Edison International sijoituskohteena

Päivitetty 23.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (23.2.2018)59,74 USDMarkkina-arvo19,6 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,47 USD Osinkotuotto4,1 %
Liikevaihto 2018e12 750 M USD (+3,5 %)Nettotulos 2018e1 400 M USD (+40 %)
PE14,0ROE9,9 %

Edison International on yhdysvaltalainen sähköntuottaja ja -jakelija Kalifornian alueella. Sähköä se tuottaa vesi- ja ydinvoiman lisäksi tuulipuistojen ja aurinkovoiman avulla… (lisää yritysesittelyssä).

EDISON INTERNATIONAL23.2.2018 | 59,74 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja siten pääomien heikot tuottoluvut.

Sääntely aiheuttaa epävarmuutta yrityksen voitollisuuden tasoon sekä osingonmaksun mahdollisuuksiin. Osinko on kuitenkin viime vuosina kehittynyt ihan kelpo tahtia ja esimerkiksi vuonna 2017 se nousi +12,6 prosenttia. Ja vuodelle 2018 kvartaaliosinko nousi +11,5 prosenttia.

Koska Edison toimii Kalifornian maanjäristysalueella, niin sen tilanne voi muuttua pahimmillaan yhdessä hetkessä painajaiseksi, mikä näkyisi tietenkin osakkeen hinnassa sekä osingonmaksun keskeytyksenä. Joulukuussa 2017 Kaliforniaa vaivasi laajat metsäpalot, joista aiheutuu yhtiölle merkittäviä kuluja. Kuinka paljon? Sitä yhtiö ei osaa vielä tätä kirjoittaessa (23.2.2018) sanoa.

Osinkosijoittajaa osingon reipas nosto kiinnostaa, mutta sijoittajan ei kuitenkaan kannata uskoa 10 – 15 prosentin osingon nostoihin enää montaa kertaa. Yrityksellä on osingonmaksua rajoittavia lainaehtoja, jotka saattavat estää osingon nousun tai sen maksamisen kokonaan. Myös lähivuosien 4 – 5 miljardin dollarin vuosi-investoinnit rajoittavat osingonkasvun mahdollisuuksia. Vuosipoistot (2,0 miljardia dollaria) huomioiden investointien kassavaikutus on noin 2 – 3 miljardia dollaria.

PE-luvulla (14,0x) mitattuna osakkeen hinta (59,74 USD) on alhaisella tasolla. Tässä näkyy auki olevien metsäpalojen aiheuttamien kustannusten vaikutus.

Tilikausi 2017

Edisonin vuosi 2017

  • liikevaihto: 12 320 M USD (11 869 M USD / +3,8 %)
  • nettotulos (raportoitu): 565 M USD (1 311 M USD / -57 %)
  • nettotulos (vero-oikaistu): 998 M USD (1 311 M USD / -24 %)
  • EPS (vero-oikaistu): 3,04 USD (3,97 USD)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi nelisen prosenttia. Tähän vaikutti positiivisesti eräiden vuoden 2015 CPUC:n maksamatta jääneiden kulujen tilitys (CPUC=California Public Utilities Comission).

Jos liikevaihdosta vähennetään hankitun energian osuus, niin tämän ns. nettoliikevaihdon (tai bruttokatteen) luvut olivat 7 447 ja 7 342 miljoonaa dollaria. Eli liikevaihdon noin 450 miljoonan dollarin positiivinen ero kutistui 105 miljoonaan dollariin.

Raportoitu nettotulos oli jäi sen sijaan selvästi edellisvuodesta. Tämä tulos sisälsi USA:n verouudistukseen liittyviä kirjauksia -433 miljoonan dollarin edestä, joten vero-oikaistu tulos olisi ollut 998 miljoonaa dollaria. Tämäkin jäi selvästi edellisvuodesta.

Yhtiö teki -716 miljoonan dollarin (-448 M USD verojen jälkeen) alaskirjauksen San Onofre:n ydinvoimalan sulkemiseen liittyen. Kun tämä ja muutama pienempi erä huomioidaan, niin saadaan yhtiön laskema ”Core Earnings” -tulos, joka oli 1 466 miljoonaa dollaria (2016: 1 294 M USD). Tämä kuvaa oikeastaan parhaiten Edisonin tuloksentekokykyä tällä hetkellä.

Maastopalot

Vuodenvaihteessa 2018 Kaliforniaa vaivasi laajat maastopalot. Kalifornian kuvernööri on todennut, että maastopalot ovat ”uusi normaali”, mikä kertonee siitä että maastopaloista on tulossa toistuva riesa.

Edison ei tehnyt näistä paloista kirjauksia vuoden 2017 tilinpäätökseensä. Tämä siitä syystä, että varsinaiset summat ovat vielä täysin avoinna.

Sijoittajille tarkoitetussa puhelinkonferenssissa yhtiö käytti paljon aikaa selittääkseen paloihin liittyvää problematiikkaa ja sitä, kuka vastaa vahingoista. Kalifornian oikeuden mukaan yksityiset sähköyhtiöt ovat täysin vastuussa kaikista niistä vahingoista, jotka sen laitteistot aiheuttavat.

California’s courts have held investor-owned utilities strictly liable -regardless of fault – for property damages and attorney’s fees if utility equipment is found to be a substantial cause of a wildfire. This means that the utility can do everything right in the operation and maintenance of its equipment, but still be on the hook for these costs. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/92103/000082705218000045/eix-sceexhibit99x2q42017.htm

Edisonia vastaan onkin nostettu oikeuskanteita, missä siltä karhutaan palojen aiheuttamia korvauksia. Jos paloista tulee usein toistuvia ja merkittäviä kuluja, niin tämä näkyy Edisonin tuloksentekokyvyssä.

Näkymät 2018

Yhtiö ei anna tulosarviotaan vuodelle 2018, sillä se käy neuvotteluja sääntelyviranomaisten kanssa vuosien 2018 – 2020 hintatasosta. Yhtiö julkistaa tulosarvionsa, kun viranomaispäätös on saatu. Lisäksi tulokseen vaikuttaa maastopalojen korvaussummat, joiden arviot tarkentuvat ajan mittaan. Lopulliset summat selviävät vasta oikeuskäsittelyjen jälkeen, joihin voi mennä useita vuosia.

Yhtiö arvioi tekevänsä noin 4,2 miljardin dollarin investoinnit vuonna 2018. Vuosien 2019 ja 2020 investoinnit ovat noin 4,7 miljardia dollaria per vuosi.

Segmentit

Emoyhtiö Edison International on ns. holding-yhtiö eli sillä itsellään ei ole toimintaa. Edisonilla on kaksi tytäryhtiötä: Southern California Edison (SCE) ja Edison Energy. Yhtiö raportoi segmenttinä vain SCE:n tuloksen, sillä Edison Energy:n toiminta on niin pientä verrattuna SCE:n, joten yhtiö katsoo, ettei sen tarvitse raportoida tätä erikseen.

Koska SCE:n osuus koko konsernin tuloksesta on merkittävä, niin en näe järkevänä eritellä tähän SCE:n liikevaihtoa ja liiketulosta.

Kalifornian energiastrategia on pienentää hiilijalanjälkeä oleellisesti tulevien vuosien aikana. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sääntely ohjaa energiayhtiöitä investoimaan hiilivapaaseen energiaan. Tulevien vuosien (2017 – 2020) noin 5 miljardin dollarin vuosi-investoinneista noin puolet menee hiilivapaan energian tuottamiseen, sähköautojen latauspisteiden tarjoamiseen yms. Toinen puoli menee ylläpitoinvestointeihin.

Tulosennuste

Yhtiön oma ”Core earnings EPS” ennuste

Tilikausi 2016

02/2016: 3,81 – 4,01 USD
05/2016:
3,81 – 4,01 USD
07/2016: 3,81 – 4,01 USD
10/2016: 3,86 – 3,96 USD
TOTEUTUMA: 3,97 USD

Tilikausi 2017

02/2017: 4,04 – 4,24 USD
05/2017: 4,04 – 4,24 USD
07/2017:
4,13 – 4,33 USD
10/2017:
4,27 – 4,37 USD
TOTEUTUMA: 4,50 USD

Tilikausi 2018

02/2018: ei arviota

Tuloksen kehitys

Edisonin liikevaihto oli hyvässä kasvutrendissä, kunnes vuonna 2015 tuli selvä tasopudotus. Tähän vaikutti osaltaan mm. San Onofre:n ydinvoimaloiden sulkemiset sekä NRG Energyn konkurssi. Mutta tämän jälkeen liikevaihto on taas jatkanut hienoista nousutrendiään.

Tilikauden 2015 tulosta pudottaa 382 miljoonan dollarin kertaluontoinen alaskirjaus, josta osaa palautettiin tilikaudelle 2017.

eix-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2017 tulos jäi vain 565 miljoonaan dollariin. Tulosta rasitti kuitenkin kaksi suurta kertaluontoista erää. Toinen oli -433 miljoonan dollarin erä liittyen USA:n verouudistukseen. Ilman tätä tulos olisi ollut 998 miljoonaa dollaria, ja tämä vero-oikaistu tulos on esitettynä oheisessa kaaviossa.

Toinen erä oli San Ofore:n sulkemiseen liittyvä -716 miljoonan dollarin (-448 M USD verojen jälkeen) alaskirjaus. Kun nämä 2 kertaerää sekä muutama pienempi erä huomioidaan, niin saadaan yhtiön laskema ”Core Earnings” -tulos, joka oli 1 466 miljoonaa dollaria (2016: 1 294 M USD). Tämä kuvaa oikeastaan parhaiten Edisonin tuloksentekokykyä tällä hetkellä.

Tase

Oma pääoma on kasvanut noin +6,5 prosenttia tilikaudesta 2014. Investointeihin on tarvittu pääomia, joita on rahoitettu omalla pääomalla niin, että osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentin tuntumassa.

eix-velkaisuus-q42017

Yhtiö on ottanut myös velkaa rahoittaakseen investointeja, minkä johdosta korollisten velkojen määrä on kasvutrendissä.

Edison International:n omavaraisuusaste on pysytellyt noin 25 prosentissa aina vuodesta 2007 alkaen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on lähes 100 prosenttia, missä investointien aiheuttama velkaisuuden määrä näkyy tämän tunnusluvun heikkenemisenä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet vuosien varrella sen verran tasaisesti, että voidaan kysyä, onko lainoittajilla tai sääntelyviranomaisilla jonkinlaiset kovenantit toiminnan suhteen?

Kovenantit

Sääntelyviranomaiset ovat asettaneetkin SCE:lle rajoituksia osingonmaksulle (jotka siis Edison International saa, ja josta se taasen maksaa osinkoja eteenpäin). SCE voi maksaa osinkoja niin kauan kuin sen pääomarakenteen tunnusluku on 48 prosenttia tai enemmän. Q4/2017 lopussa tunnusluku oli 50,0 %. SCE voisi maksaa maksimissaan 511 miljoonan dollarin osingot ilman, että em. raja-arvo rikkoutuisi. SCE:n Q4/2017 osinko oli 212 miljoonaa dollaria, joten SCE voisi maksaa reilut kahdet osingot (olettaen, että mitään muuta ei tapahdu yrityksen taloudessa). Vuoden takaisiin raja-arvoihin on tullut lisää ilmaa.

Velkakovenantit estävät Edison International:ia maksamasta osinkoa, mikäli sen pääomarakenteen tunnusluku on yli 0,65. Q4/2017 lopussa tämän tunnusluvun arvo oli 0,51.

Rahavirta

Edisonin liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti (jos jättää vuoden 2015 huomioimatta) noin 3,3 miljardia dollaria.

eix-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinit ovat olleet noin 3,7 – 4,3 miljardissa dollarissa jo pitkään. Tämä kuvastaa juuri niitä valtavia investointeja, mitä energiayhtiöt tekevät pitääkseen sähköverkkonsa ja -tehtaansa yms. toimintakykyisinä. Yhtiö arvioi, että vuosien 2018, 2019 ja 2020 investoinnit ovat 4,2, 4,7 ja 4,8 miljardia dollaria.

eix-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan ollut negatiivinen lähes joka vuosi viimeiseen 10 vuoteen. Investointitarpeet ovat olleet siis suuremmat kuin varsinainen liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan. 10 vuoden ajalta vapaa rahavirta on ollut noin -3,9 miljardia negatiivinen. Tämä on pitänyt yhtiön velkamäärää kasvussa.

Osinko

Yhtiön osinko on kasvanut 1,7325 dollarista (2015) tilikauden 2018 ennustettuun 2,465 dollariin eli kasvua on tullut muutamassa vuodessa noin 40 prosenttia. Yhtiö kertoo osinkostrategiana maksaa noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta olevaa osinkoa. Tilikauden 2018 ennusteissa osingonmaksusuhde on noin 58 prosenttia, mikä on linjassa strategian suhteen.

Vapaan rahavirran negatiivisuudesta johtuen osinkoa on pitänyt rahoittaa velkarahalla. Siihen ei yhtiön oma rahantekokyky ole riittänyt.

eix-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinko on 2,465 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (59,74 USD) noin 4,1 prosentin osinkotuoton

03/2018: 0,605 usd (irtoaa 28.3.2018 ja maksetaan 30.4.2018)
06/2018: 0,605 usd (e)
09/2018: 0,605 usd (e)
12/2018: 0,650 usd (e)

Sijoittajan on hyvä tiedostaa em. osingonmaksua rajoittavat lainaehdot – näin, vaikka vuoden kuluessa raja-arvoissa ei ole tapahtunut muutosta suuntaan taikka toiseen.

Arvostus

Tilikauden 2018 ennustettuun tulokseen suhteutettu PE on 14,0x, mitä voidaan pitää edullisesti hinnoiteltuna. Joulukuun 2017 maastopalojen tuhojen laajuutta ei ole vielä saatu selvitettyä eikä sitä paljonko kuluja siitä Edisonille koituu. Ja jos paloista tulee usein toistuvia merkittäviä kuluja, niin se varmasti heijastuu yhtiön tuloksentekokykyyn. Tämä epävarmuus näkyykin tuossa PE-luvussa.

eix-roe-roi-q42017

Viime vuosien aikana ROE ja ROI ovat olleet hieman alle 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hieman heikkona tasona, kun huomioidaan, että yrityksellä on käytössä aika vahva velkavipu. Sääntelyn jälki näkyy myös tässä eli kahdelta kantilta. Tietyllä tapaa yhtiö tuloksentekokyky on tasaista ja yllätyksetöntä, joten alhaisempi pääoman tuotto voi olla perusteltua. Toisaalta poliittisista syistä yhtiön ei voi antaa tehdä ylisuuria voittoja, sillä se vaikuttaisi vallassa olevien poliitikkojen suosioon.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 400) sekä osingonmaksuilla (-794) eli yhteensä oikaisu on +606 miljoonaa dollaria. Oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (23.2.2018) 59,74 63,24 71,99 59,04 65,48 46,30 45,19 41,40
Lkm (000) 328 000 328 000 330 000 328 000 329 000 329 000 330 000 329 000
Markkina-arvo (Mrd) 19,59 20,74 23,76 19,37 21,54 15,23 14,91 13,62
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 800 12 750 12 320 11 869 11 524 13 413 12 581 11 862 10 588
Liikevoitto 600 2 250 1 493 2 092 2 008 2 472 1 715 2 285 2 061
Nettotulos 300 1 400 998 1 311 1 020 1 612 915 -183 -37
Marginaali 10,7% 11,0% 8,1% 11,0% 8,9% 12,0% 7,3% -1,5% -0,3%
EPS 0,91 0,00 4,27 3,04 3,97 3,11 4,90 2,78 -0,55 -0,11
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 697 1 091 96 161 132 146 170 1 469
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 51 489 51 489 51 223 50 068 49 602 46 500 44 224 46 570
Tase yhteensä 53 186 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039
Oma pääoma 12 277 11 671 11 996 11 368 10 960 9 938 9 432 10 055
Vähemmistö 2 193 2 193 2 191 2 020 2 022 1 753 1 759 1 031
Korolliset velat 14 517 14 517 13 620 13 191 12 823 10 635 9 406 14 175
Muut vastuut 24 199 24 199 23 512 23 650 23 929 24 320 23 797 22 778
Tase yhteensä 53 186 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 800 3 587 3 256 4 509 3 248 2 967 3 334 3 906
Investoinnit: Capex -4 200 -3 828 -3 734 -4 225 -3 906 -3 599 -4 149 -4 122
Vapaa rahavirta (FCF) -400 -241 -478 284 -658 -632 -815 -216
Investoinnit: Muut 200 229 318 333 -1 27 -1 134 -811
Investointien jälkeen -200 -12 -160 617 -659 -605 -1 949 -1 027
Rahoitus: Voitonjako -800 -1 023 -580 -637 -296 -528 155 -368
Rahoitus: Muut 1 000 2 030 675 49 941 1 109 495 1 475
Rahavarojen muutos 0 995 -65 29 -14 -24 -1 299 80
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,465 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,465 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285
Osinkotuotto 4,1% 3,5% 2,8% 2,9% 2,3% 3,0% 2,9% 3,1%
Osinko/nettotulos 57,8% 73,4% 49,9% 55,7% 30,3% 49,2% -236,7% -1142,6%
Osinko/FCF -202,1% -303,8% -136,9% 200,1% -74,1% -71,2% -53,1% -195,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,4 25,8 28,2 25,0 26,8
PE (3v) 15,8 18,7 18,1 16,4 27,6 65,8 43,2 19,8
PE 14,0 20,8 18,1 19,0 13,4 16,6
Oma pääoma/osake 44,12 42,27 42,99 40,82 39,46 35,53 33,91 33,70
P/B 1,35 1,50 1,67 1,45 1,66 1,30 1,33 1,23
ROE 9,9% 7,1% 9,5% 7,7% 13,1% 8,0% -1,6% -0,3%
ROI 7,8% 5,3% 7,7% 7,7% 10,3% 8,0% 10,0% 8,4%
Omavaraisuusaste 27,2% 26,4% 27,6% 26,7% 26,1% 25,1% 25,2% 23,1%
Gearing 88,6% 96,8% 95,3% 97,3% 97,8% 89,7% 82,5% 114,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset