Ericsson: Ennusteet

Päivitetty 18.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ericsson-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi kirjaavansa uudelleenjärjestelyistä noin 5 – 7 miljardin kruunun kulut vuodelle 2018. Jos tulkitsin oikein tulosraporttia, niin tästä on noin -3,6 miljardia kruunua kirjattu alkuvuoden aikana. Eli Q4:lle olisi tulossa noin -1,5 – 3,5 miljardin kruunun kulut.

Operaattorien mielenkiinto ja kysyntä 5G-verkkoja kohtaan alkaa nousemaan, mikä osaltaan tuo lisää kuluja erilaisten demonstraatioiden ja myyntiponnistelujen muodossa.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 190 – 200 miljardia kruunua, bruttokate noin 37 – 39 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Ericsson uudisti segmentti-rakenteensa vuoden 2017 aikana ja yhtiöllä on nyt kolme segmenttiä: Networks, Digital Services ja Managed Services. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Ericsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

Kuten edellä todettiin, niin Ericsson uudisti segmenttirakenteensa vuoden 2018 alussa. Yhtiö julkaisi segmenttikohtaisia vertailutietoja vain vuodelta 2017, joten muutosprosentteja ei ole voitu laskea vuodelle 2017.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Networks 135 750 38 821 35 934 32 393 28 602 132 285 37 077 31 871 31 699 31 638
Muutos (%) 2,6% 4,7% 12,7% 2,2% -9,6% -4,7%
Digital Services 37 000 11 918 8 987 8 833 7 262 38 752 11 820 8 930 9 901 8 101
Muutos (%) -4,5% 0,8% 0,6% -10,8% -10,4% -14,3%
Managed Services 25 750 6 861 6 465 6 528 5 896 26 472 6 898 6 618 6 673 6 283
Muutos (%) -2,7% -0,5% -2,3% -2,2% -6,2% -3,9%
Muut 8 500 2 371 2 424 2 054 1 651 7 869 2 086 1 994 2 008 1 781
YHTEENSÄ 207 000 59 971 53 810 49 808 43 411 205 378 57 881 49 413 50 281 47 803
Muutos (%) 0,8% 3,6% 8,9% -0,9% -9,2% -6,8%

Networks-segmentin myynti kääntyi Q3:lla lähes +13 prosentin kasvuun, mitä tuki USA:n operaattorien vahva kysyntä (5G-teknologiat). Perinteisesti Q4:n myynti on ollut selvästi Q3:n myyntiä parempaa, mutta nyt Ericsson arvioi, että hyvästä Q3:sta johtuen tämä efekti on vaimeampi. Tulkitsen tämän niin, että edelleen hyvää kasvua sekä viime vuoteen että myös Q3:een nähden. Tästä syystä arvioin Q4:n myynnin olevan noin +4…+5 prosenttia viimevuotista parempi. Segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvaisi siis hieman vuoteen 2017 nähden.

Myös Digital Services -segmentin Q1-Q2:n liikevaihto laski noin -10 prosenttia, mutta punnersi hienoiseen kasvuun (+0,6 %) Q3:lla. Nyt uusien tuotteiden ja palveluiden myynti on noussut korvaamaan jo vanhojen ns. legacy-tuotteiden myynnin laskua. Yhtiö on myös irtisanonut useita heikkotuottoisia projekteja, mikä osaltaan on laskenut myyntiä. Tässä on hyvä muistaa, että nyt vertailukauden lukuihin alkaa sisältymään näitä irtisanomisia, joten tästäkin syystä myyntimuutokset voivat jatkossakin olla positiivisia. Arvioin, että segmentin Q4:n myynti olisi kutakuinkin viime vuoden tasolla.

Myös Managed Services -segmentin liikevaihto on ollut koko vuoden ajan laskussa (-2…-6%). Myyntiin negatiivisesti vaikutti tässäkin heikkojen sopimusten päättämiset. Arvioin, että myös Q4:lla myynti laskisi, mutta varsin maltillisesti aiempiin kvartaaleihin nähden.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 200 – 210 miljardia kruunua, missä iso vaihteluväli kertoo juurikin Ericssonin vaikeasta tilanteesta. Liikevaihdot ovat laskeneet parina viime vuotena -25 ja -15 miljardia kruunua, mutta nyt ennuste tarkoittaisi sitä, että päädyttäisiin noin viime vuoden tasolle.

Pohdittavaksi tietenkin jää se, että jos yhtiön vuoden 2020 tavoitteena on 190 – 200 miljardin kruunun liikevaihto, niin se tarkoittaisi myynnin laskua tulevina parina vuotena kasvavasta 5G-kysynnästä huolimatta

Liiketulosennuste

Kuten edellä liikevaihtoennusteen taulukossa, niin segmenttikohtaisia vertailutietoja ei ole tarjolla vuodelta 2016. Näin muutosprosentteja ei ole voitu laskea vuodelle 2017. Lisäksi Digital Services ja Managed Services -segmenttien muutosprosentit on jätetty laskematta lukujen tappiollisuuden takia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä tulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Networks 17 000 4 429 5 656 3 544 3 371 10 455 1 945 2 375 3 424 2 711
Muutos (%) 62,6% 127,7% 138,1% 3,5% 24,3% -36,9%
Digital Services -10 000 -3 235 -1 784 -2 374 -2 607 -27 282 -12 271 -3 770 -2 237 -9 004
Muutos (%)
Managed Services 1 250 442 409 299 100 -4 089 -1 275 -727 -258 -1 829
Muutos (%)
Muut -4 750 -1 230 -1 040 -1 304 -1 176 -13 827 -7 677 -1 530 -1 466 -3 154
YHTEENSÄ 3 500 406 3 241 165 -312 -34 743 -19 278 -3 652 -537 -11 276
Muutos (%)
Marginaali 1,7% 0,7% 6,0% 0,3% -0,7% -16,9% -33,3% -7,4% -1,1% -23,6%

Kuten edellä jo todettiin, niin uudelleenjärjestelyistä tulisi noin 5 – 7 miljardin kruunun kulut vuodelle 2018. Jos tulkitsin oikein tulosraporttia, niin tästä on noin -3,6 miljardia kruunua kirjattu alkuvuoden aikana. Eli Q4:lle olisi tulossa noin -1,5 – 3,5 miljardin kruunun kulut.

Networks-segmentin Q3:n tulos yli tuplaantui vertailukaudesta. Tähän vaikutti kasvaneen myynnin lisäksi kustannussäästöjen myötä parantuneet marginaalit (16,1 vs 11,9 % ilman uudelleenjärjestelyjen alaskirjauksia). Lisäksi vertailukauden tulokseen sisältyi uudelleenjärjestelyihin sisältyviä alaskirjauksia -1,4 miljardia, kun nyt niitä oli vain -0,1 miljardia kruunua.

Tein segmentin Q4:n ennusteen siitä ajatuksesta, että tuloskunto on edelleen hyvää, mutta sitä rasittaa uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut. Tästä syystä arvioin tuloksen olevan noin -4-5 miljardia kruunua, missä iso haarukka kertoo arvioinnin haastavuudesta.

Digital Services -segmentin Q1-Q3:n liiketulos oli edelleen selvästi tappiollinen (-6,8 Mrd SEK), mutta tappion määrä oli selvästi vertailukautta alhaisempi (Q1-Q2/2017: -15,0 Mrd SEK). Tein Q4-ennusteen ajatuksesta, että kannattavuuskehitys on edelleen tappiollista, mitä vielä erikseen rasittavat mahdolliset uudelleenjärjestelyiden alaskirjaukset. Tästä syystä arvioimani Q4:n tappiolukema on -3…-4 miljardia kruunua.

Managed Services -segmentin alkuvuoden 2018 liiketulos on ollut voitollinen eli noin +800 miljoonaa kruunua. Arvioin että Q4:n tulos olisi Q2:n ja Q3:n tapaan noin 400 – 500 miljoonaa kruunua voitollinen.

Muut-erän noin -1,0…-1,5 miljardin kruunun Q4:n ennusteen jälkeen sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi +2…4 miljardia kruunua voitollisen tuloksen (isolla varauksella). Kertaluontoiset erät ja niiden suuruus voivat vaikuttaa merkittävästi toteutuvaan tulokseen.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 3 500 406 3 241 165 -312 -34 743 -19 278 -3 652 -537 -11 276
Rahoituskulut (netto) -2 600 -610 -639 -810 -541 -1 215 -518 -321 56 -432
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 900 -204 2 602 -645 -853 -35 958 -19 796 -3 973 -481 -11 708
Verot -700 183 146 -1 157 128 3 525 1 303 516 24 1 682
Vähemmistön osuus -200 -2 -3 -83 -112 -143 17 -104 -14 -42
Nettotulos 0 -23 2 745 -1 885 -837 -32 576 -18 476 -3 561 -471 -10 068

Q4:n rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -610 miljoonaa eli yhteensä -2,6 miljardia kruunua vuodelle 2018.

Verojen arviointia vaikeuttaa se, että Ericssonilla on varmasti joitain tappiollisesta tilikaudesta 2017 jääneitä veroetuja hyödyntämättä. Q2:lla yhtiö kirjasi noin -1,2 miljardin kruunun verokulun Ruotsin verosäännöstön muutoksen seurauksena. Tein Q4:n ennusteen kuitenkin noin +180 miljoonan kruunun verotuotoilla aikaisempien kvartaalien tapaan.

Vähemmistön osuuden jälkeen sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 0,0 miljardia kruunua. Koska tulokseen todennäköisesti tulee vaikuttamaan erilaiset alaskirjaukset yms. erät, niin tulosennusteen vaihteluväliä kannattaa nosta varsin laajaksi. Tästä syystä nettotulosennusteeni on -3…+1 miljardia kruunua, mikä korostaa Ericssonin tuloksen vaikeaa ennustamista.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten uusi 5G vaikuttaa Ericssonin tilauksiin? Ja miten yhtiön markkinaosuus kehittyy suhteessa muihin isoihin toimijoihin (Nokia, Huawei, ZTE)?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa Ericssonin asemaan? Asettaako esimerkiksi USA tulleja kiinalaisille valmistajille, joka hyödyntäisi sitten Ericssonin suhteellista asemaa? Entä, vaikuttaako mahdollinen kauppasota operaattorien investointihalukkuuteen tai -aikatauluihin?
  • Yhtiö on läpikäynyt ison kustannussäästöohjelman, jonka pitäisi tuoda jatkossa säästöjä 10 miljardia kruunua per vuosi. Tällä hetkellä yleinen kustannusinflaatio on kuitenkin nousussa, joten pystyykö yhtiö siirtämään näitä nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Vai joutuuko yhtiö turvautumaan uusiin isoihin kustannusleikkauksiin?
  • Yhtiöllä on USA:ssa menossa tutkinta (SEC ja DoJ), mikä voi Ericssonin mukaan tuoda merkittäviä taloudellisia sanktioita. Tutkinnan kestoa taikka lopputulemaa Ericsson ei pysty arvioimaan.
  • USA asetti Iranin kauppasaartoon, mikä aiheuttaa Ericssonille päänvaivaa. Yhtiöllä on verkkotoimintaa maassa ja nyt se pohtii yhdessä EU:n ja USA:n kanssa sitä, miten esimerkiksi verkkojen ylläpitoa voisi tehdä. Ericssonilla on noin 0,8 miljardin kruunun arvosta pääomia Iranissa. Vaarana on, että yhtiö joutuu alaskirjaamaan tämän.

Ericssonin tavoitteena on, että vuonna 2020 liikevaihto olisi 190 – 200 miljardia kruunua. Tein tulevien vuosien ennusteet näitä korkeammilla arvioilla. Näin siksi, että syksyllä 2018 alkanut 5G-kysyntä pitänee myyntiä koholla myös jatkossa.

Yhtiön kannattavuus on ollut paineessa jo muutaman vuoden ajan, ja käännettä parempaan odotellaan tapahtuvan ehkä jo vuonna 2019. Varsinaisen ajankohdan sekä käänteen voimakkuuden arviointi on kuitenkin haastavaa. Vuodelle 2019 arvioin kustannussäästöohjelman tuovan noin +10 miljardin kruunun parannuksen, joka pitkälti selittäisi tulosparannusta.

Ericssonin tavoitteena on, että vuonna 2020 oikaistu liiketulosmarginaali olisi 10 prosentissa. Tein vuoden 2020 liiketulosennusteen perustuen noin 7,5 prosentin marginaaliin, sillä tämä on ”tavallinen” liiketulos.

Rahoituskulujen arvioin olevan –2,5 miljardia kruunua. Ericsson on tappiollisten vuosien johdosta saanut verohyötyjä viimeisen parin vuoden aikana. Arvioin, että vuodelle 2019 hyödyt pitäisivät verot positiivisina ja että vuonna 2020 veroprosentti olisi alle 10 prosentin tason.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 210 000 205 000 56 500 55 000 50 000 43 500
Muutos (%) 2,4% -1,0% -5,8% 2,2% 0,4% 0,2%
Liiketulos 16 000 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500
Muutos (%) 60,0%
Marginaali 7,6% 4,9% 4,4% 4,5% 5,0% 5,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 16 000 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500
Rahoituskulut (netto) -2 500 -2 500 -625 -625 -625 -625
Tulos ennen veroja 13 500 7 500 1 875 1 875 1 875 1 875
Verot -1 250 500 125 125 125 125
Vähemmistön osuus -500 -400 -100 -100 -100 -100
Nettotulos 11 750 7 600 1 900 1 900 1 900 1 900

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset