Etteplan Oyj

Viimeksi päivitetty 11.8.2020

Etteplan Oyj on suomalainen asiantuntijayritys, jonka palveluihin kuuluu teollisuuden- ja laitossuunnittelun, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Yhtiön asiakkaita ovat kone- ja laitevalmistajat sekä muut valmistavan teollisuuden yritykset. Yhtiöllä on noin 3 300 työntekijää.

Etteplanin historia ulottuu vuoteen 1983, jolloin 4 suunnittelutoimiston vetäjää päättivät perustaa yhtiön. Perustajajäsenten etunimistä muodostui yhtiön nimen alkuosa Ette (Ensio, Tero, Tapani ja Esko). Yhtiö on kasvanut vajaassa 40 vuodessa pienestä insinööritoimistosta nykyiseksi seitsemässä eri maassa toimivaksi suunnittelualan pörssiyhtiöksi.

Yhtiö jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin, joita ovat

  • Suunnitteluratkaisut: Uusien tuotteiden tuotekehitystä, tuotantolaitosten suunnittelua, toimitussuunnittelua yms.
  • Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut: Tuotekehityspalveluita, digitalisaation hyödyntämistä, ohjelmisto- ja teknologia ratkaisuja, joilla koneita ja laitteita ohjataan yms.
  • Teknisen dokumentoinnin ratkaisut: Tuotteiden teknisten ominaisuuksien dokumentointia, ohjeistuksia, oppaita yms.

Toimitusjohtaja ja osake

Etteplanin toimitusjohtajana on vuodesta 2012 alkaen toiminut Juha Näkki (s. 1973). Etteplanille hän tuli vuonna 2005.

Etteplan (”ETTE”) listautui Helsingin pörssin NM-listalle vuonna 2000. Varsinaiselle pörssilistalle yhtiö siirtyi keväällä 2005. Yhtiön suurimpia omistajia ovat:

  • Ingman Group Oy: 66,1 %
  • Fincorp Oy: 10,1 %
  • Varma 4,0 %

Näillä kolmella omistajalla on yhteensä noin 80 prosenttia yhtiön osakkeista. Omistajalistaus on nähtävissä osoitteessa: https://www.etteplan.com/fi/sijoittajat/osaketietoa/suurimmat-osakkeenomistajat

Useimpina päivinä Etteplanin osakkeella käydään kauppaa alle 75 000 eurolla. Aivan vilkkaampina päivinä kaupankäynnin volyymi voi olla 200 000 – 500 000 eurossa. Sijoittajan on hyvä tiedostaa tämä, sillä osakkeiden myynti voi olla vaikeaa tai myynnistä saatava hinta voi olla odotettua alhaisempi hiljaisena pörssipäivänä.

Toimintaympäristö

Teollisuuden digitalisaation eteneminen lisää suunnittelupalveluiden kysyntää, joka luo siten kasvumahdollisuuksia Etteplanin tapaisille yrityksille. Teollisen valmistuksen yritykset usein kehittävät toimintaansa keskittymällä ydinliiketoimintoihinsa. Ydinliiketoimintojen ulkopuoliset toiminnot pyritään ulkoistamaan läheisten ja keskeisten kumppanien kanssa. Tämä pitää kumppanien määrää rajattuna, joka tekee suunnitteluyritysten asiakaskilpailusta kovaa. Nykyistä (avain-) asiakasta ei saisi menettää, mutta kilpailijan asiakasta havitellaan aktiivisesti.

Digitalisaatio lisää myös laitteistoista saatavan datan määrää. Se lisää tämän datan analysoinnin ja hyödyntämisen tarvetta.

Globalisaation avulla Etteplanin kaltainen yhtiö voi saada asiakkuuksia ”mistä vain”, mutta samoin paikallinen teollisuusyhtiö voi hankkia suunnitteluosaamista myöskin ”mistä vain”.

Toisin kuin ohjelmistotuoteyhtiöllä, niin suunnittelu- ja insinööritoiminta skaalautuu karkeasti ajatellen työntekijämäärää lisäämällä. Tällöin kannattavuuteen vaikuttaa työntekijöiden käyttöaste (perinteisessä mielessä myytyjen tuntien määrä) sekä työstä saatava korvaus (tuntihinta).

Teknologioiden nopea kehitys vaativat työntekijöiden osaamisen päivittämistä nopealla tahdilla. Myös yhtiön työnantajakuvan tulee olla kunnossa, jotta yhtiö voi kilpailla menestyksekkäästi asiantuntijoista.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus