Dominion Energy sijoituskohteena

Päivitetty 17.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Dominion Energy on markkina-arvoltaan USA:n kolmanneksi suurin energian tuottaja ja jakelija. Sillä on noin 26 400 megawatin sähköntuotannon kapasiteetti, 12 000 kilometriä sähkönsiirtolinjoja sekä noin 24 000 kilometrin maakaasuputkisto… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e DOMINION ENERGY Ennuste
Osake (17.2.2019) 73,26 Osinko 12 kk 3,670
Markkina-arvo (Mrd) 59,2 Osinkotuotto 5,0%
Liikevaihto (M) 17 700 (+32,4%) Osinko/EPS 89% 4v ka
Nettotulos (M) 3 250 (+32,8%) Osinko/FCF -331% 4v ka
EPS 4,02 Omav.aste 28%
PE 18,2 Gearing 158%
EV/EBIT 22,1 ROE 14,7%
PB 2,68 ROI 7,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

DOMINION ENERGY17.2.2019 | 73,26 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Dominion Energy:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti yhtiön korkea velkaisuus sekä heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, mikä näkyy myös heikkoina pääoman tuottolukuina. Lisäksi tulosodotuksiin nähden osakkeen korkea hinta laskee pisteitä.

Dominionin velkaisuus on noussut varsin korkeaksi, joka voi jossain vaiheessa alkaa uhkaamaan osingonmaksukykyä. Osinko on tästäkin huolimatta kehittynyt hyvin eli osinko on vuosittain noussut noin +8,4…10,0 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana.

Osakkeen hintataso PE-luvuilla (18,2x) mitattuna osakkeen hinta on noussut kalliin puoleiseksi. Toisaalta yhtiö ennustaa, että vuoden 2019 oikaistu EPS olisi +0…+10 prosenttia vuotta 2018 parempi.

Osinkosijoittajalle noin 5,0 prosentin osinkotuotto on houkutteleva, mutta hyvän osinkokehityksen jatkuminen edellyttää vastaavasti hyvää tuloksentekokyvyn paranemista ilman ikäviä yllätyksiä.

Yhtiö todennäköisesti tekee lisää osakeanteja, jotka laimentavat nykyisten omistajien osuuksia tulevista tuotoista, elleivät he osallistu osakeanteihin. Näin sijoittajan ja yrityksen välinen rahavirta menee väärään suuntaan sijoittajan kannalta. Vuosien 2016 – 2018 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 6,0 miljardia dollaria ja maksoi samaan aikaan noin 5,9 miljardia dollaria osinkoja.

Tilikausi 2018

Dominion Energy:n Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 3 361 3 210 4,7% 13 366 12 586 6,2%
Nettotulos 641 333 92,5% 2 447 2 020 21,1%
EPS (USD) 0,97 0,52 3,74 3,18

Q4:n liikevaihto kasvoi +4,7 prosenttia, josta vastasi Gas Infrastructure -segmentin ja siellä aiemmin vuonna 2018 tuotantoon siirtyneen Cove Point-kaasulaitoksen tuoma lisä. Segmentin liikevaihto kasvoi lähes +50 prosenttia Cove Pointin sekä korkeamman kaasun hinnan johdosta.

Segmenttien tuloksista laskettu nettotulos oli 713 miljoonaa dollaria (Q4/2017: 737 M USD) eli laskua tuli -3 prosenttia. Power Delivery -segmentin tulos laski -13 prosenttia, jota rasitti korkeat myrskytuhot. Power Generation -segmentin tulos laski -30 prosenttia, jota rasitti Millstone:n pitkittynyt seisokki, jossa tilanne jatkuu haastavana edelleen. Gas Infrastructure -segmentin tulosparannus (+31 %) ei siten riittänyt korvaamaan muiden segmenttien tuloslaskua.

Raportoidut nettotulosluvut sisältävät verouudistukseen liittyviä kertaeriä (2017: -979 M USD), jotka on yllä olevassa taulukossa oikaistu pois.

Atlantic Coast Pipeline & DETI Supply Header on kohdannut joitain rakennusvaiheen viivästyksiä viranomaisten taholta. Viivästyksistä johtuen projektin kustannusarvio on noussut nyt noin 1,0 miljardilla dollarilla 7,0 – 7,5 miljardiin dollariin. Yhtiö arvioi, että tämän hankkeen tuotanto voisi alkaa Q4/2020 – Q1/2021.

Fuusio SCANA:n kanssa toteutui tammikuussa 2019.

Näkymät 2019

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

  • Q1/2019: 1,05 – 1,25 USD (Q1/2018: 1,14 USD)
  • 2019: 4,05 – 4,40 USD (2018: 4,05 USD)

Oikaistu EPS on yleensä ollut vuositasolla noin 0,20 – 0,40 dollaria korkeampi, kuin raportoiduista luvuista laskettu EPS. Yhtiön fuusio SCANA:n kanssa vaikeuttaa kuitenkin tämän eron arviointia. Lisäksi on hyvä huomata, että vuoden 2019 osakemäärä nousee +23 prosenttia (808 vs 654,9 M osaketta) SCANA:n fuusion myötä.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 4 815 3 466 38,9% 17 700 13 366 32,4%
Nettotulos 875 503 74,0% 3 250 2 447 32,8%
Osinko (12 kk, USD) 3,67 3,34

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Dominion Energy: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden kehitys (Dominion Energy)

Dominion antaa tulosohjeistuksena Operating EPS, joka on liikevoitto (EBIT), johon on tehty Dominionin itsensä määrittelemiä korjauksia. Kyse ei siis ole virallisesta tilinpäätöstiedosta, joten sijoittajan tulee huomioida tämä ohjeistusta tulkitessaan.

Tilikausi 2016

TOTEUTUMA: 3,80 (osakkeita 617 M kappaletta)

Tilikausi 2017

02/2017: 3,40 – 3,90
05/2017: 3,40 – 3,90
08/2017: 3,40 – 3,90
11/2017: 3,40 – 3,90
TOTEUTUMA: 3,60 (osakkeita 636 M kappaletta)

Tilikausi 2018

01/2018: 3,80 – 4,25
04/2018: 3,80 – 4,25
07/2018: 3,80 – 4,25
11/2018: 3,95 – 4,10
TOTEUTUMA: 4,05 (osakkeita 655 M kappaletta)

Tilikausi 2019 (osakemäärä nousee 808 M kappaleeseen SCANA-fuusion myötä)

01/2018: 4,05 – 4,40

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +979 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 020 miljoonaa dollaria.

Dominionin tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi vuodesta 2017 noin 780 miljoonaa dollaria, missä tuotantoon siirtynyt Cove Point kaasulaitos toi selvän lisän. Vero-oikaistu tulos nousi selvästi samasta syystä.

d-tuloslaskelma-q42018

Yhtiö itse esittää ns. ”nettoliikevaihdon”, missä on huomioitu energian välitystoiminnan osto- ja myyntihinnat. Tämä nettoliikevaihto on ollut 9578 / 8846 / 8077 miljoonaa dollaria vuosina 2017 / 2016 / 2015 vastaavasti. Tässä kehitys on ollut hyvää ja trendi on nouseva.

Ennusteet-sivulla arvioin tilikauden 2019 nettotuloksen olevan noin 3,1 – 3,5 miljardia dollaria, mikä on yhtenevä yhtiön oman ennustehaarukan kanssa. Tämä nostaisi nettotulosmarginaalin noin 18,4 prosentin tasolle. Selvä tulosparannus selittyy SCANA-fuusion tuomalla lisällä, joka on arviolta +0,5 miljardia dollaria.

PE-luku on 18,2x. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa Dominionin korkea velkaisuus sekä se, että saako yhtiö irti SCANA:n investoinnista arvioimansa hyödyn. Lisäksi yhtiöllä on haasteita Atlantic Coast Pipeline projektin kanssa, jonka johdosta sen kustannusarvio on noussut jo +1,0 miljardilla dollarilla.

d-roe-roi-q42018

Oman pääoman tuotto eli ROE on ollut noin 10 – 15 prosentin tasolla viimeisten vuosien aikana, jota voitaneen pitää varsin kelpo tasona. Toisaalta yhtiön velkavipu auttaa nostamaan ROE:ta, joten tällä velkaisuudella ROE:n voisi odottaa oleva hieman korkeammalla tasolla.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen tasainen kasvu 35,2 miljardiin dollariin vuoden 2013 noin 22,8 miljardista. Tämä ei sisällä vielä SCANAN:n hankintaa, sillä fuusio tapahtui Q4-kauden jälkeen tammikuussa.

Kasvava velka ei kuitenkaan ole muuttanut omavaraisuusastetta, vaan se on pysynyt noin 22 – 26 prosentin välimaastossa. Nettovelkaisuusaste eli gearing on noin 180 – 200 prosenttia. Eli Dominionia voi pitää varsin velkaisena yhtiönä.

d-velkaisuus-q42018

Yhtiö suunnittelee tekevänsä noin 10 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2018 – 2020 välisenä aikana, joten on todennäköistä, että Dominion:n kohdalla nähdään lisää rahoitusratkaisuja eli osakeanteja ja lisää velkaa. Vuosien 2016 – 2018 aikana yhtiö keräsi osakkeenomistajilta yhteensä noin 6,0 miljardia dollaria, mikä näkyy myös osakemäärän trendinomaisena kasvuna. SCANA:n hankinnan myötä osakemäärä hyppää 808 miljoonaan kappaleeseen (2018: 654,9 M kpl).

Rahavirta

Dominionin liiketoiminnan rahavirta on hyvässä nousutrendissä. Vuosien 2011 – 2014 noin 3,5 miljardin dollarin rahavirta on Questar-kaupan jälkeen noussut noin 4,5 miljardin dollarin tasolle. Vuoden 2019 ennuste 6,25 miljardia dollaria perustuu yhtiön antamaan arvioon siitä, miten SCANA vaikuttaa rahavirtoihin.

Tämä rahavirran kuvaaja yhdessä nettotuloksen kasvun kanssa luovat tiettyä varmuutta siitä, että yhtiö tekee oikeita asioita, vaikka velkaisuus alkaa olemaan korkealla tasolla.

d-rahavirta-q42018

Capex-investointeihin kuluu rahaa valtavia määriä. Viime vuosien aikana niiden tarve on noussut noin 3,5 miljardista noin 6 miljardiin dollariin. Vuosien 2012 – 2018 aikana kaikkien investointien (capex ja muut) nettorahavirta on ollut yhteensä 38,0 miljardia dollaria. Ja tähän on tulossa vuosien 2018 – 2020 aikana noin 10 miljardia lisää. Eli vuosikymmenen aikana yhtiö käyttää yhteensä noin 50 miljardia dollaria ylläpito- ja kasvuinvestointeihin. Ja vertailun vuoksi: yhtiön markkina-arvo pörssissä on noin 60 miljardia dollaria.

Valtavista capex-investoinneista johtuen vapaat rahavirrat (FCF) ovat olleet raskaasti negatiivisia. Yhdessä maksettujen osinkojen kanssa, yhtiön velkataakka on kasvanut roimasti vuoden 2011 noin 19 miljardista nykyiseen noin 35 miljardiin dollariin.

Osinko

Dominion on maksanut osinkoa vuodesta 1983 alkaen, ja vuodesta 2003 osinko on noussut joka vuosi. Viimeisen 10 vuoden aikana keskimääräinen osingon nousu on ollut 7,8 prosenttia vuodessa. Osingonmaksusuhde on kuitenkin ollut varsin korkealla tasolla (yli 80 % nettotuloksesta) jo pitkän aikaa.

d-osinko-q42018

Dominion arvioi, että se nostaa osinkoaan +6…10 prosenttia vuonna 2020. Tämä on kova tavoite. Toisaalta, jos investointitarve laskee noin 4 miljardiin dollariin per vuosi ja liiketoiminnan rahavirta jatkaa nousuaan, niin vapaat rahavirrat kääntyvät oletettavasti positiivisiksi lähitulevaisuudessa. Tämä antaa tukea osinkojen nostoille.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Dominion Energy: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,9175 3/2018 0,835 3/2017 0,755
5/2019 (e) 0,9175 5/2018 0,835 5/2017 0,755
8/2019 (e) 0,9175 9/2018 0,835 8/2017 0,755
11/2019 (e) 0,9175 11/2018 0,835 11/2017 0,770
YHTEENSÄ 3,6700 3,340 3,035
+9,9% +10,0% +8,4%

Q1:n osinko oli 0,9175 dollaria, joka irtoaa 28.2.2019 ja se maksetaan 20.3.2019.

Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 3,67 dollaria mikä antaisi noin 5,0 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 73,26 usd).

Mainokset

Taulukko

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 250) sekä osingonmaksuilla (-2 965). Oikaisu on yhteensä +285 miljoonaa dollaria ja oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +979 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 020 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (17.2.2019) 73,26 71,46 81,06 76,59 67,64 76,90 64,69 51,80
Lkm (000) 808 000 654 900 636 000 617 100 593 700 584 500 579 500 573 900
Markkina-arvo (Mrd) 59,19 46,80 51,55 47,26 40,16 44,95 37,49 29,73
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Power delivery 2 250 2 212 2 206 2 210 2 091
Power generation 7 150 7 107 6 676 6 747 7 001
Gas Infrastructure 4 300 4 227 2 832 2 069 1 877
Southeast Energy Group 4 000
Muut 0 -180 872 711 714
YHTEENSÄ 17 700 13 366 12 586 11 737 11 683
NETTOTULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Power delivery 600 587 531 484 490
Power generation 1 325 1 254 1 181 1 397 1 120
Gas Infrastructure 1 350 1 214 898 726 680
Southeast Energy Group 450
Muut -475 -608 -590 -484 -391
YHTEENSÄ 3 250 2 447 2 020 2 123 1 899
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 4 815 17 700 13 366 12 586 11 737 11 683 12 436 13 120 12 835
Liikevoitto 1 200 4 250 3 601 3 937 3 627 3 536 2 721 3 316 2 858
Nettotulos 875 3 250 2 447 2 020 2 123 1 899 1 310 1 697 302
Marginaali 18,2% 18,4% 18,3% 16,0% 18,1% 16,3% 10,5% 12,9% 2,4%
EPS 1,08 0,00 4,02 3,74 3,18 3,44 3,20 2,24 2,93 0,53
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 391 391 120 261 607 318 316 248
Liikearvo 6 410 6 410 6 405 6 399 3 294 3 044 3 086 3 130
Muut varat 71 113 71 113 70 060 64 950 54 896 50 965 46 694 43 460
Tase yhteensä 77 914 77 914 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838
Oma pääoma 20 107 20 107 17 142 14 605 12 664 11 555 11 642 10 568
Vähemmistö 1 941 1 941 2 228 2 235 938 420 0 57
Korolliset velat 35 175 35 175 37 324 35 095 29 263 25 955 22 776 20 113
Muut vastuut 20 691 20 691 19 891 19 675 15 932 16 397 15 678 16 100
Tase yhteensä 77 914 77 914 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096 46 838
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 6 250 4 773 4 549 4 127 4 475 3 439 3 433 4 137
Investoinnit: Capex -6 250 -4 254 -5 504 -6 085 -5 575 -5 345 -4 065 -4 145
Vapaa rahavirta (FCF) 0 519 -955 -1 958 -1 100 -1 906 -632 -8
Investoinnit: Muut -400 1 896 -489 -4 618 -928 164 607 305
Investointien jälkeen -400 2 415 -1 444 -6 576 -2 028 -1 742 -25 297
Rahoitus: Voitonjako -2 965 276 -629 425 -750 -945 -1 041 -960
Rahoitus: Muut 3 365 -2 485 1 932 5 805 3 067 2 689 1 134 809
Rahavarojen muutos 0 206 -141 -346 289 2 68 146
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,670 3,340 3,035 2,800 2,590 2,400 2,250 2,110
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,67 3,34 3,04 2,80 2,59 2,40 2,25 2,11
Osinkotuotto 5,0% 4,7% 3,7% 3,7% 3,8% 3,1% 3,5% 4,1%
Osinko/nettotulos 91,2% 89,4% 95,6% 81,4% 81,0% 107,1% 76,8% 401,0%
Osinko/FCF #DIV/0! 421,5% -202,1% -88,2% -139,8% -73,6% -206,3% -15136,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 28,1 27,8 33,5 28,7 26,2
PE (3v) 23,0 21,3 25,6 26,6 24,6 40,8 33,0 19,7
PE 18,2 19,1 25,5 22,3 21,1 34,3 22,1 98,4
EV/EBIT 22,1 22,7 22,5 22,6 19,5 25,9 18,1 17,4
Oma pääoma/osake 27,29 33,67 30,46 27,29 22,91 20,49 20,09 18,51
P/B 2,68 2,12 2,66 2,81 2,95 3,75 3,22 2,80
ROE 14,7% 11,8% 11,2% 13,9% 14,8% 11,1% 15,2% 2,7%
ROI 7,4% 6,3% 7,2% 7,7% 8,8% 7,5% 10,2% 9,3%
Omavaraisuusaste 28,3% 28,3% 25,3% 23,5% 23,1% 22,0% 23,2% 22,7%
Gearing 157,8% 157,8% 192,1% 206,9% 210,7% 214,1% 192,9% 187,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 71,46 70,28 68,18 67,43 81,06 76,93 76,63 77,57 76,59 74,27
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,670 3,588 3,505 3,423 3,425 3,340 3,275 3,195 3,115 3,035
Osinkotuotto (ennuste) 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 4,2% 4,3% 4,3% 4,1% 4,1% 4,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,74 3,27 2,99 2,91 3,14 3,34 3,45 3,55 3,39 3,23
PE 19,1 21,5 22,8 23,2 25,8 23,1 22,2 21,8 22,6 23,0
EV/EBIT 22,7 22,6 22,1 21,7 22,7 22,6 22,4 22,1 22,8 23,5
ROE 11,8% 11,0% 10,5% 10,2% 11,2% 12,4% 13,3% 14,3% 13,9% 13,7%
ROI 6,3% 6,5% 6,6% 6,7% 7,2% 7,2% 7,6% 7,9% 7,7% 7,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset