Dominion Energy sijoituskohteena

Päivitetty 3.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Dominion Energy on markkina-arvoltaan USA:n kolmanneksi suurin energian tuottaja ja jakelija. Sillä on noin 26 400 megawatin sähköntuotannon kapasiteetti, 12 000 kilometriä sähkönsiirtolinjoja sekä noin 24 000 kilometrin maakaasuputkisto… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e DOMINION ENERGY Ennuste
Hinta (3.6.2018) 63,36 Osinko 12 kk 3,51 5,5%
Markkina-arvo (Mrd) 41,2 Osinko/EPS 86% 4v ka
Liikevaihto (M) 13 000 (+3,3%) Osinko/FCF 4v ka
Nettotulos (M) 2 500 (+23,8%) Omav.aste 26,3%
EPS 3,84 Gearing 181%
PE 16,5 ROE 12,6%
PB 2,0 ROI 6,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

DOMINION ENERGY3.6.2018 | 63,36 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominionin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi, joka voi jossain vaiheessa alkaa uhkaamaan osingonmaksukykyä. Toisaalta yhtiö juuri nosti osinkoa noin +8,4 prosenttia vuodelle 2018 ja yhtiö arvio, että se nostaa osinkoa noin +10 prosenttia vuonna 2019 ja 6-10 prosenttia vuonna 2020.

Osakkeen hintataso PE-luvuilla (16,5x) mitattuna on osakkeen hinnan laskun seurauksena laskenut neutraalille tasolla. Toisaalta yhtiö ennustaa, että oikaistu EPS kasvaa yli +10 prosenttia vuonna 2018 ja noin +8 prosentin vuotuisella vauhdilla aina vuoden 2020 loppuun asti. Ja yli +5 prosenttia vuoden 2020 jälkeenkin. Eli näihin odotuksiin nähden osaketta voi jopa luonnehtia hieman edullisesti hinnoitelluksi.

Osinkosijoittajalle noin 5,5 prosentin osinkotuotto on houkutteleva. Lisäksi edellä mainittu tulevien vuosien osingon nostot lisäävät houkuttelevuutta entisestään. Ainakin yhtiön johto uskoo tuloksentekokyvyn olevan hallinnassa.

Yhtiö todennäköisesti tekee lisää osakeanteja, jotka laimentavat nykyisten omistajien osuuksia tulevista tuotoista, elleivät he osallistu osakeanteihin. Näin sijoittajan ja yrityksen välinen rahavirta menee väärään suuntaan sijoittajan kannalta. Vuosien 2016 ja 2017 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 3,5 miljardia dollaria ja maksoi samaan aikaan noin 3,7 miljardia dollaria osinkoja.

Tilikausi 2018

Dominion Energy:n Q1/2018

 • liikevaihto: 3 466 M USD (3 384 M USD / +2,4 %)
 • nettotulos: 503 M USD (632 M USD/ -20,4 %)
 • EPS: 0,77 USD (1,01 USD)

Liikevaihto kasvoi parisen prosenttia vertailukauteen verrattuna. Tähän vaikutti sekä sähkön siirron että kaasun jakelun hienoinen kasvu.

Tulos jäi selvästi (-20 %) edellisvuodesta. Tähän vaikutti mm.

 • -31 M USD talven myrskyistä aiheutuneet sähkönjakelun katkokset ja niihin liittyvät korjaukset
 • -215 M USD kertaluontoiset asiakasmaksujen palautukset

Jos nämä oikaistaan pois, niin tulos olisi parantunut selvästi.

Yhtiön investoinnit etenevät aikataulussa ja budjetissa

 • The Cove Point Liquefaction: tuotanto on aloitettu huhtikuun alussa
 • Greensville County Power Station: 84 % valmis ja tuotantokunnossa 12/2018
 • Atlantic Coast Pipeline & DETI Supply Header: rakennusvaihe alkanut ja arvioitu valmistuminen on H2/2019

Dominion on tehnyt ostotarjouksen SCANA-yhtiöstä (NYSE: SCG) ja kaupan on tarkoitus toteutua Q3/2018. Kaupan läpimenoa varjostaa osavaltion lakiehdotus, jonka mukaan Scana ei voisi kerätä ennakkomaksuja puolivalmiista ydinvoimalastaan. Ydinvoimalan kustannukset ovat nousseet jo 20 miljardiin dollariin ja projektia pidetään epäonnistuneena. Dominion uhkasi peruuttaa ostoaikeen, mikäli lakialoite menee läpi.

Bloomberg kirjoitti 19.4.2018: ”In January, South Carolina’s House of Representatives voted to temporarily block Scana from collecting costs for the failed project and to give utility regulators the authority to abolish recovery. Dominion said then that any change in law that significantly affects the financial benefits of its merger would create a “path for Dominion Energy to walk away.” (https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-19/dominion-s-8-billion-scana-merger-dealt-another-blow-in-s-c?utm_source=yahoo&utm_medium=bd&utm_campaign=hosted&cmpId=yhoo.hosted)

Näkymät 2018

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

 • Q2/2018: 0,70 – 0,80 USD (Q2/2017: 0,67 USD)
 • 2018: 3,80 – 4,25 USD (2017: 3,60 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Näin voidaan arvioida (Talousmentor), että koko tilikauden 2018 EPS on noin 3,65 dollarin tasolla.

Dominion arvioi, että osinko jatkaa +10 prosentin kasvuaan vuonna 2019 ja +6…10 prosentin kasvua vuonna 2020. Nykyinen kvartaaliosinko on 0,835 dollaria ja 10 prosentin nosto maaliskuun 2019 osinkoon tarkoittaisi, että silloin kvartaaliosinko olisi 0,92 dollaria. Olettaen, että osinkoa nostetaan 10 prosenttia ja nosto tapahtuu heti vuoden alussa.

Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,425 dollaria (ed. 12 kk: 3,115 USD), mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (66,56 USD) noin 5,1 prosentin osinkotuoton.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Dominion Energy:llä on kolme segmenttiä

 • Power Delivery: Segmentti toimii Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa sähkönsiirron ja -jakelun alalla, ja sillä on noin 2,6 miljoonaa asiakasta.
 • Power Generation: Segmentti tuottaa sähköä noin 26 400 MW vuodessa, ja sillä on noin 1,2 miljoonaa asiakasta 12 osavaltion alueella.
 • Gas Infrastructure: Segmentti on yksi USA:n suurimpia maakaasun jakelijoita (noin 20 000 kilometrin siirtoputkisto), ja sillä on noin 1,3 miljoonaa asiakasta.

Yhtiö raportoi segmenteistä liikevaihdon ja muista yrityksistä poiketen nettotuloksen. Analyysin lopun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Power delivery 2 300 577 610 550 563 2 206 542 580 530 554
Muutos (%) 4,3% 6,5% 5,2% 3,8% 1,6% -0,2% 2,7% -5,5% 3,5% -0,4%
Power generation 7 100 1 615 1 975 1 650 1 860 6 676 1 585 1 931 1 507 1 653
Muutos (%) 6,4% 1,9% 2,3% 9,5% 12,5% -1,1% 2,7% -0,8% -3,6% -2,4%
Gas Infrastructure 3 200 903 475 600 1 222 2 832 883 459 589 901
Muutos (%) 13,0% 2,3% 3,5% 1,9% 35,6% 36,9% 5,9% 27,9% 50,6% 85,8%
Muut 400 189 190 200 -179 872 200 209 187 276
YHTEENSÄ 13 000 3 284 3 250 3 000 3 466 12 586 3 210 3 179 2 813 3 384
Muutos (%) 3,3% 2,3% 2,2% 6,6% 2,4% 7,2% 4,0% 1,5% 8,3% 15,9%

Gas Infrastrucutre -segmentin liikevaihdon vuoden 2017 hyviä kasvulukuja selittää vuonna 2016 hankitun Questar:n tuoma lisäys lukuihin. Segmentin Q1/2018 liikevaihto kasvoi noin +35 prosenttia, mihin vaikutti kaasutoimitusten sekä hintojen nousu. Hyvästä Q1:stä huolimatta olen hieman varovainen loppuvuoden kehityksen suhteen ja arvioin Q2-Q4 lukujen olevan noin 2 – 4 prosenttia viime vuotta parempia. Tästäkin huolimatta segmentin liikevaihtoennusteena on 3,2 miljardia dollaria (kasvua +13 %).

Myös Power Generation -segmentin liikevaihto kehittyi hyvin Q1:llä. Sähkön toimitusmäärien kasvu (esim. 6 uutta datakeskusta) sekä hintojen nousu vaikutti positiivisesti kasvulukuihin. Tässäkin olen loppuvuoden kehityksen arvioissani ollut varovainen ja päädyin 7,1 miljardiin dollariin (kasvua +6,4 %).

Power Delivery -segmentin liikevaihtoarviossa olen lähtenyt liikkeelle kaavamaisista noin 550 – 600 miljoonan dollarin kvartaaliluvuista. Tästä sain noin 2,3 miljardin liikevaihtoennusteen vuodelle 2018 (kasvua +4,3 %).

Koko konsernin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteenani on noin 12,5 – 13,5 miljardia dollaria eli 2 – 5 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden.

Nettotulosennuste

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (operating EPS) olisi

 • Q2/2018: 0,70 – 0,80 USD (Q2/2017: 0,67 USD)
 • 2018: 3,80 – 4,25 USD (2017: 3,60 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Näistä luvuista saadaan karkeasti Q2:n ennusteeksi 450 miljoonaa dollaria ja tilikauden 2018 ennusteeksi 2,5 miljardia dollaria.

Kuten edellä jo totesin, niin Dominion Energy raportoi suoraan segmenttien nettotulokset. Olen näistä laskenut segmentti-kohtaiset luvut yhteen (1. YHTEENSÄ -rivi) ja laskenut tälle marginaalin. Lopuksi olen huomioinut Muut-erät, jonka perusteella olen saanut lopullisen nettotulosennusteen.

Oheisessa taulukossa on esitettynä nettotuloksen luvut.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
NETTOTULOS
Power delivery 600 149 155 140 156 531 141 138 127 125
Muutos (%) 13,0% 5,7% 12,3% 10,2% 24,8% 9,7% 16,5% -0,7% 22,1% 4,2%
Power generation 1 300 322 370 260 348 1 181 311 369 240 261
Muutos (%) 10,1% 3,5% 0,3% 8,3% 33,3% -15,5% -6,0% -43,2% 40,4% 6,5%
Gas Infrastructure 1 050 298 225 200 327 898 285 187 163 263
Muutos (%) 16,9% 4,6% 20,3% 22,7% 24,3% 23,7% 17,3% 38,5% 0,6% 41,4%
YHTEENSÄ 2 950 769 750 600 831 2 610 737 694 530 649
Muutos (%) 13,0% 4,3% 8,1% 13,2% 28,0% 0,1% 6,0% -24,9% 21,3% 17,8%
Marginaali 22,7% 23,4% 23,1% 20,0% 24,0% 20,7% 23,0% 21,8% 18,8% 19,2%
Muut -450 28 0 -150 -328 389 575 -29 -140 -17
YHTEENSÄ 2 500 797 750 450 503 2 999 1 312 665 390 632

Segmentti-kohtaiset nettotulokset kasvoivat Q1/2018 peräti +28 prosenttia, kun raportoitu nettotulos laski -20 prosenttia. Tätä laskua selitti talven myrskyjen sekä asiakaspalautusten noin -245 miljoonan dollarin kertaluontoiset erät.

Lähdin arvioissani siitä, että loppuvuoden segmentti-kohtaiset nettotulokset olisivat noin 700 miljoonaa dollaria per kvartaali. Vuosi sitten Q2-Q4/2017 vastaava lukema oli noin 650 miljoonaa dollaria, joten Q1:n kasvulukuihin nähden kehitys olisi vaatimattomampaa.

Muut-erän kehitystä on haastava arvioida ja asetin sen luvun niin, että saisin tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi noin 2,5 miljardia dollaria. Tämä vastaa yhtiön omaa ennustetta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. SCANA-fuusion mahdollinen toteutuminen vuoden 2018 lopulla ei sisälly ennusteisiin.

Ennusteiden kehitys

Dominion antaa tulosohjeistuksena Operating EPS, joka on liikevoitto (EBIT), johon on tehty Dominionin itsensä määrittelemiä korjauksia. Kyse ei siis ole virallisesta tilinpäätöstiedosta, joten sijoittajan tulee huomioida tämä ohjeistusta tulkitessaan.

Tilikausi 2016

TOTEUTUMA: 3,80 (osakkeita 617 M kappaletta)

Tilikausi 2017

02/2017: 3,40 – 3,90
05/2017: 3,40 – 3,90
08/2017: 3,40 – 3,90
11/2017: 3,40 – 3,90
TOTEUTUMA: 3,60 (osakkeita 636 M kappaletta)

Tilikausi 2018

01/2018: 3,80 – 4,25
04/2018: 3,80 – 4,25

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +979 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 020 miljoonaa dollaria.

Dominionin tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi vuodesta 2016 noin 850 miljoonaa dollaria, missä hankitun Questar:n tuoma lisä näkyy. Muutoin liikevaihto olisi ollut hienoisessa laskussa. Tilikauden 2017 vero-oikaistu nettotulos (2,0 Mrd USD) laski hieman vuodesta 2016.

d-tuloslaskelma-q12018

Yhtiö itse esittää ns. ”nettoliikevaihdon”, missä on huomioitu energian välitystoiminnan osto- ja myyntihinnat. Tämä nettoliikevaihto on ollut 9578 / 8846 / 8077 miljoonaa dollaria vuosina 2017 / 2016 / 2015 vastaavasti. Tässä kehitys on ollut hyvää ja trendi on nouseva.

Ennusteet-kappaleessa arvioin tilikauden 2018 nettotuloksen olevan noin 2,5 miljardia dollaria, mikä on yhtenevä yhtiön oman ennustehaarukan kanssa. Tämä nostaisi nettotulosmarginaalin noin 19 prosentin tasolle.

Yhtiö odottaa ”operating earnings” luvun kasvavan ainakin +10 prosenttia vuonna 2018 ja noin +8 prosentin vuosivauhdilla vuoden 2020 loppuun mennessä. Ja tämän kasvu jatkuisi tämän jälkeenkin yli +5 prosentin tahtia.

Osakkeen hinta on kevään 2018 aikana laskenut yli -20 prosenttia, minkä johdosta PE-luku on asettunut neutraalille tasolle eli 16,5x. Mutta, jos yhtiön edellä mainittu tuloskehitys toteutuu, niin silloin osaketta voisi luonnehtia jopa hieman edulliseksikin. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, Dominion korkea velkaisuus yhdistettynä nousevaan korkotasoon sekä tehty SCANA:n ostotarjous ja siihen liittyvä epävarmuus.

d-roe-roi-q12018

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 10 – 15 prosentin tasolla viimeisten vuosien aikana, jota voitaneen pitää varsin kelpo tasona. Toisaalta yhtiön velkavipu auttaa nostamaan ROE:ta, joten tällä velkaisuudella ROE:n voisi odottaa oleva hieman korkeammalla tasolla.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen tasainen kasvu 37,4 miljardiin dollariin vuoden 2013 noin 22,8 miljardista. Kasvava velka ei kuitenkaan ole muuttanut omavaraisuusastetta, vaan se on pysynyt noin 22 – 25 prosentin välimaastossa. Nettovelkaisuusaste eli gearing on noin 200 prosenttia. Eli Dominionia voi pitää varsin velkaisena yhtiönä.

d-velkaisuus-q12018

Yhtiö suunnittelee tekevänsä noin 10 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2018 – 2020 välisenä aikana, joten on todennäköistä, että Dominion:n kohdalla nähdään lisää rahoitusratkaisuja eli osakeanteja ja lisää velkaa. Vuosien 2016 ja 2017 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 3,5 miljardia dollaria, mikä näkyy myös osakemäärän trendinomaisena kasvuna.

Rahavirta

Dominionin liiketoiminnan rahavirta on hyvässä nousutrendissä. Vuosien 2011 – 2014 noin 3,5 miljardin dollarin rahavirta on Questar-kaupan jälkeen noussut noin 4,5 miljardin dollarin tasolle. Energian hinnan lasku ei juurikaan näy näissä luvuissa. Tämä rahavirran kuvaaja yhdessä nettotuloksen kasvun kanssa luovat tiettyä varmuutta siitä, että yhtiö tekee oikeita asioita, vaikka velkaisuus alkaa olemaan korkealla tasolla.

d-rahavirta-q12018

Capex-investointeihin kuluu rahaa valtavia määriä. Viime vuosien aikana niiden tarve on noussut noin 3,5 miljardista noin 6 miljardiin dollariin. Vuosien 2011 – 2017 aikana kaikkien investointien (capex ja muut) nettorahavirta on ollut yhteensä 39,0 miljardia dollaria. Ja tähän on tulossa vuosien 2018 – 2020 aikana noin 10 miljardia lisää. Eli vuosikymmenen aikana yhtiö käyttää yhteensä noin 50 miljardia dollaria ylläpito- ja kasvuinvestointeihin. Ja vertailun vuoksi: yhtiön markkina-arvo pörssissä on noin 40 – 45 miljardia dollaria.

Valtavista capex-investoinneista johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat olleet raskaasti negatiivisia. Yhdessä maksettujen osinkojen kanssa, yhtiön velkataakka on kasvanut roimasti vuoden 2011 noin 19 miljardista nykyiseen noin 37 miljardiin dollariin.

Osinko

Dominion on maksanut osinkoa vuodesta 1983 alkaen, ja vuodesta 2003 osinko on noussut joka vuosi. Viimeisen 10 vuoden aikana keskimääräinen osingon nousu on ollut 7,8 prosenttia vuodessa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut varsin korkealla tasolla (yli 80 % nettotuloksesta) jo pitkän aikaa.

d-osinko-q12018

Dominion arvioi, että se nostaa osinkoaan +10 prosenttia vuonna 2019 ja +6…10 prosenttia vuonna 2020. Tämä on kova tavoite. Toisaalta, jos investointitarve laskee noin 4 miljardiin dollariin per vuosi ja liiketoiminnan rahavirta jatkaa nousuaan, niin vapaat rahavirrat kääntyvät oletettavasti positiivisiksi lähitulevaisuudessa. Tämä antaa tukea osinkojen nostoille.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,835 8/2017 0,755 8/2016 0,700
11/2018 (e) 0,835 11/2017 0,770 11/2016 0,700
3/2019 (e) 0,920 3/2018 0,835 3/2017 0,755
5/2019 (e) 0,920 5/2018 0,835 5/2017 0,755
YHTEENSÄ 3,510 3,195 2,910
+9,9% +9,8% +8,0%

Osinkoennusteenani 3/2019 alkaen on 0,92 dollaria, missä olen soveltanut yhtiön antamaa +10 prosentin osingon nousua. Näin seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 3,51 dollaria mikä antaisi noin 5,5 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 63,36 usd).

Taulukko

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 997) sekä osingonmaksuilla (-1 630). Oikaisu on yhteensä +367 miljoonaa dollaria ja oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +979 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 020 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (3.6.2018) 63,36 81,06 76,59 67,64 76,90 64,69 51,80 53,08
Lkm (000) 650 500 636 000 617 100 593 700 584 500 579 500 573 900 574 600
Markkina-arvo (Mrd) 41,22 51,55 47,26 40,16 44,95 37,49 29,73 30,50
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Power delivery 2 300 2 206 2 210 2 091 1 918
Power generation 7 100 6 676 6 747 7 001 7 135
Gas Infrastructure 3 200 2 832 2 069 1 877 2 446
Muut 400 872 711 714 937
YHTEENSÄ 13 000 12 586 11 737 11 683 12 436
NETTOTULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Power delivery 600 531 484 490 502
Power generation 1 350 1 181 1 397 1 120 1 101
Gas Infrastructure 1 050 898 726 680 677
Muut -500 -590 -484 -391 -970
YHTEENSÄ 2 500 2 020 2 123 1 899 2 280
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 000 3 466 13 000 12 586 11 737 11 683 12 436 13 120 12 835 13 765
Liikevoitto 1 175 875 3 950 4 130 3 627 3 536 2 721 3 316 2 858 2 880
Nettotulos 450 503 2 500 2 020 2 123 1 899 1 310 1 697 302 1 408
Marginaali 15,0% 14,5% 19,2% 16,0% 18,1% 16,3% 10,5% 12,9% 2,4% 10,2%
EPS 0,69 0,77 3,84 3,18 3,44 3,20 2,24 2,93 0,53 2,45
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 556 120 261 607 318 316 248 102
Liikearvo 6 405 6 405 6 399 3 294 3 044 3 086 3 130 3 141
Muut varat 70 760 70 060 64 950 54 896 50 965 46 694 43 460 42 371
Tase yhteensä 77 721 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614
Oma pääoma 18 056 17 142 14 605 12 664 11 555 11 642 10 568 11 446
Vähemmistö 2 353 2 228 2 235 938 420 0 57 57
Korolliset velat 37 436 37 324 35 095 29 263 25 955 22 776 20 113 18 968
Muut vastuut 19 876 19 750 19 675 15 932 16 397 15 678 16 100 15 143
Tase yhteensä 77 721 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 5 000 4 549 4 127 4 475 3 439 3 433 4 137 2 983
Investoinnit: Capex -4 750 -5 504 -6 085 -5 575 -5 345 -4 065 -4 145 -3 652
Vapaa rahavirta (FCF) 250 -955 -1 958 -1 100 -1 906 -632 -8 -669
Investoinnit: Muut -1 000 -489 -4 618 -928 164 607 305 331
Investointien jälkeen -750 -1 444 -6 576 -2 028 -1 742 -25 297 -338
Rahoitus: Voitonjako -1 300 -629 425 -750 -945 -1 041 -960 -1 709
Rahoitus: Muut 2 050 1 932 5 805 3 067 2 689 1 134 809 2 087
Rahavarojen muutos 0 -141 -346 289 2 68 146 40
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,340 3,035 2,800 2,590 2,400 2,250 2,110 1,970
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,34 3,04 2,80 2,59 2,40 2,25 2,11 1,97
Osinkotuotto 5,3% 3,7% 3,7% 3,8% 3,1% 3,5% 4,1% 3,7%
Osinko/nettotulos 86,9% 95,6% 81,4% 81,0% 107,1% 76,8% 401,0% 80,4%
Osinko/FCF 869,1% -202,1% -88,2% -139,8% -73,6% -206,3% -15136,6% -169,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,3 33,5 28,7 26,2 29,6
PE (3v) 18,6 25,6 26,6 24,6 40,8 33,0 19,7 16,6
PE 16,5 25,5 22,3 21,1 34,3 22,1 98,4 21,7
Oma pääoma/osake 31,37 30,46 27,29 22,91 20,49 20,09 18,51 20,02
P/B 2,02 2,66 2,81 2,95 3,75 3,22 2,80 2,65
ROE 12,6% 11,2% 13,9% 14,8% 11,1% 15,2% 2,7% 12,0%
ROI 6,9% 7,6% 7,7% 8,8% 7,5% 10,2% 9,3% 9,9%
Omavaraisuusaste 26,3% 25,3% 23,5% 23,1% 22,0% 23,2% 22,7% 25,2%
Gearing 180,7% 192,1% 206,9% 210,7% 214,1% 192,9% 187,0% 164,0%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset