Cramo sijoituskohteena

Päivitetty 10.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (10.2.2018)19,09 EURMarkkina-arvo0,85 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,85 EUR Osinkotuotto4,5 %
Liikevaihto 2018e780 M EUR (+6,8 %)Nettotulos 2018e91 M EUR (+8,3 %)
PE9,3ROE15,6 %

Cramo on Euroopan johtavia kone- ja laitevuokrauspalvelujen tarjoajia ja siirtokelpoisten tilojen vuokraajia. Yhtiö toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä 15 maassa ja 330 toimipisteessä… (lisää yritysesittelyssä).

CRAMO10.2.2018 | 19,09 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Cramon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä alhaiset pääomien tuotot (ROE ja ROI).

Cramon liiketoiminta seuraa rakentamisen aktiviteetin kehittymistä etenkin Pohjoismaissa. Muutaman viime vuoden aikana kehitys on ollut vahvaa ja vuoden 2017 liikevaihto ja tulos kasvoivat edellisvuodesta. Markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat ”pääosin myönteiset”.

Mutta ollaanko suhdanteiden suhteen lähestymässä huippua? Tulosmarginaali on yli 10 prosenttia, mikä on paras lukema sitten vuoden 2007. Vuoden 2018 ennustettu nettotulos on ennätystasoa ja tästä syystä PE-luku on alle 10,0x, missä viime päivien osakekurssien voimakas lasku näkyy.

Myös 7 vuoden keskimääräisellä tuloksella laskettu PE on laskenut alhaiselle 15,2x tasolle. Tämän 7 vuoden jakson loppupuolella (vuodet 2015 – 2018e) keskimääräinen tulos on ollut noin 65 – 75 miljoonaa euroa, kun se vuosina 2011 – 2014 oli noin 30 miljoonaa euroa. Tässä suhdanteiden paraneminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt ”petollisen” hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

Hyvästä tuloskehityksestä huolimatta vapaat rahavirrat (FCF) ovat heilahdelleet voimakkaasti ja esimerkiksi vuodet 2017, 2016, 2014 ja 2011 ovat olleet vaikeita, jopa negatiivisia.

Vuosittain nousevaa osinkoa hakevalle osinkosijoittajalle Cramon osaketta ei voi suositella. Näin siksi, että yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksesta. Tämä taso on ylittynyt jokaisena vuotena vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi osinko laski vuonna 2014 edellisvuoden tasosta. Koska yhtiön liiketoiminta seuraa rakentamisen suhdanteita, niin voi hyvin olla, että tulevina vuosina osinkoa leikataan uudemman kerran.

Kevään 2018 osinko kuitenkin nousi 0,85 euroon (kevät 2017: 0,75 EUR), joten tällä osakkeen hinnalla (19,09 EUR) osinkotuotto on noussut 4,5 prosenttiin.

Suhdannevaihteluja etsivä spekuloija tai sijoittaja ei juuri nyt ole Cramon osakkeesta kiinnostunut. He odottavat, että osakkeen hinta laskee voimakkaasti silloin, kun yhtiön vapaat rahavirrat laskevat tilapäisesti lähelle nollatasoa (tai negatiiviseksi) sekä yhtiön tuloskunto alkaa yskähdellä. Tällöin voisi olla oikea aika hyödyntää kurssilaskua ja alkaa lisäämään pienin erin yhtiötä salkkuun.

Osake on laskenut kesän 2017 huipusta noin 27 eurosta nykyiseen noin 19 euroon eli alkaisiko tässä olemaan spekuloijan paikka…? Vai vieläkö pitäisi odotella…?

Talousmentor-salkussa on Cramon osakkeita.

Tilikausi 2017

Cramon vuosi 2017

 • liikevaihto: 729,5 M EUR (712,3 M EUR / +2,4 %)
 • nettotulos: 84,2 M EUR (68,6 M EUR / +22,7 %)
 • EPS: 1,88 EUR (1,54 EUR)
 • osinkoehdotus: 0,85 EUR (0,75 EUR)

Elokuussa 2017 yhtiö myi Latvian ja Kalingradin toiminnot sekä Tanskan kone- ja laitevuokraustoiminnot. Yhtiö pohtii yhdessä Ramirentin kanssa strategisia vaihtoehtoja Fortrentille. Lisäksi Cramo pohtii Siirtokelpoisten tilojen (Cramo Adapteo):n tilannetta ja yksi vaihtoehto on sen pörssilistaus. Cramo ilmoitti myös ostaneensa saksalaisen KBS Infran, joka tilikauden 2017 arvioitu liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa.

Kuluneen vuoden 2017 liikevaihto on ollut noin +2,4 prosentin kasvussa. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto kasvoi +1,4 prosenttia myydyistä liiketoiminnoista huolimatta. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto kääntyi selkeään kasvuun (+7,6) vuokrausliiketoiminnan vetäminä.

Skandinaviassa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, missä Tanskan kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan myynti näkyy.

Suomessa ja Itä-Euroopassa liikevaihto kasvoi +3,2 prosenttia, missä myytyjen liiketoimintojen vaikutus vaikutti negatiivisesti kasvulukuihin. Orgaaninen kasvu oli +5,1 prosenttia.

Keski-Euroopassa liikevaihto kasvoi +3,3 prosenttia, missä etenkin Itävallan, Tsekin ja Slovakian kasvu oli vahvaa. Saksassa vuokrausliiketoiminta jäi edellisvuoden tasolle.

Nettotulos kasvoi selvästi eli noin +15,6 miljoonaa euroa. Tulosta tuki kasvanut liikevaihto sekä parantuneet marginaalit.

Tulokseen vaikutti positiivisesti kone- ja laitevuokrauksen hyvä kehitys oikeastaan laajalla rintamalla yhtiön kaikissa toimintamaissa. Q4:lla liikevaihto jäi hieman alle edellisvuoden tasosta, missä liiketoimintojen myynnit näkyivät luvuissa. Kannattavuus parantui Q4:lla kaikkialla paitsi Suomessa (”korkeammat epäsuorat kulut”) ja Saksassa (”alhaisempi konemyynti ja panostukset kasvuun”).

H1/2017 siirtokelpoisten tilojen kannattavuudessa oli haasteita kustannusylitysten sekä ylikapasiteetin suhteen. Vuoden toisella puoliskolla tilanne kääntyi Cramon suhteen positiivisemmaksi, sillä Q3 ja Q4 liikevaihto kasvoi +25 ja +13 prosenttia vastaavasti. Tähän hyvään kehitykseen vaikutti projektitoimitusten kasvu kaikilla markkina-alueilla.

Kevään 2018 osinko on 0,85 euroa ja osinko irtoaa yhtiökokouksen (28.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 10.4.2018.

Näkymät vuodelle 2018

Cramo toteaa näkymistään, että ”rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Kasvua on odotettavissa edelleen, vaikkakin monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan”.

Rakentamisen kokonaismarkkinan odotetaan (Euroconstruct ja Forecon) kasvavan

 • Ruotsi ja Norja: +3,5 %
 • Suomi, Itävalta ja Saksa: +1,0 – 1,5 %
 • Tsekki, Slovakia, Unkari ja Puola: +9,3 %
 • Baltia: +3,4 %
 • Venäjä: +5 %

Yhtiön tiedotteessa on myös kerrottu, että ”European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän vuonna 2018 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon arvioi kone- ja laitevuokrauksen kasvavan noin 5 prosenttia Suomessa, 3 prosenttia Ruotsissa sekä 2 prosenttia Virossa ja Liettuassa vuonna 2018.

Lisäksi on hyvä muistaa, että hankittu saksalaisen KBS Infra, tuonee noin +35 miljoonan euron lisän Cramon liikevaihtoon vuonna 2018.

Näillä ennusteilla Cramon 2018 tilanne vaikuttaa siis varsin hyvältä.

Segmentit

Cramo uudisti segmenttirakennettaan Q1/2017, joten käytettävissä on vertailutietoa vain vuodelta 2016. Cramo jakaa liiketoimintansa kahteen divisioonaan: Kone- ja laitevuokraukseen ja Siirtokelpoisiin tiloihin. Kone- ja laitevuokraus jakautuu kolmeen segmenttiin toiminta-alueiden mukaisesti.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kone ja laitevuokraus
Skandinavia 383 380,1 378,8
Suomi ja Itä-Eurooppa 147 143,0 138,6
Keski-Eurooppa 120 80,5 77,9
Siirtokelpoiset tilat 130 126,5 117,6
Muut -0,6 -0,6
YHTEENSÄ 780 729,5 712,3 0,0 0,0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Kone ja laitevuokraus
Skandinavia 72,0 69,4 58,7
Suomi ja Itä-Eurooppa 28,0 25,9 17,8
Keski-Eurooppa 10,0 4,3 3,7
Siirtokelpoiset tilat 30,0 28,6 30,7
Muut -12,5 -11,1 -12,3
YHTEENSÄ 127,5 117,1 98,6 0,0 0,0

Kone- ja laitevuokraus

Segmentin liiketoiminta koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Vuokrauspalveluiden kysyntään vaikuttavat rakentamisen volyymi, teollisuuden investoinnit ja markkinoiden vuokrausaste.

Kuten taulukosta nähdään, niin Cramon merkittävin markkina-alue Kone- ja laitevuokrauksessa on Skandinavia (ja Suomi). Se tuo suurimman osan divisioonan (ja myös koko konsernin) liikevaihdosta ja tuloksesta. Cramon numeroiden kannalta on erityisen tärkeää se, miten rakentamisen aktiviteetti kehittyy Pohjoismaissa.

Kuten edellä ”Näkymät vuodelle 2018” -kappaleessa todettiin, niin ERA:n mukaan kone- ja laitevuokrauksen odotetaan lisääntyvän Cramon toimintamaissa. Lisäksi hankittu KBS Infra tuo noin +35 miljoonan euron lisän liikevaihtoon.

Näin tilikauden 2018 liikevaihtoennuste on selvästi edellisvuotta korkeammalla tasolla eli noin 650 miljoonaa euroa (2017: 604 M EUR). Liiketuloksen (ebit) odotetaan nousevan noin 110 miljoonaan euroon (2017: 99,6 M EUR).

Siirtokelpoiset tilat

Siirtokelpoisten tilojen käyttökohteita ovat muun muassa koulut, päiväkodit, toimistot ja majoitustilat.

Viimeisten vuosien aikana siirtokelpoisten tilojen kysyntään on vaikuttanut mm. Euroopan pakolaistilanne, mikä on näkynyt segmentin luvuissa. Pakolaistilanteen hellittäessä siirtokelpoisten tilojen tarjonnassa on ollut ylitarjontaa, mikä näkyi mm. alkuvuoden 2017 liikevaihdon ja liiketuloksen laskuna viime vuoteen nähden.

Tilanne kääntyi parempaan suuntaan vuoden toisella puoliskolla niin, että liikevaihto nousi 126,5 miljoonaan euroon (2016: 117,6 M EUR). Sen sijaan liiketulos laski hieman ja jäi 28,6 miljoonaan euroon (2016: 30,7 M EUR). Tähän vaikutti alkuvuoden projektien kuluylitykset sekä kasvuun tähtäävät hankkeet.

Cramo pohtii Siirtokelpoisten tilojensa (Cramo Adapteo):n listausta pörssiin.

Cramon taloudelliset tavoitteet

Cramo on asettanut itselleen vuosille 2017 – 2020 seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 • Kone- ja laitevuokraus:
  • SIPO: > 14,5 %
  • Liikevaihdon kasvu yli markkinakasvun
 • Siirtokelpoiset tilat:
  • SIPO: > 12,5 %
  • Vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu: > 10 %
 • Konserni:
  • Nettovelka / käyttökate: < 3x
  • ROE: > 15 %
  • Osinko/nettotulos: noin 40 %

SIPO=Sijoitettu pääoma

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon osalta vuosi 2014 näyttää olleen vaikein viimeisen 7 vuoden ajalta. Vuosien 2011 – 2014 aikana liikevaihto laski noin 680 miljoonasta noin 652 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen liikevaihto on ollut hyvässä nosteessa ja tilikauden 2017 liikevaihto nousi 730 miljoonaan euroon. Tämä on noin +12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014.

Liikevaihto on lähtenyt kasvuun rakentamisen aktiviteetin kasvun seurauksena. Etenkin Ruotsissa ja Suomessa tilanne on kehittynyt hyvin parina viime vuotena.

cramo-tuloslaskelma-q42017

Tuloksen osalta sama kehitys näkyy eli vuonna 2014 tehtiin voittoa vain 16 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 tulos nousi 84 miljoonaan euroon, mikä on monikertaisesti vuoden 2014 tasoon nähden.

Tilikauden 2017 hyvä tulos nosti tulosmarginaalin jo yli 10 prosenttiin, mikä on korkein lukema sitten vuoden 2007. Vuodesta 2008 alkaen keskimääräinen tulosmarginaali on ollut noin 4,5 – 5,0 prosenttia. Voidaankin kysyä, että onko nykyinen marginaalitaso merkki suhdannehuipusta, joka ei ehkä kestä enää montaa vuotta?

Vuonna 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja myös hankittu saksalainen KBS Infra tuo noin +35 miljoonan euron lisän liikevaihtoon. Näin tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 780 miljoonaa euroa. Myös tuloksen odotetaan jatkavan kasvuaan ja tulosennusteena on noin 90 miljoonaa euroa. Näin marginaali olisi edelleen ennätystasolla eli noin 11,7 prosenttia.

Cramon liiketoiminta seuraa rakentamisen suhdannesyklejä. Näin sijoittajan ei tule katsoa yksittäisen vuoden hyvää (tai huonoa) kehitystä, vaan pikemminkin katsoa useamman vuoden trendejä. Kysymys, joka kannattaa asettaa onkin: Onko yrityksen tuloksentekokyky hyvällä ja kestävällä tasolla.

Tase

Cramon tase on suhteellisen hyvässä kunnossa. Liikearvon määrä on 146 miljoonaa euroa, johon vuonna 2016 tehtiin Tanskan liiketoimintoihin liittyen noin 3,7 miljoonan alaskirjaus. 10 prosentin alaskirjaus (noin 15 M EUR) vetäisi nykyistä tulosta noin 15 – 20 prosenttia alaspäin, joten liikearvon taseriski tuloksen suhteen on varsin rajattu.

cramo-liikearvo-q42017

Korollisia velkoja yhtiöllä on 394 miljoonaa euroa – ja näin on ollut jo 5 – 6 vuoden ajan.

cramo-velkaisuus-q42017

Omavaraisuusaste onkin pysytellyt noin 45 prosentissa ja nettovelkaantumisaste noin 75 prosentissa viime vuosien aikana. Näin velkaisuuden tunnuslukujenkin perusteella yhtiön velkaisuus on suhteellisen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Cramon liiketoiminnan rahavirta näyttäisi kehittyvän 3/1 vuoden sykleissä. Kolmena vuotena rahavirta kasvaa mukavasti, kunnes neljäntenä vuotena tulee selvä lasku. Mikään sääntöhän tämä ei ole, mutta oikeastaan kuvastaa Cramon liiketoiminnan luonnetta, joka seuraa rakentamisen suhdannevaihteluja. Isossa kuvassa liiketoiminnan rahavirta on kuitenkin hienoisessa nousutrendissä.

Tilikauden 2017 rahavirta nousikin uusiin ennätyslukemiin ollen 187 miljoonaa euroa.

cramo-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinneissa näkyy Cramon investoinnit vuokrakalustoon, missä liiketoiminnan laajentuminen näkyy vastaavasti näiden investointien kasvuna. On hyvä tiedostaa, että muut-investoinnit sisältävät vuokrakaluston myymisestä syntyvää positiivista rahavirtaa.

cramo-vapaa-rahavirta-q42017

Edellä mainitusta syystä vapaa rahavirran (FCF) sijaan sijoittajan kannattaa seurata rahavirtaa investointien jälkeen. Merkillepantavaa onkin, että rahavirta on heilahdellut voimakkaasti (jopa negatiiviseksi) vuosien varrella. Vuodet 2017, 2016, 2014 ja 2011 ovat olleet vapaan rahavirran suhteen vaikeita.

Mutta, jos tarkastellaan rahavirtoja investointien jälkeen (huomioiden siis vuokrakaluston myynnit), niin ne ovat olleet selvästi positiivisia useana vuotena. Viimeisen 5 vuoden (2013 – 2017) aikana investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet 119 miljoonaa euroa. Samaan aikaan voitonjakoon on käytetty 114 miljoonaa euroa. Eli siinä mielessä rahavirrat ovat olleet riittäviä.

Sijoittajalle huolta näyttääkin aiheuttavan rahavirtojen isot (tai isohkot) heilahtelut. Toisaalta tämän voi nähdä hyödynnettävänä mahdollisuutena, jos ja kun jonain vuonna tilanne heikentyy ja osakkeen kurssi laskee tämän seurauksena.

Osinko

Heikko tulosvuosi 2014 näkyy myös osingossa, sillä osinko laski 0,55 euroon edellisvuoden 0,60 eurosta. Yhtiön strategiana on maksaa osinkoa noin 40 prosenttia tuloksestaan, mikä on ylittynyt jokaisena vuonna vuodesta 2010 alkaen.

cramo-osinko-q42017

Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan (FCF) on heilahdellut rahavirran heilahtelujen mukana. Mutta, kuten Rahavirta-kappaleessa todettiin, niin viimeisen 5 vuoden aikana voitonjakoon on käytetty noin 114 miljoonaa euroa eli noin 95 prosenttia samaan aikaan kertyneestä investointien jälkeisistä rahavirroista (119 M EUR).

Kevään 2018 osinko on 0,85 euroa ja osinko irtoaa yhtiökokouksen (28.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 10.4.2018.

Cramon osakkeiden lukumäärä kasvaa hienoisella tahdilla, sillä yhtiöllä on käytössä henkilöstön palkitsemisen osakejärjestelmä.

Arvostus

Cramon osakkeen PE-luvut (1,3,7 keskimääräisten nettotulosten perusteella laskettuna) vaihtelevat 9,3x / 10,4x / 15,2x välillä. Eli osake vaikuttaa varsin edullisesti hinnoiteltuna.

Tämän vuoden ennustettu tulos huomioiden yhtiön 2015 – 2018e keskimääräinen tulos on ollut 65 – 75 miljoonaa euroa. Kun sitä ennen, vuosien 2011 – 2014 keskimääräinen tulos oli 31 miljoonaa euroa. Selkeä ero, missä suhdanteen voimistuminen näkyy selvästi.

Tuhannen taalan kysymys onkin se, että onko Cramon liiketoiminta ja osakkeen hinta juuri nyt petollisen hyvällä tasolla? Mikä on Cramon pitkän aikavälin tuloksentekokyky eli onko se 30, 50 vaiko 70 miljoonaa euroa?

cramo-roe-roi-q42017

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat hyvän tuloskehityksen vetäminä nousseet yli 1 ja 10 prosentin tason vastaavasti. Keskimääräiset pitkän aikavälin tuottoluvut ovat kuitenkin olleet vaatimattomampia eli noin 6 – 8 prosentin tietämillä.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+91) sekä osingon maksuilla (-38). Korjaus on yhteensä +53 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (10.2.2018) 19,09 19,76 23,79 19,11 12,08 15,36 7,92 7,91
Lkm (000) 44 487 44 734 44 676 44 395 43 749 43 311 41 708 41 123
Markkina-arvo (Mrd) 0,85 0,88 1,06 0,85 0,53 0,67 0,33 0,33
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 172 780 730 712 668 652 657 688 680
Liikevoitto 22 128 117 99 85 34 67 64 54
Nettotulos 15 91 84 69 50 16 43 39 24
Marginaali 8,7% 11,7% 11,5% 9,7% 7,5% 2,5% 6,5% 5,7% 3,5%
EPS 0,34 0,00 2,05 1,88 1,54 1,13 0,37 0,99 0,94 0,58
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 56 3 9 4 6 5 10 23
Liikearvo 146 146 148 151 186 192 197 192
Muut varat 1 046 1 046 999 931 856 878 901 912
Tase yhteensä 1 248 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108 1 127
Oma pääoma 610 557 520 491 455 501 483 444
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 394 394 407 380 401 376 419 471
Muut vastuut 244 244 229 215 192 198 206 212
Tase yhteensä 1 248 1 195 1 156 1 086 1 048 1 075 1 108 1 127
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 220 187 172 175 118 160 146 138
Investoinnit: Capex -200 -202 -195 -157 -148 -103 -124 -149
Vapaa rahavirta (FCF) 20 -15 -23 18 -30 57 22 -11
Investoinnit: Muut 20 48 30 18 23 -7 40 -45
Investointien jälkeen 40 33 7 36 -7 50 62 -56
Rahoitus: Voitonjako -38 -33 -29 -20 -15 -17 -9 101
Rahoitus: Muut 0 -6 27 -18 23 -38 -64 -45
Rahavarojen muutos 2 -6 5 -2 1 -5 -11 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42 0,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 0,60 0,42 0,30
Osinkotuotto 5,0% 4,3% 3,2% 3,4% 4,6% 3,9% 5,3% 3,8%
Osinko/nettotulos 46,4% 45,3% 48,6% 57,7% 150,4% 60,4% 44,9% 51,4%
Osinko/FCF 211,3% -253,5% -145,7% 160,3% -80,2% 45,6% 79,6% -112,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,2 19,0 31,1 45,7 28,7
PE (3v) 10,4 13,1 23,6 23,4 16,2 18,8 16,2
PE 9,3 10,5 15,4 17,0 33,0 15,5 8,5 13,6
Oma pääoma/osake 13,71 12,45 11,64 11,06 10,40 11,57 11,58 10,80
P/B 1,39 1,59 2,04 1,73 1,16 1,33 0,68 0,73
ROE 15,6% 15,6% 13,6% 10,6% 3,3% 8,7% 8,4% 6,3%
ROI 13,0% 12,5% 11,0% 9,8% 3,9% 7,5% 7,0% 6,4%
Omavaraisuusaste 48,9% 46,6% 45,0% 45,2% 43,4% 46,6% 43,6% 39,4%
Gearing 55,4% 70,2% 76,5% 76,6% 86,8% 74,1% 84,7% 100,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset