DNB sijoituskohteena

Päivitetty 30.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

DNB on Norjan suurin pankki ja yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista. Yhtiö toimii pääasiassa Norjassa ja sillä on noin 2,1 miljoonaa kuluttaja-asiakasta ja noin 0,2 miljoonaa yritysasiakasta. Norjan talouteen perustuen DNB on myös yksi maailman johtavista rahoituslaitoksista mm. merenkulun, kalastuksen sekä offshoren alueilla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e DNB Ennuste
Osake (30.9.2018) 171,25 Osinko 12 kk 8,30
Markkina-arvo (Mrd) 274,5 Osinkotuotto 4,8%
Liikevaihto (M) 50 000 (-2,2%) Osinko/EPS 48% 4v ka
Nettotulos (M) 22 100 (+5,9%)
EPS 13,79
PE 12,4 ROE 10,1%
EV/EBIT 9,58
PB 1,24

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports-and-presentations

Yhteenveto

DNB30.9.2018 | 171,25 NOK
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

DNB:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä nollaosinko vuodelta 2009.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä DNB on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi DNB on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

DNB liiketoimintaan vaikuttaa Norjan talouden (BKT), työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Vuosi 2016 oli Norjassa vaikea, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous.

DNB:n liikevaihto on ollut noin 50 – 55 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen, joten alhaiset korot sekä Norjan talouden yskähtelyt näkyvät tässä. Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatiohankkeet. Yhtiö kertoi, että sen IT-investoinnit ovat ennätystasolla ja korkea taso jatkunee myös lähivuosien ajan.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin DNB:n osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustettu osinko on 8,30 kruunua, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (171 NOK) noin 4,8 prosentin osinkotuoton.

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa DNB:n osakkeita (Talousmentor-salkku)

Tilikausi 2018

DNB:n Q1-Q2/2018

M NOK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 12 497 13 014 -4,0% 24 371 24 934 -2,3%
Tulos ennen veroja 7 632 6 819 11,9% 14 698 12 743 15,3%
Nettotulos (raportoitu) 6 084 5 237 16,2% 11 737 9 781 20,0%
Nettotulos (omistajille) 5 850 5 000 17,0% 11 282 9 304 21,3%
EPS (NOK, omistajille) 3,66 3,08 7,03 5,73

DNB:n liikevaihto koostuu kahdesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”) ja muut toiminnan tuotot netto (”net other operating income”).

Korkotuotot (netto) kasvoivat alkuvuoden aikana 18,1 miljardiin kruunuun eli noin +2,9 prosenttia vertailukauden 17,6 miljardista kruunusta. Nousu selittyy alhaisemmilla rahoituskustannuksilla sekä kasvaneilla luottomäärillä ja -marginaaleilla. Kuluttaja- ja pienyritysasiakkaiden volyymit kasvoivat, kun taas suurten asiakkaiden laskivat. Q2:lla kuluttajaluottojen marginaalipaineet kuitenkin hieman laskivat kertyneitä tuottoja (-1,7 %).

Muut toiminnan tuotot (netto) laskivat sen sijaan -14,5 prosenttia 6,3 miljardiin kruunuun (Q1-Q2/2017: 7,4 Mrd NOK). Laskua selittää valuuttakurssimuutokset sekä sijoitustuotteiden laskennalliset arvonmuutokset. Tuotot komissiosta ja palkkiosta kuitenkin kasvoivat +8 prosenttia.

Alkuvuoden 2018 kokonaisliikevaihto jäi hieman (-2,3 %) vertailukaudesta.

Luottotappioita yhtiö palautti Q2:lla +55 miljoonaa, kun vuosi sitten tappioita syntyi -592 miljoonaa kruunua. Alkuvuoden aikana yhtiö on palauttanut luottotappioita yhteensä +385 miljoonaa kruunua (Q1-Q2/2017: -1 158 M NOK). Luottosalkun laatu jatkaa siis hyvää paranemista.

Lisäksi DNB kirjasi kertaluontoisia myyntivoittoja (+464 M NOK) Vipps, BankID ja BankAxept fuusiosta.

Myyntivoiton ja luottotappioiden positiivisen vaikutuksen johdosta Q2 nettotulos kasvoi selvästi (+17%).

Näkymät vuodelle 2018 ja Norjan talous

Yhtiö ei antanut näkymiään vuodelle 2018.

Öljy- ja kaasuteollisuudessa DNB näkee positiivisia merkkejä sekä investointien kasvua öljyn hinnan nousun seurauksena.

Kuluttaja-asiakkaiden lainoista 95 prosenttia on asuntolainoja, joiden luottotappioriskit ovat yhtiön mukaan alhaisella tasolla. Norjan työllisyystilanne on paranemaan päin vuoden 2016 pohjilta ja työllisyyslukujen odotetaan palautuvan takaisin normaalille tasolle vuoden 2018 loppua kohti.

Norjan-asuntomarkkinat-q2-2018
Kuva: Q2/2018 sijoittajaesitys sivu 16, https://vp267.alertir.com/afw/files/press/dnb_asa/201807119814-1.pdf

Asuntojen hintakehitys kääntyi laskuun vuoden 2017 aikana, mutta nyt kehitys on kääntynyt nousuun. Edelleen ollaan hieman alle vuoden 2017 huipun alapuolella.

Yhtiön mukaan Norjan BKT on kasvanut vuoden 2016 heikon jakson jälkeen ja vuodelle 2018 BKT:n odotetaan kasvavan +2,3 prosenttia (2017: +1,8 %). Vuonna 2019 BKT:n kasvu olisi yhtiön mukaan +2,4 prosenttia.

Yhtiö nosti esiin myös kauppasodan, jolla voisi olla huomattavaa negatiivista vaikutusta em. ennusteisiin, mikäli tilanne eskaloituu.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 49 – 51 Mrd NOK (2017: 51,1 Mrd NOK)
  • nettotulos: 22 – 24 Mrd NOK (2017: 20,9 Mrd NOK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: DNB: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet

DNB:n taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Ydinpääoman eli CET1: 16,3 %
  • ROE: > 12 %
  • Osinko: yli 50 prosenttia nettotuloksesta, kun pääomavaateet on täytetty
  • Vuosittain kasvava osinko

Tuloksen kehitys

Norjan talouden kehitys (BKT), työttömyysaste sekä asuntojen hintakehitys vaikuttaa DNB:n toimintoihin. Norjan talous kehittyi heikosti vuonna 2016, mitä selitti öljyn ja muun energiasektorin heikkous. Tämä näkyi myös DNB:n tuloksessa, joka laski vuonna 2016 noin 18,7 miljardiin kruunuun edellisvuoden 24 miljardista kruunusta. Luottotappioita yhtiö kirjasi vuodelle 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua, kun vuonna 2017 luottotappioita oli vain 2,4 miljardia kruunua.

Alhainen korkotaso pitää liikevaihtoa paineessa, mikä näkyy liikevaihdon pysymisenä noin 50 miljardissa kruunussa vuodesta 2014 alkaen.

dnb-liikevaihto-q22018

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 49 – 51 miljardia ja nettotulos noin 22 – 24 miljardia kruunua. Omistajille kuuluva osuus tuloksesta olisi noin 0,5 – 1,0 miljardia kruunua alhaisempi.

DNB:n 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (12,4x – 13,9x). Ja sitä ne ovat olleet koko vuosikymmenen ajan, joten siinä mielessä tasokorotusta (esimerkiksi 15x tasolle) lienee turha odottaa – ainakaan nykyisillä alhaisilla koroilla.

DNB:n osakekohtainen oma pääoma on 138,20 kruunua, joten PB-luvuksi saadaan 1,24x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa DNB:n tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 12 – 14 kruunun osakekohtaista tulosta. Osakkeen hinta on nyt 171 kruunua, joten parissa, kolmessa vuodessa yhtiön oma pääoma (ennen osinkoja) olisi noussut nykyiselle osakkeen hinnan tasolle.

PB-luku on ollut koko kuluvan vuosikymmenen ajan 0,80 – 1,20 tasolla, joten tässäkään korjausta korkeampaan PB-lukuun ei ole odotettavissa.

Osinko

DNB:n osinkostrategiana on maksaa vuosittain nousevaa osinkoa, joka olisi yli 50 prosenttia nettotuloksesta (huomioiden pääomavaateet). Neljän vuoden ajalta (sisältäen kuluvan tilikauden tulos- ja osinkoennusteet) osingon suhde tulokseen on ollut noin 48 prosenttia eli juurikin osinkostrategian mukainen.

dnb-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä DNB: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 8,300 4/2018 7,100 4/2017 5,700
YHTEENSÄ 8,300 7,100 5,700
+16,9% +24,6% +26,7%

Parina viime vuotena osinko on noussut 1,20 – 1,40 kruunua, joten tulevan osingon arvelen nousevan 1,20 kruunua. Näin kevään 2019 osinko olisi 8,30 kruunua, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (171 NOK) noin 4,8 prosentin tuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+10 818) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +10 818 miljoonaa eli +10,8 miljardia kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Liikevaihdon luvut ovat miljoonia (kruunuja), kun taas taseen luvut ovat muista Talousmentor-yritysanalyyseistä poiketen miljardeja (kruunuja).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (30.9.2018) 171,25 152,10 128,40 109,90 110,70 108,50 70,40 58,55
Lkm (000) 1 602 996 1 625 258 1 627 735 1 627 744 1 627 566 1 628 323 1 628 323 1 628 323
Markkina-arvo (Mrd) 274,51 247,20 209,00 178,89 180,17 176,67 114,63 95,34
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal Customers 18 750 18 480 17 788
SME 11 750 10 678 9 972
LCI 17 650 18 413 19 200
Other operations 4 800 7 081 9 596
Konsernierät -2 950 -3 512 -4 394
YHTEENSÄ 50 000 51 140 52 162 0 0
TULOS ENNEN VEROJA 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal Customers 10 150 9 995 9 662
SME 7 000 5 899 4 762
LCI 11 450 9 043 5 240
Other operations 3 227 3 234
Konsernierät 250 -1 305 488
YHTEENSÄ 28 850 26 859 23 386 0 0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 12 500 24 371 50 000 51 140 52 163 54 006 49 363 46 619 41 717 42 006
Tulos en. veroja 6 800 14 698 28 850 26 858 23 387 31 871 27 102 22 709 17 589 18 407
Nettotulos 5 200 11 282 22 100 20 865 18 656 24 398 20 617 17 511 13 657 12 979
Marginaali 41,6% 46,3% 44,2% 40,8% 35,8% 45,2% 41,8% 37,6% 32,7% 30,9%
EPS 3,24 7,04 13,79 12,84 11,46 14,99 12,67 10,75 8,39 7,97
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 392,1 151,6 208,3 19,3 58,5 167,2 298,9 224,6
Liikearvo 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,5 6,7 7,0
Muut varat 2 469,2 2 540,6 2 438,8 2 573,1 2 584,5 2 231,8 1 959,2 1 894,5
Tase yhteensä 2 867,4 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8 2 126,1
Oma pääoma 221,6 216,9 206,4 190,1 158,7 141,9 128,0 117,8
Vähemmistö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korolliset velat 2 166,6 2 005,0 1 943,0 1 941,8 1 997,1 1 840,0 1 791,5 1 678,9
Muut vastuut 479,2 476,4 503,8 466,6 493,5 423,6 345,3 329,4
Tase yhteensä 2 867,4 2 698,3 2 653,2 2 598,5 2 649,3 2 405,5 2 264,8 2 126,1
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF)
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 8,30 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10 2,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 8,30 7,10 5,70 4,50 3,80 2,70 2,10 2,00
Osinkotuotto 4,8% 4,7% 4,4% 4,1% 3,4% 2,5% 3,0% 3,4%
Osinko/nettotulos 60,2% 55,3% 49,7% 30,0% 30,0% 25,1% 25,0% 25,1%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 13,9 13,4 12,0 11,4
PE (3v) 13,4 11,6 9,8 8,6 10,4 12,0 8,5 8,4
PE 12,4 11,8 11,2 7,3 8,7 10,1 8,4 7,3
EV/EBIT 9,6 9,3 9,0 5,7 6,7 7,9 6,6 5,3
Oma pääoma/osake 138,24 133,46 126,80 116,79 97,51 87,14 78,61 72,34
P/B 1,24 1,14 1,01 0,94 1,14 1,25 0,90 0,81
ROE 10,1% 9,9% 9,4% 14,0% 13,7% 13,0% 11,1% 11,3%
ROI 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% 1,3% 1,2% 0,9% 1,1%
Omavaraisuusaste 7,7% 8,0% 7,8% 7,3% 6,0% 5,9% 5,7% 5,5%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 159,30 152,15 152,10 160,50 142,00 136,10 128,40 104,70 99,35 97,85
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 8,300 8,300 7,100 7,100 7,100 7,100 5,700 5,700 5,700 5,700
Osinkotuotto (ennuste) 5,2% 5,5% 4,7% 4,4% 5,0% 5,2% 4,4% 5,4% 5,7% 5,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 14,03 13,50 12,81 12,20 11,30 10,96 11,45 12,38 13,79
PE 11,4 11,3 11,9 13,2 12,6 12,4 11,2 8,5 7,2
EV/EBIT 9,1 8,9 9,3 10,2 9,9 9,9 9,0 6,7 5,7
ROE 10,9% 10,3% 9,9% 9,8% 9,2% 8,8% 9,4% 10,7%
ROI 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset