CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 18.4.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (18.4.2018)60,00 USDMarkkina-arvo53,3 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,90 USD Osinkotuotto1,5 %
Liikevaihto 2018e11 450 M USD (+0,4 %)Nettotulos 2018e2 500 M USD (+32 %)
PE21,3ROE16,5 %

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella…. (lisää yritysesittelyssä).

CSX CORPORATION18.4.2018 | 60,00 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. USA:n verouudistus tuo lisäpuhtia yhtiön tuloskuntoon ja esimerkiksi tilikauden 2017 tulokseen sisältyi +3,6 miljardin dollarin kertaluontoinen veromuutoksiin liittyvä erä. Yhtiö arvioi lisäksi, että vuonna 2018 yhtiön verokanta laskee noin 25 prosenttiin, joten tämä myös nostaa tilikauden 2018 tulosennustetta.

PE-luvulla (noin 21,3x) mitattuna osakkeen hinta on kalliisti hinnoiteltu. Varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiön kasvu on ollut varsin tiukassa ja samalla vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä. Vuonna 2017 osake nousi noin +50 prosentilla, mikä selittää osaltaan korkeaa arvostustasoa.

Liikevaihdon laskun pohjat nähtiin vuonna 2016, mutta paluu 12,0 – 12,5 miljardin dollarin liikevaihtotasolle on tiukassa.

Nopea osakkeen hinnannousu on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosenttiin. Tästä syystä osinkosijoittaja ei innostu CSX:n osakkeesta. Sen sijaan, sijoittajan kannattaa tutustua toiseen Talousmentor-yritysanalyyseissä olevaan rautatieyhtiöön eli Union Pacific Corporation:iin.

Tilikausi 2018

CSX:n Q1/2018

 • liikevaihto: 2 876 M USD (2 869 M USD / +0,2 %)
 • liiketulos: 1 044 M USD (769 M USD / +36 %)
 • nettotulos: 695 M USD (362 M USD / +92 %)
 • EPS: 0,78 USD (0,39 USD)

CSX:n liikevaihdon kasvu hidastui vuoden 2017 jälkimmäisen puoliskon aikana ja sama trendi jatkuu myös Q1/2018 aikana. Osittain kasvun hidastuminen johtui siitä, että kasvupyrähdys oli alkanut jo syksyllä 2016. Näin vertailuluvut olivat jo varsin korkealla tasolla.

Liikevaihto laski melkeinpä kaikissa rahtiryhmissä, missä poikkeuksena oli metsätuotteiden (+2 %) ja intermodal (+3 %) liikevaihdon positiivinen kehitys, mutta näissäkin se oli varsin hentoa. Pahiten laskivat lannoite- (-10 %) ja maataloustuote- (-8 %) rahtien liikevaihdot.

Liiketulos (ebit) kasvoi +36 prosenttia, mihin vaikutti positiivisesti tehokkuusohjelman tuomat noin -100 miljoonan dollarin palkkakustannusten säästöt. Myös materiaalikulut (-89 M USD) laskivat selvästi vertailukaudesta. Kun vielä huomioidaan vertailukauden kertaluontoiset uudelleenjärjestelykulut (-110 M USD), niin liiketuloksen kasvu oikeastaan selittyy näillä tekijöillä.

Nettotulos kasvoi selvästi, missä USA:n verouudistuksen vaikutus näkyy. Vuosi sitten tulos ennen veroja oli 582 miljoonaa dollaria ja veroaste 38 prosenttia. Näin nettotulos oli 362 miljoonaa dollaria. Q1/2018 tulos ennen veroja oli 912 miljoonaa dollaria ja alhaisemman veroasteen (23,8 %) ansiosta nettotulos oli 695 miljoonaa dollaria.

Kokonaisuudessa tulos kasvoi tehokkuusohjelman, kertaluontoisten erien sekä alhaisemman veroasteen ansiosta.

Yhtiö osti Q1/2018 aikana 15 miljoonaa omaa osakettaan ja käytti siihen yhteensä 836 miljoonaa dollaria. Tämä on aikamoinen summa, jos sen suhteuttaa koko vuoden 2018 ennustettuun osinkoon (765 M USD).

Näkymät vuodelle 2018

CSX piti näkymät ennallaan eli, että liikevaihto ja liiketulosmarginaali kasvavat hieman vuonna 2018. Yhtiö arvioi veroasteen olevan noin 25 prosenttia.

Tilikauden 2018 ennusteena (Talousmentor) on, missä päivitys on tehty EPS-lukuun (vähemmän osakkeita) sekä osinkoennusteeseen.

 • liikevaihto: 11,5 Mrd USD (2017: 11,4 Mrd USD)
 • liiketulos: 3,8 Mrd USD (3,7 Mrd USD)
 • tulos ennen veroja: 3,2 Mrd USD (3,1 Mrd USD)
 • nettotulos: 2,4 Mrd USD (veroaste 25 %)
 • EPS: 2,70 USD
 • PE: 22,2x (osakkeen hinta 60 USD)
 • seuraavan 12 kk:n osinkoennuste: 0,90 USD (ed 12 kk: 0,82 USD)
 • osinkotuotto: 1,5 prosenttia

Liiketulosmarginaali oli vuonna 2017 noin 32 prosenttia. Ennustettu liiketulos on saatu käyttämällä 33 prosentin marginaalia. Korko yms. rahoituskuluja on arvioitu olevan noin 0,6 miljardia dollaria, josta on saatu tulos ennen veroja.

Segmentit

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural & Food Products 1 230 1 262 1 286 1 345 1 395
Fertilizers 450 466 463 489 534
Chemicals 2 200 2 210 2 191 2 284 2 178
Automotive 1 180 1 195 1 261 1 175 1 213
Metals & Equipment 710 703 704 723 701
Minerals 480 477 464 459 459
Forest Products 760 755 773 796 819
Coal 2 080 2 107 1 833 2 300 2 849
Intermodal 1 850 1 799 1 726 1 762 1 790
Muut 510 434 368 478 731
YHTEENSÄ 11 450 11 408 11 069 11 811 12 669
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural Sector 1 680 1 728 1 749 1 834 1 929
Industrial Sector 4 090 4 108 4 156 4 182 4 092
Housing & Construction Sector 1 240 1 232 1 237 1 255 1 278
Coal 2 080 2 107 1 833 2 300 2 849
Intermodal 1 850 1 799 1 726 1 762 1 790
Muut 510 434 368 478 731
YHTEENSÄ 11 450 11 408 11 069 11 811 12 669

Agricultural Sector

Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita sekä lannoitteita. Sektori sisältää Agricultural & Food Products ja Fertilizers segmentit.

Sektorin liikevaihto on laskenut noin 1 680 miljoonaan dollariin muutaman vuoden takaisesta noin 1 850 – 1 950 miljoonasta dollarista. Tähän kehitykseen on vaikuttanut vahvistunut dollari, mikä on tukenut niin viljan kuin lannoitteiden tuontia. Tämä taasen on siirtänyt rahdin kysyntää rekkakuljetuksiin.

Lisäksi kasvietanolin tuotannon kasvu on ohjannut rahtia länsirannikolle, missä yhtiöllä ei ole toimintaa. Toisaalta vuoden 2017 aikana yhtiö sai jalansijaa etanolikuljetuksista etanolin kokonaistuotannon kasvaessa.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on viime vuoden tasolla eli noin 1,7 miljardia dollaria.

Industrial Sector

Rahtina erilaisia kemikaaleja (kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä), autoja ja niihin liittyviä komponentteja sekä metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteita. Sektori sisältää Chemicals, Automotive ja Metals & Equipment segmentit.

Sektorin liikevaihto on ollut tasaisesti noin 4,1 – 4,2 miljardissa dollarissa. Sektorin segmenttien liikevaihtojen kehityksessä on kausiluontoista vaihtelua, niin selkeää trendiä ei ole nähtävissä.

Tilikauden 2017 loppua kohden sekä myös Q1/2018 aikana rahtimäärissä oli laskua. Tämä näkyi etenkin autoteollisuuden kuljetuksissa, sillä P-Amerikan autojen kappalemyynti jatkoi laskuaan samalla, kun myyjien varastomäärät olivat kasvussa.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on edellisvuoden tasolla eli noin 4,1 miljardia dollaria. Rahtimäärien hienoista laskua kompensoi rahtien korkeammat hinnat.

Housing & Construction Sector

Rahtina erilaisia mineraaleja, metsä- ja puutuotteita (kuten sellua, paperia, tukkeja, vaneria yms).

Sektorin liikevaihto on pysytellyt varsin tasaisesti noin 1,2 – 1,3 miljardissa dollarissa jo useamman vuoden ajan.

Puukuljetuksien rahtimäärät ovat yleisesti nousussa rakentamisen aktiviteetin johdosta, mutta rekkarahdin joustavuus on syönyt rautatierahdin osuutta kysynnästä. Lisäksi kuljetuksia laski Kanadan tukeille määrätyt tullit. Paperirahdin selvä ja trendinomainen lasku digitalisaation seurauksena näkyy segmentin paikallaan pysyvänä liikevaihtona.

Mineraalien osalla näkyy rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen, mikä on lisännyt markkinoiden rahdin kysyntää. Vuoden 2017 loppua kohden yhtiön rahtimäärät kuitenkin laskivat hieman, sillä CSX otti käyttöön uusia toimintamalleja, jotka vaikuttivat määriin negatiivisesti.

Tilikauden 2018 ennustetun liikevaihdon odotetaan jäävän viime vuosien tavoin noin 1,20 – 1,25 miljardiin dollariin.

Coal

Rahtina hiiltä sekä koksia.

Segmentin liikevaihdon voimakas lasku näyttäisi olevan vihdoin ohi. Liikevaihto laski parissa vuodessa (2014 – 2016) lähes -35 prosenttia. Tilikaudella 2017 liikevaihto nousi noin 2,1 miljardiin dollariin edellisvuoden 1,8 miljardista dollarista. Toki tämäkin taso on selvästi alhaisempi kuin muutaman vuoden takaiset huippuluvut.

Hiilirahtien määriä laski sen käytön väheneminen sekä muiden ympäristöystävällisimpien polttoaineiden (maakaasu) käytön lisääntyminen. Myös maakaasun kilpailukykyinen hinta suhteessa hiileen vähensi hiilen rahtimääriä.

USA:n sisäisten markkinoiden hiilikuljetukset ovat edelleen laskussa, mutta vienti vetää. Kokonaisuudessa segmentin rahtimäärät ovat noin parin prosentin kasvussa ja samalla hintataso on noussut noin +10-15 prosenttia. Vahvoissa kasvuluvuissa pitää muistaa se, että pari viime vuotta olivat vaikeita, joten nyt ollaan tekemässä paluuta normaalimpaan hintatasoon.

Q1/2018 aikana hiilirahdin kehitys kääntyi hieman negatiiviseksi.

Intermodal

Konttirahti

Liikevaihto on ollut noin 1,7 – 1,8 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. USA:n sisäinen rahti oli hienoisessa laskussa tiukan kilpailutilanteen johdosta. Kansainvälinen rahti sen sijaan oli noin +5 prosentin nousussa. Tästä syystä tilikauden 2018 liikevaihtoennuste on noin 1,85 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 11,4 miljardia dollaria eli kasvua +3,0 prosenttia viime vuoteen nähden. Vahvinta kehitys oli hiili- (+274 M USD) ja konttirahdeissa (+73 M USD). Vero-oikaistu tulos kasvoi noin 10,5 prosenttia vuodesta 2016.

Vuoden loppua kohden kasvu hidastui oikeastaan siitä syystä, että vertailuvuoden luvut olivat jo nousseet hyvälle tasolle. Myös kirjanpidollinen tilikauden pituus oli vuonna 2016 viikkoa pidempi kuin vuonna 2017, mikä toi hienoisen negatiivisen vaikutuksen lukuihin.

csx-tuloslaskelma-q12018

Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, niin liikevaihdon ja nettotuloksen kehitys on polkenut paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Kasvu on ollut erittäin tiukassa. Odotuksissa on kuitenkin se, että luvut kääntyisivät tänä vuonna selvään nousuun. Jos ei muuten, niin verouudistuksen vetäminä.

Q1/2018 aikana liikevaihto laski melkeinpä kaikissa rahtiryhmissä, missä poikkeuksena oli metsätuotteiden (+2 %) ja intermodal (+3 %) liikevaihdon positiivinen kehitys, mutta näissäkin se oli varsin hentoa. Pahiten laskivat lannoitteiden (-10 %) ja maataloustuotteiden (-8 %) rahdit.

Q1/2018 tulos kasvoi selvästi tehokkuusohjelman, kertaluontoisten erien sekä alhaisemman veroasteen johdosta.

Tilikauden 2018 ennustettu nettotulos on 2,4 – 2,5 miljardia dollaria, missä veroasteena on 25 prosenttia, rahoituskuluina noin 600 miljoonaa dollaria sekä liiketulosmarginaalina 33 prosenttia. Näin ennustetusta liikevaihdosta 11,5 miljardista dollarista saadaan laskettua ennustettu tulos. (11,5*33%-0,6=3,2 ja 3,2*75%=2,4)

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi velka on hienoisessa nousutrendissä, sillä velan määrä on noussut vuodesta 2010 (8,6 Mrd USD) noin +60 prosenttia nykyiseen noin 13,8 miljardiin dollariin.

Q1/2018 taseen mukaan yhtiö nosti uutta velkaa noin 2,0 miljardia dollaria, jota se ei ole vielä ehtinyt kunnolla käyttää. Taseessa käteisen määrä nousi lähes 2,0 miljardiin dollariin ennen taseen oikaisuja.

csx-velkaisuus-q12018

Korkea velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen pysyttelynä varsin tarkasti 33 prosentissa, mutta tilikaudella 2017 se nousi hieman yli 40 prosenttiin. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut alle 100 prosentissa. Eli riippuen mittarista, niin velan määrä on joko hienoisesti koholla tai se on kohtuullisella tasolla.

Rahavirta

CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pitkään ollut noin 3,3 miljardin paikkeilla. Tämä tukee jo tuloslaskelman kohdalla tehtyä havaintoa eli kasvu on tiukassa.

csx-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12018

Ja kasvu olisi tarpeen, sillä Capex-investoinnit ovat hienoisessa nousussa ja ovat nyt noin 2,4 – 2,5 miljardissa dollarissa. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin 2/3 yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään. Sitten vielä mahdolliset laajentumisinvestoinnit päälle.

Yhtiön arviona on, että tilikauden 2018 capex-investoinnit ovat noin 1,6 miljardia dollaria eli selvästi aiempia vuosia alhaisemmalla tasolla.

Eli vaikka tulosmarginaali on mukavat 15 – 17 prosenttia liikevaihdosta, niin oikeastaan niin sen pitääkin olla, jotta toimintaa olisi mahdollista pyörittää.

csx-vapaa-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on edellä mainituista syistä johtuen ollut laskutrendissä. Tätä taustaa vasten ymmärtää hyvin sen, että yrityksen fokus tällä hetkellä on kulukuri sekä omaisuuden parempi käyttöaste. Valtavaa omaisuuserää pitää pystyä käyttämään tehokkaammin, jotta vapaa rahavirta lähtisi jälleen kasvuun. On mielenkiintoista nähdä, että millainen vaikutus USA:n verouudistuksella on vapaaseen rahavirtaan.

Osinko

CSX:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen ja yhtiö on maksanut osinkoina noin 30 – 40 prosenttia nettotuloksestaan. Mutta osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noussut jo yli 80 prosenttiin. Ja kuten edellisessä kappaleessa todettiin, niin investoinnit vievät noin 2/3 liiketoiminnan tuottamasta rahavirrasta. Näin osingon taso suhteessa nettotulokseen ei voi olla kovin korkea.

Korkea osakkeen hinta on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosentin, mutta yleisestikin osinkotuotto on ollut noin 1,5 – 2,5 prosentissa viimeisen 10 vuoden aikana.

Vaikka osinko on ollut nousussa, niin tilikauden 2016 osinko nousi vain 2,9 prosenttia, joka osaltaan alleviivaa heikkoa tuloskehitystä.

csx-osinko-q12018

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,90 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (60 USD) noin 1,5 prosentin osinkotuoton.

05/2018: 0,22 USD (e)
08/2018: 0,22 USD (e)
11/2018: 0,22 USD (e)
02/2019: 0,24 USD (e)

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Q1/2018 aikana yhtiö hankki noin 15 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastasi noin 1,6 prosenttia vuoden 2017 osakemäärästä. Tämä siis yhden kvartaalin aikana.

Arvostus

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (21,3x – 27,2x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia kalliiksi. Tässä näkyy osakkeen hinnan voimakas nousu, sillä vuoden 2016 lopussa osake oli 36 dollarissa, kun nyt se on noin 60 dollarissa. Nousua on tullut siis noin 65 prosenttia reilussa vuodessa.

PE-lukua laskiessa on myös hyvä huomioida USA:n verouudistuksen vaikutus nettotulokseen vuodesta 2018 alkaen. Näyttäisi siltä, että CSX:n kohdalla verouudistuksen vaikutus olisi merkittävä.

csx-roe-roi-q12018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet jo useampana vuotena varsin hyviä (noin 15 – 19 %) ja tasaisia. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 805) sekä osingon maksuilla (-586). Korjaus on yhteensä +1 219 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (18.4.2018) 60,00 55,01 35,93 25,95 36,23 28,77 19,73 21,06
Lkm (000) 888 000 914 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000 1 040 000 1 089 000
Markkina-arvo (Mrd) 53,28 50,28 34,06 25,53 36,30 29,32 20,52 22,93
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 900 2 876 11 450 11 408 11 069 11 811 12 669 12 026 11 763 11 795
Liikevoitto 1 100 1 044 3 800 3 667 3 389 3 584 3 613 3 473 3 464 3 470
Nettotulos 700 695 2 500 1 894 1 714 1 968 1 927 1 864 1 863 1 854
Marginaali 24,1% 24,2% 21,8% 16,6% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5% 15,8% 15,7%
EPS 0,79 0,78 2,82 2,07 1,81 2,00 1,92 1,83 1,79 1,70
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 3 209 419 1 020 1 438 961 592 784 783
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 35 449 35 320 34 394 33 601 32 092 31 190 29 939 28 690
Tase yhteensä 38 658 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473
Oma pääoma 15 594 14 705 11 679 11 672 11 152 10 483 9 122 8 455
Vähemmistö 16 16 15 16 24 21 14 13
Korolliset velat 13 787 11 809 11 293 10 703 9 742 9 555 9 832 9 241
Muut vastuut 9 261 9 209 12 427 12 648 12 135 11 723 11 755 11 764
Tase yhteensä 38 658 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 500 3 472 3 041 3 370 3 343 3 267 2 946 3 491
Investoinnit: Capex -1 600 -2 040 -2 398 -2 562 -2 449 -2 313 -2 341 -2 297
Vapaa rahavirta (FCF) 1 900 1 432 643 808 894 954 605 1 194
Investoinnit: Muut 500 545 600 -330 266 86 64 -290
Investointien jälkeen 2 400 1 977 1 243 478 1 160 1 040 669 904
Rahoitus: Voitonjako -3 000 -2 678 -1 736 -1 490 -1 146 -944 -1 278 -2 015
Rahoitus: Muut 400 499 468 971 63 -288 610 602
Rahavarojen muutos -200 -202 -25 -41 77 -192 1 -509
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,860 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,860 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450
Osinkotuotto 1,4% 1,4% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1% 2,7% 2,1%
Osinko/nettotulos 30,5% 37,6% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3% 30,1% 26,4%
Osinko/FCF 40,2% 49,8% 106,2% 85,2% 70,6% 63,0% 92,8% 41,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 27,2 26,9 18,7 14,7 21,9
PE (3v) 26,2 27,1 18,2 13,3 19,3 15,8 11,7 15,1
PE 21,3 26,5 19,9 13,0 18,8 15,7 11,0 12,4
Oma pääoma/osake 17,58 16,11 12,34 11,88 11,15 10,31 8,78 7,78
P/B 3,41 3,42 2,91 2,18 3,25 2,79 2,25 2,71
ROE 16,5% 14,3% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0% 21,2% 21,6%
ROI 13,6% 14,8% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8% 18,9% 19,8%
Omavaraisuusaste 40,4% 41,2% 33,0% 33,4% 33,8% 33,1% 29,7% 28,7%
Gearing 67,8% 77,4% 87,8% 79,3% 78,6% 85,3% 99,0% 99,9%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset