Cramo sijoituskohteena

Päivitetty 2.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Cramo jakautuu viimeistään Q3/2019 aikana kahteen yhtiöön: Uuteen Cramoon ja siirtokelpoiset tilat -segmentin sisältävän Adapteon. Kutsu Cramon ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Talousmentor-yritysanalyysi

Cramo on Euroopan johtavia kone- ja laitevuokrauspalvelujen tarjoajia ja siirtokelpoisten tilojen vuokraajia. Yhtiö toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 14 maassa ja noin 300 toimipisteessä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CRAMO Ennuste
Osake (2.5.2019) 18,50 Osinko 12 kk 0,95
Markkina-arvo (Mrd) 0,8 Osinkotuotto 5,1%
Liikevaihto (M) 860 (+10,3%) Osinko/EPS 48% 4v ka
Nettotulos (M) 87 (+2,4%) Osinko/FCF -3027% 4v ka
EPS 1,94 Omav.aste 34%
PE 9,5 Gearing 133%
EV/EBIT 12,5 ROE 14,6%
PB 1,39 ROI 9,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.cramogroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

CRAMO2.5.2019 | 18,50 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee osingon heikko kehitys, korkea velkaisuus sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon liiketoiminta seuraa rakentamisen aktiviteetin kehittymistä etenkin Pohjoismaissa. Muutaman viime vuoden aikana kehitys on ollut vahvaa ja vuosien 2016 – 2018 liikevaihto- ja tulokehitys on ollut positiivista. Yhtiö arvioi vuodelle 2019, että näkymät kone- ja laitevuokrauksen markkinoille ovat edelleen positiiviset huolimatta kasvaneesta taloudellisesta epävarmuudesta.

Mutta ollaanko suhdanteiden suhteen lähestymässä huippua? Tulosmarginaali on yli 10 prosenttia, mikä on paras lukema sitten vuoden 2007. Vuoden 2018 nettotulos oli ennätystasoa ja tulos olisi kasvamassa myös vuonna 2019.

Yhtiö on listaamassa Siirtokelpoiset tilat erilliseksi yhtiöksi Q3/2019 aikana, joten tästä syystä euromääräinen tulos jäänee vuoden 2018 tasosta. Tämä eriytyminen vaikeuttaa myös lukujen vertailua jatkossa.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt ”petollisen” hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Osinkosijoittaja, joka hakee vuosittain nousevaa osinkoa, tulee Cramon kanssa olla varuillaan. Näin siksi, että yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksesta. Tämä taso on ylittynyt jokaisena vuotena vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi osinko laski vuonna 2014 edellisvuoden tasosta. Koska yhtiön liiketoiminta seuraa rakentamisen suhdanteita, niin voi hyvin olla, että tulevina vuosina osinkoa leikataan uudemman kerran.

Suhdannevaihteluja etsivä spekuloija tai sijoittaja ei juuri nyt ole Cramon osakkeesta kiinnostunut. He odottavat, että osakkeen hinta laskee voimakkaasti silloin, kun yhtiön vapaat rahavirrat laskevat tilapäisesti lähelle nollatasoa (tai negatiiviseksi) sekä yhtiön tuloskunto alkaa yskähdellä. Tällöin voisi olla oikea aika hyödyntää kurssilaskua ja alkaa lisäämään pienin erin yhtiötä salkkuun.

Tilikausi 2019

Cramon Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 201 175 14,4%
Liiketulos (ebit) 19,3 21,3 -9,4%
Nettotulos 11,0 14,8 -25,7%
EPS (EUR) 0,25 0,33

Cramo totesi Q1/2019 tuloksesta, että:

 • Positiiviseen liikevaihdon kasvuun (+14%) vaikuttivat yritysostot, Nordic Modular Group (NMG) ja KBS Infra, joiden vaikutus oli yhteensä 28,3 miljoonaa euroa
 • Cramon tuloskehitys oli vaihtelevaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
  • Kone- ja laitevuokraus -divisioonan suoriutuminen ei vastannut odotuksiamme, ja alhaisempi orgaanisen liikevaihdon kasvu vaikutti kannattavuuteen.
  • Siirtokelpoiset tilat -divisioonan liikevaihto kehittyi odotetulla tavalla, mutta NMG:n integrointi vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti

Näkymiä

Yhtiö arvioi näkymiään seuraavasti:

 • Kone- ja laitevuokrauksen markkinanäkymät vaihtelevat maittain.
  • Ruotsissa kasvun odotetaan hidastuvan,
  • Suomessa, Norjassa, Saksassa ja Itävallassa markkinat ovat vakaat.
  • Itä-Euroopan maissa, myös Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa, suotuisten markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan.
 • Myös siirtokelpoisten tilojen markkinanäkymät ovat vahvat.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

HUOM! Ennusteet on tehty siitä ajatuksesta, että Siirtokelpoiset tilat pysyisivät yhtiön luvuissa läpi koko vuoden.

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 211 189 11,6% 860 780 10,3%
Liiketulos (ebit) 30,0 29,1 3,1% 130,0 119,5 8,8%
Nettotulos (jatkuvat) 20,0 20,7 -3,4% 87,0 84,7 2,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,95 0,90

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikauden 2019 ennusteet ovat Cramo: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

HUOM! Tämän kappaleen tietoja ei ole päivitetty, vaan teksti perustuu Q4/2018 tulosraporttiin!

Liikevaihdon osalta vuosi 2014 näyttää olleen vaikein viimeisen 7 vuoden ajalta. Vuosien 2012 – 2014 aikana liikevaihto laski noin 688 miljoonasta noin 652 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen liikevaihto on ollut hyvässä nosteessa ja tilikauden 2018 liikevaihto nousi 780 miljoonaan euroon. Tämä on noin +20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Liikevaihto on lähtenyt kasvuun rakentamisen aktiviteetin kasvun seurauksena. Etenkin Ruotsissa ja Suomessa tilanne on kehittynyt hyvin parina viime vuotena. Myös hankituilla liiketoiminnoilla on merkittävä vaikutus liikevaihdon kasvuun.

cramo-tuloslaskelma-q42018

Tuloksen osalta sama kehitys näkyy eli vuonna 2014 tehtiin voittoa vain 16 miljoonaa euroa. Tilikauden 2018 tulos nousi 85 miljoonaan euroon, mikä on monikertaisesti vuoden 2014 tasoon nähden.

Tilikauden 2017 hyvä tulos nosti tulosmarginaalin jo yli 10 prosenttiin, mikä on korkein lukema sitten vuoden 2007. Vuodesta 2008 alkaen keskimääräinen tulosmarginaali on ollut noin 4,5 – 5,0 prosenttia. Voidaankin kysyä, että onko nykyinen marginaalitaso merkki suhdannehuipusta, joka ei ehkä kestä enää montaa vuotta?

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 840 – 870 miljoonaa ja tulos on noin 90 – 100 miljoonaa euroa. Näissä arvioissa Siirtokelpoiset tilat on laskettu mukaan koko vuodelle.

Cramon osakkeen PE-luvut (1, 3 ja 7 vuoden keskimääräisten nettotulosten perusteella laskettuna) vaihtelevat 7,1x / 7,8x / 10,9x välillä. Eli osake vaikuttaa varsin edullisesti hinnoiteltuna.

Tämän vuoden ennustettu tulos huomioiden yhtiön 2016 – 2019e keskimääräinen tulos on ollut 70 – 85 miljoonaa euroa. Kun sitä ennen, vuosien 2012 – 2015 keskimääräinen tulos oli 30 miljoonaa euroa. Selkeä ero, missä suhdanteen voimistuminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Yhtiöllä on osakekohtaista omaa pääomaa (taseen oikaisun jälkeen) 14,59 euroa, mikä 15,40 euron osakkeen hinnalla antaa PB-luvuksi 1,06x. Muutamaan viime vuoteen verrattuna (1,6x- 2,0x) PB on alhaisella tasolla, mutta vuosikymmenen alun lukuihin (0,7x – 1,2x) nähden se kalpenee. Tämän hetkisellä tuloskunnolla oma pääoma nousisi yli osakkeen hinnan vuodessa – mikäli tuloskunto siis pitäisi nykyisen tasonsa. Markkinat taitavat hinnoitella tilanteen niin, että ollaan suhdannehuipulla.

cramo-roe-roi-q42018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvän tuloskehityksen vetäminä nousseet 10 – 15 prosenttiin. Keskimääräiset pitkän aikavälin tuottoluvut ovat kuitenkin olleet vaatimattomampia eli noin 6 – 8 prosentin tietämillä.

Tase

HUOM! Tämän kappaleen tietoja ei ole päivitetty, vaan teksti perustuu Q4/2018 tulosraporttiin!

Cramon tase on suhteellisen hyvässä kunnossa, vaikka hankittu NMG nosti liikearvon sekä velkaisuuden määrää selvästi. Liikearvoa on nyt 293 miljoonaa euroa ja 10 prosentin alaskirjaus (noin 30 M EUR) vetäisi nykyistä tulosta noin 30 prosenttia alaspäin. Vaikka liikearvon taseriski tuloksen suhteen kasvoikin, niin sen vaikutus on edelleen varsin rajattu.

cramo-liikearvo-q42018

Korollisia velkoja yhtiöllä on 718 miljoonaa euroa, mikä on koholla yrityskaupan seurauksena. Muutama vuosi sitten velkaa oli 400 miljoonaa euroa.

cramo-velkaisuus-q42018

Omavaraisuusaste on pysytellyt noin 40 – 45 prosentissa eli hieman yli hyvän rajan (40 %). Sen sijaan nettovelkaantumisaste hyppäsi yli 100 prosentin rajan 120 prosenttiin. Näin velkaisuuden tunnuslukujenkin perusteella yhtiön velkaisuus on koholla.

Rahavirta

HUOM! Tämän kappaleen tietoja ei ole päivitetty, vaan teksti perustuu Q4/2018 tulosraporttiin!

Cramon liiketoiminnan rahavirta näyttäisi kehittyvän 3/1 vuoden sykleissä. Kolmena vuotena rahavirta kasvaa mukavasti, kunnes neljäntenä vuotena tulee selvä lasku. Mikään sääntöhän tämä ei ole, mutta oikeastaan kuvastaa Cramon liiketoiminnan luonnetta, joka seuraa rakentamisen suhdannevaihteluja. Isossa kuvassa liiketoiminnan rahavirta on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä.

Vuosina 2017 ja 2018 liiketoiminnan rahavirta lähti hyvään nousuun mm. hankittujen liiketoimintojen vetäminä (KBS Infra ja NMG).

Capex-investoinneissa näkyy Cramon investoinnit vuokrakalustoon, missä liiketoiminnan laajentuminen näkyy vastaavasti näiden investointien kasvuna. On hyvä tiedostaa, että muut-investoinnit sisältävät vuokrakaluston myymisestä syntyvää positiivista rahavirtaa.

cramo-rahavirta-q42018

Edellä mainitusta syystä vapaa rahavirran (FCF) sijaan sijoittajan kannattaa seurata rahavirtaa investointien jälkeen. Ne ovat olleet selvästi positiivisia useana vuotena. Vuoden 2018 lukemat menivät negatiivisiksi (-150 M EUR) tehtyjen yrityskauppojen johdosta. Ennen sitä 5 vuoden ajalta (2013 – 2017) investointien jälkeiset rahavirrat olivat olleet -81 miljoonaa euroa. Samaan aikaan voitonjakoon oli käytetty 114 miljoonaa euroa. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä.

Sijoittajalle huolta näyttääkin aiheuttavan rahavirtojen isot (tai isohkot) heilahtelut. Toisaalta tämän voi nähdä hyödynnettävänä mahdollisuutena, jos ja kun jonain vuonna tilanne heikentyy ja osakkeen kurssi laskee tämän seurauksena.

Osinko

HUOM! Tämän kappaleen tietoja ei ole päivitetty, vaan teksti perustuu Q4/2018 tulosraporttiin!

Heikko tulosvuosi 2014 näkyy myös osingossa, sillä osinko laski 0,55 euroon edellisvuoden 0,60 eurosta. Yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksestaan, mikä on ylittynyt jokaisena vuonna vuodesta 2010 alkaen.

cramo-osinko-q42018

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan (FCF) on heilahdellut rahavirran heilahtelujen mukana. Mutta, kuten Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin viimeisen 5 vuoden aikana voitonjakoon on käytetty noin 114 miljoonaa euroa eli noin 95 prosenttia samaan aikaan kertyneestä investointien jälkeisistä rahavirroista (119 M EUR).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cramo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,90 3/2018 0,85 3/2017 0,75
YHTEENSÄ 0,90 0,85 0,75
+5,9% +13,3% +15,4%

Vuoden 2019 osinko on 0,90 euroa, joka irtoaa 29.3.2019 ja se maksetaan 8.4.2019. Tämä antaisi noin 5,8 prosentin osinkotuoton (osake 15,40 EUR).

Cramon osakkeiden lukumäärä kasvaa hienoisella tahdilla, sillä yhtiöllä on käytössä henkilöstön palkitsemisen osakejärjestelmä.

Taulukot (Q1/2019 tilanne)

Taseen 2019 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+76) sekä osingon maksuilla (-40). Korjaus on yhteensä +36 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

HUOM! Ennusteet on tehty laskien Siirtokelpoiset tilat mukaan koko vuoden 2019 lukuihin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (2.5.2019) 18,50 14,92 19,76 23,79 19,11 12,08 15,36 7,92
Lkm (000) 44 828 44 828 44 734 44 676 44 395 43 749 43 311 41 708
Markkina-arvo (Mrd) 0,83 0,67 0,88 1,06 0,85 0,53 0,67 0,33
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kone ja laitevuokraus
– Skandinavia 360,0 370,4 380,1 378,8
– Suomi ja Itä-Eurooppa 160,0 145,0 143,0 138,6
– Keski-Eurooppa 118,0 114,0 80,5 77,9
Siirtokelpoiset tilat 223,0 151,5 126,5 117,6
Muut -1,0 -0,6 -0,6
YHTEENSÄ 860,0 780,9 729,5 712,3 0,0
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Kone ja laitevuokraus
– Skandinavia 68,5 71,3 69,4 58,7
– Suomi ja Itä-Eurooppa 25,0 21,6 25,9 17,8
– Keski-Eurooppa 8,0 7,1 4,3 3,7
Siirtokelpoiset tilat 50,0 36,0 28,6 30,7
Muut -21,5 -16,5 -11,1 -12,3
YHTEENSÄ 130,0 119,5 117,1 98,6 0,0
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 211 201 860 780 730 712 668 652 657 688
Liikevoitto 30 19 130 120 117 99 85 34 67 64
Nettotulos 20 11 87 85 84 69 50 16 43 39
Marginaali 9,5% 5,5% 10,1% 10,9% 11,5% 9,7% 7,5% 2,5% 6,5% 5,7%
EPS 0,45 0,25 1,94 1,90 1,88 1,54 1,13 0,37 0,99 0,94
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 44 6 3 9 4 6 5 10
Liikearvo 290 293 146 148 151 186 192 197
Muut varat 1 419 1 307 1 046 999 931 856 878 901
Tase yhteensä 1 753 1 606 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108
Oma pääoma 596 597 557 520 491 455 501 483
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 836 718 394 407 380 401 376 419
Muut vastuut 321 291 244 229 215 192 198 206
Tase yhteensä 1 753 1 606 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 250 196 187 172 175 118 160 146
Investoinnit: Capex -200 -213 -202 -195 -157 -148 -103 -124
Vapaa rahavirta (FCF) 50 -17 -15 -23 18 -30 57 22
Investoinnit: Muut 20 -133 48 30 18 23 -7 40
Investointien jälkeen 70 -150 33 7 36 -7 50 62
Rahoitus: Voitonjako -38 -38 -33 -29 -20 -15 -17 -9
Rahoitus: Muut -32 191 -6 27 -18 23 -38 -64
Rahavarojen muutos 0 3 -6 5 -2 1 -5 -11
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,95 0,90 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,95 0,90 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42
Osinkotuotto 5,1% 6,0% 4,3% 3,2% 3,4% 4,6% 3,9% 5,3%
Osinko/nettotulos 49,0% 47,5% 45,3% 48,6% 57,7% 150,4% 60,4% 44,9%
Osinko/FCF 85% -237% -253% -146% 160% -80,2% 45,6% 79,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 13,4 12,1 19,0 31,1 45,7
PE (3v) 9,7 8,4 13,1 23,6 23,4 16,2 18,8 16,2
PE 9,5 7,9 10,5 15,4 17,0 33,0 15,5 8,5
EV/EBIT 12,5 11,5 10,9 14,8 14,4 27,2 15,5 11,6
Oma pääoma/osake 13,30 13,32 12,45 11,64 11,06 10,40 11,57 11,58
P/B 1,39 1,12 1,59 2,04 1,73 1,16 1,33 0,68
ROE 14,6% 14,7% 15,6% 13,6% 10,6% 3,3% 8,7% 8,4%
ROI 9,5% 10,6% 12,5% 11,0% 9,8% 3,9% 7,5% 7,0%
Omavaraisuusaste 34,0% 37,2% 46,6% 45,0% 45,2% 43,4% 46,6% 43,6%
Gearing 132,9% 119,3% 70,2% 76,5% 76,6% 86,8% 74,1% 84,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 17,53 14,92 19,43 19,91 16,95 19,76 22,21 26,20 21,38 23,79 23,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,950 0,900 0,950 0,950 0,950 0,850 0,850 0,850 0,850 0,750 0,750
Osinkotuotto (ennuste) 5,4% 6,0% 4,9% 4,8% 5,6% 4,3% 3,8% 3,2% 4,0% 3,2% 3,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,80 1,89 1,99 1,98 1,94 1,88 1,72 1,69 1,67 1,54 1,57
PE 9,7 7,9 9,8 10,1 8,7 10,5 12,9 15,5 12,8 15,5 14,6
EV/EBIT 13,7 11,5 10,9 11,2 10,6 10,9 12,8 14,9 12,7 14,8 14,4
ROE 15,0% 14,7% 15,9% 15,4% 16,9% 15,6% 14,7% 15,2% 15,3% 13,6% 14,5%
ROI 9,7% 10,6% 12,2% 11,8% 12,4% 12,5% 11,8% 11,6% 12,1% 11,0% 11,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset