DNA: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 21.12.2018.

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2017 alkaen eli yhtiön pörssilistautumisen jälkeiseltä aikakaudelta. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista ja osinkosivulta, jossa on lisätietoa osingoista: https://corporate.dna.fi/osake#osingonjako

Kaaviota ei ole luotu osinkohistoria lyhyyden johdosta.

DNA kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

DNA tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle.

Seuraava osinko julkistetaan Q4/2018 raportin aikoihin eli 1.2.2019. Ennustamani kevään 2019 osinko on 0,71 euroa.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • DNA:n osinko on viime vuosien aikana irronnut maaliskuun lopulla (viimeksi 25.3.2018).
  • DNA maksoi keväällä 2018 ylimääräisen osingon.
  • Osa maksetuista osingosta on ollut pääoman palautusta.
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden perusosingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Muutos Perusosinko Lisäosinko
2019e 0,71 -35,5% 0,71
2018 1,10 14,5% 0,63 0,47
2017 0,55 0,55

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset