Campbell Soup Company: Arvonmääritys

Päivitetty 17.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 17.11.2019: 47,28 USD

Laskennan parametrit

Campbell on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen tilikaudelle 2020 (Campbell Soup Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 650 0 650
EPS 2,159 0,000 2,159
Osinko 1,400 0,000 1,400
Oma pääoma 1 103
Oma pääoma/osake 3,664

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,65x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,78%   2,2% + 0,65*5,5% + 0,0%
Osakkeita 301 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 1,96%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,00%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 65,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,67%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,78 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,78 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,78 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

cpb-kaanteinenarvonmaaritys-q42019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 52,83 40,90 41,34 47,28 47,28 47,28 47,28 47,28
Nettotulos 887 261 211 650 663 676 689 702
Muutos % 57,5% -70,6% -19,2% 208,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
EPS 2,91 0,86 0,70 2,16 2,20 2,24 2,29 2,33
PE 18,2 47,3 59,2 21,9 21,5 21,1 20,7 20,3
Osinko 1,400 1,400 1,400 1,400 1,404 1,431 1,459 1,488
Osinkotuotto 2,7% 3,4% 3,4% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 3,1%
Oma pääoma 5,39 4,55 3,68 4,42 5,22 6,04 6,87 7,71
P/B 9,80 9,00 11,23 10,69 9,05 7,83 6,89 6,13
ROE 55,8% 17,3% 17,0% 53,3% 45,7% 39,9% 35,5% 32,0%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (47,28 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,78 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 650 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 663 ja 676 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus