Cramo: Ennusteet

Päivitetty 2.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Cramo jakautuu viimeistään Q3/2019 aikana kahteen yhtiöön: Uuteen Cramoon ja siirtokelpoiset tilat -segmentin sisältävän Adapteoon. Olen koonnut tälle sivulle ennusteet niin, että Cramo jatkaisi yhtenä yrityksenä vuoden 2019 loppuun. Kutsu Cramon ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cramo-kvartaalituloslaskelma-q12019

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Cramo totesi Q1/2019 tuloksesta, että:

 • Positiiviseen liikevaihdon kasvuun (+14%) vaikuttivat yritysostot, Nordic Modular Group (NMG) ja KBS Infra, joiden vaikutus oli yhteensä 28,3 miljoonaa euroa
 • Cramon tuloskehitys oli vaihtelevaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
  • Kone- ja laitevuokraus -divisioonan suoriutuminen ei vastannut odotuksiamme, ja alhaisempi orgaanisen liikevaihdon kasvu vaikutti kannattavuuteen.
  • Siirtokelpoiset tilat -divisioonan liikevaihto kehittyi odotetulla tavalla, mutta NMG:n integrointi vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti

Yhtiö arvioi näkymiään seuraavasti:

 • Kone- ja laitevuokrauksen markkinanäkymät vaihtelevat maittain.
  • Ruotsissa kasvun odotetaan hidastuvan,
  • Suomessa, Norjassa, Saksassa ja Itävallassa markkinat ovat vakaat.
  • Itä-Euroopan maissa, myös Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa, suotuisten markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan.
 • Myös siirtokelpoisten tilojen markkinanäkymät ovat vahvat.

Yhtiön tulevasta jakautumisesta johtuen tässä vain taulukot. Ennusteet on tehty niin, että Cramo jatkaisi yhtenä yrityksenä vuoden 2019 loppuun.

Liikevaihto

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Skandinavia 360,0 97,6 85,0 88,0 89,4 370,4 100,1 86,9 91,2 92,2
Muutos (%) -2,8% -2,5% -2,2% -3,5% -3,0% -2,6% -1,8% -6,8% -1,8% 0,0%
Muu Eurooppa 278,0 74,5 77,0 68,0 58,5 259,0 71,7 72,0 64,3 51,0
Muutos (%) 7,3% 3,9% 6,9% 5,8% 14,7% 15,8% 20,9% 18,2% 10,5% 12,8%
Siirtokelpoiset tilat 223,0 55,0 60,0 55,0 53,0 151,5 46,3 39,4 33,7 32,1
Muutos (%) 47,2% 18,8% 52,3% 63,2% 65,1% 19,7% 29,3% 3,7% 24,4% 24,9%
Muut -1,0 -0,6 -0,4 -1,3 -0,6 -0,4 -0,2 -0,1
YHTEENSÄ 860,0 226,5 222,0 211,0 200,5 779,6 217,5 197,9 189,0 175,2
Muutos (%) 10,3% 4,1% 12,2% 11,6% 14,4% 6,9% 10,6% 3,1% 6,2% 7,5%

Liiketulos (ebit)

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Skandinavia 68,5 19,9 18,0 15,7 14,9 71,3 20,0 18,5 16,6 16,2
Muutos (%) -3,9% -0,5% -2,7% -5,4% -8,0% 2,7% -4,3% 6,3% 4,4% 6,6%
Muu Eurooppa 33,0 9,9 14,5 7,5 1,1 28,7 9,3 13,5 6,5 -0,6
Muutos (%) 15,0% 6,5% 7,4% 15,4% -5,0% 10,7% -10,6% -12,2%
Siirtokelpoiset tilat 50,0 12,3 14,0 12,0 11,7 36,1 9,1 9,8 8,8 8,4
Muutos (%) 38,5% 35,2% 42,9% 36,4% 39,3% 25,8% 23,0% 16,7% 33,3% 33,3%
Muut -21,5 -3,4 -4,5 -5,2 -8,4 -16,6 -9,7 -1,4 -2,8 -2,7
YHTEENSÄ 130,0 38,7 42,0 30,0 19,3 119,5 28,7 40,4 29,1 21,3
Muutos (%) 8,8% 34,8% 4,0% 3,1% -9,4% 2,0% -9,7% 2,0% 8,2% 12,7%
Marginaali 15,1% 17,1% 18,9% 14,2% 9,6% 15,3% 13,2% 20,4% 15,4% 12,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 130,0 38,7 42,0 30,0 19,3 119,5 28,7 40,4 29,1 21,3
Rahoituskulut (netto) -21,0 -5,6 -5,0 -5,0 -5,4 -14,2 -3,7 -4,5 -3,2 -2,8
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 109,0 33,1 37,0 25,0 13,9 105,3 25,0 35,9 25,9 18,5
Verot -22,0 -6,7 -7,5 -5,0 -2,8 -20,6 -6,1 -5,6 -5,2 -3,7
Nettotulos 87,0 26,4 29,5 20,0 11,1 84,7 18,9 30,3 20,7 14,8

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset