Elisa: Ennusteet

Päivitetty 22.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

elisa-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Elisan ohjeistus vuodelle 2020:

  • Nykyinen koronavirustilanne voi merkittävästi hidastaa talouskasvua ja aiheuttaa epävarmuutta makrotalouden kehitykseen. Talouden voimakkaalla hidastumisella voi olla vaikutusta Elisaan.
  • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
  • liikevaihto on vuoden 2019 tasolla tai hieman korkeampi (2019: 1 844 M EUR)
  • vertailukelpoinen käyttökate on vuoden 2019 tasolla tai hieman korkeampi (2019: 668 M EUR)

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Elisalla on 2 segmenttiä:

  • Henkilöasiakkaat: Segmentin palvelut kohdistuvat puhelinliittymiin, mobiiliin dataan sekä viihteeseen (Elisa Viihde, Elisa Kirja)
  • Yritysasiakkaat: Segmentin palvelut ovat puhelin- ja dataliittymien lisäksi kokonaisvaltaisia IT-palveluja (mm. toimisto ja etätyö, yritysverkko, tietoturva, IoT palvelut).

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2013 alkaen on esitettynä Elisa sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Henkilöasiakkaat 1 145,0 293,6 285,0 280,0 286,4 1 152,0 301,9 295,0 281,7 273,4
Muutos (%) -0,6% -2,7% -3,4% -0,6% 4,8% 0,1% 1,9% 2,1% -1,5% -2,1%
Yritysasiakkaat 685,0 170,8 162,5 170,0 181,7 691,6 185,4 169,9 169,9 166,4
Muutos (%) -1,0% -7,9% -4,4% 0,1% 9,2% 1,5% 6,4% 3,0% -1,0% -2,3%
YHTEENSÄ 1 830,0 464,4 447,5 450,0 468,1 1 843,6 487,3 464,9 451,6 439,8
Muutos (%) -0,7% -4,7% -3,7% -0,4% 6,4% 0,7% 3,5% 2,4% -1,3% -2,2%

Elisalta vahva Q1:n eikä koronaviruspandemialla ollut vaikutusta yhtiön liikevaihtoon eikä tulokseen. Elisa pitikin ohjeistuksensa vuodelle 2020 ennallaan.

Q1/2020 liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia pääasiassa palvelu- ja laitemyynnin kasvun sekä hankitun Polystarin seurauksena. Kiinteän verkon liittymämäärien ja palveluiden väheneminen heikensivät liikevaihtoa.

Sekä Henkilö– että Yritysasiakkaiden liikevaihdot kasvoivat vahvasti Q1:llä ja jatkoivat H2/2019 alkanutta hyvää kehitystään.

Elisa arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto olisi vuoden 2019 tasolla tai hieman korkeampi. Koska alkuvuoden liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, niin se tarkoittaisi sitä, että loppuvuoden liikevaihdon tulisi laskea.

Arvioin, että Suomessa koronaviruksen johdosta kuluttajien ostovoima laskee ja usea yritys joutuu järjestelmään taikka lopettamaan toimintansa. Se tarkoittaa mm. sitä, että kännyköitä – varsinkin kalliita huippumalleja – myydään vähemmän ja erilaisista ei-välttämättömistä viihdetilauksista yms. luovutaan. Myös yrityksissä pyritään tn. käyttämään vanhat puhelimet loppuun, minkä lisäksi henkilöstölle tarkoitettuja puhelinliittymiä ja niiden palveluita tarkastellaan tiheämmällä kammalla.

Näistä syistä johtuen arvioin (ehkä hieman pessimistisesti) Elisan liikevaihdon laskevan vuonna 2020 noin 0 – 5 prosenttia, missä erinomainen Q1:n pitää laskua maltillisena. Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 1,75 – 1,85 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Henkilöasiakkaat 262,5 64,9 67,5 62,5 67,6 268,4 66,8 75,7 62,7 63,2
Muutos (%) -2,2% -2,8% -10,8% -0,3% 7,0% 0,0% 0,5% 4,8% -5,0% -0,8%
Yritysasiakkaat 112,5 28,7 25,0 27,5 31,3 126,6 33,4 36,8 29,7 26,7
Muutos (%) -11,1% -14,1% -32,1% -7,4% 17,2% -6,5% 4,4% -2,1% -13,9% -14,7%
YHTEENSÄ 375,0 93,6 92,5 90,0 98,9 395,0 100,2 112,5 92,4 89,9
Muutos (%) -5,1% -6,6% -17,8% -2,6% 10,0% -2,2% 1,7% 2,5% -8,1% -5,4%
MARGINAALI 20,5% 20,2% 20,7% 20,0% 21,1% 21,4% 20,6% 24,2% 20,5% 20,4%

Liikevaihdon tapaan Elisan Q1:n liiketulos oli erinomaisella tasolla ja tulos kasvoi 10 prosenttia vertailukaudesta. Erityisesti Yritysasiakkaiden tuloskunto koheni selvästi, missä on hyvä huomata, että vertailukauden lukema oli heikolla tasolla. Nykyinen Yritysasiakkaiden tulos vastaa kahden vuoden takaista tuloskuntoa.

Tuloskuntoa tuki liikevaihdon kasvun tekijät sekä yhtiön läpikäymät tehostustoimet. Liikevaihdon tavoin tuloskehitys on kohentunut H2/2019 alkaen.

Elisa arvioi, että vuoden 2020 vertailukelpoisen käyttökatteen olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisen vuoden 668 miljoonaa euroa. Q1/2020 vertailukelpoinen käyttökate oli noin 8 miljoonaa euroa viimevuotista parempi. Se tarkoittaisi sitä, että loppuvuoden aikana vertailukelpoinen käyttökate laskisi saman verran tai hieman vähemmän.

Liiketulos saadaan käyttökatteesta vähentämällä poistot ja muut arvonalentumiset. Q1/2020 poistot olivat noin 1,7 miljoonaa euroa vertailukautta korkeammat ja arvioin koko vuoden poistojen olevan noin 3 – 5 miljoonaa euroa viimevuotista korkeammat.

Näillä luvuilla Q1-Q3/2020 liiketuloksen voi odottaa jäävän vertailukaudesta noin 10 miljoonaa euroa. Arvioin kuitenkin (jälleen hieman pessimistisesti), että koronaviruspandemia painaa Elisan tuloskuntoa tätäkin enemmän. Tähän vaikuttaa mm. loppuvuoden heikko liikevaihdon kehitys sekä matkustusrajoitusten johdosta laskevat roaming-tuotot.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 360 – 390 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 375,0 93,6 92,5 90,0 98,9 395,0 100,2 112,5 92,4 89,9
Rahoituskulut (netto) -25,5 -7,2 -7,0 -7,0 -4,3 -22,8 -4,2 -6,1 -5,3 -7,2
Muut kulut 0,0 -0,2 0,2 -0,3 -0,3 0,2 -0,1 -0,1
Tulos ennen veroja 349,5 86,2 85,5 83,0 94,8 371,9 95,7 106,6 87,0 82,6
Verot -65,0 -16,5 -16,0 -15,5 -17,0 -68,7 -16,6 -22,3 -15,8 -14,0
Nettotulos 284,5 69,7 69,5 67,5 77,8 303,1 78,9 84,3 71,2 68,6
EPS 1,78 0,44 0,43 0,42 0,49 1,90 0,49 0,53 0,45 0,43

Rahoituskulujen arvioin nousevan 25 miljoonaan euroon ja veroja laskiessa käytin 18 – 19 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 275 – 300 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin hidastuneen talouden aktiviteetin pitävän Elisan liikevaihtoa paineessa vielä vuoden 2021 alkupuolella ja varsinainen toipuminen alkaisi tämän jälkeen. Liiketulosmarginaalien arvioin pysyvän noin 20,5 – 21,0 prosentissa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 1 900 1 860 470 465 460 465
Muutos (%) 2,2% 1,6% 1,2% 3,9% 2,2% -0,7%
Liiketulos (ebit) 395,0 380,0 95,0 95,0 95,0 95,0
Muutos (%) 3,9% 1,3% 1,5% 2,7% 5,6% -3,9%
MARGINAALI 20,8% 20,4% 20,2% 20,4% 20,7% 20,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 395,0 380,0 95,0 95,0 95,0 95,0
Rahoituskulut (netto) -29,0 -26,5 -7,0 -6,5 -6,5 -6,5
Muut kulut -0,5 -0,5 -0,5
Tulos ennen veroja 365,5 353,0 87,5 88,5 88,5 88,5
Verot -67,5 -64,0 -16,0 -16,0 -16,0 -16,0
Nettotulos 298,0 289,0 71,5 72,5 72,5 72,5
EPS 1,86 1,81 0,45 0,45 0,45 0,45

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus