Ford Motor Company: Arvonmääritys

Päivitetty 26.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 26.7.2019: 9,58 USD

Laskennan parametrit

Ford on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Ford Motor Company: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu vuoden 2019 arvioimallani alaskirjauksilla ja muilla kertaluontoisilla tehostusohjelman kuluilla (2,8 Mrd USD).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 2 525 1 294 1 231
EPS 0,630 0,323 0,307
Oikaistu EPS 1,330
Osinko 0,600 0,300 0,300
Oma pääoma 36 097
Oma pääoma/osake 9,013

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,10x. Olen vuosina 2020 ja 2021 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 0,60 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,95%   3,0% +1,10*4,5% + 0,0%
Osakkeita 4 005 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -4,31%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,42%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 50,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,67%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,95 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,95 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,95 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

f-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 12,13 12,49 7,65 9,58 9,58 9,58 9,58 9,58
Nettotulos 4 589 7 731 3 677 2 525 5 095 4 876 4 666 4 465
Muutos % -37,4% 68,5% -52,4% -31,3% 101,8% -4,3% -4,3% -4,3%
EPS 1,15 1,93 0,92 0,63 1,27 1,22 1,16 1,11
PE 10,6 6,5 8,3 15,2 7,5 7,9 8,2 8,6
Osinko 0,800 0,650 0,730 0,600 0,600 0,600 0,609 0,582
Osinkotuotto 6,6% 5,2% 9,5% 6,3% 6,3% 6,3% 6,4% 6,1%
Oma pääoma 7,32 8,76 9,02 9,02 9,69 10,31 10,87 11,40
P/B 1,66 1,43 0,85 1,06 0,99 0,93 0,88 0,84
ROE 15,8% 24,0% 10,3% 7,0% 13,6% 12,2% 11,0% 10,0%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (9,58 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,95 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 2,5 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 5,10 ja 4,88 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Fordilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset