Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 17.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e DEERE & COMPANY Ennuste
Osake (17.8.2019) 149,23 Osinko 12 kk 3,16
Markkina-arvo (Mrd) 48,0 Osinkotuotto 2,1%
Liikevaihto (M) 38 500 (+3,1%) Osinko/EPS 34% 4v ka
Nettotulos (M) 3 200 (+4,2%) Osinko/FCF -200% 4v ka
EPS 9,95 Omav.aste 17,1%
PE 15,0 Gearing 327%
EV/EBIT 19,8 ROE 26,8%
PB 3,8 ROI 8,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

DEERE & COMPANY17.8.2019 | 149,23 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee alhainen osinkotuotto ja osinkokehityksen pysähtyminen vuonna 2017. Lisäksi Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka siten laskee myös pisteitä.

Deerellä on juuri nyt vahva vaihe meneillään. Vuonna 2017 liikevaihto kasvoi yli +10 prosenttia ja vuonna 2018 meno kiihtyi hankitun Wirtgen:n avulla. Liikevaihto kasvoi +26 prosenttia ja vero-oikaistu tulos USA:n veroalen seurauksena +42 prosenttia.

Yhtiön arvion mukaan liikevaihto kasvaisi vuonna 2019 noin +4 prosenttia ja tulos noin +3…+4 prosenttia. Osakkeen hintaa voi luonnehtia PE-luvulla (15,0x) mitattuna kohdalleen hinnoitelluksi, mutta sijoittajan on myös pohdittava sitä, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla. Harmaita pilviä tuo myös Kiinan ja USA:n kauppasota sekä Kiinan asettamat tuontitullit maataloustuotteille. Nämä alkavat jo näkymään Deeren tilikauden 2019 luvuissa.

Osinkosijoittaja on mielissään, että kvartaaliosinko on lähtenyt nousuun. Osinko nousi toukokuussa 2018 (0,60 -> 0,69 USD) ja uudelleen joulukuussa 2018 ja on nyt 0,76 dollaria. Vaikka osinko on vuodessa noussut +27 prosenttia, niin silti osinkotuotto on varsin vaatimattomalla tasolla eli 2,1 prosentissa.

Tilikausi 2019

Deeren Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 10 036 10 308 -2,6% 29 362 27 942 5,1%
Liiketulos (ebit) 1 194 1 283 -6,9% 3 498 3 413 2,5%
Nettotulos 899 910 -1,2% 2 532 1 584 59,8%
EPS (USD) 2,81 2,78 7,87 4,82

Liikevaihdon kasvuvauhti on hidastunut kvartaali kvartaalilta jo Q3/2018 alkaen niin, että nyt Q3/2019 liikevaihto kääntyi -2,6 prosentin laskuun. USA:n ja Kiinan kauppasota alkaa näkymään maataloustuottajien investointien lykkäämisenä, mikä näkyi etenkin Agriculture & Turf -segmentissä, jonka liikevaihto laski -5,5 prosenttia.

Q3:n liiketulos (ebit) laski jo reippaammin eli -6,9 prosenttia, mitä painoi Agriculture & Turf -segmentin -24 prosenttia laskenut tuloskunto. Tulos laski jo neljännen kvartaalin peräkkäin. Segmentti tuo noin 60 – 70 prosenttia koko Deeren liiketuloksesta, joten tämän segmentin tuloskehitys vaikuttaa isolla painolla. Tulosta rasitti alhaisemmat toimitusmäärät, korkeammat tuotannon kulut sekä valuuttojen vastatuuli.

Construction & Forestry -segmentin Q3:n tuloskehitystä (+34,5 %) tuki hankittu Wirtgen-yhtiö sekä yhtiön tekemät hintojen nostot.

Q3:n nettotulosksen kehitys (-1,1 %) oli liiketulosta maltillisempaa, missä alhaisemmat verot (-221 vs -289 M USD) pehmensivät tulospudotusta.

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö laski vuoden 2019 ennusteitaan

  • liikevaihto kasvaa noin +4 prosenttia vuodesta 2018 (2018: 37,4 Mrd USD)
  • nettotulos on noin 3,2 miljardia dollaria (2018: 3,1 Mrd USD vero-oikaistu)

Deeren aiempi tulosarvio oli 3,3 miljardia dollaria. Deere perustelee arvioitaan mm. maataloussektorin pehmentyneillä näkymillä, mitä painaa Kiinan ja USA:n kauppasota ja erityisesti Kiinan asettamat tullit maataloustuotteille (mm. soija). Maataloustuottajat ovat odottavalla kannalla ja varovaisia investoinneissaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 9 138 9 416 -3,0% 38 500 37 357 3,1%
Liiketulos (ebit) 1 001 1 063 -5,8% 4 500 4 476 0,5%
Nettotulos 667 748 -10,8% 3 200 3 073 4,1%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 3,16 2,97

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Deere & Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Deeren markkinatilanne oli vaikea parin vuoden (2015-2016) ajan, mutta tilikaudella 2017 tilanne kääntyi selvästi parempaan suuntaan. Vahva kehitys jatkui myös vuonna 2018 liikevaihdon kasvaessa noin +25,6 prosenttia ja vero-oikaistu tulos peräti +42 prosenttia.

Hankittu Wirtgen toi oman lisänsä lukuihin, mutta tämän lisäksi orgaanista kehitystä tuki maatalous- ja rakennuskoneiden vahva kysyntä. Lisäksi uudet tuotteet ja tuoteominaisuudet otettiin asiakaskunnassa hyvin vastaan.

Tilikaudella 2019 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja yhtiö odottaa liikevaihdon nousevan noin +4 prosenttia ja tuloksen noin 3,2 miljardiin dollariin (+7-8 %). Tosin kauppasodan vaikutus alkaa jo näkymään Deeren luvuissa niin, että yhtiö on laskenut tilikauden 2019 tulosennustettaan jo kahteen otteeseen (3,6 -> 3,3 -> 3,2 Mrd USD).

de-tuloslaskelma-q32019

Heikko tuloskunto näkyi tulosmarginaalien laskuna noin 5,7 – 6,7 prosenttiin vuosina 2015 ja 2016. Tilikauden 2018 vero-oikaistu tulosmarginaali nousi 8,2 prosenttiin ja tilikauden 2019 ennusteluvuilla marginaali nousisi noin 8,3 prosenttiin.

Tästä on vielä hieman matkaa huippuvuoden 2013 noin 10 prosentin marginaaliin. Eli 38,5 miljardin liikevaihdolla nettotuloksen pitäisi olla noin 3,85 miljardia dollaria eli noin +20 prosenttia enemmän kuin yhtiön ennustama 3,2 miljardia dollaria.

Tilikauden 2019 ennustettuun tulokseen nähden PE-luku on 15x eli osake on suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu. Sijoittajan pitää kuitenkin pohtia sitäkin, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla? Tai miten yhtiön tuloskunto kehittyy jatkossa, jos ja kun kauppasota tms. tekijät painavat kysyntää?

de-roe-roi-q32019

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 25 – 30 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on vielä jonkin verran. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 45,4 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 38,6 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q32019

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on noin 15 – 20 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 250 – 500 prosentissa.

Kone-segmentille laskettu omavaraisuusaste olisi noin 20 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 57 prosenttia. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi myös itse katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Rahavirta

Deeren liiketoiminnan rahavirta on kasvavassa trendissä, eikä tässä näy vuosien 2015 ja 2016 heikko tilanne ollenkaan. Vuoden 2012 selvää notkahdusta selittää rahoitus-segmentin noin 1,0 miljardin dollarin ”financing receivables” erän vaikutus rahavirtoihin. Karkeasti ajatellen jälleenmyyjien velkasumma Deerelle kasvoi tämän miljardin dollarin verran enemmän kuin aiempina vuosina.

Vastaavanlaisia eroja näyttäisi sisältyvän tilikauden 2017 ja 2018 lukuihin, sillä myyntisaatavat olivat -0,7 – 1,1 miljardia pienemmät kuin vuosi, kaksi sitten. Myös eläkemaksujen -1,0 miljardin dollarin ero vuoteen 2017 selittää alhaisempaa liiketoiminnan rahavirtaa.

de-rahavirta-q32019

Capex-investointien määrä on myös selvässä kasvutrendissä. Tässä on hyvä huomata, että viimeisen 5 vuoden ajalta capex-investoinnit ovat olleet noin 80 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Lisäksi näyttää siltä, että vuodesta 2019 tulisi kolmas vuosi peräkkäin, jolloin capex-investoinnit ylittäisivät selvästi liiketoiminnan rahavirran.

Jotta aiempien vuosien noin 60 – 65 prosentin taso saavutettaisiin, niin liiketoiminnan rahavirran tulisi olla noin 4,5 miljardia dollaria (investoinnit noin 3,0 Mrd USD).

Vapaan rahavirran (FCF) kääntyminen negatiiviseksi kuvaa hyvin capex-investointien ja liiketoiminnan rahavirtojen nykyistä epätasapainoa. Uskoisin tämän kuitenkin olevan vain hetkellinen notkahdus, sillä myyntisaatavat tulevat ajallaan tilille samoin kuin varastotason nousujen voisi odottaa tasaantuvan lähitulevaisuudessa. Tätä tukee yhtiön hyvät kysyntänäkymät vuodelle 2019.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Deere on maksanut osinkoa noin 900 – 1 000 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä nykyisen negatiivisen rahavirran aikana tarkoittaa sitä, että yhtiö joutuu ottamaan velkaa voitonmaksua rahoittaakseen. Lisäksi yhtiöllä on ollut paljon muista investoinneista saatuja rahavirtoja, jotka hieman helpottavat tilannetta. Joka tapauksessa negatiivisten rahavirtojen olisi hyvä oikaistua, jotta käteisvaroja riittäisi velkojen lyhennykseen ja osingon maksamiseen.

Osinko

Deeren osinko oli nousussa vuodesta 2004 alkaen, mutta kesäkuun 2014 jälkeen kvartaaliosinko pysyi 0,60 dollarissa toukokuuhun 2018 saakka. Tällöin osinko nousi 0,69 dollariin ja uudelleen joulukuussa 2018 ja nyt se on 0,76 dollaria.

de-osinko-q32019

Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut noin 35 prosenttiin aiempien vuosien 20 – 25 prosentista. Tätä voi kuitenkin edelleen pitää varsin alhaisena tasona. Tuloksen valossa osingon olisi odottanut nousevan vuosien 2014 – 2018 aikana, mutta tässä kohtaa rahavirtalaskelma antaa selityksen osingon vaimealle kehitykselle. Yhtiön ylläpitoinvestoinnit veivät noin 80 – 100 prosenttia kassaan tulevista rahoista, joten osingon kasvulle ei ollut tilaa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Deere & Company: osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2019 0,760 9/2018 0,690 9/2017 0,600
12/2019 (e) 0,800 12/2018 0,760 12/2017 0,600
3/2020 (e) 0,800 3/2019 0,760 3/2018 0,600
6/2020 (e) 0,800 6/2019 0,760 6/2018 0,690
YHTEENSÄ 3,160 2,970 2,490
+6,4% +19,3% +3,7%

Q4/2019 osinko oli 0,76 dollaria ja se irtoaa 29.9.2019 ja maksetaan 8.11.2019.

Arvioin osingon nousevan joulukuussa 2019 noin 0,04 dollarilla, mikä olisi pariin viime kertaan nähden varsin maltillinen tason nosto. Mikäli USA:n ja Kiinan kauppasota äityy pahemmaksi, niin silloin se voi näkyä myös Deeren osingossakin.

12 kk:n osinkoennusteeni on 3,16 dollaria, mikä antaisi noin 2,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 149,23 dollaria).

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+66) sekä osingonmaksuilla (-244) ja omien osakkeiden ostolla (-100). Oikaisu on yhteensä +324 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (17.8.2019) 149,23 135,44 132,88 88,30 78,00 85,54 81,84 85,44
Lkm (000) 321 500 327 300 323 300 316 600 324 600 366 100 389 200 401 500
Markkina-arvo (Mrd) 47,98 44,33 42,96 27,96 25,32 31,32 31,85 34,30
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Agriculture & Turf 23 250 23 190 20 167 18 487 19 812
Construction & Forestry 11 050 10 160 5 718 4 900 5 963
Finacial Services 3 525 3 252 2 935 2 694 2 591
Muut 675 755 918 563 497
YHTEENSÄ 38 500 37 357 29 738 26 644 28 863
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Agriculture & Turf 2 450 2 816 2 514 1 700 1 649
Construction & Forestry 1 275 867 345 180 528
Finacial Services 775 793 715 709 963
Muut
YHTEENSÄ 4 500 4 476 3 574 2 589 3 140
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 9 138 29 362 38 500 37 358 29 738 26 644 28 863 36 067 34 998 33 501
Liikevoitto 1 001 3 498 4 500 4 476 3 574 2 589 3 140 5 218 5 928 5 517
Nettotulos 667 2 532 3 200 3 072 2 159 1 524 1 940 3 162 3 537 3 065
Marginaali 7,3% 8,6% 8,3% 8,2% 7,3% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1% 9,1%
EPS 2,07 7,88 9,95 9,39 6,68 4,81 5,98 8,64 9,09 7,63
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 4 272 4 394 9 787 4 789 4 600 5 002 3 504 4 652
Liikearvo 3 013 3 101 1 033 816 726 791 845 921
Muut varat 66 569 62 613 54 966 52 376 52 622 55 543 55 172 50 693
Tase yhteensä 73 854 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266
Oma pääoma 12 590 11 288 9 557 6 520 6 743 9 063 10 268 6 862
Vähemmistö 4 3 3 11 14 3 2 20
Korolliset velat 45 432 42 256 40 045 35 674 36 849 36 958 34 476 32 420
Muut vastuut 15 828 16 561 16 181 15 776 14 342 15 312 14 775 16 964
Tase yhteensä 73 854 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 750 1 820 2 200 3 764 3 740 3 526 3 254 1 168
Investoinnit: Capex -2 750 -2 950 -2 592 -2 955 -2 826 -2 659 -2 375 -2 121
Vapaa rahavirta (FCF) -1 000 -1 130 -392 809 914 867 879 -953
Investoinnit: Muut 500 -5 204 948 1 778 1 767 -222 -2 446 -1 883
Investointien jälkeen -500 -6 334 556 2 587 2 681 645 -1 567 -2 836
Rahoitus: Voitonjako -1 800 -1 547 -522 -925 -3 396 -3 337 -2 059 -2 195
Rahoitus: Muut 2 300 2 423 4 809 -1 476 1 277 3 049 2 466 6 075
Rahavarojen muutos 0 -5 458 4 843 186 562 357 -1 160 1 044
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790
Osinkotuotto 2,0% 1,9% 1,8% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4% 2,1%
Osinko/nettotulos 30,5% 27,5% 35,9% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9% 23,4%
Osinko/FCF -97,7% -74,7% -197,9% 93,9% 85,2% 89,9% 88,1% -75,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 18,1 16,8 16,5 10,9 10,3 12,6
PE (3v) 17,1 19,7 22,9 12,7 8,8 9,6 10,2 13,3
PE 15,0 14,4 19,9 18,3 13,1 9,9 9,0 11,2
EV/EBIT 19,8 18,4 20,5 22,7 18,3 12,1 10,6 11,3
Oma pääoma/osake 39,17 34,50 29,57 20,63 20,82 24,76 26,39 17,14
P/B 3,81 3,93 4,49 4,28 3,75 3,45 3,10 4,98
ROE 26,8% 29,5% 26,8% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2% 44,7%
ROI 8,1% 8,7% 7,8% 6,0% 7,0% 11,5% 14,1% 15,2%
Omavaraisuusaste 17,1% 16,1% 14,5% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3% 12,2%
Gearing 326,8% 335,3% 316,5% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6% 403,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Deeren tilikausi alkaa 1.11., joten yhtiön kvartaalit eroavat kalenterikvartaaleista. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.1, 30.4, 31.7 ja 31.10. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 165,65 165,93 164,00 135,44 144,79 135,33 166,42 132,88 128,28 111,61
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,160 3,080 3,080 3,040 2,800 2,760 2,600 2,600 2,600 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 1,9% 1,9% 1,9% 2,2% 1,9% 2,0% 1,6% 2,0% 2,0% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,26 10,02 10,24 9,39 8,65 7,99 6,91 6,68 5,95 5,52
PE 16,1 16,6 16,0 14,4 16,7 16,9 24,1 19,9 21,6 20,2
EV/EBIT 20,7 20,2 19,9 18,4 20,0 20,4 23,8 20,5 22,4 21,9
ROE 29,0% 28,9% 32,1% 29,5% 29,9% 29,0% 27,7% 26,8% 24,2% 24,0%
ROI 8,3% 8,6% 8,8% 8,7% 8,7% 8,4% 8,3% 7,8% 7,1% 6,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset