Elisa sijoituskohteena

Päivitetty 22.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Elisa tunnetaan teleoperaattorina, mutta se on myös ICT-palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja. Elisalla on noin 2,3 miljoonaa kuluttaja- ja yritysasiakasta, ja yhtiön pääasiallinen markkina-alue on Suomi ja Viro… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ELISA Ennuste
Osake (22.4.2020) 55,00 Osinko 12 kk 1,50
Markkina-arvo (Mrd) 8,80 Osinkotuotto 2,7%
Liikevaihto (M) 1 830 -0,7% Osinko/EPS 87% 4v ka
Nettotulos (M) 284,3 -6,2% Osinko/FCF 91% 4v ka
EPS 1,78 Omav.aste 40%
P/E 31,0 Gearing 103%
EV/EBIT 26,6 ROE 25,0%
P/B 7,82 ROI 15,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://corporate.elisa.fi/sijoittajille/julkaisut/

Yhteenveto

ELISA22.4.2020 | 56,00 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Elisan Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee mm. liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys, korkea liikearvon määrä, korkea nettovelkaisuus sekä korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna.

Elisa toimii pääasiassa Suomessa ja Virossa, joten sen tulokseen vaikuttaa näiden maiden kuluttajien ja yritysten taloustilanne ja -luottamus. Elisa toteaa, että ”Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.”

Elisan osakkeen hinta on PE-luvulla mitattuna korkeasti hinnoiteltu. Varsinkin, kun viime vuosien liikevaihto on ollut tasaisesti noin 1,8 miljardia euroa ja tuloskunto noin 300 miljoonaa euroa. Osakkeen arvoksi sain 36,00 euroa. Tarkemmin arvonmäärityksestä Elisa: Arvonmääritys -sivulla. Mistä siis yhtiölle kasvua, joka puoltaisi korkeaa arvostusta?

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Elisalta vahva Q1:n eikä koronaviruspandemialla ollut vaikutusta yhtiön liikevaihtoon eikä tulokseen. Elisa pitikin ohjeistuksensa vuodelle 2020 ennallaan. Osinkokin maksettiin esitetyssä muodossa ja ajallaan.

Elisa kuitenkin totesi, että koronaviruskriisi on kuitenkin jossain määrin vaikuttanut markkinatilanteeseen. Mobiililiittymien vaihtuvuus ja laitemyynti ovat vähentyneet ja roaming-tuottojen liikevaihto on pienentynyt vähentyneen matkustuksen myötä. Lisäksi Elisan asiakkaissa pienten ja keskisuurten yritysten epävarmuus on lisääntynyt.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiön hyvä Q1:n ei ole antanut aihetta tehdä merkittäviä muutoksia toimintatapoihin. Etätyöskentelyyn on siirrytty niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Elisa toteaa, että nykyinen koronavirustilanne voi merkittävästi hidastaa talouskasvua ja aiheuttaa epävarmuutta makrotalouden kehitykseen. Talouden voimakkaalla hidastumisella voi olla vaikutusta Elisaan.

Koska yritysten epävarmuus on lisääntynyt ja lomautusten määrä ovat lisääntyneet koronaviruspandemian johdosta, niin arvioin tällä olevan negatiivinen vaikutus yritysten investointeihin sekä henkilöasiakkaiden hankintoihin lähitulevaisuudessa.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto ja vertailukelpoinen käyttökate ovat samalla tasolla tai hieman korkeampia kuin edellisenä vuotena. Koska Q1:n oli erinomainen (liikevaihto +6,5 % ja käyttökate +5,2 %), niin se tarkoittaisi sitä, että loppuvuoden kehitys olisi vertailukautta hieman heikompaa.

Tilikausi 2020

Elisan Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 468,1 439,7 6,5%
Liiketulos (ebit) 99,0 90,0 10,0%
Nettotulos (omistajille) 77,8 68,7 13,2%
EPS (EUR) 0,49 0,43

Q1/2020 liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia pääasiassa palvelu- ja laitemyynnin kasvun sekä hankitun Polystarin seurauksena. Kiinteän verkon liittymämäärien ja palveluiden väheneminen heikensivät liikevaihtoa.

Sekä Henkilö– että Yritysasiakkaiden liikevaihdot kasvoivat vahvasti Q1:llä ja jatkoivat H2/2019 alkanutta hyvää kehitystään.

Liikevaihdon tapaan Elisan Q1:n liiketulos oli erinomaisella tasolla ja tulos kasvoi 10 prosenttia vertailukaudesta. Erityisesti Yritysasiakkaiden tuloskunto koheni selvästi, missä on kuitenkin hyvä huomata, että vertailukauden lukema oli heikolla tasolla. Nykyinen Yritysasiakkaiden tulos vastaa kahden vuoden takaista tuloskuntoa.

Tuloskuntoa tuki liikevaihdon kasvun tekijät sekä yhtiön läpikäymät tehostustoimet. Liikevaihdon tavoin tuloskehitys on kohentunut H2/2019 alkaen.

Q1:n keskimääräinen liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) pysyi ennallaan Q4:sta ja oli noin 19,3 euroa (Q4/2019: 19,3 EUR). Yhtiö toteaa, että kilpailutilanne on tiukka ja aktiivinen.

Näkymät 2020

Elisan ohjeistus vuodelle 2020:

  • Nykyinen koronavirustilanne voi merkittävästi hidastaa talouskasvua ja aiheuttaa epävarmuutta makrotalouden kehitykseen. Talouden voimakkaalla hidastumisella voi olla vaikutusta Elisaan.
  • kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena
  • liikevaihto on vuoden 2019 tasolla tai hieman korkeampi (2019: 1 844 M EUR)
  • vertailukelpoinen käyttökate on vuoden 2019 tasolla tai hieman korkeampi (2019: 668 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 450,0 451,6 -0,4% 1 830 1 844 -0,7%
Liiketulos (ebit) 90,0 92,4 -2,6% 374,6 395,0 -5,2%
Nettotulos (omistajille) 67,5 71,2 -5,2% 284,3 303,0 -6,2%
EPS (EUR) 0,42 0,45 1,78 1,90
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,50 1,85

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Elisa: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Elisan liikevaihto nousi lupaavasti vuosina 2016 ja 2017, missä osiltaan hankittujen liiketoimintojen vaikutus näkyy. Mutta sen jälkeen liikevaihdon kehitys on polkenut paikallaan noin 1,85 miljardin euron tuntumassa.

Tilikauden 2017 raportoituun nettotulokseen sisältyy 44 miljoonan euron myyntivoitto (Comptel:n osakkeet). Ilman tätä nettotulos olisi ollut noin 292 miljoonaa euroa.

elisa-tuloslaskelma-q12020

Ja kuten liikevaihto, niin myös tuloskehitys on vuoden 2016 jälkeen pysytellyt tiukasti noin 300 miljoonassa eurossa. Tuloskehitystä on toisaalta tukenut mobiilipalveluiden kasvu sekä Elisan tuottavuustoimet, mutta toisaalta painanut perinteisen kiinteän verkon liittymämäärien sekä roaming-tuottojen lasku.

Avainkysymys onkin, että mistä yhtiölle kasvua? Toisiko 5G laite- ja liittymämyynti hyvän piristysruiskeen tuleviin tuottoihin?

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 1 750 – 1 850 miljoonaa ja nettotulos noin 275 – 300 miljoonaa euroa. Nettotulosmarginaali on varsin tasaisesti ollut noin 16,5 – 19,0 prosentin tuntumassa. Vuoden 2019 marginaali oli 16,4 prosenttia ja vuoden 2020 ennusteilla marginaali olisi 15,5 prosenttia.

Elisan PE(1, 3, 7) -luvut (eli 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t) ovat korkealla tasolla (29,2x – 31,3x). Markkinat siis odottavat, että Elisan tuloskehitys olisi tulevina vuosina selvästi kasvavaa. Sijoittajan on kuitenkin hyvä pohtia sitä, että onko odotukset nousseet jo liian korkealle tasolle? Ainakin viime vuosien kehityksen perusteella kovin voimakasta kasvua on vaikea nähdä. Siis sellaista, joka selittäisi näin korkeita PE-lukuja.

Lisäksi korkeahko velkaisuus suhteessa osinkojen jälkeisiin rahavirtoihin mietityttää.

elisa-roeroi-q12020

Kuten todettua, niin pääoman tuottoluvut eli ROE ja ROI ovat hyvällä tasolla. ROE on ollut pitkään ja tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa. Myös velkaisuuden huomioiva ROI on sekin ollut tasaisesti 15 – 17 prosentin tasolla.

Tase

Yrityskauppojen johdosta Elisan liikearvo on noussut 1 082 miljoonaan euroon. Suhteessa taseen loppusummaan, omiin pääomiin taikka nettotulokseen nähden liikearvoa on varsin paljon.

elisa-liikearvo-q12020

Mikäli Elisa joutuisi tekemään esimerkiksi 10 prosentin eli noin 110 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon, niin se pienentäisi nettotulosta yli 35 prosenttia. Siksi sijoittajan tulee tiedostaa Elisan liikearvon määrä ja siihen liittyvä alaskirjausriski.

elisa-velkaisuus-q12020

Myös korollisia velkoja on suhteellisen paljon eli noin 1,3 miljardia euroa. Elisan velkaisuuden tunnusluvut ovat hieman heikentyneet velkaisuuden nousun mukana. Omavaraisuusaste on noin 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing on vastaavasti noin 100 prosenttia. Gearingissä yli 100 prosentin tasoa voidaan pitää huonona – vaikka taso ei niin ehdoton olekaan.

Lisäksi on hyvä huomata, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut noin 280 – 330 miljoonaa euroa. Tämän hetkinen osinkotaso on noin 290 miljoonaa euroa, jolloin jäljelle jää noin 10 – 25 miljoonaa euroa investointeihin ja velkojen lyhennykseen. Näillä summilla velkojen lyhennys kestää pitkään, joten sijoittajan on hyvä seurata myös vapaan rahavirran kehitystä.

Rahavirta

Elisan liiketoiminnan rahavirta on tasaisessa nousevassa trendissä. Liiketoiminta siis tuottaa kassaan rahaa hyvällä tahdilla. Ja merkillepantavaa on se, että suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan rahavirta on noin 28 – 30 prosenttia. Viitisen vuotta sitten rahavirta oli noin 22 – 25 prosenttia liikevaihdosta, joten tässäkin Elisan toiminnan tehostuminen näkyy.

Capex-investoinnit ovat nekin kehittyneet tasaisesti 200 miljoonasta (2015) nykyiseen noin 230 miljoonaan euroon. Eli kasvu on ollut varsin maltillista. Investoinnit-muut (katso taulukko analyysin lopusta) rivi sisältää laajentumisinvestointien rahavirrat. Vuosien 2015 – 2019 aikana Elisa käytti näihin noin 240 miljoonaa euroa.

Elisa arvioi, että vuoden 2020 capex-investoinnit olisivat enintään 12 prosenttia liikevaihdosta. 1,85 miljardin euron liikevaihtoon suhteutettuna se tarkoittaisi noin 220 miljoonan euron investointeja.

elisa-rahavirta-q12020

Edellä mainitusta syistä vapaa rahavirta (FCF) on varsin tasaisessa ja hyvässä nousussa. Tämä on se rahasumma, minkä yhtiö voi käyttää osingonmaksuun, laajentumisinvestointeihin (eli yritysostoihin) tai velkojen lyhennykseen.

Kuten edellä jo todettiin, niin osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat varsin vaatimattomat velkojen lyhennykseen. Siksi vapaan rahavirran olisi hyvä lähteä lähivuosien aikana selvään nousuun, jotta velkoja voidaan lyhentää ja nykyinen osinkotaso voidaan säilyttää.

Vapaan rahavirran tasainen trendi helpottaa rahavirtaperustaista arvonmääritystä, mikä osaltaan selittää korkeaa PE-lukua. Elisan arvonmäärityksessä riskilisää voi hieman ruuvata alaspäin.

Osinko

Vuosien 2015 – 2019 aikana osinko on noussut niin, että kevään 2020 osinkona on 1,85 euroa. Elisa on käyttänyt viimeisen 4 vuoden aikana noin 97 prosenttia vapaasta rahavirrasta osinkojen maksuun. Kuten edellä jo todettiin, niin rahavirtojen olisi hyvä kääntyä selvään kasvuun, jotta osinkokehitys voisi jatkossakin olla hyvää.

elisa-osinko-q12020

Elisan osingonjakopolitiikka on maksaa osinkoa 80 – 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämä selittää korkeaa osingonmaksusuhdetta, joka on viimeisen 4 vuoden ajalta noin 90 – 100 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Elisa: osinkohistoria sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2021 (e) 1,50 4/2020 1,85 4/2019 1,75
YHTEENSÄ 1,50 1,85 1,75
-18,9% +5,7% +6,1%

Arvioin (ehkä pessimistisesti) vuonna 2021 maksettavan osingon laskevan 1,50 euroon. Tämä vastaisi noin 85 prosenttia ennustamastani tuloksesta ja noin 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Koska Elisa on maksanut huippuosinkoa usean vuoden ajan, niin tarkastellaan osinkoa kvartaaleittain, josko ennustettani pitäisi korjata ylöspäin.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Elisa: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (22.4.2020) 55,00 49,25 36,08 32,72 30,93 34,79 22,61 19,26
Lkm (000) 160 014 159 881 159 737 159 607 159 608 159 470 159 349 157 269
Markkina-arvo (Mrd) 8,80 7,87 5,76 5,22 4,94 5,55 3,60 3,03
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöasiakkaat 1 145 1 152 1 150 1 125 1 029 983 954 949
Yritysasiakkaat 685 692 681 663 606 586 581 598
YHTEENSÄ 1 830 1 844 1 831 1 788 1 635 1 569 1 535 1 547
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöasiakkaat 263 268 268 247 211 222 204 178
Yritysasiakkaat 113 127 135 131 129 91 101 103
YHTEENSÄ 375 395 403 378 340 313 305 281
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöasiakkaat 22,9% 23,3% 23,3% 22,0% 20,5% 22,6% 21,4% 18,8%
Yritysasiakkaat 16,4% 18,3% 19,8% 19,8% 21,3% 15,5% 17,4% 17,2%
YHTEENSÄ 20,5% 21,4% 22,0% 21,1% 20,8% 19,9% 19,9% 18,2%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 450,0 468 1 830 1 844 1 832 1 787 1 636 1 570 1 535 1 547
Liiketulos 90,0 99,0 374,6 395,0 403,8 378,0 339,3 312,1 305,0 280,6
Nettotulos 67,5 77,8 284,3 303,0 315,8 336,6 257,7 243,1 224,9 196,6
Marginaali 15,0% 16,6% 15,5% 16,4% 17,2% 18,8% 15,8% 15,5% 14,6% 12,7%
EPS 0,42 0,49 1,78 1,90 1,98 2,11 1,61 1,52 1,41 1,25
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 126 52 81 44 45 29 41 138
Liikearvo 1 082 1 086 1 021 1 014 880 830 832 832
Muut varat 1 625 1 676 1 567 1 523 1 609 1 387 1 371 1 354
Varat yhteensä 2 833 2 814 2 669 2 580 2 533 2 247 2 243 2 324
Oma pääoma 1 125 1 150 1 126 1 040 971 925 878 860
Vähemmistö 1 1 1 0 1 1 1 2
Korolliset velat 1 285 1 236 1 149 1 117 1 169 991 1 043 1 109
Muut vastuut 422 428 393 423 393 330 322 353
Pääomat yhteensä 2 833 2 814 2 669 2 580 2 533 2 247 2 243 2 324
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 559 554 515 501 487 463 412 388
Investoinnit: Capex -222 -232 -236 -255 -209 -200 -198 -213
Vapaa rahavirta (FCF) 338 322 280 246 278 263 214 176
Investoinnit: Muut 14 -65 -8 54 -212 -10 -29 -92
Investointien jälkeen 352 257 272 300 65 253 185 84
Rahoitus: Voitonjako -296 -280 -263 -241 -223 -210 -212 -208
Rahoitus: Muut 19 -9 28 -59 173 -55 -69 222
Rahavarojen muutos 75 -31 37 -0 15 -12 -96 98
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,50 1,85 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,50 1,85 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30
Osinkotuotto 2,7% 3,8% 4,9% 5,0% 4,8% 4,0% 5,8% 6,7%
Osinko/nettotulos 84,4% 97,6% 88,5% 78,2% 92,9% 91,8% 93,5% 104,0%
Osinko/FCF 71,1% 91,8% 99,9% 107,1% 86,2% 84,9% 98,2% 116,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 31,3 29,4 22,6 21,9 23,3
PE (3v) 29,2 24,7 19,0 18,7 20,4 25,0 17,2 15,0
PE 31,0 26,0 18,2 15,5 19,2 22,8 16,0 15,4
EV (mEUR) 9 960 9 058 6 831 6 295 6 061 6 510 4 604 4 000
EV/EBIT 26,6 22,9 16,9 16,7 17,9 20,9 15,1 14,3
Oma pääoma/osake 7,03 7,19 7,05 6,51 6,09 5,81 5,51 5,48
P/B 7,82 6,85 5,11 5,02 5,08 5,99 4,10 3,51
ROE 25,0% 26,6% 29,2% 33,5% 27,2% 26,9% 25,8% 22,9%
ROI 15,6% 16,9% 18,2% 17,6% 16,7% 16,3% 15,7% 15,2%
Omavaraisuusaste 39,7% 40,9% 42,2% 40,3% 38,3% 41,2% 39,2% 37,1%
Gearing 103,0% 102,9% 94,8% 103,2% 115,7% 103,9% 114,0% 112,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 56,48 49,25 47,30 42,91 40,22 36,08 36,53 39,67 36,77 32,72
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,50 1,85 1,80 1,80 1,85 1,75 1,75 1,75 1,75 1,65
Osinkotuotto 2,7% 3,8% 3,8% 4,2% 4,6% 4,9% 4,8% 4,4% 4,8% 5,0%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,95 1,90 1,90 1,90 1,94 1,98 1,93 1,93 2,15 2,11
PE 28,9 26,0 24,9 22,6 20,7 18,2 18,9 20,6 17,1 15,5
EV (mEUR) 10 154 9 059 8 798 8 181 7 506 6 831 6 954 7 539 6 889 6 295
EV/EBIT 25,1 22,9 22,4 20,9 18,8 16,9 17,5 19,0 17,9 16,7
Oma pääoma/osake 7,59 7,19 6,70 6,16 7,45 7,05 6,53 5,97 7,11 6,51
P/B 7,44 6,85 7,06 6,96 5,40 5,11 5,59 6,64 5,17 5,02
ROE 26,0% 26,6% 28,7% 31,3% 26,7% 29,2% 30,7% 33,6% 31,3% 33,5%
ROI 16,2% 16,9% 16,8% 17,0% 16,8% 18,2% 18,1% 18,1% 16,7% 17,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus