DNB: Arvonmääritys

Päivitetty 11.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 11.7.2019: 159,00 NOK

Laskennan parametrit

DNB on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (DNB: Ennusteet).

Vuoden 2019 EPS-ennustetta on oikaistu 1,74 miljardilla kruunulla, joka syntyi Fremtind Forsikring -yhtiön perustamiseen liittyvillä kertaluontoisilla tuotoilla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 24 850 13 277 11 573
EPS 15,671 8,373 7,298
Oikaistu EPS 14,573
Osinko 8,250 8,250 0,000
Oma pääoma 223 500
Oma pääoma/osake 140,942

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,00x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,50%   3,0% + 1,0*4,5% + 0,0%
Osakkeita 1 585 756   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -0,89%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,19%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 62,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,87%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,50 %).

dnb-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 128,40 152,10 138,15 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00
Nettotulos 18 656 20 865 23 323 24 850 22 904 22 700 22 498 22 298
Muutos % -23,5% 11,8% 11,8% 6,5% -7,8% -0,9% -0,9% -0,9%
EPS 11,46 12,84 14,56 15,67 14,44 14,32 14,19 14,06
PE 11,2 11,8 9,5 10,1 11,0 11,1 11,2 11,3
Osinko 5,70 7,10 8,25 9,04 8,96 8,88 8,80 8,98
Osinkotuotto 4,4% 4,7% 6,0% 5,7% 5,6% 5,6% 5,5% 5,6%
Oma pääoma 126,80 133,46 139,84 148,24 153,65 159,01 164,32 169,59
P/B 1,01 1,14 0,99 1,07 1,03 1,00 0,97 0,94
ROE 9,4% 9,9% 10,6% 10,9% 9,6% 9,2% 8,8% 8,4%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (159,00 NOK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 24,85 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 22,90 ja 22,70 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että DNB:llä ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset