CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 18.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella. CSX on yksi suurimpia kuljetusyrityksiä USA:ssa ja sen pääasiallisin kilpailija on Norfolk Southern Railway, joka toimii samalla maantieteellisellä alueella… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CSX CORPORATION Ennuste
Osake (18.7.2018) 67,25 Osinko 12 kk 0,920 1,4%
Markkina-arvo (Mrd) 59,0 Osinko/EPS 32% 4v ka
Liikevaihto (M) 11 900 (+4,3%) Osinko/FCF 55% 4v ka
Nettotulos (M) 3 200 (+69,0%) Omav.aste 40%
EPS 3,64 Gearing 73%
PE 18,5 ROE 21,3%
PB 3,9 ROI 17,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CSX CORPORATION18.7.2018 | 67,25 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. USA:n verouudistus tuo lisäpuhtia yhtiön tuloskuntoon ja esimerkiksi tilikauden 2017 tulokseen sisältyi +3,6 miljardin dollarin kertaluontoinen veromuutoksiin liittyvä erä. Yhtiö arvioi lisäksi, että vuonna 2018 yhtiön verokanta laskee noin 25 prosenttiin, joten tämä myös nostaa tilikauden 2018 tulosennustetta.

PE-luvulla (noin 18,5x) mitattuna osakkeen hinta on kalliisti hinnoiteltu. Varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiön kasvu on ollut varsin tiukassa ja samalla vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä. Vuonna 2017 osake nousi noin +50 prosentilla, mikä selittää osaltaan korkeaa arvostustasoa.

Liikevaihdon laskun pohjat nähtiin vuonna 2016, mutta paluu 12,0 – 12,5 miljardin dollarin liikevaihtotasolle on tiukassa.

Nopea osakkeen hinnan nousu on painanut osinkotuoton noin 1,4 prosenttiin. Tästä syystä osinkosijoittaja ei innostu CSX:n osakkeesta. Sen sijaan, sijoittajan kannattaa tutustua toiseen Talousmentor-yritysanalyyseissä olevaan rautatieyhtiöön eli Union Pacific Corporation:iin.

Tilikausi 2018

CSX:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 3 102 2 933 5,8% 5 978 5 802 3,0%
Liiketulos (ebit) 1 283 957 34% 2 327 1 726 35%
Nettotulos 877 510 72% 1 572 872 80%
EPS (USD) 1,01 0,55 1,79 0,94

CSX:n liikevaihto nousi lähes +6 prosenttia Q2:lla eikä muutaman kvartaalin ajan vaivanneesta nihkeästä kehityksestä näkynyt enää jälkeäkään.

Jos Q1:llä liikevaihto laski melkeinpä kaikissa rahtiryhmissä, niin nyt kehitys oli päinvastaista. Nyt liikevaihto nousi useissa rahtiryhmissä +7…+11 prosenttia vuodentakaiseen nähden. Liikevaihto laski vain lannoitetuotteissa (-5%), mitä selittää erään asiakkaan lannoitetehtaan sulkeminen.

Liiketulos (ebit) kasvoi Q2:lla +34 prosenttia, mihin vaikutti positiivisesti liikevaihdon kasvun lisäksi kulujen -8 prosentin eli -157 miljoonan dollarin lasku. Yhtiön tehokkuusohjelman hyöty konkretisoituu selvällä tavalla.

Nettotulos kasvoi Q2:lla peräti +72 prosenttia, missä alhaisempi veroaste toi lisähyötyä liiketulokseen nähden. Nyt veroprosentti oli noin 23,3 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 38,3 prosenttia eli eroa on 15 prosenttiyksikköä! Alkuvuoden 2018 aikana CSX:n tulos on parantunut alhaisemman verotuksen ansiosta peräti +300 miljoonaa dollaria.

Yhtiö osti Q1-Q2/2018 aikana 31 miljoonaa omaa osakettaan ja käytti siihen yhteensä 1,8 miljardia dollaria. Tämä on aikamoinen summa, jos sen suhteuttaa koko vuoden 2018 ennustettuun osinkoon (765 M USD).

Näkymät vuodelle 2018

CSX piti näkymät ennallaan eli, että liikevaihto kasvaa noin 4-6 prosenttia (mid-single-digit) ja liiketulosmarginaali kasvavat hieman vuonna 2018. Yhtiö arvioi veroasteen olevan noin 25 prosenttia.

Hyvän alkuvuoden johdosta nostin ennustetta vuodelle 2018 (Talousmentor):

  • liikevaihto: 11,8 – 12,0 Mrd USD (aiempi arvio 11,4 – 11,6 Mrd USD)
  • nettotulos: 3,0 – 3,2 Mrd USD (aiemmin 2,6 – 2,75 Mrd USD)
  • EPS: 3,42 – 3,64 USD

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste: 0,92 USD (ed 12 kk: 0,84 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti erikseen ja vielä ryhmiteltynä sektoreittain. Sektorit ovat:

  • Agricultural Sector: Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita sekä lannoitteita. Sektori sisältää Agricultural & Food Products ja Fertilizers rahtityypit.
  • Industrial Sector: Rahtina erilaisia kemikaaleja (kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä), autoja ja niihin liittyviä komponentteja sekä metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteita. Sektori sisältää Chemicals, Automotive ja Metals & Equipment rahtityypit.
  • Housing & Construction Sector: Rahtina erilaisia mineraaleja, metsä- ja puutuotteita (kuten sellua, paperia, tukkeja, vaneria yms). Sektori sisältää Minerals ja Forest Products rahtityypit
  • Coal: Rahtina hiiltä sekä koksia.
  • Intermodal: Konttirahti

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2014 alkaen analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Agricultural Sector 1 715 443 410 439 423 1 728 434 394 439 461
Muutos (%) -0,8% 2,1% 4,1% 0,0% -8,2% -1,2% -9,4% -1,3% 4,3% 2,4%
Industrial Sector 4 300 1 077 1 060 1 116 1 047 4 108 1 006 993 1 037 1 072
Muutos (%) 4,7% 7,1% 6,7% 7,6% -2,3% -1,2% -8,2% -3,2% 0,4% 7,1%
Housing & Construction Sector 1 300 314 325 352 309 1 232 303 301 322 306
Muutos (%) 5,5% 3,6% 8,0% 9,3% 1,0% -0,4% -5,3% -4,7% 1,3% 8,1%
Coal 2 175 568 535 569 503 2 107 541 514 530 522
Muutos (%) 3,2% 5,0% 4,1% 7,4% -3,6% 14,9% -1,8% 10,1% 27,4% 30,8%
Intermodal 1 915 501 475 490 449 1 799 471 446 448 434
Muutos (%) 6,4% 6,4% 6,5% 9,4% 3,5% 4,2% -1,3% 4,9% 6,9% 7,2%
Muut 495 119 95 136 145 434 108 95 157 74
YHTEENSÄ 11 900 3 022 2 900 3 102 2 876 11 408 2 863 2 743 2 933 2 869
Muutos (%) 4,3% 5,6% 5,7% 5,8% 0,2% 3,1% -5,7% 1,2% 8,5% 9,6%

Taulukko on tehty sektorien mukaisten lukujen perusteella.

Agricultural Sector Q1-Q2/2018 noin -4 prosenttia. Sektorin, jo muutaman vuoden jatkuneeseen, laskevaan kehitykseen on vaikuttanut vahvistunut dollari, mikä on tukenut niin viljan kuin lannoitteiden tuontia. Tämä taasen on siirtänyt rahdin kysyntää rekkakuljetuksiin. Lisäksi kasvietanolin tuotannon kasvu on ohjannut rahtia länsirannikolle, missä yhtiöllä ei ole toimintaa.

Tein sektorin ennusteen noin 400 – 450 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisilla luvuilla niin, että vuoden toisella puoliskolla tilanne kääntyy hienoiseen kasvuun. Näin tilikauden 2018 liikevaihto olisi 1,7 miljardia dollaria eli hienoista laskua vuoteen 2017 nähden.

Industrial Sector Q1:n heikko kehitys (-2,3 %) kääntyi toisella kvartaalilla selvään kasvuun (+7,6 %). Korkeammat rahtihinnat ovat osaltaan pitäneet liikevaihdon kehitystä aisoissa. Odotan tässä, että vuoden toisella puoliskolla kehitys jatkuu Q2:n tapaan varsin vahvana. Näin sektorin liikevaihto kasvaisi noin +4,7 prosenttia.

Myös Housing & Construction Sector Q2 liikevaihto nousi selvästi (+9,3 %). Sektorin liikevaihtoon on viimeisten parin vuoden aikana vaikuttanut rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen. Tein sektorin ennusteet noin 310 – 325 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisilla luvuilla niin, että koko vuoden liikevaihto olisi noin +5,5 prosenttia vertailukautta parempi.

Hiilirahdin liikevaihto laski -3,6 prosenttia Q1:llä, mutta kääntyi tässäkin Q2:lla selvään kasvuun (+7,4 %). Arviona tässäkin on, että vuoden toisella puoliskolla nähtäisiin noin 550 miljoonan dollarin kvartaalikohtaista liikevaihtoa. Intermodalin liikevaihto nousi alkuvuoden 2018 aikana noin +6,5 prosenttia. Tein ennusteen Q2:n pohjalta noin 475 – 500 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla.

Kokonaisuutena sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi 11,8 – 12,0 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +4,3 prosenttia. Tämä vastaisi yhtiön näkymäarviota, missä liikevaihto kasvaisi noin 4-6 prosenttia (mid-single-digit revenue growth).

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 4 750 1 223 1 200 1 283 1 044 3 724 1 121 876 958 769
Muutos (%) 27,6% 9,1% 37,0% 33,9% 35,8% 9,9% 11,7% 4,2% 14,0% 9,2%
Marginaali 39,9% 40,5% 41,4% 41,4% 36,3% 32,6% 39,2% 31,9% 32,7% 26,8%

Taulukon vuoden 2017 liiketulokset eivät vastaa tämän analyysin muiden taulukoiden liiketuloksia. Uudet kirjanpitosäännökset tulivat voimaan vuoden 2018 alusta ja yhtiö ei ole julkistanut vertailutietoja kvartaalikohtaisista luvuista. Ne päivittyvät sitä mukaan, kun vuosi etenee.

Q1-Q2/2018 liiketulos kasvoi huimat +34,7 prosenttia. Tähän vaikutti positiivisesti sekä liikevaihdon kasvu että samaan aikaan laskeneet kustannukset. Lisäksi vertailukauden tulos sisälsi kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja (-225 M USD).

Tein loppuvuoden ennusteen noin 1 200 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisella luvulla, missä liikevaihdon kasvu sekä tehokkuusohjelman tuomat säästöt pitävät tuloskuntoa yllä. Näin tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 4,6 – 4,8 miljardia dollaria eli kasvua tulisi peräti +27,6 prosenttia.

Liiketulosmarginaali nousisi 39,9 prosenttiin vertailuvuoden 32,6 prosentista. Tämä on mielestäni suurempi nousu, mitä yhtiön itsensä antama näkymäarvio on ”liiketulosmarginaali kasvaa hieman vuonna 2018”. Tätä ei enää selitä sekään, että liikevaihto olisikin jonkin verran omaa ennustettani parempi.

Toisaalta alkuvuoden 2018 tulosmarginaali on ollut 38,9 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 29,8 prosenttia. Jos tässä huomioidaan vertailukauden 225 miljoonan dollarin uudelleenjärjestelykulut, niin silloin marginaali olisi ollut 33,6 prosenttia. Eli kyllä näillä numeronpyörittelyillä voidaan odottaa, että tulosmarginaali kasvaisi enemmän kuin ”hieman”.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 4 750 1 223 1 200 1 283 1 044 3 724 1 121 876 958 769
Rahoituskulut (netto) -600 -144 -150 -157 -149 -546 -140 -132 -137 -137
Muut kulut/tuotot 50 15 18 17 -36 2 6 6 -50
Tulos ennen veroja 4 200 1 094 1 050 1 144 912 3 142 983 750 827 582
Verot -1 000 -266 -250 -267 -217 2 329 3 157 -291 -317 -220
Nettotulos 3 200 828 800 877 695 5 471 4 140 459 510 362

Arvioin loppuvuoden 2018 kvartaalikohtaisten rahoituskulujen (netto) olevan noin Q1-Q2:n lukeman eli -150 miljoonan dollarin tasolla. Näin rahoituskuluiksi tulisi -600 miljoonaa dollaria.

Yhtiö arvioi veroasteen olevan 25 prosenttia vuonna 2018. Mutta koska alkuvuoden veroaste on ollut noin 23,5 prosenttia, niin käytin veroja laskiessani noin 24 prosentin veroastetta.

Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 3,0 -3,2 miljardia dollaria eli selvää kasvua vuoden 2017 vero-oikaistuun 1,9 miljardiin dollariin nähden. Tulos kasvaisi siis noin 1,1 – 1,3 miljardia, josta noin 700 miljoonaa dollaria saatiin jo vuoden alkupuoliskolla.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 11,4 miljardia dollaria eli kasvua +3,0 prosenttia viime vuoteen nähden. Vahvinta kehitys oli hiili- (+274 M USD) ja konttirahdeissa (+73 M USD). Vero-oikaistu tulos kasvoi noin +10,5 prosenttia vuodesta 2016.

Vuoden loppua kohden kasvu hidastui oikeastaan siitä syystä, että vertailuvuoden luvut olivat jo nousseet hyvälle tasolle. Myös kirjanpidollinen tilikauden pituus oli vuonna 2016 viikkoa pidempi kuin vuonna 2017, mikä toi hienoisen negatiivisen vaikutuksen lukuihin.

csx-tuloslaskelma-q22018

Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, niin liikevaihdon ja nettotuloksen kehitys on polkenut paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Kasvu on ollut erittäin tiukassa. Odotuksissa on kuitenkin se, että luvut kääntyisivät tänä vuonna selvään nousuun. Jos ei muuten, niin verouudistuksen vetäminä.

Q1-Q2/2018 tulos kasvoi selvästi tehokkuusohjelman, kertaluontoisten erien sekä alhaisemman veroasteen johdosta.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 11,8 – 12,0 miljardia ja nettotulos noin 3,0 – 3,2 miljardia dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin peräti 26,9 prosenttiin aikaisempien vuosien noin 15 – 16 prosentin tasolta. Tässä alhaisempi veroaste näkyy.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (18,5x – 28,6x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia kalliiksi. Tässä näkyy osakkeen hinnan voimakas nousu, sillä vuoden 2016 lopussa osake oli 36 dollarissa, kun nyt se on noin 67 dollarissa. Nousua on tullut siis noin +85 prosenttia noin 1,5 vuodessa.

PE-lukua laskiessa on myös hyvä huomioida USA:n verouudistuksen vaikutus nettotulokseen vuodesta 2018 alkaen. Näyttäisi siltä, että CSX:n kohdalla verouudistuksen vaikutus olisi merkittävä.

csx-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet jo useampana vuotena varsin hyviä (noin 15 – 19 %) ja tasaisia. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi velka on hienoisessa nousutrendissä, sillä velan määrä on noussut vuodesta 2010 (8,6 Mrd USD) noin +60 prosenttia nykyiseen noin 13,8 miljardiin dollariin.

csx-velkaisuus-q22018

Korkea velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen pysyttelynä varsin tarkasti 33 prosentissa, mutta tilikaudella 2017 se nousi hieman yli 40 prosenttiin. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut alle 100 prosentissa. Eli riippuen mittarista, niin velan määrä on joko hienoisesti koholla tai se on kohtuullisella tasolla.

Rahavirta

CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pitkään ollut noin 3,3 miljardin paikkeilla. Tämä tukee jo tuloslaskelman kohdalla tehtyä havaintoa eli kasvu on tiukassa.

Ja kasvu olisi tarpeen, sillä Capex-investoinnit ovat hienoisessa nousussa ja ovat nyt noin 2,4 – 2,5 miljardissa dollarissa. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin 2/3 yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään. Sitten vielä mahdolliset laajentumisinvestoinnit päälle.

Yhtiön arviona on, että tilikauden 2018 capex-investoinnit ovat noin 1,6 miljardia dollaria eli selvästi aiempia vuosia alhaisemmalla tasolla.

Eli vaikka tulosmarginaali on ollut mukavat 15 – 17 prosenttia liikevaihdosta, niin oikeastaan niin sen pitääkin olla, jotta toimintaa olisi mahdollista pyörittää.

csx-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on edellä mainituista syistä johtuen ollut laskutrendissä. Tätä taustaa vasten ymmärtää hyvin sen, että yrityksen fokus tällä hetkellä on kulukuri sekä omaisuuden parempi käyttöaste. Valtavaa omaisuuserää pitää pystyä käyttämään tehokkaammin, jotta vapaa rahavirta lähtisi jälleen kasvuun. On mielenkiintoista nähdä, että millainen vaikutus USA:n verouudistuksella on vapaaseen rahavirtaan.

Osinkoihin kuluu tällä osinkotasolla noin 820 miljoonaa dollaria per vuosi. Mikäli vapaa rahavirran taso pysyy vuoden 2017 noin 1,4 miljardissa dollarissa, niin silloin tästä jäisi noin 600 miljoona dollaria velkojen lyhennykseen. Jos siis muita investointeja ei tehtäisi. Nettovelkaa (käteisvarat huomioiden) yhtiöllä on noin 12,4 miljardia dollaria, joten velan lyhennyksiin kuluisi näillä luvuilla noin 20 vuotta. Tämä korostaa velan suurta määrää sekä sitä, että vapaan rahavirran tason tulee nousta vielä 1,4 miljardista dollarista paljon korkeammalle.

Osinko

CSX:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen ja yhtiö on maksanut osinkoina noin 30 – 40 prosenttia nettotuloksestaan. Mutta osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noussut jo yli 80 prosenttiin. Ja kuten edellisessä kappaleessa todettiin, niin investoinnit vievät noin 2/3 liiketoiminnan tuottamasta rahavirrasta. Näin osingon taso suhteessa nettotulokseen ei voi olla kovin korkea.

csx-osinko-q22018

Korkea osakkeen hinta on painanut osinkotuoton noin 1,4 prosentin, mutta yleisestikin osinkotuotto on ollut noin 1,5 – 2,5 prosentissa viimeisen 10 vuoden aikana. Vaikka osinko on ollut nousussa, niin tilikauden 2016 osinko nousi vain +2,9 prosenttia, joka osaltaan alleviivaa heikkoa tuloskasvua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,220 8/2017 0,200 8/2016 0,180
11/2018 (e) 0,220 11/2017 0,200 11/2016 0,180
2/2019 (e) 0,240 2/2018 0,220 2/2017 0,180
5/2019 (e) 0,240 5/2018 0,220 5/2017 0,200
YHTEENSÄ 0,920 0,840 0,740
+9,5% +13,5% +2,8%

Seuraava kvartaaliosingon nostovuoro olisi helmikuussa 2019, mikäli 0,22 dollarin osinkoa maksetaan neljän kvartaalin ajan. Tätä ennen 0,20 dollarin osinkoa maksettiin 3 kvartaalia ja 0,18 dollarin osinkoa 8 kvartaalin ajan. Arvioin tämän helmikuun 2019 osingon nousevan 0,02 dollarilla, millä summalla aiemmatkin osingot ovat nousseet.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,92 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (67,25 USD) noin 1,4 prosentin osinkotuoton.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Q1-Q2/2018 aikana yhtiö hankki noin 31 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastasi noin 3,4 prosenttia vuoden 2017 osakemäärästä. Tämä siis puolen vuoden aikana.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 628) sekä osingon maksuilla (-386). Korjaus on yhteensä +1 242 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (18.7.2018) 67,25 55,01 35,93 25,95 36,23 28,77 19,73 21,06
Lkm (000) 878 000 914 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000 1 040 000 1 089 000
Markkina-arvo (Mrd) 59,05 50,28 34,06 25,53 36,30 29,32 20,52 22,93
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural & Food Products 1 265 1 262 1 286 1 345 1 395
Fertilizers 450 466 463 489 534
Chemicals 2 300 2 210 2 191 2 284 2 178
Automotive 1 250 1 195 1 261 1 175 1 213
Metals & Equipment 750 703 704 723 701
Minerals 500 477 464 459 459
Forest Products 800 755 773 796 819
Coal 2 175 2 107 1 833 2 300 2 849
Intermodal 1 915 1 799 1 726 1 762 1 790
Muut 495 434 368 478 731
YHTEENSÄ 11 900 11 408 11 069 11 811 12 669
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural Sector 1 715 1 728 1 749 1 834 1 929
Industrial Sector 4 300 4 108 4 156 4 182 4 092
Housing & Construction Sector 1 300 1 232 1 237 1 255 1 278
Coal 2 175 2 107 1 833 2 300 2 849
Intermodal 1 915 1 799 1 726 1 762 1 790
Muut 495 434 368 478 731
YHTEENSÄ 11 900 11 408 11 069 11 811 12 669
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 900 5 978 11 900 11 408 11 069 11 811 12 669 12 026 11 763 11 795
Liikevoitto 1 200 2 327 4 750 3 667 3 389 3 584 3 613 3 473 3 464 3 470
Nettotulos 800 1 572 3 200 1 894 1 714 1 968 1 927 1 864 1 863 1 854
Marginaali 27,6% 26,3% 26,9% 16,6% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5% 15,8% 15,7%
EPS 0,91 1,79 3,64 2,07 1,81 2,00 1,92 1,83 1,79 1,70
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 645 419 1 020 1 438 961 592 784 783
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 35 521 35 320 34 394 33 601 32 092 31 190 29 939 28 690
Tase yhteensä 38 166 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473
Oma pääoma 15 265 14 705 11 679 11 672 11 152 10 483 9 122 8 455
Vähemmistö 0 16 15 16 24 21 14 13
Korolliset velat 13 788 11 809 11 293 10 703 9 742 9 555 9 832 9 241
Muut vastuut 9 113 9 209 12 427 12 648 12 135 11 723 11 755 11 764
Tase yhteensä 38 166 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 750 3 472 3 041 3 370 3 343 3 267 2 946 3 491
Investoinnit: Capex -1 600 -2 040 -2 398 -2 562 -2 449 -2 313 -2 341 -2 297
Vapaa rahavirta (FCF) 2 150 1 432 643 808 894 954 605 1 194
Investoinnit: Muut 500 545 600 -330 266 86 64 -290
Investointien jälkeen 2 650 1 977 1 243 478 1 160 1 040 669 904
Rahoitus: Voitonjako -3 000 -2 678 -1 736 -1 490 -1 146 -944 -1 278 -2 015
Rahoitus: Muut 350 499 468 971 63 -288 610 602
Rahavarojen muutos 0 -202 -25 -41 77 -192 1 -509
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,860 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,860 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450
Osinkotuotto 1,3% 1,4% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1% 2,7% 2,1%
Osinko/nettotulos 23,6% 37,6% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3% 30,1% 26,4%
Osinko/FCF 35,1% 49,8% 106,2% 85,2% 70,6% 63,0% 92,8% 41,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,6 26,9 18,7 14,7 21,9
PE (3v) 26,0 27,1 18,2 13,3 19,3 15,8 11,7 15,1
PE 18,5 26,5 19,9 13,0 18,8 15,7 11,0 12,4
Oma pääoma/osake 17,39 16,11 12,34 11,88 11,15 10,31 8,78 7,78
P/B 3,87 3,42 2,91 2,18 3,25 2,79 2,25 2,71
ROE 21,3% 14,3% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0% 21,2% 21,6%
ROI 17,1% 14,8% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8% 18,9% 19,8%
Omavaraisuusaste 40,0% 41,2% 33,0% 33,4% 33,8% 33,1% 29,7% 28,7%
Gearing 73,0% 77,4% 87,8% 79,3% 78,6% 85,3% 99,0% 99,9%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset