F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 30.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e F-SECURE Ennuste
Osake (30.4.2020) 2,77 Osinko 12 kk 0,00
Markkina-arvo (Mrd) 0,44 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 213 -2,2% Osinko/EPS 31% 4v ka
Nettotulos (M) 5,3 +54,9% Osinko/FCF 17% 4v ka
EPS 0,03 Omav.aste 31%
P/E 83,5 Gearing 21%
EV/EBIT 44,5 ROE 7,1%
P/B 6,02 ROI 8,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.f-secure.com/fi_FI/web/investors_fi/materials#stock-exchange-releases

Yhteenveto

F-SECURE30.4.2020 | 2,77 EUR
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea arvostus PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8,1 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (ennuste vuodelle 2020: 222,5 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Ja vuosina 2018 ja 2019 tulos on jäänyt 0 – 5 miljoonan euron tasolle. Eikä vuoden 2020 ennuste juurikaan paremmalta näytä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosina nihkeänä tuloskehityksenä.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Yhtiö ei ole maksanut osinkoa nyt kahteen vuoteen peräkkäin. Tämä on nopea muutos, sillä vielä muutama vuosi sitten yhtiö maksoi kolme kertaa peräkkäin ylimääräistä osinkoa 0,06 – 0,10 euroa per vuosi.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina PE-luvun perusteella (83,5x). Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla. Osakkeen arvoksi sain 2,17 euroa, kun osake on tätä kirjoitettaessa 2,77 euroa. Tarkemmin arvonmäärityksestä F-Secure: Arvonmääritys -sivulla.

Heikko tuloskunto ja laskeva osakekurssi voisi antaa jollekin isolle toimijalle mahdollisuuden tehdä ostotarjous yhtiöstä. Toisaalta Risto Siilasmaalla on 37,8 prosentin omistusosuus yhtiöstä, joten ilman hänen suostumustaan osto ei onnistuisi.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

F-Secure kertoo, että pandemialla on ollut vähäiset vaikutukset yhtiön toimintaan. Q1:n liikevaihto kasvoikin 2,6 prosenttia ja liiketulos nousi selvästi (3,6 vs 0,6 M EUR). Koronaviruspandemian aiheuttama epävarma markkinatilanne alkoi näkyä Q1:n loppua kohden etenkin konsultoinnissa.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö siirtyi tekemään laajassa mitassa etätöitä, joka ohjelmistokehityksessä onnistuu varsin helposti. Etätöiden tekoon liittyvät tietoturva-asiat ovat varmastikin yhtiössä hoidettu hyvin.

Yhtiö nosti huhtikuussa 10 miljoonan euron luoton vahvistaakseen maksuvalmiuttaan.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

F-Secure ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

F-Secure kertoo, että Q1:n loppua kohden epävarma markkinatilanne alkoi vaikuttamaan uusien toimeksiantojen myyntiin ja, että pandemia tulee vaikuttamaan negatiivisesti konsultointiliiketoimintaan.

Myös luottotappiot ja asiakkaiden maksuviivästykset voivat kasvaa lyhyellä aikavälillä.

Tilikausi 2020

F-Securen Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 54,8 53,4 2,6%
Liiketulos (ebit) 3,6 0,6 500,0%
Nettotulos (omistajille) 2,1 -1,4
EPS (EUR) 0,01 -0,01

F-Securen Q1:n liikevaihto nousi 2,6 prosenttia, mitä tuki yritystietoturvan noin 4 prosentin liikevaihdon kasvu. Yhtiö kertoi, että hallinnoitujen tietoturvapalveluiden (MDR) liikevaihto kasvoi Q1:llä vahvasti. Myös sopimusten uusimisasteet olivat hyvällä tasolla.

Kuluttajatietoturva laski hieman, mutta yhtiö kertoi, että se sai uuden operaattorikumppanin japanilaisesta Niftystä. Ehkä tämä kääntää kuluttajatietoturvan myynnin kasvuun.

Q1:n liiketulos nousi 3,6 miljoonaan euroon viime vuoden 0,6 miljoonasta eurosta. Hyvää kannattavuuskehitystä tuki liikevaihdon kasvu sekä se, että kulutaso pysyi vertailukauden lukemissa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 52,0 54,1 -3,9% 212,5 217,3 -2,2%
Liiketulos (ebit) 2,5 3,3 -24,2% 10,2 7,2
Nettotulos (omistajille) 1,3 3,4 -61,8% 5,3 3,4
EPS (EUR) 0,01 0,02 0,03 0,02
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,00 0,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat F-Secure: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hyvässä nousussa, mitä etenkin kesällä 2018 hankittu MWR InfoSecurity  tukee. Sen sijaan tuloskehitys on vajonnut nollan tuntumaan erilaisten kertaerien ja yrityshankintaan liittyvien kasvaneiden poistojen johdosta.

fsecure-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2020 liikevaihtoennusteena on 200 – 215 miljoonaa ja tulosennusteena 0 – 10 miljoonaa euroa. Erinomainen Q1:n kuitenkin antoi hyvää luottamusta sille, että kannattavuus pysyy olosuhteisiin nähden kelvollisena myös loppuvuoden aikana.

Yhtiö käynnisti uudelleenjärjestelytoimenpiteet toteuttaakseen hankitun MWR InfoSecurityn synergioita sekä tehostaakseen tukitoimintoja. Järjestelyt tuovat yhtiön mukaan vuotuisia säästöjä noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän voi odottaa näkyvän positiivisesti yhtiön lähivuosien tuloskehityksessä.

PE-luvulla mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle. Odotukset yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön alhainen velkaisuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

fsecure-roeroi-q12020

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) olivat erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Mutta viime vuosien aikana tuotot ovat laskeneet heikentyneen tuloskunnon myötä.

Tase

F-Securen taseen rakenne muuttui MWR InfoSecurityn hankinnan myötä. Korollisia velkoja on Q1/2020 lopussa 40 miljoonaa euroa. Lisäksi liikearvoa on 80 miljoonaa euroa. Liikearvo vastaa noin 38 prosenttia taseen loppusummasta ja esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus vetäisi tuloksen lähelle nollaa.

fsecure-liikearvo-q12020

Velan määrän nousu heikensi velkaantumisen tunnuslukuja niin, että omavaraisuusaste on alle hyvän tason ja on nyt 30 – 35 prosenttia. Toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 20 prosenttia eli selvästi hyvän puolella. Jos käteinen huomioidaan korollisissa veloissa, niin nettovelkaa on noin 14 miljoonaa euroa. Tämän hoitamiseen yhtiön rahavirrat riittävät hyvin.

fsecure-velkaisuus-q12020

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on ollut noin 20 – 30 miljoonassa eurossa. Vuoden 2018 rahavirta jäi heikoksi, missä myös nollatason tuloskunto näkyy.

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

fsecure-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on pysytellyt noin 15 – 25 miljoonassa eurossa pitkään. Tämä kaavio näyttää paljon paremmalta, kuin tuloskehitys – vaikka vuoden 2018 vapaa rahavirta jäi negatiiviseksi.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiö esitti ettei osinkoa maksettaisi vuonna 2020, joten kaikki rahavirta voitaisiin käyttää velkojen lyhennykseen. Nettovelkoja yhtiöllä on noin 14 miljoonan euron edestä, joten se antaa mahdollisuuksia velkojen lyhennyksiin vuonna 2020. Alhainen velkaisuus antaa myös hyvät lähtökohdat kohdata pandemian aiheuttamat haasteet.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö maksoi osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan. Ja poikkeama toiseen suuntaan saatiin keväällä 2019 ja 2020, kun yhtiö esitti, ettei osinkoa maksettaisi lainkaan.

fsecure-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä F-Secure: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 0,00 4/2019 0,00 4/2018 0,04
YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,04
-% -100,0% -66,7%

Kevään 2020 osinko jäi toista kertaa peräkkäin nollille. Arvioin, ettei vuonna 2021 maksettaisi osinkoa myöskään.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (F-Secure: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (30.4.2020) 2,77 3,05 2,32 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87
Lkm (000) 158 799 157 719 157 224 156 503 156 023 155 801 155 757 155 383
Markkina-arvo (Mrd) 0,44 0,48 0,36 0,61 0,54 0,40 0,35 0,29
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kuluttaja 95,0 94,8 94,9 97,5 95,8 95,5 91,9
Yritys 117,5 122,5 95,9 72,2 62,5 52,1 45,5
YHTEENSÄ 212,5 217,3 190,8 169,7 158,3 147,6 137,4
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjoismaat 72,5 67,0 63,0 57,4 49,9 46,7
Muu Eurooppa 96,2 84,6 69,4 65,0 63,7 63,9
P-Amerikka 19,7 17,2 16,4 14,6 13,1 10,3
Muu maailma 28,9 21,9 21,0 21,2 20,9 16,5
YHTEENSÄ 0,0 217,3 190,7 169,8 158,2 147,6 137,4
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 52,0 54,8 212,5 217 191 170 158 148 154 155
Liiketulos 2,5 3,6 10,2 7,2 4,5 11,5 19,2 20,0 18,8 27,1
Nettotulos 1,3 2,1 5,3 3,4 0,4 11,1 15,2 22,1 15,8 16,5
Marginaali 2,5% 3,8% 2,5% 1,6% 0,2% 6,5% 9,6% 15,0% 10,3% 10,6%
EPS 0,01 0,01 0,03 0,02 0,00 0,07 0,10 0,14 0,10 0,11
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 40 25 28 36 29 30 22 22
Liikearvo 80 88 91 10 8 8 19 19
Muut varat 118 116 110 129 131 131 109 95
Varat yhteensä 239 229 228 175 168 168 150 137
Oma pääoma 73 76 66 71 76 77 80 73
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 56 41 37 0 0 0 0 0
Muut vastuut 111 112 125 105 92 91 70 64
Pääomat yhteensä 239 229 228 175 168 168 150 137
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 19 19 7 26 22 29 29 29
Investoinnit: Capex -9 -9 -8 -7 -7 -5 -7 -4
Vapaa rahavirta (FCF) 10 10 -1 19 15 24 22 25
Investoinnit: Muut -2 0 -38 9 2 9 0 0
Investointien jälkeen 7 10 -39 27 17 34 22 25
Rahoitus: Voitonjako 0 0 -6 -19 -19 -25 -9 -9
Rahoitus: Muut 6 -13 37 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 13 -2 -9 9 -1 9 13 15
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 56,4% 123,2% 84,6% 157,7% 56,5%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 33,1% 124,8% 76,9% 111,3% 38,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 42,0 39,8 26,8 38,3 32,9
PE (3v) 145,6 96,9 41,0 37,7 30,7 22,2 22,7 18,5
PE 83,5 141,5 911,9 54,8 35,7 18,2 22,2 17,6
EV (mEUR) 455 497 374 572 514 372 329 268
EV/EBIT 44,5 69,0 83,1 49,8 26,8 18,6 17,5 9,9
Oma pääoma/osake 0,46 0,48 0,42 0,45 0,49 0,49 0,51 0,47
P/B 6,02 6,31 5,50 8,62 7,15 5,21 4,39 3,99
ROE 7,1% 4,8% 0,6% 15,2% 19,9% 28,2% 20,7% 23,9%
ROI 8,3% 6,5% 5,2% 15,7% 25,1% 25,5% 24,6% 39,3%
Omavaraisuusaste 30,5% 33,2% 29,1% 40,3% 45,2% 45,9% 53,4% 53,3%
Gearing 20,6% 21,0% 14,0% -51,4% -38,3% -38,8% -27,2% -30,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 2,38 3,05 2,79 2,48 2,45 2,32 3,11 3,77 3,66 3,89
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,04 0,02 0,02 0,02 -0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07
PE 55,2 145,8 183,3 162,9 456,7 136,1 99,0 54,2 55,4
EV (mEUR) 389 497 460 412 411 375 505 514 540 573
EV/EBIT 38,1 69,0 59,0 72,3 141,9 81,5 73,3 48,5 43,9 49,4
Oma pääoma/osake 0,44 0,48 0,45 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,46 0,45
P/B 5,37 6,31 6,16 5,60 5,61 5,51 7,32 8,89 7,99 8,63
ROE 9,8% 4,6% 3,5% 3,5% -1,7% 1,2% 5,4% 9,1% 14,1% 15,0%
ROI 9,0% 6,5% 7,1% 6,2% 3,1% 5,3% 8,1% 16,1% 16,4% 15,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus