Ericsson sijoituskohteena

Päivitetty 17.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1876 Lars Magnus Ericsson perusti lennättimien huoltopalveluja tarjoavan yrityksen ”L M Ericsson & Co”. Nykyään Ericsson toimii 180 maassa, sillä on noin 94 750 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e ERICSSON Ennuste
Osake (17.7.2019) 88,00 Osinko 12 kk 1,50
Markkina-arvo (Mrd) 290,6 Osinkotuotto 1,7%
Liikevaihto (M) 224 500 (+6,5%) Osinko/EPS -53% 4v ka
Nettotulos (M) 10 000 (-) Osinko/FCF 50% 4v ka
EPS 3,03 Omav.aste 32%
PE 29,1 Gearing -7%
EV/EBIT 15,89 ROE 11,2%
PB 3,21 ROI 13,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.ericsson.com/en/investors/financial-reports/interim-reports

Yhteenveto

ERICSSON17.7.2019 | 88,00 SEK
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys.

Ericssonin tilanne oli vaikea vuosina 2016 ja 2017, jonka johdosta yhtiö aloitti suuret uudistukset tilanteen korjaamiseksi. Tuloskunto kohenikin vuoden 2018 aikana niin, että liikevaihto kääntyi taas hienoiseen nousuun ja tulos oli alaskirjausten johdosta ”vain” -6,5 miljardia kruunua tappiollinen. Vuodelle 2019 odotetaan jo selvää tulosparannusta.

Ericssonin tase on hyvässä kunnossa, sillä kassassa on käteistä noin 45 miljardia kruunua (ennen taseen oikaisuja). Korollisia velkoja on vielä vähän eli noin 45 miljardia kruunua ja senkin kasvu on saatu stabiloitua. Tosin IFRS 16-standardin myötä velkaisuus kasvoi. Eli yhtiöllä on varsin hyvin puskuria viedä vaativa muutosohjelma läpi.

Osinko- ja arvosijoittajaa Ericssonin osake ei tällä hetkellä kiinnosta, sillä kevään 2019 osinko pysyi 1,00 kruunussa. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan 1,50 kruunua, mikä antaisi noin 1,7 prosentin osinkotuoton. Osinkosijoittaja toivoisi noin 3 – 4 prosentin osinkotuottoa, joten osingon pitäisi vielä tuplaantua, jotta tälle tasolle päästäisiin.

Tilikausi 2019

Ericssonin Q1-Q2/2019

M SEK Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 54 810 49 808 10,0% 103 716 93 219 11,3%
Liiketulos (ebit) 3 739 165 8 635 -147
Nettotulos (omistajille) 1 705 -1 885 4 022 -2 722
EPS (SEK) 0,51 -0,58 1,21 -0,83

Q2:n liikevaihto kasvoi +10 prosenttia Networksin hyvän kehityksen myötä. Kasvua tuki USA:n sekä itäisen Aasian operaattorien vahva kysyntä (5G-teknologiat). IPR-tuotot kasvoivat 2,2 miljardiin kruunuun (Q2/2018: 1,8 Mrd SEK).

Liiketulos (ebit) nousi 3,7 miljardiin kruunuun. Yhtiön marginaalit ovat parantuneet sitä mukaa, kun heikosti kannattavia projekteja on saatu päätökseen. Ericsson kuitenkin totesi, että marginaaleissa oli paineita korkeampien myynnin sekä T&K-kulujen johdosta. Lisäksi vuoden toisella puoliskolla marginaalipaineet nousevat yhtiön tehdessä ”strategisia” 5G-toimituksia eräille isoille asiakkaille.

Nettotulos oli 1,7 miljardia kruunua, kun vuosi sitten tulos oli selvästi tappiollinen.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi nyt kirjaavansa uudelleenjärjestelyistä noin 2 – 4 miljardin kruunun kulut vuodelle 2019.

Ericsson on tutkinnan kohteena USA:ssa (SEC ja oikeusministeriö) ja ollaan siirrytty neuvotteluvaiheeseen mahdollisten sanktioiden suhteen. Sanktioiden taloudellista suuruutta tai muuta vaikutusta yhtiö ei osaa vielä tässä vaiheessa kertoa.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 210 – 220 miljardia kruunua ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 karkeina ennusteinani on:

M SEK Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 56 550 53 810 5,1% 224 500 210 838 6,5%
Liiketulos (ebit) 4 350 3 241 34,2% 17 900 1 242
Nettotulos (omistajille) 2 750 2 745 0,2% 10 000 -6 530
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 1,50 1,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Ericsson: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Ericssonin tilanne oli vaikea vuosina 2016 ja 2017, jonka johdosta yhtiö aloitti suuret uudistukset tilanteen korjaamiseksi. Tuloskunto koheni vuonna 2018 vaikka tulos oli vielä hieman tappiollinen tehtyjen alaskirjausten johdosta. Liikevaihto kääntyi kuitenkin noin +2,7 prosentin kasvuun ja käänne vuoden toisella puoliskolla oli selvä.

ericsson-tuloslaskelma-q22019

Oheiset liikevaihdon ja tuloksen kuvaajat osoittavat muutoksen nopeutta.

Ericssonin tekemät kustannussäästötoimenpiteet alkavat jo näkymään parempana kannattavuutena (tai tappioiden selvänä laskuna), mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin -2…-4 miljardin kulut vuodelle 2019.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 217,5 – 227,5 miljardia ja nettotulos noin +7,5…12,5 miljardia kruunua.

PE-luvut eivät ole kovin käyttökelpoisia mittareita muutostilanteessa olevalle yhtiölle, joka näyttäisi tekevän tappiollista tulosta

ericsson-roe-roi-q22019

Vaikea taloudellinen tilanne näkyy myös ROE ja ROI -lukujen roimana laskuna, mutta tilanne on nyt nopeasti korjaantumassa parantuneen tuloskehityksen myötä.

Tase

Taseen loppusumma on ollut noin 280 miljardissa kruunussa tilikaudesta 2008 alkaen, joten trendinomaisesti ”mitään ei ole tapahtunut”. Kunnes tilikaudella 2017 se laski noin 260 miljardiin kruunuun. Tähän vaikutti mm. liikearvon noin 15 miljardin kruunun alaskirjaukset vuoden 2017 aikana. Nyt liikearvon määrä on lähes sama kuin 10 vuotta sitten.

ericsson-liikearvo-q22019

Velan määrä on noussut 45,3 miljardiin kruunuun, mitä nosti vuoden 2019 alussa käyttöön otettu IFRS 16-standardi. Tästäkin huolimatta velkaisuus on edelleen ihan hyvällä tasolla (omavaraisuusaste 32 % ja gearing alle 0 %). Kassa pursuaa käteistä noin 45,5 miljardia kruunua, mikä on siis enemmän kuin korollisten velkojen tämän hetkinen määrä.

ericsson-velkaisuus-q22019

Ericssonin tase on siten suhteellisen hyvässä kunnossa. Eli yhtiöllä on hyvin puskuria hoitaa vaikeaa tilannettaan. Mutta muutostoimenpiteiden tulee olla nopeita ja päättäväisiä, sillä rahaa palaa nopeaa tahtia.

Rahavirta

Ericssonin liiketoiminnan rahavirta tuotti kassaan rahaa ihan mukavat 18 – 22 miljardia kruunua, mutta vuonna 2016 käänne oli selvä. Ja vuoden 2017 rahavirran muutosta voi kuvailla ”romahdus”, sillä se jäi 9,6 miljardiin kruunuun.

Capex-investoinnit ovat olleet nekin varsin tasaisesti noin 5 miljardissa kruunussa. Tosin parina viime vuotena ne olivat koholla, mutta vuonna 2017 ne laskivat. Näin siksi, että yhtiö on siirtänyt aiemmin capex-investointeina pitämiään kuluja tuloslaskelman puolelle. Tämä osaltaan selittää edellä mainitun liiketoiminnan rahavirran laskua.

ericsson-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut laskutrendissä, mutta ehkä vuosien 2013 – 2015 aikainen tilanne oli sellainen, mikä antoi yhtiön johdolle toivoa paremmasta. Näin ehkä välttämättömimmät toimenpiteet jäivät tuolloin tekemättä, ja nyt tilanne tuntuu kaatuvan päälle.

Viime vuosien aikana vapaa rahavirta on ollut noin 5-8 miljardin kruunun haarukassa. Tämä olisi juurikin sitä rahaa, jolla maksetaan osinkoa, lyhennetään korollisia velkoja ja tehdään laajentumisinvestointeja. Tämä osaltaan selittää sen, miksi osinkotaso on alhainen. Rahaa tarvitaan välttämättömän muutosohjelman läpivientiin.

Osinko

Heikko tilikausi 2016 pakotti Ericssonin laskemaan osinkonsa 1,00 kruunuun edellisen vuoden 3,70 kruunusta. Ja kuten edellä jo todettiin, niin vapaa rahavirta kääntyi selkeään laskuun ja koska rahaa tarvitaan muutosprosessiin, niin oikeastaan muuta ei ollut tehtävissä.

ericsson-osinko-q22019

Kevään 2019 osinko pysyi edelleen 1,00 kruunussa ja tämän kokoisiin osinkoihin kuluu rahaa noin 3,3 miljardia kruunua vuodessa. Yhtiöllä on kassassa rahaa noin 45,4 miljardia kruunua, joten siinä mielessä tällainen symbolinen osinko on mahdollinen vielä useana vuotena. Tämä pitää katkeamattoman osinkoputken kuitenkin elossa.

Kuten yllä olevasta kuviosta voi nähdä, niin vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkoihin, vaikka tuloskunto onkin heikkoa. Tämä antaa myöskin toivoa sille, että osinkoputki ei hevin katkea.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ericsson: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020e 1,50 3/2019 1,00 3/2018 1,00
YHTEENSÄ 1,50 1,00 1,00
+50,0% +0,0% +0,0%

Vuonna 2020 maksettavan osingon odotan nousevan 1,50 kruunuun. Mikäli 5G-teknologia lyö itsensä läpi vuoden aikana, niin osinko voi nousta tätäkin suuremmaksi. Osinkotuotoksi olisi nyt noin 1,7 prosenttia (osake 88,00 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (5 978) sekä osingoilla (-0). Oikaisu on yhteensä +5 978 miljoonaa kruunua ja se on tehty käteiset varat, oma pääoma ja muut vastuut eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (17.7.2019) 88,00 77,92 53,85 53,50 82,30 94,35 78,50 65,10
Lkm (000) 3 302 000 3 318 000 3 317 000 3 263 000 3 289 000 3 270 000 3 257 000 3 247 000
Markkina-arvo (Mrd) 290,58 258,54 178,62 174,57 270,68 308,52 255,67 211,38
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Networks 152 750 138 570 132 285 138 865 157 791
Digital Services 39 300 38 089 38 752 45 214 49 443
Managed Services 25 600 25 770 26 472 27 551 30 597
Muut 6 850 8 409 7 869 8 686 9 089
YHTEENSÄ 224 500 210 838 205 378 220 316 246 920
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Networks 23 500 19 421 10 455 16 561 28 290
Digital Services -5 700 -13 852 -27 282 -6 906 -3 389
Managed Services 2 350 1 093 -4 089 -458 -19
Muut -2 250 -5 420 -13 827 -4 010 -3 077
YHTEENSÄ 17 900 1 242 -34 743 5 187 21 805
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 56 550 103 716 224 500 210 838 205 378 220 316 246 920 227 963 227 376 227 779
Liikevoitto 4 350 8 635 17 900 1 242 -34 743 5 187 21 805 16 863 17 845 10 458
Nettotulos 2 750 4 022 10 000 -6 530 -32 576 1 012 13 549 11 143 12 174 5 938
Marginaali 4,9% 3,9% 4,5% -3,1% -15,9% 0,5% 5,5% 4,9% 5,4% 2,6%
EPS 0,83 1,22 3,03 -1,97 -9,82 0,31 4,12 3,41 3,74 1,83
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 51 476 38 389 35 884 36 966 40 224 40 988 42 095 44 682
Liikearvo 30 964 30 035 27 815 43 387 41 087 38 330 31 544 30 404
Muut varat 203 985 200 337 196 183 202 994 203 052 214 240 195 551 199 910
Tase yhteensä 286 425 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996
Oma pääoma 90 466 86 978 96 935 139 817 146 525 144 306 140 204 136 883
Vähemmistö 45 792 636 675 841 1 003 1 419 1 600
Korolliset velat 45 296 33 125 33 045 26 686 25 120 24 145 29 455 28 667
Muut vastuut 150 618 147 866 129 266 116 169 111 877 124 104 98 112 107 846
Tase yhteensä 286 425 268 761 259 882 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 15 000 9 342 9 601 14 010 20 597 18 702 17 389 22 031
Investoinnit: Capex -4 500 -3 975 -3 877 -6 129 -7 037 -4 800 -4 125 -4 861
Vapaa rahavirta (FCF) 10 500 5 367 5 724 7 881 13 560 13 902 13 264 17 170
Investoinnit: Muut 2 000 -157 -12 193 -2 154 -950 -2 713 -6 984 -27
Investointien jälkeen 12 500 5 210 -6 469 5 727 12 610 11 189 6 280 17 143
Rahoitus: Voitonjako -4 300 -3 425 -3 424 -12 263 -11 168 -9 846 -9 063 -8 566
Rahoitus: Muut -5 200 -652 8 902 521 458 -8 379 -445 -819
Rahavarojen muutos 3 000 1 133 -991 -6 015 1 900 -7 036 -3 228 7 758
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,50 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75
Osinkotuotto 1,7% 1,3% 1,9% 1,9% 4,5% 3,6% 3,8% 4,2%
Osinko/nettotulos 49,5% -50,8% -10,2% 322,4% 89,8% 99,8% 80,3% 150,4%
Osinko/FCF 47,2% 61,8% 57,9% 41,4% 89,7% 80,0% 73,7% 52,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 231,9 384,2 52,5 18,1 26,8
PE (3v) 20,4 22,0 31,6 25,0 21,3
PE 29,1 172,5 20,0 27,7 21,0 35,6
EV/EBIT 15,9 203,9 31,7 11,7 17,3 13,6 18,7
Oma pääoma/osake 27,41 26,45 29,42 43,06 44,81 44,44 43,48 42,65
P/B 3,21 2,95 1,83 1,24 1,84 2,12 1,81 1,53
ROE 11,2% -7,0% -27,4% 0,7% 9,3% 7,8% 8,7% 4,2%
ROI 13,9% 1,0% -23,3% 3,1% 12,8% 9,9% 10,6% 6,1%
Omavaraisuusaste 31,6% 32,7% 37,5% 49,6% 51,8% 49,5% 52,6% 50,4%
Gearing -6,8% -6,0% -2,9% -7,3% -10,2% -11,6% -8,9% -11,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

Yhtiön tekemien uudelleenjärjestelyjen johdosta vuoden 2016 tulostiedot on oikaistu vastaamaan nykyistä rakennetta. Yhtiö ei kuitenkaan ole julkistanut vuoden 2016 oikaistuja kvartaalilukuja, joten taulukossa on käytetty aikoinaan raportoituja lukuja. Tästä syystä tämän taulukon tunnusluvut (Q4/2016) eroavat varsin paljon yo. ”vuositaulukosta”.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 88,10 85,42 77,92 78,88 69,26 52,92 53,85 46,77 60,25 59,80
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Osinkotuotto (ennuste) 1,7% 1,8% 1,3% 1,3% 1,4% 1,9% 1,9% 2,1% 1,7% 1,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,06 -1,02 -1,97 -5,55 -7,53 -7,10 -9,94 -4,79 -3,78 -3,15
PE 1 360,2
EV/EBIT 29,0 43,8 203,9
ROE 0,2% -3,8% -7,0% -17,4% -22,8% -21,2% -27,4% -12,6% -9,5% -7,6%
ROI 7,8% 5,2% 1,0% -11,7% -16,4% -16,9% -23,3% -10,2% -7,4% -5,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset