Ericsson: Ennusteet

Päivitetty 18.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ericsson-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

Yhtiö arvioi kirjaavansa uudelleenjärjestelyistä kuluja vuodelle 2020, joiden määrä on noin 1 prosentin verran liikevaihdosta. Jos liikevaihto asettuu 235 – 245 miljardiin kruunun, niin silloin kulut olisivat noin 2,0 – 2,5 miljardia kruunua.

Yhtiön päivitetyn vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 230 – 240 miljardia kruunua ja alaskirjauksista oikaistu liikevoittomarginaali olisi 12 – 14 prosenttia.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Ericssonilla on kolme segmenttiä: Networks, Digital Services ja Managed Services. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2016 alkaen on esitettynä Ericsson: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Networks-segmentin myynti jatkoi vahvaa kehitystään vuonna 2019. Kasvua on tukenut 5G:n hyvä kysyntätilanne. Q4:lla USA:ssa kysyntä kuitenkin väheni siksi, että siellä odotetaan isoa operaattorifuusiosta, jonka johdosta näiden investoinnit ovat tällä hetkellä odotuskannalla. Voidaan kuitenkin ajatella, että tämä odottelu jossain vaiheessa päättyy ja tilauksia alkaa sitten tulemaan isompia määriä kerralla.

Myös Digital Services -segmentin liikevaihto kehittyi hyvin vuonna 2019. Ja tässäkin segmentissä Q4:n liikevaihdon kehitys jäi maltilliseksi – osittain siksikin, että vertailukauden lukemat olivat jo nousseet hyvälle tasolle. Myyntiä tukee tässäkin segmentissä vankka 5G-kysyntä

Managed Services -segmentin myyntiä on nakertanut heikkojen sopimusten päättämiset, mikä tuntui alkuvuoden 2019 aikana (-1 %). Yhtiö kertoi, että nyt tämä uudistusprosessi on saatu päätökseen, joten alkaisikohan tämän segmentin lukemat jatkossa kohentumaan?

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä tulosmarginaali. Digital Services -segmentin muutosprosentit on jätetty laskematta lukujen tappiollisuuden takia.

TAULUKKO POISTETTU

Networks-segmentin tuloskunto vuonna 2019 kasvoi 27,5 prosenttia. Ja kuten oli odotettua, niin Q4:n tulos laski 7 prosentin verran vahvan vertailukauden lukeman johdosta. Lisäksi yhtiö kertoi marginaalien olleen paineessa korkeampien T&K- ja myynnin kulujen johdosta.

Digital Services -segmentin vuoden 2019 tulos oli edelleen tappiollinen (-3,9 Mrd SEK). Yhtiön tavoitteena on voimakkaasti parantaa segmentin kustannustasoa ja kääntää segmentti voitolliseksi vuonna 2020.

Managed Services -segmentin vuoden 2019 tulos oli 2,3 miljardia kruunua voitollinen. Tulosta tuki eräiden alaskirjausten palautukset (+0,7 Mrd SEK) Q1:llä. Yhtiö arvioi, että kertaeristä oikaistu liiketulosmarginaali olisi 5 – 8 prosenttia. Koronaviruspandemia sotkee kuitenkin tätä arviota.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus