Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 18.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (18.2.2018)46,17 USDMarkkina-arvo13,9 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,40 USD Osinkotuotto3,0 %
Liikevaihto 2018e7 825 M USD (-0,8 %)Nettotulos 2018e875 M USD (-1,4 %)
PE15,9ROE47,3 %

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

CAMPBELL SOUP COMPANY18.2.2018 | 46,17 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 20/30, missä pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta sekä osingon nousun katkeamisesta tilikaudella 2016.

Campbell:n haasteena on liikevaihdon vaimea kehitys – se on pysytellyt noin 7,8 – 8,2 miljardin dollarin välillä ainakin 10 vuoden ajan. Samaan aikaan tuloskunto on vaihdellut noin 500 – 900 miljoonan dollarin välillä.

Kasvu on tiukassa. Tähän vaikuttavat mm. kuluttajien ruokatottumusten (terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa) ja ostotottumusten muutokset sekä varsin nopeasti muuttuva vähittäismyyjien pelikenttä.

Yhtiön tunnusluvut näyttävät varsin hyviltä, sillä esimerkiksi PE=15,9x, ROE=45 – 55 % ja osinkotuotto on 3,0 prosenttia. Mutta em. heikkojen kasvunäkymien johdosta sijoittajan tulee olla varuillaan yhtiön suhteen.

Sijoittaja, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa Campbell:n heikko osinkokehitys harmittaa. Osinko on pysynyt useampana vuotena paikallaan, vaikka yhtiö on samaan aikaan ostanut omia osakkeita eikä osingonmaksusuhdekaan ole ollut mitenkään korkealla tasolla. Eli yhtiön johdolla olisi ollut mahdollisuus toteuttaa hyvää nousevaa osinkopolitiikkaa. Toisaalta tuloksen polkiessa paikoillaan on ehkä parempi pitää osinkotaso ennallaan ja ostaa omia osakkeita. Tämä takaa sen, että kassasta lähtevä osinkosumma pienenee, mitä enemmän osakkeita ostetaan.

Tilikausi 2018

Campbell:n Q1-Q2/2018:

 • liikevaihto: 4 341 M USD (4 373 M USD / -0,7 %)
 • liiketulos (segmentit): 852 M USD (941 M USD / -9,5 %)
 • nettotulos: 560 M USD (393 M USD / +42 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 436 M USD (393 M USD / +10,9 %)

Yhtiön johto totesi varsin suoraan Q2:n olleen pettymys (”This was a disappointing quarter, driven by continued challenges in U.S. soup and Campbell Fresh.”)

Keittojen myynti laski Q2:lla -7 prosenttia, mihin vaikutti avainasiakkaan tekemä muutos keittojen esilletuonnissa. Wal-Mart:lla on 20 prosentin osuus koko Campbell:n myynnistä, joten jos Wal-Mart on se ”eräs avainasiakas”, niin tilanne on kieltämättä haastava.

Americas Simple Meals and Beverages -segmentin (johon keitot kuuluvat) myynti laski kokonaisuudessaan Q1-Q2 aikana -3 prosenttia. Myös Campbell Fresh -segmentin myynti jäi yhtiön johdon asettamista tavoitteista ja laski hieman. Premium-luokan mehujen myynti ei ollut niin hyvää, kuin ehkä odotettiin. Sen sijaan keksien sekä välipalasnaksien (Global Biscuits and Snacks) myynti kasvoi +4 prosenttia.

Varsinainen pettymys ja johdon suorat puheet liittyivät kuitenkin segmenttien liiketuloksen noin -9,5 prosentin laskuun. Americas Simple Meals and Beverages -segmentin liiketulos laski -12 prosenttia ja Campbell Fresh teki tappiota -17 miljoonaa dollaria (Q1-Q2/2017: -2 M USD). Global Biscuits and Snacks liiketulos kasvoi +3 prosenttia.

Liiketuloksen laskuun vaikutti bruttomarginaalien oheneminen 35,7 prosenttiin edellisvuoden 38 prosentista. Tämä tarkoittaa sitä, että myytyjen tuotteiden kulujen jälkeen rahaa oli jäljellä noin -113 miljoonaa dollaria vähemmän kuin vuosi sitten. Kustannustehokkuus hieman pienensi eroa, mutta segmenttien tuoma liiketulos jäi noin -90 miljoonaa dollaria edellisvuodesta.

Raportoitu tulos sisältää USA:n verouudistukseen liittyviä hyötyjä noin +124 miljoonan dollarin edestä. Ilman näitä vero-oikaistu tulos olisi kasvanut +10,9 prosenttia edellisvuodesta. Mutta Q1-Q2/2017 tulokseen sisältyi 180 miljoonaa dollaria (verojen jälkeen) porkkanoihin ja mehuihin liittyviä alaskirjauksia, joten tämä huomioiden vertailujakson tulos olisi ollut 573 miljoonaa dollaria. Tähän suhteutettuna Q1-Q2/2018 tulos laski selvästi.

Campbell:n kustannussäästöohjelma etenee ja yhtiö nosti vuotuista säästötavoitettaan 450 miljoonasta dollarista 500 miljoonaan dollariin vuoden 2020 tilikauteen mennessä.

Näkymät vuodelle 2018

Campbell korjasi arvioitaan tilikaudelle 2018

 • liikevaihto on edellisvuoden tasolla -1…+1 % (aiemmin -2…0 %)
 • oikaistu ebit laskee -7…-5 % (aiemmin -4…-2 %)
 • oikaistu eps nousee +2…+4 % (aiemmin -3…-1 %) ja on 3,10 – 3,17 USD

Korostetaan vielä, että kyse on nimenomaan oikaistuista EBIT ja EPS tuloksista. Raportoituun tulokseen sisältyy mm. eläkevastuiden markkina-arvojen muutokset, jotka on oikaisuissa poistettu. Lisäksi oikaisuissa on poistettu kertaluontoiset alaskirjaukset sekä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja.

Tilikauden 2018 oikaistu EPS-arvio sisältää +0,25 dollarin positiivisen verovaikutuksen. Ilman sitä oikaistu eps -arvio olisi ollut -5…-3 prosenttia laskua. Tilikauden 2017 raportoitu EPS oli 2,89 USD, kun taas oikaistu EPS oli 3,04 USD. Vastaavasti vuonna 2016 raportoitu oli 1,81 USD ja oikaistu 2,94 USD.

Segmentit

Campbell Soup Company:llä on kolme segmenttiä ja oheisessa taulukossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot sekä nettotulokset.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Americas Simple Meals & Beverages 4 150 4 325 4 380 4 483 4 588
Global Biscuits & Snacks 2 700 2 598 2 564 2 631 2 725
Campbell Fresh 975 967 1 017 968 955
Muut
YHTEENSÄ 7 825 7 890 7 961 8 082 8 268
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Americas Simple Meals & Beverages 1 000 1 120 1 069 948 1 030
Global Biscuits & Snacks 470 454 422 383 366
Campbell Fresh -30 -9 60 61 68
Muut -180 -165 -591 -338 -197
YHTEENSÄ 1 260 1 400 960 1 054 1 267

Americas Simple Meals and Beverages

Segmentti toimii USA:ssa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa laajalla kirjolla Campbell:n tuotevalikoimaa.

Segmentin liikevaihto on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan. Eikä tilikausi 2018 näytä tuovan helpotusta tähän. Keittojen myynti takkuaa niin, että liikevaihdon odotetaan jäävän 4,1 – 4,2 miljardiin dollariin tilikaudella 2018.

Liikevoitto on ollut nousussa parina edellisenä vuotena, mutta tilikauden 2018 haasteet painavat liikevoiton selvään laskuun ja odotuksissa on noin 1,0 miljardin dollarin liikevoitto (2017: 1,12 Mrd USD) vuonna 2018.

Global Biscuits & Snacks

Segmentti toimii USA:ssa (keksi-, leivonta-, ja pakastetuotteet), Australiassa ja Aasiassa (einekset ja virvokkeet sekä Arnott’s:n keksit) ja globaalisti (Kelsen keksit).

Keksien hyvä menekki tukee segmentin lukuja ja tilikaudelle 2018 odotetaan hienoista muutaman prosentin nousua sekä liikevaihtoon että liikevoittoon.

Campbell Fresh

Segmentti sisältää porkkanat ja porkkanavalmisteet, kylmät virvoitusjuomat, salaattikastikkeet ja keitot sekä tortilla sipsit ja dipit.

Segmentin porkkana- sekä tuoremehuliiketoiminta ovat palautumassa normaalille tasolle. Mutta nämä haasteet näkyivät vielä tilikauden 2017 luvuissa. Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan noin 975 miljoonaa, mutta liiketuloksen odotetaan jäävän jo toista vuotta peräkkäin tappiolliseksi.

Ennusteiden kehitys

Campbell antaa tilikaudelle 2017 seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

Tilikausi 2017

 • 11/2016: liikevaihto +0…1 % ja oikaistu EBIT +1…4 %
 • 02/2017: (ei muutosta)
 • 05/2017: liikevaihto -1…0 % ja oikaistu EBIT +2…4 %
 • TOTEUTUMA: liikevaihto -0,9 % ja oikaistu EBIT +1,7 %

Tilikausi 2018

 • 09/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -1…+1 %
 • 11/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -4…-2 %
 • 02/2018: liikevaihto -1…+1 % ja oikaistu EBIT -7…-5 %

Tuloksen kehitys

Campbell:n liikevaihto on polkenut paikallaan ollen noin 8 miljardia dollaria viimeisten vuosien aikana. Eikä tilikausi 2018 näytä tuovan muutosta tähän tilanteeseen.

cpb-tuloslaskelma-q22018

Myös nettotulos on ollut pääsääntöisesti 600 – 800 miljoonassa dollarissa pitkän aikaa. Vaikka yhtiö tekee tasaista tulosta hyvällä marginaalilla, niin Campbell:n kohdalla pitää nostaa esiin kysymys: mistä kasvua?

Tilikauden 2018 nettotulos sisältää USA:n verouudistuksen tuomaa lisää noin +124 miljoonaa dollaria. Tästä huolimatta tuloksen odotetaan jäävän hieman edellisvuotta alhaisemmalle tasolle eli 875 miljoonaan dollariin.

Campbell:lla on käynnissä säästöohjelma, millä pyritään samaan 500 miljoonan dollarin vuosisäästöt tilikauteen 2020 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, kun muistetaan se, että yritys on tehnyt noin 600 – 800 miljoonan dollarin tulosta viime vuosien aikana.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 2,1 miljardin dollarin liikearvoon (Q1/2018 raportin tiedoista) sekä korkealla tasolla olevaan velkaisuuteen. Liikearvo on noin 25 prosentin tasolla koko taseesta, jota voidaan pitää hieman korkeana. On hyvä huomata, että liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi noin 20 – 30 prosenttia nykyisestä tulostasosta.

cpb-liikearvo-q22018

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 3,9 miljardia dollaria, missä on noin +350 miljoonaa dollaria nousua tilikauden 2017 lopun tilanteeseen nähden. Tämä velan määrän nousu selittyy mm. Pacific Foods yhtiön hankinnalla.

cpb-velkaisuus-q22018

Omavaraisuusaste on noin 20 – 25 prosentin tasolla, kun tavoitetasona voidaan pitää yli 40 prosentin omavaraisuusastetta. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on korkealla tasolla eli noin 150 – 200 prosentissa. Toki muutaman vuoden takaisesta, yli 300 prosentin gearing:n arvosta ollaan tultu alaspäin. Alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä. Näin tunnuslukujen valossa Campbell on velkainen yhtiö.

Rahavirta

Campbell:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 1,1 miljardista dollarista nykyiseen noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin. Mikäli rahavirta pysyy tällä uudella tasolla, niin sitä voidaan pitää hyvänä merkkinä. Tehostusohjelmien vaikutus näkyy rahavirtojen kasvuna.

cpb-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22018

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 340 miljoonan dollarin tasolla. Tilikaudelle 2018 yhtiö arvioi capex-investointien olevan noin 400 miljoonaa dollaria eli hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina.

cpb-vapaa-rahavirta-q2201

Edellä mainituista syistä johtuen vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 750 miljoonasta dollarista nykyiseen noin 950 miljoonaan dollariin. Jatkon kannalta oleellista onkin se, miten liiketoiminnan rahavirta kehittyy. Tehostusohjelmat tuovat säästöjä, mutta laskussa oleva liikevaihto osaltaan tuo paineita rahavirtoihin.

Vuosien 2010 – 2017 aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) noin 5,2 miljardia dollaria. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 6,5 miljardia dollaria eli keskimäärin voitonjakoon on käytetty noin 80 prosenttia vapaista rahavirroista.

Pelkkien osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään.

Osinko

Campbell:n osinko pysyi tilikausina 2014 – 2016 samalla tasolla eli 1,248 dollarissa, ja sitä ennen se oli parin vuoden ajan 1,16 dollarissa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosentissa (ja vapaaseen rahavirtaan noin 45 – 50 %) viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q22018

Seuraavan 12 kk:n osingon voi odottaa pysyvän viime vuoden 1,40 dollarin tasolla. Kvartaaliosinko pysyi 0,35 dollarissa ja koska kyseessä oli 5 kvartaali peräkkäin ilman korotusta, niin voidaan olettaa, että osinko pysyy tällä tasolla vielä jonkin aikaa.

04/2018: 0,35 USD (e)
07/2018: 0,35 USD (e)
10/2018: 0,35 USD (e)
01/2019: 0,35 USD (e)

Yhtiön osakemäärä on laskutrendissä ja yhtiö käytti Q1-Q2/2018 noin 86 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon.

Arvostus

PE-luvuilla mitattuna (15,9x – 19,4x) Campbell:n osake on kohdalleen hinnoiteltu. Tai ainakin siltä se näyttää. Mutta, kun huomioidaan yhtiön heikot kasvunäkymät, niin silloin tätäkin hintatasoa voidaan pitää korkeahkona.

cpb-roe-roi-q22018

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+315) sekä osingonmaksuilla (—211). Oikaisu on yhteensä +104 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (18.2.2018) 46,17 52,83 62,27 49,31 41,59 46,80 33,11 33,05
Lkm (000) 302 000 305 000 311 000 313 000 316 000 317 000 319 000 329 000
Markkina-arvo (Mrd) 13,94 16,11 19,37 15,43 13,14 14,84 10,56 10,87
TULOSLASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 125 4 341 7 825 7 890 7 961 8 082 8 268 8 052 7 175 7 143
Liikevoitto 200 655 1 260 1 400 960 1 054 1 267 1 080 1 155 1 212
Nettotulos 125 560 875 887 563 666 818 458 774 805
Marginaali 5,9% 12,9% 11,2% 11,2% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7% 10,8% 11,3%
EPS 0,41 1,85 2,90 2,91 1,81 2,13 2,59 1,44 2,43 2,45
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 300 319 296 253 232 333 335 484
Liikearvo 2 086 2 115 2 263 2 344 2 433 2 297 2 013 2 133
Muut varat 6 054 5 292 5 278 5 492 5 448 5 693 4 182 4 245
Tase yhteensä 8 440 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530 6 862
Oma pääoma 2 045 1 637 1 525 1 381 1 615 1 217 898 1 088
Vähemmistö 8 8 8 -4 -12 -7 0 8
Korolliset velat 3 906 3 536 3 533 4 082 4 015 4 453 2 790 3 084
Muut vastuut 2 481 2 545 2 771 2 630 2 495 2 660 2 842 2 682
Tase yhteensä 8 440 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530 6 862
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 250 1 291 1 463 1 182 899 1 019 1 120 1 142
Investoinnit: Capex -400 -338 -341 -380 -347 -336 -323 -272
Vapaa rahavirta (FCF) 850 953 1 122 802 552 683 797 870
Investoinnit: Muut -750 -30 -313 -223 213 -1 818 0 11
Investointien jälkeen 100 923 809 579 765 -1 135 797 881
Rahoitus: Voitonjako -610 -877 -525 -623 -436 -420 -663 -1 001
Rahoitus: Muut 500 -34 -546 97 -489 1 657 -257 301
Rahavarojen muutos -10 12 -262 53 -160 102 -123 181
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160 1,145
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160 1,145
Osinkotuotto 3,0% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,5% 3,5%
Osinko/nettotulos 48,3% 48,1% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3% 47,8% 46,8%
Osinko/FCF 49,7% 44,8% 34,6% 48,7% 71,4% 53,8% 46,4% 43,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,4 22,7 27,5 21,2 16,4
PE (3v) 18,0 22,8 28,4 23,8 19,2 21,8 13,1 13,7
PE 15,9 18,2 34,4 23,2 16,1 32,4 13,6 13,5
Oma pääoma/osake 6,80 5,39 4,93 4,40 5,07 3,82 2,82 3,33
P/B 6,79 9,80 12,63 11,21 8,20 12,26 11,76 9,92
ROE 47,3% 55,8% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5% 77,6% 79,5%
ROI 22,6% 27,3% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1% 29,4% 30,7%
Omavaraisuusaste 24,3% 21,3% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5% 13,8% 16,0%
Gearing 175,6% 195,6% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5% 273,4% 237,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset