CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 27.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella. CSX on yksi suurimpia kuljetusyrityksiä USA:ssa ja sen pääasiallisin kilpailija on Norfolk Southern Railway, joka toimii samalla maantieteellisellä alueella… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e CSX CORPORATION Ennuste
Osake (USD, 27.7.20) 71,34 Osinko (USD, 12 kk) 1,080
Markkina-arvo (Mrd) 54,9 Osinkotuotto 1,5%
Liikevaihto (mUSD) 10 300 -13,7% Osinko/EPS 21% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 2 610 -21,7% Osinko/FCF 27% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 59,20 -17,0%
EPS 3,39 Omav.aste 33%
P/E 21,1 Gearing 105%
EV/EBIT 16,8 ROE 20,9%
P/B 4,19 ROI 14,1%

Huomioita

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan viimeisen 10 vuoden ajan. USA:n verouudistus toi lisäpuhtia yhtiön tuloskuntoon, jonka tukemana vuosien 2018 ja 2019 tulokset nousivat noin 3,3 miljardiin dollariin aiemmasta noin 2,0 miljardin dollarin tasolta.

PE-luvulla (21,1x) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkosti hinnoiteltu. Pari viimeistä vuotta on yhtiöllä ollut vahvaa ja nettotulosmarginaali on noussut noin 27 prosenttiin, kun tätä ennen se oli ainakin 10 vuoden ajan noin 15 prosentissa.

Sijoittajan tuleekin pohtia sitä, että miten yhtiö pystyisi kääntämään vaakatasoa kulkevan tuloskunnon nousuun. Se tarkoittaisi sitä, että liikevaihdon pitäisi kääntyä ensin selvään kasvuun, mikä ei viimeisten vuosien valossa ole kovin helppo tehtävä. Jos tuloskunto pysyy nykyisellä 3,3 miljardin dollarin tasolla vuositolkulla, niin silloin korkeahkoa PE-lukua on vaikea perustella.

Korkeasta arvostuksesta kertoo myös arvonmäärityksen (59,20 USD) jääminen noin 17 prosenttia alle nykyisen osakkeen hinnan (71,34 USD).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): csx-2020-07-27.pdf

csx-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Osinkotietoa

Tutustu myös toiseen rautatieyhtiöön:

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (csx-2020-07-27.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 27.7.20) 71,34 72,36 62,13 55,01 35,93 25,95 36,23 28,77
Lkm (000) 770 000 798 000 861 000 914 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000
Markkina-arvo (Mrd) 54,93 57,74 53,49 50,28 34,06 25,53 36,30 29,32
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Agricultural Sector 1 765 1 841 1 748 1 728 1 749 1 834 1 929 1 809
Industrial Sector 3 685 4 320 4 375 4 108 4 156 4 182 4 092 3 757
Housing & Construction Sect 1 355 1 428 1 368 1 232 1 237 1 255 1 278 1 207
Coal 1 450 2 070 2 246 2 107 1 833 2 300 2 849 2 895
Intermodal 1 625 1 760 1 931 1 799 1 726 1 762 1 790 1 697
Muut 420 518 582 434 368 478 731 661
YHTEENSÄ 10 300 11 937 12 250 11 408 11 069 11 811 12 669 12 026
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 475 5 110 10 300 11 937 12 250 11 408 11 069 11 811 12 669 12 026
Liiketulos 1 000 2 006 4 100 4 965 4 869 3 720 3 389 3 584 3 613 3 473
Nettotulos 635 1 269 2 610 3 331 3 309 5 471 1 714 1 968 1 927 1 864
Marginaali 25,7% 24,8% 25,3% 27,9% 27,0% 48,0% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5%
EPS 0,82 1,65 3,39 4,17 3,84 5,99 1,81 2,00 1,92 1,83
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 713 1 954 1 108 419 1 020 1 438 961 1 079
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 36 581 36 303 35 621 35 320 34 394 33 601 32 092 30 703
Varat yhteensä 39 294 38 257 36 729 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782
Oma pääoma 13 090 11 848 12 563 14 705 11 679 11 652 11 152 10 483
Vähemmistö 13 15 17 16 15 16 24 21
Korolliset velat 16 506 16 731 14 757 11 809 11 293 10 703 9 742 9 555
Muut vastuut 9 685 9 663 9 392 9 209 12 427 12 668 12 135 11 723
Pääomat yhteensä 39 294 38 257 36 729 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 4 403 4 850 4 641 3 472 3 041 3 370 3 343 3 267
Investoinnit: Capex -1 602 -1 403 -1 426 -1 943 -2 203 -2 415 -2 387 -2 260
Vapaa rahavirta (FCF) 2 801 3 447 3 215 1 529 838 955 956 1 007
Investoinnit: Muut 666 -699 -258 448 405 -477 204 33
Investointien jälkeen 3 467 2 748 2 957 1 977 1 243 478 1 160 1 040
Rahoitus: Voitonjako -1 416 -4 136 -5 422 -2 678 -1 736 -1 490 -1 146 -944
Rahoitus: Muut 268 1 488 2 922 499 468 971 63 -288
Rahavarojen muutos 2 319 100 457 -202 -25 -41 77 -192
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,040 0,960 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,040 0,960 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590
Osinkotuotto 1,5% 1,3% 1,4% 1,4% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1%
Osinko/nettotulos 30,7% 23,0% 22,9% 13,0% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3%
Osinko/FCF 28,6% 22,2% 23,6% 46,6% 81,5% 72,1% 66,0% 59,7%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,9 20,6 20,7 21,1 18,7
PE (3v) 17,8 14,3 15,3 16,5 18,2 13,3 19,3 15,8
PE 21,1 17,3 16,2 9,2 19,9 13,0 18,8 15,7
EV (mUSD) 68 725 72 520 67 143 61 669 44 335 34 800 45 083 37 793
EV/EBIT 16,8 14,6 13,8 16,6 13,1 9,7 12,5 10,9
Oma pääoma/osake 17,02 14,87 14,61 16,11 12,34 11,86 11,15 10,31
P/B 4,19 4,87 4,25 3,42 2,91 2,19 3,25 2,79
ROE 20,9% 27,3% 24,2% 41,4% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0%
ROI 14,1% 17,8% 18,1% 15,0% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8%
Omavaraisuusaste 33,3% 31,0% 34,3% 41,2% 33,0% 33,3% 33,8% 33,1%
Gearing 105,3% 124,6% 108,5% 77,4% 87,8% 79,4% 78,6% 80,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus