F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 8.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e F-SECURE Ennuste
Osake (8.5.2019) 2,62 Osinko 12 kk 0,00
Markkina-arvo (Mrd) 0,4 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 223 (+16,8%) Osinko/EPS 96% 4v ka
Nettotulos (M) -1 (-200,0%) Osinko/FCF 57% 4v ka
EPS -0,01 Omav.aste 29%
PE Gearing 38%
EV/EBIT 97,6 ROE -1,5%
PB 6,0 ROI 4,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.f-secure.com/fi_FI/web/investors_fi/materials#stock-exchange-releases

Yhteenveto

F-SECURE8.5.2019 | 2,62 EUR
11
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 11/30. Heikkoja pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8,1 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (ennuste vuodelle 2019: 220 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Ja vuonna 2018 tulos romahti 1 miljoonan euron tasolle. Eikä vuoden 2019 ennuste juurikaan paremmalta näytä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosina nihkeänä tuloskehityksenä.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Yhtiö päätti esittää kevään 2019 yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta lainakaan. Tämä nopea muutos, sillä vielä muutama vuosi sitten yhtiö maksoi kolme kertaa peräkkäin ylimääräistä osinkoa 0,06 – 0,10 euroa per vuosi.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina, sillä PE-luku on negatiivinen eli arvioin yhtiön tekevän tappiollisen tuloksen vuonna 2019. Ja vaikka tuloskunto paranisi parin vuoden takaiseen 22 miljoonaan euroon, niin silti PE olisi noin 19x tasolla. Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla.

Heikko tuloskunto ja laskeva osakekurssi voisi antaa jollekin isolle toimijalle mahdollisuuden tehdä ostotarjous yhtiöstä. Toisaalta Risto Siilasmaalla on 37,8 prosentin omistusosuus yhtiöstä, joten ilman hänen suostumustaan osto ei onnistuisi.

Tilikausi 2019

F-Securen Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 53,4 43,1 23,9%
Liiketulos (ebit) 0,6 2,3 -73,9%
Nettotulos (omistajille) -1,4 0,6
EPS (EUR) -0,01 0,00

Liikevaihto kasvoi +24 prosenttia hankitun MWR InfoSecurityn sisältyessä Yritystietoturvan lukuihin. Kuluttajatietoturvan liikevaihto nousi hieman (24,0 vs 23,8 M EUR).

Raportoitu nettotulos kääntyi -1,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi (Q1/2018: +0,6 M EUR).

F-Secure arvioi, että vuoden 2019 oikaistu käyttökate on yli 21 miljoonaa euroa. Tämä arvio sisältää nyt IFRS 16-standardin vaikutuksen. Pureudutaan tähän arvioon tarkemmin.

Poistot nousivat -3,3 miljoonaan euroon Q1/2019, joten jos arvioidaan, että tämä on jatkossa poistojen taso, niin vuonna 2019 poistoja tulisi yhteensä noin -13 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi Q1/2019 F-Secure teki -1,2 miljoonan euron ”yrityshankinnoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja”. Ja kuten edellä, jos tämä taso pitää vuonna 2019, niin näitä poistoja tulisi noin -4,8 miljoonaa euroa.

Kun nämä kaksi poistoa vähennetään yhtiön arvioimasta 21 miljoonasta eurosta, niin jäljelle jäisi noin 3 miljoonaa euroa (= liiketulos). Ja koska yhtiö käytti sanaa ”yli”, niin tuota voi sitten korottaa 1 – 2 miljoonalla eurolla oman maun mukaan.

Rahoituskustannukset olivat Q1/2019 noin -1,5 miljoonaa euroa eli MWR:n hankinta nosti myös korkokuluja. Rahoituskuluja nosti myös IFRS 16 jonkin verran. Jos nämä ovat tällä tasolla koko vuoden 2019, niin rahoituskulut olisivat noin -4,0…-6,0 miljoonaa euroa.

Kun nämä vähentää edellä lasketusta liiketuloksesta, niin vuoden 2019 tulos olisi nollan kieppeillä. Ennen veroja.

Näkymät 2019

F-Securen näkymäarviot vuodelle 2019 ovat:

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin +30 prosenttia (2018: 95,9 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (2018: 94,9 M EUR)
  • oikaistu käyttökate on yli 21 miljoonaa euroa sisältäen IFRS 16-standardin vaikutuksen

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 55,0 43,4 26,7% 222,5 190,7 16,7%
Liiketulos (ebit) 1,2 0,5 4,5 4,6 -2,2%
Nettotulos (jatkuvat) 0,0 -0,2 -1,0 0,8
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,00 0,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat F-Secure: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hyvässä nousussa, mitä etenkin kesällä 2018 hankittu MWR InfoSystems tukee. Sen sijaan tuloskehitys on vajonnut nollan tuntumaan. Koska poistot sekä yrityshankinnasta aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot nousivat selvästi (2 – 6 M EUR), niin pahoin pelkään, että heikko tuloskunto kestää vielä pitkään.

f-secure-tuloslaskelma-q12019

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteena on 217 – 225 miljoonaa ja tulosennusteena -4…+1 miljoonaa euroa.

PE-luvulla (negatiivinen) mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle (PE3 ja PE7 ovat vastaavasti 113x ja 36x). Odotukset yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön alhainen velkaisuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

f-secure-roe-roi-q12019

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) olivat erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Mutta viime vuosien aikana tuotot ovat laskeneet heikentyneen tuloskunnon myötä.

Tase

F-Securen taseen rakenne muuttui MWE InfoSecurityn hankinnan myötä. Korollisia velkoja on nyt 49 miljoonaa ja liikearvoa 93 miljoonaa euroa. Liikearvo vastaa noin 40 prosenttia taseen loppusummasta ja esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus vetäisi tuloksen selvästi tappiolliseksi.

f-secure-liikearvo-q12019

Velan määrän nousu heikensi velkaantumisen tunnuslukuja niin, että omavaraisuusaste on hieman alle hyvän tason ja on nyt 40 prosenttia. Toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on 30 prosenttia eli selvästi hyvän puolella. Jos käteinen huomioidaan korollisissa veloissa, niin nettovelkaa on noin 21 miljoonaa euroa. Tämän hoitamiseen yhtiön rahavirrat riittävät hyvin.

f-secure-velkaisuus-q12019

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta oli hyvässä nousussa vuoteen 2015 saakka, mutta vuonna 2016 kehitykseen tuli hieman takapakkia. Tätä laskua selittää vuonna 2015 myydyn liiketoiminnan myyntivoitosta maksettu jäännösvero. Eli siinä mielessä hyvän kehityksen voi odottaa jatkuvan. Myös vuoden 2018 rahavirta jäi vaimeaksi, jota nollatason tuloskunto selittää.

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

f-secure-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on hienoisessa laskussa vuoden 2013 noin 24 miljoonasta eurosta. Vuosien 2016 ja 2017 vapaa rahavirta jäi selvästi aiemmista vuosista ja vuonna 2018 rahavirta jäi nollille.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiö esitti ettei osinkoa maksettaisi vuonna 2019, joten kaikki rahavirta voitaisiin käyttää velkojen lyhennykseen. Nettovelkoja yhtiöllä on noin 21 miljoonan euron edestä, joten toivottavasti vuoden 2019 rahavirrat olisivat positiiviset, niin se antaisi yhtiölle mahdollisuuden lyhentää velkoja vauhdikkaasti.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö maksoi osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan. Ja poikkeama toiseen suuntaan saatiin keväälle 2019, kun yhtiö esitti, ettei osinkoa maksettaisi ollenkaan.

f-secure-osinko-q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä F-Secure: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 0,00 4/2019 0,00 4/2018 0,04
YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,04
+#DIV/0! -100,0% -66,7%

Arvioin, ettei vuonna 2020 maksettaisi osinkoa myöskään.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+0) ja osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +0 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (8.5.2019) 2,62 2,32 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87 1,55
Lkm (000) 157 631 157 490 156 258 156 258 155 803 158 799 159 178 159 115
Markkina-arvo (Mrd) 0,41 0,37 0,61 0,54 0,40 0,36 0,30 0,25
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kuluttaja 96,0 94,9 97,5 95,8 95,5
Yritys 126,5 95,9 72,2 62,5 52,1
YHTEENSÄ 222,5 190,8 169,7 158,3 147,6
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Skandinavia 72,0 67,0 63,0 57,4 49,9
Muu Eurooppa 107,5 84,6 69,4 65,0 63,7
P-Amerikka 19,0 17,2 16,4 14,6 13,1
Muu maailma 24,0 21,9 21,0 21,2 20,9
YHTEENSÄ 222,5 190,7 169,8 158,2 147,6
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 55 53 223 191 170 158 148 137 155 157
Liikevoitto 1,2 1 5 5 12 19 20 22 27 20
Nettotulos 0,0 -1 -1 1 11 15 22 16 16 14
Marginaali 0,0% -1,9% -0,4% 0,5% 6,5% 9,5% 14,9% 11,7% 10,3% 8,9%
EPS 0,00 -0,01 -0,01 0,01 0,07 0,10 0,14 0,10 0,10 0,09
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 23 28 36 29 30 21 22 16
Liikearvo 93 91 10 8 8 19 19 19
Muut varat 122 109 129 131 130 110 96 92
Tase yhteensä 238 228 175 168 168 150 137 127
Oma pääoma 69 66 71 76 77 80 73 65
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 49 37 0 0 0 0 0 0
Muut vastuut 120 125 104 92 91 70 64 62
Tase yhteensä 238 228 175 168 168 150 137 127
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 15 7 26 22 29 29 28 26
Investoinnit: Capex -5 -7 -7 -7 -5 -7 -4 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 10 0 19 15 24 22 24 15
Investoinnit: Muut 0 -39 8 2 10 0 0 0
Investointien jälkeen 10 -39 27 17 34 22 24 15
Rahoitus: Voitonjako 0 -6 -19 -19 -25 -9 -9 -9
Rahoitus: Muut -10 36 0 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 -9 8 -2 9 13 15 6
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06 0,06
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2% 3,9%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 56,8% 125,0% 85,0% 158,8% 59,7% 68,2%
Osinko/FCF 0,0% #DIV/0! 32,9% 125,0% 77,9% 115,5% 39,8% 63,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 36,1 26,9 38,7 33,4 23,8
PE (3v) 112,6 40,6 38,0 30,8 22,3 23,3 19,4 16,4
PE 365,4 55,3 36,3 18,3 22,3 18,6 17,6
EV/EBIT 97,6 74,9 47,7 27,1 18,6 15,3 10,2 11,5
Oma pääoma/osake 0,44 0,42 0,45 0,49 0,49 0,50 0,46 0,41
P/B 5,99 5,54 8,56 7,15 5,22 4,47 4,08 3,79
ROE -1,5% 1,5% 15,0% 19,6% 28,0% 20,9% 23,2% 22,4%
ROI 4,1% 5,7% 16,3% 24,8% 25,5% 28,8% 39,1% 32,0%
Omavaraisuusaste 29,0% 28,9% 40,6% 45,2% 45,8% 53,3% 53,3% 51,2%
Gearing 37,7% 13,6% -50,7% -38,2% -39,0% -26,3% -30,1% -24,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 2,45 2,32 3,11 3,77 3,66 3,89 4,27 4,17 3,37 3,48
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,000 0,000 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,120
Osinkotuotto (ennuste) 0,0% 0,0% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,2% 3,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -0,01 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,10
PE 456,7 136,1 99,0 54,2 55,4 45,8 45,6 36,6 34,7
EV/EBIT 141,9 81,5 73,3 48,5 43,9 49,4 43,4 41,2 28,1 26,9
ROE -1,7% 1,2% 5,4% 9,1% 14,1% 15,0% 21,3% 21,7% 18,2% 20,5%
ROI 3,1% 5,3% 8,1% 16,1% 16,4% 15,8% 21,6% 23,1% 22,3% 25,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus
 

Mainokset