Ericsson: Ennusteet

Päivitetty 17.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ericsson-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi kirjaavansa uudelleenjärjestelyistä kuluja vuodelle 2019, joiden määrä on noin 1 prosentin verran liikevaihdosta. Liikevaihto asettunee 220 – 230 miljardiin kruunun, niin silloin kulut olisivat noin 2,0 – 2,5 miljardia kruunua.

Yhtiö arvioi marginaalien laskevan vuoden 2019 toisella puoliskolla strategisten 5G-asiakkaiden johdosta. Marginaalipaineen yhtiö arvioi kuitenkin olevan väliaikaista.

Yhtiön päivitetyn vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 230 – 240 miljardia kruunua (aiemmin 210 – 220 Mrd SEK) ja oikaistu liikevoittomarginaali olisi 12 – 14 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Ericssonilla on kolme segmenttiä: Networks, Digital Services ja Managed Services. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Ericsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Networks 153 500 42 939 39 261 37 819 33 481 138 570 41 641 35 934 32 393 28 602
Muutos (%) 10,8% 3,1% 9,3% 16,8% 17,1% 4,8% 12,3% 12,7% 2,2% -9,6%
Digital Services 40 050 13 361 9 881 8 991 7 817 38 089 13 007 8 987 8 833 7 262
Muutos (%) 5,1% 2,7% 9,9% 1,8% 7,6% -1,7% 10,0% 0,6% -10,8% -10,4%
Managed Services 25 500 6 962 6 359 6 323 5 856 25 770 6 881 6 465 6 528 5 896
Muutos (%) -1,0% 1,2% -1,6% -3,1% -0,7% -2,7% -0,2% -2,3% -2,2% -6,2%
Muut 6 700 1 645 1 626 1 677 1 752 8 409 2 280 2 424 2 054 1 651
YHTEENSÄ 225 750 64 907 57 127 54 810 48 906 210 838 63 809 53 810 49 808 43 411
Muutos (%) 7,1% 1,7% 6,2% 10,0% 12,7% 2,7% 10,2% 8,9% -0,9% -9,2%

Networks-segmentin myynti kääntyi vuoden 2018 toisella puoliskolla vahvaan kasvuun ja hyvä kehitys on jatkunut myös vuoden 2019 aikana (+14,1 %). Kasvua tuki USA:n sekä itäisen Aasian operaattorien vahva kysyntä (5G-teknologiat). Yhtiö kertoi, että 5G-teknologian kohdalla kysyntä on vahvaa ja kysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Tein segmentin Q4:n ennusteen hieman varovaisesti noin 3 prosentin kasvuun. Parina edellisenä vuotena Q4:n liikevaihto on ollut noin 5 miljardia kruunua Q3:sta parempi, mutta nyt eroa olisi vain 3,6 miljardia kruunua. Arvioin maailmantalouden hidastumisen vaikuttavan operaattorien investointipäätöksiin hidastavasti, mikä siirtäisi investointeja seuraavalle vuodelle.

Myös Digital Services -segmentin liikevaihto jatkoi vahvaa kehitystä ja kasvua tuli Q1-Q3:lla 6,4 prosenttia. Myyntiä tuki Aasian ja P-Amerikan kasvava kysyntä 5G-pilvipalveluille ja OSS-ratkaisuille. Arvioin tässä, että vaikka 5G-kysyntä pitää liikevaihtoa hyvässä kasvussa, niin kasvuvauhti jäisi Q4:lla vaatimattomaksi. Näin osittain siksi, että vertailukauden lukema oli varsin kova lyötäväksi.

Managed Services -segmentin myyntiä on nakertanut heikkojen sopimusten päättämiset, mikä tuntui alkuvuoden 2019 aikana (-2 %). Tein Q4:n arvion hieman viime vuoden lukemia korkeammaksi, mutta tästäkin huolimatta segmentin tilikauden liikevaihto jäisi vertailukaudesta.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 220 – 230 miljardia kruunua. Liikevaihto kasvaisi noin 7 prosenttia vuodesta 2018. Tilannetta voi toki muuttaa USA:n ja Kiinan välinen kauppasota. Ja varsinkin silloin, jos ajaudutaan globaaliin taantumaan.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä tulosmarginaali. Digital Services ja Managed Services -segmenttien muutosprosentit on jätetty laskematta lukujen tappiollisuuden takia.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Networks 25 000 6 632 7 216 5 680 5 472 19 421 6 850 5 656 3 544 3 371
Muutos (%) 28,7% -3,2% 27,6% 60,3% 62,3% 85,8% 252,2% 138,1% 3,5% 24,3%
Digital Services -4 750 -887 -660 -1 405 -1 798 -13 852 -7 087 -1 784 -2 374 -2 607
Muutos (%)
Managed Services 2 550 533 562 203 1 252 1 093 285 409 299 100
Muutos (%) 133,3% 87,0% 37,4% -32,1% 1152,0%
Muut -12 800 -717 -11 314 -739 -30 -5 420 -1 900 -1 040 -1 304 -1 176
YHTEENSÄ 10 000 5 561 -4 196 3 739 4 896 1 242 -1 852 3 241 165 -312
Muutos (%)
Marginaali 4,4% 8,6% -7,3% 6,8% 10,0% 0,6% -2,9% 6,0% 0,3% -0,7%

Kuten edellä jo todettiin, niin uudelleenjärjestelyistä tulisi noin 2,0 – 2,5 miljardin kruunun kulut vuodelle 2019.

Networks-segmentin alkuvuosi 2019 on sujunut noin 45 prosentin kasvussa. Tuloskasvua on tukenut hyvä myynti sekä parantuneet marginaalit. Bruttokate nousi 42,0 prosenttiin viime vuoden 39,7 prosentista, vaikka yhtiö kertoi marginaalien olleen paineessa korkeampien T&K- ja myynnin kulujen johdosta.

Ericsson varoitteli, että vuoden 2019 toisella puoliskolla marginaalipaine kasvaa edelleen ”strategisten 5G-toimitusten” johdosta. Tämä ei näkynyt ainakaan Q3:n marginaaleissa (18,4 vs 15,7 %). Tein kuitenkin Q4:n ennusteen kolmisen prosenttia viimevuotista alhaisemmalle tasolle arvioidun marginaalipaineen johdosta.

Digital Services -segmentin alkuvuoden tulos oli edelleen tappiollinen (-3,9 Mrd SEK). Yhtiön tavoitteena on voimakkaasti parantaa segmentin kustannustasoa ja kääntää segmentti voitolliseksi vuonna 2020. Tein tilikauden 2019 ennusteen noin -4,8 miljardiin kruunuun.

Managed Services -segmentin Q1-Q3:n tulos oli +2,0 miljardia kruunua voitollinen. Tulosta tuki eräiden alaskirjausten palautukset (+0,7 Mrd SEK) Q1:llä. Toisaalta tulosta painaa yhtiön päättämät heikosti kannattavat projektit ja näihin liittyvät alaskirjaukset. Tein Q4:n ennusteen noin 500 – 550 miljoonan kruunun lukemalla. Koko vuoden tulos asettuisi siten noin 2,5 – 2,6 miljardiin kruunuun.

Ericsson on ollut tutkinnan kohteena USA:ssa (SEC ja oikeusministeriö) ja nyt Q3/2019 yhtiö kirjasi -11,5 miljardin kruunun sanktion muut-erään. Kyse on vielä varauksesta, joten varsinaista tuomiota tai rahasuoritusta ei ole vielä tehty. Mutta yrityksen tehdessä tällaisen kirjauksen lukuihin, niin se tarkoittaa yleensä lähes varmaa tapahtumaa.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 8…12 miljardia kruunua voitollisen tuloksen (isolla varauksella). Kertaluontoiset erät ja niiden suuruus voivat vaikuttaa merkittävästi toteutuvaan tulokseen. Tämä nostaisi liiketulosmarginaalin 4,4 prosenttiin.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 10 000 5 561 -4 196 3 739 4 896 1 242 -1 852 3 241 165 -312
Rahoituskulut (netto) -2 400 -669 -685 -441 -605 -2 705 -715 -639 -810 -541
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 7 600 4 892 -4 881 3 298 4 291 -1 463 -2 567 2 602 -645 -853
Verot -6 500 -1 148 -2 013 -1 451 -1 888 -4 813 -3 930 146 -1 157 128
Vähemmistön osuus 400 -37 665 -142 -86 -254 -56 -3 -83 -112
Nettotulos 1 500 3 707 -6 229 1 705 2 317 -6 530 -6 553 2 745 -1 885 -837

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -2,4 miljardia kruunua vuonna 2019.

Verojen arviointia vaikeuttaa se, että Ericssonilla on varmasti joitain tappiollisesta tilikaudesta 2017 jääneitä veroetuja hyödyntämättä. Tein Q4:n verot noin 24 prosentin veroasteella.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain -3…+2 miljardia kruunua, missä varsin suuri vaihteluväli korostaa erilaisten alaskirjausten riskiä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten uusi 5G vaikuttaa Ericssonin tilauksiin? Ja miten yhtiön markkinaosuus kehittyy suhteessa muihin isoihin toimijoihin (Nokia, Huawei)?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa Ericssonin asemaan? Asettaako esimerkiksi USA tulleja kiinalaisille valmistajille, joka hyödyntäisi sitten Ericssonin suhteellista asemaa? Entä, vaikuttaako mahdollinen kauppasota operaattorien investointihalukkuuteen tai -aikatauluihin?
  • Yhtiö on läpikäynyt ison kustannussäästöohjelman, jonka pitäisi tuoda jatkossa säästöjä 10 miljardia kruunua per vuosi. Tällä hetkellä yleinen kustannusinflaatio on kuitenkin nousussa, joten pystyykö yhtiö siirtämään näitä nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Vai joutuuko yhtiö turvautumaan uusiin isoihin kustannusleikkauksiin?
  • USA asetti Iranin kauppasaartoon, mikä aiheuttaa Ericssonille päänvaivaa. Yhtiöllä on verkkotoimintaa maassa ja nyt se pohtii yhdessä EU:n ja USA:n kanssa sitä, miten esimerkiksi verkkojen ylläpitoa voisi tehdä. Ericssonilla on noin 0,8 miljardin kruunun arvosta pääomia Iranissa. Vaarana on, että yhtiö joutuu alaskirjaamaan tämän.

Ericssonin tavoitteena on, että vuonna 2020 liikevaihto olisi 230 – 240 miljardia kruunua. Tein tulevien vuosien ennusteet tämän pohjalta 235 ja 245 miljardiin kruunuun.

Yhtiön kannattavuus on ollut paineessa jo muutaman vuoden ajan, ja käännettä parempaan odotellaan tapahtuvan vuonna 2019. Varsinaisen ajankohdan sekä käänteen voimakkuuden arviointi on kuitenkin haastavaa.

Ericssonin tavoitteena on, että vuonna 2020 oikaistu liiketulosmarginaali olisi 12 – 14 prosentissa. Tein vuoden 2020 – 2021 liiketulosennusteen perustuen noin 8,3 – 8,6 prosentin marginaaliin, sillä tämä on ”tavallinen” liiketulos.

Rahoituskulujen arvioin olevan -3,0 miljardia kruunua. Veroasteena käytin 22 – 23 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 245 000 235 000 68 000 59 500 56 000 51 500
Muutos (%) 4,3% 4,1% 4,8% 4,2% 2,2% 5,3%
Liiketulos 21 000 19 500 5 800 4 750 4 700 4 250
Muutos (%) 7,7% 95,0% 4,3% 25,7% -13,2%
Marginaali 8,6% 8,3% 8,5% 8,0% 8,4% 8,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 21 000 19 500 5 800 4 750 4 700 4 250
Rahoituskulut (netto) -2 800 -2 600 -650 -650 -650 -650
Tulos ennen veroja 18 200 16 900 5 150 4 100 4 050 3 600
Verot -4 100 -3 800 -1 150 -950 -900 -800
Vähemmistön osuus -600 -500 -150 -125 -125 -100
Nettotulos 13 500 12 600 3 850 3 025 3 025 2 700

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus