CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 17.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella. CSX on yksi suurimpia kuljetusyrityksiä USA:ssa ja sen pääasiallisin kilpailija on Norfolk Southern Railway, joka toimii samalla maantieteellisellä alueella… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e CSX CORPORATION Ennuste
Osake (17.1.2019) 65,38 Osinko 12 kk 0,960
Markkina-arvo (Mrd) 54,5 Osinkotuotto 1,5%
Liikevaihto (M) 12 500 (+2,0%) Osinko/EPS 28% 4v ka
Nettotulos (M) 3 365 (+1,7%) Osinko/FCF 37% 4v ka
EPS 4,04 Omav.aste 33%
PE 16,2 Gearing 116%
EV/EBIT 13,7 ROE 27%
PB 4,5 ROI 18%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CSX CORPORATION17.1.2019 | 65,38 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti korkeahko velkaisuus sekä osinkotuoton alhaisuus.

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. USA:n verouudistus tuo lisäpuhtia yhtiön tuloskuntoon ja esimerkiksi tilikauden 2017 tulokseen sisältyi +3,6 miljardin dollarin kertaluontoinen veromuutoksiin liittyvä erä. Vuoden 2018 tulos nousi ennätyslukemiin ja oli noin 3,3 miljardia dollaria.

PE-luvulla (noin 16,2x) mitattuna osakkeen hinta on kohdalleen hinnoiteltu. Pari viimeistä vuotta on yhtiöllä ollut vahvaa ja nettotulosmarginaali on noussut 27 prosenttiin, kun tätä ennen se oli ainakin 10 vuoden ajan noin 15 prosentissa. Sijoittajan tuleekin pohtia, että onko marginaalien nousu pysyvää vaiko vain suhdanteen tuomaa myötätuulta, joka aikanaan tasaantuu takaisin 15 – 20 prosentin tasolle? Jos näin käy, niin silloin nykyinen PE-luku olisikin petollisella tasolla.

Liikevaihdon laskun pohjat nähtiin vuonna 2016, mutta paluu 12,0 – 12,5 miljardin dollarin liikevaihtotasolle on tiukassa. Tähän kuitenkin päästiin vuonna 2018 liikevaihdon ollessa 12,25 miljardia dollaria.

Nopea osakkeen hinnan nousu on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosenttiin. Tästä syystä osinkosijoittaja ei innostu CSX:n osakkeesta. Sen sijaan, sijoittajan kannattaa tutustua toiseen Talousmentor-yritysanalyyseissä olevaan rautatieyhtiöön eli Union Pacific Corporation:iin.

Tilikausi 2018

CSX:n tilikausi 2018

M USD Q4/18 Q4/17 2018 2017
Liikevaihto 3 143 2 863 9,8% 12 250 11 408 7,4%
Liiketulos (ebit) 1 249 1 126 11% 4 869 3 720 31%
Nettotulos 843 563 50% 3 309 1 894 75%
EPS (USD) 1,01 0,63 3,84 2,07

CSX:n liikevaihto kasvoi vuoden 2018 aikana +7,4 prosenttia, missä lukua laskee Q1:n heikko kehitys. Viimeisten 3 kvartaalin aikana liikevaihto kasvoi +9,8 prosenttia.

Vuoden toisen puoliskon liikevaihdon kasvua tuki kaikkien rahtiryhmien (paitsi lannoitteiden) liikevaihdon kasvu karkeasti laskien noin +8…+15 prosentilla. Lannoitteiden liikevaihdon laskua selittää erään asiakkaan lannoitetehtaan sulkeminen.

Yhtiö laskuttaa myös polttoaineiden hintojen nousun asiakkailtaan, joten tämä tuki myös liikevaihdon kehitystä. Lisäksi yhtenä liikevaihdon nousua selittävänä tekijänä voi olla kauppasodan ja nousevien tullimaksujen pelko. Tällöin yritykset tilaisivat varastot täyteen välttyäkseen kohoavilta tullimaksuilta, mikä näkyisi sitten rahtimäärien selvänä kasvuna. Vaarana tietenkin on, että rahtikysyntä jatkossa hiljenee, jos yritysten varastot ovat täynnä.

Liiketulos (ebit) kasvoi vuoden 2018 aikana peräti noin +31 prosenttia. Huomattavaa on kuitenkin, että Q4:lla kasvu jäi ”vain” +11 prosenttiin. Toisaalta vuosi sitten tulosta tuki eräät kertaluontoiset erät, joten vertailukelpoinen tuloskasvu olisi ollut yhtiön mukaan noin +25 prosenttia. Tämäkin olisi jäänyt Q1-Q3/2018 noin +35 – 50 prosentin kasvuluvuista. Tuloskasvua tuki liikevaihdon kasvun lisäksi tehokkuusohjelman tuomat hyödyt.

Tilikauden 2018 nettotulos oli 3,3 miljardia dollaria (2017: 1,9 Mrd USD vero-oikaistu) eli tuloskasvu oli roimaa. Hyvän tuloskehityksen lisäksi alhaisempi veroaste toi lisähyötyä liiketulokseen nähden. Vuonna 2018 veroprosentti oli noin 23 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 40 prosenttia (vero-oikaistu).

Yhtiö osti vuoden 2018 aikana omia osakkeitaan 4,67 miljardilla dollarilla. Tämä on aikamoinen summa, jos sen suhteuttaa koko vuoden 2018 aikana maksettuun osinkoon (751 M USD).

Näkymät vuodelle 2019

CSX arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaisi noin 2 – 4 prosenttia (”low single-digit”) vuodesta 2018.

Ylläpitoinvestointeihin (capex) yhtiö arvioi käyttävänsä noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 040 2 876 5,7% 12 500 12 250 2,0%
Liiketulos (ebit) 1 100 1 044 5,4% 5 000 4 869 2,7%
Nettotulos 725 695 4,3% 3 365 3 309 1,7%
Osinko (12 kk, USD) 0,96 0,88

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat CSX Corporation: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 liikevaihto oli 12,25 miljardia dollaria eli kasvua +7,4 prosenttia viime vuoteen nähden. Kaikkien rahtityyppien (paitsi lannoitteiden) liikevaihdot kasvoivat noin +4…+13 prosenttia. Lannoitteiden liikevaihdon laskua selittää erään asiakkaan lannoitetehtaan sulkeminen.

csx-tuloslaskelma-q42018

Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, niin liikevaihdon ja nettotuloksen kehitys on polkenut paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Kasvu on ollut erittäin tiukassa. Vuonna 2018 tulos kuitenkin hyppäsi uusiin ennätyslukemiin ja oli 3,3 miljardia dollaria. Hyvän liikevaihdon ja kannattavuuskehityksen sekä alentunut veroaste (40 -> 23 %) selittää tuloksen hyvää kehitystä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 12,5 – 12,75 miljardia ja nettotulos noin 3,25 – 3,45 miljardia dollaria. Eli kasvuluvut jäisivät noin parin prosentin tietämille. Näillä ennusteilla tulosmarginaali pysyisi erinomaisella 27 prosentin tasolla, mikä verrattuna vuosien 2009 – 2016 noin 15 prosentin marginaaliin on selvä parannus. Tässäkin alhaisempi veroaste näkyy.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on 16,2x eli yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia kohdalleen hinnoitelluksi. Sijoittajan tuleekin pohtia, että onko marginaalien nousu pysyvää vaiko vain suhdanteen tuomaa myötätuulta, joka aikanaan tasaantuu takaisin 15 – 20 prosentin tasolle? Jos näin käy, niin silloin nykyinen PE-luku olisikin petollisella tasolla.

csx-roe-roi-q42018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet jo useampana vuotena varsin hyviä (noin 15 – 19 %) ja tasaisia. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan. Toisaalta vuoden 2018 ennätystulos ja vuoden 2019 ennustettu tulos tarkoittaisi sitä, että ROE nousisi noin 25 prosentin tuntumaan, mitä voi pitää jo erinomaisena lukuna.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi velka on hienoisessa nousutrendissä, sillä velan määrä on noussut vuodesta 2012 (9,1, Mrd USD) noin +60 prosenttia nykyiseen noin 14,8 miljardiin dollariin.

csx-velkaisuus-q42018

Korkea velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen pysyttelynä varsin tarkasti 33 prosentissa, mutta tilikaudella 2017 se nousi hieman yli 40 prosenttiin. Yhtiön velkaisuuden kasvu on nostanut gearingin (nettovelkaantumisaste) yli 100 prosentin tason aiempien vuosien noin 75 – 85 prosentista. Voidaan siis todeta, että yhtiön velkaisuus on noussut jo korkeaksi.

Rahavirta

CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pitkään ollut noin 3,3 miljardin paikkeilla. Tämä tukee jo tuloslaskelman kohdalla tehtyä havaintoa eli kasvu on tiukassa. Vuonna 2018 rahavirta nousi 4,6 miljardiin dollariin, joten on mielenkiintoista nähdä, pysyykö tämä taso jatkossa. Alhaisemmalla veroasteella on myös positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtoihin.

Yhtiö on pystynyt taittamaan capex-investoinnit noin 1,6 – 1,8 miljardiin dollariin aiempien vuosien noin 2,5 miljardista dollarista. Pohdittavaksi jääkin se, että onko kyse vain hetkellisestä investointitauosta vaiko uudesta tasosta. Tämä olisi toivottavaa, sillä aiempina vuosina noin 2/3 yhtiön tuottamasta rahavirrasta jouduttiin käyttämään ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Yhtiön arviona on, että tilikauden 2019 capex-investoinnit ovat noin 1,6 – 1,7 miljardia dollaria.

csx-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on edellä mainituista syistä johtuen noussut uusiin korkeuksiin. Mikäli tämä taso pitää, niin se tietää hyvää osinkokehityksen suhteen. Lisäksi noussutta velkaisuutta olisi tällaisilla rahavirroilla suhteellisen helppo hoitaa.

Joka tapauksessa on tärkeää, että yrityksen fokus on kulukurissa sekä omaisuuden paremmassa käyttöasteessa. Valtavaa omaisuuserää pitää pystyä käyttämään tehokkaammin.

Osinkoihin kuluu tällä osinkotasolla noin 800 miljoonaa dollaria per vuosi. Mikäli vapaa rahavirran taso pysyy vuoden 2018 noin 2,9 miljardissa dollarissa, niin silloin tästä jäisi noin 2,1 miljardia dollaria velkojen lyhennykseen. Jos siis muita investointeja ei tehtäisi. Nettovelkaa (käteisvarat huomioiden) yhtiöllä on noin 14,1 miljardia dollaria, joten velan lyhennyksiin kuluisi näillä luvuilla noin 7 vuotta. Aiempien vuosien vapailla rahavirroilla velkojen lyhennykseen olisi kulunut yli 20 vuotta, joten tämän hetkinen tilanne näyttää valoisalta.

Osinko

CSX:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen ja yhtiö on maksanut osinkoina noin 30 – 40 prosenttia nettotuloksestaan. Reippaasti parantunut vapaa rahavirta tarkoittaa sitä, että osingon osuus siitä on laskenut 80 prosentista 25 – 50 prosenttiin. Eli siinä mielessä nykyinen tilanne on varsin hyvä. Avainkysymys tietenkin on, että jatkuuko nykyinen tilanne tulevaisuudessa?

csx-osinko-q42018

Korkea osakkeen hinta on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosentin, mutta yleisestikin osinkotuotto on ollut noin 1,5 – 2,5 prosentissa viimeisen 10 vuoden aikana. Vaikka osinko on ollut nousussa, niin tilikauden 2016 osinko nousi vain +2,9 prosenttia, joka osaltaan alleviivasi tuolloista heikkoa tuloskasvua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä CSX Corporation: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2019 (e) 0,240 2/2018 0,220 2/2017 0,180
5/2019 (e) 0,240 5/2018 0,220 5/2017 0,200
8/2019 (e) 0,240 8/2018 0,220 8/2017 0,200
11/2019 (e) 0,240 11/2018 0,220 11/2017 0,200
YHTEENSÄ 0,960 0,880 0,780
+9,1% +12,8% +8,3%

Seuraava kvartaaliosingon nostovuoro olisi helmikuussa 2019, mikäli 0,22 dollarin osinkoa maksetaan neljän kvartaalin ajan. Arvioin tämän helmikuun 2019 osingon nousevan 0,02 dollarilla, millä summalla aiemmatkin osingot ovat nousseet.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,96 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (65,38 USD) noin 1,5 prosentin osinkotuoton.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2018 aikana yhtiö hankki noin 72 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastasi noin 8 prosenttia vuoden 2018 osakemäärästä. Vuoden 2019 alussa yhtiö sai uuden noin 5 miljardin dollarin valtuutuksen omien osaikkeiden ostoon.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 365) sekä osingon maksuilla (-800) ja omien osakkeiden ostoilla (-3 000). Korjaus on yhteensä -435 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (17.1.2019) 65,38 62,13 55,01 35,93 25,95 36,23 28,77 19,73
Lkm (000) 833 000 861 000 914 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000 1 040 000
Markkina-arvo (Mrd) 54,46 53,49 50,28 34,06 25,53 36,30 29,32 20,52
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Agricultural & Food Products 1 350 1 306 1 262 1 286 1 345
Fertilizers 460 442 466 463 489
Chemicals 2 375 2 339 2 210 2 191 2 284
Automotive 1 340 1 267 1 195 1 261 1 175
Metals & Equipment 800 769 703 704 723
Minerals 525 518 477 464 459
Forest Products 870 850 755 773 796
Coal 2 255 2 246 2 107 1 833 2 300
Intermodal 1 925 1 931 1 799 1 726 1 762
Muut 600 582 434 368 478
YHTEENSÄ 12 500 12 250 11 408 11 069 11 811
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Agricultural Sector 1 810 1 748 1 728 1 749 1 834
Industrial Sector 4 515 4 375 4 108 4 156 4 182
Housing & Construction Sector 1 395 1 368 1 232 1 237 1 255
Coal 2 255 2 246 2 107 1 833 2 300
Intermodal 1 925 1 931 1 799 1 726 1 762
Muut 600 582 434 368 478
YHTEENSÄ 12 500 12 250 11 408 11 069 11 811
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 3 040 12 500 12 250 11 408 11 069 11 811 12 669 12 026 11 763
Liikevoitto 1 100 5 000 4 869 3 667 3 389 3 584 3 613 3 473 3 464
Nettotulos 725 3 365 3 309 1 894 1 714 1 968 1 927 1 864 1 863
Marginaali 23,8% 26,9% 27,0% 16,6% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5% 15,8%
EPS 0,87 0,00 4,04 3,84 2,07 1,81 2,00 1,92 1,83 1,79
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 676 1 111 419 1 020 1 438 961 592 784
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 35 618 35 618 35 320 34 394 33 601 32 092 31 190 29 939
Tase yhteensä 36 294 36 729 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723
Oma pääoma 12 129 12 564 14 705 11 679 11 672 11 152 10 483 9 122
Vähemmistö 16 16 16 15 16 24 21 14
Korolliset velat 14 757 14 757 11 809 11 293 10 703 9 742 9 555 9 832
Muut vastuut 9 392 9 392 9 209 12 427 12 648 12 135 11 723 11 755
Tase yhteensä 36 294 36 729 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 4 800 4 641 3 472 3 041 3 370 3 343 3 267 2 946
Investoinnit: Capex -1 650 -1 745 -2 040 -2 398 -2 562 -2 449 -2 313 -2 341
Vapaa rahavirta (FCF) 3 150 2 896 1 432 643 808 894 954 605
Investoinnit: Muut 0 61 545 600 -330 266 86 64
Investointien jälkeen 3 150 2 957 1 977 1 243 478 1 160 1 040 669
Rahoitus: Voitonjako -3 800 -5 422 -2 678 -1 736 -1 490 -1 146 -944 -1 278
Rahoitus: Muut 650 2 922 499 468 971 63 -288 610
Rahavarojen muutos 0 457 -202 -25 -41 77 -192 1
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,960 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,960 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540
Osinkotuotto 1,5% 1,4% 1,4% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1% 2,7%
Osinko/nettotulos 23,8% 22,9% 37,6% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3% 30,1%
Osinko/FCF 25,4% 26,2% 49,8% 106,2% 85,2% 70,6% 63,0% 92,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 23,8 25,8 26,9 18,7 14,7
PE (3v) 19,1 23,2 27,1 18,2 13,3 19,3 15,8 11,7
PE 16,2 16,2 26,5 19,9 13,0 18,8 15,7 11,0
EV/EBIT 13,7 13,8 16,8 13,1 9,7 12,5 11,0 8,5
Oma pääoma/osake 14,58 14,61 16,11 12,34 11,88 11,15 10,31 8,78
P/B 4,48 4,25 3,42 2,91 2,18 3,25 2,79 2,25
ROE 27,2% 24,2% 14,3% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0% 21,2%
ROI 18,4% 18,1% 14,8% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8% 18,9%
Omavaraisuusaste 33,5% 34,3% 41,2% 33,0% 33,4% 33,8% 33,1% 29,7%
Gearing 115,9% 108,5% 77,4% 87,8% 79,3% 78,6% 85,3% 99,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 62,13 74,05 63,78 55,71 55,01 54,26 54,56 46,55 35,93 30,50
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,960 0,940 0,920 0,900 0,880 0,860 0,840 0,820 0,780 0,760
Osinkotuotto (ennuste) 1,5% 1,3% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,8% 2,2% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,84 3,55 2,99 2,51 2,07 1,97 1,93 1,85 1,81 1,83
PE 16,2 20,9 21,3 22,2 26,5 27,5 28,2 25,1 19,9 16,7
EV/EBIT 13,8 16,0 15,7 15,3 16,6 16,7 17,1 15,4 13,1 12,1
ROE 24,2% 24,6% 20,2% 17,1% 14,3% 15,9% 15,4% 14,8% 14,7% 14,8%
ROI 18,1% 18,9% 16,9% 15,6% 15,0% 16,0% 15,7% 15,3% 15,0% 14,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset