DNA sijoituskohteena

Päivitetty 18.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

DNA Oyj on kolmanneksi suurin toimija Suomessa matkaviestinmarkkinassa. Yhtiöllä on oma valtakuunnallinen matkapuhelinverkko sekä maan laajin valokuitupohjainen kaapeliverkko. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa liittymäasiakkuutta ja sillä on noin 1 600 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e DNA Ennuste
Osake (18.2.2019) 17,20 Osinko 12 kk 1,10
Markkina-arvo (Mrd) 2,3 Osinkotuotto 6,4%
Liikevaihto (M) 925 (+1,4%) Osinko/EPS 125% 4v ka
Nettotulos (M) 109 (+6,9%) Osinko/FCF 150% 4v ka
EPS 0,82 Omav.aste 43%
PE 20,9 Gearing 73%
EV/EBIT 18,5 ROE 18,6%
PB 3,99 ROI 14,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#taloudelliset-raportit

Yhteenveto

DNA18.2.2019 | 17,20 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

DNA:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti lyhyt pörssitaival, mikä näkyy voitonjaon pisteissä. Lisäksi pisteitä lähtee korkeasta osakkeen hinnasta PE-luvuilla laskettuna.

DNA:n liiketoiminta jakautuu kuluttaja- ja yritysliiketoimintaan. Kuluttajaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on noin 75 prosenttia. DNA:n liittymämäärät kasvoivat ja kaikkiaan DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa liittymäasiakkuutta.

Vuoden 2018 liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu, joka johtui erityisesti liittymäkannan hyvästä kehityksestä ja arvokkaampien 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Myös mobiililaitemyynti oli korkealla tasolla vuonna 2018.

Vuoden 2019 käyttökatteeseen vaikuttivat matkaviestinpalveluliikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehostuminen.

Yhtiö totesi Q4/2018 raportissa, että ”5G-investointien rinnalla tehostamme jatkuvasti myös 4G-verkkoamme. Näkemyksemme mukaan 4G pysyy 5G:n tulosta huolimatta pitkään matkaviestinverkkojen pääasiallisena teknologiana”.

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu
  • käyttökateprosentti vähintään 32 prosenttia
  • operatiiviset investoinnit alle 15 prosenttia liikevaihdosta
  • nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0

Käyttökateprosentti vahvistui ja oli vuoden 2018 lopussa 31,0 %, operatiiviset investoinnit olivat 14,7 % liikevaihdosta ja nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,34.

Tilikausi 2018

DNA:n Q1-Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 236,9 234,6 1,0% 911,8 886,1 2,9%
Liiketulos (ebit) 28,4 26,9 5,6% 138,9 123,5 12,5%
Nettotulos (omistajille) 21,2 21,6 -1,9% 102,2 93,1 9,8%
EPS (EUR) 0,16 0,14 0,77 0,74

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +3 prosenttia ja oli yhtiön historian korkein. Liikevaihtoon vaikutti palveluliikevaihdon kasvu, joka johtui erityisesti liittymämäärän kasvusta ja asiakkaiden siirtymisestä entistä nopeampiin 4G-liittymiin. Mobiililaitemyynti oli 18,1 prosenttia vertailuvuotta korkeammalla tasolla.

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 2,3 % ja oli 18,8 euroa (18,4) vuonna 2018.

Kuluttajaliiketoiminnan liiketulos parani +18 prosenttia. Kannattavuutta paransi matkaviestinpalveluiden liikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantuminen. Yritysliiketoiminnan liiketulos laski -20 prosenttia. Kannattavuutta heikensi kasvaneet tuotannon kustannukset.

Koko konsernin liiketulos (ebit) kasvoi +12,5 prosenttia, sillä reippaasti laskenut Yritysliiketoiminta kattaa vain 10 – 15 prosentin osuuden koko DNA:n liiketuloksesta.

Kevään 2019 perusosinko oli 0,70 euroa, jonka lisäksi yhtiö maksaa 0,40 euroa lisäosinkoa. Osinko irtoaa 29.3.2019.

Näkymät tilikaudelle 2019

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on:

yhtiö arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 (911,8 M EUR) ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS 16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on (raportoidut luvut):

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 224,0 222,3 0,8% 925,0 911,8 1,4%
Liiketulos (ebit) 36,0 35,2 2,3% 145,0 138,9 4,4%
Nettotulos (omistajille) 27,0 24,4 10,7% 108,5 102,1 6,3%
Osinko 12 kk (EUR) 0,70+0,40 0,63+0,47

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat DNA: Ennusteet -sivulla

Mainokset

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt hienokseltaan nousevasti. Keskimäärin vuotuista nousua on tullut noin +3,5 prosenttia tällä vuosikymmenellä. Tuloskunto on kääntynyt selvään kasvuun heikon vuoden 2014 jälkeen. Nettotulosmarginaali on myös noussut yli 10 prosenttiin vuosikymmenen alun noin 5 prosentin tasolta.

dna-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että vuoden 2019 liikevaihto olisi noin 915 – 930 miljoonaa ja nettotulos 100 – 110 miljoonaa euroa. Marginaali nousisi näillä ennusteilla 11,8 prosenttiin (2018: 11,2 %).

Osakkeen hinta on korkeahko PE-luvulla mitattuna (20,9x). 3- ja 7- vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat nekin korkeita eli 22,4x ja 34,4x. Näissä viime vuosien heikommat tulokset näkyvät.

dna-roe-roi-q42018

Hyvä tuloskehitys on näkynyt myös pääomien (ROE ja ROI) tuottoprosentin kasvuna yli 15 prosenttiin. Koska oma pääoma (eli tunnusluvun jakaja) on noussut vuosien varrella, niin pääomien tuottoprosentin noususta on vastannut yksinomaan parantunut kannattavuus.

Tase

Liikearvoa on noin 26 prosenttia taseen loppusummasta eli se on hieman koholla. 100 miljoonan euron tulokseen suhteutettuna 10 prosentin liikearvon alaskirjaus (-35 M EUR) vaikuttaisi kuitenkin vähän. Euromääräinen liikearvon määrä on pysynyt tällä tasolla jo useamman vuoden ajan.

dna-liikearvo-q42018

Omavaraisuusaste on ollut noin 40 – 50 prosentissa jo pitkään (hyvä taso yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on pysytellyt noin 50 – 80 prosentissa (hyvä taso alle 100 %). Velkaantuminen taittui vuoden 2014 huipusta, mutta on tänä vuonna kääntynyt hienoiseen nousuun.

dna-velkaisuus-q42018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

dna-rahavirta-q42018

Hyvä tuloskunto näkyy myös liiketoiminnan rahavirran nousuna vuodesta 2015 alkaen. Capex-investoinnit ovat olleet noin 150 miljoonassa eurossa koko vuosikymmenen.

Vapaissa rahavirroissa (FCF) tapahtui selvä hyppäys vuonna 2015, jolla tasolla ne ovat pysyneet tämän jälkeen. Sijoittajan avainkysymys on se, että mihin suuntaan rahavirrat liikkuvat tulevina vuosina. Eli jääkö osingon nousulle tilaa, sillä osingon taso on tällä hetkellä vapaan rahavirran (FCF) tasolla.

Osinko

DNA:n osinkopolitiikkana on

DNA tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle.

Yhtiön lyhyt pörssihistoria rajoittaa osingon trendien tulkintaa. Olen tähän ottanut mukaan yhtiön pörssissähistorian aikana maksetut osingot. Kevään 2018 tai 2019 lisäosinkoja (0,47 ja 0,40 EUR) ei ole merkitty oheiseen kuvaajaan.

dna-osinko-q42018

Kuten kuvaajasta nähdään, niin osingot ovat olleet lähes 100 prosentin tasolla suhteessa tulokseen että vapaaseen rahavirtaan.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2016 alkaen on nähtävissä DNA: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,70 3/2018 0,63 3/2017 0,55
3/2019 (lisä) 0,40 3/2018 (lisä) 0,47
YHTEENSÄ 0,70 1,10 0,55
+11,1% +14,5%

Taulukon vuoden 2018 ja 2019 muutosprosentit on laskettu suhteessa perusosinkoon.

Kevään 2019 perusosinko oli 0,70 euroa, jonka lisäksi yhtiö maksaa 0,40 euroa lisäosinkoa. Osinko irtoaa 29.3.2019. Tällä osingolla osinkotuotto asettuisi noin 6,4 prosenttiin (osake 17,20 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+109) sekä osingonmaksulla (-145). Oikaisu on yhteensä -36 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä korollisiin velkoihin että omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (18.2.2019) 17,20 17,08 15,65 10,15
Lkm (000) 132 149 132 151 131 965 128 862 9 618 9 618 9 611 9 611
Markkina-arvo (Mrd) 2,27 2,26 2,07 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kuluttajaliiketoiminta 700,0 684,9 658,7 631,3 596,3
Yritysliiketoiminta 225,0 226,9 227,4 227,5 232,6
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 925,0 911,8 886,1 858,8 828,9
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Kuluttajaliiketoiminta 130,0 123,7 104,6 74,6 56,0
Yritysliiketoiminta 15,0 15,2 19,0 16,7 17,1
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 145,0 138,9 123,6 91,3 73,1
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 224 925 912 886 859 829 832 766 769
Liikevoitto 36 145 139 124 91 73 26 44 56
Nettotulos 27 109 102 93 65 50 15 29 36
Marginaali 12,1% 11,8% 11,2% 10,5% 7,6% 6,0% 1,8% 3,8% 4,7%
EPS 0,20 0,00 0,82 0,77 0,70 0,50 5,20 1,56 3,02 3,75
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 23 23 24 46 25 31 27 8
Liikearvo 327 327 327 327 327 327 232 221
Muut varat 962 962 876 886 865 883 820 767
Tase yhteensä 1 312 1 312 1 227 1 259 1 217 1 241 1 079 996
Oma pääoma 569 605 604 596 525 504 522 528
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 438 402 328 368 438 490 354 266
Muut vastuut 305 305 295 295 254 247 203 202
Tase yhteensä 1 312 1 312 1 227 1 259 1 217 1 241 1 079 996
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 230 208 248 237 250 182 134 165
Investoinnit: Capex -140 -145 -140 -152 -155 -150 -127 -135
Vapaa rahavirta (FCF) 90 63 108 85 95 32 7 30
Investoinnit: Muut -5 0 0 -1 3 -155 -40 -1
Investointien jälkeen 85 63 108 84 98 -123 -33 29
Rahoitus: Voitonjako -145 -145 -87 8 -30 -30 -35 -30
Rahoitus: Muut 60 81 -43 -71 -53 137 87 -20
Rahavarojen muutos 0 -1 -22 21 15 -16 19 -21
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,77 0,70 0,63 0,55
Osinko (lisä) 0,40 0,47
Osinko yhteensä 0,77 1,10 1,10 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 4,5% 6,4% 7,0% 5,4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Osinko/nettotulos 93,4% 142,5% 156,1% 109,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 113,1% 230,7% 134,4% 83,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 34,4 40,5 44,6 33,1 0,0
PE (3v) 22,4 26,0 29,8 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0
PE 20,9 22,1 22,2 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0
EV/EBIT 18,5 19,0 19,1 17,9 5,7 17,7 7,4 4,6
Oma pääoma/osake 4,31 4,58 4,58 4,63 54,59 52,40 54,31 54,94
P/B 3,99 3,73 3,42 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00
ROE 18,6% 16,9% 15,5% 11,6% 9,7% 2,9% 5,5% 6,2%
ROI 14,4% 14,3% 13,1% 9,4% 7,5% 2,8% 5,3% 7,0%
Omavaraisuusaste 43,4% 46,1% 49,2% 47,3% 43,1% 40,6% 48,4% 53,0%
Gearing 72,9% 62,6% 50,3% 54,0% 78,7% 91,1% 62,6% 48,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 17,08 19,26 20,50 17,63 15,65 14,80 13,90 11,35 10,15
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,700 0,710 0,710 0,710 0,630 0,630 0,630 0,630 0,550
Osinkotuotto (ennuste) 4,1% 3,7% 3,5% 4,0% 4,0% 4,3% 4,5% 5,6% 5,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,77 0,78 0,76 0,73 0,71 0,62 0,57 0,52 0,51
PE 22,1 24,8 26,9 24,2 22,2 24,0 24,5 22,0 20,1
EV 2 636 2 934 3 127 2 633 2 370 2 246 2 193 1 816 1 630
EV/EBIT 19,0 21,4 23,1 20,3 19,2 20,2 21,2 19,1 17,9
Oma pääoma/osake 4,58 4,41 4,18 3,97 4,58 4,43 4,27 4,12 4,63
P/B 3,73 4,37 4,90 4,44 3,42 3,34 3,25 2,75 2,19
ROE 16,9% 17,6% 18,1% 18,0% 15,5% 14,4% 13,8% 13,0% 11,6% 13,2%
ROI 14,3% 14,1% 13,9% 13,7% 13,0% 11,6% 10,8% 10,3% 9,5% 10,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

dna-osinko-q42018