Ericsson sijoituskohteena

Päivitetty 18.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (18.7.2017)55,00 SEKMarkkina-arvo183 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk0,00 SEK Osinkotuotto0,0 %
Liikevaihto 2017e195 000 M SEK (-12,4 %)Nettotulos 2017e-20 000 M SEK (N/A %)
PEnegROEneg %

Vuonna 1876 Lars Magnus Ericsson perusti lennättimien huoltopalveluja tarjoavan yrityksen ”L M Ericsson & Co”. Nykyään Ericsson toimii 180 maassa, sillä on noin 111 500 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

ERICSSON18.7.2017 | 55,00 SEK
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 11/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys. Myös liikearvon määrä on koholla, joka laskee pisteitä.

Ericssonin vuosi 2016 oli vaikea ja vuosi 2017 on alkanut myös ankeissa merkeissä. Yhtiön markkinatilanne hyytyi jokaisessa segmentissä. Liikevaihto on pudotuksessa ja tilikaudelle ennustettu nettotulos valahtaa tappiolliseksi suurten alaskirjausten johdattelemana. Uusi toimitusjohtaja aloitti välttämättömät uudistukset palauttaakseen Ericssonin takaisin voitolliseksi.

Ericssonin tase on vielä hyvässä kunnossa, sillä kassassa on käteistä noin 21 miljardia kruunua (ennen taseen oikaisuja), mutta kassa kuluu kovaa vauhtia. Korollisia velkoja on vielä vähän eli noin 30 miljardia kruunua, mutta sen määrä on nousussa. Eli yhtiöllä on varsin hyvin puskuria ottaa vaikea tilanne vastaan. Ehkä toimeen olisi pitänyt alkaa jo muutama vuosi sitten.

Osinko- ja arvosijoittajaa Ericssonin osake ei tällä hetkellä kiinnosta, sillä kevään 2017 osinko leikkaantui 1,00 kruunuun aiemmasta 3,70 kruunusta. Lisäksi kevään 2018 ennusteena on, ettei yhtiö jaa osinkoa lainkaan. On myös mahdollista, että tulevien vuosien aikana yhtiö kerää omistajilta rahaa osakeantien muodossa.

Mikäli yhtiö saa uuden toimitusjohtajan myötä tilanteen nopeasti haltuun ja käännettyä taikka karmea markkinatilanne kääntyy paremmaksi, niin Ericssonissa voi olla sijoitusideaa. Mutta tällä hetkellä tilanne on todella vaikea, joten sijoittajan kannattaa seurata tilannetta sivusta ja katsoa, josko seuraava kvartaalitulos antaisi aihetta parempaan.

Spekuloijalle Ericsson lienee mitä parhain pelipaperi, sillä kurssiliikkeet lienevät vauhdikkaita myös jatkossa.

Alkuvuosi 2017

Ericssonin Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 96 308 M SEK (106 317 M SEK / -9,4 %)
  • nettotulos: -11 907 M SEK (3 553 M SEK / -420 %)

Ericssonin alkuvuosi on ollut todella vaikea liikevaihdon laskiessa lähes -10 prosenttia. Kun samaan aikaan katteet ovat alentuneet (33 % -> 22 %), tuotekehityksen sekä myynnin kulut ovat nousseet, niin tulos valahti raskaasti tappiolliseksi. Lisäksi tulosta veti alaspäin kohonneet uudelleenjärjestelykulut sekä reippaasti kohonneet tuotekehityskulut, jotka oli aiemmin kirjattu taseeseen capex-investointeina.

Yhtiön luettelema tilannekatsaus on karmeaa luettavaa

  • Radio Access Network laitteiden markkinat laskevat noin 5 – 10 prosenttia vuonna 2017
  • Tehostustoimenpiteiden ja virtaviivaistamisen jäljiltä myynnin odotetaan laskevan 10 miljardia kruunua vuoteen 2018 mennessä.
  • Kustannussäästöohjelmaa nopeutetaan ja tavoitteena on saada 10 miljardin kruunun vuosisäästöt kesään 2018 mennessä.
  • Uudelleenjärjestelykulujen odotetaan olevan aiempaa suurempia eli noin 6 – 8 miljardia kruunua.
  • Eräiden asiakasprojektien alaskirjausriski on noussut, mikä voi laskea nettotulosta 6 – 8 miljardia kruunua seuraavien 12 kuukauden aikana.
  • Tuotekehitystoimintoja tehostetaan, josta johtuen aiemmin capex-kuluina taseeseen tehdyt kirjaukset tuodaankin tuloslaskelmaan, joka voi laskea tulosta noin 3 miljardia kruunua Q3-Q4/2017 aikana.

Ericssonin liiketoiminnan muutos on ollut nopeaa ja rajua. Mikä osaltaan korostaa sitä, että välttämättömiin muutostoimenpiteisiin olisi ehkä pitänyt ryhtyä paljon aikaisemmin.

Segmentit

Ericsson uudisti segmentti-rakenteensa Q1/2017 aikana ja yhtiöllä on nyt kolme segmenttiä. Tosin Q2/2017 raportissa segmenttejä olikin enää kaksi, sillä Media-segmentti on nyt siirretty Muut-osioon. Oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Networks 145 000 164 991 184 800
IT & Cloud 42 000 47 930 51 800
Muut 8 000 9 687 10 400
YHTEENSÄ 195 000 222 608 247 000 0 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Networks 6 000 15 770 26 800
IT & Cloud -15 000 -7 082 -3 900
Muut -7 000 -2 389 -1 200
YHTEENSÄ -16 000 6 299 21 700 0 0

Ericssonin vaikea vuosi 2016 näkyy segmenttien liikevaihtojen ja liikevoittojen rajuna laskuna. Laskun odotetaan jatkuvan vielä tilikaudella 2017.

Networks

Segmentin liikevaihto laski alkuvuoden 2017 aikana noin -8 prosenttia 71,7 miljardiin kruunuun (Q1-Q2/2016: 80,2 Mrd SEK). Tämän seurauksen liiketulos on romahtanut lähes -80 prosenttia viime vuodesta.

Taulukosta nähdään se, kuinka nopeaa ja rajua segmentin muutos on ollut. Pari vuotta sitten liikevaihtoa tuli 185 miljardia kruunua, kun se tämän vuoden ennusteena on noin 145 miljardia. Ja vielä ei edes tiedetä sitä, onko pohjat jo nähty, vai laskeeko liikevaihto vielä ensi vuonnakin. Liikevaihdon nopea lasku on vetänyt liiketulostakin alaspäin nopealla tahdilla.

IT & Cloud

Segmentin liikevaihto laski alkuvuoden 2017 aikana noin -40 prosenttia 20,4 miljardiin kruunuun (Q1-Q2/2016: 34,3 Mrd SEK). Samalla liiketulos on painunut raskaasti eli noin -11,9 miljardia kruunua tappiolliseksi. Viime vuonna samaan aikaan tappioita syntyi ”vain” -3,5 miljardia kruunua.

Tässäkin segmentissä sama tilanne kuin Networks-segmentissä. Muutos on ollut nopeaa ja rajua.

Yhtiö on aloittanut välittömät toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Näitä toimia ovat mm. tuotekehityksen vauhdittaminen, organisaation virtaviivaistaminen (eli irtisanomisia) sekä sopimusteknisiä tiukennuksia (esim. projektien laajuuksien ja kustannusten tiukempaa valvontaa). Konkreettisia hyötyjä näistä toimenpiteistä odotetaan vasta vuoden 2018 aikana.

Tuloksen kehitys

Ericssonin tilikausi 2016 oli vaikea. Liikevaihto laski noin -10 prosenttia ja nettotulos jäi vain 1,7 miljardiin kruunuun edellisen vuoden 13,5 miljardista kruunusta.

Tilikausi 2017 on alkanut vielä vaikeammissa merkeissä. Liikevaihdon odotetaan laskevan edelleen yli -10 prosenttia noin 195 miljardiin kruunuun ja nettotuloksen odotetaan olevan -20 miljardia kruunua tappiollinen. Tappioita kertyy alaskirjauksista ja erilaisista uudelleenjärjestelykuluista suuria määriä, joten ennustettu nettotuloksen vaihteluväli on iso.

ericsson-tuloslaskelma-q22017

Oheiset liikevaihdon ja tuloksen kuvaajat osoittavat muutoksen nopeutta. Ja vielä on vaikea sanoa, että jatkuuko laskeva trendi vielä tulevina vuosina. Tällä hetkellä tunne on sellainen, että liiketoiminta on ”vapaassa pudotuksessa”.

Yhtiö julkaisi uuden strategia ja johtoryhmän Q1/2017:n aikana. Johtoryhmän ensimmäisenä tehtävänä on parantaa tuloksentekokykyä. Yhtiö ilmoitti myös, ettei se ole tyytyväinen kustannustasoon ja -rakenteeseen. Myös nykyinen kustannussäästöohjelma ei tuota riittäviä tuloksia. Tästä syystä yhtiö aikoo aloittaa tiiviin kustannusjahdin sekä rakennemuutoksen palauttaakseen hyvän tuloksentekokyvyn. Tämä tosin vaatii investointeja, jotka väliaikaisesti lisäävät kustannustasoa.

Tase

Taseen loppusumma on ollut noin 280 miljardissa kruunussa tilikaudesta 2008 alkaen, joten trendinomaisesti ”mitään ei ole tapahtunut”. Ainoastaan liikearvo on noussut 20 miljardilla kruunulla tilikaudesta 2007 nykyiseen noin 41,0 miljardin kruunuun. Liikearvoa on vielä varsin kohtuullisesti verrattuna yhtiön omaan pääomaan.

ericsson-liikearvo-q22017

Velkaa on vielä maltillisesti, mistä kertoo myös velkaantumisen tunnusluvut. Toisaalta alkuvuoden 2017 heikko tuloskunto on painanut omavaraisuusasteen jo noin 45 prosentin tasolle. Alhaisesta velkaisuudesta kertoo myös alhainen nettovelkaantumisaste eli gearing.

ericsson-velkaisuus-q22017

Ericssonin tase on siten vielä hyvässä kunnossa. Eli yhtiöllä on varsin hyvin puskuria ottaa vaikea taloudellinen tilanne vastaan. Mutta muutostoimenpiteiden tulee olla nopeita ja päättäväisiä, sillä rahaa palaa nopeaa tahtia.

Luottoluokittajat Moody’s ja S&P laskivat Ericssonin luottoluokitusta lokakuussa 2016 heti syksyisen tulosvaroituksen jälkeen. S&P laski uudelleen Ericssonin luottoluokitusta maaliskuussa 2017 ja uusi luottoluokitus on BBB- ja ”näkymät negatiiviset”.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Ericssonin liiketoiminnan rahavirta tuotti kassaan rahaa ihan mukavat 18 – 22 miljardia kruunua, mutta vuonna 2016 käänne oli selvä. Vuoden 2017 ennusteeseen kannattaa suhtautua varauksella, sillä Ericssonin liiketoiminnassa on käynnissä isoja muutoksia, joiden vaikutuksia on vaikea ennakoida.

ericsson-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit ovat olleet nekin varsin tasaisesti noin 5 miljardissa kruunussa. Tosin parina viime vuotena ne olivat koholla, mutta vuodelle 2017 niiden tason odotetaan laskevan. Näin siksi, että yhtiö on siirtänyt aiemmin capex-investointeina pitämiään kuluja tuloslaskelman puolelle.

ericsson-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut laskutrendissä, mutta ehkä vuosien 2013 – 2015 aikainen tilanne oli sellainen, mikä antoi yhtiön johdolle toivoa paremmasta. Näin ehkä välttämättömimmät toimenpiteet jäivät tuolloin tekemättä, ja nyt tilanne tuntuu kaatuvan päälle.

Vuoden 2016 vapaan rahavirran pudotus olikin suuri, sillä se oli 8,4 miljardia kruunua, kun se edellisinä vuosina oli ollut noin 13,5 miljardissa kruunussa. Tämä osaltaan selittää sen, miksi kevään 2017 osinko putosi 1,00 kruunuun osakkeelta. Rahaa tarvitaan muutosohjelman läpivientiin.

Osinko

Heikko tilikausi 2016 pakotti Ericssonin laskemaan osinkonsa 1,00 kruunuun edellisen vuoden 3,70 kruunusta. Ja kuten edellä jo todettiin, niin vapaa rahavirta kääntyi selkeään laskuun ja koska rahaa tarvitaan muutosprosessiin, niin oikeastaan muuta ei ollut tehtävissä.

ericsson-osinko-q22017

Tällä hetkellä Ericssonin tilanne on sen verran tukala niin tuloksen kuin myös rahavirtojen osalta, että ennusteena on, ettei osinkoa jaeta keväällä 2018. Nykyinen tilanne jopa laittaa miettimään sitäkin, että osingottomasta kaudesta voi tulla pitkä.

Mielestäni yhtiön tulee saada tilanne haltuun ja laiva käännettyä ennen kuin voitonjakoa voi jatkaa. Ja en pitäisi edes mahdottomana, että lähivuosien aikana yhtiö keräisi omistajilta rahaa osakeantien muodossa.

Arvostus

Yhtiön vaikeudet näkyvät selvästi myös osakkeen hinnassa, ja osakekurssi on laskenut vuoden 2015 lopusta noin 30 – 35 prosenttia. PE-luvut eivät ole kovin käyttökelpoisia mittareita muutostilanteessa olevalle yhtiölle, joka näyttäisi vielä tekevän tappiota vuonna 2017.

ericsson-roe-roi-q22017

Vaikea taloudellinen tilanne näkyy myös ROE ja ROI -lukujen roimana laskuna.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (-8 093) sekä osingoilla (0). Oikaisut on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (18.7.2017) 55,00 53,50 82,30 94,35 78,50 65,10 70,40 78,15
Lkm (000) 3 319 000 3 263 000 3 289 000 3 270 000 3 257 000 3 247 000 3 233 000 3 226 000
Markkina-arvo (Mrd) 182,55 174,57 270,68 308,52 255,67 211,38 227,60 252,11
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 45 000 96 308 195 000 222 608 246 920 227 963 227 376 227 779 226 921 203 348
Liikevoitto -1 500 -13 572 -16 000 6 299 21 805 16 863 17 845 10 458 17 900 16 455
Nettotulos -3 000 -11 907 -20 000 1 716 13 549 11 143 12 174 5 938 12 569 11 235
Marginaali -6,7% -12,4% -10,3% 0,8% 5,5% 4,9% 5,4% 2,6% 5,5% 5,5%
EPS -0,90 -3,59 -6,03 0,53 4,12 3,41 3,74 1,83 3,89 3,48
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 13 353 36 966 40 224 40 988 42 095 44 682 38 676 30 864
Liikearvo 41 364 43 387 41 087 38 330 31 544 30 404 27 438 27 151
Muut varat 212 121 202 994 203 052 214 240 195 551 199 910 214 235 223 800
Tase yhteensä 266 838 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996 280 349 281 815
Oma pääoma 114 952 139 817 146 525 144 306 140 204 136 883 143 105 145 106
Vähemmistö 710 675 841 1 003 1 419 1 600 2 165 1 679
Korolliset velat 30 330 26 686 25 120 24 145 29 455 28 667 31 021 30 763
Muut vastuut 120 846 116 169 111 877 124 104 98 112 107 846 104 058 104 267
Tase yhteensä 266 838 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996 280 349 281 815
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2011 2010
Liiketoiminta 5 000 14 010 20 597 18 702 17 389 22 031 9 982 26 583
Investoinnit: Capex -4 250 -5 647 -7 037 -4 800 -4 125 -4 861 -4 608 -3 562
Vapaa rahavirta (FCF) 750 8 363 13 560 13 902 13 264 17 170 5 374 23 021
Investoinnit: Muut -5 000 -2 636 -950 -2 713 -6 984 -27 9 149 -8 979
Investointien jälkeen -4 250 5 727 12 610 11 189 6 280 17 143 14 523 14 042
Rahoitus: Voitonjako -3 300 -12 289 -11 168 -9 846 -9 063 -8 566 -7 547 -6 626
Rahoitus: Muut 500 547 458 -8 379 -445 -819 1 053 956
Rahavarojen muutos -7 050 -6 015 1 900 -7 036 -3 228 7 758 8 029 8 372
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75 2,50 2,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75 2,50 2,25
Osinkotuotto 0,0% 1,9% 4,5% 3,6% 3,8% 4,2% 3,6% 2,9%
Osinko/nettotulos 0,0% 190,2% 89,8% 99,8% 80,3% 150,4% 64,3% 64,6%
Osinko/FCF 0,0% 39,0% 89,7% 80,0% 73,7% 52,0% 150,4% 31,5%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 34,5 17,9 26,8 31,4
PE (3v) 19,8 22,0 31,6 25,0 21,3 24,4 28,0
PE 101,7 20,0 27,7 21,0 35,6 18,1 22,4
Oma pääoma/osake 34,85 43,06 44,81 44,44 43,48 42,65 44,93 45,50
P/B 1,58 1,24 1,84 2,12 1,81 1,53 1,57 1,72
ROE -15,6% 1,2% 9,3% 7,8% 8,7% 4,2% 8,6% 7,8%
ROI -10,2% 3,7% 12,8% 9,9% 10,6% 6,1% 10,1% 9,4%
Omavaraisuusaste 43,3% 49,6% 51,8% 49,5% 52,6% 50,4% 51,8% 52,1%
Gearing 14,7% -7,3% -10,2% -11,6% -8,9% -11,6% -5,3% -0,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset