Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 5.12.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CAMPBELL SOUP COMPANY Ennuste
Osake (5.12.2019) 48,47 Osinko 12 kk 1,400
Markkina-arvo (Mrd) 14,6 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 8 100 (-0,1%) Osinko/EPS 84% 4v ka
Nettotulos (M) 665 (+215,2%) Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 2,21 Omav.aste 11%
PE 21,9 Gearing 572%
EV/EBIT 18,9 ROE 53%
PB 10,3 ROI 12%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CAMPBELL SOUP COMPANY5.12.2019 | 48,47 USD
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 13/30, missä heikkoja pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta sekä osingon nousun katkeamisesta tilikaudella 2016.

Campbell:n haasteena on liikevaihdon vaimea kehitys – se on pysytellyt noin 7,8 – 8,2 miljardin dollarin välillä ainakin 10 vuoden ajan. Samaan aikaan tuloskunto on vaihdellut noin 500 – 900 miljoonan dollarin välillä. Tilikausilla 2018 ja 2019 liikevaihto kuitenkin nousi, sillä yhtiö hankki Snyder’s-Lance -yhtiön, mikä toi oman lisänsä Campbell:n lukuihin.

Kasvu on joka tapauksessa tiukassa. Tähän vaikuttavat mm. kuluttajien ruokatottumusten (terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa) ja ostotottumusten muutokset sekä varsin nopeasti muuttuva vähittäismyyjien pelikenttä.

Snyder’s-Lance hankinnan jäljiltä yhtiön velkaisuus on noussut korkeaksi ja velka vastaa noin 60 – 65 prosenttia koko taseen loppusummasta. Omavaraisuusaste on laskenut 10 prosentin tasolle ja nettovelkaantumisaste (gearing) on noussut satoihin prosentteihin.

Campbell on tekemässä isoja järjestelyitä toimintojensa järkeistämiseksi. Campbell Fresh on myyty ja Campbell International toiminnoista on tehty kauppa, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Näistä yhtiö saa reilu 3 miljardia dollaria, jolla se vähentää korkeaa velkaisuuttaan.

Näiden järjestelyiden myötä yhtiön liikevaihto palaa jälleen noin 8 miljardin dollarin tasolle eli kasvu on jatkossakin tiukassa.

Osinkosijoittaja varoo Campbell:n osaketta juuri nyt. Korkea velkaisuus yhdessä heikon tuloksentekokyvyn kanssa voi jarruttaa lähitulevaisuuden osinkokehitystä.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2020

Campbell:n Q1/2020:

M USD Q1/20 Q1/20
Liikevaihto 2 183 2 202 -0,9%
Liiketulos (ebit) 317 326 -2,8%
Nettotulos 166 194 -14,4%
EPS (USD) 0,55 0,64

Q1/2020 liikevaihto laski hieman (-0,9 %), mitä painoi etenkin USA:n keittotoimitusten lasku kauppojen laskiessa varastotasojaan. Yhtiön mukaan myynnin laskua selitti osittain myös kiitospäivän ajoitus.

Yhtiö kirjasi Q1/2020 liiketulokseen myydystä Euroopan perunalastutoiminnoista noin 65 miljoonan dollarin kuluerän. Tämän johdosta Q1:n liiketulos laski vajaat 3 prosenttia. Vertailukelpoinen liiketulos olisi kasvanut noin 6 prosenttia, missä on huomioitu em. kuluerän lisäksi muitakin tehostustoimintojen kuluja.

Raportoitu nettotulos laski 14 prosenttia, mutta vertailukauden lukema sisältää lopetetuista toiminnoista saatuja tuottoja. Jatkuvien toimintojen nettotulos olisi ollut 169 miljoonaa dollaria, joka olisi laskenut 6 prosentin verran (Q1/2019: 180 M USD). Nettotuloksen laskua selittää em. liiketulokseen kirjattu kertaerä.

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiön tilikauden 2020 jatkuvien toimintojen ennusteet ovat:

  • Liikevaihto: -1…+1 % (2019: 8 107 M USD)
  • Oikaistu EBIT: kasvaa +2…+4%  (2019: 1 266 M USD)
  • Oikaistu EPS: 2,50 – 2,55 USD (2019: 2,30 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 160 2172 -0,6% 8 100 8 107 -0,1%
Liiketulos (ebit) 340 325 4,6% 1 200 979 22,6%
Nettotulos 200 -59 665 211 215,2%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 1,40 1,40

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Campbell Soup Company: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys

Campbell on antanut seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

Tilikausi 2020

  • 09/2019: liikevaihto +1…3% ja oikaistu EBIT +2…4 %
  • 12/2019: liikevaihto -1…+1% ja oikaistu EBIT +2…4 %

Tuloksen kehitys

Oheisissa kaavioissa on käytetty tilikauden 2019 vuosikertomuksessa raportoituja oikaistuja liikevaihtolukemia. Oikaisuissa on huomioitu myydyt sekä muut lopetetut toiminnot.

Tilikauden 2018 nettotulos sisälsi USA:n verouudistuksen tuomaa lisää noin +126 miljoonaa dollaria. Hankittu Snyder’s-Lance näkyi sekä tilikauden 2018 että 2019 liikevaihdon selvänä kasvuna.

Tilikauden 2019 liikevaihdon ja tuloksen määrään vaikuttivat uudelleenjärjestelytoimenpiteet. Näiden järjestelyiden varsinainen vaikutus tuntuu tilikaudella 2020, kun myynnit saadaan toteutettua.

cpb-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 7,9 – 8,2 miljardia ja jatkuvien toimintojen nettotulos noin 450 – 750 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteiden mukaan laskettu tulosmarginaali olisi noin 8,2 prosenttia. Tällä vuosikymmenellä marginaali on ollut noin 6 – 11 prosentissa, joten siinä mielessä jatkuvien toimintojen marginaali alkaa olemaan jo ”oikealla” tasolla.

Ennusteen perusteella PE-luku olisi 21,9x eli osake olisi hieman koholleen hinnoiteltu.

cpb-roe-roi-q12020

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla, jos oikaistaan tilikauden 2018 alaskirjaukset yms. tekijät pois. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 4,0 miljardin dollarin liikearvoon. Aiemmin liikearvo oli 2,1 miljardia euroa, mutta hankittu Snyder’s-Lance nosti sen tasoa. Uudelleenjärjestelyiden johdosta liikearvoon on tehty ja todennäköisesti vielä tehdään alaskirjauksia, joka näkyy sitten tuloksessa.

cpb-liikearvo-q12020

Snyder’s-Lance:n hankinta nosti korolliset velat 9,9 miljardiin dollariin, josta se on jo hieman laskenut 8,3 miljardiin dollariin. Joka tapauksessa tämä velka vastaa noin 60 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tätä velkataakkaa yhtiö pyrkii purkamaan tilikaudella 2020 uudelleenjärjestelyistä saamillaan käteisvaroilla (arviolta 2,5 – 3,0 Mrd USD).

cpb-velkaisuus-q12020

Velkaisuuden tunnusluvut ovat tällä taseen rakenteella omilla tasoillaan. Omavaraisuusaste on noin 10 prosentin tasolla, kun tavoitetasona voidaan pitää yli 40 prosentin omavaraisuusastetta. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on korkealla tasolla eli noin 600 prosentissa. Alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä. Näin tunnuslukujen valossa Campbell on erittäin velkainen yhtiö.

Rahavirta

Campbell:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 1,1 miljardista dollarista nykyiseen noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin. Mikäli rahavirta pysyy tällä uudella tasolla, niin sitä voidaan pitää hyvänä merkkinä. Tehostusohjelmien vaikutus näkyy rahavirtojen kasvuna. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, millaisen vaikutuksen uudelleenjärjestelytoimenpiteet tekevät rahavirtoihin.

cpb-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 750 miljoonasta dollarista nykyiseen noin 900 miljoonaan dollariin. Kehitystä on auttanut liiketoiminnan rahavirran hyvä kehitys, mutta myös se, että capex-investoinnit ovat olleet noin 340 miljoonan dollarin tasolla useamman vuoden ajan. Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit ovat noin 350 miljoonaa dollaria tilikaudella 2020.

Merkillepantavaa on se, että rahavirroissa yhtiön haasteet eivät ole näkyneet ollenkaan. Vapaa rahavirta riittää helposti osinkojen maksuun, sillä osingot ovat vain noin 45 – 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Osinkojen jälkeen rahaa jää noin 500 miljoonaa dollaria, jolla nykyistä velkataakkaa voisi lyhentää. Velkataakan valtavaa kokoa kertoo se, että tällä summalla velat saisi maksettua vajaassa 20 vuodessa.

Osinko

Campbell:n osinko on nyt pysynyt 1,40 dollarissa kolmen vuoden ajan aina tilikaudesta 2017 alkaen. Tätä ennen osinko pysyi pitkään 1,25 dollarissa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan noin 45 – 50 % viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Campbell Soup Company: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
1/2020 0,350 1/2019 0,350 1/2018 0,350
4/2020 (e) 0,350 4/2019 0,350 4/2018 0,350
7/2020 (e) 0,350 7/2019 0,350 7/2018 0,350
10/2020 (e) 0,350 10/2019 0,350 10/2018 0,350
YHTEENSÄ 1,400 1,400 1,400
+0,0% +0,0% +0,0%

Tammikuun osinko on 0,35 dollaria ja se irtoaa 7.1.2020 ja maksetaan 27.1.2020.

Kvartaaliosinko on pysynyt 0,35 dollarissa jo 15 kvartaalia peräkkäin, niin lähden siitä, että osinko pysyy tällä tasolla vielä jonkin aikaa. Korkeasta velkaisuudesta johtuen osingon leikkaaminen voi olla myös mahdollista, joten tämä on hyvä muistaa. Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteena on 1,40 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (48,47 USD) noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+499) sekä osingonmaksuilla (-316). Oikaisu on yhteensä +183 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Lisäksi segmenttien mukaisesti laskettu liikevaihto eroaa oikaisusta liikevaihdosta. Näin siksi, että yhtiö ei ole raportoinut segmenttien oikaistua liikevaihtoa kaikilta vuosilta.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (5.12.2019) 48,47 41,34 40,90 52,83 62,27 49,31 41,59 46,80
Lkm (000) 301 000 302 000 302 000 305 000 311 000 313 000 316 000 317 000
Markkina-arvo (Mrd) 14,59 12,48 12,35 16,11 19,37 15,43 13,14 14,84
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Meals & Beverages 4 250 4 305 4 305 4 257 4 380
Snacks 3 850 3 801 2 307 2 666 2 564
Muut 0 1 3
YHTEENSÄ 8 100 8 107 6 615 6 923 6 944
Lopetetut toiminnot 950 967 1 017
YHTEENSÄ 8 100 8 107 7 565 7 890 7 961
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Meals & Beverages 915 902 988 1 111 1 069
Snacks 530 515 383 463 422
Muut -245 -438 -361 -165 -591
YHTEENSÄ 1 200 979 1 010 1 409 900
Lopetetut toiminnot -721 -9 60
YHTEENSÄ 1 200 979 289 1 400 960
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 160 2 183 8 100 8 107 6 615 5 837 7 961 8 082 8 268 8 052
Liikevoitto 340 317 1 200 979 1 010 1 431 960 1 054 1 267 1 080
Nettotulos 200 166 665 211 261 887 563 666 818 458
Marginaali 9,3% 7,6% 8,2% 2,6% 3,9% 15,2% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7%
EPS 0,66 0,55 2,21 0,70 0,86 2,91 1,81 2,13 2,59 1,44
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 229 179 226 319 296 253 232 333
Liikearvo 3 988 4 017 4 580 2 115 2 263 2 344 2 433 2 297
Muut varat 9 061 8 952 9 723 5 292 5 278 5 492 5 448 5 693
Tase yhteensä 13 278 13 148 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323
Oma pääoma 1 407 1 103 1 364 1 637 1 525 1 381 1 615 1 217
Vähemmistö 10 9 9 8 8 -4 -12 -7
Korolliset velat 8 337 8 712 9 894 3 536 3 533 4 082 4 015 4 453
Muut vastuut 3 524 3 324 3 262 2 545 2 771 2 630 2 495 2 660
Tase yhteensä 13 278 13 148 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 200 1 398 1 305 1 291 1 463 1 182 899 1 019
Investoinnit: Capex -350 -384 -407 -338 -341 -380 -347 -336
Vapaa rahavirta (FCF) 850 1 014 898 953 1 122 802 552 683
Investoinnit: Muut 500 537 -6 790 -30 -313 -223 213 -1 818
Investointien jälkeen 1 350 1 551 -5 892 923 809 579 765 -1 135
Rahoitus: Voitonjako -430 -431 -582 -877 -525 -623 -436 -420
Rahoitus: Muut -920 -1 160 6 389 -34 -546 97 -489 1 657
Rahavarojen muutos 0 -40 -85 12 -262 53 -160 102
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160
Osinkotuotto 2,9% 3,4% 3,4% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5%
Osinko/nettotulos 63,4% 200,4% 162,0% 48,1% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3%
Osinko/FCF 49,6% 41,7% 47,1% 44,8% 34,6% 48,7% 71,4% 53,8%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 25,1 22,6 19,5 22,7 27,5
PE (3v) 38,5 27,6 21,7 22,8 28,4 23,8 19,2 21,8
PE 21,9 59,2 47,3 18,2 34,4 23,2 16,1 32,4
EV/EBIT 18,9 21,5 21,8 13,5 23,5 18,3 13,4 17,6
Oma pääoma/osake 4,71 3,68 4,55 5,39 4,93 4,40 5,07 3,82
P/B 10,3 11,23 9,00 9,80 12,63 11,21 8,20 12,26
ROE 52,6% 17,0% 17,3% 55,8% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5%
ROI 12,3% 9,3% 12,3% 27,9% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1%
Omavaraisuusaste 10,7% 8,5% 9,5% 21,3% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5%
Gearing 572,2% 767,4% 704,2% 195,6% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 46,27 41,34 38,69 35,43 37,41 40,90 40,78 46,55 46,36 52,83
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Osinkotuotto (ennuste) 3,0% 3,4% 3,6% 4,0% 3,7% 3,4% 3,4% 3,0% 3,0% 2,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,61 0,70 1,04 -0,54 0,60 0,86 1,61 3,50 2,88 2,91
PE 76,1 59,0 37,2 62,8 47,3 25,3 13,3 16,1 18,2
EV/EBIT 22,9 21,4 18,1 19,3 21,5 21,8 18,3 13,0 13,3 13,8
ROE 13,7% 17,0% 23,6% -10,2% 11,6% 17,3% 33,4% 61,5% 52,9% 55,8%
ROI 9,3% 9,3% 10,5% 12,5% 11,9% 12,3% 14,8% 25,2% 25,2% 27,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus