Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 25.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CAMPBELL SOUP COMPANY Ennuste
Osake (25.5.2018) 34,66 Osinko 12 kk 1,40 4,0%
Markkina-arvo (Mrd) 10,5 Osinko/EPS 69% 4v ka
Liikevaihto (M) 8 500 (+7,7%) Osinko/FCF 43% 4v ka
Nettotulos (M) 240 (-72,9%) Omav.aste 9,4%
EPS 0,79 Gearing 702%
PE 43,6 ROE 15,9%
PB 7,6 ROI 4,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CAMPBELL SOUP COMPANY25.5.2018 | 34,66 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 17/30, missä kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta sekä osingon nousun katkeamisesta tilikaudella 2016.

Campbell:n haasteena on liikevaihdon vaimea kehitys – se on pysytellyt noin 7,8 – 8,2 miljardin dollarin välillä ainakin 10 vuoden ajan. Samaan aikaan tuloskunto on vaihdellut noin 500 – 900 miljoonan dollarin välillä. Tilikausilla 2018 ja 2019 liikevaihto kuitenkin nousee, sillä yhtiö hankki Snyder’s-Lance -yhtiön, mikä tuo oman lisänsä Campbell:n lukuihin.

Kasvu on joka tapauksessa tiukassa. Tähän vaikuttavat mm. kuluttajien ruokatottumusten (terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa) ja ostotottumusten muutokset sekä varsin nopeasti muuttuva vähittäismyyjien pelikenttä.

Snyder’s-Lance hankinnan jäljiltä yhtiön velkaisuus on noussut korkeaksi ja velka vastaa noin 65 prosenttia koko taseen loppusummasta. Omavaraisuusaste on laskenut 10 prosentin tasolle ja nettovelkaantumisaste (gearing) on noussut satoihin prosentteihin.

Yhtiön tilikauden 2018 tulosta rasittaa noin 1,0 miljardin dollarin erilaiset alaskirjaukset ja muut kertaluontoiset erät. Näin tunnusluvut ovat valahtaneet heikoiksi (PE=44x ja ROE=15,9%), mikä korostaa yhtiön tämänhetkisiä ongelmia.

Osinkosijoittaja varoo Campbell:n osaketta juuri nyt. Näin siitäkin huolimatta, että ennustettu osinkotuotto on noussut 4 prosentin tasolle. Korkea velkaisuus yhdessä heikon tuloksentekokyvyn kanssa voi jarruttaa lähitulevaisuuden osinkokehitystä.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2018

Campbell:n Q1-Q3/2018:

 • liikevaihto: 6 466 M USD (6 226 M USD / +3,2 %)
 • liiketulos (segmentit): 1 173 M USD (1 266 M USD / -7,3 %)
 • nettotulos: 167 M USD (569 M USD / -71 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 47 M USD (569 M USD / -92 %)

Yhtiön toimitusjohtaja erosi (erotettiin?) välittömästi, mikä alleviivaa yhtiön heikkoa kehitystä ei pelkästään Q3:lla, mutta yleisestikin viime vuosien aikana. Jos Q2:n tulos oli pettymys, niin ei Q3:n tuloskaan antanut aihetta hurraa-huudoille (”We are not satisfied with our financial results. Our performance has been impacted by both execution-related and external challenges”).

Osake laski tulosjulkistuspäivänä noin -12 prosenttia.

Q1-Q3/2018 liikevaihto kasvoi +3 prosenttia, mihin vaikutti Snyder’s-Lance yhtiön tuoma lisä liikevaihtoon. Q3:n liikevaihto kasvoi hankinnan avustuksella +15 prosenttia, joten sekä tilikauden 2018 että etenkin tilikauden 2019 liikevaihdot kasvavat selvästi.

Segmenttikohtainen liiketulos laski -7 prosenttia, mihin vaikutti bruttokatteen lasku 33,5 prosenttiin (Q1-Q3/2017: 37,3 %). Ja heikkoa Q3:sta korostaa se, että bruttokate laski tai suorastaan romahti 29,1 prosenttiin (Q3/2017: 35,9 %). Myytyjen tuotteiden kulut olivat siis selvässä nousussa, mikä käänsi liikevaihdon tuoman kasvun jo heti tuloslaskelman toisella rivillä vertailukautta heikommaksi.

Raportoitu nettotulos romahti vertailukaudesta. Tulos kuitenkin sisältää noin -700 miljoonaa dollaria alaskirjauksia, mitkä liittyvät suurelta osin Bolthouse Farms tuoteperheen porkkanoihin, virvoitusjuomiin sekä salaattikastikkeisiin. Lisäksi tulosta rasittaa noin -60 miljoonan dollarin tehostamisohjelman kulut. Yhtiön itsensä laskema oikaistu tulos ennen veroja oli 1,0 miljardia dollaria (Q1-Q3/2017: 1,13 Mrd USD) eli tässäkin laskua noin -10 prosenttia.

Raportoitu tulos sisältää USA:n verouudistukseen liittyviä hyötyjä noin +120 miljoonan dollarin edestä.

Snyder’s-Lance hankinnan jäljiltä yhtiön velkaisuus on noussut korkeaksi ja velka vastaa noin 65 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tästä syystä myös korkokulut nousivat +14 miljoonaa dollaria Q3:lla.

Näkymät vuodelle 2018

Campbell korjasi arvioitaan tilikaudelle 2018. Orgaanisesti (ilman hankitun Snyder’s-Lance vaikutusta)

 • liikevaihto on edellisvuoden tasolla 0…+1 % (aiemmin -1…+1 %)
 • oikaistu ebit laskee -9…-11 % (aiemmin -5…-7 %)
 • oikaistu eps laskee -1…-3 % (aiemmin +2…+4 %)

Jos huomioidaan Snyder’s-Lance:n vaikutus, niin

 • liikevaihto nousee +10…+11 %
 • oikaistu ebit laskee -6…-8 %
 • oikaistu eps laskee ja on 2,85 – 2,90 USD (2017: 3,04 USD)

Korostetaan vielä, että kyse on nimenomaan oikaistuista EBIT ja EPS tuloksista. Q1-Q3/2018 oikaistu EPS oli 2,62 USD, joten Q4:n oikaistu EPS olisi siten 0,20 – 0,30 USD tasolla.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi kuitenkin olla koko konsernin lukujen tasolla. Campbell Soup Company:llä on kolme segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

 • Americas Simple Meals and Beverages toimii USA:ssa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa laajalla kirjolla Campbell:n tuotevalikoimaa.
 • Global Biscuits & Snacks toimii USA:ssa (keksi-, leivonta-, ja pakastetuotteet), Australiassa ja Aasiassa (einekset ja virvokkeet sekä Arnott’s:n keksit) ja globaalisti (Kelsen keksit).
 • Campbell Fresh -segmentti sisältää porkkanat ja porkkanavalmisteet, kylmät virvoitusjuomat, salaattikastikkeet ja keitot sekä tortillat, sipsit ja dipit.

Hankittu Snyder’s-Lance vaikuttaa nostavasti Global Biscuits & Snacks -segmentin lukuihin Q2/2018 alkaen.

Kuten edellä jo todettiin, niin Campbell arvioi liikevaihdon nousevan +10 prosenttia tilikaudesta 2017. Tämä tarkoittaisi sitä, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 8,7 miljardia dollaria. Yhtiö arvioi oikaistun EPS:n olevan 2,85 – 2,90 dollaria (2017: 3,04 USD). Q1-Q3/2018 oikaistu EPS oli 2,62 dollaria, joten Q4:n oikaistu EPS olisi siten 0,20 – 0,30 dollarin tasolla.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Americas Simple Meals & Beverages 4 300 876 1 010 1 196 1 218 4 257 798 966 1 215 1 278
Muutos (%) 1,0% 9,8% 4,6% -1,6% -4,7% -2,8% -5,2% -3,3% -1,8% -1,8%
Global Biscuits & Snacks 3 200 903 862 726 709 2 666 641 639 696 690
Muutos (%) 20,0% 40,9% 34,9% 4,3% 2,8% 2,4% -3,2% 5,1% 2,1% 5,8%
Campbell Fresh 1 000 258 251 257 234 967 225 248 260 234
Muutos (%) 3,4% 14,7% 1,2% -1,2% 0,0% -4,9% 0,9% -5,7% -7,8% -6,0%
YHTEENSÄ 8 500 2 037 2 123 2 179 2 161 7 890 1 664 1 853 2 171 2 202
Muutos (%) 7,7% 22,4% 14,6% 0,4% -1,9% -1,4% -3,6% -0,9% -1,4% 0,0%

Yhtiön antaman liikevaihtoennusteen mukaan Q4:n liikevaihdon pitäisi olla noin 2,25 miljardia dollaria. Itse olen päätynyt selvästi alempaan arvioon eli noin 2,0 miljardiin dollariin. Tämäkin arvio tuntuu hurjalta, sillä liikevaihdon pitäisi kasvaa yli +20 prosenttia Q4/2017 nähden.

Ehkä hankittu Snyder’s-Lance tuo vieläkin kovemman liikevaihtolisän Global Biscuits & Snacks -segmentin lukuihin. Segmentin liikevaihto kasvoi Q3:lla +223 miljoonaa dollaria ja olen Q4:lle asettanut tätäkin korkeamman kasvun eli +262 miljoonaa dollaria. Yhtiön antaman ennusteen perusteella segmentin liikevaihdon pitäisi olla noin 1,1 miljardia, kun oma ennusteeni on 0,9 miljardia dollaria.

Näin koko tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi voidaan asettaa 8,5 – 8,7 miljardia dollaria, joka sisältää sekä yhtiön että oma arvioni.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos (ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi) ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna. Muut-erä sisältää erilaisia kertaluontoisia alaskirjauksia, tehostustoimenpiteiden kuluja jne.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Americas Simple Meals & Beverages 1 015 188 217 282 328 1 111 196 224 311 380
Muutos (%) -8,6% -4,1% -3,1% -9,3% -13,7% 3,9% 2,6% -0,4% 7,2% 4,7%
Global Biscuits & Snacks 510 128 123 139 120 463 111 100 137 115
Muutos (%) 10,2% 15,3% 23,0% 1,5% 4,3% 9,7% 37,0% 16,3% -2,8% 0,9%
Campbell Fresh -50 -14 -19 -11 -6 -9 -8 1 -3 1
Muutos (%)
YHTEENSÄ 1 475 302 321 410 442 1 565 299 325 445 496
Muutos (%) -5,8% 1,0% -1,2% -7,9% -10,9% 0,9% 6,8% 0,3% -1,5% 0,2%
Marginaali 17,4% 14,8% 15,1% 18,8% 20,5% 19,8% 18,0% 17,5% 20,5% 22,5%
Muut -1 150 -157 -796 -167 -30 -165 141 -27 -240 -39
YHTEENSÄ 325 145 -475 243 412 1 400 440 298 205 457

Odotan, että Campbell Fresh -segmentti jatkaa hienoisella tappiolla myös Q4:n. Ja kokonaisuuden kannalta tämän segmentin luvut eivät tällä hetkellä juurikaan vaikuta suuntaan taikka toiseen.

Tilikauden Q1 – Q3 aikana yhtiön bruttokate on ollut paineessa ja Q3:lla se suorastaan romahti kulutason nousun seurauksena. Global Biscuits & Snacks -segmentin liiketulokseen vaikuttaa em. yrityshankinta, joten oletan tämän segmentin lukujen jatkavan edelleen kasvuaan. Ja kuten liikevaihdon kohdalla, niin tässäkin olen hieman varovaisella linjalla ja arvioin Snyder’s-Lance tuovan noin +20 miljoonan dollarin lisän segmentin liiketulokseen. Mutta, jos liikevaihto onkin sen +200 miljoonaa dollaria omaa arviotani korkeampi, niin silloin voi hyvin perustellusti odottaa, että arvioimani liiketulos on myös 10 – 20 miljoonaa dollaria parempi.

Kokonaisuutena segmenttien tuoma liiketulos tilikaudelle 2018 on noin 1,5 miljardia dollaria eli noin -5,8 prosentin laskua tilikauteen 2017 nähden. Yhtiö itse arvioi, että oikaistu EBIT olisi noin -6…-8 prosenttia alhaisempi – ja jos, tämä segmenttien perusteella laskettu liiketulos vastaa kutakuinkin oikaistua EBIT:iä, niin silloin arvioni osuu lähelle yhtiön ennustetta.

Varsinainen liiketulos (ebit) riippuu viimeiselle kvartaalille kirjattavista kertaluontoisista eristä. Jotta ennustelaskelman voi viedä loppuun asti, niin olen karkeasti arvioinut muut-erän olevan noin -1,1 – 1,2 miljardia dollaria tilikaudelle 2018. Näin varsinaisena liiketulosennusteena on 325 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 325 145 -475 243 412 1 400 440 298 205 457
Korkokulut -150 -45 -42 -32 -30 -107 -23 -28 -28 -28
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 175 100 -517 211 382 1 293 417 270 177 429
Verot 65 -25 124 74 -107 -406 -99 -94 -76 -137
Nettotulos 240 75 -393 285 275 887 318 176 101 292

Yhtiön velkaantuminen näkyy korkokulujen nousuna aiempien kvartaalien noin 28 miljoonasta arvioituun noin 45 – 50 miljoonaan dollariin.

Q4/2018 ennustamani liiketulos oli 145 miljoonaa dollaria – jota yhtiön erinäiset alaskirjaukset voivat heilauttaa suurestikin. Korkokulujen jälkeen Q4:n tulos ennen veroja olisi noin 100 miljoonaa dollaria, josta verojen jälkeen tulisi nettotulokseksi noin 75 miljoonaa dollaria. Koko tilikauden 2018 nettotulokseksi olen saanut 240 miljoonaa dollaria.

Q4:n nettotulos tarkoittaisi noin 0,25 dollarin EPS:iä. Yhtiön arvioiden perusteella oikaistu EPS Q4:lle pitäisi olla noin 0,20 – 0,30 dollaria.

Olin liiketulosta laskiessa asettanut -157 miljoonaa dollaria ”Muut”-erään, joten kysymyksenä pitää esittää, että onko tämä sellainen erä, joka on oikaistu pois EPS:iä laskettaessa? Jos näin on, niin silloin tuloksen pitäisi olla selvästi tappiollinen, jotta oikaisu vetäisi sen noin +75 miljoonaan dollariin.

Campbell:n kohdalla korostuu oikeastaan se, että tarkkojen lukujen sijaan tärkeämpää on yrittää selvittää yhtiön tuloksentekokykyä ja sen kehitystä pitkällä aikavälillä.

Ennusteiden kehitys

Campbell on antanut seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

Tilikausi 2017

 • 11/2016: liikevaihto +0…1 % ja oikaistu EBIT +1…4 %
 • 02/2017: (ei muutosta)
 • 05/2017: liikevaihto -1…0 % ja oikaistu EBIT +2…4 %
 • TOTEUTUMA: liikevaihto -0,9 % ja oikaistu EBIT +1,7 %

Tilikausi 2018

 • 09/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -1…+1 %
 • 11/2017: liikevaihto -2 – 0 % ja oikaistu EBIT -4…-2 %
 • 02/2018: liikevaihto -1…+1 % ja oikaistu EBIT -7…-5 %
 • 05/2018: liikevaihto +10…+11 % ja oikaistu EBIT -6…-8 % (hankittu Snyder’s-Lance vaikutus huomioiden)

Tuloksen kehitys

Campbell:n liikevaihto on polkenut paikallaan ollen noin 8 miljardia dollaria viimeisten vuosien aikana. Myös tilikaudella 2018 orgaaninen kasvu jäänee nollaan, mutta hankittu Snyder’s-Lance tuo noin +10 prosentin lisän liikevaihtoon. Tämä tarkoittaa myös sitä, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaa selvästi.

cpb-tuloslaskelma-q32018

Myös nettotulos on ollut pääsääntöisesti 600 – 800 miljoonassa dollarissa pitkän aikaa. Vaikka yhtiö tekee tasaista tulosta hyvällä marginaalilla, niin Campbell:n kohdalla pitää nostaa esiin kysymys: mistä kasvua?

Tilikauden 2018 nettotulos sisältää USA:n verouudistuksen tuomaa lisää noin +120 miljoonaa dollaria. Lisäksi tulosta rasittaa yhteensä noin 0,8 – 1,0 miljardin dollarin kertaluontoiset erät ja alaskirjaukset, minkä johdosta raportoitu tulos jäänee noin 200 – 300 miljoonan dollarin tasolle.

Campbell:lla on käynnissä säästöohjelma, millä pyritään samaan 500 miljoonan dollarin vuosisäästöt tilikauteen 2020 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, kun muistetaan se, että yritys on tehnyt noin 600 – 800 miljoonan dollarin tulosta viime vuosien aikana.

Tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella laskettu PE-luku on 43,6x, mutta kuten todettu, niin tulosta painaa erilaiset kertaluontoiset erät. Sen sijaan 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 16,6x – 18,6x eli osake olisi näiden perusteella kohdalleen hinnoiteltu.

Tai ainakin siltä se näyttää. Mutta, kun huomioidaan yhtiön heikot kasvunäkymät, niin silloin näitäkin kertoimia voi pitää korkeina.

cpb-roe-roi-q32018

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla, jos oikaistaan tilikauden 2018 alaskirjaukset yms. tekijät pois. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 2,3 miljardin dollarin liikearvoon. Liikearvon määrä on poimittu Q2/2018 raportin tiedoista eikä se sisällä Snyder’s-Lance:n hankinnasta aiheutunutta liikearvoa.

Liikearvo on noin 20 prosentin tasolla koko taseesta, jota voidaan pitää hieman korkeana. On hyvä huomata, että liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi noin 20 – 30 prosenttia nykyisestä tulostasosta pitäen sen kuitenkin edelleen voitollisena.

cpb-liikearvo-q32018

Snyder’s-Lance:n hankinta nosti korolliset velat 9,8 miljardiin dollariin, mikä vastaa jo noin 65 prosenttia koko taseen loppusummasta.

cpb-velkaisuus-q32018

Omavaraisuusaste on noin 10 prosentin tasolla, kun tavoitetasona voidaan pitää yli 40 prosentin omavaraisuusastetta. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on korkealla tasolla eli noin 700 prosentissa. Alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä. Näin tunnuslukujen valossa Campbell on erittäin velkainen yhtiö.

Rahavirta

Campbell:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 1,1 miljardista dollarista nykyiseen noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin. Mikäli rahavirta pysyy tällä uudella tasolla, niin sitä voidaan pitää hyvänä merkkinä. Tehostusohjelmien vaikutus näkyy rahavirtojen kasvuna. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, millaisen vaikutuksen hankittu Snyder’s-Lance tuo rahavirtoihin.

cpb-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 750 miljoonasta dollarista nykyiseen noin 900 miljoonaan dollariin. Kehitystä on auttanut liiketoiminnan rahavirran hyvä kehitys, mutta myös se, että capex-investoinnit ovat olleet noin 340 miljoonan dollarin tasolla useamman vuoden ajan. Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit nousevat noin 440 miljoonaan dollariin tilikaudella 2018.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Vuosien 2010 – 2017 aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden ostot) noin 5,2 miljardia dollaria. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 6,5 miljardia dollaria eli keskimäärin voitonjakoon on käytetty noin 80 prosenttia vapaista rahavirroista.

Pelkkien osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on sen sijaan ollut noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään.

Jos yhtiö lopettaa omien osakkeiden ostot, niin silloin osinkojen jälkeen velkojen lyhennyksiin jää noin 400 – 500 miljoonaa dollaria per vuosi. Näin velkojen maksuun kuluisi noin 20 vuotta – olettaen, että osinkojen jälkeiset rahavirrat pysyvät nykyisellä tasolla. Jatkon kannalta onkin tärkeää se, miten liiketoiminnan rahavirta kehittyy.

Osinko

Campbell:n osinko pysyi tilikausina 2014 – 2016 samalla tasolla eli 1,248 dollarissa, ja sitä ennen se oli parin vuoden ajan 1,16 dollarissa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosentissa (ja vapaaseen rahavirtaan noin 45 – 50 %) viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2018 0,350 7/2017 0,350 7/2016 0,312
10/2018 (e) 0,350 10/2017 0,350 10/2016 0,350
1/2019 (e) 0,350 1/2018 0,350 1/2017 0,350
4/2019 (e) 0,350 4/2018 0,350 4/2017 0,350
YHTEENSÄ 1,400 1,400 1,362
+0,0% +2,8% +9,1%

Kvartaaliosinko on pysynyt 0,35 dollarissa jo 7 kvartaalia peräkkäin, niin lähden siitä, että osinko pysyy tällä tasolla vielä jonkin aikaa. Heinäkuun osingoksi tulikin jälleen 0,35 dollaria, joka irtoaa 12.7.2018 ja se maksetaan 30.7.2018.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennusteena on 1,40 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (34,66 USD) noin 4,0 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön osakemäärä on laskutrendissä ja yhtiö käytti Q1-Q3/2018 noin 86 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+73) sekä osingonmaksuilla (-106). Oikaisu on yhteensä -33 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (25.5.2018) 34,66 52,83 62,27 49,31 41,59 46,80 33,11 33,05
Lkm (000) 302 000 305 000 311 000 313 000 316 000 317 000 319 000 329 000
Markkina-arvo (Mrd) 10,47 16,11 19,37 15,43 13,14 14,84 10,56 10,87
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Americas Simple Meals & Beverages 4 300 4 257 4 380 4 483 4 588
Global Biscuits & Snacks 3 200 2 666 2 564 2 631 2 725
Campbell Fresh 1 000 967 1 017 968 955
Muut
YHTEENSÄ 8 500 7 890 7 961 8 082 8 268
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Americas Simple Meals & Beverages 1 015 1 111 1 069 948 1 030
Global Biscuits & Snacks 510 463 422 383 366
Campbell Fresh -50 -9 60 61 68
Muut -1 050 -165 -591 -338 -197
YHTEENSÄ 425 1 400 960 1 054 1 267
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 035 6 466 8 500 7 890 7 961 8 082 8 268 8 052 7 175 7 143
Liikevoitto 145 180 325 1 400 960 1 054 1 267 1 080 1 155 1 212
Nettotulos 75 167 240 887 563 666 818 458 774 805
Marginaali 3,7% 2,6% 2,8% 11,2% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7% 10,8% 11,3%
EPS 0,25 0,55 0,79 2,91 1,81 2,13 2,59 1,44 2,43 2,45
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 166 319 296 253 232 333 335 484
Liikearvo 2 259 2 115 2 263 2 344 2 433 2 297 2 013 2 133
Muut varat 12 158 5 292 5 278 5 492 5 448 5 693 4 182 4 245
Tase yhteensä 14 583 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530 6 862
Oma pääoma 1 370 1 637 1 525 1 381 1 615 1 217 898 1 088
Vähemmistö 8 8 8 -4 -12 -7 0 8
Korolliset velat 9 843 3 536 3 533 4 082 4 015 4 453 2 790 3 084
Muut vastuut 3 362 2 545 2 771 2 630 2 495 2 660 2 842 2 682
Tase yhteensä 14 583 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323 6 530 6 862
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 350 1 291 1 463 1 182 899 1 019 1 120 1 142
Investoinnit: Capex -450 -338 -341 -380 -347 -336 -323 -272
Vapaa rahavirta (FCF) 900 953 1 122 802 552 683 797 870
Investoinnit: Muut -6 800 -30 -313 -223 213 -1 818 0 11
Investointien jälkeen -5 900 923 809 579 765 -1 135 797 881
Rahoitus: Voitonjako -525 -877 -525 -623 -436 -420 -663 -1 001
Rahoitus: Muut 6 425 -34 -546 97 -489 1 657 -257 301
Rahavarojen muutos 0 12 -262 53 -160 102 -123 181
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160 1,145
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160 1,160 1,145
Osinkotuotto 4,0% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5% 3,5% 3,5%
Osinko/nettotulos 176,2% 48,1% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3% 47,8% 46,8%
Osinko/FCF 47,0% 44,8% 34,6% 48,7% 71,4% 53,8% 46,4% 43,3%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 16,6 22,7 27,5 21,2 16,4
PE (3v) 18,6 22,8 28,4 23,8 19,2 21,8 13,1 13,7
PE 43,6 18,2 34,4 23,2 16,1 32,4 13,6 13,5
Oma pääoma/osake 4,56 5,39 4,93 4,40 5,07 3,82 2,82 3,33
P/B 7,60 9,80 12,63 11,21 8,20 12,26 11,76 9,92
ROE 15,9% 55,8% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5% 77,6% 79,5%
ROI 4,0% 27,3% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1% 29,4% 30,7%
Omavaraisuusaste 9,4% 21,3% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5% 13,8% 16,0%
Gearing 702,2% 195,6% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5% 273,4% 237,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset