoinnit: Muut -375 -190 -546 -386 -174 -491 -170
Investointien jälkeen 2 031 1 404 1 225 1 018 1 141 1 032 1 243
Rahoitus: Voitonjako -2 032 -1 888 -1 181 -1 617 -1 571 -1 265 -876
Rahoitus: Muut -63 488 107 208 -73 -78 928
Rahavarojen muutos -64 4 151 -391 -503 -311 1 295
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 5,322 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,322 4,902 4,440 4,210 4,000 3,510 2,810 2,250
Osinkotuotto 4,4% 2,7% 3,3% 2,4% 2,9% 4,0% 1,9% 1,6%
Osinko/nettotulos 33,9% 33,8% 39,7% 48,6% 44,1% 31,2% 28,4%
Osinko/FCF 31,8% 45,3% 39,8% 48,2% 46,9% 33,8% 29,8%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 16,2 13,3 18,5 15,5
PE (3v) 13,6 12,3 19,4 15,6 10,2 16,6 15,9
PE 12,4 10,2 16,6 16,6 11,1 16,0 17,8
EV/EBIT 11,6 8,1 12,8 12,3 7,4 10,9 12,1
Oma pääoma/osake 54,23 50,73 48,80 42,37 44,08 44,20 41,99
P/B 3,30 2,63 3,62 3,23 2,00 3,26 3,36
ROE 27,0% 26,1% 23,2% 18,7% 17,7% 20,7% 20,0%
ROI 22,4% 26,7% 24,3% 21,0% 21,5% 24,4% 24,2%
Omavaraisuusaste 42,9% 43,3% 45,2% 47,8% 51,2% 51,3% 53,4%
Gearing 40,5% 11,0% 5,4% 6,6% -2,7% -8,6% -12,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 178,96 162,67 171,34 157,87 133,64 146,07 133,00 162,09 176,64 168,03
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 5,322 5,283 5,244 4,710 4,660 4,560 4,560 4,500 4,440 4,380
Osinkotuotto (ennuste) 3,0% 3,2% 3,1% 3,0% 3,5% 3,1% 3,4% 2,8% 2,5% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 14,83 16,21 16,51 15,72 13,15 12,76 11,11 10,29 10,69 9,89
PE 12,1 10,0 10,4 10,0 10,2 11,4 12,0 15,8 16,5 17,0
EV/EBIT 11,4 8,5 8,7 8,4 8,1 9,3 9,3 11,9 12,8 12,8
ROE 27,0% 30,2% 30,0% 29,1% 26,1% 24,8% 22,8% 21,6% 23,2% 20,9%
ROI 22,4% 28,1% 28,8% 28,1% 26,7% 24,8% 24,3% 23,2% 24,3% 22,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus