F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 31.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e F-SECURE Ennuste
Osake (31.10.2019) 2,85 Osinko 12 kk 0,00
Markkina-arvo (Mrd) 0,45 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 219 +14,6% Osinko/EPS 85% 4v ka
Nettotulos (M) 2,6 +557,1% Osinko/FCF 76% 4v ka
EPS 0,02 Omav.aste 30%
P/E 171,0 Gearing 36%
EV/EBIT 68,7 ROE 3,8%
P/B 6,31 ROI 6,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.f-secure.com/fi_FI/web/investors_fi/materials#stock-exchange-releases

Yhteenveto

F-SECURE31.10.2019 | 2,85 EUR
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 11/30. Heikkoja pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8,1 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (ennuste vuodelle 2019: 219 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Ja vuonna 2018 tulos romahti 1 miljoonan euron tasolle. Eikä vuoden 2019 ennuste juurikaan paremmalta näytä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosina nihkeänä tuloskehityksenä.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Yhtiö ei maksanut keväällä 2019 osinkoa lainkaan ja arvioin, ettei osinkoa makseta keväällä 2020 myöskään. Tämä nopea muutos, sillä vielä muutama vuosi sitten yhtiö maksoi kolme kertaa peräkkäin ylimääräistä osinkoa 0,06 – 0,10 euroa per vuosi.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina, sillä PE-luku 170x. Ja vaikka tuloskunto paranisi parin vuoden takaiseen 22 miljoonaan euroon, niin silti PE olisi noin 20x tasolla. Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla. Osakkeen arvoksi sain 2,25 euroa eli myös tämän perusteella 2,85 euron hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä F-Secure: Arvonmääritys -sivulla.

Heikko tuloskunto ja laskeva osakekurssi voisi antaa jollekin isolle toimijalle mahdollisuuden tehdä ostotarjous yhtiöstä. Toisaalta Risto Siilasmaalla on 37,8 prosentin omistusosuus yhtiöstä, joten ilman hänen suostumustaan osto ei onnistuisi.

Tilikausi 2019

F-Securen Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 53,8 50,5 6,5% 161,2 137,0 17,7%
Liiketulos (ebit) 2,5 0,4 525,0% 6,4 3,1 106,5%
Nettotulos (omistajille) 0,8 0,8 2,9 1,2 141,7%
EPS (EUR) 0,01 0,01 0,02 0,01

Q3:n liikevaihto kasvoi 3,3 miljoonaa euroa eli noin 6,5 prosenttia, mitä tuki Yritystietoturvan hyvä kehitys (+14 %). Tällä kvartaalilla vertailukauden tiedot sisälsivät MWR InfoSecurityn luvut, joten kasvu oli täysin orgaanista.

Sen sijaan Kuluttajatietoturvan liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta (-0,4 M EUR).

Raportoitu liiketulos oli 2,5 miljoonaa euroa eli noin 2,1 miljoonaa euroa vertailukauden lukemaa parempi. Tulosparannus selittyy pitkälti liikevaihdon kasvulla, sillä euromääräiset kulut olivat hieman vertailukauden lukemia korkeammat.

Raportoitu nettotulos jäi viime vuoden tasolle korkeampien rahoituskulujen sekä erityisesti verojen johdosta. Nyt verokirjaus oli -0,5 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten se oli +0,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö käynnisti uudelleenjärjestelytoimenpiteet toteuttaakseen hankitun MWR InfoSecurityn synergioita sekä tehostaakseen tukitoimintoja. Järjestelyt tuovat yhtiön mukaan vuotuisia säästöjä noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Näkymät 2019

F-Securen näkymäarviot vuodelle 2019 ovat:

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin +30 prosenttia (2018: 95,9 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (2018: 94,9 M EUR)
  • oikaistu käyttökate on yli 21 miljoonaa euroa sisältäen IFRS 16-standardin vaikutuksen

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 57,2 53,7 6,5% 218,5 190,7 14,6%
Liiketulos (ebit) 0,6 1,4 6,9 4,5 53,7%
Nettotulos (omistajille) -0,4 -0,4 2,6 0,4 557,1%
EPS (EUR) -0,00 0,00 0,02 0,00
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,00 0,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat F-Secure: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hyvässä nousussa, mitä etenkin kesällä 2018 hankittu MWR InfoSystems tukee. Sen sijaan tuloskehitys on vajonnut nollan tuntumaan. Koska poistot sekä yrityshankinnasta aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot nousivat selvästi (2 – 6 M EUR), niin se painaa vuoden 2019 tulosta.

fsecure-tuloslaskelma-q32019

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteena on 216 – 221 miljoonaa ja tulosennusteena 1…4 miljoonaa euroa.

Yhtiö käynnisti uudelleenjärjestelytoimenpiteet toteuttaakseen hankitun MWR InfoSecurityn synergioita sekä tehostaakseen tukitoimintoja. Järjestelyt tuovat yhtiön mukaan vuotuisia säästöjä noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän voi odottaa näkyvän positiivisesti yhtiön lähivuosien tuloskehityksessä.

PE-luvulla (170x) mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle (PE3 ja PE7 ovat vastaavasti 95x ja 38x). Odotukset yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön alhainen velkaisuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

fsecure-roeroi-q32019

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) olivat erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Mutta viime vuosien aikana tuotot ovat laskeneet heikentyneen tuloskunnon myötä.

Tase

F-Securen taseen rakenne muuttui MWR InfoSecurityn hankinnan myötä. Korollisia velkoja on Q3-lopussa 45 miljoonaa ja arvioin velkamäärän kasvavan vielä Q4/2019 aikana. Lisäksi liikearvoa on 85 miljoonaa euroa. Liikearvo vastaa noin 35 prosenttia taseen loppusummasta ja esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus vetäisi tuloksen selvästi tappiolliseksi.

fsecure-liikearvo-q32019

Velan määrän nousu heikensi velkaantumisen tunnuslukuja niin, että omavaraisuusaste on alle hyvän tason ja on nyt 30 prosenttia. Toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on 35 prosenttia eli selvästi hyvän puolella. Jos käteinen huomioidaan korollisissa veloissa, niin nettovelkaa on noin 26 miljoonaa euroa. Tämän hoitamiseen yhtiön rahavirrat riittävät hyvin.

fsecure-velkaisuus-q32019

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta oli hyvässä nousussa vuoteen 2015 saakka, mutta vuonna 2016 kehitykseen tuli hieman takapakkia. Tätä laskua selittää vuonna 2015 myydyn liiketoiminnan myyntivoitosta maksettu jäännösvero. Eli siinä mielessä hyvän kehityksen voi odottaa jatkuvan. Myös vuoden 2018 rahavirta jäi vaimeaksi, jota nollatason tuloskunto selittää.

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

fsecure-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on hienoisessa laskussa vuoden 2013 noin 24 miljoonasta eurosta. Vuosien 2016 ja 2017 vapaa rahavirta jäi selvästi aiemmista vuosista ja vuonna 2018 rahavirta jäi nollille. Eikä vuoden 2019 ennuste juuri parempaa näytä.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiö esitti ettei osinkoa maksettaisi vuonna 2019, joten kaikki rahavirta voitaisiin käyttää velkojen lyhennykseen. Nettovelkoja yhtiöllä on noin 26 miljoonan euron edestä, joten toivottavasti lähivuosien rahavirrat olisivat positiiviset, niin se antaisi yhtiölle mahdollisuuden lyhentää velkoja vauhdikkaasti.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö maksoi osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan. Ja poikkeama toiseen suuntaan saatiin keväälle 2019, kun yhtiö esitti, ettei osinkoa maksettaisi ollenkaan.

fsecure-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä F-Secure: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 0,00 4/2019 0,00 4/2018 0,04
YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,04
-100,0% -66,7%

Arvioin, ettei vuonna 2020 maksettaisi osinkoa myöskään.

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuu arvonmäärityksen (F-Secure: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (31.10.2019) 2,85 2,32 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87 1,55
Lkm (000) 157 696 157 224 156 503 156 023 155 801 155 757 155 383 156 774
Markkina-arvo (Mrd) 0,45 0,36 0,61 0,54 0,40 0,35 0,29 0,24
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Kuluttaja 95,0 94,9 97,5 95,8 95,5 91,9
Yritys 123,5 95,9 72,2 62,5 52,1 45,5
YHTEENSÄ 218,5 190,8 169,7 158,3 147,6 137,4
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Skandinavia 75,0 67,0 63,0 57,4 49,9 46,7
Muu Eurooppa 99,0 84,6 69,4 65,0 63,7 63,9
P-Amerikka 19,0 17,2 16,4 14,6 13,1 10,3
Muu maailma 25,5 21,9 21,0 21,2 20,9 16,5
YHTEENSÄ 218,5 190,7 169,8 158,2 147,6 137,4
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 57,2 161,2 218,5 191 170 158 148 154 155 157
Liiketulos 0,6 6,4 6,9 4,5 11,5 19,2 20,0 18,8 27,1 20,3
Nettotulos -0,4 2,9 2,6 0,4 11,1 15,2 22,1 15,8 16,5 14,1
Marginaali -0,7% 1,8% 1,2% 0,2% 6,5% 9,6% 15,0% 10,3% 10,6% 9,0%
EPS -0,00 0,02 0,02 0,00 0,07 0,10 0,14 0,10 0,11 0,09
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 28 28 36 29 30 22 22 17
Liikearvo 85 91 10 8 8 19 19 19
Muut varat 122 110 129 131 131 109 95 91
Varat yhteensä 235 228 175 168 168 150 137 127
Oma pääoma 71 66 71 76 77 80 73 65
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 54 37 0 0 0 0 0 0
Muut vastuut 110 125 105 92 91 70 64 62
Pääomat yhteensä 235 228 175 168 168 150 137 127
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 10 7 26 22 29 29 29 26
Investoinnit: Capex -10 -8 -7 -7 -5 -7 -4 -11
Vapaa rahavirta (FCF) -0 -1 19 15 24 22 25 15
Investoinnit: Muut 1 -38 9 2 9 0 0 0
Investointien jälkeen 1 -39 27 17 34 22 25 15
Rahoitus: Voitonjako 0 -6 -19 -19 -25 -9 -9 -9
Rahoitus: Muut -1 37 0 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 -9 9 -1 9 13 15 5
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06 0,06
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2% 3,9%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 56,4% 123,2% 84,6% 157,7% 56,5% 66,7%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 33,1% 124,8% 76,9% 111,3% 38,1% 64,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 37,6 26,8 38,3 32,9 23,7
PE (3v) 95,4 41,0 37,7 30,7 22,2 22,7 18,5 15,9
PE 171,0 911,9 54,8 35,7 18,2 22,2 17,6 17,2
EV (mEUR) 475 374 572 514 372 329 268 226
EV/EBIT 68,7 83,1 49,8 26,8 18,6 17,5 9,9 11,2
Oma pääoma/osake 0,45 0,42 0,45 0,49 0,49 0,51 0,47 0,42
P/B 6,31 5,50 8,62 7,15 5,21 4,39 3,99 3,73
ROE 3,8% 0,6% 15,2% 19,9% 28,2% 20,7% 23,9% 22,6%
ROI 6,0% 5,2% 15,7% 25,1% 25,5% 24,6% 39,3% 32,6%
Omavaraisuusaste 30,3% 29,1% 40,3% 45,2% 45,9% 53,4% 53,3% 51,1%
Gearing 36,0% 14,0% -51,4% -38,3% -38,8% -27,2% -30,5% -25,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 2,79 2,48 2,45 2,32 3,11 3,77 3,66 3,89 4,27 4,17
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,02 0,02 -0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,09 0,09
PE 183,3 162,9 456,7 136,1 99,0 54,2 55,4 45,8 45,6
EV (mEUR) 460 412 411 375 505 514 540 573 642 626
EV/EBIT 59,0 72,3 141,9 81,5 73,3 48,5 43,9 49,4 43,4 41,2
Oma pääoma/osake 0,45 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,46 0,45 0,43 0,41
P/B 6,16 5,60 5,61 5,51 7,32 8,89 7,99 8,63 10,03 10,09
ROE 3,5% 3,5% -1,7% 1,2% 5,4% 9,1% 14,1% 15,0% 21,3% 21,7%
ROI 7,1% 6,2% 3,1% 5,3% 8,1% 16,1% 16,4% 15,8% 21,6% 23,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus