Edison International sijoituskohteena

Päivitetty 4.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (4.11.2017)79,52 USDMarkkina-arvo26,2 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,36 USD Osinkotuotto3,0 %
Liikevaihto 2017e12 100 M USD (+1,9 %)Nettotulos 2017e1 410 M USD (+7,6 %)
PE18,6ROE9,7 %

Edison International on yhdysvaltalainen sähköntuottaja ja -jakelija Kalifornian alueella. Sähköä se tuottaa vesi- ja ydinvoiman lisäksi tuulipuistojen ja aurinkovoiman avulla… (lisää yritysesittelyssä).

EDISON INTERNATIONAL4.11.2017 | 79,52 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös korkea velkaisuus sekä pääomavaltaisena yhtiönä heikot pääoman tuottoluvut.

Sääntely aiheuttaa epävarmuutta yrityksen voitollisuuden tasoon sekä osingonmaksun mahdollisuuksiin. Osinko on kuitenkin viime vuosina kehittynyt ihan kelpo tahtia ja esimerkiksi vuonna 2016 se nousi +13 prosenttia. Seuraava kvartaaliosingon korotusvuoro on arviolta 10.12.2017 julkistettava osinko, jonka odotetaan nousevan noin +9 prosenttia 0,59 dollariin.

Koska Edison toimii Kalifornian maanjäristysalueella, niin sen tilanne voi muuttua pahimmillaan yhdessä hetkessä painajaiseksi, mikä näkyisi tietenkin osakkeen hinnassa sekä osingonmaksun keskeytyksenä. Syksyllä 2017 Kaliforniaa vaivasi laajat metsäpalot, mutta näistä ei koitunut yhtiölle menetyksiä.

Osinkosijoittajaa osingon reipas nosto kiinnostaa, mutta sijoittajan ei kuitenkaan kannata uskoa 10 – 15 prosentin osingon nostoihin enää montaa kertaa. Yrityksellä on osingonmaksua rajoittavia lainaehtoja, jotka saattavat estää osingon nousun tai sen maksamisen kokonaan. Myös lähivuosien 4 – 5 miljardin dollarin vuosi-investoinnit rajoittavat osingonkasvun mahdollisuuksia. Vuosipoistot (2,0 miljardia dollaria) huomioiden investointien kassavaikutus on noin 2 – 3 miljardia dollaria.

PE-luvulla (18,6x) mitattuna osakkeen hinta (79,52 USD) on korkealla tasolla.

Alkuvuosi 2017

Edisonin Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 9 100 M USD (8 985 M USD / +1,3 %)
  • nettotulos: 1 110 M USD (982 M USD / +12,0 %)

Liikevaihtoon positiivisesti vaikutti eräiden vuoden 2015 CPUC:n maksamatta jääneiden kulujen tilitys (CPUC=California Public Utilities Comission). Jos liikevaihdosta vähennetään hankitun energian osuus, niin tämän ns. nettoliikevaihdon (tai bruttokatteen) luvut olivat 5 358 ja 5 409 miljoonaa dollaria. Eli liikevaihdon noin 115 miljoonan dollarin positiivinen ero vaihtui korkeampien energiahintojen johdosta noin -50 negatiiviseksi.

Nettotulos oli kuitenkin selvästi viimevuotista parempi ja tähän vaikutti veronpalautukset, jotka käänsivät verot +83 miljoonaa dollaria positiiviseksi. Vuosi sitten vastaava erä oli -96 miljoonaa dollaria negatiivinen. Kokonaishyöty tälle vuodelle oli siis noin +180 miljoonaa dollaria.

Liikevaihto ja tulos kasvoivat siis suurelta osin kertaluontoisten erien vetäminä.

Projektien viivästymiset ja Kalifornian säästöt vaikuttavat tulevien vuosien investointeihin alentavasti. Aiempi summa vuosien 2017 – 2020 investoinneille oli noin 19,3 miljardia dollaria, niin nyt se on noin 18,5 miljardia dollaria.

Syksyllä 2017 Kaliforniaa vaivasi laajat metsäpalot, mutta näistä ei koitunut yhtiölle menetyksiä.

Näkymät

Yhtiö nosti jo toistamiseen näkymiään vuodelle 2017 niin, että ”Core EPS” on 4,27 – 4,37 USD. Aiempi arvio oli 4,13 – 4,33 USD. Arvion nosto perustuu edellä mainittuun CPUC-palautukseen sekä odotettua suuremmista veronpalautuksista liittyen vuosien 2007 – 2012 verotarkastukseen.

Tilikauden 2017 ennusteena (Talousmentor) on:

  • liikevaihto: 12,0 Mrd USD (2016: 11,9)
  • nettotulos: 1 375 – 1 425 M USD (1,3)
  • EPS: 4,18 – 4,33 USD (3,97)
  • PE: 18,4x – 19,0x (osakkeen hinta 79,50 USD)
  • 12 kk:n osinkoennuste: 2,36 USD (2,17)
  • osinkotuotto: 3,0 %

Joulukuun kvartaaliosingossa olisi korotusvuoro ja odotuksena on, että kvartaaliosinko nousee aiemmasta 0,5425 dollarista 0,59 dollariin. Yhtiön korkea velkaisuus voi kuitenkin hillitä osingonnostointoa.

Segmentit

Emoyhtiö Edison International on ns. holding-yhtiö eli sillä itsellään ei ole toimintaa. Edisonilla on kaksi tytäryhtiötä: Southern California Edison (SCE) ja Edison Energy. Yhtiö raportoi segmenttinä vain SCE:n tuloksen, sillä Edison Energy:n toiminta on niin pientä verrattuna SCE:n, joten yhtiö katsoo, ettei sen tarvitse raportoida tätä erikseen.

Koska SCE:n osuus koko konsernin tuloksesta on merkittävä, niin en näe järkevänä eritellä tähän SCE:n liikevaihtoa ja liiketulosta.

Kalifornian energiastrategia on pienentää hiilijalanjälkeä oleellisesti tulevien vuosien aikana. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sääntely ohjaa energiayhtiöitä investoimaan hiilivapaaseen energiaan. Tulevien vuosien (2017 – 2020) noin 5 miljardin dollarin vuosi-investoinneista noin puolet menee hiilivapaan energian tuottamiseen, sähköautojen latauspisteiden tarjoamiseen yms. Toinen puoli menee ylläpitoinvestointeihin.

Tulosennuste

Yhtiön oma ”Core earnings EPS” ennuste

Tilikausi 2016

02/2016: 3,81 – 4,01 USD
05/2016:
3,81 – 4,01 USD
07/2016: 3,81 – 4,01 USD
10/2016: 3,86 – 3,96 USD
TOTEUTUMA: 3,97 USD

Tilikausi 2017

02/2017: 4,04 – 4,24 USD
05/2017: 4,04 – 4,24 USD
07/2017:
4,13 – 4,33 USD
10/2017:
4,27 – 4,37 USD

Tuloksen kehitys

Edisonin liikevaihto oli hyvässä kasvutrendissä, kunnes vuonna 2015 tuli selvä tasopudotus. Tähän vaikutti osaltaan mm. San Onofre:n ydinvoimaloiden sulkemiset sekä NRG Energyn konkurssi. Mutta tämän jälkeen liikevaihto on taas jatkanut hienoista nousutrendiään.

Tilikauden 2015 tulosta pudottaa 382 miljoonan dollarin kertaluontoinen alaskirjaus, josta osaa palautettiin tälle vuodelle.

eix-tuloslaskelma-q32017

Tilikaudelle 2017 ennustetaan noin 12 miljardin liikevaihtoa ja noin 1,4 miljardin dollarin nettotulosta.

Kalifornian energiateollisuus käy läpi suurta muutosta, missä esimerkiksi kuluttajien omat sähkövarastot ja energian tuotanto (aurinkoenergia) tulevat osaksi sähköntuotantoa ja varastointia. Kalifornian osavaltio myös tukee tätä kehitystä omilla toimillaan. Siksi toimiva sähköverkko on avainasemassa tässä yhtälössä, mikä näkyy myös Edisonin sähköverkkoinvestoinneissa.

Tase

Oma pääoma on kasvanut noin +14 prosenttia tilikaudesta 2014. Investointeihin on tarvittu pääomia, joita on rahoitettu omalla pääomalla niin, että osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentin tuntumassa.

eix-velkaisuus-q32017

Yhtiö on ottanut myös velkaa rahoittaakseen investointeja, minkä johdosta korollisten velkojen määrä on kasvutrendissä.

Edison International:n omavaraisuusaste on pysytellyt noin 25 prosentissa aina vuodesta 2007 alkaen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on lähes 100 prosenttia, missä investointien aiheuttama velkaisuuden määrä näkyy tämän tunnusluvun heikkenemisenä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet vuosien varrella sen verran tasaisesti, että voidaan kysyä, onko lainoittajilla tai sääntelyviranomaisilla jonkinlaiset kovenantit toiminnan suhteen?

Kovenantit

Sääntelyviranomaiset ovat asettaneetkin SCE:lle rajoituksia osingonmaksulle (jotka siis Edison International saa, ja josta se taasen maksaa osinkoja eteenpäin). SCE voi maksaa osinkoja niin kauan kuin sen pääomarakenteen tunnusluku on 48 prosenttia tai enemmän. Q3/2017 lopussa tunnusluku oli 50,2 %. SCE voisi maksaa maksimissaan 554 miljoonan dollarin osingot ilman, että em. raja-arvo rikkoutuisi. SCE:n Q3/2017 osinko oli 191 miljoonaa dollaria, joten SCE voisi maksaa kolmet osingot (olettaen, että mitään muuta ei tapahdu yrityksen taloudessa). Vuoden takaisiin raja-arvoihin on tullut lisää ilmaa.

Velkakovenantit estävät Edison International:ia maksamasta osinkoa, mikäli sen pääomarakenteen tunnusluku on yli 0,65. Q1/2017 lopussa tämän tunnusluvun arvo oli 0,47.

Rahavirta

Edisonin liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti (jos jättää vuoden 2015 huomioimatta) noin 3,3 miljardia dollaria.

eix-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinit ovat olleet noin 3,7 – 4,3 miljardissa dollarissa jo pitkään. Tämä kuvastaa juuri niitä valtavia investointeja, mitä energiayhtiöt tekevät pitääkseen sähköverkkonsa ja -tehtaansa yms. toimintakykyisinä. Ja samankokoisia investointeja odotetaan siis vuosille 2017 – 2020, vaikka niiden määrä hieman pienenikin Q2/2017 raportin mukaan.

eix-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan ollut negatiivinen lähes joka vuosi viimeiseen 10 vuoteen. Investointitarpeet ovat olleet siis suuremmat kuin varsinainen liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan. 10 vuoden ajalta vapaa rahavirta on ollut noin -3,2 miljardia negatiivinen. Tämä on pitänyt yhtiön velkamäärää kasvussa.

Osinko

Yhtiön osinko on kasvanut 1,4825 dollarista (2014) tilikauden 2017 ennustettuun 2,22 dollariin eli kasvua on tullut muutamassa vuodessa noin 50 prosenttia. Yhtiö kertoo osinkostrategiana maksaa noin 55 prosenttia nettotuloksesta olevaa osinkoa. Tilikauden 2017 ennusteissa osingonmaksusuhde on noin 54 prosenttia, mikä on linjassa strategian suhteen.

Vapaan rahavirran negatiivisuudesta johtuen osinkoa on pitänyt rahoittaa velkarahalla. Siihen ei yhtiön oma rahantekokyky ole riittänyt.

eix-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osinko on 2,36 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (79,50 USD) noin 3,0 prosentin osinkotuoton

12/2017: 0,59 usd (e)
03/2017: 0,59 usd (e)
06/2018: 0,59 usd (e)
09/2018: 0,59 usd (e)

Sijoittajan on hyvä tiedostaa em. osingonmaksua rajoittavat lainaehdot – näin, vaikka vuoden kuluessa raja-arvoissa ei ole tapahtunut muutosta suuntaan taikka toiseen.

Arvostus

Tilikauden 2017 ennustettuun tulokseen suhteutettu PE on 18,6x, mitä voidaan pitää hieman koholla olevana. PE7-lukua (30,3x) nostaa kertaluonteiset erät, joita yrityksellä on tullut useampana vuotena. Toki aina voi kysyä, että kuinka kertaluonteisia ne erät oikein ovat, jos niitä tulee joka vuosi?

eix-roe-roi-q32017

Viime vuosien aikana ROE ja ROI ovat olleet hieman alle 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hieman heikkona tasona, kun huomioidaan, että yrityksellä on käytössä aika vahva velkavipu. Sääntelyn jälki näkyy myös tässä eli kahdelta kantilta. Tietyllä tapaa yhtiö tuloksentekokyky on tasaista ja yllätyksetöntä, joten alhaisempi pääoman tuotto voi olla perusteltua. Toisaalta poliittisista syistä yhtiön ei voi antaa tehdä ylisuuria voittoja, sillä se vaikuttaisi vallassa olevien poliitikkojen suosioon.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+300) sekä osingonmaksuilla (-0) eli yhteensä oikaisu on +300 miljoonaa dollaria. Oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (4.11.2017) 79,52 71,99 59,04 65,48 46,30 45,19 41,40 38,60
Lkm (000) 329 000 330 000 328 000 329 000 329 000 330 000 329 000 329 000
Markkina-arvo (Mrd) 26,16 23,76 19,37 21,54 15,23 14,91 13,62 12,70
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 3 000 9 100 12 100 11 869 11 524 13 413 12 581 11 862 10 588 9 980
Liikevoitto 590 1 509 2 100 2 092 2 008 2 472 1 715 2 285 2 061 2 126
Nettotulos 300 1 110 1 410 1 311 1 020 1 612 915 -183 -37 1 256
Marginaali 10,0% 12,2% 11,7% 11,0% 8,9% 12,0% 7,3% -1,5% -0,3% 12,6%
EPS 0,91 3,37 4,29 3,97 3,11 4,90 2,78 -0,55 -0,11 3,82
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 417 96 161 132 146 170 1 469 1 389
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 53 475 51 223 50 068 49 602 46 500 44 224 46 570 44 141
Tase yhteensä 53 892 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039 45 530
Oma pääoma 12 716 11 996 11 368 10 960 9 938 9 432 10 055 10 583
Vähemmistö 2 194 2 191 2 020 2 022 1 753 1 759 1 031 911
Korolliset velat 13 132 13 620 13 191 12 823 10 635 9 406 14 175 12 534
Muut vastuut 25 850 23 512 23 650 23 929 24 320 23 797 22 778 21 502
Tase yhteensä 53 892 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039 45 530
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 3 300 3 256 4 509 3 248 2 967 3 334 3 906 3 477
Investoinnit: Capex -3 600 -3 734 -4 225 -3 906 -3 599 -4 149 -4 122 -3 780
Vapaa rahavirta (FCF) -300 -478 284 -658 -632 -815 -216 -303
Investoinnit: Muut 200 318 333 -1 27 -1 134 -811 -1 034
Investointien jälkeen -100 -160 617 -659 -605 -1 949 -1 027 -1 337
Rahoitus: Voitonjako -1 000 -580 -637 -296 -528 155 -368 -476
Rahoitus: Muut 850 675 49 941 1 109 495 1 475 1 529
Rahavarojen muutos -250 -65 29 -14 -24 -1 299 80 -284
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,218 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285 1,265
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,218 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285 1,265
Osinkotuotto 2,8% 2,8% 2,9% 2,3% 3,0% 2,9% 3,1% 3,3%
Osinko/nettotulos 51,7% 49,9% 55,7% 30,3% 49,2% -236,7% -1142,6% 33,1%
Osinko/FCF -243,2% -136,9% 200,1% -74,1% -71,2% -53,1% -195,7% -137,4%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 30,3 28,2 25,0 26,8 20,9
PE (3v) 21,0 18,1 16,4 27,6 65,8 43,2 19,8 11,5
PE 18,6 18,1 19,0 13,4 16,6 10,1
Oma pääoma/osake 45,32 42,99 40,82 39,46 35,53 33,91 33,70 34,94
P/B 1,75 1,67 1,45 1,66 1,30 1,33 1,23 1,10
ROE 9,7% 9,5% 7,7% 13,1% 8,0% -1,6% -0,3% 11,2%
ROI 7,5% 7,7% 7,7% 10,3% 8,0% 10,0% 8,4% 9,3%
Omavaraisuusaste 27,7% 27,6% 26,7% 26,1% 25,1% 25,2% 23,1% 25,2%
Gearing 85,3% 95,3% 97,3% 97,8% 89,7% 82,5% 114,6% 97,0%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset