Dominion Energy sijoituskohteena

Päivitetty 3.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (3.11.2017)80,84 USDMarkkina-arvo51,2 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk3,08 USD Osinkotuotto3,8 %
Liikevaihto 2017e12 500 M USD (+6,5 %)Nettotulos 2017e2 260 M USD (+6,5 %)
PE22,7ROE12,8%

Dominion Energy on markkina-arvoltaan USA:n kolmanneksi suurin energian tuottaja ja jakelija. Sillä on noin 26 400 megawatin sähköntuotannon kapasiteetti, 10 000 kilometriä sähkönsiirtolinjoja sekä noin 23 000 kilometrin maakaasuputkisto… (lisää yritysesittelyssä).

DOMINION ENERGY3.11.2017 | 80,84 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominionin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi, joka voi jossain vaiheessa alkaa uhkaamaan osingonmaksukykyä. Toisaalta yhtiö juuri nosti osinkoa noin 8 prosenttia vuodelle 2017 ja yhtiö arvio, että se nostaa osinkoa yli 8 prosenttia vuosittain vuosien 2018 – 2020 aikana.

Osakkeen hintataso PE-luvuilla mitattuna on korkealla. Toisaalta yhtiö ennustaa, että oikaistu EPS kasvaa yli 10 prosenttia vuonna 2018 ja noin 6-8 prosentin vuotuisella vauhdilla aina vuoden 2020 loppuun asti. Ja yli 5 prosenttia vuoden 2020 jälkeenkin. Tämä osaltaan puolustaa korkeaa osakkeen hintatasoa.

Osinkosijoittajalle noin 3,8 prosentin osinkotuotto on houkutteleva. Lisäksi edellä mainittu tulevien vuosien osingon nostot lisää houkuttelevuutta. Ainakin yhtiön johto uskoo tuloksentekokyvyn olevan hallinnassa.

Yhtiö myös todennäköisesti tekee lisää osakeanteja, jotka laimentavat nykyisten omistajien osuuksia tulevista tuotoista, elleivät he osallistu osakeanteihin. Näin sijoittajan ja yrityksen välinen rahavirta menee väärään suuntaan sijoittajan kannalta.

Alkuvuosi 2017

Dominion Energy:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 9 376 M USD (8 651 M USD / +8,4 %)
 • nettotulos: 1 687 M USD (1 666 M USD/ +1,3 %)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin +725 miljoonaa dollaria. Tästä syksyllä 2016 hankitun Questarin osuus oli noin 663 miljoonaa dollaria. Toinen merkittävä liikevaihtoa kasvattava tekijä oli sähkön kapasiteettituotot (electric capacity benefit) noin 119 miljoonan dollarin edestä. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti kuluneen vuoden lämmin talvi sekä viileä kesä, josta syystä lämmityksen ja viilennyksen tarve on vähentynyt.

Nettotulokseen vaikutti samat tekijät kuin liikevaihdon kasvuun eli Questar ja kapasiteettituotot. Toisaalta tulokseen negatiivisesti vaikutti korko- ja muiden vastaavien kulujen kasvu 190 miljoonalla dollarilla.

Yhtiön investoinnit etenevät aikataulussa ja budjetissa

 • The Cove Point Liquefaction: 97 % valmis ja tuotantokunnossa Q4/2017
 • Greensville County Power Station: 60 % valmis ja tuotantokunnossa 12/2018
 • Atlantic Coast Pipeline & DETI Supply Header: rakennusvaihe alkaa Q4/2017 ja arvioitu valmistuminen on H2/2019

Yhtiö arvioi, että se käyttää yhteensä noin 13 – 15 miljardia dollaria investointeihin vuoteen 2020 mennessä. Tämä kääntänee vihdoin vapaat rahavirrat (FCF) positiiviseksi, mikä osaltaan antaa tukea luvatuille +8 prosentin vuotuisille (2018 – 2020) osinkojen kasvulle.

Näkymät

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

 • Q4/2017: 0,80 – 1,00 USD
 • 2017: 3,40 – 3,90 USD

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 12,4 -12,6 Mrd USD (2016: 11,7)
 • nettotulos: 2,2 -2,3 Mrd USD (2,1)
 • EPS: 3,47 – 3,63 USD (3,44)
 • PE: 22,3x – 23,3x (osakkeen hinta 80,84 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 3,08 USD (2,965)
 • osinkotuotto: 3,8 %

Segmentit

Dominion Energy:llä on kolme segmenttiä ja oheisissa taulukoissa on esitetty näiden liikevaihdot sekä nettotulokset.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Power delivery 2 225 2 210 2 091 1 918 1 825
Power generation 6 600 6 747 7 001 7 135 6 664
Gas Infrastructure 2 950 2 069 1 877 2 446 3 566
Muut 725 711 714 937 1 065
YHTEENSÄ 12 500 11 737 11 683 12 436 13 120
NETTOTULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Power delivery 525 484 490 502 475
Power generation 1 250 1 397 1 120 1 101 963
Gas Infrastructure 900 726 680 677 711
Muut -425 -484 -391 -970 -452
YHTEENSÄ 2 250 2 123 1 899 2 280 2 149

Yhtiö kuitenkin toimii pääasiallisesti kolmen yrityksen kautta, joita ovat emoyhtiö Dominion sekä kaksi suoraan sen alla toimivaa tytäryhtiötä Virginia Power ja Dominion Gas. Nämä kolme yritystä ja segmenttiä eivät vastaa toisiaan yksi yhteen, vaan segmenttien luvut ovat jaoteltu tytäryhtiöiden luvuista. Yritys kuitenkin jostain syystä raportoi sekä segmenttien että tytäryhtiöiden lukuja, mikä tekee konsernin tulosraporttien lukemisesta ja analysoinnista haastavaa. Lisäksi yhtiön hankkima Questar Corporation tuli vuonna 2016 raportteihin mukaan.

Power Delivery

Segmentti toimii Virginiassa ja Pohjois-Carolinassa sähkönsiirron ja -jakelun alalla, ja sillä on noin 2,6 miljoonaa asiakasta. Segmentti arvio käyttävänsä investointeihin noin 8,4 miljardia dollaria vuosien 2017 – 2021 aikana.

Segmentin liikevaihto on ollut pienoisessa nousutrendissä. Tilikauden 2017 liikevaihdon ja nettotuloksen odotetaan olevan hieman parempia kuin vuonna 2016 eli noin 2 250 ja 525 miljoonaa dollaria vastaavasti.

Power Generation

Segmentti tuottaa sähköä noin 26 400 MW vuodessa, ja sillä on noin 1,2 miljoonaa asiakasta 12 osavaltion alueella. Segmentti arvio käyttävänsä investointeihin noin 8,0 miljardia dollaria vuosien 2017 – 2021 aikana.

Segmentin liikevaihto vastaa yli puolta koko yhtiön liikevaihdosta, ja se on harmittavasti ollut hienoisessa laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen. Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan laskevan noin 6,6 miljardiin dollariin viime vuoden 6,75 miljardista dollarista.

Toisaalta nettotulos, joka vastaa yli puolta koko yhtiön tuloksesta, on mukavassa kasvutrendissä. Se on muutamassa vuodessa kasvanut hieman alle 1,0 miljardista viime vuoden hieman alle 1,4 miljardiin dollariin. Tilikauden 2017 nettotuloksen odotetaan olevan noin 1,25 miljardia dollaria.

Gas Infrastructure

Segmentti on yksi USA:n suurimpia maakaasun jakelijoita (noin 20 000 kilometrin siirtoputkisto), ja sillä on noin 1,3 miljoonaa asiakasta. Segmentti arvio käyttävänsä investointeihin noin 8,0 miljardia dollaria vuosien 2017 – 2021 aikana.

Segmentin liikevaihto laski kovasti vuosien 2013-2015 aikana, kunnes vuonna 2016 se nousi yli +10 prosenttia. Tähän kasvuun vaikutti hankitun Questar:n tuoma lisäys lukuihin. Täysimääräisesti tämä vaikutus näkyy vuoden 2017 luvuissa ja näin ennustettu liikevaihto on noin 3,0 miljardia dollaria.

Samasta syystä ennustettu tilikauden 2017 nettotulos on noin 900 miljoonaa euroa eli selvästi parempi kuin edellisen vuoden 726 miljoonaa dollaria.

Ennusteiden kehitys

Dominion antaa tulosohjeistuksena Operating EPS, joka on liikevoitto (EBIT), johon on tehty Dominionin itsensä määrittelemiä korjauksia. Kyse ei siis ole virallisesta tilinpäätöstiedosta, joten sijoittajan tulee huomioida tämä ohjeistusta tulkitessaan.

Tilikausi 2016

02/2016: 3,60 – 4,00 (osakkeita 608 – 610 M kappaletta)
05/2016: 3,60 – 4,00 (osakkeita 612 – 614 M kappaletta)
08/2016: 3,60 – 4,00 (osakkeita 617 – 620 M kappaletta)
11/2016: 3,60 – 4,00 (osakkeita 617 – 620 M kappaletta)
TOTEUTUMA: 3,80 (osakkeita 617 M kappaletta)

Tilikausi 2017

02/2017: 3,40 – 3,90
05/2017: 3,40 – 3,90
08/2017: 3,40 – 3,90
11/2017: 3,40 – 3,90

Tuloksen kehitys

Dominionin tilikauden 2016 liikevaihto oli niukasti parempi kuin edellisenä vuonna. Sen sijaan nettotulos kasvoi +11,8 prosenttia, missä hankitun Questar:n liiketoiminta näkyy tässä nettotuloksen nousuna. Liikevaihdon nihkeää kehitystä selittää osaltaan alentunut energian hinta.

d-tuloslaskelma-q32017

Yhtiö itse esittää ns. ”nettoliikevaihdon”, missä on huomioitu energian välitystoiminnan osto- ja myyntihinnat. Tämä nettoliikevaihto on ollut 8846 / 8077 / 7320 / 7546 miljoonaa dollaria vuosina 2016 / 2015 / 2014 / 2013 vastaavasti. Tässä kehitys on ollut hyvää ja trendi on nouseva.

Tilikaudelle 2017 yhtiö ohjeistaa 3,40 – 3,90 USD oikaistua nettotulosta (”operating earnings”). Tässä luvussa on yleensä ollut oikaisuja noin 0,20 – 0,40 USD raportoituun EPS:iin, joten tilikauden 2017 ennustettu EPS on 3,50 – 3,60 tietämillä eli noin 2,2 – 2,3 miljardia dollaria. Tässä on hyvä kuitenkin huomata, että yhtiö osakkeiden lukumäärä on nousussa, joka laimentaa laskettua EPS:iä.

Lisäksi yhtiö odottaa ”operating earnings” luvun kasvavan ainakin 10 prosenttia vuonna 2018 ja noin 6 – 8 prosentin vuosivauhdilla vuoden 2020 loppuun mennessä. Ja tämän kasvu jatkuisi tämän jälkeenkin yli +5 prosentin tahtia.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen tasainen kasvu 36,7 miljardiin dollariin vuoden 2013 noin 22,8 miljardista. Kasvava velka ei kuitenkaan ole muuttanut omavaraisuusastetta, vaan se on pysynyt noin 22 – 24 prosentin välimaastossa. Nettovelkaisuusaste eli gearing on yli 200 prosenttia. Eli Dominion:ia voi pitää varsin velkaisena yhtiönä.

d-velkaisuus-q32017

Yhtiö suunnittelee tekevänsä noin 13 – 15 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2017 – 2020 välisenä aikana, joten on todennäköistä, että Dominion:n kohdalla nähdään lisää rahoitusratkaisuja eli osakeanteja ja lisää velkaa. Yhtiö arvioi, että seuraava isompi osakeanti koittaisi H2/2018 aikoihin.

Rahavirta

Dominionin liiketoiminnan rahavirta on hyvässä nousutrendissä. Vuosien 2010 – 2014 noin 3,5 miljardin dollarin rahavirta on Questar-kaupan jälkeen noussut noin 4,0 – 4,5 miljardin dollarin tasolle. Energian hinnan lasku ei juurikaan näy näissä luvuissa. Tämä rahavirran kuvaaja yhdessä nettotuloksen kasvun kanssa luovat tiettyä varmuutta siitä, että yhtiö tekee oikeita asioita, vaikka velkaisuus alkaa olemaan korkealla tasolla.

d-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investointeihin kuluu rahaa valtavia määriä. Viime vuosien aikana niiden tarve on noussut noin 3,5 miljardista noin 6 miljardiin dollariin. Vuosien 2010 – 2016 aikana kaikkien investointien (capex ja muut) nettorahavirta on ollut yhteensä 32,5 miljardia dollaria. Ja tähän on tulossa vuosien 2017 – 2020 aikana noin 13 – 15 miljardia lisää. Eli reilun 10 vuoden aikana yhtiö aikoo käyttää yhteensä noin 45 – 50 miljardia dollaria ylläpito- ja kasvuinvestointeihin. Ja vertailun vuoksi: yhtiön markkina-arvo pörssissä on noin 50 miljardia dollaria.

d-vapaa-rahavirta-q32017

Valtavista capex-investoinneista johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat olleet raskaasti negatiivisia. Yhdessä maksettujen osinkojen kanssa, yhtiön velkataakka on kasvanut roimasti vuoden 2010 noin 16 miljardista nykyiseen noin 37 miljardiin dollariin.

Osinko

Dominion on maksanut osinkoa vuodesta 1983 alkaen, ja vuodesta 2003 osinko on noussut joka vuosi. Viimeisen 10 vuoden aikana keskimääräinen osingon nousu on ollut 7,5 prosenttia vuodessa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut varsin korkealla tasolla (yli 80 % nettotuloksesta) jo pitkän aikaa.

d-osinko-q32017

Dominion arvioi, että se nostaa osinkoaan vuosittain vähintään 8 prosenttia vuosien 2018 – 2020 aikana. Tämä on kova tavoite. Toisaalta, jos investointitarve laskee noin 4 miljardiin dollariin per vuosi ja liiketoiminnan rahavirta jatkaa nousuaan, niin vapaat rahavirrat kääntyvät oletettavasti positiivisiksi lähitulevaisuudessa. Tämä antaa tukea osinkojen nostoille.

Edellä mainitusta haasteista huolimatta seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 3,08 dollaria mikä antaisi noin 3,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 80,84 usd).

11/2017: 0,770 usd (irtoaa 30.11.2017)
02/2018: 0,770 usd (e)
05/2018: 0,770 usd (e)
08/2018: 0,770 usd (e)

Arvostus

Dominionin arvostus on korkea PE-luvuilla mitattuna. Yhden, kolmen ja seitsemän vuoden PE:t ovat 22,7x – 32,6x. Yrityksen ennustama hyvä tuloskehitys näkyy juuri tässä.

d-roe-roi-q32017

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 10 – 15 prosentin tasolla viimeisten vuosien aikana, jota voitaneen pitää varsin kelpo tasona. Toisaalta yhtiön velkavipu auttaa nostamaan ROE:ta, joten tällä velkaisuudella ROE:n voisi odottaa oleva hieman korkeammalla tasolla.

Taulukko

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+573) sekä osingonmaksuilla (-488). Oikaisu on yhteensä +85 miljoonaa dollaria ja oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (3.11.2017) 80,84 76,59 67,64 76,90 64,69 51,80 53,08 42,72
Lkm (000) 633 400 617 100 593 700 584 500 579 500 573 900 574 600 590 100
Markkina-arvo (Mrd) 51,20 47,26 40,16 44,95 37,49 29,73 30,50 25,21
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 3 125 9 376 12 500 11 737 11 683 12 436 13 120 12 835 13 765 15 197
Liikevoitto 825 3 126 3 950 3 627 3 536 2 721 3 316 2 858 2 880 5 700
Nettotulos 575 1 687 2 260 2 123 1 899 1 310 1 697 302 1 408 2 808
Marginaali 18,4% 18,0% 18,1% 18,1% 16,3% 10,5% 12,9% 2,4% 10,2% 18,5%
EPS 0,91 2,66 3,57 3,44 3,20 2,24 2,93 0,53 2,45 4,76
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 312 261 607 318 316 248 102 62
Liikearvo 6 405 6 399 3 294 3 044 3 086 3 130 3 141 3 141
Muut varat 68 759 64 950 54 896 50 965 46 694 43 460 42 371 39 614
Tase yhteensä 75 476 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614 42 817
Oma pääoma 16 365 14 605 12 664 11 555 11 642 10 568 11 446 11 997
Vähemmistö 2 222 2 235 938 420 0 57 57 0
Korolliset velat 36 734 35 095 29 263 25 955 22 776 20 113 18 968 15 906
Muut vastuut 20 155 19 675 15 932 16 397 15 678 16 100 15 143 14 914
Tase yhteensä 75 476 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838 45 614 42 817
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 4 500 4 127 4 475 3 439 3 433 4 137 2 983 1 825
Investoinnit: Capex -6 000 -6 085 -5 575 -5 345 -4 065 -4 145 -3 652 -3 422
Vapaa rahavirta (FCF) -1 500 -1 958 -1 100 -1 906 -632 -8 -669 -1 597
Investoinnit: Muut -1 000 -4 618 -928 164 607 305 331 3 841
Investointien jälkeen -2 500 -6 576 -2 028 -1 742 -25 297 -338 2 244
Rahoitus: Voitonjako 600 425 -750 -945 -1 041 -960 -1 709 -1 919
Rahoitus: Muut 2 000 5 805 3 067 2 689 1 134 809 2 087 -313
Rahavarojen muutos 100 -346 289 2 68 146 40 12
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 3,035 2,800 2,590 2,400 2,250 2,110 1,970 1,830
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,04 2,80 2,59 2,40 2,25 2,11 1,97 1,83
Osinkotuotto 3,8% 3,7% 3,8% 3,1% 3,5% 4,1% 3,7% 4,3%
Osinko/nettotulos 85,1% 81,4% 81,0% 107,1% 76,8% 401,0% 80,4% 38,5%
Osinko/FCF -128,2% -88,2% -139,8% -73,6% -206,3% -15136,6% -169,2% -67,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 32,6 28,7 26,2 29,6 22,1
PE (3v) 24,5 26,6 24,6 40,8 33,0 19,7 16,6 12,8
PE 22,7 22,3 21,1 34,3 22,1 98,4 21,7 9,0
Oma pääoma/osake 29,34 27,29 22,91 20,49 20,09 18,51 20,02 20,33
P/B 2,75 2,81 2,95 3,75 3,22 2,80 2,65 2,10
ROE 12,8% 13,9% 14,8% 11,1% 15,2% 2,7% 12,0% 24,2%
ROI 7,4% 7,7% 8,8% 7,5% 10,2% 9,3% 9,9% 20,6%
Omavaraisuusaste 24,6% 23,5% 23,1% 22,0% 23,2% 22,7% 25,2% 28,0%
Gearing 196,0% 206,9% 210,7% 214,1% 192,9% 187,0% 164,0% 132,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset