Ford Motor Company: Ennusteet

Päivitetty 26.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloksesta ei ole oikaistu vuoden 2017 verouudistuksen kertaluontoisia eriä.

f-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät vuodelle 2019

Ford ei antanut näkymäarviotaan vuodelle 2019.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Ford uudisti segmenttirakennettaan vuoden 2018 alussa niin, että nyt sillä on 3 segmenttiä:

  • Automotive: vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista
  • Mobility: kehittää itseohjautuvia autoja sekä muita tietoteknologisia ratkaisuja. Mobility-segmentistä ei ole vielä julkaistu vertailulukuja, mutta tällä hetkellä tämän segmentin liikevaihto ja tulos ovat verraten pieniä suhteessa kokonaisuuteen. Tästä syystä segmentin tietoja ei ole vielä täydennetty taulukkoon.
  • Ford Credit: tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Lisäksi yhtiö julkistaa Automotive-segmentistä liikevaihto- ja liiketulostietoa 5 eri maantieteelliseltä alueelta.

Segmentti- ja aluekohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen Ford Motor Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Taulukon Automotive-segmentin maantieteellisten alueiden myyntiluvut ovat 100 miljoonan dollarin tarkkuudella. Näistä syntyvä pyöristysvirhe on korjattu ”Pyöristys”-erässä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
North America 100 000 26 000 23 000 25 000 26 000 96 600 25 800 22 300 23 700 24 800
Muutos (%) 3,5% 0,8% 3,1% 5,5% 4,8% 3,3% 7,1% 6,7% -3,3% 3,3%
South America 5 200 1 300 1 300 1 400 1 200 5 300 1 200 1 300 1 500 1 300
Muutos (%) -1,9% 8,3% 0,0% -6,7% -7,7% -8,6% -29,4% -13,3% 0,0% 18,2%
Europe 29 500 7 250 7 000 7 250 8 000 31 300 7 400 7 400 7 600 8 900
Muutos (%) -5,8% -2,0% -5,4% -4,6% -10,1% 5,4% -8,6% 7,2% 7,0% 17,1%
Middle East & Africa 2 700 700 700 700 600 2 700 700 600 800 600
Muutos (%) 0,0% 0,0% 16,7% -12,5% 0,0% 3,8% -12,5% 0,0% 33,3% 0,0%
Asia Pacific 13 200 3 700 3 200 3 000 3 300 12 400 3 600 3 100 2 300 3 400
Muutos (%) 6,5% 2,8% 3,2% 30,4% -2,9% -12,1% -5,3% -16,2% -32,4% 6,3%
Ford Credit 12 700 3 250 3 200 3 150 3 100 12 018 3 070 2 998 3 010 2 940
Muutos (%) 5,7% 5,9% 6,7% 4,7% 5,4% 8,2% 5,9% 7,1% 9,9% 10,1%
Pyöristys 0 20 22 -32 10 20
YHTEENSÄ 163 300 42 200 38 400 40 500 42 200 160 338 41 792 37 666 38 920 41 960
Muutos (%) 1,8% 1,0% 1,9% 4,1% 0,6% 2,3% 1,1% 3,3% -2,3% 7,2%

P-Amerikka vastaa Fordin myynnistä yli 60 prosentin osuudella, joten siellä tapahtuvien painoarvo on iso. Parin viime vuoden aikana myynti on kasvanut noin 0,8 – 1,0 prosenttia per vuosi. Vahvan H2/2018 ansiosta segmentin tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi +3,3 prosenttia. Autojen toimitusmäärät laskivat vuonna 2018 niin, että myös markkinaosuus laski 13,4 prosenttiin (2017: 13,9 %). Yhtiö on kuitenkin pystynyt nostamaan hintojaan sekä myymään arvokkaampia mallejaan, jonka johdosta liikevaihto on kasvanut.

Vuoden 2019 myynnin arvioin jatkavan H2/2018 alkanutta vahvaa virettä. Lisäksi, kun muistetaan, että Q2/2018 myyntiä haittasi erään alihankkijan tulipalo, niin tästä syystä vertailukausi on hieman normaalia heikompi.

Eurooppa-segmentti on Fordin toiseksi suurin. Vuosi 2018 lähti vahvasti liikkeelle, mutta Q4:lla myynti kääntyi -8,6 prosentin laskuun. Tähän vaikutti mm. Turkin myynnin -50 prosentin lasku. Yhtiö on tekemässä isoja järjestelyjä Euroopan toimintoihin, missä se aikoo mm. keskittyä korkeampikatteisiin malleihin ja markkinoihin. Arvioin tämän ja Turkin tilanteen vaikuttavan negatiivisesti yhtiön vuoden 2019 myyntiin. Tästä syystä ennusteissa reipasta laskua.

Fordin kolmanneksi laajin markkina-alue on Asia Pacific, missä myynti on kehittynyt isoin harppauksin parin viime vuoden ajan (+12 ja +17,5 %). Q2/2018 aikana kasvu kääntyi selvään laskuun (-32 %), missä Kiinan markkinoiden haasteet ja muutostoimet näkyivät. Arvioin tilanteen tasaantuvan vuoden 2019 aikana ja erittäin heikon Q2/2018 johdosta ennuste näyttää +6,5 prosentin kasvua vuodelle 2019.

E-Amerikan hyvä Q1:n kääntyi vuoden 2018 edetessä selvään laskuun. Argentiinan ja Brasilian valuuttojen selvät heikkenemiset painavat dollarimääräisiä lukuja. Arvioin tilanteen jatkuvan haasteellisena myös vuonna 2019.

Lähi-idän ja Afrikan ennusteen tein vuoden 2018 lukemiin 600 – 700 miljoonan dollarin kvartaalilukemilla.

Ford Credit -segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +8 prosenttia. Liikevaihto on parin vuoden aikana kasvanut noin 20 – 50 miljoonalla dollarilla peräkkäisten kvartaalien välillä, joten tein ennusteen tästä näkökulmasta. Näin sain segmentin liikevaihtoennusteeksi 12,7 miljardia dollaria (2018: 12,0 Mrd USD).

Koko Fordin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 160 – 165 miljardia dollaria eli liikevaihto kasvaisi hieman vuodesta 2018.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on Automotive-segmentin liiketulos, jolle olen laskenut tulosmarginaalin. Marginaalin laskennassa jakajana on ollut kokonaisliikevaihto, josta on vähennetty Ford Credit -segmetin osuus.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos
North America 7 700 1 900 1 900 2 000 1 900 7 607 1 959 1 960 1 753 1 935
Muutos (%) 1,2% -3,0% -3,1% 14,1% -1,8% -5,6% 10,6% 7,5% -24,8% -9,2%
South America -600 -150 -150 -150 -150 -678 -199 -152 -178 -149
Muutos (%)
Europe -600 -100 -100 -200 -200 -398 -199 -245 -73 119
Muutos (%) -208,4% -43,1%
Middle East & Africa -200 -50 -50 -50 -50 -7 -49 47 49 -54
Muutos (%)
Asia Pacific -1 100 -50 -200 -350 -500 -1 102 -381 -208 -394 -119
Muutos (%) -267,2%
YHTEENSÄ 5 200 1 550 1 400 1 250 1 000 5 422 1 131 1 402 1 157 1 732
Muutos (%) -4,1% 37,0% -0,1% 8,0% -42,3% -32,9% -30,8% -25,4% -51,7% -20,4%
Marginaali 3,5% 4,0% 4,0% 3,3% 2,6% 3,7% 2,9% 4,0% 3,2% 4,4%
Ford Credit 2 760 705 695 685 675 2 627 663 678 645 641
Muutos (%) 5,1% 6,3% 2,5% 6,2% 5,3% 13,7% 8,7% 13,0% 4,2% 33,3%
Muut -960 -305 -245 -185 -225 -1 047 -337 -412 -110 -188
YHTEENSÄ 7 000 1 950 1 850 1 750 1 450 7 002 1 457 1 668 1 692 2 185

P-Amerikan liiketulos on viime vuosien aikana vastannut lähes kokonaan Automotive-segmentin tuloksesta. Muun maailman tuotot ja tappiot ovat kumonneet toisensa vuoron perään. Vaikka liikevaihto kasvoi +3,1 miljardia dollaria, niin vuoden 2018 liiketulos laski -5,6 prosenttia eli noin -450 miljoonaa dollaria. Tähän vaikutti nousseet raaka-aineiden hinnat (teräs ja alumiini), kauppasodan nostamat tullitariffit sekä korkeammat takuukorjaukset. Lisäksi Q2/2018 tulipalo laski selvästi kannattavuutta.

Arvioin pienen laskun jatkuvan vuoden 2019 aikana, mutta koska viime vuoden Q2:n oli selvästi heikompi, niin se kääntää koko vuoden ennusteen hienoiseen nousuun.

E-Amerikan tulos on ollut tappiollinen ainakin viimeiset 4 vuotta ja arvelen tämän vuoden tekevän jatkoa vaikeaan tilanteeseen. Tein ennusteen kaavamaisella -150 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, jolla sain koko tilikauden tappioksi -600 miljoonaa dollaria.

Euroopan vuoden 2018 liiketulos kääntyi tappiolliseksi, jonka johdosta Ford on aloittamassa suuret uudelleenjärjestelytoimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö aikoo keskittyä parempikatteisten mallien tekemiseen. Tämä tarkoittaa myös suuria työntekijävähennyksiä ja tehtaiden sulkemisia. Tästä syystä arvioin segmentin tekevän tappiollisen vuoden. Kertaluontoiset alaskirjaukset yms. voivat vetää segmentin tuloksen ennustettuakin rumemmaksi.

Myös Lähi-Idän ja Afrikan tuloskunto on ollut muutamat viime vuodet tappiollinen. Tein ennusteen kiinteällä -50 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, jolla sain koko tilikauden tappioksi -200 miljoonaa dollaria.

Aasia & Pacific -segmentin tuloskunto kääntyi nopeasti Q4/2017 ja Q1/2018 aikana niin, että segmentti teki -1,1 miljardin dollarin tappiot vuonna 2018. Arvioin yhtiön tekevän saman suuruiset tappiot vuonna 2019 niin, että tilanne korjaantuisi vuoden edetessä.

Automotive-segmentin tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 5,0 – 5,5 miljardia dollaria eli laskua tulisi noin -4 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Myös tulosmarginaali laskisi hieman ja olisi näillä luvuilla noin 3,5 prosenttia (2018: 3,7 %). Korostetaan vielä erikseen, että yhtiö on järjestelemässä toimintoja niin Kiinassa kuin myös Euroopassa. Näistä voi tulla kertaluontoisia eriä, jotka voivat painaa tulosta ennustettuakin alemmaksi.

Ford Credit -segmentin liiketulosennusteen 675 – 705 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisilla luvuilla niin, että koko vuoden tuotot olisivat noin 2,76 miljardia dollaria. Muut-erän kulujen arvioin olevan noin 900 – 1000 miljoonaa dollaria vuonna 2019.

Nämä huomioiden koko Fordin tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 6,5 – 7,0 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 7 000 1 950 1 850 1 750 1 450 7 002 1 457 1 668 1 692 2 185
Rahoituskulut (netto) -1 200 -300 -300 -300 -300 -1 228 -295 -343 -301 -289
Muut kulut -400 -100 -100 -100 -100 -1 429 -1 179 -231 -42 23
Tulos ennen veroja 5 400 1 550 1 450 1 350 1 050 4 345 -17 1 094 1 349 1 919
Verot -800 -250 -200 -200 -150 -650 -95 -101 -280 -174
Vähemmistö 0 -18 -4 -2 -3 -9
Nettotulos 4 600 1 300 1 250 1 150 900 3 677 -116 991 1 066 1 736

Rahoituskulut (netto) kohdalla arvioin kulujen olevan noin -300 miljoonaa dollaria per kvartaali. Muut kulut -erän arviointi on suurista kvartaalikohtaisista eroista johtuen haastavaa, joten tein karkean noin -400 miljoonan dollarin kuluarvion vuodelle 2019.

Veroasteena käytin noin 15 prosentin veroa. Näin tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 4,0 – 4,6 miljardia dollaria eli tulos kasvaisi selvästi vuodesta 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten alumiinin ja teräksen nousevat tullimaksut vaikuttavat Fordin tuotantokustannuksiin? Yhtiö on esittänyt arvioita, että kustannusnousu olisi noin 1 miljardia dollaria.
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa mahdollisesti autoteollisuuden tulleihin eli tuleeko Fordin autoille tulleja esimerkiksi Euroopassa? Entä Kiinassa tai muualla maailmassa?
  • Ford on järjestelemässä Kiinan toimintojaan, minkä johdosta Kiinan luvut ovat romahtaneet vuonna 2018. Miten uusi toimintamalli alkaa toimimaan? Ja sotkeeko USA:n ja Kiinan kauppasota näitä kuvioita?
  • Ford on järjestelemässä myös Euroopan toimintojaan vuoden 2019 aikana. Millaisen muutoksen tämä saa aikaan yhtiön tulostasoon?

Kauppasodan ja kaupan esteiden vaikutuksen arviointi on oikeastaan mahdotonta, joten siinä mielessä luvut voi kehittyä selvästi heikomminkin. Tai paremminkin, mikäli USA ja Kiina päätyvät sopuun.

Liikevaihdon arvioin kehittyvän 1,5 – 2,4 prosentin nousussa tulevina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 5 prosentin tuntumassa. Tuotantokustannusten nousua yhtiö kompensoi kustannussäästöohjelmien sekä korkeampien myyntihintojen avulla.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin ja muiden kulujen arvioin olevan 300 miljoonassa dollarissa. Veroasteena käytin 15 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 170 000 166 000 43 000 39 000 41 000 43 000
Muutos (%) 2,4% 1,7% 1,9% 1,6% 1,2% 1,9%
Liiketulos 8 750 8 150 2 300 2 100 2 000 1 750
Muutos (%) 7,4% 16,4% 17,9% 13,5% 14,3% 20,7%
Marginaali 5,1% 4,9% 5,3% 5,4% 4,9% 4,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 8 750 8 150 2 300 2 100 2 000 1 750
Rahoituskulut (netto) -1 400 -1 300 -325 -325 -325 -325
Muut kulut -300 -300 -75 -75 -75 -75
Tulos ennen veroja 7 050 6 550 1 900 1 700 1 600 1 350
Verot -1 050 -1 000 -275 -275 -250 -200
Nettotulos 6 000 5 550 1 625 1 425 1 350 1 150

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

f-kvartaalituloslaskelma-q42018