Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 30.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CAMPBELL SOUP COMPANY Ennuste
Osake (30.8.2018) 39,15 Osinko 12 kk 1,400
Markkina-arvo (Mrd) 11,8 Osinkotuotto 3,6%
Liikevaihto (M) 10 000 (+15,1%) Osinko/EPS 78% 4v ka
Nettotulos (M) 435 (+66,7%) Osinko/FCF 42% 4v ka
EPS 1,44 Omav.aste 10%
PE 27,2 Gearing 692%
EV/EBIT 22,4 ROE 31%
PB 8,5 ROI 9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CAMPBELL SOUP COMPANY30.8.2018 | 39,51 USD
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 14/30, missä heikkoja pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehity. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta sekä osingon nousun katkeamisesta tilikaudella 2016.

Campbell:n haasteena on liikevaihdon vaimea kehitys – se on pysytellyt noin 7,8 – 8,2 miljardin dollarin välillä ainakin 10 vuoden ajan. Samaan aikaan tuloskunto on vaihdellut noin 500 – 900 miljoonan dollarin välillä. Tilikausilla 2018 ja 2019 liikevaihto kuitenkin nousee, sillä yhtiö hankki Snyder’s-Lance -yhtiön, mikä tuo oman lisänsä Campbell:n lukuihin.

Kasvu on joka tapauksessa tiukassa. Tähän vaikuttavat mm. kuluttajien ruokatottumusten (terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa) ja ostotottumusten muutokset sekä varsin nopeasti muuttuva vähittäismyyjien pelikenttä.

Snyder’s-Lance hankinnan jäljiltä yhtiön velkaisuus on noussut korkeaksi ja velka vastaa noin 65 prosenttia koko taseen loppusummasta. Omavaraisuusaste on laskenut 10 prosentin tasolle ja nettovelkaantumisaste (gearing) on noussut satoihin prosentteihin.

Yhtiö ilmoitti Q4/2018 raportin yhteydessä aloittavansa toimintojensa uudelleenjärjestelyt, missä vaikutus mm. liikevaihtoon olisi noin -2,1 miljardia dollaria. Tästä enemmän alempana analyysiä.

Osinkosijoittaja varoo Campbell:n osaketta juuri nyt. Näin siitäkin huolimatta, että ennustettu osinkotuotto on noussut 3,6 prosentin tasolle. Korkea velkaisuus yhdessä heikon tuloksentekokyvyn kanssa voi jarruttaa lähitulevaisuuden osinkokehitystä.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2018

Campbell:n vuosi 2018:

M USD Q4/18 Q4/17 2018 2017
Liikevaihto 2 219 1 664 33,4% 8 685 7 890 10,1%
Liiketulos (ebit) 289 440 -34,3% 469 1 400 -66,5%
Nettotulos 94 318 -70,4% 261 887 -70,6%
EPS (USD) 0,31 1,04 0,86 2,89

Tulos lyhyesti:

 • Q4:n liikevaihto kasvoi hankitun Snyder’s-Lance:n ansiosta yli +30 prosenttia. Orgaanisesti liikevaihto olisi laskenut -3 prosenttia
 • Bruttokate jatkoi laskuaan ja oli nyt 29,2 prosenttia (Q4/2017: 35,9 %)
 • Tulosta rasitti myös Q4:lla tapahtuneiden tuotteiden takaisinvetojen johdosta
 • Korkokulut nousivat velkaisuuden kasvun johdosta (Snyder’s:n hankinta)

Q3-raportin yhteydessä yhtiön toimitusjohtaja erosi (erotettiin) välittömästi. Tänään yhtiö ilmoitti isoista uudelleenjärjestelyistä, josta tässä enemmän.

Toimintojen järjestely tilikaudella 2019

Yhtiö aikoo mm. keskittyä ydinliiketoimintaansa ja -tuotteisiin ja siten se aikoo myydä mm. kansainväliset toiminnot (Campbell International) sekä Campbell Fresh:n. Myynneistä saaduilla rahoilla tasapainotetaan tasetta mm. vähentämällä varsin kookasta velkataakkaa.

Yhtiön johto listasi syitä vaikeaan tilanteeseen ja näitä oli mm. tuoteportfolion kompleksisuus, pääomien ja resurssien heikko kohdentaminen, epäjohdonmukainen toiminta sekä elintarviketeollisuuden tämän hetken yleiset haasteet.

Yhtiö aikoo keskittyä ydinvahvuuksiin, joita on mm. parantaa ikonisten brändien markkinapositiota, vahvistaa jakeluketjua ja tuotannon tehokkuutta, jatkaa kustannussäästöohjelmaa ja parantaa marginaaleja sekä rahavirtaa.

Näihin se aikoo päästä mm.

 1. Tuotevalikoiman ja toimintojen yksinkertaistamisella, fokusoinnilla ja optimoimalla. Yhtiöllä on jatkossa 2 ydinliiketoiminta-aluetta eli P-Amerikan Cambell Snacks ja Campbell Meals & Beverages segmentit. Lisäksi yhtiö aikoo hyödyntää ikonisia brändejään ja johtavaa markkina-asemaansa.
 2. Myymällä ei-ydinliiketoimintaa kuuluvat toimintonsa. Näitä ovat mm. Campbell International ja Camblell Fresh. Näistä luopumisista saatavilla rahoilla yhtiö aikoo keventää velkataakkaansa.
 3. Parantaa johtamista, reagointinopeutta sekä tehokkuutta. Yhtiö fokusoi marginaalien parantamiseen sekä rahavirtojen nopeuttamiseen. Lisäksi yhtiö käynnistää uusia tehokkuusohjelmia, joiden tavoitteena on saavuttaa (yhdessä vanhojen kanssa) noin 945 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi pääomien tehokkaamman käytön seurauksena pitäisi vapautua noin 350 miljoonaa dollaria käyttöpääomaa.

Näkymät tilikaudelle 2019

Myytävien toimintojen liikevaihto vastaa noin 2,1 miljardia dollaria eli lähes 25 prosenttia kokonaismyynnistä, joka vuonna 2018 oli 8,7 miljardia dollaria.

Yhtiö antaa kahdenlaisia tulosarvioita vuodelle 2019, joista toinen on ”kuin toimittaisiin nykyisellä tavalla koko vuosi” ja toinen ”kuin kaikki liiketoimintojen luopumiset olisi tehty 1.8. alkaen”. Totuus lienee sitten näiden lukujen välissä.

Jos toimittaisiin nykyisellä rakenteella:

 • Liikevaihto: 9 975 – 10 100 M USD (2018: 8 685 M USD)
 • Oikaistu liiketulos: 1 370 – 1 410 M USD (2018: 1 408 M USD)
 • Oikaistu EPS: 2,45 – 2,53 USD (2018: 2,87 USD)

tai kuin jos toiminnoista olisi jo luovuttu:

 • Liikevaihto: 7 925 – 8 050 M USD
 • Oikaistu liiketulos: 1 230 – 1 270 M USD
 • Oikaistu EPS: 2,40 – 2,50 USD

Ennusteet (Talousmentor)

Edellä mainituista uudelleenjärjestelyistä johtuen oheisiin ennusteisiin pitää suhtautua esimerkinomaisesti! Tilikauden 2019 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 9,9 – 10,0 Mrd USD
 • liiketulos (ebit): 1,5 – 1,6 Mrd USD
 • nettotulos: 400 – 450 M USD

Ennusteiden perustelut ovat omalla alasivullaan: Campbell Soup Company: Ennusteet.

Ennusteiden kehitys

Campbell on antanut seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

Tilikausi 2017

 • 11/2016: liikevaihto +0…1 % ja oikaistu EBIT +1…4 %
 • 02/2017: (ei muutosta)
 • 05/2017: liikevaihto -1…0 % ja oikaistu EBIT +2…4 %
 • TOTEUTUMA: liikevaihto -0,9 % ja oikaistu EBIT +1,7 %

Tilikausi 2018

 • 09/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -1…+1 %
 • 11/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -4…-2 %
 • 02/2018: liikevaihto -1…+1 % ja oikaistu EBIT -7…-5 %
 • 05/2018: liikevaihto +10…+11 % ja oikaistu EBIT -6…-8 % (hankittu Snyder’s-Lance vaikutus huomioiden)
 • TOTEUTUMA: liikevaihto +10,1 % ja oikaistu EBIT -6 %

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 nettotulos sisälsi USA:n verouudistuksen tuomaa lisää noin +126 miljoonaa dollaria.

Hankittu Snyder’s-Lance kasvatti tilikauden 2019 liikevaihtoa 8,7 miljardiin ja sen ansiosta tilikauden 2019 liikevaihto olisi noussut noin 10 miljardiin dollariin. Mutta yhtiön aloittamat uudelleenjärjestelyt vaikuttanevat liikevaihtoon noin -2,1 miljardin dollarin edestä. Se, millaisella aikataululla vaikutukset tulevat, ei ole tätä kirjoittaessa tiedossa.

cpb-tuloslaskelma-q42018

Myös nettotulos on ollut pääsääntöisesti 600 – 800 miljoonassa dollarissa pitkän aikaa. Vaikka yhtiö tekee tasaista tulosta hyvällä marginaalilla, niin Campbell:n kohdalla pitää nostaa esiin kysymys: mistä kasvua?

PE-lukuja ei voi juuri nyt oikein käyttää, sillä tilikauden 2019 tulosennusteeseen vaikutta varsin moni tekijä. Ennusteet-sivulla päädyin noin 435 miljoonan dollarin ennusteeseen, mutta tulos voi olla +/- 1,0 miljardia dollaria tästä. PE-luku olisi tällä ennusteella noin 27x.

cpb-roe-roi-q42018

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla, jos oikaistaan tilikauden 2018 alaskirjaukset yms. tekijät pois. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 4,6 miljardin dollarin liikearvoon. Liikearvon määrä on poimittu Q3/2018 raportin tiedoista. Aiemmin liikearvo oli 2,1 miljardia euroa, mutta hankittu Snyder’s-Lance nosti sen tasoa. Uudelleenjärjestelyiden johdosta liikearvoon tehdään todennäköisesti alaskirjauksia, joka näkyy sitten tuloksessa rumasti.

cpb-liikearvo-q42018

Snyder’s-Lance:n hankinta nosti korolliset velat 9,9 miljardiin dollariin, mikä vastaa jo noin 68 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tätä velkataakkaa yhtiö pyrkii purkamaan uudelleenjärjestelyistä saamillaan käteisvaroilla.

cpb-velkaisuus-q42018

Velkaisuuden tunnusluvut ovat tällä taseen rakenteella omilla tasoillaan. Omavaraisuusaste on noin 10 prosentin tasolla, kun tavoitetasona voidaan pitää yli 40 prosentin omavaraisuusastetta. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on korkealla tasolla eli noin 700 prosentissa. Alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä. Näin tunnuslukujen valossa Campbell on erittäin velkainen yhtiö.

Rahavirta

Campbell:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 1,1 miljardista dollarista nykyiseen noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin. Mikäli rahavirta pysyy tällä uudella tasolla, niin sitä voidaan pitää hyvänä merkkinä. Tehostusohjelmien vaikutus näkyy rahavirtojen kasvuna. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, millaisen vaikutuksen hankittu Snyder’s-Lance tuo rahavirtoihin.

cpb-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 750 miljoonasta dollarista nykyiseen noin 900 miljoonaan dollariin. Kehitystä on auttanut liiketoiminnan rahavirran hyvä kehitys, mutta myös se, että capex-investoinnit ovat olleet noin 340 miljoonan dollarin tasolla useamman vuoden ajan. Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit ovat noin 400 miljoonaa dollaria tilikaudella 2019.

Osinko

Campbell:n osinko pysyi tilikausina 2014 – 2016 samalla tasolla eli 1,248 dollarissa, ja sitä ennen se oli parin vuoden ajan 1,16 dollarissa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosentissa (ja vapaaseen rahavirtaan noin 45 – 50 %) viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Campbell Soup Company: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2018 (e) 0,350 10/2017 0,350 10/2016 0,350
1/2019 (e) 0,350 1/2018 0,350 1/2017 0,350
4/2019 (e) 0,350 4/2018 0,350 4/2017 0,350
7/2019 (e) 0,350 7/2018 0,350 7/2017 0,350
YHTEENSÄ 1,400 1,400 1,400
+0,0% +0,0% +12,2%

Kvartaaliosinko on pysynyt 0,35 dollarissa jo 8 kvartaalia peräkkäin, niin lähden siitä, että osinko pysyy tällä tasolla vielä jonkin aikaa. Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennusteena on 1,40 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (39,15 USD) noin 3,6 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön osakemäärä on laskutrendissä ja yhtiö käytti tilikaudella 2018 noin 86 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon.

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+435) sekä osingonmaksuilla (-423). Oikaisu on yhteensä +12 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.8.2018) 39,15 40,90 52,83 62,27 49,31 41,59 46,80 33,11
Lkm (000) 302 000 302 000 305 000 311 000 313 000 316 000 317 000 319 000
Markkina-arvo (Mrd) 11,82 12,35 16,11 19,37 15,43 13,14 14,84 10,56
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Americas Simple Meals & Beverages 4 150 4 213 4 257 4 380 4 483
Global Biscuits & Snacks 4 880 3 499 2 666 2 564 2 631
Campbell Fresh 970 970 967 1 017 968
Muut
YHTEENSÄ 10 000 8 682 7 890 7 961 8 082
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Americas Simple Meals & Beverages 925 982 1 111 1 069 948
Global Biscuits & Snacks 675 540 463 422 383
Campbell Fresh -40 -43 -9 60 61
Muut -600 -1 010 -165 -591 -338
YHTEENSÄ 960 469 1 400 960 1 054
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 660 10 000 8 685 7 890 7 961 8 082 8 268 8 052 7 175
Liikevoitto 460 960 469 1 400 960 1 054 1 267 1 080 1 155
Nettotulos 165 435 261 887 563 666 818 458 774
Marginaali 6,2% 4,4% 3,0% 11,2% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7% 10,8%
EPS 0,55 0,00 1,44 0,86 2,91 1,81 2,13 2,59 1,44 2,43
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 238 226 319 296 253 232 333 335
Liikearvo 4 608 4 608 2 115 2 263 2 344 2 433 2 297 2 013
Muut varat 9 695 9 695 5 292 5 278 5 492 5 448 5 693 4 182
Tase yhteensä 14 541 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530
Oma pääoma 1 388 1 376 1 637 1 525 1 381 1 615 1 217 898
Vähemmistö 7 7 8 8 -4 -12 -7 0
Korolliset velat 9 894 9 894 3 536 3 533 4 082 4 015 4 453 2 790
Muut vastuut 3 252 3 252 2 545 2 771 2 630 2 495 2 660 2 842
Tase yhteensä 14 541 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 350 1 305 1 291 1 463 1 182 899 1 019 1 120
Investoinnit: Capex -400 -407 -338 -341 -380 -347 -336 -323
Vapaa rahavirta (FCF) 950 898 953 1 122 802 552 683 797
Investoinnit: Muut 2 000 -6 790 -30 -313 -223 213 -1 818 0
Investointien jälkeen 2 950 -5 892 923 809 579 765 -1 135 797
Rahoitus: Voitonjako -425 -582 -877 -525 -623 -436 -420 -663
Rahoitus: Muut -2 525 6 389 -34 -546 97 -489 1 657 -257
Rahavarojen muutos 0 -85 12 -262 53 -160 102 -123
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160
Osinkotuotto 3,6% 3,4% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,5%
Osinko/nettotulos 97,2% 162,0% 48,1% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3% 47,8%
Osinko/FCF 44,5% 47,1% 44,8% 34,6% 48,7% 71,4% 53,8% 46,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 20,2 19,5 22,7 27,5 21,2
PE (3v) 22,4 21,7 22,8 28,4 23,8 19,2 21,8 13,1
PE 27,2 47,3 18,2 34,4 23,2 16,1 32,4 13,6
EV/EBIT 22,4 47,0 13,8 23,5 18,3 13,4 17,6 11,3
Oma pääoma/osake 4,62 4,58 5,39 4,93 4,40 5,07 3,82 2,82
P/B 8,5 8,93 9,80 12,63 11,21 8,20 12,26 11,76
ROE 31,3% 17,2% 55,8% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5% 77,6%
ROI 8,5% 5,7% 27,3% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1% 29,4%
Omavaraisuusaste 9,6% 9,5% 21,3% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5% 13,8%
Gearing 692,2% 699,1% 195,6% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5% 273,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 40,90 40,78 46,55 46,36 52,83 57,54 62,23 54,34 62,27 61,71
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,362
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 3,4% 3,0% 3,0% 2,7% 2,4% 2,2% 2,6% 2,2% 2,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,86 1,61 3,50 2,88 2,91 1,59 1,61 2,13 1,82
PE 47,3 25,3 13,3 16,1 18,2 36,1 38,7 25,5 34,3
EV/EBIT 47,0 35,4 12,7 12,8 13,8 22,4 25,1 18,3 23,5
ROE 17,2% 33,4% 61,5% 52,9% 55,8% 30,8% 33,1% 43,9%
ROI 5,7% 7,7% 25,8% 26,2% 27,3% 18,0% 17,3% 20,6%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset