Ericsson: Ennusteet

Päivitetty 25.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ericsson-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi kirjaavansa uudelleenjärjestelyistä noin 1,5 miljardin kruunun kulut vuodelle 2019.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 210 – 220 miljardia kruunua ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Ericssonilla on kolme segmenttiä: Networks, Digital Services ja Managed Services. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Ericsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Networks 145 000 41 000 38 000 35 000 31 000 138 570 41 641 35 934 32 393 28 602
Muutos (%) 4,6% -1,5% 5,7% 8,0% 8,4% 4,8% 12,3% 12,7% 2,2% -9,6%
Digital Services 41 000 14 000 9 500 9 500 8 000 38 089 13 007 8 987 8 833 7 262
Muutos (%) 7,6% 7,6% 5,7% 7,6% 10,2% -1,7% 10,0% 0,6% -10,8% -10,4%
Managed Services 26 000 6 900 6 600 6 600 5 900 25 770 6 881 6 465 6 528 5 896
Muutos (%) 0,9% 0,3% 2,1% 1,1% 0,1% -2,7% -0,2% -2,3% -2,2% -6,2%
Muut 9 000 2 500 2 500 2 200 1 800 8 409 2 280 2 424 2 054 1 651
YHTEENSÄ 221 000 64 400 56 600 53 300 46 700 210 838 63 809 53 810 49 808 43 411
Muutos (%) 4,8% 0,9% 5,2% 7,0% 7,6% 2,7% 10,2% 8,9% -0,9% -9,2%

Networks-segmentin myynti kääntyi vuoden 2018 toisella puoliskolla +12,5 prosentin kasvuun. Kasvua tuki USA:n operaattorien vahva kysyntä (5G-teknologiat). Tein tilikauden 2019 ennusteen noin +4,6 prosentin kasvuun ja noin 145 miljardiin kruunuun. Tämä olisi yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman liikevaihtohaarukassa (141 – 145 Mrd SEK).

Myös Digital Services -segmentin vuoden 2018 alkuvuoden selvä liikevaihdon (-10 %) lasku kääntyi H2:lla ja Q4:n liikevaihto kasvoi jo +10 prosenttia. Myyntiä tuki Aasian ja P-Amerikan vahva kysyntä 5G-pilvipalveluille ja OSS-ratkaisuille. Koska Q1-Q3/2018 vertailuluvut ovat alhaisia verrattuna Q4:n myyntiin (9 vs 13 Mrd), niin jos alkuvuoden 2019 myynti on yhtään tätä paremmalla tasolla, niin silloin segmentin myynti voi kasvaa +5…+10 prosenttia.

Managed Services -segmentin liikevaihto pysyi laskussa koko vuoden 2018, mutta lasku pysyi kohtuullisella tasolla. Myyntiä on nakertanut heikkojen sopimusten päättämiset, mutta pääsisiköhän segmentti vihdoin pieneen kasvuun vuonna 2019? Tein ennusteen noin +1 prosentin kasvuluvuilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 217 – 222 miljardia kruunua. Liikevaihto kasvaisi noin +4,8 prosenttia vuodesta 2018. Tilannetta voi toki muuttaa USA:n ja Kiinan välinen kauppasota. Ja varsinkin silloin, jos ajaudutaan globaaliin taantumaan.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 210 – 220 miljardia kruunua, joka siis tällä ennusteellani menisi jo nyt rikki. Tai alarajahan ylitettiin jo vuonna 2018.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä tulosmarginaali. Digital Services ja Managed Services -segmenttien muutosprosentit on jätetty laskematta lukujen tappiollisuuden takia.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Networks 26 000 7 000 6 500 6 500 6 000 19 421 6 850 5 656 3 544 3 371
Muutos (%) 33,9% 2,2% 14,9% 83,4% 78,0% 85,8% 252,2% 138,1% 3,5% 24,3%
Digital Services -9 500 -2 000 -2 000 -2 000 -3 500 -13 852 -7 087 -1 784 -2 374 -2 607
Muutos (%)
Managed Services 1 600 400 400 400 400 1 093 285 409 299 100
Muutos (%) 46,4% 40,4% -2,2% 33,8% 300,0%
Muut -3 100 -750 -750 -800 -800 -5 420 -1 900 -1 040 -1 304 -1 176
YHTEENSÄ 15 000 4 650 4 150 4 100 2 100 1 242 -1 852 3 241 165 -312
Muutos (%)
Marginaali 6,8% 7,2% 7,3% 7,7% 4,5% 0,6% -2,9% 6,0% 0,3% -0,7%

Kuten edellä jo todettiin, niin uudelleenjärjestelyistä tulisi noin 1,5 miljardin kruunun kulut vuodelle 2019.

Networks-segmentin vuoden 2018 tuloskunto kohentui liikevaihdon kasvun myötä ja kasvua tuli peräti noin +85 prosenttia. Tulostasoa tuki myös parantuneet marginaalit. Lisäksi vertailukauden tulokseen sisältyi uudelleenjärjestelyihin sisältyviä alaskirjauksia.

Tein tilikauden 2019 ennusteet siitä ajatuksesta, että tuloskunto olisi koko vuoden ajan H2/2018 noin 5,6 – 6,9 miljardissa kruunussa. Koska H1/2018 kvartaalitulokset olivat vain 3,5 miljardissa kruunussa, niin silloin voimakkain kasvu painottuisi vuoden 2019 alkupuoliskolle.

Digital Services -segmentin vuosi eteni selvästi tappiollisin lukemin, mutta tappioiden määrä puolittui vuodesta 2017. Tein tilikauden 2019 ennusteet noin -2 miljardin kruunun kvartaalikohtaisiin tappiolukemiin ja lisäsin Q1/2019 ennusteeseen vielä edellä mainitun -1,5 miljardin kruunun alaskirjauskulun.

Managed Services -segmentin vuoden 2018 liiketulos punnersi 1,1 miljardia kruunua voitolliseksi. Yhtiö on käynyt läpi heikosti kannattavat sopimuksensa, joten jokohan tästä eteenpäin segmentin tuloskunto olisi voitollista. Tein tilikauden 2019 ennusteen vielä varovaisesti noin 400 miljoonan kruunun kvartaalilukemilla.

Muut-erän arvioin tekevän vielä noin -3 miljardin kruunun tappiot, mutta tässäkin suunta on parempaa kohden.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain +14…15 miljardia kruunua voitollisen tuloksen (isolla varauksella). Kertaluontoiset erät ja niiden suuruus voivat vaikuttaa merkittävästi toteutuvaan tulokseen. Tämä nostaisi liiketulosmarginaalin 6,8 prosenttiin.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 15 000 4 650 4 150 4 100 2 100 1 242 -1 852 3 241 165 -312
Rahoituskulut (netto) -2 800 -700 -700 -700 -700 -2 705 -715 -639 -810 -541
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 12 200 3 950 3 450 3 400 1 400 -1 463 -2 567 2 602 -645 -853
Verot -500 -125 -125 -125 -125 -4 813 -3 930 146 -1 157 128
Vähemmistön osuus -200 -50 -50 -50 -50 -254 -56 -3 -83 -112
Nettotulos 11 500 3 775 3 275 3 225 1 225 -6 530 -6 553 2 745 -1 885 -837

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -700 miljoonaa eli yhteensä -2,8 miljardia kruunua vuodelle 2019.

Verojen arviointia vaikeuttaa se, että Ericssonilla on varmasti joitain tappiollisesta tilikaudesta 2017 jääneitä veroetuja hyödyntämättä. Tein vuoden 2019 verot kaavamaisella noin -125 miljoonan kruunun kvartaalilukemilla.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 10,0 – 12,0 miljardia kruunua, missä varsin suuri vaihteluväli korostaa erilaisten alaskirjausten riskiä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten uusi 5G vaikuttaa Ericssonin tilauksiin? Ja miten yhtiön markkinaosuus kehittyy suhteessa muihin isoihin toimijoihin (Nokia, Huawei, ZTE)?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa Ericssonin asemaan? Asettaako esimerkiksi USA tulleja kiinalaisille valmistajille, joka hyödyntäisi sitten Ericssonin suhteellista asemaa? Entä, vaikuttaako mahdollinen kauppasota operaattorien investointihalukkuuteen tai -aikatauluihin?
  • Yhtiö on läpikäynyt ison kustannussäästöohjelman, jonka pitäisi tuoda jatkossa säästöjä 10 miljardia kruunua per vuosi. Tällä hetkellä yleinen kustannusinflaatio on kuitenkin nousussa, joten pystyykö yhtiö siirtämään näitä nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Vai joutuuko yhtiö turvautumaan uusiin isoihin kustannusleikkauksiin?
  • Yhtiöllä on USA:ssa menossa tutkinta (SEC ja DoJ), mikä voi Ericssonin mukaan tuoda merkittäviä taloudellisia sanktioita. Tutkinnan kestoa taikka lopputulemaa Ericsson ei pysty arvioimaan.
  • USA asetti Iranin kauppasaartoon, mikä aiheuttaa Ericssonille päänvaivaa. Yhtiöllä on verkkotoimintaa maassa ja nyt se pohtii yhdessä EU:n ja USA:n kanssa sitä, miten esimerkiksi verkkojen ylläpitoa voisi tehdä. Ericssonilla on noin 0,8 miljardin kruunun arvosta pääomia Iranissa. Vaarana on, että yhtiö joutuu alaskirjaamaan tämän.

Ericssonin tavoitteena on, että vuonna 2020 liikevaihto olisi 210 – 220 miljardia kruunua. Tein tulevien vuosien ennusteet näitä korkeammilla arvioilla. Näin siksi, että syksyllä 2018 alkanut 5G-kysyntä pitänee myyntiä koholla myös jatkossa.

Yhtiön kannattavuus on ollut paineessa jo muutaman vuoden ajan, ja käännettä parempaan odotellaan tapahtuvan vuonna 2019. Varsinaisen ajankohdan sekä käänteen voimakkuuden arviointi on kuitenkin haastavaa.

Ericssonin tavoitteena on, että vuonna 2020 oikaistu liiketulosmarginaali olisi 10 prosentissa. Tein vuoden 2020 – 2021 liiketulosennusteen perustuen noin 8,3 – 8,8 prosentin marginaaliin, sillä tämä on ”tavallinen” liiketulos.

Rahoituskulujen arvioin olevan -3,0 miljardia kruunua. Ericsson on tappiollisten vuosien johdosta saanut verohyötyjä viimeisen parin vuoden aikana. Tästä syystä olen käyttänyt suhteellisen alhaisia veroja.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 236 000 229 000 65 000 59 000 56 000 49 000
Muutos (%) 3,1% 3,6% 0,9% 4,2% 5,1% 4,9%
Liiketulos 20 750 18 900 5 250 4 750 4 700 4 200
Muutos (%) 9,8% 26,0% 12,9% 14,5% 14,6% 100,0%
Marginaali 8,8% 8,3% 8,1% 8,1% 8,4% 8,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 20 750 18 900 5 250 4 750 4 700 4 200
Rahoituskulut (netto) -3 000 -2 900 -725 -725 -725 -725
Tulos ennen veroja 17 750 16 000 4 525 4 025 3 975 3 475
Verot -1 000 -800 -200 -200 -200 -200
Vähemmistön osuus -250 -200 -50 -50 -50 -50
Nettotulos 16 500 15 000 4 275 3 775 3 725 3 225

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset