Olvi sijoituskohteena

Päivitetty 7.6.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalaisen panimon Olvin juuret ulottuvat vuoteen 1878, kun William ja Onni Åberg perustivat Iisalmen Oluttehdas Oy:n. Myöhemmin vuonna 1952 yhtiön nimi muutettiin Olvi Oy:ksi. Yhtiö olisi halunnut ottaa nimekseen Oiva Oy, mutta kauppa- ja teollisuusministeriö ei antanut lupaa nimen käytölle… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e OLVI Ennuste
Osake (EUR, 7.6.20) 41,70 Osinko (EUR, 12 kk) 1,02
Markkina-arvo (Mrd) 0,9 Osinkotuotto 2,4%
Liikevaihto (mEUR) 400 -2,1% Osinko/EPS 53% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 29,1 -30,3% Osinko/FCF 64% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 32,35 -22,4%
EPS 1,41 Omav.aste 65%
P/E 29,7 Gearing -12%
EV/EBIT 21,0 ROE 11,1%
P/B 3,30 ROI 14,7%

Huomioita Olvista

Olvin omistusosuus on varsin keskittynyttä, sillä 4 suurimmalla omistajalla on noin 80 prosenttia yhtiön äänivallasta. Suurimmalla omistajalla, Olvi-säätiöllä on 52,6 prosentin äänivalta yhtiöstä. Se siis päättää, mitä Olvissa tapahtuu.

Olvin toiminnan riskikeskittymä on Valko-Venäjällä, missä ruplan mahdolliset devalvoitumiset (vuonna 2015 rupla devalvoitui 50 %) voivat vaikuttaa yhtiön raportoimiin lukuihin. Valko-Venäjän toiminnot vastaavat noin 20 prosenttia Olvin liikevaihdosta ja liikevoitoista.

Olvin liikevaihtoon vaikuttaa kesäsesongin pituus sekä lämpimät säät. Se tarkoittaa sitä, että yhtiö tekee noin 70 prosenttia tuloksesta Q2-Q3 aikana.

Osake on hinnoiteltu suhteellisen haastavasti, mistä kertoo korkea PE-luku (29,7x) sekä arvonmäärityksen (32,35 EUR) jääminen selvästi alle osakkeen hinnan.

Korollisia velkoja Olvilla on vähän ja yhtiö pystyisi maksamaan velkansa yhdellä käteissuorituksella. Olvin rahavirrat ovat vahvat ja osinkojen jälkeen kassaan jää vuosittain noin 15 miljoonaa euroa. Pandemian johdosta vuoden 2020 tilanne voi hieman poiketa tästä.

Mikäli yhtiöllä ei ole tiedossa suuria ylläpitoinvestointeja, niin se antaisi mahdollisuuden ylimääräiseen osinkoon tai arvoa nostaviin yritysjärjestelyihin.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): olvi-2020-06-07.pdf

esimerkki-kaaviokokoelma-q12020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Olvin tiedotteet
Olvin suurimmat omistajat
Olvin osinkotietoa

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 7.6.20) 41,70 41,20 31,50 29,87 28,00 22,19 21,07 28,60
Lkm (000) 20 711 20 708 20 711 20 728 20 748 20 758 20 758 20 758
Markkina-arvo (Mrd) 0,86 0,85 0,65 0,62 0,58 0,46 0,44 0,59
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 169,1 159,3 131,5 118,3 102,7 105,1 123,2
Viro 71,3 70,4 73,8 71,7 70,8 75,3 75,5
Latvia 38,9 39,8 37,5 30,3 28,7 27,2 27,9
Liettua 49,3 43,1 39,2 34,3 34,8 34,7 32,4
Valko-Venäjä 90,8 82,1 75,4 66,8 73,5 78,5 68,3
Muut -10,6 -10,3 -12,1
YHTEENSÄ 0,0 408,8 384,4 345,3 321,4 310,5 320,8 327,3
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 18,7 18,5 12,8 10,7 7,8 7,4 12,8
Viro 14,3 14,0 14,7 15,9 15,9 16,5 16,0
Latvia 4,3 4,3 4,4 3,4 3,0 2,1 2,5
Liettua 3,7 3,7 3,4 2,7 2,6 2,4 1,3
Valko-Venäjä 12,8 10,3 9,4 7,5 8,8 13,1 10,7
Muut -1,2 -0,7 0,0 0,2 0,0 -0,5 0,0
YHTEENSÄ 0,0 52,6 50,1 44,7 40,4 38,1 41,0 43,3
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 11,1% 11,6% 9,7% 9,0% 7,6% 7,0% 10,4%
Viro 20,1% 19,9% 19,9% 22,2% 22,5% 21,9% 21,2%
Latvia 11,1% 10,8% 11,7% 11,2% 10,5% 7,7% 9,0%
Liettua 7,5% 8,6% 8,7% 7,9% 7,5% 6,9% 4,0%
Valko-Venäjä 14,1% 12,5% 12,5% 11,2% 12,0% 16,7% 15,7%
YHTEENSÄ #DIV/0! 12,9% 13,0% 12,9% 12,6% 12,3% 12,8% 13,2%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 107,5 84,6 400 409 384 345 322 311 328 327
Liiketulos 12,5 7,8 39,7 52,5 50,2 44,7 40,4 38,2 41,0 43,2
Nettotulos 9,0 5,4 29,1 41,8 40,8 36,0 32,5 22,3 32,5 33,5
Marginaali 8,4% 6,4% 7,3% 10,2% 10,6% 10,4% 10,1% 7,2% 9,9% 10,2%
EPS 0,43 0,26 1,41 2,02 1,97 1,74 1,57 1,07 1,57 1,61
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 41 34 19 29 20 13 4 8
Liikearvo 26 26 26 15 16 16 18 18
Muut varat 339 337 321 295 292 288 310 270
Varat yhteensä 406 397 365 339 329 316 333 296
Oma pääoma 259 261 234 216 202 184 190 169
Vähemmistö 3 3 3 1 2 1 2 3
Korolliset velat 11 4 5 13 25 47 62 53
Muut vastuut 133 130 123 108 100 84 79 71
Pääomat yhteensä 406 397 365 339 329 316 333 296
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 42 67 63 57 61 62 46 50
Investoinnit: Capex -22 -31 -32 -22 -19 -25 -44 -32
Vapaa rahavirta (FCF) 20 36 31 35 43 37 3 18
Investoinnit: Muut 2 2 -14 1 1 0 -0 0
Investointien jälkeen 22 38 16 36 43 37 2 18
Rahoitus: Voitonjako -21 -18 -18 -16 -14 -14 -14 -11
Rahoitus: Muut 7 -4 -8 -11 -22 -15 8 -6
Rahavarojen muutos 8 15 -10 9 7 8 -3 2
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,05 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,05 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,65
Osinkotuotto 2,5% 2,4% 2,9% 2,7% 2,7% 3,2% 3,1% 2,3%
Osinko/nettotulos 74,7% 49,5% 45,7% 46,1% 47,9% 65,2% 41,5% 40,3%
Osinko/FCF 109,7% 57,5% 60,7% 47,4% 36,4% 39,7% 539,7% 74,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 25,7 24,9 20,5 22,1 22,0
PE (3v) 23,2 21,6 17,9 20,5 20,0 15,6 14,3 24,5
PE 29,7 20,4 16,0 17,2 17,9 20,7 13,5 17,7
EV (mEUR) 833 823 639 604 585 495 495 639
EV/EBIT 21,0 15,7 12,7 13,5 14,5 13,0 12,1 14,8
Oma pääoma/osake 12,65 12,74 11,45 10,47 9,81 8,92 9,28 8,26
P/B 3,30 3,23 2,75 2,85 2,85 2,49 2,27 3,46
ROE 11,1% 16,7% 18,0% 17,1% 16,7% 11,8% 17,9% 21,0%
ROI 14,7% 20,6% 21,3% 19,5% 17,6% 15,7% 17,1% 20,1%
Omavaraisuusaste 64,6% 66,4% 64,9% 64,1% 61,9% 58,6% 57,9% 58,0%
Gearing -11,7% -11,4% -5,8% -7,1% 2,1% 18,4% 29,8% 26,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus