Ericsson: Arvonmääritys

Päivitetty 26.4.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 26.4.2020: 81,10 SEK

Laskennan parametrit

Ericsson on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Ericsson: Ennusteet).

Q1-raportissa omasta pääomasta oli jo vähennetty osingot, vaikka niitä ei oltu vielä maksettu. Palautin osingot takaisin oman pääoman lukemaan.

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 15 250 2 156 13 094
EPS 4,598 0,650 3,948
Osinko 1,500 0,750 0,750
Oma pääoma 84 816
Oma pääoma/osake 25,570

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,0 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,5 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,50%   1,0% + 1,0*5,5% + 0,0%
Osakkeita 3 317 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,26%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,08%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 43,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,10%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,50 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

ericsson-kaanteinenarvonmaaritys-q12020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 53,85 77,92 81,56 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10
Nettotulos -32 576 -6 530 2 223 15 250 15 746 16 259 16 788 17 335
Muutos % -3319,0% 586,0% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3%
EPS -9,82 -1,97 0,67 4,60 4,75 4,90 5,06 5,23
PE 121,8 17,6 17,1 16,5 16,0 15,5
Osinko 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 2,07 2,13 2,20
Osinkotuotto 1,9% 1,3% 1,2% 1,8% 2,5% 2,5% 2,6% 2,7%
Oma pääoma 29,42 26,45 24,66 28,77 31,51 34,35 37,28 40,30
P/B 1,83 2,95 3,31 2,82 2,57 2,36 2,18 2,01
ROE -27,4% -7,0% 2,6% 17,2% 15,7% 14,9% 14,1% 13,5%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (81,10 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 15,25 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 15,75 ja 16,26 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus