Etteplan sijoituskohteena

Päivitetty 11.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Etteplan Oyj on suomalainen asiantuntijayritys, jonka palveluihin kuuluu teollisuuden- ja laitossuunnittelun, ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Yhtiön asiakkaita ovat kone- ja laitevalmistajat sekä muut valmistavan teollisuuden yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e ETTEPLAN Ennuste
Osake (EUR, 11.8.20) 8,90 Osinko (EUR,12 kk) 0,40
Markkina-arvo (Mrd) 0,22 Osinkotuotto 4,5%
Liikevaihto (mEUR) 258 -2,2% Osinko/EPS 54% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 14,0 -19,8% Osinko/FCF 34% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 10,90 +22,5%
EPS 0,56 Omav.aste 40%
P/E 15,8 Gearing 49%
EV/EBIT 13,8 ROE 17,6%
P/B 2,70 ROI 14,0%

Huomioita

Etteplan julkisti joulukuussa 2019 taloudelliset tavoitteet vuosille 2020 – 2024. Tavoitteiden keskeisiksi kasvualueiksi yhtiö on määritellyt palveluratkaisujen jatkuvan kehittämisen, digitalisaation ja kansainvälinen kasvun. Tavoitteet ovat

  • Liikevaihto: vuotuista kasvua +15 % ja 500 M EUR:n liikevaihto ylittyisi vuonna 2024.
  • Kansainvälistyminen: Suomen ulkopuolinen liikevaihto yli 50 % vuoteen 2024 mennessä.
  • Kannattavuus: liikevoitto (EBITA) 10 % liikevaihdosta

Kannattavuustavoitteessa on hyvä huomata, että kyseessä on EBITA, josta perinteiseen EBIT-lukemaan on tehty ostettujen yritysten poistoihin liittyviä oikaisuja.

Jos pohtii sitä, että olisiko Etteplan hyvä yrityskauppakohde, niin silloin on hyvä muistaa, että Ingmannit omistavat yhtiöstä noin 66 prosenttia. Mahdollisen ostajakandidaatin tulisi siis saada heidän hyväksyntänsä ensin.

Osakkeen arvoksi sain 10,90 euroa, missä olisi reilun 20 prosentin nousuvara nykyiseen osakkeen hintaan nähden (8,90 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): etteplan-2020-08-11.pdf

etteplan-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (etteplan-2020-08-11.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 11.8.20) 8,90 10,15 7,94 7,78 5,58 4,90 3,04 2,97
Lkm (000) 24 832 24 832 24 818 24 663 22 855 21 562 21 562 21 524
Markkina-arvo (Mrd) 0,22 0,25 0,20 0,19 0,13 0,11 0,07 0,06
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suunnitteluratkaisut 147,5 147,0 132,1 120,9 112,8 112,3
Ohjelmisto- ja sulautetut ratk. 63,0 67,5 60,0 52,0 35,4
Tekninen dokumentointi 47,0 48,2 44,3 41,8 35,7 28,8
YHTEENSÄ 257,5 262,7 236,4 214,7 183,9 141,1
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suunnitteluratkaisut 14,0 14,5 13,0 9,8 6,5 6,8
Ohjelmisto- ja sulautetut ratk. 5,5 6,3 5,9 4,4 4,0
Tekninen dokumentointi 4,0 4,1 3,7 3,8 2,8 2,7
Muut -4,6 -2,1 -2,4 -2,5 -3,2 -0,9
YHTEENSÄ 19,0 22,8 20,2 15,5 10,1 8,6
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suunnitteluratkaisut 9,5% 9,9% 9,8% 8,1% 5,8% 6,1%
Ohjelmisto- ja sulautetut ratk. 8,8% 9,3% 9,8% 8,5% 11,3%
Tekninen dokumentointi 8,6% 8,5% 8,4% 9,1% 7,8% 9,4%
YHTEENSÄ 7,4% 8,7% 8,5% 7,2% 5,5% 6,1%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 58 134,2 258 263 237 215 184 141 132 129
Liiketulos 3,3 11,0 18,9 22,8 20,2 15,5 10,1 8,6 7,9 6,4
Nettotulos 2,5 8,1 14,0 17,4 15,3 11,6 7,4 6,2 5,9 4,3
Marginaali 4,3% 6,0% 5,4% 6,6% 6,5% 5,4% 4,0% 4,4% 4,5% 3,3%
EPS 0,10 0,33 0,56 0,70 0,62 0,47 0,32 0,29 0,27 0,20
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 15 16 16 10 5 9 3 1
Liikearvo 80 79 65 59 58 43 39 39
Muut varat 109 108 79 75 72 41 34 34
Varat yhteensä 204 203 161 144 135 93 76 75
Oma pääoma 82 77 68 58 53 35 29 26
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 -0
Korolliset velat 56 56 36 34 34 23 19 20
Muut vastuut 66 70 57 52 47 35 28 29
Pääomat yhteensä 204 203 161 144 135 93 76 75
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 35,0 32,9 23,1 18,3 5,9 9,9 8,0 1,9
Investoinnit: Capex -9,0 -2,1 -1,7 -2,1 -1,9 -1,6 -0,9 -1,7
Vapaa rahavirta (FCF) 26,0 30,8 21,4 16,2 4,0 8,3 7,1 0,2
Investoinnit: Muut -2,2 -20,7 -8,3 -3,1 -22,0 -1,9 -1,3 0,1
Investointien jälkeen 23,8 10,1 13,1 13,1 -18,0 6,4 5,8 0,3
Rahoitus: Voitonjako -8,7 -7,5 -6,2 -4,2 11,6 -3,1 -2,2 -3,0
Rahoitus: Muut -15,2 -3,0 -0,9 -3,6 2,6 2,9 -2,1 -1,6
Rahavarojen muutos -0,1 -0,4 6,0 5,3 -3,8 6,2 1,5 -4,3
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,40 0,35 0,30 0,23 0,16 0,15 0,15 0,11
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,35 0,30 0,23 0,16 0,15 0,15 0,11
Osinkotuotto 4,5% 3,4% 3,8% 3,0% 2,9% 3,1% 4,9% 3,7%
Osinko/nettotulos 71,2% 49,9% 48,7% 48,9% 49,4% 52,2% 54,8% 55,1%
Osinko/FCF 38,2% 28,2% 34,8% 35,0% 91,4% 39,0% 45,6% 1183,8%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 19,9 25,9 24,4 29,3 23,1
PE (3v) 14,2 17,1 17,2 22,8 19,6 19,3 12,3 13,0
PE 15,8 14,5 12,9 16,5 17,2 17,0 11,1 14,9
EV (mEUR) 261 292 217 216 157 120 82 83
EV/EBIT 13,8 12,8 10,8 13,9 15,5 14,0 10,3 12,9
Oma pääoma/osake 3,30 3,09 2,72 2,35 2,31 1,60 1,34 1,18
P/B 2,70 3,29 2,92 3,31 2,42 3,05 2,28 2,51
ROE 17,6% 24,1% 24,4% 21,0% 16,9% 19,6% 21,7% 17,1%
ROI 14,0% 19,3% 20,6% 17,3% 13,9% 16,3% 17,0% 14,1%
Omavaraisuusaste 40,2% 37,8% 42,0% 40,1% 39,3% 37,4% 38,1% 34,2%
Gearing 49,1% 52,7% 29,8% 41,5% 55,9% 41,6% 56,3% 72,9%

Kvartaalien tunnusluvut

Kvartaalien tunnusluvut on siirretty Etteplan: Ennusteet -sivulle.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus