Elisa: Ennusteet

Päivitetty 17.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

elisa-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Elisan ohjeistus vuodelle 2019

  • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
  • Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut
  • liikevaihto on ”vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi”
  • vertailukelpoinen käyttökate on hieman korkeampi” (2018: vertailukelpoinen 639 M EUR)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Elisalla on 2 segmenttiä:

  • Henkilöasiakkaat: Segmentin palvelut kohdistuvat puhelinliittymiin, mobiiliin dataan sekä viihteeseen (Elisa Viihde, Elisa Kirja)
  • Yritysasiakkaat: Segmentin palvelut ovat puhelin- ja dataliittymien lisäksi kokonaisvaltaisia IT-palveluja (mm. toimisto ja etätyö, yritysverkko, tietoturva, IoT palvelut).

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2013 alkaen on esitettynä Elisa sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Henkilöasiakkaat 1 152,5 302,4 295,0 281,7 273,4 1 150,3 296,3 288,9 285,9 279,2
Muutos (%) 0,2% 2,1% 2,1% -1,5% -2,1% 2,2% 0,6% -0,9% 3,0% 6,9%
Yritysasiakkaat 687,5 181,3 169,9 169,9 166,4 681,3 174,3 165,0 171,6 170,4
Muutos (%) 0,9% 4,0% 3,0% -1,0% -2,3% 2,8% -2,1% 1,7% 2,4% 10,1%
YHTEENSÄ 1 840,0 483,7 464,9 451,6 439,8 1 831,6 470,6 453,9 457,5 449,6
Muutos (%) 0,5% 2,8% 2,4% -1,3% -2,2% 2,5% -0,4% 0,0% 2,8% 8,1%

Henkilöasiakkaiden liikevaihdon kehitys hyytyi H2/2018 aikana ja sama kehitys jatkui myös H1/2019 ajan (-1,8 %). Sen sijaan Q3:lla liikevaihto kasvoi hieman (+2,1 %). Yleisesti ottaen liikevaihtoa painaa roaming-hintojen sekä laitemyynnin lasku sekä kiinteän verkon käytön lasku. Kireä kilpailutilanne pitää liikevaihtoa puristuksissa.

Arvioin, että liikevaihto kasvaa Q4:lla parin prosentin verran, mutta kokonaisuudessaan vuoden 2019 liikevaihto jäisi vuoden 2018 tasolle.

Yritysasiakkaiden vuoden alkupuoliskon liikevaihdon lasku kääntyi Q3:lla nousuun (+3 %) pitkälti hankitun Polystarin vauhdittamana. Arvioin Yritysasiakkaiden Q4:n liikevaihdon kasvavan noin 4 prosenttia, missä Polystarin tuoma lisä vauhdittaa kehitystä. Vuoden 2019 liikevaihdon arvioin nousevan hieman vuodesta 2018.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 1 825 – 1 850 miljoonaa euroa. Tämä vastaisi yhtiön ohjeistusta eli, että liikevaihto olisi vuoden 2018 tasolla tai hieman parempi (1 832 M USD).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Henkilöasiakkaat 267,5 65,9 75,7 62,7 63,2 268,4 66,5 72,2 66,0 63,7
Muutos (%) -0,3% -0,9% 4,8% -5,0% -0,8% 8,7% 10,8% 6,6% 7,8% 9,6%
Yritysasiakkaat 124,5 31,3 36,8 29,7 26,7 135,4 32,0 37,6 34,5 31,3
Muutos (%) -8,1% -2,2% -2,1% -13,9% -14,7% 3,3% -1,8% -7,8% 26,8% 2,6%
YHTEENSÄ 392,0 97,2 112,5 92,4 89,9 403,8 98,5 109,8 100,5 95,0
Muutos (%) -2,9% -1,3% 2,5% -8,1% -5,4% 6,8% 6,4% 1,2% 13,7% 7,2%
MARGINAALI 21,3% 20,1% 24,2% 20,5% 20,4% 22,0% 20,9% 24,2% 22,0% 21,1%

Yhtiö arvioi vuodelle 2019, että vertailukelpoinen käyttökate on hieman parempi kuin vuonna 2018.

Henkilöasiakkaiden liiketulos laski H1/2019 aikana 3 prosenttia, mutta kääntyi Q3:lla 5 prosentin nousuun. Tuloskehitystä tuki liikevaihdon kasvu sekä tehdyt tehostustoimet, joista syntyneet kertaluontoiset kulut tuntuivat H1:n luvuissa. Koska Q4/2018 lukema oli varsin vahva, niin tein Q4:n tulosennusteen hieman tätä heikommaksi. Näin Henkilöasiakkaiden koko vuoden 2019 tulos jäisi hieman vertailukaudesta.

Yritysasiakkaiden Q1-Q3 tulos laski 10 prosenttia ja nyt segmentin tulos on laskenut 5 kvartaalia peräkkäin. Polystarin tuoma lisä ei pystynyt kääntämään tulosta nousuun. Arvioin laskun jatkuvan myös Q4:lla noin parin prosentin tahdilla, mikä tarkoittaisi sitä, että segmentin tilikauden 2019 tulos laskisi 8 prosenttia. Ennusteen tausta-ajatuksena huolet Suomen makrotalouden kehityksestä, mikä näkyisi negatiivisesti yritysten kysyntätilanteessa.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 380 – 400 miljoonaa euroa, missä tulos laskisi 3 prosenttia. Tulosmarginaali laskisi 21,3 prosenttiin viime vuoden 22,0 prosentista. Ennuste on pessimistisempi, kuin yhtiön käyttökate-ennuste ”vertailukelpoinen käyttökate on hieman korkeampi kuin vuonna 2018”.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 392,0 97,2 112,5 92,4 89,9 403,8 98,5 109,8 100,5 95,0
Rahoituskulut (netto) -25,1 -6,5 -6,1 -5,3 -7,2 -22,6 -5,7 -5,7 -5,5 -5,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 366,9 90,7 106,6 87,0 82,6 380,9 92,6 104,0 95,0 89,3
Verot -64,4 -12,3 -22,3 -15,8 -14,0 -65,0 -13,4 -19,1 -17,5 -15,0
Nettotulos 302,5 78,4 84,3 71,2 68,6 315,9 79,2 84,9 77,5 74,3
EPS 1,89 0,49 0,53 0,45 0,43 1,98 0,50 0,53 0,49 0,47

Alkuvuoden 2019 rahoituskulut ovat olleet noin 5,3…7,2 miljoonaa euroa per kvartaali. Tein Q4:n ennusteen tämän välimaastoon noin 6,5 miljoonaan euroon.

Käytin tilikauden 2019 veroja laskiessa noin 17,0 – 17,5 prosentin veroa. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain noin 290 – 310 miljoonaa euroa. Eli tulos jäisi viime vuoden 316 miljoonasta eurosta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten Suomen talouskehitys jatkuu tulevina vuosina ja miten se vaikuttaa Henkilö- ja Yritysasiakkaiden lukuihin. Mikäli hyvä talouskehitys jatkuu, niin silloin ihmisillä on halukkuutta vaihtaa mobiililaitteita uudempiin malleihin. Toisaalta, jos talous sakkaa, niin voisi kuvitella, että tämä näkyisi mobiililaitteiden ja miksei myös liittymien kysynnässä.
  • Onko Elisalla hinnoitteluvoimaa siirtää nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Perinteisesti operaattorit ovat kilpailleet ”verisesti” erilaisilla kampanjoilla, joten hintojen korotuksia voi olla vaikea saada läpi ilman, että markkinaosuus kärsisi.
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

Tein vuosien 2020 ja 2021 liikevaihtoennusteet noin 1,0…1,5 prosentin kasvuvauhtiin eli kehitys olisi selvästi hitaampaa kuin aikaisempina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan vuoden 2019 ennusteen tapaan noin 21,3 prosentissa (2018: 22,0 %).

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 23 – 25 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 17,0 – 17,5 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 890 1 860 486 467 460 447
Muutos (%) 1,6% 1,1% 0,5% 0,5% 1,9% 1,6%
Liiketulos (ebit) 403,5 397,0 98,0 113,0 94,0 92,0
Muutos (%) 1,6% 1,3% 0,8% 0,4% 1,7% 2,3%
MARGINAALI 21,3% 21,3% 20,2% 24,2% 20,4% 20,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 403,5 397,0 98,0 113,0 94,0 92,0
Rahoituskulut (netto) -23,5 -24,5 -6,5 -6,0 -6,0 -6,0
Tulos ennen veroja 380,0 372,5 91,5 107,0 88,0 86,0
Verot -67,5 -65,0 -16,0 -18,0 -16,0 -15,0
Nettotulos 312,5 307,5 75,5 89,0 72,0 71,0
EPS 1,95 1,92 0,47 0,56 0,45 0,44

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus