Deere & Company sijoituskohteena

Päivitetty 31.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus. Deeren tilikausi eroaa kalenterivuodesta niin, että yhtiön tilikausi alkaa vuosittain 1.11.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Deere on tunnettu maatalous-, metsä- ja rakennuskoneiden valmistaja. Yhtiöllä on toimipiste yli 30 maassa, ja sillä on noin 57 200 työntekijää maailmanlaajuisesti… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e DEERE & COMPANY Ennuste
Osake (31.5.2018) 155,08 Osinko 12 kk 2,76 1,8%
Markkina-arvo (Mrd) 50,9 Osinko/EPS 40% 4v ka
Liikevaihto (M) 37 500 (+26,1%) Osinko/FCF 172% 4v ka
Nettotulos (M) 2 300 (+6,5%) Omav.aste 16,4%
EPS 7,00 Gearing 306%
PE 22,1 ROE 21,7%
PB 4,4 ROI 8,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

DEERE & COMPANY31.5.2018 | 155,08 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Deeren Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osakkeen korkea hinta ja osinkokehityksen pysähtyminen. Lisäksi Deeren Financial Services -segmentin pankkimainen toiminta nostaa yhtiön velkaisuuden korkeaksi, joka siten laskee myös pisteitä.

Deeren tilanne on muuttunut parin vaikean vuoden jälkeen lupaavaksi. Tilikauden 2017 liikevaihto ja tulos kasvoivat yli +10 prosenttia ja nyt tilikaudelle 2018 kasvun odotetaan kiihtyvän noin +25 prosenttiin. Toki hankittu Wirtgen Group -yhtiö tuo oman lisän lukuihin, mutta myös Deeren orgaaninen kasvu on vahvaa.

PE-luvuilla mitattuna osake on parantuneesta tuloskunnosta huolimatta kallis, sillä PE on 22,1x (vero-oikaistuna 16,4x) ja myös 3 vuoden keskiarvotuloksilla laskettu PE3 on yli 20x.

Osinkosijoittaja on mielissään, että kvartaaliosinko nousi toukokuussa 2018 vihdoin ja on nyt 0,69 dollaria. Tätä ennen osinko oli 0,60 dollarissa kesäkuusta 2014 alkaen. Alkaisiko tästä osingon nousutrendi? Vai jääkö osinko 0,69 dollarin tasolle taas pitkäksi aikaa? Vaikka osinko nousi +15 prosenttia, niin osinkotuotto on edelleen varsin vaatimattomalla tasolla eli 1,8 prosentissa.

Alkuvuosi 2018

Deeren Q1-Q2/2018

 • liikevaihto: 17 634 M USD (13 912 M USD / +26,8 %)
 • nettotulos (raportoitu): 673,2 (1 007,5 M USD / -33,2 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 1 476 M USD (1 008 M USD / +46,5 %)
 • EPS (raportoitu / vero-oikaistu): 2,05 / 4,49 USD (3,14 USD)

Vahva kysyntä yhdessä hankitun Wirtgen-yhtiön kanssa veti liikevaihdon peräti +26 prosentin kasvuun. Q1:llä Deerellä oli toimitusvaikeuksia suuren kysynnän seurauksena. Nyt Q2:lla yhtiö pystyi lisäämään tuotantoaan niin, että tilauksia pystyttiin toimittamaan ajallaan.

Raaka-aineiden ja rahtien hinnat olivat nousussa, mikä näkyi bruttokatteen laskuna 31,7 prosenttiin (Q1-Q2/2017: 33,8 %). Vahvan myynnin johdosta dollarimääräinen bruttokate oli noin +890 miljoonaa dollaria vertailukautta parempi. Yhtiö aikoo jatkossa kiinnittää enemmän huomiota kulutasoon sekä tehdä toimenpiteitä, joilla nousevat kustannukset saadaan siirrettyä myyntihintoihin.

Raportoitu tulos jäi selvästi vertailukaudesta, mutta tähän vaikutti USA:n verouudistukseen liittyvät erät yhteensä noin -803 miljoonalla dollarilla. Ilman tätä vero-oikaistu tulos olisi ollut noin +470 miljoonaa dollaria parempi.

Näkymät tilikaudelle 2018

Deeren tilikausi 2018 alkoi marraskuun alussa. Hyvin sujuneen Q2:n jälkeen yhtiö korotti arvioitaan tilikaudelle 2018:

 • liikevaihto kasvaa noin +26 prosenttia vuodesta 2017 (2017: 29,7 Mrd USD)
 • nettotulos on noin 2,3 miljardia dollaria (2017: 2,16 Mrd USD)

Yhtiö arvioi, että koko tilikauden vero-oikaisut ovat noin -800 miljoonaa dollaria. Ilman tätä nettotulosennuste olisi noin 3,1 miljardia dollaria. Yhtiö arvioi, että sen veroaste seuraavalla tilikaudella (eli 2019) asettuu noin 25 – 27 prosenttiin.

Deere on maksanut 0,60 dollarin kvartaaliosinkoa jo kesäkuusta 2014 alkaen. Yhtiö ilmoitti toukokuun 2018 lopussa, että osinko nousee 0,69 dollariin. Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,76 dollaria, mikä (osingon nostosta huolimatta) antaa varsin vaatimattoman osinkotuoton eli 1,8 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Olen tehnyt ennusteet segmenttilukujen pohjilta, missä huomion tulisi kuitenkin olla koko konsernin lukujen tasolla. Huomaa, että pyöristysten takia sarakkeiden summarivit eivät aina täsmää. Lisäksi Deere on korjannut tilikauden 2017 kvartaalikohtaisia lukuja vuoden 2018 raporteissaan. Tästä johtuen tilikauden 2017 liiketulos ei ihan täsmää raportoitua liiketulosta.

Deerellä on 3 segmenttiä ja segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

 • Agriculture & Turf: Segmentti valmistaa ja jakelee maatalouslaitteita, kuten traktoreita, kuormaajia, harvestereita, heinä- ja rehulaitteita. Valikoimiin kuuluu myös ruohonleikkuun ja -hoidon ammattilaislaitteita.
 • Construction & Forestry: Segmentti valmistaa ja jakelee rakentamiseen ja maansiirtoon liittyviä koneita sekä metsätyökoneita.
 • Financial Services: Segmentti tarjoaa rahoitus- ja vakuutuspalveluja Deeren jälleenmyyjille.

Tilikaudella 2018 Construction & Forestry -segmentin lukuihin vaikuttaa nostavasti hankittu Wirtgen-yhtiö.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Agriculture & Turf 23 200 5 658 6 250 7 049 4 243 20 167 5 437 5 338 5 794 3 598
Muutos (%) 15,0% 4,1% 17,1% 21,7% 17,9% 9,1% 22,4% 13,5% 0,9% -0,1%
Construction & Forestry 10 500 3 050 3 021 2 698 1 731 5 718 1 657 1 495 1 466 1 100
Muutos (%) 83,6% 84,1% 102,1% 84,0% 57,4% 16,7% 37,1% 29,2% 7,4% -5,9%
Financial Services 3 200 819 810 795 776 2 935 782 741 716 696
Muutos (%) 9,0% 4,7% 9,3% 11,0% 11,5% 8,9% 5,7% 11,1% 10,0% 9,4%
Muut 600 90 169 178 163 918 142 234 311 231
YHTEENSÄ 37 500 9 617 10 250 10 720 6 913 29 738 8 018 7 808 8 287 5 625
Muutos (%) 26,1% 19,9% 31,3% 29,4% 22,9% 11,6% 23,0% 16,1% 5,2% 1,8%

Deere arvioi, että tilikauden 2018 liikevaihto kasvaa noin +26 prosenttia vuodesta 2017. Yhtiö vielä eritteli liikevaihdon kasvulukemia segmenteittäin niin, että

 • Agriculture & Turf: +14 %
 • Construction & Forestry: +83 %

Oma liikevaihtoennusteeni pohjautuu näihin kasvulukuihin, joten tilikauden 2018 liikevaihtoennuste on noin 37,5 miljardia dollaria. Tilikauden 2018 alun aikana liikevaihto on kasvanut noin +27 prosenttia, missä vahva kysyntä sekä hankitun Wirtgen-yhtiön tuoma lisä näkyy.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttien perusteella laskettu liiketulos ja tämän perusteella marginaali liikevaihtoon suhteutettuna.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Agriculture & Turf 3 050 757 850 1 056 387 2 496 584 685 1 009 218
Muutos (%) 22,2% 29,6% 24,1% 4,7% 77,5% 46,8% 57,4% 20,0% 64,3% 51,4%
Construction & Forestry 650 159 200 259 32 343 85 110 111 37
Muutos (%) 89,5% 87,1% 81,8% 133,3% -13,5% 89,5% 103,7% 50,0% -47,1%
Financial Services 800 204 200 179 217 718 193 200 158 167
Muutos (%) 11,4% 5,7% 0,0% 13,3% 29,9% 1,3% 17,7% 4,7% -1,3% -13,9%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 4 500 1 120 1 250 1 494 636 3 557 862 995 1 278 422
Muutos (%) 26,5% 29,9% 25,6% 16,9% 50,7% 37,3% 66,4% 21,9% 50,7% 3,4%
Marginaali 12,0% 11,6% 12,2% 13,9% 9,2% 12,0% 10,8% 12,7% 15,4% 7,5%

Agriculture & Turf -segmentin kohdalla odotan, että hyvä liikevaihdon kehitys vetää myös liiketulosta ylöspäin. Alkuvuoden 2018 kulujen nousu selittynee kasvaneilla toimitusmäärillä. Näin tämän segmentin loppuvuoden ennustetuilla luvuilla laskettu liiketulosmarginaali pysyisi noin 12,5 – 13,0 prosentissa, jolla tasolla se oli Q1-Q2/2018 aikanakin.

Construction & Forestry -segmentin lukuja nostaa etenkin hankittu Wirtgen-yhtiö. Jos yhtiön tuoma lisä segmentin liiketulokseen on noin +100…150 miljoonaa dollaria per kvartaali, niin silloin Q3-Q4 yhteisvaikutus olisi karkeasti laskien noin +250 miljoonaa dollaria. Koko tilikauden 2018 liiketulos olisi siten noin 750 miljoonaa, missä kasvua olisi reilu +400 miljoonaa dollaria (alkuvuoden kasvu oli +150 M USD).

Olen päätynyt koko konsernin tilikauden 2018 liiketulosennusteessani noin 4,5 miljardiin dollariin, missä kasvua olisi +26,5 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Liiketulosmarginaali pysyisi edellisvuoden tapaan noin 12 prosentissa. Q3/2018 liiketulos kohdalla kehitys seurannee koko vuoden tasoja ja olen päätynyt noin 1,2 – 1,3 miljardiin dollariin.

Nettotulosennuste

Ohessa on laskelma liiketuloksesta nettotulosennusteeseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 4 500 1 120 1 250 1 494 636 3 557 862 995 1 278 422
Muut kulut -425 -97 -100 -110 -118 -403 -95 -105 -109 -94
Tulos ennen veroja 4 075 1 023 1 150 1 384 518 3 154 767 890 1 169 328
Verot -1 760 -248 -277 -177 -1 058 -971 -222 -253 -366 -129
Vähemmistö yms 10 2 2 1 5 -24 -34 5 6 0
Nettotulos 2 325 777 875 1 208 -535 2 159 511 642 809 199

Yhtiön tuloslaskelmassa on ilmoitettu korkokulut, mutta osa näistä korkokuluista sisältyy Financial Services -segmentin liiketulokseen. Näin tätä tuloslaskelman korkoa ei voi käyttää, sillä muutoin osa koroista tulisi laskettua mukaan kahteen kertaan.

Q1/2018 verot sisältävät USA:n verouudistukseen sisältyviä kertaluontoisia eriä noin -803 miljoonan dollarin edestä. Olen veroja arvioidessa käyttänyt noin 25 prosentin veroastetta.

Deere arvioi, että tilikauden 2018 nettotulos olisi noin 2,3 miljardia dollaria, ja tähän samaan lukemaan olen omassa ennusteessani tähdännyt. Ja sopiva ennustehaarukka lienee 2,2 – 2,4 miljardia dollaria. Q3/2018 nettotulosennusteeni on noin 850 – 900 miljoonaa dollaria.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Deeren markkinatilanne oli vaikea parin vuoden (2015-2016) ajan, mutta tilikaudella 2017 tilanne kääntyi selvästi parempaan suuntaan. Liikevaihto nousi +11,6 prosenttia ja tulos peräti +42 prosenttia. Tilausten määrä lähti selvään kasvuun ja samalla yhtiön hintataso pysyi hyvänä nostaen marginaaleja. Tämä näkyi selvänä tuloksen paranemisena.

Tilikaudella 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja yhtiö odottaa liikevaihdon nousevan noin 37,5 miljardiin. Yhtiö odottaa tuloksen nousevan 2,3 miljardiin dollariin, missä USA:n verouudistuksen vaikutus -800 miljoonaa dollaria näkyy. Ilman tätä tulosennuste olisi 3,1 miljardia dollaria eli selvää kasvua vuodesta 2017 (2017: 2,16 Mrd USD).

Luvuissa näkyy myös hankitun Wirtgen Group:n sisältyminen lukuihin.

de-tuloslaskelma-q22018

Heikko tuloskunto näkyi tulosmarginaalien laskuna noin 5,7 – 6,7 prosenttiin vuosina 2015 ja 2016. Tilikauden 2017 tulosmarginaali nousi 7,3 prosenttiin ja tilikauden 2018 vero-oikaistuilla ennusteluvuilla marginaali nousee noin 8,3 prosenttiin. Tästä on vielä hieman matkaa huippuvuoden 2013 noin 10 prosentin marginaaliin. Eli 37,5 miljardin liikevaihdolla nettotuloksen pitäisi olla noin 3,75 miljardia dollaria eli noin +20 prosenttia enemmän kuin ennustettu vero-oikaistu 3,1 miljardia dollaria.

Tilikauden 2018 ennustettuun (vero-oikaistuun) tulokseen nähden PE-luku on 16,4x eli osake on kohdalleen hinnoiteltu.

de-roe-roi-q22018

Oman pääoman tuotto eli ROE on edelleen hyvällä noin 20 – 25 prosentin tasolla, mutta matkaa muutaman vuoden yli 40 prosentin ROE:n on varsin paljon. Velkaantumisen huomioiva ROI saa huonoja arvoja johtuen Financial Services -segmentin pankkimaisesta luonteesta. Näin ROI-lukua ei kannata sellaisenaan tässä käyttää.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 41,5 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 35,3 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

de-velkaisuus-q22018

Koko Deeren taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on noin 16 prosenttia ja nettovelkaantumisaste noin 300 prosentissa.

Kone-segmentille laskettu omavaraisuusaste olisi noin 30 prosenttia ja nettovelkaantumisaste olisi sekin noin 30 prosenttia. Yritys raportoi myös näiden kahden eri segmentin tiedot myös erikseen, joten sijoittaja voi myös itse katsoa tilannetta pelkästään kone-segmenttien valossa.

Rahavirta

Deeren liiketoiminnan rahavirta on kasvavassa trendissä, eikä tässä näy vuosien 2015 ja 2016 heikko tilanne ollenkaan. Vuoden 2012 selvää notkahdusta selittää rahoitus-segmentin noin 1,0 miljardin dollarin ”financing receivables” erän vaikutus rahavirtoihin. Karkeasti ajatellen jälleenmyyjien velkasumma Deerelle kasvoi tämän miljardin dollarin verran enemmän kuin aiempina vuosina.

Vastaavanlaisia eroja näyttäisi sisältyvän tilikauden 2017 lukuihin, sillä myyntisaatavat olivat -1,1 miljardia pienemmät kuin vuosi sitten. Myös varaston kasvu (-1,4 Mrd USD ero vuoteen 2016) selittää alhaisempaa liiketoiminnan rahavirtaa.

de-rahavirta-q22018

Capex-investointien määrä on myös selvässä kasvutrendissä. Tässä on hyvä huomata, että viimeisen 5 vuoden ajalta capex-investoinnit ovat olleet noin 80 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta. Tämä osaltaan korostaa yhtiön viime vuosien haastavaa tilannetta. Jotta aiempien vuosien noin 60 – 65 prosentin taso saavutettaisiin, niin liiketoiminnan rahavirran tulisi olla noin 4,5 miljardia dollaria (investoinnit noin 3,0 Mrd USD).

Vapaan rahavirran (FCF) pysyminen noin 800 – 900 miljoonassa dollarissa kuvastaa hyvin tätä heikkoa kehitystä. Lisäksi tilikauden 2017 rahavirta valahti negatiiviseksi alhaisen liiketoiminnan rahavirran seurauksena. Uskoisin tämän kuitenkin olevan vain hetkellinen notkahdus, sillä myyntisaatavat tulevat ajallaan tilille samoin kuin varastotason nousujen voisi odottaa tasaantuvan lähitulevaisuudessa. Tätä tukee yhtiön hyvät kysyntänäkymät vuodelle 2018.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Deere on maksanut osinkoa noin 800 miljoonaa dollaria vuodessa, mikä suhteessa vapaaseen rahavirtaan on ollut lähes 100 prosenttia. Tämä selittää se, miksi osingon kasvu pysähtyi vuoden 2014 kesään. Samasta syystä osakkeiden osto-ohjelma hiljeni vuonna 2016.

Osinko

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
6/2018 (e) 0,690 6/2017 0,600 6/2016 0,600
9/2018 (e) 0,690 9/2017 0,600 9/2016 0,600
12/2018 (e) 0,690 12/2017 0,600 12/2016 0,600
3/2019 (e) 0,690 3/2018 0,600 3/2017 0,600
YHTEENSÄ 2,760 2,400 2,400
+15,0% +0,0% +0,0%

Deeren osinko oli nousussa vuodesta 2004 alkaen, mutta kesäkuun 2014 jälkeen kvartaaliosinko on pysynyt 0,60 dollarissa. Mutta toukokuussa 2018 yhtiö ilmoitti, että kvartaaliosinko nousee 0,69 dollariin (irtoaa 28.6.2018 ja maksetaan 1.8.2018).  Näin seuraavan 12 kk:n osinko olisi 2,76 dollaria, mikä antaisi noin 1,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 155 dollaria).

de-osinko-q22018

Osingonmaksusuhde on viime vuosien aikana noussut noin 35 – 40 prosenttiin, mitä voi edelleen pitää varsin alhaisena tasona. Tuloksen valossa osingon olisi odottanut nousevan vuosien 2014 – 2018 aikana, mutta tässä kohtaa rahavirtalaskelma antaa selityksen osingon vaimealle kehitykselle. Yhtiön ylläpitoinvestoinnit veivät noin 80 prosenttia kassaan tulevista rahoista, joten osingon kasvulle ei ollut tilaa. Mutta, nyt kvartaaliosinko nousi siis 0,69 dollariin.

Deere on ostanut omia osakkeitaan varsin paljon viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2012 noin 401,5 miljoonasta osakkeesta nykyiseen noin 322,8 miljoonaan eli määrä on vähentynyt noin 20 prosenttia 5 vuodessa. Toisaalta vuonna 2017 yhtiö myi osakkeitaan noin 520 miljoonalla dollarilla.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 627) sekä osingonmaksuilla (-453). Oikaisu on yhteensä +1 174 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (31.5.2018) 155,08 132,88 88,30 78,00 85,54 81,84 85,44 75,90
Lkm (000) 328 400 323 300 316 600 324 600 366 100 389 200 401 500 422 400
Markkina-arvo (Mrd) 50,93 42,96 27,96 25,32 31,32 31,85 34,30 32,06
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agriculture & Turf 23 200 20 167 18 487 19 812 26 380
Construction & Forestry 10 500 5 718 4 900 5 963 6 581
Finacial Services 3 200 2 935 2 694 2 591 2 577
Muut 600 918 563 497 529
YHTEENSÄ 37 500 29 738 26 644 28 863 36 067
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agriculture & Turf 2 950 2 484 1 700 1 649 3 649
Construction & Forestry 750 337 180 528 648
Finacial Services 800 722 709 963 921
Muut
YHTEENSÄ 4 500 3 543 2 589 3 140 5 218
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 10 250 17 634 37 500 29 738 26 644 28 863 36 067 34 998 33 501 29 466
Liikevoitto 1 250 2 130 4 500 3 543 2 589 3 140 5 218 5 928 5 517 4 982
Nettotulos 875 673 2 300 2 159 1 524 1 940 3 162 3 537 3 065 2 800
Marginaali 8,5% 3,8% 6,1% 7,3% 5,7% 6,7% 8,8% 10,1% 9,1% 9,5%
EPS 2,66 2,05 7,00 6,68 4,81 5,98 8,64 9,09 7,63 6,63
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 5 914 9 787 4 789 4 600 5 002 3 504 4 652 3 647
Liikearvo 3 189 1 033 816 726 791 845 921 1 000
Muut varat 62 003 54 966 52 376 52 622 55 543 55 172 50 693 43 560
Tase yhteensä 71 106 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207
Oma pääoma 11 643 9 557 6 520 6 743 9 063 10 268 6 862 6 815
Vähemmistö 10 3 11 14 3 2 20 15
Korolliset velat 41 529 40 045 35 674 36 849 36 958 34 476 32 420 26 590
Muut vastuut 17 924 16 181 15 776 14 342 15 312 14 775 16 964 14 787
Tase yhteensä 71 106 65 786 57 981 57 948 61 336 59 521 56 266 48 207
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 000 2 200 3 764 3 740 3 526 3 254 1 168 2 326
Investoinnit: Capex -2 500 -2 592 -2 955 -2 826 -2 659 -2 375 -2 121 -1 681
Vapaa rahavirta (FCF) 500 -392 809 914 867 879 -953 645
Investoinnit: Muut -4 000 948 1 778 1 767 -222 -2 446 -1 883 -940
Investointien jälkeen -3 500 556 2 587 2 681 645 -1 567 -2 836 -295
Rahoitus: Voitonjako -700 -522 -925 -3 396 -3 337 -2 059 -2 195 -2 020
Rahoitus: Muut 5 000 4 809 -1 476 1 277 3 049 2 466 6 075 2 160
Rahavarojen muutos 800 4 843 186 562 357 -1 160 1 044 -155
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,580 2,400 2,400 2,400 2,130 1,990 1,790 1,520
Osinkotuotto 1,7% 1,8% 2,7% 3,1% 2,5% 2,4% 2,1% 2,0%
Osinko/nettotulos 36,8% 35,9% 49,9% 40,2% 24,7% 21,9% 23,4% 22,9%
Osinko/FCF 169,5% -197,9% 93,9% 85,2% 89,9% 88,1% -75,4% 99,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 20,2 16,5 10,9 10,3 12,6
PE (3v) 25,5 22,9 12,7 8,8 9,6 10,2 13,3 17,4
PE 22,1 19,9 18,3 13,1 9,9 9,0 11,2 11,5
Oma pääoma/osake 35,48 29,57 20,63 20,82 24,76 26,39 17,14 16,17
P/B 4,37 4,49 4,28 3,75 3,45 3,10 4,98 4,69
ROE 21,7% 26,8% 22,9% 24,5% 32,7% 41,2% 44,7% 42,6%
ROI 8,8% 7,7% 6,0% 7,0% 11,5% 14,1% 15,2% 15,5%
Omavaraisuusaste 16,4% 14,5% 11,3% 11,7% 14,8% 17,3% 12,2% 14,2%
Gearing 305,6% 316,5% 472,9% 477,3% 352,5% 301,6% 403,5% 335,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset