Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 20.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (20.5.2017)120,90 USDMarkkina-arvo38,8 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,40 USD Osinkotuotto2,0 %
Liikevaihto 2017e28 500 M USD (+7,0 %)Nettotulos 2017e2 000 M USD (+31,2 %)
PE19,4ROE26,9 %

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

DEERE & COMPANY20.5.2017 | 120,90 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttävällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys sekä osakkeen korkea hinta. Lisäksi osinkokehityksen pysähtyminen laskee pisteitä. Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka laskee myös pisteitä.

Deere käy läpi varsin vaikeaa tilannetta. Liikevaihto on pudonnut noin -30 prosenttia parissa vuodessa. Myös liiketulos on selvässä laskussa, mutta yhtiön tiukka kulukuri on pitänyt lukemat vielä voitollisena. Q2/2017 tulosraportissa yhtiö kuitenkin kertoo, että kysyntä on vihdoin kääntymässä nousuun, mikä näkyi selvästi parantuneena tuloskuntona. Yhtiö myös odottaa tilikauden 2017 tuloksen paranevan noin +30 prosenttia.

PE-luvuilla mitattuna osake on parantuneesta tuloskunnosta huolimatta kallis, sillä PE on 19,4 ja myös 3 vuoden keskiarvolla laskettu PE3 on yli 20. Mutta, jos sijoittaja uskoo, että tuloskunto kohenee takaisin muutaman vuoden takaiselle 3 miljardin dollarin tasolle (PE = 12,9), niin siihen nähden hinta onkin halpa.

Nousevaa osinkoa metsästävä osinkosijoittaja ei juuri nyt pysty Deereä ostamaan. Osingon hyvä nousutrendi katkesi vuonna 2016. Nykyinen 0,60 dollarin kvartaaliosinko on pysynyt samana kesäkuusta 2014.

Segmentit

Deerellä on 3 segmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

Vuonna 2015 alkanut ja vielä vuonna 2016 jatkunut vaikea markkinatilanne näkyy Deeren kone-segmenttien liikevaihtojen rajuna laskuna.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agriculture & Turf 19 600 18 487 19 812 26 380 29 132
Construction & Forestry 5 500 4 900 5 963 6 581 5 866
Finacial Services 2 700 2 694 2 591 2 577 2 349
Muut 700 563 497 529 448
YHTEENSÄ 28 500 26 644 28 863 36 067 37 795
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agriculture & Turf 2 400 1 700 1 649 3 649 4 680
Construction & Forestry 300 180 528 648 378
Finacial Services 650 709 963 921 870
Muut
YHTEENSÄ 3 350 2 589 3 140 5 218 5 928

Agriculture & Turf
Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.

Q1-Q2/2017 liikevaihto (9,4 Mrd USD) oli samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti alhaisemmat toimitusmäärät ja positiivisesti hintojen nousu sekä edulliset valuuttakurssimuutokset.

Liikevoitto nousi 1 215 miljoonaan dollariin, kun vuosi sitten se oli 759 miljoonaa dollaria. Positiivisesti tähän vaikutti marginaalien kasvu sekä SiteOne-yksikön myynnistä saadut tuotot. Negatiivisen vaikutuksen toivat mm. työntekijöiden vapaehtoiset eropaketit sekä korkeammat takuuhuoltojen kustannukset.

Tilikaudelle 2017 yhtiö ennustaa noin +6 prosentin liikevaihdon kasvua. Näin segmentin liikevaihdon odotetaan olevan noin 19,6 miljardin dollarin tasolla. Liikevoiton odotetaan kasvavan selvästi noin 2 400 miljoonaan dollariin.

Construction & Forestry
Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.

Q1-Q2/2017 liikevaihto (2 566 M USD) oli samalla tasolla kuin vuosi sitten (2 535 M USD). Liikevaihto kääntyi selvään nousuun Q2/2017 aikana niin, että se kuittasi Q1:n myynnin notkahduksen. Liikevaihdon kasvua selittää myyntimäärien ja -hintojen nousu erityisesti Q2:n aikana.

Liikevoitto nousi Q2:n aikana niin, että Q1-Q2/2017 liikevoitto (143 M USD) on samalla tasolla, kuin vuosi sitten. Liikevoittoon positiivisesti vaikutti myyntihintojen nousu, mutta negatiivisesti  työntekijöiden vapaaehtoiset eropaketit.

Tilikaudelle 2017 yhtiö ennustaa noin +10 prosentin liikevaihdon kasvua. Näin segmentin liikevaihdon odotetaan olevan noin 5,5 miljardia dollaria. Liikevoiton odotetaan kasvavan hieman noin 300 miljoonaan dollariin

Financial Services
Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Tilikauden 2017 liikevoiton odotetaan laskevan hieman viime vuoden 709 miljoonasta dollarista noin 650 miljoonaan dollariin.

Tuloksen kehitys

Deeren markkinatilanne on ollut vaikea jo parin-kolmen vuoden ajan. Mutta Q2/2017 tulosraportissa yhtiö kertoi tilausten määrän kääntyneen selvään nousuun. Yhtiö odottaakin, että tilikauden 2017 liikevaihto nousee noin +9 prosenttia, jolloin liikevaihdon odotetaan nousevan 28,5 – 29,5 miljardiin dollariin. Yhtiö odottaa myös nettotuloksen nousevan selvästi noin 2 000 miljoonaan dollariin.

de-tuloslaskelma-q22017

Heikko tuloskunto näkyi tulosmarginaalien laskuna noin 5 prosenttiin. Tilikauden 2017 ennustetuilla luvuilla marginaali nousisi jo 7,0 prosenttiin. Mikäli talouskäänne jatkuu vielä seuraavanakin vuonna, niin marginaalin voi odottaa nousevan takaisin muutaman vuoden takaiselle noin 10 prosentin tasolle. Tämä tarkoittaisi noin 3,0 – 3,5 miljardin dollarin nettotulosta – olettaen, että liikevaihto kasvaa myös yli 30 miljardiin dollariin.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 35,4 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 30,6 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q22017

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 14,0 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 350 prosentissa. Kone-segmenteille lasketut vastaavat luvut olisivat 28 % omavaraisuusaste ja 17 % nettovelkaantumisaste eli selvästi paremmat. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi myös itse katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Osinko

Deeren osinko on ollut nousussa vuodesta 2004 alkaen, mutta nousu katkesi tilikauteen 2016.

de-osinko-q22017

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 2,40 dollaria, mikä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 120,90 dollaria).

06/2017: 0,60 usd (e)
09/2017: 0,60 usd (e)
12/2017: 0,60 usd (e)
03/2018: 0,60 usd (e)

Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut yli 40 prosenttiin, mitä voi edelleen pitää varsin alhaisena tasona. Tästä huolimatta yhtiö ei ole nostanut osinkoaan pariin vuoteen. Mikäli tuloskunnon paraneminen on kestävällä pohjalla, niin myös osingon voi odottaa lähtevän taas nousuun.

Deere on ostanut omia osakkeitaan varsin paljon viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2012 noin 401,5 miljoonasta osakkeesta nykyiseen noin 321,1 miljoonaan eli määrä on vähentynyt noin 20 prosenttia 5 vuodessa.

Arvostus

Deeren osake on noussut viimeisen 6 kk:n aikana vauhdikkaasti (+37 %) hinnan ollessa nyt noin 120 dollarissa. Hinnan nousussa näkyy Deeren parantunut tulostilanne. Tilikauden 2017 ennustettuun tulokseen nähden PE on vielä koholla eli noin 19,4x (ja PE3=21,3). Mikäli tuloskunto kuitenkin paranee esimerkiksi 3 miljardiin dollariin vuonna 2018, niin silloin PE olisikin enää 12,9x.

de-roe-roi-q22017

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 20 – 25 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on varsin paljon. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Taulukot

Taseen 2017e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 004) sekä osingonmaksuilla (-385). Oikaisu on yhteensä 619 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (20.5.2017) 120,90 88,30 78,00 85,54 81,84 85,44 75,90 76,80
Lkm (000) 321 100 316 600 324 600 366 100 389 200 401 500 422 400 428 600
Markkina-arvo (Mrd) 38,82 27,96 25,32 31,32 31,85 34,30 32,06 32,92
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 7 450 13 912 28 500 26 644 28 863 36 067 34 998 33 501 29 466 23 573
Liikevoitto 1 100 1 932 3 350 2 988 3 460 5 461 6 225 5 517 4 982 3 837
Nettotulos 650 996 2 000 1 524 1 940 3 162 3 537 3 065 2 800 1 865
Marginaali 8,7% 7,2% 7,0% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1% 9,1% 9,5% 7,9%
EPS 2,02 3,10 6,23 4,81 5,98 8,64 9,09 7,63 6,63 4,35
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 5 691 4 789 4 600 5 002 3 504 4 652 3 647 3 791
Liikearvo 806 816 726 791 845 921 1 000 999
Muut varat 53 091 52 376 52 622 55 543 55 172 50 693 43 560 38 477
Tase yhteensä 59 588 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207 43 267
Oma pääoma 8 304 6 520 6 743 9 063 10 268 6 862 6 815 6 303
Vähemmistö 9 11 14 3 2 20 15 13
Korolliset velat 35 441 35 674 36 849 36 958 34 476 32 420 26 590 24 349
Muut vastuut 15 834 15 776 14 342 15 312 14 775 16 964 14 787 12 602
Tase yhteensä 59 588 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207 43 267
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520 1,160
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520 1,160
Osinkotuotto 2,0% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4% 2,1% 2,0% 1,5%
Osingonmaksusuhde 38,5% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9% 23,4% 22,9% 26,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 17,3 13,1 12,3 13,9 14,9
PE (3v) 21,3 13,6 9,9 10,1 10,5 13,8 17,5 20,7
PE 19,4 18,3 13,1 9,9 9,0 11,2 11,5 17,6
Oma pääoma/osake 25,89 20,63 20,82 24,76 26,39 17,14 16,17 14,74
P/B 4,67 4,28 3,75 3,45 3,10 4,98 4,69 5,21
ROE 26,9% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2% 44,7% 42,6% 33,5%
ROI 7,8% 7,0% 7,7% 12,0% 14,8% 15,2% 15,5% 12,8%
Omavaraisuusaste 14,0% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3% 12,2% 14,2% 14,6%
Gearing 357,9% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6% 403,5% 335,9% 325,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset