Dominion Energy sijoituskohteena

Päivitetty 4.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Dominion Energy on markkina-arvoltaan USA:n kolmanneksi suurin energian tuottaja ja jakelija. Sillä on noin 26 400 megawatin sähköntuotannon kapasiteetti, 12 000 kilometriä sähkönsiirtolinjoja sekä noin 24 000 kilometrin maakaasuputkisto… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e DOMINION ENERGY Ennuste
Osake (4.11.2019) 83,27 Osinko 12 kk 3,738
Markkina-arvo (Mrd) 67,7 Osinkotuotto 4,5%
Liikevaihto (M) 16 600 (+24,2%) Osinko/EPS 108% 4v ka
Nettotulos (M) 1 260 (-48,5%) Osinko/FCF -393% 4v ka
EPS 1,55 Omav.aste 29%
PE 53,7 Gearing 135%
EV/EBIT 42,5 ROE 4,8%
PB 2,25 ROI 4,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

DOMINION ENERGY4.11.2019 | 83,27 USD
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 14/30. Heikolla tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominionin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi, joka voi jossain vaiheessa alkaa uhkaamaan osingonmaksukykyä. Osinko on tästäkin huolimatta kehittynyt hyvin eli osinko on vuosittain noussut noin 8,4…10,0 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana.

Osakkeen hintataso on PE-luvulla (54x) mitattuna noussut kalliiksi. Vuoden 2019 tulosta painaa kertaluontoiset erät, joten yhtiön ennustettuun oikaistuun tulokseen (EPS: 4,15 – 4,30 USD) nähden PE olisi 19,4x – 20,1x. Tämäkin kertoo hienokseltaan koholleen hinnoitellusta osakkeesta.

Osinkosijoittajalle noin 4,5 prosentin osinkotuotto on houkutteleva, mutta hyvän osinkokehityksen jatkuminen edellyttää vastaavasti hyvää tuloksentekokyvyn paranemista ilman ikäviä yllätyksiä.

Yhtiön osakemäärä on noussut merkittävästi vuoden 2019 aikana. Vuoden 2018 lopussa osakkeita oli noin 655 miljoonaa, kun nyt Q3/2019 lopussa niitä oli 813 miljoonaa kappaletta.

Lisäksi yhtiö laski liikkeelle 1,6 miljardin dollarin ”2019 Series A Corporate Unit” -paperin (NYSE: DCUE). Itselle sen luonne jäi epäselväksi eli se on joko vaihtovelkakirjalaina taikka etuoikeutettu osake (”preferred stock”) tai jotain siltä väliltä… Joka tapauksessa paperilla on oikeus osakemuuntoon, jonka sääntöihin sijoittajan tulee tutustua tarkemmin. Tämän muunnon hinta on yli osakkeen nykyisen hinnan, joten tällä hetkellä muuntoarvoa ei ole. Tästä syystä se ei vielä laimenna nykyistä osakemäärää.

Yhtiö saattaa tehdä lisää osakeanteja, jotka laimentavat nykyisten omistajien osuuksia tulevista tuotoista, elleivät he osallistu osakeanteihin. Näin sijoittajan ja yrityksen välinen rahavirta menee väärään suuntaan sijoittajan kannalta. Vuosien 2016 – 2018 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 6,0 miljardia dollaria ja maksoi samaan aikaan noin 5,9 miljardia dollaria osinkoja.

Tilikausi 2019

Dominion Energy:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 4 269 3 451 23,7% 12 097 10 005 20,9%
Nettotulos 975 854 14,2% 349 1 806 -81 %
EPS (USD) 1,17 1,30 0,39 2,77

Q3:n liikevaihto kasvoi lähes 25 prosenttia, mitä tuki SCANA-fuusion tuoma lisä liikevaihtoon. Ilman SCANA:a liikevaihto olisi laskenut noin 4,5 prosenttia vertailukaudesta.

Raportoitu nettotulos nousi 14 prosenttia myöskin SCANA:n vaikutuksesta. Lisäksi kasvua tuki yhtiön saamat verohyödyt investoinneista uusiutuviin energiamuotoihin sekä lämpimän ilman vaatiman viilennystarpeen lisääntymisestä.

Q1-Q3/2019 tuloksen noin 80 prosentin laskua selittää SCANA-fuusioon liittyvät alaskirjaukset, joita on tänä vuonna tehty noin 2,3 miljardin dollarin edestä.

Kuten edellisessä Yhteenveto-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiön osakemäärä on selvässä nousussa. Lisäksi yhtiö laski liikkeelle NYSE:DCUE -paperin (vaihtovelkakirja tai etuoikeutettu osake tai tms), mikä sisältää oikeuden osakkeen ostoon 06/2022. Sillä voi olla laimentava vaikutus, mikä osakkeen hinta nousee markkinoilla yli paperin sääntöihin perustuvan merkintähinnan.

Q4:n osinko on 0,9175 dollaria ja se irtoaa 5.12. ja se maksetaan 20.12.2019.

Näkymät 2019

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

  • Q4/2019: 1,10 – 1,25 USD (Q4/2018: 0,89 USD)
  • 2019: 4,15 – 4,30 USD (2018: 4,05 USD)

Q1-Q3/2019 aikana erilaisia oikaisuja on tullut yhtiön laskelmien mukaan 2,66 dollaria. Näin raportoitu EPS voisi liikkua jossain 1,50 – 1,65 dollarin tietämillä – sillä oletuksella, ettei lisää alaskirjauksia tule loppuvuoden aikana.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 4 503 3 361 34,0% 16 600 13 366 24,2%
Nettotulos 911 641 42,1% 1 260 2 447 -48,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 3,738 3,588

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Dominion Energy: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys (Dominion Energy)

Dominion antaa tulosohjeistuksena Operating EPS, joka on liikevoitto (EBIT), johon on tehty Dominionin itsensä määrittelemiä korjauksia. Kyse ei siis ole virallisesta tilinpäätöstiedosta, joten sijoittajan tulee huomioida tämä ohjeistusta tulkitessaan.

Tilikausi 2016

TOTEUTUMA: 3,80 (osakkeita 617 M kappaletta)

Tilikausi 2017

02/2017: 3,40 – 3,90
05/2017: 3,40 – 3,90
08/2017: 3,40 – 3,90
11/2017: 3,40 – 3,90
TOTEUTUMA: 3,60 (osakkeita 636 M kappaletta)

Tilikausi 2018

01/2018: 3,80 – 4,25
04/2018: 3,80 – 4,25
07/2018: 3,80 – 4,25
11/2018: 3,95 – 4,10
TOTEUTUMA: 4,05 (osakkeita 655 M kappaletta)

Tilikausi 2019 (osakemäärä nousee 808 M kappaleeseen SCANA-fuusion myötä)

01/2019: 4,05 – 4,40
05/2019: 4,05 – 4,40
07/2019: 4,05 – 4,40
10/2019: 4,15 – 4,30

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +979 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 020 miljoonaa dollaria.

Dominionin tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi vuodesta 2017 noin 780 miljoonaa dollaria, missä tuotantoon siirtynyt Cove Point kaasulaitos toi selvän lisän. Vero-oikaistu tulos nousi selvästi samasta syystä.

d-tuloslaskelma-q32019

Yhtiö itse esittää ns. ”nettoliikevaihdon”, missä on huomioitu energian välitystoiminnan osto- ja myyntihinnat. Tämä nettoliikevaihto on ollut 9785 / 9578 / 8846 / 8077 miljoonaa dollaria vuosina 2018 / 2017 / 2016 / 2015 vastaavasti. Tässä kehitys on ollut hyvää ja trendi on nouseva.

Ennusteet-sivulla arvioin tilikauden 2019 nettotuloksen olevan noin 1 000 – 1 400 miljoonaa dollaria, mikä on yhtenevä yhtiön oman ennustehaarukan kanssa, kun yhtiön esittämät oikaisut huomioidaan.

Osakkeen hintataso on PE-luvulla (54x) mitattuna noussut kalliiksi. Vuoden 2019 tulosta painaa kertaluontoiset erät, joten yhtiön ennustettuun oikaistuun tulokseen (EPS: 4,15 – 4,30 USD) nähden PE olisi 19,4 – 20,1. Tämäkin kertoo koholleen hinnoitellusta osakkeesta.

Lisäksi yhtiöllä on haasteita Atlantic Coast Pipeline projektin kanssa, jonka johdosta sen kustannusarvio on noussut jo 1,0 miljardilla dollarilla.

d-roe-roi-q32019

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 10 – 15 prosentin tasolla viimeisten vuosien aikana, jota voitaneen pitää varsin kelpo tasona. Toisaalta yhtiön velkavipu auttaa nostamaan ROE:ta, joten tällä velkaisuudella ROE:n voisi odottaa oleva hieman korkeammalla tasolla.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen tasainen kasvu vuoden 2018 noin 35,2 miljardiin dollariin vuoden 2013 noin 22,8 miljardista. Vuoden 2019 alussa toteutunut SCANA-fuusio nosti velkaisuutta niin, että velkaa on nyt 41,3 miljardia dollaria.

Kasvava velka ei kuitenkaan ole muuttanut omavaraisuusastetta, vaan se on pysynyt noin 25 – 30 prosentin välimaastossa. Nettovelkaisuusaste eli gearing on noin 125 – 175 prosenttia. Eli Dominionia voi pitää varsin velkaisena yhtiönä.

d-velkaisuus-q32019

Yhtiö suunnittelee tekevänsä noin 10 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2018 – 2020 välisenä aikana, joten on todennäköistä, että Dominion:n kohdalla nähdään lisää rahoitusratkaisuja eli osakeanteja ja lisää velkaa. Vuosien 2016 – 2018 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 6,0 miljardia dollaria, mikä näkyy myös osakemäärän trendinomaisena kasvuna. SCANA:n hankinnan myötä osakemäärä hyppäsi Q3/2019 lopun 813 miljoonaan kappaleeseen (2018: 654,9 M kpl).

Rahavirta

Dominionin liiketoiminnan rahavirta on hyvässä nousutrendissä. Vuosien 2011 – 2014 noin 3,5 miljardin dollarin rahavirta on Questar-kaupan jälkeen noussut noin 4,5 miljardin dollarin tasolle. Vuoden 2019 ennuste 6,0 miljardia dollaria perustuu yhtiön antamaan arvioon siitä, miten SCANA vaikuttaa rahavirtoihin.

Tämä rahavirran kuvaaja yhdessä nettotuloksen kasvun kanssa luovat tiettyä varmuutta siitä, että yhtiö tekee oikeita asioita, vaikka velkaisuus alkaa olemaan korkealla tasolla.

d-rahavirta-q32019

Capex-investointeihin kuluu rahaa valtavia määriä. Viime vuosien aikana niiden tarve on noussut noin 3,5 miljardista noin 6 miljardiin dollariin. Vuosien 2012 – 2018 aikana kaikkien investointien (capex ja muut) nettorahavirta on ollut yhteensä 38,0 miljardia dollaria. Ja tähän on tulossa vuosien 2018 – 2020 aikana noin 10 miljardia lisää. Eli vuosikymmenen aikana yhtiö käyttää yhteensä noin 50 miljardia dollaria ylläpito- ja kasvuinvestointeihin. Ja vertailun vuoksi: yhtiön markkina-arvo pörssissä on noin 60 miljardia dollaria.

Valtavista capex-investoinneista johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat olleet raskaasti negatiivisia. Yhdessä maksettujen osinkojen kanssa, yhtiön velkataakka on kasvanut roimasti vuoden 2011 noin 19 miljardista nykyiseen noin 41,3 miljardiin dollariin.

Osinko

Dominion on maksanut osinkoa vuodesta 1983 alkaen, ja vuodesta 2003 osinko on noussut joka vuosi. Viimeisen 10 vuoden aikana keskimääräinen osingon nousu on ollut 7,8 prosenttia vuodessa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut varsin korkealla tasolla (yli 80 % nettotuloksesta) jo pitkän aikaa.

d-osinko-q32019

Dominion arvioi, että se nostaa osinkoaan 6…10 prosenttia vuonna 2020. Tämä on kova tavoite. Toisaalta, jos investointitarve laskee noin 4 miljardiin dollariin per vuosi ja liiketoiminnan rahavirta jatkaa nousuaan, niin vapaat rahavirrat kääntyvät oletettavasti positiivisiksi lähitulevaisuudessa. Tämä antaa tukea osinkojen nostoille.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Dominion Energy: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 0,9175 11/2018 0,8350 11/2017 0,7700
3/2020 (e) 0,9400 3/2019 0,9175 3/2018 0,8350
5/2020 (e) 0,9400 5/2019 0,9175 5/2018 0,8350
9/2020 (e) 0,9400 9/2019 0,9175 9/2018 0,8350
YHTEENSÄ 3,7375 3,5875 3,2750
+4,2% +9,5% +10,5%

Q4 osinko on 0,9175 dollaria, ja se irtoaa 5.12.2019 ja maksetaan 20.12.2019. Q1:n osinko julkistetaan arviolta tammikuun 22 – 27 päivä. Arvioin osingon nousevan 0,94 dollariin.

Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 3,738 dollaria mikä antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 83,27 USD).

Taulukko

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+911) sekä osingonmaksuilla (-746). Oikaisu on yhteensä +165 miljoonaa dollaria ja oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +979 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 020 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (4.11.2019) 83,27 71,46 81,06 76,59 67,64 76,90 64,69 51,80
Lkm (000) 813 000 654 900 636 000 617 100 593 700 584 500 579 500 573 900
Markkina-arvo (Mrd) 67,70 46,80 51,55 47,26 40,16 44,95 37,49 29,73
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Power delivery 2 425 2 212 2 206 2 210 2 091
Power generation 6 725 7 107 6 676 6 747 7 001
Gas Infrastructure 4 250 4 227 2 832 2 069 1 877
Southeast Energy Group 4 300
Muut -1 100 -180 872 711 714
YHTEENSÄ 16 600 13 366 12 586 11 737 11 683
NETTOTULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Power delivery 635 587 531 484 490
Power generation 1 350 1 254 1 181 1 397 1 120
Gas Infrastructure 1 200 1 214 898 726 680
Southeast Energy Group 550
Muut -2 475 -608 -590 -484 -391
YHTEENSÄ 1 260 2 447 2 020 2 123 1 899
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 4 503 12 097 16 600 13 366 12 586 11 737 11 683 12 436 13 120 12 835
Liikevoitto 1 257 1 293 2 550 3 601 3 937 3 627 3 536 2 721 3 316 2 858
Nettotulos 910 349 1 260 2 447 2 020 2 123 1 899 1 310 1 697 302
Marginaali 20,2% 2,9% 7,6% 18,3% 16,0% 18,1% 16,3% 10,5% 12,9% 2,4%
EPS 1,12 0,43 1,55 3,74 3,18 3,44 3,20 2,24 2,93 0,53
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 543 268 120 261 607 318 316 248
Liikearvo 8 986 6 410 6 405 6 399 3 294 3 044 3 086 3 130
Muut varat 92 995 71 236 70 060 64 950 54 896 50 965 46 694 43 460
Tase yhteensä 102 524 77 914 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838
Oma pääoma 29 451 20 107 17 142 14 605 12 664 11 555 11 642 10 568
Vähemmistö 671 1 941 2 228 2 235 938 420 0 57
Korolliset velat 41 273 35 175 37 324 35 095 29 263 25 955 22 776 20 113
Muut vastuut 31 129 20 691 19 891 19 675 15 932 16 397 15 678 16 100
Tase yhteensä 102 524 77 914 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 5 000 4 773 4 549 4 127 4 475 3 439 3 433 4 137
Investoinnit: Capex -4 500 -4 254 -5 504 -6 085 -5 575 -5 345 -4 065 -4 145
Vapaa rahavirta (FCF) 500 519 -955 -1 958 -1 100 -1 906 -632 -8
Investoinnit: Muut 500 1 896 -489 -4 618 -928 164 607 305
Investointien jälkeen 1 000 2 415 -1 444 -6 576 -2 028 -1 742 -25 297
Rahoitus: Voitonjako 450 276 -629 425 -750 -945 -1 041 -960
Rahoitus: Muut -1 000 -2 485 1 932 5 805 3 067 2 689 1 134 809
Rahavarojen muutos 450 206 -141 -346 289 2 68 146
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,670 3,340 3,035 2,800 2,590 2,400 2,250 2,110
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,67 3,34 3,04 2,80 2,59 2,40 2,25 2,11
Osinkotuotto 4,4% 4,7% 3,7% 3,7% 3,8% 3,1% 3,5% 4,1%
Osinko/nettotulos 236,8% 89,4% 95,6% 81,4% 81,0% 107,1% 76,8% 401,0%
Osinko/FCF 596,7% 421,5% -202,1% -88,2% -139,8% -73,6% -206,3% -15136,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 37,2 27,8 33,5 28,7 26,2
PE (3v) 35,5 21,3 25,6 26,6 24,6 40,8 33,0 19,7
PE 53,7 19,1 25,5 22,3 21,1 34,3 22,1 98,4
EV/EBIT 42,5 22,7 22,5 22,6 19,5 25,9 18,1 17,4
Oma pääoma/osake 37,05 33,67 30,46 27,29 22,91 20,49 20,09 18,51
P/B 2,25 2,12 2,66 2,81 2,95 3,75 3,22 2,80
ROE 4,8% 11,8% 11,2% 13,9% 14,8% 11,1% 15,2% 2,7%
ROI 4,0% 6,3% 7,2% 7,7% 8,8% 7,5% 10,2% 9,3%
Omavaraisuusaste 29,4% 28,3% 25,3% 23,5% 23,1% 22,0% 23,2% 22,7%
Gearing 135,2% 158,3% 192,1% 206,9% 210,7% 214,1% 192,9% 187,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 81,04 77,32 76,66 71,46 70,28 68,18 67,43 81,06 76,93 76,63
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,738 3,693 3,693 3,670 3,588 3,505 3,423 3,425 3,340 3,275
Osinkotuotto (ennuste) 4,6% 4,8% 4,8% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 4,2% 4,3% 4,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,22 1,08 1,59 3,74 3,27 2,99 2,91 3,14 3,34 3,45
PE 66,6 71,4 48,1 19,1 21,5 22,8 23,2 25,8 23,1 22,2
EV/EBIT 50,2 52,8 45,8 22,7 22,6 22,1 21,7 22,7 22,6 22,4
ROE 3,9% 3,6% 5,3% 11,8% 11,0% 10,5% 10,2% 11,2% 12,4% 13,3%
ROI 3,3% 3,1% 3,5% 6,3% 6,5% 6,6% 6,7% 7,2% 7,2% 7,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus