Dominion Energy: Ennusteet

Päivitetty 2.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

d-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

 • Q3/2019: 1,00 – 1,20 USD (Q3/2018: 1,15 USD)
 • 2019: 4,05 – 4,40 USD (2018: 4,05 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut vuositasolla noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Alkuvuoden 2019 aikana näitä oikaisuja on tullut yhtiön laskelmien mukaan +2,65 dollaria, eli kun raportoitu EPS oli -2,90 dollaria, niin oikaistu EPS oli -0,25 dollaria.

Lisäksi on hyvä huomata, että vuoden 2019 osakemäärä on selvässä nousussa SCANA:n fuusion myötä (+22 %).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Dominion Energy:llä on neljä segmenttiä

 • Power Delivery: Segmentti toimii Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa sähkönsiirron ja -jakelun alalla, ja sillä on noin 2,6 miljoonaa asiakasta.
 • Power Generation: Segmentti tuottaa sähköä noin 26 400 MW vuodessa, ja sillä on noin 1,2 miljoonaa asiakasta 12 osavaltion alueella.
 • Gas Infrastructure: Segmentti on yksi USA:n suurimpia maakaasun jakelijoita (noin 20 000 kilometrin siirtoputkisto), ja sillä on noin 1,3 miljoonaa asiakasta.
 • Southeast Energy Group: SCANA:n fuusion myötä tammikuussa 2019 luotu uusi segmentti

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen nettotuloksen. Dominion Energy: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Southeast Energy Group -segmentistä ei ole vertailutietoja käytössä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Power delivery 2 375 552 640 585 598 2 212 525 596 528 563
Muutos (%) 7,4% 5,1% 7,4% 10,8% 6,2% 0,3% -3,1% 2,8% -0,4% 1,6%
Power generation 6 925 1 582 2 000 1 598 1 745 7 107 1 591 2 021 1 635 1 860
Muutos (%) -2,6% -0,6% -1,0% -2,3% -6,2% 6,5% 0,4% 4,7% 8,5% 12,5%
Gas Infrastructure 4 303 1 224 825 881 1 373 4 227 1 255 836 914 1 222
Muutos (%) 1,8% -2,5% -1,3% -3,6% 12,4% 49,3% 42,1% 82,1% 55,2% 35,6%
Southeast Energy Group 4 150 1 118 935 915 1 182
Muutos (%)
Muut -1 153 -54 -50 -9 -1 040 -180 -10 -2 11 -179
YHTEENSÄ 16 600 4 422 4 350 3 970 3 858 13 366 3 361 3 451 3 088 3 466
Muutos (%) 24,2% 31,6% 26,1% 28,6% 11,3% 6,2% 4,7% 8,6% 9,8% 2,4%

Power Delivery -segmentin alkuvuoden 2019 liikevaihto on kasvanut noin +8,4 prosenttia, missä liikevaihtoa on tukenut yhtiön sähkön siirtohintojen korotukset, jotka liittyvät eräisiin investointeihin. Liikevaihtoarviossa olen lähtenyt liikkeelle kaavamaisista noin 550 – 650 miljoonan dollarin kvartaaliluvuista. Tästä sain noin 2,35 – 2,40 miljardin liikevaihtoennusteen vuodelle 2019 eli liikevaihto kasvaisi selvästi vuodesta 2018.

Power Generation -segmentin H1:n liikevaihto laski -4,3 prosenttia, missä Q1:n liikevaihtoa painoi epätavallisen lauha talvikausi. Tein loppuvuoden 2019 ennusteet suurin piirtein viime vuoden lukemiin.

Gas Infrastrucutre -segmentin Q1:n vahva liikevaihdon kasvu (+12,4 %) selittyi vielä Cave Point -tuotantolaitoksen tuomalla lisällä. Q2:lla liikevaihto kääntyikin sitten -2,3 prosentin laskuun. Tein loppuvuoden ennusteet noin -2 prosentin laskuun.

Southeast Energy Group (SCANA) -segmentin liikevaihtoennusteissa käytin vuoden 2018 lukuja pohjalla laskien niitä hieman. Dominion on antamassa SCANA:na asiakkaille alennuksia fuusiosta johtuen, joka painanee liikevaihtoa.

Koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on noin 16 – 17 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (operating EPS) olisi

 • Q3/2019: 1,00 – 1,20 USD (Q3/2018: 1,156 USD)
 • 2019: 4,05 – 4,40 USD (2018: 4,05 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut vuositasolla noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Nyt SCANA:n fuusio tuo tähän kaavamaiseen sääntöön epävarmuutta.

Q1:n tulosta painoi -1,6 miljardin dollarin alaskirjaukset yms. kertaerät. Q2:lla vastaavia kirjauksia tuli -656 miljoonaa dollaria. Eli alkuvuoden alaskirjaukset ovat yhteensä -2,3 miljardia dollaria eli noin 2,65 dollaria per osake huomioiden vero-oikaisut. Arvuuttelun varaan jääkin se, paljonko vastaavia kirjauksia tulee vielä loppuvuodelle.

Q3 tulosennusteeksi sain 750 miljoonaa dollaria (0,94 USD) ja koko vuoden 2019 ennusteeksi 950 miljoonaa dollaria (1,19 USD). Jos koko vuoden tulokseen lisää em. 2,65 dollarin oikaisun ja arvioi, että loppuvuoden aikana oikaisuja tulee karkeasti laskien 0,20 dollaria, niin oikaistu EPS olisi noin 4,04 dollaria. Eli varsin lähellä yhtiön ennustehaarukkaa.

Kuten edellä jo totesin, niin Dominion Energy raportoi suoraan segmenttien nettotulokset. Olen näistä laskenut segmentti-kohtaiset luvut yhteen (1. YHTEENSÄ -rivi) ja laskenut tälle marginaalin. Lopuksi olen huomioinut Muut-erät, jonka perusteella olen saanut lopullisen nettotulosennusteen.

Oheisessa taulukossa on esitettynä nettotuloksen luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
NETTOTULOS
Power delivery 625 134 180 156 155 587 123 163 145 156
Muutos (%) 6,5% 8,9% 10,4% 7,6% -0,6% 10,5% -12,8% 18,1% 14,2% 24,8%
Power generation 1 250 282 410 250 308 1 254 216 414 276 348
Muutos (%) -0,3% 30,6% -1,0% -9,4% -11,5% 6,2% -30,5% 12,2% 15,0% 33,3%
Gas Infrastructure 1 285 404 275 247 359 1 214 374 264 249 327
Muutos (%) 5,8% 8,0% 4,2% -0,8% 9,8% 35,2% 31,2% 41,2% 52,8% 24,3%
Southeast Energy Group 465 151 100 82 132
Muutos (%)
YHTEENSÄ 3 625 971 965 735 954 3 055 713 841 670 831
Muutos (%) 18,7% 36,2% 14,7% 9,7% 14,8% 17,0% -3,3% 21,2% 26,4% 28,0%
Marginaali 21,8% 22,0% 22,2% 18,5% 24,7% 22,9% 21,2% 24,4% 21,7% 24,0%
Muut -2 675 -145 -215 -681 -1 634 -608 -72 13 -221 -328
YHTEENSÄ 950 826 750 54 -680 2 447 641 854 449 503

Power Delivery -segmentin Q1:n tulos oli vertailukauden tasolla. Sääolosuhteet painoivat tulosta, mutta toisaalta yhtiön toiminnan kulut laskivat pitäen tuloskunnon ennallaan. Q2:lla tuloskunto parani liikevaihdon vetämänä noin +7,6 prosenttia. Yhtiö arvioi, että segmentin vuoden 2019 oikaistu EBIT nousisi hieman (+60…+120 M USD). Tein vuoden 2019 tulosennusteen tältä pohjalta noin 625 miljoonaan dollariin eli kasvua tulisi +38 miljoonaa dollaria viime vuoteen nähden.

Power Generation -segmentin H1 tulos laski (-10,6%) selvästi, mihin vaikutti osaltaan hankalat sääolosuhteet. Yhtiö arvioi, että segmentin vuoden 2019 oikaistu EBIT olisi viime vuoden tasolla ja vaihteluväli olisi +/- 3 prosenttia. Koska Q4:n tulosta rasitti erään tehtaan pitkittynyt seisokki ja mikäli nyt yhtiö pystyy normaaliin tulokseen, niin se kumoaisi alkuvuoden tuloslaskun.

Gas Infrastructure -segmentin vuoden 2018 tulos parani +35 prosenttia, missä Cove Pointin tuotannon aloitus paransi tulosta. Q1/2019 tulos parani tämän johdosta vielä +10 prosenttia, mutta Q2:n tulos laski hieman vertailukaudesta. Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 segmentin oikaistu EBIT nousisi +10…+15 prosenttia. Tein tulosennusteen näistä lähtökohdista niin, että segmentin nettotulos kasvaisi yli +5 prosenttia.

Southeast Energy Group -segmentin tuloksen arvioin olevan noin 450 – 475 miljoonaa dollaria. Yhtiön oikaistu EBIT -ennuste on 900 – 955 miljoonaa dollaria, joten laskin tästä karkeasti 50 prosenttia menevän muihin kuluihin.

Segmenttien tuottama tulosennusteeni on siten 3 660 miljoonaa dollaria. Kun tästä vähennetään muut-erä, niin sain vuoden 2019 nettotulosennusteeksi noin 750 – 1 000 miljoonaa dollaria. Tämä on linjassa aiemmin osakemäärällä ja oikaistulla EPS:llä saadun luvun kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Uusien investointien aloitusaikaa on siirretty tulevaisuuteen (arviolta 2020/2021 taite). Millaisen lisän nämä tuovat liikevaihtoon ja tulokseen tulevina vuosina?
 • Miten SCANA:n fuusio muuttaa Dominionin tuloksentekokykyä? Saako yhtiö odottamiaan hyötyjä irti fuusiosta?
 • Ilmaston lämpeneminen tuonee lisää ja voimakkaampia hurrikaaneja sekä talvimyrskyjä Dominionin toiminta-aluille. Millainen vaikutus tällä on esimerkiksi sähköverkkojen korjauskustannuksiin
 • Yhtiön toiminta on sääntelynalaista, joten pystyykö yhtiö neuvottelemaan viranomaisten kanssa investointeja sekä osinkoja tukevia tariffeja?

Tein ennusteet ilman investointien tuomaa lisää.

Dominionin liikevaihto on kasvanut noin 6 – 7 prosentin tahdilla parina viime vuotena. Hyvää kehitystä on tukenut hankittu Questar sekä Q2:lla käyttöön otettu Cove Point -yksikkö.

Tein liikevaihtoennusteet ajatuksesta, että kasvuvauhti hieman laskee ja olisi noin 2,4 – 4,4 prosenttia. Vuoden 2020 korkeampaa kasvulukua selittää SCANA-fuusio ja se, että yhtiö on lupaillut alkuun asiakasalennuksia. Arvioin näiden vaikutuksen vähenevän vuonna 2021, joten tästä syystä liikevaihto kasvaisi hieman reippaammin.

Segmenttin tuloksista lasketun tulosmarginaalin arvioin olevan 22,0 – 22,5 prosenttia eli kannattavuus paranisi hieman vuodesta 2019.

Muut-erän arviointi on haastavaa ja käytin siinä noin -500…-550 miljoonan dollarin lukemaa.

Liikevaihto ja nettotulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 17 750 17 000 4 500 4 450 4 050 4 000
Muutos (%) 4,4% 2,4% 1,8% 2,3% 2,0% 3,7%
Nettotulos
– Power delivery 675 650 165 170 155 160
– Power generation 1 335 1 315 300 420 275 320
– Gas Infrastructure 1 400 1 350 425 300 275 350
– Southeast Energy Group 515 500 150 100 100 150
YHTEENSÄ 3 925 3 815 1 040 990 805 980
Muutos (%) 2,9% 5,2% 7,1% 2,6% 9,5% 2,7%
Marginaali 22,1% 22,4% 23,1% 22,2% 19,9% 24,5%
– Muut -525 -515 -125 -130 -130 -130
YHTEENSÄ 3 400 3 300 915 860 675 850

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset