Dominion Energy sijoituskohteena

Päivitetty 19.4.2020

HUOM! Dominion Energy on poistunut Talousmentor-yritysanalyyseistä.

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Paluu yrityslistalle

Tilikausi 2019

Dominion Energy:n vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 4 475 3 361 33,1% 16 572 13 366 24,0%
Nettotulos 1 009 641 57,4% 1 358 2 447 -44,5%
EPS (USD) 1,32 0,97 1,73 3,74

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 24 prosenttia, mitä tuki SCANA:n hankinta. Liikevaihtoa nosti myös yhtiön tekemät sähkön siirtohintojen korotukset, mutta toisaalta laski epätavallisen lauha talvikausi.

Vuoden 2019 raportoitu nettotulos laski -45 prosenttia, jota selittää SCANA-fuusioon liittyvät alaskirjaukset, joita tehtiin reilun parin miljardin dollarin edestä.

Dominion Energy arvioi, että oikaistu EPS (Operating EPS)

  • Q1/2020: 1,05 – 1,25 USD (Q1/2019: 1,10 USD)
  • 2020: 4,25 – 4,60 USD (2019: 4,24 USD)

Alleviivataan vielä erikseen, että kyse on oikaistusta EPS:stä, missä oikaisuihin kuuluu mm. erilaiset kertaluontoiset erät. Lisäksi on hyvä huomata, että yhtiön osakemäärä on selvässä nousussa SCANA:n fuusion sekä muiden rahoitustoimenpiteiden johdosta.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Kaaviot

d-tuloslaskelma-q42019b

d-roe-roi-q42019b

d-velkaisuus-q42019b

d-rahavirta-q42019b

d-osinko-q42019b

d-osinkohistoria-q42019b

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Dominion Energy: Osinkohistoria -sivulta.

Taulukot

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin +979 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 2 999 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 2 020 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (20.3.2020) 71,85 82,82 71,46 81,06 76,59 67,64 76,90 64,69
Lkm (000) 826 300 808 900 654 900 636 000 617 100 593 700 584 500 579 500
Markkina-arvo (Mrd) 59,37 66,99 46,80 51,55 47,26 40,16 44,95 37,49
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 16 572 13 366 12 586 11 737 11 683 12 436 13 120
Liikevoitto 2 514 3 601 3 937 3 627 3 536 2 721 3 316
Nettotulos 1 358 2 447 2 020 2 123 1 899 1 310 1 697
Marginaali 8,2% 18,3% 16,0% 18,1% 16,3% 10,5% 12,9%
EPS 1,68 3,74 3,18 3,44 3,20 2,24 2,93
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 166 268 120 261 607 318 316
Liikearvo 8 946 6 410 6 405 6 399 3 294 3 044 3 086
Muut varat 94 711 71 236 70 060 64 950 54 896 50 965 46 694
Tase yhteensä 103 823 77 914 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096
Oma pääoma 31 994 20 107 17 142 14 605 12 664 11 555 11 642
Vähemmistö 2 039 1 941 2 228 2 235 938 420 0
Korolliset velat 37 897 35 175 37 324 35 095 29 263 25 955 22 776
Muut vastuut 31 893 20 691 19 891 19 675 15 932 16 397 15 678
Tase yhteensä 103 823 77 914 76 585 71 610 58 797 54 327 50 096
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 5 204 4 773 4 549 4 127 4 475 3 439 3 433
Investoinnit: Capex -4 980 -4 254 -5 504 -6 085 -5 575 -5 345 -4 065
Vapaa rahavirta (FCF) 224 519 -955 -1 958 -1 100 -1 906 -632
Investoinnit: Muut 368 1 896 -489 -4 618 -928 164 607
Investointien jälkeen 592 2 415 -1 444 -6 576 -2 028 -1 742 -25
Rahoitus: Voitonjako 1 904 276 -629 425 -750 -945 -1 041
Rahoitus: Muut -2 608 -2 485 1 932 5 805 3 067 2 689 1 134
Rahavarojen muutos -112 206 -141 -346 289 2 68
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,760 3,670 3,340 3,035 2,800 2,590 2,400 2,250
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,76 3,67 3,34 3,04 2,80 2,59 2,40 2,25
Osinkotuotto 5,2% 4,4% 4,7% 3,7% 3,7% 3,8% 3,1% 3,5%
Osinko/nettotulos 218,6% 89,4% 95,6% 81,4% 81,0% 107,1% 76,8%
Osinko/FCF 1325,3% 421,5% -202,1% -88,2% -139,8% -73,6% -206,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 36,5 27,8 33,5 28,7
PE (3v) 34,5 21,3 25,6 26,6 24,6 40,8 33,0
PE 49,3 19,1 25,5 22,3 21,1 34,3 22,1
EV/EBIT 41,7 22,7 22,5 22,6 19,5 25,9 18,1
Oma pääoma/osake 42,07 33,67 30,46 27,29 22,91 20,49 20,09
P/B 1,97 2,12 2,66 2,81 2,95 3,75 3,22
ROE 4,8% 11,8% 11,2% 13,9% 14,8% 11,1% 15,2%
ROI 3,9% 6,3% 7,2% 7,7% 8,8% 7,5% 10,2%
Omavaraisuusaste 32,8% 28,3% 25,3% 23,5% 23,1% 22,0% 23,2%
Gearing 110,9% 158,3% 192,1% 206,9% 210,7% 214,1% 192,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 87,46 81,04 77,32 76,66 71,46 70,28 68,18 67,43 81,06 76,93
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,760 3,738 3,693 3,693 3,670 3,588 3,505 3,423 3,425 3,340
Osinkotuotto (ennuste) 4,3% 4,6% 4,8% 4,8% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 4,2% 4,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,68 1,22 1,08 1,59 3,74 3,27 2,99 2,91 3,14 3,34
PE 52,1 66,6 71,4 48,1 19,1 21,5 22,8 23,2 25,8 23,1
EV/EBIT 43,1 50,2 52,8 45,8 22,7 22,6 22,1 21,7 22,7 22,6
ROE 4,8% 3,9% 3,6% 5,3% 11,8% 11,0% 10,5% 10,2% 11,2% 12,4%
ROI 3,9% 3,3% 3,1% 3,5% 6,3% 6,5% 6,6% 6,7% 7,2% 7,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus