CSX Corporation: Ennusteet

Päivitetty 19.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

csx-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät vuodelle 2020

CSX arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto laskisi noin 0…2 prosenttia vuodesta 2019. Toiminnan tehokkuus (eli periaatteessa EBIT-marginaali) on noin 41 prosenttia. Ylläpitoinvestointeihin (capex) yhtiö arvioi käyttävänsä noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti erikseen ja vielä ryhmiteltynä sektoreittain. Sektorit ovat:

  • Agricultural Sector: Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita sekä lannoitteita. Sektori sisältää Agricultural & Food Products ja Fertilizers rahtityypit.
  • Industrial Sector: Rahtina erilaisia kemikaaleja (kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä), autoja ja niihin liittyviä komponentteja sekä metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteita. Sektori sisältää Chemicals, Automotive ja Metals & Equipment rahtityypit.
  • Housing & Construction Sector: Rahtina erilaisia mineraaleja, metsä- ja puutuotteita (kuten sellua, paperia, tukkeja, vaneria yms). Sektori sisältää Minerals ja Forest Products rahtityypit
  • Coal: Rahtina hiiltä sekä koksia.
  • Intermodal: Konttirahti

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2016 alkaen CSX Corporation: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Taulukko on tehty sektorien mukaisten lukujen perusteella.

Agricultural Sector liikevaihdon kasvuvauhti oli hyvää, mutta kasvu hyytyi Q4:lla 1,1 prosenttiin. Sektorin liikevaihdon kehitystä on toisaalta tukenut viljatuotteiden ja etanolien kuljetusmäärien kasvu, mutta toisaalta painanut lannoitteiden lasku.

Industrial Sector:n liikevaihto kehittyi vielä Q1/2019 hyvin, mutta kääntyi sen jälkeen laskuun. Laskusta on vastannut raskaan teollisuuden ja metallin alhaisemmat rahtimäärät.

Housing & Construction Sector liikevaihto on kehittynyt hyvin viimeisen parin vuoden ajan, mutta kasvun hidastumista on kuitenkin havaittavissa. Sektorin liikevaihtoa on tukenut rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen.

Hiilirahdin liikevaihto kääntyi vuoden 2019 edetessä Q1:n 7 prosentin noususta Q4:n yli 20 prosentin laskuun. Hiilen rahtimääriä vähentää mm. kaasun käytön lisääntyminen energialähteenä.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

TAULUKKO POISTETTU

Liiketuloksen Q1/2019 hyvä ja vahva kehitys (+17 %) kääntyi vuoden 2019 edetessä laskuun niin, että Q4/2019 liiketulos laski jo 8 prosenttia. Aikaisempien vuosien noin 10-50 prosentin kasvuluvuista ei näy enää jälkeäkään.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus