Elisa: Ennusteet

Päivitetty 12.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

elisa-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Elisan ohjeistus vuodelle 2019

  • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
  • Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut
  • liikevaihto on ”vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi”
  • vertailukelpoinen käyttökate on myöskin ”vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi” (2018: vertailukelpoinen 639 M EUR)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Elisalla on 2 segmenttiä:

  • Henkilöasiakkaat: Segmentin palvelut kohdistuvat puhelinliittymiin, mobiiliin dataan sekä viihteeseen (Elisa Viihde, Elisa Kirja)
  • Yritysasiakkaat: Segmentin palvelut ovat puhelin- ja dataliittymien lisäksi kokonaisvaltaisia IT-palveluja (mm. toimisto ja etätyö, yritysverkko, tietoturva, IoT palvelut).

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Elisa sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Henkilöasiakkaat 1 151,0 302,4 293,5 281,7 273,4 1 150,3 296,3 288,9 285,9 279,2
Muutos (%) 0,1% 2,1% 1,6% -1,5% -2,1% 2,2% 0,6% -0,9% 3,0% 6,9%
Yritysasiakkaat 679,0 176,2 166,5 169,9 166,4 681,3 174,3 165,0 171,6 170,4
Muutos (%) -0,3% 1,1% 0,9% -1,0% -2,3% 2,8% -2,1% 1,7% 2,4% 10,1%
YHTEENSÄ 1 830,0 478,6 460,0 451,6 439,8 1 831,6 470,6 453,9 457,5 449,6
Muutos (%) -0,1% 1,7% 1,3% -1,3% -2,2% 2,5% -0,4% 0,0% 2,8% 8,1%

Henkilöasiakkaiden liikevaihdon kehitys hyytyi H2/2018 aikana ja sama kehitys jatkui H1/2019 (-1,8 %). Tähän vaikutti päätelaitemyynnin lasku, alhaisemmat roaming-tulot ja kiinteän verkon käytön sekä liittymämäärien lasku. Kireä kilpailutilanne pitää liikevaihtoa puristuksissa.

Arvioin, että liikevaihdon kehitys on hiukan positiivisempaa vuoden loppupuoliskolla, mutta kokonaisuudessaan vuoden 2019 liikevaihto jäisi viime vuoden tasolle.

Myös Yritysasiakkaiden liikevaihdon kehityksessä on havaittavissa tasaantumista ja käännettä hienoiseen laskuun. Q1:llä segmentin liikevaihto laski -2,3 prosenttia ja Q2:lla -1,0 prosenttia. Myös tämän segmentin liikevaihtoon vaikutti roaming-tuottojen lasku. Lisäksi vertailukaudella myydyt liiketoiminnot näkyvät nyt alhaisempina lukuina.

Arvioin yritysasiakkaiden liikevaihdon olevan hieman positiivisempaa vuoden toisella puoliskolla. Vuoden 2019 liikevaihdon arvioin jäävän hieman vuodesta 2018.

Elisa hankki Polystar-nimisen yhtiön ja se liitettiin konserniin 1.6.2019 alkaen. Hankitun yhtiön loppuvuoden liikevaihdon voi odottaa olevan noin 20 – 25 miljoonaa euroa. Tämä on osasyy sille, miksi liikevaihtoennusteeni on vuoden toiselle puoliskolle hienoisesti kasvussa.

Kokonaisuudessaan siis haastavia aikoja. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 1 820 – 1 840 miljoonaa euroa. Tämä vastaisi yhtiön ohjeistusta eli, että liikevaihto olisi vuoden 2018 tasolla tai hieman parempi (1 832 M USD).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Henkilöasiakkaat 262,5 65,1 71,5 62,7 63,2 268,4 66,5 72,2 66,0 63,7
Muutos (%) -2,2% -2,1% -1,0% -5,0% -0,8% 8,7% 10,8% 6,6% 7,8% 9,6%
Yritysasiakkaat 122,5 30,1 36,0 29,7 26,7 135,4 32,0 37,6 34,5 31,3
Muutos (%) -9,5% -5,9% -4,3% -13,9% -14,7% 3,3% -1,8% -7,8% 26,8% 2,6%
YHTEENSÄ 385,0 95,2 107,5 92,4 89,9 403,8 98,5 109,8 100,5 95,0
Muutos (%) -4,7% -3,4% -2,1% -8,1% -5,4% 6,8% 6,4% 1,2% 13,7% 7,2%
Marginaali 21,0% 19,9% 23,4% 20,5% 20,4% 22,0% 20,9% 24,2% 22,0% 21,1%

Yhtiö arvioi vuodelle 2019, että vertailukelpoinen käyttökate on vuoden 2018 tasolla tai hieman tätä parempi. Koska edellä liikevaihdon kohdalla arvioin, että liikevaihto olisi vuoden 2018 tasolla, niin tästä samasta asetelmasta lähdin tekemään liiketulosennustetta. Lisäksi hankittu Polystar tuo noin +1…+2 miljoonan euron lisän tulokseen.

Henkilöasiakkaiden liiketulos laski -0,8 prosenttia Q1:llä ja peräti -5 prosenttia Q2:lla. Tulokseen negatiivisesti vaikutti laskenut liikevaihto sekä kireä hintakilpailutilanne. Lisäksi tehostustoimista syntyi kertaluontoisia kuluja. Arvioin tuloskehityksen olevan -1…-2 prosenttia laskevaa vuoden toisella puoliskolla.

Yritysasiakkaiden Q1-Q2 tulos laski -14 prosenttia ja nyt segmentin tulos on laskenut 4 kvartaalia peräkkäin. Arvioin, että segmentin tuloslasku jatkuu koko vuoden, mutta odotan laskun tasaantuvan vuoden toisella puoliskolla ”vain” noin -5 prosenttiin. Ennusteen tausta-ajatuksena on segmentin liikevaihdon hienoinen lasku sekä huolet Suomen makrotalouden kehityksestä. Huomioin Polystarin tuoman parin miljoonan euron lisän tässä segmentissä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 375 – 400 miljoonaa euroa, missä tulos laskisi -4,7 prosenttia. Tulosmarginaali laskisi 21,0 prosenttiin viime vuoden 22 prosentista. Ennuste on pessimistisempi, kuin yhtiön käyttökate-ennuste ”vertailukelpoinen käyttökate on vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi”.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 385,0 95,2 107,5 92,4 89,9 403,8 98,5 109,8 100,5 95,0
Rahoituskulut (netto) -25,0 -6,5 -6,0 -5,3 -7,2 -22,6 -5,7 -5,7 -5,5 -5,7
Muut kulut -0,5 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 359,5 88,4 101,5 87,0 82,6 380,9 92,6 104,0 95,0 89,3
Verot -62,5 -15,2 -17,5 -15,8 -14,0 -65,0 -13,4 -19,1 -17,5 -15,0
Nettotulos 297,0 73,2 84,0 71,2 68,6 315,9 79,2 84,9 77,5 74,3

Q1:n rahoituskulut (netto) olivat -7,2 miljoonaa euroa, mikä on aiempien kvartaalien noin 5,5 – 5,7 miljoonan euron tasoa korkeampi. Q2:lla kulut palautuivat em. alueelle, joten tein loppuvuoden ennusteet noin 6,0-6,5 miljoonan euron kvartaalikuluilla.

Käytin tilikauden 2019 veroja laskiessa noin 17,0 – 17,5 prosentin veroa. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 290 – 310 miljoonaa euroa. Eli tulos jäisi viime vuoden 316 miljoonasta eurosta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten Suomen talouskehitys jatkuu tulevina vuosina ja miten se vaikuttaa Henkilö- ja Yritysasiakkaiden lukuihin. Mikäli hyvä talouskehitys jatkuu, niin silloin ihmisillä on halukkuutta vaihtaa mobiililaitteita uudempiin malleihin. Toisaalta, jos talous sakkaa, niin voisi kuvitella, että tämä näkyisi mobiililaitteiden ja miksei myös liittymien kysynnässä.
  • Onko Elisalla hinnoitteluvoimaa siirtää nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Perinteisesti operaattorit ovat kilpailleet ”verisesti” erilaisilla kampanjoilla, joten hintojen korotuksia voi olla vaikea saada läpi ilman, että markkinaosuus kärsisi.
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

Tein vuosien 2020 ja 2021 liikevaihtoennusteet noin +1,6 prosentin kasvuvauhtiin eli kehitys olisi selvästi hitaampaa kuin aikaisempina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan vuoden 2019 ennusteen tapaan noin 21,0 prosentissa (2018: 22,0 %).

Velkaisuuden kasvun johdosta sekä mahdollisen korkotason nousun johdosta arvioin, että rahoituskulut nousisivat hieman nykytasoon nähden. Veroja laskiessa käytin noin 17,0 – 17,5 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 890,0 1 860,0 486,0 467,0 460,0 447,0
Muutos (%) 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,9% 1,6%
Liiketulos 397,5 390,0 96,5 109,0 93,5 91,0
Muutos (%) 1,9% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 1,2%
Marginaali 21,0% 21,0% 19,9% 23,3% 20,3% 20,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 397,5 390,0 96,5 109,0 93,5 91,0
Rahoituskulut (netto) -28,0 -28,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
Muut kulut 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 369,5 362,0 89,5 102,0 86,5 84,0
Verot -64,5 -62,0 -15,0 -17,5 -15,5 -14,0
Nettotulos 305,0 300,0 74,5 84,5 71,0 70,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset