CSX Corporation: Ennusteet

Päivitetty 17.1.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

csx-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät vuodelle 2020

CSX arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto laskisi noin 0…2 prosenttia vuodesta 2019. Toiminnan tehokkuus (eli periaatteessa EBIT-marginaali) on noin 41 prosenttia. Ylläpitoinvestointeihin (capex) yhtiö arvioi käyttävänsä noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti erikseen ja vielä ryhmiteltynä sektoreittain. Sektorit ovat:

  • Agricultural Sector: Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita sekä lannoitteita. Sektori sisältää Agricultural & Food Products ja Fertilizers rahtityypit.
  • Industrial Sector: Rahtina erilaisia kemikaaleja (kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä), autoja ja niihin liittyviä komponentteja sekä metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteita. Sektori sisältää Chemicals, Automotive ja Metals & Equipment rahtityypit.
  • Housing & Construction Sector: Rahtina erilaisia mineraaleja, metsä- ja puutuotteita (kuten sellua, paperia, tukkeja, vaneria yms). Sektori sisältää Minerals ja Forest Products rahtityypit
  • Coal: Rahtina hiiltä sekä koksia.
  • Intermodal: Konttirahti

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2016 alkaen CSX Corporation: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Agricultural Sector 1 850 470 460 475 445 1 841 462 455 470 454
Muutos (%) 0,5% 1,7% 1,1% 1,1% -2,0% 5,3% 1,1% 6,1% 7,1% 7,3%
Industrial Sector 4 250 1 065 1 080 1 085 1 020 4 320 1 046 1 081 1 107 1 086
Muutos (%) -1,6% 1,8% -0,1% -2,0% -6,1% -1,3% -5,9% -1,8% -0,8% 3,7%
Housing & Construction Sector 1 445 360 375 370 340 1 428 352 370 367 339
Muutos (%) 1,2% 2,3% 1,4% 0,8% 0,3% 4,4% 1,4% 2,8% 4,3% 9,7%
Coal 1 850 475 500 450 425 2 070 459 516 557 538
Muutos (%) -10,6% 3,5% -3,1% -19,2% -21,0% -7,8% -21,7% -12,2% -2,1% 7,0%
Intermodal 1 765 450 450 440 425 1 760 449 447 436 428
Muutos (%) 0,3% 0,2% 0,7% 0,9% -0,7% -8,9% -8,7% -10,6% -11,0% -4,7%
Muut 490 125 125 120 120 518 117 109 124 168
YHTEENSÄ 11 650 2 945 2 990 2 940 2 775 11 937 2 885 2 978 3 061 3 013
Muutos (%) -2,4% 2,1% 0,4% -4,0% -7,9% -2,6% -8,2% -4,8% -1,3% 4,8%

Taulukko on tehty sektorien mukaisten lukujen perusteella.

Agricultural Sector liikevaihdon kasvuvauhti oli hyvää, mutta kasvu hyytyi Q4:lla 1,1 prosenttiin. Sektorin liikevaihdon kehitystä on toisaalta tukenut viljatuotteiden ja etanolien kuljetusmäärien kasvu, mutta toisaalta painanut lannoitteiden lasku.

Arvioin vuonna 2020 kehityksen jatkuvan Q4:n viitoittamalla tiellä, joten tein tilikauden 2020 liikevaihtoennusteen 1,85 miljardiin dollariin eli hienoisesti vertailukautta paremmaksi.

Industrial Sector:n liikevaihto kehittyi vielä Q1/2019 hyvin, mutta kääntyi sen jälkeen laskuun. Laskusta on vastannut raskaan teollisuuden ja metallin alhaisemmat rahtimäärät. Arvelen tämän heikon kehityksen jatkuvan myös vuonna 2020 niin, että liikevaihto jäisi noin 1-2 prosenttia vuodesta 2019. Iso osa tästä laskusta tulisi Q1:llä, sillä viime vuonna kvartaalin lukema oli vielä hyvällä tasolla.

Housing & Construction Sector liikevaihto on kehittynyt hyvin viimeisen parin vuoden ajan, mutta kasvun hidastumista on kuitenkin havaittavissa. Sektorin liikevaihtoa on tukenut rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen. Arvioin, että tilikaudella 2020 kasvun hidastuminen jatkuisi niin, että liikevaihto olisi reilun prosentin vuotta 2019 parempi.

Hiilirahdin liikevaihto kääntyi vuoden 2019 edetessä Q1:n 7 prosentin noususta Q4:n yli 20 prosentin laskuun. Hiilen rahtimääriä vähentää mm. kaasun käytön lisääntyminen energialähteenä. Arvioin liikevaihdon laskun olevan voimakasta H1/2020 aikana (noin -20 %), mutta tasaantuvan sitten vuoden toisella puoliskolla.

Kokonaisuutena sain tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi 11,5 – 12,0 miljardia dollaria eli laskua tulisi noin 2,4 prosenttia. Tämä olisi hieman enemmän, kuin yhtiön oma näkymäarvio, missä liikevaihto laskisi noin 0…2 prosenttia.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 4 775 1 175 1 250 1 200 1 150 4 965 1 154 1 287 1 305 1 219
Muutos (%) -3,8% 1,8% -2,9% -8,0% -5,7% 2,0% -7,6% -0,5% 1,7% 16,8%
Marginaali 41,0% 39,9% 41,8% 40,8% 41,4% 41,6% 40,0% 43,2% 42,6% 40,5%

Liiketuloksen Q1/2019 hyvä ja vahva kehitys (+17 %) kääntyi vuoden 2019 edetessä laskuun niin, että Q4/2019 liiketulos laski jo 8 prosenttia. Aikaisempien vuosien noin 10-50 prosentin kasvuluvuista ei näy enää jälkeäkään. Tuloskehityksessä näkyy liikevaihdon kääntyminen laskuun.

Prosenteissa mitattuna yhtiön toiminnallinen tehokkuus nousi laskeneesta tuloksesta huolimatta ennätystasolle. Tämä näkyy EBIT-marginaalin nousuna 41,6 prosenttiin. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 marginaali olisi noin 41 prosentin tasolla, joten tein tulosennusteen tältä pohjalta.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 4,5 – 5,0 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 4 775 1 175 1 250 1 200 1 150 4 965 1 154 1 287 1 305 1 219
Rahoituskulut (netto) -760 -190 -190 -190 -190 -737 -189 -186 -184 -178
Muut kulut/tuotot 85 25 20 20 20 88 16 24 25 23
Tulos ennen veroja 4 100 1 010 1 080 1 030 980 4 316 981 1 125 1 146 1 064
Verot -950 -235 -255 -230 -230 -985 -210 -269 -276 -230
Nettotulos 3 150 775 825 800 750 3 331 771 856 870 834

Yhtiön velkaisuus on selvässä nousussa ja rahoituskulut nousivat jo noin -180…-190 miljoonan dollarin tasolle. Tein vuoden 2019 kvartaalien kuluennusteet tältä pohjalta niin, että koko vuoden kulut olisivat -760 miljoonaa dollaria.

Käytin veroja laskiessani noin 22 – 23 prosentin veroastetta.

Näin sain tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi 3,0 -3,3 miljardia dollaria eli tulos jäisi viime vuodesta noin 5,5 prosenttia.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa CSX:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • Onko tulevien parin vuoden aikana USA:n talouteen tulossa taantuma, joka vähentäisi merkittävästi rahtien määriä?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on CSX:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Arvioin liikevaihdon laskevan hieman vuonna 2021, mutta kääntyvän sitten reippaampaan kasvuun vuonna 2022. Liiketulosennusteessa lähdin siitä, että tulosmarginaali pysyisi edelleen hyvällä tasolla, mutta laskisi hieman vuodesta 2020 noin 40 – 41 prosenttiin. Mikäli rahtimäärissä tapahtuu isompia muutoksia, niin se näkyisi sitten nopeasti marginaaleissakin.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 750 – 800 miljoonaan dollariin yhtiön kasvavan velkaisuuden ja nousevien korkojen seurauksena. Verojen arvioin olevan noin 22,5 – 23,0 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 12 000 11 550 2 925 2 965 2 910 2 750
Muutos (%) 3,9% -0,9% -0,7% -0,8% -1,0% -0,9%
Liiketulos 4 850 4 675 1 150 1 225 1 175 1 125
Muutos (%) 3,7% -2,1% -2,1% -2,0% -2,1% -2,2%
Marginaali 40,4% 40,5% 39,3% 41,3% 40,4% 40,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 4 850 4 675 1 150 1 225 1 175 1 125
Rahoituskulut (netto) -790 -770 -195 -195 -190 -190
Muut kulut/tuotot 70 70 70
Tulos ennen veroja 4 130 3 975 1 025 1 030 985 935
Verot -930 -900 -230 -230 -225 -215
Nettotulos 3 200 3 075 795 800 760 720

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus