Cramo sijoituskohteena

Päivitetty 4.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Cramo on Euroopan johtavia kone- ja laitevuokrauspalvelujen tarjoajia ja siirtokelpoisten tilojen vuokraajia. Yhtiö toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 14 maassa ja noin 300 toimipisteessä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CRAMO Ennuste
Osake (4.9.2018) 17,40 Osinko 12 kk 0,95
Markkina-arvo (Mrd) 0,8 Osinkotuotto 5,5%
Liikevaihto (M) 756 (+3,6%) Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 88 (+4,8%) Osinko/FCF -720% 4v ka
EPS 1,97 Omav.aste 44%
PE 8,8 Gearing 71%
EV/EBIT 10,7 ROE 15,4%
PB 1,32 ROI 11,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.cramogroup.com/fi/raportit-ja-esitykset/

Yhteenveto

CRAMO4.9.2018 | 17,40 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon liiketoiminta seuraa rakentamisen aktiviteetin kehittymistä etenkin Pohjoismaissa. Muutaman viime vuoden aikana kehitys on ollut vahvaa ja vuoden 2017 liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisvuodesta. Markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat ”pääosin myönteiset”.

Mutta ollaanko suhdanteiden suhteen lähestymässä huippua? Tulosmarginaali on yli 10 prosenttia, mikä on paras lukema sitten vuoden 2007. Vuoden 2018 ennustettu nettotulos on ennätystasoa ja tästä syystä PE-luku on 8,8x.

Myös 7 vuoden keskimääräisellä tuloksella laskettu PE on laskenut alhaiselle 14,0x tasolle. Tämän 7 vuoden jakson loppupuolella (vuodet 2015 – 2018e) keskimääräinen tulos on ollut noin 65 – 75 miljoonaa euroa, kun se vuosina 2011 – 2014 oli noin 30 miljoonaa euroa. Tässä suhdanteiden paraneminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt ”petollisen” hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Osinkosijoittaja, joka hakee vuosittain nousevaa osinkoa, tulee Cramon kanssa olla varuillaan. Näin siksi, että yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksesta. Tämä taso on ylittynyt jokaisena vuotena vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi osinko laski vuonna 2014 edellisvuoden tasosta. Koska yhtiön liiketoiminta seuraa rakentamisen suhdanteita, niin voi hyvin olla, että tulevina vuosina osinkoa leikataan uudemman kerran.

Kevään 2018 osinko kuitenkin nousi 0,85 euroon (kevät 2017: 0,75 EUR), ja hyvän suhdannetilanteen johdosta kevään 2019 osingon arvioin olevan 0,95 euroa. Tämä antaisi 5,5 prosentin osinkotuoton (osake 17,40 euroa).

Suhdannevaihteluja etsivä spekuloija tai sijoittaja ei juuri nyt ole Cramon osakkeesta kiinnostunut. He odottavat, että osakkeen hinta laskee voimakkaasti silloin, kun yhtiön vapaat rahavirrat laskevat tilapäisesti lähelle nollatasoa (tai negatiiviseksi) sekä yhtiön tuloskunto alkaa yskähdellä. Tällöin voisi olla oikea aika hyödyntää kurssilaskua ja alkaa lisäämään pienin erin yhtiötä salkkuun.

HUOM! Talousmentor-salkussa on Cramon osakkeita.

Tilikausi 2018

Cramon Q1-Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 189 178 6,2% 364 341 6,9%
Liiketulos (ebit) 29,1 26,9 8,2% 50,4 45,8 10,0%
Nettotulos 20,7 18,8 10,1% 35,5 31,4 13,1%
EPS (EUR) 0,46 0,42 0,79 0,70

Cramon Q2:n liikevaihto kasvoi +6 prosenttia (paikallisissa valuutoissa +9,7 %). Tähän vaikutti mm.

 • Yritysostot (etenkin KBS Infran hankinta), joka toi oman panoksensa Q2:n lukuihin (vaikutus +7,9 M EUR)
 • IFRS-standardin muutokset, joka kasvatti raportoitua liikevaihtoa (+3,6 M EUR)
 • Latvian ja Kalingradin sekä Tanskan toimintojen myynnit vuonna 2017, jotka olivat mukana Q2/2017 luvuissa, mutta eivät enää Q2/2018 luvuissa (-6,3 M EUR)
 • valuuttakurssimuutokset (-5,7 M EUR)

Yhteensä näiden vaikutus oli -0,5 miljoonaa euroa, mutta tästäkin huolimatta liikevaihto kasvoi +11,0 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa tuki erityisesti siirtokelpoisten tilojen vahva kehitys.

Skandinaviassa liikevaihto laski -1,8 prosenttia pääasiassa Tanskan liiketoimintojen myynnin sekä Ruotsin kruunun heikentymisen johdosta. Sen sijaan orgaaninen kasvu oli vahvaa (+9,9 %). Ruotsissa myyntiä kasvatti suuret projektit, mutta muutoin markkinatilanne on ollut tasaantumaan päin. Yhtiö aikookin seurata tarkoin sitä, miten markkinat Ruotsissa ja etenkin Tukholman alueella kehittyvät.

Suomessa ja Itä-Euroopassa liikevaihto kasvoi +1,1 prosenttia, missä tukivat Puolan, Liettuan ja Viron liiketoiminnot. Suomessa myynti pysyi edellisvuoden tasolla, mihin vaikutti kiristynyt kilpailutilanne sekä joidenkien suurten hankkeiden ajoittumiset.

Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi +24 prosenttia, missä yritysostot toivat suurimman vaikutuksen. Orgaaninen liikevaihto sen sijaan laski -8 prosenttia, missä mm. Saksan liikevaihdon lasku näkyy.

Siirtokelpoisten tilojen H2/2017 alkanut hyvä kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi +24 prosenttia (orgaaninen +17 %). Hyvään kehitykseen vaikutti edellisen kvartaalin onnistuneet projektitoimitukset sekä parantuneet käyttöasteet.

Yhtiö totesi, että Suomen ja Saksan tuloskehitys ei vastannut tavoitteita. Liiketulos (ebit) kasvoi kuitenkin Q2:lla +8 prosenttia. Tulosta tuki kasvanut liikevaihto sekä parantuneet marginaalit.

Q2:n raportti oli ehkä kokonaisuutena hieman pehmeämpi kuin mitä Q1:n oli.

Näkymät vuodelle 2018

Cramo näkymänsä ennallaan eli: ”Rakennusalan markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramon toimintamaissa pääosin myönteiset. Kasvun odotetaan jatkuvan, mutta maakohtaiset erot ovat suuria. Monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan.”

Rakentamisen kokonaismarkkinan odotetaan (Euroconstruct ja Forecon) kasvavan:

 • Norja: +4,5 % (aiemmin +3,5 %)
 • Suomi: +3,4 % (aiemmin +3,5 %)
 • Ruotsi: +2,5 % (aiemmin +3,5 %)
 • Itävalta ja Saksa: +0,8 – 1,6 %
 • Tsekki, Slovakia, Unkari ja Puola: +10,4 % (aiemmin 9,3 %)
 • Baltia ja Venäjä: +4-5 %

Yhtiön tiedotteessa on myös kerrottu, että ”European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2018 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin 5 prosenttia Suomessa, 3 prosenttia Ruotsissa sekä 2 prosenttia Virossa ja Liettuassa vuonna 2018.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 700 – 760 M EUR (2017: 730 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 120 – 125 M EUR (2017: 117 M EUR)
 • nettotulos: 85 – 90 M EUR (2017: 84 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Cramo: Ennusteet.

Cramon taloudelliset tavoitteet

Cramo on asettanut itselleen vuosille 2017 – 2020 seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 • Kone- ja laitevuokraus:
  • SIPO: > 14,5 %
  • Liikevaihdon kasvu yli markkinakasvun
 • Siirtokelpoiset tilat:
  • SIPO: > 12,5 %
  • Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu: > 10 %
 • Konserni:
  • Nettovelka / käyttökate: < 3x
  • ROE: > 15 %
  • Osinko/nettotulos: noin 40 %

SIPO=Sijoitettu pääoma

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon osalta vuosi 2014 näyttää olleen vaikein viimeisen 7 vuoden ajalta. Vuosien 2011 – 2014 aikana liikevaihto laski noin 680 miljoonasta noin 652 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen liikevaihto on ollut hyvässä nosteessa ja tilikauden 2017 liikevaihto nousi 730 miljoonaan euroon. Tämä on noin +12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Liikevaihto on lähtenyt kasvuun rakentamisen aktiviteetin kasvun seurauksena. Etenkin Ruotsissa ja Suomessa tilanne on kehittynyt hyvin parina viime vuotena.

cramo-tuloslaskelma-q22018

Tuloksen osalta sama kehitys näkyy eli vuonna 2014 tehtiin voittoa vain 16 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 tulos nousi 84 miljoonaan euroon, mikä on monikertaisesti vuoden 2014 tasoon nähden.

Tilikauden 2017 hyvä tulos nosti tulosmarginaalin jo yli 10 prosenttiin, mikä on korkein lukema sitten vuoden 2007. Vuodesta 2008 alkaen keskimääräinen tulosmarginaali on ollut noin 4,5 – 5,0 prosenttia. Voidaankin kysyä, että onko nykyinen marginaalitaso merkki suhdannehuipusta, joka ei ehkä kestä enää montaa vuotta?

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihtona on noin 740 – 760 miljoonaa ja tuloksena on noin 85 – 90 miljoonaa euroa. Näin marginaali olisi edelleen ennätystasolla eli noin 11,6 prosenttia.

Cramon osakkeen PE-luvut (1, 3 ja 7 vuoden keskimääräisten nettotulosten perusteella laskettuna) vaihtelevat 8,8x / 9,7x / 14,0x välillä. Eli osake vaikuttaa varsin edullisesti hinnoiteltuna.

Tämän vuoden ennustettu tulos huomioiden yhtiön 2015 – 2018e keskimääräinen tulos on ollut 65 – 75 miljoonaa euroa. Kun sitä ennen, vuosien 2011 – 2014 keskimääräinen tulos oli 31 miljoonaa euroa. Selkeä ero, missä suhdanteen voimistuminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Yhtiöllä on osakekohtaista omaa pääomaa (taseen oikaisun jälkeen) 12,83 euroa, mikä 17,40 euron osakkeen hinnalla antaa PB-luvuksi 1,3x. Muutamaan viime vuoteen verrattuna (1,6x- 2,0x) PB on alhaisella tasolla, mutta vuosikymmenen alun lukuihin (0,7x – 1,2x) nähden se kalpenee. Tämän hetkisellä tuloskunnolla oma pääoma nousisi yli osakkeen hinnan muutamassa vuodessa – mikäli tuloskunto siis pitäisi nykyisen tasonsa. Markkinat taitavat hinnoitella tilanteen niin, että ollaan suhdannehuipulla.

cramo-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvän tuloskehityksen vetäminä nousseet 10 – 15 prosenttiin. Keskimääräiset pitkän aikavälin tuottoluvut ovat kuitenkin olleet vaatimattomampia eli noin 6 – 8 prosentin tietämillä.

Tase

Cramon tase on suhteellisen hyvässä kunnossa. Liikearvon määrä on 150 miljoonaa euroa, johon vuonna 2016 tehtiin Tanskan liiketoimintoihin liittyen noin 3,7 miljoonan alaskirjaus. 10 prosentin alaskirjaus (noin 15 M EUR) vetäisi nykyistä tulosta noin 15 – 20 prosenttia alaspäin, joten liikearvon taseriski tuloksen suhteen on varsin rajattu.

cramo-liikearvo-q22018

Korollisia velkoja yhtiöllä on 477 miljoonaa euroa, mikä on koholla osingonmaksun seurauksena. Todennäköisesti velkataso laskee hieman loppuvuotta kohden.

cramo-velkaisuus-q22018

Omavaraisuusaste onkin pysytellyt noin 45 prosentissa ja nettovelkaantumisaste noin 65 – 75 prosentissa viime vuosien aikana. Näin velkaisuuden tunnuslukujenkin perusteella yhtiön velkaisuus on suhteellisen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Cramon liiketoiminnan rahavirta näyttäisi kehittyvän 3/1 vuoden sykleissä. Kolmena vuotena rahavirta kasvaa mukavasti, kunnes neljäntenä vuotena tulee selvä lasku. Mikään sääntöhän tämä ei ole, mutta oikeastaan kuvastaa Cramon liiketoiminnan luonnetta, joka seuraa rakentamisen suhdannevaihteluja. Isossa kuvassa liiketoiminnan rahavirta on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta nousikin uusiin ennätyslukemiin ollen 187 miljoonaa euroa.

Capex-investoinneissa näkyy Cramon investoinnit vuokrakalustoon, missä liiketoiminnan laajentuminen näkyy vastaavasti näiden investointien kasvuna. On hyvä tiedostaa, että muut-investoinnit sisältävät vuokrakaluston myymisestä syntyvää positiivista rahavirtaa.

cramo-rahavirta-q22018

Edellä mainitusta syystä vapaa rahavirran (FCF) sijaan sijoittajan kannattaa seurata rahavirtaa investointien jälkeen. Merkillepantavaa onkin, että rahavirta on heilahdellut voimakkaasti (jopa negatiiviseksi) vuosien varrella. Vuodet 2017, 2016, 2014 ja 2011 ovat olleet vapaan rahavirran suhteen vaikeita.

Mutta, jos tarkastellaan rahavirtoja investointien jälkeen (huomioiden siis vuokrakaluston myynnit), niin ne ovat olleet selvästi positiivisia useana vuotena. Viimeisen 5 vuoden (2013 – 2017) aikana investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet 119 miljoonaa euroa. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty 114 miljoonaa euroa. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä.

Sijoittajalle huolta näyttääkin aiheuttavan rahavirtojen isot (tai isohkot) heilahtelut. Toisaalta tämän voi nähdä hyödynnettävänä mahdollisuutena, jos ja kun jonain vuonna tilanne heikentyy ja osakkeen kurssi laskee tämän seurauksena.

Osinko

Heikko tulosvuosi 2014 näkyy myös osingossa, sillä osinko laski 0,55 euroon edellisvuoden 0,60 eurosta. Yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksestaan, mikä on ylittynyt jokaisena vuonna vuodesta 2010 alkaen.

cramo-osinko-q22018

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan (FCF) on heilahdellut rahavirran heilahtelujen mukana. Mutta, kuten Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin viimeisen 5 vuoden aikana voitonjakoon on käytetty noin 114 miljoonaa euroa eli noin 95 prosenttia samaan aikaan kertyneestä investointien jälkeisistä rahavirroista (119 M EUR).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Cramo: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,95 3/2018 0,85 3/2017 0,75
YHTEENSÄ 0,95 0,85 0,75
+11,8% +13,3% +15,4%

Kolmena viime vuotena osinko on kasvanut 0,10 eurolla per vuosi, joten hyvän suhdannetilanteen johdosta odotan kevään 2019 osingon nousevan saman 0,10 euroa 0,95 euroon. Tämä antaisi noin 4,9 prosentin osinkotuoton (osake 19,40 EUR).

Cramon osakkeiden lukumäärä kasvaa hienoisella tahdilla, sillä yhtiöllä on käytössä henkilöstön palkitsemisen osakejärjestelmä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+52) sekä osingon maksuilla (-0). Korjaus on yhteensä +52 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (4.9.2018) 17,40 19,76 23,79 19,11 12,08 15,36 7,92 7,91
Lkm (000) 44 736 44 734 44 676 44 395 43 749 43 311 41 708 41 123
Markkina-arvo (Mrd) 0,78 0,88 1,06 0,85 0,53 0,67 0,33 0,33
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kone ja laitevuokraus
– Skandinavia 375,5 380,1 378,8
– Suomi ja Itä-Eurooppa 147,0 143,0 138,6
– Keski-Eurooppa 98,0 80,5 77,9
Siirtokelpoiset tilat 135,0 126,5 117,6
Muut -0,5 -0,6 -0,6
YHTEENSÄ 755,0 729,5 712,3 0,0 0,0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Kone ja laitevuokraus
– Skandinavia 70,0 69,4 58,7
– Suomi ja Itä-Eurooppa 23,5 25,9 17,8
– Keski-Eurooppa 6,5 4,3 3,7
Siirtokelpoiset tilat 35,0 28,6 30,7
Muut -12,5 -11,1 -12,3
YHTEENSÄ 122,5 117,1 98,6 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 192 364 756 730 712 668 652 657 688 680
Liikevoitto 40 50 113 117 99 85 34 67 64 54
Nettotulos 29 36 88 84 69 50 16 43 39 24
Marginaali 15,1% 9,9% 11,6% 11,5% 9,7% 7,5% 2,5% 6,5% 5,7% 3,5%
EPS 0,65 0,80 1,97 1,88 1,54 1,13 0,37 0,99 0,94 0,58
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 57 3 9 4 6 5 10 23
Liikearvo 150 146 148 151 186 192 197 192
Muut varat 1 121 1 046 999 931 856 878 901 912
Tase yhteensä 1 328 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108 1 127
Oma pääoma 588 557 520 491 455 501 483 444
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 477 394 407 380 401 376 419 471
Muut vastuut 263 244 229 215 192 198 206 212
Tase yhteensä 1 328 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108 1 127
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 200 187 172 175 118 160 146 138
Investoinnit: Capex -200 -202 -195 -157 -148 -103 -124 -149
Vapaa rahavirta (FCF) 0 -15 -23 18 -30 57 22 -11
Investoinnit: Muut 20 48 30 18 23 -7 40 -45
Investointien jälkeen 20 33 7 36 -7 50 62 -56
Rahoitus: Voitonjako -38 -33 -29 -20 -15 -17 -9 101
Rahoitus: Muut 18 -6 27 -18 23 -38 -64 -45
Rahavarojen muutos 0 -6 5 -2 1 -5 -11 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42 0,30
Osinkotuotto 5,5% 4,3% 3,2% 3,4% 4,6% 3,9% 5,3% 3,8%
Osinko/nettotulos 48,3% 45,3% 48,6% 57,7% 150,4% 60,4% 44,9% 51,4%
Osinko/FCF #DIV/0! -253,5% -145,7% 160,3% -80,2% 45,6% 79,6% -112,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,0 19,0 31,1 45,7 28,7
PE (3v) 9,7 13,1 23,6 23,4 16,2 18,8 16,2
PE 8,8 10,5 15,4 17,0 33,0 15,5 8,5 13,6
EV/EBIT 10,7 10,9 14,8 14,4 27,2 15,5 11,6 14,3
Oma pääoma/osake 13,14 12,45 11,64 11,06 10,40 11,57 11,58 10,80
P/B 1,32 1,59 2,04 1,73 1,16 1,33 0,68 0,73
ROE 15,4% 15,6% 13,6% 10,6% 3,3% 8,7% 8,4% 6,3%
ROI 11,2% 12,5% 11,0% 9,8% 3,9% 7,5% 7,0% 6,4%
Omavaraisuusaste 44,3% 46,6% 45,0% 45,2% 43,4% 46,6% 43,6% 39,4%
Gearing 71,4% 70,2% 76,5% 76,6% 86,8% 74,1% 84,7% 100,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 19,91 16,95 19,76 22,21 26,20 21,38 23,79 23,00 18,51 18,11
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,950 0,950 0,850 0,850 0,850 0,850 0,750 0,750 0,750 0,750
Osinkotuotto (ennuste) 4,8% 5,6% 4,3% 3,8% 3,2% 4,0% 3,2% 3,3% 4,1% 4,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,98 1,94 1,88 1,72 1,69 1,67 1,54 1,57 1,35
PE 10,1 8,7 10,5 12,9 15,5 12,8 15,5 14,6 13,7
EV/EBIT 11,2 10,6 10,9 12,8 14,9 12,7 14,8 14,4 13,9
ROE 15,4% 16,9% 15,6% 14,7% 15,2% 15,3% 13,6% 14,5%
ROI 11,8% 12,4% 12,5% 11,8% 11,6% 12,1% 11,0% 11,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset