Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 18.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e DEERE & COMPANY Ennuste
Osake (18.8.2018) 140,59 Osinko 12 kk 2,80
Markkina-arvo (Mrd) 46,1 Osinkotuotto 2,0%
Liikevaihto (M) 37 650 (+26,6%) Osinko/EPS 40% 4v ka
Nettotulos (M) 2 370 (+9,8%) Osinko/FCF 880% 4v ka
EPS 7,22 Omav.aste 15,6%
PE 19,5 Gearing 342%
EV/EBIT 18,1 ROE 23,1%
PB 4,2 ROI 9,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

DEERE & COMPANY18.8.2018 | 140,59 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osakkeen korkea hinta ja osinkokehityksen pysähtyminen. Lisäksi Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka siten laskee myös pisteitä.

Deeren tilanne on muuttunut parin vaikean vuoden jälkeen lupaavaksi. Tilikauden 2017 liikevaihto ja tulos kasvoivat yli +10 prosenttia ja nyt tilikaudelle 2018 kasvun odotetaan kiihtyvän noin +26 prosenttiin. Toki hankittu Wirtgen Group -yhtiö tuo oman lisän lukuihin, mutta myös Deeren orgaaninen kasvu on vahvaa.

PE-luvuilla mitattuna osake on parantuneesta tuloskunnosta huolimatta kallis, sillä PE on 19,5x, mutta tilikauden 2018 tulosta rasittaa vero-uudistuksen tuoma -741 miljoonan dollarin erä. Tämä oikaistuna PE olisi noin 14,8x eli tämän perusteella osakkeen hintaa voi luonnehtia hienoisesti alhaiseksi..

Osinkosijoittaja on mielissään, että kvartaaliosinko nousi vihdoin toukokuussa 2018 ja on nyt 0,69 dollaria. Tätä ennen osinko oli 0,60 dollarissa kesäkuusta 2014 alkaen. Alkaisiko tästä osingon nousutrendi? Vai jääkö osinko 0,69 dollarin tasolle taas pitkäksi aikaa? Vaikka osinko nousi +15 prosenttia, niin osinkotuotto on edelleen varsin vaatimattomalla tasolla eli 2,0 prosentissa.

Alkuvuosi 2018

Deeren Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 10 308 7 808 32,0% 27 942 21 720 28,6%
Liiketulos (ebit) 1 283 1 002 28,0% 3 413 2 702 26,3%
Nettotulos (vero-oikaistu) 910 642 41,8% 2 325 1 649 41,0%
EPS (USD, vero-oikaistu) 2,78 1,97 7,08 5,11

Vahva kysyntä yhdessä hankitun Wirtgen-yhtiön kanssa veti liikevaihdon peräti +32 prosentin kasvuun. Maatalous- ja rakennuskoneiden kysyntä oli vilkasta, minkä lisäksi uudet tuotteet ja tuoteominaisuudet otettiin asiakaskunnassa hyvin vastaan.

Q3:n liikevaihto kasvoi noin +2,5 miljardia ja kustannukset +2,2 miljardia dollaria. Näin tulos ennen veroja oli +0,3 miljardia dollaria vertailukautta parempi. Veroaste oli nyt 24,2 prosenttia (Q3/2017: 28,5 %), niin nettotulos kasvoi +42 prosenttia.

Q1-Q3/2018 raportoitu tulos oli 1 584 miljoonaa dollaria, mutta tämä sisältää -741 miljoonan dollarin edestä verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia eriä. Kun tämän oikaisee pois, niin alkuvuoden oikaistu tulos oli 2,3 miljardia dollaria (Q1-Q3/2017: 1,65 Mrd USD).

Viime vuoteen nähden myyntimäärät sekä -hinnat olivat korkeammat ja takuukorjauksiin liittyviä kuluja oli vähemmän. Sen sijaan tuotannon kulut olivat nousussa.

Näkymät tilikaudelle 2018

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018

  • liikevaihto kasvaa noin +26 prosenttia vuodesta 2017 (2017: 29,7 Mrd USD)
  • nettotulos on noin 2,36 miljardia dollaria (2017: 2,16 Mrd USD)

Yhtiö arvioi, että koko tilikauden vero-oikaisut ovat noin -741 miljoonaa dollaria. Ilman tätä nettotulosennuste olisi noin 3,1 miljardia dollaria. Yhtiö arvioi, että sen veroaste seuraavalla tilikaudella (eli 2019) asettuu noin 25 – 27 prosenttiin.

Lisäksi yhtiö toteaa, että isojen maatalouskoneiden vaihto- ja korjauskysyntä on vahvaa samoin kuin metsä- ja rakennuskoneiden kysyntä. Yhtiö näkee myös öljy- ja kaasuteollisuuden aktiviteetin lisääntyvän.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,80 dollaria (ed 12 kk 2,49 USD), mikä antaa osinkotuotoksi noin 2,0 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 37,5 – 37,75 Mrd USD (2017: 29 738 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 4,55 – 4,65 Mrd USD (2017: 3 543 Mrd USD)
  • nettotulos: 2,35 – 2,40 Mrd USD (2017: 2 159 Mrd USD)

Nettotulosta rasittaa noin -741 miljoonan dollarin verouudistukseen liittyvä erä.

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Deere & Company: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Deeren markkinatilanne oli vaikea parin vuoden (2015-2016) ajan, mutta tilikaudella 2017 tilanne kääntyi selvästi parempaan suuntaan. Liikevaihto nousi +11,6 prosenttia ja tulos peräti +42 prosenttia. Tilausten määrä lähti selvään kasvuun ja samalla yhtiön hintataso pysyi hyvänä nostaen marginaaleja. Tämä näkyi selvänä tuloksen paranemisena.

Tilikaudella 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja yhtiö odottaa liikevaihdon nousevan noin 37,5 miljardiin. Yhtiö odottaa tuloksen nousevan 2,36 miljardiin dollariin, missä USA:n verouudistuksen vaikutus -741 miljoonaa dollaria näkyy. Ilman tätä tulosennuste olisi 3,1 miljardia dollaria eli selvää kasvua vuodesta 2017 (2017: 2,16 Mrd USD).

Luvuissa näkyy myös hankitun Wirtgen Group:n sisältyminen lukuihin.

de-tuloslaskelma-q32018

Heikko tuloskunto näkyi tulosmarginaalien laskuna noin 5,7 – 6,7 prosenttiin vuosina 2015 ja 2016. Tilikauden 2017 tulosmarginaali nousi 7,3 prosenttiin ja tilikauden 2018 vero-oikaistuilla ennusteluvuilla marginaali nousee noin 8,3 prosenttiin. Tästä on vielä hieman matkaa huippuvuoden 2013 noin 10 prosentin marginaaliin. Eli 37,5 miljardin liikevaihdolla nettotuloksen pitäisi olla noin 3,75 miljardia dollaria eli noin +20 prosenttia enemmän kuin ennustettu vero-oikaistu 3,1 miljardia dollaria.

Tilikauden 2018 ennustettuun (vero-oikaistuun) tulokseen nähden PE-luku on 14,8x eli osake on kohdalleen tai hieman alhaisesti hinnoiteltu.

de-roe-roi-q32018

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 20 – 25 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on varsin paljon. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 42,4 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 35,3 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q32018

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on noin 16 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 300 – 500 prosentissa.

Kone-segmentille laskettu omavaraisuusaste olisi noin 32 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 35 prosenttia. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi myös itse katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Rahavirta

Deeren liiketoiminnan rahavirta on kasvavassa trendissä, eikä tässä näy vuosien 2015 ja 2016 heikko tilanne ollenkaan. Vuoden 2012 selvää notkahdusta selittää rahoitus-segmentin noin 1,0 miljardin dollarin ”financing receivables” erän vaikutus rahavirtoihin. Karkeasti ajatellen jälleenmyyjien velkasumma Deerelle kasvoi tämän miljardin dollarin verran enemmän kuin aiempina vuosina.

Vastaavanlaisia eroja näyttäisi sisältyvän tilikauden 2017 lukuihin, sillä myyntisaatavat olivat -1,1 miljardia pienemmät kuin vuosi sitten. Myös varaston kasvu (-1,4 Mrd USD ero vuoteen 2016) selittää alhaisempaa liiketoiminnan rahavirtaa.

de-rahavirta-q32018

Capex-investointien määrä on myös selvässä kasvutrendissä. Tässä on hyvä huomata, että viimeisen 5 vuoden ajalta capex-investoinnit ovat olleet noin 80 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Tämä osaltaan korostaa yhtiön parin vuoden takaista haastavaa tilannetta. Jotta aiempien vuosien noin 60 – 65 prosentin taso saavutettaisiin, niin liiketoiminnan rahavirran tulisi olla noin 4,5 miljardia dollaria (investoinnit noin 3,0 Mrd USD).

Vapaan rahavirran (FCF) pysyminen noin 800 – 900 miljoonassa dollarissa kuvastaa hyvin tätä heikkoa kehitystä. Lisäksi tilikauden 2017 rahavirta valahti negatiiviseksi alhaisen liiketoiminnan rahavirran seurauksena. Uskoisin tämän kuitenkin olevan vain hetkellinen notkahdus, sillä myyntisaatavat tulevat ajallaan tilille samoin kuin varastotason nousujen voisi odottaa tasaantuvan lähitulevaisuudessa. Tätä tukee yhtiön hyvät kysyntänäkymät vuodelle 2018.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Deere on maksanut osinkoa noin 800 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä suhteessa vapaaseen rahavirtaan on ollut lähes 100 prosenttia. Tämä selittää se, miksi osingon kasvu pysähtyi vuoden 2014 kesään. Samasta syystä osakkeiden osto-ohjelma hiljeni vuonna 2016.

Osinko

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Deere & Company: osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2018 (e) 0,690 9/2017 0,600 9/2016 0,600
12/2018 (e) 0,690 12/2017 0,600 12/2016 0,600
3/2019 (e) 0,690 3/2018 0,600 3/2017 0,600
6/2019 (e) 0,730 6/2018 0,690 6/2017 0,600
YHTEENSÄ 2,800 2,490 2,400
+12,4% +3,7% +0,0%

Deeren osinko oli nousussa vuodesta 2004 alkaen, mutta kesäkuun 2014 jälkeen kvartaaliosinko on pysynyt 0,60 dollarissa. Mutta toukokuussa 2018 yhtiö ilmoitti, että kvartaaliosinko nousee 0,69 dollariin.

Seuraava osingon nostovuoro olisi kesäkuussa 2019, mikäli nykyistä osinkoa maksetaan 4 kertaa. Arvioin, että osinko nousisi hieman ja olisi 0,73 dollaria. Näin seuraavan 12 kk:n osinko olisi 2,80 dollaria, mikä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 140,59 dollaria).

de-osinko-q32018

Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut noin 35 – 40 prosenttiin aiempien vuosien 20 – 25 prosentista. Tätä voi kuitenkin edelleen pitää varsin alhaisena tasona. Tuloksen valossa osingon olisi odottanut nousevan vuosien 2014 – 2018 aikana, mutta tässä kohtaa rahavirtalaskelma antaa selityksen osingon vaimealle kehitykselle. Yhtiön ylläpitoinvestoinnit veivät noin 80 prosenttia kassaan tulevista rahoista, joten osingon kasvulle ei ollut tilaa.

Deere on ostanut omia osakkeitaan varsin paljon viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2012 noin 401,5 miljoonasta osakkeesta nykyiseen noin 322,8 miljoonaan eli määrä on vähentynyt noin 20 prosenttia 5 vuodessa. Toisaalta vuonna 2017 yhtiö myi osakkeitaan noin 520 miljoonalla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+786) sekä osingonmaksuilla (-226). Oikaisu on yhteensä +560 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (18.8.2018) 140,59 132,88 88,30 78,00 85,54 81,84 85,44 75,90
Lkm (000) 328 200 323 300 316 600 324 600 366 100 389 200 401 500 422 400
Markkina-arvo (Mrd) 46,14 42,96 27,96 25,32 31,32 31,85 34,30 32,06
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agriculture & Turf 23 300 20 167 18 487 19 812 26 380
Construction & Forestry 10 400 5 718 4 900 5 963 6 581
Finacial Services 3 230 2 935 2 694 2 591 2 577
Muut 720 918 563 497 529
YHTEENSÄ 37 650 29 738 26 644 28 863 36 067
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agriculture & Turf 3 000 2 484 1 700 1 649 3 649
Construction & Forestry 800 337 180 528 648
Finacial Services 815 722 709 963 921
Muut
YHTEENSÄ 4 615 3 543 2 589 3 140 5 218
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 9 700 27 942 37 650 29 738 26 644 28 863 36 067 34 998 33 501 29 466
Liikevoitto 1 200 3 973 4 615 3 543 2 589 3 140 5 218 5 928 5 517 4 982
Nettotulos 790 1 584 2 370 2 159 1 524 1 940 3 162 3 537 3 065 2 800
Marginaali 8,1% 5,7% 6,3% 7,3% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1% 9,1% 9,5%
EPS 2,41 4,83 7,22 6,68 4,81 5,98 8,64 9,09 7,63 6,63
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 972 9 787 4 789 4 600 5 002 3 504 4 652 3 647
Liikearvo 3 047 1 033 816 726 791 845 921 1 000
Muut varat 61 931 54 966 52 376 52 622 55 543 55 172 50 693 43 560
Tase yhteensä 69 950 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207
Oma pääoma 10 916 9 557 6 520 6 743 9 063 10 268 6 862 6 815
Vähemmistö 10 3 11 14 3 2 20 15
Korolliset velat 42 370 40 045 35 674 36 849 36 958 34 476 32 420 26 590
Muut vastuut 16 654 16 181 15 776 14 342 15 312 14 775 16 964 14 787
Tase yhteensä 69 950 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 500 2 200 3 764 3 740 3 526 3 254 1 168 2 326
Investoinnit: Capex -2 500 -2 592 -2 955 -2 826 -2 659 -2 375 -2 121 -1 681
Vapaa rahavirta (FCF) -1 000 -392 809 914 867 879 -953 645
Investoinnit: Muut -5 000 948 1 778 1 767 -222 -2 446 -1 883 -940
Investointien jälkeen -6 000 556 2 587 2 681 645 -1 567 -2 836 -295
Rahoitus: Voitonjako -1 100 -522 -925 -3 396 -3 337 -2 059 -2 195 -2 020
Rahoitus: Muut 3 100 4 809 -1 476 1 277 3 049 2 466 6 075 2 160
Rahavarojen muutos -4 000 4 843 186 562 357 -1 160 1 044 -155
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520
Osinkotuotto 1,8% 1,8% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4% 2,1% 2,0%
Osinko/nettotulos 35,7% 35,9% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9% 23,4% 22,9%
Osinko/FCF -84,7% -197,9% 93,9% 85,2% 89,9% 88,1% -75,4% 99,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 18,2 16,5 10,9 10,3 12,6
PE (3v) 22,9 22,9 12,7 8,8 9,6 10,2 13,3 17,4
PE 19,5 19,9 18,3 13,1 9,9 9,0 11,2 11,5
EV/EBIT 18,1 20,7 22,7 18,3 12,1 10,6 11,3 11,0
Oma pääoma/osake 33,29 29,57 20,63 20,82 24,76 26,39 17,14 16,17
P/B 4,22 4,49 4,28 3,75 3,45 3,10 4,98 4,69
ROE 23,1% 26,8% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2% 44,7% 42,6%
ROI 9,0% 7,7% 6,0% 7,0% 11,5% 14,1% 15,2% 15,5%
Omavaraisuusaste 15,6% 14,5% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3% 12,2% 14,2%
Gearing 342,3% 316,5% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6% 403,5% 335,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Deeren tilikausi alkaa 1.11., joten yhtiön kvartaalit eroavat kalenterikvartaaleista. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.1, 30.4, 31.7 ja 31.10. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

HUOM! Q1/2018 tulokseen on tehty vero-oikaisu, jonka johdosta vuoden 2018 tunnusluvuissa on eroja tämän taulukon sekä yllä olevan tunnusluvut-taulukon kanssa. Korjaan tämän Q4/2018 raportin yhteydessä, jolloin tilikausi 2018 saadaan pakettiin.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 144,79 135,33 166,42 132,88 128,28 111,61 107,05 88,30 77,71 84,11
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,800 2,760 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 1,9% 2,0% 1,6% 2,0% 2,0% 2,3% 2,4% 2,9% 3,3% 3,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,83 7,99 6,91 6,68 5,95 5,52 4,59 4,81 5,04
PE 16,4 16,9 24,1 19,9 21,6 20,2 23,3 18,3 15,4
EV/EBIT 20,0 20,4 23,8 20,5 22,4 21,9 24,8 22,7 21,6
ROE 30,6% 29,0% 27,7% 26,8% 24,2% 24,0% 21,9% 22,9%
ROI 8,7% 8,4% 8,3% 7,8% 7,1% 6,9% 6,2% 6,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset