CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 17.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella. CSX on yksi suurimpia kuljetusyrityksiä USA:ssa ja sen pääasiallisin kilpailija on Norfolk Southern Railway, joka toimii samalla maantieteellisellä alueella… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e CSX CORPORATION Ennuste
Osake (17.10.2018) 72,20 Osinko 12 kk 0,940
Markkina-arvo (Mrd) 62,8 Osinkotuotto 1,3%
Liikevaihto (M) 12 250 (+7,4%) Osinko/EPS 32% 4v ka
Nettotulos (M) 3 280 (+73,2%) Osinko/FCF 51% 4v ka
EPS 3,77 Omav.aste 38%
PE 19,2 Gearing 83%
EV/EBIT 15,5 ROE 23%
PB 4,4 ROI 18%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

CSX CORPORATION17.10.2018 | 72,20 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. USA:n verouudistus tuo lisäpuhtia yhtiön tuloskuntoon ja esimerkiksi tilikauden 2017 tulokseen sisältyi +3,6 miljardin dollarin kertaluontoinen veromuutoksiin liittyvä erä. Yhtiö arvioi lisäksi, että vuonna 2018 yhtiön verokanta laskee noin 25 prosenttiin, joten tämä myös nostaa tilikauden 2018 tulosennustetta.

PE-luvulla (noin 19,2x) mitattuna osakkeen hinta on kalliisti hinnoiteltu. Varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiön kasvu on ollut varsin tiukassa ja samalla vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä. Vuonna 2017 osake nousi noin +50 prosentilla, mikä selittää osaltaan korkeaa arvostustasoa. Ja vuoden 2018 aikana osake on noussut +30 prosenttia lisää.

Liikevaihdon laskun pohjat nähtiin vuonna 2016, mutta paluu 12,0 – 12,5 miljardin dollarin liikevaihtotasolle on tiukassa. Tähän kuitenkin päästäneen vuonna 2018, sillä liikevaihtoennusteeni on 12,25 miljardia dollaria.

Nopea osakkeen hinnan nousu on painanut osinkotuoton noin 1,3 prosenttiin. Tästä syystä osinkosijoittaja ei innostu CSX:n osakkeesta. Sen sijaan, sijoittajan kannattaa tutustua toiseen Talousmentor-yritysanalyyseissä olevaan rautatieyhtiöön eli Union Pacific Corporation:iin.

Tilikausi 2018

CSX:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 3 129 2 743 14,1% 9 107 8 545 6,6%
Liiketulos (ebit) 1 293 868 49% 3 620 2 594 40%
Nettotulos 894 459 95% 2 466 1 331 85%
EPS (USD) 1,05 0,51 2,83 1,45

CSX:n Q3 oli samankaltainen kuin Q2 – numerot olivat nyt vain parempia.

Q3:n liikevaihto nousi noin +14 prosenttia. Jos Q1:llä liikevaihto laski melkeinpä kaikissa rahtiryhmissä, niin nyt kehitys oli päinvastaista. Nyt liikevaihto nousi useissa rahtiryhmissä +9…+15 prosenttia vuodentakaiseen nähden. Liikevaihto laski vain lannoitetuotteissa (-2%), mitä selittää erään asiakkaan lannoitetehtaan sulkeminen.

Liikevaihdon kasvua tuki mm. USA:n rekkakuljettajien pula ja siten tarjonnan vähentyminen. Tästä syystä maantiekuljetuksia siirtyi raideliikenteen puolelle. Lisäksi yhtenä liikevaihdon nousua selittävänä tekijänä voi olla kauppasodan ja nousevien tullimaksujen pelko. Tällöin yritykset tilaisivat varastot täyteen välttyäkseen kohoavilta tullimaksuilta, mikä näkyisi sitten rahtimäärien selvänä kasvuna. Vaarana tietenkin on, että rahtikysyntä jatkossa hiljenee, jos yritysten varastot ovat täynnä.

Liiketulos (ebit) kasvoi Q3:lla +49 prosenttia, mihin vaikutti positiivisesti liikevaihdon kasvun (+386 M USD) lisäksi tehokkuusohjelman tuomat hyödyt (+39 M USD). Näin liiketulos kasvoi +425 miljoonalla dollarilla noin 1 290 miljoonaan dollariin.

Nettotulos kasvoi Q3:lla peräti +95 prosenttia, missä alhaisempi veroaste toi lisähyötyä liiketulokseen nähden. Nyt veroprosentti oli noin 22,2 prosenttia, kun vuosi sitten se oli 38,8 prosenttia.

Yhtiö osti Q1-Q3/2018 aikana omia osakkeitaan 2,9 miljardilla dollarilla. Tämä on aikamoinen summa, jos sen suhteuttaa koko vuoden 2018 ennustettuun osinkoon (760 M USD).

Näkymät vuodelle 2018

CSX nosti liikevaihtoarviotaan vuodelle 2018 ja arvelee sen nyt kasvavan 6 – 8 prosenttia (aiemmin mid-single-digit, 4 – 6 %). Liiketulosmarginaalien yhtiö arvioi kasvavan hieman vuonna 2018.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste: 0,94 USD (ed 12 kk: 0,86 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 12,1 – 12,4 Mrd USD (2017: 11,4 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 4,8 – 4,9 Mrd USD (2017: 3,67 Mrd USD)
  • nettotulos: 3,2 – 3,3 Mrd USD (2017: 1,89 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: CSX Corporation: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 11,4 miljardia dollaria eli kasvua +3,0 prosenttia viime vuoteen nähden. Vahvinta kehitys oli hiili- (+274 M USD) ja konttirahdeissa (+73 M USD). Vero-oikaistu tulos kasvoi noin +10,5 prosenttia vuodesta 2016.

Vuoden loppua kohden kasvu hidastui oikeastaan siitä syystä, että vertailuvuoden luvut olivat jo nousseet hyvälle tasolle. Myös kirjanpidollinen tilikauden pituus oli vuonna 2016 viikkoa pidempi kuin vuonna 2017, mikä toi hienoisen negatiivisen vaikutuksen lukuihin.

csx-tuloslaskelma-q32018

Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, niin liikevaihdon ja nettotuloksen kehitys on polkenut paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Kasvu on ollut erittäin tiukassa. Odotuksissa on kuitenkin se, että luvut kääntyisivät tänä vuonna selvään nousuun. Jos ei muuten, niin verouudistuksen vetäminä.

Q1-Q3/2018 tulos kasvoi selvästi tehokkuusohjelman, kertaluontoisten erien sekä alhaisemman veroasteen johdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 12,1 – 12,4 miljardia ja nettotulos noin 3,2 – 3,3 miljardia dollaria. Tämä nostaisi tulosmarginaalin peräti 26,8 prosenttiin aikaisempien vuosien noin 15 – 16 prosentin tasolta. Tässä alhaisempi veroaste näkyy.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (19,2x – 30,3x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia kalliiksi. Tässä näkyy osakkeen hinnan voimakas nousu, sillä vuoden 2016 lopussa osake oli 36 dollarissa, kun nyt se on noin 72,20 dollarissa. Nousua on tullut siis noin +100 prosenttia reilussa 1,5 vuodessa.

PE-lukua laskiessa on myös hyvä huomioida USA:n verouudistuksen vaikutus nettotulokseen vuodesta 2018 alkaen. Näyttäisi siltä, että CSX:n kohdalla verouudistuksen vaikutus olisi merkittävä.

csx-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet jo useampana vuotena varsin hyviä (noin 15 – 19 %) ja tasaisia. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi velka on hienoisessa nousutrendissä, sillä velan määrä on noussut vuodesta 2010 (8,6 Mrd USD) noin +60 prosenttia nykyiseen noin 13,8 miljardiin dollariin.

csx-velkaisuus-q32018

Korkea velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen pysyttelynä varsin tarkasti 33 prosentissa, mutta tilikaudella 2017 se nousi hieman yli 40 prosenttiin. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut alle 100 prosentissa. Eli riippuen mittarista, niin velan määrä on joko hienoisesti koholla tai se on kohtuullisella tasolla.

Rahavirta

CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pitkään ollut noin 3,3 miljardin paikkeilla. Tämä tukee jo tuloslaskelman kohdalla tehtyä havaintoa eli kasvu on tiukassa.

Ja kasvu olisi tarpeen, sillä Capex-investoinnit ovat hienoisessa nousussa ja ovat nyt noin 2,4 – 2,5 miljardissa dollarissa. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin 2/3 yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään. Sitten vielä mahdolliset laajentumisinvestoinnit päälle.

Yhtiön arviona on, että tilikauden 2018 capex-investoinnit ovat noin 1,7 miljardia dollaria eli selvästi aiempia vuosia alhaisemmalla tasolla.

Eli vaikka tulosmarginaali on ollut mukavat 15 – 17 prosenttia liikevaihdosta, niin oikeastaan niin sen pitääkin olla, jotta toimintaa olisi mahdollista pyörittää.

csx-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on edellä mainituista syistä johtuen ollut laskutrendissä. Tätä taustaa vasten ymmärtää hyvin sen, että yrityksen fokus tällä hetkellä on kulukuri sekä omaisuuden parempi käyttöaste. Valtavaa omaisuuserää pitää pystyä käyttämään tehokkaammin, jotta vapaa rahavirta lähtisi jälleen kasvuun. On mielenkiintoista nähdä, että millainen vaikutus USA:n verouudistuksella on vapaaseen rahavirtaan.

Osinkoihin kuluu tällä osinkotasolla noin 800 miljoonaa dollaria per vuosi. Mikäli vapaa rahavirran taso pysyy vuoden 2017 noin 1,4 miljardissa dollarissa, niin silloin tästä jäisi noin 600 miljoona dollaria velkojen lyhennykseen. Jos siis muita investointeja ei tehtäisi. Nettovelkaa (käteisvarat huomioiden) yhtiöllä on noin 12,5 miljardia dollaria, joten velan lyhennyksiin kuluisi näillä luvuilla noin 20 vuotta. Tämä korostaa velan suurta määrää sekä sitä, että vapaan rahavirran tason tulee nousta vielä 1,4 miljardista dollarista paljon korkeammalle.

Osinko

CSX:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen ja yhtiö on maksanut osinkoina noin 30 – 40 prosenttia nettotuloksestaan. Mutta osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noussut jo yli 80 prosenttiin. Ja kuten edellisessä kappaleessa todettiin, niin investoinnit vievät noin 2/3 liiketoiminnan tuottamasta rahavirrasta. Näin osingon taso suhteessa nettotulokseen ei voi olla kovin korkea.

csx-osinko-q32018

Korkea osakkeen hinta on painanut osinkotuoton noin 1,3 prosentin, mutta yleisestikin osinkotuotto on ollut noin 1,5 – 2,5 prosentissa viimeisen 10 vuoden aikana. Vaikka osinko on ollut nousussa, niin tilikauden 2016 osinko nousi vain +2,9 prosenttia, joka osaltaan alleviivaa heikkoa tuloskasvua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä CSX Corporation: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 0,220 11/2017 0,200 11/2016 0,180
2/2019 (e) 0,240 2/2018 0,220 2/2017 0,180
5/2019 (e) 0,240 5/2018 0,220 5/2017 0,200
8/2019 (e) 0,240 8/2018 0,220 8/2017 0,200
YHTEENSÄ 0,940 0,860 0,760
+9,3% +13,2% +5,6%

Q4-osinko 0,22 dollaria irtoaa 29.11.2018 ja se maksetaan 14.12.2018. Seuraava kvartaaliosingon nostovuoro olisi helmikuussa 2019, mikäli 0,22 dollarin osinkoa maksetaan neljän kvartaalin ajan.  Arvioin tämän helmikuun 2019 osingon nousevan 0,02 dollarilla, millä summalla aiemmatkin osingot ovat nousseet.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,94 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (72,20 USD) noin 1,3 prosentin osinkotuoton.

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Q1-Q2/2018 aikana yhtiö hankki noin 31 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastasi noin 3,4 prosenttia vuoden 2017 osakemäärästä. Tämä siis puolen vuoden aikana.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+814) sekä osingon maksuilla (-191). Korjaus on yhteensä +623 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +3 577 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 5 471 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 1 894 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (17.10.2018) 72,20 55,01 35,93 25,95 36,23 28,77 19,73 21,06
Lkm (000) 870 000 914 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000 1 040 000 1 089 000
Markkina-arvo (Mrd) 62,81 50,28 34,06 25,53 36,30 29,32 20,52 22,93
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural & Food Products 1 300 1 262 1 286 1 345 1 395
Fertilizers 445 466 463 489 534
Chemicals 2 325 2 210 2 191 2 284 2 178
Automotive 1 275 1 195 1 261 1 175 1 213
Metals & Equipment 775 703 704 723 701
Minerals 520 477 464 459 459
Forest Products 850 755 773 796 819
Coal 2 250 2 107 1 833 2 300 2 849
Intermodal 1 950 1 799 1 726 1 762 1 790
Muut 560 434 368 478 731
YHTEENSÄ 12 250 11 408 11 069 11 811 12 669
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural Sector 1 745 1 728 1 749 1 834 1 929
Industrial Sector 4 375 4 108 4 156 4 182 4 092
Housing & Construction Sector 1 370 1 232 1 237 1 255 1 278
Coal 2 250 2 107 1 833 2 300 2 849
Intermodal 1 950 1 799 1 726 1 762 1 790
Muut 560 434 368 478 731
YHTEENSÄ 12 250 11 408 11 069 11 811 12 669
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 150 9 107 12 250 11 408 11 069 11 811 12 669 12 026 11 763 11 795
Liikevoitto 1 200 3 620 4 825 3 667 3 389 3 584 3 613 3 473 3 464 3 470
Nettotulos 815 2 466 3 280 1 894 1 714 1 968 1 927 1 864 1 863 1 854
Marginaali 25,9% 27,1% 26,8% 16,6% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5% 15,8% 15,7%
EPS 0,94 2,83 3,77 2,07 1,81 2,00 1,92 1,83 1,79 1,70
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 901 419 1 020 1 438 961 592 784 783
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 35 583 35 320 34 394 33 601 32 092 31 190 29 939 28 690
Tase yhteensä 37 484 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473
Oma pääoma 14 342 14 705 11 679 11 672 11 152 10 483 9 122 8 455
Vähemmistö 16 16 15 16 24 21 14 13
Korolliset velat 13 772 11 809 11 293 10 703 9 742 9 555 9 832 9 241
Muut vastuut 9 354 9 209 12 427 12 648 12 135 11 723 11 755 11 764
Tase yhteensä 37 484 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 4 300 3 472 3 041 3 370 3 343 3 267 2 946 3 491
Investoinnit: Capex -1 750 -2 040 -2 398 -2 562 -2 449 -2 313 -2 341 -2 297
Vapaa rahavirta (FCF) 2 550 1 432 643 808 894 954 605 1 194
Investoinnit: Muut -200 545 600 -330 266 86 64 -290
Investointien jälkeen 2 350 1 977 1 243 478 1 160 1 040 669 904
Rahoitus: Voitonjako -3 750 -2 678 -1 736 -1 490 -1 146 -944 -1 278 -2 015
Rahoitus: Muut 1 400 499 468 971 63 -288 610 602
Rahavarojen muutos 0 -202 -25 -41 77 -192 1 -509
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,880 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450
Osinkotuotto 1,2% 1,4% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1% 2,7% 2,1%
Osinko/nettotulos 23,3% 37,6% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3% 30,1% 26,4%
Osinko/FCF 30,0% 49,8% 106,2% 85,2% 70,6% 63,0% 92,8% 41,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 30,3 26,9 18,7 14,7 21,9
PE (3v) 27,4 27,1 18,2 13,3 19,3 15,8 11,7 15,1
PE 19,2 26,5 19,9 13,0 18,8 15,7 11,0 12,4
EV/EBIT 15,5 16,8 13,1 9,7 12,5 11,0 8,5 9,0
Oma pääoma/osake 16,50 16,11 12,34 11,88 11,15 10,31 8,78 7,78
P/B 4,37 3,42 2,91 2,18 3,25 2,79 2,25 2,71
ROE 22,6% 14,3% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0% 21,2% 21,6%
ROI 17,7% 14,8% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8% 18,9% 19,8%
Omavaraisuusaste 38,3% 41,2% 33,0% 33,4% 33,8% 33,1% 29,7% 28,7%
Gearing 82,7% 77,4% 87,8% 79,3% 78,6% 85,3% 99,0% 99,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 74,05 63,78 55,71 55,01 54,26 54,56 46,55 35,93 30,50 26,08
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,940 0,920 0,900 0,880 0,860 0,840 0,820 0,780 0,760 0,740
Osinkotuotto (ennuste) 1,3% 1,4% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,8% 2,2% 2,5% 2,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,55 2,99 2,51 2,07 1,97 1,93 1,85 1,81 1,83 1,86
PE 20,9 21,3 22,2 26,5 27,5 28,2 25,1 19,9 16,7 14,0
EV/EBIT 16,0 15,7 15,4 16,6 16,7 17,1 15,4 13,1 12,1 10,6
ROE 24,6% 20,2% 17,1% 14,3% 15,9% 15,4% 14,8% 14,7% 14,8%
ROI 18,9% 16,8% 15,6% 15,0% 16,0% 15,7% 15,3% 15,0% 14,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset