Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 6.12.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e DEERE & COMPANY Ennuste
Osake (28.11.2019) 169,06 Osinko 12 kk 3,04
Markkina-arvo (Mrd) 53,7 Osinkotuotto 1,8%
Liikevaihto (M) 36 400 (-7,3%) Osinko/EPS 31% 4v ka
Nettotulos (M) 2 900 (-10,9%) Osinko/FCF -277% 4v ka
EPS 9,12 Omav.aste 17,3%
PE 18,5 Gearing 306%
EV/EBIT 22,3 ROE 23,9%
PB 4,2 ROI 7,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

DEERE & COMPANY28.11.2019 | 169,06 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee alhainen osinkotuotto ja osinkokehityksen pysähtyminen vuonna 2017. Lisäksi Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka siten laskee myös pisteitä.

Deeren tilikauden 2019 liikevaihdon kasvu (+5 %) jäi aiempien vuosien 10 – 25 prosentin kasvuvauhdista. Kauppasota sekä maataloustuottajien odottava tunnelma jäädytti investointeja, mikä näkyi Deeren myynnissä. Vuodelle 2020 yhtiö arvioi segmenttien liikevaihdon laskevan 5 – 15 prosentin verran, missä maataloussektorin heikon tunnelman lisäksi liikevaihtoa painaisi rakentamisen aktiviteetin lasku.

Tuloskehitys oli vuonna 2019 vielä hyvää, mutta vuodelle 2020 yhtiö arvioi tuloksen jäävän 2,7 – 3,1 miljardiin dollariin (2019: 3,25 Mrd USD). Tulosta painaisi em. liikevaihdon laskuun vaikuttavat tekijät sekä kustannustason nousu.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia PE-luvulla (18,5x) mitattuna hieman koholleen hinnoitelluksi. Lisäksi sijoittajan on pohdittava sitä, että kuinka pahasti em. tekijät vaikuttavat lähitulevaisuuden tuloskuntoon.

Osinkosijoittajaa pohdituttaa kvartaaliosingon jääminen nyt viidettä kertaa peräkkäin 0,76 dollarin tasolle. Yhtiön osinkohistoriassa on viime vuosien aikana ollut muutamia jaksoja, joissa osinko on jäänyt pitkäksi aikaa samalle tasolle. Esimerkiksi kvartaaliosinko pysyi 0,60 dollarissa 16 kvartaalin ajan (kevät 2014 – talvi 2018). Onko jälleen alkamassa yksi tällainen jakso? Tämän historia perusteella arvioin, että osinko pysyy tällä 0,76 dollarin tasolla jonkin aikaa eli seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 3,04 dollaria. Se antaisi noin 1,8 prosentin osinkotuoton.

Tilikausi 2019

Deeren Q1-Q4/2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 9 896 9 416 5,1% 39 258 37 357 5,1%
Liiketulos (ebit) 916 1 063 -13,8% 4 415 4 476 -1,4%
Nettotulos 722 748 -3,5% 3 253 3 073 5,9%
EPS (USD) 2,27 2,42 10,15 7,24

Q4:n sekä tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 5 prosentin verran, missä vuoden jälkimmäisen puoliskon kehitys jäi H1:n vauhdista. Kauppasota näkyi maataloustuottajien investointien lykkäämisinä, minkä lisäksi rakentamisen aktiviteetti alkoi yhtiön mukaan hidastumaan.

Vaikka Q4:n liikevaihto kasvoi, niin liiketulos jäi selvästi vertailukaudesta (-14 %). Liiketulosta painoi em. liikevaihtoon vaikuttavien tekijöiden lisäksi korkeammat tuotannon sekä myynnin ja hallinnon kustannukset. Merkittävää oli sekin, että tuloskehitys hidastui kvartaali kvartaalilta aina vuoden alun +21 prosentista Q4:n -14 prosenttiin.

Näkymät tilikaudelle 2020

Yhtiö ohjeistaa vuodelle 2020

  • nettotulos on noin 2,7 – 3,1 miljardia dollaria (2019: 3,25 Mrd USD)

Deere perustelee arvioitaan mm. maataloussektorin pehmentyneillä näkymillä, mitä painaa Kiinan ja USA:n kauppasota ja erityisesti Kiinan asettamat tullit maataloustuotteille (mm. soija). Maataloustuottajat ovat odottavalla kannalla ja varovaisia investoinneissaan, minkä lisäksi rakentamisen aktiviteetti on laskussa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 7 150 7 984 -10,4% 36 400 39 258 -7,3%
Liiketulos (ebit) 700 769 -9,0% 4 175 4 415 -5,4%
Nettotulos 470 498 -5,6% 2 900 3 253 -10,9%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 3,04 3,04

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Deere & Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Deeren tilikauden 2019 liikevaihdon kasvu (+5 %) jäi aiempien vuosien 10 – 25 prosentin kasvuvauhdista. Kauppasota sekä maataloustuottajien odottava tunnelma jäädytti investointeja, mikä näkyi Deeren myynnissä.

de-tuloslaskelma-q42019

Yhtiön tulosmarginaali on noussut noin 8,2 prosenttiin vuosikymmenen puolivälin noin 5,5 – 6,5 prosentista. Vuosikymmenen alun noin 10 prosentin marginaaleihin ei taideta lähitulevaisuudessa ihan päästä, sillä tilikauden 2020 tulostaso laskisi vuodesta 2019. Vuoden 2020 ennustetulla 36,5 miljardin liikevaihdolla nettotuloksen pitäisi olla noin 3,65 miljardia dollaria eli noin +25 prosenttia enemmän kuin yhtiön ennustama 2,7 – 3,1 miljardia dollaria.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Deeren tilikauden 2020 liikevaihto olisi 34 – 38 miljardia ja nettotulos 2,7 – 3,1 miljardia dollaria.

Tilikauden 2020 ennustettuun tulokseen nähden PE-luku on 18,5x eli osake on hienokseltaan koholleen hinnoiteltu. Sijoittajan pitää kuitenkin pohtia sitäkin, että miten yhtiön tuloskunto kehittyy jatkossa, jos ja kun kauppasota yms. tekijät painavat kysyntää?

de-roe-roi-q42019

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 25 – 30 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on vielä jonkin verran. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 45,3 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 38,8 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q42019

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on noin 15 – 20 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 250 – 500 prosentissa.

Kone-segmentille laskettu omavaraisuusaste olisi noin 34 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 27 prosenttia. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Rahavirta

Deeren liiketoiminnan rahavirrassa oli selvä kuoppa vuosina 2017 ja 2018, joka oikeni tilikaudella 2019 takaisin aiempien vuosien tasolle noin 3,4 miljardiin dollariin. Isoja rahavirtojen eroja selittää mm. erilaisten velkasaatavien sekä eläkevastuiden ajoittumiset.

de-rahavirta-q42019

Capex-investointien määrä on myös selvässä kasvutrendissä. Tässä on hyvä huomata, että viimeisen 5 vuoden ajalta capex-investoinnit ovat olleet noin 100 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Lisäksi vuodesta 2019 tuli jo kolmas vuosi peräkkäin, jolloin capex-investoinnit ylittivät liiketoiminnan rahavirran. Tosin nyt vain niukasti.

Jotta aiempien vuosien noin 60 – 65 prosentin taso saavutettaisiin, niin liiketoiminnan rahavirran tulisi olla noin 4,5 miljardia dollaria (investoinnit noin 3,0 Mrd USD).

Vapaan rahavirran (FCF) kääntyminen negatiiviseksi kuvaa hyvin capex-investointien ja liiketoiminnan rahavirtojen nykyistä epätasapainoa. Uskoisin tämän kuitenkin olevan vain hetkellinen notkahdus, sillä myyntisaatavat tulevat ajallaan tilille samoin kuin varastotason nousujen voisi odottaa tasaantuvan lähitulevaisuudessa.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Deere on maksanut osinkoa noin 900 – 1 000 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä nykyisen negatiivisen rahavirran aikana tarkoittaa sitä, että yhtiö joutuu ottamaan velkaa voitonmaksua rahoittaakseen. Lisäksi yhtiöllä on ollut paljon muista investoinneista saatuja rahavirtoja, jotka hieman helpottavat tilannetta. Joka tapauksessa negatiivisten rahavirtojen olisi hyvä oikaistua, jotta käteisvaroja riittäisi velkojen lyhennykseen ja osingon maksamiseen.

Osinko

Deeren osinko kääntyi vuonna 2018, jota ennen osinko pysyi ennallaan reilun 3 vuoden ajan. Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut noin 35 prosenttiin aiempien vuosien 20 – 25 prosentista. Tätä voi kuitenkin edelleen pitää varsin alhaisena tasona.

de-osinko-q42019

Rahavirtoihin nähden tilanne on paljon tukalampi. Yhtiön ylläpitoinvestoinnit ovat vieneet noin 80 – 100 prosenttia kassaan tulevista rahoista, joten osingon kasvu voi jatkossa olla nihkeämpää.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Deere & Company: osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
12/2019 0,760 12/2018 0,760 12/2017 0,600
3/2020 (e) 0,760 3/2019 0,760 3/2018 0,600
6/2020 (e) 0,760 6/2019 0,760 6/2018 0,690
9/2020 (e) 0,760 9/2019 0,760 9/2018 0,690
YHTEENSÄ 3,040 3,040 2,580
+0,0% +17,8% +7,5%

Q1:n osinko on 0,76 dollaria ja se irtoaa 30.12.2019 ja maksetaan 10.2.2020. Koska Q1:n osinko oli viidennen kerran peräkkäin 0,76 dollaria, niin arvioin, että osinko pysyy tällä tasolla myös Q2:n osingon kohdalla. Se julkistetaan helmikuun loppupuolella.

12 kk:n osinkoennusteeni on 3,04 dollaria, mikä antaisi noin 1,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 169 dollaria).

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 900) sekä osingonmaksuilla (-1 017) ja omien osakkeiden ostolla (-400). Oikaisu on yhteensä +1 483 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (28.11.2019) 169,06 174,14 135,44 132,88 88,30 78,00 85,54 81,84
Lkm (000) 317 900 320 600 327 300 323 300 316 600 324 600 366 100 389 200
Markkina-arvo (Mrd) 53,74 55,83 44,33 42,96 27,96 25,32 31,32 31,85
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Agriculture & Turf 22 000 23 665 23 190 20 167 18 487
Construction & Forestry 10 000 11 221 10 160 5 718 4 900
Finacial Services 3 600 3 622 3 252 2 935 2 694
Muut 800 750 755 918 563
YHTEENSÄ 36 400 39 258 37 357 29 738 26 644
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Agriculture & Turf 2 300 2 506 2 816 2 514 1 700
Construction & Forestry 1 000 1 215 867 345 180
Finacial Services 600 694 793 715 709
Muut
YHTEENSÄ 3 900 4 415 4 476 3 574 2 589
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 7 150 36 400 39 258 37 358 29 738 26 644 28 863 36 067 34 998
Liikevoitto 700 4 175 4 415 4 476 3 574 2 589 3 140 5 218 5 928
Nettotulos 470 2 900 3 253 3 072 2 159 1 524 1 940 3 162 3 537
Marginaali 6,6% 8,0% 8,3% 8,2% 7,3% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1%
EPS 1,48 0,00 9,12 10,15 9,39 6,68 4,81 5,98 8,64 9,09
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 5 921 4 438 4 394 9 787 4 789 4 600 5 002 3 504
Liikearvo 2 917 2 917 3 101 1 033 816 726 791 845
Muut varat 65 656 65 656 62 613 54 966 52 376 52 622 55 543 55 172
Tase yhteensä 74 494 73 011 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521
Oma pääoma 12 896 11 413 11 288 9 557 6 520 6 743 9 063 10 268
Vähemmistö 4 4 3 3 11 14 3 2
Korolliset velat 45 334 45 334 42 256 40 045 35 674 36 849 36 958 34 476
Muut vastuut 16 260 16 260 16 561 16 181 15 776 14 342 15 312 14 775
Tase yhteensä 74 494 73 011 70 108 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 3 250 3 412 1 820 2 200 3 764 3 740 3 526 3 254
Investoinnit: Capex -3 000 -3 449 -2 950 -2 592 -2 955 -2 826 -2 659 -2 375
Vapaa rahavirta (FCF) 250 -37 -1 130 -392 809 914 867 879
Investoinnit: Muut -250 -475 -5 204 948 1 778 1 767 -222 -2 446
Investointien jälkeen 0 -512 -6 334 556 2 587 2 681 645 -1 567
Rahoitus: Voitonjako -1 425 -2 018 -1 547 -522 -925 -3 396 -3 337 -2 059
Rahoitus: Muut 325 2 527 2 423 4 809 -1 476 1 277 3 049 2 466
Rahavarojen muutos -1 100 -3 -5 458 4 843 186 562 357 -1 160
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,040 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,040 3,040 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990
Osinkotuotto 1,8% 1,7% 1,9% 1,8% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4%
Osinko/nettotulos 33,3% 30,0% 27,5% 35,9% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9%
Osinko/FCF 386,6% -2634,1% -74,7% -197,9% 93,9% 85,2% 89,9% 88,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 20,9 21,0 16,8 16,5 10,9 10,3
PE (3v) 17,5 19,7 19,7 22,9 12,7 8,8 9,6 10,2
PE 18,5 17,2 14,4 19,9 18,3 13,1 9,9 9,0
EV/EBIT 22,3 21,9 18,4 20,5 22,7 18,3 12,1 10,6
Oma pääoma/osake 40,58 35,61 34,50 29,57 20,63 20,82 24,76 26,39
P/B 4,17 4,89 3,93 4,49 4,28 3,75 3,45 3,10
ROE 23,9% 28,7% 29,5% 26,8% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2%
ROI 7,3% 8,0% 8,7% 7,8% 6,0% 7,0% 11,5% 14,1%
Omavaraisuusaste 17,3% 15,6% 16,1% 14,5% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3%
Gearing 305,5% 358,2% 335,3% 316,5% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Deeren tilikausi alkaa 1.11., joten yhtiön kvartaalit eroavat kalenterikvartaaleista. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.1, 30.4, 31.7 ja 31.10. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 174,14 165,65 165,93 164,00 135,44 144,79 135,33 166,42 132,88 128,28
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,200 3,160 3,080 3,080 3,040 2,800 2,760 2,600 2,600 2,600
Osinkotuotto (ennuste) 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 2,2% 1,9% 2,0% 1,6% 2,0% 2,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,15 10,26 10,02 10,24 9,39 8,65 7,99 6,91 6,68 5,95
PE 17,2 16,1 16,6 16,0 14,4 16,7 16,9 24,1 19,9 21,6
EV/EBIT 21,9 20,7 20,2 19,9 18,4 20,0 20,4 23,8 20,5 22,4
ROE 28,7% 29,0% 28,9% 32,1% 29,5% 29,9% 29,0% 27,7% 26,8% 24,2%
ROI 8,0% 8,3% 8,6% 8,8% 8,7% 8,7% 8,4% 8,3% 7,8% 7,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus