Cramo: Ennusteet

Päivitetty 26.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cramo-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät vuodelle 2018

Cramo näkymänsä ennallaan eli: ”Rakennusalan markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramon toimintamaissa pääosin myönteiset. Kasvun odotetaan jatkuvan, mutta maakohtaiset erot ovat suuria. Monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan.”

Cramo arvioi loppuvuoden näkymiään:

 • Ruotsissa asuntorakentamisen markkinakysyntä on tasaantunut ja markkinatilanne on vaihteleva. Markkinanäkymät muilla kuin Tukholman alueilla sekä teollisuus – ja infrastruktuurirakentamisessa ovat melko positiiviset.
 • Norjassa markkinakysyntä on hyvällä tasolla ja näkymät ovat vuodelle 2019 myös hyvät.
 • Suomessa kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla etenkin eteläisessä Suomessa. Rakennusmarkkinoiden huipun odotetaan saavutettavan vuonna 2019, jonka jälkeen laskun odotetaan olevan loivaa.
 • Liettuassa ja Puolassa rakennusmarkkinoiden kehitys on suotuisaa.
 • Virossa kysyntä on hyvällä tasolla, mutta kasvuvauhti on hieman tasaantumassa.
 • Saksassa kone- ja laitemarkkinoiden arvioidaan jatkuvan tasaisena Q4:lla. Vuonna 2019 rakennusmarkkinoiden odotetaan kääntyvän loivaan laskuun.
 • Tsekeissä ja Slovakiassa kysyntä on ollut erittäin hyvällä tasolla ja kysynnän odotetaan edelleen kasvavan.
 • Siirtokelpoisten tilojen Q4:n kasvun odotetaan olevan 5-10 prosenttia ja Suomessa yli 10 prosenttia. Vuonna 2019 markkinan odotetaan säilyvän positiivisena.

Rakentamisen kokonaismarkkinan odotetaan (Euroconstruct ja Forecon) kasvavan:

 • Norja: +4,5 % (aiemmin +3,5 %)
 • Suomi: +3,4 % (aiemmin +3,5 %)
 • Ruotsi: +2,5 % (aiemmin +3,5 %)
 • Itävalta ja Saksa: +0,8 – 1,6 %
 • Tsekki, Slovakia, Unkari ja Puola: +10,4 % (aiemmin 9,3 %)
 • Baltia ja Venäjä: +4-5 %

Yhtiön tiedotteessa on myös kerrottu, että ”European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2018 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin 3-5 prosenttia Suomessa, 1 prosenttia Ruotsissa sekä 1-2 prosenttia Virossa ja Liettuassa vuonna 2018.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Cramo uudisti segmenttirakennettaan Q1/2017, joten käytettävissä on vertailutietoa vain vuodelta 2016. Cramo jakaa liiketoimintansa kahteen divisioonaan: Kone- ja laitevuokraukseen ja Siirtokelpoisiin tiloihin. Kone- ja laitevuokraus jakautuu kolmeen segmenttiin toiminta-alueiden mukaisesti.

Cramo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Liikevaihtoennusteet tein segmenteittäin siten, että Kone- ja laitevuokrauksesta otin Skandinavia-segmentin omana eränään, mutta yhdistin Suomi ja Itä-Eurooppa segmentin Keski-Euroopan kanssa ”Muu Eurooppa” -eräksi. Siirtokelpoiset tilat on omana eränään.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Skandinavia 370,0 99,7 86,9 91,2 92,2 380,2 101,9 93,2 92,9 92,2
Muutos (%) -2,7% -2,2% -6,8% -1,8% 0,0% 0,4% -1,7% 1,0% -4,3% 7,6%
Muu Eurooppa 255,0 67,7 72,0 64,3 51,0 223,6 59,3 60,9 58,2 45,2
Muutos (%) 14,0% 14,2% 18,2% 10,5% 12,8% 3,3% 2,8% -2,2% 6,8% 7,9%
Siirtokelpoiset tilat 141,0 35,8 39,4 33,7 32,1 126,6 35,8 38,0 27,1 25,7
Muutos (%) 11,4% 0,0% 3,7% 24,4% 24,9% 7,7% 13,3% 25,4% -2,2% -8,2%
Muut -1,0 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 -0,8 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1
YHTEENSÄ 765,0 202,9 197,9 189,0 175,2 729,6 196,7 191,9 178,0 163,0
Muutos (%) 4,9% 3,2% 3,1% 6,2% 7,5% 2,4% 2,0% 3,8% -0,7% 4,9%

Skandinaviassa liikevaihto laski Q3:lla lähes -7 prosenttia. Tähän vaikutti Tanskan liiketoimintojen myynti sekä valuuttakurssimuutokset. Q1-Q2:lla orgaaninen kasvu oli vielä vahvaa (+9,9 %), mutta se tasaantui Q3:lla ja oli enää +0,3 prosenttia.

Ruotsissa euromääräinen liikevaihto laski Q3:lla -5,3 prosenttia, mutta kasvoi kruunuissa +3,2 prosenttia, joten tämä kuvastaa valuuttakurssien vaihtelujen voimakkuutta. Norjassa liikevaihto kehittyi positiivisesti. Arvioin valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen hellittävän hieman Q4:lla, joten tästä syystä Q4-ennusteeni on -2 prosenttia.

Muun Euroopan (eli Suomi ja Itä-Eurooppa sekä K-Eurooppa) Q1-Q3 liikevaihto nousi noin +14 prosenttia.

Q3:n kehitys eri alueilla oli kaksijakoista. Suomessa liikevaihto laski -5,3 prosenttia. Tähän vaikutti kiristynyt kilpailutilanne ja alhaisempi hintataso sekä viime vuoden suuret projektit. Muualla liikevaihto oli nousussa, minkä lisäksi hankittu KBS Infra toi 11,1 miljoonan euron lisän liikevaihtoon. Tämä piti liikevaihdon nousuprosentin korkeana viime vuoteen nähden. Tein Q4-ennusteen alkuvuoden tapaan noin +14 prosentin nousuun.

Siirtokelpoisten tilojen Q1-Q2:n kehittyi vahvasti (+24 %), mutta kehitys hidastui Q3:lla +3,7 prosenttiin osittain siitä syystä, että segmentin hyvä kehitys alkoi jo vuosi sitten. Myös valuuttakurssien vaikutus oli negatiivinen, sillä kiinteillä valuutoilla liikevaihto olisi kasvanut +7,7 prosenttia. Cramo arvioi, että Q4:n kasvu olisi 5-10 prosentin luokkaa, mutta tästä huolimatta tein ennusteen nollan tuntumaan. Vaikka valuuttojen paine odotettavasti laantuu, niin jonkinlainen negatiivinen vaikutus taustalla vielä on.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 760 – 770 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +4,9 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Skandinavia 70,0 18,7 18,5 16,6 16,2 69,4 20,9 17,4 15,9 15,2
Muutos (%) 0,9% -10,5% 6,3% 4,4% 6,6% 18,2% 42,2% -5,4% 3,2% 49,0%
Muu Eurooppa 27,5 8,1 13,5 6,5 -0,6 30,2 8,4 15,1 7,4 -0,7
Muutos (%) -8,9% -3,6% -10,6% -12,2% -14,3% 40,5% 37,7% 11,0% 17,5% -84,4%
Siirtokelpoiset tilat 35,5 8,5 9,8 8,8 8,4 28,7 7,4 8,4 6,6 6,3
Muutos (%) 23,7% 14,9% 16,7% 33,3% 33,3% -6,5% -9,8% 12,0% -7,0% -20,3%
Muut -10,5 -3,6 -1,4 -2,8 -2,7 -11,1 -4,9 -1,3 -3,0 -1,9
YHTEENSÄ 122,5 31,7 40,4 29,1 21,3 117,2 31,8 39,6 26,9 18,9
Muutos (%) 4,5% -0,3% 2,0% 8,2% 12,7% 18,7% 33,1% 5,0% 5,9% 61,5%
Marginaali 16,0% 15,6% 20,4% 15,4% 12,2% 16,1% 16,2% 20,6% 15,1% 11,6%

Skandinavian liiketulos kasvoi parantuneiden marginaalien ansiosta noin +5,8 prosenttia alkuvuoden aikana. Tätä voi pitää erinomaisena kehityksenä, sillä liikevaihto on ollut samaan aikaan laskussa. Tein Q4-ennusteen selvään -10 prosentin laskulukemaan, sillä vertailukauden lukema on normaalia korkeampi. Tämä pitäisi koko tilikauden tuloksen viime vuoden tasolla.

Muun Euroopan Q1:n tulos oli hieman tappiollinen, mutta sitä se on myös edellisinä vuosina ollut. Q2-Q3 tulos on jäänyt noin -11 prosenttia vertailukaudesta.

Suomessa kannattavuus on laskussa alhaisen hintatason johdosta. Cramo on aloittanut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ja positiivisten vaikutusten odotetaan näkyvän Q1/2019 aikoihin. Kannattavuus parani Saksassa, mutta Cramo ei ole tyytyväinen tähän kannattavuustasoon, joten myös siellä on aloitettu toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Muualla kannattavuus oli hyvällä tasolla. Em. syistä johtuen arvioin Q4:n kannattavuuden olevan hieman viimevuotista alhaisemmalla tasolla.

Siirtokelpoisten tilojen tuloskehitys on ollut vahvaa ja alkuvuoden aikana kasvua on tullut +27 prosenttia. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös Q4:lla niin, että koko tilikauden tulos kasvaisi noin +20 – 25 prosenttia.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 120 – 125 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi noin 4,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Liiketulosmarginaali laskisi hieman ja olisi 16,2 prosenttia (2017: 16,1 %).

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 122,5 31,7 40,4 29,1 21,3 117,2 31,8 39,6 26,9 18,9
Rahoituskulut (netto) -14,5 -4,0 -4,5 -3,2 -2,8 -12,0 -3,1 -2,8 -3,1 -3,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 108,0 27,7 35,9 25,9 18,5 105,2 28,7 36,8 23,8 15,9
Verot -19,5 -5,0 -5,6 -5,2 -3,7 -21,0 -5,7 -7,0 -5,0 -3,3
Nettotulos 88,5 22,7 30,3 20,7 14,8 84,2 23,0 29,8 18,8 12,6

Cramon rahoituskulut (netto) ovat olleet viime vuosien aikana noin 2,7 – 3,5 miljoonaa euroa per kvartaali. Tein Q4-ennusteen -4,0 miljoonan euron lukemalla niin, että koko tilikauden 2018 kuluiksi tulisi noin 14,5 miljoonaa euroa. Tämä olisi hieman parin viime vuoden lukemia (-12 M EUR) korkeampi.

Veroja arvioidessani käytin noin 18 prosentin veroastetta, jolla tasolla verot ovat olleet alkuvuoden aikana. Sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 85 – 90 miljoonaa euroa (2017: 84,2 M EUR). Tämä on linjassa Cramon omien näkymäarvioiden kanssa: ”rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Kasvua on odotettavissa edelleen, vaikkakin monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan”.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
 • Yhtiö on pohtimassa siirtokelpoisten tilojen myyntiä tai muuta järjestelyä. Samoin pohdinnassa on Ramirentin kanssa puoliksi omistaman yhteisyrityksen jatko. Miten nämä järjestelyt toteutuvat (jos toteutuvat) ja miten yhtiön tuloskehitys jatkuu mahdollisten järjestelyiden jälkeen?
 • Kustannustenhallinta on tuonut hyvää tulosta nyt, kun samaan aikaan liikevaihto on kasvanut. Mikä on tilanne silloin, kun suhdanteen kääntyvät? Onko yhtiöllä paljon ns. kiinteitä kuluja, jotka eivät jousta kysynnän vähentymisen yhteydessä?
 • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Tein vuosien 2019 ja 2020 ennusteet siitä ajatuksesta, että siirtokelpoiset tilat sekä Ramirentin kanssa omistettu yhteisyritys ovat edelleen mukana Cramon luvuissa. Päivitetään ennusteita sitten, jos ja kun tietoa näistä järjestelyistä tulee.

Cramo on ostamassa Nordic Modular Group Holding AB-yhtiötä (NMG), jonka vuotuinen liikevaihto on noin 81 miljoonaa ja EBITA noin 17 miljoonaa euroa. Kauppa vaatii vielä normaalit viranomaishyväksynnät, mutta kauppa saataneen päätökseen syksyn 2018 aikana.

Tein ennusteet niin, että vuodelle 2019 NMG tuo noin +20 miljoonan euron lisän kvartaalikohtaisiin liikevaihtoihin. Tämän lisäksi arvioin liikevaihdon kasvavan pari prosenttia orgaanisesti. Vuoden 2020 liikevaihdon kasvun arvioin olevan noin +2,3 prosenttia, missä osaltaan valuuttakurssien vastatuulen voi odottaa hellittävän.

Vastaavasti vuoden 2019 liiketulokseen tein noin +4 miljoonan euron kvartaalikohtaisen lisän. Ja päälle hienoista orgaanista kasvua. Vuoden 2020 liiketuloksen arvioin noudattavan liikevaihdon kehitystä.

Rahoituskulujen odotan jatkavan hienoista nousuaan ja veroasteena käytin noin 20 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 880,0 860,0 225,0 220,0 215,0 200,0
Muutos (%) 2,3% 12,4% 10,9% 11,2% 13,8% 14,2%
Liiketulos 145,0 141,0 36,0 45,0 34,0 26,0
Muutos (%) 2,8% 15,1% 13,6% 11,4% 16,8% 22,1%
Marginaali 16,5% 16,4% 16,0% 20,5% 15,8% 13,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 145,0 141,0 36,0 45,0 34,0 26,0
Rahoituskulut (netto) -16,0 -16,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
Tulos ennen veroja 129,0 125,0 32,0 41,0 30,0 22,0
Verot -26,0 -25,0 -6,5 -8,0 -6,0 -4,5
Nettotulos 103,0 100,0 25,5 33,0 24,0 17,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset