Campbell Soup Company: Arvonmääritys

Päivitetty 4.6.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 4.6.2020: 48,82 USD

Laskennan parametrit

Campbell on raportoinut Q3/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen tilikaudelle 2020 (Campbell Soup Company: Ennusteet). EPS-ennusteena on käytetty jatkuvien toimintojen lukemaa.

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 675 506 169
EPS 2,220 1,664 0,556
Osinko 1,400 1,050 0,350
Oma pääoma 1 542
Oma pääoma/osake 5,072

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,9 prosenttia (USA pitkä valtionlaina), betana 0,80x sekä oman pääoman riskilisänä 5,4 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,22%   1,9% + 0,8*5,4% + 0,0%
Osakkeita 304 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,22%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,08%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 63,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,80%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,22 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,22 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,22 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

cpb-kaanteinenarvonmaaritys-q32020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 52,83 40,90 41,34 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82
Nettotulos 887 261 211 675 697 719 742 766
Muutos % 57,5% -70,6% -19,2% 219,9% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%
EPS 2,91 0,86 0,70 2,22 2,29 2,37 2,44 2,52
PE 18,2 47,3 59,2 22,0 21,3 20,6 20,0 19,4
Osinko 1,400 1,400 1,400 1,400 1,399 1,444 1,490 1,538
Osinkotuotto 2,7% 3,4% 3,4% 2,9% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2%
Oma pääoma 5,39 4,55 3,68 5,28 6,17 7,09 8,04 9,03
P/B 9,80 9,00 11,23 9,25 7,91 6,88 6,07 5,41
ROE 55,8% 17,3% 17,0% 49,6% 40,0% 35,7% 32,3% 29,5%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (48,82 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,22 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 675 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 697 ja 719 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus