Ericsson sijoituskohteena

Päivitetty 25.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1876 Lars Magnus Ericsson perusti lennättimien huoltopalveluja tarjoavan yrityksen ”L M Ericsson & Co”. Nykyään Ericsson toimii 180 maassa, sillä on noin 95 400 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ERICSSON Ennuste
Osake (25.1.2019) 81,08 Osinko 12 kk 1,00
Markkina-arvo (Mrd) 269,3 Osinkotuotto 1,2%
Liikevaihto (M) 221 000 (+4,8%) Osinko/EPS -56% 4v ka
Nettotulos (M) 11 500 (-) Osinko/FCF 57% 4v ka
EPS 3,46 Omav.aste 35%
PE 23,4 Gearing -14%
EV/EBIT 17,06 ROE 12,5%
PB 2,81 ROI 12,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ericsson.com/en/investors/financial-reports/interim-reports

Yhteenveto

ERICSSON25.1.2019 | 81,08 SEK
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys.

Jos Ericssonin vuosi 2016 oli vaikea, niin vuosi 2017 oli vieläkin vaikeampi. Yhtiön markkinatilanne hyytyi jokaisessa segmentissä niin, että liikevaihto laski noin -10 prosenttia. Tulos valahti -32,6 miljardia kruunua tappiolliseksi suurten alaskirjausten yms. kertaluontoisten erien vetäminä. Tammikuussa 2017 aloittanut uusi toimitusjohtaja aloitti välttämättömät uudistukset palauttaakseen Ericssonin takaisin voitolliseksi.

Tilanne kohenikin vuoden 2018 aikana niin, että liikevaihto kääntyi taas hienoiseen nousuun ja tulos oli alaskirjausten johdosta ”vain” -6,5 miljardia kruunua tappiollinen. Vuodelle 2019 odotetaan jo selvää tulosparannusta.

Ericssonin tase on hyvässä kunnossa, sillä kassassa on käteistä noin 38 miljardia kruunua (ennen taseen oikaisuja). Korollisia velkoja on vielä vähän eli noin 33 miljardia kruunua ja senkin kasvu on saatu stabiloitua. Eli yhtiöllä on varsin hyvin puskuria viedä vaativa muutosohjelma läpi.

Osinko- ja arvosijoittajaa Ericssonin osake ei tällä hetkellä kiinnosta, sillä kevään 2019 osinko pysyi 1,00 kruunussa. Tämä antaisi noin 1,2 prosentin osinkotuoton. Osinkosijoittaja toivoisi noin 3 – 4 prosentin osinkotuottoa, joten osingon pitäisi moninkertaistua, jotta tälle tasolle päästäisiin.

Tilikausi 2018

Ericssonin Q1-Q4/2018

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 63 809 57 881 10,2% 210 838 205 378 2,7%
Liiketulos (ebit) -1 852 -19 278 1 242 -34 743
Nettotulos (omistajille) -6 553 -18 476 -6 530 -32 576
EPS (SEK) -1,99 -5,63 -1,98 -9,94

Vuoden 2018 toisella puoliskolla Ericssonin myynti kääntyi noin +9 – 10 prosentin kasvuun, kun alkuvuosi meni vielä laskevalla myyntikäyrällä. Myyntiä tuki etenkin USA:n operaattorien kasvanut mielenkiinto ja kysyntä 5G:tä kohtaan.

Toimitusjohtaja kertoikin, että liikevaihto kasvoi orgaanisesti ensimmäisen kerran sitten vuoden 2013.

Networksin tuloskunto kehittyi vahvasti jo vuoden alkupuoliskolla, mutta nousi ihan uudelle tasolle H2:lla. Segmentin liiketulos kasvoi vuonna 2018 peräti +85 prosenttia. 19,4 miljardiin kruunuun (2017: 10,5 Mrd SEK). Tulosta tuki liikevaihdon kasvun lisäksi marginaalien paraneminen. Hyvää kasvuprosenttia tuki myös vertailukaudella tehdyt alaskirjaukset.

Digital Services teki edelleen jättitappiot (-13,9 Mrd SEK), mutta tämä oli vain noin puolet siitä, mitä se oli vuonna 2017 (-27,3 Mrd SEK). Isoa tappiolukemaa selittää Q4:lla tehty -6,1 miljardin alaskirjaus. Yhtiö arvioi, että vuodelle 2019 alaskirjauksia tulisi -1,5 miljardin edestä. Segmentin myyntiä tuki Aasian ja P-Amerikan vahva kysyntä 5G-pilvipalveluille ja OSS-ratkaisuille.

Managed Services punnersi noin +1,1 miljardin kruunun voitolle, kun vuosi sitten tappiota kertyi -4,1 miljardia kruunua. Yhtiö on käynyt läpi heikosti kannattavat sopimuksensa, joten jokohan tästä eteenpäin segmentin tuloskunto olisi voitollista?

Koko vuoden liiketulos (ebit) kääntyi hienoisesti voitolliseksi (1,2 Mrd SEK), mitä painoi etenkin Q4:lla tehdyt alaskirjaukset. Vuosi sitten tappiota tuli -34,7 miljardia kruunua.

Nettotulos painui vielä selvästi tappiolliseksi (-6,5 Mrd SEK) rahoituskulujen ja varsin kookkaiden Q4:n verojen seurauksena.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi kirjaavansa uudelleenjärjestelyistä noin 1,5 miljardin kruunun kulut vuodelle 2019.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 210 – 220 miljardia kruunua ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 karkeina ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 46 700 43 411 7,6% 221 000 210 838 4,8%
Liiketulos (ebit) 2 100 -312 15 000 1 242
Nettotulos (omistajille) 1 225 -837 11 500 -6 530
Osinko (12 kk, SEK) 1,00* 1,00

*) Taulukon 1,00 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 1,50 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Ericsson: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Jos Ericssonin tilikausi 2016 oli vaikea, niin vuosi 2017 oli vieläkin vaikeampi. Liikevaihto laski noin -9,6 prosenttia ja nettotulos romahti -35,2 miljardia kruunua tappiolliseksi. Tulos sisälsi erilaisia alaskirjauksia ja kertaluontoisia eriä noin 32 miljardia kruunua.

ericsson-tuloslaskelma-q42018

Oheiset liikevaihdon ja tuloksen kuvaajat osoittavat muutoksen nopeutta.

Tilanne koheni vuonna 2018 vaikka tulos oli vielä hieman tappiollinen tehtyjen alaskirjausten johdosta. Liikevaihto kääntyi kuitenkin noin +2,7 prosentin kasvuun ja käänne vuoden toisella puoliskolla oli selvä.

Ericssonin tekemät kustannussäästötoimenpiteet alkavat jo näkymään parempana kannattavuutena (tai tappioiden selvänä laskuna), mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin -1,5 miljardin kulut vuodelle 2019.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 217 – 222 miljardia ja nettotulos noin +10…12 miljardia kruunua.

PE-luvut eivät ole kovin käyttökelpoisia mittareita muutostilanteessa olevalle yhtiölle, joka näyttäisi tekevän tappiollista tulosta

ericsson-roe-roi-q42018

Vaikea taloudellinen tilanne näkyy myös ROE ja ROI -lukujen roimana laskuna.

Tase

Taseen loppusumma on ollut noin 280 miljardissa kruunussa tilikaudesta 2008 alkaen, joten trendinomaisesti ”mitään ei ole tapahtunut”. Kunnes tilikaudella 2017 se laski noin 260 miljardiin kruunuun. Tähän vaikutti mm. liikearvon noin 15 miljardin kruunun alaskirjaukset vuoden 2017 aikana. Nyt liikearvon määrä on lähes sama kuin 10 vuotta sitten.

ericsson-liikearvo-q42018

Velan määrä on noussut 33,1 miljardiin kruunuun, mutta se on vielä ok-tasolla (omavaraisuusaste 35 % ja gearing alle 0 %), mutta kun muistaa yhtiön tuloskunnon haasteet, niin sijoittajan kannattaa pitää tämä kokonaisuus mielessään.

Kassa pursuaa käteistä noin 38,4 miljardia kruunua, mikä on siis enemmän kuin korollisten velkojen tämän hetkinen määrä.

ericsson-velkaisuus-q42018

Ericssonin tase on siten suhteellisen hyvässä kunnossa. Eli yhtiöllä on hyvin puskuria hoitaa vaikeaa tilannettaan. Mutta muutostoimenpiteiden tulee olla nopeita ja päättäväisiä, sillä rahaa palaa nopeaa tahtia.

Rahavirta

Ericssonin liiketoiminnan rahavirta tuotti kassaan rahaa ihan mukavat 18 – 22 miljardia kruunua, mutta vuonna 2016 käänne oli selvä. Ja vuoden 2017 rahavirran muutosta voi kuvailla ”romahdus”, sillä se jäi 9,6 miljardiin kruunuun.

Capex-investoinnit ovat olleet nekin varsin tasaisesti noin 5 miljardissa kruunussa. Tosin parina viime vuotena ne olivat koholla, mutta vuonna 2017 ne laskivat. Näin siksi, että yhtiö on siirtänyt aiemmin capex-investointeina pitämiään kuluja tuloslaskelman puolelle. Tämä osaltaan selittää edellä mainitun liiketoiminnan rahavirran laskua.

ericsson-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut laskutrendissä, mutta ehkä vuosien 2013 – 2015 aikainen tilanne oli sellainen, mikä antoi yhtiön johdolle toivoa paremmasta. Näin ehkä välttämättömimmät toimenpiteet jäivät tuolloin tekemättä, ja nyt tilanne tuntuu kaatuvan päälle.

Vuoden 2016 vapaan rahavirran pudotus jatkui vuonna 2017. Tämä olisi juurikin sitä rahaa, jolla maksetaan osinkoa, lyhennetään korollisia velkoja ja tehdään laajentumisinvestointeja. Ja nyt sen määrä siis on laskutrendissä.

Tämä osaltaan selittää sen, miksi osinkotaso on alhainen. Rahaa tarvitaan välttämättömän muutosohjelman läpivientiin. Se voi myös tarkoittaa sitä, että yhtiö kerää omistajiltaan rahaa osakeannin muodossa lähitulevaisuudessa, mikäli käänne jostain syystä viivästyy.

Osinko

Heikko tilikausi 2016 pakotti Ericssonin laskemaan osinkonsa 1,00 kruunuun edellisen vuoden 3,70 kruunusta. Ja kuten edellä jo todettiin, niin vapaa rahavirta kääntyi selkeään laskuun ja koska rahaa tarvitaan muutosprosessiin, niin oikeastaan muuta ei ollut tehtävissä.

ericsson-osinko-q42018

Kevään 2019 osinko pysyi edelleen 1,00 kruunussa ja tämän kokoisiin osinkoihin kuluu rahaa noin 3,3 miljardia kruunua vuodessa. Yhtiöllä on kassassa rahaa noin 38 miljardia kruunua, joten siinä mielessä tällainen symbolinen osinko on mahdollinen vielä useana vuotena. Tämä pitää katkeamattoman osinkoputken kuitenkin elossa.

Kuten yllä olevasta kuviosta voi nähdä, niin vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkoihin, vaikka tuloskunto onkin heikkoa. Tämä antaa myöskin toivoa sille, että osinkoputki ei hevin katkea.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ericsson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 1,00 3/2018 1,00 3/2017 1,00
YHTEENSÄ 1,00 1,00 1,00
+0,0% +0,0% -73,0%

Kevään 2019 osinko on 1,00 kruunua ja se irtoaa 28.3.2019. Tämä antaisi vaatimattoman eli noin 1,2 prosentin osinkotuoton (osake 81 SEK).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (11 500) sekä osingoilla (-3 322). Oikaisu on yhteensä +8 178 miljoonaa kruunua ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (25.1.2019) 81,08 77,92 53,85 53,50 82,30 94,35 78,50 65,10
Lkm (000) 3 322 000 3 318 000 3 317 000 3 263 000 3 289 000 3 270 000 3 257 000 3 247 000
Markkina-arvo (Mrd) 269,35 258,54 178,62 174,57 270,68 308,52 255,67 211,38
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Networks 145 000 138 570 132 285 138 865 157 791
Digital Services 41 000 38 089 38 752 45 214 49 443
Managed Services 26 000 25 770 26 472 27 551 30 597
Muut 9 000 8 409 7 869 8 686 9 089
YHTEENSÄ 221 000 210 838 205 378 220 316 246 920
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Networks 26 000 19 421 10 455 16 561 28 290
Digital Services -9 500 -13 852 -27 282 -6 906 -3 389
Managed Services 1 600 1 093 -4 089 -458 -19
Muut -3 100 -5 420 -13 827 -4 010 -3 077
YHTEENSÄ 15 000 1 242 -34 743 5 187 21 805
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 46 700 221 000 210 838 205 378 220 316 246 920 227 963 227 376 227 779
Liikevoitto 2 100 15 000 1 242 -34 743 5 187 21 805 16 863 17 845 10 458
Nettotulos 1 225 11 500 -6 530 -32 576 1 012 13 549 11 143 12 174 5 938
Marginaali 2,6% 5,2% -3,1% -15,9% 0,5% 5,5% 4,9% 5,4% 2,6%
EPS 0,37 0,00 3,46 -1,97 -9,82 0,31 4,12 3,41 3,74 1,83
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 46 567 38 389 35 884 36 966 40 224 40 988 42 095 44 682
Liikearvo 30 035 30 035 27 815 43 387 41 087 38 330 31 544 30 404
Muut varat 200 337 200 337 196 183 202 994 203 052 214 240 195 551 199 910
Tase yhteensä 276 939 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996
Oma pääoma 95 156 86 978 96 935 139 817 146 525 144 306 140 204 136 883
Vähemmistö 792 792 636 675 841 1 003 1 419 1 600
Korolliset velat 33 125 33 125 33 045 26 686 25 120 24 145 29 455 28 667
Muut vastuut 147 866 147 866 129 266 116 169 111 877 124 104 98 112 107 846
Tase yhteensä 276 939 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 11 000 9 342 9 601 14 010 20 597 18 702 17 389 22 031
Investoinnit: Capex -4 000 -3 975 -3 877 -6 129 -7 037 -4 800 -4 125 -4 861
Vapaa rahavirta (FCF) 7 000 5 367 5 724 7 881 13 560 13 902 13 264 17 170
Investoinnit: Muut 800 -157 -12 193 -2 154 -950 -2 713 -6 984 -27
Investointien jälkeen 7 800 5 210 -6 469 5 727 12 610 11 189 6 280 17 143
Rahoitus: Voitonjako -3 300 -3 425 -3 424 -12 263 -11 168 -9 846 -9 063 -8 566
Rahoitus: Muut 0 -652 8 902 521 458 -8 379 -445 -819
Rahavarojen muutos 4 500 1 133 -991 -6 015 1 900 -7 036 -3 228 7 758
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinkotuotto 1,9% 1,3% 1,9% 1,9% 4,5% 3,6% 3,8% 4,2%
Osinko/nettotulos 43,3% -50,8% -10,2% 322,4% 89,8% 99,8% 80,3% 150,4%
Osinko/FCF 71,2% 61,8% 57,9% 41,4% 89,7% 80,0% 73,7% 52,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 183,6 384,2 52,5 18,1 26,8
PE (3v) 20,4 22,0 31,6 25,0 21,3
PE 23,4 172,5 20,0 27,7 21,0 35,6
EV/EBIT 17,1 203,9 31,7 11,7 17,3 13,6 18,7
Oma pääoma/osake 28,88 26,45 29,42 43,06 44,81 44,44 43,48 42,65
P/B 2,81 2,95 1,83 1,24 1,84 2,12 1,81 1,53
ROE 12,5% -7,0% -27,4% 0,7% 9,3% 7,8% 8,7% 4,2%
ROI 12,0% 1,0% -23,3% 3,1% 12,8% 9,9% 10,6% 6,1%
Omavaraisuusaste 34,6% 32,7% 37,5% 49,6% 51,8% 49,5% 52,6% 50,4%
Gearing -14,0% -6,0% -2,9% -7,3% -10,2% -11,6% -8,9% -11,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

Yhtiön tekemien uudelleenjärjestelyjen johdosta vuoden 2016 tulostiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä rakennetta. Yhtiö ei kuitenkaan ole julkistanut vuoden 2016 oikaistuja kvartaalilukuja, joten taulukossa on käytetty aikoinaan raportoituja lukuja. Tästä syystä tämän taulukon tunnusluvut (Q4/2016) eroavat varsin paljon yo. ”vuositaulukosta”.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 77,92 78,88 69,26 52,92 53,85 46,77 60,25 59,80 53,50 61,95
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Osinkotuotto (ennuste) 1,3% 1,3% 1,4% 1,9% 1,9% 2,1% 1,7% 1,7% 1,9% 1,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -1,97 -5,55 -7,53 -7,10 -9,94 -4,79 -3,78 -3,15 0,53 3,18
PE 101,7 19,5
EV/EBIT 203,9 26,1 11,6
ROE -7,0% -17,4% -22,8% -21,2% -27,4% -12,6% -9,5% -7,6% 1,2% 7,6%
ROI 1,0% -11,7% -16,4% -16,9% -23,3% -10,2% -7,4% -5,1% 3,7% 8,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset