Etteplan: Ennusteet

Päivitetty 5.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

etteplan-kvartaalituloslaskelma-q12020

Tilikausi 2020

Etteplanin Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 71,3 65,6 8,6%
Liiketulos (ebit) 5,7 5,8 -2,0%
Nettotulos (omistajille) 4,2 4,3 -2,5%
EPS (EUR) 0,17 0,17

Etteplanin liikevaihto kasvoi Q1:llä noin 8,6 prosenttia, jota tuki hankitut liiketoimet. Orgaanisesti liikevaihto laski -2,8 prosenttia, mitä painoi koronaviruspandemian vaikutukset Kiinan toimintoihin. Maaliskuun lopulla pandemian vaikutukset alkoivat näkyä myös Euroopan toiminnoissa.

Liiketulos laski 2 prosenttia ja siihen vaikutti vuoden hidas käynnistyminen sekä pandemian leviäminen. Saksan toimintojen pitkään jatkuneet haasteet alkavat vihdoin hellittämään. Tämä näkyi Teknisen dokumentoinnin hienoisena tuloskasvuna.

Suunnitteluratkaisut-segmentti (liikevaihto +16,1 % ja ebit +6,7 %) kehittyi vahvasti hankittujen liiketoimien tukiessa kehitystä. Sen sijaan Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -segmentin liikevaihto (-2,0 %) ja liiketulos (-9,4 %) laskivat. Segmentin lukuja painoi pandemian vaikutus sekä organisaation uudelleenjärjestelyt.

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Etteplan ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Taloudelliset tavoitteet

Etteplan julkisti joulukuussa 2019 taloudelliset tavoitteet vuosille 2020 – 2024. Tavoitteiden keskeisiksi kasvualueiksi yhtiö on määritellyt palveluratkaisujen jatkuvan kehittämisen, digitalisaation ja kansainvälinen kasvun. Tavoitteet ovat

  • Liikevaihto: vuotuista kasvua +15 % ja 500 M EUR:n liikevaihto ylittyisi vuonna 2024.
  • Kansainvälistyminen: Suomen ulkopuolinen liikevaihto yli 50 % vuoteen 2024 mennessä.
  • Kannattavuus: liikevoitto (EBITA) 10 % liikevaihdosta

Kannattavuustavoitteessa on hyvä huomata, että kyseessä on EBITA, josta on perinteiseen EBIT-lukemaan tehty ostettujen yritysten poistoihin liittyviä oikaisuja.

Lyhyen aikavälin odotukset

Koronavirus ja siitä aiheutunut maailmantalouden epävarmuus on heijastunut myös Etteplanin kysyntätilanteeseen.

Epävarmassa tilanteessa yhtiöt monesti pidättelevät projektialoituksia ja muutoinkin päätöksenteko hidastuu. Etteplanin tapaiselle yhtiölle tämä odottelu on myrkkyä, sillä yhtenä kannattavuusajurina on työntekijöiden laskutusaste. Yhtiö kävi läpi yt-neuvottelut, minkä tuloksena yhtiö lomauttaa 700 työntekijää enintään 90 päiväksi (tiedote 1.4.2020).

Mikäli lomautetun työntekijän laskutusaste on 80 prosenttia (eli noin 30 h/vko) ja hänen laskutushinta on 100 eur/h, niin 3 kk:n lomautus tarkoittaisi noin 39 000 euron liikevaihdon vähennystä. 700 henkilön kohdalla puhutaan noin 27,5 miljoonasta eurosta.

Yhtiön tekemät yritysjärjestelyt puolestaan tukevat liikevaihtoa, joten tästä syystä arvioin vuoden 2020 liikevaihdon laskevan 0 – 5 prosenttia vuodesta 2019 noin 250 – 260 miljoonaan euroon.

Pandemia ja erilaiset työtehtävä järjestelyt vaikuttavat negatiivisesti tulosmarginaaleihin. Yhtiö toteaa myös, että ”markkinoilla vallitsevan epävarmuuden takia Etteplanin asiakaskysynnässä on tapahtunut äkillisiä muutoksia.” Arvioin liiketulosmarginaalin jäävän noin 5,3 prosentin pintaan.

Segmentit

Etteplanilla on 3 segmenttiä

  • Suunnitteluratkaisut: Uusien tuotteiden tuotekehitystä, tuotantolaitosten suunnittelua, toimitussuunnittelua yms.
  • Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut: Tuotekehityspalveluita, digitalisaation hyödyntämistä, ohjelmisto- ja teknologia ratkaisuja, joilla koneita ja laitteita ohjataan yms.
  • Teknisen dokumentoinnin ratkaisut: Tuotteiden teknisten ominaisuuksien dokumentointia, ohjeistuksia, oppaita yms.

Oheisissa taulukoissa on näiden segmenttien viime vuosien tulostietoja.

LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suunnitteluratkaisut 150,5 147,0 132,1 120,9 112,8 112,3
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 64,0 67,5 60,0 52,0 35,4
Tekninen dokumentointi 45,5 48,2 44,3 41,8 35,7 28,8
YHTEENSÄ 260,0 262,7 236,4 214,7 183,9 141,1
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suunnitteluratkaisut 12,5 14,5 13,0 9,8 6,5 6,8
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 3,5 6,3 5,9 4,4 4,0
Tekninen dokumentointi 2,0 4,1 3,7 3,8 2,8 2,7
Muut -4,3 -2,1 -2,4 -2,5 -3,2 -0,9
YHTEENSÄ 13,8 22,8 20,2 15,5 10,1 8,6
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suunnitteluratkaisut 8,3% 9,9% 9,8% 8,1% 5,8% 6,1%
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 5,5% 9,3% 9,8% 8,5% 11,3%
Tekninen dokumentointi 4,4% 8,5% 8,4% 9,1% 7,8% 9,4%
YHTEENSÄ 5,3% 8,7% 8,5% 7,2% 5,5% 6,1%

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Suunnitteluratkaisut 150,5 41,2 34,0 34,0 41,3 147,0 40,8 35,3 35,3 35,6
Muutos (%) 2,4% 0,9% -3,7% -3,6% 16,1% 11,3% 18,1% 22,5% 0,8% 5,8%
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 64,0 17,5 14,0 15,5 17,0 67,5 17,7 15,4 17,1 17,3
Muutos (%) -5,2% -1,1% -8,9% -9,4% -2,0% 12,4% 6,9% 12,9% 8,5% 22,8%
Tekninen dokumentointi 45,5 12,2 10,0 10,5 12,8 48,1 13,1 10,7 11,8 12,5
Muutos (%) -5,4% -6,7% -6,6% -11,4% 2,6% 8,7% 11,8% 5,8% 5,1% 11,6%
YHTEENSÄ 260,0 70,9 58,0 60,0 71,1 262,7 71,9 61,4 64,2 65,4
Muutos (%) -1,0% -1,4% -5,5% -6,6% 8,7% 11,1% 14,4% 16,8% 3,5% 11,0%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Suunnitteluratkaisut 12,5 3,3 2,8 2,5 3,9 14,5 3,6 3,4 3,8 3,7
Muutos (%) -13,4% -7,6% -17,0% -34,9% 6,7% 11,4% 8,9% 16,6% 2,7% 19,7%
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 3,5 1,5 0,0 0,5 1,5 6,3 1,4 1,6 1,6 1,7
Muutos (%) -43,6% 5,4% -100,0% -68,6% -9,4% 7,3% -29,8% 17,1% 17,1% 50,8%
Tekninen dokumentointi 2,0 1,0 0,0 -0,3 1,3 4,0 0,9 0,8 1,0 1,2
Muutos (%) -50,3% 12,7% -100,0% 4,2% 9,0% -6,7% 3,6% -2,4% 46,4%
Muut -4,3 -1,2 -1,0 -1,0 -1,1 -1,9 -0,3 -0,1 -0,7 -0,8
YHTEENSÄ 13,8 4,6 1,8 1,7 5,7 22,8 5,6 5,7 5,8 5,8
Muutos (%) -39,8% -17,6% -68,4% -70,7% -2,0% 13,7% -2,3% 29,9% 3,9% 30,7%
MARGINAALI 5,3% 6,5% 3,1% 2,8% 8,0% 8,7% 7,8% 9,3% 9,0% 8,8%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 13,8 4,6 1,8 1,7 5,7 22,8 5,6 5,7 5,8 5,8
Rahoituskulut (netto) -1,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 -1,0 -0,5 -0,2 -0,1 -0,2
Tulos ennen veroja 12,7 4,3 1,5 1,4 5,5 21,9 5,1 5,5 5,7 5,6
Verot -2,7 -0,7 -0,3 -0,4 -1,3 -4,5 -1,2 -0,9 -1,2 -1,3
Nettotulos 10,0 3,6 1,2 1,0 4,2 17,4 3,9 4,7 4,5 4,3
EPS 0,40 0,14 0,05 0,04 0,17 0,70 0,16 0,19 0,18 0,17

Ennusteet vuosille 2021 – 2022

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 310,0 280,0 76,0 67,5 69,0 67,5
Muutos (%) 10,7% 7,7% 7,2% 16,4% 15,0% -5,1%
Liiketulos (ebit) 25,0 19,0 5,0 4,5 4,5 5,0
Muutos (%) 31,6% 38,1% 8,7% 150,0% 164,7% -11,6%
MARGINAALI 8,1% 6,8% 6,6% 6,7% 6,5% 7,4%
ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 25,0 19,0 5,0 4,5 4,5 5,0
Rahoituskulut (netto) -2,0 -1,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3
Tulos ennen veroja 23,0 17,5 4,6 4,1 4,1 4,7
Verot -4,8 -3,8 -1,1 -0,9 -0,8 -1,0
Nettotulos 18,2 13,7 3,5 3,2 3,3 3,7
EPS 0,73 0,55 0,14 0,13 0,13 0,15

Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 6,78 10,15 9,00 9,10 8,02 7,94 9,50 8,40 7,76 7,78
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,400 0,350 0,330 0,330 0,300 0,300 0,300 0,300 0,230 0,230
Osinkotuotto 5,9% 3,4% 3,7% 3,6% 3,7% 3,8% 3,2% 3,6% 3,0% 3,0%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,70 0,70 0,72 0,66 0,66 0,62 0,58 0,54 0,49 0,47
PE 9,7 14,5 12,5 13,8 12,2 12,9 16,4 15,7 15,9 16,4
EV (mEUR) 212 292 275 262 229 217 270 241 216 217
EV/EBIT 9,3 12,8 12,0 12,1 10,6 10,8 14,2 13,7 13,4 14,0
Oma pääoma/osake 3,18 3,09 2,90 2,73 2,88 2,72 2,54 2,41 2,41 2,35
P/B 2,13 3,29 3,10 3,33 2,79 2,92 3,74 3,49 3,22 3,31
ROE 23,0% 24,1% 26,5% 25,7% 24,8% 24,4% 24,4% 23,2% 20,9% 21,1%
ROI 18,0% 19,3% 19,6% 20,5% 20,3% 20,5% 19,1% 18,5% 17,7% 17,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus