Edison International sijoituskohteena

Päivitetty 4.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Edison International on yhdysvaltalainen sähköntuottaja ja -jakelija Kalifornian alueella. Sähköä se tuottaa vesi- ja ydinvoiman lisäksi tuulipuistojen ja aurinkovoiman avulla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e EDISON INTERNATIONAL Ennuste
Osake (4.5.2019) 60,59 Osinko 12 kk 2,465
Markkina-arvo (Mrd) 19,8 Osinkotuotto 4,1%
Liikevaihto (M) 13 000 (+2,7%) Osinko/EPS 93% 4v ka
Nettotulos (M) 1 325 (-) Osinko/FCF -104% 4v ka
EPS 4,05 Omav.aste 22%
PE 15,0 Gearing 128%
EV/EBIT 17,5 ROE 10,3%
PB 1,50 ROI 7,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

EDISON INTERNATIONAL4.5.2019 | 60,59 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja taseen heikko kunto.

Sääntely aiheuttaa epävarmuutta yrityksen voitollisuuden tasoon sekä osingonmaksun mahdollisuuksiin. Osinko on kuitenkin viime vuosina kehittynyt ihan kelpo tahtia ja esimerkiksi vuonna 2017 se nousi +12,6 prosenttia. Ja vuodelle 2018 kvartaaliosinko nousi +11,5 prosenttia, mutta nyt näyttää siltä, että osinkojen nousuvauhti olisi merkittävästi hidastumassa.

Koska Edison toimii Kalifornian maanjäristysalueella, niin sen tilanne voi muuttua pahimmillaan yhdessä hetkessä painajaiseksi, mikä näkyisi tietenkin osakkeen hinnassa sekä osingonmaksun keskeytyksenä. Joulukuussa 2017 Kaliforniaa vaivasi laajat metsäpalot, joista yhtiö kirjasi noin -2,5 miljardin dollarin kulut vuoden 2018 tulokseensa. Tästä -4,7 miljardia oli varsinaisia kuluja ja noin +2,1 miljardia dollaria vakuutus- ja muita korvauksia. Nämä luvut ovat vielä alustavia, joten lisää kuluja voi tulla tulevien vuosien aikana.

Osinkosijoittajaa yhtiön hankala tilanne mietityttää. Tariffineuvotteluiden alustava tulos jäi yhtiön odotuksista, velkaisuus kasvaa, mikä alkaa jo lähestymään kovenanttitasoja sekä maastopalojen kustannustaso vetää tulosta pahasti pakkaselle. Vaarana on, että yhtiö joutuu rajoittamaan osingonmaksua, mikäli tilanne säilyy jatkossakin tukalana.

Myös lähivuosien 4 – 5 miljardin dollarin vuosi-investoinnit rajoittavat osingonkasvun mahdollisuuksia. Vuosipoistot (2,0 miljardia dollaria) huomioiden investointien vaikutus on noin 2 – 3 miljardia dollaria.

Yhtiö ilmoitti keräävänsä omistajilta noin 1,5 miljardia dollaria osakeannilla vuoden 2019 rahoitusohjelmallaan. Tämä kasvattaa osakemäärää karkeasti laskien +7,5 prosentilla. Eli sijoittajan osuus yhtiön tuloksesta laimentuu, mikäli hän ei kasvata omaa osuuttaan yhtiöstä.

Tilikausi 2019

Edisonin Q1/2019

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 2 824 2 564 10,1%
Liiketulos (ebit) 352 330 6,7%
Nettotulos 278 218 27,5%
EPS (USD) 0,85 0,67

Q1/2019 luvut paranivat mm. siitä syystä, että yhtiö yhtiö kirjasi aiempien kausien tuotot (uusien tariffien ja vanhojen lukujen erotus) kertasuorituksena Q1:n tuloslaskelmaan.

Yhtiön johdon huomio on varsinaisen liiketoiminnan sijaan voimakkaasti kiinni politikoinnissa ja vaikuttamisessa. Yhtiön tämänhetkiseen tilanteeseen vaikuttaa kaksi merkittävää tekijää: tariffineuvottelut ja maastopalojen kulut ja niihin varautuminen jatkossa.

Yhtiö on käynyt paikallisten viranomaisten kanssa neuvotteluja vuosien 2018 – 2020 tariffitasosta ja Q1:n aikana yhtiö sai alustavat tariffitiedot käyttöönsä.

Yhtiö ei ollut tyytyväinen esitettyihin tariffeihin, sillä se yhtiön mukaan siirtää toiminnan peruskuluja epäreilusti osakkeenomistajien maksettavaksi. Tariffit olivat noin -7,8 prosenttia alhaisempia, kuin yhtiö oli esittänyt.

Yhtiö moittii päättäjiä myös siitä, että se on joutunut toimimaan yli 15 kuukautta ilman tariffipäätöksiä (”laput silmillä”) ja arvioimaan tehtäviä investointeja vajavaisilla tiedoilla. Yhtiö muistutti vielä, että Edison ja muut alueella toimivat energiayhtiöt ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja muissa ilmastotavoitteissa. Tämä työ ei voi onnistua, mikäli yhtiöiden tuloskuntoa poljetaan niin, ettei se enää houkuttele pääomia, joilla investointeja voisi toteuttaa.

Samaan hengenvetoon yhtiö ilmoitti osana vuoden 2019 rahoitusohjelmaansa

  • tehdä noin 1,5 miljardin dollarin osakeannin
  • kerätä rahaa erilaisilla lainaohjelmilla

Osakeanti olisi ensimmäinen sitten vuoden 1993.

Näkymät 2019

Yhtiö ei anna tulosarviotaan vuodelle 2019, sillä se odottaa virallisia tariffitietoja vuosien 2018 – 2020 hintatasosta. Q1:n tariffitiedot olivat alustavia, joten ne voivat vielä muuttua. Yhtiö julkistaa tulosarvionsa, kun viranomaispäätös on saatu.

Yhtiö arvioi tekevänsä yhteensä noin 9,2 miljardin dollarin investoinnit vuosien 2019 – 2020 aikana.

Ennusteet (Talousmentor)

Yhtiön tilanteesta johtuen oheisiin ennusteisiin pitää suhtautua esimerkinomaisesti. Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 825 2 815 0,4% 13 000 12 657 2,7%
Liiketulos (ebit) 450 420 7,1% 2 100 -552
Nettotulos 250 276 -9,4% 1 325 -423
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 2,465 2,435

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Edison International: Ennusteet -sivulla.

Tulosennuste

Yhtiön oma ”Core earnings EPS” ennuste

Tilikausi 2016: TOTEUTUMA: 3,97 USD

Tilikausi 2017

02/2017: 4,04 – 4,24 USD
05/2017: 4,04 – 4,24 USD
07/2017:
4,13 – 4,33 USD
10/2017:
4,27 – 4,37 USD
TOTEUTUMA: 4,50 USD

Tilikausi 2018

02/2018: ei arviota
05/2018: ei arviota
07/2018: ei arviota
10/2018: ei arviota

Tilikausi 2019

02/2019: ei arviota
05/2019: ei arviota

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -433 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 565 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 998 miljoonaa dollaria.

Edisonin liikevaihto oli hyvässä kasvutrendissä, kunnes vuonna 2015 tuli selvä tasopudotus. Tähän vaikutti osaltaan mm. San Onofre:n ydinvoimaloiden sulkemiset sekä NRG Energyn konkurssi. Mutta tämän jälkeen liikevaihto on taas jatkanut hienoista nousutrendiään.

Tilikauden 2015 tulosta pudottaa 382 miljoonan dollarin kertaluontoinen alaskirjaus, josta osaa palautettiin tilikaudelle 2017.

eix-tuloslaskelma-q12019

Tilikauden 2018 tulos oli -423 miljoonaa dollaria tappiollinen, mihin vaikutti yhtiön tekemät -1,8 miljardin dollarin (verojen jälkeen) kirjaukset maastopaloihin ja mutavyöryihin liittyen. Summat ovat vielä alustavia, joten korvaussummat voivat vielä tulevaisuudessa kasvaa. Ilman tätä tulos olisi ollut noin 1,4 miljardin dollarin tuntumassa. Tämä kuvaa oikeastaan parhaiten Edisonin tuloksentekokykyä tällä hetkellä.

Ennusteet-sivulle arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 13,0 miljardia ja tulos noin 1,0 – 1,5 miljardia dollaria. Ennusteisiin pitää suhtautua suurella varauksella, sillä niihin vaikuttaa vielä avoinna olevat viranomaisten asettamat tariffit.

Tällä hetkellä PE-lukua ei kannata laskea, sillä tulokseen vaikutta suuret epävarmuustekijät.

eix-roe-roi-q12019

Viime vuosien aikana ROE ja ROI ovat olleet hieman alle 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hieman heikkona tasona, kun huomioidaan, että yrityksellä on käytössä aika vahva velkavipu.

Sääntelyn jälki näkyy myös tässä eli kahdelta kantilta. Tietyllä tapaa yhtiö tuloksentekokyky on tasaista ja yllätyksetöntä, joten alhaisempi pääoman tuotto voi olla perusteltua. Toisaalta poliittisista syistä yhtiön ei voi antaa tehdä ylisuuria voittoja, sillä se vaikuttaisi vallassa olevien poliitikkojen suosioon.

Tase

Oma pääoma on ollut hienoisessa kasvussa, sillä vuotuisesta tuloksesta on maksettu osinkoa noin 60 prosenttia. Loppuosa on jäänyt kasvattamaan pääomia. Tämä onkin ollut tarpeen, sillä isoihin investointeihin on tarvittu paljon pääomia.

eix-velkaisuus-q12019

Yhtiö on joutunutkin ottamaan velkaa rahoittaakseen näitä investointeja, minkä johdosta korolliset velat ovat olleet kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen.

Edison International:n omavaraisuusaste on pysytellyt noin 25 prosentissa aina vuodesta 2007 alkaen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on lähes 100 prosenttia, missä investointien aiheuttama velkaisuuden määrä näkyy tämän tunnusluvun heikkenemisenä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet vuosien varrella sen verran tasaisesti, että voidaan kysyä, onko lainoittajilla tai sääntelyviranomaisilla jonkinlaiset kovenantit toiminnan suhteen?

Kovenantit

Sääntelyviranomaiset ovat asettaneetkin SCE:lle rajoituksia osingonmaksulle (jotka siis Edison International saa, ja josta se taasen maksaa osinkoja eteenpäin). SCE voi maksaa osinkoja niin kauan kuin sen pääomarakenteen tunnusluku on 48 prosenttia tai enemmän. Q1/2019 lopussa tunnusluku oli 49,3 prosenttia. SCE voisi maksaa maksimissaan 356 miljoonan dollarin osingot ilman, että em. raja-arvo rikkoutuisi.

Velkakovenantit estävät Edison International:ia maksamasta osinkoa, mikäli sen pääomarakenteen tunnusluku on yli 0,70. Q1/2019 lopussa tämän tunnusluvun arvo oli 0,57.

Maastopaloista ja mutavyöryistä maksettavaksi tulevat korvaussummat voivat muuttaa kovenantti-tilannetta merkittävästikin.

Lisäksi luottoluokittajat (S&P, Moody’s ja Fitch) ovat ottaneet yhtiön tarkkailuun ”negatiiviset näkymät” -merkinnällä. Mikäli luottoluokitus laskee, niin se voi vaikuttaa yhtiön korkokuluihin kuin myös rahoituksen saantiin sekä osingonmaksuun.

Rahavirta

Edisonin liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti (jos jättää vuoden 2015 huomioimatta) noin 3,3 miljardia dollaria. Capex-investoinit ovat olleet noin 3,7 – 4,3 miljardissa dollarissa jo pitkään. Tämä kuvastaa juuri niitä valtavia investointeja, mitä energiayhtiöt tekevät pitääkseen sähköverkkonsa ja -tehtaansa yms. toimintakykyisinä. Yhtiö arvioi, että vuosien 2019 ja 2020 investoinnit ovat 4,5 ja 4,7 miljardia dollaria.

eix-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan ollut negatiivinen lähes joka vuosi viimeiseen 10 vuoteen. Investointitarpeet ovat olleet siis suuremmat kuin varsinainen liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan. 10 vuoden ajalta vapaa rahavirta on ollut noin -3,9 miljardia negatiivinen. Tämä on pitänyt yhtiön velkamäärää kasvussa.

Osinko

Yhtiön osinko on kasvanut 1,7325 dollarista (2015) tilikauden 2019 ennustettuun 2,458 dollariin eli kasvua on tullut muutamassa vuodessa noin 40 prosenttia. Yhtiö kertoo osinkostrategiana maksaa noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta olevaa osinkoa. Vapaan rahavirran negatiivisuudesta johtuen osinkoa on pitänyt rahoittaa velkarahalla. Siihen ei yhtiön oma rahantekokyky ole riittänyt.

eix-osinko-q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Edison International: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2019 0,6125 6/2018 0,6050 6/2017 0,5425
9/2019 (e) 0,6125 9/2018 0,6050 9/2017 0,5425
12/2019 (e) 0,6200 12/2018 0,6125 12/2017 0,6050
12/2019 (e) 0,6200 3/2019 0,6125 3/2018 0,6050
YHTEENSÄ 2,465 2,435 2,295
+1,2% +6,1% +12,2%

Heinäkuun osinko on 0,6125 dollaria ja se irtoaa 7.7.2019 ja maksetaan 31.7.2019.

Q3-kvartaaliosinko julkistetaan arviolta elokuun 20 – 30 päivien aikana ja arvioin osingon olevan 0,6125 dollaria. Se olisi tämän suuruisen osingon neljäs maksukerta. Seuraavan 12 kk:n osinko olisi tällä summalla 2,465 dollaria, mikä antaisi noin +4,1 prosentin osinkotuoton (osake 60,59 USD).

Sijoittajan tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että osingon maksu voi keskeytyä lainakovenanttien johdosta.

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 047) sekä osingonmaksuilla (-601). Oikaisu on yhteensä +446 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -433 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 565 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 998 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (4.5.2019) 60,59 56,77 63,24 71,99 59,04 65,48 46,30 45,19
Lkm (000) 327 000 326 000 328 000 330 000 328 000 329 000 329 000 330 000
Markkina-arvo (Mrd) 19,81 18,51 20,74 23,76 19,37 21,54 15,23 14,91
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 825 2 824 13 000 12 657 12 320 11 869 11 524 13 413 12 581 11 862
Liikevoitto 450 352 2 100 -552 1 493 2 092 2 008 2 472 1 715 2 285
Nettotulos 250 278 1 325 -423 998 1 311 1 020 1 612 915 -183
Marginaali 8,8% 9,8% 10,2% -3,3% 8,1% 11,0% 8,9% 12,0% 7,3% -1,5%
EPS 0,76 0,85 4,05 -1,30 3,04 3,97 3,11 4,90 2,78 -0,55
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 774 144 1 091 96 161 132 146 170
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 58 465 56 571 51 489 51 223 50 068 49 602 46 500 44 224
Tase yhteensä 59 239 56 715 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394
Oma pääoma 10 972 10 459 11 671 11 996 11 368 10 960 9 938 9 432
Vähemmistö 2 193 2 193 2 193 2 191 2 020 2 022 1 753 1 759
Korolliset velat 17 627 15 431 14 517 13 620 13 191 12 823 10 635 9 406
Muut vastuut 28 447 28 632 24 199 23 512 23 650 23 929 24 320 23 797
Tase yhteensä 59 239 56 715 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 3 400 3 177 3 587 3 256 4 509 3 248 2 967 3 334
Investoinnit: Capex -4 200 -4 509 -3 828 -3 734 -4 225 -3 906 -3 599 -4 149
Vapaa rahavirta (FCF) -800 -1 332 -241 -478 284 -658 -632 -815
Investoinnit: Muut 200 270 229 318 333 -1 27 -1 134
Investointien jälkeen -600 -1 062 -12 -160 617 -659 -605 -1 949
Rahoitus: Voitonjako -800 -929 -1 023 -580 -637 -296 -528 155
Rahoitus: Muut 1 300 1 011 2 030 675 49 941 1 109 495
Rahavarojen muutos -100 -980 995 -65 29 -14 -24 -1 299
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 2,458 2,428 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,458 2,428 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313
Osinkotuotto 4,1% 4,3% 3,5% 2,8% 2,9% 2,3% 3,0% 2,9%
Osinko/nettotulos 60,6% -187,1% 73,4% 49,9% 55,7% 30,3% 49,2% -236,7%
Osinko/FCF -100,5% -59,4% -303,8% -136,9% 200,1% -74,1% -71,2% -53,1%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 20,5 24,7 25,8 28,2 25,0
PE (3v) 31,3 29,4 18,7 18,1 16,4 27,6 65,8 43,2
PE 15,0 20,8 18,1 19,0 13,4 16,6
EV/EBIT 17,5 22,9 17,8 16,1 13,8 15,0 10,6
Oma pääoma/osake 40,26 38,81 42,27 42,99 40,82 39,46 35,53 33,91
P/B 1,50 1,46 1,50 1,67 1,45 1,66 1,30 1,33
ROE 10,3% -3,2% 7,1% 9,5% 7,7% 13,1% 8,0% -1,6%
ROI 7,1% -2,0% 5,3% 7,7% 7,7% 10,3% 8,0% 10,0%
Omavaraisuusaste 22,2% 22,3% 26,4% 27,6% 26,7% 26,1% 25,1% 25,2%
Gearing 128,0% 120,8% 96,8% 95,3% 97,3% 97,8% 89,7% 82,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 61,92 56,77 67,68 63,27 63,66 63,24 77,17 78,19 79,61 71,99
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,465 2,458 2,450 2,555 2,510 2,465 2,358 2,295 2,233 2,108
Osinkotuotto (ennuste) 4,0% 4,3% 3,6% 4,0% 3,9% 3,9% 3,1% 2,9% 2,8% 2,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -1,11 -1,30 1,41 1,28 1,29 1,72 4,39 4,22 4,23 3,97
PE 47,9 49,4 49,4 36,7 17,6 18,5 18,8 18,1
EV/EBIT 25,0 27,2 25,7 23,0 18,5 17,9 19,0 17,8
ROE -2,7% -3,2% 3,2% 2,9% 3,0% 4,0% 10,1% 9,7% 10,0% 9,5%
ROI -1,8% -2,0% 5,2% 4,5% 4,8% 5,3% 7,5% 7,9% 7,6% 7,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset