CSX Corporation sijoituskohteena

Päivitetty 17.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (17.1.2018)58,13 USDMarkkina-arvo53,1 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,86 USD Osinkotuotto1,5 %
Liikevaihto 2018e11 550 M USD (+1,2 %)Nettotulos 2018e2 400 M USD (-56 %)
PE22,1ROE15,5 %

Rautatieyhtiö CSX Corporation toimii USA:n itärannikolla, ja sillä on noin 21 000 mailin rataverkko 23 osavaltion alueella…. (lisää yritysesittelyssä).

CSX CORPORATION17.1.2018 | 58,13 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

CSX:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

CSX:n liikevaihto ja nettotulos ovat polkeneet paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. USA:n verouudistus tuo lisäpuhtia yhtiön tuloskuntoon. Esimerkiksi tilikauden 2017 tulokseen sisältyi +3,6 miljardin dollarin kertaluontoinen veromuutoksiin liittyvä erä. Yhtiö arvioi lisäksi, että vuonna 2018 yhtiön verokanta laskee noin 25 prosenttiin, joten tämä myös nostaa tilikauden 2018 tulosennustetta.

PE-luvulla (noin 22,6x) mitattuna osakkeen hinta on kalliisti hinnoiteltu. Varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiön kasvu on ollut varsin tiukassa ja samalla vapaa rahavirta on ollut laskutrendissä. Vuonna 2017 osake nousi noin +50 prosentilla, mikä selittää osaltaan korkeaa arvostustasoa.

Liikevaihdon laskun pohjat nähtiin vuonna 2016, mutta paluu 12,0 – 12,5 miljardin dollarin liikevaihtotasolle on tiukassa.

Nopea osakkeen hinnannousu on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosenttiin. Tästä syystä osinkosijoittaja ei innostu CSX:n osakkeesta. Sen sijaan, sijoittajan kannattaa tutustua toiseen Talousmentor-yritysanalyyseissä olevaan rautatieyhtiöön eli Union Pacific Corporation:iin.

Tilikausi 2017

CSX:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 11 408 M USD (11 069 M USD / +3,1 %)
 • liiketulos: 3 667 M USD (3 389 M USD / +8,2 %)
 • nettotulos: 5 471 M USD (1 714 M USD / moninkertaistui)

CSX:n alkuvuosi 2017 sujui mukavissa kasvumerkeissä, mutta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kasvu hidastui. Osittain kasvun hidastuminen johtui siitä, että kasvupyrähdys oli alkanut jo syksyllä 2016. Näin vertailuluvut olivat jo varsin korkealla tasolla.

Tilikauden 2017 liikevaihtoa on kasvattanut liiketoiminnan kasvu kautta linjan rahtimäärien sekä hintojen nousujen seurauksena. Erityisesti liikevaihtoa on nostanut hiilirahti, jonka liikevaihto on kasvanut noin +15 prosenttia viime vuoteen nähden.

Q4/2017 aikana liikevaihto kuitenkin laski keskimäärin -6 prosenttia, ja laskua oli jokaisessa rahtiryhmässä. Osittain tähän vaikutti se, että yhtiön Q4/2016 oli 98 päivän mittainen, kun nyt Q4/2017 se oli vain 92 päivän mittainen (yhtiö muutti 13 viikon kvartaalisääntöään kuukausimittaiseksi vuonna 2017). Tämä ero kvartaalin pituudessa oli juurikin tuo -6 prosenttia, jonka verran liikevaihto siis laski.

Palkkakustannukset laskivat noin -245 miljoonaa dollaria yhtiön tehokkuusohjelman seurauksena. Toisaalta ohjelma toi kertaluontoisia kuluja noin +325 miljoonan dollarin edestä.

Tilikauden 2017 nettotulos moninkertaistui 5,5 miljardiin dollariin viime vuoden 1,7 miljardista dollarista. Tähän vaikutti yhtiön Q4:n tulokseen tekemä +3,6 miljardin dollarin kertaluontoinen erä USA:n verouudistukseen liittyen. Ilman tätä tulos olisi ollut noin 1,9 miljardia dollaria

Näkymät vuodelle 2018

CSX:n johto arvelee, että liikevaihto kasvaa hieman vuonna 2018. Myös liiketulosmarginaali paranee hieman. Yhtiö arvioi veroasteen olevan noin 25 prosenttia.

Tilikauden 2018 ennusteena (Talousmentor) on

 • liikevaihto: 11,5 Mrd USD (2017: 11,4 Mrd USD)
 • liiketulos: 3,8 Mrd USD (3,7 Mrd USD)
 • tulos ennen veroja: 3,2 Mrd USD (3,1 Mrd USD)
 • nettotulos: 2,4 Mrd USD (veroaste 25 %)
 • EPS: 2,63 USD
 • PE: 22,1x (osakkeen hinta 53,13 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 0,86 USD (0,78 USD)
 • osinkotuotto: 1,5 prosenttia

Liiketulosmarginaali oli vuonna 2017 noin 32 prosenttia. Ennustettu liiketulos on saatu käyttämällä 33 prosentin marginaalia. Korko yms. rahoituskuluja on arvioitu olevan noin 0,6 miljardia dollaria, josta on saatu tulos ennen veroja.

Segmentit

CSX:llä ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural & Food Products 1 300 1 262 1 286 1 345 1 395
Fertilizers 475 466 463 489 534
Chemicals 2 250 2 210 2 191 2 284 2 178
Automotive 1 200 1 195 1 261 1 175 1 213
Metals & Equipment 700 703 704 723 701
Minerals 475 477 464 459 459
Forest Products 750 755 773 796 819
Coal 2 150 2 107 1 833 2 300 2 849
Intermodal 1 850 1 799 1 726 1 762 1 790
Muut 400 434 368 478 731
YHTEENSÄ 11 550 11 408 11 069 11 811 12 669
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural Sector 1 775 1 728 1 749 1 834 1 929
Industrial Sector 4 150 4 108 4 156 4 182 4 092
Housing & Construction Sector 1 225 1 232 1 237 1 255 1 278
Coal 2 150 2 107 1 833 2 300 2 849
Intermodal 1 850 1 799 1 726 1 762 1 790
Muut 400 434 368 478 731
YHTEENSÄ 11 550 11 408 11 069 11 811 12 669

Agricultural Sector

Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms. elintarviketuotteita sekä lannoitteita. Sektori sisältää Agricultural & Food Products ja Fertilizers segmentit.

Sektorin liikevaihto on laskenut noin 1 730 miljoonaan dollariin parin vuoden takaisesta noin 1 850 – 1 950 miljoonasta dollarista. Tähän kehitykseen on vaikuttanut vahvistunut dollari, mikä on tukenut niin viljan kuin lannoitteiden tuontia. Tämä taasen on siirtänyt rahdin kysyntää rekkakuljetuksiin.

Lisäksi kasvietanolin tuotannon kasvu on ohjannut rahtia länsirannikolle, missä yhtiöllä ei ole toimintaa. Toisaalta vuoden 2017 aikana yhtiö on saanut jalansijaa etanolikuljetuksista etanolin kokonaistuotannon kasvaessa.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on viime vuoden tasolla tai hieman parempi eli noin 1,7 -1,8 miljardia dollaria.

Industrial Sector

Rahtina erilaisia kemikaaleja (kuten polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä), autoja ja niihin liittyviä komponentteja sekä metalleja ja niihin liittyviä kojeita ja laitteita. Sektori sisältää Chemicals, Automotive ja Metals & Equipment segmentit.

Sektorin liikevaihto on hienoisessa, ehkä noin parin prosentin trendinomaisessa nousussa. Sektorin segmenttien liikevaihtojen kehityksessä on kausiluontoista vaihtelua, mutta kokonaisuudessa on nähtävissä hentoa kasvua.

Tilikauden 2017 loppua kohden rahtimäärissä oli laskua. Tämä näkyi etenkin autoteollisuuden kuljetuksissa, sillä P-Amerikan autojen kappalemyynti jatkoi laskuaan samalla, kun myyjien varastomäärät olivat kasvussa.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on hieman viime vuotta parempi eli noin 4,15 miljardia dollaria. Rahtimäärien hienoista laskua kompensoi rahtien korkeammat hinnat.

Housing & Construction Sector

Rahtina erilaisia mineraaleja, metsä- ja puutuotteita (kuten sellua, paperia, tukkeja, vaneria yms).

Sektorin liikevaihto on pysytellyt varsin tasaisesti noin 1,2 – 1,3 miljardissa dollarissa jo useamman vuoden ajan.

Puukuljetuksien rahtimäärät ovat yleisesti nousussa rakentamisen aktiviteetin johdosta, mutta rekkarahdin joustavuus on syönyt rautatierahdin osuutta kysynnästä. Lisäksi kuljetuksia laski Kanadan tukeille määrätyt tullit. Paperirahdin selvä ja trendinomainen lasku digitalisaation seurauksena näkyy segmentin paikallaan pysyvänä liikevaihtona.

Mineraalien osalla näkyy rakentamisen aktiviteetin lisääntyminen, mikä on lisännyt markkinoiden rahdin kysyntää. Vuoden 2017 loppua kohden yhtiön rahtimäärät kuitenkin laskivat hieman, sillä CSX otti käyttöön uusia toimintamalleja, jotka vaikuttivat määriin negatiivisesti.

Tilikauden 2018 ennustetun liikevaihdon odotetaan jäävän viime vuosien tavoin noin 1,20 – 1,25 miljardiin dollariin.

Coal

Rahtina hiiltä sekä koksia.

Segmentin liikevaihdon voimakas lasku näyttäisi olevan vihdoin ohi. Liikevaihto laski parissa vuodessa (2014 – 2016) lähes -35 prosenttia. Tilikaudella 2017 liikevaihto nousi noin 2,1 miljardiin dollariin edellisvuoden 1,8 miljardista dollarista. Toki tämäkin taso on selvästi alhaisempi kuin muutaman vuoden takaiset huippuluvut.

Hiilirahtien määriä laski sen käytön väheneminen sekä muiden ympäristöystävällisimpien polttoaineiden (maakaasu) käytön lisääntyminen. Myös maakaasun kilpailukykyinen hinta suhteessa hiileen vähensi hiilen rahtimääriä.

USA:n sisäisten markkinoiden hiilikuljetukset ovat edelleen laskussa, mutta vienti vetää. Kokonaisuudessa segmentin rahtimäärät ovat noin parin prosentin kasvussa ja samalla hintataso on noussut noin +10-15 prosenttia. Vahvoissa kasvuluvuissa pitää muistaa se, että pari viime vuotta olivat vaikeita, joten nyt ollaan tekemässä paluuta normaalimpaan hintatasoon.

Intermodal

Konttirahti

Liikevaihto on ollut noin 1,7 – 1,8 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. USA:n sisäinen rahti oli hienoisessa laskussa tiukan kilpailutilanteen johdosta. Kansainvälinen rahti sen sijaan oli noin +5 prosentin nousussa. Tästä syystä tilikauden 2018 liikevaihtoennuste on noin 1,85 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 11,4 miljardia dollaria eli kasvua +3,0 prosenttia viime vuoteen nähden. Vahvinta kehitys oli hiili- (+274 M USD) ja konttirahdeissa (+73 M USD).

Vuoden loppua kohden kasvu hidastui oikeastaan siitä syystä, että vertailuvuoden luvut olivat jo nousseet hyvälle tasolle. Myös kirjanpidollinen tilikauden pituus oli vuonna 2016 viikkoa pidempi kuin vuonna 2017, mikä toi hienoisen negatiivisen vaikutuksen lukuihin.

csx-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2017 nettotulokseen sisältyi +3,6 miljardin dollarin kertaluontoinen erä USA:n verouudistuksiin liittyen. Raportoitu tulos oli 5,5 miljardia dollaria, mutta tämä kertaluontoinen erä huomioiden se olisi ollut noin 1,9 miljardia dollaria eli noin +10 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Kuten yllä olevasta kuviosta nähdään, niin liikevaihdon ja nettotuloksen kehitys on polkenut paikoillaan oikeastaan koko tämän vuosikymmenen. Kasvu on ollut erittäin tiukassa. Odotuksissa on kuitenkin se, että luvut kääntyisivät tänä vuonna selvään nousuun. Jos ei muuten, niin verouudistuksen vetäminä.

Tilikauden 2018 ennustettu nettotulos on 2,4 miljardia dollaria, missä veroasteena on 25 prosenttia, rahoituskuluina noin 600 miljoonaa dollaria sekä liiketulosmarginaalina 33 prosenttia. Näin ennustetusta liikevaihdosta 11,55 miljardista dollarista saadaan laskettua ennustettu tulos. (11,55*33%-0,6=3,2 ja 3,2*75%=2,4)

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä suhteessa taseen loppusummaan. Lisäksi velka on hienoisessa nousutrendissä, sillä velan määrä on noussut vuodesta 2010 (8,6 Mrd USD) noin +37 prosenttia nykyiseen noin 11,8 miljardiin dollariin.

csx-velkaisuus-q42017

Korkea velkaisuus näkyy omavaraisuusasteen pysyttelynä varsin tarkasti 33 prosentissa, mutta tilikaudella 2017 se nousi hieman yli 40 prosenttiin. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut alle 100 prosentissa. Eli riippuen mittarista, niin velan määrä on joko hienoisesti koholla tai se on kohtuullisella tasolla.

Rahavirta

CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pitkään ollut noin 3,3 miljardin paikkeilla. Tämä tukee jo tuloslaskelman kohdalla tehtyä havaintoa eli kasvu on tiukassa.

csx-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Ja kasvu olisi tarpeen, sillä Capex-investoinnit ovat hienoisessa nousussa ja ovat nyt noin 2,4 – 2,5 miljardissa dollarissa. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin 2/3 yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään. Sitten vielä mahdolliset laajentumisinvestoinnit päälle. Yhtiön arviona on, että tilikauden 2018 capex-investoinnit ovat noin 1,6 miljardia dollaria eli selvästi aiempia vuosia alhaisemmalla tasolla.

Eli vaikka tulosmarginaali on mukavat 15 – 17 prosenttia liikevaihdosta, niin oikeastaan niin sen pitääkin olla, jotta toimintaa olisi mahdollista pyörittää.

csx-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on edellä mainituista syistä johtuen laskutrendissä. Tätä taustaa vasten ymmärtää hyvin sen, että yrityksen fokus tällä hetkellä on kulukuri sekä omaisuuden parempi käyttöaste. Valtavaa omaisuuserää pitää pystyä käyttämään tehokkaammin, jotta vapaa rahavirta lähtisi jälleen kasvuun. On mielenkiintoista nähdä, että millainen vaikutus USA:n verouudistuksella on vapaaseen rahavirtaan.

Osinko

CSX:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen ja yhtiö on maksanut osinkoina noin 30 – 40 prosenttia nettotuloksestaan. Mutta osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on noussut jo yli 80 prosenttiin. Ja kuten edellisessä kappaleessa todettiin, niin investoinnit vievät noin 2/3 liiketoiminnan tuottamasta rahavirrasta. Näin osingon taso suhteessa nettotulokseen ei voi olla kovin korkea.

Korkea osakkeen hinta on painanut osinkotuoton noin 1,5 prosentin, mutta yleisestikin osinkotuotto on ollut noin 1,5 – 2,5 prosentissa viimeisen 10 vuoden aikana.

Vaikka osinko on ollut nousussa, niin tilikauden 2016 osinko nousi vain 2,9 prosenttia, joka osaltaan alleviivaa heikkoa tuloskehitystä.

csx-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,86 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (58,13 USD) noin 1,5 prosentin osinkotuoton.

02/2018: 0,20 USD (e)
05/2018: 0,22 USD (e)
08/2018: 0,22 USD (e)
11/2018: 0,22 USD (e)

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuonna 2017 yhtiö hankki noin 39,0 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 4 prosenttia vuoden 2016 osakemäärästä.

Arvostus

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (22,1x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia kalliiksi. Tässä näkyy osakkeen hinnan voimakas nousu, sillä vuoden 2016 lopussa osake oli 36 dollarissa, kun nyt se on noin 58 dollarissa. Nousua on tullut siis noin 50 prosenttia reilussa vuodessa.

PE-lukua laskiessa on myös hyvä huomioida USA:n verouudistuksen vaikutus nettotulokseen. Lisäksi 3 tai 7 vuoden PE:tä laskiessa on hyvä huomioida tilikauden 2017 nettotulokseen sisältynyt noin +3,6 miljardin dollarin kertaluontoinen erä.

csx-roe-roi-q42017

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat olleet jo useampana vuotena varsin hyviä (noin 15 – 19 %) ja tasaisia. Tuottoluvuissa on nähtävissä pientä trendinomaista laskua, mitä selittää oman pääoman kasvu, kun samaan aikaan nettotulos on polkenut paikallaan.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 400) sekä osingon maksuilla (-786). Korjaus on yhteensä +1 614 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (17.1.2018) 58,13 55,01 35,93 25,95 36,23 28,77 19,73 21,06
Lkm (000) 914 000 914 000 948 000 984 000 1 002 000 1 019 000 1 040 000 1 089 000
Markkina-arvo (Mrd) 53,13 50,28 34,06 25,53 36,30 29,32 20,52 22,93
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 900 11 550 11 408 11 069 11 811 12 669 12 026 11 763 11 795
Liikevoitto 850 3 800 3 667 3 389 3 584 3 613 3 473 3 464 3 470
Nettotulos 525 2 400 5 471 1 714 1 968 1 927 1 864 1 863 1 854
Marginaali 18,1% 20,8% 48,0% 15,5% 16,7% 15,2% 15,5% 15,8% 15,7%
EPS 0,57 0,00 2,63 5,99 1,81 2,00 1,92 1,83 1,79 1,70
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 983 419 1 020 1 438 961 592 784 783
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 35 320 35 320 34 394 33 601 32 092 31 190 29 939 28 690
Tase yhteensä 37 303 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473
Oma pääoma 16 270 14 706 11 679 11 672 11 152 10 483 9 122 8 455
Vähemmistö 15 15 15 16 24 21 14 13
Korolliset velat 11 809 11 809 11 293 10 703 9 742 9 555 9 832 9 241
Muut vastuut 9 209 9 209 12 427 12 648 12 135 11 723 11 755 11 764
Tase yhteensä 37 303 35 739 35 414 35 039 33 053 31 782 30 723 29 473
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 500 3 472 3 041 3 370 3 343 3 267 2 946 3 491
Investoinnit: Capex -1 600 -2 040 -2 398 -2 562 -2 449 -2 313 -2 341 -2 297
Vapaa rahavirta (FCF) 1 900 1 432 643 808 894 954 605 1 194
Investoinnit: Muut 500 545 600 -330 266 86 64 -290
Investointien jälkeen 2 400 1 977 1 243 478 1 160 1 040 669 904
Rahoitus: Voitonjako -2 500 -2 678 -1 736 -1 490 -1 146 -944 -1 278 -2 015
Rahoitus: Muut 500 499 468 971 63 -288 610 602
Rahavarojen muutos 400 -202 -25 -41 77 -192 1 -509
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,860 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,860 0,780 0,720 0,700 0,630 0,590 0,540 0,450
Osinkotuotto 1,5% 1,4% 2,0% 2,7% 1,7% 2,1% 2,7% 2,1%
Osinko/nettotulos 32,8% 13,0% 39,8% 35,0% 32,8% 32,3% 30,1% 26,4%
Osinko/FCF 41,4% 49,8% 106,2% 85,2% 70,6% 63,0% 92,8% 41,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,6 21,1 18,7 14,7 21,9
PE (3v) 16,6 16,5 18,2 13,3 19,3 15,8 11,7 15,1
PE 22,1 9,2 19,9 13,0 18,8 15,7 11,0 12,4
Oma pääoma/osake 17,82 16,11 12,34 11,88 11,15 10,31 8,78 7,78
P/B 3,26 3,42 2,91 2,18 3,25 2,79 2,25 2,71
ROE 15,5% 41,4% 14,7% 17,2% 17,8% 19,0% 21,2% 21,6%
ROI 13,9% 14,8% 14,9% 16,6% 17,6% 17,8% 18,9% 19,8%
Omavaraisuusaste 43,7% 41,2% 33,0% 33,4% 33,8% 33,1% 29,7% 28,7%
Gearing 60,3% 77,4% 87,8% 79,3% 78,6% 85,3% 99,0% 99,9%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset