Deere & Company: Arvonmääritys

Päivitetty 17.8.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q3/2019 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 17.8.2019: 149,23 USD

Laskennan parametrit

Deere on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Deere & Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 3 200 2 532 668
EPS 9,953 7,876 2,078
Osinko 3,040 2,280 0,760
Oma pääoma 12 266
Oma pääoma/osake 38,152

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,10x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,95%   3,0% + 1,1*4,5% + 0,0%
Osakkeita 321 500   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 5,44%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,23%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 32,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,87%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,95 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,95 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,95 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

de-kaanteinenarvonmaaritys-q32019.png

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 88,30 132,88 135,44 149,23 149,23 149,23 149,23 149,23
Nettotulos 1 524 2 159 3 072 3 200 3 374 3 558 3 751 3 955
Muutos % -21,4% 41,7% 42,3% 4,2% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4%
EPS 4,81 6,68 9,39 9,95 10,49 11,07 11,67 12,30
PE 18,3 19,9 14,4 15,0 14,2 13,5 12,8 12,1
Osinko 2,400 2,400 2,580 3,040 3,185 3,358 3,541 3,734
Osinkotuotto 2,7% 1,8% 1,9% 2,0% 2,1% 2,3% 2,4% 2,5%
Oma pääoma 20,63 29,57 34,50 39,47 46,78 54,49 62,61 71,18
P/B 4,28 4,49 3,93 3,78 3,19 2,74 2,38 2,10
ROE 22,9% 26,8% 29,5% 26,9% 24,3% 21,9% 19,9% 18,4%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (149,23 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,95 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 3 200 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 3 374 ja 3 558 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset