Dominion Energy: Arvonmääritys

Päivitetty 2.8.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 2.8.2019: 76,45 USD

Laskennan parametrit

Dominion Energy on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Dominion Energy: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu alkuvuoden aikana tehdyillä alaskirjauksilla (2 296 M USD).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 950 -626 1 576
EPS 1,191 -0,785 1,975
Oikaistu EPS 4,069
Osinko 3,670 1,835 1,835
Oma pääoma 27 697
Oma pääoma/osake 34,717

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,40x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 4,80%   3,0% +0,4*4,5% + 0,0%
Osakkeita 797 800   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -3,73%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,38%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 92,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,17%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 4,80 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (5,80 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (3,80 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

d-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 76,59 81,06 71,46 76,45 76,45 76,45 76,45 76,45
Nettotulos 2 123 2 020 2 447 950 3 125 3 009 2 897 2 789
Muutos % 11,8% -4,9% 21,1% -61,2% 229,0% -3,7% -3,7% -3,7%
EPS 3,44 3,18 3,74 1,19 3,92 3,77 3,63 3,50
PE 22,3 25,5 19,1 64,2 19,5 20,3 21,1 21,9
Osinko 2,800 3,035 3,340 3,670 3,764 3,623 3,488 3,358
Osinkotuotto 3,7% 3,7% 4,7% 4,8% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4%
Oma pääoma 27,29 30,46 33,67 34,86 35,01 35,16 35,30 35,44
P/B 2,81 2,66 2,12 2,19 2,18 2,17 2,17 2,16
ROE 13,9% 11,2% 11,8% 3,5% 11,2% 10,7% 10,3% 9,9%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (76,45 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 4,80 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 950 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 3 125 ja 3 009 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Dominionilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset