DNA sijoituskohteena

Päivitetty 24.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Telenor teki DNA:sta ostotarjouksen ja yhtiöllä on nyt noin 95%:n osuus DNA:sta. Tämän johdosta DNA poistuu Talousmentor-yritysanalyyseistä 15.11.2019.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

DNA Oyj on kolmanneksi suurin toimija Suomessa matkaviestinmarkkinassa. Yhtiöllä on oma valtakuunnallinen matkapuhelinverkko sekä maan laajin valokuitupohjainen kaapeliverkko. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa liittymäasiakkuutta ja sillä on noin 1 650 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e DNA Ennuste
Osake (24.7.2019) 20,94 Osinko 12 kk 0,77
Markkina-arvo (Mrd) 2,8 Osinkotuotto 3,7%
Liikevaihto (M) 935 (+2,5%) Osinko/EPS 127% 4v ka
Nettotulos (M) 105 (+2,8%) Osinko/FCF 150% 4v ka
EPS 0,79 Omav.aste 38%
PE 26,3 Gearing 98%
EV/EBIT 23,2 ROE 17,9%
PB 4,88 ROI 12,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://corporate.dna.fi/raportit-ja-esitykset#taloudelliset-raportit

Yhteenveto

DNA24.7.2019 | 20,94 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

DNA:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti lyhyt pörssitaival, mikä näkyy voitonjaon pisteissä. Lisäksi pisteitä lähtee korkeasta osakkeen hinnasta PE-luvuilla laskettuna.

DNA:n liiketoiminta jakautuu kuluttaja- ja yritysliiketoimintaan. Kuluttajaliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on noin 75 prosenttia. DNA:n liittymämäärät kasvoivat ja kaikkiaan DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa liittymäasiakkuutta.

Vuoden 2018 liikevaihtoon vaikutti myönteisesti palveluliikevaihdon kasvu, joka johtui erityisesti liittymäkannan hyvästä kehityksestä ja arvokkaampien 4G-liittymien osuuden kasvusta liittymäkannassa. Myös mobiililaitemyynti oli korkealla tasolla vuonna 2018.

Vuoden 2019 käyttökatteeseen vaikuttivat matkaviestinpalveluliikevaihdon kasvu ja operatiivisen toiminnan tehostuminen.

Yhtiö totesi Q4/2018 raportissa, että ”5G-investointien rinnalla tehostamme jatkuvasti myös 4G-verkkoamme. Näkemyksemme mukaan 4G pysyy 5G:n tulosta huolimatta pitkään matkaviestinverkkojen pääasiallisena teknologiana”.

DNA:n keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

  • markkinoiden keskiarvoa nopeampi liikevaihdon kasvu
  • käyttökateprosentti vähintään 32 prosenttia
  • operatiiviset investoinnit alle 15 prosenttia liikevaihdosta
  • nettovelan suhde käyttökatteeseen alle 2,0

Käyttökateprosentti vahvistui ja oli vuoden 2018 lopussa 31,0 prosenttia, operatiiviset investoinnit olivat 14,7 prosenttia liikevaihdosta ja nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,34.

Tilikausi 2019

DNA:n Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 232,0 225,0 3,1% 460,9 447,3 3,0%
Liiketulos (ebit) 35,7 36,0 -0,8% 70,5 71,2 -1,0%
Nettotulos (omistajille) 26,2 27,0 -3,1% 51,4 51,4 0,0%
EPS (EUR) 0,19 0,20 0,39 0,39

Q2/2019 liikevaihto kasvoi +3 prosenttia, mihin vaikutti liittymäkannan kasvu ja vahva mobiililaitemyynti. Lisäksi asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän nopeammista 4G-liittymistä.

Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi +1,1 prosenttia ja oli 18,6 euroa (Q2/2018: 18,4).

Kuluttajaliiketoiminnan tulos parani +1,5 prosenttia, kun taas Yritysliiketoiminnan laski -22 prosenttia. Hankittu Moi!-operaattori raportoidaan nyt Kuluttajaliiketoiminnan lukuihin, kun sitä ennen operaattori toimi vuokralaisena DNA:n verkossa ja nämä vuokratuotot raportoitiin Yritysliiketoiminnan puolella.

Q2:n liiketulos laski hieman eli -0,8 prosenttia eli -0,3 miljoonaa euroa vertailukauden tuloksesta. Raportoitu nettotulos laski -3 prosenttia korkeampien verojen johdosta.

Norjalainen tietoliikenneyhtiö Telenor ilmoitti 9.4.2019 ostavansa 54 prosentin osuuden DNA:sta sen kahdelta suurimmalta osakkeenomistajalta, Finda Telecoms Oy:ltä ja PHP Holding Oy:ltä. Näiden yhtiöiden yhtiökokoukset ovat hyväksyneet kaupat ja vielä odotellaan erilaisia viranomaishyväksyntöjä. Kun kaupat on tehty, niin Telenor on ilmoittanut tekevänsä pakollisen ostotarjouksen 20,90 euron hintaan. DNA:n osake on asettunut tämän 20,90 euron tuntumaan ja pysytellyt siinä jo pidemmän aikaa.

Näkymät tilikaudelle 2019

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on:

yhtiö arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 (911,8 M EUR) ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS 16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on (raportoidut luvut):

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 233,5 227,5 2,6% 935,0 911,8 2,5%
Liiketulos (ebit) 40,0 39,3 1,8% 142,5 138,9 2,6%
Nettotulos (omistajille) 30,0 29,6 1,4% 105,0 102,1 2,8%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (EUR) 0,77 0,70+0,40

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat DNA: Ennusteet -sivulla

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt hienokseltaan nousevasti. Keskimäärin vuotuista nousua on tullut noin +3,5 prosenttia tällä vuosikymmenellä. Tuloskunto on kääntynyt selvään kasvuun heikon vuoden 2014 jälkeen. Nettotulosmarginaali on myös noussut yli 10 prosenttiin vuosikymmenen alun noin 5 prosentin tasolta.

dna-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, että vuoden 2019 liikevaihto olisi noin 920 – 940 miljoonaa ja nettotulos 100 – 110 miljoonaa euroa. Marginaali olisia näillä ennusteilla 11,2 prosenttia (2018: 11,2 %).

Osakkeen hinta on kallis PE-luvulla mitattuna (26,3x). Osakkeen nykyistä noin 20,90 euron tasoa tukee Telenorin tekemä ostotarjous (20,90 EUR/osake) Finda Telecomsin ja PHP Holding:n osakkeista. Samaa hintatasoa Telenor käyttää, kun se joutuu tekemään pakollisen ostotarjouksen lopuista DNA:n osakkeista.

dna-roe-roi-q22019

Hyvä tuloskehitys on näkynyt myös pääomien (ROE ja ROI) tuottoprosentin kasvuna yli 15 prosenttiin. Koska oma pääoma (eli tunnusluvun jakaja) on noussut vuosien varrella, niin pääomien tuottoprosentin noususta on vastannut yksinomaan parantunut kannattavuus.

Tase

Liikearvoa on noin 24 prosenttia taseen loppusummasta eli se on hieman koholla. 100 miljoonan euron tulokseen suhteutettuna 10 prosentin liikearvon alaskirjaus (-35 M EUR) vaikuttaisi kuitenkin vähän. Euromääräinen liikearvon määrä on pysynyt tällä tasolla jo useamman vuoden ajan.

dna-liikearvo-q22019

Velkaantuminen taittui vuoden 2014 huipusta, mutta on kääntynyt taas hienoiseen nousuun. Velkaisuus nousi myös vuoden 2019 alussa käyttöönotetun IFRS 16-standardin myötä.

dna-velkaisuus-q22019

Omavaraisuusaste on ollut noin 40 – 50 prosentissa jo pitkään (hyvä taso yli 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on pysytellyt noin 50 – 80 prosentissa (hyvä taso alle 100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

dna-rahavirta-q22019

Hyvä tuloskunto näkyy myös liiketoiminnan rahavirran nousuna vuodesta 2015 alkaen. Capex-investoinnit ovat olleet noin 150 miljoonassa eurossa koko vuosikymmenen.

Vapaissa rahavirroissa (FCF) tapahtui selvä hyppäys vuonna 2015, jolla tasolla ne ovat pysyneet tämän jälkeen. Sijoittajan avainkysymys on se, että mihin suuntaan rahavirrat liikkuvat tulevina vuosina. Eli jääkö osingon nousulle tilaa, sillä osingon taso on tällä hetkellä vapaan rahavirran (FCF) tasolla.

Osinko

DNA:n osinkopolitiikkana on

DNA tavoittelee osingonmaksusuhdetta, joka on noin 70–90 prosenttia tilikauden vapaasta kassavirrasta omalle pääomalle.

Yhtiön lyhyt pörssihistoria rajoittaa osingon trendien tulkintaa. Olen tähän ottanut mukaan yhtiön pörssihistorian aikana maksetut osingot. Kevään 2018 tai 2019 lisäosinkoja (0,47 ja 0,40 EUR) ei ole merkitty oheiseen kuvaajaan.

dna-osinko-q22019

Kuten kuvaajasta nähdään, niin osingot ovat olleet lähes 100 prosentin tasolla suhteessa tulokseen että vapaaseen rahavirtaan.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2016 alkaen on nähtävissä DNA: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,77 3/2019 0,70 3/2018 0,63
3/2019 (lisä) 0,40 3/2018 (lisä) 0,47
YHTEENSÄ 0,77 1,10 1,10
+10,0% +11,1% +14,5%

Taulukon vuoden 2018 ja 2019 muutosprosentit on laskettu suhteessa perusosinkoon.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan perusosingon olevan 0,77 euroa. En usko, että yhtiö maksaisi enää lisäosinkoa – tai jos maksaa, niin sitten se olisi mieluisa yllätys. 0,77 euron ennustettu osinko antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+54) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +54 miljoonaa euroa ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (24.7.2019) 20,94 17,08 15,65 10,15
Lkm (000) 132 100 132 151 131 965 128 862 9 618 9 618 9 611 9 611
Markkina-arvo (Mrd) 2,77 2,26 2,07 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kuluttajaliiketoiminta 711,5 684,9 658,7 631,3 596,3
Yritysliiketoiminta 223,5 226,9 227,4 227,5 232,6
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 935,0 911,8 886,1 858,8 828,9
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Kuluttajaliiketoiminta 128,0 123,7 104,6 74,6 56,0
Yritysliiketoiminta 14,5 15,2 19,0 16,7 17,1
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 142,5 138,9 123,6 91,3 73,1
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 234 461 935 912 886 859 829 832 766 769
Liikevoitto 40 71 143 139 124 91 73 26 44 56
Nettotulos 30 51 105 102 93 65 50 15 29 36
Marginaali 12,8% 11,1% 11,2% 11,2% 10,5% 7,6% 6,0% 1,8% 3,8% 4,7%
EPS 0,23 0,39 0,79 0,77 0,70 0,51 5,20 1,56 3,02 3,75
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 91 23 24 46 25 31 27 8
Liikearvo 339 327 327 327 327 327 232 221
Muut varat 1 043 962 876 886 865 883 820 767
Tase yhteensä 1 473 1 312 1 227 1 259 1 217 1 241 1 079 996
Oma pääoma 567 605 604 596 525 504 522 528
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 644 402 328 368 438 490 354 266
Muut vastuut 262 305 295 295 254 247 203 202
Tase yhteensä 1 473 1 312 1 227 1 259 1 217 1 241 1 079 996
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 230 208 248 237 250 182 134 165
Investoinnit: Capex -140 -145 -140 -152 -155 -150 -127 -135
Vapaa rahavirta (FCF) 90 63 108 85 95 32 7 30
Investoinnit: Muut -50 0 0 -1 3 -155 -40 -1
Investointien jälkeen 40 63 108 84 98 -123 -33 29
Rahoitus: Voitonjako -145 -145 -87 8 -30 -30 -35 -30
Rahoitus: Muut 105 81 -43 -71 -53 137 87 -20
Rahavarojen muutos 0 -1 -22 21 15 -16 19 -21
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,77 0,70 0,63 0,55
Osinko (lisä) 0,40 0,47
Osinko yhteensä 0,77 1,10 1,10 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinkotuotto 3,7% 6,4% 7,0% 5,4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Osinko/nettotulos 96,9% 142,4% 156,1% 108,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 113,0% 230,7% 134,4% 83,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 42,1 40,5 44,6 33,0 0,0
PE (3v) 27,7 26,0 29,7 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0
PE 26,3 22,1 22,2 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EV/EBIT 23,2 19,0 19,1 17,9 5,7 17,7 7,4 4,6
Oma pääoma/osake 4,29 4,58 4,58 4,63 54,59 52,40 54,31 54,94
P/B 4,88 3,73 3,42 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00
ROE 17,9% 16,9% 15,5% 11,7% 9,7% 2,9% 5,5% 6,2%
ROI 12,9% 14,3% 13,1% 9,4% 7,5% 2,8% 5,3% 7,0%
Omavaraisuusaste 38,5% 46,1% 49,2% 47,3% 43,1% 40,6% 48,4% 53,0%
Gearing 97,5% 62,6% 50,3% 54,0% 78,7% 91,1% 62,6% 48,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 21,00 18,48 17,08 19,26 20,50 17,63 15,65 14,80 13,90 11,35
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,770 0,770 0,700 0,710 0,710 0,710 0,630 0,630 0,630 0,630
Osinkotuotto (ennuste) 3,7% 4,2% 4,1% 3,7% 3,5% 4,0% 4,0% 4,3% 4,5% 5,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,77 0,78 0,77 0,78 0,76 0,73 0,71 0,62 0,57 0,52
PE 27,1 23,7 22,1 24,8 26,9 24,2 22,2 24,0 24,5 22,0
EV 3 382 2 911 2 636 2 934 3 127 2 633 2 370 2 246 2 193 1 816
EV/EBIT 24,5 21,0 19,0 21,4 23,1 20,3 19,2 20,2 21,2 19,1
Oma pääoma/osake 3,88 3,68 4,58 4,41 4,18 3,97 4,58 4,43 4,27 4,12
P/B 5,41 5,03 3,73 4,37 4,90 4,44 3,42 3,34 3,25 2,75
ROE 19,2% 20,4% 16,9% 17,6% 18,1% 18,0% 15,5% 14,4% 13,8% 13,0%
ROI 12,8% 14,0% 14,3% 14,1% 13,9% 13,7% 13,0% 11,6% 10,8% 10,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset