CSX Corporation: Ennusteet

Päivitetty 17.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

csx-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät vuodelle 2019

CSX arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaisi noin 2 – 4 prosenttia (”low single-digit”) vuodesta 2018.

Ylläpitoinvestointeihin (capex) yhtiö arvioi käyttävänsä noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti erikseen ja vielä ryhmiteltynä sektoreittain. Sektorit ovat:

  • Agricultural Sector: Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita sekä lannoitteita. Sektori sisältää Agricultural & Food Products ja Fertilizers rahtityypit.
  • Industrial Sector: Rahtina erilaisia kemikaaleja (kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä), autoja ja niihin liittyviä komponentteja sekä metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteita. Sektori sisältää Chemicals, Automotive ja Metals & Equipment rahtityypit.
  • Housing & Construction Sector: Rahtina erilaisia mineraaleja, metsä- ja puutuotteita (kuten sellua, paperia, tukkeja, vaneria yms). Sektori sisältää Minerals ja Forest Products rahtityypit
  • Coal: Rahtina hiiltä sekä koksia.
  • Intermodal: Konttirahti

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2015 alkaen CSX Corporation: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Agricultural Sector 1 830 476 440 460 454 1 748 457 429 439 423
Muutos (%) 4,7% 4,2% 2,6% 4,8% 7,3% 1,2% 5,3% 8,9% 0,0% -8,2%
Industrial Sector 4 495 1 134 1 125 1 150 1 086 4 375 1 111 1 101 1 116 1 047
Muutos (%) 2,7% 2,1% 2,2% 3,0% 3,7% 6,5% 10,4% 10,9% 7,6% -2,3%
Housing & Construction Sector 1 430 356 365 370 339 1 368 347 360 352 309
Muutos (%) 4,5% 2,6% 1,4% 5,1% 9,7% 11,0% 14,5% 19,6% 9,3% 1,0%
Coal 2 310 592 595 585 538 2 246 586 588 569 503
Muutos (%) 2,8% 1,0% 1,2% 2,8% 7,0% 6,6% 8,3% 14,4% 7,4% -3,6%
Intermodal 1 865 482 485 470 428 1 931 492 500 490 449
Muutos (%) -3,4% -2,0% -3,0% -4,1% -4,7% 7,3% 4,5% 12,1% 9,4% 3,5%
Muut 620 147 150 155 168 582 150 151 136 145
YHTEENSÄ 12 550 3 187 3 160 3 190 3 013 12 250 3 143 3 129 3 102 2 876
Muutos (%) 2,4% 1,4% 1,0% 2,8% 4,8% 7,4% 9,8% 14,1% 5,8% 0,2%

Taulukko on tehty sektorien mukaisten lukujen perusteella.

Agricultural Sector liikevaihto kääntyi vuoden 2018 toisella puoliskolla hyvään kasvuun ja hyvä kehitys jatkui myös Q1:llä. Viljatuotteiden sekä etanolin kuljetusmäärät nousivat. Sen sijaan pitkälle jatkuneen talven johdosta lannoitteiden volyymit jäivät normaalia alhaisemmiksi. Tämä korjaantunee Q2:lla.

Arvioin vuoden 2019 alkupuoliskon kehittyvän hyvin, johtuen ihan siitä, että vertailukausi oli heikompi. Vuoden loppua kohden arvelen kehityksen hieman tasaantuvan.

Myös Industrial Sector:n liikevaihto kehittyi hyvin – vaikkakin vuoden 2018 toisen puoliskon yli 10 prosentin kasvusta jäätiinkin. Kaikkien sektorin kuljetusten määrät kasvoivat verrattuna Q1/2018 tilanteeseen. Arvelen tämän hyvän kehityksen jatkuvan myös Q2, mutta arvelen tässäkin, että vuoden toisella puoliskolla kehitys tasaantuu.

Ja kuten edellä, niin myös Housing & Construction Sector liikevaihto jatkoi vuoden 2018 toisella puoliskolla jatkunutta vahvaa kehitystään. Sektorin liikevaihtoon on viimeisten parin vuoden aikana vaikuttanut rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen. Arvioin tässä oikeastaan samoin kuin edellä, että Q2 on vielä hyvä, mutta tämän jälkeen tilanne tasaantuu.

Hiilirahdin liikevaihto kasvoi +7 prosenttia Q1:llä. Tässäkin odotan edellisissä kohdissa mainitun trendin toteutuvan eli alkuvuosi on vielä hyvä, mutta sitten kehitys tasaantuu.

Kokonaisuutena sain tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi 12,25 – 12,75 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +2,4 prosenttia. Tämä vastaisi yhtiön näkymäarviota, missä liikevaihto kasvaisi noin +2 – 4 prosenttia.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 5 200 1 256 1 350 1 375 1 219 4 869 1 249 1 293 1 283 1 044
Muutos (%) 6,8% 0,6% 4,4% 7,2% 16,8% 30,9% 10,9% 49,0% 33,9% 35,8%
Marginaali 41,4% 39,4% 42,7% 43,1% 40,5% 39,7% 39,7% 41,3% 41,4% 36,3%

Liiketulos jatkoi vuonna 2018 alkanutta hyvää kehitystä ja nyt kasvua tuli +16,8 prosenttia. Tähän vaikutti positiivisesti sekä liikevaihdon kasvu että samaan aikaan tehostustoimenpiteiden myötä laskeneet kustannukset. Tämä nosti Q1:n marginaalin 40,5 prosenttiin (Q1/2018: 36,3 %).

Arvioin marginaalien jatkavan hyvää kehitystään vuoden edetessä, joten tein ennusteen noin +1,5-2,0 prosenttiyksikköä korkeammilla marginaaleilla. Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 5,0 – 5,3 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +6,8 prosenttia.

Liiketulosmarginaali nousisi 41,4 prosenttiin vertailuvuoden 39,7 prosentista. Eli suhteellinen kannattavuus paranisi selvästi. Kysymys onkin, että ollaanko marginaalien suhteen jo maksimitasoilla?

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 5 200 1 256 1 350 1 375 1 219 4 869 1 249 1 293 1 283 1 044
Rahoituskulut (netto) -720 -182 -180 -180 -178 -639 -171 -162 -157 -149
Muut kulut/tuotot 70 17 15 15 23 74 20 19 18 17
Tulos ennen veroja 4 550 1 091 1 185 1 210 1 064 4 304 1 098 1 150 1 144 912
Verot -1 025 -250 -270 -275 -230 -995 -255 -256 -267 -217
Nettotulos 3 525 841 915 935 834 3 309 843 894 877 695

Yhtiön velkaisuus on selvässä nousussa ja Q1/2019 rahoituskulut nousivat jo -178 miljoonan dollarin tasolle. Arvelen kulujen jatkavan nousuaan vuonna 2019, joten tein ennusteen noin 720 miljoonaan dollariin. Tämä tarkoittaisi noin +12,7 prosenttia korkeampia rahoituskuluja kuin vuosi sitten.

Käytin veroja laskiessani noin 22,5 – 23,0 prosentin veroastetta.

Näin sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 3,3 -3,6 miljardia dollaria eli tulos kasvaisi +6,5 prosenttia vuodesta 2018. Jotta tähän päästäisiin, niin liikevaihdon tulee jatkaa hyvässä kasvussa samoin kuin kulukurin tulee pitää.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa CSX:n asiakkaiden kysyntään ja siten myös rahtimääriin?
  • Johtuiko vuoden Q1-Q3/2018 vahva liikevaihdon kehitys siitä, että USA:ssa yhtiöt tilasivat tuontitullien pelossa varastot täyteen? Tämä näkyisi laskevina rahteina lähitulevaisuudessa.
  • Onko tulevien parin vuoden aikana USA:n talouteen tulossa taantuma, joka vähentäisi merkittävästi rahtien määriä?
  • Myös yleinen kustannustaso (mm. palkat ja polttoaine) on ollut nousussa. Millainen on CSX:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Arvioin liikevaihdon kasvavan noin +1,5…+2,0 prosenttia vuosina 2020 ja 2021. Liiketulosennusteessa lähdin siitä, että tulosmarginaali kääntyisi hienoiseen laskuun ja olisi 40 – 42 prosentissa. Mikäli rahtimäärissä tapahtuu isompia muutoksia, niin se näkyisi sitten nopeasti marginaaleissakin.

Marginaalien muutoksista johtuen dollarimääräiset liiketulokset kehittyisivät varsin vaatimattomasti viime vuosien +10…+30 prosentin kasvulukuihin nähden. Vuoden 2018 luvut olivat kovia ja vuosi 2019 olisi ennusteillani myöskin varsin kova. Näiden lukujen lyöminen on haastavaa, joten siksi käytin alhaisia kasvulukuja.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 750 – 800 miljoonaan dollariin yhtiön kasvavan velkaisuuden ja nousevien korkojen seurauksena. Verojen arvioin olevan noin 22,5 – 23,0 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 13 000 12 750 3 225 3 200 3 250 3 075
Muutos (%) 2,0% 1,6% 1,2% 1,3% 1,9% 2,1%
Liiketulos 5 200 5 300 1 265 1 360 1 400 1 275
Muutos (%) -1,9% 1,9% 0,7% 0,7% 1,8% 4,6%
Marginaali 40,0% 41,6% 39,2% 42,5% 43,1% 41,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 200 5 300 1 265 1 360 1 400 1 275
Rahoituskulut (netto) -775 -750 -190 -190 -185 -185
Muut kulut/tuotot 50 50 50
Tulos ennen veroja 4 475 4 600 1 125 1 170 1 215 1 090
Verot -1 025 -1 050 -260 -265 -275 -250
Nettotulos 3 450 3 550 865 905 940 840

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset