Campbell Soup Company: Arvonmääritys

Päivitetty 5.12.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 5.12.2019: 48,47 USD

Laskennan parametrit

Campbell on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen tilikaudelle 2020 (Campbell Soup Company: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu yhtiön Euroopan perunalastuliiketoimintojen myynnistä syntyneiden kertaerien määrällä (noin 70 M USD).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 665 166 499
EPS 2,209 0,551 1,658
Oikaistu EPS 2,442
Osinko 1,400 0,350 1,050
Oma pääoma 1 103
Oma pääoma/osake 3,664

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 2,2 prosenttia (USA pitkä valtionlaina), betana 0,70x sekä oman pääoman riskilisänä 5,5 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,05%   2,2% + 0,7*5,5% + 0,0%
Osakkeita 301 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,02%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,00%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 57,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,17%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,05 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,05 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,05 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

cpb-kaanteinenarvonmaaritys-q12020b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 52,83 40,90 41,34 48,47 48,47 48,47 48,47 48,47
Nettotulos 887 261 211 665 750 765 780 796
Muutos % 57,5% -70,6% -19,2% 215,2% 12,8% 2,0% 2,0% 2,0%
EPS 2,91 0,86 0,70 2,21 2,49 2,54 2,59 2,65
PE 18,2 47,3 59,2 21,9 19,5 19,1 18,7 18,3
Osinko 1,400 1,400 1,400 1,400 1,404 1,432 1,461 1,491
Osinkotuotto 2,7% 3,4% 3,4% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1%
Oma pääoma 5,39 4,55 3,68 4,27 5,36 6,47 7,60 8,75
P/B 9,80 9,00 11,23 11,35 9,04 7,49 6,38 5,54
ROE 55,8% 17,3% 17,0% 55,5% 51,7% 43,0% 36,9% 32,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (48,47 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,05 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 665 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 750 ja 765 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus