Elisa: Arvonmääritys

Päivitetty 29.1.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Elisan viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

elisa-kaaviokokoelma-q42019

Elisan osakkeen arvoksi sain 37,50 euroa (WACC: 5,47 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,47 prosenttia, mikä on johdettu 6,0 prosentin oman pääoman ja 1,95 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Tuottovaatimuksen periaatteita on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksen diskonttaustekijä.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 1 330,6 313,5
2021e 2 332,0 298,4
2022e 3 332,9 283,7
2023e 4 333,8 269,7
2024e 5 333,8 255,7
2025e 6 339,1 246,3
2026e 7 344,4 237,2
2027e 8 348,9 227,8
Päätearvo (e) 9 355,9 6 339,8
YHTEENSÄ (EV) 8 472
– korolliset velat -1 236
+ käteinen 52
– vähemmistön osuus -1
– vuokravastuut ja turvamarginaali -1 292
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 5 995
osakkeita (000) 159 881
OSAKKEEN ARVO 37,50

Saadusta noin 8,5 miljardin euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita.

Lisäksi arvosta on vähennetty turvamarginaali, sillä kuten kaaviosta nähdään, niin ennusteiden vapaat rahavirrat ovat tasaisia. Näin tuskin tulee käymään.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 37,50 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 29.1.2020: 53,20 euroa

Laskennan parametrit

Elisa on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Elisa: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 307,5 0,0 307,5
EPS 1,924 0,000 1,924
Osinko 1,850 0,000 1,850
Oma pääoma 1149,6
Oma pääoma/osake 7,190

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,40 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,40 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (29.1.2020) 53,20   EUR
Tuottovaatimus 6,00 %   0,40%+1,00*5,60%+0,0%
Osakkeita 159 881   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,35 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,09 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 98,8%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,58 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,00 %).

elisa-kaanteinenarvonmaaritys-q42019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 32,72 36,08 49,25 53,20 53,20 53,20 53,20 53,20
Nettotulos 336,6 315,8 303,0 307,5 317,8 328,5 339,5 350,9
Muutos% 30,6% -6,2% -4,1% 1,5% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4%
EPS 2,11 1,98 1,90 1,92 1,99 2,05 2,12 2,19
P/E 15,5 18,2 26,0 27,7 26,8 25,9 25,1 24,2
Osinko 1,65 1,75 1,85 1,90 1,96 2,03 2,10 2,15
Osinkotuotto 5,0% 4,9% 3,8% 3,6% 3,7% 3,8% 3,9% 4,0%
Oma pääoma 6,51 7,05 7,19 7,19 7,26 7,35 7,44 7,54
P/B 5,02 5,11 6,85 7,40 7,32 7,24 7,15 7,06
ROE 33,5% 29,2% 26,6% 13,4% 13,8% 14,1% 14,4% 14,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (53,20 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,00 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 307,5 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 318 ja 329 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus