Dominion Energy sijoituskohteena

Päivitetty 6.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Dominion Energy on markkina-arvoltaan USA:n kolmanneksi suurin energian tuottaja ja jakelija. Sillä on noin 26 400 megawatin sähköntuotannon kapasiteetti, 12 000 kilometriä sähkönsiirtolinjoja sekä noin 24 000 kilometrin maakaasuputkisto… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e DOMINION ENERGY Ennuste
Osake (6.11.2018) 70,20 Osinko 12 kk 3,595
Markkina-arvo (Mrd) 46,0 Osinkotuotto 5,1%
Liikevaihto (M) 13 350 (+6,1%) Osinko/EPS 86% 4v ka
Nettotulos (M) 2 500 (+23,8%) Osinko/FCF -110% 4v ka
EPS 3,82 Omav.aste 26%
PE 18,4 Gearing 184%
EV/EBIT 21,6 ROE 12,5%
PB 2,23 ROI 6,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

DOMINION ENERGY6.11.2018 | 70,20 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominionin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi, joka voi jossain vaiheessa alkaa uhkaamaan osingonmaksukykyä. Toisaalta yhtiö juuri nosti osinkoa noin +8,4 prosenttia vuodelle 2018 ja yhtiö arvioi, että se nostaa osinkoa noin +10 prosenttia vuonna 2019 ja 6-10 prosenttia vuonna 2020.

Osakkeen hintataso PE-luvuilla (18,4x) mitattuna osakkeen hinta on noussut kalliin puoleiseksi. Toisaalta yhtiö ennustaa, että oikaistu EPS kasvaa yli +10 prosenttia vuonna 2018 ja noin +8 prosentin vuotuisella vauhdilla aina vuoden 2020 loppuun asti. Ja yli +5 prosenttia vuoden 2020 jälkeenkin. Eli näihin odotuksiin nähden osaketta voi luonnehtia kohdalleen hinnoitelluksi.

Osinkosijoittajalle noin 5,1 prosentin osinkotuotto on houkutteleva. Lisäksi edellä mainittu tulevien vuosien osingon nostot lisäävät houkuttelevuutta entisestään. Ainakin yhtiön johto uskoo tuloksentekokyvyn olevan hallinnassa.

Yhtiö todennäköisesti tekee lisää osakeanteja, jotka laimentavat nykyisten omistajien osuuksia tulevista tuotoista, elleivät he osallistu osakeanteihin. Näin sijoittajan ja yrityksen välinen rahavirta menee väärään suuntaan sijoittajan kannalta. Vuosien 2016 ja 2017 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 3,5 miljardia dollaria ja maksoi samaan aikaan noin 3,7 miljardia dollaria osinkoja.

Tilikausi 2018

Dominion Energy:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 3 451 3 179 8,6% 10 005 9 376 6,7%
Liiketulos (ebit) 1 150 1 152 -0,2% 2 767 2 984 -7,3%
Nettotulos 854 665 28,4% 1 806 1 687 7,1%
EPS (USD) 1,30 1,03 2,77 2,66

Q3:n liikevaihto kasvoi noin +8,6 prosenttia eli noin +270 miljoonaa dollaria. Tästä aiemmin tänä vuonna valmistuneen Cove Point Liquefaction (kaasu, LNG) panos oli merkittävä eli +180 miljoonaa dollaria. Gas Infrastructure -segmentin Q1-Q3 liikevaihto onkin kasvanut yli +50 prosenttia viime vuoteen nähden.

Q3:n nettotulos oli +28 prosenttia viimevuotista parempi. Tähän vaikutti em. Cove Point, mutta myös sähkönjakelun ja -tuotannon luvut olivat viimevuotista parempia.

Investoinneista Greensville County Power Station valmistunee joulukuussa tuotantokuntoon. Toinen suurempi investointi Atlantic Coast Pipeline & DETI Supply Header on kohdannut joitain rakennusvaiheen viivästyksiä viranomaisten taholta. Viivästyksistä johtuen projektin kustannusarvio on noussut noin 0,5 miljardilla dollarilla 6,5-7,0 miljardiin dollariin.

Dominion on tehnyt ostotarjouksen SCANA-yhtiöstä (NYSE: SCG) ja kaupan on tarkoitus toteutua vielä tänä vuonna. Vielä tarvitaan mm. E- ja P-Carolina:n viranomaisten hyväksynnät.

Dominion ilmoitti myyvänsä osuutensa Blue Racer Midstream:stä noin 1,5 miljardin dollarin hinnalla. Kaupan odotetaan tapahtuvan vuoden vaihteen tienoilla.

Näkymät 2018

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

  • Q4/2018: 0,80 – 0,95 USD (Q4/2017: 0,91 USD)
  • 2018: 3,95 – 4,10 USD (2017: 3,60 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut vuositasolla noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Q1-Q3/2018 raportoitu EPS oli 2,77 dollaria, mutta oikaistu EPS oli 3,16 dollaria eli eroa on 0,39 dollaria. Kysymys onkin, että paljonko eroa tulee vielä loppuvuoden aikana?

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 13,25 – 13,40 Mrd USD (2017: 14,9 Mrd USD)
  • nettotulos: 2,4 – 2,5 Mrd USD (2017: 2,00 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Dominion Energy: Ennusteet.

Ennusteiden kehitys (Dominion Energy)

Dominion antaa tulosohjeistuksena Operating EPS, joka on liikevoitto (EBIT), johon on tehty Dominionin itsensä määrittelemiä korjauksia. Kyse ei siis ole virallisesta tilinpäätöstiedosta, joten sijoittajan tulee huomioida tämä ohjeistusta tulkitessaan.

Tilikausi 2016

TOTEUTUMA: 3,80 (osakkeita 617 M kappaletta)

Tilikausi 2017

02/2017: 3,40 – 3,90
05/2017: 3,40 – 3,90
08/2017: 3,40 – 3,90
11/2017: 3,40 – 3,90
TOTEUTUMA: 3,60 (osakkeita 636 M kappaletta)

Tilikausi 2018

01/2018: 3,80 – 4,25
04/2018: 3,80 – 4,25
07/2018: 3,80 – 4,25
11/2018: 3,95 – 4,10

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +979 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 020 miljoonaa dollaria.

Dominionin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi vuodesta 2016 noin 850 miljoonaa dollaria, missä hankitun Questar:n tuoma lisä näkyy. Muutoin liikevaihto olisi ollut hienoisessa laskussa. Tilikauden 2017 vero-oikaistu nettotulos (2,0 Mrd USD) laski hieman vuodesta 2016.

d-tuloslaskelma-q32018

Yhtiö itse esittää ns. ”nettoliikevaihdon”, missä on huomioitu energian välitystoiminnan osto- ja myyntihinnat. Tämä nettoliikevaihto on ollut 9578 / 8846 / 8077 miljoonaa dollaria vuosina 2017 / 2016 / 2015 vastaavasti. Tässä kehitys on ollut hyvää ja trendi on nouseva.

Ennusteet-sivulla arvioin tilikauden 2018 nettotuloksen olevan noin 2,4 – 2,5 miljardia dollaria, mikä on yhtenevä yhtiön oman ennustehaarukan kanssa. Tämä nostaisi nettotulosmarginaalin noin 18,7 prosentin tasolle.

Yhtiö odottaa ”operating earnings” luvun kasvavan ainakin +10 prosenttia vuonna 2018 ja noin +8 prosentin vuosivauhdilla vuoden 2020 loppuun mennessä. Ja tämän kasvu jatkuisi tämän jälkeenkin yli +5 prosentin tahtia.

PE-luku on 18,4x. Mutta, jos yhtiön edellä mainittu tuloskehitys toteutuu, niin silloin osaketta voisi luonnehtia kohdalleen hinnoitelluksi. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, Dominion korkea velkaisuus yhdistettynä nousevaan korkotasoon sekä tehty SCANA:n ostotarjous.

d-roe-roi-q32018

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 10 – 15 prosentin tasolla viimeisten vuosien aikana, jota voitaneen pitää varsin kelpo tasona. Toisaalta yhtiön velkavipu auttaa nostamaan ROE:ta, joten tällä velkaisuudella ROE:n voisi odottaa oleva hieman korkeammalla tasolla.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen tasainen kasvu 38,2 miljardiin dollariin vuoden 2013 noin 22,8 miljardista. Kasvava velka ei kuitenkaan ole muuttanut omavaraisuusastetta, vaan se on pysynyt noin 22 – 26 prosentin välimaastossa. Nettovelkaisuusaste eli gearing on noin 180 – 200 prosenttia. Eli Dominionia voi pitää varsin velkaisena yhtiönä.

d-velkaisuus-q32018

Yhtiö suunnittelee tekevänsä noin 10 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2018 – 2020 välisenä aikana, joten on todennäköistä, että Dominion:n kohdalla nähdään lisää rahoitusratkaisuja eli osakeanteja ja lisää velkaa. Vuosien 2016 ja 2017 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 3,5 miljardia dollaria, mikä näkyy myös osakemäärän trendinomaisena kasvuna.

Rahavirta

Dominionin liiketoiminnan rahavirta on hyvässä nousutrendissä. Vuosien 2011 – 2014 noin 3,5 miljardin dollarin rahavirta on Questar-kaupan jälkeen noussut noin 4,5 miljardin dollarin tasolle. Energian hinnan lasku ei juurikaan näy näissä luvuissa. Tämä rahavirran kuvaaja yhdessä nettotuloksen kasvun kanssa luovat tiettyä varmuutta siitä, että yhtiö tekee oikeita asioita, vaikka velkaisuus alkaa olemaan korkealla tasolla.

d-rahavirta-q32018

Capex-investointeihin kuluu rahaa valtavia määriä. Viime vuosien aikana niiden tarve on noussut noin 3,5 miljardista noin 6 miljardiin dollariin. Vuosien 2011 – 2017 aikana kaikkien investointien (capex ja muut) nettorahavirta on ollut yhteensä 39,0 miljardia dollaria. Ja tähän on tulossa vuosien 2018 – 2020 aikana noin 10 miljardia lisää. Eli vuosikymmenen aikana yhtiö käyttää yhteensä noin 50 miljardia dollaria ylläpito- ja kasvuinvestointeihin. Ja vertailun vuoksi: yhtiön markkina-arvo pörssissä on noin 40 – 45 miljardia dollaria.

Valtavista capex-investoinneista johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat olleet raskaasti negatiivisia. Yhdessä maksettujen osinkojen kanssa, yhtiön velkataakka on kasvanut roimasti vuoden 2011 noin 19 miljardista nykyiseen noin 38 miljardiin dollariin.

Osinko

Dominion on maksanut osinkoa vuodesta 1983 alkaen, ja vuodesta 2003 osinko on noussut joka vuosi. Viimeisen 10 vuoden aikana keskimääräinen osingon nousu on ollut 7,8 prosenttia vuodessa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut varsin korkealla tasolla (yli 80 % nettotuloksesta) jo pitkän aikaa.

d-osinko-q32018

Dominion arvioi, että se nostaa osinkoaan +10 prosenttia vuonna 2019 ja +6…10 prosenttia vuonna 2020. Tämä on kova tavoite. Toisaalta, jos investointitarve laskee noin 4 miljardiin dollariin per vuosi ja liiketoiminnan rahavirta jatkaa nousuaan, niin vapaat rahavirrat kääntyvät oletettavasti positiivisiksi lähitulevaisuudessa. Tämä antaa tukea osinkojen nostoille.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Dominion Energy: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 0,835 11/2017 0,770 11/2016 0,700
3/2019 (e) 0,920 3/2018 0,835 3/2017 0,755
5/2019 (e) 0,920 5/2018 0,835 5/2017 0,755
8/2019 (e) 0,920 9/2018 0,835 8/2017 0,755
YHTEENSÄ 3,595 3,275 2,965
+9,8% +10,5% +7,9%

Q4:n osinko on 0,835 dollaria ja se irtoaa 6.12.2018 ja maksetaan 20.12.2018.

Osinkoennusteenani 3/2019 alkaen on 0,92 dollaria, missä olen soveltanut yhtiön antamaa +10 prosentin osingon nousua. Näin seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 3,595 dollaria mikä antaisi noin 5,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 70,20 usd).

Taulukko

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+694) sekä osingonmaksuilla (-547). Oikaisu on yhteensä +147 miljoonaa dollaria ja oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +979 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 020 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (6.11.2018) 70,20 81,06 76,59 67,64 76,90 64,69 51,80 53,08
Lkm (000) 654 900 636 000 617 100 593 700 584 500 579 500 573 900 574 600
Markkina-arvo (Mrd) 45,97 51,55 47,26 40,16 44,95 37,49 29,73 30,50
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Power delivery 2 240 2 206 2 210 2 091 1 918
Power generation 7 170 6 676 6 747 7 001 7 135
Gas Infrastructure 4 080 2 832 2 069 1 877 2 446
Muut -140 872 711 714 937
YHTEENSÄ 13 350 12 586 11 737 11 683 12 436
NETTOTULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Power delivery 615 531 484 490 502
Power generation 1 375 1 181 1 397 1 120 1 101
Gas Infrastructure 1 175 898 726 680 677
Muut -665 -590 -484 -391 -970
YHTEENSÄ 2 500 2 020 2 123 1 899 2 280
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 345 10 005 13 350 12 586 11 737 11 683 12 436 13 120 12 835 13 765
Liikevoitto 1 100 2 767 3 870 4 130 3 627 3 536 2 721 3 316 2 858 2 880
Nettotulos 695 1 806 2 500 2 020 2 123 1 899 1 310 1 697 302 1 408
Marginaali 20,8% 18,1% 18,7% 16,0% 18,1% 16,3% 10,5% 12,9% 2,4% 10,2%
EPS 1,06 2,76 3,82 3,18 3,44 3,20 2,24 2,93 0,53 2,45
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 457 120 261 607 318 316 248 102
Liikearvo 6 410 6 405 6 399 3 294 3 044 3 086 3 130 3 141
Muut varat 72 362 70 060 64 950 54 896 50 965 46 694 43 460 42 371
Tase yhteensä 79 229 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614
Oma pääoma 18 617 17 142 14 605 12 664 11 555 11 642 10 568 11 446
Vähemmistö 1 956 2 228 2 235 938 420 0 57 57
Korolliset velat 38 224 37 324 35 095 29 263 25 955 22 776 20 113 18 968
Muut vastuut 20 432 19 750 19 675 15 932 16 397 15 678 16 100 15 143
Tase yhteensä 79 229 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 4 750 4 549 4 127 4 475 3 439 3 433 4 137 2 983
Investoinnit: Capex -4 500 -5 504 -6 085 -5 575 -5 345 -4 065 -4 145 -3 652
Vapaa rahavirta (FCF) 250 -955 -1 958 -1 100 -1 906 -632 -8 -669
Investoinnit: Muut -400 -489 -4 618 -928 164 607 305 331
Investointien jälkeen -150 -1 444 -6 576 -2 028 -1 742 -25 297 -338
Rahoitus: Voitonjako -1 500 -629 425 -750 -945 -1 041 -960 -1 709
Rahoitus: Muut 4 650 1 932 5 805 3 067 2 689 1 134 809 2 087
Rahavarojen muutos 3 000 -141 -346 289 2 68 146 40
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,340 3,035 2,800 2,590 2,400 2,250 2,110 1,970
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,34 3,04 2,80 2,59 2,40 2,25 2,11 1,97
Osinkotuotto 4,8% 3,7% 3,7% 3,8% 3,1% 3,5% 4,1% 3,7%
Osinko/nettotulos 87,5% 95,6% 81,4% 81,0% 107,1% 76,8% 401,0% 80,4%
Osinko/FCF 874,9% -202,1% -88,2% -139,8% -73,6% -206,3% -15136,6% -169,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 27,2 33,5 28,7 26,2 29,6
PE (3v) 20,8 25,6 26,6 24,6 40,8 33,0 19,7 16,6
PE 18,4 25,5 22,3 21,1 34,3 22,1 98,4 21,7
EV/EBIT 21,6 21,5 22,6 19,5 25,9 18,1 17,4 17,1
Oma pääoma/osake 31,41 30,46 27,29 22,91 20,49 20,09 18,51 20,02
P/B 2,23 2,66 2,81 2,95 3,75 3,22 2,80 2,65
ROE 12,5% 11,2% 13,9% 14,8% 11,1% 15,2% 2,7% 12,0%
ROI 6,7% 7,6% 7,7% 8,8% 7,5% 10,2% 9,3% 9,9%
Omavaraisuusaste 26,0% 25,3% 23,5% 23,1% 22,0% 23,2% 22,7% 25,2%
Gearing 183,6% 192,1% 206,9% 210,7% 214,1% 192,9% 187,0% 164,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 70,28 68,18 67,43 81,06 76,93 76,63 77,57 76,59 74,27 77,93
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,680 3,595 3,510 3,425 3,340 3,275 3,195 3,115 3,035 2,965
Osinkotuotto (ennuste) 5,2% 5,3% 5,2% 4,2% 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 4,1% 3,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,27 2,99 2,91 3,14 3,34 3,45 3,55 3,39 3,23 3,12
PE 21,5 22,8 23,2 25,8 23,1 22,2 21,8 22,6 23,0 25,0
EV/EBIT 22,3 21,8 21,4 22,4 22,6 22,4 22,1 22,8 23,5 22,6
ROE 11,0% 10,5% 10,2% 11,2% 12,4% 13,3% 14,3% 13,9% 13,7%
ROI 6,6% 6,7% 6,8% 7,3% 7,2% 7,6% 7,9% 7,7% 7,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset