Cramo sijoituskohteena

Päivitetty 26.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Cramo on Euroopan johtavia kone- ja laitevuokrauspalvelujen tarjoajia ja siirtokelpoisten tilojen vuokraajia. Yhtiö toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 14 maassa ja noin 300 toimipisteessä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CRAMO Ennuste
Osake (26.10.2018) 16,10 Osinko 12 kk 0,95
Markkina-arvo (Mrd) 0,7 Osinkotuotto 5,9%
Liikevaihto (M) 765 (+4,8%) Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 89 (+6,0%) Osinko/FCF -720% 4v ka
EPS 1,99 Omav.aste 45%
PE 8,1 Gearing 76%
EV/EBIT 9,5 ROE 15,4%
PB 1,21 ROI 12,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.cramogroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

CRAMO26.10.2018 | 16,10 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon liiketoiminta seuraa rakentamisen aktiviteetin kehittymistä etenkin Pohjoismaissa. Muutaman viime vuoden aikana kehitys on ollut vahvaa ja vuoden 2017 liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisvuodesta. Markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat ”pääosin myönteiset”.

Mutta ollaanko suhdanteiden suhteen lähestymässä huippua? Tulosmarginaali on yli 10 prosenttia, mikä on paras lukema sitten vuoden 2007. Vuoden 2018 ennustettu nettotulos on ennätystasoa ja tästä syystä PE-luku on 8,1x.

Myös 7 vuoden keskimääräisellä tuloksella laskettu PE on laskenut alhaiselle 12,9x tasolle. Tämän 7 vuoden jakson loppupuolella (vuodet 2015 – 2018e) keskimääräinen tulos on ollut noin 65 – 75 miljoonaa euroa, kun se vuosina 2011 – 2014 oli noin 30 miljoonaa euroa. Tässä suhdanteiden paraneminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt ”petollisen” hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Osinkosijoittaja, joka hakee vuosittain nousevaa osinkoa, tulee Cramon kanssa olla varuillaan. Näin siksi, että yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksesta. Tämä taso on ylittynyt jokaisena vuotena vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi osinko laski vuonna 2014 edellisvuoden tasosta. Koska yhtiön liiketoiminta seuraa rakentamisen suhdanteita, niin voi hyvin olla, että tulevina vuosina osinkoa leikataan uudemman kerran.

Kevään 2018 osinko kuitenkin nousi 0,85 euroon (kevät 2017: 0,75 EUR), ja hyvän suhdannetilanteen johdosta kevään 2019 osingon arvioin olevan 0,95 euroa. Tämä antaisi 5,9 prosentin osinkotuoton (osake 16,10 euroa).

Suhdannevaihteluja etsivä spekuloija tai sijoittaja ei juuri nyt ole Cramon osakkeesta kiinnostunut. He odottavat, että osakkeen hinta laskee voimakkaasti silloin, kun yhtiön vapaat rahavirrat laskevat tilapäisesti lähelle nollatasoa (tai negatiiviseksi) sekä yhtiön tuloskunto alkaa yskähdellä. Tällöin voisi olla oikea aika hyödyntää kurssilaskua ja alkaa lisäämään pienin erin yhtiötä salkkuun.

HUOM! Talousmentor-salkussa on Cramon osakkeita.

Tilikausi 2018

Cramon Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 198 192 3,1% 562 533 5,5%
Liiketulos (ebit) 40,4 39,6 2,0% 90,8 85,4 6,3%
Nettotulos 30,3 29,8 1,7% 65,8 61,2 7,5%
EPS (EUR) 0,68 0,67 1,47 1,37

Q3:n liikevaihto kasvoi +3 prosenttia ja paikallisissa valuutoissa +7,5 prosenttia.

Skandinaviassa liikevaihto laski Q3:lla lähes -7 prosenttia. Tähän vaikutti Tanskan liiketoimintojen myynti sekä valuuttakurssimuutokset. Q1-Q2:lla orgaaninen kasvu oli vielä vahvaa (+9,9 %), mutta nyt sekin tasaantui ja oli enää +0,3 prosenttia. Ruotsissa euromääräinen liikevaihto laski Q3:lla -5,3 prosenttia, mutta kasvoi kruunuissa +3,2 prosenttia, joten tämä kuvastaa valuuttakurssien vaihtelujen voimakkuutta. Norjassa liikevaihto kehittyi positiivisesti.

Suomessa ja Itä-Euroopassa liikevaihto laski -2 prosenttia, mitä selittää Suomen -5,3 prosentin liikevaihdon lasku. Muissa segmentin maissa liikevaihto kehittyi positiivisesti. Suomen liikevaihdon laskuun vaikutti kireä kilpailutilanne ja siitä johtuva alhaisempi hintataso. Lisäksi vertailukauden liikevaihto oli normaalia vahvempi joidenkien suurten projektien johdosta.

Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi yli +50 prosenttia (33,7 vs 21,9 M EUR), mutta tähän vaikutti hankittu KBS Infra, joka toi noin +11 miljoonan euron lisän liikevaihtoon. Kun tämän huomioi luvuissa, niin liikevaihdon kasvu oli +3 prosentin luokkaa.

Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto kasvoi Q1-Q2 peräti +24 prosenttia, mutta nyt kasvu oli +3,7 prosenttia. Tätä selittää se, että Siirtokelpoisten tilojen vahva suorittaminen alkoi jo vuosi sitten, jonka seurauksena vertailukauden luvut olivat jo korkealla. Hyvään kehitykseen vaikutti edellisten kvartaalien onnistuneet projektitoimitukset sekä parantuneet käyttöasteet.

Liiketulos (ebit) kasvoi +2 prosenttia.

Skandinavian liiketulos kasvoi +6 prosenttia, mitä voi pitää positiivisena, sillä euromääräinen liikevaihto oli laskussa.

Suomessa ja Itä-Euroopassa liiketulos laski selvästi (8,2 vs 11,8 M EUR). Laskua tuli Suomessa, jonka kannattavuutta rasittivat samat tekijät kuin liikevaihtoakin. Cramo on aloittanut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ja positiivisten vaikutusten odotetaan näkyvän Q1/2019 aikoihin. Muissa alueen maissa kannattavuus kehittyivät vahvasti.

Keski-Euroopassa liiketulos nousi noin 2 miljoonalla eurolla. Kannattavuus parani Saksassa, mutta Cramo ei ole tyytyväinen tähän kannattavuustasoon, joten myös siellä on aloitettu toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Muualla kannattavuus oli hyvällä tasolla.

Siirtokelpoisten tilojen vahva tuloskehitys jatkui myös Q3:lla ja nyt alkuvuoden aikana tulos on parantunut +27 prosenttia. Saksassa tehdyt tehostustoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta.

Cramo on ostamassa Nordic Modular Group Holding AB-yhtiötä (NMG), jonka vuotuinen liikevaihto on noin 81 miljoonaa ja EBITA noin 17 miljoonaa euroa. Kauppa vaatii vielä normaalit viranomaishyväksynnät, mutta kauppa saataneen päätökseen syksyn 2018 aikana. Yhtiö arvioi tuovan lisäksi 3-4 miljoonan euron synergiaedun parin vuoden kuluessa. NMG liitetään Siirtokelpoisten tilojen alle.

Cramo on kohta vuoden ajan pohtinut Siirtokelpoisten tilojen kohtaloa. Raportissa Cramo kertoo, että:

Todennäköinen lopputulos tulee olemaan Kone- ja laitevuokraus- ja Siirtokelpoiset tilat -divisioonien eriyttäminen, joka sisältää mahdollisesti yhtiön jakautumisen ja Cramo Adapteon listautumisen vuoden 2019 aikana. Cramo tulee antamaan lisätietoa prosessista ja sen aikataulusta, kun NMG:n integraatio Cramo Adapteoon on edennyt pidemmälle

Näkymät vuodelle 2018

Cramo näkymänsä ennallaan eli: ”Rakennusalan markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramon toimintamaissa pääosin myönteiset. Kasvun odotetaan jatkuvan, mutta maakohtaiset erot ovat suuria. Monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan.”

Cramo arvioi loppuvuoden näkymiään:

 • Ruotsissa asuntorakentamisen markkinakysyntä on tasaantunut ja markkinatilanne on vaihteleva. Markkinanäkymät muilla kuin Tukholman alueilla sekä teollisuus – ja infrastruktuurirakentamisessa ovat melko positiiviset.
 • Norjassa markkinakysyntä on hyvällä tasolla ja näkymät ovat vuodelle 2019 myös hyvät.
 • Suomessa kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla etenkin eteläisessä Suomessa. Rakennusmarkkinoiden huipun odotetaan saavutettavan vuonna 2019, jonka jälkeen laskun odotetaan olevan loivaa.
 • Liettuassa ja Puolassa rakennusmarkkinoiden kehitys on suotuisaa.
 • Virossa kysyntä on hyvällä tasolla, mutta kasvuvauhti on hieman tasaantumassa.
 • Saksassa kone- ja laitemarkkinoiden arvioidaan jatkuvan tasaisena Q4:lla. Vuonna 2019 rakennusmarkkinoiden odotetaan kääntyvän loivaan laskuun.
 • Tsekeissä ja Slovakiassa kysyntä on ollut erittäin hyvällä tasolla ja kysynnän odotetaan edelleen kasvavan.
 • Siirtokelpoisten tilojen Q4:n kasvun odotetaan olevan 5-10 prosenttia ja Suomessa yli 10 prosenttia. Vuonna 2019 markkinan odotetaan säilyvän positiivisena.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 760 – 770 M EUR (2017: 730 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 120 – 125 M EUR (2017: 117 M EUR)
 • nettotulos: 85 – 90 M EUR (2017: 84 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Cramo: Ennusteet.

Cramon taloudelliset tavoitteet

Cramo on asettanut itselleen vuosille 2017 – 2020 seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 • Kone- ja laitevuokraus:
  • SIPO: > 14,5 %
  • Liikevaihdon kasvu yli markkinakasvun
 • Siirtokelpoiset tilat:
  • SIPO: > 12,5 %
  • Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu: > 10 %
 • Konserni:
  • Nettovelka / käyttökate: < 3x
  • ROE: > 15 %
  • Osinko/nettotulos: noin 40 %

SIPO=Sijoitettu pääoma

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon osalta vuosi 2014 näyttää olleen vaikein viimeisen 7 vuoden ajalta. Vuosien 2011 – 2014 aikana liikevaihto laski noin 680 miljoonasta noin 652 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen liikevaihto on ollut hyvässä nosteessa ja tilikauden 2017 liikevaihto nousi 730 miljoonaan euroon. Tämä on noin +12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Liikevaihto on lähtenyt kasvuun rakentamisen aktiviteetin kasvun seurauksena. Etenkin Ruotsissa ja Suomessa tilanne on kehittynyt hyvin parina viime vuotena.

cramo-tuloslaskelma-q32018

Tuloksen osalta sama kehitys näkyy eli vuonna 2014 tehtiin voittoa vain 16 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 tulos nousi 84 miljoonaan euroon, mikä on monikertaisesti vuoden 2014 tasoon nähden.

Tilikauden 2017 hyvä tulos nosti tulosmarginaalin jo yli 10 prosenttiin, mikä on korkein lukema sitten vuoden 2007. Vuodesta 2008 alkaen keskimääräinen tulosmarginaali on ollut noin 4,5 – 5,0 prosenttia. Voidaankin kysyä, että onko nykyinen marginaalitaso merkki suhdannehuipusta, joka ei ehkä kestä enää montaa vuotta?

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihtona on noin 760 – 770 miljoonaa ja tuloksena on noin 85 – 90 miljoonaa euroa. Näin marginaali olisi edelleen ennätystasolla eli noin 11,6 prosenttia.

Cramon osakkeen PE-luvut (1, 3 ja 7 vuoden keskimääräisten nettotulosten perusteella laskettuna) vaihtelevat 8,1x / 8,9x / 12,9x välillä. Eli osake vaikuttaa varsin edullisesti hinnoiteltuna.

Tämän vuoden ennustettu tulos huomioiden yhtiön 2015 – 2018e keskimääräinen tulos on ollut 65 – 75 miljoonaa euroa. Kun sitä ennen, vuosien 2011 – 2014 keskimääräinen tulos oli 31 miljoonaa euroa. Selkeä ero, missä suhdanteen voimistuminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Yhtiöllä on osakekohtaista omaa pääomaa (taseen oikaisun jälkeen) 13,32 euroa, mikä 16,10 euron osakkeen hinnalla antaa PB-luvuksi 1,2x. Muutamaan viime vuoteen verrattuna (1,6x- 2,0x) PB on alhaisella tasolla, mutta vuosikymmenen alun lukuihin (0,7x – 1,2x) nähden se kalpenee. Tämän hetkisellä tuloskunnolla oma pääoma nousisi yli osakkeen hinnan muutamassa vuodessa – mikäli tuloskunto siis pitäisi nykyisen tasonsa. Markkinat taitavat hinnoitella tilanteen niin, että ollaan suhdannehuipulla.

cramo-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvän tuloskehityksen vetäminä nousseet 10 – 15 prosenttiin. Keskimääräiset pitkän aikavälin tuottoluvut ovat kuitenkin olleet vaatimattomampia eli noin 6 – 8 prosentin tietämillä.

Tase

Cramon tase on suhteellisen hyvässä kunnossa. Liikearvon määrä on 151 miljoonaa euroa, johon vuonna 2016 tehtiin Tanskan liiketoimintoihin liittyen noin 3,7 miljoonan alaskirjaus. 10 prosentin alaskirjaus (noin 15 M EUR) vetäisi nykyistä tulosta noin 15 – 20 prosenttia alaspäin, joten liikearvon taseriski tuloksen suhteen on varsin rajattu.

cramo-liikearvo-q32018

Korollisia velkoja yhtiöllä on 480 miljoonaa euroa, mikä on koholla osingonmaksun seurauksena. Todennäköisesti velkataso laskee hieman loppuvuotta kohden.

cramo-velkaisuus-q32018

Omavaraisuusaste onkin pysytellyt noin 45 prosentissa ja nettovelkaantumisaste noin 65 – 75 prosentissa viime vuosien aikana. Näin velkaisuuden tunnuslukujenkin perusteella yhtiön velkaisuus on suhteellisen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Cramon liiketoiminnan rahavirta näyttäisi kehittyvän 3/1 vuoden sykleissä. Kolmena vuotena rahavirta kasvaa mukavasti, kunnes neljäntenä vuotena tulee selvä lasku. Mikään sääntöhän tämä ei ole, mutta oikeastaan kuvastaa Cramon liiketoiminnan luonnetta, joka seuraa rakentamisen suhdannevaihteluja. Isossa kuvassa liiketoiminnan rahavirta on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta nousikin uusiin ennätyslukemiin ollen 187 miljoonaa euroa.

Capex-investoinneissa näkyy Cramon investoinnit vuokrakalustoon, missä liiketoiminnan laajentuminen näkyy vastaavasti näiden investointien kasvuna. On hyvä tiedostaa, että muut-investoinnit sisältävät vuokrakaluston myymisestä syntyvää positiivista rahavirtaa.

cramo-rahavirta-q32018

Edellä mainitusta syystä vapaa rahavirran (FCF) sijaan sijoittajan kannattaa seurata rahavirtaa investointien jälkeen. Merkillepantavaa onkin, että rahavirta on heilahdellut voimakkaasti (jopa negatiiviseksi) vuosien varrella. Vuodet 2017, 2016, 2014 ja 2011 ovat olleet vapaan rahavirran suhteen vaikeita.

Mutta, jos tarkastellaan rahavirtoja investointien jälkeen (huomioiden siis vuokrakaluston myynnit), niin ne ovat olleet selvästi positiivisia useana vuotena. Viimeisen 5 vuoden (2013 – 2017) aikana investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet 119 miljoonaa euroa. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty 114 miljoonaa euroa. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä.

Sijoittajalle huolta näyttääkin aiheuttavan rahavirtojen isot (tai isohkot) heilahtelut. Toisaalta tämän voi nähdä hyödynnettävänä mahdollisuutena, jos ja kun jonain vuonna tilanne heikentyy ja osakkeen kurssi laskee tämän seurauksena.

Osinko

Heikko tulosvuosi 2014 näkyy myös osingossa, sillä osinko laski 0,55 euroon edellisvuoden 0,60 eurosta. Yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksestaan, mikä on ylittynyt jokaisena vuonna vuodesta 2010 alkaen.

cramo-osinko-q32018

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan (FCF) on heilahdellut rahavirran heilahtelujen mukana. Mutta, kuten Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin viimeisen 5 vuoden aikana voitonjakoon on käytetty noin 114 miljoonaa euroa eli noin 95 prosenttia samaan aikaan kertyneestä investointien jälkeisistä rahavirroista (119 M EUR).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cramo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,95 3/2018 0,85 3/2017 0,75
YHTEENSÄ 0,95 0,85 0,75
+11,8% +13,3% +15,4%

Kolmena viime vuotena osinko on kasvanut 0,10 eurolla per vuosi, joten hyvän suhdannetilanteen johdosta odotan kevään 2019 osingon nousevan saman 0,10 euroa 0,95 euroon. Tämä antaisi noin 5,9 prosentin osinkotuoton (osake 16,10 EUR).

Cramon osakkeiden lukumäärä kasvaa hienoisella tahdilla, sillä yhtiöllä on käytössä henkilöstön palkitsemisen osakejärjestelmä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+23) sekä osingon maksuilla (-0). Korjaus on yhteensä +23 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (26.10.2018) 16,10 19,76 23,79 19,11 12,08 15,36 7,92 7,91
Lkm (000) 44 736 44 734 44 676 44 395 43 749 43 311 41 708 41 123
Markkina-arvo (Mrd) 0,72 0,88 1,06 0,85 0,53 0,67 0,33 0,33
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kone ja laitevuokraus
– Skandinavia 370,0 380,1 378,8
– Suomi ja Itä-Eurooppa 145,0 143,0 138,6
– Keski-Eurooppa 110,0 80,5 77,9
Siirtokelpoiset tilat 141,0 126,5 117,6
Muut -1,0 -0,6 -0,6
YHTEENSÄ 765,0 729,5 712,3 0,0 0,0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Kone ja laitevuokraus
– Skandinavia 70,0 69,4 58,7
– Suomi ja Itä-Eurooppa 21,0 25,9 17,8
– Keski-Eurooppa 6,5 4,3 3,7
Siirtokelpoiset tilat 35,5 28,6 30,7
Muut -10,5 -11,1 -12,3
YHTEENSÄ 122,5 117,1 98,6 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 203 562 765 730 712 668 652 657 688 680
Liikevoitto 32 91 123 117 99 85 34 67 64 54
Nettotulos 23 66 89 84 69 50 16 43 39 24
Marginaali 11,3% 11,7% 11,6% 11,5% 9,7% 7,5% 2,5% 6,5% 5,7% 3,5%
EPS 0,51 1,48 1,99 1,88 1,54 1,13 0,37 0,99 0,94 0,58
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 27 3 9 4 6 5 10 23
Liikearvo 151 146 148 151 186 192 197 192
Muut varat 1 151 1 046 999 931 856 878 901 912
Tase yhteensä 1 329 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108 1 127
Oma pääoma 596 557 520 491 455 501 483 444
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 480 394 407 380 401 376 419 471
Muut vastuut 253 244 229 215 192 198 206 212
Tase yhteensä 1 329 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108 1 127
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 200 187 172 175 118 160 146 138
Investoinnit: Capex -200 -202 -195 -157 -148 -103 -124 -149
Vapaa rahavirta (FCF) 0 -15 -23 18 -30 57 22 -11
Investoinnit: Muut 20 48 30 18 23 -7 40 -45
Investointien jälkeen 20 33 7 36 -7 50 62 -56
Rahoitus: Voitonjako -38 -33 -29 -20 -15 -17 -9 101
Rahoitus: Muut 18 -6 27 -18 23 -38 -64 -45
Rahavarojen muutos 0 -6 5 -2 1 -5 -11 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42 0,30
Osinkotuotto 5,9% 4,3% 3,2% 3,4% 4,6% 3,9% 5,3% 3,8%
Osinko/nettotulos 47,8% 45,3% 48,6% 57,7% 150,4% 60,4% 44,9% 51,4%
Osinko/FCF #DIV/0! -253,5% -145,7% 160,3% -80,2% 45,6% 79,6% -112,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,9 19,0 31,1 45,7 28,7
PE (3v) 8,9 13,1 23,6 23,4 16,2 18,8 16,2
PE 8,1 10,5 15,4 17,0 33,0 15,5 8,5 13,6
EV/EBIT 9,5 10,9 14,8 14,4 27,2 15,5 11,6 14,3
Oma pääoma/osake 13,32 12,45 11,64 11,06 10,40 11,57 11,58 10,80
P/B 1,21 1,59 2,04 1,73 1,16 1,33 0,68 0,73
ROE 15,4% 15,6% 13,6% 10,6% 3,3% 8,7% 8,4% 6,3%
ROI 12,1% 12,5% 11,0% 9,8% 3,9% 7,5% 7,0% 6,4%
Omavaraisuusaste 44,8% 46,6% 45,0% 45,2% 43,4% 46,6% 43,6% 39,4%
Gearing 76,0% 70,2% 76,5% 76,6% 86,8% 74,1% 84,7% 100,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 19,43 19,91 16,95 19,76 22,21 26,20 21,38 23,79 23,00 18,51
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,950 0,950 0,950 0,850 0,850 0,850 0,850 0,750 0,750 0,750
Osinkotuotto (ennuste) 4,9% 4,8% 5,6% 4,3% 3,8% 3,2% 4,0% 3,2% 3,3% 4,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,99 1,98 1,94 1,88 1,72 1,69 1,67 1,54 1,57 1,35
PE 9,8 10,1 8,7 10,5 12,9 15,5 12,8 15,5 14,6 13,7
EV/EBIT 10,9 11,2 10,6 10,9 12,8 14,9 12,7 14,8 14,4 13,9
ROE 15,9% 15,4% 16,9% 15,6% 14,7% 15,2% 15,3% 13,6% 14,5%
ROI 12,2% 11,8% 12,4% 12,5% 11,8% 11,6% 12,1% 11,0% 11,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset