Elekta sijoituskohteena

Päivitetty 29.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2020 osavuosikatsaus. Yhtiön tilikausi 2021 on alkanut 1.5.2020.

Ruotsalainen Elekta valmistaa syöpäsairauksien ja kasvainten hoitoon ja diagnosointiin tarkoitettuja sädehoidon ja magneettikuvauksen laitteita. Yhtiön tuotteita on myyty yli 120 maahan ja sillä on noin 4 100 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2021e ELEKTA Ennuste
Osake (29.5.2020) 100,00 Osinko 12 kk 1,80
Markkina-arvo (Mrd) 38,2 Osinkotuotto 1,8%
Liikevaihto (M) 15 250 +4,4% Osinko/EPS 54% 4v ka
Nettotulos (M) 1 228 +13,2% Osinko/FCF 67% 4v ka
EPS 3,21 Omav.aste 29%
P/E 31,1 Gearing 32,3%
EV/EBIT 21,8 ROE 14,7%
P/B 4,43 ROI 10,6%

Yrityksen tulosraportoinnin tietoja voi ladata

Yritysanalyysin rakenne

  • Tällä sivulla käsitellään isossa kuvassa yhtiön tuloskuntoon sekä osingonmaksun kestävyyttä ja lainojen hoitokykyä.
  • Elekta: Ennusteet -sivulla tarkastellaan kuluvan tilikauden tilannetta sekä odotuksia tälle ja parille seuraavalle tilikaudelle.
  • Elekta: Arvonmääritys -sivulla on tehty arvonmäärityslaskelma, joka sisältää myös pohdintoja laskelmassa käytetyistä oletuksista (esim. kasvuvauhti, tulosmarginaali, yms.).

Yhteenveto

ELEKTA29.5.2020 | 100,00 SEK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Elektan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla ja osinkotuotolla mitattuna sekä tilikauden 2016 osingon pysyminen edellisvuoden tasolla. Lisäksi pisteitä lähtee korkeasta liikearvosta ja ROE ja ROI lukujen jäämisestä alle pisterajojen.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q4/2020 liikevaihto kääntyi parin prosentin laskuun (orgaanisesti -6 %) ja liiketulos laski 13 prosenttia. Myös saadut tilaukset laskivat 5,0 miljardiin kruunuun edellisvuoden 5,4 miljardista kruunusta (-7 %).

Pandemiaan liittyvät rajoitustoimet vaikeuttivat uusmyyntiä sekä asennuksia, kun pääsy asiakkaiden tiloihin oli paikoin rajoitettu.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Elektalla on käteistä 6,4 miljardia kruunua, kun aiempina vuosina se on ollut noin 3,5 – 4,5 miljardia kruunua. Tämän vastapainona yhtiön korolliset velat nousivat 8,1 miljardiin kruunuun viime vuoden noin 4,6 miljardista kruunusta.

Elektan osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,90 kruunua. Osinko irtoaa 27.8.2020 ja se maksetaan 2.9.2020.

Lisäksi yhtiö kutsuu myöhemmin koolle ylimääräisen yhtiökokouksen (tilanteen niin salliessa), missä päätettäisiin lisäosingosta (oletettavasti 0,90 SEK). ”Extraordinary General Meeting to propose an additional dividend to bring the total dividend for fiscal year 2019/20 in line with the previous year’s level.”

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Elekta ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Kasvu ja tuloksentekokyky

Elekta kertoo, että sädehoitomarkkina kasvaa noin 6 – 8 prosentin vuositahdilla. Yhtiö on aiemmin kertonut, että seuraavan 3 vuoden ajanjaksolle se tavoittelee noin 8 – 10 prosentin kasvua. Koronaviruksen johdosta kasvutavoitteiden voi olettaa olevan turhan optimistisia. Tämä riippuu oikeastaan Elektan asiakkaiden investointihalukkuudesta ja -mahdollisuuksista.

Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii kovaa työtä, sillä vielä muutama vuosi sitten yhtiöllä oli haasteita kasvattaa liikevaihtoaan. Tilikausilla 2014 – 2016 kasvu jäi vain 1,5 – 3,5 prosentin tuntumaan ja vuonna 2017 liikevaihto laski 4,6 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on tulevien 3 vuoden aikana nostaa EBITA-marginaalia yli 20 prosentin tason vieläpä niin, että jakson loppupuolella marginaali olisi noin 22 prosentissa.

Osingon kestävyys

Vuosien 2015 ja 2016 jälkeen parantunut kannattavuuskehitys on näkynyt myös vapaan rahavirran (FCF) nousuna noin 1,25 miljardin kruunun tasolle. Viime vuosina osinkoa on jaettu keskimäärin 55 prosenttia tuloksesta sekä noin 70 prosenttia vapaista rahavirroista. Rahavirtojen perusteella yhtiön osinko on kestävällä tasolla.

Elektan osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,90 kruunua. Osinko irtoaa 27.8.2020 ja se maksetaan 2.9.2020.

Lisäksi yhtiö kutsuu myöhemmin koolle ylimääräisen yhtiökokouksen (tilanteen niin salliessa), missä päätettäisiin lisäosingosta (oletettavasti 0,90 SEK). ”Extraordinary General Meeting to propose an additional dividend to bring the total dividend for fiscal year 2019/20 in line with the previous year’s level.”

Velkojen hoitokyky

Yhtiöllä on korollisia velkoja noin 8,1 miljardia kruunua sekä sen päälle noin 1,25 miljardia kruunua IFRS 16:n mukaisia leasingvelkoja. Kun huomioidaan käteiset varat (noin 6,4 Mrd SEK), niin korollisia nettovelkoja on noin 3,0 miljardia kruunua.

Neljältä viime vuodelta laskettuna osinkojen jälkeinen vapaa rahavirta on ollut keskimäärin noin 500 miljoonaa kruunua per vuosi. Tällä rahavirralla yhtiö voisi lyhentää nettovelkansa noin 5 – 7 vuodessa. Voidaan todeta, että Elektan velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla.

Arvostus

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan seuraavien 3 vuoden aikana noin 8 – 10 prosentin vuosivauhdilla ja EBITA-marginaalin olevan yli 20 prosenttia jakson alussa ja yli 22 prosenttia jakson loppupuolella. Yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa tämä tarkoittaisi reipasta tulostason nousua.

Olen tehnyt arvonmäärityksen niin, että liikevaihto kasvaisi tulevien 3 vuoden aikana näitä arvioita hitaammin eli noin 4,5 – 8,5 prosentin tahtia. Tämän jälkeen liikevaihdon kasvu olisi yhtiön tavoittelemassa haarukassa noin 8,25 prosentissa.

Arvonmäärityksen mallinnuksessani ei ole EBITA-marginaalia, mutta siitä on helppo johtaa liiketulosmarginaali. Liiketulosmarginaali nousisi tilikauden 2021 noin 12,3 prosentista tilikauden 2023 noin 13,6 prosenttiin, jonka jälkeen marginaali pysyisi noin 14 – 15 prosentin tasolla.

Sain osakkeen arvoksi 99,50 kruunua (Elekta: Arvonmääritys), kun tätä kirjoittaessa osakkeella käydään kauppaa noin 100 kruunun tasolla. Arvonmääritykseen nähden osake olisi kutakuinkin kohdalleen hinnoiteltu.

Tilikauden 2021 EPS-ennusteeni on noin 3,21 kruunua, mikä tarkoittaisi noin 31x PE-lukua. Tämä tarkoittaisi selvästi yliarvostettua osaketta. Mutta, kuten todettua, niin yhtiön mukaan sen kannattavuus paranisi tulevien vuosien aikana hyvää tahtia. Ja jos liikevaihdon kasvu toteutuu, niin silloin EPS-voisi nousta selvästikin ja ehkä tätä skenaariota markkinat hinnoittelevat nykyisessä osakkeen hinnassa. Tästäkin huolimatta osakkeen arvostus PE-luvulla mitattuna on korkealla tasolla.

Q1:n sekä tilikauden 2021 ennusteeni (Elekta: Ennusteet) ovat:

M SEK Q1/21e Q1/20 2021e 2020
Liikevaihto 3 100 3 228 -4,0% 15 250 14 601 4,4%
Liiketulos (ebit) 190 236 -19,5% 1 883 1 657 13,6%
Nettotulos (omistajille) 90 147 -38,8% 1 228 1 084 13,2%
EPS (SEK) 0,24 0,24 3,21 2,84
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 1,80 1,80

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Elekta ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Yhtiön aiemmin ilmoittamat tavoitteet tilikausille 2021 – 2023:

  • liikevaihto: kasvaa 8 – 10 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
  • EBITA-marginaali: on aluksi yli 20 prosenttia, mutta nousee jakson loppua kohden vielä 2 prosenttiyksiköllä.

Tuloksen kehitys

Elektan liikevaihto oli pitkään 10 – 11 miljardin kruunun tuntumassa, kunnes tilikaudella 2018 se lähti hyvään kasvuun. Tilikauden 2021 ennusteenani on noin 15,3 miljardin kruunun liikevaihto. Liikevaihdon kehitystä on tukenut uuden Elekta Unity -tuotteen lanseeraus sekä palvelutuotteiden (MOSAIQ Plaza ja Monaco HD) parantunut myynti.

elekta-tuloslaskelma-q42020

Oheisesta kaaviosta nähdään tilikausien 2016 ja 2017 heikko tulostilanne, joka on nyt kohentunut noin 1,0 – 1,4 miljardin kruunun tasolle. Tilikauden 2020 nettotulos jäi edellisvuodesta pandemian viivästyttämien asennusten johdosta.

elekta-tilauskanta-q42020

Yhtiön tilauskanta (”order backlog”) on kertynyt vahvasti viime vuosien aikana. Tämä kohentuminen on näkynyt sitten myös liikevaihdossakin.

elekta-roeroi-q42020

Pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat kehittyneet samaa tahtia, kuin yhtiön tuloskuntokin. Varsinaista trendiä tai tuottolukujen ”oikeaa” tasoaan tästä on haastavaa tulkita. Arvonmäärityksessä tekemäni ennusteen perusteella ROE nousisi tulevien vuosien aikana noin 17,5 prosentin tasolle.

elekta-liikearvo-q42020

Elektalla on liikearvoa noin 6 miljardia kruunua ja se on hieman yli 20 prosenttia taseen koko summasta. Liikearvo on ollut tällä noin 4,5 – 6,0 miljardin kruunun tasolla pitkään. Jos yhtiö joutuisi tekemään noin 10 prosentin liikearvon alaskirjauksen, niin se tarkoittaisi noin 600 miljoonaa kruunua. Se painaisi nykyistä noin 1,0 – 1,4 miljardin kruunun nettotulosta selvästi, mutta pitäisi sen vielä voitollisena.

Vapaa rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Sijoittajan kannalta oleellista on arvioida yhtiön osingonmaksun kestävyyttä sekä lainojen hoitokykyä.

elekta-rahavirta-q42020

Liiketoiminnan rahavirrat näyttäisivät olevan lähes joka toinen vuosi vähän parempia ja toisaalta joka toinen vuosi vähän heikompia.

Osingon kestävyys

Kuten yllä olevasta kaaviosta nähdään, niin Elektan vapaa rahavirta on vaihdellut noin 1,0 – 1,6 miljardin kruunun tasolla viime vuosien aikana. Samaan aikaan osingot ovat nousseet noin 240 miljoonasta kruunusta noin 690 miljoonaan kruunuun. Osingot ovat siis olleet noin 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta ja rahavirrat ovat riittäneet hyvin osinkojen maksuun. Vuoden 2020 heikkoa rahavirtaa selittänee viime vuotta korkeammat saatavat sekä alemmat ostovelat ja saadut ennakot. Näiden vaikutus on noin 800 miljoonaa kruunua verrattuna edellisiin vuosiin.

Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on yli 30 prosenttia tuloksesta. Tämä suhde on ylittynyt useampana vuotena varsin reippaasti, joten sijoittajan on arvioitava myös tätä kriteeriä tulevien vuosien osinkokehitystä pohtiessaan.

elekta-osinko-q42020

Tilikaudella 2014 yhtiö maksoi ylimääräistä osinkoa 0,50 kruunua, jota ei kuitenkaan ole merkitty oheiseen kaavioon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Elekta: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
8/2020 (e) 0,90 8/2019 0,90 8/2018 0,70
2/2021 (e) 0,90 2/2020 0,90 2/2019 0,70
YHTEENSÄ 1,00 1,80 1,40
+0,0% +28,6% +40,0%

Elektan osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,90 kruunua. Osinko irtoaa 27.8.2020 ja se maksetaan 2.9.2020.

Lisäksi yhtiö kutsuu myöhemmin koolle ylimääräisen yhtiökokouksen (tilanteen niin salliessa), missä päätettäisiin lisäosingosta (oletettavasti 0,90 SEK). ”Extraordinary General Meeting to propose an additional dividend to bring the total dividend for fiscal year 2019/20 in line with the previous year’s level.”

Lainojen hoitokyky

Yhtiöllä on korollisia velkoja noin 8,1 miljardia kruunua sekä sen päälle noin 1,25 miljardia kruunua IFRS 16:n mukaisia leasingvelkoja. Kun huomioidaan käteiset varat (noin 6,4 Mrd SEK), niin korollisia nettovelkoja on noin 3,0 miljardia kruunua.

elekta-velkaisuus-q42020

Neljältä viime vuodelta laskettuna osinkojen jälkeinen vapaa rahavirta on ollut keskimäärin noin 500 miljoonaa kruunua per vuosi. Tällä rahavirralla yhtiö voisi lyhentää nettovelkansa 5 – 7 vuodessa. Voidaan todeta, että Elektan velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla. Tästä kertoo myös hyvällä tasolla oleva nettovelkaantumisaste eli gearing, joka on noin 30 prosentissa (hyvä < 100 %).

Omavaraisuusaste on jäänyt alle hyvän kriteerin (hyvä > 40 %), mutta on toisaalta ollut tasaisesti noin 30 prosentin tasolla useamman vuoden ajan. Tässä tulkitsisin tilannetta em. gearingin sekä yhtiön lainanhoitokyvyn puolelta.

Voidaan siis todeta, että osinko on kestävällä tasolla ja Elekta lainojen hoitokyky on hyvä.

Taulukot

Vuoden 2021 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Elekta: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Osake (29.5.2020) 100,00 90,38 112,50 99,46 92,45 58,70 78,00 91,00
Lkm (000) 382 083 382 062 382 027 382 027 382 027 381 288 381 287 400 696
Markkina-arvo (Mrd) 38,21 34,53 42,98 38,00 35,32 22,38 29,74 36,46
LIIKEVAIHTO 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Americas 4 650 4 482 4 501 3 888 4 147 4 005 3 651 3 328
EMEA 5 750 5 547 4 956 4 345 3 444 3 651 3 829 4 220
Asia Pacific 4 850 4 572 4 098 3 340 3 114 3 565 3 359 3 146
Muut 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 15 250 14 601 13 555 11 573 10 705 11 221 10 839 10 694
LIIKETULOS 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Americas 1 850 1 778 1 707 1 513 1 547 1 292
EMEA 1 825 1 760 1 749 1 562 1 079 888
Asia Pacific 1 525 1 430 1 291 1 046 940 975
Muut -3 315 -3 311 -3 052 -2 276 -2 698 -2 732
YHTEENSÄ 1 885 1 657 1 695 1 845 868 423 0
EBIT-MARGIN 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Americas 39,8% 39,7% 37,9% 38,9% 37,3% 32,3%
EMEA 31,7% 31,7% 35,3% 35,9% 31,3% 24,3%
Asia Pacific 31,4% 31,3% 31,5% 31,3% 30,2% 27,3%
YHTEENSÄ 12,4% 11,3% 12,5% 15,9% 8,1% 3,8%
TULOSLASKELMA Q1/21e 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto 3 100 0 15 250 14 601 13 555 11 573 10 704 11 221 10 839 10 694
Liiketulos 190 0 1 883 1 657 1 696 1 845 598 423 937 1 727
Nettotulos 90 0 1 228 1 084 1 198 1 348 125 137 552 1 148
Marginaali 2,9% #DIV/0! 8,0% 7,4% 8,8% 11,6% 1,2% 1,2% 5,1% 10,7%
EPS 0,24 0,00 3,21 2,84 3,14 3,53 0,33 0,36 1,45 2,87
TASE 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Käteiset varat 6 596 6 407 4 073 4 458 3 383 2 273 3 265 2 247
Liikearvo 5 950 5 914 5 914 5 607 5 389 5 069 5 338 4 549
Muut varat 16 915 16 090 14 077 13 695 12 998 12 099 12 581 11 096
Varat yhteensä 29 460 28 411 24 064 23 760 21 770 19 441 21 184 17 892
Oma pääoma 8 615 8 113 7 778 6 987 5 562 6 402 6 638 6 249
Vähemmistö 1 1 1 0 0 10 8 8
Korolliset velat 9 378 9 358 4 558 5 344 5 272 4 950 6 033 4 486
Muut vastuut 11 467 10 939 11 727 11 429 10 936 8 079 8 505 7 149
Pääomat yhteensä 29 460 28 411 24 064 23 760 21 770 19 441 21 184 17 892
RAHAVIRTA 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Liiketoiminta 2 400 1 014 1 621 2 404 1 819 1 170 1 823 1 275
Investoinnit: Capex -1 282 -761 -658 -816 -774 -774 -956 -781
Vapaa rahavirta (FCF) 1 118 253 963 1 588 1 045 396 867 494
Investoinnit: Muut 10 -537 -16 -141 -18 -12 -188 4
Investointien jälkeen 1 127 -284 947 1 447 1 027 384 679 498
Rahoitus: Voitonjako -726 -688 -535 -382 -241 -196 -769 -803
Rahoitus: Muut -213 3 311 -938 15 186 -1 107 955 -85
Rahavarojen muutos 189 2 339 -526 1 080 972 -919 865 -390
OSINKO 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Osinko (norm) 2,00 1,80 1,80 1,40 1,00 0,50 0,50 1,50
Osinko (lisä) 0,00 0,50
Osinko yhteensä 2,00 1,80 1,80 1,40 1,00 0,50 0,50 2,00
Osinkotuotto 2,0% 2,0% 1,6% 1,4% 1,1% 0,9% 0,6% 2,2%
Osinko/nettotulos 62,3% 63,4% 57,4% 39,7% 305,6% 139,2% 34,5% 69,8%
Osinko/FCF 68,4% 271,8% 71,4% 33,7% 36,6% 48,1% 22,0% 162,2%
TUNNUSLUKUJA 2021e 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
PE (7v) 47,2 43,2 51,4 45,3 44,5
PE (3v) 32,7 28,5 48,3 70,8 130,2 36,6 29,3 29,4
PE 31,1 31,9 35,9 28,2 282,5 163,4 53,9 31,8
EV (Mrd SEK) 41,0 37,5 43,5 38,9 37,2 25,1 32,5 38,7
EV/EBIT 21,8 22,6 25,6 21,1 62,2 59,2 34,7 22,4
Oma pääoma/osake 22,55 21,24 20,36 18,29 14,56 16,82 17,43 15,62
P/B 4,43 4,26 5,52 5,44 6,35 3,49 4,47 5,83
ROE 14,7% 13,6% 16,2% 21,5% 2,1% 2,1% 8,6% 19,4%
ROI 10,6% 11,1% 13,8% 15,9% 5,4% 3,5% 8,0% 16,6%
Omavaraisuusaste 29,2% 28,6% 32,3% 29,4% 25,5% 33,0% 31,4% 35,0%
Gearing 32,3% 36,4% 6,2% 12,7% 34,0% 41,7% 41,6% 35,8%

Kvartaalien tunnusluvut

Kvartaalien tunnusluvut on siirretty Elekta: Ennusteet -sivulle.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus