DNA sijoituskohteena

Päivitetty 21.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. DNA raportoi Q4/2018 tuloksensa perjantaina 1.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

DNA Oyj on kolmanneksi suurin toimija Suomessa matkaviestinmarkkinassa. Yhtiöllä on oma valtakuunnallinen matkapuhelinverkko sekä maan laajin valokuitupohjainen kaapeliverkko. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa liittymäasiakkuutta ja sillä on noin 1 600 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e DNA Ennuste
Osake (21.12.2018) 17,02 Osinko 12 kk 0,71
Markkina-arvo (Mrd) 2,2 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (M) 915 (+3,3%) Osinko/EPS 119% 3v ka
Nettotulos (M) 103 (+10,8%) Osinko/FCF 109% 3v ka
EPS 0,78 Omav.aste 47%
PE 21,8 Gearing 61%
EV/EBIT 18,7 ROE 17,0%
PB 3,72 ROI 14,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#taloudelliset-raportit

Yhteenveto

DNA21.12.2018 | 17,02 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

DNA:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti lyhyt pörssitaival, mikä näkyy voitonjaon pisteissä. Lisäksi pisteitä lähtee korkeasta osakkeen hinnasta PE-luvuilla laskettuna.

Yhtiö totesi vuodesta 2017, että:

 • DNA:n liiketoiminta jakautuu kuluttaja- ja yritysliiketoimintaan. Kuluttajaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on noin 75 prosenttia.
 • DNA:n liittymämäärät kasvoivat ja kaikkiaan DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa liittymäasiakkuutta.
 • Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu, joka johtui erityisesti matkaviestinliittymien kannan kasvusta ja 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Päätelaitemyynti oli 5,4 prosenttia korkeammalla tasolla kuin 2016.
 • Käyttökatteen kasvuun vaikuttivat palveluliikevaihdon kasvu ja modernien verkkoalustojen ansiosta parantunut kustannustehokkuus

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu
 • käyttökateprosentti vähintään 32 prosenttia
 • operatiiviset investoinnit alle 15 prosenttia liikevaihdosta
 • nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0

Käyttökateprosentti vahvistui ja oli vuoden 2017 lopussa 30,7 %, operatiiviset investoinnit olivat 15,0 % liikevaihdosta ja nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,12.

Tilikausi 2018

DNA:n Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 227,5 218,8 4,0% 674,8 651,5 3,6%
Liiketulos (ebit) 39,3 37,3 5,3% 110,5 96,6 14,3%
Nettotulos (omistajille) 29,6 27,8 6,4% 81,1 71,5 13,3%
EPS (EUR) 0,22 0,21 0,61 0,54

Yhtiö totesi Q3:n liikevaihtoon vaikuttavista tekijöistä:

 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 1,9 % ja oli 18,9 euroa (18,5)
 • Liikevaihtoon vaikutti myönteisesti matkaviestinpalveluliikevaihdon kasvu, joka johtui erityisesti matkaviestinliittymäkannan hyvästä kehityksestä ja arvokkaampien 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa.
 • Myös mobiililaitemyynti oli tammi–syyskuun aikana korkealla tasolla

ja tulokseen:

 • Kuluttajaliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttivat matkaviestinpalveluiden liikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantuminen.
 • Yritysliiketoiminnan kannattavuutta heikensi erityisesti laskenut kiinteän puheen palveluliikevaihto ja vertailukauteen verrattuna hieman korkeammat asiakkaiden tuotemuutoksiin liittyvät kustannukset.

Näkymät tilikaudelle 2018

Q3/2018 raportin yhteydessä DNA nosti tulosohjeistustaan vuodelle 2018:

DNA:n liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

 • liikevaihto: 910 – 920 M EUR (2017: 886 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 135 – 145 M EUR (2017: 124 M EUR)
 • nettotulos: 100 – 105 M EUR (2017: 93 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat DNA: Ennusteet -sivulla

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt hienokseltaan nousevasti. Keskimäärin vuotuista nousua on tullut noin +3,6 prosenttia tällä vuosikymmenellä. Tuloskunto on kääntynyt selvään kasvuun heikon vuoden 2014 jälkeen. Nettotulosmarginaali on myös noussut yli 10 prosenttiin vuosikymmenen alun noin 5 prosentin tasolta.

dna-tuloslaskelma-q32018

Osakkeen hinta on korkeahko PE-luvulla mitattuna (21,8x). 3- ja 7- vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat nekin korkeita eli 25,8x ja 40,3x. Näissä viime vuosien heikommat tulokset näkyvät.

dna-roe-roi-q32018

Hyvä tuloskehitys on näkynyt myös pääomien (ROE ja ROI) tuottoprosentin kasvuna yli 15 prosenttiin. Koska oma pääoma (eli tunnusluvun jakaja) on noussut vuosien varrella, niin pääomien tuottoprosentin noususta on vastannut yksinomaan parantunut kannattavuus.

Tase

Liikearvoa on noin 26 prosenttia taseen loppusummasta eli se on hieman koholla. 100 miljoonan euron tulokseen suhteutettuna 10 prosentin liikearvon alaskirjaus (-35 M EUR) vaikuttaisi kuitenkin vähän. Euromääräinen liikearvon määrä on pysynyt tällä tasolla jo useamman vuoden ajan.

dna-liikearvo-q32018

Omavaraisuusaste on ollut noin 40 – 50 prosentissa jo pitkään (hyvä taso yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on pysytellyt noin 50 – 80 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Velkaantuminen taittui vuoden 2014 huipusta, mutta on tänä vuonna kääntynyt hienoiseen nousuun.

dna-velkaisuus-q32018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

dna-rahavirta-q32018

Hyvä tuloskunto näkyy myös liiketoiminnan rahavirran nousuna vuonna 2015. Capex-investoinnit ovat olleet noin 150 miljoonassa eurossa koko vuosikymmenen.

Vapaissa rahavirroissa (FCF) tapahtui selvä hyppäys vuonna 2015, jolla tasolla ne ovat pysyneet tämän jälkeen. Sijoittajan avainkysymys on se, että mihin suuntaan rahavirrat liikkuvat tulevina vuosina. Eli jääkö osingon nousulle tilaa, sillä osingon taso on tällä hetkellä vapaan rahavirran (FCF) tasolla.

Osinko

DNA:n osinkopolitiikkana on

DNA tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle.

Yhtiön lyhyt pörssihistoria rajoittaa osingon trendien tulkintaa. Olen tähän ottanut mukaan yhtiön pörssissähistorian aikana maksetut osingot. Kevään 2018 lisäosinkoa (0,47 EUR) ei ole merkitty oheiseen kuvaajaan.

dna-osinko-q32018

Kuten kuvaajasta nähdään, niin osingot ovat olleet lähes 100 prosentin tasolla suhteessa tulokseen että vapaaseen rahavirtaan.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2016 alkaen on nähtävissä DNA: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,71 3/2018 0,63 3/2017 0,55
3/2018 (lisä) 0,47
YHTEENSÄ 0,71 1,10 0,55
+12,7% +14,5%

Taulukon vuoden 2018 muutosprosentti on laskettu suhteessa perusosinkoon.

Arvioin, että keväällä 2019 maksettava osinko olisi 0,71 euroa. Tämä olisi noin 105 prosenttia suhteessa ennustettuun vapaaseen rahavirtaan. Eli hieman enemmän kuin yhtiön osinkopolitiikkana on.

Ennustetulla osingolla osinkotuotto asettuisi noin 4,2 prosenttiin (osake 17,02 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+22) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +22 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (21.12.2018) 17,02 15,65 10,15
Lkm (000) 132 121 131 965 128 862 9 618 9 618 9 611 9 611 9 611
Markkina-arvo (Mrd) 2,25 2,07 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kuluttajaliiketoiminta 687,5 658,7 631,3 596,3 620,4
Yritysliiketoiminta 227,5 227,4 227,5 232,6 211,2
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 915,0 886,1 858,8 828,9 831,6
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Kuluttajaliiketoiminta 125,0 104,6 74,6 56,0 23,0
Yritysliiketoiminta 15,0 19,0 16,7 17,1 2,6
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 140,0 123,6 91,3 73,1 25,6
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 240 675 915 886 859 829 832 766 769 728
Liikevoitto 30 110 140 124 91 73 26 44 56 51
Nettotulos 22 81 103 93 65 50 15 29 36 36
Marginaali 9,2% 12,0% 11,3% 10,5% 7,6% 6,0% 1,8% 3,8% 4,7% 4,9%
EPS 0,17 0,61 0,78 0,70 0,50 5,20 1,56 3,02 3,75 3,75
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 42 24 46 25 31 27 8 28
Liikearvo 327 327 327 327 327 232 221 220
Muut varat 906 876 886 865 883 820 767 771
Tase yhteensä 1 275 1 227 1 259 1 217 1 241 1 079 996 1 019
Oma pääoma 605 604 596 525 504 522 528 625
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 409 328 368 438 490 354 266 182
Muut vastuut 261 295 295 254 247 203 202 212
Tase yhteensä 1 275 1 227 1 259 1 217 1 241 1 079 996 1 019
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 230 248 237 250 182 134 165 141
Investoinnit: Capex -140 -140 -152 -155 -150 -127 -135 -118
Vapaa rahavirta (FCF) 90 108 85 95 32 7 30 23
Investoinnit: Muut 0 0 -1 3 -155 -40 -1 -14
Investointien jälkeen 90 108 84 98 -123 -33 29 9
Rahoitus: Voitonjako -145 -87 8 -30 -30 -35 -30 -50
Rahoitus: Muut 35 -43 -71 -53 137 87 -20 20
Rahavarojen muutos -20 -22 21 15 -16 19 -21 -21
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,71 0,63 0,55
Osinko (lisä) 0,47
Osinko yhteensä 0,71 1,10 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 4,2% 7,0% 5,4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Osinko/nettotulos 91,1% 156,1% 109,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 104,2% 134,4% 83,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 40,3 44,6 33,1 0,0 0,0
PE (3v) 25,8 29,8 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PE 21,8 22,2 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EV/EBIT 18,7 19,1 17,9 5,7 17,7 7,4 4,6 3,0
Oma pääoma/osake 4,58 4,58 4,63 54,59 52,40 54,31 54,94 65,03
P/B 3,72 3,42 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROE 17,0% 15,5% 11,6% 9,7% 2,9% 5,5% 6,2% 5,7%
ROI 14,4% 13,1% 9,4% 7,5% 2,8% 5,3% 7,0% 6,4%
Omavaraisuusaste 47,5% 49,2% 47,3% 43,1% 40,6% 48,4% 53,0% 61,3%
Gearing 60,7% 50,3% 54,0% 78,7% 91,1% 62,6% 48,9% 24,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 19,26 20,50 17,63 15,65 14,80 13,90 11,35 10,15
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,710 0,710 0,710 0,630 0,630 0,630 0,630 0,550
Osinkotuotto (ennuste) 3,7% 3,5% 4,0% 4,0% 4,3% 4,5% 5,6% 5,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,78 0,76 0,73 0,71 0,62 0,57 0,52 0,51
PE 24,8 26,9 24,2 22,2 24,0 24,5 22,0 20,1
EV 2 934 3 127 2 633 2 370 2 246 2 193 1 816 1 630
EV/EBIT 21,4 23,1 20,3 19,2 20,2 21,2 19,1 17,9
Oma pääoma/osake 4,41 4,18 3,97 4,58 4,43 4,27 4,12 4,63
P/B 4,37 4,90 4,44 3,42 3,34 3,25 2,75 2,19
ROE 17,6% 18,1% 18,0% 15,5% 14,4% 13,8% 13,0% 11,6% 13,2%
ROI 14,1% 13,9% 13,7% 13,0% 11,6% 10,8% 10,3% 9,5% 10,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset