Ford Motor Company: Ennusteet

Päivitetty 5.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloksesta ei ole oikaistu vuoden 2017 verouudistuksen kertaluontoisia eriä.

f-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät vuodelle 2018

Ford piti vuoden 2018 näkymät ennallaan:

  • Liikevaihto: hieman edellisvuotta korkeampi (2017: 156,8 Mrd USD)
  • Oikaistu EPS: 1,30 – 1,50 USD (2017: 1,78 USD)
  • Veroaste: 10 prosenttia

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Ford uudisti segmenttirakennettaan vuoden 2018 alussa niin, että nyt sillä on 3 segmenttiä:

  • Automotive: vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista
  • Mobility: kehittää itseohjautuvia autoja sekä muita tietoteknologisia ratkaisuja. Mobility-segmentistä ei ole vielä julkaistu vertailulukuja, mutta tällä hetkellä tämän segmentin liikevaihto ja tulos ovat verraten pieniä suhteessa kokonaisuuteen. Tästä syystä segmentin tietoja ei ole vielä täydennetty taulukkoon.
  • Ford Credit: tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Lisäksi yhtiö julkistaa Automotive-segmentistä liikevaihto- ja liiketulostietoa 5 eri maantieteelliseltä alueelta.

Segmentti- ja aluekohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen Ford Motor Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

Taulukon Automotive-segmentin maantieteellisten alueiden myyntiluvut ovat 100 miljoonan dollarin tarkkuudella. Näistä syntyvä pyöristysvirhe on korjattu ”Pyöristys”-erässä.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
North America 95 000 24 200 22 300 23 700 24 800 93 500 24 100 20 900 24 500 24 000
Muutos (%) 1,6% 0,4% 6,7% -3,3% 3,3% 1,0% 4,3% -4,1% 2,9% 0,4%
South America 5 500 1 400 1 300 1 500 1 300 5 800 1 700 1 500 1 500 1 100
Muutos (%) -5,2% -17,6% -13,3% 0,0% 18,2% 20,8% 21,4% 15,4% 15,4% 37,5%
Europe 32 000 8 100 7 400 7 600 8 900 29 700 8 100 6 900 7 100 7 600
Muutos (%) 7,7% 0,0% 7,2% 7,0% 17,1% 4,2% 12,5% 9,5% -12,3% 10,1%
Middle East & Africa 2 750 750 600 800 600 2 600 800 600 600 600
Muutos (%) 5,8% -6,3% 0,0% 33,3% 0,0% -27,8% -11,1% -25,0% -40,0% -33,3%
Asia Pacific 11 750 2 950 3 100 2 300 3 400 14 100 3 800 3 700 3 400 3 200
Muutos (%) -16,7% -22,4% -16,2% -32,4% 6,3% 17,5% 11,8% 19,4% 21,4% 18,5%
Ford Credit 12 000 3 052 2 998 3 010 2 940 11 110 2 900 2 800 2 740 2 670
Muutos (%) 8,0% 5,2% 7,1% 9,9% 10,1% 8,4% 10,3% 7,3% 7,5% 8,5%
Pyöristys 0 2 -32 10 20 -35 -70 50 10 -25
YHTEENSÄ 159 000 40 454 37 666 38 920 41 960 156 775 41 330 36 450 39 850 39 145
Muutos (%) 1,4% -2,1% 3,3% -2,3% 7,2% 3,3% 7,2% 1,4% 0,7% 3,8%

P-Amerikka vastaa Fordin myynnistä yli 60 prosentin osuudella, joten siellä tapahtuvien painoarvo on iso. Parin viime vuoden aikana myynti on kasvanut noin 0,8 – 1,0 prosenttia per vuosi. Q2/2018 myynti laski kuitenkin -3,3 prosenttia, mihin vaikutti erään alihankkijan tulipalo ja siitä aiheutunut tuotannon lasku. Tilanne korjaantui Q3:lla, ja myynti kasvoikin +6,7 prosenttia. Tein Q4-ennusteen hieman viime vuotta paremmalla ennusteella, mikä tarkoittaisi tilikauden myyntinä 95,0 miljardia dollaria. Tämä olisi +1,6 prosenttia viime vuotta parempi.

Eurooppa-segmentti on Fordin toiseksi suurin. Vuosi 2018 lähti vahvasti liikkeelle, sillä myynti kasvoi peräti +17,1 prosenttia, missä valuuttakurssien positiivinen vaikutus näkyy. Myös Q2 ja Q3 olivat hyviä (+7 %), mutta kuitenkin Q1:stä heikompia. Tein Q4:n ennusteen viime vuoden lukemiin, sillä se oli jo aika vahvalla tasolla. Tästäkin huolimatta arvioin koko vuoden myynnin kasvavan noin +7,7 prosenttia.

Fordin kolmanneksi laajin markkina-alue on Asia Pacific, missä myynti on kehittynyt isoin harppauksin parin viime vuoden ajan (+12 ja +17,5 %). Q2/2018 aikana kasvu kääntyi selvään laskuun (-32 %), missä Kiinan markkinoiden haasteet näkyivät. Sama vaikea trendi jatkui myös Q3:lla ja laskua tuli -16 prosenttia. Arvioin Kiinan haasteiden jatkuvan vielä Q4:llakin, joten tein ennusteen noin -22 prosentin laskulukemiin. Näin koko tilikauden liikevaihto laskisi -16,7 prosenttia vuodesta 2017.

E-Amerikan hyvä Q1:n on kääntynyt vuoden edetessä selvään laskuun (Q3: -13 %). Argentiinan ja Brasilian valuuttojen selvät heikkenemiset painavat dollarimääräisiä lukuja. Tein tilikauden 2018 ennusteen noin -5 prosentin laskuun. Lähi-idän ja Afrikan liikevaihto on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan, mutta Q2:n liikevaihto antoi aihetta iloon. Näin tein ennusteen noin +250 miljoonaa dollaria viime vuotta korkeampaan liikevaihtoon.

Ford Credit -segmentin Q1-Q3:n liikevaihto kasvoi noin +9 prosenttia. Liikevaihto on parin vuoden aikana kasvanut noin 20 – 50 miljoonalla dollarilla peräkkäisten kvartaalien välillä, joten tein ennusteen tästä näkökulmasta. Näin sain segmentin liikevaihtoennusteeksi 12,0 miljardia dollaria (2016: 11,1 Mrd USD).

Koko Fordin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain noin 155 – 160 miljardia dollaria eli liikevaihto olisi noin viime vuoden tasolla. Tämä on linjassa (tai ehkä hieman alle) yhtiön oman ennusteen kanssa (”hieman edellisvuotta korkeampi”).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on Automotive-segmentin liiketulos, jolle olen laskenut tulosmarginaalin. Marginaalin laskennassa jakajana on ollut kokonaisliikevaihto, josta on vähennetty Ford Credit -segmetin osuus.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos
North America 7 600 1 952 1 960 1 753 1 935 8 057 1 771 1 824 2 332 2 130
Muutos (%) -5,7% 10,2% 7,5% -24,8% -9,2% -14,1% -11,8% 31,9% -17,1% -33,0%
South America -675 -196 -152 -178 -149 -753 -189 -150 -177 -237
Muutos (%)
Europe -250 -51 -245 -73 119 367 89 -53 122 209
Muutos (%) -43,1% -72,2% -54,1% -75,4% -54,7%
Middle East & Africa 75 33 47 49 -54 -246 -66 -56 -49 -75
Muutos (%)
Asia Pacific -1 000 -279 -208 -394 -119 659 30 314 167 148
Muutos (%) -7,4% -90,2% 106,6% 1092,9% -38,6%
YHTEENSÄ 5 750 1 459 1 402 1 157 1 732 8 084 1 635 1 879 2 395 2 175
Muutos (%) -28,9% -10,8% -25,4% -51,7% -20,4% -19,6% -24,2% 48,2% -20,3% -39,9%
Marginaali 3,9% 3,9% 4,0% 3,2% 4,4% 5,5% 4,3% 5,6% 6,5% 6,0%
Ford Credit 2 650 686 678 645 641 2 310 610 600 619 481
Muutos (%) 14,7% 12,5% 13,0% 4,2% 33,3% 22,9% 53,3% 5,8% 54,8% -6,4%
Muut -925 -215 -412 -110 -188 -756 -217 -194 -209 -136
YHTEENSÄ 7 475 1 930 1 668 1 692 2 185 9 638 2 028 2 285 2 805 2 520

P-Amerikan liiketulos on viime vuosien aikana vastannut lähes kokonaan Automotive-segmentin tuloksesta. Muun maailman tuotot ja tappiot ovat kumonneet toisensa vuoron perään. H1/2018 tuloslasku kääntyi Q3:lla +7,5 prosentin nousuun. Raaka-aineiden hinnat (teräs ja alumiini) vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti tuloskehitykseen. Tein ennusteen siitä ajatuksesta, että tehokkuusohjelman tuomat hyödyt purevat myös Q4:lla ja tulos paranisi noin +10 prosenttia. Heikon H1:n johdosta koko tilikauden tulos jäisi noin -5 – 6 prosenttia vuodesta 2017.

E-Amerikan tulos on ollut tappiollinen ainakin viimeiset 4 vuotta ja arvelen tämän vuoden tekevän jatkoa vaikeaan tilanteeseen. Tein ennusteen kaavamaisella -200 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, jolla sain koko tilikauden tappioksi -675 miljoonaa dollaria.

Euroopan vuoden 2017 liiketulos laski -950 miljoonaa dollaria 367 miljoonaan dollariin, ja vaikea tuloskunto tuntuu jatkuvan myös vuonna 2018. Q1-Q3 tulos on viime vuotta jäljessä noin -475 miljoonaa dollaria ja tuloskertymä on tappiollinen (Q1-Q3: -199 M USD). Tein Q4-ennusteen pienellä tappiolukemalla niin, että koko vuoden tulos jäisi -250 miljoonaa dollaria tappiolliseksi.

E-Amerikan tapaan myös Lähi-Idän ja Afrikan tuloskunto on ollut pari viime vuotta tappiollinen. Q2 ja Q3:lla segmentti pystyi tekemään voitolliset tulokset kasvaneiden myyntimäärien sekä -hintojen vetämänä. Tein ennusteen pienellä voitollisella luvulla niin, että tulos olisi +75 miljoonaa dollaria.

Aasia & Pacific -segmentin tuloskunto kääntyi nopeasti Q4/2017 ja Q1/2018 aikana. Ja Q2:lla se oikeastaan romahti. Myös Q3:lla vaikea tilanne jatkui. Koska alueen autojen toimitusmäärät olivat Q1-Q3 kovassa laskussa, niin arvelen tuloskunnon kääntyvän vuonna 2018 selvästi tappiolliseksi.

Automotive-segmentin tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 5,6 – 5,8 miljardia dollaria eli laskua tulisi lähes -30 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Myös tulosmarginaali laskisi ja olisi näillä luvuilla noin 3,9 prosenttia (2017: 5,5 %).

Ford Credit -segmentin liiketulosennusteen tein Q1-Q3 -lukujen pohjalta (noin 650 M USD per kvartaali), jonka lisäksi muut-erän kuluiksi arvioin karkeasti olevan noin -925 miljoonaa dollaria. Nämä huomioiden koko Fordin tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 7,3 – 7,5 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2 017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 7 475 1 930 1 668 1 692 2 185 9 638 2 028 2 285 2 805 2 520
Rahoituskulut (netto) -1 250 -317 -343 -301 -289 -1 190 -308 -298 -291 -293
Muut kulut -375 -125 -231 -42 23 -289 152 -217 -248 24
Tulos ennen veroja 5 850 1 488 1 094 1 349 1 919 8 159 1 872 1 770 2 266 2 251
Verot -750 -195 -101 -280 -174 -402 652 -191 -211 -652
Vähemmistö -20 -6 -2 -3 -9 -26 -4 -7 -8 -7
Nettotulos 5 080 1 287 991 1 066 1 736 7 731 2 520 1 572 2 047 1 592

Rahoituskulut (netto) kohdalla arvioin kulujen olevan noin -300 miljoonaa dollaria per kvartaali. Eli hienoista nousua vuoden 2017 kvartaalilukuihin nähden. Muut kulut -erän arviointi on suurista kvartaalikohtaisista eroista johtuen haastavaa, joten tein karkean noin -125 miljoonan dollarin kuluarvion vuodelle 2018.

Ford arvioi, että vuoden 2018 veroaste olisi noin 10 prosenttia, joten laskin veroja käyttäen hieman tätä arvoa korkeampaa lukua. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 4,8 – 5,1 miljardia dollaria eli EPS olisi noin 1,20 – 1,30 dollaria.

Yhtiön oma ennuste oli, että oikaistu EPS olisi 1,30 – 1,50 dollaria (2017: 1,78 USD). Vuoden 2017 raportoitu EPS oli 1,93 dollaria, joten oikaisun vaikutus oli 0,15 dollaria. Jos tänä vuonna oikaisu on samaa luokkaa, niin silloin yhtiön ennuste olisi noin 1,45 – 1,65 dollarissa. Näin oma ennusteeni jäisi hieman yhtiön ennusteesta. Tätä voisi selittää mm. se, että tein ehkä ennusteen varovaisesti heikkojen Q2 ja Q3:n tulosten vuoksi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten alumiinin ja teräksen nousevat tullimaksut vaikuttavat Fordin tuotantokustannuksiin? Yhtiö on esittänyt arvioita, että kustannusnousu on ollut noin 1 miljardia dollaria.
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa mahdollisesti autoteollisuuden tulleihin eli tuleeko Fordin autoille tulleja esimerkiksi Euroopassa? Entä Kiinassa tai muualla maailmassa?
  • Ford on järjestelemässä Kiinan toimintojaan, minkä johdosta Kiinan luvut ovat romahtaneet vuonna 2018. Miten uusi toimintamalli alkaa toimimaan? Ja sotkeeko USA:n ja Kiinan kauppasota näitä kuvioita?

Kauppasodan ja kaupan esteiden vaikutuksen arviointi on oikeastaan mahdotonta, joten siinä mielessä luvut voi kehittyä selvästi heikomminkin. Tai paremminkin, mikäli USA ja Kiina päätyvät sopuun.

Liikevaihdon arvioin kehittyvän plus/miinus parin prosentin haarukassa tulevina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 5 prosentin tuntumassa. Tuotantokustannusten nousua yhtiö kompensoi kustannussäästöohjelmien sekä korkeampien myyntihintojen avulla.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin ja muiden kulujen arvioin olevan 300 miljoonassa dollarissa. Veroasteena käytin 15 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 160 000 158 000 41 000 38 000 39 000 40 000
Muutos (%) 1,3% -0,6% 1,3% 0,9% 0,2% -4,7%
Liiketulos 8 000 7 500 1 900 1 700 1 700 2 200
Muutos (%) 6,7% 0,3% -1,6% 1,9% 0,5% 0,7%
Marginaali 5,0% 4,7% 4,6% 4,5% 4,4% 5,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 8 000 7 500 1 900 1 700 1 700 2 200
Rahoituskulut (netto) -1 400 -1 300 -325 -325 -325 -325
Muut kulut -300 -300 -75 -75 -75 -75
Tulos ennen veroja 6 300 5 900 1 500 1 300 1 300 1 800
Verot -950 -885 -225 -195 -195 -270
Nettotulos 5 350 5 015 1 275 1 105 1 105 1 530

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset