F-Secure sijoituskohteena

Päivitetty 31.5.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

F-Secure on suomalainen tietoturvayhtiö, joka tarjoaa tietoturvaohjelmistoja niin kuluttajille kuin myös yrityksille. Aluksi yhtiön tietoturvatuotteina olivat Windows-koneiden antivirusohjelmistot, mutta nykyään yhtiö on profiloitunut kokonaisvaltaiseksi ”cyber security” -yritykseksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e F-SECURE Ennuste
Osake (31.5.2018) 3,83 Osinko 12 kk 0,04 1,0%
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinko/EPS 89% 4v ka
Liikevaihto (M) 180 (+5,9%) Osinko/FCF 70% 4v ka
Nettotulos (M) 8 (-27,3%) Omav.aste 43%
EPS 0,05 Gearing -49%
PE 74,8 ROE 11,1%
PB 8,2 ROI 15,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:
https://www.f-secure.com/fi_FI/web/investors_fi/materials#stock-exchange-releases

Yhteenveto

F-SECURE31.5.2018 | 3,83 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

F-Securen Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee sekä tuloksen että voitonjaon heikko kehitys. Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

F-Secure kertoo, että maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2017 oli 89,1 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan noin 8,1 prosenttia/vuosi vuosien 2016 – 2021 aikana. Kun F-Securen liikevaihdon (noin 180 M EUR) suhteuttaa tähän, niin voidaan hyvin todeta, että yhtiö on pieni peluri markkinoilla. Toisaalta pienikin markkinaosuuden parannus näkyisi selvästi liikevaihdossa.

F-Securen tuloskehitys on ollut vaimeaa, sillä tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo 10 vuoden ajan. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä moni on pitänyt F-Securea kasvuyhtiönä.

Yhtiön yritystietoturvan myynti on kuitenkin kehittynyt lupaavasti, joten on mielenkiintoista nähdä, näkyykö tämä hyvänä tuloskehityksenä jatkossa. Joka tapauksessa yhtiö tekee juuri nyt investointeja tuloksentekokyvyn parantamiseksi, mikä voi edelleen näkyä lähivuosien nihkeänä tuloskehityksenä.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 2017, kun tulos laski 11 miljoonaan euroon. Eikä vuoden 2018 tulosennuste juurikaan parempi ole.

Sijoittajalle, joka etsii kasvavaa osinkokehitystä, F-Securen osaketta ei voi suositella. Kevään 2018 osinko jäi odotuksia heikommaksi eli 0,04 euroon, kun aiempina vuosina oli maksettu 0,06 euron osingon lisäksi 0,06 euron lisäosinkoa. Myös kevään 2019 osinkoennusteena on 0,04 euroa, joten tällä osakkeen hinnalla (3,83 EUR) osinkotuotoksi tulee 1,0 prosenttia.

Lisäksi yhtiön osaketta voidaan pitää kalliina, sillä PE-luku on 75x. Ja vaikka tuloskunto paranisi parin vuoden takaiseen 22 miljoonaan euroon, niin silti PE olisi noin 25x – 30x tasolla. Tuloskunnon kasvuodotukset ovat siis varsin korkealla.

Tilikausi 2018

F-Securen Q1/2018

  • liikevaihto: 43,1 M EUR (40,9 M EUR / +5,4 %)
  • bruttokate: 35,8 M EUR (35,4 M EUR)
  • nettotulos: 0,6 M EUR (0,9 M EUR)

Liikevaihtoa kasvatti erityisesti hyvä yritystietoturvan myynti, joka kasvoi noin +16 prosenttia edellisvuodesta. Tässä kyberturvallisuuspalveluiden ja uusien yritystuotteiden myynnin kasvu näkyy.

Kuluttajatietoturvan myynti sen sijaan laski -2 prosenttia. Tähän vaikutti negatiivisesti erään operaattoriasiakkaan menetys E-Amerikassa eikä muiden alueiden hienoinen myynnin kasvu pystynyt tätä menetystä vielä paikkaamaan.

Myytyjen suoritteiden kulut nousivat niin, että bruttokate oli vain hieman parempi (+0,4 M EUR) kuin vuosi sitten. Yhtiö kertoo tämän johtuvan kyberturvallisuuspalveluiden myynnin kasvusta ja toisaalta kuluttajaliikevaihdon laskusta. Eli ohjelmistomyynnin katteet ovat hyvät.

Tulos laski, ja voidaan sanoa, että yhtiö teki nollatuloksen, kun kyse on kuitenkin vain sadoista tuhansista euroista. T&K-kulut (+1,0 M EUR) ja rahoituskulut (+1,1 M EUR) olivat suuremmat kuin vuosi sitten.

Näkymät 2018

F-Secure piti arvion vuodelle 2018 ennallaan:

  • Yritystietoturvan liikevaihto kasvaa +15 prosenttia (2017: 72,6 M EUR)
  • Kuluttajatietoturvan liikevaihto pysyy samalla tasolla (2017: 97,1 M EUR)
  • liikevoitto (ebit) on noin 8 – 12 miljoonaa euroa (2017: 11,1 M EUR)

Tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

  • liikevaihto: 178 – 182 M EUR (2017: 170 M EUR)
  • nettotulos: 6 – 9 M EUR (2017: 11 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

F-Securella ei ole segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen. Yhtiö julkistaa liikevaihdot kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen sekä maantieteellisten alueiden välillä. Nämä luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 180,0 47,9 44,0 45,0 43,1 169,8 44,4 41,2 43,3 40,9
Muutos (%) 6,0% 7,9% 6,8% 3,9% 5,4% 7,3% 4,7% 6,2% 10,2% 8,2%
Liiketulos 11,0 2,9 3,0 2,8 2,3 11,6 3,7 4,1 2,2 1,6
Muutos (%) -5,2% -21,6% -26,8% 27,3% 43,8% -39,6% -46,4% -8,9% -52,2% -50,0%
Marginaali 6,1% 6,1% 6,8% 6,2% 5,3% 6,8% 8,3% 10,0% 5,1% 3,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin F-Secure arvioi, että yritystietoturvan liikevaihto kasvaa noin +15 prosenttia vuonna 2018. Sen sijaan kuluttajatietoturvan liikevaihto jää edellisvuoden tasolle. Kuluttajatietoturvan kehitystä jarruttaa erään operaattoriasiakkaan menetys E-Amerikassa. Näitä lukuja käyttäen F-Securen liikevaihtoennuste on noin 180 miljoonaa euroa.

Q1/2018 liikevaihto kasvoi +2,2 miljoonaa euroa ja tällaisella parin miljoonan euron kasvulla yhtiö on edennyt parin vuoden ajan. Vuoden loppua kohden odotan liikevaihdon kasvavan alkuvuotta nopeammin, sillä menetetyn operaattoriasiakkaan vaikutus alkoi Q3/2017 alkaen. Tällä ajatuksella tein liikevaihtohahmotelman ja päädyin samaan 178 – 182 miljoonan euron liikevaihtoarvioon kuin yritys itsekin.

Liiketulosennuste

F-Secure arvioi, että tilikauden 2018 liiketulos on 8 – 12 miljoonaa euroa. Tässäkin arviossa näkyy yhtiön kulutason nousu ja panostukset tulevaisuuden myyntiin. Viisi vuotta sitten liiketulos oli 27 miljoonaa euroa, joten tuolta tasolta on tultu paljon alas.

Omassa liiketuloshahmotelmassani olen lähtenyt ajatuksesta, että tulosmarginaali pysyy noin 6,2 prosentin tuntumassa ja euroissa hieman alle 3 miljoonassa eurossa per kvartaali. Hajonta eri kvartaalien välillä on aiemmin ollut suurta, joten tässä keskimääräinen arvio lienee paikallaan.

Näin oma tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on noin 11 miljoonaa euroa, mikä osuu yhtiön antaman liiketuloshaarukan yläreunaan. Mutta, koska ennusteet eivät ole pistemäisiä lukuja, niin tällöin yhtiön antama tulosväli 8 – 12 miljoonaa euroa on käyttökelpoinen.

Nettotulosennuste

Yhtiön korko- ja muiden kulujen osuus kokonaisuudesta on varsin pieni, joten liiketulos määrittää pitkälti tuloksen ennen veroja tilanteen. Koska yhtiöllä ei ole korollisia velkoja, niin korkokulut ovat monesti kääntyneet korkotuotoiksi.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 11,0 2,9 3,0 2,8 2,3 11,6 3,7 4,1 2,2 1,6
Korkokulut -0,5 0,1 0,2 0,2 -1,0 0,8 -0,4 0,2 1,1 -0,1
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 10,5 3,0 3,2 3,0 1,3 12,4 3,3 4,3 3,3 1,5
Verot -2,5 -0,5 -0,7 -0,6 -0,7 -1,4 -0,9 -1,1 1,1 -0,5
Nettotulos 8,0 2,5 2,5 2,4 0,6 11,0 2,4 3,2 4,4 1,0

Veroasteena käytin 24 prosentin veroa, jonka perusteella päädyin nettotulosennusteessani 8 miljoonaan euroon. Tähän, kun lisätään hieman puskuria, niin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 6 – 9 miljoonaa euroa.

F-Securen tulosluvut ovat varsin pieniä, joten muutaman sadan tuhannen euron muutos voi näkyä isona prosenttimuutoksena tulosluvuissa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2014 liikevaihdossa näkyy selvä pudotus, mitä selittää vuonna 2015 pilvipalveluliiketoimintojen myynti. Vuoden 2014 tuloslaskelmasta on poistettu tämän myydyn liiketoiminnan osuus.

Muutoin F-Securen liikevaihto on ollut noin 145 – 155 miljoonan euron tietämissä jo vuodesta 2011 alkaen. Vuonna 2015 hankittu nSense-yhtiö näkyy yritystietoturvan myynnin kasvuna ja sen osuuden kasvuna koko konsernin liikevaihdosta. Tämän seurauksena liikevaihto on aivan viime vuosina ollut noin 10 M EUR/vuosi kasvussa. Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoikin 170 miljoonaan euroon.

f-secure-tuloslaskelma-q12018

Tuloskehitys on ollut vaimeaa ja tulos on ollut noin 15 miljoonassa eurossa jo vuodesta 2007 alkaen. Tässä näkyy mobiililaitteiden suosion kasvu, sillä näihin harvemmin hankitaan tietoturvapakettia.

Tilikauden 2017 tulosta painoi yhtiön panostus myyntiin sekä tuotekehitykseen, jolla pyritään edelleen parantamaan etenkin yritystietoturvan hyvää kehitystä. Tulos jäi 11 miljoonaan euroon.

Kuten edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, niin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 178 – 182 miljoonaa ja tulosennusteena 6 – 9 miljoonaa euroa.

PE-luvulla (75x) mitattuna F-Securen osakkeen hinta on kallis – ja näin on myös vaikka tulosta suhteuttaisi 3 tai 7 vuoden aikajaksolle (PE3 ja PE7 ovat vastaavasti 53x ja 41x). Odotukset yhtiön tulevaisuuden tuloksentekokyvyn selvään paranemiseen ovat siis korkealla. Tässä myös yhtiön velattomuus näkyy, sillä se antaa pelivaraa tulevaisuutta varten.

f-secure-roe-roi-q12018

Ilman velkavipuakin yhtiön pääoman tuotot (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla eli noin 25 prosentissa. Toisaalta yhtiön pääoma on kiinni hyvissä työntekijöissä eikä niinkään kiinteässä omaisuudessa. Näin kirjanpidollinen pääoman tarve on vähäisempää, joka osaltaan näkyy hyvinä pääoman tuottolukuina.

Tase

F-Securen tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän (10 M EUR) ja korollisia velkoja ei ole ollut ollenkaan yli 10 vuoteen. Tästä syystä nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen (eli hyvä). Sen sijaan omavaraisuusaste eli oman pääoman suhde taseen loppusummaan on ollut noin 40 – 45 prosentissa, eli hieman yli hyvän tason (40 %).

f-secure-velkaisuus-q12018

Joka tapauksessa velkarahoituksen avulla yhtiö pystyisikin tekemään erilaisia yritysjärjestelyjä varsin helposti. Esimerkiksi 75 miljoonan euron laina nostaisi gearingin noin 50 prosenttiin ja laskisi omavaraisuusasteen 30 prosenttiin. Eli vielä oltaisiin ihan kelvollisissa velkaantumisen tunnusluvuissa. Rahavirrat perusosingon jälkeen ovat olleet noin 10 – 15 miljoonaa euroa positiiviset, joten tämä velkasumma pystyttäisiin vielä hoitamaan varsin nopeastikin.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta oli hyvässä nousussa vuoteen 2015 saakka, mutta vuonna 2016 kehitykseen tuli hieman takapakkia. Tätä laskua selittää vuonna 2015 myydyn liiketoiminnan myyntivoitosta maksettu jäännösvero. Eli siinä mielessä hyvän kehityksen voi odottaa jatkuvan.

Capex-investoinnit ovat olleet noin 5 – 10 miljoonassa eurossa pitkään, mutta on mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi panostukset tuotekehitykseen näkyvät näissä luvuissa tulevina vuosina. Vuoden 2016 ”investoinnit muut” -erässä (kts. taulukko kirjoituksen lopusta) näkyvä 10 miljoonaa euroa liittyy em. myytyyn liiketoimintaan.

f-secure-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on hienoisessa laskussa vuoden 2013 noin 24 miljoonasta eurosta. Vuosien 2016 ja 2017 vapaa rahavirta jäi selvästi aiemmista vuosista. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Koska yrityksellä ei ole korollisia velkoja, niin silloin jäljelle jää osingot ja laajentumisinvestoinnit. Kevään osinkosumma tarkoittaa noin -6 miljoonaa euroa, joten vapaasta rahavirrasta jää karkeasti laskien noin 10 miljoonaa euroa kassaan.

Osinko

F-Secure määrittelee osinkopolitiikakseen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta, josta voidaan poiketa tarpeen mukaan. Näin onkin tehty, sillä vuosina 2013 – 2016 yhtiö maksoi osinkoina hieman yli 100 prosenttia koko tuloksestaan.

Yhtiön perusosinko on ollut 0,06 euroa jo vuodesta 2009 alkaen, mutta viime vuosien aikana on maksettu myös lisäosinkoa 0,06 – 0,10 euroa. Mutta, koska yhtiöllä ei ole korollisia velkoja ja vapaat rahavirrat ovat noin 25 miljoonassa eurossa, niin yhtiö on pystynyt maksamaan 19 miljoonan (eli 0,06 + 0,06 euron) osinkoja helpostikin. Ja kassaan on jäänyt vielä rahaa.

f-secure-osinko-q12018

Kevään 2018 osinko jäi pettymykseksi ja se oli 0,04 euroa. Vaikka kassassa on noin 36 miljoonaa euroa, ja tämä osinko tarkoittaa noin 6 miljoonan euron kassastamaksua, niin silti osinko jäi alhaiseksi. Tässä näkyy yhtiön panostukset myyntiin ja tuotekehitykseen, minkä johdosta vuosien 2016 ja 2017 tuloskunto on jäänyt aiempia vuosia alhaisemmalle tasolle. Toisaalta rahavirran vahvuus olisi antanut odottaa parempaa osinkoa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,04 4/2018 0,04 4/2017 0,12
YHTEENSÄ 0,04 0,04 0,12
+0,0% -66,7% +0,0%

Kevään 2019 osingon arvioin pysyvän 0,04 eurossa, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (3,83 EUR) noin 1,0 prosentin osinkotuoton. Näin siksi, että yhtiön tulos jäänee varsin vaatimattomaksi ja yhtiö tarvitsee vahvaa kassaa selvitäkseen nykyisen heikon tuloksentekokykyvaiheen yli.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+7) ja osingonmaksulla (-6). Oikaisu on yhteensä +1 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (31.5.2018) 3,83 3,89 3,48 2,58 2,25 1,87 1,55 2,01
Lkm (000) 156 258 156 258 156 258 155 803 158 799 159 178 159 115 160 940
Markkina-arvo (Mrd) 0,60 0,61 0,54 0,40 0,36 0,30 0,25 0,32
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kuluttaja 98,0 97,5 95,8 95,5 91,9
Yritys 82,0 72,2 62,5 52,1 45,5
YHTEENSÄ 180,0 169,7 158,3 147,6 137,4
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Skandinavia 68,0 63,0 57,4 49,9 46,7
Muu Eurooppa 75,0 69,4 65,0 63,7 63,9
P-Amerikka 17,0 16,4 14,6 13,1 10,3
Muu maailma 20,0 21,0 21,2 20,9 16,5
YHTEENSÄ 180,0 169,8 158,2 147,6 137,4
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 45 43 180 170 158 148 137 155 157 146
Liikevoitto 3 2 11 12 19 20 22 27 20 24
Nettotulos 2 1 8 11 15 22 16 16 14 16
Marginaali 4,4% 2,3% 4,4% 6,5% 9,5% 14,9% 11,7% 10,3% 8,9% 11,0%
EPS 0,01 0,01 0,05 0,07 0,10 0,14 0,10 0,10 0,09 0,10
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 36 36 29 30 21 22 16 12
Liikearvo 10 10 8 8 19 19 19 19
Muut varat 124 129 131 130 110 96 92 95
Tase yhteensä 170 175 168 168 150 137 127 126
Oma pääoma 73 71 76 77 80 73 65 60
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut vastuut 97 105 92 91 70 64 62 66
Tase yhteensä 170 175 168 168 150 137 127 126
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 21 26 22 29 29 28 26 21
Investoinnit: Capex -8 -7 -7 -5 -7 -4 -11 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 13 19 15 24 22 24 15 16
Investoinnit: Muut 2 8 2 10 0 0 0 -12
Investointien jälkeen 15 27 17 34 22 24 15 4
Rahoitus: Voitonjako -6 -19 -19 -25 -9 -9 -9 -9
Rahoitus: Muut 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahavarojen muutos 9 8 -2 9 13 15 6 -5
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Osinko (lisä) 0,06 0,06 0,10
Osinko yhteensä 0,04 0,04 0,12 0,12 0,16 0,06 0,06 0,06
Osinkotuotto 1,0% 1,0% 3,4% 4,7% 7,1% 3,2% 3,9% 3,0%
Osinko/nettotulos 78,1% 56,8% 125,0% 85,0% 158,8% 59,7% 68,2% 60,4%
Osinko/FCF 48,1% 32,9% 125,0% 77,9% 115,5% 39,8% 63,6% 60,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 41,1 38,7 33,4 23,8 21,6
PE (3v) 52,8 38,0 30,8 22,3 23,3 19,4 16,4 19,4
PE 74,8 55,3 36,3 18,3 22,3 18,6 17,6 20,2
Oma pääoma/osake 0,47 0,45 0,49 0,49 0,50 0,46 0,41 0,37
P/B 8,20 8,56 7,15 5,22 4,47 4,08 3,79 5,39
ROE 11,1% 15,0% 19,6% 28,0% 20,9% 23,2% 22,4% 28,8%
ROI 15,3% 16,3% 24,8% 25,5% 28,8% 39,1% 32,0% 43,2%
Omavaraisuusaste 42,9% 40,6% 45,2% 45,8% 53,3% 53,3% 51,2% 47,6%
Gearing -49,3% -50,7% -38,2% -39,0% -26,3% -30,1% -24,6% -20,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset