Campbell Soup Company: Ennusteet

Päivitetty 4.6.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2020 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita tilikaudelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin tilikausien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Campbell:n kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

cpb-kvartaalituloslaskelma-q32020

HUOM! Kaaviossa olevat luvut ovat raportoituja lukuja.

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiön tilikauden 2020 jatkuvien toimintojen ennusteet ovat:

  • Liikevaihto: kasvaa 5,5 – 6,5 % (2019: 8 107 M USD)
  • Oikaistu EBIT: kasvaa +12…+14% (2019: 1 266 M USD)
  • Oikaistu EPS: 2,87 – 2,92 USD (2019: 2,30 USD)

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Cambellillä on nyt kaksi segmenttiä, jotka ovat

  • Meals & Beverages
  • Snacks

Yhtiö muutti jälleen Q4/2019 segmenttirakennetta siirtämällä myytyjä liiketoimintoja lopetettuihin toimintoihin. Osa myydyistä liiketoimista saadaan siirrettyä uusille omistajille loppuvuoden 2019 aikana. Vertailukauden tiedot päivittyvät sitä mukaa, kuin tilikausi 2020 etenee.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut tilikaudelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20 Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Meals & Beverages 4 575 947 1 210 1 224 1 194 4 270 813 1 006 1 222 1 229
Muutos (%) 7,1% 16,5% 20,3% 0,2% -2,8% -0,8% 0,5% -2,5% -0,1% -1,0%
Snacks 4 025 1 070 1 028 938 989 3 836 967 947 949 973
Muutos (%) 4,9% 10,7% 8,6% -1,2% 1,6% 66,3% 3,3% 62,2% 143,3% 145,1%
Muut 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
YHTEENSÄ 8 600 2 017 2 238 2 162 2 183 8 107 1 780 1 953 2 172 2 202
Muutos (%) 6,1% 13,3% 14,6% -0,5% -0,9% 22,6% 2,0% 20,7% 34,6% 34,4%

Meals & Beverages -segmentin Q3:n liikevaihto pomppasi +20 prosenttia, jota tuki ihmisten ruokahamstraus pandemian alkaessa. Erilaiset pasta- ja keittotuotteet menivät hyvin kaupaksi.

Myös Snacks-segmentin Q3:n liikevaihto koheni selvästi (+8,6 %) ja huomioiden myyty Euroopan Chips-liiketoiminto orgaaninen kasvu olisi ollut 12 prosentin luokkaa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 vertailukelpoinen liikevaihto kasvaisi 5,5 – 6,5 prosenttia, joten tein Q4:n ennusteen niin, että koko vuoden kasvu olisi noin 6 prosenttia.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 8,50 – 8,7 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20 Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Meals & Beverages 975 176 275 242 282 898 151 204 253 290
Muutos (%) 8,6% 16,6% 34,8% -4,3% -2,8% -9,1% -3,2% -6,8% -10,6% -12,1%
Snacks 575 160 154 136 125 519 133 129 132 125
Muutos (%) 10,8% 20,3% 19,4% 3,0% 0,0% 35,5% 1,5% 37,2% 55,3% 71,2%
Muut -325 -51 -156 -28 -90 -438 -201 -88 -60 -89
YHTEENSÄ 1 225 285 273 350 317 979 83 245 325 326
Muutos (%) 25,1% 243,4% 11,4% 7,7% -2,8% -3,1% -67,1% 87,0% 22,2% -9,7%
Marginaali 14,2% 14,1% 12,2% 16,2% 14,5% 12,1% 4,7% 12,5% 15,0% 14,8%

Segmenttien Q3:n liiketulokset kasvoivat selvästi (+11,4 %) liikevaihdon kasvun myötä. Luvuissa on hyvä huomata muut-erän 156 miljoonan dollarin kulut, jotka vuosi sitten olivat 88 miljoonaa dollaria. Kuluja nosti eläkevastuiden nousu sekä polttoaineisiin liittyvien suojausten käyvän arvon muutokset.

Alkuvuoden raportoitu liiketulos oli 940 miljoonaa dollaria, joka sisältää vertailukelpoisuuteen liittyviä eriä noin -202 miljoonaa dollaria. Vertailukelpoinen liiketulos oli siten 1 142 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2019 vertailukelpoinen liiketulos oli 1 266 miljoonaa dollaria, mikä sisälsi 287 miljoonaa dollaria vertailukelpoisuuteen liittyviä eriä (raportoitu EBIT oli 979 M USD). Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 vertailukelpoinen liiketulos kasvaisi +12…+14 prosenttia. Se tarkoittaisi noin 1,43 miljardin dollarin tulosta ja sitä, että Q4/2020 vertailukelpoisen liiketuloksen tulisi olla noin 290 miljoonaa dollaria. Tein Q4:n liiketulosennusteen em. lukemaan pohjautuen.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 1 175 – 1 275 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20 Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 1 225 285 273 350 317 979 83 245 325 326
Rahoituskulut (netto) -350 -69 -55 -146 -80 -354 -84 -89 -91 -90
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 875 216 218 204 237 625 -1 156 234 236
Verot -200 -47 -52 -33 -68 -151 -4 -33 -58 -56
Nettotulos 675 169 166 171 169 474 -5 123 176 180
Lopetetut toiminnot 1 025 -11 2 1 037 -3 -263 -3 -39 -235 14
Nettotulos 1 700 158 168 1 208 166 211 -8 84 -59 194

Tilikauden 2020 rahoituskulujen arvioin olevan noin 350 miljoonaa dollaria. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 veroaste olisi noin 24 prosenttia, jota käytin veroja laskiessani.

Tilikauden 2020 jatkuvien toimintojen nettotulokseksi sain noin 625 – 725 miljoonaa dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Pandemia on selvästi tukenut yhtiön Q3/2020 kysyntää, kun ihmiset ovat hamstranneet elintarvikkeita. Jos ja kun pandemia hellittää tulevien vuosien aikana, niin miten käy Campbellin tuotteiden kysynnälle? Kyllästyvätkö ihmiset ”Mac & Cheese” -tyyliseen ruokaan ja leimaantuuko Campbellin tuotemerkit ”hätätilaruoaksi”?

Tästä syystä tein vuoden 2021 liikevaihtoennusteen reilun 4 prosentin laskuun ja vuonna 2022 liikevaihto kasvaisi ”normaalin” inflaation mukana. Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan sitä mukaan, kun yhtiö saa läpivietyä erilaisia tehostusohjelmia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 8 350 8 225 1 825 2 000 2 180 2 220
Muutos (%) 1,5% -4,4% -9,5% -10,6% 0,8% 1,7%
Liiketulos 1 325 1 275 270 315 350 340
Muutos (%) 3,9% 4,1% -5,3% 15,4% 0,0% 7,3%
Marginaali 15,9% 15,5% 14,8% 15,8% 16,1% 15,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 1 325 1 275 270 315 350 340
Rahoituskulut (netto) -260 -270 -65 -65 -70 -70
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 065 1 005 205 250 280 270
Verot -265 -245 -45 -60 -70 -70
Nettotulos 800 760 160 190 210 200

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus