Elekta sijoituskohteena

Päivitetty 11.1.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2020 on alkanut 1.5.2019.

Ruotsalainen Elekta valmistaa syöpäsairauksien ja kasvainten hoitoon ja diagnosointiin tarkoitettuja sädehoidon ja magneettikuvauksen laitteita. Yhtiön tuotteita on myyty yli 120 maahan ja sillä on noin 4 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ELEKTA Ennuste
Osake (11.1.2020) 115,00 Osinko 12 kk 1,85
Markkina-arvo (Mrd) 43,9 Osinkotuotto 1,6%
Liikevaihto (M) 14 900 +9,9% Osinko/EPS 63% 4v ka
Nettotulos (M) 1 000 -16,5% Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 2,62 Omav.aste 32%
P/E 43,9 Gearing 16,3%
EV/EBIT 30,6 ROE 12,3%
P/B 5,15 ROI 11,2%

Yrityksen tulosraportoinnin tietoja voi ladata

Yritysanalyysin rakenne

  • Tällä sivulla käsitellään isossa kuvassa yhtiön tuloskuntoon sekä osingonmaksun kestävyyttä ja lainojen hoitokykyä.
  • Elekta: Ennusteet -sivulla tarkastellaan kuluvan tilikauden tilannetta sekä odotuksia tälle ja parille seuraavalle tilikaudelle.
  • Elekta: Arvonmääritys -sivulla on tehty arvonmäärityslaskelma, joka sisältää myös pohdintoja laskelmassa käytetyistä oletuksista (esim. kasvuvauhti, tulosmarginaali, yms.).

Yhteenveto

ELEKTA11.1.2020 | 115,00 SEK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Elektan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla ja osinkotuotolla mitattuna sekä tilikauden 2016 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla. Lisäksi pisteitä lähtee korkeasta liikearvosta ja ROE ja ROI lukujen jäämisestä alle pisterajojen.

Kasvu ja tuloksentekokyky

Elekta kertoo, että sädehoitomarkkina kasvaa noin 6 – 8 prosentin vuositahdilla. Yhtiö päivitti tilikauden 2020 näkymiään marraskuussa ja arvioi liikevaihdon kasvavan noin 8 – 10 prosenttia. Myös tätä seuraavan 3 vuoden ajanjaksolle yhtiö tavoittelee samaa noin 8 – 10 prosentin kasvua.

Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii kovaa työtä, sillä vielä muutama vuosi sitten yhtiöllä oli haasteita kasvattaa liikevaihtoaan. Tilikausilla 2014 – 2016 kasvu jäi vain 1,5 – 3,5 prosentin tuntumaan ja vuonna 2017 liikevaihto laski 4,6 prosenttia.

Yhtiö arvioi myös, että tilikauden 2020 EBITA-marginaali olisi noin 18 prosenttia, mikä laski hieman aiemmin kerrotusta 19 prosentista. Yhtiön tavoitteena on tulevien 3 vuoden aikana nostaa marginaalia yli 20 prosentin tason vieläpä niin, että jakson loppupuolella marginaali olisi noin 22 prosentissa.

Kun poistot huomioidaan EBITA-luvuista, niin arvioin tilikauden 2020 liiketuloksen (ebit) jäävän noin 1,5 miljardin kruunun tasolle (2019: 1,7 Mrd SEK). Tulostasoa painaa valuuttojen vastatuuli sekä eräiden asennusten viivästyminen.

Osingon kestävyys

Vuosien 2015 ja 2016 jälkeen parantunut kannattavuuskehitys on näkynyt myös vapaan rahavirran (FCF) nousuna noin 1,25 miljardin kruunun tasolle. Viime vuosina osinkoa on jaettu keskimäärin 65 prosenttia tuloksesta sekä noin 45 prosenttia vapaista rahavirroista. Rahavirtojen perusteella yhtiön osinko on kestävällä tasolla.

Tilikauden 2019 osinko nousi 1,80 kruunuun (2018: 1,40 SEK), josta osingon toinen osa (0,90 SEK) irtoaa 21.2.2020 ja se maksetaan 27.2.2020.

Arvioin tilikaudelta 2020 maksettavan osingon nousevan 1,90 kruunuun (0,95 + 0,95 SEK). Näin seuraavan 12 kuukauden osinko on 1,85 kruunua, joka antaisi noin 1,6 prosentin osinkotuoton (osake 115 SEK). Markkinoiden osinkoennuste on 1,80 kruunua.

Velkojen hoitokyky

Yhtiöllä on korollisia velkoja noin 4,6 miljardia kruunua sekä sen päälle noin 1,25 miljardia kruunua IFRS 16:n mukaisia leasingvelkoja. Kun huomioidaan käteiset varat (noin 3,0 Mrd SEK), niin korollisia nettovelkoja on noin 1,6 miljardia kruunua.

Neljältä viime vuodelta laskettuna osinkojen jälkeinen vapaa rahavirta on ollut noin 750 miljoonaa kruunua. Tällä rahavirralla yhtiö voisi lyhentää nettovelkansa muutamassa vuodessa. Voidaan todeta, että Elektan velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla.

Arvostus

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan seuraavien 3 vuoden aikana noin 8 – 10 prosentin vuosivauhdilla ja EBITA-marginaalin olevan yli 20 prosenttia jakson alussa ja yli 22 prosenttia jakson loppupuolella. Yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa tämä tarkoittaisi reipasta tulostason nousua.

Olen tehnyt arvonmäärityksen niin, että liikevaihto kasvaisi noin 7,5 – 9,0 prosentin tahtia ja lähivuosien marginaalit nousisivat yhtiön kertomalla vauhdilla. Arvonmäärityksen mallinnuksessani ei ole EBITA-marginaalia, mutta siitä on helppo johtaa liiketulosmarginaali. Liiketulosmarginaali nousisi alussa tilikauden 2020 noin 10 prosentista tilikauden 2023 noin 15 prosenttiin, jonka jälkeen marginaali pysyisi noin 15 – 16 prosentin tasolla.

Sain osakkeen arvoksi 94,40 kruunua (Elekta: Arvonmääritys), kun tätä kirjoittaessa osakkeella käydään kauppaa noin 115 kruunun tasolla. Osake kävi marraskuussa 140 kruunussa, mutta on laskenut sieltä yhtiön antaman alennetun tulosohjeistuksen johdosta. Arvonmääritykseen nähden osake olisi kuitenkin edelleen yliarvostettu.

Tilikauden 2020 EPS-ennusteeni on noin 2,62 kruunua, mikä tarkoittaisi noin 44x PE-lukua. Markkinoiden tulosodotukset ovat selvästi omaa ennustettani korkeammat, mutta en ole ihan varma, että onko niissä vielä ehditty huomioida marraskuussa annettua uutta ohjeistusta. Ja vaikka käyttäisi markkinoiden tulosennustetta, niin silti PE-luku olisi yli 30x tasolla.

Mutta, kuten todettua, niin yhtiön mukaan sen kannattavuus paranisi tulevien vuosien aikana hyvää tahtia. Ja jos liikevaihdon kasvu toteutuu, niin silloin EPS-voisi nousta selvästikin ja ehkä tätä skenaariota markkinat hinnoittelevat nykyisessä osakkeen hinnassa. Tästäkin huolimatta osakkeen arvostus PE-luvulla mitattuna on korkealla tasolla.

Q3:n sekä tilikauden 2020 ennusteeni (Elekta: Ennusteet) ovat:

M SEK Q3/20e Q3/19 2020e 2019
Liikevaihto 3 650 3 320 9,9% 14 900 13 555 9,9%
Liiketulos (ebit) 275 311 -11,6% 1 483 1 696 -12,6%
Nettotulos (omistajille) 175 212 -17,5% 1 000 1 198 -16,5%
EPS (SEK) 0,46 0,55 2,62 3,14
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 1,85 1,60

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Yhtiö alensi marraskuussa tilikauden 2020 ennusteitaan ja nyt yhtiö arvioi, että

  • liikevaihto: kasvaa 8 – 10 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
  • EBITA-marginaali: 18 prosenttia (aiempi arvio 19 %)

Yhtiö tavoittelee tilikausille 2021 – 2023

  • liikevaihto: kasvaa 8 – 10 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
  • EBITA-marginaali: on aluksi yli 20 prosenttia, mutta nousee jakson loppua kohden vielä 2 prosenttiyksiköllä.

Tuloksen kehitys

Elektan liikevaihto oli pitkään 10 – 11 miljardin kruunun tuntumassa, kunnes tilikaudella 2018 se lähti hyvään kasvuun. Tilikauden 2020 ennusteenani on vajaan 15 miljardin kruunun liikevaihto. Liikevaihdon kehitystä on tukenut uuden Elekta Unity -tuotteen lanseeraus sekä palvelutuotteiden (MOSAIQ Plaza ja Monaco HD) parantunut myynti.

elekta-tuloslaskelma-q22020

Oheisesta kaaviosta nähdään tilikausien 2016 ja 2017 heikko tulostilanne, joka on nyt kohentunut noin 1,0 – 1,4 miljardin kruunun tasolle. Tilikauden 2019 nettotulos jäi edellisvuodesta yhtiön panostaessa Elekta Unity -tuotteen markkinointiin ja yleisesti myyntiorganisaatioonsa. Tilikauden 2020 tulos jäänee vielä tästäkin valuuttojen vastatuulen sekä eräiden asennusten viivästymisistä johtuen.

elekta-tilaukset-q32020

Yhtiön tilauskanta (”order backlog”) on kertynyt vahvasti viime vuosien aikana. Tämä kohentuminen on näkynyt sitten myös liikevaihdossakin. Huomionarvoista on myös Q1-Q2/2020 saatujen tilausten (”order intake”) selvänä nousuna vertailukauteen nähden. Tässä uusi Elekta Unity -tuote näkyy.

elekta-roeroi-q22020

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat kehittyneet samaa tahtia, kuin yhtiön tuloskuntokin. Varsinaista trendiä tai tuottolukujen ”oikeaa” tasoaan tästä on haastavaa tulkita. Arvonmäärityksessä tekemäni ennusteen perusteella ROE nousisi tulevien vuosien aikana noin 20 prosentin tasolle.

elekta-liikearvo-q22020.png

Elektalla on liikearvoa noin 6 miljardia kruunua ja se on hieman yli 20 prosenttia taseen koko summasta. Liikearvo on ollut tällä noin 4,5 – 6,0 miljardin kruunun tasolla pitkään. Jos yhtiö joutuisi tekemään noin 10 prosentin liikearvon alaskirjauksen, niin se tarkoittaisi noin 600 miljoonaa kruunua. Se painaisi nykyistä noin 1,0 – 1,4 miljardin kruunun nettotulosta selvästi, mutta pitäisi sen vielä voitollisena.

Vapaa rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Sijoittajan kannalta oleellista on arvioida yhtiön osingonmaksun kestävyyttä sekä lainojen hoitokykyä.

elekta-rahavirta-q22020

Liiketoiminnan rahavirrat näyttäisivät olevan lähes joka toinen vuosi vähän parempi ja toisaalta joka toinen vuosi vähän heikompi.

Osingon kestävyys

Kuten yllä olevasta kaaviosta nähdään, niin Elektan vapaa rahavirta on vaihdellut noin 1,0 – 1,6 miljardin kruunun tasolla viime vuosien aikana. Samaan aikaan osingot ovat nousseet noin 240 miljoonasta kruunusta noin 690 miljoonaan kruunuun. Osingot ovat siis olleet noin 45 prosenttia vapaasta rahavirrasta ja rahavirrat ovat riittäneet hyvin osinkojen maksuun.

Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on yli 30 prosenttia tuloksesta. Tämä suhde on ylittynyt useampana vuotena varsin reippaasti, joten sijoittajan on arvioitava myös tätä kriteeriä tulevien vuosien osinkokehitystä pohtiessaan.

elekta-osinko-q22020

Tilikausilla 2013 ja 2014 yhtiö maksoi ylimääräistä osinkoa 0,50 kruunua, jota ei kuitenkaan ole merkitty oheiseen kaavioon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Elekta: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
2/2020 0,90 2/2019 0,70 2/2018 0,50
8/2020 (e) 0,95 8/2019 0,90 8/2018 0,70
YHTEENSÄ 1,85 1,60 1,20
+15,6% +33,3% +60,0%

Tilikauden 2019 osingon toinen osa (0,90 SEK) irtoaa 21.2.2020 ja se maksetaan 27.2.2020.

Arvioin tilikaudelta 2020 maksettavan osingon nousevan 1,90 kruunuun (0,95 + 0,95 SEK). Näin seuraavan 12 kuukauden osinko on 1,85 kruunua, joka antaisi noin 1,6 prosentin osinkotuoton (osake 115 SEK). Markkinoiden osinkoennuste on 1,80 kruunua.

Tämä 1,90 kruunun osinko olisi noin 72,5 prosenttia tilikauden 2020 ennustamastani tuloksesta ja noin 50 prosenttia vapaasta rahavirrasta.

Lainojen hoitokyky

Yhtiöllä on korollisia velkoja noin 4,6 miljardia kruunua sekä sen päälle noin 1,25 miljardia kruunua IFRS 16:n mukaisia leasingvelkoja. Kun huomioidaan käteiset varat (noin 3,0 Mrd SEK), niin korollisia nettovelkoja on noin 1,6 miljardia kruunua.

elekta-velkaisuus-q22020

Neljältä viime vuodelta laskettuna osinkojen jälkeinen vapaa rahavirta on ollut noin 750 miljoonaa kruunua. Tällä rahavirralla yhtiö voisi lyhentää nettovelkansa muutamassa vuodessa. Voidaan todeta, että Elektan velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla. Tästä kertoo myös hyvällä tasolla oleva nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on alle 20 prosentin tason (hyvä < 100 %).

Omavaraisuusaste on jäänyt alle hyvän kriteerin (hyvä > 40 %), mutta on toisaalta ollut tasaisesti noin 30 prosentin tasolla useamman vuoden ajan. Tässä tulkitsisin tilannetta em. gearingin sekä yhtiön lainanhoitokyvyn puolelta.

Voidaan siis todeta, että osinko on kestävällä tasolla ja Elekta lainojen hoitokyky on hyvä.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Elekta: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (11.1.2020) 115,00 112,50 99,46 92,45 58,70 78,00 91,00 99,65
Lkm (000) 382 083 382 027 382 027 382 027 381 288 381 287 400 696 381 270
Markkina-arvo (Mrd) 43,94 42,98 38,00 35,32 22,38 29,74 36,46 37,99
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Americas 4 800 4 501 3 888 4 147 4 005 3 651 3 328
EMEA 5 400 4 956 4 345 3 444 3 651 3 829 4 220
Asia Pacific 4 700 4 098 3 340 3 114 3 565 3 359 3 146
Muut 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 14 900 13 555 11 573 10 705 11 221 10 839 10 694
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Americas 1 950 1 707 1 513 1 547 1 292
EMEA 1 750 1 749 1 562 1 079 888
Asia Pacific 1 400 1 291 1 046 940 975
Muut -3 625 -3 052 -2 276 -2 698 -2 732
YHTEENSÄ 1 475 1 695 1 845 868 423 0
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Americas 40,6% 37,9% 38,9% 37,3% 32,3%
EMEA 32,4% 35,3% 35,9% 31,3% 24,3%
Asia Pacific 29,8% 31,5% 31,3% 30,2% 27,3%
YHTEENSÄ 9,9% 12,5% 15,9% 8,1% 3,8%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 3 650 6 937 14 900 13 555 11 573 10 704 11 221 10 839 10 694 10 339
Liiketulos 275 556 1 483 1 696 1 845 598 423 937 1 727 2 012
Nettotulos 175 368 1 000 1 198 1 348 125 137 552 1 148 1 340
Marginaali 4,8% 5,3% 6,7% 8,8% 11,6% 1,2% 1,2% 5,1% 10,7% 13,0%
EPS 0,46 0,96 2,62 3,14 3,53 0,33 0,36 1,45 2,87 3,51
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 4 304 4 073 4 458 3 383 2 273 3 265 2 247 2 567
Liikearvo 5 915 5 914 5 607 5 389 5 069 5 338 4 549 4 411
Muut varat 16 122 14 077 13 695 12 998 12 099 12 581 11 096 9 329
Varat yhteensä 26 341 24 064 23 760 21 770 19 441 21 184 17 892 16 307
Oma pääoma 8 529 7 778 6 987 5 562 6 402 6 638 6 249 5 547
Vähemmistö 1 1 0 0 10 8 8 13
Korolliset velat 5 696 4 558 5 344 5 272 4 950 6 033 4 486 4 552
Muut vastuut 12 115 11 727 11 429 10 936 8 079 8 505 7 149 6 195
Pääomat yhteensä 26 341 24 064 23 760 21 770 19 441 21 184 17 892 16 307
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 414 1 621 2 404 1 819 1 170 1 823 1 275 1 870
Investoinnit: Capex -992 -658 -816 -774 -774 -956 -781 -254
Vapaa rahavirta (FCF) 1 423 963 1 588 1 045 396 867 494 1 616
Investoinnit: Muut -113 -16 -141 -18 -12 -188 4 -408
Investointien jälkeen 1 310 947 1 447 1 027 384 679 498 1 208
Rahoitus: Voitonjako -688 -535 -382 -241 -196 -769 -803 -434
Rahoitus: Muut -408 -938 15 186 -1 107 955 -85 54
Rahavarojen muutos 214 -526 1 080 972 -919 865 -390 828
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,90 1,80 1,40 1,00 0,50 0,50 1,50 1,50
Osinko (lisä) 0,50 0,50
Osinko yhteensä 1,90 1,80 1,40 1,00 0,50 0,50 2,00 2,00
Osinkotuotto 1,7% 1,6% 1,4% 1,1% 0,9% 0,6% 2,2% 2,0%
Osinko/nettotulos 72,6% 57,4% 39,7% 305,6% 139,2% 34,5% 69,8% 56,9%
Osinko/FCF 51,0% 71,4% 33,7% 36,6% 48,1% 22,0% 162,2% 47,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 55,8 51,4 45,3 44,5 25,0
PE (3v) 37,2 48,3 70,8 130,2 36,6 29,3 29,4 31,7
PE 43,9 35,9 28,2 282,5 163,4 53,9 31,8 28,4
EV (Mrd SEK) 45,3 43,5 38,9 37,2 25,1 32,5 38,7 40,0
EV/EBIT 30,6 25,6 21,1 62,2 59,2 34,7 22,4 19,9
Oma pääoma/osake 22,32 20,36 18,29 14,56 16,82 17,43 15,62 14,58
P/B 5,15 5,52 5,44 6,35 3,49 4,47 5,83 6,83
ROE 12,3% 16,2% 21,5% 2,1% 2,1% 8,6% 19,4% 25,4%
ROI 11,2% 13,8% 15,9% 5,4% 3,5% 8,0% 16,6% 20,5%
Omavaraisuusaste 32,4% 32,3% 29,4% 25,5% 33,0% 31,4% 35,0% 34,1%
Gearing 16,3% 6,2% 12,7% 34,0% 41,7% 41,6% 35,8% 35,7%

Kvartaalien tunnusluvut

Kvartaalien tunnusluvut on siirretty Elekta: Ennusteet -sivulle.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus