F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 9.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (9.11.2017)4,15 EURMarkkina-arvo0,65 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,12 EUR Osinkotuotto2,9 %
Liikevaihto 2017e170 M EUR (+7,6 %)Nettotulos 2017e11 M EUR (-26,7 %)
PE59,0ROE15,1 %

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

F-SECURE9.11.2017 | 4,15 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2016 oli 80,7 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (noin 170 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä moni on pitänyt F-Securea kasvuyhtiönä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosien nihkeänä tuloskehityksenä.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Näin siksi, että yhtiön perusosinko on ollut 0,06 eurossa jo vuodesta 2009 alkaen. Viimeisen 3 vuoden aikana yhtiö on maksanut myös 0,06 – 0,10 euron lisäosinkoa, mutta kasvavaa trendiä tästä ei saa aikaiseksi. Keväälle 2018 odotetaan jälleen 0,06+0,06 euron osinkoa, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (4,15 EUR) noin 2,9 prosentin osinkotuoton.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina, sillä PE-luku on lähes 60x. Ja vaikka tuloskunto paranisi parin vuoden takaiseen 22 miljoonaan euroon, niin silti PE olisi noin 30x tasolla. Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla.

Alkuvuosi 2017

F-Securen Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 125,3 M EUR (115,9 M EUR / +8,1 %)
 • liiketulos (ebit): 7,2 M EUR (12,3 M EUR / -42 %)
 • nettotulos: 8,1 M EUR (9,3 M EUR / -12,9 %)

Liikevaihtoa kasvatti erityisesti hyvä yritystietoturvan myynti, joka kasvoi noin +16 prosenttia viime vuodesta. Digitalisaation sekä palveluiden siirtyminen verkkoon laajenee ja kasvaa, jolloin näihin kohdistuvat tietoturvauhat kasvavat myöskin. Tämä kaikki näkyy yritysten panostuksena tietoturvaan ja siten hyvänä kysyntänä F-Securen palveluille.

Nettotulos jäi kuitenkin selvästi viime vuodesta. On hyvä huomata, että vaikka tulos jäi vain -1,2 miljoonaa euroa viimevuotisesta, niin liikevaihto kasvoi +8,5 miljoonaa euroa. Näin kulutaso kasvoi kokonaisuudessaan noin 9,7 miljoonaa euroa. Yhtiön panostukset myyntiin sekä tuotekehitykseen näkyvät tässä, sillä nämä kulut kasvoivat yhteensä noin 11,1 miljoonaa euroa.

Nämä panostukset rasittavat yhtiön lyhyen aikavälin tulosta, mutta tuovat kasvua liikevaihtoon, minkä pitäisi pidemmällä aikavälillä näkyä myös tuloskunnon kasvuna. Yhtiö pyrkii siis kasvattamaan tulevaisuuden tuloksentekokykyään, mikä sijoittajan näkökulmasta on positiivinen asia.

On hyvä huomata, että liiketulos (ebit) laski noin -5 miljoonaa euroa eli yli -40 prosenttia viime vuodesta. Tämä on paljon enemmän kuin nettotulos, ja tätä eroa selittääkin yhtiön kesäkuussa 2017 saama +3,1 miljoonan euron veronpalautus. Tämä huomioiden F-Securen alkuvuoden tuloskunto olikin vain noin 5 miljoonaa euroa.

Näkymät 2017

F-Secure arvioi vuodelle 2017, että

 • liikevaihto kasvaa viime vuoden 158 miljoonasta eurosta
 • liikevoitto (ebit) on noin 8 – 12 miljoonaa euroa (2016: 19,2 M EUR)

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 168 – 172 M EUR (2016: 158)
 • nettotulos: 10 – 12 M EUR (15)
 • EPS: 0,06 – 0,08 EUR (0,10)
 • PE: noin 60x (osakkeen hinta 4,15 EUR)
 • osinkoennuste: perusosinko 0,06 eur ja mahdollisesti lisäosinko 0,06 eur
 • osinkotuotto: 1,45+1,45=2,9%

Segmentit

F-Securella ei ole segmenttejä, mutta se julkistaa liikevaihdot kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen välillä. Lisäksi yhtiö julkistaa liikevaihdot maantieteellisten alueiden välillä. Oheisissa taulukoissa näiden liikevaihdot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Kuluttaja 98,0 95,8 95,5 91,9
Yritys 72,0 62,5 52,1 45,5
YHTEENSÄ 170,0 158,3 147,6 137,4 0,0
LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Skandinavia 62,5 57,4 49,9 46,7
Muu Eurooppa 69,0 65,0 63,7 63,9
P-Amerikka 16,0 14,6 13,1 10,3
Muu maailma 22,5 21,2 20,9 16,5
YHTEENSÄ 170,0 158,2 147,6 137,4 0,0

Kuluttaja- ja yritystietoturva

Kuluttajatietoturvan kasvu on ollut noin parisen prosenttia vuodessa viime vuosien aikana. Myös tilikauden 2017 alun kasvu on ollut noin 2 – 3 prosenttia.

Yritystietoturvan kasvu on ollut voimakasta ja alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto kasvoikin noin +16 prosenttia. Yritystietoturvan kasvua selittää osaltaan myös vuonna 2015 hankitun nSense-yhtiön tuoma lisä yhtiön tietoturvatarjontaan.

Lisäksi digitalisaation sekä palveluiden siirtyminen verkkoon laajenee ja kasvaa, jolloin näihin kohdistuvat tietoturvauhat kasvavat myöskin. Tämä kaikki näkyy yritysten panostuksena tietoturvaan ja siten hyvänä kysyntänä F-Securen palveluille.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2014 liikevaihdossa näkyy selvä pudotus, mitä selittää vuonna 2015 pilvipalveluliiketoimintojen myynti. Vuoden 2014 tuloslaskelmasta on poistettu tämän myydyn liiketoiminnan osuus.

Muutoin F-Securen liikevaihto on ollut noin 145 – 155 miljoonan euron tietämissä jo vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2015 hankittu nSense-yhtiö näkyy yritystietoturvan myynnin kasvuna ja sen osuuden kasvuna koko konsernin liikevaihdosta. Tämän seurauksena liikevaihto on aivan viime vuosina ollut noin 10 M EUR/vuosi kasvussa. Tilikaudelle 2017 odotetaankin noin 170 miljoonan euron liikevaihtoa.

f-secure-tuloslaskelma-q32017

Tuloskehitys on ollut vaimeaa ja tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo vuodesta 2007 alkaen. Tässä näkyy mobiililaitteiden suosion kasvu, sillä näihin harvemmin hankitaan tietoturvapakettia.

Tilikauden 2017 tulosta painaa yhtiön panostus myyntiin sekä tuotekehitykseen, jolla pyritään edelleen parantamaan etenkin yritystietoturvan hyvää kehitystä. Tästä syystä tilikauden 2017 ennustettu tulos jäänee noin 10 – 12 miljoonaan euroon.

Tase

F-Securen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän (10 M EUR) ja korollisia velkoja ei ole ollut ollenkaan yli 10 vuoteen. Tästä syystä nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen (eli hyvä). Sen sijaan omavaraisuusaste eli oman pääoman suhde taseen loppusummaan on ollut noin 45 – 50 prosentissa, eli hieman alle hyvän tason (60 %).

f-secure-velkaisuus-q32017

Joka tapauksessa velkarahoituksen avulla yhtiö pystyisikin tekemään erilaisia yritysjärjestelyjä varsin helposti. Esimerkiksi 75 miljoonan euron laina nostaisi gearingin noin 60 prosenttiin ja laskisi omavaraisuusasteen 30 prosenttiin. Eli vielä oltaisiin ihan kelvollisissa velkaantumisen tunnusluvuissa. Rahavirrat perusosingon jälkeen ovat olleet noin 10 – 15 miljoonaa euroa positiiviset, joten tämä velkasumma pystyttäisiin vielä hoitamaan varsin nopeastikin.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta oli hyvässä nousussa vuoteen 2015 saakka, mutta vuonna 2016 kehitykseen tuli hieman takapakkia. Tätä laskua selittää vuonna 2015 myydyn liiketoiminnan myyntivoitosta maksettu jäännösvero. Eli siinä mielessä hyvän kehityksen voi odottaa jatkuvan.

f-secure-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

f-secure-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin ollut hyvässä kasvussa, missä tosiaan vuosien 2015 ja 2016 lukuja heilauttaa em. myyty liiketoiminta. Vuosikymmen alun noin 10 – 15 miljoonan euron vapaa rahavirta on kasvanut nyt noin 25 miljoonaan euroon. Tämä näyttääkin yhtiön kehityksen ihan eri valossa, kuin kirjanpidollinen tuloskehitys.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö on maksanut osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan.

Yhtiön perusosinko on ollut 0,06 euroa jo vuodesta 2009 alkaen, mutta viime vuosien aikana on maksettu myös lisäosinkoa 0,06 – 0,10 euroa. Mutta, koska yhtiöllä ei ole korollisia velkoja ja vapaat rahavirrat ovat noin 25 miljoonassa eurossa, niin yhtiö pystyy maksamaan 19 miljoonan (eli 0,06 + 0,06 euron) osinkoja helpostikin. Ja kassaan jää vielä rahaa.

f-secure-osinko-q32017

Tästä syystä kevään 2018 osinkoennusteena on, että F-Secure maksaa jälleen 0,06 normaaliosingon lisäksi 0,06 euron lisäosingon. Tämä siitäkin huolimatta, että yhtiö tekee juuri nyt panostuksia tulevaisuuden tuloksentekokykyyn. Tällä osakkeen hinnalla (4,15 euroa) osinkotuotoksi tulee noin 2,9 prosenttia.

Arvostus

PE-luvulla (59,0x) mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle (PE3 ja PE7 ovat noin 41x). Odotukset yhtiön tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön velattomuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

f-secure-roe-roi-q32017

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Toisaalta yhtiön pääoma on kiinni hyvissä työntekijöissä eikä niinkään kiinteässä omaisuudessa. Näin kirjanpidollinen pääoman tarve on vähäisempää, joka osaltaan näkyy hyvinä pääoman tuottolukuina.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3) ja osingonmaksulla (0). Oikaisu on yhteensä +3 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (9.11.2017) 4,15 3,48 2,58 2,25 1,87 1,55 2,01 2,00
Lkm (000) 156 258 156 258 155 803 158 799 159 178 159 115 160 940 160 991
Markkina-arvo (Mrd) 0,65 0,54 0,40 0,36 0,30 0,25 0,32 0,32
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 43 125 170 158 148 137 155 157 146 130
Liikevoitto 4 7 11 19 20 22 27 20 24 20
Nettotulos 3 8 11 15 22 16 16 14 16 15
Marginaali 7,0% 6,4% 6,5% 9,5% 14,9% 11,7% 10,3% 8,9% 11,0% 11,5%
EPS 0,02 0,05 0,07 0,10 0,14 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 30 29 30 21 22 16 12 16
Liikearvo 10 8 8 19 19 19 19 19
Muut varat 124 131 130 110 96 92 95 77
Tase yhteensä 164 168 168 150 137 127 126 112
Oma pääoma 70 76 77 80 73 65 60 51
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut vastuut 94 92 91 70 64 62 62 61
Tase yhteensä 164 168 168 150 137 127 122 112
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 25 22 29 29 28 26 21 23
Investoinnit: Capex -6 -7 -5 -7 -4 -11 -5 -10
Vapaa rahavirta (FCF) 19 15 24 22 24 15 16 13
Investoinnit: Muut 0 2 10 0 0 0 -12 -1
Investointien jälkeen 19 17 34 22 24 15 4 12
Rahoitus: Voitonjako -19 -19 -25 -9 -9 -9 -9 -13
Rahoitus: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 -2 9 13 15 6 -5 -1
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,12 0,12 0,12 0,16 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinkotuotto 2,9% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2% 3,9% 3,0% 3,0%
Osinko/nettotulos 170,5% 125,0% 85,0% 158,8% 59,7% 68,2% 60,4% 64,4%
Osinko/FCF 98,7% 125,0% 77,9% 115,5% 39,8% 63,6% 60,4% 74,3%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 41,3 33,4 23,8 21,6
PE (3v) 40,5 30,8 22,3 23,3 19,4 16,4 19,4 17,9
PE 59,0 36,3 18,3 22,3 18,6 17,6 20,2 21,5
Oma pääoma/osake 0,45 0,49 0,49 0,50 0,46 0,41 0,37 0,32
P/B 9,26 7,15 5,22 4,47 4,08 3,79 5,39 6,31
ROE 15,1% 19,6% 28,0% 20,9% 23,2% 22,4% 28,8% 30,0%
ROI 15,1% 24,8% 25,5% 28,8% 39,1% 32,0% 43,2% 40,0%
Omavaraisuusaste 42,7% 45,2% 45,8% 53,3% 53,3% 51,2% 49,2% 45,5%
Gearing -42,9% -38,2% -39,0% -26,3% -30,1% -24,6% -20,0% -31,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset