Campbell Soup Company sijoituskohteena

Päivitetty 31.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus. Campbell Soup Company:n tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.8.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Campbell Soup Company markkinoi ja valmistaa korkealaatuisia elintarvikkeita ja virvoitusjuomia. Campbell on ehkä parhaiten tunnettu purkitetusta tomaattikeitostaan ja sen punavalkoisesta etiketistä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CAMPBELL SOUP COMPANY Ennuste
Osake (31.8.2019) 45,00 Osinko 12 kk 1,400
Markkina-arvo (Mrd) 13,5 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 8 700 (-4,9%) Osinko/EPS 84% 4v ka
Nettotulos (M) 650 (+208,1%) Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 2,16 Omav.aste 10%
PE 20,8 Gearing 619%
EV/EBIT 19,0 ROE 53%
PB 10,1 ROI 12%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CAMPBELL SOUP COMPANY31.8.2019 | 45,00 USD
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Campbell:n Talousmentor-arvoluku on 13/30, missä heikkoja pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys. Pisteitä lähtee myös korkeasta liikearvosta ja velkaisuudesta sekä osingon nousun katkeamisesta tilikaudella 2016.

Campbell:n haasteena on liikevaihdon vaimea kehitys – se on pysytellyt noin 7,8 – 8,2 miljardin dollarin välillä ainakin 10 vuoden ajan. Samaan aikaan tuloskunto on vaihdellut noin 500 – 900 miljoonan dollarin välillä. Tilikausilla 2018 ja 2019 liikevaihto kuitenkin nousi, sillä yhtiö hankki Snyder’s-Lance -yhtiön, mikä toi oman lisänsä Campbell:n lukuihin.

Kasvu on joka tapauksessa tiukassa. Tähän vaikuttavat mm. kuluttajien ruokatottumusten (terveellisempää ja luonnonmukaisempaa ruokaa) ja ostotottumusten muutokset sekä varsin nopeasti muuttuva vähittäismyyjien pelikenttä.

Snyder’s-Lance hankinnan jäljiltä yhtiön velkaisuus on noussut korkeaksi ja velka vastaa noin 65 – 70 prosenttia koko taseen loppusummasta. Omavaraisuusaste on laskenut 10 prosentin tasolle ja nettovelkaantumisaste (gearing) on noussut satoihin prosentteihin.

Campbell on tekemässä isoja järjestelyitä toimintojensa järkeistämiseksi. Campbell Fresh on myyty ja Campbell International toiminnoista on tehty kauppa, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Näistä yhtiö saa reilu 3 miljardia dollaria, jolla se vähentää korkeaa velkaisuuttaan.

Näiden järjestelyiden myötä yhtiön liikevaihto palaa jälleen noin 8 miljardin dollarin tasolle eli kasvu on jatkossakin tiukassa.

Osinkosijoittaja varoo Campbell:n osaketta juuri nyt. Korkea velkaisuus yhdessä heikon tuloksentekokyvyn kanssa voi jarruttaa lähitulevaisuuden osinkokehitystä.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2019

Campbell:n Q1-Q4/2019:

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 2 024 1 992 2% 9 153 7 735 18%
Liiketulos (ebit) 83 252 -67% 979 1 010 -3%
Nettotulos (jatkuvat) -5 126 474 724 -35%
EPS (USD, jatkuvat) -0,02 0,42 1,57 2,40

Campbell kertoi aiemmin kesällä, että se on päässyt sopimukseen Campbell Internationalin sekä Kelsen liiketoimintojen myynnistä. Kaupat toteutunevat vielä vuoden 2019 aikana. Aiemmin tilikauden aikana yhtiö myi Campbell Fresh -liiketoiminnot. Yhtiö saa näistä noin 3 miljardia dollaria, jolla se lyhentää varsin korkeaksi noussutta velkataakkaansa.

Koko tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi +18 prosenttia, mitä tuki hankitut liiketoimet. Liiketoimintojen myynnin johdosta yhtiö arvioi tilikauden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan +1…+3 prosenttia (2019: 8,1 Mrd USD, jatkuvat).

Tilikauden 2019 raportoitu liiketulos laski hieman, mitä painoi Q4:n heikko tulos. Tähän vaikutti mm. -122 miljoonan dollarin eläkevastuiden muutos (2018: +177 M USD), kustannussäästöohjelman kulut (-22 M USD) ja alaskirjaus Euroopan toimintoihin liittyen (-16 M USD). Yhtiö kertoi, että vertailukelpoinen liiketulos kasvoi +1 prosenttia tilikauteen 2018 nähden.

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiön tilikauden 2020 jatkuvien toimintojen ennusteet ovat:

  • Liikevaihto: kasvaa +1…+3 % (2019: 8 107 M USD)
  • Oikaistu EBIT: kasvaa +2…+4%  (2019: 1 266 M USD)
  • Oikaistu EPS: 2,50 – 2,55 USD (2019: 2,30 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 450 8 700 9 153 -4,9%
Liiketulos (ebit) 350 1 150 979 17,5%
Nettotulos (jatkuvat) 200 650 474 37,1%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 1,40 1,40

Yritysmyynneistä johtuen Q1/2019 vertailutietoja ei ole käytettävissä. Lisäksi tilikauden 2019 vertailulukuina on käytetty jatkuvien toimintojen tuloksia.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Campbell Soup Company: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys

Campbell on antanut seuraavanlaisia tulosohjeistuksia:

Tilikausi 2020

  • 09/2019: liikevaihto +1…3% ja oikaistu EBIT +2…4 %

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2018 nettotulos sisälsi USA:n verouudistuksen tuomaa lisää noin +126 miljoonaa dollaria. Hankittu Snyder’s-Lance kasvatti tilikauden 2018 liikevaihtoa 8,7 miljardiin. Sen sijaan orgaanisesti liikevaihto olisi laskenut -2 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihdon ja tuloksen määrään vaikuttivat uudelleenjärjestelytoimenpiteet. Näiden järjestelyiden varsinainen vaikutus tuntuu tilikaudella 2020, kun myynnit saadaan toteutettua.

cpb-tuloslaskelma-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 8,5 – 9,0 miljardia ja jatkuvien toimintojen nettotulos noin 350 – 700 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteiden mukaan laskettu tulosmarginaali olisi noin 7,5 prosenttia. Tällä vuosikymmenellä marginaali on ollut noin 6 – 11 prosentissa, joten siinä mielessä jatkuvien toimintojen marginaali alkaa olemaan jo ”oikealla” tasolla.

Ennusteen perusteella PE-luku olisi 20,8x eli osake olisi vieläkin hieman koholleen hinnoiteltu.

cpb-roe-roi-q42019

Velkavivun ansiosta yhtiön oman pääoman tuotto (ROE) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ovat erinomaisilla tasoilla, jos oikaistaan tilikauden 2018 alaskirjaukset yms. tekijät pois. ROE on noin 40 – 60 prosentissa ja ROI on noin 20 prosentissa.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan, noin 4,7 miljardin dollarin liikearvoon. Aiemmin liikearvo oli 2,1 miljardia euroa, mutta hankittu Snyder’s-Lance nosti sen tasoa. Uudelleenjärjestelyiden johdosta liikearvoon tehdään todennäköisesti alaskirjauksia, joka näkyy sitten tuloksessa rumasti.

cpb-liikearvo-q42019

Snyder’s-Lance:n hankinta nosti korolliset velat 9,8 miljardiin dollariin, josta se on jo hieman laskenut 8,7 miljardiin dollariin. Joka tapauksessa tämä velka vastaa jo noin 65 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tätä velkataakkaa yhtiö pyrkii purkamaan uudelleenjärjestelyistä saamillaan käteisvaroilla (arviolta 2,5 – 3,0 Mrd USD).

cpb-velkaisuus-q42019

Velkaisuuden tunnusluvut ovat tällä taseen rakenteella omilla tasoillaan. Omavaraisuusaste on noin 10 prosentin tasolla, kun tavoitetasona voidaan pitää yli 40 prosentin omavaraisuusastetta. Samoin nettovelkaantumisaste eli gearing on korkealla tasolla eli noin 600 prosentissa. Alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä. Näin tunnuslukujen valossa Campbell on erittäin velkainen yhtiö.

Rahavirta

Campbell:n liiketoiminnan rahavirta on noussut vuosikymmenen alun noin 1,1 miljardista dollarista nykyiseen noin 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin. Mikäli rahavirta pysyy tällä uudella tasolla, niin sitä voidaan pitää hyvänä merkkinä. Tehostusohjelmien vaikutus näkyy rahavirtojen kasvuna. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, millaisen vaikutuksen uudelleenjärjestelytoimenpiteet tekevät rahavirtoihin.

cpb-rahavirta-q42019

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 750 miljoonasta dollarista nykyiseen noin 900 miljoonaan dollariin. Kehitystä on auttanut liiketoiminnan rahavirran hyvä kehitys, mutta myös se, että capex-investoinnit ovat olleet noin 340 miljoonan dollarin tasolla useamman vuoden ajan. Yhtiö arvioi, että capex-investoinnit ovat noin 350 miljoonaa dollaria tilikaudella 2020.

Merkillepantavaa on se, että rahavirroissa yhtiön haasteet eivät ole näkyneet ollenkaan. Vapaa rahavirta riittää helposti osinkojen maksuun, sillä osingot ovat vain noin 45 – 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Osinkojen jälkeen rahaa jää noin 500 miljoonaa dollaria, jolla nykyistä velkataakkaa voisi lyhentää. Velkataakan valtavaa kokoa kertoo se, että tällä summalla velat saisi maksettua vajaassa 20 vuodessa.

Osinko

Campbell:n osinko pysyi tilikausina 2014 – 2016 samalla tasolla eli 1,248 dollarissa, ja sitä ennen se oli parin vuoden ajan 1,16 dollarissa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut noin 50 – 70 prosentissa ja vapaaseen rahavirtaan noin 45 – 50 % viimeisten vuosien aikana.

cpb-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Campbell Soup Company: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2019 (e) 0,350 10/2018 0,350 10/2017 0,350
1/2020 (e) 0,350 1/2019 0,350 1/2018 0,350
4/2020 (e) 0,350 4/2019 0,350 4/2018 0,350
7/2020 (e) 0,350 7/2019 0,350 4/2018 0,350
YHTEENSÄ 1,400 1,400 1,400
+0,0% +0,0% +0,0%

Kvartaaliosinko on pysynyt 0,35 dollarissa jo 12 kvartaalia peräkkäin, niin lähden siitä, että osinko pysyy tällä tasolla vielä jonkin aikaa. Korkeasta velkaisuudesta johtuen osingon leikkaaminen voi olla myös mahdollista, joten tämä on hyvä muistaa. Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteena on 1,40 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (45 USD) noin 3,1 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+650) sekä osingonmaksuilla (-421). Oikaisu on yhteensä +229 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (31.8.2019) 45,00 41,34 40,90 52,83 62,27 49,31 41,59 46,80
Lkm (000) 301 000 302 000 302 000 305 000 311 000 313 000 316 000 317 000
Markkina-arvo (Mrd) 13,55 12,48 12,35 16,11 19,37 15,43 13,14 14,84
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 450 8 700 9 152 8 685 7 890 7 961 8 082 8 268 8 052
Liikevoitto 350 1 150 979 469 1 400 960 1 054 1 267 1 080
Nettotulos 200 650 211 261 887 563 666 818 458
Marginaali 8,2% 7,5% 2,3% 3,0% 11,2% 7,1% 8,2% 9,9% 5,7%
EPS 0,66 0,00 2,16 0,70 0,86 2,91 1,81 2,13 2,59 1,44
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 408 179 226 319 296 253 232 333
Liikearvo 4 702 4 702 4 580 2 115 2 263 2 344 2 433 2 297
Muut varat 8 267 8 267 9 723 5 292 5 278 5 492 5 448 5 693
Tase yhteensä 13 377 13 148 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323
Oma pääoma 1 332 1 103 1 364 1 637 1 525 1 381 1 615 1 217
Vähemmistö 9 9 9 8 8 -4 -12 -7
Korolliset velat 8 712 8 712 9 894 3 536 3 533 4 082 4 015 4 453
Muut vastuut 3 324 3 324 3 262 2 545 2 771 2 630 2 495 2 660
Tase yhteensä 13 377 13 148 14 529 7 726 7 837 8 089 8 113 8 323
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 200 1 398 1 305 1 291 1 463 1 182 899 1 019
Investoinnit: Capex -350 -384 -407 -338 -341 -380 -347 -336
Vapaa rahavirta (FCF) 850 1 014 898 953 1 122 802 552 683
Investoinnit: Muut 2 500 537 -6 790 -30 -313 -223 213 -1 818
Investointien jälkeen 3 350 1 551 -5 892 923 809 579 765 -1 135
Rahoitus: Voitonjako -425 -431 -582 -877 -525 -623 -436 -420
Rahoitus: Muut -2 500 -1 160 6 389 -34 -546 97 -489 1 657
Rahavarojen muutos 425 -40 -85 12 -262 53 -160 102
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,400 1,400 1,400 1,400 1,248 1,248 1,248 1,160
Osinkotuotto 3,1% 3,4% 3,4% 2,7% 2,0% 2,5% 3,0% 2,5%
Osinko/nettotulos 64,8% 200,4% 162,0% 48,1% 68,9% 58,7% 48,2% 80,3%
Osinko/FCF 49,6% 41,7% 47,1% 44,8% 34,6% 48,7% 71,4% 53,8%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 23,4 22,6 19,5 22,7 27,5
PE (3v) 36,2 27,6 21,7 22,8 28,4 23,8 19,2 21,8
PE 20,8 59,2 47,3 18,2 34,4 23,2 16,1 32,4
EV/EBIT 19,0 21,5 47,0 13,8 23,5 18,3 13,4 17,6
Oma pääoma/osake 4,46 3,68 4,55 5,39 4,93 4,40 5,07 3,82
P/B 10,1 11,23 9,00 9,80 12,63 11,21 8,20 12,26
ROE 53,0% 17,0% 17,3% 55,8% 38,7% 44,7% 58,2% 43,5%
ROI 11,6% 9,3% 5,7% 27,3% 18,2% 19,0% 22,5% 23,1%
Omavaraisuusaste 10,0% 8,5% 9,5% 21,3% 19,6% 17,0% 19,8% 14,5%
Gearing 619,2% 767,4% 704,2% 195,6% 211,2% 278,1% 236,0% 340,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 41,34 38,69 35,43 37,41 40,90 40,78 46,55 46,36 52,83 57,54
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 3,6% 4,0% 3,7% 3,4% 3,4% 3,0% 3,0% 2,7% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,70 1,04 -0,54 0,60 0,86 1,61 3,50 2,88 2,91 1,59
PE 59,0 37,2 62,8 47,3 25,3 13,3 16,1 18,2 36,1
EV/EBIT 29,2 22,4 109,0 51,4 47,0 35,4 12,7 12,8 13,8 22,4
ROE 17,0% 23,6% -10,2% 11,6% 17,3% 33,4% 61,5% 52,9% 55,8% 30,8%
ROI 6,8% 8,5% 2,2% 5,0% 5,7% 7,7% 25,8% 26,2% 27,3% 18,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset