Dominion Energy Inc

Viimeksi päivitetty 2.3.2020

Dominion Energy on markkina-arvoltaan (noin 65 miljardia dollaria) USA:n kolmanneksi suurin energian tuottaja ja jakelija. Sillä on noin 26 000 megawatin sähköntuotannon kapasiteetti, 12 000 kilometriä sähkönsiirtolinjoja sekä noin 24 000 kilometrin maakaasuputkisto.

Dominion toimii Yhdysvaltojen itärannikolla 18 osavaltion alueella (mm. Virginia, Pohjois- ja Etelä-Carolina, Pennsylvania, New York, Indiana) sekä länsirannikolla Kalifornian ja Utahin alueella. Yhtiöllä on noin 21 300 työntekijää sekä yli 7,5 miljoonaa asiakasta.

Dominion:n juuret ulottuvat vuoteen 1909, kun Virginia Railway and Power Company perustettiin yhdistämällä Virginia Electric Light and Power Company sekä Electric Company of Virginia. Näiden historia ulottuu aina vuoteen 1795 saakka. 1920-luvulla yrityskauppojen ja fuusioiden jälkeen yrityksestä tuli Virginian Electric and Power Company eli VEPCO. Vuonna 1983 emoyhtiö Dominion Energy (silloisella nimellä Dominion Resources) syntyi ja VEPCO:sta tuli sen tytäryhtiö.

Dominionin toimitusjohtajana toimii Thomas F. Farrell II (s. 1954) ja hän aloitti tehtävässään vuonna 2007. Farrell liittyi Dominionin palvelukseen vuonna 1995. Hän toimii myös Altrian (Yhdysvaltojen markkinoilla toimiva tupakkayhtiö, jonka brändeihin kuuluu mm. Marlboro) hallituksessa.

Dominion Energy listautui New Yorkin pörssiin (NYSE: D) vuonna 1983.

Toimintaympäristö

Sähkönjakelun osalta Dominion:lla ei juurikaan ole kilpailua, mutta toiminta on vahvasti säänneltyä niin liittovaltion, osavaltioiden sekä paikallisten viranomaisten taholta. Sääntely voi näkyä verotuksen, lisenssimaksujen, tuotantomäärien, ympäristö- tai toimintalupien viivästymisenä taikka sakkojen muodossa.

Yhtiön toiminta on sääntelystä huolimatta varsin tasaista, sillä energiayhtiöt ovat suuria investoijia ja näin suuria paikallisia työnantajia. Mikäli sääntely kiristää yhtiöiden kannattavuutta liikaa, niin yhtiöiden ei kannata investoida näille alueille, jolloin myös työpaikkojen määrä vähenee vastaavasti.

Dominion kaavailee tekevänsä uusia investointeja noin 3 miljardilla dollarilla per vuosi. Dominion:n investointiohjelmiin kuuluu mm. sähkön siirtolinjojen siirtämistä maan alle ja aurinkoenergiapuistojen sekä kaasun siirtolinjaston rakentamista jne.

Maakaasun osalta kilpailua on sekä yhdysvaltalaisten että kanadalaisten kaasuyhtiöiden toimesta.

Lauha sää voi vähentää sähkön ja kaasun kysyntää, lisäksi sään ääri-ilmiöt ja muut luonnonmullistukset, kuten hurrikaanit, talvimyrskyt, tulvat, maanjäristykset, yms. voivat aiheuttaa mittavia tuhoja jakeluverkoissa.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus