Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 20.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (20.5.2017)55,78 USDMarkkina-arvo17,2 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,46 USD Osinkotuotto2,6 %
Liikevaihto 2017e7 900 M USD (-0,8 %)Nettotulos 2017e750 M USD (+33 %)
PE22,9ROE48,4 %

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

CAMPBELL SOUP COMPANY20.5.2017 | 55,78 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 16/30, missä pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen kehitys sekä siihen nähden korkea osakkeen hinta. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta. Myös osingon tason jääminen paikalleen moneksi vuodeksi rasittaa arvolukua.

Campbell:n tilikauden 2016 lopun mehujen valmistusongelmat ja porkkanaliiketoiminnan ongelmat näkyvät vielä tilikauden 2017 alkupuoliskon tuloksissa. Tämä heikentää hieman tilikauden 2017 tuloskuntoa ja ei siten tuo yhtiön täyttä tuloksentekokykyä esiin.

Muutoin yhtiö tekee varsin tasaista ja varmaa tulosta niin, että oman pääoman tuottoluvut ovat olleet noin 40 – 60 prosentissa viimeisten vuosien aikana. Tätä selittää toisaalta yhtiön korkea velkaisuus, joka antaa vipuvaikutusta pääoman tuotoille. Mutta myös ROI, missä huomioidaan myös velkaisuus, on ollut vuosia hyvällä, noin 20 prosentin tasolla.

On syytä kuitenkin korostaa, että liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan jo 7 – 10 vuoden ajan, joten kasvu on tiukassa.

Sijoittaja, joka etsii kasvavaa osinkovirtaa Campbell:n heikko osinkokehitys harmittaa. Osinko on pysynyt useampana vuotena paikallaan, vaikka yhtiö on samaan aikaan ostanut omia osakkeita eikä osingonmaksusuhdekaan ole ollut mitenkään korkealla tasolla. Eli yhtiön johdolla olisi ollut mahdollisuus toteuttaa hyvää nousevaa osinkopolitiikkaa, mutta jostain syystä näin ei ole tapahtunut. Vaikka osinko tilikaudelle 2017 nouseekin, niin osinkosijoittaja jää pohtimaan, että jääkö se taas tälle tasolle seuraavaksi neljäksi vuodeksi?

Segmentit

Campbell Soup Company:llä on kolme segmenttiä ja oheisessa taulukossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot sekä nettotulokset.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Americas Simple Meals & Beverages 4 350 4 380 4 483 4 588
Global Biscuits & Snacks 2 600 2 564 2 631 2 725
Campbell Fresh 950 1 017 968 955
Muut
YHTEENSÄ 7 900 7 961 8 082 8 268 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Americas Simple Meals & Beverages 1 150 1 069 948 1 030
Global Biscuits & Snacks 420 422 383 366
Campbell Fresh 20 60 61 68
Muut -390 -591 -338 -197
YHTEENSÄ 1 200 960 1 054 1 267 0

Americas Simple Meals and Beverages
Segmentti toimii USA:ssa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa laajalla kirjolla Campbell:n tuotevalikoimaa.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Sen sijaan liikevoiton odotetaan nousevan hieman vuodesta 2016. Q1-Q3/2017 aikana liikevoitto on kasvanut noin +5 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Parannus johtui korkeammista toteutuneista myyntihinnoista sekä jakeluketjun virtaviivaistamisesta.

Global Biscuits & Snacks
Segmentti toimii USA:ssa (keksi-, leivonta-, ja pakastetuotteet), Australiassa ja Aasiassa (einekset ja virvokkeet sekä Arnott’s:n keksit) ja globaalisti (Kelsen keksit).

Tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan viime vuoden tasolla noin 2 600 miljoonassa ja 420 miljoonassa dollarissa. Q1/2017 aikana liikevoitto oli paineessa alentuneiden marginaalien takia, mutta tilanne on korjaantunut tilikauden edetessä. Q1-Q3/2017 aikana liikevoitto oli 345 miljoonaa dollaria (Q1-Q3/2016: 341 M USD).

Campbell Fresh
Segmentti sisältää porkkanat ja porkkanavalmisteet, kylmät virvoitusjuomat, salaattikastikkeet ja keitot sekä tortilla sipsit ja dipit.

Segmentin tilikauden 2016 liikevaihto ja tulos kärsivät porkkanaliiketoiminnan huonosta sadosta sekä tuoremehuvalmistuksen ongelmista. Yhtiö joutui vetämään noin 3,8 miljoonaa pulloa pois markkinoilta pilaantumisepäilyjen takia.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan laskevan noin 6 – 8 prosenttia jääden 950 miljoonaan dollariin. Samoin liikevoiton odotetaan laskevan reippaasti jääden 20 miljoonaan dollariin (2016: 60 M USD).

Porkkaliiketoiminnan normalisoituminen on meneillään, mutta se on ollut odotettua haastavampaa. Lisäksi Q2/2017 aikana sääolosuhteet haittasivat porkkanasatoa. Myös tuoremehuliiketoiminnan normalisoituminen ja tuotannon palauttaminen normaalille tasolle on ollut odotettua hitaampaa.

Ennusteiden kehitys

Campbell antaa tilikaudelle 2017 seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

  • 11/2016: liikevaihto +0 – 1 % ja oikaistu EBIT +1 – 4 %
  • 02/2017: (ei muutosta)
  • 05/2017: liikevaihto -1 – 0 % ja oikaistu EBIT +2 – 4 %

Tuloksen kehitys

Campbell:n liikevaihto on polkenut paikallaan ollen noin 8 miljardia dollaria viimeisten vuosien aikana. Tilikausi 2017 ei näytä tuovan muutosta tähän tilanteeseen, sillä lukuja painaa porkkanaliiketoiminnan ja tuoremehuvalmistuksen ongelmat.

cpb-tuloslaskelma-q32017

Myös nettotulos on ollut pääsääntöisesti 600 – 800 miljoonassa dollarissa pitkän aikaa. Vaikka yhtiö tekee tasaista tulosta hyvällä marginaalilla, niin Campbell:n kohdalla pitää nostaa esiin kysymys: mistä kasvua?

Campbell käynnisti vuonna 2015 säästöohjelman, jonka tavoitteena oli tuoda 300 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2018 mennessä. Yhtiö odottaa saavuttavansa tämän säästöohjelman tavoitteet kesään 2017 mennessä. Tästä johtuen yhtiö on päättänyt laajentaa tätä säästöohjelmaa niin, että tavoitteena on 300 miljoonan sijaan 450 miljoonan dollarin säästöt vuoteen 2020 mennessä.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 2,3 miljardin dollarin liikearvoon sekä korkealla tasolla olevaan velkaisuuteen. Liikearvo on noin 30 prosentin tasolla koko taseesta, jota voidaan pitää hieman korkeana. On hyvä huomata, että liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi noin 30 – 40 prosenttia nykyisestä tulostasosta.

cpb-liikearvo-q32017

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 3,4 miljardia dollaria. Velkojen osalla suunta on kuitenkin oikea, ja vuodesta 2013 yhtiön korolliset velat ovat vähentyneet noin 1,0 miljardilla dollarilla.

cpb-velkaisuus-q32017

Omavaraisuusaste on noin 20 prosentin tasolla, kun tavoitetasona voidaan pitää yli 40 prosentin omavaraisuusastetta. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on korkealla tasolla eli noin 190 prosentissa. Toki muutaman vuoden takaisesta, yli 300 prosentin gearing:n arvosta ollaan tultu alaspäin. Alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä. Näin tunnuslukujen valossa Campbell on velkainen yhtiö.

Osinko

Campbell:n osinko pysyi tilikausina 2014 – 2016 samalla tasolla eli 1,248 dollarissa, ja sitä ennen se oli parin vuoden ajan 1,16 dollarissa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosentissa viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osingoksi voi ennustaa noin 1,46 dollarin osinkoa, mikä antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton tällä kurssitasolla (55,78 USD 20.5.2017). Ohessa 12 kk:n osinkoennusteet:

07/2017: 0,35 USD (e)
10/2017: 0,37 USD (e)
01/2018: 0,37 USD (e)
04/2018: 0,37 USD (e)

Yhtiön osakemäärä on laskutrendissä, ja tilikaudella 2016 yhtiö osti noin 395 000 omaa osaketta. Osto-ohjelmassa on vielä jäljellä noin 450 miljoonaa dollaria.

Arvostus

PE-luvuilla mitattuna (22,9 – 26,3) Campbell:n osake on kalliisti hinnoiteltu. Osakkeen hinnassa yhtiön hyvä ja tasainen tuloskunto näkyy. Toisaalta yhtiön kasvu on ollut vaatimatonta viimeisten vuosien aikana. Eli tässä valossa osakkeen arvostus on aivan liian korkealla.

cpb-roe-roi-q32017

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Taulukot

Taseen Q3/2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+181) sekä osingonmaksuilla (-108). Oikaisu on yhteensä +73 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (20.5.2017) 55,78 62,27 49,31 41,59 46,80 33,11 33,05 35,90
Lkm (000) 308 000 311 000 313 000 316 000 317 000 319 000 329 000 343 000
Markkina-arvo (Mrd) 17,18 19,37 15,43 13,14 14,84 10,56 10,87 12,31
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 1 700 6 226 7 900 7 961 8 082 8 268 8 052 7 175 7 143 7 676
Liikevoitto 250 960 1 200 960 1 054 1 267 1 080 1 155 1 212 1 348
Nettotulos 175 569 750 563 666 818 458 774 805 844
Marginaali 10,3% 9,1% 9,5% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7% 10,8% 11,3% 11,0%
EPS 0,57 1,85 2,44 1,81 2,13 2,59 1,44 2,43 2,45 2,46
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 386 296 253 232 333 335 484 254
Liikearvo 2 263 2 263 2 344 2 433 2 297 2 013 2 133 1 919
Muut varat 4 875 5 278 5 492 5 448 5 693 4 182 4 245 4 103
Tase yhteensä 7 524 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530 6 862 6 276
Oma pääoma 1 555 1 525 1 381 1 615 1 217 898 1 088 926
Vähemmistö 8 8 -4 -12 -7 0 8 3
Korolliset velat 3 392 3 533 4 082 4 015 4 453 2 790 3 084 2 780
Muut vastuut 2 569 2 771 2 630 2 495 2 660 2 842 2 682 2 567
Tase yhteensä 7 524 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530 6 862 6 276
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160 1,145 1,075
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160 1,145 1,075
Osinkotuotto 2,5% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,5% 3,5% 3,0%
Osingonmaksusuhde 57,5% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3% 47,8% 46,8% 43,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 25,6 28,5 22,2 17,6
PE (3v) 26,3 28,6 24,0 19,3 22,2 13,5 14,2 14,2
PE 22,9 34,4 23,2 16,1 32,4 13,6 13,5 14,6
Oma pääoma/osake 5,07 4,93 4,40 5,07 3,82 2,82 3,33 2,71
P/B 10,99 12,63 11,21 8,20 12,26 11,76 9,92 13,25
ROE 48,4% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5% 77,6% 79,5% 101,9%
ROI 23,9% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1% 29,4% 30,7% 40,3%
Omavaraisuusaste 20,8% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5% 13,8% 16,0% 14,8%
Gearing 192,3% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5% 273,4% 237,2% 271,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset