Edison International: Arvonmääritys

Päivitetty 26.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 26.6.2019: 65,06 USD

Laskennan parametrit

Edison on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Edison International: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu Q2:lle kirjattavalla noin -170 miljoonan dollarin alaskirjauksella.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 155 278 877
EPS 3,532 0,850 2,682
Oikaistu EPS 4,052
Osinko 2,4575 0,6125 1,8450
Oma pääoma 10 526
Oma pääoma/osake 32,190

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,40x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 4,80%   3,0% +0,4*4,5% + 0,0%
Osakkeita 327 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -3,60%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,37%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 62,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,87%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 4,80 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (5,80 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (3,80 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

eix-kaanteinenarvonmaaritys-q12019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 71,99 63,24 56,77 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06
Nettotulos 1 311 998 -423 1 155 1 277 1 231 1 187 1 144
Muutos % 28,5% -23,9% 10,6% -3,6% -3,6% -3,6%
EPS 3,97 3,04 -1,30 3,53 3,91 3,77 3,63 3,50
PE 18,1 20,8 18,4 16,7 17,3 17,9 18,6
Osinko 1,983 2,233 2,428 2,458 2,512 2,422 2,335 2,251
Osinkotuotto 2,8% 3,5% 4,3% 3,8% 3,9% 3,7% 3,6% 3,5%
Oma pääoma 42,99 42,27 38,81 33,03 34,42 35,76 37,06 38,31
P/B 1,67 1,50 1,46 1,97 1,89 1,82 1,76 1,70
ROE 9,5% 7,1% -3,2% 9,8% 11,6% 10,7% 10,0% 9,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (65,06 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,15 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 155 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 1 277 ja 1 231 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Edisonilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset