DNB sijoituskohteena

Päivitetty 11.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! DNB:n tietojen päivitys on nyt päättynyt ja yhtiö poistuu Talousmentor-yritysanalyyseistä 15.11.2019.

Talousmentor-yritysanalyysi

DNB on Norjan suurin pankki ja yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista. Yhtiö toimii pääasiassa Norjassa ja sillä on noin 2,1 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja noin 0,2 miljoonaa yritysasiakasta. Norjan talouteen perustuen DNB on myös yksi maailman johtavista rahoituslaitoksista mm. merenkulun, kalastuksen sekä offshoren alueilla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e DNB Ennuste
Osake (11.7.2019) 159,00 Osinko 12 kk 9,00
Markkina-arvo (Mrd) 252,1 Osinkotuotto 5,7%
Liikevaihto (M) 54 200 (+7,6%) Osinko/EPS 55% 4v ka
Nettotulos (M) 24 850 (+6,5%)
EPS 15,67
PE 10,1 ROE 10,8%
EV/EBIT 8,0
PB 1,07

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports-and-presentations

Yhteenveto

DNB11.7.2019 | 159,00 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

DNB:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä osingon lasku vuonna 2012.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä DNB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi DNB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

DNB liiketoimintaan vaikuttaa Norjan talouden (BKT), työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Vuosi 2016 oli Norjassa vaikea, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous. Nyt tilanne on parempi, sillä heikko kruunu on auttanut norjalaisten yhtiöiden liiketoimintaa. Vuoden 2019 BKT:n arvioidaan nousevan +2,4 prosenttia.

DNB:n liikevaihto on ollut noin 50 – 55 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen, joten alhaiset korot sekä Norjan talouden yskähtelyt näkyvät tässä. Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatiohankkeet. Yhtiö kertoi, että sen IT-investoinnit ovat ennätystasolla ja korkea taso jatkunee myös lähivuosien ajan.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin DNB:n osingonmaksukykyä. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nouseva 9,00 kruunun, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (159,00 NOK) noin 5,7 prosentin osinkotuoton.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa DNB:n osakkeita (Talousmentor-salkku)

Tilikausi 2019

DNB:n Q1-Q2/2019

M NOK Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 14 053 12 497 12,5% 27 115 24 371 11,3%
Tulos ennen veroja 7 705 7 632 1,0% 16 704 14 698 13,6%
Nettotulos (raportoitu) 6 134 6 084 0,8% 13 716 11 737 16,9%
Nettotulos (omistajille) 5 888 5 850 0,6% 13 227 11 282 17,2%
EPS (NOK, omistajille) 3,71 3,65 8,33 7,01

DNB:n liikevaihto koostuu kahdesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”) ja muut toiminnan tuotot netto (”net other operating income”).

Q1-Q2:n lukuja parantaa perustettu Fremtind Forskiring -vakuutusyhtiö, joka muodostui SpareBank 1 Skadeforsikring:n sekä DNB Forsikring:n fuusiosta. DNB kirjasi tapahtumasta +1,74 miljardin kruunun tuotot Q1:lle.

Q2:n korkotuotot (netto) kasvoivat +5,8 prosenttia, mitä tuki lainamäärien kasvu sekä korkotason muutokset. Norjan keskuspankki nosti keskeistä korkoaan maaliskuussa ja uudelleen nyt kesäkuussa. Tämän myötä DNB nostaa myös omia lainakorkojaan, joiden odotetaan astuvan voimaan Q3:n aikana. Yrityslainamäärien ja korkotason kasvun voisi olettaa kasvattavan korkotuottoja myös tulevilla kvartaaleilla.

Muut toiminnan tuotot (netto) nousivat +30 prosenttia viime vuodesta. Tuottoja nosti korkeammat palkkiotuotot sekä laskennalliset arvonmuutokset hyvän pörssikehityksen johdosta.

Kokonaisliikevaihto nousi +12,5 prosenttia (+1 556 M NOK).

Toiminnan kulut nousivat +9,5 prosenttia (510 M NOK), mitä nosti rahanpesun valvonnan järjestelmien kehitys sekä kasvaneet IT-kulut. Lisäksi kuluihin vaikutti -200 miljoonan kruunun kertaluontoinen oikeuskuluvaraus.

Luottotappioita oli nyt -450 miljoonaa kruunua (Q2/2018: -11 M NOK). Luottotappioiden määrä on edelleen maltillisella tasolla.

Raportoitu nettotulos oli 6,1 miljardia kruunua (Q2/2018: 6,1 Mrd NOK) ja ilman -200 miljoonan kruunun varausta, tulos olisi parantunut noin +3,5 – 4,0 prosenttia.

CET1 oli 16,5 prosenttia (Q1/2019: 16,4 %).

Näkymät vuodelle 2019 ja Norjan talous

Yhtiö ei antanut näkymiään vuodelle 2019.

Norjan keskuspankki on nostanut keskeistä korkoaan nyt kaksi kertaa tämän vuoden puolella ja  yhtiö arvioi, että korkoja nostettaisiin 1 – 2 kertaa seuraavan 18 kk:n aikana. Korkojen nousun voi odottaa nostavan yhtiön korkotuottoja.

Luminor osakkeiden myynti Blackstone:lle tapahtuu vuoden 2019 toisella puoliskolla.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M NOK Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 13 425 12 495 7,4% 54 200 50 369 7,6%
Tulos ennen veroja 7 500 7 142 5,0% 31 700 28 978 9,4%
Nettotulos (raportoitu) 6 050 5 671 6,7% 25 825 24 282 6,4%
Tuleva Ed.
12 kk osinko (NOK) 9,00 8,25

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat DNB: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

DNB:n taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Ydinpääoman eli CET1: 16,3 %
  • ROE: > 12 %
  • Osinko: yli 50 prosenttia nettotuloksesta, kun pääomavaateet on täytetty
  • Vuosittain kasvava osinko

Tuloksen kehitys

Norjan talouden kehitys (BKT), työttömyysaste sekä asuntojen hintakehitys vaikuttaa DNB:n toimintoihin. Norjan talous kehittyi heikosti vuonna 2016, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous. Tämä näkyi myös DNB:n tuloksessa, joka laski vuonna 2016 noin 18,7 miljardiin kruunuun edellisvuoden 24 miljardista kruunusta. Luottotappioita yhtiö kirjasi vuodelle 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 luottotappioita oli vain 2,4 miljardia kruunua. Ja vuonna 2018 luottotappiot olivat +0,1 miljardia kruunua positiiviset.

Alhainen korkotaso pitää liikevaihtoa paineessa, mikä näkyy liikevaihdon pysymisenä noin 50 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen.

dnb-liikevaihto-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 52 – 57 miljardia ja nettotulos noin 24 – 27 miljardia kruunua. Omistajille kuuluva osuus tuloksesta olisi noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua alhaisempi.

DNB:n 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (10,1x – 11,7x). Ja sitä ne ovat olleet koko vuosikymmenen ajan, joten siinä mielessä tasokorotusta (esimerkiksi 15x tasolle) lienee turha odottaa – ainakaan nykyisillä alhaisilla koroilla.

DNB:n osakekohtainen oma pääoma on 148 kruunua ennen taseen oikaisuja, joten PB-luvuksi saadaan 1,07x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa DNB:n tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 13 – 15 kruunun osakekohtaista tulosta. Osakkeen hinta on nyt noin 159 kruunua. PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,80 – 1,20 tasolla, joten tässäkään korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

DNB:n osinkostrategiana on maksaa vuosittain nousevaa osinkoa, joka olisi yli 50 prosenttia nettotuloksesta (huomioiden pääomavaateet). Neljän vuoden ajalta (sisältäen kuluvan tilikauden tulos- ja osinkoennusteet) osingon suhde tulokseen on ollut noin 55 prosenttia eli juurikin osinkostrategian mukainen.

dnb-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä DNB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 9,000 4/2019 8,250 4/2018 7,100
YHTEENSÄ 9,000 8,250 7,100
+9,1% +16,2% +24,6%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 9,00 kruunua. Tämä olisi noin 57 prosenttia ennustetusta tuloksesta eli yli yhtiön osinkopolitiikan. Tästä syystä osinko voi jäädä tästä tasosta hieman.

Ennustamani 9,00 kruunun osinko antaisi noin 5,7 prosentin osinkotuoton (osake 159,00 NOK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+11 623) ja osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +11 623 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (11.7.2019) 159,00 138,15 152,10 128,40 109,90 110,70 108,50 70,40
Lkm (000) 1 585 756 1 601 841 1 625 258 1 627 735 1 627 744 1 627 566 1 628 323 1 628 323
Markkina-arvo (Mrd) 252,14 221,29 247,20 209,00 178,89 180,17 176,67 114,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Customers 18 650 18 569 18 480 17 788
SME 12 725 11 688 10 678 9 972
LCI 18 400 17 553 18 413 19 200
Other operations 6 990 5 511 7 081 9 596
Konsernierät -2 565 -2 953 -3 512 -4 394
YHTEENSÄ 54 200 50 368 51 140 52 162 0
TULOS ENNEN VEROJA 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Customers 10 150 9 914 9 995 9 662
SME 8 225 6 905 5 899 4 762
LCI 11 425 11 422 9 043 5 240
Other operations 1 515 738 3 227 3 234
Konsernierät 385 0 -1 305 488
YHTEENSÄ 31 700 28 979 26 859 23 386 0
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 13 425 27 115 54 200 50 368 51 140 52 163 54 006 49 363 46 619 41 717
Tulos en. veroja 7 500 16 704 31 700 28 979 26 858 23 387 31 871 27 102 22 709 17 589
Nettotulos 6 050 13 227 24 850 23 323 20 865 18 656 24 398 20 617 17 511 13 657
Marginaali 45,1% 48,8% 45,8% 46,3% 40,8% 35,8% 45,2% 41,8% 37,6% 32,7%
EPS 3,82 8,34 15,67 14,56 12,84 11,46 14,99 12,67 10,75 8,39
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 406,7 155,6 151,6 208,3 19,3 58,5 167,2 298,9
Liikearvo 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,5 6,7
Muut varat 2 477,4 2 473,2 2 540,6 2 438,8 2 573,1 2 584,5 2 231,8 1 959,2
Tase yhteensä 2 890,2 2 634,9 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8
Oma pääoma 235,1 224,0 216,9 206,4 190,1 158,7 141,9 128,0
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 164,7 1 948,2 2 005,0 1 943,0 1 941,8 1 997,1 1 840,0 1 791,5
Muut vastuut 490,4 462,7 476,4 503,8 466,6 493,5 423,6 345,3
Tase yhteensä 2 890,2 2 634,9 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF)
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 9,00 8,25 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 9,00 8,25 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10
Osinkotuotto 5,7% 6,0% 4,7% 4,4% 4,1% 3,4% 2,5% 3,0%
Osinko/nettotulos 57,4% 56,7% 55,3% 49,7% 30,0% 30,0% 25,1% 25,0%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 11,7 11,1 13,4 12,0
PE (3v) 11,0 10,6 11,6 9,8 8,6 10,4 12,0 8,5
PE 10,1 9,5 11,8 11,2 7,3 8,7 10,1 8,4
EV/EBIT 8,0 7,7 9,3 9,0 5,7 6,7 7,9 6,6
Oma pääoma/osake 148,26 139,84 133,46 126,80 116,79 97,51 87,14 78,61
P/B 1,07 0,99 1,14 1,01 0,94 1,14 1,25 0,90
ROE 10,8% 10,6% 9,9% 9,4% 14,0% 13,7% 13,0% 11,1%
ROI 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% 1,3% 1,2% 0,9%
Omavaraisuusaste 8,1% 8,5% 8,0% 7,8% 7,3% 6,0% 5,9% 5,7%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 158,70 158,80 138,15 171,25 159,30 152,15 152,10 160,50 142,00 136,10
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 9,000 8,250 8,250 8,300 8,300 8,300 7,100 7,100 7,100 7,100
Osinkotuotto (ennuste) 5,7% 5,2% 6,0% 4,8% 5,2% 5,5% 4,7% 4,4% 5,0% 5,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 15,93 15,85 14,56 14,32 14,25 13,62 12,84 12,24 11,30 10,96
PE 10,0 10,0 9,5 12,0 11,2 11,2 11,8 13,1 12,6 12,4
EV/EBIT 8,2 8,2 7,7 9,6 8,9 8,8 9,3 10,2 9,9 9,9
ROE 11,6% 11,3% 10,6% 10,7% 10,9% 10,3% 9,9% 9,8% 9,2% 8,8%
ROI 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset