Ericsson sijoituskohteena

Päivitetty 20.4.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (20.4.2018)64,60 SEKMarkkina-arvo215 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk1,00 SEK Osinkotuotto1,5 %
Liikevaihto 2018e190 000 M SEK (-5,6 %)Nettotulos 2018e-2 000 M SEK (- %)
PEROE%

Vuonna 1876 Lars Magnus Ericsson perusti lennättimien huoltopalveluja tarjoavan yrityksen ”L M Ericsson & Co”. Nykyään Ericsson toimii 180 maassa, sillä on noin 100 700 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

ERICSSON20.4.2018 | 64,60 SEK
8
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ericsson:n Talousmentor-arvoluku on 8/30. Huonoja pisteitä laskee erityisesti tuloksen romahtaminen sekä osingon vaimea kehitys.

Jos Ericssonin vuosi 2016 oli vaikea, niin vuosi 2017 oli vieläkin vaikeampi. Yhtiön markkinatilanne hyytyi jokaisessa segmentissä niin, että liikevaihto laski noin -10 prosenttia. Tulos valahti -35,2 miljardia kruunua tappiolliseksi suurten alaskirjausten yms. kertaluontoisten erien vetäminä. Tammikuussa 2017 aloittanut uusi toimitusjohtaja aloitti välttämättömät uudistukset palauttaakseen Ericssonin takaisin voitolliseksi.

Q1/2018 liikevaihto jatkoi noin -10 prosentin laskussa, joten muutostyötä vielä riittää.

Ericssonin tase on vielä hyvässä kunnossa, sillä kassassa on käteistä noin 37 miljardia kruunua (ennen taseen oikaisuja), mutta kassa kuluu kovaa vauhtia. Korollisia velkoja on vielä vähän eli noin 34 miljardia kruunua, mutta sen määrä on nousussa. Eli yhtiöllä on varsin hyvin puskuria ottaa vaikea tilanne vastaan. Toimeen olisi vain pitänyt alkaa jo muutama vuosi sitten.

Osinko- ja arvosijoittajaa Ericssonin osake ei tällä hetkellä kiinnosta, sillä kevään 2018 osinko pysyi 1,00 kruunussa. Myös kevään 2019 osinkoon ei ole odotettavissa korotusta – ainakaan sellaista, mikä nostaisi nykyisen 1,5 prosentin osinkotuoton yhtään paremmaksi.

Pelkona on myös osingonmaksun keskeyttäminen, mikäli tuloskuntoa ei saada nopeasti käännettyä kasvuun. Lisäksi on mahdollista, että tulevien vuosien aikana yhtiö kerää omistajilta rahaa osakeantien muodossa.

Mikäli yhtiö saa uuden toimitusjohtajan myötä tilanteen nopeasti haltuun ja karmea markkinatilanne kääntyy paremmaksi, niin Ericssonissa voi olla sijoitusideaa. Mutta tällä hetkellä tilanne on todella vaikea, joten sijoittajan kannattaa seurata tilannetta sivusta ja katsoa, josko seuraava kvartaalitulos antaisi aihetta parempaan.

Spekuloijalle Ericsson lienee mitä parhain pelipaperi, sillä kurssiliikkeet lienevät vauhdikkaita myös jatkossa.

Tilikausi 2018

Ericssonin Q1/2018

  • liikevaihto: 43 411 M SEK (47 803 M SEK / -9,2 %)
  • nettotulos (omistajille): 837 M SEK (-10 068 M SEK / )

Vuonna 2017 Ericssonin liikevaihto laski lähes -10 prosenttia ja samankaltaiseen laskuun myös vuosi 2018 käynnistyi. Valuuttakurssien vaikutus huomioiden liikevaihdon lasku jäi vain pariin prosenttiin.

Myynti laski etenkin Aasiassa, missä laskua oli 25 – 39 prosenttia alueesta riippuen, muiden alueiden hieman paikatessa tilannetta. Liikevaihto kehittyi segmentistä toiseen noin -8….-10 prosentin laskussa.

Myyntikate parani selvästi ja kateprosentti oli noin 34 prosenttia (Q1/2017: 15,7 %). Tähän vaikutti yhtiön tekemät kustannussäästötoimenpiteet sekä kannattavuudeltaan heikkojen asiakassopimusten päättäminen.

Myös liiketoiminnan kulut laskivat 15,3 miljardiin kruunuun (Q1/2017: -18,9 Mrd SEK). Kulujen laskua selittää viime vuoden -1,6 miljardin kruunun alaskirjaus sekä -1,9 miljardia kruunua korkeammat myynnin ja hallinnon kulut. Yhteensä nämä olivat noin -3,5 miljardia kruunua, jonka verran kulut siis laskivat.

Omistajille kuuluva nettotulos oli edelleen tappiollinen, mutta sen taso oli varsin siedettävä verrattuna edellisiin kvartaaleihin. Joka tapauksessa muutostyö jatkuu koko kuluvan vuoden, jonka johdosta tuloslaskelmaan voi vielä tulla erilaisia kertaluontoisia kuluja. Silti kustannuskurin vaikutukset alkavat jo näkymään, mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta.

Näkymät 2018

Näkymät pysyivät ennallaan.

Ericsson ohjeistaa, että RAN-markkinat laskevat noin -2 prosenttia. Kiinassa markkinat jatkavat laskuaan, mutta USA:n tilanne on positiivisempi. Siellä USA:n verouudistus lisää investointihalukkuutta.

Ericsson tavoittelee noin 10 miljardin kruunun kustannussäästöjä Q2/2018 loppuun mennessä. Tähän mennessä kuluja on saatu karsittua noin 8,5 miljardia kruunua, joten kustannussäästöohjelma etenee tavoitteessaan. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin 5 – 7 miljardin kulut vuodelle 2018.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 190 – 200 miljardia kruunua, bruttokate noin 37 – 39 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena (Talousmentor) on 190 miljardia kruunua. Tulosennustetta on tässä vaiheessa haastavaa antaa – ja jos jotain pitäisi arvata, niin se on -5,0…+5,0 miljardin kruunun haarukassa.

Segmentit

Ericsson uudisti segmentti-rakenteensa vuoden 2017 aikana ja yhtiöllä on nyt kolme segmenttiä sekä muut. Oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Networks 120 000 132 285 138 865 157 791
Digital Services 36 000 40 665 45 214 49 443
Managed Services 22 000 24 572 27 551 30 597
Muut 7 000 7 856 8 686 9 089
YHTEENSÄ 185 000 205 378 220 316 246 920 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Networks 12 000 10 455 16 561 28 290
Digital Services -7 500 -27 173 -6 906 -3 389
Managed Services -2 000 -4 195 -458 -19
Muut -2 500 -13 830 -4 010 -3 077
YHTEENSÄ 0 -34 743 5 187 21 805 0

Ericssonin vaikea vuosi 2017 näkyy segmenttien liikevaihtojen ja liikevoittojen rajuna laskuna. Laskun odotetaan jatkuvan vielä tilikaudella 2018.

Networks

Segmentin liikevaihto laski tilikauden 2017 aikana noin -9,2 prosenttia 128,0 miljardiin kruunuun (2016: 141,0 Mrd SEK). Samaan aikaan liiketulos romahti lähes -57 prosenttia.

Myös tilikausi 2018 alkoi noin -10 prosentin myynnin laskuna. Myynti laski etenkin Aasiassa. Sen sijaan liiketulos nousi +660 miljoonalla kruunulla 3,4 miljardiin kruunuun, missä kannattavuuden parantuminen näkyi selvästi.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan laskevan -10 prosenttia 122 miljardiin kruunuun. Sen sijaan liiketuloksen odotetaan paranevan selvästi vuodesta 2017 – ellei erilaiset kertaluontoiset alaskirjaukset yms. pilaa lukuja.

Digital Services

Segmentin liikevaihto laski tilikauden 2017 aikana noin -9,6 prosenttia 40,2 miljardiin kruunuun (2016: 45,3 Mrd SEK). Samalla liiketulos painui raskaasti eli noin -27,7 miljardia kruunua tappiolliseksi.

Myös tilikausi 2018 alkoi noin -9 prosentin myynnin laskuna. Myynti laski etenkin P-Amerikassa ja koillisessa Aasiassa. Liiketulos oli edelleen -2,6 miljardia kruunua tappiollinen – vaikkakin tappion määrä väheni vertailukaudesta.

Managed Services

Myös tämän segmentin liikevaihto laski noin -10 prosenttia tilikauden 2017 aikana. Samoin liiketulos oli raskaasti eli noin -4,3 miljardia kruunua tappiollinen. Myös tässä segmentissä oli runsaasti erilaisia alaskirjauksia ja kertaluontoisia eriä.

Ja kuten muidenkien segmenttien, niin myös tämän segmentin tilikausi 2018 alkoi noin -9 prosentin myynnin laskuna. Myynti laski etenkin P-Amerikassa. Alkuvuoden liiketulos oli kuitenkin niukasti positiivinen, kun vuosi sitten segmentti teki -1,8 miljardin kruunun tappion.

Tuloksen kehitys

Jos Ericssonin tilikausi 2016 oli vaikea, niin vuosi 2017 oli vieläkin vaikeampi. Liikevaihto laski noin -9,6 prosenttia ja nettotulos romahti -35,2 miljardia kruunua tappiolliseksi. Tulos sisälsi erilaisia alaskirjauksia ja kertaluontoisia eriä noin 32 miljardia kruunua.

ericsson-tuloslaskelma-q12018

Oheiset liikevaihdon ja tuloksen kuvaajat osoittavat muutoksen nopeutta. Ja vielä on vaikea sanoa, että jatkuuko laskeva trendi vielä tulevina vuosina. Tällä hetkellä tunne on sellainen, että liiketoiminta on ”vapaassa pudotuksessa”.

Q1/2018 aikana liikevaihto jatkoi noin -9 prosentin laskussa, mutta valuuttakurssikorjattuna laskua oli vain parisen prosenttia. Tulos oli edelleen noin -0,9 miljardia kruunua tappiollinen, mikä on selvästi siedettävämpi lukema kuin edellisten kvartaalien tulokset.

Ericssonin tekemät kustannussäästötoimenpiteet alkavat jo näkymään parempana kannattavuutena (tai tappioiden selvänä laskuna), mikä antaa olettaa paremmasta tulevaisuudesta.

Kustannussäästöohjelma tuo säästöjä yli 10 miljardia kruunua, mikä saavutettaneen Q2/2018 aikoihin. Näistä uudelleenjärjestelyistä syntyy noin 5 – 7 miljardin kulut vuodelle 2018, mikä voi vetää vielä tilikauden 2018 tuloksen vielä pahasti tappiolliseksi.

Yhtiön vuoden 2020 tavoiteohjelman mukaan tavoiteltu liikevaihto olisi noin 190 – 200 miljardia kruunua, bruttokate noin 37 – 39 prosenttia ja oikaistu liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 190 miljardia kruunua. Tulosennustetta on tässä vaiheessa haastavaa antaa – ja jos jotain pitäisi arvata, niin se on -5,0…+5,0 miljardin kruunun haarukassa.

Tase

Taseen loppusumma on ollut noin 280 miljardissa kruunussa tilikaudesta 2008 alkaen, joten trendinomaisesti ”mitään ei ole tapahtunut”. Kunnes tilikaudella 2017 se laski noin 260 miljardiin kruunuun. Tähän vaikutti mm. liikearvon noin 15 miljardin kruunun alaskirjaukset vuoden 2017 aikana. Nyt liikearvon määrä on lähes sama kuin 10 vuotta sitten.

ericsson-liikearvo-q12018

Velan määrä on noussut 33,7 miljardiin kruunuun (2016: 26,7 Mrd SEK). Velan määrä on vielä ok-tasolla (omavaraisuusaste 35 % ja gearing 2 %), mutta kun muistaa yhtiön tuloskunnon haasteet, niin sijoittajan kannattaa pitää tämä kokonaisuus mielessään.

Kassa pursuaa käteistä noin 36,7 miljardia kruunua, mikä on siis enemmän kuin korollisten velkojen tämän hetkinen määrä.

ericsson-velkaisuus-q12018

Ericssonin tase on siten vielä suhteellisen hyvässä kunnossa. Eli yhtiöllä on vielä hyvin puskuria hoitaa vaikeaa tilannettaan. Mutta muutostoimenpiteiden tulee olla nopeita ja päättäväisiä, sillä rahaa palaa nopeaa tahtia.

Luottoluokittajat Moody’s ja S&P laskivat vuoden 2017 aikana ja uudet luottoluokitukset ovat Baa3+ ja BB+ kommenteilla ”näkymät negatiiviset”.

Rahavirta

Ericssonin liiketoiminnan rahavirta tuotti kassaan rahaa ihan mukavat 18 – 22 miljardia kruunua, mutta vuonna 2016 käänne oli selvä. Ja vuoden 2017 rahavirran muutosta voi kuvailla ”romahdus”, sillä se jäi 9,6 miljardiin kruunuun.

Sijoittajan tulee seurata myös rahavirtojen kehitystä, sillä jos ne jäävät tälle noin 10 miljardin tasolle, niin Ericsonilla on silloin aidosti liiketoiminnallisia haasteita.

ericsson-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit ovat olleet nekin varsin tasaisesti noin 5 miljardissa kruunussa. Tosin parina viime vuotena ne olivat koholla, mutta vuonna 2017 ne laskivat. Näin siksi, että yhtiö on siirtänyt aiemmin capex-investointeina pitämiään kuluja tuloslaskelman puolelle. Tämä osaltaan selittää edellä mainitun liiketoiminnan rahavirran laskua.

ericsson-vapaa-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut laskutrendissä, mutta ehkä vuosien 2013 – 2015 aikainen tilanne oli sellainen, mikä antoi yhtiön johdolle toivoa paremmasta. Näin ehkä välttämättömimmät toimenpiteet jäivät tuolloin tekemättä, ja nyt tilanne tuntuu kaatuvan päälle.

Vuoden 2016 vapaan rahavirran pudotus jatkui vuonna 2017. Tämä olisi juurikin sitä rahaa, jolla maksetaan osinkoa, lyhennetään korollisia velkoja ja tehdään laajentumisinvestointeja. Ja nyt sen määrä siis on laskutrendissä.

Tämä osaltaan selittää sen, miksi osinkotaso on alhainen. Rahaa tarvitaan välttämättömän muutosohjelman läpivientiin. Se voi myös tarkoittaa sitä, että yhtiö kerää omistajiltaan rahaa osakeannin muodossa lähitulevaisuudessa, mikäli käänne viivästyy.

Osinko

Heikko tilikausi 2016 pakotti Ericssonin laskemaan osinkonsa 1,00 kruunuun edellisen vuoden 3,70 kruunusta. Ja kuten edellä jo todettiin, niin vapaa rahavirta kääntyi selkeään laskuun ja koska rahaa tarvitaan muutosprosessiin, niin oikeastaan muuta ei ollut tehtävissä.

ericsson-osinko-q12018

Kevään 2018 osinko pysyi 1,00 kruunussa, vaikka tässäkin analyysissä oli ajatus siitä, että osingonmaksua olisi keskeytetty. Tällä osinkotasolla osinkoihin kuluu noin 3,3 miljardia kruunua vuodessa. Yhtiöllä on kassassa rahaa noin 36 miljardia kruunua, joten siinä mielessä tällainen symbolinen osinko on mahdollinen vielä useana vuotena. Tämä pitää katkeamattoman osinkoputken kuitenkin elossa.

Kuten oheisesta kuviosta voi nähdä, niin vapaat rahavirrat ovat riittäneet osinkoihin, vaikka tuloskunto onkin heikkoa. Tämä antaa myöskin toivoa sille, että osinkoputki ei hevin katkea. Tästäkin huolimatta kevään 2019 osinko pysynee 1,00 kruunussa, sillä haastava tilanne jatkuu todennäköisesti vielä sinne asti.

Arvostus

Yhtiön vaikeudet näkyvät selvästi myös osakkeen hinnassa, ja osakekurssi on laskenut vuoden 2015 lopusta noin -35 prosenttia. PE-luvut eivät ole kovin käyttökelpoisia mittareita muutostilanteessa olevalle yhtiölle, joka näyttäisi vielä tekevän tappiota vuonna 2018.

ericsson-roe-roi-q12018

Vaikea taloudellinen tilanne näkyy myös ROE ja ROI -lukujen roimana laskuna.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (-1 163) sekä osingoilla (-3 322). Oikaisu on yhteensä -4 485 miljoonaa kruunua ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (20.4.2018) 64,60 53,85 53,50 82,30 94,35 78,50 65,10 70,40
Lkm (000) 3 322 000 3 317 000 3 263 000 3 289 000 3 270 000 3 257 000 3 247 000 3 233 000
Markkina-arvo (Mrd) 214,60 178,62 174,57 270,68 308,52 255,67 211,38 227,60
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 45 000 43 411 190 000 205 378 220 316 246 920 227 963 227 376 227 779 226 921
Liikevoitto 1 000 -312 0 -34 743 5 187 21 805 16 863 17 845 10 458 17 900
Nettotulos 0 -837 -2 000 -32 576 1 012 13 549 11 143 12 174 5 938 12 569
Marginaali 0,0% -1,9% -1,1% -15,9% 0,5% 5,5% 4,9% 5,4% 2,6% 5,5%
EPS 0,00 -0,25 -0,60 -9,82 0,31 4,12 3,41 3,74 1,83 3,89
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 32 212 35 884 36 966 40 224 40 988 42 095 44 682 38 676
Liikearvo 28 777 27 815 43 387 41 087 38 330 31 544 30 404 27 438
Muut varat 195 207 196 845 202 994 203 052 214 240 195 551 199 910 214 235
Tase yhteensä 256 196 260 544 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996 280 349
Oma pääoma 88 218 99 540 139 817 146 525 144 306 140 204 136 883 143 105
Vähemmistö 763 636 675 841 1 003 1 419 1 600 2 165
Korolliset velat 33 688 33 045 26 686 25 120 24 145 29 455 28 667 31 021
Muut vastuut 133 527 127 323 116 169 111 877 124 104 98 112 107 846 104 058
Tase yhteensä 256 196 260 544 283 347 284 363 293 558 269 190 274 996 280 349
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 9 000 9 601 14 010 20 597 18 702 17 389 22 031 9 982
Investoinnit: Capex -3 500 -3 877 -6 129 -7 037 -4 800 -4 125 -4 861 -4 608
Vapaa rahavirta (FCF) 5 500 5 724 7 881 13 560 13 902 13 264 17 170 5 374
Investoinnit: Muut -2 500 -12 193 -2 154 -950 -2 713 -6 984 -27 9 149
Investointien jälkeen 3 000 -6 469 5 727 12 610 11 189 6 280 17 143 14 523
Rahoitus: Voitonjako -3 350 -3 424 -12 263 -11 168 -9 846 -9 063 -8 566 -7 547
Rahoitus: Muut 350 8 902 521 458 -8 379 -445 -819 1 053
Rahavarojen muutos 0 -991 -6 015 1 900 -7 036 -3 228 7 758 8 029
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75 2,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,00 1,00 1,00 3,70 3,40 3,00 2,75 2,50
Osinkotuotto 1,5% 1,9% 1,9% 4,5% 3,6% 3,8% 4,2% 3,6%
Osinko/nettotulos -166,1% -10,2% 322,4% 89,8% 99,8% 80,3% 150,4% 64,3%
Osinko/FCF 60,4% 57,9% 41,4% 89,7% 80,0% 73,7% 52,0% 150,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 162,6 52,5 18,1 26,8 31,4
PE (3v) 20,4 22,0 31,6 25,0 21,3 24,4
PE 172,5 20,0 27,7 21,0 35,6 18,1
Oma pääoma/osake 26,79 30,20 43,06 44,81 44,44 43,48 42,65 44,93
P/B 2,41 1,78 1,24 1,84 2,12 1,81 1,53 1,57
ROE -2,1% -27,1% 0,7% 9,3% 7,8% 8,7% 4,2% 8,6%
ROI 0,0% -23,1% 3,1% 12,8% 9,9% 10,6% 6,1% 10,1%
Omavaraisuusaste 34,7% 38,4% 49,6% 51,8% 49,5% 52,6% 50,4% 51,8%
Gearing 1,7% -2,8% -7,3% -10,2% -11,6% -8,9% -11,6% -5,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset