DNA: Ennusteet

Päivitetty 21.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. DNA raportoi Q4/2018 tuloksensa perjantaina 1.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

dna-osinkohistoria-q32018

Näkymät tilikaudelle 2018

Q3/2018 raportin yhteydessä DNA nosti tulosohjeistustaan vuodelle 2018:

DNA:n liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

DNA jakaa toimintonsa kahteen segmenttiin, jotka ovat Kuluttajaliiketoiminta ja Yritysliiketoiminta. DNA: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Kuluttajaliiketoiminta 687,5 182,1 171,8 168,4 165,2 658,7 175,4 162,5 162,2 158,6
Muutos (%) 4,4% 3,8% 5,7% 3,8% 4,2% 4,3% 5,1% -1,4% 5,3% 8,9%
Yritysliiketoiminta 227,5 58,1 55,7 56,6 57,1 227,3 59,2 56,2 57,1 54,8
Muutos (%) 0,1% -1,9% -0,9% -0,9% 4,2% -0,1% 1,5% 0,0% 1,8% -2,8%
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 915,0 240,2 227,5 225,0 222,3 886,0 234,6 218,7 219,3 213,4
Muutos (%) 3,3% 2,4% 4,0% 2,6% 4,2% 3,1% 4,2% -1,3% 4,3% 5,6%

DNA totesi Q3/2018 raportissa, että:

 • Mobiilidatan käyttö kasvoi edelleen älypuhelinten, tablettien ja muiden internetiin yhdistettyjen laitteiden yleistymisen ja nopeiden 4G-liittymien entistä suuremman kysynnän ansiosta. Asiakkaat olivat valmiita maksamaan enemmän nopeammista 4G-liittymistä.
 • Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti matkaviestinpalveluiden kysynnän kasvu ja vilkkaana jatkunut mobiililaitemyynti.
 • Lisäksi yhtiö arvioi tilikauden 2018 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2017 nähden.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 910 –920 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Kuluttajaliiketoiminta 125,0 27,3 35,1 32,3 30,3 104,5 23,1 29,5 25,3 26,6
Muutos (%) 19,6% 18,2% 19,0% 27,7% 13,9% 40,1% 75,0% 30,0% 33,2% 35,0%
Yritysliiketoiminta 15,0 2,2 4,2 3,7 4,9 18,9 3,7 7,8 5,2 2,2
Muutos (%) -20,6% -40,5% -46,2% -28,8% 122,7% 13,2% 184,6% 18,2% 57,6% -60,0%
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 140,0 29,5 39,3 36,0 35,2 123,4 26,8 37,3 30,5 28,8
Muutos (%) 13,5% 10,1% 5,4% 18,0% 22,2% 35,2% 84,8% 27,3% 36,8% 14,3%
Marginaali 15,3% 12,3% 17,3% 16,0% 15,8% 13,9% 11,4% 17,1% 13,9% 13,5%

Yhtiö kertoo, että Q3/2018

 • Kuluttajaliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttivat matkaviestinpalveluiden liikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantuminen
 • Yritysliiketoimintaa heikensi erityisesti laskenut kiinteän puheen palveluliikevaihto ja vertailukauteen verrattuna hieman korkeammat asiakkaiden tuotemuutoksiin liittyvät kustannukset.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 135 – 145 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos (ebit) 140,0 29,5 39,3 36,0 35,2 123,4 26,8 37,3 30,5 28,8
Rahoituskulut (netto) -11,5 -2,5 -2,2 -2,2 -4,6 -9,4 -2,3 -2,5 -2,4 -2,2
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 128,5 27,0 37,1 33,8 30,6 114,0 24,5 34,8 28,1 26,6
Verot -26,0 -5,5 -7,5 -6,8 -6,2 -21,0 -3,0 -7,0 -5,6 -5,4
Nettotulos 102,5 21,5 29,6 27,0 24,4 93,0 21,5 27,8 22,5 21,2

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 100 – 105 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten Suomen talouskehitys jatkuu tulevina vuosina ja miten se vaikuttaa Kuluttaja- ja Yritysaliiketoimintasegmenttien lukuihin. Mikäli hyvä talouskehitys jatkuu, niin silloin ihmisillä on halukkuutta vaihtaa mobiililaitteita uudempiin malleihin. Toisaalta, jos talous sakkaa, niin voisi kuvitella, että tämä näkyisi mobiililaitteiden ja miksei myös liittymien kysynnässä.
 • Onko DNA:lla hinnoitteluvoimaa siirtää nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Perinteisesti operaattorit ovat kilpailleet ”verisesti” erilaisilla kampanjoilla, joten hintojen korotuksia voi olla vaikea saada läpi ilman, että markkinaosuus kärsisi.
 • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin 2,0 – 2,5 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali nousee noin 15,7 prosenttiin
 • rahoituskulut nousevat hieman korollisten velkojen nousun myötä

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 955,0 935,0 245,0 232,5 230,0 227,5
Muutos (%) 2,1% 2,2% 2,0% 2,2% 2,2% 2,3%
Liiketulos (ebit) 150,0 147,0 31,0 40,0 38,0 38,0
Muutos (%) 2,0% 5,0% 5,1% 1,8% 5,6% 8,0%
Marginaali 15,7% 15,7% 12,7% 17,2% 16,5% 16,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 150,0 147,0 31,0 40,0 38,0 38,0
Rahoituskulut (netto) -14,0 -12,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Tulos ennen veroja 136,0 135,0 28,0 37,0 35,0 35,0
Verot -27,0 -27,0 -5,5 -7,5 -7,0 -7,0
Nettotulos 109,0 108,0 22,5 29,5 28,0 28,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset