F-Secure: Ennusteet

Päivitetty 30.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fsecure-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

F-Secure ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

F-Securella ei ole segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen. Yhtiö julkistaa liikevaihdot kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen sekä maantieteellisten alueiden välillä. Nämä luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty F-Secure: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 212,5 55,2 50,5 52,0 54,8 217,4 56,1 53,8 54,1 53,4
Muutos (%) -2,3% -1,6% -6,1% -3,9% 2,6% 14,0% 4,5% 6,5% 24,7% 23,9%
Liiketulos 10,0 2,9 1,0 2,5 3,6 7,2 0,8 2,5 3,3 0,6
Muutos (%) 38,9% 262,5% -60,0% -24,2% 500,0% 56,5% -42,9% 525,0% 560,0% -73,9%
MARGINAALI 4,7% 5,3% 2,0% 4,8% 6,6% 3,3% 1,4% 4,6% 6,1% 1,1%

F-Securen Q1:n liikevaihto nousi 2,6 prosenttia, mitä tuki yritystietoturvan noin 4 prosentin liikevaihdon kasvu. Yhtiö kertoi, että hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) liikevaihto kasvoi Q1:llä vahvasti. Myös sopimusten uusimisasteet olivat hyvällä tasolla.

Kuluttajatietoturva laski hieman, mutta yhtiö kertoi, että se sai uuden operaattorikumppanin japanilaisesta Niftystä. Ehkä tämä kääntää kuluttajatietoturvan myynnin kasvuun.

Koronaviruspandemian aiheuttama epävarma markkinatilanne alkoi näkyä Q1:n loppua kohden. F-Secure arvioi, että pandemia tulee vaikuttamaan negatiivisesti konsultointiliiketoimintaan. Vaikutuksen suuruutta on haastavaa arvioida.

Vuoden 2020 liikevaihtoennusteeni on 200 – 215 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos nousi 3,6 miljoonaan euroon viime vuoden 0,6 miljoonasta eurosta. Hyvää kannattavuuskehitystä tuki liikevaihdon kasvu sekä se, että kulutaso pysyi vertailukauden lukemissa.

F-Securen sopimusten uusimisasteet olivat hyvällä tasolla Q1:llä, joten se tukee liikevaihdon lisäksi tuloksentekokykyä. Toisaalta konsulttien laskutusaste todennäköisesti kärsiin tulevien kvartaalien aikana, mikä painaa toiminnan kannattavuutta. Erinomainen Q1:n kuitenkin antoi kuitenkin hyvää luottamusta sille, että kannattavuus pysyy olosuhteisiin nähden kelvollisena myös loppuvuoden aikana.

Arvion vuoden 2020 liiketuloksen olevan noin 5 – 15 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Ohessa laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 10,0 2,9 1,0 2,5 3,6 7,2 0,8 2,5 3,3 0,6
Rahoituskulut (netto) -3,5 -0,7 -0,7 -0,8 -1,3 -2,8 -0,3 -1,1 0,1 -1,5
Tulos ennen veroja 6,5 2,2 0,3 1,7 2,3 4,4 0,5 1,4 3,4 -0,9
Verot -1,2 -0,6 0,0 -0,4 -0,2 -0,8 0,1 -0,5 0,0 -0,4
Nettotulos 5,3 1,6 0,3 1,3 2,1 3,5 0,6 0,8 3,4 -1,3
EPS 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 -0,01

Vuoden 2020 rahoituskulujen arvioin olevan noin 3,5 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin noin 23 – 25 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotuloksen arvioin olevan 0 – 10 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 230,0 220,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Muutos (%) 4,5% 3,5% -0,4% 8,9% 5,8% 0,4%
Liiketulos (ebit) 18,5 15,5 4,0 3,5 4,0 4,0
Muutos (%) 19,4% 55,0% 37,9% 250,0% 60,0% 11,1%
MARGINAALI 8,0% 7,0% 7,3% 6,4% 7,3% 7,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 18,5 15,5 4,0 3,5 4,0 4,0
Rahoituskulut (netto) -2,8 -3,0 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7
Tulos ennen veroja 15,7 12,5 3,2 2,7 3,3 3,3
Verot -3,5 -3,0 -0,7 -0,7 -0,8 -0,8
Nettotulos 12,2 9,5 2,5 2,0 2,5 2,5
EPS 0,08 0,06 0,02 0,01 0,02 0,02

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus