Elekta: Ennusteet

Päivitetty 18.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.5.2019.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita tilikaudelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin tilikausien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

elekta-kvartaalituloslaskelma-q32020

Ohessa on myös saatujen tilausten ja tilauskannan kehitys:

elekta-tilaukset-q32020

Tilikausi 2020

Elektan Q1-Q3/2020:

M SEK Q3/20 Q3/19 Q1-Q3/20 Q1-Q3/19
Liikevaihto 3 656 3 320 10,1% 10 593 9 468 11,9%
Liiketulos (ebit) 443 311 42,4% 999 941 6,2%
Nettotulos (omistajille) 308 211 46,0% 676 662 2,1%
EPS (SEK) 0,81 0,55 1,77 1,73

Q3:n saadut tilaukset laskivat 4,28 miljardiin kruunuun edellisvuoden 4,55 miljardista kruunusta (-6 %). Saadut tilaukset laskivat etenkin USA:ssa. Elekta Unity sai vain yhden tilauksen kvartaalin aikana. Yhtiön johto oli kuitenkin luottavainen tilaustilanteeseen ja sen kehittymiseen jatkossa.

Q3:n liikevaihto ja liiketulos kehittyivät erinomaisesti. USA:n heikko kehitys (liikevaihto ja liiketulos -19 %) jarrutti muuten hyvää kvartaalia. USA:n pettymyksen johdosta Elekta vaihtoi Americas-alueen johtajaa.

Koronavirus vaatii yhtiön mukaa tarkkaa seurantaa. Mikäli virus leviää laajalti Kiinassa taikka globaalisti, niin terveydenhuollon resurssit ja huomio kohdistuvat virustartuntojen hoitoon. Se voi näkyä voimakkaastikin yhtiön saamissa tilauksissa ja siten myös tuloskehityksessä.

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Elekta arvioi, että vuoden 2020 (oletuksena on, että koronavirustilanne normalisoituu Q4:n aikana)

 • liikevaihto: kasvaa 8 – 10 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
 • EBITA-marginaali: 18 prosenttia

Yhtiö tavoittelee tilikausille 2021 – 2023

 • liikevaihto: kasvaa 8 – 10 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
 • EBITA-marginaali: on aluksi yli 20 prosenttia, mutta nousee jakson loppua kohden vielä 2 prosenttiyksiköllä.
elekta-q22020-profitability
Kuva: Elekta Q2/2020 tulosesitys (s. 28) https://www.elekta.com/investors/fileadmin/presentations/2019-20/elekta-q2-presentation.pdf

Lyhyen aikavälin odotukset

Elekta arvioi vuoden 2020 liikevaihdon arvioi kasvavan noin 8 – 10 prosenttia. Olen tehnyt vuoden 2020 ennusteen tämän arvion puoliväliin (+8,8 %).

Yhtiö kertoo Q3/2020 tulosesityksessä, että Q4:lla kannattavuutta parantaa kustannustehokkuuden parantuminen sekä hyvä tilauskehitys. Rahavirtoja kohentaa tämänhetkinen varsin kookas Brexit-varasto, jonka yhtiö arvioi tyhjentävän H2:n aikana. Yhtiö on myös tehostanut laskutus- yms. muita taloushallinnon prosessejaan, jonka pitäisi näkyä parempina rahavirtoina.

Unity-tilauksia on saatu nyt 6 kappaletta, mutta yhtiö kertoi, että Shanghain messuilla olisi tehty 30 ehdollista tilausta. Tulevien kvartaalien aikana on hyvä seurata sitä, miten Unityn tilaukset kehittyvät.

Koronavirus vaatii yhtiön mukaa tarkkaa seurantaa, sillä se voi painaa tilauksia varsin rajustikin. Lisäksi USA:n tilauskehityksen suhteen pitää olla tarkkana, sillä pohdittavaksi jää se, että oliko Q3:n heikkous vain tilapäistä, joka korjaantuu lähitulevaisuudessa ?

Odotuksenani on, että liikevaihto kasvaisi tilikaudella 2020 noin 8,8 prosenttia, missä Americas-alueen vaikeudet näkyisivät edelleen. Lähivuosien liikevaihdon odotan kasvavan yhtiön ohjeistuksen mukaisesti noin 8 – 10 prosentin tahdilla, missä hyvää kehitystä tukee yhtiön lanseeraama Elekta Unity -tuote. Myös palvelumyynnin arvioin tukevan hyvää liikevaihdon kasvua.

Yhtiö arvioi, että EBITA-marginaali olisi noin 18 prosenttia. Ennustamaani noin 14,75 miljardin kruunun liikevaihtoon suhteutettuna se tarkoittaisi noin 2,65 miljardin kruunun EBITAa. Q1-Q3/2020 poistot olivat 925 miljoonaa kruunua eli keskimäärin 310 miljoonaa kruunua per kvartaali. Arvioin Q4:n poistojen olevan tällä samalla tasolla, jolloin koko vuoden poistoiksi tulisi noin 1,22 miljardia kruunua. Näillä luvuilla saadaan liiketulosennusteeksi noin 1,43 miljardia kruunua.

Seuraavan Q4-raportin tärkeintä antia on oikeastaan se,

 • miten koronavirus on vaikuttanut yhtiön lukuihin. Mikäli koronavirus jatkaa leviämistään ja siitä tulee globaali pandemia, niin silloin edellä listatut odotukset menevät täysin uusiksi.
 • pitääkö yhtiön lähivuosien tulosohjeistukset nykyisen tasonsa. Moni ennuste perustuu näihin, joten ikävät yllätykset painaisivat nopeasti yhtiön tulostasoa ja arvonmääritystä.
 • miten yhtiön saadut tilaukset ja tilauskanta kehittyvät. Odotukset Unityn suhteen ovat korkealla.

Segmentit

Elekta jakaa segmentit toimintamaiden mukaisesti 3 osaan:

 • Amerikan-manner:
  • USA on yhtiön suurin markkina, missä myyntiä vetää laitteistojen uusimiset. Kysyntä kohdistuu etenkin kokonaisvaltaisiin järjestelmiin, jotka parantavat klinikoiden kustannustehokkuutta
  • Etelä-Amerikassa kysyntätilanne on kasvava, jonka taustalla vaikuttaa nopeasti ikääntyvä väestö.
 • EMEA:
  • Euroopassa julkinen terveydenhuolto ja niiden budjetit vaikuttavat tehtäviin hankintoihin.
  • Kehittyvissä maissa ja Afrikassa kysyntätilanne on korkea, mutta taloudelliset resurssit vajavaiset toteuttamaan kaikkia hankintatoiveita. Elekta näkee Afrikan suurena tulevaisuuden markkinana.
 • Asia Pacific:
  • Kiina on yhtiön toiseksi tärkein markkina ja yhtiö on maassa markkinajohtaja.
  • 60 prosenttia maailman väestöstä asuu alueella. Talouden hyvän kehityksen sekä ikääntyvän väestön johdosta kysyntä kasvaa alueella.
  • Japanissa markkina keskittyy laitteistojen vaihtoon, missä myynti on kehittynyt hitaasti viime vuosien aikana. Potentiaalia olisi parempaankin, sillä vain 25 – 30 prosenttia syöpäpotilaista saa sädehoitoa.

Oheisissa taulukoissa on näiden segmenttien viime vuosien tulostietoja.

LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Americas 4 300 4 501 3 888 4 147 4 005 3 651 3 328
EMEA 5 650 4 956 4 345 3 444 3 651 3 829 4 220
Asia Pacific 4 800 4 098 3 340 3 114 3 565 3 359 3 146
Muut 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 14 750 13 555 11 573 10 705 11 221 10 839 10 694
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Americas 1 650 1 707 1 513 1 547 1 292
EMEA 1 850 1 749 1 562 1 079 888
Asia Pacific 1 400 1 291 1 046 940 975
Muut -3 470 -3 052 -2 276 -2 698 -2 732
YHTEENSÄ 1 430 1 695 1 845 868 423 0
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Americas 38,4% 37,9% 38,9% 37,3% 32,3%
EMEA 32,7% 35,3% 35,9% 31,3% 24,3%
Asia Pacific 29,2% 31,5% 31,3% 30,2% 27,3%
YHTEENSÄ 9,7% 12,5% 15,9% 8,1% 3,8%

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20 Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Americas 4 300 1 073 1 009 1 208 1 010 4 501 1 204 1 245 1 115 937
Muutos (%) -4,5% -10,9% -19,0% 8,3% 7,8% 15,8% 20,6% 26,9% 15,1% -0,3%
EMEA 5 650 1 674 1 428 1 390 1 158 4 956 1 561 1 102 1 290 1 003
Muutos (%) 14,0% 7,2% 29,6% 7,8% 15,5% 14,1% 6,6% 22,7% 15,2% 16,4%
Asia Pacific 4 800 1 410 1 219 1 111 1 060 4 098 1 321 973 925 879
Muutos (%) 17,1% 6,7% 25,3% 20,1% 20,6% 22,7% 39,6% 10,8% 13,6% 25,2%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 14 750 4 157 3 656 3 709 3 228 13 555 4 086 3 320 3 330 2 819
Muutos (%) 8,8% 1,7% 10,1% 11,4% 14,5% 17,1% 19,9% 20,4% 14,7% 12,6%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20 Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Americas 1 650 393 397 493 367 1 707 536 491 374 306
Muutos (%) -3,3% -26,7% -19,1% 31,8% 19,9% 12,8% 39,2% 23,7% 9,0% -21,1%
EMEA 1 850 572 455 464 359 1 749 558 324 544 323
Muutos (%) 5,8% 2,5% 40,4% -14,7% 11,1% 12,0% 6,1% 7,6% 24,2% 8,8%
Asia Pacific 1 400 375 378 300 347 1 291 463 291 274 263
Muutos (%) 8,4% -19,0% 29,9% 9,5% 31,9% 23,4% 69,6% -1,0% 6,2% 19,0%
Muut -3 470 -910 -787 -936 -837 -3 051 -802 -795 -800 -654
YHTEENSÄ 1 430 430 443 321 236 1 696 755 311 392 238
Muutos (%) -15,7% -43,0% 42,4% -18,1% -0,8% -8,1% 5,7% -24,0% -11,1% -15,3%
MARGINAALI 9,7% 10,3% 12,1% 8,7% 7,3% 12,5% 18,5% 9,4% 11,8% 8,4%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20 Q2/20 Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 1 430 430 443 321 236 1 696 755 311 392 238
Rahoituskulut (netto) -175 -38 -45 -45 -47 -120 -21 -40 -32 -27
Muut kulut 10 0 0 9 1 4 -2 1 3 2
Tulos ennen veroja 1 265 392 398 285 190 1 580 732 272 363 213
Verot -290 -93 -90 -64 -43 -382 -195 -60 -80 -47
Nettotulos 975 299 308 221 147 1 198 537 212 283 166
EPS 2,55 0,78 0,81 0,58 0,38 3,14 1,40 0,55 0,75 0,43

Ennusteeet vuosille 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

Kvartaalien tunnusluvut

TUNNUS­LUKUJA Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18
Osake (päätösarvo) 110,40 134,50 137,50 112,50 120,90 116,05 123,45 99,46 75,24 80,50
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,90 1,85 1,85 1,80 1,80 1,60 1,60 1,40 1,40 1,20
Osinkotuotto 1,7% 1,4% 1,3% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,9% 1,5%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,17 2,92 3,08 3,13 3,04 3,39 3,44 3,53 2,46 1,67
PE 34,8 46,1 44,6 35,9 39,7 34,3 35,9 28,2 30,6 48,1
EV (mSEK) 45 513 54 200 55 007 43 463 47 752 45 670 48 552 38 882 30 284 32 778
EV/EBIT 25,9 33,4 32,5 25,6 28,8 26,0 27,0 21,1 20,5 27,0
Oma pääoma/osake 21,47 20,67 20,55 20,36 11,14 18,24 17,91 18,29 16,11 15,22
P/B 5,14 6,51 6,69 5,52 10,86 6,36 6,89 5,44 4,67 5,29
ROE 19,5% 15,0% 16,0% 16,2% 22,3% 20,2% 21,2% 19,6% 14,9% 10,3%
ROI 15,4% 12,6% 13,4% 13,8% 16,6% 15,3% 16,1% 15,1% 13,0% 10,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus