Cramo: Ennusteet

Päivitetty 4.9.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

cramo-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät vuodelle 2018

Cramo näkymänsä ennallaan eli: ”Rakennusalan markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramon toimintamaissa pääosin myönteiset. Kasvun odotetaan jatkuvan, mutta maakohtaiset erot ovat suuria. Monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan.”

Rakentamisen kokonaismarkkinan odotetaan (Euroconstruct ja Forecon) kasvavan:

  • Norja: +4,5 % (aiemmin +3,5 %)
  • Suomi: +3,4 % (aiemmin +3,5 %)
  • Ruotsi: +2,5 % (aiemmin +3,5 %)
  • Itävalta ja Saksa: +0,8 – 1,6 %
  • Tsekki, Slovakia, Unkari ja Puola: +10,4 % (aiemmin 9,3 %)
  • Baltia ja Venäjä: +4-5 %

Yhtiön tiedotteessa on myös kerrottu, että ”European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2018 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin 5 prosenttia Suomessa, 3 prosenttia Ruotsissa sekä 2 prosenttia Virossa ja Liettuassa vuonna 2018.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Cramo uudisti segmenttirakennettaan Q1/2017, joten käytettävissä on vertailutietoa vain vuodelta 2016. Cramo jakaa liiketoimintansa kahteen divisioonaan: Kone- ja laitevuokraukseen ja Siirtokelpoisiin tiloihin. Kone- ja laitevuokraus jakautuu kolmeen segmenttiin toiminta-alueiden mukaisesti.

Cramo: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Liikevaihtoennusteet tein segmenteittäin siten, että Kone- ja laitevuokrauksesta otin Skandinavia-segmentin omana eränään, mutta yhdistin Suomi ja Itä-Eurooppa segmentin Keski-Euroopan kanssa ”Muu Eurooppa” -eräksi. Siirtokelpoiset tilat on omana eränään.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Skandinavia 375,5 100,1 92,0 91,2 92,2 380,2 101,9 93,2 92,9 92,2
Muutos (%) -1,2% -1,8% -1,3% -1,8% 0,0% 0,4% -1,7% 1,0% -4,3% 7,6%
Muu Eurooppa 245,0 64,7 65,0 64,3 51,0 223,6 59,3 60,9 58,2 45,2
Muutos (%) 9,6% 9,1% 6,7% 10,5% 12,8% 3,3% 2,8% -2,2% 6,8% 7,9%
Siirtokelpoiset tilat 135,0 34,2 35,0 33,7 32,1 126,6 35,8 38,0 27,1 25,7
Muutos (%) 6,6% -4,5% -7,9% 24,4% 24,9% 7,7% 13,3% 25,4% -2,2% -8,2%
Muut -0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -0,8 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1
YHTEENSÄ 755,0 198,8 192,0 189,0 175,2 729,6 196,7 191,9 178,0 163,0
Muutos (%) 3,5% 1,1% 0,1% 6,2% 7,5% 2,4% 2,0% 3,8% -0,7% 4,9%

Skandinaviassa liikevaihto laski Q1-Q2 hieman missä Tanskan liiketoimintojen myynti sekä valuuttakurssimuutokset vetivät liikevaihtoa alaspäin. Sen sijaan orgaaninen kasvu oli vahvaa (+9,9 %). Koska Q2:n kehitys oli laskeva, niin tein loppuvuoden ennusteen noin -1,5 prosentin laskuluvuilla. Näin segmentin liikevaihto laskisi noin -1,2 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Muun Euroopan (eli Suomi ja Itä-Eurooppa sekä K-Eurooppa) Q1-Q2 liikevaihto nousi noin +11,5 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli vahvaa useassa Cramon toimintamaassa, minkä lisäksi yritysostot toivat ison lisän liikevaihtoon. Arvelen vahvan vedon jatkuvan myös loppuvuoden aikana niin, että liikevaihto kasvaa lähes +10 prosenttia.

Myös Siirtokelpoisten tilojen Q1-Q2:n kehittyi vahvasti. H2/2017 alkanut hyvä kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi +24 prosenttia. Tähän IFRS-standardin muutos toi oman lisän, mutta orgaaninen kasvu oli sekin vahvaa eli lähes +11 prosenttia. Tämän segmentin ennusteessa lähden ajatuksesta, että muutosvauhti kääntyy negatiiviseksi erittäin vahvan vertailukauden seurauksena. Koko vuoden 2018 liikevaihdon odotan kasvavan noin +6…+7 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 740 – 760 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +3,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Skandinavia 70,0 19,2 18,0 16,6 16,2 69,4 20,9 17,4 15,9 15,2
Muutos (%) 0,9% -8,1% 3,4% 4,4% 6,6% 18,2% 42,2% -5,4% 3,2% 49,0%
Muu Eurooppa 30,0 9,1 15,0 6,5 -0,6 30,2 8,4 15,1 7,4 -0,7
Muutos (%) -0,7% 8,3% -0,7% -12,2% -14,3% 40,5% 37,7% 11,0% 17,5% -84,4%
Siirtokelpoiset tilat 35,0 8,3 9,5 8,8 8,4 28,7 7,4 8,4 6,6 6,3
Muutos (%) 22,0% 12,2% 13,1% 33,3% 33,3% -6,5% -9,8% 12,0% -7,0% -20,3%
Muut -12,5 -4,5 -2,5 -2,8 -2,7 -11,1 -4,9 -1,3 -3,0 -1,9
YHTEENSÄ 122,5 32,1 40,0 29,1 21,3 117,2 31,8 39,6 26,9 18,9
Muutos (%) 4,5% 0,9% 1,0% 8,2% 12,7% 18,7% 33,1% 5,0% 5,9% 61,5%
Marginaali 16,2% 16,1% 20,8% 15,4% 12,2% 16,1% 16,2% 20,6% 15,1% 11,6%

Skandinavian liiketulos kasvoi parantuneiden marginaalien ansiosta noin 5 prosenttia alkuvuoden aikana. Tein loppuvuoden ennusteen noin 18 – 19 miljoonan euron kvartaaliluvuilla eli selvästi alkuvuotta korkeammilla arvoilla. Tähän vaikuttaa oletettu valuuttakurssivaikutusten tasaantuminen. Arvioimani tulos on noin 70 miljoonaa euroa ja kasvua tulisi noin +0,9 prosenttia vuoteen 2017 nähden, joten mistään hirmu tulosparannuksesta ei kuitenkaan ole kyse.

Muun Euroopan Q1:n tulos oli hieman tappiollinen, mutta sitä se on myös edellisinä vuosina ollut. Q2:n tulos oli 6,5 miljoonaa euroa, mutta se jäi selvästi vertailukaudesta. Tästä johtuen tein loppuvuoden ennusteen niin, että tilikauden 2018 tulos olisi vuoden 2017 tasolla.

Siirtokelpoisten tilojen kohdalla arvioin liikevaihdon tapaan, että prosenteissa vahva kehitys tapahtui alkuvuoden 2018 aikana. Vertailukauden hyvät loppuvuoden luvut pitävät muutosprosentit selvästi pienempinä H2/2018 aikana. Kokonaisuutena arvioin tilikauden 2018 tuloksen olevan noin +6,3 miljoonaa euroa vuotta 2017 parempi. Tästä suuri osa eli noin +4,3 miljoona euroa tuli jo Q1-Q2:n aikana.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 120 – 125 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi noin 4,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Liiketulosmarginaali nousisi 16,2 prosenttiin (2017: 16,1 %).

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 122,5 32,1 40,0 29,1 21,3 117,2 31,8 39,6 26,9 18,9
Rahoituskulut (netto) -12,5 -3,0 -3,5 -3,2 -2,8 -12,0 -3,1 -2,8 -3,1 -3,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 110,0 29,1 36,5 25,9 18,5 105,2 28,7 36,8 23,8 15,9
Verot -22,5 -6,1 -7,5 -5,2 -3,7 -21,0 -5,7 -7,0 -5,0 -3,3
Nettotulos 87,5 23,0 29,0 20,7 14,8 84,2 23,0 29,8 18,8 12,6

Cramon rahoituskulut (netto) ovat olleet viime vuosien aikana noin 2,7 – 3,5 miljoonaa euroa per kvartaali. Tein loppuvuoden kuluennusteen noin 3,5 miljoonan euron lukemalla niin, että koko tilikauden 2018 kuluiksi tulisi noin 12,5 miljoonaa euroa. Tämä olisi hieman parin viime vuoden lukemia (-12 M EUR) korkeampi.

Veroja arvioidessani käytin noin 20 – 21 prosentin veroastetta, ja näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 85 – 90 miljoonaa euroa (2017: 84,2 M EUR). Tämä on linjassa Cramon omien näkymäarvioiden kanssa: ”rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Kasvua on odotettavissa edelleen, vaikkakin monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan”.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin P-maissa kuin muualla Euroopassa.
  • Yhtiö on pohtimassa siirtokelpoisten tilojen myyntiä tai muuta järjestelyä. Samoin pohdinnassa on Ramirentin kanssa puoliksi omistaman yhteisyrityksen jatko. Miten nämä järjestelyt toteutuvat (jos toteutuvat) ja miten yhtiön tuloskehitys jatkuu mahdollisten järjestelyiden jälkeen?
  • Kustannustenhallinta on tuonut hyvää tulosta nyt, kun samaan aikaan liikevaihto on kasvanut. Mikä on tilanne silloin, kun suhdanteen kääntyvät? Onko yhtiöllä paljon ns. kiinteitä kuluja, jotka eivät jousta kysynnän vähentymisen yhteydessä?
  • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Tein vuosien 2019 ja 2020 ennusteet siitä ajatuksesta, että siirtokelpoiset tilat sekä Ramirentin kanssa omistettu yhteisyritys ovat edelleen mukana Cramon luvuissa. Päivitetään ennusteita sitten, jos ja kun tietoa näistä järjestelyistä tulee.

Liikevaihdon osalta arvioin, että kasvu jää pariin prosenttiin vuonna 2019 ja prosentin tuntumaan vuonna 2020. Ajatuksena on, että vaikka P-maiden rakennussuhdanne ehkä hieman viilentyisi, niin silti muun Euroopan veto kannattelisi liikevaihdon kehitystä

Liiketulosmarginaalin arvioin vuonna 2019 pysyvän edelleen noin 16,0 – 16,2 prosentin tasolla, mutta kääntyvän sitten laskuun vuonna 2020. Tausta-ajatuksena on kilpailun kiristyminen sekä kohoavat kustannukset.

Rahoituskulujen odotan jatkavan hienoista nousuaan ja veroasteena käytin noin 20,5 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 780,0 770,0 203,0 195,0 193,0 179,0
Muutos (%) 1,3% 2,0% 2,1% 1,6% 2,1% 2,2%
Liiketulos 123,5 125,0 32,6 40,6 29,8 22,0
Muutos (%) -1,2% 2,0% 1,6% 1,5% 2,4% 3,3%
Marginaali 15,8% 16,2% 16,1% 20,8% 15,4% 12,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 123,5 125,0 32,6 40,6 29,8 22,0
Rahoituskulut (netto) -13,5 -13,0 -3,3 -3,3 -3,2 -3,2
Tulos ennen veroja 110,0 112,0 29,3 37,3 26,6 18,8
Verot -22,5 -23,0 -6,0 -7,6 -5,6 -3,8
Nettotulos 87,5 89,0 23,3 29,7 21,0 15,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset