Ericsson sijoituskohteena

Päivitetty 26.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1876 Lars Magnus Ericsson perusti lennättimien huoltopalveluja tarjoavan yrityksen ”L M Ericsson & Co”. Nykyään Ericsson toimii 180 maassa, sillä on noin 99 500 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ERICSSON Ennuste
Osake (26.4.2020) 81,10 Osinko 12 kk 1,75
Markkina-arvo (Mrd) 269,0 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (M) 234 000 (+3,0%) Osinko/EPS -69% 4v ka
Nettotulos (M) 15 250 (+586,0%) Osinko/FCF 49% 4v ka
EPS 4,60 Omav.aste 31%
PE 17,6 Gearing -6%
EV/EBIT 10,66 ROE 17,5%
PB 2,92 ROI 18,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ericsson.com/en/investors/financial-reports/interim-reports

Yhteenveto

ERICSSON26.4.2020 | 81,10 SEK
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 14/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen, pääomien heikot tuotot sekä osingon vaimea kehitys.

Ericssonin tilanne oli vaikea vuosina 2016 ja 2017, jonka johdosta yhtiö aloitti suuret uudistukset tilanteen korjaamiseksi. Tuloskunto on sen jälkeen kohentunut niin, että tilikaudelta 2019 yhtiö teki 2,2 miljardin kruunun positiivisen tuloksen. Tätä painoi vielä korruptioskandaaliin liittyvät noin 11 miljardin kruunun kertaluontoiset erät.

Ericssonin tase on edelleen hyvässä kunnossa, sillä kassassa on käteistä noin 48 miljardia kruunua. Korollisia velkoja on vielä vähän eli noin 51 miljardia kruunua ja senkin kasvu on saatu stabiloitua. Tosin IFRS 16-standardin myötä velkaisuus kasvoi. Joka tapauksessa yhtiö pystyisi hoitamaan korolliset velat lähes kokonaan yhdellä käteissuorituksella.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Ericsson kertoo, että pandemialla oli vain vähäinen vaikutus Q1:n tulokseen taikka rahavirtoihin.

Kiinassa yhtiön tehtaita oli kiinni helmikuun alkuun asti, mutta tämän jälkeen kaikki yhtiön tuotantolaitokset ovat toiminnassa.

Ericssonin yhtiökokous hyväksyi osingon esitetyssä muodossaan (0,75 + 0,75 SEK). Ensimmäinen erä osingosta on maksettu ja toinen erä tulee maksuun syksyllä.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Noin 85 000 yhtiön työntekijää vajaasta 100 000 työntekijästä tekee etätöitä.

Ericssonin pitkäaikainen strategia on ollut ”dual mode”-tuotanto eli aina on kaksi yksikköä, jotka voivat tehdä samankaltaista tuotantoa globaalisti. Tämän strategian avulla yhtiö on pystynyt pitämään tarjontaa yllä eikä yhden alueen komponenttipula ole päässyt yllättämään.

Yhtiön kassatilanne on hyvä ja käteistä oli Q1/2020 lopussa noin 48,3 miljardia kruunua. Huhtikuussa maksettu osinko haukkasi tästä vain noin 2,5 miljardia kruunua. Ericssonilla on taseessa velkaa noin 51,2 miljardia kruunua, joten varsinaista nettovelkaa on vähän.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Yhtiö arvioi, että pandemia vaikuttaa Q2:n myyntiin niin, että historiallinen noin 11 prosentin kasvu (verrattuna Q1:een) jää tätä hieman alhaisemmaksi.

Liikkumisen rajoitukset vaikuttavat tai voivat vaikuttaa negatiivisesti toimituksiin.

Vaikka Q1:llä pandemia ei vaikuttanut juurikaan kysyntään, niin talouden taantuma näkyy varsin todennäköisesti tilauksien laskuna. Operaattorit tarkastelevat omia investointiohjelmiaan tarkasti ja se voi viivästyttää Ericssonin tuotteiden kysyntää.

Ericsson kuitenkin uskoo, että se tulee pandemiasta ulos entistä vahvempana. Muistetaan tässä kuitenkin se, että yhtiö oli varsin heikossa hapessa vielä muutama vuosi sitten ja toipumisprosessi oli jossain määrin vielä kesken ennen pandemian alkua.

Tilikausi 2020

Ericssonin Q1/2020

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 49 750 48 906 1,7%
Liiketulos (ebit) 4 306 4 896 -12,1%
Nettotulos (omistajille) 2 156 2 317 -6,9%
EPS (SEK) 0,65 0,70

Ericssonin liikevaihto kasvoi noin 1,7 prosenttia, mitä tuki Networks-segmentin hyvä veto (+4,9 %). Kasvua on tukenut 5G:n hyvä kysyntätilanne. USA:ssa odotetaan isoa operaattorifuusiosta, jonka johdosta näiden investoinnit ovat tällä hetkellä odotuskannalla. Voidaan kuitenkin ajatella, että tämä odottelu jossain vaiheessa päättyy ja tilauksia alkaa sitten tulemaan isompia määriä kerralla.

Digital Services -segmentin liikevaihto laski 6 prosenttia. Myyntiä painoi vanhojen legacy-tuotteiden sekä palveluiden myynnin lasku. Managed Services -segmentin myyntiä on nakertanut (-2,4 %) heikkojen sopimusten päättämiset.

Q1:n raportoitu liiketulos laski 12 prosenttia, mitä selittää vertailukaudella tehdyt alaskirjausten peruutukset. Tuloskunnosta vastasi Networksin hyvä tuloskehitys (5,8 Mrd SEK, +6,5 %). Digital Services -segmentin tulos oli edelleen pahasti tappiollinen (1,4 Mrd SEK), mutta yhtiö uskoo tilanteen kääntyvän voitolliseksi vielä tämän vuoden aikana.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 1,50 kruunua, joka maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,75 SEK – irtosi 1.4.2020
  • 0,75 SEK – irtoaa 1.10.2020, maksetaan 7.10.20202

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että jälkimmäinen osinko perutaan. Arvioisin, että Ericssonin vahva kassatilanne sallii myös jälkimmäisen osingon maksun.

Näkymät 2020

Yhtiö arvioi Q2/2020 liikevaihdon kasvun (Q2 vs Q1) jäävän hieman historiallista noin 11 prosenttia alhaisemmaksi koronaviruspandemian johdosta. Lisäksi kysyntätilanteeseen vaikuttaa USA:n operaattorien fuusio, jonka odotetaan realisoituvan lisääntyväksi myynniksi aikaisintaan Q3:sta alkaen.

Yhtiön päivitetyn vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 230 – 240 miljardia kruunua ja alaskirjauksista oikaistu liikevoittomarginaali olisi 12 – 14 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 54 500 54 810 -0,6% 234 000 227 216 3,0%
Liiketulos (ebit) 5 300 3 739 41,7% 24 750 10 564 134%
Nettotulos (omistajille) 3 275 1 705 92,1% 15 250 2 223 586%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 1,75 1,25

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Ericsson: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Ericssonin tilanne oli vaikea vuosina 2016 ja 2017, jonka johdosta yhtiö aloitti suuret uudistukset tilanteen korjaamiseksi. Tämän jälkeen tuloskunto on kohentunut asteittain ja vuoden 2019 tulos oli jo 2,2 miljardia kruunua voitollinen. Tätä tulosta painoi vieläpä noin 11 miljardin kruunun USA:sta saatu korruptiosakko, joten tämä oikaisten tulos olisi ollut selvästi voitollinen.

ericsson-tuloslaskelma-q12020

Oheiset liikevaihdon ja tuloksen kuvaajat osoittavat sekä lasku- että nousumuutoksen nopeutta.

Ericssonin tekemät kustannussäästötoimenpiteet alkavat jo näkymään parempana kannattavuutena, mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin parin miljardin kulut vuodelle 2020.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 230 – 235 miljardia ja nettotulos noin 12,0 – 16,5 miljardia kruunua.  

ericsson-roe-roi-q12020

Vaikea taloudellinen tilanne näkyy myös ROE ja ROI -lukujen roimana laskuna, mutta tilanne on nyt nopeasti korjaantumassa parantuneen tuloskehityksen myötä.

Tase

Liikearvon määrä laski vuonna 2017 roimasti, kun yhtiö teki noin 15 miljardin kruunun alaskirjaukset. Liikearvoa on nyt noin 33 miljardia kruunua ja jos yhtiö tekisi 10 prosentin alaskirjauksen, niin sen tulosvaikutus nykyiselle noin 10 – 20 miljardin kruunun (oikaistulle) tulostasolle olisi varsin rajattu.

ericsson-liikearvo-q12020

Velan määrä on noussut 51,2 miljardiin kruunuun, mitä nosti vuoden 2019 alussa käyttöön otettu IFRS 16-standardi. Tästäkin huolimatta velkaisuus on edelleen ihan hyvällä tasolla (omavaraisuusaste 30 % ja gearing alle 0 %). Kassa pursuaa käteistä noin 48,4 miljardia kruunua, mikä on lähes sama kuin korollisten velkojen tämän hetkinen määrä.

ericsson-velkaisuus-q12020

Ericssonin tase on siten hyvässä kunnossa ja yhtiö pääsee nyt nauttimaan viime vuosien aikana tehdyistä rajuista muutoksista.

Rahavirta

Ericssonin liiketoiminnan rahavirta tuotti kassaan rahaa ihan mukavat 18 – 22 miljardia kruunua, mutta vuonna 2016 käänne oli selvä. Ja vuoden 2017 rahavirran muutosta voi kuvailla ”romahdus”, sillä se jäi 9,6 miljardiin kruunuun. Tilanne koheni tilikaudella 2019 niin, että rahavirrat nousivat 16,9 miljardiin kruunuun. Tässä näkyy myös 5G:n hyvä myynti, joka kohentaa rahavirtoja takaisin kohti huippuvuosien tasoa.

Capex-investoinnit ovat olleet nekin varsin tasaisesti noin 5 miljardissa kruunussa. Vuonna 2017 capex-investoinnin laskivat siksi, että yhtiö on siirtänyt aiemmin capex-investointeina pitämiään kuluja tuloslaskelman puolelle. Tämä osaltaan selittää edellä mainitun liiketoiminnan rahavirran laskua.

ericsson-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut laskutrendissä, mutta kohentui vuonna 2019 jo selvästi paremmalle tasolle hyvän liiketoiminnan rahavirran ansiosta. Olisiko tämä uusi vapaan rahavirran taso, johon yhtiö voisi nojautua tulevina vuosina?

Vuonna 2020 maksettava osinko tarkoittaa noin 5 miljardin kruunun kassasta maksua. Mikäli vapaat rahavirrat asettuisivat jatkossa 10 – 12 miljardin kruunun tasolle, niin silloin velkojen lyhennykseen jäisi vuosittain noin 5 – 7 miljardia kruunua. Yhtiö voisi maksaa velkansa pelkästään näillä rahavirroilla noin 8 – 10 vuodessa.

Koska käteistä on kassassa runsaasti ja mikäli em. skenaario pitää kutinsa, niin se tarjoaisi hyvän mahdollisuuden nostaa osinkoa reippaasti tulevien vuosien aikana. Koronaviruspandemia taitaa kuitenkin hieman viivästyttää osingon kehitystä.

Osinko

Heikko tilikausi 2016 pakotti Ericssonin laskemaan osinkonsa 1,00 kruunuun edellisen vuoden 3,70 kruunusta. Ja koska vapaa rahavirta kääntyi tuolloin selkeään laskuun ja rahaa tarvittiin muutosprosessiin, niin oikeastaan muuta ei ollut tehtävissä.

ericsson-osinko-q12020

Vuonna 2020 maksettava osinko nousi 1,50 kruunuun, mitä yhtiön selkiytynyt tilanne tukee. Ja kuten edellä Rahavirta-kappaleessa totesin, niin jatkossa mahdollisuudet hyvään osinkokehitykseen ovat olemassa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ericsson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2020e 0,75 3/2019 (b) 0,50 3/2018 (b) 0,50
4/2021e 1,00 4/2020 0,75 3/2019 (a) 0,50
YHTEENSÄ 1,75 1,25 1,00
+40,0% +25,0% +0,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 1,50 kruunua, mikä maksetaan kahdessa erässä

  • 0,75 SEK – irtosi 1.4.2020
  • 0,75 SEK – irtoaa 1.10.2020, maksetaan 7.10.2020

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon nousevan 2,00 kruunuun (1,00 + 1,00 SEK). Näin seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 1,75 kruunua ja tällä osakkeen hinnalla (81 SEK) osinkotuotoksi tulisi noin 2,2 prosenttia.

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden nettotuloksella (+13 094 M SEK) sekä osingoilla (-4 976 M SEK). Koska osingot on jo kirjattu omasta pääomasta, mutta niitä ei ole vielä Q1:n lopussa maksettu, niin oikaisut ovat seuraavat: Käteiset varat +8,1 miljardia, Oma pääoma +13,1 miljardia ja muut vastuut -5,0 miljardia kruunua.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (26.4.2020) 81,10 81,56 77,92 53,85 53,50 82,30 94,35 78,50
Lkm (000) 3 317 000 3 320 000 3 318 000 3 317 000 3 263 000 3 289 000 3 270 000 3 257 000
Markkina-arvo (Mrd) 269,01 270,78 258,54 178,62 174,57 270,68 308,52 255,67
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Networks 163 750 155 009 138 570 132 285 138 865
Digital Services 39 000 39 857 38 089 38 752 45 214
Managed Services 25 250 25 565 25 770 26 472 27 551
Muut 6 000 6 785 8 409 7 869 8 686
YHTEENSÄ 234 000 227 216 210 838 205 378 220 316
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Networks 26 000 24 767 19 421 10 455 16 561
Digital Services -1 000 -4 027 -13 852 -27 282 -6 906
Managed Services 2 150 2 309 1 093 -4 089 -458
Muut -2 400 -12 485 -5 420 -13 827 -4 010
YHTEENSÄ 24 750 10 564 1 242 -34 743 5 187
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 54 500 49 750 234 000 227 216 210 838 205 378 220 316 246 920 227 963 227 376
Liikevoitto 5 300 4 306 24 750 10 564 1 242 -34 743 5 187 21 805 16 863 17 845
Nettotulos 3 275 2 156 15 250 2 223 -6 530 -32 576 1 012 13 549 11 143 12 174
Marginaali 6,0% 4,3% 6,5% 1,0% -3,1% -15,9% 0,5% 5,5% 4,9% 5,4%
EPS 0,99 0,65 4,60 0,67 -1,97 -9,82 0,31 4,12 3,41 3,74
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 56 466 45 079 38 389 35 884 36 966 40 224 40 988 42 095
Liikearvo 33 082 31 200 30 035 27 815 43 387 41 087 38 330 31 544
Muut varat 210 878 200 104 200 337 196 183 202 994 203 052 214 240 195 551
Tase yhteensä 300 426 276 383 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190
Oma pääoma 92 936 82 559 86 978 96 935 139 817 146 525 144 306 140 204
Vähemmistö -728 -681 792 636 675 841 1 003 1 419
Korolliset velat 51 241 47 578 33 125 33 045 26 686 25 120 24 145 29 455
Muut vastuut 156 977 146 927 147 866 129 266 116 169 111 877 124 104 98 112
Tase yhteensä 300 426 276 383 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 12 500 16 873 9 342 9 601 14 010 20 597 18 702 17 389
Investoinnit: Capex -5 000 -5 118 -3 975 -3 877 -6 129 -7 037 -4 800 -4 125
Vapaa rahavirta (FCF) 7 500 11 755 5 367 5 724 7 881 13 560 13 902 13 264
Investoinnit: Muut -500 1 577 -157 -12 193 -2 154 -950 -2 713 -6 984
Investointien jälkeen 7 000 13 332 5 210 -6 469 5 727 12 610 11 189 6 280
Rahoitus: Voitonjako -5 000 -4 450 -3 425 -3 424 -12 263 -11 168 -9 846 -9 063
Rahoitus: Muut -2 000 -2 450 -652 8 902 521 458 -8 379 -445
Rahavarojen muutos 0 6 432 1 133 -991 -6 015 1 900 -7 036 -3 228
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinkotuotto 1,8% 1,2% 1,3% 1,9% 6,9% 4,1% 3,2% 3,5%
Osinko/nettotulos 32,6% 149,3% -50,8% -10,2% 1193,0% 82,5% 88,0% 73,6%
Osinko/FCF 66,3% 28,2% 61,8% 57,9% 153,2% 82,5% 70,6% 67,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 462,6 1905,0 384,2 52,5 18,1
PE (3v) 73,7 20,4 22,0 31,6 25,0
PE 17,6 121,8 172,5 20,0 27,7 21,0
EV/EBIT 10,7 25,9 203,9 31,7 11,7 17,3 13,6
Oma pääoma/osake 27,80 24,66 26,45 29,42 43,06 44,81 44,44 43,48
P/B 2,92 3,31 2,95 1,83 1,24 1,84 2,12 1,81
ROE 17,5% 2,6% -7,0% -27,4% 0,7% 9,3% 7,8% 8,7%
ROI 18,1% 8,4% 1,0% -23,3% 3,1% 12,8% 9,9% 10,6%
Omavaraisuusaste 30,7% 29,6% 32,7% 37,5% 49,6% 51,8% 49,5% 52,6%
Gearing -5,7% 3,1% -6,0% -2,9% -7,3% -10,2% -11,6% -8,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

Yhtiön tekemien uudelleenjärjestelyjen johdosta vuoden 2016 tulostiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä rakennetta. Yhtiö ei kuitenkaan ole julkistanut vuoden 2016 oikaistuja kvartaalilukuja, joten taulukossa on käytetty aikoinaan raportoituja lukuja. Tästä syystä tämän taulukon tunnusluvut (Q4/2016) eroavat varsin paljon yo. ”vuositaulukosta”.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 81,06 84,56 78,66 88,10 85,42 77,92 78,88 69,26 52,92 53,85
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,750 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Osinkotuotto (ennuste) 2,2% 1,8% 1,9% 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,4% 1,9% 1,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,62 0,67 -2,65 0,06 -1,02 -1,97 -5,55 -7,53 -7,10 -9,94
PE 130,4 126,5 1 360,2
EV/EBIT 27,2 26,9 99,7 29,0 43,8 203,9
ROE 2,5% 2,6% -10,1% 0,2% -3,8% -7,0% -17,4% -22,8% -21,2% -27,4%
ROI 7,7% 8,4% 2,0% 7,8% 5,2% 1,0% -11,7% -16,4% -16,9% -23,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus