CSX Corporation: Arvonmääritys

Päivitetty 18.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 18.10.2019: 69,78 USD

Laskennan parametrit

CSX on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (CSX Corporation: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 3 400 2 560 840
EPS 4,224 3,180 1,043
Osinko 0,960 0,720 0,240
Oma pääoma 11 865
Oma pääoma/osake 14,739

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 2,20 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 1,2x sekä oman pääoman riskilisänä 5,55 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 8,86 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,86%   2,2% + 1,2*5,55% + 0,0%
Osakkeita 805 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 9,14%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,48%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 24,7%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 4,35%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,86 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,86 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,86 %).

csx-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 35,93 55,01 62,13 69,78 69,78 69,78 69,78 69,78
Nettotulos 1 714 1 894 3 309 3 400 3 711 4 050 4 420 4 824
Muutos % -12,9% 10,5% 74,7% 2,8% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
EPS 1,81 2,07 3,84 4,22 4,61 5,03 5,49 5,99
PE 19,9 26,5 16,2 16,5 15,1 13,9 12,7 11,6
Osinko 0,720 0,780 0,880 0,960 1,043 1,139 1,243 1,356
Osinkotuotto 2,0% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9%
Oma pääoma 12,34 16,11 14,61 15,54 19,11 23,00 27,25 31,89
P/B 2,91 3,42 4,25 4,49 3,65 3,03 2,56 2,19
ROE 14,7% 14,3% 24,2% 28,0% 26,6% 23,9% 21,9% 20,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (69,78 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,86 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 3,40 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 3,71 ja 4,05 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset