Campbell Soup Company: Arvonmääritys

Päivitetty 6.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 6.6.2019: 41,93 USD

Laskennan parametrit

Campbell on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Campbell Soup Company: Ennusteet).

Nettotulosennusteena on käytetty raportoitua nettotulosta, joka sisältää lopetettujen toimintojen luvut. Lopetetut toimintojen vaikutus on oikaistu pois Oikaistussa EPS:ssä, joka toimii lähtötasona tulevien vuosien tulosennusteille.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 275 219 56
EPS 0,911 0,725 0,185
Oikaistu EPS 2,103
Osinko 1,400 1,050 0,350
Oma pääoma 1 228
Oma pääoma/osake 4,066

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,60x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,70%   3,0% + 0,6*4,5% + 0,0%
Osakkeita 302 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 0,37%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen -0,11%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 66,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 1,57%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,70 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,70 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,70 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

cpb-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 563 887 261 275 637 640 642 644
Muutos % -15,5% 57,5% -70,6% 5,4% 131,8% 0,4% 0,4% 0,4%
EPS 1,81 2,91 0,86 0,91 2,11 2,12 2,13 2,13
PE 34,4 18,2 47,3 46,0 19,9 19,8 19,7 19,6
Osinko 1,25 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 1,45
Osinkotuotto 2,0% 2,7% 3,4% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,5%
Oma pääoma 4,93 5,39 4,55 3,90 4,61 5,33 6,05 6,77
P/B 12,63 9,80 9,00 10,75 9,09 7,87 6,94 6,20
ROE 38,7% 55,8% 17,3% 21,6% 49,6% 42,6% 37,4% 33,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (41,93 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,70 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 275 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 637 ja 640 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset