Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 19.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (19.8.2017)117,31 USDMarkkina-arvo37,8 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,40 USD Osinkotuotto2,0 %
Liikevaihto 2017e29 000 M USD (+8,8 %)Nettotulos 2017e2 050 M USD (+34,5 %)
PE18,5ROE26,8 %

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

DEERE & COMPANY19.8.2017 | 117,31 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 17/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi osinkokehityksen pysähtyminen laskee pisteitä. Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka laskee myös pisteitä.

Deere käy läpi varsin vaikeaa tilannetta. Liikevaihto on pudonnut noin -30 prosenttia parissa vuodessa. Myös liiketulos on selvässä laskussa, mutta yhtiön tiukka kulukuri on pitänyt lukemat vielä voitollisena. Alkuvuoden 2017 aikana yhtiön tuotteiden kysyntä on vihdoin kääntymässä nousuun, mikä näkyy selvästi parantuneena tuloskuntona. Yhtiö myös odottaa tilikauden 2017 tuloksen paranevan yli +30 prosenttia.

PE-luvuilla mitattuna osake on parantuneesta tuloskunnosta huolimatta kallis, sillä PE on 18,9x ja myös 3 vuoden keskiarvolla laskettu PE3 on yli 20x. Mutta, jos sijoittaja uskoo, että tuloskunto kohenee takaisin muutaman vuoden takaiselle 3 miljardin dollarin tasolle (PE = 12,6x), niin siihen nähden hinta onkin halpa.

Nousevaa osinkoa metsästävä osinkosijoittaja ei juuri nyt pysty Deereä ostamaan. Osingon hyvä nousutrendi katkesi vuonna 2016. Nykyinen 0,60 dollarin kvartaaliosinko on pysynyt samana kesäkuusta 2014.

Alkuvuosi 2017

Deeren Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 21 720 M USD (20 124 M USD / +7,9 %)
  • nettotulos: 1 649 M USD (1 239 M USD / +33 %)

Deeren alkuvuosi osoittaa sen, että parin viime vuoden vaikeudet on nyt tältä erää selätetty ja käänne parempaan on tapahtunut. Toki yhtiön tehtävä vielä kovasti töitä, jotta luvut ovat jälleen vuoden 2014 tasolla (liikevaihto: 36 Mrd ja tulos 3,2 Mrd USD).

Liikevaihtoa kasvatti oikeastaan globaalin markkinatilanteen piristyminen, mutta erityisesti E-Amerikan kysyntä on vahvaa.

Tulokseen positiivisesti vaikutti mm. toimitusmäärien kasvu sekä hyvä hintatason pitävyys. Sen sijaan tuotannon sekä myynnin ja hallinnon kustannuksissa oli nousupaineita. Alkuvuoden USA:n myynti oli suurin piirtein edellisvuoden tasolla, mutta muun maailman myynti oli +17 prosenttia viimevuotista parempi.

Näkymät tilikaudelle 2017

Deeren tilikausi 2017 päättyy loka-marraskuun vaihteessa.

Yhtiö arvioi, että

  • liikevaihto kasvaa noin +11 prosenttia vuodesta 2016
  • nettotulos on noin 2 075 miljoonaa dollaria (kasvua +36 % vuodesta 2016)

Segmentit

Deerellä on 3 segmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

Vuonna 2015 alkanut ja vielä vuonna 2016 jatkunut vaikea markkinatilanne näkyy Deeren kone-segmenttien liikevaihtojen rajuna laskuna.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agriculture & Turf 19 750 18 487 19 812 26 380 29 132
Construction & Forestry 5 500 4 900 5 963 6 581 5 866
Finacial Services 3 000 2 694 2 591 2 577 2 349
Muut 750 563 497 529 448
YHTEENSÄ 29 000 26 644 28 863 36 067 37 795
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agriculture & Turf 2 500 1 700 1 649 3 649 4 680
Construction & Forestry 350 180 528 648 378
Finacial Services 750 709 963 921 870
Muut
YHTEENSÄ 3 600 2 589 3 140 5 218 5 928

Agriculture & Turf

Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.

Segmentin liikevaihto laski selvästi vuonna 2015 alle 20 miljardiin dollariin aiempien vuosien 26 – 29 miljardista dollarista. Vastaavasti liikevoitto laski 1,6 miljardiin aiempien vuosien 3,6 ja 4,7 miljardista dollarista. Muutos oli siis varsin nopea ja syvä.

Alkuvuoden 2017 liikevaihto oli noin +5 prosentin kasvussa, mihin vaikutti positiivisesti kasvaneet myyntimäärät sekä hintatason pitävyys. Myös liikevoitto oli hyvässä yli +40 prosentin kasvussa. Liikevoittoa tuki marginaalien kasvu sekä SiteOne-yksikön myynnistä saadut tuotot.

Tilikaudelle 2017 yhtiö ennustaa noin +9 prosentin liikevaihdon kasvua. Näin segmentin liikevaihdon odotetaan olevan noin 19 750 miljoonan dollarin tasolla. Liikevoiton odotetaan kasvavan selvästi noin 2 500 miljoonaan dollariin.

Construction & Forestry

Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.

Myös tämän segmentin luvuissa näkyy selvä lasku vuosien 2015 ja 2016 kohdalla.

Alkuvuoden 2017 liikevaihto oli noin +10 prosentin kasvussa piristyneen kysynnän vetämänä. Samasta syystä liikevoitto oli hyvässä yli +25 prosentin kasvussa.

Tilikaudelle 2017 yhtiö ennustaa noin +15 prosentin liikevaihdon kasvua. Näin segmentin liikevaihdon odotetaan olevan noin 5,5 miljardia dollaria. Liikevoiton odotetaan kasvavan noin 350 miljoonaan dollariin

Financial Services

Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Tilikauden 2017 liikevoiton odotetaan nousevan hieman viime vuoden 709 miljoonasta dollarista noin 750 miljoonaan dollariin.

Tuloksen kehitys

Deeren markkinatilanne on ollut vaikea jo parin-kolmen vuoden ajan. Mutta Q2/2017 tulosraportissa yhtiö kertoi tilausten määrän kääntyneen selvään nousuun. Yhtiö odottaakin, että tilikauden 2017 liikevaihto nousee noin +11 prosenttia, jolloin liikevaihdon odotetaan nousevan 28,5 – 29,5 miljardiin dollariin. Yhtiö odottaa myös nettotuloksen nousevan selvästi noin 2 075 miljoonaan dollariin.

de-tuloslaskelma-q32017

Heikko tuloskunto näkyi tulosmarginaalien laskuna noin 5 prosenttiin. Tilikauden 2017 ennustetuilla luvuilla marginaali nousisi jo 7,1 prosenttiin. Mikäli talouskäänne jatkuu vielä seuraavanakin vuonna, niin marginaalin voi odottaa nousevan takaisin muutaman vuoden takaiselle noin 10 prosentin tasolle. Tämä tarkoittaisi noin 3,0 – 3,5 miljardin dollarin nettotulosta – olettaen, että liikevaihto kasvaa myös yli 30 miljardiin dollariin.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 37,5 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 32,6 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q32017

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 14,0 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 350 prosentissa. Kone-segmentille laskettu omavaraisuusaste olisi noin 29 prosenttia ja nettovelkaantumisaste olisi alle 0 %, sillä segmentillä on enemmän käteistä kuin korollisia velkoja. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi myös itse katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Rahavirta

Deeren liiketoiminnan rahavirta on kasvavassa trendissä, eikä tässä näy vuosien 2015 ja 2016 heikko tilanne ollenkaan. Vuoden 2012 selvää notkahdusta selittää rahoitus-segmentin noin 1,0 miljardin dollarin ”financing receivables” erän vaikutus rahavirtoihin. Karkeasti ajatellen jälleenmyyjien velkasumma Deerelle kasvoi tämän miljardin dollarin verran enemmän kuin aiempina vuosina.

de-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investointien määrä on myös selvässä kasvutrendissä. Tässä on hyvä huomata, että viimeisen 5 vuoden ajalta capex-investoinnit ovat olleet noin 80 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Tätä edeltävältä 5-vuotiskaudelta (2007 – 2011) ne olivat vain noin 60 – 65 prosenttia. Tämä osaltaan korostaa yhtiön viime vuosien haastavaa tilannetta.

Jotta aiempien vuosien noin 60 – 65 prosentin taso saavutettaisiin, niin liiketoiminnan rahavirran tulisi olla noin 4,5 miljardia dollaria (investoinnit noin 3,0 Mrd USD).

de-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaan rahavirran (FCF) pysyminen noin 800 – 900 miljoonassa dollarissa kuvastaa hyvin tätä heikkoa kehitystä. Hyvää toki on, että rahavirrat ovat positiiviset, mutta kehityksen soisi olevan kasvutrendissä. Vuoden 2012 negatiivinen vapaa rahavirta selittyy edellä mainitun liiketoiminnan rahavirran pudotuksella.

Deere on maksanut osinkoa noin 800 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä suhteessa vapaaseen rahavirtaan on ollut lähes 100 prosenttia. Tämä selittää se, miksi osingon kasvu pysähtyi vuoden 2014 kesään. Samasta syystä osakkeiden osto-ohjelma hiljeni vuonna 2016.

Osinko

Deeren osinko on ollut nousussa vuodesta 2004 alkaen, mutta kesäkuun 2014 jälkeen kvartaaliosinko on pysynyt 0,60 dollarissa. Tähän vaikutti edellä mainittu vapaan rahavirran jääminen noin 800 – 900 miljoonaan dollariin. Osingon nostoon ei ollut varaa rahavirtojen muodossa.

de-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 2,40 dollaria, mikä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 117,31 dollaria).

09/2017: 0,60 usd (e)
12/2017: 0,60 usd (e)
03/2018: 0,60 usd (e)
06/2018: 0,60 usd (e)

Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut yli 40 prosenttiin, mitä voi edelleen pitää varsin alhaisena tasona. Tuloksen valossa osingon olisi odottanut nousevan, mutta tässä kohtaa rahavirtalaskelma antaa selityksen osingon vaimealle kehitykselle. Yhtiön ylläpitoinvestoinnit vievät noin 80 prosenttia kassaan tulevista rahoista, joten osingon kasvulle ei enää ollut tilaa.

Deere on ostanut omia osakkeitaan varsin paljon viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2012 noin 401,5 miljoonasta osakkeesta nykyiseen noin 322,5 miljoonaan eli määrä on vähentynyt noin 20 prosenttia 5 vuodessa.

Arvostus

Deeren osake on noussut viimeisen 6 kk:n aikana vauhdikkaasti (+37 %) hinnan ollessa nyt noin 120 dollarissa. Hinnan nousussa näkyy Deeren parantunut tulostilanne. Tilikauden 2017 ennustettuun tulokseen nähden PE on vielä koholla eli noin 18,5x (ja PE3=20,6x). Mikäli tuloskunto kuitenkin paranee esimerkiksi 3 miljardiin dollariin vuonna 2018, niin silloin PE olisikin enää 12,6x.

de-roe-roi-q32017

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 20 – 25 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on varsin paljon. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Taulukot

Taseen 2017e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+401) sekä osingonmaksuilla (-194). Oikaisu on yhteensä 208 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (19.8.2017) 117,31 88,30 78,00 85,54 81,84 85,44 75,90 76,80
Lkm (000) 322 500 316 600 324 600 366 100 389 200 401 500 422 400 428 600
Markkina-arvo (Mrd) 37,83 27,96 25,32 31,32 31,85 34,30 32,06 32,92
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 7 300 21 720 29 000 26 644 28 863 36 067 34 998 33 501 29 466 23 573
Liikevoitto 550 3 039 3 600 2 988 3 460 5 461 6 225 5 517 4 982 3 837
Nettotulos 400 1 649 2 050 1 524 1 940 3 162 3 537 3 065 2 800 1 865
Marginaali 5,5% 7,6% 7,1% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1% 9,1% 9,5% 7,9%
EPS 1,24 5,11 6,36 4,81 5,98 8,64 9,09 7,63 6,63 4,35
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 7 172 4 789 4 600 5 002 3 504 4 652 3 647 3 791
Liikearvo 846 816 726 791 845 921 1 000 999
Muut varat 54 540 52 376 52 622 55 543 55 172 50 693 43 560 38 477
Tase yhteensä 62 558 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207 43 267
Oma pääoma 8 780 6 520 6 743 9 063 10 268 6 862 6 815 6 303
Vähemmistö 3 11 14 3 2 20 15 13
Korolliset velat 37 475 35 674 36 849 36 958 34 476 32 420 26 590 24 349
Muut vastuut 16 300 15 776 14 342 15 312 14 775 16 964 14 787 12 602
Tase yhteensä 62 558 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207 43 267
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 3 250 3 764 3 740 3 526 3 254 1 168 2 326 2 282
Investoinnit: Capex -2 750 -2 955 -2 826 -2 659 -2 375 -2 121 -1 681 -1 313
Vapaa rahavirta (FCF) 500 809 914 867 879 -953 645 969
Investoinnit: Muut 1 750 1 778 1 767 -222 -2 446 -1 883 -940 -796
Investointien jälkeen 2 250 2 587 2 681 645 -1 567 -2 836 -295 173
Rahoitus: Voitonjako -800 -925 -3 396 -3 337 -2 059 -2 195 -2 020 -670
Rahoitus: Muut 1 250 -1 476 1 277 3 049 2 466 6 075 2 160 -340
Rahavarojen muutos 2 700 186 562 357 -1 160 1 044 -155 -837
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520 1,160
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520 1,160
Osinkotuotto 2,0% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4% 2,1% 2,0% 1,5%
Osinko/nettotulos 37,8% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9% 23,4% 22,9% 26,7%
Osinko/FCF 154,8% 93,9% 85,2% 89,9% 88,1% -75,4% 99,5% 51,3%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 14,6 10,9 10,3 12,6 13,9
PE (3v) 20,6 12,7 8,8 9,6 10,2 13,3 17,4 20,6
PE 18,5 18,3 13,1 9,9 9,0 11,2 11,5 17,6
Oma pääoma/osake 27,23 20,63 20,82 24,76 26,39 17,14 16,17 14,74
P/B 4,31 4,28 3,75 3,45 3,10 4,98 4,69 5,21
ROE 26,8% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2% 44,7% 42,6% 33,5%
ROI 8,1% 7,0% 7,7% 12,0% 14,8% 15,2% 15,5% 12,8%
Omavaraisuusaste 14,0% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3% 12,2% 14,2% 14,6%
Gearing 345,0% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6% 403,5% 335,9% 325,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset