Etteplan sijoituskohteena

Päivitetty 5.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Etteplan Oyj on suomalainen asiantuntijayritys, jonka palveluihin kuuluu teollisuuden- ja laitossuunnittelun, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Yhtiön asiakkaita ovat kone- ja laitevalmistajat sekä muut valmistavan teollisuuden yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ETTEPLAN Ennuste
Osake (5.5.2020) 8,18 Osinko 12 kk 0,40
Markkina-arvo (Mrd) 0,20 Osinkotuotto 4,9%
Liikevaihto (M) 260 -1,3% Osinko/EPS 58% 4v ka
Nettotulos (M) 10,0 -42,5% Osinko/FCF 37% 4v ka
EPS 0,40 Omav.aste 36%
P/E 20,3 Gearing 64,9%
EV/EBIT 18,3 ROE 13,1%
P/B 2,67 ROI 10,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.etteplan.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset

Yritysanalyysin rakenne

  • Tällä sivulla käsitellään isossa kuvassa yhtiön tuloskuntoon sekä osingonmaksun kestävyyttä ja lainojen hoitokykyä.
  • Etteplan: Ennusteet -sivulla tarkastellaan kuluvan tilikauden tilannetta sekä odotuksia tälle ja parille seuraavalle tilikaudelle.
  • Etteplan: Arvonmääritys -sivulla on tehty arvonmäärityslaskelma, joka sisältää myös pohdintoja laskelmassa käytetyistä oletuksista (esim. kasvuvauhti, tulosmarginaali, yms.).

Yhteenveto

ETTEPLAN5.5.2020 | 8,18 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Etteplanin Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti yhtiön pieni koko, alhainen osakkeen vaihto, korkea liikearvon määrä sekä kevään 2016 osingon jääminen edellisvuoden tasolle.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n liikevaihto kasvoi vahvasti (+8,6 %) hankittujen yritysten tukiessa liikevaihtoa. Sen sijaan orgaanisesti liikevaihto laski 2,8 prosenttia, mitä painoi koronaviruksen leviäminen Kiinassa. Yhtiö kertoi, että Kiinan markkinoille myytyjen tuntien määrä laski pandemian johdosta 25 prosenttia.

Maaliskuun lopulla pandemian vaikutukset alkoivat näkyä myös Euroopan toiminnoissa.

Etteplanilla oli strategiahankkeita meneillään, mutta ne on toistaiseksi keskeytetty pandemian johdosta.

Etteplan piti yhtiökokouksen ja maksoi osingon alkuperäisessä muodossaan.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Tällä hetkellä noin 85 prosenttia henkilöstöstä tekee etätöitä.

Etteplan kävi yt-neuvottelut henkilöstönsä lomauttamiseksi. Neuvotteluiden tuloksena yhtiö lomauttaa Suomessa enintään 700 työntekijää enintään 90 päiväksi.

Yhtiö on neuvotellut lainajärjestelyistä, joiden avulla se turvaa yhtiön rahoituksen ”kaikissa tilanteissa”.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Etteplan ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Pandemia vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen ja siten myös Etteplaniin.

Kasvu ja tuloksentekokyky

Etteplanin taloudellisena tavoitteena on 15 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, missä merkittävänä kasvun tukijana on laajentuminen yritysjärjestelyin. Vuosina 2016 ja 2017 kasvutavoitteeseen päästiin, mutta sen jälkeen vuosina 2018 ja 2019 kasvu on jäänyt ”vain” 10 – 11 prosenttiin. Oma arvioni on että tavoitteesta jäätäisiin myös vuonna 2020 koronapandemian johdosta.

Joka tapauksessa yhtiön kasvu on viime vuosien aikana ollut voimakasta.

Etteplanin liiketulosmarginaali on noussut aiemmasta noin 5 – 6 prosentista nykyiselle noin 8 – 9 prosentin tasolle. Yhdessä kasvaneen liikevaihdon kanssa euromääräinen liiketulos on tuplaantunut yli 20 miljoonaan euroon. Arvioin tilikauden 2020 liiketuloksen olevan noin 12,5 – 14,0 miljoonaa euroa, mikä painaisi marginaalin noin 5,3 prosentin tasolle.

Osingon kestävyys

Hyvä kannattavuuskehitys on näkynyt myös vapaan rahavirran (FCF) nousuna aiemmasta alle 10 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 20 miljoonan euron tasolle. Viime vuosina osinkoa on jaettu keskimäärin 50 prosenttia tuloksesta sekä noin 35 – 45 prosenttia vapaista rahavirroista.

Yhtiön osinkohistoriassa on pientä poukkoilua ja esimerkiksi kevään 2014 osinko laski 0,11 euroon edellisen vuoden 0,15 eurosta. Tämän jälkeen osinkokehitys on kuitenkin ollut tasaisempaa. Rahavirtojen perusteella yhtiön osinko on kestävällä tasolla.

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon nousevan 0,40 euroon (2020: 0,35 EUR), sillä oletuksella, että koronaviruspandemia on laantunut vuoden 2020 edetessä.

Velkojen hoitokyky

Lukuisat yritysjärjestelyt ovat nostaneet velan määrää viime vuosien aikana, minkä lisäksi vuonna 2019 velkaisuutta nosti myös IFRS 16 -standardi. Kasvanut velan määrä ei kuitenkaan näy velkaisuuden tunnusluvuissa, sillä ne ovat edelleen hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 35 – 40 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 60 prosentissa.

Osinkojen sekä IFRS 16 vuokrasopimusvelkojen lyhennysten jälkeen vapaata rahavirtaa jäisi noin 6 miljoonaa euroa yritysjärjestelyihin sekä velkojen hoitoon. Q1/2020 lopussa korollisia nettovelkoja (ilman IFRS 16:n vuokrasopimusvelkoja) oli noin 39 miljoonaa euroa. Nykyisenkaltaisilla rahavirroilla Etteplan pystyisi hoitamaan velkansa noin 6 – 8 vuodessa. Voidaan todeta, että Etteplanin velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla.

Arvostus

Etteplan julkisti uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2020 – 2024 ja niiden perusteella yhtiö tavoittelee 15 prosentin vuotuista kasvua niin, että liikevaihto ylittäisi 500 miljoonan euron rajan vuonna 2024. EBITA-kannattavuustavoite on 10 prosenttia liikevaihdosta. Koronaviruspandemia taisi siirtää näiden tavoitteiden saavuttamista muutamalla vuodella eteenpäin.

Etteplanin osakemäärä todennäköisesti kasvaa tulevina vuosina yhtiön kerätessä pääomia laajentumisten rahoitukseen. Jotta sijoittajan osuus yrityksestä ja sen tuloksesta säilyisi ennallaan, niin hänen tulee hankkia lisää osakkeita yhtiön osakemäärän lisääntymisen tahdissa.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 11,10 euroa, kun osake on tällä hetkellä 8,18 euroa. Nousupotentiaalia siis riittäisi, vaikka tuloskunto hieman kompuroisi koronaviruspandemian aikana ja sen jälkeenkin. Tarkemmin Etteplan: Arvonmääritys -sivulla.

Ehkä markkinat arvelevat kasvun tuovan mukanaan kasvukipuja, joka sitten näkyisi yhtiön tuloksentekokyvyssä. Osakkeen arvostukseen voi vaikuttaa myös se, että yhtiö on markkina-arvoltaan varsin pieni (200 M EUR) ja osakkeen päivittäinen vaihto on usein alle 75 000 euroa, joten yhtiö ei ole ”isojen pelaajien” pelikirjassa. Ehkä markkinat eivät ole löytäneet yhtiötä?

Jos pohtii sitä, että olisiko Etteplan hyvä ostokohde, niin silloin on hyvä muistaa, että Ingmannit omistavat yhtiöstä noin 66 prosenttia. Mahdollisen ostajakandidaatin tulisi siis saada heidän hyväksyntänsä ensin.

Q2:n sekä tilikauden 2020 ennusteeni (Etteplan: Ennusteet) ovat:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 60,0 64,2 -6,5% 260,0 263,3 -1,3%
Liiketulos (ebit) 1,7 5,8 -70,7% 13,8 22,8 -39,4%
Nettotulos (omistajille) 1,0 4,5 -77,8% 10,0 17,4 -42,5%
EPS (EUR) 0,04 0,18 0,40 0,70
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,40 0,35

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Etteplan ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Taloudelliset tavoitteet

Etteplan julkisti joulukuussa 2019 taloudelliset tavoitteet vuosille 2020 – 2024. Tavoitteiden keskeisiksi kasvualueiksi yhtiö on määritellyt palveluratkaisujen jatkuvan kehittämisen, digitalisaation ja kansainvälinen kasvun. Tavoitteet ovat

  • Liikevaihto: vuotuista kasvua +15 % ja 500 M EUR:n liikevaihto ylittyisi vuonna 2024.
  • Kansainvälistyminen: Suomen ulkopuolinen liikevaihto yli 50 % vuoteen 2024 mennessä.
  • Kannattavuus: liikevoitto (EBITA) 10 % liikevaihdosta

Kannattavuustavoitteessa on hyvä huomata, että kyseessä on EBITA, josta perinteiseen EBIT-lukemaan on tehty ostettujen yritysten poistoihin liittyviä oikaisuja.

Tuloksen kehitys

Etteplanin liikevaihto lähti hyvään kasvuun vuoden 2014 jälkeen ja liikevaihto on nyt lähes tuplaantunut. Liikevaihdon vahvaa kehitystä on tukenut yhtiön tekemät yritysjärjestelyt.

etteplan-tuloslaskelma-q12020

Kasvaneen liikevaihdon lisäksi hyvää on myös nettotulosmarginaalin nousu noin 4,5 prosentista nykyiselle 6,5 – 7,0 prosentin tasolle. Yhdessä liikevaihdon kasvun kanssa tämä on nostanut yhtiön euromääräistä tulostasoa nopealla tahdilla.

Vuoden 2019 aikana epävarmuus lisääntyi, mikä näkyi negatiivisesti kysyntätilanteessa. Myös Saksan haasteet ovat pitkittyneet. Vuoden lopulla Suomen työtaistelut sekä hidastunut kehitys niin Ruotsissa kuin myös Puolassa painoivat tuloskehitystä.

Kuten edellä todettiin, niin pandemia pitää vuoden 2020 lukuja paineessa. Yhtiön tekemät yritysjärjestelyt osaltaan tukevan liikevaihtoa ja tulosta.

etteplan-liikearvo-q12020

Yhtiön yritysjärjestelyt näkyvät myös liikearvon kasvaneessa määrässä. Nyt liikearvoa on noin 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin 8 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka painaisi tulosta, mutta pitäisi sen edelleen voitollisena.

etteplan-roeroi-q12020

Konsulttiyhtiöiden pääomavaade on suhteellisen alhainen, mikä näkyy myös hyvinä pääoman tuottoina. Sekä ROE että ROI ovat hyvällä yli 20 prosentin tasolla. ROE-kehitys on ollut hieman tuloskunnon kehitystä hitaampaa, mitä selittää se, että oman pääoman määrä taseessa on kasvanut tuloskehityksen mukana.

Vapaa rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Sijoittajan kannalta oleellista on arvioida yhtiön osingonmaksun kestävyyttä sekä lainojen hoitokykyä.

etteplan-rahavirta-q12020

Osingon kestävyys

Yhtiön vahvistunut tuloskunto on näkynyt myös liiketoiminnan rahavirran (yo. kuvan vasen kaavio) hyvänä kasvuna. Kun ylläpitoinvestoinnit (capex) ovat pysyneet tasaisesti noin 2 miljoonan euron tuntumassa, niin se on tarkoittanut vapaan rahavirran (FCF) hyvää kehitystä. Tämä on näkynyt myös osingon nousuna vuosien 2014 – 2016 noin 0,15 euron tasolta tulevan kevään 0,35 euroon.

etteplan-osinko-q12020

Kuten yllä olevasta kuvasta nähdään, niin viime vuosina osinkoa on jaettu keskimäärin 50 prosenttia tuloksesta sekä noin 35 – 45 prosenttia vapaista rahavirroista. Yhtiön osinkohistoriassa on pientä poukkoilua ja esimerkiksi kevään 2014 osinko laski 0,11 euroon aiemmasta 0,15 eurosta. Tämän jälkeen osinkokehitys on kuitenkin ollut tasaisempaa. Rahavirtojen perusteella yhtiön osinko on kestävällä tasolla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Etteplan: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2021 0,40 4/2020 0,35 4/2019 0,30
YHTEENSÄ 0,40 0,35 0,30
+14,3% +16,7% +30,4%

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon nousevan 0,40 euroon.

Lainojen hoitokyky

Lukuisat yritysjärjestelyt ovat nostaneet velan määrää viime vuosien aikana, minkä lisäksi vuonna 2019 velkaisuutta nosti myös IFRS 16 -standardi.

etteplan-velkaisuus-q12020

Korollisia velkoja oli Q1/2020 lopussa noin 55 miljoonaa euroa, joista noin 16 miljoonaa euroa oli IFRS 16:n mukaisia vuokrasopimusvelkoja.

Yhtiön velkaisuus tunnuslukujen valossa on hyvällä tasolla, kun

  • omavaraisuusaste: 36 – 40 % (hyvä > 40 %)
  • nettovelkaantumisaste eli gearing: 50 – 65 % (hyvä < 100 %)

Osinkojen jälkeiset rahavirrat ovat noin 11 – 13 miljoonaa euroa. Jos tästä vielä vähentää IFRS 16:n vuokrasopimusvelkojen lyhennykset, niin vapaata rahavirtaa jäisi noin 6 miljoonaa euroa velkojen hoitoon. Varsinaisia korollisia nettovelkoja (ilman vuokrasopimusvelkoja) yhtiöllä on noin 41 miljoonaa euroa. Nykyisenkaltaisilla rahavirroilla Etteplan pystyisi hoitamaan velkansa noin 6 – 8 vuodessa. Voidaan todeta, että Etteplanin velkojen hoitokyky on hyvällä tasolla.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Etteplan: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (5.5.2020) 8,18 10,15 7,94 7,78 5,58 4,90 3,04 2,97
Lkm (000) 24 832 24 832 24 818 24 663 22 855 21 562 21 562 21 524
Markkina-arvo (Mrd) 0,20 0,25 0,20 0,19 0,13 0,11 0,07 0,06
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suunnitteluratkaisut 150,5 147,0 132,1 120,9 112,8 112,3
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 64,0 67,5 60,0 52,0 35,4
Tekninen dokumentointi 45,5 48,2 44,3 41,8 35,7 28,8
YHTEENSÄ 260,0 262,7 236,4 214,7 183,9 141,1
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suunnitteluratkaisut 12,5 14,5 13,0 9,8 6,5 6,8
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 3,5 6,3 5,9 4,4 4,0
Tekninen dokumentointi 2,0 4,1 3,7 3,8 2,8 2,7
Muut -4,3 -2,1 -2,4 -2,5 -3,2 -0,9
YHTEENSÄ 13,7 22,8 20,2 15,5 10,1 8,6
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suunnitteluratkaisut 8,3% 9,9% 9,8% 8,1% 5,8% 6,1%
Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 5,5% 9,3% 9,8% 8,5% 11,3%
Tekninen dokumentointi 4,4% 8,5% 8,4% 9,1% 7,8% 9,4%
YHTEENSÄ 5,3% 8,7% 8,5% 7,2% 5,5% 6,1%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 60 71,3 260 263 237 215 184 141 132 129
Liiketulos 1,7 5,7 13,8 22,8 20,2 15,5 10,1 8,6 7,9 6,4
Nettotulos 1,0 4,2 10,0 17,4 15,3 11,6 7,4 6,2 5,9 4,3
Marginaali 1,7% 5,9% 3,9% 6,6% 6,5% 5,4% 4,0% 4,4% 4,5% 3,3%
EPS 0,04 0,17 0,40 0,70 0,62 0,47 0,32 0,29 0,27 0,20
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 15 16 16 10 5 9 3 1
Liikearvo 80 79 65 59 58 43 39 39
Muut varat 116 108 79 75 72 41 34 34
Varat yhteensä 212 203 161 144 135 93 76 75
Oma pääoma 76 77 68 58 53 35 29 26
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 -0
Korolliset velat 65 56 36 34 34 23 19 20
Muut vastuut 71 70 57 52 47 35 28 29
Pääomat yhteensä 211 203 161 144 135 93 76 75
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 27,9 32,9 23,1 18,3 5,9 9,9 8,0 1,9
Investoinnit: Capex -10,1 -2,1 -1,7 -2,1 -1,9 -1,6 -0,9 -1,7
Vapaa rahavirta (FCF) 17,8 30,8 21,4 16,2 4,0 8,3 7,1 0,2
Investoinnit: Muut -1,9 -20,7 -8,3 -3,1 -22,0 -1,9 -1,3 0,1
Investointien jälkeen 16,0 10,1 13,1 13,1 -18,0 6,4 5,8 0,3
Rahoitus: Voitonjako -8,7 -7,5 -6,2 -4,2 11,6 -3,1 -2,2 -3,0
Rahoitus: Muut -7,4 -3,0 -0,9 -3,6 2,6 2,9 -2,1 -1,6
Rahavarojen muutos -0,1 -0,4 6,0 5,3 -3,8 6,2 1,5 -4,3
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,40 0,35 0,30 0,23 0,16 0,15 0,15 0,11
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,35 0,30 0,23 0,16 0,15 0,15 0,11
Osinkotuotto 4,9% 3,4% 3,8% 3,0% 2,9% 3,1% 4,9% 3,7%
Osinko/nettotulos 99,2% 49,9% 48,7% 48,9% 49,4% 52,2% 54,8% 55,1%
Osinko/FCF 55,7% 28,2% 34,8% 35,0% 91,4% 39,0% 45,6% 1183,8%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 19,3 25,9 24,4 29,3 23,1
PE (3v) 14,3 17,1 17,2 22,8 19,6 19,3 12,3 13,0
PE 20,3 14,5 12,9 16,5 17,2 17,0 11,1 14,9
EV (mEUR) 252 292 217 216 157 120 82 83
EV/EBIT 18,3 12,8 10,8 13,9 15,5 14,0 10,3 12,9
Oma pääoma/osake 3,06 3,09 2,72 2,35 2,31 1,60 1,34 1,18
P/B 2,67 3,29 2,92 3,31 2,42 3,05 2,28 2,51
ROE 13,1% 24,1% 24,4% 21,0% 16,9% 19,6% 21,7% 17,1%
ROI 10,1% 19,3% 20,6% 17,3% 13,9% 16,3% 17,0% 14,1%
Omavaraisuusaste 36,0% 37,8% 42,0% 40,1% 39,3% 37,4% 38,1% 34,2%
Gearing 64,9% 52,7% 29,8% 41,5% 55,9% 41,6% 56,3% 72,9%

Kvartaalien tunnusluvut

Kvartaalien tunnusluvut on siirretty Etteplan: Ennusteet -sivulle.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus