Edison International sijoituskohteena

Päivitetty 14.12.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Edison International on yhdysvaltalainen sähköntuottaja ja -jakelija Kalifornian alueella. Sähköä se tuottaa vesi- ja ydinvoiman lisäksi tuulipuistojen ja aurinkovoiman avulla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e EDISON INTERNATIONAL Ennuste
Osake (14.12.2019) 72,69 Osinko 12 kk 2,550
Markkina-arvo (Mrd) 24,3 Osinkotuotto 3,5%
Liikevaihto (M) 12 500 (-1,2%) Osinko/EPS 89% 4v ka
Nettotulos (M) 1 500 (-) Osinko/FCF -53% 4v ka
EPS 4,49 Omav.aste 24%
PE 16,2 Gearing 116%
EV/EBIT 19,9 ROE 10,7%
PB 1,57 ROI 6,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

EDISON INTERNATIONAL14.12.2019 | 72,69 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja taseen heikko kunto.

Sääntely aiheuttaa epävarmuutta yrityksen voitollisuuden tasoon sekä osingonmaksun mahdollisuuksiin. Osinko on kuitenkin viime vuosina kehittynyt ihan kelpo tahtia ja esimerkiksi vuonna 2017 se nousi 12,6 prosenttia. Ja vuodelle 2018 kvartaaliosinko nousi 11,5 prosenttia, mutta nyt näyttää siltä, että osinkojen nousuvauhti olisi merkittävästi hidastumassa.

Koska Edison toimii Kalifornian maanjäristysalueella, niin sen tilanne voi muuttua pahimmillaan yhdessä hetkessä painajaiseksi, mikä näkyisi tietenkin osakkeen hinnassa sekä osingonmaksun keskeytyksenä. Joulukuussa 2017 Kaliforniaa vaivasi laajat metsäpalot, joista yhtiö kirjasi noin -2,5 miljardin dollarin kulut vuoden 2018 tulokseensa. Tästä -4,7 miljardia oli varsinaisia kuluja ja noin +2,1 miljardia dollaria vakuutus- ja muita korvauksia. Nämä luvut ovat vielä alustavia, joten lisää kuluja voi tulla tulevien vuosien aikana.

Maatopalot ovat saaneet jatkoa myös vuonna 2019, joten maastopaloista on tulossa jatkuva riesa, joka nostaa yhtiön kulutasoa.

Osinkosijoittajaa yhtiön hankala tilanne mietityttää. Tariffineuvotteluiden alustava tulos jäi yhtiön odotuksista, velkaisuus kasvaa, mikä alkaa jo lähestymään kovenanttitasoja sekä maastopalojen kustannustaso vetää tulosta pahasti pakkaselle. Vaarana on, että yhtiö joutuu rajoittamaan osingonmaksua, mikäli tilanne säilyy jatkossakin tukalana.

Myös lähivuosien noin 5 miljardin dollarin vuosi-investoinnit rajoittavat osingonkasvun mahdollisuuksia. Vuosipoistot (2,0 miljardia dollaria) huomioiden investointien vaikutus on noin 2 – 3 miljardia dollaria.

Tilikausi 2019

Edisonin Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 3 741 4 269 -12,4% 9 377 9 648 -2,8%
Liiketulos (ebit) 636 739 -13,9% 1 488 1 489 -0,1%
Nettotulos 471 513 -8,2% 1 141 1 007 13,3%
EPS (USD) 1,35 1,57 3,42 3,08

Q3:n liikevaihto ja tulos olivat noin 12 – 14 prosentin laskussa.

Kaliforniaa riivaa jälleen laajat maastopalot ja yhtiön johto käytti paljon aikaa niiden läpikäymiseen. Q2:n aikaan Kalifornian viranomaiset sekä alueen energiayhtiöt perustivat maastopalorahastoa (”Wildfire Fund”). Rahaston tarkoitus on jakaa tulevien palojen kustannustaakkaa. Tämä näkyy nyt yhtiön taseessa yhteensä noin vajaan 4,0 miljardin dollarin omaisuuseränä sekä noin 2,4 miljardin dollarin kassasta maksuna. Varsinaista tulosvaikutusta tällä ei ollut. Yhtiön järjesti osakeannin rahoittaakseen tätä maksua, mikä lisäsi osakemäärää noin 6,7 prosentilla.

Yhtiö toteaa raportissa, että jokin viimeaikaisista maastopaloista olisi aiheutunut sen laitteistoista johtuen. Mahdollista korvaussummaa yhtiö ei vielä osaa sanoa, eikä varausta tämän suhteen ole aiheellista vielä tehdä. Samalla yhtiö muistuttaa, että edellisellä kerralla yhtiö kirjasi 1,8 miljardin dollarin lukeman vuosien 2017 ja 2018 maastopaloihin ja mutavyörymiin.

Yhtiö on tehnyt viranomaisille vuoden 2021 tariffiehdotuksen, missä se esittää noin 13 prosentin nostoa sähkön hintaan. Yhtiö perustelee tätä mm. laiteinvestoinneilla, joilla maastopaloja voidaan vähentää. Lisäksi yhtiö muistuttaa, että ilmastonmuutoksen vaatimat sähköautot sekä lämmitys/viilennysratkaisut tarkoittavat noin 60 prosentin kapasiteetin nostoa vuoteen 2045 mennessä. Ne vaativat isoja investointeja verkkoihin sekä energian tuotantoon.

Näkymät 2019

Edison arvioi, että vuoden 2019 EPS olisi 4,41 – 4,61 dollarin välillä (aiemmin 4,46 – 4,66 USD).

Yhtiö arvioi tekevänsä yhteensä noin 23,8 – 25,6 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2019 – 2023 aikana. Se tarkoittaa noin 5,0 – 5,5 miljardin dollarin vuotuisia investointeja.

Maastopalorahasto

Kalifornian viranomaiset ovat yhdessä alueen energiayhtiöiden kanssa perustamassa maastopalorahastoa (”Wildfire Fund”). Rahaston tarkoitus on jakaa tulevien palojen kustannustaakkaa.

Edisonin osuus rahastosta on noin 3,4 miljardia dollaria. Yhtiö teki noin -2,4 miljardin dollarin rahastomaksun syksyllä 2019 ja tämän jälkeen noin -95 miljoonan dollarin vuotuisen lisäyksen seuraavan 10 vuoden aikana.

eix-wildfire-fund-q22019
Kuva: Edisonin Q2/2019 tulosesiteys, sivu 2. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/92103/000082705219000134/a993eixq22019teleconfere.htm

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 123 3 009 3,8% 12 500 12 657 -1,2%
Liiketulos (ebit) 637 -2 041 2 125 -552
Nettotulos 359 -1 430 1 500 -423
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 2,550 2,450

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Edison International: Ennusteet -sivulla.

Tulosennuste

Yhtiön EPS ennuste

Tilikausi 2016: TOTEUTUMA: 3,97 USD

Tilikausi 2017

02/2017: 4,04 – 4,24 USD
05/2017: 4,04 – 4,24 USD
07/2017:
4,13 – 4,33 USD
10/2017:
4,27 – 4,37 USD
TOTEUTUMA: 4,50 USD

Tilikausi 2018

02/2018: ei arviota
05/2018: ei arviota
07/2018: ei arviota
10/2018: ei arviota

Tilikausi 2019

02/2019: ei arviota
05/2019: ei arviota
07/2019: 4,46 – 4,66 USD
10/2019: 4,41 – 4,61 USD

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -433 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 565 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 998 miljoonaa dollaria.

Edisonin liikevaihto oli hyvässä kasvutrendissä, kunnes vuonna 2015 tuli selvä tasopudotus. Tähän vaikutti osaltaan mm. San Onofre:n ydinvoimaloiden sulkemiset sekä NRG Energyn konkurssi. Mutta tämän jälkeen liikevaihto on taas jatkanut hienoista nousutrendiään.

Tilikauden 2015 tulosta pudotti 382 miljoonan dollarin kertaluontoinen alaskirjaus, josta osaa palautettiin tilikaudelle 2017.

eix-tuloslaskelma-q32019

Tilikauden 2018 tulos oli 423 miljoonaa dollaria tappiollinen, mihin vaikutti yhtiön tekemät -1,8 miljardin dollarin (verojen jälkeen) kirjaukset maastopaloihin ja mutavyöryihin liittyen. Summat ovat vielä alustavia, joten korvaussummat voivat vielä tulevaisuudessa kasvaa. Ilman tätä tulos olisi ollut noin 1,4 miljardin dollarin tuntumassa. Tämä kuvaa oikeastaan parhaiten Edisonin tuloksentekokykyä tällä hetkellä.

Ennusteet-sivulle arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 12,25 – 12,75 miljardia ja tulos noin 1,5 miljardia dollaria. Tulosmarginaali esettuisi näillä luvuilla 12,0 prosenttiin, mikä palautuisi vuosien 2014 – 2016 tasolle tai jopa hieman näitä korkeammalle.

Tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 16,2x, mikä indikoisi kohdalleen hinnoiteltua osaketta. Pidemmän aikavälin PE-lukuihn (PE3 ja PE7) ei tässä yrityksen tilanteessa kannata tukeutua.

eix-roe-roi-q32019

Viime vuosien aikana ROE ja ROI ovat olleet hieman alle 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hieman heikkona tasona, kun huomioidaan, että yrityksellä on käytössä aika vahva velkavipu.

Sääntelyn jälki näkyy myös tässä eli kahdelta kantilta. Tietyllä tapaa yhtiö tuloksentekokyky on tasaista ja yllätyksetöntä, joten alhaisempi pääoman tuotto voi olla perusteltua. Toisaalta poliittisista syistä yhtiön ei voi antaa tehdä ylisuuria voittoja, sillä se vaikuttaisi vallassa olevien poliitikkojen suosioon.

Tase

Oma pääoma on ollut hienoisessa kasvussa, sillä vuotuisesta tuloksesta on maksettu osinkoa noin 60 prosenttia. Loppuosa on jäänyt kasvattamaan pääomia. Tämä onkin ollut tarpeen, sillä isoihin investointeihin on tarvittu paljon pääomia.

eix-velkaisuus-q32019

Yhtiö on joutunutkin ottamaan velkaa rahoittaakseen näitä investointeja, minkä johdosta korolliset velat ovat olleet kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen.

Edison International:n omavaraisuusaste on pysytellyt noin 25 prosentissa aina vuodesta 2007 alkaen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on viime vuosina ylittänyt 100 prosentin rajan, missä investointien aiheuttama velkaisuuden määrä näkyy tämän tunnusluvun heikkenemisenä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet vuosien varrella sen verran tasaisesti, että voidaan kysyä, onko lainoittajilla tai sääntelyviranomaisilla jonkinlaiset kovenantit toiminnan suhteen?

Kovenantit

Sääntelyviranomaiset ovat asettaneetkin SCE:lle rajoituksia osingonmaksulle (jotka siis Edison International saa, ja josta se taasen maksaa osinkoja eteenpäin). SCE voi maksaa osinkoja niin kauan kuin sen pääomarakenteen tunnusluku on 48 prosenttia tai enemmän. Q3/2019 lopussa tunnusluku oli 48,9 prosenttia. SCE voisi maksaa maksimissaan 236 miljoonan dollarin osingot ilman, että em. raja-arvo rikkoutuisi.

Velkakovenantit estävät Edison International:ia maksamasta osinkoa, mikäli sen pääomarakenteen tunnusluku on yli 0,70. Q3/2019 lopussa tämän tunnusluvun arvo oli 0,55.

Maastopaloista ja mutavyöryistä maksettavaksi tulevat korvaussummat voivat muuttaa kovenantti-tilannetta merkittävästikin.

Rahavirta

Edisonin liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti (jos jättää vuoden 2015 huomioimatta) noin 3,3 miljardia dollaria. Vuoden 2019 liiketoiminnan rahavirta jäänee noin 1 miljardiin dollariin, sillä yhtiön kirjaama maastopalojen rahastomaksu (-2,4 Mrd USD) kirjattiin liiketoiminnan rahavirtaan.

Capex-investoinit ovat olleet noin 3,7 – 4,3 miljardissa dollarissa jo pitkään. Tämä kuvastaa juuri niitä valtavia investointeja, mitä energiayhtiöt tekevät pitääkseen sähköverkkonsa ja -tehtaansa yms. toimintakykyisinä. Yhtiö arvioi, että vuosien 2019 ja 2023 investoinnit ovat yhteensä noin 23,8 – 25,6 miljardia eli noin 5,0 – 5,5 miljardi dollaria per vuosi.

eix-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan ollut negatiivinen lähes joka vuosi viimeiseen 10 vuoteen. Investointitarpeet ovat olleet siis suuremmat kuin varsinainen liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan. 10 vuoden ajalta vapaa rahavirta on ollut noin -3,9 miljardia negatiivinen. Tämä on pitänyt yhtiön velkamäärää kasvussa.

Yhtiön tekemän maastopalorahaston maksun johdosta myös vuoden 2019 vapaa rahavirta on selvästi aiempia vuosia negatiivisempi. Yhtiö järjesti Q3:n aikana osakeannin, jolla se rahoitti tätä negatiivista rahavirtaa. Osakemäärä nousi tämän johdosta 6,7 prosentilla.

Osinko

Yhtiön osinko on kasvanut 1,7325 dollarista (2015) tilikauden 2019 ennustettuun 2,458 dollariin eli kasvua on tullut muutamassa vuodessa noin 40 prosenttia. Yhtiö kertoo osinkostrategiana maksaa noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta olevaa osinkoa. Vapaan rahavirran negatiivisuudesta johtuen osinkoa on pitänyt rahoittaa velkarahalla. Siihen ei yhtiön oma rahantekokyky ole riittänyt.

eix-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Edison International: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
12/2019 0,6375 12/2018 0,6125 12/2017 0,6050
3/2020 (e) 0,6375 3/2019 0,6125 3/2018 0,6050
7/2020 (e) 0,6375 7/2019 0,6125 6/2018 0,6050
9/2020 (e) 0,6375 9/2019 0,6125 9/2018 0,6050
YHTEENSÄ 2,550 2,450 2,420
+4,1% +1,2% +11,5%

Q4 osinko on 0,6375 dollaria ja se irtoaa 30.12.2019 ja maksetaan 31.1.2020. Q1-osinko julkistetaan arviolta helmikuun lopulla ja arvioin osingon pysyvän 0,6375 dollarissa. Se olisi tämänsuuruisen osingon toinen maksukerta. Sijoittajan tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että osingon maksu voi keskeytyä lainakovenanttien johdosta.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni olisi näillä ennusteilla 2,55 dollaria, mikä antaisi noin 3,5 prosentin osinkotuoton (osake 72,69 USD).

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+359) sekä osingonmaksuilla (-205). Oikaisu on yhteensä +154 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -433 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 565 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 998 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (14.12.2019) 72,69 56,77 63,24 71,99 59,04 65,48 46,30 45,19
Lkm (000) 334 000 326 000 328 000 330 000 328 000 329 000 329 000 330 000
Markkina-arvo (Mrd) 24,28 18,51 20,74 23,76 19,37 21,54 15,23 14,91
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 3 125 9 377 12 500 12 657 12 320 11 869 11 524 13 413 12 581 11 862
Liikevoitto 635 1 488 2 125 -552 1 493 2 092 2 008 2 472 1 715 2 285
Nettotulos 360 1 141 1 500 -423 998 1 311 1 020 1 612 915 -183
Marginaali 11,5% 12,2% 12,0% -3,3% 8,1% 11,0% 8,9% 12,0% 7,3% -1,5%
EPS 1,08 3,42 4,49 -1,30 3,04 3,97 3,11 4,90 2,78 -0,55
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 701 144 1 091 96 161 132 146 170
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 63 665 56 571 51 489 51 223 50 068 49 602 46 500 44 224
Tase yhteensä 64 366 56 715 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394
Oma pääoma 13 314 10 459 11 671 11 996 11 368 10 960 9 938 9 432
Vähemmistö 2 193 2 193 2 193 2 191 2 020 2 022 1 753 1 759
Korolliset velat 18 636 15 431 14 517 13 620 13 191 12 823 10 635 9 406
Muut vastuut 30 223 28 632 24 199 23 512 23 650 23 929 24 320 23 797
Tase yhteensä 64 366 56 715 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 900 3 177 3 587 3 256 4 509 3 248 2 967 3 334
Investoinnit: Capex -4 500 -4 509 -3 828 -3 734 -4 225 -3 906 -3 599 -4 149
Vapaa rahavirta (FCF) -3 600 -1 332 -241 -478 284 -658 -632 -815
Investoinnit: Muut 200 270 229 318 333 -1 27 -1 134
Investointien jälkeen -3 400 -1 062 -12 -160 617 -659 -605 -1 949
Rahoitus: Voitonjako 1 462 -929 -1 023 -580 -637 -296 -528 155
Rahoitus: Muut 2 500 1 011 2 030 675 49 941 1 109 495
Rahavarojen muutos 562 -980 995 -65 29 -14 -24 -1 299
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 2,475 2,428 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,475 2,428 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313
Osinkotuotto 3,4% 4,3% 3,5% 2,8% 2,9% 2,3% 3,0% 2,9%
Osinko/nettotulos 55,1% -187,1% 73,4% 49,9% 55,7% 30,3% 49,2% -236,7%
Osinko/FCF -23,0% -59,4% -303,8% -136,9% 200,1% -74,1% -71,2% -53,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 24,5 24,7 25,8 28,2 25,0
PE (3v) 35,1 29,4 18,7 18,1 16,4 27,6 65,8 43,2
PE 16,2 20,8 18,1 19,0 13,4 16,6
EV/EBIT 19,9 22,9 17,8 16,1 13,8 15,0 10,6
Oma pääoma/osake 46,43 38,81 42,27 42,99 40,82 39,46 35,53 33,91
P/B 1,57 1,46 1,50 1,67 1,45 1,66 1,30 1,33
ROE 10,7% -3,2% 7,1% 9,5% 7,7% 13,1% 8,0% -1,6%
ROI 6,8% -2,0% 5,3% 7,7% 7,7% 10,3% 8,0% 10,0%
Omavaraisuusaste 24,1% 22,3% 26,4% 27,6% 26,7% 26,1% 25,1% 25,2%
Gearing 115,7% 120,8% 96,8% 95,3% 97,3% 97,8% 89,7% 82,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 75,42 67,41 61,92 56,77 67,68 63,27 63,66 63,24 77,17 78,19
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,480 2,473 2,465 2,458 2,450 2,555 2,510 2,465 2,358 2,295
Osinkotuotto (ennuste) 3,3% 3,7% 4,0% 4,3% 3,6% 4,0% 3,9% 3,9% 3,1% 2,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -0,83 -0,76 -1,11 -1,30 1,41 1,28 1,29 1,72 4,39 4,22
PE 47,9 49,4 49,4 36,7 17,6 18,5
EV/EBIT 25,0 27,2 25,7 23,0 18,5 17,9
ROE -1,9% -1,8% -2,7% -3,2% 3,2% 2,9% 3,0% 4,0% 10,1% 9,7%
ROI -1,8% -1,5% -1,8% -2,0% 5,2% 4,5% 4,8% 5,3% 7,5% 7,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus