Etteplan: Ennusteet

Päivitetty 28.12.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

etteplan-kvartaalituloslaskelma-q32019

Tilikausi 2019

Etteplanin Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 61,5 52,6 17,0% 191,5 173,6 10,3%
Liiketulos (ebit) 5,7 4,4 29,8% 17,3 14,5 19,5%
Nettotulos (omistajille) 4,7 3,2 44,9% 13,5 10,9 24,2%
EPS (EUR) 0,19 0,13 0,54 0,44

Q3:n liikevaihto kasvoi 17 prosenttia, mitä tuki yhtiön tekemät yritysjärjestelyt. Heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta orgaaninen kasvu oli 5,1 prosenttia. Yleinen epävarmuus lisääntyi kvartaalin aikana, mikä näkyi kysynnän kasvun hidastumisena. Saksan toimintojen edelleen jatkuvat haasteet näkyivät Teknisen dokumentoinnin segmentissä.

Q3:n liiketulos kasvoi 30 prosenttia, mitä tuki liikevaihtoon vaikuttavien tekijöiden lisäksi 0,8 miljoonan euron kertaluontoiset erät. Tämä oikaisten kasvu olisi ollut 11 prosenttia eli 0,5 miljoonaa euroa. Kertaluontoisiin eriin sisältyi ehdollisen velan arvostusmuutos sekä uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Ehdollisen velan arvostusmuutos liittyi hankitun Eatech Oy:n lisäkauppahinnan laskuun.

Suunnitteluratkaisut-segmentti kehittyi vahvasti, vaikkakin kysynnän kasvu hidastui kvartaalin aikana etenkin Kiinassa. Myös Puolassa myynnin kasvu oli hidasta. Segmentin kannattavuus kehittyi hyvin hankittujen yritysten lisäksi tehtyjen tehostustoimien johdosta. Segmentti sai tilauksen Stora Ensolta Oulun paperitehtaan muuntamisesta pakkauskartonkitehtaaksi, mutta tilauksen liikevaihto- tai tulosvaikutusta Etteplan ei paljastanut.

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -segmentin liikevaihto kasvoi sekin hyvin (12,9 %). Segmentin kysyntätilanne sekä kannattavuus oli hyvällä tasolla.

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Q3/2019 raportissa Etteplan arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto ja liiketulos (EBIT) kasvavat merkittävästi vuoteen 2018 nähden.

Yhtiö kertoo, että

Vallitsevassa poliittisessa tilanteessa epävarmuus on lisääntynyt ja vaikuttaa toimintaympäristömme kehitykseen ja kysyntään. Euroopassa kysynnän kasvun odotetaan hidastuvan. Aasiassa palvelumarkkinoiden avautumisen odotetaan jatkuvan, mutta kasvun odotetaan hidastuvan.

Taloudelliset tavoitteet

Etteplan julkisti joulukuussa 2019 taloudelliset tavoitteet vuosille 2020 – 2024. Tavoitteiden keskeisiksi kasvualueiksi yhtiö on määritellyt palveluratkaisujen jatkuvan kehittämisen, digitalisaation ja kansainvälinen kasvun. Tavoitteet ovat

 • Liikevaihto: vuotuista kasvua +15 % ja 500 M EUR:n liikevaihto ylittyisi vuonna 2024.
 • Kansainvälistyminen: Suomen ulkopuolinen liikevaihto yli 50 % vuoteen 2024 mennessä.
 • Kannattavuus: liikevoitto (EBITA) 10 % liikevaihdosta

Kannattavuustavoitteessa on hyvä huomata, että kyseessä on EBITA, josta on perinteiseen EBIT-lukemaan tehty ostettujen yritysten poistoihin liittyviä oikaisuja.

Lyhyen aikavälin odotukset

Kauppasota ja siitä aiheutunut maailmantalouden epävarmuus on heijastunut myös Etteplanin kysyntätilanteeseen. Epävarmassa tilanteessa yhtiöt monesti pidättelevät projektialoituksia ja muutoinkin päätöksenteko hidastuu. Etteplanin tapaiselle yhtiölle tämä odottelu on myrkkyä, sillä yhtenä kannattavuusajurina on työntekijöiden laskutusaste. Siksi seuraavan tulosraportin tärkeää antia on kysyntätilanteen kehitys.

Saksan haasteet ovat kestäneet jo vuoden verran, joten jokohan näihin saataisiin jonkinlainen ratkaisu Q4:n aikana?

Odotuksenani on, että liikevaihto kasvaisi vuonna 2019 noin 11 prosentin tahdilla. Hankitut liiketoimet pitänevät kasvua yllä, vaikka kysyntätilanne hieman heikentyisikin Q4:n aikana. Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan noin 10 – 12 prosenttia, missä tarkkana saa olla seuraavassa raportissa annettavan ohjeistuksen suhteen. Joulukuussa julkistettujen liikevaihtotavoitteiden (kasvua +15 %) perusteella voisi kuitenkin odottaa, että vuosi 2020 sujuisi ilman suuria ongelmia.

Arvioin tilikauden 2019 liiketulosmarginaalin olevan noin 9 prosentin tuntumassa, joka jatkaisi hyvää viime vuosien kannattavuuden kohentumistrendiä. Q4-raportisssa huomio Teknisen dokumentoinnin tulokseen, jota Saksan haasteet ovat painaneet jo turhankin pitkään.

Tulevien vuosien aikana arvioin marginaalin laskevan noin 8,0 – 8,5 prosentin tuntumaan, jota painaa kysyntätilanteen heikentyminen sekä yhtiön kasvutavoitteet. Yritysjärjestelyt eivät aina onnistu ja aina tavoitellut hyödyt eivät realisoidu odotetulla tavalla.

Lyhyen aikavälin (2019 – 2021) odotukset

 • Kevään 2020 osinko: 0,33 EUR
 • Liikevaihto: kasvaa noin +10 % vuositahdilla
 • Liiketulosmarginaali: 8 – 9 %
 • rahoituskulut: -1…-2 M EUR
 • veroaste: 21 – 22 %

Seuraavan Q4-raportin tärkeintä antia on oikeastaan se, miten kysyntätilanne on kehittynyt, onko Saksan haasteet saatu hoidettua ja millaiset näkymäarviot yhtiö antaa vuodelle 2020.

Segmentit

Etteplanilla on 3 segmenttiä

 • Suunnitteluratkaisut: Uusien tuotteiden tuotekehitystä, tuotantolaitosten suunnittelua, toimitussuunnittelua yms.
 • Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut: Tuotekehityspalveluita, digitalisaation hyödyntämistä, ohjelmisto- ja teknologia ratkaisuja, joilla koneita ja laitteita ohjataan yms.
 • Teknisen dokumentoinnin ratkaisut: Tuotteiden teknisten ominaisuuksien dokumentointia, ohjeistuksia, oppaita yms.

Oheisissa taulukoissa on näiden segmenttien viime vuosien tulostietoja.

LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Suunnitteluratkaisut 146,5 132,1 120,9 112,8 112,3
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 68,0 60,0 52,0 35,4
Tekninen dokumentointi 47,5 44,3 41,8 35,7 28,8
YHTEENSÄ 262,0 236,4 214,7 183,9 141,1
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Suunnitteluratkaisut 14,5 13,0 9,8 6,5 6,8
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 6,8 5,9 4,4 4,0
Tekninen dokumentointi 4,2 3,7 3,8 2,8 2,7
Muut -2,0 -2,4 -2,5 -3,2 -0,9
YHTEENSÄ 23,5 20,2 15,5 10,1 8,6
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Suunnitteluratkaisut 9,9% 9,8% 8,1% 5,8% 6,1%
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 10,0% 9,8% 8,5% 11,3%
Tekninen dokumentointi 8,8% 8,4% 9,1% 7,8% 9,4%
YHTEENSÄ 9,0% 8,5% 7,2% 5,5% 6,1%

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Suunnitteluratkaisut 146,5 40,3 35,3 35,3 35,6 132,1 34,6 28,8 35,0 33,6
Muutos (%) 10,9% 16,5% 22,5% 0,8% 5,8% 9,3% 4,4% 11,4% 13,7% 8,3%
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 68,0 18,2 15,4 17,1 17,3 60,0 16,5 13,6 15,8 14,1
Muutos (%) 13,3% 10,1% 12,9% 8,5% 22,8% 15,5% 20,7% 18,7% 19,2% 4,0%
Tekninen dokumentointi 47,5 12,4 10,7 11,8 12,5 44,3 11,7 10,1 11,3 11,2
Muutos (%) 7,1% 6,0% 5,8% 5,1% 11,6% 6,0% 0,7% 3,5% 9,8% 10,8%
YHTEENSÄ 262,0 71,0 61,4 64,2 65,4 236,4 62,8 52,6 62,0 59,0
Muutos (%) 10,9% 13,0% 16,8% 3,5% 11,0% 10,1% 7,4% 11,5% 14,3% 7,7%
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Suunnitteluratkaisut 14,5 3,6 3,4 3,8 3,7 13,0 3,3 2,9 3,7 3,1
Muutos (%) 11,6% 9,8% 16,6% 2,7% 19,7% 32,6% 11,9% 57,9% 39,0% 31,1%
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 6,8 2,0 1,6 1,6 1,7 5,8 2,0 1,3 1,4 1,1
Muutos (%) 17,2% -1,3% 17,1% 17,1% 50,8% 34,1% 101,4% 57,0% 16,4% -15,9%
Tekninen dokumentointi 4,2 1,1 0,8 1,0 1,2 3,7 1,0 0,8 1,1 0,8
Muutos (%) 14,8% 15,7% 3,6% -2,4% 46,4% -3,3% -21,3% -1,9% 10,5% 5,9%
Muut -2,1 -0,5 -0,1 -0,7 -0,8 -2,4 -0,5 -0,7 -0,6 -0,6
YHTEENSÄ 23,5 6,2 5,7 5,8 5,8 20,1 5,7 4,4 5,6 4,4
Muutos (%) 16,8% 8,6% 29,9% 3,9% 30,7% 29,8% 25,5% 51,8% 32,3% 15,5%
MARGINAALI 9,0% 8,7% 9,3% 9,0% 8,8% 8,5% 9,1% 8,3% 9,0% 7,5%
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 23,5 6,2 5,7 5,8 5,8 20,1 5,7 4,4 5,6 4,4
Rahoituskulut (netto) -0,8 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,8 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2
Tulos ennen veroja 22,7 5,9 5,5 5,7 5,6 19,3 5,5 4,1 5,5 4,3
Verot -4,7 -1,4 -0,9 -1,2 -1,3 -4,1 -1,1 -0,9 -1,2 -1,0
Nettotulos 18,0 4,5 4,7 4,5 4,3 15,2 4,4 3,2 4,3 3,3
EPS 0,72 0,18 0,19 0,18 0,17 0,62 0,18 0,13 0,18 0,13

Ennusteeet vuosille 2020 – 2021

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 320,0 290,0 74,0 72,0 72,0 72,0
Muutos (%) 10,3% 10,7% 4,2% 17,3% 12,1% 10,0%
Liiketulos (ebit) 28,3 25,7 6,6 6,3 6,5 6,3
Muutos (%) 10,1% 9,5% 6,5% 10,7% 12,0% 9,1%
MARGINAALI 8,8% 8,9% 8,9% 8,8% 9,0% 8,8%
ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 28,3 25,7 6,6 6,3 6,5 6,3
Rahoituskulut (netto) -1,3 -1,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Tulos ennen veroja 27,0 24,5 6,3 6,0 6,2 6,0
Verot -5,7 -5,1 -1,3 -1,3 -1,3 -1,2
Nettotulos 21,3 19,4 5,0 4,7 4,9 4,8
EPS 0,86 0,78 0,20 0,19 0,20 0,19

Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 9,00 9,10 8,02 7,94 9,50 8,40 7,76 7,78 8,44 9,11
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,330 0,330 0,300 0,300 0,300 0,300 0,230 0,230 0,230 0,230
Osinkotuotto 3,7% 3,6% 3,7% 3,8% 3,2% 3,6% 3,0% 3,0% 2,7% 2,5%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,72 0,66 0,66 0,62 0,58 0,54 0,49 0,47 0,45 0,43
PE 12,5 13,8 12,2 12,9 16,4 15,7 15,9 16,4 18,8 21,4
EV (mEUR) 275 262 229 217 270 241 216 217 244 256
EV/EBIT 12,0 12,1 10,6 10,8 14,2 13,7 13,4 14,0 16,4 18,4
Oma pääoma/osake 2,90 2,73 2,88 2,72 2,54 2,41 2,41 2,35 2,23 2,22
P/B 3,10 3,33 2,79 2,92 3,74 3,49 3,22 3,31 3,79 4,10
ROE 26,5% 25,7% 24,8% 24,4% 24,4% 23,2% 20,9% 21,1% 21,2% 20,2%
ROI 19,6% 20,5% 20,3% 20,5% 19,1% 18,5% 17,7% 17,2% 15,9% 15,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus