CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 18.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (18.10.2017)54,23 USDMarkkina-arvo49,8 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,84 USD Osinkotuotto1,5 %
Liikevaihto 2017e11 600 M USD (+4,8 %)Nettotulos 2017e1 825 M USD (+6,5 %)
PE27,3ROE15,9 %

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella…. (lisää yritysesittelyssä).

CSX CORPORATION18.10.2017 | 54,23 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Lisäksi pisteitä laskee mm. korollisten velkojen korkeahko taso sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. PE-luvulla (noin 27,3x) mitattuna osakkeen hinta on kalliisti hinnoiteltu. Varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiön kasvu on ollut varsin tiukassa ja samalla vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä.

Odotuksissa on kuitenkin se, että liikevaihto ja tulos kääntyisivät tänä vuonna selvään nousuun – ja siltä alkuvuoden 2017 luvut näyttäisivätkin. Parina viime vuotena liikevaihto laski yhteensä noin -13 prosenttia, joten käänne olisi varsin tervetullut.

Vuodenvaihteen jälkeen osakkeen hinta on noussut noin +50 prosentilla, sillä odotuksena on rahtimäärien kasvu etenkin hiilen sekä auto- ja konttirahdin osalta.

Nopea osakkeen hinnannousu on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosenttiin. Tästä syystä osinkosijoittaja ei innostu CSX:n osakkeesta. Sen sijaan, sijoittajan kannattaa tutustua toiseen Talousmentor-yritysanalyyseissä olevaan rautatieyhtiöön eli Union Pacific Corporation:iin.

Alkuvuosi 2017

CSX:n Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 8 545 M USD (8 032 M USD / +6,4 %)
  • nettotulos: 1 331 M USD (1 256 M USD / +6,0 %)

CSX:n alkuvuosi on sujunut mukavissa kasvumerkeissä, mutta Q3:lla kasvu hidastui liikevaihdon ja tuloksen jäädessä viime vuoden tasolle.

Alkuvuoden 2017 liikevaihtoa on kasvattanut liiketoiminnan kasvu kautta linjan rahtimäärien sekä hintojen nousujen seurauksena. Erityisesti liikevaihtoa on nostanut hiilirahti, jonka liikevaihto on kasvanut lähes +20 prosenttia viime vuoteen nähden. Hiilirahdissakin kasvu hiipui Q3:lla ja se oli ”vain” noin +10 prosenttia viimevuotista parempi.

Alkuvuoden 2017 aikana kulut ovat nousseet noin 352 miljoonaa dollaria viime vuodesta. Tähän sisältyy mm. noin 296 miljoonaa dollaria uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluontoisia kuluja sekä polttoaineen hinnannousua 125 miljoonaa dollaria.

Hurrikaani Irma vaikutti mm. lannoitetuotantoon Floridan alueella, mikä vaikutti negatiivisesti lannoitekuljetuksiin Q3:n aikana. Hurrikaani vaikutti myös jonkin verran hiilikuljetuksiin.

Näkymät vuodelle 2017

CSX:n johto arvelee, että EPS on noin +20…25 prosenttia parempi kuin viime vuoden 1,81 USD.

Näin EPS olisi noin 2,18 – 2,25 USD. Tässä pitää huomioida edellä mainittu 296 miljoonan dollarin uudelleenjärjestelykulut, jonka vaikutus verotus huomioiden olisi noin 0,22 USD EPS. Näin ennustettu EPS olisi noin 1,95 – 2,05 USD eli nettotulos olisi noin 1 800 – 1 900 M USD.

Liikevaihtoennuste vuodelle 2017 on 11,6 Mrd USD (11,1 Mrd USD) ja seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,84 USD, mikä antaisi noin 1,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 54,23 USD).

Segmentit

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural & Food Products 1 300 1 286 1 345 1 395 1 282
Fertilizers 470 463 489 534 527
Chemicals 2 250 2 191 2 284 2 178 1 896
Automotive 1 225 1 261 1 175 1 213 1 217
Metals & Equipment 725 704 723 701 644
Minerals 475 464 459 459 432
Forest Products 755 773 796 819 775
Coal 2 150 1 833 2 300 2 849 2 895
Intermodal 1 820 1 726 1 762 1 790 1 697
Muut 430 368 478 731 661
YHTEENSÄ 11 600 11 069 11 811 12 669 12 026
LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural Sector 1 770 1 749 1 834 1 929 1 809
Industrial Sector 4 200 4 156 4 182 4 092 3 757
Housing & Construction Sector 1 230 1 237 1 255 1 278 1 207
Coal 2 150 1 833 2 300 2 849 2 895
Intermodal 1 820 1 726 1 762 1 790 1 697
Muut 430 368 478 731 661
YHTEENSÄ 11 600 11 069 11 811 12 669 12 026

Agricultural Sector

Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita sekä lannoitteita. Sektori sisältää Agricultural & Food Products ja Fertilizers segmentit.

Sektorin liikevaihto on laskenut noin 1 750 miljoonaan dollariin parin vuoden takaisesta noin 1 850 – 1 950 miljoonasta dollarista. Tähän kehitykseen on vaikuttanut vahvistunut dollari, mikä on tukenut niin viljan kuin lannoitteiden tuontia. Tämä taasen on siirtänyt rahdin kysyntää rekkakuljetuksiin.

Lisäksi kasvietanolin tuotannon kasvu on ohjannut rahtia länsirannikolle, missä yhtiöllä ei ole toimintaa. Toisaalta vuoden 2017 aikana yhtiö on saanut jalansijaa etanolikuljetuksista etanolin kokonaistuotannon kasvaessa.

Hurrikaani Irma vaikutti mm. lannoitetuotantoon Floridan alueella, mikä vaikutti negatiivisesti lannoitekuljetuksiin Q3:n aikana.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on viime vuoden tasolla tai hieman parempi eli noin 1,7 -1,8 miljardia dollaria.

Industrial Sector

Rahtina erilaisia kemikaaleja (kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä), autoja ja niihin liittyviä komponentteja sekä metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteita. Sektori sisältää Chemicals, Automotive ja Metals & Equipment segmentit.

Sektorin liikevaihto on hienoisessa, ehkä noin parin prosentin trendinomaisessa nousussa. Sektorin segmenttien liikevaihtojen kehityksessä on kausiluontoista vaihtelua, mutta kokonaisuudessa on nähtävissä hentoa kasvua.

Hyvin alkaneen vuoden 2017 toisella ja kolmannella neljänneksellä rahtimäärissä oli laskua. Tämä näkyi etenkin autoteollisuuden kuljetuksissa, sillä P-Amerikan autojen kappalemyynti jatkoi laskuaan samalla, kun myyjien varastomäärät olivat kasvussa.

Metals & Equipment -segmentin rahtimäärien laskuun vaikuttivat viime vuoden vertailuluvuissa olleet isot rakennustyöt (energiayhtiöiden kaasu, öljy yms. putkihankkeet) sekä näihin liittyvien rakennuskoneiden yms. siirrot. Hankkeiden valmistuttua, näiden osuus rahdista on vähentynyt vuoden 2017 kuluessa. Rakentamisen aktiviteetin kasvu näkyy teräksen tuotannon ja rahdin kasvuna.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on hieman viime vuotta parempi eli noin 4,2 miljardia dollaria. Rahtimäärien hienoista laskua kompensoi rahtien korkeammat hinnat.

Housing & Construction Sector

Rahtina erilaisia mineraaleja, metsä- ja puutuotteita (kuten sellua, paperia, tukkeja, vaneria yms).

Sektorin liikevaihto on pysytellyt varsin tasaisesti noin 1,2 – 1,3 miljardissa dollarissa jo useamman vuoden ajan.

Puukuljetuksien rahtimäärät ovat yleisesti nousussa rakentamisen aktiviteetin johdosta, mutta rekkarahdin joustavuus on syönyt rautatierahdin osuutta kysynnästä. Lisäksi kuljetuksia laski Kanadan tukeille määrätyt tullit. Paperirahdin selvä ja trendinomainen lasku digitalisaation seurauksena näkyy segmentin paikallaan pysyvänä liikevaihtona.

Mineraalien osalla näkyy rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen, mikä on lisännyt markkinoiden rahdin kysyntää. Q2 ja Q3/2017 yhtiön rahtimäärät kuitenkin laskivat hieman, sillä CSX otti käyttöön uusia toimintamalleja, jotka vaikuttivat määriin negatiivisesti. Tässä voinee olettaa, että tämä on liittynyt kaluston ja polttoaineiden optimaaliseen käyttöön.

Tilikauden 2017 ennustetun liikevaihdon odotetaan jäävän viime vuosien tavoin noin 1,2 – 1,3 miljardiin dollariin.

Coal

Rahtina hiiltä sekä koksia.

Segmentin liikevaihdon voimakas lasku näyttäisi olevan vihdoin ohi. Liikevaihto laski parissa vuodessa (2014 – 2016) lähes -35 prosenttia. Nyt tilikaudelle 2017 odotetaan segmentin liikevaihdon nousevan 2,1 – 2,2 miljardiin dollariin, missä kasvua viime vuoteen on yli +15 prosenttia. Toki tämäkin taso on selvästi alhaisempi kuin muutaman vuoden takaiset huippuluvut.

Hiilirahtien määriä laski sen käytön väheneminen sekä muiden ympäristöystävällisimpien polttoaineiden (maakaasu) käytön lisääntyminen. Myös maakaasun kilpailukykyinen hinta suhteessa hiileen vähensi hiilen rahtimääriä.

USA:n sisäisten markkinoiden hiilikuljetukset ovat edelleen laskussa, mutta vienti vetää. Kokonaisuudessa segmentin rahtimäärät ovat noin +5 prosentin kasvussa ja samalla hintataso on noussut noin +20 prosenttia. Vahvoissa kasvuluvuissa pitää muistaa se, että pari viime vuotta olivat vaikeita, joten nyt ollaan tekemässä paluuta normaalimpaan hintatasoon.

Intermodal

Konttirahti

Liikevaihto on ollut noin 1,7 – 1,8 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. USA:n sisäinen rahti oli hienoisessa laskussa tiukan kilpailutilanteen johdosta. Kansainvälinen rahti sen sijaan oli noin +5 prosentin nousussa. Tästä syystä tilikauden 2017 liikevaihtoennuste on noin 1,8 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Tilikaudelle 2017 odotetaan noin +4 – 5 prosentin liikevaihdon kasvua, joten liikevaihto palautunee lähelle vuoden 2015 tasoa. Vahvinta kehitys näyttäisi olevan hiili- (+315 M USD), kontti- (+95 M USD) ja kemikaalirahdeissa (+60 M USD).

csx-tuloslaskelma-q32017

Tilikauden 2017 nettotuloksen odotetaan nousevan noin 1 825 miljoonaan dollariin (2016: 1 714 M USD). Lisäksi tämän vuoden tulokseen vaikuttaa noin 300 miljoonan dollarin kertaluontoiset uudelleenjärjestelykulut. Ilman tätä, nettotulos olisi noin 2,1 miljardissa dollarissa.

Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, niin liikevaihdon ja nettotuloksen kehitys on polkenut paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Kasvu on ollut erittäin tiukassa. Odotuksissa on kuitenkin se, että luvut kääntyisivät tänä vuonna selvään nousuun. Parina viime vuotena liikevaihto laski yhteensä noin -13 prosenttia, joten käänne olisi varsin tervetullut.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi velka on hienoisessa nousutrendissä, sillä velan määrä on noussut vuodesta 2010 (8,6 Mrd USD) noin +37 prosenttia nykyiseen noin 11,8 miljardiin dollariin.

csx-velkaisuus-q32017

Korkea velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen pysyttelynä varsin tarkasti 33 prosentissa. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut alle 100 prosentissa. Eli riippuen mittarista, niin velan määrä on joko hienoisesti koholla tai se on kohtuullisella tasolla.

Rahavirta

CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pitkään ollut noin 3,3 miljardin paikkeilla. Tämä tukee jo tuloslaskelman kohdalla tehtyä havaintoa eli kasvu on tiukassa.

csx-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Ja kasvu olisi tarpeen, sillä Capex-investoinnit ovat hienoisessa nousussa ja ovat nyt noin 2,4 – 2,5 miljardissa dollarissa. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin 2/3 yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään. Sitten vielä mahdolliset laajentumisinvestoinnit päälle.

Eli vaikka tulosmarginaali on mukavat 15 – 17 prosenttia liikevaihdosta, niin oikeastaan niin sen pitääkin olla, jotta toimintaa olisi mahdollista pyörittää.

csx-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on edellä mainituista syistä johtuen laskutrendissä. Tätä taustaa vasten ymmärtää hyvin sen, että yrityksen fokus tällä hetkellä on kulukuri sekä omaisuuden parempi käyttöaste. Valtavaa omaisuuserää pitää pystyä käyttämään tehokkaammin, jotta vapaa rahavirta lähtisi jälleen kasvuun.

Osinko

CSX:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen ja yhtiö on maksanut osinkoina noin 30 – 40 prosenttia nettotuloksestaan. Mutta osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noussut jo yli 80 prosenttiin. Ja kuten edellisessä kappaleessa todettiin, niin investoinnit vievät noin 2/3 liiketoiminnan tuottamasta rahavirrasta. Näin osingon taso suhteessa nettotulokseen ei voi olla kovin korkea.

Korkea osakkeen hinta on painanut osinkotuoton alle 2 prosentin, mutta yleisestikin osinkotuotto on ollut noin 1,5 – 2,5 prosentissa viimeisen 10 vuoden aikana.

Vaikka osinko on ollut nousussa, niin tilikauden 2016 osinko nousi vain 2,9 prosenttia, joka osaltaan alleviivaa heikkoa tuloskehitystä.

csx-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,84 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (54,23 USD) noin 1,5 prosentin osinkotuoton.

11/2017: 0,20 USD (irtoaa 28.11.2017)
02/2018: 0,20 USD (e)
05/2018: 0,22 USD (e)
08/2018: 0,22 USD (e)

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuonna 2016 yhtiö hankki noin 38,0 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 4 prosenttia vuoden 2015 osakemäärästä. Alkuvuoden 2017 aikana yhtiö on käyttänyt 1,8 miljardia dollaria omien osakkeiden ostoon, minkä johdosta keskimääräinen osakemäärä on pudonnut noin 29 miljoonalla osakkeella tänä vuonna.

Arvostus

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (27x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia kalliiksi. Tässä näkyy osakkeen hinnan voimakas nousu, sillä vuoden 2016 lopussa osake oli 36 dollarissa, kun nyt se on noin 54 dollarissa. Nousua on tullut siis noin 50 prosenttia lyhyessä ajassa. Presidentti Trump:n lupaamat isot rakennusteollisuuden elvytyshankkeet sekä hiilen käytön lisääminen on näkynyt osakkeen hinnan nousussa.

PE-lukua laskiessa on myös hyvä huomioida yhtiön tilikauden 2017 noin 300 miljoonan dollarin kertaluontoiset kulut. Tämän vaikutus EPS:iin (verot huomioiden) on noin 0,22 USD, joten ennustettu EPS olisi noin 2,20 USD. Ja tähän suhteutettu PE olisi noin 24,6x – ei tosin halpa edelleenkään.

csx-roe-roi-q32017

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet jo useampana vuotena varsin hyviä (noin 15 – 19 %) ja tasaisia. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+494) sekä osingon maksuilla (-184). Korjaus on yhteensä +310 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (18.10.2017) 54,23 35,93 25,95 36,23 28,77 19,73 21,06 21,54
Lkm (000) 919 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000 1 040 000 1 089 000 1 154 000
Markkina-arvo (Mrd) 49,84 34,06 25,53 36,30 29,32 20,52 22,93 24,86
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 3 050 8 545 11 600 11 069 11 811 12 669 12 026 11 763 11 795 10 636
Liikevoitto 950 2 546 3 500 3 389 3 584 3 613 3 473 3 464 3 470 3 071
Nettotulos 500 1 331 1 825 1 714 1 968 1 927 1 864 1 863 1 854 1 563
Marginaali 16,4% 15,6% 15,7% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5% 15,8% 15,7% 14,7%
EPS 0,54 1,45 1,99 1,81 2,00 1,92 1,83 1,79 1,70 1,35
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 1 014 1 020 1 438 961 592 784 783 1 292
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 34 869 34 394 33 601 32 092 31 190 29 939 28 690 26 849
Tase yhteensä 35 883 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473 28 141
Oma pääoma 11 198 11 679 11 672 11 152 10 483 9 122 8 455 8 686
Vähemmistö 14 15 16 24 21 14 13 14
Korolliset velat 11 807 11 293 10 703 9 742 9 555 9 832 9 241 8 571
Muut vastuut 12 864 12 427 12 648 12 135 11 723 11 755 11 764 10 870
Tase yhteensä 35 883 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473 28 141
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2011 2010
Liiketoiminta 3 300 3 041 3 370 3 343 3 267 2 946 3 491 3 261
Investoinnit: Capex -2 300 -2 398 -2 562 -2 449 -2 313 -2 341 -2 297 -1 840
Vapaa rahavirta (FCF) 1 000 643 808 894 954 605 1 194 1 421
Investoinnit: Muut 400 600 -330 266 86 64 -290 69
Investointien jälkeen 1 400 1 243 478 1 160 1 040 669 904 1 490
Rahoitus: Voitonjako -2 500 -1 736 -1 490 -1 146 -944 -1 278 -2 015 -1 782
Rahoitus: Muut 500 468 971 63 -288 610 602 555
Rahavarojen muutos -600 -25 -41 77 -192 1 -509 263
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450 0,330
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450 0,330
Osinkotuotto 1,4% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1% 2,7% 2,1% 1,5%
Osinko/nettotulos 39,3% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3% 30,1% 26,4% 24,4%
Osinko/FCF 71,7% 106,2% 85,2% 70,6% 63,0% 92,8% 41,0% 26,8%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 26,8 18,7 14,7 21,9 18,7
PE (3v) 27,1 18,2 13,3 19,3 15,8 11,7 15,1 18,3
PE 27,3 19,9 13,0 18,8 15,7 11,0 12,4 15,9
Oma pääoma/osake 12,20 12,34 11,88 11,15 10,31 8,78 7,78 7,54
P/B 4,45 2,91 2,18 3,25 2,79 2,25 2,71 2,86
ROE 15,9% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0% 21,2% 21,6% 17,8%
ROI 15,2% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8% 18,9% 19,8% 18,0%
Omavaraisuusaste 31,2% 33,0% 33,4% 33,8% 33,1% 29,7% 28,7% 30,9%
Gearing 96,3% 87,8% 79,3% 78,6% 85,3% 99,0% 99,9% 83,7%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset