Dominion Energy: Arvonmääritys

Päivitetty 4.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 4.11.2019: 83,27 USD

Laskennan parametrit

Dominion Energy on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Dominion Energy: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu alkuvuoden aikana tehdyillä alaskirjauksilla (2 296 M USD).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 260 349 911
EPS 1,550 0,429 1,121
Oikaistu EPS 4,374
Osinko 3,670 2,753 0,918
Oma pääoma 29 286
Oma pääoma/osake 36,022

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 2,2 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 0,7x sekä oman pääoman riskilisänä 5,55 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,10%   2,2% +0,7*5,55% + 0,0%
Osakkeita 813 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 0,33%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,11%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 86,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,27%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,10 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,10 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,10 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

d-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 76,59 81,06 71,46 83,27 83,27 83,27 83,27 83,27
Nettotulos 2 123 2 020 2 447 1 260 3 568 3 580 3 591 3 603
Muutos % 11,8% -4,9% 21,1% -48,5% 183,2% 0,3% 0,3% 0,3%
EPS 3,44 3,18 3,74 1,55 4,39 4,40 4,42 4,43
PE 22,3 25,5 19,1 53,7 19,0 18,9 18,9 18,8
Osinko 2,800 3,035 3,340 3,670 3,762 3,774 3,786 3,799
Osinkotuotto 3,7% 3,7% 4,7% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6%
Oma pääoma 27,29 30,46 33,67 36,23 36,85 37,48 38,11 38,74
P/B 2,81 2,66 2,12 2,30 2,26 2,22 2,18 2,15
ROE 13,9% 11,2% 11,8% 4,4% 12,0% 11,8% 11,7% 11,5%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (83,27 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,10 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 260 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 3 568 ja 3 580 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tai vaakasuoraan liikkuva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole kovin suuria positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Dominionilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset