DNB sijoituskohteena

Päivitetty 4.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

DNB on Norjan suurin pankki ja yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista. Yhtiö toimii pääasiassa Norjassa ja sillä on noin 2,1 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja noin 0,2 miljoonaa yritysasiakasta. Norjan talouteen perustuen DNB on myös yksi maailman johtavista rahoituslaitoksista mm. merenkulun, kalastuksen sekä offshoren alueilla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e DNB Ennuste
Osake (4.5.2019) 158,60 Osinko 12 kk 9,00
Markkina-arvo (Mrd) 252,4 Osinkotuotto 5,7%
Liikevaihto (M) 53 200 (+5,6%) Osinko/EPS 55% 4v ka
Nettotulos (M) 24 750 (+6,1%)
EPS 15,55
PE 10,2 ROE 10,2%
EV/EBIT 8,0
PB 0,97

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports-and-presentations

Yhteenveto

DNB4.5.2019 | 158,60 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

DNB:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä osingon lasku vuonna 2012.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä DNB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi DNB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

DNB liiketoimintaan vaikuttaa Norjan talouden (BKT), työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Vuosi 2016 oli Norjassa vaikea, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous. Nyt tilanne on parempi, sillä heikko kruunu on auttanut norjalaisten yhtiöiden liiketoimintaa. Vuoden 2019 BKT:n arvioidaan nousevan +2,4 prosenttia.

DNB:n liikevaihto on ollut noin 50 – 55 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen, joten alhaiset korot sekä Norjan talouden yskähtelyt näkyvät tässä. Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatiohankkeet. Yhtiö kertoi, että sen IT-investoinnit ovat ennätystasolla ja korkea taso jatkunee myös lähivuosien ajan.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin DNB:n osingonmaksukykyä. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nouseva 9,00 kruunun, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (158,60 NOK) noin 5,7 prosentin osinkotuoton.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa DNB:n osakkeita (Talousmentor-salkku)

Tilikausi 2019

DNB:n Q1/2019

M NOK Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 13 062 11 874 10,0%
Tulos ennen veroja 8 998 7 066 27,3%
Nettotulos (raportoitu) 7 582 5 432 39,6%
Nettotulos (omistajille) 7 339 5 432 35,1%
EPS (NOK, omistajille) 4,64 3,36

DNB:n liikevaihto koostuu kahdesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”) ja muut toiminnan tuotot netto (”net other operating income”).

Q1:n lukuja parantaa perustettu Fremtind Forskiring -vakuutusyhtiö, joka muodostui SpareBank 1 Skadeforsikring:n sekä DNB Forsikring:n fuusiosta. DNB kirjasi tapahtumasta +1,74 miljardin kruunun tuotot.

Q1:n korkotuotot (netto) kasvoivat +3,1 prosenttia, mitä tuki lainamäärien kasvu sekä valuuttakurssien muutokset. Norjan keskuspankki ilmoitti nostaneensa keskeistä korkoaan maaliskuussa. Tämän myötä DNB nosti myös omia lainakorkojaan, joiden odotetaan astuvan voimaan toukokuun aikana. Yrityslainamäärien kasvun voisi olettaa kasvattavan korkotuottoja myös tulevilla kvartaaleilla.

Muut toiminnan tuotot (netto) nousivat +32 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti Q1:n positiivinen pörssikehitys, valuuttakurssien muutokset sekä laskennalliset arvonmuutokset.  Palkkiotuotot nousivat lähes +5 prosenttia, mitä tuki kasvaneet yritysten pääomajärjestelyt ja niistä saatavat palkkiot sekä eläketuotteiden hyvä myynti.

Kokonaisliikevaihto nousi +10 prosenttia (+1 189 M NOK).

Toiminnan kulut nousivat +6,5 prosenttia (335 M NOK), mitä nosti IT-kulut sekä eräiden eläkevakuutustuotteiden kertaluontoiset kulut. Myös rahanpesun valvonnan järjestelmien kehitys lisäsi kuluja.

Luottotappioita oli nyt -316 miljoonaa kruunua, kun vuosi sitten yhtiö kirjasi luottotappioiden palautuksia +330 miljoonan kruunun edestä. Luottotappioiden määrä on edelleen maltillisella tasolla.

Raportoitu nettotulos oli +7,6 miljardia kruunua (Q1/2018: 5,7 Mrd NOK), missä kasvua selittää em. kertaluontoinen +1,74 miljardin kruunun tuotto.

CET1 oli 16,4 prosenttia (Q4/2018: 16,4 %).

Näkymät vuodelle 2019 ja Norjan talous

Yhtiö ei antanut näkymiään vuodelle 2019.

Heikko kruunu on auttanut norjalaisten yhtiöiden liiketoimintaa. Palkkojen korotusten odotetaan tukevan kansalaisten kulutuskysynnän kasvua. Yhtiön mukaan Norjan BKT on kasvanut vuoden 2016 heikon jakson jälkeen ja vuodelle 2019 BKT:n odotetaan kasvavan +2,4 prosenttia (2018: +2,2 %).

USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan laajenemisella voi olla negatiivista vaikutusta em. ennusteisiin.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M NOK Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 13 330 12 497 6,7% 53 200 50 369 5,6%
Tulos ennen veroja 7 550 7 632 -1,1% 31 650 28 978 9,2%
Nettotulos (raportoitu) 6 075 6 085 -0,2% 25 850 24 282 6,5%
Tuleva Ed.
12 kk osinko (NOK) 9,00 8,25

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat DNB: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

DNB:n taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Ydinpääoman eli CET1: 16,3 %
  • ROE: > 12 %
  • Osinko: yli 50 prosenttia nettotuloksesta, kun pääomavaateet on täytetty
  • Vuosittain kasvava osinko

Tuloksen kehitys

Norjan talouden kehitys (BKT), työttömyysaste sekä asuntojen hintakehitys vaikuttaa DNB:n toimintoihin. Norjan talous kehittyi heikosti vuonna 2016, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous. Tämä näkyi myös DNB:n tuloksessa, joka laski vuonna 2016 noin 18,7 miljardiin kruunuun edellisvuoden 24 miljardista kruunusta. Luottotappioita yhtiö kirjasi vuodelle 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 luottotappioita oli vain 2,4 miljardia kruunua. Ja vuonna 2018 luottotappiot olivat +0,1 miljardia kruunua positiiviset.

Alhainen korkotaso pitää liikevaihtoa paineessa, mikä näkyy liikevaihdon pysymisenä noin 50 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen.

dnb-liikevaihto-q12019

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 50 – 55 miljardia ja nettotulos noin 24 – 27 miljardia kruunua. Omistajille kuuluva osuus tuloksesta olisi noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua alhaisempi.

DNB:n 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (10,2x – 11,8x). Ja sitä ne ovat olleet koko vuosikymmenen ajan, joten siinä mielessä tasokorotusta (esimerkiksi 15x tasolle) lienee turha odottaa – ainakaan nykyisillä alhaisilla koroilla.

DNB:n osakekohtainen oma pääoma on 163 kruunua ennen taseen oikaisuja, joten PB-luvuksi saadaan 0,97x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa DNB:n tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 13 – 15 kruunun osakekohtaista tulosta. Osakkeen hinta on nyt 158,60 kruunua. PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,80 – 1,20 tasolla, joten tässäkään korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

DNB:n osinkostrategiana on maksaa vuosittain nousevaa osinkoa, joka olisi yli 50 prosenttia nettotuloksesta (huomioiden pääomavaateet). Neljän vuoden ajalta (sisältäen kuluvan tilikauden tulos- ja osinkoennusteet) osingon suhde tulokseen on ollut noin 55 prosenttia eli juurikin osinkostrategian mukainen.

dnb-osinko-q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä DNB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 9,000 4/2019 8,250 4/2018 7,100
YHTEENSÄ 9,000 8,250 7,100
+9,1% +16,2% +24,6%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 9,00 kruunua. Tämä olisi noin 58 prosenttia ennustetusta tuloksesta eli yli yhtiön osinkopolitiikan. Tästä syystä osinko voi jäädä tästä tasosta hieman.

Ennustamani 9,00 kruunun osinko antaisi noin 5,7 prosentin osinkotuoton (osake 158,60 NOK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+17 411) ja osingonmaksuilla (-13 128). Oikaisu on yhteensä +30 539 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (4.5.2019) 158,60 138,15 152,10 128,40 109,90 110,70 108,50 70,40
Lkm (000) 1 591 317 1 601 841 1 625 258 1 627 735 1 627 744 1 627 566 1 628 323 1 628 323
Markkina-arvo (Mrd) 252,38 221,29 247,20 209,00 178,89 180,17 176,67 114,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Customers 18 600 18 569 18 480 17 788
SME 12 600 11 688 10 678 9 972
LCI 18 350 17 553 18 413 19 200
Other operations 6 400 5 511 7 081 9 596
Konsernierät -2 750 -2 953 -3 512 -4 394
YHTEENSÄ 53 200 50 368 51 140 52 162 0
TULOS ENNEN VEROJA 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Customers 10 100 9 914 9 995 9 662
SME 7 600 6 905 5 899 4 762
LCI 11 000 11 422 9 043 5 240
Other operations 1 200 738 3 227 3 234
Konsernierät 1 750 0 -1 305 488
YHTEENSÄ 31 650 28 979 26 859 23 386 0
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 13 330 13 062 53 200 50 368 51 140 52 163 54 006 49 363 46 619 41 717
Tulos en. veroja 7 550 8 998 31 650 28 979 26 858 23 387 31 871 27 102 22 709 17 589
Nettotulos 5 800 7 339 24 750 23 323 20 865 18 656 24 398 20 617 17 511 13 657
Marginaali 43,5% 56,2% 46,5% 46,3% 40,8% 35,8% 45,2% 41,8% 37,6% 32,7%
EPS 3,64 4,61 15,55 14,56 12,84 11,46 14,99 12,67 10,75 8,39
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 383,5 155,6 151,6 208,3 19,3 58,5 167,2 298,9
Liikearvo 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,5 6,7
Muut varat 2 456,6 2 473,2 2 540,6 2 438,8 2 573,1 2 584,5 2 231,8 1 959,2
Tase yhteensä 2 846,2 2 634,9 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8
Oma pääoma 259,7 224,0 216,9 206,4 190,1 158,7 141,9 128,0
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 110,4 1 948,2 2 005,0 1 943,0 1 941,8 1 997,1 1 840,0 1 791,5
Muut vastuut 476,1 462,7 476,4 503,8 466,6 493,5 423,6 345,3
Tase yhteensä 2 846,2 2 634,9 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF)
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 9,00 8,25 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 9,00 8,25 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10
Osinkotuotto 5,7% 6,0% 4,7% 4,4% 4,1% 3,4% 2,5% 3,0%
Osinko/nettotulos 57,9% 56,7% 55,3% 49,7% 30,0% 30,0% 25,1% 25,0%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 11,8 11,1 13,4 12,0
PE (3v) 11,0 10,6 11,6 9,8 8,6 10,4 12,0 8,5
PE 10,2 9,5 11,8 11,2 7,3 8,7 10,1 8,4
EV/EBIT 8,0 7,7 9,3 9,0 5,7 6,7 7,9 6,6
Oma pääoma/osake 163,20 139,84 133,46 126,80 116,79 97,51 87,14 78,61
P/B 0,97 0,99 1,14 1,01 0,94 1,14 1,25 0,90
ROE 10,2% 10,6% 9,9% 9,4% 14,0% 13,7% 13,0% 11,1%
ROI 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% 1,3% 1,2% 0,9%
Omavaraisuusaste 9,1% 8,5% 8,0% 7,8% 7,3% 6,0% 5,9% 5,7%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 158,80 138,15 171,25 159,30 152,15 152,10 160,50 142,00 136,10 128,40
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 8,250 8,250 8,300 8,300 8,300 7,100 7,100 7,100 7,100 5,700
Osinkotuotto (ennuste) 5,2% 6,0% 4,8% 5,2% 5,5% 4,7% 4,4% 5,0% 5,2% 4,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 15,85 14,56 14,32 14,25 13,62 12,84 12,24 11,30 10,96 11,45
PE 10,0 9,5 12,0 11,2 11,2 11,8 13,1 12,6 12,4 11,2
EV/EBIT 8,2 7,7 9,6 8,9 8,8 9,3 10,2 9,9 9,9 9,0
ROE 11,3% 10,6% 10,7% 10,9% 10,3% 9,9% 9,8% 9,2% 8,8% 9,4%
ROI 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset