F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 10.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (10.2.2018)3,97 EURMarkkina-arvo0,62 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,04 EUR Osinkotuotto1,0 %
Liikevaihto 2018e180 M EUR (+5,9 %)Nettotulos 2018e9 M EUR (-18,2 %)
PE68,9ROE12,6 %

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

F-SECURE10.2.2018 | 3,97 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 7,9 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (noin 170 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä moni on pitänyt F-Securea kasvuyhtiönä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosien nihkeänä tuloskehityksenä.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 2017, kun tulos laski 11 miljoonaan euroon.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Kevään 2018 osinko jäi odotuksia heikommaksi eli 0,04 euroon, kun aiempina vuosina oli maksettu 0,06 euron osingon lisäksi 0,06 euron lisäosinkoa.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina, sillä PE-luku on lähes 70x. Ja vaikka tuloskunto paranisi parin vuoden takaiseen 22 miljoonaan euroon, niin silti PE olisi noin 30x tasolla. Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla.

Tilikausi 2017

F-Securen vuosi 2017

  • liikevaihto: 169,7 M EUR (158,3 M EUR / +7,2 %)
  • liiketulos (ebit): 11,1 M EUR (19,2 M EUR / -42 %)
  • nettotulos: 10,8 M EUR (15,2 M EUR / -29 %)
  • EPS: 0,07 EUR (0,10 EUR)
  • osinkoehdotus: 0,04 EUR (0,06+0,06 lisäosinko EUR)

Liikevaihtoa kasvatti erityisesti hyvä yritystietoturvan myynti, joka kasvoi noin +16 prosenttia edellisvuodesta. Digitalisaation sekä palveluiden siirtyminen verkkoon laajenee ja kasvaa, jolloin näihin kohdistuvat tietoturvauhat kasvavat myöskin. Tämä kaikki näkyy yritysten panostuksena tietoturvaan ja siten hyvänä kysyntänä F-Securen palveluille.

Kuluttajatietoturvan myynnin kasvuun (+1,4 %) vaikutti negatiivisesti erään operaattoriasiakkaan menetys E-Amerikassa. Tämän johdosta kuluttajatietoturvan myynti laski -3 prosenttia Q4/2017 aikana.

Liiketulos (ebit) jäi noin -8 miljoonaa euroa vuodesta 2016. Näin siitäkin huolimatta, että liikevaihto nousi +11,4 miljoonalla eurolla. Tätä eroa selittää suurelta osin myynnin ja markkinoinnin (9,5 M EUR) sekä tuotekehityksen (6,1 M EUR) kulujen selvä nousu.

Nämä panostukset rasittavat yhtiön lyhyen aikavälin tulosta, mutta tuovat kasvua liikevaihtoon, minkä pitäisi pidemmällä aikavälillä näkyä myös tuloskunnon kasvuna. Yhtiö pyrkii siis kasvattamaan tulevaisuuden tuloksentekokykyään, mikä sijoittajan näkökulmasta on positiivinen asia.

Nettotulos jäi em. syistä selvästi vuodesta 2016. Varsinkin, kun huomioidaan yhtiön saama +3,1 miljoonan euron veronpalautus kesäkuussa 2017. Tämä huomioiden tulos olisi ollut vain 7,7 miljoonaa euroa.

Osinkoehdotus jäi odotuksista ja oli 0,04 euroa. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (4.4.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 18.4.2018.

Näkymät 2018

F-Secure arvioi vuodelle 2018, että

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa +15 prosenttia (2017: 72,6 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto pysyy samalla tasolla (2017: 97,1 M EUR)
  • liikevoitto (ebit) on noin 8 – 12 miljoonaa euroa (2017: 11,1 M EUR)

Tilikauden 2018 karkeana ennusteina (Talousmentor) on:

  • liikevaihto: 180 M EUR (2017: 170 M EUR)
  • nettotulos: 6 – 9 M EUR (11 M EUR)

Segmentit

F-Securella ei ole segmenttejä, mutta se julkistaa liikevaihdot kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen välillä. Lisäksi yhtiö julkistaa liikevaihdot maantieteellisten alueiden välillä. Oheisissa taulukoissa näiden liikevaihdot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kuluttaja 98,0 97,1 95,8 95,5 91,9
Yritys 82,0 72,6 62,5 52,1 45,5
YHTEENSÄ 180,0 169,7 158,3 147,6 137,4
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Skandinavia 68,0 62,9 57,4 49,9 46,7
Muu Eurooppa 73,0 69,4 65,0 63,7 63,9
P-Amerikka 17,5 16,4 14,6 13,1 10,3
Muu maailma 21,5 21,0 21,2 20,9 16,5
YHTEENSÄ 180,0 169,7 158,2 147,6 137,4

Kuluttaja- ja yritystietoturva

Kuluttajatietoturvan kasvu on ollut noin parisen prosenttia vuodessa viime vuosien aikana. Tilikauden 2017 kuluttajatietoturvan kasvu jäi vain +1,4 prosenttiin, mihin vaikutti negatiivisesti erään operaattoriasiakkaan menetys E-Amerikassa.

Yritystietoturvan kasvu on ollut voimakasta ja vuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoikin noin +15 prosenttia. Yritystietoturvan kasvua selittää osaltaan myös vuonna 2015 hankitun nSense-yhtiön tuoma lisä yhtiön tietoturvatarjontaan.

Lisäksi digitalisaation sekä palveluiden siirtyminen verkkoon laajenee ja kasvaa, jolloin näihin kohdistuvat tietoturvauhat kasvavat myöskin. Tämä kaikki näkyy yritysten panostuksena tietoturvaan ja siten hyvänä kysyntänä F-Securen palveluille.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2014 liikevaihdossa näkyy selvä pudotus, mitä selittää vuonna 2015 pilvipalveluliiketoimintojen myynti. Vuoden 2014 tuloslaskelmasta on poistettu tämän myydyn liiketoiminnan osuus.

Muutoin F-Securen liikevaihto on ollut noin 145 – 155 miljoonan euron tietämissä jo vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2015 hankittu nSense-yhtiö näkyy yritystietoturvan myynnin kasvuna ja sen osuuden kasvuna koko konsernin liikevaihdosta. Tämän seurauksena liikevaihto on aivan viime vuosina ollut noin 10 M EUR/vuosi kasvussa. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoikin 170 miljoonaan euroon.

f-secure-tuloslaskelma-q42017

Tuloskehitys on ollut vaimeaa ja tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo vuodesta 2007 alkaen. Tässä näkyy mobiililaitteiden suosion kasvu, sillä näihin harvemmin hankitaan tietoturvapakettia.

Tilikauden 2017 tulosta painoi yhtiön panostus myyntiin sekä tuotekehitykseen, jolla pyritään edelleen parantamaan etenkin yritystietoturvan hyvää kehitystä. Tulos jäi 11 miljoonaan euroon.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 180 miljoonaa ja tulosennusteena 6 – 9 miljoonaa euroa.

Tase

F-Securen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän (10 M EUR) ja korollisia velkoja ei ole ollut ollenkaan yli 10 vuoteen. Tästä syystä nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen (eli hyvä). Sen sijaan omavaraisuusaste eli oman pääoman suhde taseen loppusummaan on ollut noin 40 – 45 prosentissa, eli hieman yli hyvän tason (40 %).

f-secure-velkaisuus-q42017

Joka tapauksessa velkarahoituksen avulla yhtiö pystyisikin tekemään erilaisia yritysjärjestelyjä varsin helposti. Esimerkiksi 75 miljoonan euron laina nostaisi gearingin noin 50 prosenttiin ja laskisi omavaraisuusasteen 30 prosenttiin. Eli vielä oltaisiin ihan kelvollisissa velkaantumisen tunnusluvuissa. Rahavirrat perusosingon jälkeen ovat olleet noin 10 – 15 miljoonaa euroa positiiviset, joten tämä velkasumma pystyttäisiin vielä hoitamaan varsin nopeastikin.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta oli hyvässä nousussa vuoteen 2015 saakka, mutta vuonna 2016 kehitykseen tuli hieman takapakkia. Tätä laskua selittää vuonna 2015 myydyn liiketoiminnan myyntivoitosta maksettu jäännösvero. Eli siinä mielessä hyvän kehityksen voi odottaa jatkuvan.

f-secure-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

f-secure-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on hienoisessa laskussa vuoden 2013 noin 24 miljoonasta eurosta. Vuosien 2016 ja 2017 vapaa rahavirta jäi selvästi aiemmista vuosista.

Kevään 2018 osinko tarkoittaa noin 6 miljoonan euron kassasta maksua. Kun yhtiöllä ei ole velkaa, niin se tarkoittaa sitä, että vapaata rahavirtaa voidaan käyttää osinkoihin taikka laajentumisinvestointeihin. Eli jos rahavirrat ovat tällä tasolla, niin yhtiöllä jää noin reilu 10 miljonaa euroa osinkojen jälkeen kassaan.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö on maksanut osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan.

Yhtiön perusosinko on ollut 0,06 euroa jo vuodesta 2009 alkaen, mutta viime vuosien aikana on maksettu myös lisäosinkoa 0,06 – 0,10 euroa. Mutta, koska yhtiöllä ei ole korollisia velkoja ja vapaat rahavirrat ovat noin 25 miljoonassa eurossa, niin yhtiö on pystynyt maksamaan 19 miljoonan (eli 0,06 + 0,06 euron) osinkoja helpostikin. Ja kassaan on jäänyt vielä rahaa.

f-secure-osinko-q42017

Kevään 2018 osinko jäi pettymykseksi ja se oli 0,04 euroa. Vaikka kassassa on noin 36 miljoonaa euroa, ja tämä osinko tarkoittaa noin 6 miljoonan euron kassastamaksua, niin silti osinko jäi alhaiseksi. Tässä näkyy yhtiön panostukset myyntiin ja tuotekehitykseen, minkä johdosta vuosien 2016 ja 2017 tuloskunto on jäänyt aiempia vuosia alhaisemmalle tasolle. Toisaalta rahavirran vahvuus olisi antanut odottaa parempaa osinkoa.

Osinko irtoaa yhtiökokouksen (4.4.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 18.4.2018. Tällä osakkeen hinnalla (3,97 euroa) osinkotuotto on vain 1,0 prosenttia.

Arvostus

PE-luvulla (69,4x) mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle (PE3 ja PE7 ovat vastaavasti 53x ja 42x). Odotukset yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön velattomuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

f-secure-roe-roi-q42017

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Toisaalta yhtiön pääoma on kiinni hyvissä työntekijöissä eikä niinkään kiinteässä omaisuudessa. Näin kirjanpidollinen pääoman tarve on vähäisempää, joka osaltaan näkyy hyvinä pääoman tuottolukuina.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+9) ja osingonmaksulla (-6). Oikaisu on yhteensä +3 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (10.2.2018) 3,97 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87 1,55 2,01
Lkm (000) 156 258 156 258 156 258 155 803 158 799 159 178 159 115 160 940
Markkina-arvo (Mrd) 0,62 0,61 0,54 0,40 0,36 0,30 0,25 0,32
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 45 180 170 158 148 137 155 157 146
Liikevoitto 3 11 11 19 20 22 27 20 24
Nettotulos 2 9 11 15 22 16 16 14 16
Marginaali 4,4% 5,0% 6,5% 9,5% 14,9% 11,7% 10,3% 8,9% 11,0%
EPS 0,01 0,00 0,06 0,07 0,10 0,14 0,10 0,10 0,09 0,10
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 39 36 29 30 21 22 16 12
Liikearvo 10 10 8 8 19 19 19 19
Muut varat 129 129 131 130 110 96 92 95
Tase yhteensä 178 175 168 168 150 137 127 126
Oma pääoma 73 70 76 77 80 73 65 60
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut vastuut 105 105 92 91 70 64 62 62
Tase yhteensä 178 175 168 168 150 137 127 122
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 25 26 22 29 29 28 26 21
Investoinnit: Capex -8 -7 -7 -5 -7 -4 -11 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 17 19 15 24 22 24 15 16
Investoinnit: Muut 3 8 2 10 0 0 0 -12
Investointien jälkeen 20 27 17 34 22 24 15 4
Rahoitus: Voitonjako -6 -19 -19 -25 -9 -9 -9 -9
Rahoitus: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 14 8 -2 9 13 15 6 -5
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,04 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06 0,06 0,06
Osinkotuotto 1,0% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2% 3,9% 3,0%
Osinko/nettotulos 69,4% 56,8% 125,0% 85,0% 158,8% 59,7% 68,2% 60,4%
Osinko/FCF 36,8% 32,9% 125,0% 77,9% 115,5% 39,8% 63,6% 60,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 42,2 38,7 33,4 23,8 21,6
PE (3v) 53,2 38,0 30,8 22,3 23,3 19,4 16,4 19,4
PE 68,9 55,3 36,3 18,3 22,3 18,6 17,6 20,2
Oma pääoma/osake 0,47 0,45 0,49 0,49 0,50 0,46 0,41 0,37
P/B 8,50 8,68 7,15 5,22 4,47 4,08 3,79 5,39
ROE 12,6% 15,1% 19,6% 28,0% 20,9% 23,2% 22,4% 28,8%
ROI 14,0% 15,1% 24,8% 25,5% 28,8% 39,1% 32,0% 43,2%
Omavaraisuusaste 41,0% 40,0% 45,2% 45,8% 53,3% 53,3% 51,2% 49,2%
Gearing -53,4% -51,4% -38,2% -39,0% -26,3% -30,1% -24,6% -20,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset