DNA Oyj

Viimeksi päivitetty 24.7.2019

DNA Oyj on kolmanneksi suurin toimija Suomessa matkaviestinmarkkinassa. Yhtiöllä on oma valtakuunnallinen matkapuhelinverkko sekä maan laajin valokuitupohjainen kaapeliverkko. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa liittymäasiakkuutta ja sillä on noin 1 650 työntekijää.

DNA:n markkina-arvo on noin 2,8 miljardia euroa ja se on selvästi pienempi kuin pääkilpailijat Elisa (6,6 Mrd EUR) ja Telia Company (179 Mrd SEK eli noin 17,0 Mrd EUR). DNA toimii kuitenkin vain Suomessa, kun Elisalla on toimintaa myös Virossa ja Telialla Pohjoismaiden lisäksi Baltiassa.

DNA:n liiketoiminta jakautuu kahteen segmenttiin: kuluttaja- ja yritysliiketoimintaan. Kuluttajaliiketoiminnan osuus liikevaihdosta on noin 75 prosenttia.

DNA:n historia ulottuu vuoteen 1999, kun Finnet-yhtymä perustettiin. Omistajina oli alkuvaiheessa noin 40 suomalaista puhelinyhtiötä, joten sitä myöten historiaa ulottuu paljon kauemmaksikin. DNA-matkapuhelinliittymien myynti alkoi vuonna 2001. Nykyinen DNA-konserni syntyi vuonna 2007, kun DNA ja kuuden puhelinyhtiön liiketoiminnat yhdistettiin.

Osake ja Omistajat

DNA listattiin Helsingin pörssiin (osakkeen tunnus DNA) 30.11.2016, joten yhtiön pörssitaival vielä varsin lyhyt.

DNA:n suurimmat omistajat ovat Finda Telecoms (28,3 %) ja PHP Holding (25,8 %). Lisäksi Ilmarisella on 3,5 prosentin omistusosuus. Muiden omistajien osuus yhtiöstä on alle 2 prosentin luokkaa.

Norjalainen Telenor on tehnyt ostotarjouksen Finda Teleocoms:n ja PHP Holding:n osakkeista. Kauppa on hyväksytty Findan ja PHP:n yhtiökokouksissa, mutta vielä ennen lopullista toteutumista se vaatii vielä erilaiset viranomaishyväksynnät.

DNA:n toimitusjohtajana toimii Jukka Leinonen (s. 1962) ja hän aloitti tehtävässä vuonna 2013. Ennen toimitusjohtajuutta Jukka toimi DNA:n yritysliiketoiminnan johtajana vuosina 2010 – 2013. Ennen DNA:lle tuloa Jukka työskenteli Sonerassa eri johtotehtävissä.

Toimintaympäristö

Suomen matkapuhelinmarkkinoilla vallitsee kireä kilpailu Elisan, Telian ja DNA:n välillä. Suomessa matkapuhelinten määrä asukasta kohden on korkealla tasolla, joten liittymämäärän kasvumahdollisuudet ovat rajallisia.

TV- ja viihdepalveluissa mukana on kansainvälisiä toimijoita (mm. Netflix ja vastaavat). Perinteisen maksutelevision kysyntä on ollut laskussa ja yhtiö arvioi kysynnän edelleen laskevan.

Tekstiviestien ja puhelinliikenteen määrän ennustetaan laskevan edelleen ja myös kiinteän verkon markkina jatkaa pienenemistään.

DNA:n liiketoiminta on pääomaintensiivistä, sillä tietojärjestelmiä ja verkkoinfrastruktuuria on ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvasti.

DNA:lla ei ole merkittävää valuuttariskiä, sillä valtaosa kassavirroista on euromääräisiä.

5G-teknologiasta DNA toteaa, että ”ensimmäisenä 5G-tekniikasta merkittävästi hyötyvänä käyttökohteena DNA näkee kiinteän langattoman laajakaistan. Tämän avulla voidaan toteuttaa laadukasta tietoliikenneyhteyttä vaativat palvelut monissa niistäkin kiinteistöistä, joihin valokuituyhteys ei ole saatavilla tai joihin sen toimittaminen tulisi asiakkaalle huomattavan kalliiksi.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset