DNB sijoituskohteena

Päivitetty 28.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

DNB on Norjan suurin pankki ja yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista. Yhtiö toimii pääasiassa Norjassa ja sillä on noin 2,1 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja noin 0,2 miljoonaa yritysasiakasta. Norjan talouteen perustuen DNB on myös yksi maailman johtavista rahoituslaitoksista mm. merenkulun, kalastuksen sekä offshoren alueilla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e DNB Ennuste
Osake (28.10.2018) 151,55 Osinko 12 kk 8,30
Markkina-arvo (Mrd) 241,8 Osinkotuotto 5,5%
Liikevaihto (M) 49 900 (-2,4%) Osinko/EPS 48% 4v ka
Nettotulos (M) 22 340 (+7,1%)
EPS 14,00
PE 10,8 ROE 10,2%
EV/EBIT 8,3
PB 1,09

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports-and-presentations

Yhteenveto

DNB28.10.2018 | 151,55 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

DNB:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä nollaosinko vuodelta 2009.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä DNB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi DNB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

DNB liiketoimintaan vaikuttaa Norjan talouden (BKT), työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Vuosi 2016 oli Norjassa vaikea, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous.

DNB:n liikevaihto on ollut noin 50 – 55 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen, joten alhaiset korot sekä Norjan talouden yskähtelyt näkyvät tässä. Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatiohankkeet. Yhtiö kertoi, että sen IT-investoinnit ovat ennätystasolla ja korkea taso jatkunee myös lähivuosien ajan.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin DNB:n osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustettu osinko on 8,30 kruunua, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (151,55 NOK) noin 5,5 prosentin osinkotuoton.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa DNB:n osakkeita (Talousmentor-salkku)

Tilikausi 2018

DNB:n Q1-Q3/2018

M NOK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 12 495 12 929 -3,4% 36 866 37 863 -2,6%
Tulos ennen veroja 7 144 7 292 -2,0% 21 842 20 035 9,0%
Nettotulos (raportoitu) 5 673 5 648 0,4% 17 411 15 429 12,8%
Nettotulos (omistajille) 5 440 5 430 0,2% 16 722 14 734 13,5%
EPS (NOK, omistajille) 3,41 3,34 10,20 9,06

DNB:n liikevaihto koostuu kahdesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”) ja muut toiminnan tuotot netto (”net other operating income”).

Q3:n korkotuotot (netto) kasvoivat noin +1,6 prosenttia. Nousu selittyy alhaisemmilla rahoituskustannuksilla sekä kasvaneilla luottomäärillä. Kuluttajaluottojen marginaalipaineet jatkuivat myös Q3:lla. Norjan keskuspankki nosti keskeistä korkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä, jonka myötä DNB nosti myös omia lainakorkojaan vastaavasti. Tämä alkaa vaikuttamaan Q4:n loka-marraskuusta alkaen. Onkin mielenkiintoista nähdä, millainen vaikutus tällä on tulevien kvartaalien tuottoihin.

Muut toiminnan tuotot (netto) laskivat sen sijaan -14,8 prosenttia. Isoa prosenttilaskua selittää Baltian toimintojen sisältyminen vertailukauden lukuihin. Rahoitusmarkkinoiden alhainen aktiviteetti laski niistä saatavia tuottoja ja myös sijoitustuottojen laskennalliset arvonmuutokset olivat isoja (532 vs 1 743 M NOK).

Kokonaisliikevaihto jäi -3,4 prosenttia vertailukaudesta.

Q3:n toiminnan kulut laskivat -3,3 prosenttia, mitä selittää osaltaan Baltian toimintojen sisältyminen viime vuoden kuluihin.

Luottotappiot olivat edelleen vähäisiä (-11 vs -867 M NOK). Laivankuljetuksen ja muun teollisuuden tappiot olivat nousussa (-454 vs -20 M NOK), mutta öljy ja kaasuteollisuuden palautukset olivat +500 miljoonaa kruunua. Alkuvuoden aikana yhtiö on palauttanut luottotappioita yhteensä +374 miljoonaa kruunua (Q1-Q3/2017: -2 025 M NOK). Luottosalkun laatu jatkaa siis hyvää paranemista.

Nettotulos oli hieman viimevuotista parempi alhaisempien verokulujen johdosta.

CET1 oli 16,5 prosenttia (Q3/2017: 16,3 %).

Kuten Nordeakin, niin DNB on myymässä osuuttaan Luminorista. Baltian rahapesuepäilyjä on noussut vuoden mittaan esiin. DNB toteaa, että Luminorille ei ole asetettu sanktioita eikä DNB:llä ole tiedossa, että Luminoriin kohdistuisi tällä hetkellä rahanpesututkintaa.

Näkymät vuodelle 2018 ja Norjan talous

Yhtiö ei antanut näkymiään vuodelle 2018.

Öljy- ja kaasuteollisuudessa DNB näkee selviä positiivisia merkkejä sekä investointien kasvua öljyn hinnan nousun seurauksena.

Kuluttaja-asiakkaiden lainoista 95 prosenttia on asuntolainoja, joiden luottotappioriskit ovat yhtiön mukaan alhaisella tasolla. Norjan työllisyystilanne on paranemaan päin vuoden 2016 pohjilta ja työllisyyslukujen odotetaan palautuvan takaisin normaalille tasolle vuoden 2018 loppua kohti.

Norjan-asuntomarkkinat-q3-2018
Norjan-asuntomarkkinat-q3-2018
Q3/2018 sijoittajaesitys, sivu 19. https://vp267.alertir.com/afw/files/press/dnb_asa/201810240668-1.pdf

Asuntojen hintakehitys kääntyi laskuun vuoden 2017 aikana, mutta nyt kehitys on kääntynyt nousuun. Edelleen ollaan hieman alle vuoden 2017 huipun alapuolella.

Yhtiön mukaan Norjan BKT on kasvanut vuoden 2016 heikon jakson jälkeen ja vuodelle 2018 BKT:n odotetaan kasvavan +2,3 prosenttia (2017: +1,8 %). Vuonna 2019 BKT:n kasvu olisi yhtiön mukaan +2,0 prosenttia (aiempi arvio +2,4 %).

USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan laajenemisella voi olla negatiivista vaikutusta em. ennusteisiin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 49 – 51 Mrd NOK (2017: 51,1 Mrd NOK)
  • nettotulos: 23,0 – 23,6 Mrd NOK (2017: 20,9 Mrd NOK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: DNB: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet

DNB:n taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Ydinpääoman eli CET1: 16,3 %
  • ROE: > 12 %
  • Osinko: yli 50 prosenttia nettotuloksesta, kun pääomavaateet on täytetty
  • Vuosittain kasvava osinko

Tuloksen kehitys

Norjan talouden kehitys (BKT), työttömyysaste sekä asuntojen hintakehitys vaikuttaa DNB:n toimintoihin. Norjan talous kehittyi heikosti vuonna 2016, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous. Tämä näkyi myös DNB:n tuloksessa, joka laski vuonna 2016 noin 18,7 miljardiin kruunuun edellisvuoden 24 miljardista kruunusta. Luottotappioita yhtiö kirjasi vuodelle 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 luottotappioita oli vain 2,4 miljardia kruunua.

Alhainen korkotaso pitää liikevaihtoa paineessa, mikä näkyy liikevaihdon pysymisenä noin 50 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen.

dnb-liikevaihto-q32018

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 49 – 51 miljardia ja nettotulos noin 23,0 – 23,6 miljardia kruunua. Omistajille kuuluva osuus tuloksesta olisi noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua alhaisempi.

DNB:n 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (10,8x – 12,3x). Ja sitä ne ovat olleet koko vuosikymmenen ajan, joten siinä mielessä tasokorotusta (esimerkiksi 15x tasolle) lienee turha odottaa – ainakaan nykyisillä alhaisilla koroilla.

DNB:n osakekohtainen oma pääoma on 138,50 kruunua, joten PB-luvuksi saadaan 1,09x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa DNB:n tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 12 – 14 kruunun osakekohtaista tulosta. Osakkeen hinta on nyt 151,50 kruunua, joten alle parissa vuodessa yhtiön oma pääoma (ennen osinkoja) olisi noussut nykyiselle osakkeen hinnan tasolle.

PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,80 – 1,20 tasolla, joten tässäkään korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

DNB:n osinkostrategiana on maksaa vuosittain nousevaa osinkoa, joka olisi yli 50 prosenttia nettotuloksesta (huomioiden pääomavaateet). Neljän vuoden ajalta (sisältäen kuluvan tilikauden tulos- ja osinkoennusteet) osingon suhde tulokseen on ollut noin 48 prosenttia eli juurikin osinkostrategian mukainen.

dnb-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä DNB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 8,300 4/2018 7,100 4/2017 5,700
YHTEENSÄ 8,300 7,100 5,700
+16,9% +24,6% +26,7%

Parina viime vuotena osinko on noussut 1,20 – 1,40 kruunua, joten tulevan osingon arvelen nousevan 1,20 kruunua. Näin kevään 2019 osinko olisi 8,30 kruunua, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (155 NOK) noin 5,5 prosentin tuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+5 618) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +5 618 miljoonaa eli +5,6 miljardia kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (28.10.2018) 151,55 152,10 128,40 109,90 110,70 108,50 70,40 58,55
Lkm (000) 1 595 550 1 625 258 1 627 735 1 627 744 1 627 566 1 628 323 1 628 323 1 628 323
Markkina-arvo (Mrd) 241,81 247,20 209,00 178,89 180,17 176,67 114,63 95,34
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal Customers 18 600 18 480 17 788
SME 11 730 10 678 9 972
LCI 17 100 18 413 19 200
Other operations 5 170 7 081 9 596
Konsernierät -2 700 -3 512 -4 394
YHTEENSÄ 49 900 51 140 52 162 0 0
TULOS ENNEN VEROJA 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal Customers 10 200 9 995 9 662
SME 6 930 5 899 4 762
LCI 11 425 9 043 5 240
Other operations 170 3 227 3 234
Konsernierät 525 -1 305 488
YHTEENSÄ 29 250 26 859 23 386 0 0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 13 035 36 866 49 900 51 140 52 163 54 006 49 363 46 619 41 717 42 006
Tulos en. veroja 7 400 21 842 29 250 26 858 23 387 31 871 27 102 22 709 17 589 18 407
Nettotulos 5 620 16 722 22 340 20 865 18 656 24 398 20 617 17 511 13 657 12 979
Marginaali 43,1% 45,4% 44,8% 40,8% 35,8% 45,2% 41,8% 37,6% 32,7% 30,9%
EPS 3,52 10,48 14,00 12,84 11,46 14,99 12,67 10,75 8,39 7,97
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 318,0 151,6 208,3 19,3 58,5 167,2 298,9 224,6
Liikearvo 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,5 6,7 7,0
Muut varat 2 412,4 2 540,6 2 438,8 2 573,1 2 584,5 2 231,8 1 959,2 1 894,5
Tase yhteensä 2 736,5 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8 2 126,1
Oma pääoma 221,0 216,9 206,4 190,1 158,7 141,9 128,0 117,8
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 047,0 2 005,0 1 943,0 1 941,8 1 997,1 1 840,0 1 791,5 1 678,9
Muut vastuut 468,5 476,4 503,8 466,6 493,5 423,6 345,3 329,4
Tase yhteensä 2 736,5 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8 2 126,1
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF)
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,30 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10 2,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 8,30 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10 2,00
Osinkotuotto 5,5% 4,7% 4,4% 4,1% 3,4% 2,5% 3,0% 3,4%
Osinko/nettotulos 59,3% 55,3% 49,7% 30,0% 30,0% 25,1% 25,0% 25,1%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,3 13,4 12,0 11,4
PE (3v) 11,7 11,6 9,8 8,6 10,4 12,0 8,5 8,4
PE 10,8 11,8 11,2 7,3 8,7 10,1 8,4 7,3
EV/EBIT 8,3 9,3 9,0 5,7 6,7 7,9 6,6 5,3
Oma pääoma/osake 138,51 133,46 126,80 116,79 97,51 87,14 78,61 72,34
P/B 1,09 1,14 1,01 0,94 1,14 1,25 0,90 0,81
ROE 10,2% 9,9% 9,4% 14,0% 13,7% 13,0% 11,1% 11,3%
ROI 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% 1,3% 1,2% 0,9% 1,1%
Omavaraisuusaste 8,1% 8,0% 7,8% 7,3% 6,0% 5,9% 5,7% 5,5%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 171,25 159,30 152,15 152,10 160,50 142,00 136,10 128,40 104,70 99,35
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 8,300 8,300 8,300 7,100 7,100 7,100 7,100 5,700 5,700 5,700
Osinkotuotto (ennuste) 4,8% 5,2% 5,5% 4,7% 4,4% 5,0% 5,2% 4,4% 5,4% 5,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 14,32 14,25 13,62 12,84 12,24 11,30 10,96 11,45 12,39 13,79
PE 12,0 11,2 11,2 11,8 13,1 12,6 12,4 11,2 8,5 7,2
EV/EBIT 9,6 8,9 8,8 9,3 10,2 9,9 9,9 9,0 6,7 5,7
ROE 10,7% 10,9% 10,3% 9,9% 9,8% 9,2% 8,8% 9,4% 10,7%
ROI 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset