CSX Corporation: Ennusteet

Päivitetty 2.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

csx-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät vuodelle 2020

CSX ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti erikseen ja vielä ryhmiteltynä sektoreittain. Sektorit ovat:

  • Agricultural Sector: Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita sekä lannoitteita. Sektori sisältää Agricultural & Food Products ja Fertilizers rahtityypit.
  • Industrial Sector: Rahtina erilaisia kemikaaleja (kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä), autoja ja niihin liittyviä komponentteja sekä metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteita. Sektori sisältää Chemicals, Automotive ja Metals & Equipment rahtityypit.
  • Housing & Construction Sector: Rahtina erilaisia mineraaleja, metsä- ja puutuotteita (kuten sellua, paperia, tukkeja, vaneria yms). Sektori sisältää Minerals ja Forest Products rahtityypit
  • Coal: Rahtina hiiltä sekä koksia.
  • Intermodal: Konttirahti

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2016 alkaen CSX Corporation: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Agricultural Sector 1 750 433 415 425 477 1 841 462 455 470 454
Muutos (%) -4,9% -6,3% -8,8% -9,6% 5,1% 5,3% 1,1% 6,1% 7,1% 7,3%
Industrial Sector 4 000 1 004 970 920 1 106 4 320 1 046 1 081 1 107 1 086
Muutos (%) -7,4% -4,0% -10,3% -16,9% 1,8% -1,3% -5,9% -1,8% -0,8% 3,7%
Housing & Construction Sector 1 300 336 320 300 344 1 428 352 370 367 339
Muutos (%) -9,0% -4,5% -13,5% -18,3% 1,5% 4,4% 1,4% 2,8% 4,3% 9,7%
Coal 1 600 420 400 375 405 2 070 459 516 557 538
Muutos (%) -22,7% -8,5% -22,5% -32,7% -24,7% -7,8% -21,7% -12,2% -2,1% 7,0%
Intermodal 1 650 453 400 375 422 1 760 449 447 436 428
Muutos (%) -6,3% 0,9% -10,5% -14,0% -1,4% -8,9% -8,7% -10,6% -11,0% -4,7%
Muut 400 99 95 105 101 518 117 109 124 168
YHTEENSÄ 10 700 2 745 2 600 2 500 2 855 11 937 2 885 2 978 3 061 3 013
Muutos (%) -10,4% -4,9% -12,7% -18,3% -5,2% -2,6% -8,2% -4,8% -1,3% 4,8%

Q1:n liikevaihto laski 5 prosenttia, mitä painoi autoteollisuuden ja hiilen rahtien selvä vähentyminen. Koronaviruspandemia sulki laajalti autotehtaita Q1:n aikana. Hiilen rahtimääriä puolestaan vähentää mm. kaasun käytön lisääntyminen energialähteenä.

Konttirahti jäi hieman vertailukaudesta pandemian aiheuttaman vähentyneen kansainvälisen rahdin johdosta. Muissa ryhmissä Q1:n liikevaihdot kehittyivät vielä positiivisesti.

Koronaviruspandemian johdosta yhtiö ei antanut arviota vuoden 2020 liikevaihdon kehityksestä. Arvioin, että Q2:n liikevaihto laskee merkittävästi USA:n sulkutoimenpiteiden johdosta. Talouden hidastuminen painaa myös loppuvuoden liikevaihtoa.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 10,5 – 10,8 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 4 300 1 097 1 025 1 000 1 178 4 965 1 154 1 287 1 305 1 219
Muutos (%) -13,4% -4,9% -20,4% -23,4% -3,4% 2,0% -7,6% -0,5% 1,7% 16,8%
Marginaali 40,2% 40,0% 39,4% 40,0% 41,3% 41,6% 40,0% 43,2% 42,6% 40,5%

Q1:n liiketulos laski 3,4 prosenttia eli liikevaihtoa vähemmän. Tulosta tuki tehdyt kustannussäästötoimenpiteet.

Arvioin loppuvuoden tuloskunnon laskevan liikevaihdon painamana. Marginaalin arvioin asettuvan noin 40 prosenttiin eli se laskisi noin 1,5 prosenttiyksikköä vuodesta 2019. Vuoden 2020 alkaessa (ennen pandemiaa) yhtiö arvioi marginaalin olevan 41 prosentissa eli toiminnan suhteellinen kannattavuus pysyisi suhteellisen vahvana pandemiasta huolimatta. Liikevaihdon voimakas lasku painaa dollarimääräistä tulosta.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 4,1 – 4,4 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 4 300 1 097 1 025 1 000 1 178 4 965 1 154 1 287 1 305 1 219
Rahoituskulut (netto) -775 -198 -195 -195 -187 -737 -189 -186 -184 -178
Muut kulut/tuotot 90 23 20 25 22 88 16 24 25 23
Tulos ennen veroja 3 615 922 850 830 1 013 4 316 981 1 125 1 146 1 064
Verot -840 -212 -195 -190 -243 -985 -210 -269 -276 -230
Nettotulos 2 775 710 655 640 770 3 331 771 856 870 834

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman vuodesta 2019 kasvaneen velkaisuuden johdosta. Muiden tuottojen arvioin olevan viime vuoden tapaan noi 90 miljoonan dollarin luokkaa.

Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 2,5 – 2,8 miljardia dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

CSX:n liikevaihdon arvioin toipuvan vuonna 2021 nopeasti, mutta paluu vuoden 2019 liikevaihdon tasolle ottaa oman aikana. Liiketulosmarginaalien arvioin laskevan noin 39 prosenttiin, minkä johdosta tuloskehitys on hieman tahmeaa talouden hitaan kehityksen johdosta.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 11 500 11 250 2 900 2 850 2 800 2 700
Muutos (%) 2,2% 5,1% 5,6% 9,6% 12,0% -5,4%
Liiketulos 4 500 4 425 1 135 1 115 1 100 1 075
Muutos (%) 1,7% 2,9% 3,5% 8,8% 10,0% -8,7%
Marginaali 39,1% 39,3% 39,1% 39,1% 39,3% 39,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 4 500 4 425 1 135 1 115 1 100 1 075
Rahoituskulut (netto) -800 -800 -200 -200 -200 -200
Muut kulut/tuotot 75 75 75
Tulos ennen veroja 3 775 3 700 1 010 915 900 875
Verot -860 -840 -230 -210 -200 -200
Nettotulos 2 915 2 860 780 705 700 675

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus