Edison International sijoituskohteena

Päivitetty 8.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Edison International on yhdysvaltalainen sähköntuottaja ja -jakelija Kalifornian alueella. Sähköä se tuottaa vesi- ja ydinvoiman lisäksi tuulipuistojen ja aurinkovoiman avulla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e EDISON INTERNATIONAL Ennuste
Osake (8.12.2018) 58,51 Osinko 12 kk 2,450
Markkina-arvo (Mrd) 19,1 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (M) 13 000 (+5,5%) Osinko/EPS 59% 4v ka
Nettotulos (M) 1 325 (+32,8%) Osinko/FCF -198% 4v ka
EPS 4,05 Omav.aste 27%
PE 14,4 Gearing 101%
EV/EBIT 16,5 ROE 9,4%
PB 1,33 ROI 7,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

EDISON INTERNATIONAL8.12.2018 | 58,51 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja siten pääomien heikot tuottoluvut.

Sääntely aiheuttaa epävarmuutta yrityksen voitollisuuden tasoon sekä osingonmaksun mahdollisuuksiin. Osinko on kuitenkin viime vuosina kehittynyt ihan kelpo tahtia ja esimerkiksi vuonna 2017 se nousi +12,6 prosenttia. Ja vuodelle 2018 kvartaaliosinko nousi +11,5 prosenttia, mutta nyt näyttää siltä, että osinkojen nousuvauhti olisi merkittävästi hidastumassa.

Koska Edison toimii Kalifornian maanjäristysalueella, niin sen tilanne voi muuttua pahimmillaan yhdessä hetkessä painajaiseksi, mikä näkyisi tietenkin osakkeen hinnassa sekä osingonmaksun keskeytyksenä. Joulukuussa 2017 Kaliforniaa vaivasi laajat metsäpalot, joista aiheutuu yhtiölle merkittäviä kuluja. Kuinka paljon? Sitä yhtiö ei osaa vielä tätä kirjoittaessa (8.12.2018) sanoa.

Osinkosijoittajaa osingon reipas nosto kiinnostaa, mutta sijoittajan ei kuitenkaan kannata uskoa 10 – 15 prosentin osingon nostoihin enää montaa kertaa. Yrityksellä on osingonmaksua rajoittavia lainaehtoja, jotka saattavat estää osingon nousun tai sen maksamisen kokonaan. Joulukuussa 2018 yhtiö nosti kvartaaliosinkoa vain hieman 0,6125 dollariin aiemmasta 0,605 dollarista (+1,2 %).

Myös lähivuosien 4 – 5 miljardin dollarin vuosi-investoinnit rajoittavat osingonkasvun mahdollisuuksia. Vuosipoistot (2,0 miljardia dollaria) huomioiden investointien vaikutus on noin 2 – 3 miljardia dollaria.

PE-luvulla (14,4x) mitattuna osakkeen hinta (68,76 USD) on ehkä hieman edullisesti hinnoiteltu, mutta Kalifornian maastopalojen aiheuttamat mahdolliset korvausmaksut voivat painaa tulosta merkittävästikin.

Tilikausi 2018

Edisonin Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 4 269 3 672 16,3% 9 648 9 100 6,0%
Liiketulos (ebit) 739 553 33,6% 1 489 1 494 -0,3%
Nettotulos 513 470 9,1% 1 007 1 110 -9,3%
EPS (USD) 1,57 1,43 3,08 3,38

Q3:n liikevaihdon hyvää kasvua selittää hankitun energian kohonneet kulut, jotka yhtiö voi ”läpilaskuttaa” asiakkailtaan. Eli jos liikevaihdosta vähentää nämä kulut, niin eräänlainen bruttokate oli 1 963 miljoonaa dollaria (Q3/2017: 1 889 M USD), joka oli noin +3,9 prosenttia viime vuoden tasoa korkeampi.

Kun toiminnan kulut ja poistot olivat viimevuotista alhaisemmalla tasolla, niin Q3:n liiketulos (ebit) kasvoi +34 prosenttia. Toiminnan kuluja laski sääntelyviranomaisten tekemät palautukset aikaisemmilta jaksoilta.

Nettotulos oli vain +9 prosenttia vertailukautta parempi, mitä selittää yhtiön viime vuonna kirjaama +69 miljoonan dollarin verohyödyt, kun nyt verokuluja oli -83 miljoonaa dollaria.

Kuten Q2:lla, niin yhtiöllä on monenmoista epävarmuustekijää.

Edisonin suurin tytäryhtiö Southern California Edison (SCE) ei ole vieläkään saanut viranomaisilta tariffipäätöstä koskien vuosia 2018 – 2020. Näin yhtiö on käyttänyt kesän 2017 tariffi- yms. tietoja laskutuksessaan ja kirjapidossaan. Yhtiö päivittää luvut, kun varsinainen päätös aikanaan tulee.

Vuodenvaihteessa 2018 Kaliforniaa vaivasi laajat maastopalot sekä mutavyöryt. Yhtiö ei ole kirjannut näihin liittyen korvaus- yms. kuluja. Edisonilla on noin 1 miljardin dollarin vakuutukset, mutta aiemmin yhtiö on kertonut, että ne eivät välttämättä riitä kattamaan korvausvaatimuksia, jos ne kaikki kaatuvat yhtiön maksettavaksi.

SCE:n luottoluokitus on tällä hetkellä ”investment grade”, mutta kaikki kolme merkittävää luottoluokittajaa (S&P, Moody’s ja Fitch) ovat ottaneet yhtiön tarkkailuun ”negatiiviset näkymät”-merkinnällä. Vaarana on, että SCE:n luottoluokitus voi laskea. Tämä näkyisi varsin velkaisen yhtiön rahoituskuluissa, mutta yhtiöllä on vielä joitain velkaehtoja, joiden mukaan sen pitää säilyttää ”investment grade”-luokitus.

SCE voi maksaa osinkoa emoyhtiölleen Edison Internationalille, mikäli sen eräs velkaisuuden tunnusluku on 48 prosenttia tai enemmän. Tällä hetkellä tunnusluku on 50 prosenttia ja maksimiosinko, jonka SCE voisi maksaa olisi 565 miljoonaa dollaria.

Alkuvuoden aikana SCE on maksanut noin 576 miljoonaa dollaria osinkoja Edisonille. Eli SCE voisi maksaa vielä seuraavan 9kk:n osingot, jos yhtiön kaikki muut luvut pysyisivät ennallaan tänä aikana.

Näkymät 2018

Yhtiö ei anna tulosarviotaan vuodelle 2018, sillä se käy neuvotteluja sääntelyviranomaisten kanssa vuosien 2018 – 2020 hintatasosta. Yhtiö julkistaa tulosarvionsa, kun viranomaispäätös on saatu.

Yhtiö arvioi tekevänsä noin 4,2 miljardin dollarin investoinnit vuonna 2018. Vuosien 2019 ja 2020 investoinnit ovat noin 4,7 – 4,8 miljardia dollaria per vuosi.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 12,8 – 13,2 Mrd USD (2017: 12,3 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 1,9 – 2,1 Mrd USD (2017: 1,49 Mrd USD)
  • nettotulos: 1,25 – 1,4 Mrd USD (2017: 1,00 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Edison International: Ennusteet.

Tulosennuste

Yhtiön oma ”Core earnings EPS” ennuste

Tilikausi 2016

02/2016: 3,81 – 4,01 USD
05/2016:
3,81 – 4,01 USD
07/2016: 3,81 – 4,01 USD
10/2016: 3,86 – 3,96 USD
TOTEUTUMA: 3,97 USD

Tilikausi 2017

02/2017: 4,04 – 4,24 USD
05/2017: 4,04 – 4,24 USD
07/2017:
4,13 – 4,33 USD
10/2017:
4,27 – 4,37 USD
TOTEUTUMA: 4,50 USD

Tilikausi 2018

02/2018: ei arviota
05/2018: ei arviota
07/2018: ei arviota
10/2018: ei arviota

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -433 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 565 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 998 miljoonaa dollaria.

Edisonin liikevaihto oli hyvässä kasvutrendissä, kunnes vuonna 2015 tuli selvä tasopudotus. Tähän vaikutti osaltaan mm. San Onofre:n ydinvoimaloiden sulkemiset sekä NRG Energyn konkurssi. Mutta tämän jälkeen liikevaihto on taas jatkanut hienoista nousutrendiään.

Tilikauden 2015 tulosta pudottaa 382 miljoonan dollarin kertaluontoinen alaskirjaus, josta osaa palautettiin tilikaudelle 2017.

eix-tuloslaskelma-q32018

Tilikauden 2017 vero-oikaistu tulos oli 998 miljoonaa dollaria, mihin vaikutti San Ofore:n sulkemiseen liittyvä -716 miljoonan dollarin (-448 M USD verojen jälkeen) alaskirjaus. Kun tämä sekä muutama pienempi erä huomioidaan, niin saadaan yhtiön laskema ”Core Earnings” -tulos, joka oli 1 466 miljoonaa dollaria (2016: 1 294 M USD). Tämä kuvaa oikeastaan parhaiten Edisonin tuloksentekokykyä tällä hetkellä.

Ennusteet-sivulle arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 13 miljardia ja tulos noin 1,25 -1,4 miljardia dollaria. Ennusteisiin pitää suhtautua suurella varauksella, sillä niihin vaikuttaa vielä avoinna olevat viranomaisten asettamat tariffit.

Tilikauden 2018 ennustettuun tulokseen suhteutettu PE-luku on 14,4x, joten osaketta voidaan pitää hieman edullisesti hinnoiteltuna. Joulukuun 2017 maastopalojen tuhojen laajuutta ei ole vielä saatu selvitettyä eikä sitä paljonko kuluja siitä Edisonille koituu. Ja jos paloista tulee usein toistuvia merkittäviä kuluja, niin se varmasti heijastuu yhtiön tuloksentekokykyyn.

eix-roe-roi-q32018

Viime vuosien aikana ROE ja ROI ovat olleet hieman alle 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hieman heikkona tasona, kun huomioidaan, että yrityksellä on käytössä aika vahva velkavipu.

Sääntelyn jälki näkyy myös tässä eli kahdelta kantilta. Tietyllä tapaa yhtiö tuloksentekokyky on tasaista ja yllätyksetöntä, joten alhaisempi pääoman tuotto voi olla perusteltua. Toisaalta poliittisista syistä yhtiön ei voi antaa tehdä ylisuuria voittoja, sillä se vaikuttaisi vallassa olevien poliitikkojen suosioon.

Tase

Oma pääoma on ollut hienoisessa kasvussa, sillä vuotuisesta tuloksesta on maksettu osinkoa noin 60 prosenttia. Loppuosa on jäänyt kasvattamaan pääomia. Tämä onkin ollut tarpeen, sillä isoihin investointeihin on tarvittu paljon pääomia.

eix-velkaisuus-q32018

Yhtiö on joutunutkin ottamaan velkaa rahoittaakseen näitä investointeja, minkä johdosta korolliset velat ovat olleet kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen.

Edison International:n omavaraisuusaste on pysytellyt noin 25 prosentissa aina vuodesta 2007 alkaen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on lähes 100 prosenttia, missä investointien aiheuttama velkaisuuden määrä näkyy tämän tunnusluvun heikkenemisenä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet vuosien varrella sen verran tasaisesti, että voidaan kysyä, onko lainoittajilla tai sääntelyviranomaisilla jonkinlaiset kovenantit toiminnan suhteen?

Kovenantit

Sääntelyviranomaiset ovat asettaneetkin SCE:lle rajoituksia osingonmaksulle (jotka siis Edison International saa, ja josta se taasen maksaa osinkoja eteenpäin). SCE voi maksaa osinkoja niin kauan kuin sen pääomarakenteen tunnusluku on 48 prosenttia tai enemmän. Q3/2018 lopussa tunnusluku oli 50,0 %.

SCE voisi maksaa maksimissaan 565 miljoonan dollarin osingot ilman, että em. raja-arvo rikkoutuisi. SCE:n Q1-Q3/2018 osingot ovat olleet noin 576 miljoonaa dollaria, joten SCE voisi maksaa vielä tulevan 9 kuukauden osingot (olettaen, että mitään muuta ei tapahdu yrityksen taloudessa).

Velkakovenantit estävät Edison International:ia maksamasta osinkoa, mikäli sen pääomarakenteen tunnusluku on yli 0,65. Q2/2018 lopussa tämän tunnusluvun arvo oli 0,46.

Maastopaloista ja mutavyöryistä maksettavaksi tulevat korvaussummat voivat muuttaa kovenantti-tilannetta merkittävästikin.

Lisäksi luottoluokittajat (S&P, Moody’s ja Fitch) ovat ottaneet yhtiön tarkkailuun ”negatiiviset näkymät” -merkinnällä. Mikäli luottoluokitus laskee, niin se voi vaikuttaa yhtiön korkokuluihin kuin myös rahoituksen saantiin sekä osingonmaksuun.

Rahavirta

Edisonin liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti (jos jättää vuoden 2015 huomioimatta) noin 3,3 miljardia dollaria. Capex-investoinit ovat olleet noin 3,7 – 4,3 miljardissa dollarissa jo pitkään. Tämä kuvastaa juuri niitä valtavia investointeja, mitä energiayhtiöt tekevät pitääkseen sähköverkkonsa ja -tehtaansa yms. toimintakykyisinä. Yhtiö arvioi, että vuosien 2018, 2019 ja 2020 investoinnit ovat 4,2, 4,7 ja 4,8 miljardia dollaria.

eix-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan ollut negatiivinen lähes joka vuosi viimeiseen 10 vuoteen. Investointitarpeet ovat olleet siis suuremmat kuin varsinainen liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan. 10 vuoden ajalta vapaa rahavirta on ollut noin -3,9 miljardia negatiivinen. Tämä on pitänyt yhtiön velkamäärää kasvussa.

Osinko

Yhtiön osinko on kasvanut 1,7325 dollarista (2015) tilikauden 2018 ennustettuun 2,465 dollariin eli kasvua on tullut muutamassa vuodessa noin 40 prosenttia. Yhtiö kertoo osinkostrategiana maksaa noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta olevaa osinkoa. Tilikauden 2018 ennusteissa osingonmaksusuhde on noin 60 prosenttia, mikä on linjassa strategian suhteen.

Vapaan rahavirran negatiivisuudesta johtuen osinkoa on pitänyt rahoittaa velkarahalla. Siihen ei yhtiön oma rahantekokyky ole riittänyt.

eix-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Edison International: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
12/2018 0,6125 12/2017 0,6050 12/2016 0,5425
3/2019 (e) 0,6125 3/2018 0,6050 3/2017 0,5425
6/2019 (e) 0,6125 6/2018 0,6050 6/2017 0,5425
9/2019 (e) 0,6125 9/2018 0,6050 9/2017 0,5425
YHTEENSÄ 2,450 2,420 2,170
+1,2% +11,5% +13,0%

Q4-kvartaaliosinko nousi vain hieman ja on nyt 0,6125 dollaria. Osinko irtoaa 28.12.2018 ja se maksetaan 31.1.2019. Seuraavan 12 kk:n osinko olisi tällä summalla 2,45 dollaria, mikä antaisi noin +4,2 prosentin osinkotuoton (osake 58,51 USD).

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+318) sekä osingonmaksuilla (-198). Oikaisu on yhteensä +120 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -433 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 565 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 998 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (6.11.2018) 68,76 63,24 71,99 59,04 65,48 46,30 45,19 41,40
Lkm (000) 327 000 328 000 330 000 328 000 329 000 329 000 330 000 329 000
Markkina-arvo (Mrd) 22,48 20,74 23,76 19,37 21,54 15,23 14,91 13,62
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 350 9 648 13 000 12 320 11 869 11 524 13 413 12 581 11 862 10 588
Liikevoitto 560 1 489 2 050 1 493 2 092 2 008 2 472 1 715 2 285 2 061
Nettotulos 320 1 007 1 325 998 1 311 1 020 1 612 915 -183 -37
Marginaali 9,6% 10,4% 10,2% 8,1% 11,0% 8,9% 12,0% 7,3% -1,5% -0,3%
EPS 0,98 3,08 4,05 3,04 3,97 3,11 4,90 2,78 -0,55 -0,11
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 191 1 091 96 161 132 146 170 1 469
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 53 492 51 489 51 223 50 068 49 602 46 500 44 224 46 570
Tase yhteensä 53 683 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039
Oma pääoma 12 216 11 671 11 996 11 368 10 960 9 938 9 432 10 055
Vähemmistö 2 193 2 193 2 191 2 020 2 022 1 753 1 759 1 031
Korolliset velat 14 811 14 517 13 620 13 191 12 823 10 635 9 406 14 175
Muut vastuut 24 463 24 199 23 512 23 650 23 929 24 320 23 797 22 778
Tase yhteensä 53 683 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 250 3 587 3 256 4 509 3 248 2 967 3 334 3 906
Investoinnit: Capex -4 200 -3 828 -3 734 -4 225 -3 906 -3 599 -4 149 -4 122
Vapaa rahavirta (FCF) -950 -241 -478 284 -658 -632 -815 -216
Investoinnit: Muut 200 229 318 333 -1 27 -1 134 -811
Investointien jälkeen -750 -12 -160 617 -659 -605 -1 949 -1 027
Rahoitus: Voitonjako -900 -1 023 -580 -637 -296 -528 155 -368
Rahoitus: Muut 1 650 2 030 675 49 941 1 109 495 1 475
Rahavarojen muutos 0 995 -65 29 -14 -24 -1 299 80
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,465 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,465 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285
Osinkotuotto 3,6% 3,5% 2,8% 2,9% 2,3% 3,0% 2,9% 3,1%
Osinko/nettotulos 60,8% 73,4% 49,9% 55,7% 30,3% 49,2% -236,7% -1142,6%
Osinko/FCF -84,8% -303,8% -136,9% 200,1% -74,1% -71,2% -53,1% -195,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 22,5 25,8 28,2 25,0 26,8
PE (3v) 18,6 18,7 18,1 16,4 27,6 65,8 43,2 19,8
PE 17,0 20,8 18,1 19,0 13,4 16,6
EV/EBIT 18,1 22,9 17,8 16,1 13,8 15,0 10,6 12,8
Oma pääoma/osake 44,06 42,27 42,99 40,82 39,46 35,53 33,91 33,70
P/B 1,56 1,50 1,67 1,45 1,66 1,30 1,33 1,23
ROE 9,4% 7,1% 9,5% 7,7% 13,1% 8,0% -1,6% -0,3%
ROI 7,1% 5,3% 7,7% 7,7% 10,3% 8,0% 10,0% 8,4%
Omavaraisuusaste 26,8% 26,4% 27,6% 26,7% 26,1% 25,1% 25,2% 23,1%
Gearing 101,5% 96,8% 95,3% 97,3% 97,8% 89,7% 82,5% 114,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 67,68 63,27 63,66 63,24 77,17 78,19 79,61 71,99 72,25 77,67
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,600 2,555 2,510 2,465 2,358 2,295 2,233 2,108 2,045 1,983
Osinkotuotto (ennuste) 3,8% 4,0% 3,9% 3,9% 3,1% 2,9% 2,8% 2,9% 2,8% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,41 1,28 1,29 1,72 4,39 4,22 4,23 3,97 2,74 2,74
PE 47,9 49,4 49,4 36,7 17,6 18,5 18,8 18,1 26,4 28,4
EV/EBIT 25,0 27,2 25,7 23,0 18,5 17,9 19,0 17,8 19,9 22,0
ROE 3,2% 2,9% 3,0% 4,0% 10,1% 9,7% 10,0% 9,5% 6,5%
ROI 5,2% 4,5% 4,8% 5,3% 7,5% 7,9% 7,6% 7,7% 6,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset