Elisa sijoituskohteena

Päivitetty 15.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Elisa tunnetaan teleoperaattorina, mutta se on myös ICT-palveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja. Elisalla on noin 2,3 miljoonaa kuluttaja- ja yritysasiakasta, ja yhtiön pääasiallinen markkina-alue on Suomi ja Viro… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ELISA Ennuste
Osake (EUR, 15.7.20) 56,36 Osinko 12 kk 1,50
Markkina-arvo (Mrd) 9,02 Osinkotuotto 2,7%
Liikevaihto (mEUR) 1 860 +0,9% Osinko/EPS 86% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 303,0 +0,0% Osinko/FCF 89% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 33,60 -40,4%
EPS 1,89 Omav.aste 41%
P/E 29,8 Gearing 100%
EV/EBIT 26,0 ROE 26,3%
P/B 7,8 ROI 16,3%

Huomioita

Elisa toimii pääasiassa Suomessa ja Virossa, joten sen tulokseen vaikuttaa näiden maiden kuluttajien ja yritysten taloustilanne ja -luottamus.

Elisan osakkeen hinta on PE-luvulla mitattuna korkeasti hinnoiteltu. Varsinkin, kun viime vuosien liikevaihto on ollut tasaisesti noin 1,8 miljardia euroa ja tuloskunto noin 300 miljoonaa euroa. Osakkeen arvoksi sain 33,60 euroa, mikä sekin jää osakkeen nykyisestä hinnasta selvästi. Mistä siis yhtiölle kasvua, joka puoltaisi korkeaa arvostusta?

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): elisa-2020-07-15.pdf

elisa-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit
Osinkotietoa
Suurimmat omistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (elisa-2020-07-15.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 15.7.20) 56,36 49,25 36,08 32,72 30,93 34,79 22,61 19,26
Lkm (000) 160 083 159 881 159 737 159 607 159 608 159 470 159 349 157 269
Markkina-arvo (Mrd) 9,02 7,87 5,76 5,22 4,94 5,55 3,60 3,03
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöasiakkaat 1 160 1 152 1 150 1 125 1 029 983 954 949
Yritysasiakkaat 700 692 681 663 606 586 581 598
YHTEENSÄ 1 860 1 844 1 831 1 788 1 635 1 569 1 535 1 547
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöasiakkaat 273 268 268 247 211 222 204 178
Yritysasiakkaat 119 127 135 131 129 91 101 103
YHTEENSÄ 392 395 403 378 340 313 305 281
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöasiakkaat 23,5% 23,3% 23,3% 22,0% 20,5% 22,6% 21,4% 18,8%
Yritysasiakkaat 17,0% 18,3% 19,8% 19,8% 21,3% 15,5% 17,4% 17,2%
YHTEENSÄ 21,0% 21,4% 22,0% 21,1% 20,8% 19,9% 19,9% 18,2%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 460,0 929 1 860 1 844 1 832 1 787 1 636 1 570 1 535 1 547
Liiketulos 100,0 199,8 391,5 395,0 403,8 378,0 339,3 312,1 305,0 280,6
Nettotulos 77,5 157,0 303,0 303,0 315,8 336,6 257,7 243,1 224,9 196,6
Marginaali 16,8% 16,9% 16,3% 16,4% 17,2% 18,8% 15,8% 15,5% 14,6% 12,7%
EPS 0,48 0,98 1,89 1,90 1,98 2,11 1,61 1,52 1,41 1,25
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 125 52 81 44 45 29 41 138
Liikearvo 1 086 1 086 1 021 1 014 880 830 832 832
Muut varat 1 628 1 676 1 567 1 523 1 609 1 387 1 371 1 354
Varat yhteensä 2 839 2 814 2 669 2 580 2 533 2 247 2 243 2 324
Oma pääoma 1 151 1 150 1 126 1 040 971 925 878 860
Vähemmistö 0 1 1 0 1 1 1 2
Korolliset velat 1 279 1 236 1 149 1 117 1 169 991 1 043 1 109
Muut vastuut 409 428 393 423 393 330 322 353
Pääomat yhteensä 2 839 2 814 2 669 2 580 2 533 2 247 2 243 2 324
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 588 554 515 501 487 463 412 388
Investoinnit: Capex -230 -232 -236 -255 -209 -200 -198 -213
Vapaa rahavirta (FCF) 358 322 280 246 278 263 214 176
Investoinnit: Muut 1 -65 -8 54 -212 -10 -29 -92
Investointien jälkeen 360 257 272 300 65 253 185 84
Rahoitus: Voitonjako -296 -280 -263 -241 -223 -210 -212 -208
Rahoitus: Muut 9 -9 28 -59 173 -55 -69 222
Rahavarojen muutos 72 -31 37 -0 15 -12 -96 98
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,50 1,85 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,50 1,85 1,75 1,65 1,50 1,40 1,32 1,30
Osinkotuotto 2,7% 3,8% 4,9% 5,0% 4,8% 4,0% 5,8% 6,7%
Osinko/nettotulos 79,2% 97,6% 88,5% 78,2% 92,9% 91,8% 93,5% 104,0%
Osinko/FCF 67,0% 91,8% 99,9% 107,1% 86,2% 84,9% 98,2% 116,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 31,8 29,4 22,6 21,9 23,3
PE (3v) 29,4 24,7 19,0 18,7 20,4 25,0 17,2 15,0
PE 29,8 26,0 18,2 15,5 19,2 22,8 16,0 15,4
EV (mEUR) 10 176 9 058 6 831 6 295 6 061 6 510 4 604 4 000
EV/EBIT 26,0 22,9 16,9 16,7 17,9 20,9 15,1 14,3
Oma pääoma/osake 7,19 7,19 7,05 6,51 6,09 5,81 5,51 5,48
P/B 7,84 6,85 5,11 5,02 5,08 5,99 4,10 3,51
ROE 26,3% 26,6% 29,2% 33,5% 27,2% 26,9% 25,8% 22,9%
ROI 16,3% 16,9% 18,2% 17,6% 16,7% 16,3% 15,7% 15,2%
Omavaraisuusaste 40,5% 40,9% 42,2% 40,3% 38,3% 41,2% 39,2% 37,1%
Gearing 100,2% 102,9% 94,8% 103,2% 115,7% 103,9% 114,0% 112,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus