Elekta: Ennusteet

Päivitetty 29.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2021 on alkanut 1.5.2020.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita tilikaudelle 2021. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin tilikausien 2022 ja 2023 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

elekta-kvartaalituloslaskelma-q42020

Ohessa on myös saatujen tilausten ja tilauskannan kehitys:

elekta-tilauskanta-q42020

Tilikausi 2020

Elektan Q1-Q4/2020:

M SEK Q4/20 Q4/19 2020 2019
Liikevaihto 4 008 4 086 -1,9% 14 601 13 555 7,7%
Liiketulos (ebit) 658 755 -12,8% 1 657 1 696 -2,3%
Nettotulos (omistajille) 407 536 -24,1% 1 084 1 198 -9,5%
EPS (SEK) 1,07 1,40 2,84 3,14

Q4:n saadut tilaukset laskivat 5,0 miljardiin kruunuun edellisvuoden 5,4 miljardista kruunusta (-7 %). Saadut tilaukset laskivat koronaviruspandemian johdosta ja etenkin EMEA (-16 %) ja Asia Pacific (-9 %) alueilla. Tilauskannan arvo sen sijaan nousi 8,4 prosenttia (34,7 vs 32,0 Mrd SEK).

Q4:n liikevaihto jäi parisen prosenttia vertailukaudesta, mitä tuki valuuttakurssien myötätuuli. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto olisi laskenut 6 prosenttia. Q4:n liikevaihto laski kvartaalin loppua kohden, kun erilaiset pandemiaan liittyvät estotoimet vaikeuttivat asennustoimenpiteitä.

Q4:n bruttokate laski 42,6 prosenttiin viime vuoden 45,2 prosentista, mikä painoi Q4:n liiketuloksen noin 13 prosentin laskuun. Kaikkien alueiden tulos laski, mutta pahiten tuloslaskua tuli EMEA (-13,6 %) ja Asia Pacific (-12,5 %) alueilla.

Elektan osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,90 kruunua. Oletan, että tämä osinko maksetaan yhdessä erässä (yleensä elokuun lopulla).

Lisäksi yhtiö kutsuu myöhemmin koolle ylimääräisen yhtiökokouksen (tilanteen niin salliessa), missä päätettäisiin lisäosingosta (oletettavasti 0,90 SEK). ”Extraordinary General Meeting to propose an additional dividend to bring the total dividend for fiscal year 2019/20 in line with the previous year’s level.”

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Elekta ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Yhtiön aiemmin ilmoittamat tavoitteet tilikausille 2021 – 2023:

 • liikevaihto: kasvaa 8 – 10 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
 • EBITA-marginaali: on aluksi yli 20 prosenttia, mutta nousee jakson loppua kohden vielä 2 prosenttiyksiköllä.
elekta-q22020-profitability
Kuva: Elekta Q2/2020 tulosesitys (s. 28) https://www.elekta.com/investors/fileadmin/presentations/2019-20/elekta-q2-presentation.pdf

Lyhyen aikavälin odotukset

Arvioin pandemian painavan tilikauden 2021 Q1:n liikevaihtoa, mutta odotan liikevaihdon kääntyvän sen jälkeen kasvuun, kun rästiin jääneitä asennuksia päästäisiin viemään päätökseen. Koko vuoden osalta arvioin liikevaihdon kasvavan 2,5 – 7,5 prosenttia.

Yhtiön tavoittelemaan 8 – 10 prosentin liikevaihdon kasvuun päästäisiin vasta myöhemmin, mihin vaikuttaa pitkälti se, millainen vaikutus pandemialla on yhtiön asiakkaiden investointihalukkuuteen. Julkisen terveydenhuollon investoinnit voivat jäädä puolitiehen, mikäli verokertymät jäävät laihoiksi.

Liiketuloksen osalta ennusteissa on samanlainen jako kuin liikevaihdon kohdalla. Tulos laskisi voimakkaasti Q1:llä, mutta kääntyisi kasvuun tämän jälkeen. Tuloskuntoa tukisi yhtiön tekemät tehostustoimet. Marginaali nousisi 12,4 prosenttiin viime vuoden 11,3 prosentista.

Unity-tilauksia on saatu nyt kymmenkunta kappaletta, mutta yhtiö kertoi Q3-raportin aikaan, että Shanghain messuilla olisi tehty 30 ehdollista tilausta. Tulevien kvartaalien aikana on hyvä seurata sitä, miten Unityn tilaukset kehittyvät.

Seuraavan Q1-raportin tärkeintä antia on oikeastaan se,

 • miten koronavirus on vaikuttanut yhtiön lukuihin ja millaisena yhtiö näkee tilikauden 2021 kehityksen.
 • pitääkö yhtiön lähivuosien tulosohjeistukset nykyisen tasonsa. Moni ennuste perustuu näihin, joten ikävät yllätykset painaisivat nopeasti yhtiön tulostasoa ja arvonmääritystä.
 • miten yhtiön saadut tilaukset ja tilauskanta kehittyvät. Odotukset Unityn suhteen ovat korkealla.

Segmentit

Elekta jakaa segmentit toimintamaiden mukaisesti 3 osaan:

 • Amerikan-manner:
  • USA on yhtiön suurin markkina, missä myyntiä vetää laitteistojen uusimiset. Kysyntä kohdistuu etenkin kokonaisvaltaisiin järjestelmiin, jotka parantavat klinikoiden kustannustehokkuutta
  • Etelä-Amerikassa kysyntätilanne on kasvava, jonka taustalla vaikuttaa nopeasti ikääntyvä väestö.
 • EMEA:
  • Euroopassa julkinen terveydenhuolto ja niiden budjetit vaikuttavat tehtäviin hankintoihin.
  • Kehittyvissä maissa ja Afrikassa kysyntätilanne on korkea, mutta taloudelliset resurssit vajavaiset toteuttamaan kaikkia hankintatoiveita. Elekta näkee Afrikan suurena tulevaisuuden markkinana.
 • Asia Pacific:
  • Kiina on yhtiön toiseksi tärkein markkina ja yhtiö on maassa markkinajohtaja.
  • 60 prosenttia maailman väestöstä asuu alueella. Talouden hyvän kehityksen sekä ikääntyvän väestön johdosta kysyntä kasvaa alueella.
  • Japanissa markkina keskittyy laitteistojen vaihtoon, missä myynti on kehittynyt hitaasti viime vuosien aikana. Potentiaalia olisi parempaankin, sillä vain 25 – 30 prosenttia syöpäpotilaista saa sädehoitoa.

Oheisissa taulukoissa on näiden segmenttien viime vuosien tulostietoja.

LIIKEVAIHTO 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Americas 4 650 4 482 4 501 3 888 4 147 4 005 3 651 3 328
EMEA 5 750 5 547 4 956 4 345 3 444 3 651 3 829 4 220
Asia Pacific 4 850 4 572 4 098 3 340 3 114 3 565 3 359 3 146
Muut 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 15 250 14 601 13 555 11 573 10 705 11 221 10 839 10 694
LIIKETULOS 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Americas 1 850 1 778 1 707 1 513 1 547 1 292
EMEA 1 825 1 760 1 749 1 562 1 079 888
Asia Pacific 1 525 1 430 1 291 1 046 940 975
Muut -3 315 -3 311 -3 052 -2 276 -2 698 -2 732
YHTEENSÄ 1 885 1 657 1 695 1 845 868 423 0
EBIT-MARGIN 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Americas 39,8% 39,7% 37,9% 38,9% 37,3% 32,3%
EMEA 31,7% 31,7% 35,3% 35,9% 31,3% 24,3%
Asia Pacific 31,4% 31,3% 31,5% 31,3% 30,2% 27,3%
YHTEENSÄ 12,4% 11,3% 12,5% 15,9% 8,1% 3,8%

Ennusteet 2021 (Talousmentor)

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20
LIIKEVAIHTO
Americas 4 650 1 300 1 150 1 250 950 4 482 1 255 1 009 1 208 1 010
Muutos (%) 3,7% 3,6% 14,0% 3,5% -5,9% -0,4% 4,2% -19,0% 8,3% 7,8%
EMEA 5 750 1 650 1 500 1 500 1 100 5 547 1 571 1 428 1 390 1 158
Muutos (%) 3,7% 5,0% 5,0% 7,9% -5,0% 11,9% 0,6% 29,6% 7,8% 15,5%
Asia Pacific 4 850 1 300 1 300 1 200 1 050 4 572 1 182 1 219 1 111 1 060
Muutos (%) 6,1% 10,0% 6,6% 8,0% -0,9% 11,6% -10,5% 25,3% 20,1% 20,6%
Muut 0 0
YHTEENSÄ 15 250 4 250 3 950 3 950 3 100 14 601 4 008 3 656 3 709 3 228
Muutos (%) 4,4% 6,0% 8,0% 6,5% -4,0% 7,7% -1,9% 10,1% 11,4% 14,5%
ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20
LIIKETULOS
Americas 1 850 550 450 525 325 1 778 521 397 493 367
Muutos (%) 4,0% 5,6% 13,4% 6,5% -11,4% 4,2% -2,8% -19,1% 31,8% 19,9%
EMEA 1 825 525 475 475 350 1 760 482 455 464 359
Muutos (%) 3,7% 8,9% 4,4% 2,4% -2,5% 0,6% -13,6% 40,4% -14,7% 11,1%
Asia Pacific 1 525 425 400 360 340 1 430 405 378 300 347
Muutos (%) 6,6% 4,9% 5,8% 20,0% -2,0% 10,8% -12,5% 29,9% 9,5% 31,9%
Muut -3 315 -790 -800 -900 -825 -3 310 -750 -787 -936 -837
YHTEENSÄ 1 885 710 525 460 190 1 658 658 443 321 236
Muutos (%) 13,7% 7,9% 18,5% 43,3% -19,5% -2,2% -12,8% 42,4% -18,1% -0,8%
MARGINAALI 12,4% 16,7% 13,3% 11,6% 6,1% 11,4% 16,4% 12,1% 8,7% 7,3%
ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20
Liiketulos (ebit) 1 885 710 525 460 190 1 658 658 443 321 236
Rahoituskulut (netto) -285 -75 -70 -70 -70 -208 -71 -45 -45 -47
Muut kulut 0 4 -6 0 9 1
Tulos ennen veroja 1 600 635 455 390 120 1 454 581 398 285 190
Verot -370 -145 -105 -90 -30 -370 -173 -90 -64 -43
Nettotulos 1 230 490 350 300 90 1 084 407 308 221 147
EPS 3,22 1,28 0,92 0,79 0,24 2,84 1,07 0,81 0,58 0,38

Ennusteeet vuosille 2022 – 2023

ENNUSTE 2023e Q4/23e Q3/23e Q2/23e Q1/23e 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e
Liikevaihto 17 600 16 250 4 550 4 200 4 100 3 400
Muutos (%) 8,3% 6,6% 7,1% 6,3% 3,8% 9,7%
Liiketulos (ebit) 2 390 2 100 850 500 475 275
Muutos (%) 13,8% 11,4% 19,7% -4,8% 3,3% 44,7%
MARGINAALI 13,6% 12,9% 18,7% 11,9% 11,6% 8,1%
ENNUSTE 2023e Q4/23e Q3/23e Q2/23e Q1/23e 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e
Liiketulos (ebit) 2 390 2 100 850 500 475 275
Rahoituskulut (netto) -325 -325 -85 -80 -80 -80
Tulos ennen veroja 2 065 1 775 765 420 395 195
Verot -475 -410 -175 -100 -90 -45
Nettotulos 1 590 1 365 590 320 305 150
EPS 4,16 3,57 1,54 0,84 0,80 0,39

Kvartaalien tunnusluvut

TUNNUS­LUKUJA Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18
Osake (päätösarvo) 90,38 110,40 134,50 137,50 112,50 120,90 116,05 123,45 99,46 75,24
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,90 1,90 1,85 1,85 1,80 1,80 1,60 1,60 1,40 1,40
Osinkotuotto 2,1% 1,7% 1,4% 1,3% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,4% 1,9%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,83 3,17 2,92 3,08 3,13 3,04 3,39 3,44 3,53 2,46
PE 31,9 34,8 46,1 44,6 35,9 39,7 34,3 35,9 28,2 30,6
EV (mSEK) 37 484 45 513 54 200 55 007 43 463 47 752 45 670 48 552 38 882 30 284
EV/EBIT 22,6 25,9 33,4 32,5 25,6 28,8 26,0 27,0 21,1 20,5
Oma pääoma/osake 21,24 21,47 20,67 20,55 20,36 11,14 18,24 17,91 18,29 16,11
P/B 4,26 5,14 6,51 6,69 5,52 10,86 6,36 6,89 5,44 4,67
ROE 13,6% 19,5% 15,0% 16,0% 16,2% 22,3% 20,2% 21,2% 19,6% 14,9%
ROI 11,1% 15,4% 12,6% 13,4% 13,8% 16,6% 15,3% 16,1% 15,1% 13,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus