Ericsson: Arvonmääritys

Päivitetty 22.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 22.6.2019: 94,08 SEK

Laskennan parametrit

Ericsson on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Ericsson: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 12 200 2 317 9 883
EPS 3,697 0,702 2,995
Oikaistu EPS 3,697
Osinko 1,000 1,000 0,000
Oma pääoma 84 619
Oma pääoma/osake 25,642

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,00x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,50%   3,0% + 1,0*4,5% + 0,0%
Osakkeita 3 300 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 10,21%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,55%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 40,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,33%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,50 %).

ericsson-kaanteinenarvonmaaritys-q12019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 53,50 53,85 77,92 94,08 94,08 94,08 94,08 94,08
Nettotulos 1 012 -32 576 -6 530 12 200 13 446 14 818 16 331 17 999
Muutos % -92,5% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%
EPS 0,31 -9,82 -1,97 3,70 4,07 4,49 4,95 5,45
PE 172,5 25,4 23,1 21,0 19,0 17,2
Osinko 1,00 1,00 1,00 1,48 1,63 1,80 1,98 2,36
Osinkotuotto 1,9% 1,9% 1,3% 1,6% 1,7% 1,9% 2,1% 2,5%
Oma pääoma 43,06 29,42 26,45 28,64 31,23 34,09 37,25 40,72
P/B 1,24 1,83 2,95 3,29 3,01 2,76 2,53 2,31
ROE 0,7% -27,4% -7,0% 13,4% 13,6% 13,7% 13,9% 14,0%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (94,08 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 12,2 miljardia kruunua ja tämän jälkeen noin 13,4 ja 14,8 miljardia kruunua. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset