Ericsson sijoituskohteena

Päivitetty 24.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1876 Lars Magnus Ericsson perusti lennättimien huoltopalveluja tarjoavan yrityksen ”L M Ericsson & Co”. Nykyään Ericsson toimii 180 maassa, sillä on noin 100 700 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ERICSSON Ennuste
Osake (24.6.2018) 68,60 Osinko 12 kk 1,00 1,5%
Markkina-arvo (Mrd) 227,9 Osinko/EPS neg 4v ka
Liikevaihto (M) 189 500 (-7,7%) Osinko/FCF 68% 4v ka
Nettotulos (M) 1 300 Omav.aste 36%
EPS 0,39 Gearing -2%
PE 175,3 ROE 1,4%
PB 2,47 ROI 3,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ericsson.com/en/investors/financial-reports/interim-reports

Yhteenveto

ERICSSON24.6.2018 | 68,60 SEK
9
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 9/30. Huonoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys.

Jos Ericssonin vuosi 2016 oli vaikea, niin vuosi 2017 oli vieläkin vaikeampi. Yhtiön markkinatilanne hyytyi jokaisessa segmentissä niin, että liikevaihto laski noin -10 prosenttia. Tulos valahti -32,6 miljardia kruunua tappiolliseksi suurten alaskirjausten yms. kertaluontoisten erien vetäminä. Tammikuussa 2017 aloittanut uusi toimitusjohtaja aloitti välttämättömät uudistukset palauttaakseen Ericssonin takaisin voitolliseksi.

Q1/2018 liikevaihto jatkoi noin -10 prosentin laskussa, joten muutostyötä vielä riittää.

Ericssonin tase on vielä hyvässä kunnossa, sillä kassassa on käteistä noin 37 miljardia kruunua (ennen taseen oikaisuja), mutta kassa kuluu kovaa vauhtia. Korollisia velkoja on vielä vähän eli noin 34 miljardia kruunua, mutta sen määrä on nousussa. Eli yhtiöllä on varsin hyvin puskuria ottaa vaikea tilanne vastaan. Toimeen olisi vain pitänyt alkaa muutama vuosi aikaisemmin.

Osinko- ja arvosijoittajaa Ericssonin osake ei tällä hetkellä kiinnosta, sillä kevään 2018 osinko pysyi 1,00 kruunussa. Myös kevään 2019 osinkoon ei ole odotettavissa korotusta – ainakaan sellaista, mikä nostaisi nykyisen 1,5 prosentin osinkotuoton yhtään paremmaksi.

Pelkona on myös osingonmaksun keskeyttäminen, mikäli tuloskuntoa ei saada nopeasti käännettyä kasvuun. Lisäksi on mahdollista, että tulevien vuosien aikana yhtiö kerää omistajilta rahaa osakeantien muodossa.

Mikäli yhtiö saa uuden toimitusjohtajan myötä tilanteen nopeasti haltuun ja karmea markkinatilanne kääntyy paremmaksi, niin Ericssonissa voi olla sijoitusideaa. Mutta tällä hetkellä tilanne on todella vaikea, joten sijoittajan kannattaa seurata tilannetta sivusta ja katsoa, josko seuraava kvartaalitulos antaisi aihetta parempaan.

Spekuloijalle Ericsson lienee mitä parhain pelipaperi, sillä kurssiliikkeet lienevät vauhdikkaita myös jatkossa.

Tilikausi 2018

Ericssonin Q1/2018

  • liikevaihto: 43 411 M SEK (47 803 M SEK / -9,2 %)
  • nettotulos (omistajille): 837 M SEK (-10 068 M SEK / )

Vuonna 2017 Ericssonin liikevaihto laski lähes -10 prosenttia ja samankaltaiseen laskuun myös vuosi 2018 käynnistyi. Valuuttakurssien vaikutus huomioiden liikevaihdon lasku jäi vain pariin prosenttiin.

Myynti laski etenkin Aasiassa, missä laskua oli 25 – 39 prosenttia alueesta riippuen, muiden alueiden hieman paikatessa tilannetta. Liikevaihto kehittyi segmentistä toiseen noin -8….-10 prosentin laskussa.

Myyntikate parani selvästi ja kateprosentti oli noin 34 prosenttia (Q1/2017: 15,7 %). Tähän vaikutti yhtiön tekemät kustannussäästötoimenpiteet sekä kannattavuudeltaan heikkojen asiakassopimusten päättämiset.

Myös liiketoiminnan kulut laskivat 15,3 miljardiin kruunuun (Q1/2017: -18,9 Mrd SEK). Kulujen laskua selittää viime vuoden -1,6 miljardin kruunun alaskirjaus sekä -1,9 miljardia kruunua korkeammat myynnin ja hallinnon kulut. Yhteensä nämä olivat noin -3,5 miljardia kruunua, jonka verran kulut siis laskivat.

Omistajille kuuluva nettotulos oli edelleen tappiollinen, mutta sen taso oli varsin siedettävä verrattuna edellisiin kvartaaleihin. Joka tapauksessa muutostyö jatkuu koko kuluvan vuoden, jonka johdosta tuloslaskelmaan voi vielä tulla erilaisia kertaluontoisia kuluja. Silti kustannuskurin vaikutukset alkavat jo näkymään, mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta.

Näkymät 2018

Näkymät pysyivät ennallaan.

Ericsson ohjeistaa, että RAN-markkinat laskevat noin -2 prosenttia. Kiinassa markkinat jatkavat laskuaan, mutta USA:n tilanne on positiivisempi. Siellä USA:n verouudistus lisää investointihalukkuutta.

Ericsson tavoittelee noin 10 miljardin kruunun kustannussäästöjä Q2/2018 loppuun mennessä. Tähän mennessä kuluja on saatu karsittua noin 8,5 miljardia kruunua, joten kustannussäästöohjelma etenee tavoitteessaan. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin 5 – 7 miljardin kulut vuodelle 2018.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 190 – 200 miljardia kruunua, bruttokate noin 37 – 39 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena (Talousmentor) on noin 185 – 190 miljardia kruunua. Tulosennustetta on tässä vaiheessa haastavaa antaa – ja jos jotain pitäisi arvata, niin se on -5,0…+5,0 miljardin kruunun haarukassa.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Ericsson uudisti segmentti-rakenteensa vuoden 2017 aikana ja yhtiöllä on nyt kolme segmenttiä: Networks, Digital Services ja Managed Services. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

Kuten edellä todettiin, niin Ericsson uudisti segmenttirakenteensa vuoden 2018 alussa. Yhtiö julkaisi segmenttikohtaisia vertailutietoja vain vuodelta 2017, joten muutosprosentteja ei ole voitu laskea vuodelle 2017.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Networks 122 500 35 148 29 550 29 200 28 602 132 285 37 077 31 871 31 699 31 638
Muutos (%) -7,4% -5,2% -7,3% -7,9% -9,6% -4,7%
Digital Services 37 000 11 342 9 000 9 000 7 658 40 665 12 521 9 410 10 345 8 389
Muutos (%) -9,0% -9,4% -4,4% -13,0% -8,7% -10,1%
Managed Services 23 000 5 947 5 800 5 750 5 503 24 572 6 203 6 143 6 231 5 995
Muutos (%) -6,4% -4,1% -5,6% -7,7% -8,2% -10,8%
Muut 7 000 1 752 1 800 1 800 1 648 7 856 2 080 1 989 2 006 1 781
YHTEENSÄ 189 500 54 189 46 150 45 750 43 411 205 378 57 881 49 413 50 281 47 803
Muutos (%) -7,7% -6,4% -6,6% -9,0% -9,2% -6,8%

Networks-segmentin tilikausi 2018 alkoi noin -10 prosentin myynnin laskuna. Myynti laski etenkin Aasiassa. Tein liikevaihtoennusteen siitä lähtökohdasta, että kunkin kvartaalin myynti olisi noin -2…-2,5 miljardia kruunua vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Tämä tarkoittaisi noin -7,4 prosentin myynnin laskua tilikaudella 2018, mikä tämän hetkisessä tilanteessa tuntuu realistiselta skenaariolta.

Myös Digital Services -segmentin Q1:n liikevaihto laski noin -9 prosenttia. Myynti laski etenkin P-Amerikassa ja koillisessa Aasiassa. Ericssonin haastavan tilanteen johdosta tein tämänkin segmentin ennusteen kaavamaisesti noin -0,5…-1,5 miljardia kruunua vertailukautta pienemmillä kvartaalisummilla. Näin tilikauden 2018 liikevaihto laskisi noin -9 prosenttia.

Myös Managed Services -segmentin Q1:n alkoi laskussa (-8,2 %). Tässäkin ennusteessa samankaltainen strategia kuin edellä eli kvartaalikohtaiset luvut olisivat noin -0,3…- 0,5 miljardia kruunua edellisvuotta heikompia. Segmentin tilikauden liikevaihtoennuste olisi 23 miljardia kruunua, missä olisi laskua -6,4 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Näin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 185 – 195 miljardia kruunua, missä iso vaihteluväli kertoo juurikin Ericssonin vaikeasta tilanteesta. Liikevaihdot ovat laskeneet parina viime vuotena -25 ja -15 miljardia kruunua, joten ennuste tarkoittaisi noin -10…-20 miljardin kruunun liikevaihdon laskua vuonna 2018. Mutta, jokohan tämän jälkeen tilanne alkaisi selkiytymään vuonna 2019?

Liiketulosennuste

Kuten edellä liikevaihtoennusteen taulukossa, niin segmenttikohtaisia vertailutietoja ei ole tarjolla vuodelta 2016. Näin muutosprosentteja ei ole voitu laskea vuodelle 2017. Lisäksi Digital Services ja Managed Services -segmenttien muutosprosentit on jätetty laskematta lukujen tappiollisuuden takia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä tulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Networks 12 300 2 179 3 000 3 750 3 371 10 455 1 945 2 375 3 424 2 711
Muutos (%) 17,6% 12,0% 26,3% 9,5% 24,3% -36,9%
Digital Services -6 250 -691 -1 250 -1 750 -2 559 -27 173 -12 260 -3 690 -2 197 -9 026
Muutos (%)
Managed Services 2 250 447 1 000 750 53 -4 195 -1 284 -807 -297 -1 807
Muutos (%)
Muut -4 000 -673 -900 -1 250 -1 177 -13 830 -7 679 -1 530 -1 467 -3 154
YHTEENSÄ 4 300 1 262 1 850 1 500 -312 -34 743 -19 278 -3 652 -537 -11 276
Muutos (%)
Marginaali 18,7% 21,2% 31,9% 26,1% -5,7% -141,4% -310,8% -59,4% -8,6% -188,1%

Vaikka Networks-segmentin liikevaihto laskikin -10 prosenttia Q1:llä, niin liiketulos nousi +660 miljoonalla kruunulla 3,4 miljardiin kruunuun, missä kannattavuuden parantuminen näkyi selvästi. Tilikauden 2018 ennusteeksi sain noin 12 – 12,5 miljardia kruunua, mikä on noin +17,6 prosenttia vuotta 2017 parempi. Tästä on kuitenkin vielä pitkälti matkaa vuoden 2016 tulokseen, joka oli 16,6 miljardia kruunua.

Digital Services -segmentin Q1:n liiketulos oli edelleen tappiollinen (-2,6 Mrd SEK), mutta tappion määrä oli selvästi vertailukautta alhaisempi (Q1/2017: -9,0 Mrd SEK). Tein ennusteen ajatuksesta, että kannattavuuskehitys paranee vuoden edetessä pitäen kuitenkin tuloksen tappiollisena. Tilikauden 2018 tulokseksi sain noin -5,5…-6,5 miljardia kruunua, joka olisi selvästi vuoden 2017 jättitappioita (-27,2 Mrd SEK) alhaisempi.

Managed Services -segmentin Q1.n liiketulos oli hienoisesti voitollinen eli +53 miljoonaa kruunua. Tässäkin ajatus on se, että vuoden loppua kohden kannattavuus paranee ja tilikauden 2018 tulos olisi noin 2,0 – 2,5 miljardia kruunua voitollinen.

Muut-erän noin -1,0 miljardin kruunun kvartaalikohtaisten ennusteiden jälkeen sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 4,0 – 4,5 miljardia kruunua (isolla varauksella). Tässä ei ole huomioitu tulokseen vaikuttavia kertaluontoisia alaskirjauksia taikka uudelleenjärjestelykuluja. Näitä todennäköisesti tulee vuoden mittaan, mutta niiden arviointi on käytännössä mahdotonta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 4 300 1 262 1 850 1 500 -312 -34 743 -19 278 -3 652 -537 -11 276
Rahoituskulut (netto) -2 200 -559 -550 -550 -541 -1 215 -518 -321 56 -432
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 2 100 703 1 300 950 -853 -35 958 -19 796 -3 973 -481 -11 708
Verot -500 -128 -250 -250 128 3 525 1 303 516 24 1 682
Vähemmistön osuus -300 -88 -50 -50 -112 -143 17 -104 -14 -42
Nettotulos 1 300 487 1 000 650 -837 -32 576 -18 476 -3 561 -471 -10 068

Rahoituskulut (netto) arvioin olevan Q1/2018 tapaan noin -550 miljoonaa kruunua per kvartaali. Yhteensä näistä tulisi noin 2,2 miljardia kruunua vuodelle 2018.

Verojen arviointia vaikeuttaa se, että Ericssonilla on varmasti joitain tappiollisesta tilikaudesta 2017 jääneitä veroetuja hyödyntämättä. Laskin kuitenkin verot noin 20 – 25 prosentin veroastetta käyttäen.

Vähemmistön osuuden jälkeen sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 1,3 miljardia kruunua. Koska tulokseen todennäköisesti tulee vaikuttamaan erilaiset alaskirjaukset yms. erät, niin tulosennusteen vaihteluväliä kannattaa nosta varsin laajaksi. Tästä syystä nettotulosennusteeni on -5…+5 miljardia kruunua, mikä korostaa Ericssonin vaikeaa tilannetta.

Tuloksen kehitys

Jos Ericssonin tilikausi 2016 oli vaikea, niin vuosi 2017 oli vieläkin vaikeampi. Liikevaihto laski noin -9,6 prosenttia ja nettotulos romahti -35,2 miljardia kruunua tappiolliseksi. Tulos sisälsi erilaisia alaskirjauksia ja kertaluontoisia eriä noin 32 miljardia kruunua.

ericsson-tuloslaskelma-q12018

Oheiset liikevaihdon ja tuloksen kuvaajat osoittavat muutoksen nopeutta. Ja vielä on vaikea sanoa, että jatkuuko laskeva trendi vielä tulevina vuosina. Tällä hetkellä tunne on sellainen, että liiketoiminta on ”vapaassa pudotuksessa”.

Q1/2018 aikana liikevaihto jatkoi noin -9 prosentin laskussa, mutta valuuttakurssikorjattuna laskua oli vain parisen prosenttia. Tulos oli edelleen noin -0,9 miljardia kruunua tappiollinen, mikä on selvästi siedettävämpi lukema kuin edellisten kvartaalien tulokset.

Ericssonin tekemät kustannussäästötoimenpiteet alkavat jo näkymään parempana kannattavuutena (tai tappioiden selvänä laskuna), mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta.

Kustannussäästöohjelma tuo säästöjä yli 10 miljardia kruunua, mikä saavutettaneen Q2/2018 aikoihin. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin 5 – 7 miljardin kulut vuodelle 2018, mikä voi vetää vielä tilikauden 2018 tuloksen vielä pahasti tappiolliseksi.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 190 – 200 miljardia kruunua, bruttokate noin 37 – 39 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 185 – 195 miljardia ja nettotulos noin -5…+5 miljardia kruunua.

Yhtiön vaikeudet näkyvät selvästi myös osakkeen hinnassa, ja osakekurssi on laskenut vuoden 2015 lopusta noin -35 prosenttia. PE-luvut eivät ole kovin käyttökelpoisia mittareita muutostilanteessa olevalle yhtiölle, joka näyttäisi tekevän nolla lähellä pyörivän tuloksen vuonna 2018.

ericsson-roe-roi-q12018

Vaikea taloudellinen tilanne näkyy myös ROE ja ROI -lukujen roimana laskuna.

Tase

Taseen loppusumma on ollut noin 280 miljardissa kruunussa tilikaudesta 2008 alkaen, joten trendinomaisesti ”mitään ei ole tapahtunut”. Kunnes tilikaudella 2017 se laski noin 260 miljardiin kruunuun. Tähän vaikutti mm. liikearvon noin 15 miljardin kruunun alaskirjaukset vuoden 2017 aikana. Nyt liikearvon määrä on lähes sama kuin 10 vuotta sitten.

ericsson-liikearvo-q12018

Velan määrä on noussut 33,7 miljardiin kruunuun (2016: 26,7 Mrd SEK). Velan määrä on vielä ok-tasolla (omavaraisuusaste 35 % ja gearing 2 %), mutta kun muistaa yhtiön tuloskunnon haasteet, niin sijoittajan kannattaa pitää tämä kokonaisuus mielessään.

Kassa pursuaa käteistä noin 36,7 miljardia kruunua, mikä on siis enemmän kuin korollisten velkojen tämän hetkinen määrä.

ericsson-velkaisuus-q12018

Ericssonin tase on siten vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Eli yhtiöllä on vielä hyvin puskuria hoitaa vaikeaa tilannettaan. Mutta muutostoimenpiteiden tulee olla nopeita ja päättäväisiä, sillä rahaa palaa nopeaa tahtia.

Luottoluokittajat Moody’s ja S&P laskivat vuoden 2017 aikana ja uudet luottoluokitukset ovat Baa3+ ja BB+ kommenteilla ”näkymät negatiiviset”.

Rahavirta

Ericssonin liiketoiminnan rahavirta tuotti kassaan rahaa ihan mukavat 18 – 22 miljardia kruunua, mutta vuonna 2016 käänne oli selvä. Ja vuoden 2017 rahavirran muutosta voi kuvailla ”romahdus”, sillä se jäi 9,6 miljardiin kruunuun.

Sijoittajan tulee seurata myös rahavirtojen kehitystä, sillä jos ne jäävät tälle noin 10 miljardin tasolle, niin Ericsonilla on silloin aidosti liiketoiminnallisia haasteita.

Capex-investoinnit ovat olleet nekin varsin tasaisesti noin 5 miljardissa kruunussa. Tosin parina viime vuotena ne olivat koholla, mutta vuonna 2017 ne laskivat. Näin siksi, että yhtiö on siirtänyt aiemmin capex-investointeina pitämiään kuluja tuloslaskelman puolelle. Tämä osaltaan selittää edellä mainitun liiketoiminnan rahavirran laskua.

ericsson-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut laskutrendissä, mutta ehkä vuosien 2013 – 2015 aikainen tilanne oli sellainen, mikä antoi yhtiön johdolle toivoa paremmasta. Näin ehkä välttämättömimmät toimenpiteet jäivät tuolloin tekemättä, ja nyt tilanne tuntuu kaatuvan päälle.

Vuoden 2016 vapaan rahavirran pudotus jatkui vuonna 2017. Tämä olisi juurikin sitä rahaa, jolla maksetaan osinkoa, lyhennetään korollisia velkoja ja tehdään laajentumisinvestointeja. Ja nyt sen määrä siis on laskutrendissä.

Tämä osaltaan selittää sen, miksi osinkotaso on alhainen. Rahaa tarvitaan välttämättömän muutosohjelman läpivientiin. Se voi myös tarkoittaa sitä, että yhtiö kerää omistajiltaan rahaa osakeannin muodossa lähitulevaisuudessa, mikäli käänne viivästyy.

Osinko

Heikko tilikausi 2016 pakotti Ericssonin laskemaan osinkonsa 1,00 kruunuun edellisen vuoden 3,70 kruunusta. Ja kuten edellä jo todettiin, niin vapaa rahavirta kääntyi selkeään laskuun ja koska rahaa tarvitaan muutosprosessiin, niin oikeastaan muuta ei ollut tehtävissä.

ericsson-osinko-q12018

Kevään 2018 osinko pysyi 1,00 kruunussa ja näihin osinkoihin kuluu rahaa noin 3,3 miljardia kruunua vuodessa. Yhtiöllä on kassassa rahaa noin 36 miljardia kruunua, joten siinä mielessä tällainen symbolinen osinko on mahdollinen vielä useana vuotena. Tämä pitää katkeamattoman osinkoputken kuitenkin elossa.

Kuten yllä olevasta kuviosta voi nähdä, niin vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkoihin, vaikka tuloskunto onkin heikkoa. Tämä antaa myöskin toivoa sille, että osinkoputki ei hevin katkea.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 1,00 3/2018 1,00 3/2017 1,00
YHTEENSÄ 1,00 1,00 1,00
+0,0% +0,0% -73,0%

Arvioin, että kevään 2019 osinko pysyy edelleen 1,00 kruunussa, sillä yhtiön haastava tilanne jatkuu todennäköisesti vielä sinne asti. Tämä antaisi vaatimattoman eli noin 1,5 prosentin osinkotuoton (osake 68,60 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 137) sekä osingoilla (-3 322). Oikaisu on yhteensä -1 185 miljoonaa kruunua ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (24.6.2018) 68,60 53,85 53,50 82,30 94,35 78,50 65,10 70,40
Lkm (000) 3 322 000 3 317 000 3 263 000 3 289 000 3 270 000 3 257 000 3 247 000 3 233 000
Markkina-arvo (Mrd) 227,89 178,62 174,57 270,68 308,52 255,67 211,38 227,60
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Networks 122 500 132 285 138 865 157 791
Digital Services 37 000 40 665 45 214 49 443
Managed Services 23 000 24 572 27 551 30 597
Muut 7 000 7 856 8 686 9 089
YHTEENSÄ 189 500 205 378 220 316 246 920 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Networks 12 300 10 455 16 561 28 290
Digital Services -6 250 -27 173 -6 906 -3 389
Managed Services 2 250 -4 195 -458 -19
Muut -4 000 -13 830 -4 010 -3 077
YHTEENSÄ 4 300 -34 743 5 187 21 805 0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 45 750 43 411 189 500 205 378 220 316 246 920 227 963 227 376 227 779 226 921
Liikevoitto 1 500 -312 4 300 -34 743 5 187 21 805 16 863 17 845 10 458 17 900
Nettotulos 650 -837 1 300 -32 576 1 012 13 549 11 143 12 174 5 938 12 569
Marginaali 1,4% -1,9% 0,7% -15,9% 0,5% 5,5% 4,9% 5,4% 2,6% 5,5%
EPS 0,20 -0,25 0,39 -9,82 0,31 4,12 3,41 3,74 1,83 3,89
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 35 512 35 884 36 966 40 224 40 988 42 095 44 682 38 676
Liikearvo 28 777 27 815 43 387 41 087 38 330 31 544 30 404 27 438
Muut varat 195 207 196 845 202 994 203 052 214 240 195 551 199 910 214 235
Tase yhteensä 259 496 260 544 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996 280 349
Oma pääoma 91 518 99 540 139 817 146 525 144 306 140 204 136 883 143 105
Vähemmistö 763 636 675 841 1 003 1 419 1 600 2 165
Korolliset velat 33 708 33 045 26 686 25 120 24 145 29 455 28 667 31 021
Muut vastuut 133 507 127 323 116 169 111 877 124 104 98 112 107 846 104 058
Tase yhteensä 259 496 260 544 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996 280 349
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 9 000 9 601 14 010 20 597 18 702 17 389 22 031 9 982
Investoinnit: Capex -3 500 -3 877 -6 129 -7 037 -4 800 -4 125 -4 861 -4 608
Vapaa rahavirta (FCF) 5 500 5 724 7 881 13 560 13 902 13 264 17 170 5 374
Investoinnit: Muut -2 500 -12 193 -2 154 -950 -2 713 -6 984 -27 9 149
Investointien jälkeen 3 000 -6 469 5 727 12 610 11 189 6 280 17 143 14 523
Rahoitus: Voitonjako -3 350 -3 424 -12 263 -11 168 -9 846 -9 063 -8 566 -7 547
Rahoitus: Muut 350 8 902 521 458 -8 379 -445 -819 1 053
Rahavarojen muutos 0 -991 -6 015 1 900 -7 036 -3 228 7 758 8 029
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75 2,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75 2,50
Osinkotuotto 1,5% 1,9% 1,9% 4,5% 3,6% 3,8% 4,2% 3,6%
Osinko/nettotulos 255,5% -10,2% 322,4% 89,8% 99,8% 80,3% 150,4% 64,3%
Osinko/FCF 60,4% 57,9% 41,4% 89,7% 80,0% 73,7% 52,0% 150,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 127,2 52,5 18,1 26,8 31,4
PE (3v) 20,4 22,0 31,6 25,0 21,3 24,4
PE 175,3 172,5 20,0 27,7 21,0 35,6 18,1
Oma pääoma/osake 27,78 30,20 43,06 44,81 44,44 43,48 42,65 44,93
P/B 2,47 1,78 1,24 1,84 2,12 1,81 1,53 1,57
ROE 1,4% -27,1% 0,7% 9,3% 7,8% 8,7% 4,2% 8,6%
ROI 3,3% -23,1% 3,1% 12,8% 9,9% 10,6% 6,1% 10,1%
Omavaraisuusaste 35,6% 38,4% 49,6% 51,8% 49,5% 52,6% 50,4% 51,8%
Gearing -2,0% -2,8% -7,3% -10,2% -11,6% -8,9% -11,6% -5,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset