DNB sijoituskohteena

Päivitetty 10.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

DNB on Norjan suurin pankki ja yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista. Yhtiö toimii pääasiassa Norjassa ja sillä on noin 2,1 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja noin 0,2 miljoonaa yritysasiakasta. Norjan talouteen perustuen DNB on myös yksi maailman johtavista rahoituslaitoksista mm. merenkulun, kalastuksen sekä offshoren alueilla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e DNB Ennuste
Osake (10.2.2019) 154,70 Osinko 12 kk 8,25
Markkina-arvo (Mrd) 246,6 Osinkotuotto 5,3%
Liikevaihto (M) 52 100 (+3,4%) Osinko/EPS 56% 4v ka
Nettotulos (M) 23 100 (-1,0%)
EPS 14,49
PE 10,7 ROE 9,5%
EV/EBIT 8,6
PB 0,95

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports-and-presentations

Yhteenveto

DNB10.2.2019 | 154,70 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

DNB:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä osingon lasku vuonna 2012.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä DNB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi DNB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

DNB liiketoimintaan vaikuttaa Norjan talouden (BKT), työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Vuosi 2016 oli Norjassa vaikea, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous.

DNB:n liikevaihto on ollut noin 50 – 55 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen, joten alhaiset korot sekä Norjan talouden yskähtelyt näkyvät tässä. Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatiohankkeet. Yhtiö kertoi, että sen IT-investoinnit ovat ennätystasolla ja korkea taso jatkunee myös lähivuosien ajan.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin DNB:n osingonmaksukykyä. Kevään 2019 osinko on 8,25 kruunua, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (154,70 NOK) noin 5,3 prosentin osinkotuoton.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa DNB:n osakkeita (Talousmentor-salkku)

Tilikausi 2018

DNB:n Q1-Q4/2018

M NOK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 13 502 13 278 1,7% 50 368 51 140 -1,5%
Tulos ennen veroja 7 136 6 823 4,6% 28 979 26 858 7,9%
Nettotulos (raportoitu) 6 872 6 374 7,8% 24 282 21 803 11,4%
EPS (NOK, omistajille) 4,23 3,79 14,69 12,84

DNB:n liikevaihto koostuu kahdesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”) ja muut toiminnan tuotot netto (”net other operating income”).

Q4:n korkotuotot (netto) kasvoivat peräti +8,5 prosenttia, mitä nosti pääasiassa eräät kirjanpidolliset tekijät. Myös yhtiön ilmoittamat lainakorkojen nostot alkoivat purra. Kuluttajaluottojen marginaalipaineet jatkuivat, mutta yrityslainamäärät kasvoivat, mikä kasvatti myös tuottoja. Yrityslainamäärien kasvun voisi olettaa kasvattavan korkotuottoja myös tulevilla kvartaaleilla.

Muut toiminnan tuotot (netto) laskivat Q4:lla sen sijaan -12 prosenttia. Isoa prosenttilaskua selittää Q4:n heikko pörssikehitys ja siihen liittyvät laskennalliset arvonmuutokset. Koko vuoden laskuun (-14 %) vaikutti vertailukaudella lukuihin sisältyneet Baltian toiminnot.

Kokonaisliikevaihto nousi Q4:lla (+1,7 %) ja laski koko vuonna (-1,5 %)

Myös toiminnan kulut laskivat Baltian toimintojen sisältyessä vertailukauden lukuihin. Kulut kuitenkin nousivat (+2,7 %) Q4:lla, johon ei enää Baltian toiminnot vaikuttaneet. Kuluja nostaa mittavat IT-hankkeet.

Tulos ennen veroja ja luottotappioita laski hieman edellisvuodesta (28,3 vs 28,5 Mrd NOK).

Vuoden 2018 nettotulos oli +11 prosenttia viimevuotista parempi alhaisemman verotuksen (15,5 vs 18,8) sekä selvästi alhaisempien luottotappioiden johdosta. Luottotappiot olivat nyt positiiviset (+0,1 Mrd NOK) eli palautuksia oli enemmän kuin varsinaisia tappiokirjauksia (2017: -2,4 Mrd NOK).

CET1 oli 16,4 prosenttia (Q4/2017: 16,4 %).

Kevään 2019 osinko on 8,25 kruunua, joka irtoaa 2.5.2019 ja se maksetaan 10.5.2019.

Näkymät vuodelle 2019 ja Norjan talous

Yhtiö ei antanut näkymiään vuodelle 2019.

Öljy- ja kaasuteollisuudessa DNB näkee positiivisia merkkejä sekä investointien kasvua öljyn hinnan nousun seurauksena.

norjan-talous-q42018
Kuva: Q42018 sijoittajaesitys, sivu 8 – https://vp267.alertir.com/afw/files/press/dnb_asa/201902061693-1.pdf

Yhtiön mukaan Norjan BKT on kasvanut vuoden 2016 heikon jakson jälkeen ja vuodelle 2018 BKT:n odotetaan kasvavan +2,3 prosenttia (2017: +1,8 %). Vuonna 2019 BKT:n kasvu olisi yhtiön mukaan +2,0 prosenttia.

Kuluttaja-asiakkaiden lainoista 95 prosenttia on asuntolainoja, joiden luottotappioriskit ovat yhtiön mukaan alhaisella tasolla. Norjan työllisyystilanne on paranemaan päin vuoden 2016 pohjilta ja työllisyyslukujen odotetaan palautuvan takaisin normaalille tasolle vuoden 2018 loppua kohti ja jatkavan hienoista laskuaan myös vuonna 2019.

Asuntojen hintakehitys kääntyi laskuun vuoden 2017 aikana, mutta nyt kehitys on kääntynyt nousuun. Edelleen ollaan hieman alle vuoden 2017 huipun alapuolella.

USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan laajenemisella voi olla negatiivista vaikutusta em. ennusteisiin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M NOK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 12 300 11 874 3,6% 52 100 50 369 3,4%
Tulos ennen veroja 6 500 7 066 -8,0% 28 800 28 978 -0,6%
Nettotulos (raportoitu) 5 200 5 653 -8,0% 23 100 24 282 -4,9%
12 kk osinko (NOK) 8,25* 7,10

*) Taulukon 8,25 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 9,00 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat DNB: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

DNB:n taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Ydinpääoman eli CET1: 16,3 %
  • ROE: > 12 %
  • Osinko: yli 50 prosenttia nettotuloksesta, kun pääomavaateet on täytetty
  • Vuosittain kasvava osinko

Mainokset

Tuloksen kehitys

Norjan talouden kehitys (BKT), työttömyysaste sekä asuntojen hintakehitys vaikuttaa DNB:n toimintoihin. Norjan talous kehittyi heikosti vuonna 2016, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous. Tämä näkyi myös DNB:n tuloksessa, joka laski vuonna 2016 noin 18,7 miljardiin kruunuun edellisvuoden 24 miljardista kruunusta. Luottotappioita yhtiö kirjasi vuodelle 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 luottotappioita oli vain 2,4 miljardia kruunua. Ja vuonna 2018 luottotappiot olivat +0,1 miljardia kruunua positiiviset.

Alhainen korkotaso pitää liikevaihtoa paineessa, mikä näkyy liikevaihdon pysymisenä noin 50 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen.

dnb-liikevaihto-q42018.png

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 50 – 55 miljardia ja nettotulos noin 22 – 25 miljardia kruunua. Omistajille kuuluva osuus tuloksesta olisi noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua alhaisempi.

DNB:n 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (10,7x – 11,6x). Ja sitä ne ovat olleet koko vuosikymmenen ajan, joten siinä mielessä tasokorotusta (esimerkiksi 15x tasolle) lienee turha odottaa – ainakaan nykyisillä alhaisilla koroilla.

DNB:n osakekohtainen oma pääoma on 140 kruunua ennen taseen oikaisuja, joten PB-luvuksi saadaan 1,11x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa DNB:n tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 13 – 15 kruunun osakekohtaista tulosta. Osakkeen hinta on nyt 154,70 kruunua, joten alle parissa vuodessa yhtiön oma pääoma (ennen osinkoja) olisi noussut nykyiselle osakkeen hinnan tasolle.

PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,80 – 1,20 tasolla, joten tässäkään korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

DNB:n osinkostrategiana on maksaa vuosittain nousevaa osinkoa, joka olisi yli 50 prosenttia nettotuloksesta (huomioiden pääomavaateet). Neljän vuoden ajalta (sisältäen kuluvan tilikauden tulos- ja osinkoennusteet) osingon suhde tulokseen on ollut noin 55 prosenttia eli juurikin osinkostrategian mukainen.

dnb-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä DNB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 8,250 4/2018 7,100 4/2017 5,700
YHTEENSÄ 8,250 7,100 5,700
+16,2% +24,6% +26,7%

Kevään 2019 osinko on 8,25 kruunua, joka irtoaa 2.5.2019 ja se maksetaan 10.5.2019. Tämä antaisi tällä osakkeen hinnalla (154,70 NOK) noin 5,3 prosentin tuoton.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+23 100) ja osingonmaksuilla (-13 153). Oikaisu on yhteensä +36 253 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (10.2.2019) 154,70 138,15 152,10 128,40 109,90 110,70 108,50 70,40
Lkm (000) 1 594 352 1 601 841 1 625 258 1 627 735 1 627 744 1 627 566 1 628 323 1 628 323
Markkina-arvo (Mrd) 246,65 221,29 247,20 209,00 178,89 180,17 176,67 114,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Customers 18 900 18 569 18 480 17 788
SME 12 425 11 688 10 678 9 972
LCI 18 350 17 553 18 413 19 200
Other operations 5 225 5 511 7 081 9 596
Konsernierät -2 800 -2 953 -3 512 -4 394
YHTEENSÄ 52 100 50 368 51 140 52 162 0
TULOS ENNEN VEROJA 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Customers 10 100 9 914 9 995 9 662
SME 7 625 6 905 5 899 4 762
LCI 10 950 11 422 9 043 5 240
Other operations 750 738 3 227 3 234
Konsernierät -625 0 -1 305 488
YHTEENSÄ 28 800 28 979 26 859 23 386 0
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 12 300 52 100 50 368 51 140 52 163 54 006 49 363 46 619 41 717
Tulos en. veroja 6 500 28 800 28 979 26 858 23 387 31 871 27 102 22 709 17 589
Nettotulos 5 200 23 100 23 323 20 865 18 656 24 398 20 617 17 511 13 657
Marginaali 42,3% 44,3% 46,3% 40,8% 35,8% 45,2% 41,8% 37,6% 32,7%
EPS 3,26 0,00 14,49 14,56 12,84 11,46 14,99 12,67 10,75 8,39
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 191,9 155,6 151,6 208,3 19,3 58,5 167,2 298,9
Liikearvo 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,5 6,7
Muut varat 2 473,2 2 473,2 2 540,6 2 438,8 2 573,1 2 584,5 2 231,8 1 959,2
Tase yhteensä 2 671,2 2 634,9 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8
Oma pääoma 260,3 224,0 216,9 206,4 190,1 158,7 141,9 128,0
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 1 948,2 1 948,2 2 005,0 1 943,0 1 941,8 1 997,1 1 840,0 1 791,5
Muut vastuut 462,7 462,7 476,4 503,8 466,6 493,5 423,6 345,3
Tase yhteensä 2 671,2 2 634,9 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF)
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 9,00 8,25 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 9,00 8,25 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10
Osinkotuotto 5,8% 6,0% 4,7% 4,4% 4,1% 3,4% 2,5% 3,0%
Osinko/nettotulos 62,1% 56,7% 55,3% 49,7% 30,0% 30,0% 25,1% 25,0%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 11,6 11,1 13,4 12,0
PE (3v) 11,0 10,6 11,6 9,8 8,6 10,4 12,0 8,5
PE 10,7 9,5 11,8 11,2 7,3 8,7 10,1 8,4
EV/EBIT 8,6 7,7 9,3 9,0 5,7 6,7 7,9 6,6
Oma pääoma/osake 163,26 139,84 133,46 126,80 116,79 97,51 87,14 78,61
P/B 0,95 0,99 1,14 1,01 0,94 1,14 1,25 0,90
ROE 9,5% 10,6% 9,9% 9,4% 14,0% 13,7% 13,0% 11,1%
ROI 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% 1,3% 1,2% 0,9%
Omavaraisuusaste 9,7% 8,5% 8,0% 7,8% 7,3% 6,0% 5,9% 5,7%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 138,15 171,25 159,30 152,15 152,10 160,50 142,00 136,10 128,40 104,70
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 8,250 8,300 8,300 8,300 7,100 7,100 7,100 7,100 5,700 5,700
Osinkotuotto (ennuste) 6,0% 4,8% 5,2% 5,5% 4,7% 4,4% 5,0% 5,2% 4,4% 5,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 14,56 14,32 14,25 13,62 12,84 12,24 11,30 10,96 11,45 12,39
PE 9,5 12,0 11,2 11,2 11,8 13,1 12,6 12,4 11,2 8,5
EV/EBIT 7,7 9,6 8,9 8,8 9,3 10,2 9,9 9,9 9,0 6,7
ROE 10,6% 10,7% 10,9% 10,3% 9,9% 9,8% 9,2% 8,8% 9,4% 10,7%
ROI 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

dnb-osinko-q42018