F-Secure: Ennusteet

Päivitetty 31.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

fsecure-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

F-Securen näkymäarviot vuodelle 2019 ovat:

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin +30 prosenttia (2018: 95,9 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (2018: 94,9 M EUR)
  • oikaistu käyttökate on yli 21 miljoonaa euroa sisältäen IFRS 16-standardin vaikutuksen

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

F-Securella ei ole segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen. Yhtiö julkistaa liikevaihdot kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen sekä maantieteellisten alueiden välillä. Nämä luvut vuodesta 2015 alkaen on esitetty F-Secure: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 218,5 57,2 53,8 54,1 53,4 190,7 53,7 50,5 43,4 43,1
Muutos (%) 14,6% 6,5% 6,5% 24,7% 23,9% 12,3% 20,9% 22,6% 0,2% 5,4%
Liiketulos 7,0 0,6 2,5 3,3 0,6 4,6 1,4 0,4 0,5 2,3
Muutos (%) 52,2% -57,1% 525,0% 560,0% -73,9% -60,3% -62,2% -90,2% -77,3% 43,8%
MARGINAALI 3,2% 1,0% 4,6% 6,1% 1,1% 2,4% 2,6% 0,8% 1,2% 5,3%

Kuten edellä jo todettiin, niin F-Secure arvioi, että yritystietoturvan liikevaihto kasvaa yli 30 prosenttia vuonna 2019. Sen sijaan kuluttajatietoturvan liikevaihto jää edellisvuoden tasolle.

Yritystietoturvan liikevaihto oli 95,9 miljoonaa euroa vuonna 2018. Eli jos tähän tulee 30 prosentin parannus, niin se tarkoittaisi noin 120 – 125 miljoonan euron liikevaihtoa. Kun tähän lisätään kuluttajatietoturvan liikevaihto noin 95 miljoonan euron, niin saadaan tilikauden 2019 ennusteeksi noin 216 – 221 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

F-Secure teki kaksi oikaisua hankitun MWR InfoSecurity:n ehdolliseen kauppahintaan liittyen. Ensin se vähensi tähän liittyvää velkaa 9,1 miljoonalla eurolla ja tämän jälkeen yhtiö teki -6,0 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon. Näiden kirjausten nettovaikutus Q2:n liiketulokseen oli +3,1 miljoonaa euroa. Yhtiön raportoima Q2:n nettotulos oli 3,3 miljoonaa euroa, joten em. kirjaukset huomioiden liiketulos olisi ollut 0,2 miljoonaa euroa.

Q3:n liiketulos oli 2,5 miljoonaa euroa eli jo selvästi parempi kuin Q2:n tulos alhaisempien kulujen johdosta.

Yhtiö käynnisti uudelleenjärjestelytoimenpiteet toteuttaakseen hankitun MWR InfoSecurityn synergioita sekä tehostaakseen tukitoimintoja. Yhtiö arvioi, että työtekijämäärä vähenisi noin 90 henkilöllä. Tämä tuo yhtiön mukaan vuotuisia säästöjä noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tästä aiheutunee joitakin kertaluontoisia kuluja Q4:lle, jonka johdosta tein Q4:n ennusteen varsin heikkoon lukemaan.

Arvioin, että F-Securen vuoden 2019 liiketulos olisi noin 5 – 8 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Ohessa laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 7,0 0,6 2,5 3,3 0,6 4,6 1,4 0,4 0,5 2,3
Rahoituskulut (netto) -3,5 -1,0 -1,1 0,1 -1,5 -2,9 -0,9 -0,3 -0,7 -1,0
Tulos ennen veroja 3,5 -0,4 1,4 3,4 -0,9 1,7 0,5 0,1 -0,2 1,3
Verot -1,0 -0,1 -0,5 0,0 -0,4 -0,9 -0,9 0,7 0,0 -0,7
Nettotulos 2,5 -0,4 0,8 3,4 -1,3 0,8 -0,4 0,8 -0,2 0,6
EPS 0,02 -0,00 0,01 0,02 -0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

MWR InfoSecurity -yhtiön hankintaa varten F-Secure otti lainaa. Tein vuoden 2019 rahoituskuluarvion noin -3,5 miljoonan euron luvulla, missä IFRS 16-standardi tuo oman lisänsä rahoituskuluihin. Verojen arvioin olevan noin -1,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1…4 miljoonaa euroa.

F-Securen tulosluvut ovat varsin pieniä, joten muutaman sadan tuhannen euron muutos voi näkyä isona prosenttimuutoksena.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Kuluttajatietoturva on kehittynyt nihkeästi viime vuosien aikana – osittain menetetyn asiakkaan johdosta. Saako yhtiö tämän osa-alueen takaisin kasvu-uralle? Vai jääkö se matelemaan noin 95 – 100 miljoonan euron liikevaihtolukemaan vielä useaksi vuodeksi?
  • Yritystietoturva on sen sijaan kehittynyt hyvin, jota myös vastikään hankittu MWR InfoSecurity tuo oman lisänsä. Miten hyvin tämä osa-alue kehittyy jatkossa? Miten yritystietoturvaan vaikuttaa mahdollinen globaali taantuma – mikäli sellainen tässä muutaman vuoden sisään tulee?
  • MWR InfoSecurity on Brittiläinen yhtiö. Miten Brexit vaikuttaa yhtiön tuloksentekokykyyn?
  • Tulosmarginaalit ovat varsin ohuet eli pystyykö yhtiö kasvattamaan marginaaleja tulevina vuosina? Onko yhtiöllä sellaista hinnoitteluvoimaa, jolla hintoja voidaan merkittävästi nostaa?

Arvioin liikevaihdon kasvavan hyvällä tahdilla yritystietoturvan vetämänä tulevina vuosina. Toki kuluttajatietoturvan liikevaihdon kehityksen pitää tukea kokonaisuutta.

Yhtiö kertoi tehostustoimien tuovan noin 5 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2020 loppuun mennessä. Arvioin tästä osan tulevan jo vuonna 2020. Tästä syystä tulevien vuosien tuloskunto paranisi selvästi.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -3,5 miljoonaa euroa molempina vuosina. Veroasteen arvioin olevan noin 23 – 25 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 235,0 225,0 59,0 55,5 55,5 55,0
Muutos (%) 4,4% 3,0% 3,1% 3,2% 2,6% 3,0%
Liiketulos (ebit) 16,0 12,0 3,2 3,2 3,0 2,6
Muutos (%) 33,3% 71,4% 433,3% 28,0% -9,1% 333,3%
MARGINAALI 6,8% 5,3% 5,4% 5,8% 5,4% 4,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 16,0 12,0 3,2 3,2 3,0 2,6
Rahoituskulut (netto) -3,5 -3,5 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8
Tulos ennen veroja 12,5 8,5 2,3 2,3 2,1 1,8
Verot -3,0 -2,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Nettotulos 9,5 6,5 1,8 1,8 1,6 1,3
EPS 0,06 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus