F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 16.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e F-SECURE Ennuste
Osake (EUR, 16.7.20) 3,00 Osinko (EUR 12 kk) 0,00
Markkina-arvo (Mrd) 0,47 Osinkotuotto 0,0%
Liikevaihto (mEUR) 215 -1,1% Osinko/EPS 28% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 7,9 134% Osinko/FCF 14% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 2,16 -28,0%
EPS 0,05 Omav.aste 33%
P/E 59,7 Gearing 15%
EV/EBIT 34,8 ROE 10,6%
P/B 6,4 ROI 11,7%

Huomioita

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8,1 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (ennuste vuodelle 2020: 215 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosina nihkeänä tuloskehityksenä.

Heikko tuloskunto voisi antaa jollekin isolle toimijalle mahdollisuuden tehdä ostotarjous yhtiöstä. Toisaalta Risto Siilasmaalla on 37,8 prosentin omistusosuus yhtiöstä, joten ilman hänen suostumustaan osto ei onnistuisi.

Yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina PE-luvun perusteella (60x). Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla. Osakkeen arvoksi sain 2,16 euroa, kun osake on tätä kirjoitettaessa 3,00 euroa.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): fsecure-2020-07-16.pdf

fsecure-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms.
Osaketietoa, jonka kautta voi katsella suurimmat osakkeenomistajat, osinkotietoa yms.

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (fsecure-2020-07-16.pdf)

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 16.7.20) 3,00 3,05 2,32 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87
Lkm (000) 158 163 157 719 157 224 156 503 156 023 155 801 155 757 155 383
Markkina-arvo (Mrd) 0,47 0,48 0,36 0,61 0,54 0,40 0,35 0,29
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kuluttaja 96,5 94,8 94,9 97,5 95,8 95,5 91,9
Yritys 118,5 122,5 95,9 72,2 62,5 52,1 45,5
YHTEENSÄ 215,0 217,3 190,8 169,7 158,3 147,6 137,4
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pohjoismaat 72,5 67,0 63,0 57,4 49,9 46,7
Muu Eurooppa 96,2 84,6 69,4 65,0 63,7 63,9
P-Amerikka 19,7 17,2 16,4 14,6 13,1 10,3
Muu maailma 28,9 21,9 21,0 21,2 20,9 16,5
YHTEENSÄ 0,0 217,3 190,7 169,8 158,2 147,6 137,4
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 52,0 107,8 215,0 217 191 170 158 148 154 155
Liiketulos 2,5 9,6 14,0 7,2 4,5 11,5 19,2 20,0 18,8 27,1
Nettotulos 1,5 5,2 7,9 3,4 0,4 11,1 15,2 22,1 15,8 16,5
Marginaali 2,9% 4,8% 3,7% 1,6% 0,2% 6,5% 9,6% 15,0% 10,3% 10,6%
EPS 0,01 0,03 0,05 0,02 0,00 0,07 0,10 0,14 0,10 0,11
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 36 25 28 36 29 30 22 22
Liikearvo 79 88 91 10 8 8 19 19
Muut varat 112 116 110 129 131 131 109 95
Varat yhteensä 227 229 228 175 168 168 150 137
Oma pääoma 74 76 66 71 76 77 80 73
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 47 41 37 0 0 0 0 0
Muut vastuut 106 112 125 105 92 91 70 64
Pääomat yhteensä 227 229 228 175 168 168 150 137
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 25 19 7 26 22 29 29 29
Investoinnit: Capex -8 -9 -8 -7 -7 -5 -7 -4
Vapaa rahavirta (FCF) 17 10 -1 19 15 24 22 25
Investoinnit: Muut -3 0 -38 9 2 9 0 0
Investointien jälkeen 13 10 -39 27 17 34 22 25
Rahoitus: Voitonjako 0 0 -6 -19 -19 -25 -9 -9
Rahoitus: Muut -7 -13 37 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 7 -2 -9 9 -1 9 13 15
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06
Osinkotuotto 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2%
Osinko/nettotulos 0,0% 0,0% 0,0% 56,4% 123,2% 84,6% 157,7% 56,5%
Osinko/FCF 0,0% 0,0% 0,0% 33,1% 124,8% 76,9% 111,3% 38,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 43,7 39,8 26,8 38,3 32,9
PE (3v) 121,2 96,9 41,0 37,7 30,7 22,2 22,7 18,5
PE 59,7 141,5 911,9 54,8 35,7 18,2 22,2 17,6
EV (mEUR) 486 497 374 572 514 372 329 268
EV/EBIT 34,8 69,0 83,1 49,8 26,8 18,6 17,5 9,9
Oma pääoma/osake 0,47 0,48 0,42 0,45 0,49 0,49 0,51 0,47
P/B 6,39 6,31 5,50 8,62 7,15 5,21 4,39 3,99
ROE 10,6% 4,8% 0,6% 15,2% 19,9% 28,2% 20,7% 23,9%
ROI 11,7% 6,5% 5,2% 15,7% 25,1% 25,5% 24,6% 39,3%
Omavaraisuusaste 32,8% 33,2% 29,1% 40,3% 45,2% 45,9% 53,4% 53,3%
Gearing 15,1% 21,0% 14,0% -51,4% -38,3% -38,8% -27,2% -30,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus