DNB: Arvonmääritys

Päivitetty 5.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 5.6.2019: 151,00 NOK

Laskennan parametrit

DNB on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (DNB: Ennusteet).

Kevään osinko on irronnut, jonka johdosta merkitsin sen maksetuksi. Samalla oikaisin Q1-raportin omaa pääomaa tällä osingon määrällä. Merkitty nettotulosennuste on omistajille kuuluva osuus.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 24 750 7 339 17 411
EPS 15,553 4,612 10,941
Osinko 8,250 8,250 0,000
Oma pääoma 216 100
Oma pääoma/osake 135,799

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,00x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,50%   3,0% + 1,0*4,5% + 0,0%
Osakkeita 1 591 317   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -1,48%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen -0,23%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 55,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 2,33%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,50 %).

dnb-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 18 656 20 865 23 323 24 750 24 384 24 023 23 667 23 317
Muutos % -23,5% 11,8% 11,8% 6,1% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5%
EPS 11,46 12,84 14,56 15,55 15,32 15,10 14,87 14,65
PE 11,2 11,8 9,5 9,7 9,9 10,0 10,2 10,3
Osinko 5,70 7,10 8,25 8,55 8,43 8,30 8,18 8,40
Osinkotuotto 4,4% 4,7% 6,0% 5,7% 5,6% 5,5% 5,4% 5,6%
Oma pääoma 126,80 133,46 139,84 146,74 153,51 160,18 166,75 173,22
P/B 1,01 1,14 0,99 1,03 0,98 0,94 0,91 0,87
ROE 9,4% 9,9% 10,6% 10,9% 10,2% 9,6% 9,1% 8,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (151,00 NOK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 24,75 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 24,4 ja 24,0 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että DNB:llä ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset