Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 28.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e DEERE & COMPANY Ennuste
Osake (23.5.2020) 140,71 Osinko 12 kk 3,04
Markkina-arvo (Mrd) 44,6 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (M) 32 750 (-16,6%) Osinko/EPS 35% 4v ka
Nettotulos (M) 1 850 (-43,1%) Osinko/FCF -231% 4v ka
EPS 5,84 Omav.aste 15,5%
PE 24,1 Gearing 335%
EV/EBIT 31,5 ROE 15,8%
PB 3,7 ROI 4,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

DEERE & COMPANY23.5.2020 | 140,71 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee alhainen osinkotuotto ja osinkokehityksen pysähtyminen vuonna 2017. Lisäksi Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka siten laskee myös pisteitä.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Deeren näkymätilanne oli Q1:n jäljiltä jo heikkoa ja pandemia muutti tilanteen kertaluokkaa heikommaksi. Q2:n liikevaihto (-18 %) ja liiketulos (-37 %) laskivat merkittävästi.

Joitakin yhtiön tuotantolaitoksia on väliaikaisesti ollut suljettuna.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Deere on ryhtynyt merkittäviin toimiin vahvistaakseen yhtiön taloudellista asemaa. Näitä toimia on ollut mm. kulujen sekä ylläpitoinvestointien karsinta kovalla kädellä. Lisäksi yhtiö nosti 4,5 miljardin dollarin lainat, jonka johdosta käteisen määrä nousi Q2:n lopussa 9,5 miljardiin dollariin (Q1/2020: 4,2 Mrd USD). Samalla velan määrä nousi 50,1 miljardiin dollariin.

Yhtiö keskeytti omien osakkeiden osto-ohjelmansa. Deeren kvartaaliosinko pysyi odotetusti 0,76 dollarissa.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Yhtiö ohjeistaa tilikaudelle 2020

  • nettotulos on noin 1,6 – 2,0 miljardia dollaria (2019: 3,25 Mrd USD)

Ohjeistuksen muutos on merkittävä, sillä ennen koronaviruspandemiaa yhtiö arvioi tuloksen olevan 2,7 – 3,1 miljardia dollaria.

Tilikausi 2020

Deeren Q1-Q2/2020

M USD Q2/20 Q2/19 Q1-Q2/20 Q1-Q2/19
Liikevaihto 9 253 11 342 -18,4% 16 884 19 326 -12,6%
Liiketulos (ebit) 965 1 536 -37,2% 1 610 2 305 -30,2%
Nettotulos 666 1 135 -41,3% 1 182 1 633 -27,6%
EPS (USD) 2,11 3,52 3,73 5,07

Jos Q1:n liikevaihto kehittyi nihkeästi, niin Q2:lla koronaviruspandemia näkyi merkittävänä liikevaihdon laskuna (-18,4 %).

Agriculture & Turf -segmentin Q2:n liikevaihto laski 18 prosenttia. Jo Q1:llä liikevaihtoa painoi maataloustuottajien odottava tunnelma investointien suhteen, missä pientä helpotusta toi USA:n ja Kiinan ensimmäisen vaiheen kauppasopu. Koronaviruspandemia kuitenkin pilasi tunnelmat pian tämän jälkeen. Yhtiö arvioi, että segmentin liikevaihto laskisi 10 – 15 prosenttia tilikaudella 2020.

Myös Construction & Forest -segmentin Q2:n liikevaihto laski reippaasti (-25 %). Tässäkin segmentissä oli Q1:llä näkyvissä selvää hidastumista, johon pandemia löi sitten kovalla kädellä Q2:n aikana. Yhtiö arvioi, että segmentin liikevaihto laskisi peräti 30 – 40 prosenttia tilikaudella 2020. Tilikauden alkupuoliskon aikana liikevaihto on laskenut noin 19 prosenttia. Se tarkoittaisi sitä, että tilikauden toisella puoliskolla kyydin täytyy olla todella heikkoa.

Pandemia painoi Deeren liiketulosta niin, että Q1:n noin 16 prosentin laskun jälkeen Q2:n tulos laski peräti 37 prosenttia. Ja pahasti näyttää siltä, että vieläkin tätä heikompaa on odotettavissa tilikauden toisella puoliskolla.

H1/2020:n raportoitu liiketulos oli 1,18 miljardia dollaria ja yhtiö siis arvioi, että tilikauden 2020 tulos olisi 1,6 – 2,0 miljardia dollaria. Se tarkoittaisi sitä, että H2:n tulos liikkuisi noin 0,4 – 0,8 miljardissa dollarissa.

Q3:n osinko oli 7. kerran peräkkäin 0,76 dollaria. Osinko irtoaa 29.6.2020 ja se maksetaan 10.8.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q3/20e Q3/19 2020e 2019
Liikevaihto 8 175 10 036 -18,5% 32 750 39 258 -16,6%
Liiketulos (ebit) 645 1 194 -46,0% 2 700 4 415 -38,8%
Nettotulos 415 899 -53,8% 1 850 3 253 -43,1%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 3,04 3,04

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Deere & Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Deeren tilikauden 2019 liikevaihdon kasvu (+5 %) jäi aiempien vuosien 10 – 25 prosentin kasvuvauhdista. Kauppasota sekä maataloustuottajien odottava tunnelma jäädytti investointeja, mikä näkyi Deeren myynnissä.

de-tuloslaskelma-q22020

Yhtiön tulosmarginaali on noussut noin 8,2 prosenttiin viime vuosikymmenen puolivälin noin 5,5 – 6,5 prosentista. 10 vuoden takaisiin noin 10 prosentin marginaaleihin ei taideta lähitulevaisuudessa päästä, sillä tilikauden 2020 tulostaso laskisi vuodesta 2019.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Deeren tilikauden 2020 liikevaihto olisi 30 – 35 miljardia ja nettotulos 1,6 – 2,0 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla marginaali laskisi 5,6 prosenttiin eli heikommalle tasolleen sitten vuoden 2009 finanssikriisin.

de-roe-roi-q22020

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 25 – 30 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on vielä jonkin verran. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 50,1 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 38,8 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q22020

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on noin 15 – 20 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 250 – 500 prosentissa.

Kone-segmentille laskettu omavaraisuusaste olisi noin 31 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 33 prosenttia. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Rahavirta

Deeren liiketoiminnan rahavirrassa oli selvä kuoppa vuosina 2017 ja 2018, joka oikeni tilikaudella 2019 takaisin aiempien vuosien tasolle noin 3,4 miljardiin dollariin. Isoja rahavirtojen eroja selittää mm. erilaisten velkasaatavien sekä eläkevastuiden ajoittumiset.

de-rahavirta-q22020

Capex-investointien määrä on myös selvässä kasvutrendissä. Tässä on hyvä huomata, että viimeisen 5 vuoden ajalta capex-investoinnit ovat olleet noin 100 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Lisäksi vuodesta 2019 tuli jo kolmas vuosi peräkkäin, jolloin capex-investoinnit ylittivät liiketoiminnan rahavirran. Tosin nyt vain niukasti.

Jotta aiempien vuosien noin 60 – 65 prosentin taso saavutettaisiin, niin liiketoiminnan rahavirran tulisi olla noin 4,5 miljardia dollaria (investoinnit noin 3,0 Mrd USD).

Vapaan rahavirran (FCF) kääntyminen negatiiviseksi kuvaa hyvin capex-investointien ja liiketoiminnan rahavirtojen nykyistä epätasapainoa. Uskoisin tämän kuitenkin olevan vain hetkellinen notkahdus, sillä myyntisaatavat tulevat ajallaan tilille samoin kuin varastotason nousujen voisi odottaa tasaantuvan lähitulevaisuudessa.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Deere on maksanut osinkoa noin 900 – 1 000 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä nykyisen negatiivisen rahavirran aikana tarkoittaa sitä, että yhtiö joutuu ottamaan velkaa voitonmaksua rahoittaakseen. Lisäksi yhtiöllä on ollut paljon muista investoinneista saatuja rahavirtoja, jotka hieman helpottavat tilannetta. Joka tapauksessa negatiivisten rahavirtojen olisi hyvä oikaistua, jotta käteisvaroja riittäisi velkojen lyhennykseen ja osingon maksamiseen.

Osinko

Deeren osinko kääntyi nousuun vuonna 2018, jota ennen osinko pysyi ennallaan reilun 3 vuoden ajan. Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut noin 35 prosenttiin aiempien vuosien 20 – 25 prosentista. Tätä voi kuitenkin edelleen pitää varsin alhaisena tasona.

de-osinko-q22020

Rahavirtoihin nähden tilanne on paljon tukalampi. Yhtiön ylläpitoinvestoinnit ovat vieneet noin 80 – 100 prosenttia kassaan tulevista rahoista, joten osingon kasvu voi jatkossa olla nihkeämpää.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Deere & Company: osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
6/2020 0,760 6/2019 0,760 6/2018 0,690
9/2020 (e) 0,760 9/2019 0,760 9/2018 0,690
12/2020 (e) 0,760 12/2019 0,760 12/2018 0,760
3/2021 (e) 0,760 3/2020 0,760 3/2019 0,760
YHTEENSÄ 3,040 3,040 2,900
+0,0% +4,8% +20,8%

Q3:n osinko oli 7. kerran peräkkäin 0,76 dollaria. Osinko irtoaa 29.6.2020 ja se maksetaan 10.8.2020.

Arvioin, että osinko pysyy tällä 0,76 dollarin tasolla myös Q4:n osingon kohdalla. Se julkistetaan elokuun loppupuolella. 12 kk:n osinkoennusteeni on 3,04 dollaria, mikä antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 140,71 dollaria). Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+668 M USD) sekä osingolla (-481 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (-0 M USD). Oikaisu on yhteensä +187 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (23.5.2020) 140,71 174,14 135,44 132,88 88,30 78,00 85,54 81,84
Lkm (000) 316 700 320 600 327 300 323 300 316 600 324 600 366 100 389 200
Markkina-arvo (Mrd) 44,56 55,83 44,33 42,96 27,96 25,32 31,32 31,85
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Agriculture & Turf 21 000 23 665 23 190 20 167 18 487
Construction & Forestry 7 500 11 221 10 160 5 718 4 900
Finacial Services 3 600 3 622 3 252 2 935 2 694
Muut 650 750 755 918 563
YHTEENSÄ 32 750 39 258 37 357 29 738 26 644
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Agriculture & Turf 2 200 2 506 2 816 2 514 1 700
Construction & Forestry 100 1 215 867 345 180
Finacial Services 400 694 793 715 709
Muut
YHTEENSÄ 2 700 4 415 4 476 3 574 2 589
TULOS­LASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 8 175 16 884 32 750 39 258 37 358 29 738 26 644 28 863 36 067 34 998
Liikevoitto 645 1 610 2 700 4 415 4 476 3 574 2 589 3 140 5 218 5 928
Nettotulos 415 1 182 1 850 3 253 3 072 2 159 1 524 1 940 3 162 3 537
Marginaali 5,1% 7,0% 5,6% 8,3% 8,2% 7,3% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1%
EPS 1,31 3,73 5,84 10,15 9,39 6,68 4,81 5,98 8,64 9,09
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 9 713 4 438 4 394 9 787 4 789 4 600 5 002 3 504
Liikearvo 2 917 2 917 3 101 1 033 816 726 791 845
Muut varat 64 883 65 656 62 613 54 966 52 376 52 622 55 543 55 172
Tase yhteensä 77 513 73 011 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521
Oma pääoma 12 051 11 413 11 288 9 557 6 520 6 743 9 063 10 268
Vähemmistö 1 4 3 3 11 14 3 2
Korolliset velat 50 143 45 334 42 256 40 045 35 674 36 849 36 958 34 476
Muut vastuut 15 318 16 260 16 561 16 181 15 776 14 342 15 312 14 775
Tase yhteensä 77 513 73 011 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 000 3 412 1 820 2 200 3 764 3 740 3 526 3 254
Investoinnit: Capex -2 000 -3 449 -2 950 -2 592 -2 955 -2 826 -2 659 -2 375
Vapaa rahavirta (FCF) 0 -37 -1 130 -392 809 914 867 879
Investoinnit: Muut 1 000 -475 -5 204 948 1 778 1 767 -222 -2 446
Investointien jälkeen 1 000 -512 -6 334 556 2 587 2 681 645 -1 567
Rahoitus: Voitonjako -1 200 -2 018 -1 547 -522 -925 -3 396 -3 337 -2 059
Rahoitus: Muut 2 500 2 527 2 423 4 809 -1 476 1 277 3 049 2 466
Rahavarojen muutos 2 300 -3 -5 458 4 843 186 562 357 -1 160
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,040 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,040 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990
Osinkotuotto 2,2% 1,7% 1,9% 1,8% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4%
Osinko/nettotulos 52,0% 30,0% 27,5% 35,9% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9%
Osinko/FCF #DIV/0! -2634,1% -74,7% -197,9% 93,9% 85,2% 89,9% 88,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,4 21,0 16,8 16,5 10,9 10,3
PE (3v) 16,4 19,7 19,7 22,9 12,7 8,8 9,6 10,2
PE 24,1 17,2 14,4 19,9 18,3 13,1 9,9 9,0
EV/EBIT 31,5 21,9 18,4 20,5 22,7 18,3 12,1 10,6
Oma pääoma/osake 38,05 35,61 34,50 29,57 20,63 20,82 24,76 26,39
P/B 3,70 4,89 3,93 4,49 4,28 3,75 3,45 3,10
ROE 15,8% 28,7% 29,5% 26,8% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2%
ROI 4,5% 8,0% 8,7% 7,8% 6,0% 7,0% 11,5% 14,1%
Omavaraisuusaste 15,5% 15,6% 16,1% 14,5% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3%
Gearing 335,5% 358,2% 335,3% 316,5% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Deeren tilikausi alkaa 1.11., joten yhtiön kvartaalit eroavat kalenterikvartaaleista. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.1, 30.4, 31.7 ja 31.10. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Osake (päätösarvo) 145,06 173,26 174,14 165,65 165,93 164,00 135,44 144,79 135,33 166,42
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 2,800 2,760 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 2,1% 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 2,2% 1,9% 2,0% 1,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,87 10,32 10,15 10,26 10,02 10,24 9,39 8,65 7,99 6,91
PE 16,4 16,8 17,2 16,1 16,6 16,0 14,4 16,7 16,9 24,1
EV/EBIT 23,2 22,3 21,9 20,7 20,2 19,9 18,4 20,0 20,4 23,8
ROE 23,6% 28,1% 28,7% 29,0% 28,9% 32,1% 29,5% 29,9% 29,0% 27,7%
ROI 6,3% 7,7% 8,0% 8,3% 8,6% 8,8% 8,7% 8,7% 8,4% 8,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus