Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 4.6.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2020 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CAMPBELL SOUP COMPANY Ennuste
Osake (4.6.2020) 48,82 Osinko 12 kk 1,400
Markkina-arvo (Mrd) 14,8 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 8 600 (+6,1%) Osinko/EPS 56% 4v ka
Nettotulos (M) 1 700 (+705,7%) Osinko/FCF 43% 4v ka
EPS 5,59 Omav.aste 21%
PE 8,7 Gearing 205%
EV/EBIT 16,5 ROE 91%
PB 5,6 ROI 13%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CAMPBELL SOUP COMPANY4.6.2020 | 48,82 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 19/30, missä kohtalaisia pisteitä laskee korkea liikearvo ja velkaisuus sekä osingon heikko kehitys.

Campbell:n haasteena on liikevaihdon vaimea kehitys – se on pysytellyt noin 7,8 – 8,2 miljardin dollarin välillä ainakin 10 vuoden ajan. Samaan aikaan tuloskunto on vaihdellut noin 500 – 900 miljoonan dollarin välillä. Tilikausilla 2018 ja 2019 liikevaihto kuitenkin nousi, sillä yhtiö hankki Snyder’s-Lance -yhtiön, mikä toi oman lisänsä Campbell:n lukuihin.

Kasvu on joka tapauksessa tiukassa. Tähän vaikuttavat mm. kuluttajien ruokatottumusten (terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa) ja ostotottumusten muutokset sekä varsin nopeasti muuttuva vähittäismyyjien pelikenttä.

Snyder’s-Lance hankinnan jäljiltä yhtiön velkaisuus on noussut korkeaksi ja velka vastaa noin 50 – 60 prosenttia koko taseen loppusummasta. Omavaraisuusaste on laskenut 20 prosentin tasolle ja nettovelkaantumisaste (gearing) on noussut satoihin prosentteihin.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemialla oli positiivinen vaikutus Campbellin Q1:n kysyntään ja liiketulokseen. Yhtiön kulutaso nousi hieman yhtiön vastatessa kasvaneeseen kysyntään sekä tehtyihin työolosuhteiden järjestelyihin.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö on viivästyttänyt investointejaan ja on noudattanut tarkkaa kulukuria.

Campbell nosti maksuvalmiuttaan niin, että käteistä oli Q3/2020 lopussa 1,3 miljardia dollaria, kun Q2:n lopussa käteistä oli noin 60 miljoonaa dollaria. Käteisen määrän kasvu näkyy velkaisuuden nousuna 6,7 miljardiin dollariin (Q2/2020: 5,8 Mrd USD).

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Yhtiön tilikauden 2020 jatkuvien toimintojen ennusteet ovat:

 • Liikevaihto: kasvaa 5,5 – 6,5 % (2019: 8 107 M USD)
 • Oikaistu EBIT: kasvaa +12…+14% (2019: 1 266 M USD)
 • Oikaistu EPS: 2,87 – 2,92 USD (2019: 2,30 USD)

Yhtiö muistuttaa, että pandemialla voi olla negatiivisia vaikutuksia yhtiöön, varsinkin jos tilanne pitkittyy:

 • Yhtiön tuotanto voi häiriintyä sairaustapausten taikka raaka-aineiden saatavuuden katkosten johdosta.
 • Samasta syystä tuotteiden jakelussa voi olla haasteita.
 • Kuluttajien kulutustottumusten muutos kauppojen omien ns. private label -tuotteisiin

Tilikausi 2020

Campbell:n Q1-Q3/2020:

M USD Q3/20 Q3/19 Q1-Q3/20 Q1-Q3/19
Liikevaihto 2 238 1 953 14,6% 6 583 6 327 4,0%
Liiketulos (ebit) 273 245 11,4% 940 896 4,9%
Nettotulos (jatkuvat) 166 123 35,0% 506 479 5,6%
Nettotulos (raportoitu) 168 84 1 542 219
EPS (USD) 0,55 0,28 5,07 0,73

Q3:n liikevaihto nousi 14,6 prosenttia ja huomioiden myydyt liiketoiminnot, niin orgaaninen kasvu olisi ollut 17 prosenttia. Yhtiön tuotteiden kysyntä kasvoi selvästi, kun ihmiset hamstrasivat ruokatarvikkeita pandemian alkaessa.

Q3:n liiketulos oli 273 miljoonaa dollaria (Q3/2019: 245 M USD), missä on hyvä huomata 68 miljoonaa dollaria suuremmat kertaluontoiset erät. Näitä eriä nosti eläkevastuiden nousu sekä polttoaineisiin liittyvien suojausten käyvän arvon muutokset.

Jatkuvien toimintojen Q3:n nettotulos kasvoi 35 prosenttia eli liiketulosta vauhdikkaammin alempien rahoituskulujen johdosta (55 vs 89 M EUR).

Pandemian vauhdittaessa myyntiä, yhtiö nosti näkymäennusteitaan aiemmasta. Nyt yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan +5,5…6,5 prosenttia (aiemmin -1…+1%) ja oikaistun liiketuloksen +12…14% (aiemmin +2…+4%).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q4/20e Q4/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 017 1780 13,3% 8 600 8 107 6,1%
Liiketulos (ebit) 285 83 243,4% 1 225 979 25,1%
Nettotulos (jatkuvat) 169 -5 675 474 42,4%
Nettotulos (raportoitu) 158 -8 1 700 211
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 1,40 1,40

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Campbell Soup Company: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys

Campbell on antanut seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

Tilikausi 2020

 • 09/2019: liikevaihto +1…3% ja oikaistu EBIT +2…4 %
 • 12/2019: liikevaihto -1…+1% ja oikaistu EBIT +2…4 %
 • 03/2020: (ei muutosta)
 • 06/2020: liikevaihto +5,5…6,5% ja oikaistu EBIT +12…+14%

Tuloksen kehitys

Oheisissa kaavioissa on käytetty tilikauden 2019 vuosikertomuksessa raportoituja oikaistuja liikevaihtolukemia. Oikaisuissa on huomioitu myydyt sekä muut lopetetut toiminnot.

Tilikauden 2018 nettotulos sisälsi USA:n verouudistuksen tuomaa lisää noin +126 miljoonaa dollaria. Hankittu Snyder’s-Lance näkyi sekä tilikauden 2018 että 2019 liikevaihdon selvänä kasvuna.

Tilikauden 2019 liikevaihdon ja tuloksen määrään vaikuttivat uudelleenjärjestelytoimenpiteet. Näiden järjestelyiden varsinainen vaikutus tuntuu tilikaudella 2020, kun yritysmyynnit saadaan toteutettua.

cpb-tuloslaskelma-q32020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 8,5 – 8,7 miljardia ja jatkuvien toimintojen nettotulos noin 625 – 725 miljoonaa dollaria. Kaavioon on merkitty myytyjen toimintojen tuotot ja siitä johtuen tulosennuste on noin 1,7 miljardia dollaria.

Jatkuvien toimintojen tulosennusteiden mukaan laskettu tulosmarginaali olisi noin 7,8 prosenttia. Viimeisen 10 vuoden aikana marginaali on ollut noin 6 – 11 prosentissa, joten siinä mielessä jatkuvien toimintojen marginaali alkaa olemaan jo ”oikealla” tasolla.

Ennusteen perusteella jatkuvien toimintojen EPS olisi 2,22 dollaria ja PE-luku olisi 22,0x eli osake olisi hieman koholleen hinnoiteltu.

cpb-roe-roi-q32020

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 4,0 miljardin dollarin liikearvoon. Aiemmin liikearvo oli 2,1 miljardia euroa, mutta hankittu Snyder’s-Lance nosti sen tasoa. Uudelleenjärjestelyiden johdosta liikearvoon on tehty ja todennäköisesti vielä tehdään alaskirjauksia, joka näkyy sitten tuloksessa.

cpb-liikearvo-q32020

Snyder’s-Lance:n hankinta nosti korolliset velat 9,9 miljardiin dollariin. Yhtiön toimintojen myyntien johdosta velkaisuus on laskenut Q3/2020 lopussa noin 6,7 miljardiin dollariin.

cpb-velkaisuus-q32020

Vaikka velkaisuus on laskenut, niin velkaisuuden tunnusluvut ovat vielä heikoilla tasolla:

 • omavaraisuusaste: 21 % (hyvä > 40 %)
 • nettovelkaantumisaste eli gearing 200 % (hyvä < 100 %)

Tunnuslukujen valossa Campbell on edelleen varsin velkainen yhtiö.

Rahavirta

Campbell:n liiketoiminnan rahavirta on noussut 10 vuoden takaisesta noin 1,1 miljardista dollarista nykyiseen noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin. Mikäli rahavirta pysyy tällä uudella tasolla, niin sitä voidaan pitää hyvänä merkkinä. Tehostus- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteiden vaikutus näkyy rahavirtojen kasvuna.

cpb-rahavirta-q32020

Vapaa rahavirta (FCF) on samassa ajassa noussut noin 850 miljoonasta dollarista nykyiseen noin 1 000 miljoonaan dollariin. Kehitystä on auttanut liiketoiminnan rahavirran hyvä kehitys, mutta myös se, että capex-investoinnit ovat olleet noin 350 miljoonan dollarin tasolla useamman vuoden ajan. Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit ovat noin 350 miljoonaa dollaria tilikaudella 2020.

Merkillepantavaa on se, että rahavirroissa yhtiön haasteet eivät ole näkyneet ollenkaan. Vapaa rahavirta riittää helposti osinkojen maksuun, sillä osingot ovat vain noin 45 – 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Osinkojen jälkeen rahaa jää noin 500 miljoonaa dollaria, jolla nykyistä velkataakkaa voisi lyhentää. Velkaisuuden lasku näkyy myös siinä, että velat saataisiin hoidettua varsin kohtuullisessa ajassa eli noin 10 – 12 vuodessa, kun aikaisemmin lukema oli noin 20 vuotta.

Osinko

Campbell:n osinko on nyt pysynyt 1,40 dollarissa kolmen vuoden ajan aina tilikaudesta 2017 alkaen. Tätä ennen osinko pysyi pitkään 1,25 dollarissa. Osinko on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosenttia tuloksesta ja 45 – 50 prosenttia vapaista rahavirroista viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q32020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Campbell Soup Company: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2020 0,350 7/2019 0,350 7/2018 0,350
10/2020 (e) 0,350 10/2019 0,350 10/2018 0,350
1/2021 (e) 0,350 1/2020 0,350 1/2019 0,350
4/2021 (e) 0,350 4/2020 0,350 4/2019 0,350
YHTEENSÄ 1,400 1,400 1,400
+0,0% +0,0% +0,0%

Kesän kvartaaliosinko on 0,35 dollaria ja se irtoaa 14.7.2020 ja maksetaan 3.8.2020.

Kvartaaliosinko on pysynyt 0,35 dollarissa jo 16 kvartaalia peräkkäin, niin lähden siitä, että osinko pysyy tällä tasolla vielä jonkin aikaa. Pandemiasta johtuen osingon leikkaaminen voi olla myös mahdollista, joten tämä on hyvä muistaa. Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteena on 1,40 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (48,82 USD) noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+158) sekä osingonmaksuilla (-106). Oikaisu on yhteensä +52 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Lisäksi segmenttien mukaisesti laskettu liikevaihto eroaa oikaisusta liikevaihdosta. Näin siksi, että yhtiö ei ole raportoinut segmenttien oikaistua liikevaihtoa kaikilta vuosilta.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (4.6.2020) 48,82 41,34 40,90 52,83 62,27 49,31 41,59 46,80
Lkm (000) 304 000 302 000 302 000 305 000 311 000 313 000 316 000 317 000
Markkina-arvo (Mrd) 14,84 12,48 12,35 16,11 19,37 15,43 13,14 14,84
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Meals & Beverages 975 902 988 1 111 1 069
Snacks 575 515 383 463 422
Muut -325 -438 -361 -165 -591
YHTEENSÄ 1 225 979 1 010 1 409 900
Lopetetut toiminnot -721 -9 60
YHTEENSÄ 1 225 979 289 1 400 960
TULOS­LASKELMA Q4/20e Q1-Q3/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 017 6 583 8 600 8 107 6 615 5 837 7 961 8 082 8 268 8 052
Liikevoitto 285 940 1 225 979 1 010 1 431 960 1 054 1 267 1 080
Nettotulos 158 1 542 1 700 211 261 887 563 666 818 458
Marginaali 7,8% 23,4% 19,8% 2,6% 3,9% 15,2% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7%
EPS 0,52 5,07 5,59 0,70 0,86 2,91 1,81 2,13 2,59 1,44
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 294 179 226 319 296 253 232 333
Liikearvo 3 981 4 017 4 580 2 115 2 263 2 344 2 433 2 297
Muut varat 7 495 8 952 9 723 5 292 5 278 5 492 5 448 5 693
Tase yhteensä 12 770 13 148 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323
Oma pääoma 2 627 1 103 1 364 1 637 1 525 1 381 1 615 1 217
Vähemmistö 6 9 9 8 8 -4 -12 -7
Korolliset velat 6 695 8 712 9 894 3 536 3 533 4 082 4 015 4 453
Muut vastuut 3 442 3 324 3 262 2 545 2 771 2 630 2 495 2 660
Tase yhteensä 12 770 13 148 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 400 1 398 1 305 1 291 1 463 1 182 899 1 019
Investoinnit: Capex -325 -384 -407 -338 -341 -380 -347 -336
Vapaa rahavirta (FCF) 1 075 1 014 898 953 1 122 802 552 683
Investoinnit: Muut 2 500 537 -6 790 -30 -313 -223 213 -1 818
Investointien jälkeen 3 575 1 551 -5 892 923 809 579 765 -1 135
Rahoitus: Voitonjako -430 -431 -582 -877 -525 -623 -436 -420
Rahoitus: Muut -2 750 -1 160 6 389 -34 -546 97 -489 1 657
Rahavarojen muutos 395 -40 -85 12 -262 53 -160 102
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160
Osinkotuotto 2,9% 3,4% 3,4% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5%
Osinko/nettotulos 25,0% 200,4% 162,0% 48,1% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3%
Osinko/FCF 39,6% 41,7% 47,1% 44,8% 34,6% 48,7% 71,4% 53,8%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 20,3 22,6 19,5 22,7 27,5
PE (3v) 20,5 27,6 21,7 22,8 28,4 23,8 19,2 21,8
PE 8,7 59,2 47,3 18,2 34,4 23,2 16,1 32,4
EV/EBIT 16,5 21,5 21,8 13,5 23,5 18,3 13,4 17,6
Oma pääoma/osake 8,66 3,68 4,55 5,39 4,93 4,40 5,07 3,82
P/B 5,6 11,23 9,00 9,80 12,63 11,21 8,20 12,26
ROE 90,8% 17,0% 17,3% 55,8% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5%
ROI 12,8% 9,3% 12,3% 27,9% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1%
Omavaraisuusaste 20,6% 8,5% 9,5% 21,3% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5%
Gearing 205,1% 767,4% 704,2% 195,6% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18
Osake (päätösarvo) 49,98 48,39 46,27 41,34 38,69 35,43 37,41 40,90 40,78 46,55
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Osinkotuotto (ennuste) 2,8% 2,9% 3,0% 3,4% 3,6% 4,0% 3,7% 3,4% 3,4% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,05 4,77 0,61 0,70 1,04 -0,54 0,60 0,86 1,61 3,50
PE 9,9 10,1 76,1 59,0 37,2 62,8 47,3 25,3 13,3
EV/EBIT 20,2 20,6 22,9 21,4 18,1 19,3 21,5 21,8 18,3 13,0
ROE 80,4% 76,8% 13,7% 17,0% 23,6% -10,2% 11,6% 17,3% 33,4% 61,5%
ROI 10,3% 10,4% 9,3% 9,3% 10,5% 12,5% 11,9% 12,3% 14,8% 25,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus