F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 13.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e F-SECURE Ennuste
Osake (13.2.2019) 2,52 Osinko 12 kk 0,00
Markkina-arvo (Mrd) 0,4 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (M) 222 (+16,2%) Osinko/EPS 89% 4v ka
Nettotulos (M) 1 (+0,0%) Osinko/FCF 57% 4v ka
EPS 0,01 Omav.aste 29%
PE 396,9 Gearing 12%
EV/EBIT 90,0 ROE 1,5%
PB 5,9 ROI 4,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.f-secure.com/fi_FI/web/investors_fi/materials#stock-exchange-releases

Yhteenveto

F-SECURE13.2.2019 | 2,52 EUR
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8,1 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (noin 190 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Ja vuonna 2018 tulos romahti 1 miljoonan euron tasolle. Eikä vuoden 2019 ennuste juurikaan paremmalta näytä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosina nihkeänä tuloskehityksenä.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Yhtiö päätti esittää kevään 2019 yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta lainakaan. Tämä nopea muutos, sillä vielä muutama vuosi sitten yhtiö maksoi kolme kertaa peräkkäin ylimääräistä osinkoa 0,06 – 0,10 euroa per vuosi.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina, sillä PE-luku on 365x. Ja vaikka tuloskunto paranisi parin vuoden takaiseen 22 miljoonaan euroon, niin silti PE olisi noin 18x tasolla. Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla.

Heikko tuloskunto ja laskeva osakekurssi voisi antaa jollekin isolle toimijalle mahdollisuuden tehdä ostotarjous yhtiöstä. Toisaalta Risto Siilasmaalla on 37,8 prosentin omistusosuus yhtiöstä, joten ilman hänen suostumustaan osto ei onnistuisi.

Tilikausi 2018

F-Securen Q1-Q4/2018

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 53,7 44,4 20,9% 190,7 169,8 12,3%
Liiketulos (ebit) 1,4 3,7 -62,2% 4,5 11,5 -60,9%
Nettotulos (omistajille) -0,4 2,5 0,8 11,1 -92,8%
EPS (EUR) 0,00 0,02 0,01 0,07

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +12 prosenttia hankitun MWR InfoSecurityn sisältyessä Yritystietoturvan lukuihin. Kuluttajatietoturvan liikevaihto laski hieman (94,9 vs 97,5 M EUR).

Vuoden 2018 raportoitu nettotulos laski selvästi ollen vaivoin voitollinen.

Yhtiö esittää yhtiökokoukselle ettei osinkoa maksettaisi keväällä 2019.

F-Secure arvioi, että vuoden 2019 oikaistu käyttökate on yli 15 miljoonaa euroa, joten pureudutaan tähän tarkemmin.

Poistojen määrä oli Q4/2018 noin -2,0 miljoonaa euroa, joten jos tämä taso pitää jatkossa, niin vuosipoistot olisivat noin -8 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö kirjasi Q4/2018 ”yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja” -1,2 miljoonaa euroa, joten tästäkin saataisiin karkeasti laskien -4,8 miljoonaa euroa vuodelle 2019.

Kun nämä kaksi poistoa vähennetään yhtiön arvioimasta 15 miljoonasta eurosta, niin jäljelle jäisi 2,2 miljoonaa euroa (= liiketulos). Ja koska yhtiö käytti sanaa ”yli”, niin tuota voi sitten korottaa 1-2 miljoonalla eurolla oman maun mukaan.

Rahoituskustannukset olivat Q4/2018 noin -0,9 miljoonaa euroa eli MWR:n hankinta nosti myös korkokuluja. Jos nämä ovat tällä tasolla koko vuoden 2019, niin rahoituskulut olisivat noin -2,5…-3,0 miljoonaa euroa.

Kun nämä vähentää edellä lasketusta liiketuloksesta, niin vuoden 2019 tulos olisi nollan kieppeillä. Ennen veroja.

Näkymät 2019

F-Securen näkymäarviot vuodelle 2019 ovat:

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin +30 prosenttia (2018: 95,9 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (2018: 94,9 M EUR)
  • oikaistu käyttökate on yli 15 miljoonaa euroa (2018: 17,4 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 53,0 43,1 23,0% 222,0 190,7 16,4%
Liiketulos (ebit) 1,2 2,3 -47,8% 4,5 4,6 -2,2%
Nettotulos (jatkuvat) 0,4 0,6 -33,3% 1,2 0,8 50,0%
Osinko (12 kk, EUR) 0,00 0,04

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat F-Secure: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on hyvässä nousussa, mitä etenkin kesällä 2018 hankittu MWR InfoSystems tukee. Sen sijaan tuloskehitys on vajonnut nollan tuntumaan. Koska poistot sekä yrityshankinnasta aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot nousivat selvästi (2 – 6 M EUR), niin pahoin pelkään, että heikko tuloskunto kestää vielä pitkään.

f-secure-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, niin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteena on 217 – 225 miljoonaa ja tulosennusteena -2,5…+2,5 miljoonaa euroa.

PE-luvulla (395x) mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle (PE3 ja PE7 ovat vastaavasti 92x ja 34x). Odotukset yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön alhainen velkaisuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

f-secure-roe-roi-q42018

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) olivat erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Mutta viime vuosien aikana tuotot ovat laskeneet heikentyneen tuloskunnon myötä.

Tase

F-Securen taseen rakenne muuttui MWE InfoSecurityn hankinnan myötä. Korollisia velkoja on nyt 37 miljoonaa ja liikearvoa 91 miljoonaa euroa. Liikearvo vastaa noin 40 prosenttia taseen loppusummasta ja esimerkiksi 10 prosentin alaskirjaus vetäisi tuloksen selvästi tappiolliseksi.

f-secure-velkaisuus-q42018

Velan määrän nousu heikensi velkaantumisen tunnuslukuja niin, että omavaraisuusaste on hieman alle hyvän tason ja on nyt 30 prosenttia. Toisaalta nettovelkaantumisaste eli gearing on 20 prosenttia eli selvästi hyvän puolella. Jos käteinen huomioidaan korollisissa veloissa, niin nettovelkaa on noin 9 miljoonaa euroa. Tämän hoitamiseen yhtiön rahavirrat riittävät hyvin.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta oli hyvässä nousussa vuoteen 2015 saakka, mutta vuonna 2016 kehitykseen tuli hieman takapakkia. Tätä laskua selittää vuonna 2015 myydyn liiketoiminnan myyntivoitosta maksettu jäännösvero. Eli siinä mielessä hyvän kehityksen voi odottaa jatkuvan. Myös vuoden 2018 rahavirta jäi vaimeaksi, jota nollatason tuloskunto selittää.

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

f-secure-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on hienoisessa laskussa vuoden 2013 noin 24 miljoonasta eurosta. Vuosien 2016 ja 2017 vapaa rahavirta jäi selvästi aiemmista vuosista ja vuonna 2018 rahavirta jäi nollille.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiö esitti ettei osinkoa maksettaisi vuonna 2019, joten kaikki rahavirta voitaisiin käyttää velkojen lyhennykseen. Nettovelkoja yhtiöllä on noin 9 miljoonan euron edestä, joten toivottavasti vuoden 2019 rahavirrat olisivat positiiviset, niin se antaisi yhtiölle mahdollisuuden lyhentää velkoja vauhdikkaasti.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö maksoi osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan. Ja poikkeama toiseen suuntaan saatiin keväälle 2019, kun yhtiö esitti, ettei osinkoa maksettaisi ollenkaan.

f-secure-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä F-Secure: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 0,00 4/2018 0,04 4/2017 0,12
YHTEENSÄ 0,00 0,04 0,12
-100,0% -66,7% +0,0%

Kuten todettua, niin kevään 2019 osinko jäi nollille.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1) ja osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +1 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (13.2.2019) 2,52 2,32 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87 1,55
Lkm (000) 157 490 157 490 156 258 156 258 155 803 158 799 159 178 159 115
Markkina-arvo (Mrd) 0,40 0,37 0,61 0,54 0,40 0,36 0,30 0,25
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kuluttaja 96,0 94,9 97,5 95,8 95,5
Yritys 126,0 95,9 72,2 62,5 52,1
YHTEENSÄ 222,0 190,8 169,7 158,3 147,6
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Skandinavia 72,0 67,0 63,0 57,4 49,9
Muu Eurooppa 107,0 84,6 69,4 65,0 63,7
P-Amerikka 19,0 17,2 16,4 14,6 13,1
Muu maailma 24,0 21,9 21,0 21,2 20,9
YHTEENSÄ 222,0 190,7 169,8 158,2 147,6
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 53 222 191 170 158 148 137 155 157
Liikevoitto 1,2 5 5 12 19 20 22 27 20
Nettotulos 0,4 1 1 11 15 22 16 16 14
Marginaali 0,8% 0,5% 0,5% 6,5% 9,5% 14,9% 11,7% 10,3% 8,9%
EPS 0,00 0,00 0,01 0,01 0,07 0,10 0,14 0,10 0,10 0,09
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 29 28 36 29 30 21 22 16
Liikearvo 91 91 10 8 8 19 19 19
Muut varat 109 109 129 131 130 110 96 92
Tase yhteensä 229 228 175 168 168 150 137 127
Oma pääoma 67 66 71 76 77 80 73 65
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 37 37 0 0 0 0 0 0
Muut vastuut 125 125 104 92 91 70 64 62
Tase yhteensä 229 228 175 168 168 150 137 127
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 15 7 26 22 29 29 28 26
Investoinnit: Capex -5 -7 -7 -7 -5 -7 -4 -11
Vapaa rahavirta (FCF) 10 0 19 15 24 22 24 15
Investoinnit: Muut 0 -39 8 2 10 0 0 0
Investointien jälkeen 10 -39 27 17 34 22 24 15
Rahoitus: Voitonjako 0 -6 -19 -19 -25 -9 -9 -9
Rahoitus: Muut -10 36 0 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 0 -9 8 -2 9 13 15 6
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06 0,06
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2% 3,9%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 56,8% 125,0% 85,0% 158,8% 59,7% 68,2%
Osinko/FCF 0,0% 32,9% 125,0% 77,9% 115,5% 39,8% 63,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 33,9 26,9 38,7 33,4 23,8
PE (3v) 91,6 40,6 38,0 30,8 22,3 23,3 19,4 16,4
PE 396,9 365,4 55,3 36,3 18,3 22,3 18,6 17,6
EV/EBIT 90,0 74,9 47,7 27,1 18,6 15,3 10,2 11,5
Oma pääoma/osake 0,43 0,42 0,45 0,49 0,49 0,50 0,46 0,41
P/B 5,92 5,54 8,56 7,15 5,22 4,47 4,08 3,79
ROE 1,5% 1,5% 15,0% 19,6% 28,0% 20,9% 23,2% 22,4%
ROI 4,3% 5,7% 16,3% 24,8% 25,5% 28,8% 39,1% 32,0%
Omavaraisuusaste 29,3% 28,9% 40,6% 45,2% 45,8% 53,3% 53,3% 51,2%
Gearing 11,9% 13,6% -50,7% -38,2% -39,0% -26,3% -30,1% -24,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 2,32 3,11 3,77 3,66 3,89 4,27 4,17 3,37 3,48 3,37
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,000 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,120 0,120
Osinkotuotto (ennuste) 0,0% 1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,2% 3,4% 3,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,01 0,02 0,04 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,10 0,06
PE 456,7 136,1 99,0 54,2 55,4 45,8 45,6 36,6 34,7 56,7
EV/EBIT 81,5 73,3 48,5 43,9 49,4 43,4 41,2 28,1 26,9 28,9
ROE 1,2% 5,4% 9,1% 14,1% 15,0% 21,3% 21,7% 18,2% 20,5% 12,6%
ROI 5,3% 8,1% 16,1% 16,4% 15,8% 21,6% 23,1% 22,3% 25,1% 23,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

f-secure-osinko-q42018