Cramo Oyj

Viimeksi päivitetty 2.5.2019

Cramo on Euroopan johtavia kone- ja laitevuokrauspalvelujen tarjoajia ja siirtokelpoisten tilojen vuokraajia. Yhtiö toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 14 maassa ja 300 toimipisteessä. Työntekijöitä Cramolla on noin 3 000 ja yhtiön markkina-arvo on noin 830 miljoonaa euroa (Q1/2019).

Cramon historia ulottuu vuoteen 1953, kun Suomen Rakennusinsinöörien Liitto perusti Rakentajain Konevuokraamon tyydyttääkseen sotien jälkeisen jälleenrakennuksen luomaa kysyntää. Nykyinen Cramo syntyi vuoden 2006 alussa, kun Rakentajain Konevuokraamo ja ruotsalainen Cramo yhdistyivät.

Cramon toimitusjohtajana toimii vuonna 2016 aloittanut Leif Gustafsson (s. 1967). Ennen Cramolle tuloa, hän toimi mm. Stena Recycling Internationalin toimitusjohtajana 2012 – 2015 sekä sen tytäryhtiön Stena Recycling AB:n toimitusjohtajana 2008 – 2012. Leifiä ennen toimitusjohtajana toimi Vesa Koivula vuosina 2003 – 2015, joka jäi eläkkeelle vuoden 2015 lopussa.

Osake ja omistajat

Cramo (tunnus: CRA1V) listautui Helsingin pörssiin vuonna 1988 silloisella nimellään Rakentajain Konevuokraamo.

Cramon suurimpiin omistajiin kuuluu hallintarekisteröidyt EQT Public Value Investments, jonka omistusosuus on yli 10 prosenttia. Muita suuria omistajia ovat Rakennusmestarien yhteisö (5,8 %), Ilmarinen (3,3 %), OP:n rahastot (2,0 %), Nordean rahastot (1,8 %) ja Varma (1,7 %).

Cramon osakkeella käydään kauppaa päivittäin noin 75 000 – 150 000 osakkeella, mikä 18 euron hinnalla tarkoittaa noin 1,4 – 2,7 miljoonan euron päivävaihtoa. Tämä on piensijoittajalle riittävän likvidi osake.

Toimintaympäristö

Cramon toimintaympäristö on hyvin yhtenevä Ramirentin kanssa, jotka molemmat toimivat samoilla markkina-alueilla. Venäjällä ja Ukrainassa Cramolla on Ramirentin kanssa yhteisyritys, josta molemmat omistavat 50 prosenttia.

Pohjoismaissa vuokrausmarkkinat ovat varsin kehittyneet, mutta Keski- ja Itä-Euroopassa markkinat ovat vasta kehittymässä, mikä tarjoaa Cramolle hyviä kasvumahdollisuuksia. Lisäksi rakennus- ja teollisuusyritykset pyrkivät luopumaan ydintoimintaansa kuulumattomasta kalustosta, joka myöskin luo mahdollisuuksia Cramon kaltaisille vuokrausyrityksille. Konevuokrauksen toimiala on hyvin pirstaleinen ja Euroopassa toimii yli 14 000 vuokrausyritystä. Kolmen suurimman yrityksen osuus kokonaismarkkinasta on alle 10 prosenttia. Tämä antaa aktiiviselle toimijalle mahdollisuuden laajentaa toimintaansa yritysostojen avulla.

Cramo listaa toiminnan riskeiksi mm.  kunkin toimintamaan suhdanne- ja talouskehityksen. Kun rakentamisen aktiviteetti hidastuu, hidastuu myös konevuokrauksen kysyntä. Geopoliittisena riskinä on Venäjän toiminta Itä-Euroopassa etenkin Ukrainassa. Lisäksi kiristyvä poliittinen ilmapiiri voi vaikuttaa rakentamishankkeisiin viivästyttävästi.

Tulevaisuuden megatrendit vaikuttavat kone- ja laitevuokrauksen kysyntään positiivisesti. Cramo listaa megatrendeiksi mm. Euroopan väestörakenteen muutoksen, kaupungistumisen sekä ilmastonmuutoksen.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus
 

Mainokset