Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 2.9.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (2.9.2017)45,40 USDMarkkina-arvo13,9 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,48 USD Osinkotuotto3,3 %
Liikevaihto 2018e7 800 M USD (-1,1 %)Nettotulos 2018e850 M USD (-4,2 %)
PE16,3ROE46,1 %

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

CAMPBELL SOUP COMPANY2.9.2017 | 45,40 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 19/30, missä pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta sekä osingon nousun katkeamisesta tilikaudella 2016.

Campbell:n haasteena on liikevaihdon vaimea kehitys – se on pysytellyt noin 7,8 – 8,2 miljardin dollarin välillä ainakin 10 vuoden ajan. Samaan aikaan tuloskunto on vaihdellut noin 500 – 900 miljoonan dollarin välillä.

Kasvu on tiukassa. Tähän vaikuttavat mm. kuluttajien ruokatottumusten (terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa) ja ostotottumusten muutokset sekä varsin nopeasti muuttuva vähittäismyyjien pelikenttä.

Yhtiön tunnusluvut näyttävät varsin hyviltä, sillä esimerkiksi PE=16,3x, ROE=45 – 55 % ja osinkotuotto on 3,3 prosenttia. Mutta em. heikkojen kasvunäkymien johdosta sijoittajan tulee olla varuillaan yhtiön suhteen.

Sijoittaja, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa Campbell:n heikko osinkokehitys harmittaa. Osinko on pysynyt useampana vuotena paikallaan, vaikka yhtiö on samaan aikaan ostanut omia osakkeita eikä osingonmaksusuhdekaan ole ollut mitenkään korkealla tasolla. Eli yhtiön johdolla olisi ollut mahdollisuus toteuttaa hyvää nousevaa osinkopolitiikkaa, mutta jostain syystä näin ei ole tapahtunut. Vaikka osinko tilikaudelle 2017 nouseekin, niin osinkosijoittaja jää pohtimaan, että jääkö se taas tälle tasolle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi?

Tilikausi 2017

Campbell:n tilikausi 2017:

  • liikevaihto: 7 890 M USD (7 961 M USD / -0,9 %)
  • nettotulos: 887 M USD (563 M USD / +58 %)

Yhtiö toteaa, että valmisruokien markkinatilanne on haastava kuluttajien ruokatottumusten muutosten seurauksena. Kuluttajat haluavat enemmän terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa. Lisäksi ostokäyttäytymisen muutos (netti ja ulkona syöminen) sekä nopeasti muuttuva vähittäismyynnin pelikenttä tuovat oman haasteensa.

Kaikki tämä on oikeastaan näkynyt Campbell:n liikevaihdon kehityksessä jo 10 vuoden ajan, ja nyt aivan viime vuosina liikevaihto on kääntynyt hienoiseen laskuun. Tilikaudella 2017 liikevaihto laski vajaan prosentin ja samankaltaista noin prosentin laskua odotetaan myös tilikaudelle 2018.

Tulos parani yhtiön tiukan kulukurin ansiosta. Bruttokate nousi noin 39 prosenttiin edellisen vuoden noin 35 prosentista (säästöä noin 350 M USD) sekä markkinoinnin ja hallinnon kulut laskivat noin 230 miljoonaa dollaria. Näiden vaikutus näkyi sitten alimmalla rivillä selvänä tuloksen kasvuna.

Näkymät vuodelle 2018

Campbell arvioi, että tilikauden 2018

  • liikevaihto laskee edelleen hieman -2…0 %
  • oikaistu ebit on viime vuoden tasolla -1…+1 %
  • oikaistu eps on hieman viime vuotta parempi 0…+2 % (3,04 – 3,11 USD)

Korostetaan vielä, että kyse on nimenomaan oikaistuista EBIT ja EPS tuloksista. Raportoituun tulokseen sisältyy mm. eläkevastuiden markkina-arvojen muutokset, jotka on oikaisuissa poistettu. Lisäksi oikaisuissa on poistettu kertaluontoiset alaskirjaukset sekä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja.

Tilikauden 2017 raportoitu EPS oli 2,89 USD, kun taas oikaistu EPS oli 3,04 USD. Vastaavasti vuonna 2016 raportoitu oli 1,81 USD ja oikaistu 2,94 USD.

Segmentit

Campbell Soup Company:llä on kolme segmenttiä ja oheisessa taulukossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot sekä nettotulokset.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Americas Simple Meals & Beverages 4 250 4 325 4 380 4 483 4 588
Global Biscuits & Snacks 2 575 2 598 2 564 2 631 2 725
Campbell Fresh 975 967 1 017 968 955
Muut
YHTEENSÄ 7 800 7 890 7 961 8 082 8 268
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Americas Simple Meals & Beverages 1 150 1 120 1 069 948 1 030
Global Biscuits & Snacks 420 454 422 383 366
Campbell Fresh 20 -9 60 61 68
Muut -200 -165 -591 -338 -197
YHTEENSÄ 1 390 1 400 960 1 054 1 267

Americas Simple Meals and Beverages

Segmentti toimii USA:ssa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa laajalla kirjolla Campbell:n tuotevalikoimaa.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 4 325 miljoonaa dollaria (4 380 M USD) eli laskua oli -1,25 prosenttia. Kuvaavaa on kuitenkin se, että liikevaihto on selvässä laskutrendissä. Sen sijaan liikevoitto kasvoi hieman 1 120 miljoonaan dollariin (1 069 M USD). Liikevoiton osalta kehitys on hienoista nousua, missä yhtiön tiukka kulukuri näkyy.

Tilikauden 2018 osalta samankaltainen kehitys jatkunee eli liikevaihto laskee 1-2 prosenttia ja tulos on viime vuoden tasolla tai hieman parempi.

Global Biscuits & Snacks

Segmentti toimii USA:ssa (keksi-, leivonta-, ja pakastetuotteet), Australiassa ja Aasiassa (einekset ja virvokkeet sekä Arnott’s:n keksit) ja globaalisti (Kelsen keksit).

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 2 598 miljoonaa (2 564 M USD) ja liikevoitto 454 miljoonaa dollaria (422 M USD). Keksien hyvä menekki tuki segmentin lukuja. Sen sijaan tilikaudelle 2018 odotetaan hienoista (-1…0 %) laskua.

Campbell Fresh

Segmentti sisältää porkkanat ja porkkanavalmisteet, kylmät virvoitusjuomat, salaattikastikkeet ja keitot sekä tortilla sipsit ja dipit.

Segmentin porkkana- sekä tuoremehuliiketoiminta ovat palautumassa normaalille tasolle. Mutta nämä haasteet näkyivät vielä tilikauden 2017 luvuissa. Tilikauden 2017 liikevaihto oli 967 miljoonaa (1 017 M USD) ja liikevoitto -9 miljoonaa dollaria (60 M USD).

Ennusteiden kehitys

Campbell antaa tilikaudelle 2017 seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

Tilikausi 2017

  • 11/2016: liikevaihto +0 – 1 % ja oikaistu EBIT +1 – 4 %
  • 02/2017: (ei muutosta)
  • 05/2017: liikevaihto -1 – 0 % ja oikaistu EBIT +2 – 4 %
  • TOTEUTUMA: liikevaihto -0,9 % ja oikaistu EBIT +1,7 %

Tilikausi 2018

  • 09/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -1 – 1 %

Tuloksen kehitys

Campbell:n liikevaihto on polkenut paikallaan ollen noin 8 miljardia dollaria viimeisten vuosien aikana. Myöskään alkava tilikausi 2018 ei näytä tuovan  muutosta tähän tilanteeseen.

cpb-tuloslaskelma-q42017

Myös nettotulos on ollut pääsääntöisesti 600 – 800 miljoonassa dollarissa pitkän aikaa. Vaikka yhtiö tekee tasaista tulosta hyvällä marginaalilla, niin Campbell:n kohdalla pitää nostaa esiin kysymys: mistä kasvua?

Campbell käynnisti vuonna 2015 säästöohjelman, jonka tavoitteena oli tuoda 300 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2018 mennessä. Yhtiö odottaa saavuttavansa tämän säästöohjelman tavoitteet kesään 2017 mennessä. Tästä johtuen yhtiö on päättänyt laajentaa tätä säästöohjelmaa niin, että tavoitteena on 300 miljoonan sijaan 450 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2020 mennessä.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 2,1 miljardin dollarin liikearvoon (Q3/2017 raportin tiedoista) sekä korkealla tasolla olevaan velkaisuuteen. Liikearvo on noin 25 prosentin tasolla koko taseesta, jota voidaan pitää hieman korkeana. On hyvä huomata, että liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi noin 20 – 30 prosenttia nykyisestä tulostasosta.

cpb-liikearvo-q42017

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 3,5 miljardia dollaria. Velkojen osalla suunta on kuitenkin oikea, ja vuodesta 2013 yhtiön korolliset velat ovat vähentyneet noin 0,9 miljardilla dollarilla.

cpb-velkaisuus-q42017

Omavaraisuusaste on noin 20 – 25 prosentin tasolla, kun tavoitetasona voidaan pitää yli 40 prosentin omavaraisuusastetta. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on korkealla tasolla eli noin 200 prosentissa. Toki muutaman vuoden takaisesta, yli 300 prosentin gearing:n arvosta ollaan tultu alaspäin. Alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä. Näin tunnuslukujen valossa Campbell on velkainen yhtiö.

Rahavirta

Campbell:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 1,1 miljardista dollarista nykyiseen noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin. Mikäli rahavirta pysyy tällä uudella tasolla, niin sitä voidaan pitää hyvänä merkkinä. Tehostusohjelmien vaikutus näkyy rahavirtojen kasvuna.

cpb-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat olleet viime vuosina varsin tasaisesti noin 340 miljoonan dollarin tasolla. Tilikaudelle 2018 yhtiö arvioi capex-investointien olevan noin 400 miljoonaa dollaria eli hieman enemmän kuin aikaisempina vuosina.

cpb-vapaa-rahavirta-q42017

Edellä mainituista syistä johtuen vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 750 miljoonasta dollarista nykyiseen noin 930 miljoonaan dollariin. Jatkon kannalta oleellista onkin se, miten liiketoiminnan rahavirta kehittyy. Tehostusohjelmat tuovat säästöjä, mutta laskussa oleva liikevaihto osaltaan tuo paineita rahavirtoihin.

Vuosien 2010 – 2017 aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) noin 5,2 miljardia dollaria. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 6,5 miljardia dollaria eli keskimäärin voitonjakoon on käytetty noin 80 prosenttia vapaista rahavirroista.

Pelkkien osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään.

Osinko

Campbell:n osinko pysyi tilikausina 2014 – 2016 samalla tasolla eli 1,248 dollarissa, ja sitä ennen se oli parin vuoden ajan 1,16 dollarissa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosentissa (ja vapaaseen rahavirtaan noin 45 – 50 %) viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osingoksi voi ennustaa noin 1,40 – 1,46 dollarin osinkoa. Edellä mainittu osinkojen taaperrus voi aiheuttaa sen, että osinko ei nousekaan tilikaudella 2018. Syys-lokakuussa julkaistava osinko määrittää pitkälti tulevan vuoden osingot. Ohessa 12 kk:n osinkoennusteet, missä osingon oletetaan optimistisesti nousevan 0,35 dollarista 0,37 dollariin.

10/2017: 0,37 USD (e)
01/2018: 0,37 USD (e)
04/2018: 0,37 USD (e)
07/2018: 0,37 USD (e)

Yhtiön osakemäärä on laskutrendissä.

Arvostus

PE-luvuilla mitattuna (16,3x – 19,3x) Campbell:n osake on edullisesti hinnoiteltu. Tai ainakin siltä se näyttää. Mutta, kun huomioidaan yhtiön heikot kasvunäkymät, niin silloin tätäkin hintatasoa voineen pitää korkeahkona.

cpb-roe-roi-q42017

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+850) sekä osingonmaksuilla (-451). Oikaisu on yhteensä +399 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (2.9.2017) 45,40 52,83 62,27 49,31 41,59 46,80 33,11 33,05
Lkm (000) 305 000 305 000 311 000 313 000 316 000 317 000 319 000 329 000
Markkina-arvo (Mrd) 13,85 16,11 19,37 15,43 13,14 14,84 10,56 10,87
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 100 7 800 7 890 7 961 8 082 8 268 8 052 7 175 7 143
Liikevoitto 500 1 390 1 400 960 1 054 1 267 1 080 1 155 1 212
Nettotulos 300 850 887 563 666 818 458 774 805
Marginaali 14,3% 10,9% 11,2% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7% 10,8% 11,3%
EPS 0,98 0,00 2,79 2,91 1,81 2,13 2,59 1,44 2,43 2,45
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 718 319 296 253 232 333 335 484
Liikearvo 2 057 2 057 2 263 2 344 2 433 2 297 2 013 2 133
Muut varat 5 350 5 350 5 278 5 492 5 448 5 693 4 182 4 245
Tase yhteensä 8 125 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530 6 862
Oma pääoma 2 035 1 636 1 525 1 381 1 615 1 217 898 1 088
Vähemmistö 9 9 8 -4 -12 -7 0 8
Korolliset velat 3 536 3 536 3 533 4 082 4 015 4 453 2 790 3 084
Muut vastuut 2 545 2 545 2 771 2 630 2 495 2 660 2 842 2 682
Tase yhteensä 8 125 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530 6 862
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 250 1 291 1 463 1 182 899 1 019 1 120 1 142
Investoinnit: Capex -400 -338 -341 -380 -347 -336 -323 -272
Vapaa rahavirta (FCF) 850 953 1 122 802 552 683 797 870
Investoinnit: Muut 0 -30 -313 -223 213 -1 818 0 11
Investointien jälkeen 850 923 809 579 765 -1 135 797 881
Rahoitus: Voitonjako -750 -877 -525 -623 -436 -420 -663 -1 001
Rahoitus: Muut -160 -34 -546 97 -489 1 657 -257 301
Rahavarojen muutos -60 12 -262 53 -160 102 -123 181
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,480 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160 1,145
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,480 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160 1,145
Osinkotuotto 3,3% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,5% 3,5%
Osinko/nettotulos 53,1% 48,1% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3% 47,8% 46,8%
Osinko/FCF 53,1% 44,8% 34,6% 48,7% 71,4% 53,8% 46,4% 43,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,3 22,7 27,5 21,2 16,4
PE (3v) 18,1 22,8 28,4 23,8 19,2 21,8 13,1 13,7
PE 16,3 18,2 34,4 23,2 16,1 32,4 13,6 13,5
Oma pääoma/osake 6,70 5,39 4,93 4,40 5,07 3,82 2,82 3,33
P/B 6,77 9,80 12,63 11,21 8,20 12,26 11,76 9,92
ROE 46,1% 55,8% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5% 77,6% 79,5%
ROI 25,8% 27,3% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1% 29,4% 30,7%
Omavaraisuusaste 25,2% 21,3% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5% 13,8% 16,0%
Gearing 137,9% 195,6% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5% 273,4% 237,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset