F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 25.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e F-SECURE Ennuste
Osake (25.3.2020) 2,30 Osinko 12 kk 0,00
Markkina-arvo (Mrd) 0,37 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 190 -12,6% Osinko/EPS 127% 4v ka
Nettotulos (M) -10,1 Osinko/FCF 23% 4v ka
EPS -0,06 Omav.aste 30%
P/E Gearing 29%
EV/EBIT ROE -14,2%
P/B 5,52 ROI -9,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.f-secure.com/fi_FI/web/investors_fi/materials#stock-exchange-releases

Yhteenveto

F-SECURE25.3.2020 | 2,30 EUR
10
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 10/30. Heikkoja pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea arvostus PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8,1 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (ennuste vuodelle 2020: 222,5 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Ja vuosina 2018 ja 2019 tulos on jäänyt 0 – 5 miljoonan euron tasolle. Eikä vuoden 2020 ennuste juurikaan paremmalta näytä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosina nihkeänä tuloskehityksenä.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Yhtiö ei ole maksanut osinkoa nyt kahteen vuoteen peräkkäin. Tämä on nopea muutos, sillä vielä muutama vuosi sitten yhtiö maksoi kolme kertaa peräkkäin ylimääräistä osinkoa 0,06 – 0,10 euroa per vuosi.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina PE-luvun perusteella. Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla. Osakkeen arvoksi sain 2,05 euroa. Tarkemmin arvonmäärityksestä F-Secure: Arvonmääritys -sivulla.

Heikko tuloskunto ja laskeva osakekurssi voisi antaa jollekin isolle toimijalle mahdollisuuden tehdä ostotarjous yhtiöstä. Toisaalta Risto Siilasmaalla on 37,8 prosentin omistusosuus yhtiöstä, joten ilman hänen suostumustaan osto ei onnistuisi.

Tilikausi 2019

F-Securen vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 56,1 53,7 4,5% 217,3 190,7 13,9%
Liiketulos (ebit) 0,8 1,4 -42,9% 7,2 4,5 60,0%
Nettotulos (omistajille) 0,5 -0,4 3,4 0,8
EPS (EUR) 0,00 0,00 0,02 0,01

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi noin 14 prosenttia, missä alkuvuoden lukuja tuki hankittu MWR InfoSecurity. Vuoden toisella puoliskolla kasvu oli täysin orgaanista (+5,5 %), sillä MWR:n luvut sisältyivät vertailukauden tietoihin.

Raportoitu vuoden 2019 liiketulos kasvoi 60 prosenttia. Tulokseen sisältyy +6,5 miljoonan euron nettovaikutus hankintaan liittyvien erien uudelleen arvostuksesta. Tämä on saatu +12,5 miljoonan euron ehdollisen vastikkeen muutoksesta sekä -6 miljoonan euron arvonalentumisesta. Lisäksi liiketulos sisältää -4,6 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja.

Koska tämän ja edellisen vuoden liiketulokset sisältävät erilaisia kertaluontoisia kirjauksia, niin ehkä vertailtavuuden kannalta parempi luku on yhtiön raportoima oikaistu käyttökate, joka nousi 23,2 miljoonaan euroon (2018: 17,4 M EUR).

Yhtiö käynnisti vuoden 2019 lopulla uudelleenjärjestelytoimenpiteet toteuttaakseen hankitun MWR InfoSecurityn synergioita sekä tehostaakseen tukitoimintoja. Järjestelyt tuovat yhtiön mukaan vuotuisia säästöjä noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhtiö ei maksa osinkoa keväällä 2020.

Näkymät 2020

F-Securen näkymäarviot vuodelle 2020 ovat (arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa):

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa myös vuonna 2020, mutta hitaampana kuin vuonna 2019 (2019: 122,5 M EUR, +27,7 %).
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto on noin vuoden 2019 tasolla (2019: 94,8 M EUR)
  • oikaistu käyttökate kasvaa selvästi vuoteen 2019 nähden (2019: 23,2 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 50,0 53,4 -6,4% 190,0 217,3 -12,6%
Liiketulos (ebit) 0,0 0,6 -10,1 7,2
Nettotulos (omistajille) -0,5 -1,3 -10,1 3,4
EPS (EUR) -0,00 -0,01 -0,06 0,02
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,00 0,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat F-Secure: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hyvässä nousussa, mitä etenkin kesällä 2018 hankittu MWR InfoSecurity  tukee. Sen sijaan tuloskehitys on vajonnut nollan tuntumaan erilaisten kertaerien ja yrityshankintaan liittyvien kasvaneiden poistojen johdosta.

fsecure-tuloslaskelma-q42019c

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2020 liikevaihtoennusteena on 185 – 195 miljoonaa ja tulosennusteena -5…-15 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa ja tulosta painaisi Yritystietoturvan myynnin kärsiminen koronaviruspandemian johdosta.

Yhtiö käynnisti uudelleenjärjestelytoimenpiteet toteuttaakseen hankitun MWR InfoSecurityn synergioita sekä tehostaakseen tukitoimintoja. Järjestelyt tuovat yhtiön mukaan vuotuisia säästöjä noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän voi odottaa näkyvän positiivisesti yhtiön lähivuosien tuloskehityksessä.

PE-luvulla mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle. Odotukset yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön alhainen velkaisuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

fsecure-roeroi-q42019c

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) olivat erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Mutta viime vuosien aikana tuotot ovat laskeneet heikentyneen tuloskunnon myötä.

Tase

F-Securen taseen rakenne muuttui MWR InfoSecurityn hankinnan myötä. Korollisia velkoja on Q4-lopussa 41 miljoonaa euroa. Lisäksi liikearvoa on 88 miljoonaa euroa. Liikearvo vastaa noin 38 prosenttia taseen loppusummasta ja esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus vetäisi tuloksen selvästi tappiolliseksi.

fsecure-liikearvo-q42019c

Velan määrän nousu heikensi velkaantumisen tunnuslukuja niin, että omavaraisuusaste on alle hyvän tason ja on nyt 30 – 35 prosenttia. Toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on alle 20 prosenttia eli selvästi hyvän puolella. Jos käteinen huomioidaan korollisissa veloissa, niin nettovelkaa on noin 16 miljoonaa euroa. Tämän hoitamiseen yhtiön rahavirrat riittävät hyvin.

fsecure-velkaisuus-q42019c

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on ollut noin 20 – 30 miljoonassa eurossa. Vuoden 2018 rahavirta jäi heikoksi, missä myös nollatason tuloskunto näkyy.

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

fsecure-rahavirta-q42019c

Vapaa rahavirta (FCF) on pysytellyt noin 15 – 25 miljoonassa eurossa pitkään. Tämä kaavio näyttää paljon paremmalta, kuin tuloskehitys – vaikka vuoden 2018 vapaa rahavirta jäi negatiiviseksi.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiö esitti ettei osinkoa maksettaisi vuonna 2020, joten kaikki rahavirta voitaisiin käyttää velkojen lyhennykseen. Nettovelkoja yhtiöllä on noin 16 miljoonan euron edestä, joten se antaa mahdollisuuksia velkojen lyhennyksiin vuonna 2020. Koronaviruspandemia tosin taisi vetää maton alta em. skenaariolta.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö maksoi osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan. Ja poikkeama toiseen suuntaan saatiin keväällä 2019 ja 2020, kun yhtiö esitti, ettei osinkoa maksettaisi lainkaan.

fsecure-osinko-q42019c

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä F-Secure: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 0,00 4/2019 0,00 4/2018 0,04
YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,04
-100,0% -66,7%

Kevään 2020 osinko jäi toista kertaa peräkkäin nollille.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (F-Secure: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (25.3.2020) 2,30 3,05 2,32 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87
Lkm (000) 158 799 157 719 157 224 156 503 156 023 155 801 155 757 155 383
Markkina-arvo (Mrd) 0,37 0,48 0,36 0,61 0,54 0,40 0,35 0,29
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kuluttaja 95,0 94,8 94,9 97,5 95,8 95,5 91,9
Yritys 95,0 122,5 95,9 72,2 62,5 52,1 45,5
YHTEENSÄ 190,0 217,3 190,8 169,7 158,3 147,6 137,4
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjoismaat 72,5 67,0 63,0 57,4 49,9 46,7
Muu Eurooppa 96,2 84,6 69,4 65,0 63,7 63,9
P-Amerikka 19,7 17,2 16,4 14,6 13,1 10,3
Muu maailma 28,9 21,9 21,0 21,2 20,9 16,5
YHTEENSÄ 0,0 217,3 190,7 169,8 158,2 147,6 137,4
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 50,0 0,0 190,0 217 191 170 158 148 154 155
Liiketulos 0,0 0,0 -10,1 7,2 4,5 11,5 19,2 20,0 18,8 27,1
Nettotulos -0,5 0,0 -10,1 3,4 0,4 11,1 15,2 22,1 15,8 16,5
Marginaali -1,0% #DIV/0! -5,3% 1,6% 0,2% 6,5% 9,6% 15,0% 10,3% 10,6%
EPS -0,00 0,00 -0,06 0,02 0,00 0,07 0,10 0,14 0,10 0,11
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 22 25 28 36 29 30 22 22
Liikearvo 88 88 91 10 8 8 19 19
Muut varat 111 116 110 129 131 131 109 95
Varat yhteensä 221 229 228 175 168 168 150 137
Oma pääoma 66 76 66 71 76 77 80 73
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 40 41 37 0 0 0 0 0
Muut vastuut 114 112 125 105 92 91 70 64
Pääomat yhteensä 221 229 228 175 168 168 150 137
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 8 19 7 26 22 29 29 29
Investoinnit: Capex -8 -9 -8 -7 -7 -5 -7 -4
Vapaa rahavirta (FCF) -0 10 -1 19 15 24 22 25
Investoinnit: Muut 4 0 -38 9 2 9 0 0
Investointien jälkeen 4 10 -39 27 17 34 22 25
Rahoitus: Voitonjako 0 0 -6 -19 -19 -25 -9 -9
Rahoitus: Muut -7 -13 37 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos -4 -2 -9 9 -1 9 13 15
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 56,4% 123,2% 84,6% 157,7% 56,5%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 33,1% 124,8% 76,9% 111,3% 38,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 44,1 39,8 26,8 38,3 32,9
PE (3v) 96,9 41,0 37,7 30,7 22,2 22,7 18,5
PE 141,5 911,9 54,8 35,7 18,2 22,2 17,6
EV (mEUR) 384 497 374 572 514 372 329 268
EV/EBIT 69,0 83,1 49,8 26,8 18,6 17,5 9,9
Oma pääoma/osake 0,42 0,48 0,42 0,45 0,49 0,49 0,51 0,47
P/B 5,52 6,31 5,50 8,62 7,15 5,21 4,39 3,99
ROE -14,2% 4,8% 0,6% 15,2% 19,9% 28,2% 20,7% 23,9%
ROI -9,0% 6,5% 5,2% 15,7% 25,1% 25,5% 24,6% 39,3%
Omavaraisuusaste 29,9% 33,2% 29,1% 40,3% 45,2% 45,9% 53,4% 53,3%
Gearing 28,5% 21,0% 14,0% -51,4% -38,3% -38,8% -27,2% -30,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 3,05 2,79 2,48 2,45 2,32 3,11 3,77 3,66 3,89 4,27
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,02 0,02 0,02 -0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,09
PE 145,8 183,3 162,9 456,7 136,1 99,0 54,2 55,4 45,8
EV (mEUR) 497 460 412 411 375 505 514 540 573 642
EV/EBIT 69,0 59,0 72,3 141,9 81,5 73,3 48,5 43,9 49,4 43,4
Oma pääoma/osake 0,48 0,45 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,46 0,45 0,43
P/B 6,31 6,16 5,60 5,61 5,51 7,32 8,89 7,99 8,63 10,03
ROE 4,6% 3,5% 3,5% -1,7% 1,2% 5,4% 9,1% 14,1% 15,0% 21,3%
ROI 6,5% 7,1% 6,2% 3,1% 5,3% 8,1% 16,1% 16,4% 15,8% 21,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus