F-Secure: Ennusteet

Päivitetty 19.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

f-secure-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

F-Securen näkymäarviot vuodelle 2019 ovat:

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin +30 prosenttia (2018: 95,9 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (2018: 94,9 M EUR)
  • oikaistu käyttökate on yli 21 miljoonaa euroa sisältäen IFRS 16-standardin vaikutuksen

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

F-Securella ei ole segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen. Yhtiö julkistaa liikevaihdot kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen sekä maantieteellisten alueiden välillä. Nämä luvut vuodesta 2015 alkaen on esitetty F-Secure: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 220,0 56,5 56,0 54,1 53,4 190,7 53,7 50,5 43,4 43,1
Muutos (%) 15,4% 5,2% 10,9% 24,7% 23,9% 12,3% 20,9% 22,6% 0,2% 5,4%
Liiketulos 6,5 1,3 1,3 3,3 0,6 4,6 1,4 0,4 0,5 2,3
Muutos (%) 41,3% -7,1% 225,0% 560,0% -73,9% -60,3% -62,2% -90,2% -77,3% 43,8%
Marginaali 3,0% 2,3% 2,3% 6,1% 1,1% 2,4% 2,6% 0,8% 1,2% 5,3%

Kuten edellä jo todettiin, niin F-Secure arvioi, että yritystietoturvan liikevaihto kasvaa yli +30 prosenttia vuonna 2019. Sen sijaan kuluttajatietoturvan liikevaihto jää edellisvuoden tasolle.

Yritystietoturvan liikevaihto oli 95,9 miljoonaa euroa vuonna 2018. Eli jos tähän tulee +30 prosentin parannus, niin se tarkoittaisi noin 125,0 miljoonan euron liikevaihtoa. Kun tähän lisätään kuluttajatietoturvan liikevaihto noin 95 miljoonan euron, niin saadaan tilikauden 2019 ennusteeksi noin 217 – 225 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

F-Secure teki kaksi oikaisua hankitun MWR InfoSecurity:n ehdolliseen kauppahintaan liittyen. Ensin se vähensi tähän liittyvää velkaa 9,1 miljoonalla eurolla ja tämän jälkeen yhtiö teki -6,0 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon. Näiden kirjausten nettovaikutus Q2:n liiketulokseen oli +3,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön raportoima Q2:n nettotulos oli 3,3 miljoonaa euroa, joten em. kirjaukset huomioiden liiketulos olisi ollut 0,2 miljoonaa euroa.

F-Secure arvioi, että tilikauden 2019 oikaistu käyttökate on yli 21 miljoonaa euroa. Tämä arvio sisältää IFRS 16-standardin vaikutuksen

Poistot olivat vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla -6,7 miljoonaa euroa eli koko vuoden ajalta poistoja tulisi noin -13,5 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi Q1-Q2/2019 F-Secure teki -2,3 miljoonan euron ”yrityshankinnoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja”. Ja kuten edellä, jos tämä taso pitää vuonna 2019, niin näitä poistoja tulisi noin -4,5 miljoonaa euroa.

Tästä voidaan laskea sitten liikevoiton määrä, joka olisi noin 3 miljoonaa euroa (21 – 13,5 – 4,5). Kun huomioidaan em. kauppahinnan kirjausten nettovaikutus (+3,1 M EUR), niin liiketulokseksi saadaan noin 6,5 miljoonaa euroa, kun lukuja hieman pyöristää ylöspäin.

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että F-Securen vuoden 2019 liiketulos olisi noin 3 – 8 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Ohessa laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6,5 1,3 1,3 3,3 0,6 4,6 1,4 0,4 0,5 2,3
Rahoituskulut (netto) -3,0 -0,8 -0,8 0,1 -1,5 -2,9 -0,9 -0,3 -0,7 -1,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 3,5 0,5 0,5 3,4 -0,9 1,7 0,5 0,1 -0,2 1,3
Verot -0,8 -0,2 -0,2 0,0 -0,4 -0,9 -0,9 0,7 0,0 -0,7
Nettotulos 2,7 0,3 0,3 3,4 -1,3 0,8 -0,4 0,8 -0,2 0,6

MWR InfoSecurity -yhtiön hankintaa varten F-Secure otti lainaa. Tein vuoden 2019 rahoituskuluarvion noin -3,0 miljoonan euron luvulla, missä IFRS 16-standardi tuo oman lisänsä rahoituskuluihin. Veroja arvioidessani käytin kaavamaista -0,2 miljoonan euron kvartaalilukemaa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 0…+4 miljoonaa euroa.

F-Securen tulosluvut ovat varsin pieniä, joten muutaman sadan tuhannen euron muutos voi näkyä isona prosenttimuutoksena.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Kuluttajatietoturva on kehittynyt nihkeästi viime vuosien aikana – osittain menetetyn asiakkaan johdosta. Saako yhtiö tämän osa-alueen takaisin kasvu-uralle? Vai jääkö se matelemaan noin 95 – 100 miljoonan euron liikevaihtolukemaan vielä useaksi vuodeksi?
  • Yritystietoturva on sen sijaan kehittynyt hyvin, jota myös vastikään hankittu MWR InfoSecurity tuo oman lisänsä. Miten hyvin tämä osa-alue kehittyy jatkossa? Miten yritystietoturvaan vaikuttaa mahdollinen globaali taantuma – mikäli sellainen tässä muutaman vuoden sisään tulee?
  • MWR InfoSecurity on Brittiläinen yhtiö. Miten Brexit vaikuttaa yhtiön tuloksentekokykyyn?
  • Tulosmarginaalit ovat varsin ohuet eli pystyykö yhtiö kasvattamaan marginaaleja tulevina vuosina? Onko yhtiöllä sellaista hinnoitteluvoimaa, jolla hintoja voidaan merkittävästi nostaa?

Arvioin liikevaihdon kasvavan hyvällä tahdilla yritystietoturvan vetämänä tulevina vuosina. Toki kuluttajatietoturvan liikevaihdon kehityksen pitää tukea kokonaisuutta.

Liiketuloksen arvioin olevan alhaisella tasolla vielä vuosina 2020 ja 2021, sillä poistot ovat nousseet varsin suuriksi. Käyttökatteen pitäisi kasvaa selvästi, jotta liiketulos voisi palautua muutaman vuoden takaisiin yli 10 miljoonan euron lukemiin.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -4 miljoonaa euroa molempina vuosina. Veroina käytin kiinteitä -1,0…-0,5 miljoonan euron lukemia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 240,0 230,0 59,0 58,0 57,0 56,0
Muutos (%) 4,3% 4,5% 4,4% 3,6% 5,4% 4,9%
Liiketulos 8,0 6,5 1,6 1,5 1,7 1,7
Muutos (%) 23,1% 0,0% 23,1% 15,4% -48,5% 183,3%
Marginaali 3,3% 2,8% 2,7% 2,6% 3,0% 3,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 8,0 6,5 1,6 1,5 1,7 1,7
Rahoituskulut (netto) -4,0 -4,2 -1,1 -1,1 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 4,0 2,3 0,5 0,4 0,7 0,7
Verot -1,0 -0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Nettotulos 3,0 1,5 0,3 0,2 0,5 0,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset