Edison International

Viimeksi päivitetty 2.11.2019

Edison International on yhdysvaltalainen sähköntuottaja ja -jakelija Kalifornian alueella. Sähköä se tuottaa vesi- ja ydinvoiman lisäksi tuulipuistojen ja aurinkovoiman avulla. Yhtiön markkina-arvo on noin 22 miljardia dollaria ja sillä on noin 12 500 työntekijää sekä noin 5 miljoonaa asiakasta.

Edison International on konsernin emoyhtiö, ja sillä on tytäryhtiöinä Southern California Edison, joka toimii erittäin säännellyillä markkinoilla sekä Edison Energy, joka toimii vapailla energiamarkkinoilla. Yrityksien nimissä Edison viittaa Thomas Edisoniin vain sitä kautta, että Thomas Edison antoi energiayhtiöiden käyttää patenttejaan vain, jos yrityksen nimessä oli Edison. Tästä syystä Yhdysvalloissa on vielä nykyäänkin paljon sähköyhtiöitä, joiden nimessä on Edison.

Southern California Edison (SCE) perustettiin vuonna 1909 yritysfuusioiden myötä, mutta sen juuret ulottuvat aina vuoteen 1886. SCE oli mukana myös Hoover-padon rakentamisessa. Edison International perustettiin vuonna 1987, ja sillä oli tytäryhtiöinä SCE ja Edison Mission Energy (EME). EME aloitti kansainvälistymisen 1990-luvulla (mm. Englanti, Australia, Wales, Indonesia ja Uusi-Seelanti). Tästä kansainvälistymisestä Edison International:n nimeen tuli ”International”.

Vuoden 2001 Kalifornian energiakriisin seurauksena SCE todettiin maksukyvyttömäksi, ja se pelastettiin Kalifornian energiakomission tuella. Osana tätä pelastuspakettia kaikki ulkomaan toiminnot myytiin vuonna 2002. Myös EME teki Chapter 11 mukaisen konkurssin joulukuussa 2012, ja se myytiin NRG Energylle huhtikuussa 2014.

Edison Internationalin toimitusjohtajana toimii Pedro J. Pizarro (s. 1966) ja hän aloitti tehtävässään 1.10.2016. Hän on toiminut aiemmin SCE:n hallituksen puheenjohtajana ja hän on ollut Edisonin palveluksessa vuodesta 1999 alkaen. Pizarroa ennen toimitusjohtajana toimi 2008-2016 Theodore F. Craver Jr (s. 1951). Hän siirtyi eläkkeelle 30.9.2016 täyttäessään 65 vuotta.

Edison Internationalin osake listattiin New Yorkin (NYSE) pörssiin vuonna 1987 ja osakkeen tunnus on EIX.

Toimintaympäristö

Edison Internationalin toimintaympäristö on haastava. Sääntely on erittäin tiukkaa, Kalifornia on maanjäristysherkkää aluetta ja sitä on viime vuosina vaivannut suuret maastopalot. Metsä- ja maastopaloja vastaan yhtiö ei ole saanut kattavia vakuutuksia, mikä voi vahingon sattuessa aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä. Lisäksi Kalifornian hallinto on todennut, että ilmastonmuutoksen johdosta metsä- ja maastopalot ovat ”uusi normaali”, joten palojen mahdollisuus on korkea jatkossakin.

Energiayhtiön toiminta vaatii paljon pääomia ja investointeja. Yhtiö sunnittelee tekevänsä yhteensä noin 23,8 – 25,6  miljardin dollarin investoinnit vuosina 2019 – 2023. Vuositasolla investoinnit ovat noin 5,0 – 5,5 miljardia dollaria.

SCE:llä on asiakkaita noin 5,0 miljoonaa ja uusia asiakkaita se on saanut noin 20 000 – 30 000 vuositahdilla. Myytyjen kilowattituntien määrä on kasvanut noin 2 % vuosien 2011 ja 2015 välisenä aikana, mikä vastaa aika tarkkaan asiakasmäärien kasvua tuona aikana.

Sääntely

SCE:n toiminta on erittäin säänneltyä niin liittovaltion, osavaltion kuin paikallisten viranomaisten toimesta. Sääntely voi näkyä verotuksen, lisenssimaksujen, tuotantomäärien muutoksina sekä ympäristö- tai toimintalupien viivästymisenä taikka sakkojen muodossa. Yhtiön toiminta on sääntelystä huolimatta varsin tasaista, sillä energiayhtiöt ovat suuria investoijia ja näin suuria paikallisia työnantajia. Mikäli sääntely kiristää yhtiöiden kannattavuutta liikaa, niin yhtiöiden ei kannata investoida näille alueille, jolloin myös työpaikkojen määrä vähenee vastaavasti.

Kaliforniassa on käyty julkista keskustelua siitä, miten sähköntuotanto ja -jakelu tulisi järjestää siellä tulevaisuudessa. Myös kuluttajille tulee olla mahdollista syöttää sähköä (esim. aurinkopaneelien tuotannolla) takaisin sähköverkkoon ja saada siitä oma korvauksensa. Tämä vaatii energiayhtiöiltä suuria investointeja uusiin järjestelmiin, jotta sähköverkko tukisi tätä kaksisuuntaista sähkönjakelua.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus