Deere & Company: Arvonmääritys

Päivitetty 28.6.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 28.6.2020: 149,04 USD

Laskennan parametrit

Deere on raportoinut Q2/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Deere & Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 850 1 182 668
EPS 5,841 3,732 2,109
Oikaistu EPS 7,420
Osinko 3,040 1,520 1,520
Oma pääoma 11 864
Oma pääoma/osake 37,461

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,00 prosenttia (maailma keskimäärin), betana 1,15x sekä oman pääoman riskilisänä 5,50 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,33%   1,00% + 1,15*5,5% + 0,0%
Osakkeita 316 700   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 6,84%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,32%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 39,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,40%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,33 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,33 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,33 %).

Tilikauden 2021 tulokseen on tehty 500 miljoonan dollarin taso-oikaisu.

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

de-kaanteinenarvonmaaritys-q22020c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 132,88 135,44 174,14 149,04 149,04 149,04 149,04 149,04
Nettotulos 2 159 3 072 3 253 1 850 2 511 2 682 2 866 3 062
Muutos % 41,7% 42,3% 5,9% -43,1% 35,7% 6,8% 6,8% 6,8%
EPS 6,68 9,39 10,15 5,84 7,93 8,47 9,05 9,67
PE 19,9 14,4 17,2 25,5 18,8 17,6 16,5 15,4
Osinko 2,400 2,580 3,040 3,040 3,040 3,092 3,303 3,529
Osinkotuotto 1,8% 1,9% 1,7% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,4%
Oma pääoma 29,57 34,50 35,61 38,05 42,94 48,32 54,06 60,20
P/B 4,49 3,93 4,89 3,92 3,47 3,08 2,76 2,48
ROE 26,8% 29,5% 28,7% 15,9% 19,6% 18,6% 17,7% 16,9%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (149,04 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,33 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1,85 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 2,51 ja 2,68 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus