Deere & Company: Arvonmääritys

Päivitetty 12.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q2/2019 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 12.6.2019: 150,00 USD

Laskennan parametrit

Deere on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Deere & Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 3 325 1 634 1 691
EPS 10,313 5,068 5,245
Osinko 3,040 1,520 1,520
Oma pääoma 11 920
Oma pääoma/osake 36,973

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,10x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,95%   3,0% + 1,1*4,5% + 0,0%
Osakkeita 322 400   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 5,30%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen 0,22%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 31,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 3,90%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,95 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,95 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,95 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

de-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 1 524 2 159 3 072 3 325 3 501 3 687 3 882 4 088
Muutos % -21,4% 41,7% 42,3% 8,2% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3%
EPS 4,81 6,68 9,39 10,31 10,86 11,44 12,04 12,68
PE 18,3 19,9 14,4 14,5 13,8 13,1 12,5 11,8
Osinko 2,400 2,400 2,580 3,040 3,249 3,421 3,602 3,793
Osinkotuotto 2,7% 1,8% 1,9% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,5%
Oma pääoma 20,63 29,57 34,50 40,70 48,31 56,32 64,76 73,65
P/B 4,28 4,49 3,93 3,69 3,11 2,66 2,32 2,04
ROE 22,9% 26,8% 29,5% 27,4% 24,4% 21,9% 19,9% 18,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (150,00 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,95 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 3 325 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 3 501 ja 3 687 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset