Edison International sijoituskohteena

Päivitetty 3.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (3.5.2017)79,11 USDMarkkina-arvo25,8 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,265 USD Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2017e12 250 M USD (+3,2 %)Nettotulos 2017e1 365 M USD (+4,1 %)
PE18,9ROE9,4 %

Edison International on yhdysvaltalainen sähköntuottaja ja -jakelija Kalifornian alueella. Sähköä se tuottaa vesi- ja ydinvoiman lisäksi tuulipuistojen ja aurinkovoiman avulla… (lisää yritysesittelyssä).

EDISON INTERNATIONAL3.5.2017 | 79,11 USD
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Edison International:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Tyydyttäviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti tuloksen heikko kehitys ja osakkeen korkea hinta. Pisteitä laskee myös korkea velkaisuus sekä pääomavaltaisena yhtiönä heikot pääoman tuottoluvut.

Sääntely aiheuttaa epävarmuutta yrityksen voitollisuuden tasoon sekä osingonmaksun mahdollisuuksiin. Kvartaaliosinko kuitenkin nousi lupaavasti joulukuussa 2016 noin 13 prosenttia 0,5425 dollariin (0,4800 usd).

Koska Edison toimii Kalifornian maanjäristysalueella, niin sen tilanne voi muuttua pahimmillaan yhdessä hetkessä painajaiseksi, mikä näkyisi tietenkin osakkeen hinnassa sekä osingonmaksun keskeytyksenä.

Osinkosijoittajaa osingon reipas nosto kiinnostaa, mutta sijoittajan ei kuitenkaan kannata uskoa 10 – 15 prosentin osingon nostoihin enää montaa kertaa. Yrityksellä on osingonmaksua rajoittavia lainaehtoja, jotka saattavat estää osingon nousun tai sen maksamisen kokonaan. Myös lähivuosien 4 – 5 miljardin dollarin vuosi-investoinnit rajoittavat osingonkasvun mahdollisuuksia. Vuosipoistot (2,0 miljardia dollaria) huomioiden investointien kassavaikutus on noin 2 – 3 miljardia dollaria.

PE-luvulla mitattuna osakkeen hinta (79,11 USD) on korkealla tasolla eli 18,9.

Segmentit

Emoyhtiö Edison International on ns. holding-yhtiö eli sillä itsellään ei ole toimintaa. Edisonilla on kaksi tytäryhtiötä: Southern California Edison (SCE) ja Edison Energy. Yhtiö raportoi segmenttinä vain SCE:n tuloksen, sillä Edison Energy:n toiminta on niin pientä verrattuna SCE:n, joten yhtiö katsoo, ettei sen tarvitse raportoida tätä erikseen.

Koska SCE:n osuus koko konsernin tuloksesta on merkittävä, niin en näe järkevänä eritellä tähän SCE:n liikevaihtoa ja liiketulosta.

Kalifornian energiastrategia on pienentää hiilijalanjälkeä oleellisesti tulevien vuosien aikana. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sääntely ohjaa energiayhtiöitä investoimaan hiilivapaaseen energiaan. Tulevien vuosien (2017 – 2020) noin 4 miljardin dollarin vuosi-investoinneista noin puolet menee hiilivapaan energian tuottamiseen, sähköautojen latauspisteiden tarjoamiseen yms. Toinen puoli menee ylläpitoinvestointeihin.

Tulosennuste

Yhtiön oma ”Core earnings EPS” ennuste

Tilikausi 2016

02/2016: 3,81 – 4,01 USD
05/2016:
3,81 – 4,01 USD
07/2016: 3,81 – 4,01 USD
10/2016: 3,86 – 3,96 USD
TOTEUTUMA: 3,97 USD

Tilikausi 2017

02/2017: 4,04 – 4,24 USD
05/2017: 4,04 – 4,24 USD

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2016 liikevaihto oli noin 11,9 miljardia dollaria, mikä oli noin +3,0 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Tilikauden 2016 nettotulos nousi noin 290 miljoonalla dollarilla. Tässä on hyvä muistaa, että vuoden 2015 tulokseen sisältyi 382 miljoonan dollarin kertaluontoinen alaskirjaus.

eix-tuloslaskelma-q12017.jpg

Q1/2017 aikana liikevaihto oli 2 463 miljoonaa dollaria (Q1/2016: 2 440 M USD). Nettotulos sen sijaan nousi +29 prosenttia 362 miljoonaan dollariin (Q1/2016: 281 M USD). Nettotulosta nosti liikevaihdon kasvun lisäksi kertaluontoinen positiivinen noin 40 miljoonan dollarin veroerä.

Tilikaudelle 2017 ennustetaan noin 12,0 – 12,5 miljardin liikevaihtoa ja noin 1,4 – 1,5 miljardin dollarin nettotulosta.

Kalifornian energiateollisuus käy läpi suurta muutosta, missä esimerkiksi kuluttajien omat sähkövarastot ja energian tuotanto (aurinkoenergia) tulevat osaksi sähköntuotantoa ja varastointia. Kalifornian osavaltio myös tukee tätä kehitystä omilla toimillaan. Siksi toimiva sähköverkko on avainasemassa tässä yhtälössä, mikä näkyy myös Edisonin sähköverkkoinvestoinneissa.

Tase

Oma pääoma on kasvanut noin +15 prosenttia tilikaudesta 2014. Investointeihin on tarvittu pääomia, joita on rahoitettu omalla pääomalla niin, että osingonmaksusuhde on ollut noin 40 – 50 prosentin tuntumassa.

eix-velkaisuus-q12017

Yhtiö on ottanut myös velkaa rahoittaakseen investointeja, minkä johdosta korollisten velkojen määrä on kasvutrendissä.

Edison International:n omavaraisuusaste on pysytellyt noin 25 prosentissa aina vuodesta 2007 alkaen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on lähes 100 prosenttia, missä investointien aiheuttama velkaisuuden määrä näkyy tämän tunnusluvun heikkenemisenä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet vuosien varrella sen verran tasaisesti, että voidaan kysyä, onko lainoittajilla tai sääntelyviranomaisilla jonkinlaiset kovenantit toiminnan suhteen?

Kovenantit

Sääntelyviranomaiset ovat asettaneetkin SCE:lle rajoituksia osingonmaksulle (jotka siis Edison International saa, ja josta se taasen maksaa osinkoja eteenpäin). SCE voi maksaa osinkoja niin kauan kuin sen pääomarakenteen tunnusluku on 48 prosenttia tai enemmän. Q1/2017 lopussa tunnusluku oli 50,4 % (Q1/2016: 50,2 %) . SCE voisi maksaa maksimissaan 603 miljoonan dollarin osingot ilman, että em. raja-arvo rikkoutuisi (Q1/2016: 516). SCE:n Q1/2017 osinko oli 191 miljoonaa dollaria, joten SCE voisi maksaa kolmet osingot (olettaen, että mitään muuta ei tapahdu yrityksen taloudessa). Vuoden takaisiin raja-arvoihin on tullut lisää ilmaa.

Velkakovenantit estävät Edison International:ia maksamasta osinkoa, mikäli sen pääomarakenteen tunnusluku on yli 0,65. Q1/2017 lopussa tämän tunnusluvun arvo oli 0,44 (Q1/2016: 0,47).

Osinko

Yhtiön osinko on kasvanut 1,4825 dollarista (2014) tilikauden 2017 ennustettuun 2,22 dollariin eli kasvua on tullut muutamassa vuodessa noin 50 prosenttia. Yhtiö kertoo osinkostrategiana maksaa noin 55 prosenttia nettotuloksesta olevaa osinkoa. Tilikauden 2017 ennusteissa osingonmaksusuhde on noin 54 prosenttia, mikä on linjassa strategian suhteen.

eix-osinko-q12017

Seuraavan 12 kk:n osinko on 2,265 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (79,11 USD) noin 2,9 prosentin osinkotuoton

06/2017: 0,5425 usd (irtoaa 28.6.2017)
09/2017: 0,5425 usd (e)
12/2017: 0,5900 usd (e)
03/2018: 0,5900 usd (e)

Sijoittajan on hyvä tiedostaa em. osingonmaksua rajoittavat lainaehdot – näin, vaikka vuoden kuluessa raja-arvoissa ei ole tapahtunut muutosta suuntaan taikka toiseen.

Arvostus

Tilikauden 2017 ennustettuun tulokseen suhteutettu PE on 18,9, mitä voidaan pitää hieman koholla olevana. PE7-lukua (30,3) nostaa kertaluonteiset erät, joita yrityksellä on tullut useampana vuotena. Toki aina voi kysyä, että kuinka kertaluonteisia ne erät oikein ovat, jos niitä tulee joka vuosi?

eix-roe-roi-q12017

Viime vuosien aikana ROE ja ROI ovat olleet hieman alle 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hieman heikkona tasona, kun huomioidaan, että yrityksellä on käytössä aika vahva velkavipu. Sääntelyn jälki näkyy myös tässä eli kahdelta kantilta. Tietyllä tapaa yhtiö tuloksentekokyky on tasaista ja yllätyksetöntä, joten alhaisempi pääoman tuotto voi olla perusteltua. Toisaalta poliittisista syistä yhtiön ei voi antaa tehdä ylisuuria voittoja, sillä se vaikuttaisi vallassa olevien poliitikkojen suosioon.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 003) sekä osingonmaksuilla (-531) eli yhteensä oikaisu on +472 miljoonaa dollaria. Oikaisu on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (2.5.2017) 79,11 71,99 59,04 65,48 46,30 45,19 41,40 38,60
Lkm (000) 326 000 330 000 328 000 329 000 329 000 330 000 329 000 329 000
Markkina-arvo (Mrd) 25,79 23,76 19,37 21,54 15,23 14,91 13,62 12,70
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 2 900 2 463 12 250 11 869 11 524 13 413 12 581 11 862 10 588 9 980
Liikevoitto 425 479 2 150 2 092 2 008 2 472 1 715 2 285 2 061 2 126
Nettotulos 300 362 1 365 1 311 1 020 1 612 915 -183 -37 1 256
Marginaali 10,3% 14,7% 11,1% 11,0% 8,9% 12,0% 7,3% -1,5% -0,3% 12,6%
EPS 0,92 1,11 4,19 3,97 3,11 4,90 2,78 -0,55 -0,11 3,82
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 622 96 161 132 146 170 1 469 1 389
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 51 590 51 223 50 068 49 602 46 500 44 224 46 570 44 141
Tase yhteensä 52 212 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039 45 530
Oma pääoma 12 523 11 996 11 368 10 960 9 938 9 432 10 055 10 583
Vähemmistö 2 191 2 191 2 020 2 022 1 753 1 759 1 031 911
Korolliset velat 14 164 13 620 13 191 12 823 10 635 9 406 14 175 12 534
Muut vastuut 23 334 23 512 23 650 23 929 24 320 23 797 22 778 21 502
Tase yhteensä 52 212 51 319 50 229 49 734 46 646 44 394 48 039 45 530
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,218 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285 1,265
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,218 1,983 1,733 1,483 1,368 1,313 1,285 1,265
Osinkotuotto 2,8% 2,8% 2,9% 2,3% 3,0% 2,9% 3,1% 3,3%
Osingonmaksusuhde 53,0% 49,9% 55,7% 30,3% 49,2% -236,7% -1142,6% 33,1%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 30,3 28,1 25,0 26,8 20,9
PE (3v) 21,1 18,0 16,4 27,6 65,7 43,0 19,7 11,5
PE 18,9 18,1 19,0 13,4 16,6 10,1
Oma pääoma/osake 45,13 42,99 40,82 39,46 35,53 33,91 33,70 34,94
P/B 1,75 1,67 1,45 1,66 1,30 1,33 1,23 1,10
ROE 9,4% 9,5% 7,7% 13,1% 8,0% -1,6% -0,3% 11,2%
ROI 7,6% 7,7% 7,7% 10,3% 8,0% 10,0% 8,4% 9,3%
Omavaraisuusaste 28,2% 27,6% 26,7% 26,1% 25,1% 25,2% 23,1% 25,2%
Gearing 92,0% 95,3% 97,3% 97,8% 89,7% 82,5% 114,6% 97,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements