CSX Corporation: Ennusteet

Päivitetty 18.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

csx-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät vuodelle 2019

CSX arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto laskisi noin 1…2 prosenttia vuodesta 2018. Ylläpitoinvestointeihin (capex) yhtiö arvioi käyttävänsä noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti erikseen ja vielä ryhmiteltynä sektoreittain. Sektorit ovat:

  • Agricultural Sector: Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita sekä lannoitteita. Sektori sisältää Agricultural & Food Products ja Fertilizers rahtityypit.
  • Industrial Sector: Rahtina erilaisia kemikaaleja (kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä), autoja ja niihin liittyviä komponentteja sekä metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteita. Sektori sisältää Chemicals, Automotive ja Metals & Equipment rahtityypit.
  • Housing & Construction Sector: Rahtina erilaisia mineraaleja, metsä- ja puutuotteita (kuten sellua, paperia, tukkeja, vaneria yms). Sektori sisältää Minerals ja Forest Products rahtityypit
  • Coal: Rahtina hiiltä sekä koksia.
  • Intermodal: Konttirahti

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2015 alkaen CSX Corporation: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Agricultural Sector 1 860 481 455 470 454 1 748 457 429 439 423
Muutos (%) 6,4% 5,3% 6,1% 7,1% 7,3% 1,2% 5,3% 8,9% 0,0% -8,2%
Industrial Sector 4 360 1 086 1 081 1 107 1 086 4 375 1 111 1 101 1 116 1 047
Muutos (%) -0,3% -2,3% -1,8% -0,8% 3,7% 6,5% 10,4% 10,9% 7,6% -2,3%
Housing & Construction Sector 1 430 354 370 367 339 1 368 347 360 352 309
Muutos (%) 4,5% 2,0% 2,8% 4,3% 9,7% 11,0% 14,5% 19,6% 9,3% 1,0%
Coal 2 125 514 516 557 538 2 246 586 588 569 503
Muutos (%) -5,4% -12,3% -12,2% -2,1% 7,0% 6,6% 8,3% 14,4% 7,4% -3,6%
Intermodal 1 750 439 447 436 428 1 931 492 500 490 449
Muutos (%) -9,4% -10,8% -10,6% -11,0% -4,7% 7,3% 4,5% 12,1% 9,4% 3,5%
Muut 525 124 109 124 168 582 150 151 136 145
YHTEENSÄ 12 050 2 998 2 978 3 061 3 013 12 250 3 143 3 129 3 102 2 876
Muutos (%) -1,6% -4,6% -4,8% -1,3% 4,8% 7,4% 9,8% 14,1% 5,8% 0,2%

Taulukko on tehty sektorien mukaisten lukujen perusteella.

Agricultural Sector liikevaihto kääntyi vuoden 2018 toisella puoliskolla hyvään kasvuun ja hyvä kehitys on jatkunut myös vuoden 2019 aikana (+6,8 %). Viljatuotteiden sekä etanolin kuljetusmäärien kasvu on tukenut sektorin liikevaihdon kehitystä.

Parina viime vuotena Q4:n liikevaihto on ollut noin 30-40 miljoonaa dollaria suurempi kuin Q3:n liikevaihto, joten tein ennusteen tästä lähtökohdasta noin 480 miljoonaan dollariin. Koko vuoden liikevaihto kasvaisi noin 6,4 prosenttia.

Industrial Sector:n liikevaihto kehittyi vielä Q1:llä hyvin, mutta kääntyi sen jälkeen hienoiseen laskuun. Laskusta on vastannut raskaan teollisuuden ja metallin alhaisemmat rahtimäärät. Arvelen tämän heikon kehityksen jatkuvan myös Q4:lla niin, että koko vuoden liikevaihto jäisi hieman viimevuotista alhaisemmaksi.

Housing & Construction Sector liikevaihto on kehittynyt hyvin viimeisen 1,5 vuoden ajan, mutta kasvun hidastumista on kuitenkin havaittavissa, kun viime vuoden kovia vertailulukuja on haastavaa lyödä. Sektorin liikevaihtoon on viimeisten parin vuoden aikana vaikuttanut rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen. Arvioin, että Q4:n liikevaihto kasvaa noin parin prosentin verran eli kasvuvauhti jatkaisi hidastumistaan.

Hiilirahdin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia Q1:llä, mutta kääntyi Q2:lla 2 prosentin ja Q3:lla jo 12 prosentin laskuun. Tein Q4:n ennusteen Q3:n pohjilta samoihin noin -12 prosentin laskulukemiin.

Kokonaisuutena sain tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi 11,75 – 12,25 miljardia dollaria eli laskua tulisi noin 1,6 prosenttia. Tämä vastaisi yhtiön näkymäarviota, missä liikevaihto laskisi noin 1…2 prosenttia.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 5 075 1 264 1 287 1 305 1 219 4 869 1 249 1 293 1 283 1 044
Muutos (%) 4,2% 1,2% -0,5% 1,7% 16,8% 30,9% 10,9% 49,0% 33,9% 35,8%
Marginaali 42,1% 42,2% 43,2% 42,6% 40,5% 39,7% 39,7% 41,3% 41,4% 36,3%

Hyvä liiketuloksen kehitys töksähti Q2/2019 vain 1,7 prosentin kasvuun ja Q3:lla tulos kääntyi jo hienoiseen laskuun (-0,5 %). Aiemmista 10-50 prosentin kasvuluvuista ei näy enää jälkeäkään. Tuloskehitystä jarrutti laskuun kääntynyt liikevaihto. Tein Q4:n ennusteen noin 20 miljoonaa dollaria Q3:n lukemia pienemmäksi.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 4,8 – 5,2 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin 4,2 prosenttia.

Liiketulosmarginaali nousisi 42,1 prosenttiin vertailuvuoden 39,7 prosentista. Eli suhteellinen kannattavuus paranisi selvästi. Kysymys onkin, että ollaanko marginaalien suhteen jo maksimitasoilla? Varsinkin, jos liikevaihto lähtee laskuun, jolloin kiinteiden kulujen paino alkaa näkymään marginaaliprosentissa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 5 075 1 264 1 287 1 305 1 219 4 869 1 249 1 293 1 283 1 044
Rahoituskulut (netto) -735 -187 -186 -184 -178 -639 -171 -162 -157 -149
Muut kulut/tuotot 95 23 24 25 23 74 20 19 18 17
Tulos ennen veroja 4 435 1 100 1 125 1 146 1 064 4 304 1 098 1 150 1 144 912
Verot -1 035 -260 -269 -276 -230 -995 -255 -256 -267 -217
Nettotulos 3 400 840 856 870 834 3 309 843 894 877 695

Yhtiön velkaisuus on selvässä nousussa ja rahoituskulut nousivat jo noin -180…-185 miljoonan dollarin tasolle. Tein Q4 kuluennusteen tältä pohjalta niin, että koko vuoden kulut olisivat -735 miljoonaa dollaria. Tämä tarkoittaisi noin 15 prosenttia korkeampia rahoituskuluja kuin vuosi sitten.

Käytin veroja laskiessani noin 22 – 23 prosentin veroastetta.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 3,3 -3,5 miljardia dollaria eli tulos kasvaisi 2,8 prosenttia vuodesta 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa CSX:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • Onko tulevien parin vuoden aikana USA:n talouteen tulossa taantuma, joka vähentäisi merkittävästi rahtien määriä? Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 toisen puoliskon liikevaihto laskisi noin -4 prosentin verran. Eli tässä valossa liikevaihdon hidastuminen on voimakasta.
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on CSX:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Arvioin liikevaihdon kääntyvän noin 2 prosentin laskuun vuosina 2020 ja 2021. Liiketulosennusteessa lähdin siitä, että tulosmarginaali kääntyisi hienoiseen laskuun ja olisi noin 40 – 41 prosentissa. Mikäli rahtimäärissä tapahtuu isompia muutoksia, niin se näkyisi sitten nopeasti marginaaleissakin.

Liikevaihdon sekä marginaalien laskun yhteisvaikutuksesta ennustamani dollarimääräiset liiketulokset laskisivat noin 4…5 prosentin tahdilla. Tämä olisi aika karua kehitystä viime vuosien 10…30 prosentin kasvulukuihin nähden.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 750 – 800 miljoonaan dollariin yhtiön kasvavan velkaisuuden ja nousevien korkojen seurauksena. Verojen arvioin olevan noin 22,5 – 23,0 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 11 550 11 800 2 900 2 900 3 000 3 000
Muutos (%) -2,1% -2,1% -3,3% -2,6% -2,0% -0,4%
Liiketulos 4 600 4 800 1 200 1 200 1 250 1 150
Muutos (%) -4,2% -5,4% -5,1% -6,8% -4,2% -5,7%
Marginaali 39,8% 40,7% 41,4% 41,4% 41,7% 38,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 4 600 4 800 1 200 1 200 1 250 1 150
Rahoituskulut (netto) -775 -750 -190 -190 -185 -185
Muut kulut/tuotot 50 50 50
Tulos ennen veroja 3 875 4 100 1 060 1 010 1 065 965
Verot -875 -950 -245 -235 -245 -225
Nettotulos 3 000 3 150 815 775 820 740

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus