Ford Motor Company: Arvonmääritys

Päivitetty 29.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 29.10.2019: 8,61 USD

Laskennan parametrit

Ford on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Ford Motor Company: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu vuoden 2019 arvioimallani alaskirjauksilla ja muilla kertaluontoisilla tehostusohjelman kuluilla (2,8 Mrd USD).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 300 1 719 -419
EPS 0,325 0,429 -0,105
Oikaistu EPS 1,023
Osinko 0,600 0,450 0,150
Oma pääoma 35 349
Oma pääoma/osake 8,824

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25% (keskimäärin EU ja USA), betana 1,15x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

Olen vuonna 2020 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 0,60 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,86%   1,25% +1,15*5,75% + 0,0%
Osakkeita 4 006 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -3,23%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,35%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 55,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,33%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,86 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,86 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,86 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

f-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 12,13 12,49 7,65 8,61 8,61 8,61 8,61 8,61
Nettotulos 4 589 7 731 3 677 1 300 3 968 3 839 3 715 3 595
Muutos % -37,4% 68,5% -52,4% -64,6% 205,2% -3,2% -3,2% -3,2%
EPS 1,15 1,93 0,92 0,32 0,99 0,96 0,93 0,90
PE 10,6 6,5 8,3 26,5 8,7 9,0 9,3 9,6
Osinko 0,800 0,650 0,730 0,600 0,600 0,545 0,527 0,510
Osinkotuotto 6,6% 5,2% 9,5% 7,0% 7,0% 6,3% 6,1% 5,9%
Oma pääoma 7,32 8,76 9,02 8,57 8,96 9,37 9,77 10,16
P/B 1,66 1,43 0,85 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85
ROE 15,8% 24,0% 10,3% 3,7% 11,3% 10,5% 9,7% 9,0%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (8,61 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,86 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1,3 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 4,0 ja 3,8 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Fordilla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus