Dominion Energy: Ennusteet

Päivitetty 4.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

d-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

 • Q4/2019: 1,10 – 1,25 USD (Q4/2018: 0,89 USD)
 • 2019: 4,15 – 4,30 USD (2018: 4,05 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut vuositasolla noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Q1-Q3/2019 aikana näitä oikaisuja on tullut yhtiön laskelmien mukaan 2,66 dollaria, eli kun Q1-Q3:n raportoitu EPS oli 0,39 dollaria, niin oikaistu EPS oli 3,05 dollaria.

Lisäksi on hyvä huomata, että vuoden 2019 osakemäärä on selvässä nousussa SCANA:n fuusion myötä. Q4/2018 lopussa osakkeita oli noin 655 miljoonaa, kun nyt Q3/2019 lopussa osakkeita on 813 miljoonaa kappaletta.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Dominion Energy:llä on neljä segmenttiä

 • Power Delivery: Segmentti toimii Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa sähkönsiirron ja -jakelun alalla, ja sillä on noin 2,6 miljoonaa asiakasta.
 • Power Generation: Segmentti tuottaa sähköä noin 26 400 MW vuodessa, ja sillä on noin 1,2 miljoonaa asiakasta 12 osavaltion alueella.
 • Gas Infrastructure: Segmentti on yksi USA:n suurimpia maakaasun jakelijoita (noin 20 000 kilometrin siirtoputkisto), ja sillä on noin 1,3 miljoonaa asiakasta.
 • Southeast Energy Group: SCANA:n fuusion myötä tammikuussa 2019 luotu uusi segmentti

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen nettotuloksen. Dominion Energy: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Southeast Energy Group -segmentistä ei ole vertailutietoja käytössä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Power delivery 2 425 564 678 585 598 2 212 525 596 528 563
Muutos (%) 9,6% 7,4% 13,8% 10,8% 6,2% 0,3% -3,1% 2,8% -0,4% 1,6%
Power generation 6 725 1 534 1 848 1 598 1 745 7 107 1 591 2 021 1 635 1 860
Muutos (%) -5,4% -3,6% -8,6% -2,3% -6,2% 6,5% 0,4% 4,7% 8,5% 12,5%
Gas Infrastructure 4 250 1 208 788 881 1 373 4 227 1 255 836 914 1 222
Muutos (%) 0,5% -3,7% -5,7% -3,6% 12,4% 49,3% 42,1% 82,1% 55,2% 35,6%
Southeast Energy Group 4 300 1 230 973 915 1 182
Muutos (%)
Muut -1 100 -33 -18 -9 -1 040 -180 -10 -2 11 -179
YHTEENSÄ 16 600 4 503 4 269 3 970 3 858 13 366 3 361 3 451 3 088 3 466
Muutos (%) 24,2% 34,0% 23,7% 28,6% 11,3% 6,2% 4,7% 8,6% 9,8% 2,4%

Power Delivery -segmentin Q1-Q3/2019 liikevaihto on kasvanut noin 10,3 prosenttia, missä liikevaihtoa on tukenut yhtiön sähkön siirtohintojen korotukset, jotka liittyvät eräisiin investointeihin. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös Q4:lla, mutta tein ennusteen hieman varovaisempaan kasvuun (+7,4 %). Näin sain noin 2,40 – 2,45 miljardin dollarin liikevaihtoennusteen vuodelle 2019 eli liikevaihto kasvaisi selvästi vuodesta 2018.

Power Generation -segmentin Q1-Q3:n liikevaihto laski 5,9 prosenttia, missä Q1:n liikevaihtoa painoi epätavallisen lauha talvikausi. Arvioin tässä, että liikevaihdon lasku jatkuu myös Q4:lla niin, että koko vuoden liikevaihto olisi noin 6,7 – 6,5 miljardia dollaria.

Gas Infrastrucutre -segmentin Q1:n vahva liikevaihdon kasvu (+12,4 %) selittyi vielä Cave Point -tuotantolaitoksen tuomalla lisällä. Q2:lla liikevaihto kääntyikin sitten 3,6 prosentin laskuun, joka jyrkkeni hieman Q3:lla (-5,7 %). Tein koko vuoden 2019 ennusteen noin 4,2 – 4,3 miljardiin dollariin eli liikevaihto jäisi hyvän Q1:n ansiosta vertailukauden tasolle.

Southeast Energy Group (SCANA) -segmentin liikevaihtoennusteissa käytin vuoden 2018 lukuja pohjalla laskien niitä hieman. Dominion on antamassa SCANA:na asiakkaille alennuksia fuusiosta johtuen, joka painanee liikevaihtoa.

Koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on noin 16 – 17 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (operating EPS) olisi

 • Q4/2019: 1,10 – 1,25 USD (Q4/2018: 0,89 USD)
 • 2019: 4,15 – 4,30 USD (2018: 4,05 USD)

Q1:n tulosta painoi -1,6 miljardin dollarin alaskirjaukset yms. kertaerät. Q2:lla vastaavia kirjauksia tuli -656 miljoonaa dollaria. Eli alkuvuoden alaskirjaukset ovat yhteensä -2,1 miljardia dollaria eli noin 2,66 dollaria per osake huomioiden vero-oikaisut. Arvuuttelun varaan jääkin se, paljonko vastaavia kirjauksia tulee vielä Q4:lle?

Q4 tulosennusteeksi sain 992 miljoonaa dollaria (1,12 USD) ja koko vuoden 2019 ennusteeksi 1 260 miljoonaa dollaria (1,55 USD). Jos koko vuoden tulokseen lisää em. 2,66 dollarin oikaisun, niin oikaistu EPS olisi noin 4,10 dollaria. Eli varsin lähellä yhtiön ennustehaarukkaa. Osakemäärien raju muutos vuoden aikana on pitänyt keskimääräistä osakemäärää noin 803 miljoonassa osakkeessa. Sen sijaan Q3:n osakemäärä oli 813 miljoonaa, joten tästä syystä EPS-lukujen yhteenlasku ei ihan täsmää.

Kuten edellä jo totesin, niin Dominion Energy raportoi suoraan segmenttien nettotulokset. Olen näistä laskenut segmentti-kohtaiset luvut yhteen (1. YHTEENSÄ -rivi) ja laskenut tälle marginaalin. Lopuksi olen huomioinut Muut-erät, jonka perusteella olen saanut lopullisen nettotulosennusteen.

Oheisessa taulukossa on esitettynä nettotuloksen luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
NETTOTULOS
Power delivery 635 139 185 156 155 587 123 163 145 156
Muutos (%) 8,2% 13,0% 13,5% 7,6% -0,6% 10,5% -12,8% 18,1% 14,2% 24,8%
Power generation 1 350 302 490 250 308 1 254 216 414 276 348
Muutos (%) 7,7% 39,8% 18,4% -9,4% -11,5% 6,2% -30,5% 12,2% 15,0% 33,3%
Gas Infrastructure 1 200 362 232 247 359 1 214 374 264 249 327
Muutos (%) -1,2% -3,2% -12,1% -0,8% 9,8% 35,2% 31,2% 41,2% 52,8% 24,3%
Southeast Energy Group 550 189 147 82 132
Muutos (%)
YHTEENSÄ 3 735 992 1 054 735 954 3 055 713 841 670 831
Muutos (%) 22,3% 39,1% 25,3% 9,7% 14,8% 17,0% -3,3% 21,2% 26,4% 28,0%
Marginaali 22,5% 22,0% 24,7% 18,5% 24,7% 22,9% 21,2% 24,4% 21,7% 24,0%
Muut -2 475 -81 -79 -681 -1 634 -608 -72 13 -221 -328
YHTEENSÄ 1 260 911 975 54 -680 2 447 641 854 449 503

Power Delivery -segmentin tuloskunto on parantunut heikon Q1:n jälkeen. Tein Q4:n ennusteen Q3:n kasvuvauhdilla (noin +13 %), mikä nostaisi koko vuoden tulosennusteen 635 miljoonaan dollariin.

Power Generation -segmentin H1 tulos laski (-10,6%) selvästi, mihin vaikutti osaltaan hankalat sääolosuhteet. Toisaalta Q3:n tulos nousi lähes 20 prosenttia. Tein Q4:n ennusteen rohkeaan noin 40 prosentin kasvuun, mutta tässä on hyvä muistaa se, että vertailukauden Q4:n tulosta rasitti erään tehtaan pitkittynyt seisokki.

Gas Infrastructure -segmentin vuoden 2018 tulos parani 35 prosenttia, missä Cove Pointin tuotannon aloitus paransi tulosta. Q1/2019 tulos parani tämän johdosta vielä 10 prosenttia, mutta sen jälkeen tuloskehitys on ollut laskevaa. Tein Q4:n ennusteen hieman vertailukautta pienemmäksi niin, että koko vuoden tulos olisi noin 1,15 – 1,25 miljardia dollaria.

Southeast Energy Group -segmentin tuloksen arvioin olevan noin 525 – 575 miljoonaa dollaria.

Segmenttien tuottama tulosennusteeni on siten 3 735 miljoonaa dollaria. Kun tästä vähennetään muut-erä, niin sain vuoden 2019 nettotulosennusteeksi noin 1 000 – 1 400 miljoonaa dollaria. Tämä on linjassa aiemmin osakemäärällä ja oikaistulla EPS:llä saadun luvun kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Uusien investointien aloitusaikaa on siirretty tulevaisuuteen (arviolta 2020/2021 taite). Millaisen lisän nämä tuovat liikevaihtoon ja tulokseen tulevina vuosina?
 • Miten SCANA:n fuusio muuttaa Dominionin tuloksentekokykyä? Saako yhtiö odottamiaan hyötyjä irti fuusiosta?
 • Ilmaston lämpeneminen tuonee lisää ja voimakkaampia hurrikaaneja sekä talvimyrskyjä Dominionin toiminta-aluille. Millainen vaikutus tällä on esimerkiksi sähköverkkojen korjauskustannuksiin
 • Yhtiön toiminta on sääntelynalaista, joten pystyykö yhtiö neuvottelemaan viranomaisten kanssa investointeja sekä osinkoja tukevia tariffeja?

Tein ennusteet ilman investointien tuomaa lisää.

Tein liikevaihtoennusteet ajatuksesta, että aiempien vuosien kasvuvauhti hieman laskee ja olisi noin 2,4 – 4,4 prosenttia. Segmentin tuloksista lasketun tulosmarginaalin arvioin olevan 22,0 – 22,5 prosenttia eli kannattavuus paranisi hieman vuodesta 2019.

Muut-erän arviointi on haastavaa ja käytin siinä noin -500…-550 miljoonan dollarin lukemaa.

Liikevaihto ja nettotulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 17 750 17 000 4 550 4 400 4 050 4 000
Muutos (%) 4,4% 2,4% 1,0% 3,1% 2,0% 3,7%
Nettotulos
– Power delivery 685 665 150 180 165 170
– Power generation 1 350 1 325 310 420 275 320
– Gas Infrastructure 1 350 1 275 400 275 250 350
– Southeast Energy Group 515 500 150 100 100 150
YHTEENSÄ 3 900 3 765 1 010 975 790 990
Muutos (%) 3,6% 0,8% 1,8% -7,5% 7,5% 3,8%
Marginaali 22,0% 22,1% 22,2% 22,2% 19,5% 24,8%
– Muut -525 -515 -125 -130 -130 -130
YHTEENSÄ 3 375 3 250 885 845 660 860

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus