Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 1.3.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CAMPBELL SOUP COMPANY Ennuste
Osake (1.3.2019) 36,02 Osinko 12 kk 1,400
Markkina-arvo (Mrd) 10,9 Osinkotuotto 3,9%
Liikevaihto (M) 10 000 (+15,1%) Osinko/EPS 87% 4v ka
Nettotulos (M) 200 (-23,4%) Osinko/FCF 41% 4v ka
EPS 0,66 Omav.aste 8%
PE 54,4 Gearing 830%
EV/EBIT 31,2 ROE 16%
PB 9,6 ROI 6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CAMPBELL SOUP COMPANY1.3.2019 | 36,02 USD
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 14/30, missä heikkoja pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta sekä osingon nousun katkeamisesta tilikaudella 2016.

Campbell:n haasteena on liikevaihdon vaimea kehitys – se on pysytellyt noin 7,8 – 8,2 miljardin dollarin välillä ainakin 10 vuoden ajan. Samaan aikaan tuloskunto on vaihdellut noin 500 – 900 miljoonan dollarin välillä. Tilikausilla 2018 ja 2019 liikevaihto kuitenkin nousee, sillä yhtiö hankki Snyder’s-Lance -yhtiön, mikä tuo oman lisänsä Campbell:n lukuihin.

Kasvu on joka tapauksessa tiukassa. Tähän vaikuttavat mm. kuluttajien ruokatottumusten (terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa) ja ostotottumusten muutokset sekä varsin nopeasti muuttuva vähittäismyyjien pelikenttä.

Snyder’s-Lance hankinnan jäljiltä yhtiön velkaisuus on noussut korkeaksi ja velka vastaa noin 65 – 70 prosenttia koko taseen loppusummasta. Omavaraisuusaste on laskenut 10 prosentin tasolle ja nettovelkaantumisaste (gearing) on noussut satoihin prosentteihin.

Yhtiö ilmoitti Q4/2018 raportin yhteydessä aloittavansa toimintojensa uudelleenjärjestelyt, missä vaikutus mm. liikevaihtoon olisi noin -2,1 miljardia dollaria. Tästä enemmän alempana analyysiä.

Osinkosijoittaja varoo Campbell:n osaketta juuri nyt. Näin siitäkin huolimatta, että ennustettu osinkotuotto on noussut 3,9 prosentin tasolle. Korkea velkaisuus yhdessä heikon tuloksentekokyvyn kanssa voi jarruttaa lähitulevaisuuden osinkokehitystä.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2019

Campbell:n Q1-Q2/2019:

M USD Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 2 713 2 180 24% 5 407 4 341 25%
Liiketulos (ebit) 19 243 369 655 -44%
Nettotulos -59 285 135 560 -76%
EPS (USD) -0,20 0,95 0,45 1,85

Q2:n liikevaihto nousi lähes +25 prosenttia, mihin vaikutti hankitut liiketoimet (Snyder’s-Lance ja Pacific Foods). Vertailukelpoinen liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Bruttokate laski jälleen selvästi vertailukauteen nähden (26,3 vs 35,1 %), mihin vaikutti erilaiset kertaluontoiset erät. Mutta, näiden lisäksi kannattavuutta laski kustannusinflaatio, kohonneet jakelukustannukset sekä promokampanjoiden alhaisemmat hinnat. Yhtiöllä on käynnissä toimintojen uudelleenjärjestelyt, joista saatiin jo joitain kustannussäästöjä, mutta niiden vaikutus ei pystynyt korjaamaan nousseita kuluja.

Liiketulos (ebit) laski selvästi, mihin vaikutti yhtiön tekemät -378 miljoonan dollarin alaskirjaukset, joista merkittävin osa liittyi Cambell Fresh -segmenttiin. Vertailukelpoinen liiketulos olisi ollut noin prosentin laskussa, kun huomioidaan myös viime vuoden erilaiset kertaluontoiset erät.

Kohonnut velkaisuus näkyy rahoituskulujen nousuna yli -90 miljoonaan dollariin viime vuoden -30 miljoonasta dollarista. Tällä vuosikymmenellä yhtiön ebit on ollut keskimäärin noin 1,2 miljardia dollarin, joten nykyiset korkokulut haukkaavat jo noin kolmanneksen tästä tuotosta. Korollisten velkojen osuus koko taseesta on noussut lähes 70 prosenttiin.

Näistä korkokuluista johtuen yhtiön Q2:n nettotulos valahti selvästi punaiselle.

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö aikoo myydä ei-ydinliiketoimintaan kuuluvia toimintojaan. Näiden liikevaihto vastasi noin 2,1 miljardia dollaria eli lähes 25 prosenttia kokonaismyynnistä, joka vuonna 2018 oli 8,7 miljardia dollaria.

Yhtiö antaa kahdenlaisia tulosarvioita vuodelle 2019, joista toinen on ”kuin toimittaisiin nykyisellä tavalla koko vuosi” ja toinen ”kuin kaikki liiketoimintojen luopumiset olisi tehty 1.8.2018 alkaen”. Totuus lienee sitten näiden lukujen välissä. Näihin lukuihin ei tullut muutoksia Q2/2019 raportissa.

Jos toimittaisiin nykyisellä rakenteella:

 • Liikevaihto: 9 975 – 10 100 M USD (2018: 8 685 M USD)
 • Oikaistu liiketulos: 1 370 – 1 410 M USD (2018: 1 408 M USD)
 • Oikaistu EPS: 2,45 – 2,53 USD (2018: 2,87 USD)

tai kuin jos toiminnoista olisi jo luovuttu:

 • Liikevaihto: 7 925 – 8 050 M USD
 • Oikaistu liiketulos: 1 230 – 1 270 M USD
 • Oikaistu EPS: 2,40 – 2,50 USD

Toimintojen järjestely tilikaudella 2019

Keväällä 2018 yhtiö pohti rajuja vaihtoehtoja toimintojen uudelleenjärjestelyille. Pöydällä oli mm. yhtiön myynti, jakaminen useampaan osaan sekä tuoteportfolion rankka optimointi ja ei-ydinliiketoimintojen myynti.

Lisäksi yhtiölle kävi selväksi, että johtaminen ja tekeminen oli ”hengetöntä”. Markkinaympäristö oli muuttunut, joten johtamisen tulisi olla päättäväisempää ja taloudellisten standardien tulisi olla tiukempia.

Yhtiö päätti, että se aikoo mm. keskittyä ydinliiketoimintaansa ja -tuotteisiin ja siten se aikoo myydä mm. kansainväliset toiminnot (Campbell International) sekä Campbell Fresh:n. Myynneistä saaduilla rahoilla tasapainotetaan tasetta mm. vähentämällä varsin kookasta velkataakkaa.

Yhtiön johto listasi syitä vaikeaan tilanteeseen ja näitä oli mm. tuoteportfolion kompleksisuus, pääomien ja resurssien heikko kohdentaminen, epäjohdonmukainen toiminta sekä elintarviketeollisuuden tämän hetken yleiset haasteet.

Yhtiö aikoo keskittyä ydinvahvuuksiin, joita on mm. parantaa ikonisten brändien markkinapositiota, vahvistaa jakeluketjua ja tuotannon tehokkuutta, jatkaa kustannussäästöohjelmaa ja parantaa marginaaleja sekä rahavirtaa.

Näihin se aikoo päästä mm.

 1. Tuotevalikoiman ja toimintojen yksinkertaistamisella, fokusoinnilla ja optimoimalla. Yhtiöllä on jatkossa 2 ydinliiketoiminta-aluetta eli P-Amerikan Cambell Snacks ja Campbell Meals & Beverages segmentit. Lisäksi yhtiö aikoo hyödyntää ikonisia brändejään ja johtavaa markkina-asemaansa.
 2. Myymällä ei-ydinliiketoimintaa kuuluvat toimintonsa. Näitä ovat mm. Campbell International ja Camblell Fresh. Näistä luopumisista saatavilla rahoilla yhtiö aikoo keventää velkataakkaansa.
 3. Parantaa johtamista, reagointinopeutta sekä tehokkuutta. Yhtiö fokusoi marginaalien parantamiseen sekä rahavirtojen nopeuttamiseen. Lisäksi yhtiö käynnistää uusia tehokkuusohjelmia, joiden tavoitteena on saavuttaa (yhdessä vanhojen kanssa) noin 945 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi pääomien tehokkaamman käytön seurauksena pitäisi vapautua noin 350 miljoonaa dollaria käyttöpääomaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Edellä mainituista uudelleenjärjestelyistä johtuen oheisiin ennusteisiin pitää suhtautua esimerkinomaisesti! Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 400 2 123 13,0% 10 000 8 682 15,2%
Liiketulos (ebit) 150 -475 650 469 38,6%
Nettotulos 40 -393 200 261 -23,4%
Osinko 12 kk (USD) 1,40 1,40

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Campbell Soup Company: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys

Campbell on antanut seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

Tilikausi 2017

 • 11/2016: liikevaihto +0…1 % ja oikaistu EBIT +1…4 %
 • 02/2017: (ei muutosta)
 • 05/2017: liikevaihto -1…0 % ja oikaistu EBIT +2…4 %
 • TOTEUTUMA: liikevaihto -0,9 % ja oikaistu EBIT +1,7 %

Tilikausi 2018

 • 09/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -1…+1 %
 • 11/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -4…-2 %
 • 02/2018: liikevaihto -1…+1 % ja oikaistu EBIT -7…-5 %
 • 05/2018: liikevaihto +10…+11 % ja oikaistu EBIT -6…-8 % (hankittu Snyder’s-Lance vaikutus huomioiden)
 • TOTEUTUMA: liikevaihto +10,1 % ja oikaistu EBIT -6 %

Tilikausi 2019

 • Toimintojen uudelleenjärjestelyjen johdosta tulosennusteet ovat vain hahmotelmia, missä järjestelyiden luonne ja ajoitus selviää vasta myöhemmin. Tästä syystä ennusteita ei tähän kannata vielä listata.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 nettotulos sisälsi USA:n verouudistuksen tuomaa lisää noin +126 miljoonaa dollaria. Hankittu Snyder’s-Lance kasvatti tilikauden 2018 liikevaihtoa 8,7 miljardiin. Sen sijaan orgaanisesti liikevaihto olisi laskenut -2 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihdon ja tuloksen määrään vaikuttaa tulevat uudelleenjärjestelytoimenpiteet. Yhtiö arvioi, että myytävien liiketoimien vuotuinen liikevaihto on noin 2,1 miljardia dollaria. Toisaalta Campbell:n tilikaudesta 2019 on kulunut jo ensimmäinen puolisko ja yleensä toimintojen myynti vaatii erilaiset viranomaisluvat. Näin voi arvata, että myynti tapahtuisi vasta Q4:lla. Näin vaikutus liikevaihtoon olisi -0,5 miljardin dollarin luokkaa.

Yhtiön ennusteissa myytävien liiketoimintojen vaikutus liiketulokseen on noin -100 – 150 miljoonaa dollaria ja EPS:iin noin -0,05 dollaria, joten tässä valossa tulosvaikutus on maltillinen. Ja jos myynnit tosiaan tapahtuvat vasta Q4:lla, niin silloin vaikutus olisi alle puolet näistä luvuista.

cpb-tuloslaskelma-q22019

PE-lukuja ei voi juuri nyt oikein käyttää, sillä tilikauden 2019 tulosennusteeseen vaikutta varsin moni tekijä. Ennusteet-sivulla päädyin noin 200 miljoonan dollarin tulosennusteeseen, mutta tulos voi ”mitä vain”, jos yllättäviä alaskirjauksia tms. syntyy uudelleenjärjestelytoimenpiteiden seurauksena. PE-luku olisi tällä ennusteella noin 54x.

cpb-roe-roi-q22019

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla, jos oikaistaan tilikauden 2018 alaskirjaukset yms. tekijät pois. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 4,7 miljardin dollarin liikearvoon. Liikearvon määrä on poimittu Q1/2019 raportin tiedoista. Aiemmin liikearvo oli 2,1 miljardia euroa, mutta hankittu Snyder’s-Lance nosti sen tasoa. Uudelleenjärjestelyiden johdosta liikearvoon tehdään todennäköisesti alaskirjauksia, joka näkyy sitten tuloksessa rumasti.

cpb-liikearvo-q22019

Snyder’s-Lance:n hankinta nosti korolliset velat 9,8 miljardiin dollariin, mikä vastaa jo noin 68 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tätä velkataakkaa yhtiö pyrkii purkamaan uudelleenjärjestelyistä saamillaan käteisvaroilla.

cpb-velkaisuus-q22019

Velkaisuuden tunnusluvut ovat tällä taseen rakenteella omilla tasoillaan. Omavaraisuusaste on noin 10 prosentin tasolla, kun tavoitetasona voidaan pitää yli 40 prosentin omavaraisuusastetta. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on korkealla tasolla eli noin 700 prosentissa. Alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä. Näin tunnuslukujen valossa Campbell on erittäin velkainen yhtiö.

Rahavirta

Campbell:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 1,1 miljardista dollarista nykyiseen noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin. Mikäli rahavirta pysyy tällä uudella tasolla, niin sitä voidaan pitää hyvänä merkkinä. Tehostusohjelmien vaikutus näkyy rahavirtojen kasvuna. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, millaisen vaikutuksen uudelleenjärjestelytoimenpiteet tekevät rahavirtoihin.

cpb-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 750 miljoonasta dollarista nykyiseen noin 900 miljoonaan dollariin. Kehitystä on auttanut liiketoiminnan rahavirran hyvä kehitys, mutta myös se, että capex-investoinnit ovat olleet noin 340 miljoonan dollarin tasolla useamman vuoden ajan. Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit ovat noin 400 miljoonaa dollaria tilikaudella 2019.

Merkillepantavaa on se, että rahavirroissa yhtiön haasteet eivät ole näkyneet ollenkaan. Vapaa rahavirta riittää helposti osinkojen maksuun, sillä osingot ovat vain noin 45 – 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Osinkojen jälkeen rahaa jää noin 500 miljoonaa dollaria, jolla nykyistä velkataakkaa voisi lyhentää. Velkataakan valtavaa kokoa kertoo se, että tällä summalla velat saisi maksettua vajaassa 20 vuodessa.

Osinko

Campbell:n osinko pysyi tilikausina 2014 – 2016 samalla tasolla eli 1,248 dollarissa, ja sitä ennen se oli parin vuoden ajan 1,16 dollarissa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan noin 45 – 50 % viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Campbell Soup Company: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,350 4/2018 0,350 4/2017 0,350
7/2019 (e) 0,350 7/2018 0,350 7/2017 0,350
10/2019 (e) 0,350 10/2018 0,350 10/2017 0,350
1/2020 (e) 0,350 1/2019 0,350 1/2018 0,350
YHTEENSÄ 1,400 1,400 1,400
+0,0% +0,0% +5,7%

Kvartaaliosinko on pysynyt 0,35 dollarissa jo 10 kvartaalia peräkkäin, niin lähden siitä, että osinko pysyy tällä tasolla vielä jonkin aikaa. Korkeasta velkaisuudesta johtuen osingon leikkaaminen voi olla myös mahdollista, joten tämä on hyvä muistaa. Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteena on 1,40 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (36 USD) noin 3,9 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön osakemäärä on laskutrendissä ja yhtiö käytti tilikaudella 2018 noin 86 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon.

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+65) sekä osingonmaksuilla (-211). Oikaisu on yhteensä -146 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (1.3.2019) 36,02 40,90 52,83 62,27 49,31 41,59 46,80 33,11
Lkm (000) 302 000 302 000 305 000 311 000 313 000 316 000 317 000 319 000
Markkina-arvo (Mrd) 10,88 12,35 16,11 19,37 15,43 13,14 14,84 10,56
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Meals & Beverages 4 250 4 252 4 257 4 380 4 483
Global Biscuits & Snacks 4 900 3 460 2 666 2 564 2 631
Campbell Fresh 850 970 967 1 017 968
Muut
YHTEENSÄ 10 000 8 682 7 890 7 961 8 082
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Meals & Beverages 900 987 1 111 1 069 948
Global Biscuits & Snacks 650 535 463 422 383
Campbell Fresh -50 -43 -9 60 61
Muut -850 -1 010 -165 -591 -338
YHTEENSÄ 650 469 1 400 960 1 054
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 400 5 407 10 000 8 685 7 890 7 961 8 082 8 268 8 052 7 175
Liikevoitto 150 369 650 469 1 400 960 1 054 1 267 1 080 1 155
Nettotulos 40 135 200 261 887 563 666 818 458 774
Marginaali 1,7% 2,5% 2,0% 3,0% 11,2% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7% 10,8%
EPS 0,13 0,45 0,66 0,86 2,91 1,81 2,13 2,59 1,44 2,43
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 57 226 319 296 253 232 333 335
Liikearvo 4 689 4 580 2 115 2 263 2 344 2 433 2 297 2 013
Muut varat 9 132 9 723 5 292 5 278 5 492 5 448 5 693 4 182
Tase yhteensä 13 878 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530
Oma pääoma 1 123 1 364 1 637 1 525 1 381 1 615 1 217 898
Vähemmistö 9 9 8 8 -4 -12 -7 0
Korolliset velat 9 457 9 894 3 536 3 533 4 082 4 015 4 453 2 790
Muut vastuut 3 289 3 262 2 545 2 771 2 630 2 495 2 660 2 842
Tase yhteensä 13 878 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 500 1 305 1 291 1 463 1 182 899 1 019 1 120
Investoinnit: Capex -400 -407 -338 -341 -380 -347 -336 -323
Vapaa rahavirta (FCF) 1 100 898 953 1 122 802 552 683 797
Investoinnit: Muut 2 000 -6 790 -30 -313 -223 213 -1 818 0
Investointien jälkeen 3 100 -5 892 923 809 579 765 -1 135 797
Rahoitus: Voitonjako -425 -582 -877 -525 -623 -436 -420 -663
Rahoitus: Muut -2 675 6 389 -34 -546 97 -489 1 657 -257
Rahavarojen muutos 0 -85 12 -262 53 -160 102 -123
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160
Osinkotuotto 3,9% 3,4% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,5%
Osinko/nettotulos 211,4% 162,0% 48,1% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3% 47,8%
Osinko/FCF 38,4% 47,1% 44,8% 34,6% 48,7% 71,4% 53,8% 46,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 19,8 19,5 22,7 27,5 21,2
PE (3v) 24,2 21,7 22,8 28,4 23,8 19,2 21,8 13,1
PE 54,4 47,3 18,2 34,4 23,2 16,1 32,4 13,6
EV/EBIT 31,2 47,0 13,8 23,5 18,3 13,4 17,6 11,3
Oma pääoma/osake 3,75 4,55 5,39 4,93 4,40 5,07 3,82 2,82
P/B 9,6 9,00 9,80 12,63 11,21 8,20 12,26 11,76
ROE 16,0% 17,3% 55,8% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5% 77,6%
ROI 5,9% 5,7% 27,3% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1% 29,4%
Omavaraisuusaste 8,2% 9,5% 21,3% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5% 13,8%
Gearing 830,4% 704,2% 195,6% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5% 273,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 35,43 37,41 40,90 40,78 46,55 46,36 52,83 57,54 62,23 54,34
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Osinkotuotto (ennuste) 4,0% 3,7% 3,4% 3,4% 3,0% 3,0% 2,7% 2,4% 2,2% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -0,54 0,60 0,86 1,61 3,50 2,88 2,91 1,59 1,61 2,13
PE 62,8 47,3 25,3 13,3 16,1 18,2 36,1 38,7 25,5
EV/EBIT 109,0 51,4 47,0 35,4 12,7 12,8 13,8 22,4 25,1 18,3
ROE -10,2% 11,6% 17,3% 33,4% 61,5% 52,9% 55,8% 30,8% 33,1% 43,9%
ROI 2,2% 5,0% 5,7% 7,7% 25,8% 26,2% 27,3% 18,0% 17,3% 20,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset