Edison International sijoituskohteena

Päivitetty 28.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Edison International on yhdysvaltalainen sähköntuottaja ja -jakelija Kalifornian alueella. Sähköä se tuottaa vesi- ja ydinvoiman lisäksi tuulipuistojen ja aurinkovoiman avulla… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e EDISON INTERNATIONAL Ennuste
Osake (28.7.2018) 66,51 Osinko 12 kk 2,555 3,8%
Markkina-arvo (Mrd) 21,7 Osinko/EPS 63% 4v ka
Liikevaihto (M) 12 300 (-0,2%) Osinko/FCF -296% 4v ka
Nettotulos (M) 1 025 (+2,7%) Omav.aste 27%
EPS 3,13 Gearing 102%
PE 21,2 ROE 7,3%
PB 1,54 ROI 6,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

EDISON INTERNATIONAL28.7.2018 | 66,51 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja siten pääomien heikot tuottoluvut.

Sääntely aiheuttaa epävarmuutta yrityksen voitollisuuden tasoon sekä osingonmaksun mahdollisuuksiin. Osinko on kuitenkin viime vuosina kehittynyt ihan kelpo tahtia ja esimerkiksi vuonna 2017 se nousi +12,6 prosenttia. Ja vuodelle 2018 kvartaaliosinko nousi +11,5 prosenttia.

Koska Edison toimii Kalifornian maanjäristysalueella, niin sen tilanne voi muuttua pahimmillaan yhdessä hetkessä painajaiseksi, mikä näkyisi tietenkin osakkeen hinnassa sekä osingonmaksun keskeytyksenä. Joulukuussa 2017 Kaliforniaa vaivasi laajat metsäpalot, joista aiheutuu yhtiölle merkittäviä kuluja. Kuinka paljon? Sitä yhtiö ei osaa vielä tätä kirjoittaessa (28.7.2018) sanoa.

Osinkosijoittajaa osingon reipas nosto kiinnostaa, mutta sijoittajan ei kuitenkaan kannata uskoa 10 – 15 prosentin osingon nostoihin enää montaa kertaa. Yrityksellä on osingonmaksua rajoittavia lainaehtoja, jotka saattavat estää osingon nousun tai sen maksamisen kokonaan. Myös lähivuosien 4 – 5 miljardin dollarin vuosi-investoinnit rajoittavat osingonkasvun mahdollisuuksia. Vuosipoistot (2,0 miljardia dollaria) huomioiden investointien vaikutus on noin 2 – 3 miljardia dollaria.

PE-luvulla (21,2x) mitattuna osakkeen hinta (66,51 USD) alkaa olemaan jo varsin korkeasti hinnoiteltu.

Tilikausi 2018

Edisonin Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 2 815 2 965 -5,1% 5 379 5 428 -0,9%
Liiketulos (ebit) 420 470 -10,6% 750 941 -20,3%
Nettotulos 276 278 -0,7% 494 640 -22,8%
EPS (USD) 0,84 0,85 1,51 1,95

Monenmoista epävarmuustekijää on ilmaantunut Edisonin ympärille, joten pureudutaan tässä niihin varsinaisten tuloslukujen sijaan. Tuloskehitys näkyy ylläolevassa taulukossa.

Edisonin suurin tytäryhtiö Southern California Edison (SCE) ei ole vielä saanut viranomaisilta tariffipäätöstä koskien vuosia 2018 – 2020. Näin yhtiö on käyttänyt kesän 2017 tariffitietoja tämän kvartaalin lukujen laskemisessa. Yhtiö päivittää luvut, kun varsinainen päätös aikanaan tulee.

Vuodenvaihteessa 2018 Kaliforniaa vaivasi laajat maastopalot sekä mutavyöryt ja näissä tuhoutui tai vahingoittui noin 1 800 rakennusta ja kuoli 22 henkilöä. Yhtiö ei ole kirjannut näihin liittyen vielä korvaus- yms. kuluja. Korvausselvitykset sekä mahdolliset oikeudenkäynnit voivat kestää vielä vuosia ennen, kuin lopulliset summat selviävät. Edisonilla on noin 1 miljardin dollarin vakuutukset, mutta aiemmin yhtiö on kertonut, että ne eivät välttämättä riitä kattamaan korvausvaatimuksia, jos ne kaikki kaatuvat yhtiön maksettavaksi.

SCE:n luottoluokitus on tällä hetkellä ”investment grade”, mutta kaikki kolme merkittävää luottoluokittajaa (S&P, Moody’s ja Fitch) ovat ottaneet yhtiön tarkkailuun ”negatiiviset näkymät”-merkinnällä. Vaarana on, että SCE:n luottoluokitus voi laskea. Tämä näkyisi varsin velkaisen yhtiön rahoituskuluissa, mutta yhtiöllä on vielä joitain velkaehtoja, joiden mukaan sen pitää säilyttää ”investment grade”-luokitus.

SCE voi maksaa osinkoa emoyhtiölleen Edison Internationalille, mikäli sen eräs velkaisuuden tunnusluku on 48 prosenttia tai enemmän. Tällä hetkellä tunnusluku on 49,5 prosenttia ja maksimiosinko, jonka SCE voisi maksaa olisi 393 miljoonaa dollaria. Yhtiö neuvottelee sääntelyviranomaisten kanssa tunnusluvun laskentakaavan muutoksesta, joka sallisi hieman korkeamman osingon maksamisen.

Alkuvuoden aikana SCE on maksanut noin 312 miljoonaa dollaria osinkoja Edisonille. Näin 393 miljoonan dollarin raja kestäisi laskennallisesti vain noin puolisen vuotta (jos yhtiön kaikki muut luvut pysyisivät ennallaan tänä aikana).

Näkymät 2018

Yhtiö ei anna tulosarviotaan vuodelle 2018, sillä se käy neuvotteluja sääntelyviranomaisten kanssa vuosien 2018 – 2020 hintatasosta. Yhtiö julkistaa tulosarvionsa, kun viranomaispäätös on saatu.

Yhtiö arvioi tekevänsä noin 4,2 miljardin dollarin investoinnit vuonna 2018. Vuosien 2019 ja 2020 investoinnit ovat noin 4,7 – 4,8 miljardia dollaria per vuosi.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Emoyhtiö Edison International on ns. holding-yhtiö eli sillä itsellään ei ole toimintaa. Edisonilla on kaksi tytäryhtiötä: Southern California Edison (SCE) ja Edison Energy. Yhtiö raportoi segmenttinä vain SCE:n tuloksen, sillä Edison Energy:n toiminta on niin pientä verrattuna SCE:n, joten yhtiö katsoo, ettei sen tarvitse raportoida tätä erikseen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 12 300 3 246 3 675 2 815 2 564 12 320 3 220 3 672 2 965 2 463
Muutos (%) -0,2% 0,8% 0,1% -5,1% 4,1% 3,8% 11,7% -2,5% 6,8% 0,9%
Liiketulos 1 725 465 510 420 330 1 485 -16 561 469 471
Muutos (%) 16,2% -9,1% -10,4% -29,9% -28,9% -102,8% -19,3% 23,1% 5,1%
Marginaali 14,0% 14,3% 13,9% 14,9% 12,9% 12,1% -0,5% 15,3% 15,8% 19,1%

Kuten edellä jo totesin, niin yhtiö käy neuvotteluja sääntelyviranomaisten kanssa vuosien 2018 – 2020 hintatasosta. Koska neuvottelutulokseen ei ole vielä päästy, niin tämä tuo epävarmuutta ennusteisiin.

Liikevaihtoennusteessa lähdin siitä, että liikevaihto pysyy ennallaan vuoteen 2017 nähden. Ajatusta tukee alkuvuoden 2018 liikevaihdon kehitys.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 12,3 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteessa lähdin ajatuksesta, että hankitun energian kulut olisivat noin 40 prosenttia eli hieman korkeammat kuin vuosi sitten, jolloin ne olivat noin 39,6 prosenttia liikevaihdosta (2016: 38,1 %). Ennustettuun liikevaihtoon nähden nämä kulut olisivat siten noin 4,9 miljardia dollaria.

Arvioin muiden kulujen (mm. hallinto, poistot) olevan noin 5,3 miljardia dollaria eli hieman korkeammat kuin vuosi sitten (5,2 Mrd USD). Lisäksi oletan, että alaskirjausten määrä jää viimevuotista (716 M USD) alhaisemmalle tasolla. Mahdollisia maastopaloihin liittyviä korvauksia tai niihin liittyviä kuluja ei ole huomioitu.

Näillä arvioilla sain liiketulosennusteeksi noin 1,60 – 1,75 miljardia dollaria. Tämä nostaisi marginaalin noin 14,0 prosentin tasolle, mikä on vuotta 2017 parempi. Jos vuoden 2017 tuloksesta oikaisee alaskirjauksen (-716 M USD), jolloin vuoden 2017 marginaali olisi ollut noin 17,9 prosenttia. Tähän nähden tilikauden 2018 suhteellinen kannattavuus itse asiassa laskisi.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen. Rahoituskulut sisältävät tässä pelkästään korkokuluja. Korkotuotot sisältyvät ”Muut kulut/tuotot” erään.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 725 465 510 420 330 1 485 -16 561 469 471
Rahoituskulut (netto) -710 -180 -180 -180 -170 -639 -166 -162 -159 -152
Muut kulut/tuotot 200 50 50 49 51 103 12 33 25 33
Tulos ennen veroja 1 215 335 380 289 211 949 -170 432 335 352
Verot -90 -75 -55 9 31 -281 -364 69 -26 40
Vähemmistö yms -100 -29 -25 -22 -24 -103 -11 -31 -31 -30
Nettotulos 1 025 231 300 276 218 565 -545 470 278 362

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman edellisvuodesta ja käytin noin -180 miljoonan dollarin kaavamaista kulua tässä. Tämä vastaa Q2/2018 korkokulujen tasoa (180 M USD). Muut kulut/tuotot sisältävät siis korkotuotot, joiden arvioin olevan noin +50 miljoonaa dollaria per kvartaali.

Edisonin veroasteen arviointi on haastavaa, sillä yhtiö on saanut monena kertana erilaisia verohyvityksiä. Lähdin ennusteessa siitä, että loppuvuoden ajalta veroaste olisi noin 15 prosenttia. Koska yhtiö kirjasi veroetuja Q1-Q2:n tuloksiin, niin koko vuoden veroaste asettuisi näin vain alle 10 prosenttiin.

Yhtiön ”vähemmistö yms” -erä sisältää etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja. Ennusteessa olen käyttänyt noin -30 miljoonan dollarin kvartaalikohtaista kulua. Näin osakkeenomistajille kuuluvaksi nettotulosennusteeksi sain 1,0 – 1,1 miljardia dollaria.

Ennuste ei sisällä mahdollisia metsäpaloihin liittyviä korvauksia eikä muitakaan yllättäviä kertaluontoisia kuluja tai alaskirjauksia. Lisäksi liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa tariffineuvotteluiden päätökset, joten sijoittajan tulee huomioida myös näiden vaikutukset.

Tulosennuste

Yhtiön oma ”Core earnings EPS” ennuste

Tilikausi 2016

02/2016: 3,81 – 4,01 USD
05/2016:
3,81 – 4,01 USD
07/2016: 3,81 – 4,01 USD
10/2016: 3,86 – 3,96 USD
TOTEUTUMA: 3,97 USD

Tilikausi 2017

02/2017: 4,04 – 4,24 USD
05/2017: 4,04 – 4,24 USD
07/2017:
4,13 – 4,33 USD
10/2017:
4,27 – 4,37 USD
TOTEUTUMA: 4,50 USD

Tilikausi 2018

02/2018: ei arviota
05/2018: ei arviota
07/2018: ei arviota

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -433 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 565 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 998 miljoonaa dollaria.

Edisonin liikevaihto oli hyvässä kasvutrendissä, kunnes vuonna 2015 tuli selvä tasopudotus. Tähän vaikutti osaltaan mm. San Onofre:n ydinvoimaloiden sulkemiset sekä NRG Energyn konkurssi. Mutta tämän jälkeen liikevaihto on taas jatkanut hienoista nousutrendiään.

Tilikauden 2015 tulosta pudottaa 382 miljoonan dollarin kertaluontoinen alaskirjaus, josta osaa palautettiin tilikaudelle 2017.

eix-tuloslaskelma-q22018

Tilikauden 2017 vero-oikaistu tulos oli 998 miljoonaa dollaria, mihin vaikutti San Ofore:n sulkemiseen liittyvä -716 miljoonan dollarin (-448 M USD verojen jälkeen) alaskirjaus. Kun tämä sekä muutama pienempi erä huomioidaan, niin saadaan yhtiön laskema ”Core Earnings” -tulos, joka oli 1 466 miljoonaa dollaria (2016: 1 294 M USD). Tämä kuvaa oikeastaan parhaiten Edisonin tuloksentekokykyä tällä hetkellä.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi 12,3 miljardia ja tulos noin 1,0 -1,1 miljardia dollaria. Ennusteisiin pitää suhtautua suurella varauksella, sillä niihin vaikuttaa vielä avoinna olevat viranomaisten asettamat tariffit.

Tilikauden 2018 ennustettuun tulokseen suhteutettu PE-luku on 21,2x, joten osaketta voidaan pitää korkeasti hinnoiteltuna. Joulukuun 2017 maastopalojen tuhojen laajuutta ei ole vielä saatu selvitettyä eikä sitä paljonko kuluja siitä Edisonille koituu. Ja jos paloista tulee usein toistuvia merkittäviä kuluja, niin se varmasti heijastuu yhtiön tuloksentekokykyyn.

eix-roe-roi-q22018

Viime vuosien aikana ROE ja ROI ovat olleet hieman alle 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hieman heikkona tasona, kun huomioidaan, että yrityksellä on käytössä aika vahva velkavipu.

Sääntelyn jälki näkyy myös tässä eli kahdelta kantilta. Tietyllä tapaa yhtiö tuloksentekokyky on tasaista ja yllätyksetöntä, joten alhaisempi pääoman tuotto voi olla perusteltua. Toisaalta poliittisista syistä yhtiön ei voi antaa tehdä ylisuuria voittoja, sillä se vaikuttaisi vallassa olevien poliitikkojen suosioon.

Tase

Oma pääoma on ollut hienoisessa kasvussa, sillä vuotuisesta tuloksesta on maksettu osinkoa noin 60 prosenttia. Loppuosa on jäänyt kasvattamaan pääomia. Tämä onkin ollut tarpeen, sillä isoihin investointeihin on tarvittu paljon pääomia.

eix-velkaisuus-q22018

Yhtiö on joutunutkin ottamaan velkaa rahoittaakseen näitä investointeja, minkä johdosta korolliset velat ovat olleet kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen.

Edison International:n omavaraisuusaste on pysytellyt noin 25 prosentissa aina vuodesta 2007 alkaen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on lähes 100 prosenttia, missä investointien aiheuttama velkaisuuden määrä näkyy tämän tunnusluvun heikkenemisenä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet vuosien varrella sen verran tasaisesti, että voidaan kysyä, onko lainoittajilla tai sääntelyviranomaisilla jonkinlaiset kovenantit toiminnan suhteen?

Kovenantit

Sääntelyviranomaiset ovat asettaneetkin SCE:lle rajoituksia osingonmaksulle (jotka siis Edison International saa, ja josta se taasen maksaa osinkoja eteenpäin). SCE voi maksaa osinkoja niin kauan kuin sen pääomarakenteen tunnusluku on 48 prosenttia tai enemmän. Q1/2018 lopussa tunnusluku oli 49,5 %.

SCE voisi maksaa maksimissaan 393 miljoonan dollarin osingot ilman, että em. raja-arvo rikkoutuisi. SCE:n Q1-Q2/2018 osingot ovat olleet noin 312 miljoonaa dollaria, joten SCE voisi maksaa vielä tulevan vuosipuoliskon osingot (olettaen, että mitään muuta ei tapahdu yrityksen taloudessa).

Velkakovenantit estävät Edison International:ia maksamasta osinkoa, mikäli sen pääomarakenteen tunnusluku on yli 0,65. Q2/2018 lopussa tämän tunnusluvun arvo oli 0,51.

Maastopaloista ja mutavyöryistä maksettavaksi tulevat korvaussummat voivat muuttaa kovenantti-tilannetta merkittävästikin.

Lisäksi luottoluokittajat (S&P, Moody’s ja Fitch) ovat ottaneet yhtiön tarkkailuun ”negatiiviset näkymät” -merkinnällä. Mikäli luottoluokitus laskee, niin se voi vaikuttaa yhtiön korkokuluihin kuin myös rahoituksen saantiin sekä osingonmaksuun.

Rahavirta

Edisonin liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti (jos jättää vuoden 2015 huomioimatta) noin 3,3 miljardia dollaria. Capex-investoinit ovat olleet noin 3,7 – 4,3 miljardissa dollarissa jo pitkään. Tämä kuvastaa juuri niitä valtavia investointeja, mitä energiayhtiöt tekevät pitääkseen sähköverkkonsa ja -tehtaansa yms. toimintakykyisinä. Yhtiö arvioi, että vuosien 2018, 2019 ja 2020 investoinnit ovat 4,2, 4,7 ja 4,8 miljardia dollaria.

eix-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on sen sijaan ollut negatiivinen lähes joka vuosi viimeiseen 10 vuoteen. Investointitarpeet ovat olleet siis suuremmat kuin varsinainen liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan. 10 vuoden ajalta vapaa rahavirta on ollut noin -3,9 miljardia negatiivinen. Tämä on pitänyt yhtiön velkamäärää kasvussa.

Osinko

Yhtiön osinko on kasvanut 1,7325 dollarista (2015) tilikauden 2018 ennustettuun 2,465 dollariin eli kasvua on tullut muutamassa vuodessa noin 40 prosenttia. Yhtiö kertoo osinkostrategiana maksaa noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta olevaa osinkoa. Tilikauden 2018 ennusteissa osingonmaksusuhde on noin 58 prosenttia, mikä on linjassa strategian suhteen.

Vapaan rahavirran negatiivisuudesta johtuen osinkoa on pitänyt rahoittaa velkarahalla. Siihen ei yhtiön oma rahantekokyky ole riittänyt.

eix-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
9/2018 (e) 0,605 9/2017 0,5425 9/2016 0,4800
12/2018 (e) 0,650 12/2017 0,6050 12/2016 0,5425
3/2019 (e) 0,650 3/2018 0,6050 3/2017 0,5425
6/2019 (e) 0,650 6/2018 0,6050 6/2017 0,5425
YHTEENSÄ 2,555 2,358 2,108
+8,4% +11,9% +13,5%

Muutamana viime vuotena kvartaaliosinko on noussut noin 0,06 – 0,07 dollaria vuodessa. Seuraava osingon nostovuoro olisi joulukuussa 2018, ja arvelen osingon edelleen nousevan, mutta maltillisemmalla tahdilla 0,65 dollariin (+0,045 USD).

Seuraavan 12 kk:n osinko olisi näillä ennusteilla 2,555 dollaria, mikä antaisi noin 3,8 prosentin osinkotuoton (osake 66,51 USD).

Sijoittajan on hyvä tiedostaa em. osingonmaksua rajoittavat lainaehdot – näin, vaikka vuoden kuluessa raja-arvoissa ei ole tapahtunut muutosta suuntaan taikka toiseen. Ja kuten todettua, niin maastopaloista ja mutavyöryistä maksettavaksi tulevat korvaussummat voivat muuttaa tilannetta merkittävästikin.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+531) sekä osingonmaksuilla (-396) eli yhteensä oikaisu on +135 miljoonaa dollaria. Oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -433 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 565 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 998 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (28.7.2018) 66,51 63,24 71,99 59,04 65,48 46,30 45,19 41,40
Lkm (000) 327 000 328 000 330 000 328 000 329 000 329 000 330 000 329 000
Markkina-arvo (Mrd) 21,75 20,74 23,76 19,37 21,54 15,23 14,91 13,62
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 675 5 379 12 300 12 320 11 869 11 524 13 413 12 581 11 862 10 588
Liikevoitto 510 750 1 725 1 493 2 092 2 008 2 472 1 715 2 285 2 061
Nettotulos 300 494 1 025 998 1 311 1 020 1 612 915 -183 -37
Marginaali 8,2% 9,2% 8,3% 8,1% 11,0% 8,9% 12,0% 7,3% -1,5% -0,3%
EPS 0,92 1,51 3,13 3,04 3,97 3,11 4,90 2,78 -0,55 -0,11
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 234 1 091 96 161 132 146 170 1 469
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 52 721 51 489 51 223 50 068 49 602 46 500 44 224 46 570
Tase yhteensä 52 955 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039
Oma pääoma 11 914 11 671 11 996 11 368 10 960 9 938 9 432 10 055
Vähemmistö 2 193 2 193 2 191 2 020 2 022 1 753 1 759 1 031
Korolliset velat 14 624 14 517 13 620 13 191 12 823 10 635 9 406 14 175
Muut vastuut 24 224 24 199 23 512 23 650 23 929 24 320 23 797 22 778
Tase yhteensä 52 955 52 580 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 3 700 3 587 3 256 4 509 3 248 2 967 3 334 3 906
Investoinnit: Capex -4 200 -3 828 -3 734 -4 225 -3 906 -3 599 -4 149 -4 122
Vapaa rahavirta (FCF) -500 -241 -478 284 -658 -632 -815 -216
Investoinnit: Muut 200 229 318 333 -1 27 -1 134 -811
Investointien jälkeen -300 -12 -160 617 -659 -605 -1 949 -1 027
Rahoitus: Voitonjako -830 -1 023 -580 -637 -296 -528 155 -368
Rahoitus: Muut 1 130 2 030 675 49 941 1 109 495 1 475
Rahavarojen muutos 0 995 -65 29 -14 -24 -1 299 80
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,465 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,465 2,233 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285
Osinkotuotto 3,7% 3,5% 2,8% 2,9% 2,3% 3,0% 2,9% 3,1%
Osinko/nettotulos 78,6% 73,4% 49,9% 55,7% 30,3% 49,2% -236,7% -1142,6%
Osinko/FCF -161,2% -303,8% -136,9% 200,1% -74,1% -71,2% -53,1% -195,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 22,7 25,8 28,2 25,0 26,8
PE (3v) 19,6 18,7 18,1 16,4 27,6 65,8 43,2 19,8
PE 21,2 20,8 18,1 19,0 13,4 16,6
Oma pääoma/osake 43,14 42,27 42,99 40,82 39,46 35,53 33,91 33,70
P/B 1,54 1,50 1,67 1,45 1,66 1,30 1,33 1,23
ROE 7,3% 7,1% 9,5% 7,7% 13,1% 8,0% -1,6% -0,3%
ROI 6,0% 5,3% 7,7% 7,7% 10,3% 8,0% 10,0% 8,4%
Omavaraisuusaste 26,6% 26,4% 27,6% 26,7% 26,1% 25,1% 25,2% 23,1%
Gearing 102,0% 96,8% 95,3% 97,3% 97,8% 89,7% 82,5% 114,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset