Dominion Energy sijoituskohteena

Päivitetty 29.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (28.1.2018)75,00 USDMarkkina-arvo48,3 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk3,34 USD Osinkotuotto4,5 %
Liikevaihto 2018e12 900 M USD (+2,5 %)Nettotulos 2018e2 350 M USD (+9,4 %)
PE20,6ROE12,0%

Dominion Energy on markkina-arvoltaan USA:n kolmanneksi suurin energian tuottaja ja jakelija. Sillä on noin 26 400 megawatin sähköntuotannon kapasiteetti, 10 000 kilometriä sähkönsiirtolinjoja sekä noin 23 000 kilometrin maakaasuputkisto… (lisää yritysesittelyssä).

DOMINION ENERGY29.1.2018 | 75,00 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominionin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi, joka voi jossain vaiheessa alkaa uhkaamaan osingonmaksukykyä. Toisaalta yhtiö juuri nosti osinkoa noin +8,4 prosenttia vuodelle 2018 ja yhtiö arvio, että se nostaa osinkoa noin +10 prosenttia vuosittain vuosien 2019 – 2020 aikana.

Osakkeen hintataso PE-luvuilla (20,6x) mitattuna on korkealla. Toisaalta yhtiö ennustaa, että oikaistu EPS kasvaa yli +10 prosenttia vuonna 2018 ja noin +8 prosentin vuotuisella vauhdilla aina vuoden 2020 loppuun asti. Ja yli +5 prosenttia vuoden 2020 jälkeenkin. Tämä osaltaan puolustaa korkeaa osakkeen hintatasoa.

Osinkosijoittajalle noin 4,5 prosentin osinkotuotto on houkutteleva. Lisäksi edellä mainittu tulevien vuosien osingon nostot lisäävät houkuttelevuutta entisestään. Ainakin yhtiön johto uskoo tuloksentekokyvyn olevan hallinnassa.

Yhtiö todennäköisesti tekee lisää osakeanteja, jotka laimentavat nykyisten omistajien osuuksia tulevista tuotoista, elleivät he osallistu osakeanteihin. Näin sijoittajan ja yrityksen välinen rahavirta menee väärään suuntaan sijoittajan kannalta. Vuosien 2016 ja 2017 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 3,5 miljardia dollaria ja maksoi samaan aikaan noin 3,7 miljardia dollaria osinkoja.

Tilikausi 2017

Dominion Energy:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 12 586 M USD (11 737 M USD / +7,2 %)
  • nettotulos (raportoitu): 3 136 M USD (2 123 M USD/ +47,7 %)
  • nettotulos (vero-oikaistu): 2 148 (2 123 M USD / +1,1 %)

Liikevaihtoa kasvatti syyskuussa 2016 hankittu Questar-kaasuyhtiön sisältyminen kokonaisuudessaan tilikauden 2017 lukuihin. Tämä näkyy mm. ”Gas Infrastructure” -segmentin liikevaihdon nousuna 2,8 miljardista 3,7 miljardiin dollariin. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti kuluneen vuoden lämmin talvi sekä viileä kesä, josta syystä lämmityksen ja viilennyksen tarve on vähentynyt.

Raportoitu nettotulos sisältää noin 988 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä hyötyjä. Ilman sitä nettotulos olisi kasvanut noin prosentin verran 2,1 miljardiin dollariin. 850 miljoonaa dollaria suuremman liikevaihdon tuoma etu kutistui lähes olemattomiin kulujen kasvun myötä. Merkittävimmät erät olivat poistojen sekä korkokulujen nousu noin +350 ja +220 miljoonalla dollarilla vastaavasti.

Yhtiön investoinnit etenevät aikataulussa ja budjetissa

  • The Cove Point Liquefaction: tuotanto alkanee maaliskuun 2018 alussa
  • Greensville County Power Station: 73 % valmis ja tuotantokunnossa 12/2018
  • Atlantic Coast Pipeline & DETI Supply Header: rakennusvaihe alkanut ja arvioitu valmistuminen on H2/2019

Dominion teki ostotarjouksen SCANA-yhtiöstä (NYSE: SCG) tammikuussa 2018. Scanalla on noin 700 000 sähkö- ja noin 900 000 kaasuasiakasta. Kauppa on tarkoitus tehdä osakevaihtona, joten lisää velkaa ei tarvinne tämän johdosta ottaa. Kaupan on tarkoitus toteutua Q3/2018, mutta ennen sitä se vaatii vielä osakkeenomistajien sekä erilaisten sääntelyviranomaisten hyväksynnän.

Yhtiö arvioi, että se käyttää yhteensä noin 13 – 15 miljardia dollaria investointeihin vuoteen 2020 mennessä. Tämä kääntänee vihdoin vapaat rahavirrat (FCF) positiiviseksi, mikä osaltaan antaa tukea luvatuille +10 prosentin vuotuisille (2018 – 2020) osinkojen kasvulle.

Näkymät 2018

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

  • Q1/2018: 0,95 – 1,15 USD
  • 2018: 3,80 – 4,25 USD (2017: 3,60 USD)

Verouudistuksen vaikutus vuoden 2018 lukuihin on noin 0,10 – 0,15 USD. Verohyödyn lisäksi yhtiö perustelee vuoden 2018 arvioitaan mm. sillä, että sääolosuhteet ovat (toivottavasti) ”normaalit” ja että vuoden aikana on vähemmän erilaisia huoltokatkoksia. Negatiivisia tekijöitä ovat korkokulujen kasvu sekä EPS-luvun jakajana olevien osakkeiden lukumäärän kasvu.

Operating EPS on yleensä ollut noin 0,20 – 0,40 USD korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Näin voidaan arvioida (Talousmentor), että koko tilikauden 2018 EPS on noin 3,65 USD tasolla. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,34 USD (ed. 12 kk: 3,035 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (75 USD) noin 4,5 prosentin osinkotuoton.

Segmentit

Dominion Energy:llä on kolme segmenttiä ja oheisissa taulukoissa on esitetty näiden liikevaihdot sekä nettotulokset.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Power delivery 2 300 2 228 2 210 2 091 1 918
Power generation 6 800 6 686 6 747 7 001 7 135
Gas Infrastructure 3 800 3 666 2 766 1 877 2 446
Muut 0 6 14 714 937
YHTEENSÄ 12 900 12 586 11 737 11 683 12 436
NETTOTULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Power delivery 575 531 484 490 502
Power generation 1 250 1 181 1 397 1 120 1 101
Gas Infrastructure 950 898 726 680 677
Muut -425 526 -484 -391 -970
YHTEENSÄ 2 350 3 136 2 123 1 899 2 280

Yhtiö toimii pääasiallisesti kolmen yrityksen kautta, joita ovat emoyhtiö Dominion sekä kaksi suoraan sen alla toimivaa tytäryhtiötä Virginia Power ja Dominion Gas. Nämä kolme yritystä ja segmenttiä eivät vastaa toisiaan yksi yhteen, vaan segmenttien luvut ovat jaoteltu tytäryhtiöiden luvuista. Yritys kuitenkin jostain syystä raportoi sekä segmenttien että tytäryhtiöiden lukuja, mikä tekee konsernin tulosraporttien lukemisesta ja analysoinnista haastavaa. Lisäksi yhtiön hankkima Questar Corporation tuli vuonna 2016 raportteihin mukaan.

Power Delivery

Segmentti toimii Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa sähkönsiirron ja -jakelun alalla, ja sillä on noin 2,6 miljoonaa asiakasta. Segmentti arvio käyttävänsä investointeihin noin 8,4 miljardia dollaria vuosien 2017 – 2021 aikana.

Segmentin liikevaihto on ollut pienoisessa nousutrendissä. Tilikauden 2018 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan olevan hieman parempia kuin vuonna 2017 eli noin 2 300 ja 575 miljoonaa dollaria vastaavasti.

Power Generation

Segmentti tuottaa sähköä noin 26 400 MW vuodessa, ja sillä on noin 1,2 miljoonaa asiakasta 12 osavaltion alueella. Segmentti arvio käyttävänsä investointeihin noin 8,0 miljardia dollaria vuosien 2017 – 2021 aikana.

Segmentin liikevaihto vastaa yli puolta koko yhtiön liikevaihdosta, ja se on harmittavasti ollut hienoisessa laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen. Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 6,8 miljardiin dollariin edellisvuoden 6,7 miljardista dollarista.

Toisaalta nettotulos, joka vastaa yli puolta koko yhtiön tuloksesta, on mukavassa kasvutrendissä, vaikka tilikauden 2017 tulos jäi selvästi vuoden 2016 tuloksesta. Tilikauden 2018 nettotuloksen odotetaan olevan noin 1,25 miljardia dollaria (2017: 1,18 Mrd USD).

Gas Infrastructure

Segmentti on yksi USA:n suurimpia maakaasun jakelijoita (noin 20 000 kilometrin siirtoputkisto), ja sillä on noin 1,3 miljoonaa asiakasta. Segmentti arvio käyttävänsä investointeihin noin 8,0 miljardia dollaria vuosien 2017 – 2021 aikana.

Segmentin liikevaihdon kääntymistä kasvuun vuonna 2016 selittää hankitun Questar:n tuoma lisäys lukuihin. Täysimääräisesti tämä vaikutus näkyi vuoden 2017 liikevaihdossa ja se kasvoikin yli +30 prosenttia 3,7 miljardiin dollariin (2016: 2,8 Mrd USD). Samasta syystä tuloskehitys on ollut positiivista.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 3,8 miljardia ja tulos noin 0,9 – 1,0 miljardia dollaria. Tässä ei ole huomioitu mahdollista SCANA-yhtiön liittymistä lukuihin vuoden 2018 loppupuolella.

Ennusteiden kehitys

Dominion antaa tulosohjeistuksena Operating EPS, joka on liikevoitto (EBIT), johon on tehty Dominionin itsensä määrittelemiä korjauksia. Kyse ei siis ole virallisesta tilinpäätöstiedosta, joten sijoittajan tulee huomioida tämä ohjeistusta tulkitessaan.

Tilikausi 2016

TOTEUTUMA: 3,80 (osakkeita 617 M kappaletta)

Tilikausi 2017

02/2017: 3,40 – 3,90
05/2017: 3,40 – 3,90
08/2017: 3,40 – 3,90
11/2017: 3,40 – 3,90
TOTEUTUMA: 3,60 (osakkeita 636 M kappaletta)

Tilikausi 2018

01/2018: 3,80 – 4,25

Tuloksen kehitys

Dominionin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi vuodesta 2016 noin 850 miljoonaa dollaria, missä hankitun Questar:n tuoma lisä näkyy. Muutoin liikevaihto olisi ollut hienoisessa laskussa.

Tilikauden 2017 raportoitu nettotulos (3,1 Mrd USD) sisältää USA:n verouudistuksen tuomaa hyötyä noin 988 miljoonan dollarin edestä. Ilman sitä tulos olisi ollut noin prosentin parempi kuin vuonna 2016.

d-tuloslaskelma-q42017

Yhtiö itse esittää ns. ”nettoliikevaihdon”, missä on huomioitu energian välitystoiminnan osto- ja myyntihinnat. Tämä nettoliikevaihto on ollut 8846 / 8077 / 7320 / 7546 miljoonaa dollaria vuosina 2016 / 2015 / 2014 / 2013 vastaavasti. Tässä kehitys on ollut hyvää ja trendi on nouseva. Vuoden 2017 lukuja ei ole tätä kirjoitettaessa vielä julkaistu.

Tilikaudelle 2018 yhtiö ohjeistaa 3,80 – 4,25 USD oikaistua nettotulosta (”operating earnings”). Tässä luvussa on yleensä ollut oikaisuja noin 0,20 – 0,40 USD raportoituun EPS:iin, joten tilikauden 2017 ennustettu EPS on 3,60 – 3,80 tietämillä eli noin 2,3 – 2,4 miljardia dollaria. Tässä on hyvä kuitenkin huomata, että yhtiö osakkeiden lukumäärä on nousussa, joka laimentaa laskettua EPS:iä.

USA:n verouudistuksen tuoma lisä on noin 0,10 – 0,15 dollaria em. operating EPS lukuun.

Dominionin ennusteena Q1/2018 ”operating earnings”:lle on 0,95 – 1,15 USD.

Lisäksi yhtiö odottaa ”operating earnings” luvun kasvavan ainakin +10 prosenttia vuonna 2018 ja noin +8 prosentin vuosivauhdilla vuoden 2020 loppuun mennessä. Ja tämän kasvu jatkuisi tämän jälkeenkin yli +5 prosentin tahtia.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen tasainen kasvu 37,3 miljardiin dollariin vuoden 2013 noin 22,8 miljardista. Kasvava velka ei kuitenkaan ole muuttanut omavaraisuusastetta, vaan se on pysynyt noin 22 – 25 prosentin välimaastossa. Nettovelkaisuusaste eli gearing on noin 200 prosenttia. Eli Dominion:ia voi pitää varsin velkaisena yhtiönä.

d-velkaisuus-q42017

Yhtiö suunnittelee tekevänsä noin 13 – 15 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2017 – 2020 välisenä aikana, joten on todennäköistä, että Dominion:n kohdalla nähdään lisää rahoitusratkaisuja eli osakeanteja ja lisää velkaa. Vuosien 2016 ja 2017 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 3,5 miljardia dollaria, mikä näkyy myös osakemäärän trendinomaisena kasvuna.

Rahavirta

Dominionin liiketoiminnan rahavirta on hyvässä nousutrendissä. Vuosien 2010 – 2014 noin 3,5 miljardin dollarin rahavirta on Questar-kaupan jälkeen noussut noin 4,0 – 4,5 miljardin dollarin tasolle. Energian hinnan lasku ei juurikaan näy näissä luvuissa. Tämä rahavirran kuvaaja yhdessä nettotuloksen kasvun kanssa luovat tiettyä varmuutta siitä, että yhtiö tekee oikeita asioita, vaikka velkaisuus alkaa olemaan korkealla tasolla.

d-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investointeihin kuluu rahaa valtavia määriä. Viime vuosien aikana niiden tarve on noussut noin 3,5 miljardista noin 6 miljardiin dollariin. Vuosien 2010 – 2016 aikana kaikkien investointien (capex ja muut) nettorahavirta on ollut yhteensä 32,5 miljardia dollaria. Ja tähän on tulossa vuosien 2017 – 2020 aikana noin 13 – 15 miljardia lisää. Eli vuosikymmenen aikana yhtiö käyttää yhteensä noin 45 – 50 miljardia dollaria ylläpito- ja kasvuinvestointeihin. Ja vertailun vuoksi: yhtiön markkina-arvo pörssissä on noin 50 miljardia dollaria.

d-vapaa-rahavirta-q42017

Valtavista capex-investoinneista johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat olleet raskaasti negatiivisia. Yhdessä maksettujen osinkojen kanssa, yhtiön velkataakka on kasvanut roimasti vuoden 2010 noin 16 miljardista nykyiseen noin 37 miljardiin dollariin.

Osinko

Dominion on maksanut osinkoa vuodesta 1983 alkaen, ja vuodesta 2003 osinko on noussut joka vuosi. Viimeisen 10 vuoden aikana keskimääräinen osingon nousu on ollut 7,8 prosenttia vuodessa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut varsin korkealla tasolla (yli 80 % nettotuloksesta) jo pitkän aikaa.

d-osinko-q42017

Dominion arvioi, että se nostaa osinkoaan vuosittain vähintään 10 prosenttia vuosien 2018 – 2020 aikana. Tämä on kova tavoite. Toisaalta, jos investointitarve laskee noin 4 miljardiin dollariin per vuosi ja liiketoiminnan rahavirta jatkaa nousuaan, niin vapaat rahavirrat kääntyvät oletettavasti positiivisiksi lähitulevaisuudessa. Tämä antaa tukea osinkojen nostoille.

Edellä mainitusta haasteista huolimatta seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 3,34 dollaria mikä antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 75 usd).

03/2018: 0,835 usd (irtoaa 1.3.2018, maksu 20.3.2018)
06/2018: 0,835 usd (e)
09/2018: 0,835 usd (e)
12/2018: 0,835 usd (e)

Arvostus

Dominionin arvostus on korkea PE-luvuilla mitattuna. Yhden, kolmen ja seitsemän vuoden PE:t ovat 20,6x – 28,6x. Luvuissa (3 ja 7 vuotta) on oikaistu pois tilikauden 2017 verouudistuksen tuoma 988 miljoonan dollarin hyöty. Dominionin ennustama hyvä tuloskehitys näkyykin arvostuksen kasvuna.

d-roe-roi-q42017

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 10 – 15 prosentin tasolla viimeisten vuosien aikana, jota voitaneen pitää varsin kelpo tasona. Toisaalta yhtiön velkavipu auttaa nostamaan ROE:ta, joten tällä velkaisuudella ROE:n voisi odottaa oleva hieman korkeammalla tasolla.

Taulukko

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 350) sekä osingonmaksuilla (-2 151). Oikaisu on yhteensä +199 miljoonaa dollaria ja oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois +988 miljoonan dollarin USA:n verouudistuksen tuoma kertaluontoinen erä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (29.1.2018) 75,00 81,06 76,59 67,64 76,90 64,69 51,80 53,08
Lkm (000) 643 900 636 000 617 100 593 700 584 500 579 500 573 900 574 600
Markkina-arvo (Mrd) 48,29 51,55 47,26 40,16 44,95 37,49 29,73 30,50
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 650 12 900 12 586 11 737 11 683 12 436 13 120 12 835 13 765
Liikevoitto 1 175 4 225 4 130 3 627 3 536 2 721 3 316 2 858 2 880
Nettotulos 600 2 350 2 148 2 123 1 899 1 310 1 697 302 1 408
Marginaali 16,4% 18,2% 17,1% 18,1% 16,3% 10,5% 12,9% 2,4% 10,2%
EPS 0,93 0,00 3,65 3,38 3,44 3,20 2,24 2,93 0,53 2,45
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 319 120 261 607 318 316 248 102
Liikearvo 6 405 6 405 6 399 3 294 3 044 3 086 3 130 3 141
Muut varat 70 056 70 056 64 950 54 896 50 965 46 694 43 460 42 371
Tase yhteensä 76 780 76 581 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614
Oma pääoma 17 478 17 279 14 605 12 664 11 555 11 642 10 568 11 446
Vähemmistö 2 228 2 228 2 235 938 420 0 57 57
Korolliset velat 37 324 37 324 35 095 29 263 25 955 22 776 20 113 18 968
Muut vastuut 19 750 19 750 19 675 15 932 16 397 15 678 16 100 15 143
Tase yhteensä 76 780 76 581 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 5 000 4 566 4 127 4 475 3 439 3 433 4 137 2 983
Investoinnit: Capex -5 750 -5 504 -6 085 -5 575 -5 345 -4 065 -4 145 -3 652
Vapaa rahavirta (FCF) -750 -938 -1 958 -1 100 -1 906 -632 -8 -669
Investoinnit: Muut -1 000 -506 -4 618 -928 164 607 305 331
Investointien jälkeen -1 750 -1 444 -6 576 -2 028 -1 742 -25 297 -338
Rahoitus: Voitonjako -1 300 -629 425 -750 -945 -1 041 -960 -1 709
Rahoitus: Muut 3 050 1 932 5 805 3 067 2 689 1 134 809 2 087
Rahavarojen muutos 0 -141 -346 289 2 68 146 40
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,340 3,035 2,800 2,590 2,400 2,250 2,110 1,970
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,34 3,04 2,80 2,59 2,40 2,25 2,11 1,97
Osinkotuotto 4,5% 3,7% 3,7% 3,8% 3,1% 3,5% 4,1% 3,7%
Osinko/nettotulos 91,5% 89,9% 81,4% 81,0% 107,1% 76,8% 401,0% 80,4%
Osinko/FCF -286,8% -205,8% -88,2% -139,8% -73,6% -206,3% -15136,6% -169,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,6 33,1 28,7 26,2 29,6
PE (3v) 21,9 25,1 26,6 24,6 40,8 33,0 19,7 16,6
PE 20,6 24,0 22,3 21,1 34,3 22,1 98,4 21,7
Oma pääoma/osake 30,60 30,67 27,29 22,91 20,49 20,09 18,51 20,02
P/B 2,45 2,64 2,81 2,95 3,75 3,22 2,80 2,65
ROE 12,0% 11,8% 13,9% 14,8% 11,1% 15,2% 2,7% 12,0%
ROI 7,4% 7,6% 7,7% 8,8% 7,5% 10,2% 9,3% 9,9%
Omavaraisuusaste 25,7% 25,5% 23,5% 23,1% 22,0% 23,2% 22,7% 25,2%
Gearing 187,8% 190,7% 206,9% 210,7% 214,1% 192,9% 187,0% 164,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset