Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 23.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (23.11.2017)145,25 USDMarkkina-arvo47,0 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,40 USD Osinkotuotto1,7 %
Liikevaihto 2018e35 000 M USD (+17,7 %)Nettotulos 2018e2 600 M USD (+20,4 %)
PE18,1ROE24,8 %

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

DEERE & COMPANY23.11.2017 | 145,25 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osakkeen korkea hinta ja osinkokehityksen pysähtyminen. Lisäksi Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka laskee myös pisteitä.

Deeren tilanne on muuttunut parin vaikean vuoden jälkeen lupaavaksi. Tilikauden 2017 liikevaihto ja tulos kasvoivat yli +10 prosenttia ja nyt tilikaudelle 2018 kasvun odotetaan kiihtyvän +20 prosenttiin. Toki hankittu Wirtgen Group -yhtiö tuo oman lisän lukuihin, mutta myös Deeren orgaaninen kasvu on vahvaa.

PE-luvuilla mitattuna osake on parantuneesta tuloskunnosta huolimatta kallis, sillä PE on 18,1x ja myös 3 vuoden keskiarvolla laskettu PE3 on yli 20x. Mutta, jos sijoittaja uskoo, että tuloskunto kohenee takaisin muutaman vuoden takaiselle 3 miljardin dollarin tasolle (PE = 15,7x), niin siihen nähden hinta onkin paljon edullisempi.

Nousevaa osinkoa metsästävä osinkosijoittaja ei juuri nyt pysty Deereä ostamaan. Osingon hyvä nousutrendi katkesi vuonna 2016. Nykyinen 0,60 dollarin kvartaaliosinko on pysynyt samana kesäkuusta 2014.

Tilikausi 2017

Deeren tilikausi 2017

  • liikevaihto: 29 738 M USD (26 644 M USD / +11,6 %)
  • nettotulos: 2 159 M USD (1 524 M USD / +42 %)

Deeren viime vuoden vaikeudet ovat nyt tältä erää selätetty ja käänne parempaan on tapahtunut. Yhtiö odottaa, että tilikaudella 2018 liikevaihto kasvaa noin +19 prosenttia ja tulos nousee noin 2,6 miljardiin dollariin.

Liikevaihtoa kasvatti oikeastaan globaalin markkinatilanteen piristyminen, mutta erityisesti E-Amerikan kysyntä on vahvaa.

Tulokseen positiivisesti vaikutti mm. toimitusmäärien kasvu sekä hyvä hintatason pitävyys. Sen sijaan tuotannon sekä myynnin ja hallinnon kustannuksissa oli nousupaineita. Tulosta paransi myös SiteOne Landscape Supply -yhtiön myyntivoitto.

Näkymät tilikaudelle 2018

Deeren tilikausi 2018 alkoi marraskuun alussa. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018

  • liikevaihto kasvaa noin +19 prosenttia vuodesta 2017 (29,7 Mrd USD)
  • nettotulos on noin 2,8 miljardia dollaria (kasvua lähes +30 % vuodesta 2017)

Hankitun Wirtgen Group -yhtiön (kaupan odotetaan toteutuvan joulukuussa) vaikutus liikevaihtoon on noin +12 prosenttia ja tulokseen noin +25 miljoonaa dollaria. Tuloksessa on huomioitu yhtiön integrointiin yms. liittyviä kuluja, joten on odotettavaa, että yhtiön varsinainen tuloskunto on tätä parempi.

Tilikauden 2018 ennusteina (Talousmentor) on

  • liikevaihto: 35,0 – 36,0 Mrd USD (2016: 29,7 Mrd USD)
  • nettotulos: 2 800 M USD (2 519 M USD)
  • EPS: 8,04 USD (6,68 USD)
  • PE: 18,1x (osakkeen hinta 145,25 USD)
  • 12 kuukauden osinkoennuste: 2,40 USD (ed. 12 kk: 2,40 USD)
  • osinkotuotto: 1,7 %

Segmentit

Deerellä on 3 segmenttiä, ja ohessa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

Vuonna 2015 alkanut ja vielä vuonna 2016 jatkunut vaikea markkinatilanne näkyy Deeren kone-segmenttien liikevaihtojen rajuna laskuna.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agriculture & Turf 21 900 20 167 18 487 19 812 26 380
Construction & Forestry 9 600 5 718 4 900 5 963 6 581
Finacial Services 3 000 2 935 2 694 2 591 2 577
Muut 500 918 563 497 529
YHTEENSÄ 35 000 29 738 26 644 28 863 36 067
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agriculture & Turf 2 650 2 484 1 700 1 649 3 649
Construction & Forestry 525 337 180 528 648
Finacial Services 775 722 709 963 921
Muut
YHTEENSÄ 3 950 3 543 2 589 3 140 5 218

Agriculture & Turf

Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.

Segmentin liikevaihto laski selvästi vuonna 2015 alle 20 miljardiin dollariin aiempien vuosien 26 – 29 miljardista dollarista. Vastaavasti liikevoitto laski 1,6 miljardiin aiempien vuosien 3,6 ja 4,7 miljardista dollarista. Muutos oli siis varsin nopea ja syvä.

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi takaisin yli 20 miljardiin ja tulos hypähti selvästi 2,5 miljardiin dollariin. Kasvaneet myyntimäärät, hyvä hintataso sekä marginaalien nousu nostivat sekä liikevaihtoa että tulosta. Myös SiteOne-yksikön myyntituotot näkyvät kasvaneessa tuloksessa.

Tilikaudella 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja yhtiö arvioi, että liikevaihto kasvaa noin +9 prosenttia. Liikevoiton odotetaan kasvavan noin 2,6 – 2,7 miljardiin dollariin.

Construction & Forestry

Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.

Myös tämän segmentin luvuissa näkyy selvä lasku vuosien 2015 ja 2016 kohdalla.

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi noin +17 prosenttia piristyneen kysynnän ja hyvän hintatason vetämänä. Samasta syystä liikevoitto kasvoi lähes +90 prosenttia 337 miljoonaan dollariin (180 M USD).

Tilikaudelle 2018 yhtiö ennustaa noin +69 prosentin liikevaihdon kasvua. Tähän vaikuttaa hankitun Wirtgen Group:n sisältyminen lukuihin, ja sen arvioitu lisäys myyntilukuihin on noin +54 prosenttia. Liikevoiton odotetaan kasvavan noin 500 – 550 miljoonaan dollariin.

Financial Services

Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Tilikauden 2018 liikevoiton odotetaan nousevan hieman viime vuoden 722 miljoonasta dollarista noin 750 – 775 miljoonaan dollariin.

Tuloksen kehitys

Deeren markkinatilanne oli vaikea parin vuoden (2015-2016) ajan, mutta tilikaudella 2017 tilanne kääntyi selvästi parempaan suuntaan. Liikevaihto nousi +11,6 prosenttia ja tulos peräti +42 prosenttia. Tilausten määrä lähti selvään kasvuun ja samalla yhtiön hintataso pysyi hyvänä nostaen marginaaleja. Tämä näkyi selvänä tuloksen paranemisena.

Tilikaudella 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja yhtiö odottaa liikevaihdon nousevan noin 35,0 – 35,5 miljardiin ja tuloksen noin 2,6 miljardiin dollariin. Luvuissa näkyy myös hankitun Wirtgen Groupn:n sisältyminen lukuihin.

de-tuloslaskelma-q42017

Heikko tuloskunto näkyi tulosmarginaalien laskuna noin 5,7 – 6,7 prosenttiin vuosina 2015 ja 2016. Tilikauden 2017 tulosmarginaali nousi 7,3 prosenttiin ja ensi vuoden luvuilla marginaali nousee noin 7,4 prosenttiin. Tästä on vielä hieman matkaa huippuvuoden 2013 noin 10 prosentin marginaaliin. Eli 35 miljardin liikevaihdolla nettotuloksen pitäisi olla noin 3,5 miljardia dollaria eli yli +33 prosenttia enemmän kuin ennustettu 2,6 miljardia dollaria.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 40,0 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 34,2 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q42017

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 14,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 315 prosentissa. Kone-segmentille laskettu omavaraisuusaste olisi noin 31 prosenttia ja nettovelkaantumisaste olisi alle 0 %, sillä segmentillä on enemmän käteistä kuin korollisia velkoja. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi myös itse katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Rahavirta

Deeren liiketoiminnan rahavirta on kasvavassa trendissä, eikä tässä näy vuosien 2015 ja 2016 heikko tilanne ollenkaan. Vuoden 2012 selvää notkahdusta selittää rahoitus-segmentin noin 1,0 miljardin dollarin ”financing receivables” erän vaikutus rahavirtoihin. Karkeasti ajatellen jälleenmyyjien velkasumma Deerelle kasvoi tämän miljardin dollarin verran enemmän kuin aiempina vuosina.

Vastaavanlaisia eroja näyttäisi sisältyvän tilikauden 2017 lukuihin, sillä myyntisaatavat olivat -1,1 miljardia pienemmät kuin vuosi sitten. Myös varaston kasvu (-1,4 Mrd USD ero vuoteen 2016) selittää alhaisempaa liiketoiminnan rahavirtaa.

de-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017Capex-investointien määrä on myös selvässä kasvutrendissä. Tässä on hyvä huomata, että viimeisen 5 vuoden ajalta capex-investoinnit ovat olleet noin 80 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Tätä edeltävältä 5-vuotiskaudelta (2007 – 2011) ne olivat vain noin 60 – 65 prosenttia. Tämä osaltaan korostaa yhtiön viime vuosien haastavaa tilannetta.

Jotta aiempien vuosien noin 60 – 65 prosentin taso saavutettaisiin, niin liiketoiminnan rahavirran tulisi olla noin 4,5 miljardia dollaria (investoinnit noin 3,0 Mrd USD).

de-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaan rahavirran (FCF) pysyminen noin 800 – 900 miljoonassa dollarissa kuvastaa hyvin tätä heikkoa kehitystä. Lisäksi tilikauden 2017 rahavirta valahti negatiiviseksi alhaisen liiketoiminnan rahavirran seurauksena. Uskoisin tämän kuitenkin olevan vain hetkellinen notkahdus, sillä myyntisaatavat tulevat ajallaan tilille samoin kuin varastotason nousujen voisi odottaa tasaantuvan lähitulevaisuudessa. Tätä tukee yhtiön hyvät kysyntänäkymät vuodelle 2018.

Deere on maksanut osinkoa noin 800 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä suhteessa vapaaseen rahavirtaan on ollut lähes 100 prosenttia. Tämä selittää se, miksi osingon kasvu pysähtyi vuoden 2014 kesään. Samasta syystä osakkeiden osto-ohjelma hiljeni vuonna 2016.

Osinko

Deeren osinko on ollut nousussa vuodesta 2004 alkaen, mutta kesäkuun 2014 jälkeen kvartaaliosinko on pysynyt 0,60 dollarissa. Tähän vaikutti edellä mainittu vapaan rahavirran jääminen noin 800 – 900 miljoonaan dollariin. Osingon nostoon ei ole ollut varaa rahavirtojen muodossa.

de-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan edelleen 2,40 dollaria, mikä antaisi noin 1,7 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 145,25 dollaria).

12/2017: 0,60 usd (e)
03/2018: 0,60 usd (e)
06/2018: 0,60 usd (e)
09/2018: 0,60 usd (e)

Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut yli 40 prosenttiin, mitä voi edelleen pitää varsin alhaisena tasona. Tuloksen valossa osingon olisi odottanut nousevan, mutta tässä kohtaa rahavirtalaskelma antaa selityksen osingon vaimealle kehitykselle. Yhtiön ylläpitoinvestoinnit vievät noin 80 prosenttia kassaan tulevista rahoista, joten osingon kasvulle ei enää ollut tilaa.

Deere on ostanut omia osakkeitaan varsin paljon viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2012 noin 401,5 miljoonasta osakkeesta nykyiseen noin 322,5 miljoonaan eli määrä on vähentynyt noin 20 prosenttia 5 vuodessa. Toisaalta vuonna 2017 yhtiö myi osakkeitaan noin 520 miljoonalla dollarilla.

Arvostus

Deeren osake nousi tilikauden 2017 aikana (1.11.2016-31.10.2017) vauhdikkaasti (+45 %) ja hinta on nyt noin 145 dollarissa. Hinnan nousussa näkyy Deeren parantunut tulostilanne. Tilikauden 2018 ennustettuun tulokseen nähden PE on vielä koholla eli noin 18,1x (ja PE3=22,4x). Mikäli tuloskunto kuitenkin paranee esimerkiksi 3 miljardiin dollariin tulevina vuosina, niin silloin PE olisikin enää 15,7x.

de-roe-roi-q42017

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 20 – 25 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on varsin paljon. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 600) sekä osingonmaksuilla (-776). Oikaisu on yhteensä +1 824 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (23.11.2017) 145,25 132,88 88,30 78,00 85,54 81,84 85,44 75,90
Lkm (000) 323 300 323 300 316 600 324 600 366 100 389 200 401 500 422 400
Markkina-arvo (Mrd) 46,96 42,96 27,96 25,32 31,32 31,85 34,30 32,06
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 7 400 35 000 29 738 26 644 28 863 36 067 34 998 33 501 29 466
Liikevoitto 750 4 650 4 053 2 988 3 460 5 461 6 225 5 517 4 982
Nettotulos 400 2 600 2 159 1 524 1 940 3 162 3 537 3 065 2 800
Marginaali 5,4% 7,4% 7,3% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1% 9,1% 9,5%
EPS 1,24 0,00 8,04 6,68 4,81 5,98 8,64 9,09 7,63 6,63
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 11 613 9 787 4 789 4 600 5 002 3 504 4 652 3 647
Liikearvo 1 033 1 033 816 726 791 845 921 1 000
Muut varat 54 966 54 966 52 376 52 622 55 543 55 172 50 693 43 560
Tase yhteensä 67 612 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207
Oma pääoma 11 383 9 557 6 520 6 743 9 063 10 268 6 862 6 815
Vähemmistö 3 3 11 14 3 2 20 15
Korolliset velat 40 045 40 045 35 674 36 849 36 958 34 476 32 420 26 590
Muut vastuut 16 181 16 181 15 776 14 342 15 312 14 775 16 964 14 787
Tase yhteensä 67 612 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 200 3 764 3 740 3 526 3 254 1 168 2 326
Investoinnit: Capex -2 592 -2 955 -2 826 -2 659 -2 375 -2 121 -1 681
Vapaa rahavirta (FCF) -392 809 914 867 879 -953 645
Investoinnit: Muut 948 1 778 1 767 -222 -2 446 -1 883 -940
Investointien jälkeen 556 2 587 2 681 645 -1 567 -2 836 -295
Rahoitus: Voitonjako -522 -925 -3 396 -3 337 -2 059 -2 195 -2 020
Rahoitus: Muut 4 809 -1 476 1 277 3 049 2 466 6 075 2 160
Rahavarojen muutos 4 843 186 562 357 -1 160 1 044 -155
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,400 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520
Osinkotuotto 1,7% 1,8% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4% 2,1% 2,0%
Osinko/nettotulos 29,8% 35,9% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9% 23,4% 22,9%
Osinko/FCF #DIV/0! -197,9% 93,9% 85,2% 89,9% 88,1% -75,4% 99,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 18,3 16,5 10,9 10,3 12,6
PE (3v) 22,4 22,9 12,7 8,8 9,6 10,2 13,3 17,4
PE 18,1 19,9 18,3 13,1 9,9 9,0 11,2 11,5
Oma pääoma/osake 35,22 29,57 20,63 20,82 24,76 26,39 17,14 16,17
P/B 4,12 4,49 4,28 3,75 3,45 3,10 4,98 4,69
ROE 24,8% 26,8% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2% 44,7% 42,6%
ROI 9,2% 8,8% 7,0% 7,7% 12,0% 14,8% 15,2% 15,5%
Omavaraisuusaste 16,8% 14,5% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3% 12,2% 14,2%
Gearing 249,7% 316,5% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6% 403,5% 335,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset