CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 18.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella. CSX on yksi suurimpia kuljetusyrityksiä USA:ssa ja sen pääasiallisin kilpailija on Norfolk Southern Railway, joka toimii samalla maantieteellisellä alueella… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CSX CORPORATION Ennuste
Osake (18.10.2019) 69,78 Osinko 12 kk 1,020
Markkina-arvo (Mrd) 56,2 Osinkotuotto 1,5%
Liikevaihto (M) 12 050 (-1,6%) Osinko/EPS 28,0% 4v ka
Nettotulos (M) 3 400 (+2,8%) Osinko/FCF 34,4% 4v ka
EPS 4,22 Omav.aste 31,2%
PE 16,5 Gearing 113%
EV/EBIT 13,8 ROE 27,4%
PB 4,6 ROI 18,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CSX CORPORATION18.10.2019 | 69,78 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkeahko velkaisuus sekä osinkotuoton alhaisuus.

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. USA:n verouudistus toi lisäpuhtia yhtiön tuloskuntoon, jonka tukemana vuoden 2018 tulos nousi ennätyslukemiin ja oli noin 3,3 miljardia dollaria.

PE-luvulla (noin 16,5x) mitattuna osakkeen hinta on suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu. Pari viimeistä vuotta on yhtiöllä ollut vahvaa ja nettotulosmarginaali on noussut 28 prosenttiin, kun tätä ennen se oli ainakin 10 vuoden ajan noin 15 prosentissa. Sijoittajan tuleekin pohtia, että onko marginaalien nousu pysyvää vaiko vain suhdanteen tuomaa myötätuulta, joka aikanaan tasaantuu takaisin 15 – 20 prosentin tasolle? Jos näin käy, niin silloin nykyinen PE-luku olisikin petollisella tasolla.

Liikevaihdon laskun pohjat nähtiin vuonna 2016, mutta paluu 12,0 – 12,5 miljardin dollarin liikevaihtotasolle on ollut tiukassa. Tähän kuitenkin päästiin vuonna 2018 liikevaihdon ollessa 12,25 miljardia dollaria.

Nopea osakkeen hinnan nousu on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosenttiin. Tästä syystä osinkosijoittaja ei innostu CSX:n osakkeesta. Sen sijaan, sijoittajan kannattaa tutustua toiseen Talousmentor-yritysanalyyseissä olevaan rautatieyhtiöön eli Union Pacific Corporation:iin.

Tilikausi 2019

CSX:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 2 978 3 129 -4,8% 9 052 9 107 -0,6%
Liiketulos (ebit) 1 287 1 293 -0,5% 3 811 3 620 5,3%
Nettotulos 856 894 -4,3% 2 560 2 466 3,8%
EPS (USD) 1,08 1,05 3,18 2,83

Q3:n liikevaihto laski 4,8 prosenttia eli Q2:lla alkanut käänne heikompaan sai jatkoa. Liikevaihtoa painoi Q2:n tapaan metalliteollisuuden ja hiilen rahtien väheneminen. Konttirahti väheni yhtiön järjestellessä toimintojaan. Rakentamisen ja maatalouden rahtimäärät sen sijaan kehittyivät edelleen positiivisesti.

Q3:n liiketulos (ebit) jäi hienoisesti vertailukaudesta (1 287 vs 1 293 M USD). Yhtiön toiminnan tehokkuus parani ja se toi noin 145 miljoonan dollarin hyödyn. Tämä kompensoi liikevaihdon laskun melkein kokonaan.

Velkaisuuden kasvun myötä kasvaneet rahoituskulut (186 vs 162 M USD) näkyivät nettotuloksessa, joka laski 4 prosentin verran.

Näkymät vuodelle 2019

CSX arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto laskisi noin 1…2 prosenttia vuodesta 2018. Ylläpitoinvestointeihin (capex) yhtiö arvioi käyttävänsä noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 998 3 143 -4,6% 12 050 12 250 -1,6%
Liiketulos (ebit) 1 264 1 249 1,2% 5 075 4 869 4,2%
Nettotulos 840 843 -0,4% 3 400 3 309 2,8%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk) 1,020 0,940

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat CSX Corporation: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 liikevaihto oli 12,25 miljardia dollaria eli kasvua 7,4 prosenttia viime vuoteen nähden. Kaikkien rahtityyppien (paitsi lannoitteiden) liikevaihdot kasvoivat noin 4…13 prosenttia. Lannoitteiden liikevaihdon laskua selittää erään asiakkaan lannoitetehtaan sulkeminen.

csx-tuloslaskelma-q32019

Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, niin liikevaihdon ja nettotuloksen kehitys on polkenut paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Kasvu on ollut erittäin tiukassa. Vuonna 2018 tulos kuitenkin hyppäsi uusiin ennätyslukemiin ja oli 3,3 miljardia dollaria. Tätä tuki alentuneen veroasteen (23 vs 40 %) lisäksi kasvanut liikevaihto sekä samalla parantuneet marginaalit.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 11,75 – 12,25 miljardia ja nettotulos noin 3,3 – 3,5 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla tulosmarginaali pysyisi erinomaisella 28 prosentin tasolla, mikä verrattuna vuosien 2009 – 2016 noin 15 prosentin marginaaliin on selvä parannus. Tässäkin alhaisempi veroaste näkyy.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on 16,5x eli yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia kohdalleen hinnoitelluksi. Sijoittajan tuleekin pohtia, että onko marginaalien nousu pysyvää vaiko vain suhdanteen tuomaa myötätuulta, joka aikanaan tasaantuu takaisin 15 – 20 prosentin tasolle? Jos näin käy, niin silloin nykyinen PE-luku olisikin petollisella tasolla.

csx-roe-roi-q32019

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet jo useampana vuotena varsin hyviä (noin 15 – 19 %) ja tasaisia. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan. Toisaalta vuoden 2018 ennätystulos ja vuoden 2019 ennustettu tulos tarkoittaisi sitä, että ROE nousisi noin 25 prosentin tuntumaan, mitä voi pitää jo erinomaisena lukuna.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi velka on hienoisessa nousutrendissä, sillä velan määrä on noussut vuodesta 2012 (9,1, Mrd USD) noin +80 prosenttia nykyiseen noin 16,3 miljardiin dollariin.

csx-velkaisuus-q32019

Korkea velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen pysyttelynä varsin tarkasti 33 prosentissa. Yhtiön velkaisuuden kasvu on nostanut gearingin (nettovelkaantumisaste) yli 100 prosentin tason aiempien vuosien noin 75 – 85 prosentista. Voidaan siis todeta, että yhtiön velkaisuus on noussut jo korkeaksi.

Rahavirta

CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pitkään ollut noin 3,3 miljardin paikkeilla. Tämä tukee jo tuloslaskelman kohdalla tehtyä havaintoa eli kasvu on ollut tiukassa. Vuonna 2018 rahavirta nousi 4,6 miljardiin dollariin, joten on mielenkiintoista nähdä, pysyykö tämä taso jatkossa. Alhaisemmalla veroasteella on myös positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtoihin.

Yhtiö on pystynyt taittamaan capex-investoinnit noin 1,6 – 1,8 miljardiin dollariin aiempien vuosien noin 2,5 miljardista dollarista. Pohdittavaksi jääkin se, että onko kyse vain hetkellisestä investointitauosta vaiko uudesta tasosta. Tämä olisi toivottavaa, sillä aiempina vuosina noin 2/3 yhtiön tuottamasta rahavirrasta jouduttiin käyttämään ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit ovat noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria.

csx-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on edellä mainituista syistä johtuen noussut uusiin korkeuksiin. Mikäli tämä taso pitää, niin se tietää hyvää osinkokehityksen suhteen. Lisäksi noussutta velkaisuutta olisi tällaisilla rahavirroilla suhteellisen helppo hoitaa.

Joka tapauksessa on tärkeää, että yrityksen fokus on kulukurissa sekä omaisuuden paremmassa käyttöasteessa. Valtavaa omaisuuserää pitää pystyä käyttämään tehokkaammin.

Osinkoihin kuluu tällä osinkotasolla noin 800 miljoonaa dollaria per vuosi. Mikäli vapaa rahavirran taso pysyy vuoden 2018 noin 2,9 miljardissa dollarissa, niin silloin tästä jäisi noin 2,1 miljardia dollaria velkojen lyhennykseen. Jos siis muita investointeja ei tehtäisi. Nettovelkaa (käteisvarat huomioiden) yhtiöllä on noin 14,2 miljardia dollaria, joten velan lyhennyksiin kuluisi näillä luvuilla noin 7 vuotta. Aiempien vuosien vapailla rahavirroilla velkojen lyhennykseen olisi kulunut yli 20 vuotta, joten tämän hetkinen tilanne näyttää valoisalta.

Osinko

CSX:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen ja yhtiö on maksanut osinkoina noin 30 – 40 prosenttia nettotuloksestaan. Reippaasti parantunut vapaa rahavirta tarkoittaa sitä, että osingon osuus siitä on laskenut 80 prosentista 25 – 50 prosenttiin. Eli siinä mielessä nykyinen tilanne on varsin hyvä. Avainkysymys tietenkin on, että jatkuuko nykyinen tilanne tulevaisuudessa?

csx-osinko-q32019

Korkea osakkeen hinta on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosentin, mutta yleisestikin osinkotuotto on ollut noin 1,5 – 2,5 prosentissa viimeisen 10 vuoden aikana. Vaikka osinko on ollut nousussa, niin tilikauden 2016 osinko nousi vain +2,9 prosenttia, joka osaltaan alleviivasi tuolloista heikkoa tuloskasvua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä CSX Corporation: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 0,240 11/2018 0,220 11/2017 0,200
2/2020 (e) 0,260 2/2019 0,240 2/2018 0,220
5/2020 (e) 0,260 5/2019 0,240 5/2018 0,220
8/2020 (e) 0,260 5/2019 0,240 8/2018 0,220
YHTEENSÄ 1,020 0,940 0,860
+8,5% +9,3% +13,2%

Q4 osinko on 0,24 dollaria ja se irtoaa 27.11.2019 ja maksetaan 13.12.2019.

Seuraava osingon nostovuoro on helmikuussa 2020, mikäli nykyistä 0,24 dollarin kvartaaliosinkoa maksetaan 4 kertaa. Arvioin, että yhtiö jatkaa 0,02 dollarin osingon nostoja, vaikka nykyisellä tuloskunnolla ja rahavirralla suurempikin nosto voisi olla paikallaan.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,02 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (69,78 USD) noin 1,5 prosentin osinkotuoton.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2018 aikana yhtiö hankki noin 72 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastasi noin 8 prosenttia vuoden 2018 osakemäärästä. Vuoden 2019 alussa yhtiö sai uuden noin 5 miljardin dollarin valtuutuksen omien osakkeiden ostoon.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+840) sekä osingon maksuilla (-193) ja omien osakkeiden ostoilla (-300). Korjaus on yhteensä +347 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (18.10.2019) 69,78 62,13 55,01 35,93 25,95 36,23 28,77 19,73
Lkm (000) 805 000 861 000 914 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000 1 040 000
Markkina-arvo (Mrd) 56,17 53,49 50,28 34,06 25,53 36,30 29,32 20,52
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Agricultural Sector 1 860 1 748 1 728 1 749 1 834
Industrial Sector 4 360 4 375 4 108 4 156 4 182
Housing & Construction Sector 1 430 1 368 1 232 1 237 1 255
Coal 2 125 2 246 2 107 1 833 2 300
Intermodal 1 750 1 931 1 799 1 726 1 762
Muut 525 582 434 368 478
YHTEENSÄ 12 050 12 250 11 408 11 069 11 811
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 3 000 9 052 12 050 12 250 11 408 11 069 11 811 12 669 12 026 11 763
Liikevoitto 1 265 3 811 5 075 4 869 3 667 3 389 3 584 3 613 3 473 3 464
Nettotulos 840 2 560 3 400 3 309 1 894 1 714 1 968 1 927 1 864 1 863
Marginaali 28,0% 28,3% 28,2% 27,0% 16,6% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5% 15,8%
EPS 1,04 3,18 4,22 3,84 2,07 1,81 2,00 1,92 1,83 1,79
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 2 905 1 111 419 1 020 1 438 961 592 784
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 36 237 35 618 35 320 34 394 33 601 32 092 31 190 29 939
Tase yhteensä 39 142 36 729 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723
Oma pääoma 12 212 12 564 14 705 11 679 11 672 11 152 10 483 9 122
Vähemmistö 14 16 16 15 16 24 21 14
Korolliset velat 16 737 14 757 11 809 11 293 10 703 9 742 9 555 9 832
Muut vastuut 10 179 9 392 9 209 12 427 12 648 12 135 11 723 11 755
Tase yhteensä 39 142 36 729 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 4 950 4 641 3 472 3 041 3 370 3 343 3 267 2 946
Investoinnit: Capex -1 650 -1 745 -2 040 -2 398 -2 562 -2 449 -2 313 -2 341
Vapaa rahavirta (FCF) 3 300 2 896 1 432 643 808 894 954 605
Investoinnit: Muut -500 61 545 600 -330 266 86 64
Investointien jälkeen 2 800 2 957 1 977 1 243 478 1 160 1 040 669
Rahoitus: Voitonjako -3 800 -5 422 -2 678 -1 736 -1 490 -1 146 -944 -1 278
Rahoitus: Muut 1 000 2 922 499 468 971 63 -288 610
Rahavarojen muutos 0 457 -202 -25 -41 77 -192 1
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,960 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,960 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540
Osinkotuotto 1,4% 1,4% 1,4% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1% 2,7%
Osinko/nettotulos 22,7% 22,9% 37,6% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3% 30,1%
Osinko/FCF 23,4% 26,2% 49,8% 106,2% 85,2% 70,6% 63,0% 92,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 24,5 25,8 26,9 18,7 14,7
PE (3v) 19,6 23,2 27,1 18,2 13,3 19,3 15,8 11,7
PE 16,5 16,2 26,5 19,9 13,0 18,8 15,7 11,0
EV/EBIT 13,8 13,8 16,8 13,1 9,7 12,5 11,0 8,5
Oma pääoma/osake 15,19 14,61 16,11 12,34 11,88 11,15 10,31 8,78
P/B 4,59 4,25 3,42 2,91 2,18 3,25 2,79 2,25
ROE 27,4% 24,2% 14,3% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0% 21,2%
ROI 18,0% 18,1% 14,8% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8% 18,9%
Omavaraisuusaste 31,2% 34,3% 41,2% 33,0% 33,4% 33,8% 33,1% 29,7%
Gearing 113,1% 108,5% 77,4% 87,8% 79,3% 78,6% 85,3% 99,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 69,27 77,37 74,82 62,13 74,05 63,78 55,71 55,01 54,26 54,56
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,020 0,980 0,980 0,960 0,940 0,920 0,900 0,880 0,860 0,840
Osinkotuotto (ennuste) 1,5% 1,3% 1,3% 1,5% 1,3% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,30 4,26 4,22 3,84 3,55 2,99 2,51 2,07 1,97 1,93
PE 16,1 18,1 17,7 16,2 20,9 21,3 22,2 26,5 27,5 28,2
EV/EBIT 13,6 15,2 14,8 13,8 16,0 15,7 15,3 16,6 16,7 17,1
ROE 26,6% 26,2% 25,7% 24,2% 24,6% 20,2% 17,1% 14,3% 15,9% 15,4%
ROI 18,0% 18,0% 17,9% 18,1% 18,9% 16,9% 15,6% 15,0% 16,0% 15,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus