Ericsson sijoituskohteena

Päivitetty 19.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1876 Lars Magnus Ericsson perusti lennättimien huoltopalveluja tarjoavan yrityksen ”L M Ericsson & Co”. Nykyään Ericsson toimii 180 maassa, sillä on noin 99 700 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ERICSSON Ennuste
Osake (SEK, 19.07.20) 97,66 Osinko (SEK, 12 kk) 1,75
Markkina-arvo (Mrd) 324,8 Osinkotuotto 1,8%
Liikevaihto (mSEK) 233 750 +2,9% Osinko/EPS -65% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 14 250 541% Osinko/FCF 39% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 100,00 +2,4%
EPS 4,28 Omav.aste 31%
P/E 22,8 Gearing -8%
EV/EBIT 14,1 ROE 16,7%
P/B 3,67 ROI 17,2%

Huomioita

Ericssonin tilanne oli vaikea vuosina 2016 ja 2017, jonka johdosta yhtiö aloitti suuret uudistukset tilanteen korjaamiseksi. Tuloskunto on sen jälkeen kohentunut niin, että tilikaudelta 2019 yhtiö teki 2,2 miljardin kruunun positiivisen tuloksen. Tätä painoi vielä korruptioskandaaliin liittyvät noin 11 miljardin kruunun kertaluontoiset erät.

Ericssonin tase on hyvässä kunnossa, sillä kassassa on Q2/2020 lopussa käteistä noin 45,7 miljardia kruunua. Korollisia velkoja on vähän eli noin 47,5 miljardia kruunua ja senkin kasvu on saatu stabiloitua. Yhtiö pystyisi hoitamaan korolliset velat lähes kokonaan yhdellä käteissuorituksella.

Arvonmäärityksessä osakkeen arvoksi sain 100 kruunua, jonka perusteella nykyinen 97,66 kruunun hintainen osake olisi kohdalleen arvostettu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): ericsson-2020-07-19.pdf

ericsson-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (ericsson-2020-07-19.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 19.07.20) 97,66 81,56 77,92 53,85 53,50 82,30 94,35 78,50
Lkm (000) 3 326 000 3 320 000 3 291 000 3 277 000 3 303 000 3 282 000 3 270 000 3 257 000
Markkina-arvo (Mrd) 324,82 270,78 256,43 176,47 176,71 270,11 308,52 255,67
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Networks 164 550 155 009 138 570 132 285 138 865 157 791
Digital Services 38 750 39 857 38 089 38 752 45 214 49 443
Managed Services 24 000 25 565 25 770 26 472 27 551 30 597
Muut 6 450 6 785 8 409 7 869 8 686 9 089
YHTEENSÄ 233 750 227 216 210 838 205 378 220 316 246 920 0 0
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Networks 25 350 24 767 19 421 10 455 16 561 28 290
Digital Services -2 000 -4 027 -13 852 -27 282 -6 906 -3 389
Managed Services 1 800 2 309 1 093 -4 089 -458 -19
Muut -2 650 -12 485 -5 420 -13 827 -4 010 -3 077
YHTEENSÄ 22 500 10 564 1 242 -34 743 5 187 21 805 0 0
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Networks 15,4% 16,0% 14,0% 7,9% 11,9% 17,9%
Digital Services -5,2% -10,1% -36,4% -70,4% -15,3% -6,9%
Managed Services 7,5% 9,0% 4,2% -15,4% -1,7% -0,1%
Muut -41,1% -184,0% -64,5% -175,7% -46,2% -33,9%
YHTEENSÄ 9,6% 4,6% 0,6% -16,9% 2,4% 8,8% #DIV/0! #DIV/0!
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 59 125 105 328 233 750 227 216 210 838 205 378 222 608 246 920 227 983 227 376
Liiketulos 7 250 8 157 22 498 10 564 1 242 -34 743 6 299 21 805 16 807 17 845
Nettotulos 4 900 4 608 14 250 2 223 -6 530 -32 576 1 716 13 549 11 568 12 005
Marginaali 8,3% 4,4% 6,1% 1,0% -3,1% -15,9% 0,8% 5,5% 5,1% 5,3%
EPS 1,47 1,39 4,28 0,67 -1,98 -9,94 0,52 4,13 3,54 3,69
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 50 878 45 079 38 389 35 884 36 966 40 224 40 988 42 095
Liikearvo 31 130 31 200 30 035 27 815 43 387 41 087 38 330 31 544
Muut varat 206 746 200 104 200 337 196 183 202 994 203 052 214 240 195 551
Varat yhteensä 288 754 276 383 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190
Oma pääoma 88 648 82 559 86 978 96 935 139 817 146 525 144 306 140 204
Vähemmistö -239 -681 792 636 675 841 1 003 1 419
Korolliset velat 43 851 47 578 33 125 33 045 26 686 25 120 24 145 29 455
Muut vastuut 156 494 146 927 147 866 129 266 116 169 111 877 124 104 98 112
Pääomat yhteensä 288 754 276 383 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 24 971 16 873 9 342 9 601 14 010 20 597 18 702 17 389
Investoinnit: Capex -7 686 -5 919 -4 566 -4 255 -10 130 -10 339 -6 323 -5 040
Vapaa rahavirta (FCF) 17 286 10 954 4 776 5 346 3 880 10 258 12 379 12 349
Investoinnit: Muut -2 677 -2 378 434 -11 815 1 847 2 352 -1 190 -6 069
Investointien jälkeen 14 609 8 576 5 210 -6 469 5 727 12 610 11 189 6 280
Rahoitus: Voitonjako -4 993 -4 253 -3 318 -3 341 -12 158 -11 168 -9 846 -6 063
Rahoitus: Muut -5 938 -2 647 -759 8 819 416 458 -8 379 -3 445
Rahavarojen muutos 3 679 1 676 1 133 -991 -6 015 1 900 -7 036 -3 228
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinkotuotto 1,5% 1,2% 1,3% 1,9% 6,9% 4,1% 3,2% 3,5%
Osinko/nettotulos 35,0% 149,3% -50,4% -10,1% 712,2% 82,4% 84,8% 74,6%
Osinko/FCF 28,9% 30,3% 68,9% 61,3% 315,0% 108,8% 79,2% 72,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 541,3 969,5 326,0 51,0 18,2
PE (3v) 98,0 19,8 21,8 31,5 25,6
PE 22,8 121,8 103,0 19,9 26,7 21,3
EV (mSEK) 317 790 273 278 251 171 173 627 166 431 255 005 291 682 243 035
EV/EBIT 14,1 25,9 202,2 26,4 11,7 17,4 13,6
Oma pääoma/osake 26,58 24,66 26,67 29,77 42,53 44,90 44,44 43,48
P/B 3,67 3,31 2,92 1,81 1,26 1,83 2,12 1,81
ROE 16,7% 2,6% -7,0% -27,4% 1,2% 9,3% 8,1% 8,6%
ROI 17,2% 8,4% 1,0% -23,3% 3,7% 12,8% 9,9% 10,6%
Omavaraisuusaste 30,6% 29,6% 32,7% 37,5% 49,6% 51,8% 49,5% 52,6%
Gearing -7,9% 3,1% -6,0% -2,9% -7,3% -10,2% -11,6% -8,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus