F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 19.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e F-SECURE Ennuste
Osake (19.7.2019) 2,53 Osinko 12 kk 0,00
Markkina-arvo (Mrd) 0,4 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 220 (+15,2%) Osinko/EPS 83% 4v ka
Nettotulos (M) 3 (+237,5%) Osinko/FCF 57% 4v ka
EPS 0,02 Omav.aste 31%
PE 147,7 Gearing 27%
EV/EBIT 64,3 ROE 3,9%
PB 5,6 ROI 5,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.f-secure.com/fi_FI/web/investors_fi/materials#stock-exchange-releases

Yhteenveto

F-SECURE19.7.2019 | 2,53 EUR
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8,1 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (ennuste vuodelle 2019: 220 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Ja vuonna 2018 tulos romahti 1 miljoonan euron tasolle. Eikä vuoden 2019 ennuste juurikaan paremmalta näytä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosina nihkeänä tuloskehityksenä.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Yhtiö päätti esittää kevään 2019 yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta lainakaan. Tämä nopea muutos, sillä vielä muutama vuosi sitten yhtiö maksoi kolme kertaa peräkkäin ylimääräistä osinkoa 0,06 – 0,10 euroa per vuosi.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina, sillä PE-luku 150x. Ja vaikka tuloskunto paranisi parin vuoden takaiseen 22 miljoonaan euroon, niin silti PE olisi noin 18x tasolla. Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla.

Heikko tuloskunto ja laskeva osakekurssi voisi antaa jollekin isolle toimijalle mahdollisuuden tehdä ostotarjous yhtiöstä. Toisaalta Risto Siilasmaalla on 37,8 prosentin omistusosuus yhtiöstä, joten ilman hänen suostumustaan osto ei onnistuisi.

Tilikausi 2019

F-Securen Q1-Q2/2019

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 54,1 43,4 24,7% 107,5 86,5 24,3%
Liiketulos (ebit) 3,3 0,5 3,9 2,7 44,4%
Nettotulos (omistajille) 3,4 -0,2 2,0 0,4
EPS (EUR) 0,02 0,00 0,01 0,00

Q2:n liikevaihto kasvoi +25 prosenttia hankitun MWR InfoSecurityn sisältyessä Yritystietoturvan lukuihin. Kuluttajatietoturvan liikevaihto nousi hieman (24,0 vs 23,4 M EUR).

Raportoitu liiketulos oli 3,3 miljoonaa euroa, mikä sisältää 3,1 miljoonaa euroa MWR InfoSecurityn kauppahintaan liittyviä kirjauksia. Ensin yhtiö vähensi kauppahintaan liittyvää velkaa 9,1 miljoonalla eurolla ja tämän jälkeen yhtiö teki -6,0 miljoonan euron alaskirjauksen liikearvoon.

Raportoitu nettotulos oli liiketuloksen tasolla.

Näkymäarvio pysyi ennallaan eli että vuoden 2019 oikaistu käyttökate on yli 21 miljoonaa euroa.

Poistot olivat vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla -6,7 miljoonaa euroa eli koko vuoden ajalta poistoja tulisi noin -13,5 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi Q1-Q2/2019 F-Secure teki -2,3 miljoonan euron ”yrityshankinnoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja”. Ja kuten edellä, jos tämä taso pitää vuonna 2019, niin näitä poistoja tulisi noin -4,5 miljoonaa euroa.

Tästä voidaan laskea sitten liikevoiton määrä, joka olisi noin 3 miljoonaa euroa (21 – 13,5 – 4,5). Kun huomioidaan em. kauppahinnan kirjausten nettovaikutus (+3,1 M EUR), niin liiketulokseksi saadaan noin 6,5 miljoonaa euroa, kun lukuja hieman pyöristää ylöspäin.

Q1:n rahoituskulut olivat -1,5 miljoonaa ja Q2:n +0,1 miljoonaa euroa. Arvioidaan tältä pohjalta, että koko vuoden rahoituskulut olisivat yhteensä -3,0 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja olisi siten noin 3,5 miljoonassa eurossa ja riippuen veroasteesta tulos lienee jossain 2 – 3 miljoonan euron tietämillä.

Ilman Q2:n kauppahinnan oikaisuja tulos olisi nollassa.

Näkymät 2019

F-Securen näkymäarviot vuodelle 2019 ovat:

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin +30 prosenttia (2018: 95,9 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (2018: 94,9 M EUR)
  • oikaistu käyttökate on yli 21 miljoonaa euroa sisältäen IFRS 16-standardin vaikutuksen

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 56,0 50,5 10,9% 220,0 190,7 15,4%
Liiketulos (ebit) 1,3 0,4 6,5 4,6 41,3%
Nettotulos (jatkuvat) 0,3 0,8 2,7 0,8
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,00 0,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat F-Secure: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hyvässä nousussa, mitä etenkin kesällä 2018 hankittu MWR InfoSystems tukee. Sen sijaan tuloskehitys on vajonnut nollan tuntumaan. Koska poistot sekä yrityshankinnasta aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot nousivat selvästi (2 – 6 M EUR), niin pahoin pelkään, että heikko tuloskunto kestää vielä pitkään.

f-secure-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteena on 217 – 225 miljoonaa ja tulosennusteena 0…+4 miljoonaa euroa.

PE-luvulla (150x) mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle (PE3 ja PE7 ovat vastaavasti 83x ja 33x). Odotukset yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön alhainen velkaisuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

f-secure-roe-roi-q22019

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) olivat erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Mutta viime vuosien aikana tuotot ovat laskeneet heikentyneen tuloskunnon myötä.

Tase

F-Securen taseen rakenne muuttui MWR InfoSecurityn hankinnan myötä. Korollisia velkoja on nyt 46 miljoonaa ja liikearvoa 85 miljoonaa euroa. Liikearvo vastaa noin 37 prosenttia taseen loppusummasta ja esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus vetäisi tuloksen selvästi tappiolliseksi.

f-secure-liikearvo-q22019

Velan määrän nousu heikensi velkaantumisen tunnuslukuja niin, että omavaraisuusaste on alle hyvän tason ja on nyt 30 prosenttia. Toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on 25 prosenttia eli selvästi hyvän puolella. Jos käteinen huomioidaan korollisissa veloissa, niin nettovelkaa on noin 20 miljoonaa euroa. Tämän hoitamiseen yhtiön rahavirrat riittävät hyvin.

f-secure-velkaisuus-q22019

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta oli hyvässä nousussa vuoteen 2015 saakka, mutta vuonna 2016 kehitykseen tuli hieman takapakkia. Tätä laskua selittää vuonna 2015 myydyn liiketoiminnan myyntivoitosta maksettu jäännösvero. Eli siinä mielessä hyvän kehityksen voi odottaa jatkuvan. Myös vuoden 2018 rahavirta jäi vaimeaksi, jota nollatason tuloskunto selittää.

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

f-secure-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) on hienoisessa laskussa vuoden 2013 noin 24 miljoonasta eurosta. Vuosien 2016 ja 2017 vapaa rahavirta jäi selvästi aiemmista vuosista ja vuonna 2018 rahavirta jäi nollille.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiö esitti ettei osinkoa maksettaisi vuonna 2019, joten kaikki rahavirta voitaisiin käyttää velkojen lyhennykseen. Nettovelkoja yhtiöllä on noin 20 miljoonan euron edestä, joten toivottavasti vuoden 2019 rahavirrat olisivat positiiviset, niin se antaisi yhtiölle mahdollisuuden lyhentää velkoja vauhdikkaasti.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö maksoi osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan. Ja poikkeama toiseen suuntaan saatiin keväälle 2019, kun yhtiö esitti, ettei osinkoa maksettaisi ollenkaan.

f-secure-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä F-Secure: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 0,00 4/2019 0,00 4/2018 0,04
YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,04
+#DIV/0! -100,0% -66,7%

Arvioin, ettei vuonna 2020 maksettaisi osinkoa myöskään.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1) ja osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +1 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (19.7.2019) 2,53 2,32 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87 1,55
Lkm (000) 157 650 157 490 156 258 156 258 155 803 158 799 159 178 159 115
Markkina-arvo (Mrd) 0,40 0,37 0,61 0,54 0,40 0,36 0,30 0,25
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kuluttaja 95,0 94,9 97,5 95,8 95,5
Yritys 125,0 95,9 72,2 62,5 52,1
YHTEENSÄ 220,0 190,8 169,7 158,3 147,6
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Skandinavia 75,0 67,0 63,0 57,4 49,9
Muu Eurooppa 100,0 84,6 69,4 65,0 63,7
P-Amerikka 19,0 17,2 16,4 14,6 13,1
Muu maailma 26,0 21,9 21,0 21,2 20,9
YHTEENSÄ 220,0 190,7 169,8 158,2 147,6
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 56 108 220 191 170 158 148 137 155 157
Liikevoitto 1,3 3,9 6,5 4,6 12 19 20 22 27 20
Nettotulos 0,3 2,0 2,7 0,8 11 16 22 16 16 14
Marginaali 0,5% 1,9% 1,2% 0,4% 6,5% 9,9% 14,9% 11,7% 10,3% 8,9%
EPS 0,00 0,01 0,02 0,01 0,07 0,10 0,14 0,10 0,10 0,09
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 27 28 36 29 30 21 22 16
Liikearvo 85 91 10 8 8 19 19 19
Muut varat 117 109 129 131 130 110 96 92
Tase yhteensä 229 228 175 168 168 150 137 127
Oma pääoma 71 66 71 76 77 80 73 65
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 46 37 0 0 0 0 0 0
Muut vastuut 112 125 104 92 91 70 64 62
Tase yhteensä 229 228 175 168 168 150 137 127
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 15 7 26 22 29 29 28 26
Investoinnit: Capex -5 -7 -7 -7 -5 -7 -4 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 10 0 19 15 24 22 24 15
Investoinnit: Muut 0 -39 8 2 10 0 0 0
Investointien jälkeen 10 -39 27 17 34 22 24 15
Rahoitus: Voitonjako 0 -6 -19 -19 -25 -9 -9 -9
Rahoitus: Muut -10 36 0 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 -9 8 -2 9 13 15 6
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06 0,06
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2% 3,9%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 56,8% 119,4% 84,6% 158,8% 59,7% 68,2%
Osinko/FCF 0,0% #DIV/0! 32,9% 125,0% 77,9% 115,5% 39,8% 63,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 33,1 26,8 38,4 33,2 23,8
PE (3v) 82,5 39,9 37,4 30,3 22,3 23,3 19,4 16,4
PE 147,7 456,7 55,3 34,6 18,2 22,3 18,6 17,6
EV/EBIT 64,3 81,4 47,7 27,1 18,6 15,3 10,2 11,5
Oma pääoma/osake 0,45 0,42 0,45 0,49 0,49 0,50 0,46 0,41
P/B 5,62 5,54 8,56 7,15 5,22 4,47 4,08 3,79
ROE 3,9% 1,2% 15,0% 20,5% 28,2% 20,9% 23,2% 22,4%
ROI 5,9% 5,3% 16,3% 24,8% 25,5% 28,8% 39,1% 32,0%
Omavaraisuusaste 31,0% 28,9% 40,6% 45,2% 45,8% 53,3% 53,3% 51,2%
Gearing 26,8% 13,6% -50,7% -38,2% -39,0% -26,3% -30,1% -24,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 2,48 2,45 2,32 3,11 3,77 3,66 3,89 4,27 4,17 3,37
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,000 0,000 0,000 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
Osinkotuotto (ennuste) 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,02 -0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09
PE 162,9 456,7 136,1 99,0 54,2 55,4 45,8 45,6 36,6
EV/EBIT 72,3 141,9 81,5 73,3 48,5 43,9 49,4 43,4 41,2 28,1
ROE 3,5% -1,7% 1,2% 5,4% 9,1% 14,1% 15,0% 21,3% 21,7% 18,2%
ROI 6,2% 3,1% 5,3% 8,1% 16,1% 16,4% 15,8% 21,6% 23,1% 22,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset