Ericsson sijoituskohteena

Päivitetty 18.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1876 Lars Magnus Ericsson perusti lennättimien huoltopalveluja tarjoavan yrityksen ”L M Ericsson & Co”. Nykyään Ericsson toimii 180 maassa, sillä on noin 94 500 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e ERICSSON Ennuste
Osake (18.10.2018) 81,76 Osinko 12 kk 1,00
Markkina-arvo (Mrd) 271,6 Osinkotuotto 1,2%
Liikevaihto (M) 207 000 (+0,8%) Osinko/EPS -124% 4v ka
Nettotulos (M) 0 (-) Osinko/FCF 65% 4v ka
EPS 0,00 Omav.aste 36%
PE #DIV/0! Gearing -2%
EV/EBIT 76,92 ROE 0,0%
PB 2,83 ROI 2,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ericsson.com/en/investors/financial-reports/interim-reports

Yhteenveto

ERICSSON18.10.2018 | 81,76 SEK
8
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 8/30. Huonoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys.

Jos Ericssonin vuosi 2016 oli vaikea, niin vuosi 2017 oli vieläkin vaikeampi. Yhtiön markkinatilanne hyytyi jokaisessa segmentissä niin, että liikevaihto laski noin -10 prosenttia. Tulos valahti -32,6 miljardia kruunua tappiolliseksi suurten alaskirjausten yms. kertaluontoisten erien vetäminä. Tammikuussa 2017 aloittanut uusi toimitusjohtaja aloitti välttämättömät uudistukset palauttaakseen Ericssonin takaisin voitolliseksi.

Ericssonin tase on vielä hyvässä kunnossa, sillä kassassa on käteistä noin 36 miljardia kruunua (ennen taseen oikaisuja), mutta kassa kuluu kovaa vauhtia. Korollisia velkoja on vielä vähän eli noin 34 miljardia kruunua, mutta sen määrä on nousussa. Eli yhtiöllä on varsin hyvin puskuria ottaa vaikea tilanne vastaan. Toimeen olisi vain pitänyt alkaa muutama vuosi aikaisemmin.

Q3/2018 raportti näytti jo paremmalta ja liikevaihto kääntyi +9 prosentin nousuun. Lisäksi suurimmat muutostyöt on saatu jo tehtyä. Näihin liittyviä kertaluontoisia kuluja tulee vielä vuodelle 2018, mutta alkaisiko tilanne asteittain paranemaan vuonna 2019?

Osinko- ja arvosijoittajaa Ericssonin osake ei tällä hetkellä kiinnosta, sillä kevään 2018 osinko pysyi 1,00 kruunussa. Myös kevään 2019 osinkoon ei ole odotettavissa korotusta – ainakaan sellaista, mikä nostaisi nykyisen 1,2 prosentin osinkotuoton merkittävästi paremmaksi.

Spekuloijalle Ericsson lienee mitä parhain pelipaperi, sillä kurssiliikkeet lienevät vauhdikkaita myös jatkossa.

Tilikausi 2018

Ericssonin Q1-Q3/2018

M SEK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 53 810 49 413 8,9% 147 029 147 497 -0,3%
Liiketulos (ebit) 3 241 -3 652 3 094 -15 465
Nettotulos (omistajille) 2 745 -3 561 23 -14 100
EPS (SEK) 0,83 -1,09 0,01 -4,31

Q3:lla myynti kääntyi vihdoin nousuun ja kasvua tuli lähes +9 prosenttia vertailukauteen nähden. Myyntiä tuki etenkin USA:n operaattorien kasvanut mielenkiinto ja kysyntä 5G:tä kohtaan.

Myös Digital Services -segmentin myynti punnersi hienoiseen nousuun (+0,6 %). Nyt uusien tuotteiden ja palveluiden myynti on noussut korvaamaan vanhojen ns. legacy-tuotteiden myynnin laskua.

Myyntikate jatkoi vahvaa kehitystä ja oli Q3:lla noin 36,5 prosenttia (Q3/2017: 29,6 %). Tähän vaikutti yhtiön tekemät kustannussäästötoimenpiteet sekä kannattavuudeltaan heikkojen asiakassopimusten päättämiset.

Liiketulos (ebit) kääntyi selvästi voitolliseksi nousseen myynnin sekä parantuneiden marginaalien johdosta. Parantunutta tulosta tuki myös se, että uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut olivat nyt -0,6 miljardia kruunua, kun vuosi sitten ne olivat -2,8 miljardia kruunua.

Ja kun rahoituskulut ja verot olivat normaaleilla tasoillaan, niin nettotulos oli +2,7 miljardia kruunua voitollinen. Edellisen kerran kvartaalitulos oli plussalla Q2/2016.

USA:n asettamat pakotteet Iranille aiheuttavat päänvaivaa Ericssonille. Yhtiöllä on verkkotoimituksia maassa ja nyt se pohtii yhdessä EU:n ja USA:n kanssa sitä, miten esimerkiksi verkkojen ylläpitoa voisi tehdä. Yhtiöllä on noin 0,8 miljardin kruunun arvosta pääomia Iranissa. Vaarana on, että yhtiö joutuu alaskirjaamaan tämän.

Ericsson kertoi myös, että sillä on USA:ssa menossa tutkinta (SEC ja USA:n oikeusministeriö (DOJ)), mikä voi Ericssonin mukaan tuoda merkittäviä taloudellisia sanktioita. Tutkinnan kestoa taikka lopputulemaa Ericsson ei pysty tässä vaiheessa arvioimaan.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi kirjaavansa uudelleenjärjestelyistä noin 5 – 7 miljardin kruunun kulut vuodelle 2018. Jos tulkitsin oikein tulosraporttia, niin tästä on noin -3,6 miljardia kruunua kirjattu alkuvuoden aikana. Eli Q4:lle olisi tulossa noin -1,5 – 3,5 miljardin kruunun kulut.

Operaattorien mielenkiinto ja kysyntä 5G-verkkoja kohtaan alkaa nousemaan, mikä liikevaihdon lisäksi tuo lisää kuluja erilaisten demonstraatioiden ja myyntiponnistelujen muodossa.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 190 – 200 miljardia kruunua, bruttokate noin 37 – 39 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 karkeina ennusteinani on:

  • liikevaihto: 200 – 210 Mrd SEK (2017: 205,4 Mrd SEK)
  • liiketulos (ebit): +2 – 4 Mrd SEK (2017: -34,7 Mrd SEK)
  • nettotulos: -3…+1 Mrd SEK (2017: -32,6 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Ericsson: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Jos Ericssonin tilikausi 2016 oli vaikea, niin vuosi 2017 oli vieläkin vaikeampi. Liikevaihto laski noin -9,6 prosenttia ja nettotulos romahti -35,2 miljardia kruunua tappiolliseksi. Tulos sisälsi erilaisia alaskirjauksia ja kertaluontoisia eriä noin 32 miljardia kruunua.

ericsson-tuloslaskelma-q32018

Oheiset liikevaihdon ja tuloksen kuvaajat osoittavat muutoksen nopeutta.

Q3/2018 liikevaihto kääntyi lupaavasti noin +9 prosentin nousuun, joten alkaisiko tässä olemaan jo käänteen merkkejä? Myös Q3:n tulos oli vihdoin voitollinen, sillä edellinen voitollinen tulos oli Q2/2016.

Ericssonin tekemät kustannussäästötoimenpiteet alkavat jo näkymään parempana kannattavuutena (tai tappioiden selvänä laskuna), mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin 5 – 7 miljardin kulut vuodelle 2018, mikä voi vetää tilikauden 2018 tuloksen vielä tappiolliseksi.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 190 – 200 miljardia kruunua, bruttokate noin 37 – 39 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 200 – 210 miljardia ja nettotulos noin -3…+1 miljardia kruunua.

PE-luvut eivät ole kovin käyttökelpoisia mittareita muutostilanteessa olevalle yhtiölle, joka näyttäisi tekevän tappiollista tulosta

ericsson-roe-roi-q32018

Vaikea taloudellinen tilanne näkyy myös ROE ja ROI -lukujen roimana laskuna.

Tase

Taseen loppusumma on ollut noin 280 miljardissa kruunussa tilikaudesta 2008 alkaen, joten trendinomaisesti ”mitään ei ole tapahtunut”. Kunnes tilikaudella 2017 se laski noin 260 miljardiin kruunuun. Tähän vaikutti mm. liikearvon noin 15 miljardin kruunun alaskirjaukset vuoden 2017 aikana. Nyt liikearvon määrä on lähes sama kuin 10 vuotta sitten.

ericsson-liikearvo-q32018

Velan määrä on noussut 33,7 miljardiin kruunuun, mutta se on vielä ok-tasolla (omavaraisuusaste 35 % ja gearing 2 %), mutta kun muistaa yhtiön tuloskunnon haasteet, niin sijoittajan kannattaa pitää tämä kokonaisuus mielessään.

Kassa pursuaa käteistä noin 36,0 miljardia kruunua, mikä on siis enemmän kuin korollisten velkojen tämän hetkinen määrä.

ericsson-velkaisuus-q32018

Ericssonin tase on siten vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Eli yhtiöllä on vielä hyvin puskuria hoitaa vaikeaa tilannettaan. Mutta muutostoimenpiteiden tulee olla nopeita ja päättäväisiä, sillä rahaa palaa nopeaa tahtia.

Luottoluokittajat Moody’s ja S&P laskivat vuoden 2017 aikana ja uudet luottoluokitukset ovat Baa3+ ja BB+ kommenteilla ”näkymät negatiiviset”.

Rahavirta

Ericssonin liiketoiminnan rahavirta tuotti kassaan rahaa ihan mukavat 18 – 22 miljardia kruunua, mutta vuonna 2016 käänne oli selvä. Ja vuoden 2017 rahavirran muutosta voi kuvailla ”romahdus”, sillä se jäi 9,6 miljardiin kruunuun.

Sijoittajan tulee seurata myös rahavirtojen kehitystä, sillä jos ne jäävät tälle noin 10 miljardin tasolle, niin Ericsonilla on silloin aidosti liiketoiminnallisia haasteita.

Capex-investoinnit ovat olleet nekin varsin tasaisesti noin 5 miljardissa kruunussa. Tosin parina viime vuotena ne olivat koholla, mutta vuonna 2017 ne laskivat. Näin siksi, että yhtiö on siirtänyt aiemmin capex-investointeina pitämiään kuluja tuloslaskelman puolelle. Tämä osaltaan selittää edellä mainitun liiketoiminnan rahavirran laskua.

ericsson-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut laskutrendissä, mutta ehkä vuosien 2013 – 2015 aikainen tilanne oli sellainen, mikä antoi yhtiön johdolle toivoa paremmasta. Näin ehkä välttämättömimmät toimenpiteet jäivät tuolloin tekemättä, ja nyt tilanne tuntuu kaatuvan päälle.

Vuoden 2016 vapaan rahavirran pudotus jatkui vuonna 2017. Tämä olisi juurikin sitä rahaa, jolla maksetaan osinkoa, lyhennetään korollisia velkoja ja tehdään laajentumisinvestointeja. Ja nyt sen määrä siis on laskutrendissä.

Tämä osaltaan selittää sen, miksi osinkotaso on alhainen. Rahaa tarvitaan välttämättömän muutosohjelman läpivientiin. Se voi myös tarkoittaa sitä, että yhtiö kerää omistajiltaan rahaa osakeannin muodossa lähitulevaisuudessa, mikäli käänne jostain syystä viivästyy.

Osinko

Heikko tilikausi 2016 pakotti Ericssonin laskemaan osinkonsa 1,00 kruunuun edellisen vuoden 3,70 kruunusta. Ja kuten edellä jo todettiin, niin vapaa rahavirta kääntyi selkeään laskuun ja koska rahaa tarvitaan muutosprosessiin, niin oikeastaan muuta ei ollut tehtävissä.

ericsson-osinko-q32018

Kevään 2018 osinko pysyi 1,00 kruunussa ja tämän kokoisiin osinkoihin kuluu rahaa noin 3,3 miljardia kruunua vuodessa. Yhtiöllä on kassassa rahaa noin 36 miljardia kruunua, joten siinä mielessä tällainen symbolinen osinko on mahdollinen vielä useana vuotena. Tämä pitää katkeamattoman osinkoputken kuitenkin elossa.

Kuten yllä olevasta kuviosta voi nähdä, niin vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkoihin, vaikka tuloskunto onkin heikkoa. Tämä antaa myöskin toivoa sille, että osinkoputki ei hevin katkea.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ericsson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 1,00 3/2018 1,00 3/2017 1,00
YHTEENSÄ 1,00 1,00 1,00
+0,0% +0,0% -73,0%

Arvioin, että kevään 2019 osinko pysyy edelleen 1,00 kruunussa, sillä yhtiön haastava tilanne jatkuu todennäköisesti vielä sinne asti. Tämä antaisi vaatimattoman eli noin 1,2 prosentin osinkotuoton (osake 81,76 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (-23) sekä osingoilla (0). Oikaisu on yhteensä -23 miljoonaa kruunua ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (18.10.2018) 81,76 53,85 53,50 82,30 94,35 78,50 65,10 70,40
Lkm (000) 3 322 000 3 317 000 3 263 000 3 289 000 3 270 000 3 257 000 3 247 000 3 233 000
Markkina-arvo (Mrd) 271,61 178,62 174,57 270,68 308,52 255,67 211,38 227,60
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Networks 135 750 132 285 138 865 157 791
Digital Services 37 000 38 752 45 214 49 443
Managed Services 25 750 26 472 27 551 30 597
Muut 8 500 7 869 8 686 9 089
YHTEENSÄ 207 000 205 378 220 316 246 920 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Networks 17 000 10 455 16 561 28 290
Digital Services -10 000 -27 282 -6 906 -3 389
Managed Services 1 250 -4 089 -458 -19
Muut -4 750 -13 827 -4 010 -3 077
YHTEENSÄ 3 500 -34 743 5 187 21 805 0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 59 971 147 029 207 000 205 378 220 316 246 920 227 963 227 376 227 779 226 921
Liikevoitto 406 3 094 3 500 -34 743 5 187 21 805 16 863 17 845 10 458 17 900
Nettotulos -23 23 0 -32 576 1 012 13 549 11 143 12 174 5 938 12 569
Marginaali -0,0% 0,0% 0,0% -15,9% 0,5% 5,5% 4,9% 5,4% 2,6% 5,5%
EPS -0,01 0,01 0,00 -9,82 0,31 4,12 3,41 3,74 1,83 3,89
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 36 035 35 884 36 966 40 224 40 988 42 095 44 682 38 676
Liikearvo 30 514 27 815 43 387 41 087 38 330 31 544 30 404 27 438
Muut varat 198 276 196 845 202 994 203 052 214 240 195 551 199 910 214 235
Tase yhteensä 264 825 260 544 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996 280 349
Oma pääoma 95 064 99 540 139 817 146 525 144 306 140 204 136 883 143 105
Vähemmistö 866 636 675 841 1 003 1 419 1 600 2 165
Korolliset velat 33 650 33 045 26 686 25 120 24 145 29 455 28 667 31 021
Muut vastuut 135 245 127 323 116 169 111 877 124 104 98 112 107 846 104 058
Tase yhteensä 264 825 260 544 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996 280 349
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 11 000 9 601 14 010 20 597 18 702 17 389 22 031 9 982
Investoinnit: Capex -4 000 -3 877 -6 129 -7 037 -4 800 -4 125 -4 861 -4 608
Vapaa rahavirta (FCF) 7 000 5 724 7 881 13 560 13 902 13 264 17 170 5 374
Investoinnit: Muut 800 -12 193 -2 154 -950 -2 713 -6 984 -27 9 149
Investointien jälkeen 7 800 -6 469 5 727 12 610 11 189 6 280 17 143 14 523
Rahoitus: Voitonjako -3 300 -3 424 -12 263 -11 168 -9 846 -9 063 -8 566 -7 547
Rahoitus: Muut 0 8 902 521 458 -8 379 -445 -819 1 053
Rahavarojen muutos 4 500 -991 -6 015 1 900 -7 036 -3 228 7 758 8 029
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75 2,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75 2,50
Osinkotuotto 1,2% 1,9% 1,9% 4,5% 3,6% 3,8% 4,2% 3,6%
Osinko/nettotulos #DIV/0! -10,2% 322,4% 89,8% 99,8% 80,3% 150,4% 64,3%
Osinko/FCF 47,5% 57,9% 41,4% 89,7% 80,0% 73,7% 52,0% 150,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 169,2 52,5 18,1 26,8 31,4
PE (3v) 20,4 22,0 31,6 25,0 21,3 24,4
PE #DIV/0! 172,5 20,0 27,7 21,0 35,6 18,1
EV/EBIT 76,9 31,7 11,7 17,3 13,6 18,7 12,3
Oma pääoma/osake 28,88 30,20 43,06 44,81 44,44 43,48 42,65 44,93
P/B 2,83 1,78 1,24 1,84 2,12 1,81 1,53 1,57
ROE 0,0% -27,1% 0,7% 9,3% 7,8% 8,7% 4,2% 8,6%
ROI 2,7% -23,1% 3,1% 12,8% 9,9% 10,6% 6,1% 10,1%
Omavaraisuusaste 36,2% 38,4% 49,6% 51,8% 49,5% 52,6% 50,4% 51,8%
Gearing -2,5% -2,8% -7,3% -10,2% -11,6% -8,9% -11,6% -5,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

Yhtiön tekemien uudelleenjärjestelyjen johdosta vuoden 2016 tulostiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä rakennetta. Yhtiö ei kuitenkaan ole julkistanut vuoden 2016 oikaistuja kvartaalilukuja, joten taulukossa on käytetty aikoinaan raportoituja lukuja. Tästä syystä tämän taulukon tunnusluvut (Q4/2016) eroavat varsin paljon yo. ”vuositaulukosta”.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 78,88 69,26 52,92 53,85 46,77 60,25 59,80 53,50 61,95 64,30
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Osinkotuotto (ennuste) 1,3% 1,4% 1,9% 1,9% 2,1% 1,7% 1,7% 1,9% 1,6% 1,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -5,55 -7,53 -7,10 -9,94 -4,79 -3,78 -3,15 0,53 3,18 4,20
PE 101,7 19,5 15,3
EV/EBIT 26,1 11,6 9,3
ROE -17,4% -22,8% -21,2% -27,4% -12,6% -9,5% -7,6% 1,2% 7,6%
ROI -11,7% -16,4% -16,9% -23,3% -10,2% -7,4% -5,1% 3,7% 8,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset