Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 8.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e DEERE & COMPANY Ennuste
Osake (8.12.2018) 147,26 Osinko 12 kk 3,04
Markkina-arvo (Mrd) 47,8 Osinkotuotto 2,1%
Liikevaihto (M) 39 725 (+6,3%) Osinko/EPS 33% 4v ka
Nettotulos (M) 3 450 (+12,3%) Osinko/FCF -236% 4v ka
EPS 10,63 Omav.aste 19,0%
PE 13,9 Gearing 256%
EV/EBIT 16,9 ROE 27,5%
PB 3,5 ROI 9,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

DEERE & COMPANY8.12.2018 | 147,26 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osakkeen korkea hinta ja osinkokehityksen pysähtyminen vuonna 2017. Lisäksi Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka siten laskee myös pisteitä.

Deerellä on juuri nyt vahva vaihe meneillään. Vuonna 2017 liikevaihto kasvoi yli +10 prosenttia ja vuonna 2018 meno kiihtyi hankitun Wirtgen:n avulla. Liikevaihto kasvoi +26 prosenttia ja vero-oikaistu tulos USA:n veroalen seurauksena +42 prosenttia.

Yhtiön arvion mukaan liikevaihto kasvaisi vuonna 2019 noin +7 prosenttia ja tulos noin +17 prosenttia. Eli tämän perusteella tästä tulisi kolmas vahva vuosi peräkkäin.

PE-luvuilla mitattuna osake on parantuneesta tuloskunnosta johtuen alhaisella tasolla eli noin 13,9x. Osakkeen hintaa voi luonnehtia alhaiseksi, mutta sijoittajan on myös pohdittava sitä, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla. Silloin tunnusluvut voivat olla petollisen houkuttelevalla tasolla.

Osinkosijoittaja on mielissään, että kvartaaliosinko on lähtenyt nousuun. Osinko nousi toukokuussa 2018 (0,60 -> 0,69 USD) ja uudelleen joulukuussa 2018 ja on nyt 0,76 dollaria. Vaikka osinko on vuodessa noussut +27 prosenttia, niin silti osinkotuotto on varsin vaatimattomalla tasolla eli 2,1 prosentissa.

Tilikausi 2018

Deeren Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 2018 2017
Liikevaihto 9 416 8 018 17,4% 37 358 29 738 25,6%
Liiketulos (ebit) 1 063 872 21,9% 4 476 3 574 25,2%
Nettotulos 785 510 53,8% 2 368 2 159 9,7%
EPS (USD) 2,42 1,57 7,24 6,68

Deeren Q4:n liikevaihto kasvoi +17 prosenttia ja koko tilikauden 2018 liikevaihto +26 prosenttia. Hankittu Wirtgen-yhtiö toi tähän noin +11-12 prosentin vaikutuksen. Mutta joka tapauksessa Deereltä jo toinen vahva vuosi peräkkäin. Vuonna 2017 liikevaihto kasvoi +12 prosenttia.

Koko vuoden orgaanista kehitystä tuki maatalous- ja rakennuskoneiden vahva kysyntä, minkä lisäksi uudet tuotteet ja tuoteominaisuudet otettiin asiakaskunnassa hyvin vastaan.

Hyvää liiketuloskehitystä tuki korkeammat toimitusmäärät sekä korkeammat myyntihinnat. Lisäksi takuukorjauksista aiheutuneita kuluja oli aiempaa vähemmän. Toisaalta tulosta rasitti korkeammat tuotannon, raaka-aineiden (mm. teräs) ja tuotekehityksen kulut.

Koko tilikauden 2018 raportoitu nettotulos oli 2,4 miljardia dollaria (+9,7 %), mutta tämä sisälsi USA:n verouudistukseen sisältyviä kuluja noin -704 miljoonan dollarin edestä. Tämä huomioiden tulos olisi ollut noin 3,1 miljardia dollaria eli kasvua olisi tullut peräti +42 prosenttia.

Vuoden 2018 aikana yhtiö osti omia osakkeita (0,9 Mrd USD) ja maksoi osinkoa (0,9 Mrd USD) yhteensä 1,8 miljardilla dollarilla.

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019

  • liikevaihto kasvaa noin +7 prosenttia vuodesta 2018 (2018: 37,4 Mrd USD)
  • nettotulos on noin 3,6 miljardia dollaria (2018: 3,1 Mrd USD vero-oikaistu)

Deere arvioi, että konemyynti kasvaisi +7 prosenttia, missä Wirtgen:n tuo lisää vielä 2 kuukauden ajan ja sen vaikutus olisi noin +2 prosenttia koko vuoden myyntiin nähden. Nettotuloksen yhtiö arvioi olevan 3,6 miljardia dollaria.

Deere perustelee näkymiään mm. sillä, että maatalouskoneiden vaihtosykli on edelleen vahvalla tasolla, eikä siihen tunnu nykyinen kauppasota juurikaan vaikuttavan. Lisäksi yhtiön uudet tuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton globaalisti, joten sekin pitää myyntiä yllä.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,04 dollaria (ed 12 kk 2,58 USD), mikä antaisi osinkotuotoksi noin 2,1 prosenttia (osake noin 147 USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 39,5 – 40,0 Mrd USD (2018: 37,4 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 4,85 – 4,95 Mrd USD (2018: 4 476 M USD)
  • nettotulos: 3,4 – 3,5 Mrd USD (2018: 3 072 M USD vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Deere & Company: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Deeren markkinatilanne oli vaikea parin vuoden (2015-2016) ajan, mutta tilikaudella 2017 tilanne kääntyi selvästi parempaan suuntaan. Vahva kehitys jatkui myös vuonna 2018 liikevaihdon kasvaessa noin +25,6 prosenttia ja vero-oikaistu tulos peräti +42 prosenttia.

Hankittu Wirtgen toi oman lisänsä lukuihin, mutta tämän lisäksi orgaanista kehitystä tuki maatalous- ja rakennuskoneiden vahva kysyntä. Lisäksi uudet tuotteet ja tuoteominaisuudet otettiin asiakaskunnassa hyvin vastaan.

Tilikaudella 2019 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja yhtiö odottaa liikevaihdon nousevan noin +7 prosenttia ja tuloksen noin 3,6 miljardiin dollariin (+17 %).

de-tuloslaskelma-q42018

Heikko tuloskunto näkyi tulosmarginaalien laskuna noin 5,7 – 6,7 prosenttiin vuosina 2015 ja 2016. Tilikauden 2018 vero-oikaistu tulosmarginaali nousi 8,2 prosenttiin ja tilikauden 2019 ennusteluvuilla marginaali nousisi noin 8,7 prosenttiin.

Tästä on vielä hieman matkaa huippuvuoden 2013 noin 10 prosentin marginaaliin. Eli 39,7 miljardin liikevaihdolla nettotuloksen pitäisi olla noin 3,97 miljardia dollaria eli noin +10 prosenttia enemmän kuin yhtiön ennustama 3,6 miljardia dollaria.

Tilikauden 2019 ennustettuun tulokseen nähden PE-luku on 13,9x eli osake on hieman alhaisesti hinnoiteltu. Sijoittajan pitää kuitenkin pohtia sitäkin, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla? Tai miten yhtiön tuloskunto kehittyy jatkossa, mikäli kauppasota tms. tekijät painavat kysyntää?

de-roe-roi-q42018

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 25 – 30 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on vielä jonkin verran. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 42,3 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 36,0 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q42018

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on noin 15 – 20 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 250 – 500 prosentissa.

Kone-segmentille laskettu omavaraisuusaste olisi noin 34 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 27 prosenttia. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi myös itse katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Rahavirta

Deeren liiketoiminnan rahavirta on kasvavassa trendissä, eikä tässä näy vuosien 2015 ja 2016 heikko tilanne ollenkaan. Vuoden 2012 selvää notkahdusta selittää rahoitus-segmentin noin 1,0 miljardin dollarin ”financing receivables” erän vaikutus rahavirtoihin. Karkeasti ajatellen jälleenmyyjien velkasumma Deerelle kasvoi tämän miljardin dollarin verran enemmän kuin aiempina vuosina.

Vastaavanlaisia eroja näyttäisi sisältyvän tilikauden 2017 ja 2018 lukuihin, sillä myyntisaatavat olivat -0,7 – 1,1 miljardia pienemmät kuin vuosi, kaksi sitten. Myös eläkemaksujen -1,0 miljardin dollarin ero vuoteen 2017 selittää alhaisempaa liiketoiminnan rahavirtaa.

de-rahavirta-q42018

Capex-investointien määrä on myös selvässä kasvutrendissä. Tässä on hyvä huomata, että viimeisen 5 vuoden ajalta capex-investoinnit ovat olleet noin 80 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Lisäksi näyttää siltä, että vuodesta 2019 tulisi kolmas vuosi peräkkäin, jolloin capex-investoinnit ylittäisivät selvästi liiketoiminnan rahavirran.

Jotta aiempien vuosien noin 60 – 65 prosentin taso saavutettaisiin, niin liiketoiminnan rahavirran tulisi olla noin 4,5 miljardia dollaria (investoinnit noin 3,0 Mrd USD).

Vapaan rahavirran (FCF) kääntyminen negatiiviseksi kuvaa hyvin capex-investointien ja liiketoiminnan rahavirtojen nykyistä epätasapainoa. Uskoisin tämän kuitenkin olevan vain hetkellinen notkahdus, sillä myyntisaatavat tulevat ajallaan tilille samoin kuin varastotason nousujen voisi odottaa tasaantuvan lähitulevaisuudessa. Tätä tukee yhtiön hyvät kysyntänäkymät vuodelle 2019.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Deere on maksanut osinkoa noin 900 – 1000 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä nykyisen negatiivisen rahavirran aikana tarkoittaa sitä, että yhtiö joutuu ottamaan velkaa voitonmaksua rahoittaakseen. Lisäksi yhitöllä on ollut paljon muista investoinneista saatuja rahavirtoja, jotka hieman helpottavat tilannetta. Joka tapauksessa negatiivisten rahavirtojen olisi hyvä oikaistua, jotta käteisvaroja riittäisi velkojen lyhennykseen ja osingon maksamiseen.

Osinko

Deeren osinko oli nousussa vuodesta 2004 alkaen, mutta kesäkuun 2014 jälkeen kvartaaliosinko pysyi 0,60 dollarissa toukokuuhun 2018 saakka. Tällöin osinko nousi 0,69 dollariin ja uudelleen joulukuussa 2018 ja nyt se on 0,76 dollaria.

de-osinko-q42018

Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut noin 35 prosenttiin aiempien vuosien 20 – 25 prosentista. Tätä voi kuitenkin edelleen pitää varsin alhaisena tasona. Tuloksen valossa osingon olisi odottanut nousevan vuosien 2014 – 2018 aikana, mutta tässä kohtaa rahavirtalaskelma antaa selityksen osingon vaimealle kehitykselle. Yhtiön ylläpitoinvestoinnit veivät noin 80 – 100 prosenttia kassaan tulevista rahoista, joten osingon kasvulle ei ollut tilaa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Deere & Company: osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
12/2018 0,760 12/2017 0,600 12/2016 0,600
3/2019 (e) 0,760 3/2018 0,600 3/2017 0,600
6/2019 (e) 0,760 6/2018 0,690 6/2017 0,600
9/2019 (e) 0,760 9/2018 0,690 9/2017 0,600
YHTEENSÄ 3,040 2,580 2,400
+17,8% +7,5% +0,0%

Seuraava osinko (0,76 USD) irtoaa 28.12.2018 ja se maksetaan 1.2.2019. Mikäli tätä 0,76 dollarin osinkoa maksetaan 4 kvartaalin ajan, niin silloin 12 kk:n osinko olisi 3,04 dollaria, mikä antaisi noin 2,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 147,26 dollaria).

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 450) sekä osingonmaksuilla (-922). Oikaisu on yhteensä +2 528 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (8.12.2018) 147,26 135,44 132,88 88,30 78,00 85,54 81,84 85,44
Lkm (000) 324 700 327 300 323 300 316 600 324 600 366 100 389 200 401 500
Markkina-arvo (Mrd) 47,82 44,33 42,96 27,96 25,32 31,32 31,85 34,30
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Agriculture & Turf 23 875 23 190 20 167 18 487 19 812
Construction & Forestry 11 700 10 160 5 718 4 900 5 963
Finacial Services 3 400 3 252 2 935 2 694 2 591
Muut 750 755 918 563 497
YHTEENSÄ 39 725 37 357 29 738 26 644 28 863
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Agriculture & Turf 2 900 2 816 2 514 1 700 1 649
Construction & Forestry 1 175 867 345 180 528
Finacial Services 835 793 715 709 963
Muut
YHTEENSÄ 4 910 4 476 3 574 2 589 3 140
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 7 700 39 725 37 358 29 738 26 644 28 863 36 067 34 998 33 501
Liikevoitto 875 4 910 4 476 3 574 2 589 3 140 5 218 5 928 5 517
Nettotulos 600 3 450 3 072 2 159 1 524 1 940 3 162 3 537 3 065
Marginaali 7,8% 8,7% 8,2% 7,3% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1% 9,1%
EPS 1,85 0,00 10,63 9,39 6,68 4,81 5,98 8,64 9,09 7,63
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 6 922 4 394 9 787 4 789 4 600 5 002 3 504 4 652
Liikearvo 3 101 3 101 1 033 816 726 791 845 921
Muut varat 62 613 62 613 54 966 52 376 52 622 55 543 55 172 50 693
Tase yhteensä 72 636 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266
Oma pääoma 13 816 11 288 9 557 6 520 6 743 9 063 10 268 6 862
Vähemmistö 3 3 3 11 14 3 2 20
Korolliset velat 42 256 42 256 40 045 35 674 36 849 36 958 34 476 32 420
Muut vastuut 16 561 16 561 16 181 15 776 14 342 15 312 14 775 16 964
Tase yhteensä 72 636 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 000 1 820 2 200 3 764 3 740 3 526 3 254 1 168
Investoinnit: Capex -2 750 -2 950 -2 592 -2 955 -2 826 -2 659 -2 375 -2 121
Vapaa rahavirta (FCF) -750 -1 130 -392 809 914 867 879 -953
Investoinnit: Muut 500 -5 204 948 1 778 1 767 -222 -2 446 -1 883
Investointien jälkeen -250 -6 334 556 2 587 2 681 645 -1 567 -2 836
Rahoitus: Voitonjako -1 250 -1 547 -522 -925 -3 396 -3 337 -2 059 -2 195
Rahoitus: Muut 1 500 2 423 4 809 -1 476 1 277 3 049 2 466 6 075
Rahavarojen muutos 0 -5 458 4 843 186 562 357 -1 160 1 044
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790
Osinkotuotto 2,1% 1,9% 1,8% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4% 2,1%
Osinko/nettotulos 28,6% 27,5% 35,9% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9% 23,4%
Osinko/FCF -131,6% -74,7% -197,9% 93,9% 85,2% 89,9% 88,1% -75,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 17,8 16,8 16,5 10,9 10,3 12,6
PE (3v) 16,5 19,7 22,9 12,7 8,8 9,6 10,2 13,3
PE 13,9 14,4 19,9 18,3 13,1 9,9 9,0 11,2
EV/EBIT 16,9 18,4 20,5 22,7 18,3 12,1 10,6 11,3
Oma pääoma/osake 42,56 34,50 29,57 20,63 20,82 24,76 26,39 17,14
P/B 3,46 3,93 4,49 4,28 3,75 3,45 3,10 4,98
ROE 27,5% 29,5% 26,8% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2% 44,7%
ROI 9,0% 8,7% 7,8% 6,0% 7,0% 11,5% 14,1% 15,2%
Omavaraisuusaste 19,0% 16,1% 14,5% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3% 12,2%
Gearing 255,7% 335,3% 316,5% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6% 403,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Deeren tilikausi alkaa 1.11., joten yhtiön kvartaalit eroavat kalenterikvartaaleista. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.1, 30.4, 31.7 ja 31.10. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 135,44 144,79 135,33 166,42 132,88 128,28 111,61 107,05 88,30 77,71
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,800 2,800 2,760 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 2,1% 1,9% 2,0% 1,6% 2,0% 2,0% 2,3% 2,4% 2,9% 3,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 9,39 8,65 7,99 6,91 6,68 5,95 5,52 4,59 4,81 5,04
PE 14,4 16,7 16,9 24,1 19,9 21,6 20,2 23,3 18,3 15,4
EV/EBIT 18,4 20,0 20,4 23,8 20,5 22,4 21,9 24,8 22,7 21,6
ROE 29,5% 29,9% 29,0% 27,7% 26,8% 24,2% 24,0% 21,9% 22,9%
ROI 8,7% 8,7% 8,4% 8,3% 7,8% 7,1% 6,9% 6,2% 6,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset