Elisa sijoituskohteena

Päivitetty 17.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Elisa tunnetaan teleoperaattorina, mutta se on myös ICT-palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja. Elisalla on noin 2,3 miljoonaa kuluttaja- ja yritysasiakasta, ja yhtiön pääasiallinen markkina-alue on Suomi ja Viro… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ELISA Ennuste
Osake (17.8.2018) 36,94 Osinko 12 kk 1,75
Markkina-arvo (Mrd) 5,9 Osinkotuotto 4,7%
Liikevaihto (M) 1 865 (+4,4%) Osinko/EPS 88% 4v ka
Nettotulos (M) 310 (-8,0%) Osinko/FCF 92% 4v ka
EPS 1,94 Omav.aste 41%
PE 19,0 Gearing 94%
EV/EBIT 17,1 ROE 28,8%
PB 5,3 ROI 17,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://corporate.elisa.fi/sijoittajille/julkaisut/

Yhteenveto

ELISA17.8.2018 | 36,94 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osingon heikohko kehitys sekä taseen korkea liikearvo ja yhtiön korkea velkaisuus. Viime vuosien osinko on kehittynyt mallikkaasti, mutta vuosien 2011-2014 vaisu kehitys tuntuu vielä pisteissä.

Elisa toimii pääasiassa Suomessa ja Virossa, joten sen tulokseen vaikuttaa näiden maiden kuluttajien ja yritysten taloustilanne ja -luottamus. Elisa toteaa, että ”Suomen makrotalousympäristön tilanne on parantunut, mutta pitkän aikavälin rakenteellisia haasteita on edelleen.

Elisan osakkeen hinta on PE-luvuilla (19,0x – 23,3x) mitattuna korkeasti hinnoiteltu. Mikäli yhtiö saa Yritysasiakkaat-segmentin tuloksen kasvu-uralle, niin Elisan tuloksentekokyky kasvaisi mukavasti. Segmentin liikevaihto näyttäisi olevan jo mukavassa nousussa, mutta tuloskehitys on vielä lähtökuopissa.

Osinkosijoittajaa Elisan kevään 2019 osinkoennuste (1,75 EUR) eli noin 4,7 prosentin osinkotuotto kiinnostaa. Osingon suhde nettotulokseen on strategian mukaisesti ollut noin 90 prosenttia. Jotta Elisa voi jatkossakin nostaa osinkoaan samaan tahtiin, kuten se on tehnyt vuosien 2015 – 2017 aikana, niin tuloksen ja etenkin vapaan rahavirran tulisi kasvaa yhtä vauhdikkaasti. Tämä on pitkäaikaisen osinkosijoittajan hyvä pitää mielessä. Juuri tällä hetkellä, kun Suomen talous on piristymässä, niin tilanne näyttää hyvältä.

Tilikausi 2018

Elisan Q1-Q2/ 2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 458 445 2,8% 907 861 5,4%
Liiketulos (ebit) 101 88 13,8% 196 177 10,5%
Nettotulos 78 112 -30,7% 152 181 -15,8%
EPS (EUR) 0,49 0,70 0,95 1,13

Vuoden 2018 ensimmäinen puolisko on sujunut Elisalta mallikkaasti, sillä toimitusjohtaja kehui, että sekä Q1:n että Q2:n ovat olleet historian parhaita verrattuna vastaaviin ajankohtiin. Tässä pitää kuitenkin muistaa se, että yhtiö on viime vuosina laajentunut yrityskaupoin (mm. Anvia, Starman, Santa Monica Networks), joten tätä taustaa vasten kehityksen pitää ollakin hyvää.

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi +5,4 prosenttia, mihin vaikutti mm. hankittujen yritysten sisältyminen lukuihin sekä laitemyynnin ja mobiilipalvelujen myynnin kasvu. Liikevaihtoon negatiivisesti vaikutti mm. operaattorien hintakilpailu, kiinteän verkon liittymämäärien väheneminen sekä laskeneet roaming-tuotot.

Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) pysyi ennallaan 20,4 eurossa (Q1/2018: 20,4 ja Q4/2017: 20,5 euroa).

Henkilöasiakkaiden liiketulos (ebit) jatkoi hyvää noin 8 – 10 prosentin kasvuaan. Nyt myös Yritysasiakkaiden Q2-tulos kasvoi selvästi vertailukaudesta (+27 %), mutta vertailukauden lukuihin sisältyi myytyjen omaisuuserien alaskirjauksia. Mutta segmentin tulos kasvoi myös Q1:een nähden +10 prosenttia, joten voidaan todeta, että suoritus oli vahva.

Alkuvuoden 2018 raportoitu tulos laski selvästi (-16 %), mutta tähän vaikutti vertailukaudella Comptelin osakkeiden myynnistä saatu +44 miljoonan euron myyntivoitto. Tämä oikaisten sekä Q2:n että alkuvuoden tulos olisi parantunut yli +10 prosenttia (luvussa ei ole huomioitu verovaikutusta).

Näkymät 2018

Elisa piti näkymäarvionsa ennallaan:

 • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
 • liikevaihto on ”samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017”
 • vertailukelpoinen käyttökate on myöskin ”samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017” (2017: vertailukelpoinen 613 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 1 850 – 1 900 M EUR (2017: 1 787 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 395 – 410 M EUR (2017: 378 M EUR)
 • nettotulos: 290 – 310 M EUR (2017: 337 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Elisa: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet

Elisa on asettanut seuraavanlaiset taloudelliset tavoitteet tilikauden 2019 loppuun mennessä:

 • Liikevaihdon kasvu yli toimialan keskiarvon (eurooppalaiset teleoperaattorit)
 • Käyttökatemarginaali yli 37 %
 • Käyttöomaisuusinvestoinnit liikevaihdosta korkeintaan 12 %
 • Nettovelka / käyttökate 1,5 – 2x
 • Omavaraisuusaste yli 35 %

Elisan osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa 80 – 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta.

Tuloksen kehitys

Elisan liikevaihto on kasvutrendissä, mutta kasvu on ollut kituliasta aina vuoteen 2015 saakka. Tilikaudesta 2016 alkaen liikevaihto on kehittynyt lupaavasti, missä osiltaan hankittujen liiketoimintojen vaikutus näkyy.

elisa-tuloslaskelma-q22018

Kannattavuus on kehittynyt paremmin eli keskimäärin +6,4 prosenttia per vuosi (2011 – 2017). Yhtenä selittävänä tekijänä parin viime vuoden kasvuun on Elisan toteuttamat yrityskaupat (mm. Anvia). Lisäksi tulosta ovat parantaneet mobiilipalveluiden kasvu sekä Elisan tuottavuustoimet. Perinteisen kiinteän verkon liittymämäärien taikka roaming-tuottojen lasku eivät näyttäisi haittaavaan hyvää kehitystä.

Tilikauden 2017 raportoituun nettotulokseen sisältyy 44 miljoonan euron myyntivoitto (Comptel:n osakkeet). Ilman tätä nettotulos olisi ollut noin 292 miljoonaa euroa.

Elisan vuosi 2018 lähti mukavasti liikkeelle ja liikevaihto (+5,4 %) sekä liiketulos (+10,5 %) kasvoivat vertailukauteen nähden. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 1,85 – 1,90 miljardia ja nettotulos noin 290 – 310 miljoonaa euroa.

Yritysasiakas-segmentin nihkeä tuloksen kehitys kuitenkin jarruttaa koko Elisan tuloskehitystä. Mikäli segmentin tulos pääsee myös kasvu-uralle, niin silloin koko konsernin tulos voi kasvaa reippaamminkin. Segmentin Q2/2018 tulos kasvoikin edelliseen kvartaaliin eli Q1:een nähden jo yli +10 prosenttia, joten tämä enteilisi lupaavaa kehitystä.

Nettotulosmarginaali on varsin tasaisesti ollut noin 13,0 – 15,5 prosentin tuntumassa. Tilikauden 2018 ennustetuilla laskettu tulosmarginaali asettuisi noin 16,6 prosentin tasolle, eli kannattavuus jatkaisi kasvuaan.

Elisan PE(1, 3, 7) -luvut (eli 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t) ovat korkealla tasolla eli noin 19,0x – 15,5x. Osakkeen hinnassa näkyy se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta ja vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, jonka lisäksi pääoman tuotto on hyvällä tasolla. Nämä seikat tukevat korkeahkoa PE-lukua.

Sen sijaan korkeahko velkaisuus suhteessa osinkojen jälkeisiin rahavirtoihin mietityttää.

elisa-roe-roi-q22018

Kuten todettua, niin pääoman tuottoluvut eli ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla. ROE on ollut pitkään ja tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa. Myös velkaisuuden huomioiva ROI on sekin ollut tasaisesti 15 – 17 prosentin tasolla.

Tase

Yrityskauppojen johdosta Elisan liikearvo on noussut 1 016 miljoonaan euroon. Suhteessa taseen loppusummaan, omiin pääomiin taikka nettotulokseen nähden liikearvo on varsin korkealla tasolla.

elisa-liikearvo-q22018

Mikäli Elisa joutuisi tekemään esimerkiksi 10 prosentin eli noin 100 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon, niin se pienentäisi nettotulosta yli 30 prosenttia. Siksi sijoittajan tulee tiedostaa Elisan liikearvon määrä ja siihen liittyvä alaskirjausriski.

elisa-velkaisuus-q22018

Myös korollisia velkoja on suhteellisen paljon eli noin 1 262 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä ehti laskea jo 991 miljoonaan euroon vuonna 2015, mutta nyt se on jälleen nousussa.

Elisan velkaisuuden tunnusluvut ovat hieman heikentyneet velkaisuuden nousun mukana. Omavaraisuusaste on noin 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on vastaavasti hieman alle 100 prosenttia. Gearingissä yli 100 prosentin tasoa voidaan pitää huonona – vaikka taso ei niin ehdoton olekaan.

Lisäksi on hyvä huomata, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut noin 250 – 300 miljoonaa euroa. Tämän hetkinen osinkotaso on noin 265 miljoonaa euroa, jolloin jäljelle jää noin 15 – 35 miljoonaa euroa investointeihin ja velkojen lyhennykseen. Näillä summilla velkojen lyhennys kestää pitkään, joten sijoittajan on hyvä seurata myös vapaan rahavirran kehitystä.

Rahavirta

Elisan liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on noin 28 – 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 22 – 25 prosenttia liikevaihdosta, joten tässäkin Elisan toiminnan tehostuminen näkyy.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti noussen 180 miljoonasta (2011) nykyiseen noin 250 miljoonaan euroon. Eli kasvu on ollut varsin maltillista. Investoinnit-muut (katso taulukko analyysin lopusta) rivi sisältää laajentumisinvestointien rahavirrat. Vuosien 2013 – 2017 aikana Elisa käytti näihin noin 300 miljoonaa euroa.

elisa-rahavirta-q22018

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa – vaikka nyt se näyttäisi asettuvan noin 250 – 300 miljoonan euron tasolle. Periaatteessa tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen.

Elisa on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 95 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Tämä selittää myös sen, miksi osinko pysyi 1,30 – 1,32 eurossa vuosien 2011 – 2014 aikana.

Mutta, kuten edellä jo todettiin, niin osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat varsin vaatimattomat velkojen lyhennykseen. Siksi vapaan rahavirran olisi hyvä lähteä lähivuosien aikana selvään nousuun, jotta velkoja voidaan lyhentää ja nykyinen osinkotaso voidaan säilyttää.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Elisan arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Elisaa on pidetty hyvänä osingon maksajana. Elisa maksoikin ylimääräisiä osinkoja vuosien 2005 – 2010 välisenä aikana.

elisa-osinko-q22018

Elisan osinkojen kasvu oli heikkoa vuosien 2011 – 2014 aikana, jolloin osinko pysyi 1,30 – 1,32 eurossa. Kuten edellä rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut 100 prosentissa, joka osaltaan jarrutti osingon kehittymistä. Vuosien 2015 – 2017 aikana osinko on noussut niin, että kevään 2018 osinkona oli 1,65 euroa.

Elisan osingonjakopolitiikka on maksaa osinkoa 80 – 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämä selittää korkeaa osingonmaksusuhdetta, joka on viimeisen 4 vuoden ajalta noin 90 – 95 prosenttia. Nettotuloksen ja etenkin vapaan rahavirran tulisikin kasvaa reippaalla tahdilla, jotta osinko voisi kasvaa vastaavasti.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Elisa: osinkohistoria sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 1,75 4/2018 1,65 4/2017 1,50
YHTEENSÄ 1,75 1,65 1,50
+6,1% +10,0% +7,1%

Arvioin korkeasta osingonjakosuhteesta huolimatta, että hyvä osinkokehitys saa jatkoa keväällä 2019. Näin kevään 2019 osinkoennusteenani on 1,75 euroa, missä kasvua tulisi 0,10 euroa viime kevään osinkoon. Kolme viimeisintä kertaa osinko on kasvanut +0,08 / 0,10 / 0,15 eurolla, joten ennusteeni olisi linjassa tämän kanssa.

Ennustettu 1,75 euron osinko antaisi noin 4,7 prosentin osinkotuoton (osake 36,94 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+158) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +158 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (17.8.2018) 36,94 32,72 30,93 34,79 22,61 19,26 16,73 16,13
Lkm (000) 159 717 159 607 159 620 159 483 159 349 159 349 156 880 156 227
Markkina-arvo (Mrd) 5,90 5,22 4,94 5,55 3,60 3,07 2,62 2,52
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Henkilöasiakkaat 1 170 1 125 1 029 983 954
Yritysasiakkaat 695 663 606 586 581
YHTEENSÄ 1 865 1 788 1 635 1 569 1 535
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Henkilöasiakkaat 265 247 211 222 204
Yritysasiakkaat 140 131 129 91 101
YHTEENSÄ 405 378 340 313 305
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 470 907 1 865 1 787 1 636 1 570 1 535 1 547 1 553 1 530
Liikevoitto 110 196 405 378 339 312 305 281 299 295
Nettotulos 83 152 310 337 257 244 223 196 209 202
Marginaali 17,6% 16,8% 16,6% 18,9% 15,7% 15,5% 14,5% 12,7% 13,5% 13,2%
EPS 0,52 0,95 1,94 2,11 1,61 1,53 1,40 1,23 1,33 1,29
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 218 44 45 29 41 138 40 59
Liikearvo 1 016 1 014 880 830 832 832 797 797
Muut varat 1 510 1 522 1 608 1 388 1 370 2 254 1 173 1 144
Tase yhteensä 2 744 2 580 2 533 2 247 2 243 3 224 2 010 2 000
Oma pääoma 1 112 1 040 971 925 878 861 851 840
Vähemmistö 0 0 1 1 1 2 0 0
Korolliset velat 1 262 1 117 1 169 991 1 043 1 109 932 865
Muut vastuut 370 423 392 330 321 1 252 227 295
Tase yhteensä 2 744 2 580 2 533 2 247 2 243 3 224 2 010 2 000
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 525 501 487 463 412 388 343 391
Investoinnit: Capex -225 -255 -208 -199 -189 -211 -188 -182
Vapaa rahavirta (FCF) 300 246 279 264 223 177 155 209
Investoinnit: Muut -25 54 -213 -11 -38 -93 0 -2
Investointien jälkeen 275 300 66 253 185 84 155 207
Rahoitus: Voitonjako -265 -241 -223 -210 -212 -201 -209 -199
Rahoitus: Muut -10 -59 173 -55 -70 215 35 19
Rahavarojen muutos 0 0 16 -12 -97 98 -19 27
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30 1,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30 1,30
Osinkotuotto 4,7% 5,0% 4,8% 4,0% 5,8% 6,7% 7,8% 8,1%
Osinko/nettotulos 90,2% 78,1% 93,2% 91,5% 94,3% 105,7% 97,6% 100,5%
Osinko/FCF 93,2% 107,1% 85,8% 84,6% 94,3% 117,0% 131,6% 97,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,3 21,9 23,3 27,7 18,9
PE (3v) 19,6 18,7 20,5 25,1 17,2 15,2 14,0 14,3
PE 19,0 15,5 19,2 22,7 16,2 15,7 12,6 12,5
EV/EBIT 17,1 16,7 17,9 20,9 15,1 14,4 11,8 11,3
Oma pääoma/osake 6,96 6,52 6,09 5,81 5,52 5,42 5,42 5,38
P/B 5,31 5,02 5,08 5,99 4,10 3,56 3,08 3,00
ROE 28,8% 33,5% 27,1% 27,0% 25,6% 22,9% 24,7% 24,1%
ROI 17,9% 17,6% 16,7% 16,3% 15,7% 15,0% 17,1% 17,6%
Omavaraisuusaste 40,5% 40,3% 38,4% 41,2% 39,2% 26,8% 42,3% 42,0%
Gearing 93,9% 103,2% 115,6% 103,9% 114,0% 112,5% 104,8% 96,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 39,67 36,77 32,72 36,42 33,93 33,15 30,93 32,83 34,40 34,17
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,750 1,750 1,650 1,650 1,650 1,650 1,500 1,500 1,500 1,500
Osinkotuotto (ennuste) 4,4% 4,8% 5,0% 4,5% 4,9% 5,0% 4,8% 4,6% 4,4% 4,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,93 2,15 2,11 2,03 1,97 1,65 1,61 1,59 1,55
PE 20,6 17,1 15,5 17,9 17,2 20,1 19,2 20,6 22,2
EV/EBIT 19,0 17,9 16,7 19,2 18,9 18,5 17,9 18,9 20,3
ROE 33,6% 31,3% 33,5% 34,5% 36,9% 29,0% 27,1% 28,7%
ROI 18,1% 16,7% 17,6% 17,5% 17,1% 17,0% 16,7% 17,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset