Deere & Company: Ennusteet

Päivitetty 20.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Deeren kohdalla kvartaali tarkoittaa tilikauden kvartaalia, joka siis eroaa kalenterikvartaalista.

de-kvartaalituloslaskelma-q12020c

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö ohjeistaa vuodelle 2020

  • nettotulos on noin 2,7 – 3,1 miljardia dollaria (2019: 3,25 Mrd USD)

Deere perustelee arvioitaan mm. maataloussektorin pehmentyneillä näkymillä, mitä USA:n ja Kiinan välinen ensimmäisen vaiheen sopimus hieman helpotti. Samaan aikaan rakentamisen aktiviteetti on laskenut, jonka odotetaan painavan Construction & Forestry -segmentin liikevaihtoa ja tuloskuntoa.

Ohjeistus on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi kuitenkin olla koko konsernin lukujen tasolla. Deerellä on 3 segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2016 alkaen on esitetty Deere & Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa (sivun lopussa).

  • Agriculture & Turf: Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.
  • Construction & Forestry: Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.
  • Financial Services: Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Agriculture & Turf -segmentin Q1:n liikevaihto laski 4 prosenttia. Liikevaihtoa painaa kauppasota ja maataloustuottajien odottava tunnelma investointien suhteen. Tunnelmat hieman helpottuivat tammikuun lopun jälkeen, kun USA ja Kiina allekirjoittivat ensimmäisen vaiheen sopimuksen.

Construction & Forest -segmentin Q1:n liikevaihto laski lähes 10 prosenttia vertailukauden erinomaiselta tasolta. Rakentamisen aktiviteetissa on yhtiön mukaan näkyvissä hidastumista, minkä johdosta yhtiö arvioi, että segmentin tilikauden 2020 liikevaihdon laskevan peräti 10 – 15 prosenttia.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

TAULUKKO POISTETTU

Agriculture & Turf -segmentin Q1:n tulos nousi 7 prosenttia, mitä tuki hintojen korotukset sekä tuotannon kulujen sekä takuukorjausten lasku. Segmentin varsinainen tulos tehdään Q2-Q3 aikana, joten Q1:n hyvästä kehityksestä ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Construction & Forestry -segmentin Q1:n tulos laski lähes 60 prosenttia. Tulosta painoi alhaisemmat toimitusmäärät sekä myynnin painottuminen heikompikatteisiin tuotteisiin. Lisäksi vapaaehtoisten irtisanomispakettien kulut painoivat tulosta.

Deere arvioi, että Financial Services -segmentin tulos olisi noin 600 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

TAULUKKO POISTETTU

Yhtiön tuloslaskelmassa on ilmoitettu rahoituskulut, mutta osa näistä kuluista sisältyy Financial Services -segmentin liiketulokseen. Näin tätä tuloslaskelman korkokuluja ei voi käyttää, sillä muutoin osa koroista tulisi laskettua mukaan kahteen kertaan.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus