F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 2.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e F-SECURE Ennuste
Osake (2.11.2018) 2,48 Osinko 12 kk 0,04
Markkina-arvo (Mrd) 0,4 Osinkotuotto 1,6%
Liikevaihto (M) 190 (+11,8%) Osinko/EPS 100% 4v ka
Nettotulos (M) 2 (-81,8%) Osinko/FCF 74% 4v ka
EPS 0,01 Omav.aste 30%
PE 195,3 Gearing 21%
EV/EBIT 80,9 ROE 2,9%
PB 5,7 ROI 5,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.f-secure.com/fi_FI/web/investors_fi/materials#stock-exchange-releases

Yhteenveto

F-SECURE2.11.2018 | 2,48 EUR
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8,1 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (noin 190 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä moni on pitänyt F-Securea kasvuyhtiönä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosien nihkeänä tuloskehityksenä.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 2017, kun tulos laski 11 miljoonaan euroon. Eikä vuoden 2018 tulosennuste juurikaan parempi ole.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Kevään 2018 osinko jäi odotuksia heikommaksi eli 0,04 euroon, kun aiempina vuosina oli maksettu 0,06 euron osingon lisäksi 0,06 euron lisäosinkoa. Myös kevään 2019 osinkoennusteena on 0,04 euroa, joten tällä osakkeen hinnalla (2,48 EUR) osinkotuotoksi tulee 1,6 prosenttia.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina, sillä PE-luku on 195x. Ja vaikka tuloskunto paranisi parin vuoden takaiseen 22 miljoonaan euroon, niin silti PE olisi noin 18x tasolla. Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla.

Tilikausi 2018

F-Securen Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 50,5 41,2 22,6% 137,0 125,4 9,3%
Liiketulos (ebit) 0,4 4,1 -90,2% 3,1 7,8 -60,3%
Nettotulos (omistajille) 0,8 3,3 1,2 8,6 -86,0%
EPS (EUR) 0,01 0,02 0,01 0,05

Q3:n liikevaihto kasvoi hankitun MWR InfoSecurityn sisältyminen Yritystietoturvan lukuihin. Kuluttajatietoturvan liikevaihto laski -2 prosenttia, mihin vaikutti vielä se, että vertailukauden lukuihin sisältyi vuosi sitten menetetty operaattoriasiakas. Tätä menetystä ei ole pystytty Kuluttajatietoturvan puolella paikkaamaan.

Liikevaihdon kasvuun vaikutti negatiivisesti EDR-tuotteen markkinoille tulos viivästyminen (EDR: endpoint detection & response eli kohdennettujen hyökkäysten havaitseminen ja niihin reagointi).

Q3:n liiketulos jäi 0,4 miljoonaan euroon (Q3/2017: 4,1 M EUR), joka tämä sisälsi MWR InfoSecurity yhtiö hankintaan ja integraatioon liittyviä kuluja -2,7 miljoonan euron edestä.

Näkymät 2018

MWR InfoSecurity hankinnan myötä F-Secure päivitti vuoden 2018 näkymiään

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin +30 prosenttia (2017: 72,6 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto laskee 0..-4 prosenttia (2017: 97,1 M EUR)
  • oikaistu käyttökate on noin 14 – 18 miljoonaa euroa (2017: 18,1 M EUR)

Yritysostoon ja integraatioon liittyvien kulujen yhtiö arvioi olevan 3,5 – 4,0 miljoonaa euroa.

Oikaistuun käyttökatteeseen F-Secure on tehnyt tähän mennessä noin -3,2 miljoonan euron kulun liittyen yrityshankintoihin. Jos tämän arvioi olevan noin -4,0 miljoonaa euroa vuonna 2018, niin saadaan käyttökate (EBITDA), joka olisi 10 – 14 miljoonaa euroa.

Poistoja ja arvonalentumisia oli vuosi sitten noin -6,3 miljoonaa ja tälle vuodelle niitä on kertynyt -6,1 miljoonaa euroa, joten koko vuoden arviona voisi olla -8 miljoonaa euroa.

Tästä saadaan liiketulokseksi (ebit) 2 – 6 miljoonaa euroa. Tähän mennessä liiketulosta on kertynyt 3,1 miljoonaa euroa. Eli Q4:lle haarukoituisi tällä noin -1…+4 miljoonan euron liiketulos.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 188 – 193 M EUR (2017: 170 M EUR)
  • liiketulos (ebit): 3 – 6 M EUR (2017: 12 M EUR)
  • nettotulos: 1 – 3 M EUR (2017: 11 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: F-Secure: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2014 liikevaihdossa näkyy selvä pudotus, mitä selittää vuonna 2015 pilvipalveluliiketoimintojen myynti. Vuoden 2014 tuloslaskelmasta on poistettu tämän myydyn liiketoiminnan osuus.

Muutoin F-Securen liikevaihto on ollut noin 145 – 155 miljoonan euron tietämissä jo vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2015 hankittu nSense-yhtiö näkyy yritystietoturvan myynnin kasvuna ja sen osuuden kasvuna koko konsernin liikevaihdosta. Tämän seurauksena liikevaihto on aivan viime vuosina ollut noin 10 M EUR/vuosi kasvussa. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoikin 170 miljoonaan euroon.

f-secure-tuloslaskelma-q32018

Tuloskehitys on ollut vaimeaa ja tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo vuodesta 2007 alkaen. Tässä näkyy mobiililaitteiden suosion kasvu, sillä näihin harvemmin hankitaan tietoturvapakettia.

Tilikauden 2017 tulosta painoi yhtiön panostus myyntiin sekä tuotekehitykseen, jolla pyritään edelleen parantamaan etenkin yritystietoturvan hyvää kehitystä. Tulos jäi 11 miljoonaan euroon.

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 188 – 193 miljoonaa ja tulosennusteena 1 – 3 miljoonaa euroa.

PE-luvulla (195x) mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle (PE3 ja PE7 ovat vastaavasti 42x ja 29x). Odotukset yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön alhainen velkaisuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

f-secure-roe-roi-q32018

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Toisaalta yhtiön pääoma on kiinni hyvissä työntekijöissä eikä niinkään kiinteässä omaisuudessa. Näin kirjanpidollinen pääoman tarve on vähäisempää, joka osaltaan näkyy hyvinä pääoman tuottolukuina.

Tase

F-Securen taseen rakenne muuttui MWE InfoSecurityn hankinnan myötä. Korollisia velkoja on nyt 37 miljoonaa ja liikearvoa 90 miljoonaa euroa. Liikearvo vastaa noin 40 prosenttia taseen loppusummasta ja esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus vetäisi tuloksen selvästi tappiolliseksi.

f-secure-velkaisuus-q32018

Velan määrän nousu heikensi velkaantumisen tunnuslukuja niin, että omavaraisuusaste on hieman alle hyvän tason ja on nyt 30 prosenttia. Toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on 20 prosenttia eli selvästi hyvän puolella. Jos käteinen huomioidaan korollisissa veloissa, niin nettovelkaa on noin 16 miljoonaa euroa. Tämän hoitamiseen yhtiön rahavirrat riittävät hyvin.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta oli hyvässä nousussa vuoteen 2015 saakka, mutta vuonna 2016 kehitykseen tuli hieman takapakkia. Tätä laskua selittää vuonna 2015 myydyn liiketoiminnan myyntivoitosta maksettu jäännösvero. Eli siinä mielessä hyvän kehityksen voi odottaa jatkuvan.

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

f-secure-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on hienoisessa laskussa vuoden 2013 noin 24 miljoonasta eurosta. Vuosien 2016 ja 2017 vapaa rahavirta jäi selvästi aiemmista vuosista. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten edellä Tase-kappaleessa todettiin, niin korolliset nettovelat ovat noin 16 miljoonaa euroa. Vapaa rahavirta on ollut noin 15 – 20 miljoonan euron tuntumassa ja nykyinen osingon taso (0,04 EUR) tarkoittaisi noin 6 miljoonan euron kassasta maksua. Tästä jäisi noin 10 – 15 miljoonaa euroa velkojen lyhennyksiin, joten F-Securen velanhoitokyky on hyvällä tasolla. Eikä osinkokaan olisi näillä rahavirroilla uhattuna.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö maksoi osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan.

Kevään 2018 osinko jäi pettymykseksi ja se oli 0,04 euroa. Ehkä yhtiö oli järjestelemässä MWR InfoSecurityn hankintaa ja varasi käteistä tätä ostotapahtumaa varten.

f-secure-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä F-Secure: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,04 4/2018 0,04 4/2017 0,12
YHTEENSÄ 0,04 0,04 0,12
+0,0% -66,7% +0,0%

Kevään 2019 osingon arvioin pysyvän 0,04 eurossa, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (2,48 EUR) noin 1,6 prosentin osinkotuoton. Näin siksi, että yhtiön tulos jäänee varsin vaatimattomaksi, minkä lisäksi yhtiö tarvitsee vahvaa kassaa selvitäkseen nykyisen alhaisemman kassavirtavaiheen yli.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1) ja osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +1 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (2.11.2018) 2,48 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87 1,55 2,01
Lkm (000) 157 490 156 258 156 258 155 803 158 799 159 178 159 115 160 940
Markkina-arvo (Mrd) 0,39 0,61 0,54 0,40 0,36 0,30 0,25 0,32
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kuluttaja 95,0 97,5 95,8 95,5 91,9
Yritys 95,0 72,2 62,5 52,1 45,5
YHTEENSÄ 190,0 169,7 158,3 147,6 137,4
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Skandinavia 70,0 63,0 57,4 49,9 46,7
Muu Eurooppa 83,0 69,4 65,0 63,7 63,9
P-Amerikka 17,0 16,4 14,6 13,1 10,3
Muu maailma 20,0 21,0 21,2 20,9 16,5
YHTEENSÄ 190,0 169,8 158,2 147,6 137,4
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 53 137 190 170 158 148 137 155 157 146
Liikevoitto 2 3 5 12 19 20 22 27 20 24
Nettotulos 1 1 2 11 15 22 16 16 14 16
Marginaali 1,9% 0,7% 1,1% 6,5% 9,5% 14,9% 11,7% 10,3% 8,9% 11,0%
EPS 0,01 0,01 0,01 0,07 0,10 0,14 0,10 0,10 0,09 0,10
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 23 36 29 30 21 22 16 12
Liikearvo 90 10 8 8 19 19 19 19
Muut varat 110 129 131 130 110 96 92 95
Tase yhteensä 223 175 168 168 150 137 127 126
Oma pääoma 68 71 76 77 80 73 65 60
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 37 0 0 0 0 0 0 0
Muut vastuut 118 105 92 91 70 64 62 66
Tase yhteensä 223 175 168 168 150 137 127 126
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 17 26 22 29 29 28 26 21
Investoinnit: Capex -7 -7 -7 -5 -7 -4 -11 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 10 19 15 24 22 24 15 16
Investoinnit: Muut -40 8 2 10 0 0 0 -12
Investointien jälkeen -30 27 17 34 22 24 15 4
Rahoitus: Voitonjako -6 -19 -19 -25 -9 -9 -9 -9
Rahoitus: Muut 36 0 0 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 8 -2 9 13 15 6 -5
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,04 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06 0,06 0,06
Osinkotuotto 1,6% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2% 3,9% 3,0%
Osinko/nettotulos 315,0% 56,8% 125,0% 85,0% 158,8% 59,7% 68,2% 60,4%
Osinko/FCF 63,0% 32,9% 125,0% 77,9% 115,5% 39,8% 63,6% 60,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,5 38,7 33,4 23,8 21,6
PE (3v) 41,8 38,0 30,8 22,3 23,3 19,4 16,4 19,4
PE 195,3 55,3 36,3 18,3 22,3 18,6 17,6 20,2
EV/EBIT 80,9 47,7 27,1 18,6 15,3 10,2 11,5 13,0
Oma pääoma/osake 0,43 0,45 0,49 0,49 0,50 0,46 0,41 0,37
P/B 5,74 8,56 7,15 5,22 4,47 4,08 3,79 5,39
ROE 2,9% 15,0% 19,6% 28,0% 20,9% 23,2% 22,4% 28,8%
ROI 5,7% 16,3% 24,8% 25,5% 28,8% 39,1% 32,0% 43,2%
Omavaraisuusaste 30,5% 40,6% 45,2% 45,8% 53,3% 53,3% 51,2% 47,6%
Gearing 20,6% -50,7% -38,2% -39,0% -26,3% -30,1% -24,6% -20,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 3,11 3,77 3,66 3,89 4,27 4,17 3,37 3,48 3,37 2,67
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,120 0,120 0,120
Osinkotuotto (ennuste) 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,2% 3,4% 3,6% 4,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,02 0,04 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,10 0,06 0,06
PE 136,1 99,0 54,2 55,4 45,8 45,6 36,6 34,7 56,7 43,5
EV/EBIT 73,3 48,5 43,9 49,4 43,4 41,2 28,1 26,9 28,9 21,0
ROE 5,4% 9,1% 14,1% 15,0% 21,3% 21,7% 18,2% 20,5% 12,6%
ROI 8,1% 16,1% 16,4% 15,8% 21,6% 23,1% 22,3% 25,1% 23,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset