DNA: Ennusteet

Päivitetty 18.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

dna-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät tilikaudelle 2019

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on:

yhtiö arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 (911,8 M EUR) ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS 16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

DNA jakaa toimintonsa kahteen segmenttiin, jotka ovat Kuluttajaliiketoiminta ja Yritysliiketoiminta. DNA: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Kuluttajaliiketoiminta 700,0 184,0 176,0 172,0 168,0 684,9 179,5 171,8 168,4 165,2
Muutos (%) 2,2% 2,5% 2,4% 2,1% 1,7% 4,0% 2,3% 5,7% 3,8% 4,2%
Yritysliiketoiminta 225,0 56,5 56,5 56,0 56,0 226,9 57,5 55,7 56,6 57,1
Muutos (%) -0,8% -1,7% 1,4% -1,1% -1,9% -0,2% -2,9% -0,9% -0,9% 4,2%
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 925,0 240,5 232,5 228,0 224,0 911,8 237,0 227,5 225,0 222,3
Muutos (%) 1,4% 1,5% 2,2% 1,3% 0,8% 2,9% 1,0% 4,0% 2,6% 4,2%

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +3,1 prosenttia, mihin vaikutti liittymämäärien kasvu ja asiakkaiden siirtymisestä entistä nopeampiin 4G-liittymiin. Asiakkaat olivat valmiita maksamaan enemmän nopeammista 4G-liittymistä. Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti matkaviestinpalveluiden kysynnän kasvu ja vilkkaana jatkunut mobiililaitemyynti.

Kasvusta on useampana vuotena vastannut Kuluttajaliiketoiminta, kun taas Yritysliiketoiminnan liikevaihto on polkenut paikallaan ja laskenut hienoisesti. Tältä pohjalta tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 915 –930 miljoonaa euroa. Tämä arvio on korkeampi, kuin yhtiön oma ennuste ”liikevaihto pysyy vuoden 2018 tasolla (911,8 M EUR).”

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Kuluttajaliiketoiminta 130,0 28,0 36,0 33,0 33,0 123,7 26,0 35,1 32,3 30,3
Muutos (%) 5,1% 7,7% 2,6% 2,2% 8,9% 18,4% 12,6% 19,0% 27,7% 13,9%
Yritysliiketoiminta 15,0 5,0 4,0 3,0 3,0 15,2 2,4 4,2 3,7 4,9
Muutos (%) -1,3% 108,3% -4,8% -18,9% -38,8% -19,6% -35,1% -46,2% -28,8% 122,7%
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 145,0 33,0 40,0 36,0 36,0 138,9 28,4 39,3 36,0 35,2
Muutos (%) 4,4% 16,2% 1,8% 0,0% 2,3% 12,6% 6,0% 5,4% 18,0% 22,2%
Marginaali 15,7% 13,7% 17,2% 15,8% 16,1% 15,2% 12,0% 17,3% 16,0% 15,8%

Kuluttajaliiketoiminnan tulos parani +18 prosenttia. Kannattavuutta paransi matkaviestinpalveluiden liikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantuminen. Yritysliiketoiminnan tulos laski -20 prosenttia. Kannattavuutta heikensi kasvaneet tuotannon kustannukset.

Koko konsernin tulos kasvoi +13 prosenttia, sillä reippaasti laskenut Yritysliiketoiminta kattaa vain 10 – 15 prosentin osuuden koko DNA:n liiketuloksesta.

Arvioin Kuluttajaliiketoiminnan kannattavuuden kehittyvän positiivisesti vuonna 2019, mutta maltillisemmalla kasvulla. Yritysliiketoiminnan liiketuloksen arvioin jäävän vuoden 2018 tasolle.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 140 – 150 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 145,0 33,0 40,0 36,0 36,0 138,9 28,4 39,3 36,0 35,2
Rahoituskulut (netto) -9,4 -2,4 -2,4 -2,3 -2,3 -11,2 -2,2 -2,2 -2,2 -4,6
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 135,6 30,6 37,6 33,7 33,7 127,7 26,2 37,1 33,8 30,6
Verot -27,1 -6,1 -7,6 -6,7 -6,7 -25,6 -5,1 -7,5 -6,8 -6,2
Nettotulos 108,5 24,5 30,0 27,0 27,0 102,1 21,1 29,6 27,0 24,4

Rahoituskulujen kvartaalierien arvioin olevan hieman Q4/2018 lukemia korkeammalla. Veroja laskiessani käytin noin 20 prosentin veroa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 100 – 110 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten Suomen talouskehitys jatkuu tulevina vuosina ja miten se vaikuttaa Kuluttaja- ja Yritysaliiketoimintasegmenttien lukuihin. Mikäli hyvä talouskehitys jatkuu, niin silloin ihmisillä on halukkuutta vaihtaa mobiililaitteita uudempiin malleihin. Toisaalta, jos talous sakkaa, niin voisi kuvitella, että tämä näkyisi mobiililaitteiden ja miksei myös liittymien kysynnässä.
  • Onko DNA:lla hinnoitteluvoimaa siirtää nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Perinteisesti operaattorit ovat kilpailleet ”verisesti” erilaisilla kampanjoilla, joten hintojen korotuksia voi olla vaikea saada läpi ilman, että markkinaosuus kärsisi.
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

Ennusteiden parametreina käytin

  • liikevaihto kasvaa noin 2,0 prosenttia per vuosi
  • liiketulosmarginaali nousee noin 16,0 – 16,5 prosenttiin
  • rahoituskulut nousevat hieman korollisten velkojen nousun myötä

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 960,0 942,0 245,0 237,0 232,0 228,0
Muutos (%) 1,9% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8%
Liiketulos (ebit) 157,0 153,0 35,0 42,0 38,0 38,0
Muutos (%) 2,6% 5,5% 6,1% 5,0% 5,6% 5,6%
Marginaali 16,4% 16,2% 14,3% 17,7% 16,4% 16,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 157,0 153,0 35,0 42,0 38,0 38,0
Rahoituskulut (netto) -11,0 -10,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Tulos ennen veroja 146,0 143,0 32,5 39,5 35,5 35,5
Verot -28,5 -28,0 -6,5 -7,5 -7,0 -7,0
Nettotulos 117,5 115,0 26,0 32,0 28,5 28,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

dna-kvartaalituloslaskelma-q42018