Dominion Energy: Arvonmääritys

Päivitetty 12.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 12.6.2019: 73,91 USD

Laskennan parametrit

Dominion Energy on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Dominion Energy: Ennusteet).

Q1-raportin omaa pääomaa on oikaistu Q2:lla irronneella osingolla. Lisäksi EPS:iä on oikaistu Q1:llä tehdyllä alaskirjauksella (1 634 M USD).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 575 -680 2 255
EPS 1,986 -0,857 2,843
Oikaistu EPS 4,046
Osinko 3,670 1,835 1,835
Oma pääoma 26 181
Oma pääoma/osake 33,011

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,40x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 4,80%   3,0% +0,4*4,5% + 0,0%
Osakkeita 793 100   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -3,95%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen -0,40%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 93,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu -0,20%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 4,80 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (5,80 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (3,80 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

d-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 2 123 2 020 2 447 1 575 3 082 2 960 2 844 2 731
Muutos % 11,8% -4,9% 21,1% -35,6% 95,7% -4,0% -4,0% -4,0%
EPS 3,44 3,18 3,74 1,99 3,89 3,73 3,59 3,44
PE 22,3 25,5 19,1 37,2 19,0 19,8 20,6 21,5
Osinko 2,800 3,035 3,340 3,670 3,763 3,614 3,472 3,334
Osinkotuotto 3,7% 3,7% 4,7% 5,0% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5%
Oma pääoma 27,29 30,46 33,67 34,02 34,14 34,26 34,38 34,48
P/B 2,81 2,66 2,12 2,17 2,16 2,16 2,15 2,14
ROE 13,9% 11,2% 11,8% 5,9% 11,4% 10,9% 10,4% 10,0%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (73,91 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 4,80 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 575 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 3 082 ja 2 960 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Dominionilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset