Cramo: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 9.2.2019

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista ja osinkosivulta, missä on lisätietoa osingoista: https://www.cramogroup.com/fi/osingot/.

cramo-osinkohistoria-q42018

Oheisessa kaaviossa punainen viiva on alkuperäinen ilmoitettu osinko ja oranssi palkki on osakemäärällä oikaistu osinko.

Alla oleva kuvaaja kertoo sen, miten osakemäärä on muuttunut vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty kunkin vuoden vuosiraportin tiedoista kuitenkin niin, että vuosien 2000 ja 2001 osakemäärä on oikaistu osakeannilla (1 vanhalla osakkeella 2 uutta osaketta). Vastaavasti näiden vuosien alkuperäiset osingot on oikaistu yllä olevassa kaaviossa ja alla olevassa taulukossa.

cramo-osakemaara-q42018

Cramo kuvaa osinkopolitiikkaansa seuraavasti:

Tavoitteena on harjoittaa vakaata voitonjakopolitiikkaa ja maksaa noin 40% tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS) osinkona.

Vuoden 2019 osinko on 0,90 euroa, joka irtoaa 29.3.2019 ja se maksetaan 8.4.2019.

Vuoden 2020 osinkoennustetta ei ole tehty, sillä yhtiöstä irtautuu Siirtokelpoiset tilat omaksi yhtiöksi. Voidaan ajatella, että näiden yhtiöiden yhteisosinko vuonna 2020 olisi 0,95 eurossa, mutta on vaikea ennakoida Cramon osuutta tästä.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Cramon osinko on viime vuosien aikana irronnut maaliskuun loppupuoliskon aikoihin (viimeksi 29.3.2019).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden oikaistun osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
  • Alkuperäinen ja aikoinaan maksettu osinko on oikaistu osakkeiden lukumäärällä lasketulla korjauskertoimella, missä kunkin vuoden osakemäärä on suhteutettu tilikauden 2018 osakemäärään.
    • Vuosien 2000 ja 2001 osinkoihin (alkuperäinen 0,84 ja 1,01 eur) ja osakemäärään on tehty osakeantioikaisu.
  • Tämä taulukko eroaa mm. Cramon omasta taulukosta sekä esimerkiksi Kauppalehden omasta osinkohistoria taulukosta. Olen taulukkoa tehdessä kerännyt alkuperäiset julkistetut osingot sekä tilikauden lopun osakemäärän.
  • Osa osingoista voi sisältää myös pääomapalautusta ja vuoden 2004 osinko (0,80 eur) sisältää 0,30 euroa lisäosinkoa.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Oik. osing. muutos Alkup. osinko Osakkeita Korjaus­kerroin Oikaistu osinko
2020e -100,0% 44486,8 1,000
2019 0,90 5,9% 0,90 44486,8 1,000 0,900
2018 0,85 13,4% 0,85 44486,8 1,000 0,850
2017 0,75 15,5% 0,75 44451,1 0,999 0,749
2016 0,65 19,9% 0,65 44395,0 0,998 0,649
2015 0,54 -7,4% 0,55 43748,7 0,983 0,541
2014 0,58 48,3% 0,60 43310,7 0,974 0,584
2013 0,39 42,0% 0,42 41708,4 0,938 0,394
2012 0,277 306,6% 0,30 41122,8 0,924 0,277
2011 0,068 0,10 30343,9 0,682 0,068
2010 0,00 -100,0% 0,00 30343,9 0,682 0,000
2009 0,138 -69,2% 0,20 30660,2 0,689 0,138
2008 0,448 31,4% 0,65 30660,2 0,689 0,448
2007 0,341 269,3% 0,50 30332,8 0,682 0,341
2006 0,092 0,0% 0,25 16427,7 0,369 0,092
2005 0,092 -63,5% 0,25 16427,7 0,369 0,092
2004 0,253 54,5% 0,80 14060,4 0,316 0,253
2003 0,164 15,1% 0,50 14560,5 0,327 0,164
2002 0,142 33,7% 0,45 14051,1 0,316 0,142
2001 0,106 20,2% 0,34 14051,1 0,316 0,106
2000 0,088 0,28 14051,1 0,316 0,088

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset