Cramo sijoituskohteena

Päivitetty 13.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Cramo on Euroopan johtavia kone- ja laitevuokrauspalvelujen tarjoajia ja siirtokelpoisten tilojen vuokraajia. Yhtiö toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 14 maassa ja noin 300 toimipisteessä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CRAMO Ennuste
Osake (13.6.2018) 19,70 Osinko 12 kk 0,95 4,8%
Markkina-arvo (Mrd) 0,9 Osinko/EPS 49% 4v ka
Liikevaihto (M) 765 (+4,8%) Osinko/FCF 4v ka
Nettotulos (M) 91 (+8,3%) Omav.aste 46%
EPS 2,05 Gearing 61%
PE 9,6 ROE 15,8%
PB 1,47 ROI 12,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.cramogroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

CRAMO13.6.2018 | 19,70 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon liiketoiminta seuraa rakentamisen aktiviteetin kehittymistä etenkin Pohjoismaissa. Muutaman viime vuoden aikana kehitys on ollut vahvaa ja vuoden 2017 liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisvuodesta. Markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat ”pääosin myönteiset”.

Mutta ollaanko suhdanteiden suhteen lähestymässä huippua? Tulosmarginaali on yli 10 prosenttia, mikä on paras lukema sitten vuoden 2007. Vuoden 2018 ennustettu nettotulos on ennätystasoa ja tästä syystä PE-luku on 9,6x, missä viime aikojen osakekurssin voimakas lasku näkyy.

Myös 7 vuoden keskimääräisellä tuloksella laskettu PE on laskenut alhaiselle 15,6x tasolle. Tämän 7 vuoden jakson loppupuolella (vuodet 2015 – 2018e) keskimääräinen tulos on ollut noin 65 – 75 miljoonaa euroa, kun se vuosina 2011 – 2014 oli noin 30 miljoonaa euroa. Tässä suhdanteiden paraneminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt ”petollisen” hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Osinkosijoittaja, joka hakee vuosittain nousevaa osinkoa, tulee Cramon kanssa olla varuillaan. Näin siksi, että yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksesta. Tämä taso on ylittynyt jokaisena vuotena vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi osinko laski vuonna 2014 edellisvuoden tasosta. Koska yhtiön liiketoiminta seuraa rakentamisen suhdanteita, niin voi hyvin olla, että tulevina vuosina osinkoa leikataan uudemman kerran.

Kevään 2018 osinko kuitenkin nousi 0,85 euroon (kevät 2017: 0,75 EUR), ja hyvän suhdannetilanteen johdosta kevään 2019 osingon arvioin olevan 0,95 euroa. Tämä antaisi 4,8 prosentin osinkotuoton (osake 19,70 euroa).

Suhdannevaihteluja etsivä spekuloija tai sijoittaja ei juuri nyt ole Cramon osakkeesta kiinnostunut. He odottavat, että osakkeen hinta laskee voimakkaasti silloin, kun yhtiön vapaat rahavirrat laskevat tilapäisesti lähelle nollatasoa (tai negatiiviseksi) sekä yhtiön tuloskunto alkaa yskähdellä. Tällöin voisi olla oikea aika hyödyntää kurssilaskua ja alkaa lisäämään pienin erin yhtiötä salkkuun.

Talousmentor-salkussa on Cramon osakkeita.

Tilikausi 2018

Cramon Q1/2018

 • liikevaihto: 175,3 M EUR (162,9 M EUR / +7,6 %)
 • nettotulos: 14,8 M EUR (12,6 M EUR / +17,5 %)
 • EPS: 0,33 EUR (0,28 EUR)

Cramon vuosi lähti vahvasti liikkeelle liikevaihdon kasvaessa lähes +8 prosenttia. Kasvuun vaikutti moni tekijä:

 • Yritysostot (etenkin KBS Infran hankinta), joka toi oman panoksensa Q1:n lukuihin (vaikutus +3,7 M EUR)
 • IFRS-standardin muutokset, joka kasvatti raportoitua liikevaihtoa (+3,8 M EUR)
 • Latvian ja Kalingradin sekä Tanskan toimintojen myynnit vuonna 2017, jotka olivat mukana Q1/2017 luvuissa, mutta eivät enää Q1/2018 luvuissa (-5,9 M EUR)
 • valuuttakurssimuutokset (-4,9 M EUR)

Yhteensä näiden vaikutus oli -3,3 miljoonaa euroa, mutta tästäkin huolimatta liikevaihto kasvoi +12,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa tuki erityisesti Skandinavian kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoisten tilojen vahva kehitys.

Skandinaviassa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, missä Tanskan liiketoimintojen myynti sekä valuuttakurssimuutokset vetivät liikevaihtoa alaspäin. Sen sijaan orgaaninen kasvu oli vahvaa (+9,9 %), joka piti liikevaihdon muuttumattomana. Ruotsissa myyntiä kasvatti suuret projektit sekä markkinoiden aktiivisuus. Tukholmassa tilanne on tasaantumassa. Norjassa hyvää oli kysynnän kasvu ja korkeat käyttöasteet.

Suomessa ja Itä-Euroopassa liikevaihto kasvoi +5,2 prosenttia, missä etenkin Puolan, Liettuan ja Viron kehitys oli vahvaa. Suomessa myynti kasvoi +3,9 prosenttia ja positiivinen markkinakehitys jatkui etenkin suurissa kaupungeissa.

Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi +29 prosenttia, missä yritysostot toivat suurimman vaikutuksen. Myös orgaaninen kasvu oli vahvaa (+7,5 %), ja hyvä markkinatilanne Tsekeissä ja Slovakiassa jatkui.

Kannattavuus parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä, mikä näkyi nettotuloksen 2,2 miljoonan euron eli +17,5 prosentin kasvuna. Tulosta tuki kasvanut liikevaihto sekä parantuneet marginaalit.

Siirtokelpoisten tilojen H2/2017 alkanut hyvä kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi +25 prosenttia. Tähän IFRS-standardin muutos toi oman lisän (+3,8 M EUR), mutta orgaaninen kasvu oli sekin vahvaa eli lähes +11 prosenttia. Hyvään kehitykseen vaikutti projektitoimitusten kasvu kaikilla markkina-alueilla.

Kokonaisuutena siis vahva startti vuodelle 2018.

Näkymät vuodelle 2018

Cramo piti näkymät ennallaan: ”rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Kasvua on odotettavissa edelleen, vaikkakin monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan”.

Rakentamisen kokonaismarkkinan odotetaan (Euroconstruct ja Forecon) kasvavan:

 • Ruotsi, Norja ja Suomi: +3,5 %
 • Itävalta ja Saksa: +1,0 – 1,5 %
 • Tsekki, Slovakia, Unkari ja Puola: +9,3 %
 • Baltia: +3,4 %
 • Venäjä: +5 %

Yhtiön tiedotteessa on myös kerrottu, että ”European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2018 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin 7-8 prosenttia Suomessa, 3 prosenttia Ruotsissa sekä 2 prosenttia Virossa ja Liettuassa vuonna 2018.

Lisäksi on hyvä muistaa, että hankittu saksalaisen KBS Infra, tuonee noin +35 miljoonan euron lisän Cramon liikevaihtoon vuonna 2018.

Näillä ennusteilla Cramon 2018 tilanne vaikuttaa siis varsin hyvältä.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Cramo uudisti segmenttirakennettaan Q1/2017, joten käytettävissä on vertailutietoa vain vuodelta 2016. Cramo jakaa liiketoimintansa kahteen divisioonaan: Kone- ja laitevuokraukseen ja Siirtokelpoisiin tiloihin. Kone- ja laitevuokraus jakautuu kolmeen segmenttiin toiminta-alueiden mukaisesti.

Analyysin lopun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2016 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Liikevaihtoennusteet tein segmenteittäin siten, että Kone ja laitevuokrauksesta otin Skandinavia-segmentin omana eränään, mutta yhdistin Suomi ja Itä-Eurooppa segmentin Keski-Euroopan kanssa ”Muu Eurooppa” -eräksi. Siirtokelpoiset tilat on omana eränään.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Skandinavia 385,0 102,8 95,0 95,0 92,2 380,2 101,9 93,2 92,9 92,2
Muutos (%) 1,3% 0,9% 1,9% 2,3% 0,0% 0,4% -1,7% 1,0% -4,3% 7,6%
Muu Eurooppa 245,0 65,5 66,0 62,5 51,0 223,6 59,3 60,9 58,2 45,2
Muutos (%) 9,6% 10,5% 8,4% 7,4% 12,8% 3,3% 2,8% -2,2% 6,8% 7,9%
Siirtokelpoiset tilat 135,0 32,9 35,0 35,0 32,1 126,6 35,8 38,0 27,1 25,7
Muutos (%) 6,6% -8,1% -7,9% 29,2% 24,9% 7,7% 13,3% 25,4% -2,2% -8,2%
Muut 0,0 0,1 -0,1 -0,8 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1
YHTEENSÄ 765,0 201,3 196,0 192,5 175,2 729,6 196,7 191,9 178,0 163,0
Muutos (%) 4,9% 2,3% 2,1% 8,1% 7,5% 2,4% 2,0% 3,8% -0,7% 4,9%

Skandinaviassa liikevaihto pysyi Q1:llä edellisvuoden tasolla, missä Tanskan liiketoimintojen myynti sekä valuuttakurssimuutokset vetivät liikevaihtoa alaspäin. Sen sijaan orgaaninen kasvu oli vahvaa (+9,9 %), joka piti liikevaihdon muuttumattomana. Odotan valuuttakurssimuutosten vaikutuksen pienenevän vuoden loppua kohden. Tästä syystä arvioin segmentin tilikauden 2018 liikevaihdon nousevan vuodesta 2017. Olen arviossani kuitenkin hieman varovainen, joten ennusteessa nousu olisi vain noin +1,3 prosenttia.

Muun Euroopan (eli Suomi ja Itä-Eurooppa sekä K-Eurooppa) Q1:n liikevaihto nousi lähes +13 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli vahvaa useassa Cramon toimintamaassa, minkä lisäksi yritysostot toivat ison lisän liikevaihtoon. Arvelen vahvan vedon jatkuvan myös loppuvuoden aikana niin, että liikevaihto kasvaa lähes +10 prosenttia.

Myös Siirtokelpoisten tilojen Q1:n kehittyi vahvasti. H2/2017 alkanut hyvä kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi +25 prosenttia. Tähän IFRS-standardin muutos toi oman lisän (+3,8 M EUR), mutta orgaaninen kasvu oli sekin vahvaa eli lähes +11 prosenttia. Tämän segmentin ennusteessa lähden ajatuksesta, että hyvä veto näkyy vielä Q2:lla, mutta tämän jälkeen muutosvauhti hidastuu tai kääntyy negatiiviseksi erittäin vahvan vertailukauden seurauksena. Koko vuoden 2018 liikevaihdon odotan kasvavan noin +6…+7 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 750 – 775 miljoonaa euroa, missä kasvua tulisi noin +5 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Skandinavia 72,0 19,8 19,5 16,5 16,2 69,4 20,9 17,4 15,9 15,2
Muutos (%) 3,7% -5,3% 12,1% 3,8% 6,6% 18,2% 42,2% -5,4% 3,2% 49,0%
Muu Eurooppa 34,0 9,6 17,0 8,0 -0,6 30,2 8,4 15,1 7,4 -0,7
Muutos (%) 12,6% 14,3% 12,6% 8,1% -14,3% 40,5% 37,7% 11,0% 17,5% -84,4%
Siirtokelpoiset tilat 32,0 7,1 8,5 8,0 8,4 28,7 7,4 8,4 6,6 6,3
Muutos (%) 11,5% -4,1% 1,2% 21,2% 33,3% -6,5% -9,8% 12,0% -7,0% -20,3%
Muut -10,5 -3,8 -1,5 -2,5 -2,7 -11,1 -4,9 -1,3 -3,0 -1,9
YHTEENSÄ 127,5 32,7 43,5 30,0 21,3 117,2 31,8 39,6 26,9 18,9
Muutos (%) 8,8% 2,8% 9,8% 11,5% 12,7% 18,7% 33,1% 5,0% 5,9% 61,5%
Marginaali 16,7% 16,2% 22,2% 15,6% 12,2% 16,1% 16,2% 20,6% 15,1% 11,6%

Skandinavian liiketulos kasvoi parantuneiden marginaalien ansiosta +6,6 prosenttia Q1:llä. Arvion rakensin niin, että Q2:n tulos on noin Q1:n kaltainen, mutta loppuvuosi olisi alkuvuotta tuloksekkaampi. Tähän vaikuttaa liikevaihdon hienoisen nousun lisäksi valuuttakurssivaikutusten tasaantuminen. Arvioimani tulos on noin 72 miljoonaa euroa ja kasvua tulisi noin +3,7 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Muun Euroopan Q1:n tulos oli hieman tappiollinen, mutta sitä se on myös edellisinä vuosina ollut. Tuloksellisin kvartaali on ollut Q3:n, joka on ollut noin kaksinkertainen verrattuna Q2 tai Q4 tuloksiin. Tein ennusteen tähän muottiin sopivaksi niin, että liikevaihdon vahva veto vetää tuloksen myös selvään kasvuun (+12,6 %).

Siirtokelpoisten tilojen kohdalla arvioin liikevaihdon tapaan, että prosenteissa vahva kehitys tapahtuu alkuvuoden 2018 aikana. Vertailukauden hyvät loppuvuoden luvut pitävät muutosprosentit pieninä H2/2018 aikana. Kokonaisuutena arvioin tilikauden 2018 tuloksen olevan noin +3,3 miljoonaa euroa vuotta 2017 parempi. Tästä suuri osa eli noin +2,1 miljoona euroa tuli jo Q1:n aikana.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 125 – 130 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi noin 8 – 9 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Liiketulosmarginaali nousisi 16,7 prosenttiin (2017: 16,1 %), joten odotan toimintojen tehokkuuden paranevan myöskin.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 127,5 32,7 43,5 30,0 21,3 117,2 31,8 39,6 26,9 18,9
Korkokulut (netto) -13,0 -3,2 -3,5 -3,5 -2,8 -12,0 -3,1 -2,8 -3,1 -3,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 114,5 29,5 40,0 26,5 18,5 105,2 28,7 36,8 23,8 15,9
Verot -23,5 -6,0 -8,3 -5,5 -3,7 -21,0 -5,7 -7,0 -5,0 -3,3
Nettotulos 91,0 23,5 31,7 21,0 14,8 84,2 23,0 29,8 18,8 12,6

Cramon korkokulut (netto) ovat olleet viime vuosien aikana noin 2,7 – 3,5 miljoonaa euroa per kvartaali. Tein loppuvuoden kuluennusteen noin 3,5 miljoonan euron lukemalla niin, että koko tilikauden 2018 kuluiksi tulisi noin 13,0 miljoonaa euroa. Tämä olisi hieman parin viime vuoden lukemia (-12 M EUR) korkeampi.

Veroja arvioidessani käytin noin 20 – 21 prosentin veroastetta, ja näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 87,5 – 92,5 miljoonaa euroa (2017: 84,2 M EUR). Tämä on linjassa Cramon omien näkymäarvioiden kanssa: ”rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Kasvua on odotettavissa edelleen, vaikkakin monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan”.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Cramon taloudelliset tavoitteet

Cramo on asettanut itselleen vuosille 2017 – 2020 seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 • Kone- ja laitevuokraus:
  • SIPO: > 14,5 %
  • Liikevaihdon kasvu yli markkinakasvun
 • Siirtokelpoiset tilat:
  • SIPO: > 12,5 %
  • Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu: > 10 %
 • Konserni:
  • Nettovelka / käyttökate: < 3x
  • ROE: > 15 %
  • Osinko/nettotulos: noin 40 %

SIPO=Sijoitettu pääoma

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon osalta vuosi 2014 näyttää olleen vaikein viimeisen 7 vuoden ajalta. Vuosien 2011 – 2014 aikana liikevaihto laski noin 680 miljoonasta noin 652 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen liikevaihto on ollut hyvässä nosteessa ja tilikauden 2017 liikevaihto nousi 730 miljoonaan euroon. Tämä on noin +12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Liikevaihto on lähtenyt kasvuun rakentamisen aktiviteetin kasvun seurauksena. Etenkin Ruotsissa ja Suomessa tilanne on kehittynyt hyvin parina viime vuotena.

cramo-tuloslaskelma-q12018

Tuloksen osalta sama kehitys näkyy eli vuonna 2014 tehtiin voittoa vain 16 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 tulos nousi 84 miljoonaan euroon, mikä on monikertaisesti vuoden 2014 tasoon nähden.

Tilikauden 2017 hyvä tulos nosti tulosmarginaalin jo yli 10 prosenttiin, mikä on korkein lukema sitten vuoden 2007. Vuodesta 2008 alkaen keskimääräinen tulosmarginaali on ollut noin 4,5 – 5,0 prosenttia. Voidaankin kysyä, että onko nykyinen marginaalitaso merkki suhdannehuipusta, joka ei ehkä kestä enää montaa vuotta?

Vuonna 2018 arvioin (kts edellä Ennusteet-kappale) hyvän kehityksen jatkuvan. Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on noin 750 – 775 miljoonaa ja tulosennusteeni on noin 87,5 – 92,5 miljoonaa euroa. Näin marginaali olisi edelleen ennätystasolla eli noin 11,9 prosenttia.

Cramon osakkeen PE-luvut (1, 3 ja7 vuoden keskimääräisten nettotulosten perusteella laskettuna) vaihtelevat 9,6x / 10,8x / 15,6x välillä. Eli osake vaikuttaa varsin edullisesti hinnoiteltuna.

Tämän vuoden ennustettu tulos huomioiden yhtiön 2015 – 2018e keskimääräinen tulos on ollut 65 – 75 miljoonaa euroa. Kun sitä ennen, vuosien 2011 – 2014 keskimääräinen tulos oli 31 miljoonaa euroa. Selkeä ero, missä suhdanteen voimistuminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Yhtiöllä on osakekohtaista omaa pääomaa (taseen oikaisun jälkeen) 13,44 euroa, mikä 19,70 euron osakkeen hinnalla antaa PB-luvuksi 1,47x. Muutamaan viime vuoteen verrattuna (1,6x- 2,0x) PB on alhaisella tasolla, mutta vuosikymmenen alun lukuihin (0,7x – 1,2x) nähden se kalpenee. Tämän hetkisellä tuloskunnolla oma pääoma nousisi yli osakkeen hinnan muutamassa vuodessa – mikäli tuloskunto siis pitäisi nykyisen tasonsa. Markkinat taitavat hinnoitella tilanteen niin, että ollaan suhdannehuipulla.

cramo-roe-roi-q12018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvän tuloskehityksen vetäminä nousseet 10 – 15 prosenttiin. Keskimääräiset pitkän aikavälin tuottoluvut ovat kuitenkin olleet vaatimattomampia eli noin 6 – 8 prosentin tietämillä.

Tase

Cramon tase on suhteellisen hyvässä kunnossa. Liikearvon määrä on 149 miljoonaa euroa, johon vuonna 2016 tehtiin Tanskan liiketoimintoihin liittyen noin 3,7 miljoonan alaskirjaus. 10 prosentin alaskirjaus (noin 15 M EUR) vetäisi nykyistä tulosta noin 15 – 20 prosenttia alaspäin, joten liikearvon taseriski tuloksen suhteen on varsin rajattu.

cramo-liikearvo-q12018

Korollisia velkoja yhtiöllä on 444 miljoonaa euroa, mikä on koholla osingonmaksun seurauksena. Todennäköisesti velkataso laskee hieman loppuvuotta kohden.

cramo-velkaisuus-q12018

Omavaraisuusaste onkin pysytellyt noin 45 prosentissa ja nettovelkaantumisaste noin 65 – 75 prosentissa viime vuosien aikana. Näin velkaisuuden tunnuslukujenkin perusteella yhtiön velkaisuus on suhteellisen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Cramon liiketoiminnan rahavirta näyttäisi kehittyvän 3/1 vuoden sykleissä. Kolmena vuotena rahavirta kasvaa mukavasti, kunnes neljäntenä vuotena tulee selvä lasku. Mikään sääntöhän tämä ei ole, mutta oikeastaan kuvastaa Cramon liiketoiminnan luonnetta, joka seuraa rakentamisen suhdannevaihteluja. Isossa kuvassa liiketoiminnan rahavirta on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta nousikin uusiin ennätyslukemiin ollen 187 miljoonaa euroa.

Capex-investoinneissa näkyy Cramon investoinnit vuokrakalustoon, missä liiketoiminnan laajentuminen näkyy vastaavasti näiden investointien kasvuna. On hyvä tiedostaa, että muut-investoinnit sisältävät vuokrakaluston myymisestä syntyvää positiivista rahavirtaa.

cramo-rahavirta-q12018

Edellä mainitusta syystä vapaa rahavirran (FCF) sijaan sijoittajan kannattaa seurata rahavirtaa investointien jälkeen. Merkillepantavaa onkin, että rahavirta on heilahdellut voimakkaasti (jopa negatiiviseksi) vuosien varrella. Vuodet 2017, 2016, 2014 ja 2011 ovat olleet vapaan rahavirran suhteen vaikeita.

Mutta, jos tarkastellaan rahavirtoja investointien jälkeen (huomioiden siis vuokrakaluston myynnit), niin ne ovat olleet selvästi positiivisia useana vuotena. Viimeisen 5 vuoden (2013 – 2017) aikana investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet 119 miljoonaa euroa. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty 114 miljoonaa euroa. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä.

Sijoittajalle huolta näyttääkin aiheuttavan rahavirtojen isot (tai isohkot) heilahtelut. Toisaalta tämän voi nähdä hyödynnettävänä mahdollisuutena, jos ja kun jonain vuonna tilanne heikentyy ja osakkeen kurssi laskee tämän seurauksena.

Osinko

Heikko tulosvuosi 2014 näkyy myös osingossa, sillä osinko laski 0,55 euroon edellisvuoden 0,60 eurosta. Yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksestaan, mikä on ylittynyt jokaisena vuonna vuodesta 2010 alkaen.

cramo-osinko-q12018

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan (FCF) on heilahdellut rahavirran heilahtelujen mukana. Mutta, kuten Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin viimeisen 5 vuoden aikana voitonjakoon on käytetty noin 114 miljoonaa euroa eli noin 95 prosenttia samaan aikaan kertyneestä investointien jälkeisistä rahavirroista (119 M EUR).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,95 3/2018 0,85 3/2017 0,75
YHTEENSÄ 0,95 0,85 0,75
+11,8% +13,3% +15,4%

Kolmena viime vuotena osinko on kasvanut 0,10 eurolla per vuosi, joten hyvän suhdannetilanteen johdosta odotan kevään 2019 osingon nousevan saman 0,10 euroa 0,95 euroon. Tämä antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton (osake 19,70 EUR).

Cramon osakkeiden lukumäärä kasvaa hienoisella tahdilla, sillä yhtiöllä on käytössä henkilöstön palkitsemisen osakejärjestelmä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+76) sekä osingon maksuilla (-0). Korjaus on yhteensä +76 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (13.6.2018) 19,70 19,76 23,79 19,11 12,08 15,36 7,92 7,91
Lkm (000) 44 487 44 734 44 676 44 395 43 749 43 311 41 708 41 123
Markkina-arvo (Mrd) 0,88 0,88 1,06 0,85 0,53 0,67 0,33 0,33
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kone ja laitevuokraus
– Skandinavia 385 380,1 378,8
– Suomi ja Itä-Eurooppa 147 143,0 138,6
– Keski-Eurooppa 98 80,5 77,9
Siirtokelpoiset tilat 135 126,5 117,6
Muut -0,6 -0,6
YHTEENSÄ 765 729,5 712,3 0,0 0,0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Kone ja laitevuokraus
– Skandinavia 72,0 69,4 58,7
– Suomi ja Itä-Eurooppa 27,5 25,9 17,8
– Keski-Eurooppa 6,5 4,3 3,7
Siirtokelpoiset tilat 32,0 28,6 30,7
Muut -10,5 -11,1 -12,3
YHTEENSÄ 127,5 117,1 98,6 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 193 175 765 730 712 668 652 657 688 680
Liikevoitto 30 21 128 117 99 85 34 67 64 54
Nettotulos 21 15 91 84 69 50 16 43 39 24
Marginaali 10,9% 8,6% 11,9% 11,5% 9,7% 7,5% 2,5% 6,5% 5,7% 3,5%
EPS 0,47 0,34 2,05 1,88 1,54 1,13 0,37 0,99 0,94 0,58
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 81 3 9 4 6 5 10 23
Liikearvo 149 146 148 151 186 192 197 192
Muut varat 1 082 1 046 999 931 856 878 901 912
Tase yhteensä 1 312 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108 1 127
Oma pääoma 598 557 520 491 455 501 483 444
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 444 394 407 380 401 376 419 471
Muut vastuut 270 244 229 215 192 198 206 212
Tase yhteensä 1 312 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108 1 127
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 220 187 172 175 118 160 146 138
Investoinnit: Capex -200 -202 -195 -157 -148 -103 -124 -149
Vapaa rahavirta (FCF) 20 -15 -23 18 -30 57 22 -11
Investoinnit: Muut 20 48 30 18 23 -7 40 -45
Investointien jälkeen 40 33 7 36 -7 50 62 -56
Rahoitus: Voitonjako -38 -33 -29 -20 -15 -17 -9 101
Rahoitus: Muut 0 -6 27 -18 23 -38 -64 -45
Rahavarojen muutos 2 -6 5 -2 1 -5 -11 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42 0,30
Osinkotuotto 4,8% 4,3% 3,2% 3,4% 4,6% 3,9% 5,3% 3,8%
Osinko/nettotulos 46,4% 45,3% 48,6% 57,7% 150,4% 60,4% 44,9% 51,4%
Osinko/FCF 211,3% -253,5% -145,7% 160,3% -80,2% 45,6% 79,6% -112,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,6 19,0 31,1 45,7 28,7
PE (3v) 10,8 13,1 23,6 23,4 16,2 18,8 16,2
PE 9,6 10,5 15,4 17,0 33,0 15,5 8,5 13,6
Oma pääoma/osake 13,44 12,45 11,64 11,06 10,40 11,57 11,58 10,80
P/B 1,47 1,59 2,04 1,73 1,16 1,33 0,68 0,73
ROE 15,8% 15,6% 13,6% 10,6% 3,3% 8,7% 8,4% 6,3%
ROI 12,8% 12,5% 11,0% 9,8% 3,9% 7,5% 7,0% 6,4%
Omavaraisuusaste 45,6% 46,6% 45,0% 45,2% 43,4% 46,6% 43,6% 39,4%
Gearing 60,7% 70,2% 76,5% 76,6% 86,8% 74,1% 84,7% 100,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset