Elekta

Viimeksi päivitetty 29.5.2020

Ruotsalainen Elekta valmistaa syöpäsairauksien ja kasvainten hoitoon ja diagnosointiin tarkoitettuja sädehoidon ja magneettikuvauksen laitteita. Yhtiön tuotteita on myyty yli 120 maahan ja sillä on noin 4 100 työntekijää. Elektan markkina-arvo on noin 38 miljardia kruunua.

Professori Lars Leksell perusti Elektan vuonna 1972 valmistamaan radiokirurgian laitteita. Elektalla on hänen nimeään kantava tuote Leksell Gamma Knife, jota käytetään neurologisten sairauksien hoitoon.

Yhtiö jakaa tuoteportfolionsa neljään eri kategoriaan

  • Linac eli ”linear accelerators”: Laite tuottaa säteilyä, joka kohdennetaan tarkasti potilaan kasvaimeen. Linac-tuotteilla voidaan hoitaa joukkoa erilaisia kasvaintyyppejä, jotka voivat sijaita aivoissa, selkärangassa, keuhkoissa, rintakudoksessa jne.
  • Neuro: Erityisesti aivokirurgiaan tarkoitettu laite, missä tavanomaiset leikkaushoidot ovat liian vaikeita suorittaa. Em. Leksell Gamma Knife kuuluu tähän portfolioon ja tuotteen nimi oikeastaan kertoo sen luonteesta.
  • Brachytherapy: Radioaktiivisen isotoopin kohdentaminen kasvaimeen.
  • IT-sovellukset ja palvelut: Sisältää erilaisia palveluita potilaiden hoitojen optimointiin. Sovelluksien (esim. IBM Watson) avulla voidaan automatisoida diagnoosien tekoa ja parantaa niiden tarkkuutta.
Elekta-versahd
Kuva: https://www.elekta.com/radiotherapy#gallery

Varsinaiset taloudelliset segmentit yhtiö jakaa maantieteellisesti Amerikan mantereeseen sekä EMEA:n ja Aasian alueeseen.

Toimitusjohtaja ja osake

Elektan toimitusjohtajana on vuodesta 2016 alkaen toiminut Richard Hausmann (s. 1960). Häntä ennen toimitusjohtajana toimi Tomas Puusepp vuosien 2005 – 2016 aikana, joka siirtyi toimitusjohtajuuden jälkeen yhtiön hallitukseen.

Elektan osake (”EKTA B”) on listattu Tukholman pörssiin vuodesta 1994 alkaen. Yhtiön äänivaltaisin omistaja on Laurent Leksell ja hänen lähipiirinsä. Heillä on 30,5 prosentin ääniosuus yhtiöstä. Tämän jälkeen suurimpia omistajia ovat erilaiset rahastot. Omistuslistauksen voi katsoa täältä: https://www.elekta.com/investors/the-share/largest-shareholders/

Perustajan Lars Leksellin suku siis hallitsee yhtiötä ja suurin omistaja Laurent Leksell on ollut yhtiön hallituksessa perustamisvuodesta 1972 alkaen. Hän toimii nyt yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Toimintaympäristö

Sädehoitojen markkinan arvioidaan kasvavan noin 6 – 8 prosentin vuositahdilla. Elektan päämarkkina on USA, mikä vastaa noin 25 prosenttia yhtiön myynnistä. Toiseksi tärkein markkina on Kiina noin 12 prosentin osuudella.

Elekta nimeää kilpailijakseen Varian Medical Systemsin (NYSE: VAR), minkä lisäksi osittain päällekkäisiä toimintoja on mm.

  • Accuray (Nasdaq: ARAY)
  • Bebig
  • Viewray (Nasdaq: VRAY)
  • Raysearch laboratories (Nasdaq Stockholm: RAY B)

Vuonna 2012 tehtiin yli 14 miljoonaa syöpädiagnoosia ja määrän uskotaan nousevan noin +75 prosenttia seuraavan 20 vuoden aikana. Tähän vaikuttaa ihmisten eliniän kasvu sekä väestön ikääntyminen.

Hoitomuotojen parantumisen myötä syöpään kuolleisuus laskee ja sairauden kanssa voidaan elää pitempään. Sairastuneelle se kuitenkin tarkoittaa sitä, että erilaisia hoitoja joudutaan jatkamaan pitkän aikaa – ehkä koko loppuelämän.

Edellä mainitut seikat luovat kysyntää Elektan tuotteille. Samaan aikaan yhteiskunnan terveydenhoidon kulut nousevat, joten Elektan asiakaskunta arvostaa myös kustannustehokkuutta.

Erilaisten magneetti- yms. kuvantamisista syntyy paljon dataa, jonka analysointiin tarvitaan keinoälyn apua (esim. IBM Watson). Se parantaa löydöksien tarkkuutta ja johdonmukaisuutta sekä tuo samalla tehokkuutta ja kustannussäästöjä.

Riskitekijöikseen yhtiö nimeää mm. tiukan kilpailutilanteen.

Tuotekehitys vaatii osaavaa henkilökuntaa, missä avainhenkilön lähtö voi olla vaikeaa paikata. Lisäksi osaavan henkilöstön rekrytointi voi olla haastavaa. Digitalisaation myötä yhtiö on riippuvainen myös erilaisista IT-järjestelmistä ja niiden kehittymisestä.

Tuotekehitys ei aina tuota haluttua lopputulosta ja jos onnistuu, niin uhkana on yritysvakoilu taikka innovaatioiden kopiointi.

Tiukka kilpailutilanne voi johtaa myös korruptioon yms. toimintaan, jolla pyritään vaikuttamaan asiakkaan ostopäätökseen.

Eri maiden lait ja asetukset sekä lupaprosessit eroavat toisistaan. Ja uuden huipputuotteen lupakäsittelyn jumiutuminen voi hidastaa merkittävästi markkinoille pääsyä. Toisaalta on selvää, että sädehoidon tuotteiden ja radioaktiivisten isotooppien käyttö vaatii tiukkaa lupamenettelyä.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus