Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 6.6.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CAMPBELL SOUP COMPANY Ennuste
Osake (6.6.2019) 41,93 Osinko 12 kk 1,400
Markkina-arvo (Mrd) 12,7 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (M) 9 100 (+4,8%) Osinko/EPS 84% 4v ka
Nettotulos (M) 275 (+5,4%) Osinko/FCF 41% 4v ka
EPS 0,91 Omav.aste 9%
PE 46,0 Gearing 769%
EV/EBIT 17,8 ROE 21%
PB 10,7 ROI 11%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CAMPBELL SOUP COMPANY6.6.2019 | 41,93 USD
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 14/30, missä heikkoja pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta sekä osingon nousun katkeamisesta tilikaudella 2016.

Campbell:n haasteena on liikevaihdon vaimea kehitys – se on pysytellyt noin 7,8 – 8,2 miljardin dollarin välillä ainakin 10 vuoden ajan. Samaan aikaan tuloskunto on vaihdellut noin 500 – 900 miljoonan dollarin välillä. Tilikausilla 2018 ja 2019 liikevaihto kuitenkin nousee, sillä yhtiö hankki Snyder’s-Lance -yhtiön, mikä tuo oman lisänsä Campbell:n lukuihin.

Kasvu on joka tapauksessa tiukassa. Tähän vaikuttavat mm. kuluttajien ruokatottumusten (terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa) ja ostotottumusten muutokset sekä varsin nopeasti muuttuva vähittäismyyjien pelikenttä.

Snyder’s-Lance hankinnan jäljiltä yhtiön velkaisuus on noussut korkeaksi ja velka vastaa noin 65 – 70 prosenttia koko taseen loppusummasta. Omavaraisuusaste on laskenut 10 prosentin tasolle ja nettovelkaantumisaste (gearing) on noussut satoihin prosentteihin.

Yhtiö ilmoitti Q4/2018 raportin yhteydessä aloittavansa toimintojensa uudelleenjärjestelyt, minkä vaikutus mm. liikevaihtoon olisi noin -2,1 miljardia dollaria.

Osinkosijoittaja varoo Campbell:n osaketta juuri nyt. Korkea velkaisuus yhdessä heikon tuloksentekokyvyn kanssa voi jarruttaa lähitulevaisuuden osinkokehitystä.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2019

Campbell:n Q1-Q3/2019:

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 2 178 1 878 16% 7 129 5 743 24%
Liiketulos (ebit) 266 158 68% 1 010 900 12%
Nettotulos (jatkuvat) 131 73 79% 550 690 -20%
Nettotulos (raportoitu) 84 -393 219 167 31%
EPS (USD, jatkuvat) 0,44 0,24 1,83 2,29

Q3:n liikevaihto kasvoi noin +16 prosenttia, mihin vaikutti vajaa vuosi sitten hankitut liiketoimet. Vertailukelpoinen liikevaihto oli vertailukauden tasolla.

Raportoitu liiketulos kasvoi hankittujen liiketoimintojen seurauksena selvästi (+68 %). Sen sijaan vertailukelpoinen liiketulos laski (-2 %), mitä painoi mm. kustannusinflaatio sekä nousseet myynnin ja hallinnon kulut, joiden vaikutusta erilaiset säästöohjelmat eivät pystyneet kompensoimaan.

Jatkuvien toimintojen nettotulos oli myöskin selvästi vertailukautta parempi, mitä tuki vielä alhaisempi veroaste (25,1 vs 37,1 %).

Yhtiö ilmoitti, että se oli huhtikuussa 2019 päässyt sopimukseen Bolthouse Farms:n liiketoimintojen myynnistä. Yhdessä aikaisempien järjestelyiden johdosta Campbell Fresh -segmentti on nyt siirretty lopetettuihin toimintoihin, joten sen luvut eivät sisälly em. liikevaihtoon taikka tulokseen.

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö päivitti näkymiään tilikaudelle 2019 ja nyt jatkuvien toimintojen ennusteet ovat:

 • Liikevaihto: 9 075 – 9 125 M USD (2018: 7 735 M USD)
 • Oikaistu EBIT: 1 390 – 1 410 M USD (2018: 1 433 M USD)
 • Oikaistu EPS: 2,50 – 2,55 USD (2018: 2,90 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 1 971 1 992 -1,1% 9 100 7 735 17,6%
Liiketulos (ebit) 215 290 -25,9% 1 225 1 190 2,9%
Nettotulos 56 94 -40,4% 275 261 5,4%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 1,40 1,40

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Campbell Soup Company: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys

Campbell on antanut seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

Tilikausi 2017

 • 11/2016: liikevaihto +0…1 % ja oikaistu EBIT +1…4 %
 • 02/2017: (ei muutosta)
 • 05/2017: liikevaihto -1…0 % ja oikaistu EBIT +2…4 %
 • TOTEUTUMA: liikevaihto -0,9 % ja oikaistu EBIT +1,7 %

Tilikausi 2018

 • 09/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -1…+1 %
 • 11/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -4…-2 %
 • 02/2018: liikevaihto -1…+1 % ja oikaistu EBIT -7…-5 %
 • 05/2018: liikevaihto +10…+11 % ja oikaistu EBIT -6…-8 % (hankittu Snyder’s-Lance vaikutus huomioiden)
 • TOTEUTUMA: liikevaihto +10,1 % ja oikaistu EBIT -6 %

Tilikausi 2019

 • Toimintojen uudelleenjärjestelyjen johdosta tulosennusteet ovat vain hahmotelmia, missä järjestelyiden luonne ja ajoitus selviää vasta myöhemmin. Tästä syystä ennusteita ei tähän kannata vielä listata.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 nettotulos sisälsi USA:n verouudistuksen tuomaa lisää noin +126 miljoonaa dollaria. Hankittu Snyder’s-Lance kasvatti tilikauden 2018 liikevaihtoa 8,7 miljardiin. Sen sijaan orgaanisesti liikevaihto olisi laskenut -2 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihdon ja tuloksen määrään vaikuttaa tulevat uudelleenjärjestelytoimenpiteet. Koska tilikaudesta on jäljellä enää yksi kvartaali, niin järjestelyiden varsinainen vaikutus tuntuu oletettavasti tilikaudella 2020.

cpb-tuloslaskelma-q32019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 9,0 – 9,2 miljardia ja jatkuvien toimintojen nettotulos noin 600 – 650 miljoonaa dollaria. Kun huomioidaan lopetetut toiminnot, niin raportoitu tulos liikkunee 250 – 300 miljoonassa dollarissa – ellei sitten tulosta paina suuret kertaluontoiset erät.

Raportoidun tuloksen mukaan laskettu tulosmarginaali olisi noin 3 prosenttia, kun taas jatkuvien toimintojen marginaali olisi noin 6,9 prosenttia. Tällä vuosikymmenellä marginaali on ollut noin 6 – 11 prosentissa, joten siinä mielessä jatkuvien toimintojen marginaali alkaa olemaan jo ”oikealla” tasolla.

Jatkuvien toimintojen ennusteen perusteella PE-luku olisi 20,3x eli osake olisi vieläkin hieman koholleen hinnoiteltu.

cpb-roe-roi-q32019

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla, jos oikaistaan tilikauden 2018 alaskirjaukset yms. tekijät pois. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 4,7 miljardin dollarin liikearvoon. Aiemmin liikearvo oli 2,1 miljardia euroa, mutta hankittu Snyder’s-Lance nosti sen tasoa. Uudelleenjärjestelyiden johdosta liikearvoon tehdään todennäköisesti alaskirjauksia, joka näkyy sitten tuloksessa rumasti.

cpb-liikearvo-q32019

Snyder’s-Lance:n hankinta nosti korolliset velat 9,8 miljardiin dollariin, josta se on jo hieman laskenut 9,3 miljardiin dollariin. Joka tapauksessa tämä velka vastaa jo noin 68 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tätä velkataakkaa yhtiö pyrkii purkamaan uudelleenjärjestelyistä saamillaan käteisvaroilla.

cpb-velkaisuus-q32019

Velkaisuuden tunnusluvut ovat tällä taseen rakenteella omilla tasoillaan. Omavaraisuusaste on noin 10 prosentin tasolla, kun tavoitetasona voidaan pitää yli 40 prosentin omavaraisuusastetta. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on korkealla tasolla eli noin 700 prosentissa. Alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä. Näin tunnuslukujen valossa Campbell on erittäin velkainen yhtiö.

Rahavirta

Campbell:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 1,1 miljardista dollarista nykyiseen noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin. Mikäli rahavirta pysyy tällä uudella tasolla, niin sitä voidaan pitää hyvänä merkkinä. Tehostusohjelmien vaikutus näkyy rahavirtojen kasvuna. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, millaisen vaikutuksen uudelleenjärjestelytoimenpiteet tekevät rahavirtoihin.

cpb-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 750 miljoonasta dollarista nykyiseen noin 900 miljoonaan dollariin. Kehitystä on auttanut liiketoiminnan rahavirran hyvä kehitys, mutta myös se, että capex-investoinnit ovat olleet noin 340 miljoonan dollarin tasolla useamman vuoden ajan. Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit ovat noin 400 miljoonaa dollaria tilikaudella 2019.

Merkillepantavaa on se, että rahavirroissa yhtiön haasteet eivät ole näkyneet ollenkaan. Vapaa rahavirta riittää helposti osinkojen maksuun, sillä osingot ovat vain noin 45 – 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Osinkojen jälkeen rahaa jää noin 500 miljoonaa dollaria, jolla nykyistä velkataakkaa voisi lyhentää. Velkataakan valtavaa kokoa kertoo se, että tällä summalla velat saisi maksettua vajaassa 20 vuodessa.

Osinko

Campbell:n osinko pysyi tilikausina 2014 – 2016 samalla tasolla eli 1,248 dollarissa, ja sitä ennen se oli parin vuoden ajan 1,16 dollarissa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan noin 45 – 50 % viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Campbell Soup Company: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2019 0,350 7/2018 0,350 7/2017 0,350
10/2019 (e) 0,350 10/2018 0,350 10/2017 0,350
1/2020 (e) 0,350 1/2019 0,350 1/2018 0,350
4/2020 (e) 0,350 4/2019 0,350 4/2018 0,350
YHTEENSÄ 1,400 1,400 1,400
+0,0% +0,0% +2,8%

Heinäkuun osinko on 0,35 dollaria ja se irtoaa 11.7.2019 ja maksetaan 29.7.2019.

Kvartaaliosinko on pysynyt 0,35 dollarissa jo 12 kvartaalia peräkkäin, niin lähden siitä, että osinko pysyy tällä tasolla vielä jonkin aikaa. Korkeasta velkaisuudesta johtuen osingon leikkaaminen voi olla myös mahdollista, joten tämä on hyvä muistaa. Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteena on 1,40 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (42 USD) noin 3,3 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+56) sekä osingonmaksuilla (-106). Oikaisu on yhteensä -50 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (6.6.2019) 41,93 40,90 52,83 62,27 49,31 41,59 46,80 33,11
Lkm (000) 302 000 302 000 305 000 311 000 313 000 316 000 317 000 319 000
Markkina-arvo (Mrd) 12,66 12,35 16,11 19,37 15,43 13,14 14,84 10,56
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Meals & Beverages 4 300 4 313 4 257 4 380 4 483
Global Biscuits & Snacks 4 800 3 419 2 666 2 564 2 631
Muut 0 3
YHTEENSÄ 9 100 7 735 6 923 6 944 7 114
Lopetetut toiminnot 950 967 1 017 968
YHTEENSÄ 9 100 8 685 7 890 7 961 8 082
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Meals & Beverages 900 989 1 111 1 069 948
Global Biscuits & Snacks 625 530 463 422 383
Muut -300 -329 -165 -591 -338
YHTEENSÄ 1 225 1 190 1 409 900 993
Lopetetut toiminnot -721 -9 60 61
YHTEENSÄ 1 225 469 1 400 960 1 054
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 1 971 7 129 9 100 8 685 7 890 7 961 8 082 8 268 8 052 7 175
Liikevoitto 215 1 010 1 225 469 1 400 960 1 054 1 267 1 080 1 155
Nettotulos 56 219 275 261 887 563 666 818 458 774
Marginaali 2,8% 3,1% 3,0% 3,0% 11,2% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7% 10,8%
EPS 0,19 0,73 0,91 0,86 2,91 1,81 2,13 2,59 1,44 2,43
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 152 226 319 296 253 232 333 335
Liikearvo 4 702 4 580 2 115 2 263 2 344 2 433 2 297 2 013
Muut varat 8 864 9 723 5 292 5 278 5 492 5 448 5 693 4 182
Tase yhteensä 13 718 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530
Oma pääoma 1 178 1 364 1 637 1 525 1 381 1 615 1 217 898
Vähemmistö 9 9 8 8 -4 -12 -7 0
Korolliset velat 9 280 9 894 3 536 3 533 4 082 4 015 4 453 2 790
Muut vastuut 3 251 3 262 2 545 2 771 2 630 2 495 2 660 2 842
Tase yhteensä 13 718 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 500 1 305 1 291 1 463 1 182 899 1 019 1 120
Investoinnit: Capex -400 -407 -338 -341 -380 -347 -336 -323
Vapaa rahavirta (FCF) 1 100 898 953 1 122 802 552 683 797
Investoinnit: Muut 2 000 -6 790 -30 -313 -223 213 -1 818 0
Investointien jälkeen 3 100 -5 892 923 809 579 765 -1 135 797
Rahoitus: Voitonjako -425 -582 -877 -525 -623 -436 -420 -663
Rahoitus: Muut -2 675 6 389 -34 -546 97 -489 1 657 -257
Rahavarojen muutos 0 -85 12 -262 53 -160 102 -123
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160
Osinkotuotto 3,3% 3,4% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,5%
Osinko/nettotulos 153,7% 162,0% 48,1% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3% 47,8%
Osinko/FCF 38,4% 47,1% 44,8% 34,6% 48,7% 71,4% 53,8% 46,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 22,6 19,5 22,7 27,5 21,2
PE (3v) 26,7 21,7 22,8 28,4 23,8 19,2 21,8 13,1
PE 46,0 47,3 18,2 34,4 23,2 16,1 32,4 13,6
EV/EBIT 17,8 47,0 13,8 23,5 18,3 13,4 17,6 11,3
Oma pääoma/osake 3,93 4,55 5,39 4,93 4,40 5,07 3,82 2,82
P/B 10,7 9,00 9,80 12,63 11,21 8,20 12,26 11,76
ROE 21,5% 17,3% 55,8% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5% 77,6%
ROI 11,3% 5,7% 27,3% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1% 29,4%
Omavaraisuusaste 8,7% 9,5% 21,3% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5% 13,8%
Gearing 769,0% 704,2% 195,6% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5% 273,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 38,69 35,43 37,41 40,90 40,78 46,55 46,36 52,83 57,54 62,23
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Osinkotuotto (ennuste) 3,6% 4,0% 3,7% 3,4% 3,4% 3,0% 3,0% 2,7% 2,4% 2,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,04 -0,54 0,60 0,86 1,61 3,50 2,88 2,91 1,59 1,61
PE 37,2 62,8 47,3 25,3 13,3 16,1 18,2 36,1 38,7
EV/EBIT 22,4 109,0 51,4 47,0 35,4 12,7 12,8 13,8 22,4 25,1
ROE 23,6% -10,2% 11,6% 17,3% 33,4% 61,5% 52,9% 55,8% 30,8% 33,1%
ROI 8,5% 2,2% 5,0% 5,7% 7,7% 25,8% 26,2% 27,3% 18,0% 17,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset