Elisa sijoituskohteena

Päivitetty 31.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Elisa tunnetaan teleoperaattorina, mutta se on myös ICT-palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja. Elisalla on noin 2,3 miljoonaa kuluttaja- ja yritysasiakasta, ja yhtiön pääasiallinen markkina-alue on Suomi ja Viro… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ELISA Ennuste
Osake (31.1.2019) 37,65 Osinko 12 kk 1,75
Markkina-arvo (Mrd) 6,0 Osinkotuotto 4,6%
Liikevaihto (M) 1 850 (+1,0%) Osinko/EPS 88% 4v ka
Nettotulos (M) 315 (-0,3%) Osinko/FCF 99% 4v ka
EPS 1,97 Omav.aste 43%
PE 19,1 Gearing 89%
EV/EBIT 17,3 ROE 27,5%
PB 5,2 ROI 17,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://corporate.elisa.fi/sijoittajille/julkaisut/

Yhteenveto

ELISA31.1.2019 | 37,65 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erilaiset ”kauneusvirheet”, joita ovat mm. liikevaihdon pitkänaikavälin heikko kehitys, korkea liikearvon määrä, korkea nettovelkaisuus sekä korkea PE-luku.

Elisa toimii pääasiassa Suomessa ja Virossa, joten sen tulokseen vaikuttaa näiden maiden kuluttajien ja yritysten taloustilanne ja -luottamus. Elisa toteaa, että ”Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.”

Elisan osakkeen hinta on PE-luvuilla (18,6x – 22,3x) mitattuna korkeasti hinnoiteltu. Mikäli yhtiö saa Yritysasiakkaat-segmentin tuloksen kasvu-uralle, niin Elisan tuloksentekokyky kasvaisi mukavasti. Segmentin liikevaihto näyttäisi olevan jo mukavassa nousussa, mutta tuloskehitys on vielä lähtökuopissa.

Osinkosijoittajaa Elisan kevään 2019 osinko (1,75 EUR) eli noin 4,6 prosentin osinkotuotto kiinnostaa. Osingon suhde nettotulokseen on strategian mukaisesti ollut noin 90 prosenttia. Jotta Elisa voi jatkossakin nostaa osinkoaan samaan tahtiin, kuten se on tehnyt tilikausien 2015 – 2018 aikana, niin tuloksen ja etenkin vapaan rahavirran tulisi kasvaa yhtä vauhdikkaasti. Tämä on pitkäaikaisen osinkosijoittajan hyvä pitää mielessä.

Tilikausi 2018

Elisan Q1-Q4/ 2018

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 471 473 -0,4% 1 832 1 787 2,5%
Liiketulos (ebit) 98,4 92,6 6,3% 404 378 6,8%
Nettotulos 79,2 71,5 10,8% 316 337 -6,1%
EPS (EUR) 0,49 0,45 1,98 2,11

Vuoden 2018 alkupuoliskon liikevaihdon noin +5 prosentin kasvu hyytyi H2:lla (-0,2 %). Liikevaihtoon negatiivisesti vaikuttivat roaming-tuottojen sekä kiinteän verkon liittymämäärien laskut. Liikevaihtoa tuki laitemyynnin ja mobiilipalvelujen myynnin kasvu.

Keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi Q4:lla hieman ja oli 20,5 euroa (Q3/2018: 20,4 ja Q2/2018: 20,4 euroa). Yhtiö toteaa, että kilpailutilanne on tiukka ja perinteisen kiinteän verkon liittymien määrä ja käyttö on laskussa.

Liiketulos (ebit) kasvoi vuonna 2018 noin +6,8 prosenttia. Henkilöasiakkaiden tuloskehitys oli vahvaa (+8,7 %), missä yhtiön tekemät tehokkuustoimenpiteet kantavat hedelmää. Yritysasiakkaiden vertailukauden lukuihin liittyy erilaisia kertaluontoisia eriä, joten kvartaalien välillä oli suurta heiluntaa. Koko vuoden tulos kasvoi +3,3 prosenttia.

Liiketuloksen kasvu on jo pitkään ollut Henkilöasiakkaiden hyvän kehityksen varassa. Toivoa sopii, että Elisa saisi myös Yritysasiakkaiden kannattavuuden hyvään lentoon.

Vuoden raportoitu nettotulos oli 316 miljoonaa euroa, missä laskua tuli -6 prosenttia. Tätä selittää viime vuoden Comptelin osakkeiden myynnistä saatu +44 miljoonan euron myyntivoitto. Jos tämän oikaisee pois, niin nettotulos olisi parantunut +8 prosenttia (luvussa ei ole huomioitu verovaikutusta).

Kevään 2019 osinko on 1,75 euroa, joka irtoaa 4.4.2019 ja se maksetaan 16.4.2019.

Näkymät 2019

Elisan ohjeistus vuodelle 2019

  • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
  • liikevaihto on ”vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi”
  • vertailukelpoinen käyttökate on myöskin ”vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi” (2018: 639 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 450 450 0,1% 1 850 1 832 1,0%
Liiketulos (ebit) 95 95 0,0% 407 404 0,7%
Nettotulos (jatkuvat) 72 74 -3,1% 310 316 -1,9%
Osinko (12 kk, EUR) 1,75* 1,65

*) Taulukon 1,75 euron osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 1,85 euroon.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Elisa: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Elisa on asettanut seuraavanlaiset taloudelliset tavoitteet tilikauden 2019 loppuun mennessä:

  • Liikevaihdon kasvu yli toimialan keskiarvon (eurooppalaiset teleoperaattorit)
  • Käyttökatemarginaali yli 37 %
  • Käyttöomaisuusinvestoinnit liikevaihdosta korkeintaan 12 %
  • Nettovelka / käyttökate 1,5 – 2x
  • Omavaraisuusaste yli 35 %

Elisan osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa 80 – 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta.

Tuloksen kehitys

Elisan liikevaihto on kehittynyt lupaavasti vuodesta 2016 alkaen, missä osiltaan hankittujen liiketoimintojen vaikutus näkyy.

elisa-tuloslaskelma-q42018

Kannattavuus on kehittynyt paremmin eli keskimäärin +7,1 prosenttia per vuosi (2012 – 2018). Yhtenä selittävänä tekijänä parin viime vuoden kasvuun on Elisan toteuttamat yrityskaupat (mm. Anvia). Lisäksi tulosta ovat parantaneet mobiilipalveluiden kasvu sekä Elisan tuottavuustoimet. Perinteisen kiinteän verkon liittymämäärien taikka roaming-tuottojen lasku eivät näyttäisi haittaavaan hyvää kehitystä.

Tilikauden 2017 raportoituun nettotulokseen sisältyy 44 miljoonan euron myyntivoitto (Comptel:n osakkeet). Ilman tätä nettotulos olisi ollut noin 292 miljoonaa euroa.

Elisan vuosi 2018 lähti mukavasti liikkeelle ja liikevaihto (+5,4 %) sekä liiketulos (+10,5 %) kasvoivat vertailukauteen nähden. Sen sijaan vuoden toinen puolisko oli tätä heikompi, sillä liikevaihto laski -0,2 prosenttia ja liiketulos kasvoi +4,1 prosenttia. Onko kyse kehityksen pysyvästä hidastumisesta vaiko vain kvartaalien välisistä heilahteluista? Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1,85 miljardia ja nettotulos noin 312 – 320 miljoonaa euroa.

Yritysasiakas-segmentin nihkeä tuloksen kehitys kuitenkin jarruttaa koko Elisan tuloskehitystä. Mikäli segmentin tulos pääsee myös kasvu-uralle, niin silloin koko konsernin tulos voi kasvaa reippaamminkin.

Nettotulosmarginaali on varsin tasaisesti ollut noin 13,0 – 15,5 prosentin tuntumassa. Vuoden 2017 marginaali raportoiduilla luvuilla nousi 18,9 prosenttiin, jota siis Comptelin kaupan tuotot paransivat. Vuoden 2018 marginaali oli 17,2 prosenttia ja vuoden 2019 ennustekin pysyisi 17 prosentin tasolla. Eli kannattavuus olisi noussut selvästi aiempien vuosien tasolta.

Elisan PE(1, 3, 7) -luvut (eli 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t) ovat hieman koholla eli noin 18,6x – 22,3x. Osakkeen hinnassa näkyy se, että yritys tekee tasaisesti hyvää tulosta ja vapaa rahavirta on tasaisesti nousevaa, jonka lisäksi pääoman tuotto on hyvällä tasolla. Nämä seikat tukevat korkeahkoa PE-lukua.

Sen sijaan korkeahko velkaisuus suhteessa osinkojen jälkeisiin rahavirtoihin mietityttää.

elisa-roe-roi-q42018

Kuten todettua, niin pääoman tuottoluvut eli ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla. ROE on ollut pitkään ja tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa. Myös velkaisuuden huomioiva ROI on sekin ollut tasaisesti 15 – 17 prosentin tasolla.

Tase

Yrityskauppojen johdosta Elisan liikearvo on noussut 1 021 miljoonaan euroon. Suhteessa taseen loppusummaan, omiin pääomiin taikka nettotulokseen nähden liikearvo on varsin paljon.

elisa-liikearvo-q42018

Mikäli Elisa joutuisi tekemään esimerkiksi 10 prosentin eli noin 100 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon, niin se pienentäisi nettotulosta yli 30 prosenttia. Siksi sijoittajan tulee tiedostaa Elisan liikearvon määrä ja siihen liittyvä alaskirjausriski.

elisa-velkaisuus-q42018

Myös korollisia velkoja on suhteellisen paljon eli noin 1 149 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä ehti laskea jo 991 miljoonaan euroon vuonna 2015, mutta nyt se on jälleen nousussa.

Elisan velkaisuuden tunnusluvut ovat hieman heikentyneet velkaisuuden nousun mukana. Omavaraisuusaste on noin 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on vastaavasti hieman alle 100 prosenttia. Gearingissä yli 100 prosentin tasoa voidaan pitää huonona – vaikka taso ei niin ehdoton olekaan.

Lisäksi on hyvä huomata, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut noin 250 – 300 miljoonaa euroa. Tämän hetkinen osinkotaso on noin 280 miljoonaa euroa, jolloin jäljelle jää noin 10 – 25 miljoonaa euroa investointeihin ja velkojen lyhennykseen. Näillä summilla velkojen lyhennys kestää pitkään, joten sijoittajan on hyvä seurata myös vapaan rahavirran kehitystä.

Rahavirta

Elisan liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on noin 28 – 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 22 – 25 prosenttia liikevaihdosta, joten tässäkin Elisan toiminnan tehostuminen näkyy.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti noussen 180 miljoonasta (2011) nykyiseen noin 250 miljoonaan euroon. Eli kasvu on ollut varsin maltillista. Investoinnit-muut (katso taulukko analyysin lopusta) rivi sisältää laajentumisinvestointien rahavirrat. Vuosien 2013 – 2018 aikana Elisa käytti näihin noin 307 miljoonaa euroa.

elisa-rahavirta-q42018

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa – vaikka nyt se näyttäisi asettuvan noin 250 – 300 miljoonan euron tasolle. Periaatteessa tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen.

Elisa on käyttänyt viimeisen 7 vuoden aikana noin 95 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Tämä selittää myös sen, miksi osinko pysyi 1,30 – 1,32 eurossa vuosien 2011 – 2014 aikana.

Mutta, kuten edellä jo todettiin, niin osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat varsin vaatimattomat velkojen lyhennykseen. Siksi vapaan rahavirran olisi hyvä lähteä lähivuosien aikana selvään nousuun, jotta velkoja voidaan lyhentää ja nykyinen osinkotaso voidaan säilyttää.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Elisan arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Elisan osinkojen kasvu oli heikkoa vuosien 2011 – 2014 aikana, jolloin osinko pysyi 1,30 – 1,32 eurossa. Kuten edellä rahavirta-kappaleessa todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut 100 prosentissa, joka osaltaan jarrutti osingon kehittymistä. Vuosien 2015 – 2018 aikana osinko on noussut niin, että kevään 2019 osinkona on 1,75 euroa.

elisa-osinko-q42018

Elisan osingonjakopolitiikka on maksaa osinkoa 80 – 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämä selittää korkeaa osingonmaksusuhdetta, joka on viimeisen 4 vuoden ajalta noin 90 – 95 prosenttia. Nettotuloksen ja etenkin vapaan rahavirran tulisikin kasvaa reippaalla tahdilla, jotta osinko voisi kasvaa vastaavasti.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Elisa: osinkohistoria sivulta.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (31.1.2019) 37,65 36,08 32,72 30,93 34,79 22,61 19,26 16,73
Lkm (000) 159 737 159 723 159 607 159 620 159 483 159 349 159 349 156 880
Markkina-arvo (Mrd) 6,01 5,76 5,22 4,94 5,55 3,60 3,07 2,62
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Henkilöasiakkaat 1 165 1 150 1 125 1 029 983
Yritysasiakkaat 685 681 663 606 586
YHTEENSÄ 1 850 1 832 1 788 1 635 1 569
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Henkilöasiakkaat 270 268 247 211 222
Yritysasiakkaat 137 135 131 129 91
YHTEENSÄ 407 404 378 340 313
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 450 1 850 1 832 1 787 1 636 1 570 1 535 1 547 1 553
Liikevoitto 95 407 404 378 339 312 305 281 299
Nettotulos 74 315 316 337 257 244 223 196 209
Marginaali 16,4% 17,0% 17,2% 18,9% 15,7% 15,5% 14,5% 12,7% 13,5%
EPS 0,46 0,00 1,97 1,98 2,11 1,61 1,53 1,40 1,23 1,33
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 116 81 44 45 29 41 138 40
Liikearvo 1 021 1 021 1 014 880 830 832 832 797
Muut varat 1 567 1 567 1 522 1 608 1 388 1 370 2 254 1 173
Tase yhteensä 2 704 2 669 2 580 2 533 2 247 2 243 3 224 2 010
Oma pääoma 1 161 1 126 1 040 971 925 878 861 851
Vähemmistö 1 1 0 1 1 1 2 0
Korolliset velat 1 149 1 149 1 117 1 169 991 1 043 1 109 932
Muut vastuut 393 393 423 392 330 321 1 252 227
Tase yhteensä 2 704 2 669 2 580 2 533 2 247 2 243 3 224 2 010
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 525 515 501 487 463 412 388 343
Investoinnit: Capex -235 -236 -255 -208 -199 -189 -211 -188
Vapaa rahavirta (FCF) 290 279 246 279 264 223 177 155
Investoinnit: Muut -10 -7 54 -213 -11 -38 -93 0
Investointien jälkeen 280 272 300 66 253 185 84 155
Rahoitus: Voitonjako -280 -263 -241 -223 -210 -212 -201 -209
Rahoitus: Muut 0 28 -59 173 -55 -70 215 35
Rahavarojen muutos 0 37 0 16 -12 -97 98 -19
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,85 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,85 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30 1,30
Osinkotuotto 4,9% 4,9% 5,0% 4,8% 4,0% 5,8% 6,7% 7,8%
Osinko/nettotulos 93,8% 88,5% 78,1% 93,2% 91,5% 94,3% 105,7% 97,6%
Osinko/FCF 101,9% 100,2% 107,1% 85,8% 84,6% 94,3% 117,0% 131,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 22,3 22,6 21,9 23,3 27,7
PE (3v) 18,6 19,0 18,7 20,5 25,1 17,2 15,2 14,0
PE 19,1 18,2 15,5 19,2 22,7 16,2 15,7 12,6
EV/EBIT 17,3 16,9 16,7 17,9 20,9 15,1 14,4 11,8
Oma pääoma/osake 7,27 7,06 6,52 6,09 5,81 5,52 5,42 5,42
P/B 5,18 5,11 5,02 5,08 5,99 4,10 3,56 3,08
ROE 27,5% 29,2% 33,5% 27,1% 27,0% 25,6% 22,9% 24,7%
ROI 17,7% 18,2% 17,6% 16,7% 16,3% 15,7% 15,0% 17,1%
Omavaraisuusaste 43,0% 42,2% 40,3% 38,4% 41,2% 39,2% 26,8% 42,3%
Gearing 88,9% 94,8% 103,2% 115,6% 103,9% 114,0% 112,5% 104,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 36,08 36,53 39,67 36,77 32,72 36,42 33,93 33,15 30,93 32,83
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,750 1,750 1,750 1,750 1,650 1,650 1,650 1,650 1,500 1,500
Osinkotuotto (ennuste) 4,9% 4,8% 4,4% 4,8% 5,0% 4,5% 4,9% 5,0% 4,8% 4,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,98 1,93 1,93 2,15 2,11 2,03 1,97 1,65 1,61 1,59
PE 18,2 18,9 20,6 17,1 15,5 17,9 17,2 20,1 19,2 20,6
EV/EBIT 16,9 17,5 19,0 17,9 16,7 19,2 18,9 18,5 17,9 18,9
ROE 29,2% 30,7% 33,6% 31,3% 33,5% 34,5% 36,9% 29,0% 27,1% 28,7%
ROI 18,2% 18,1% 18,1% 16,7% 17,6% 17,5% 17,1% 17,0% 16,7% 17,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset