Ford Motor Company: Ennusteet

Päivitetty 29.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloksesta ei ole oikaistu vuoden 2017 verouudistuksen kertaluontoisia eriä.

f-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät vuodelle 2019

Ford arvioi, että vuoden 2019

  • Oikaistu EBIT: 6,5 – 7,0 Mrd USD (2018: 7,0 Mrd USD)
  • Oikaistu EPS: 1,20 – 1,32 USD (2018: 1,30 USD)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Ford uudisti segmenttirakennettaan vuoden 2018 alussa niin, että nyt sillä on 3 segmenttiä:

  • Automotive: vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista
  • Mobility: kehittää itseohjautuvia autoja sekä muita tietoteknologisia ratkaisuja. Mobility-segmentistä ei ole vielä julkaistu vertailulukuja, mutta tällä hetkellä tämän segmentin liikevaihto ja tulos ovat verraten pieniä suhteessa kokonaisuuteen. Tästä syystä segmentin tietoja ei ole vielä täydennetty taulukkoon.
  • Ford Credit: tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Lisäksi yhtiö julkistaa Automotive-segmentistä liikevaihto- ja liiketulostietoa 6 eri maantieteelliseltä alueelta.

Segmentti- ja aluekohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen Ford Motor Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Taulukon Automotive-segmentin maantieteellisten alueiden myyntiluvut ovat 100 miljoonan dollarin tarkkuudella. Näistä syntyvä pyöristysvirhe on korjattu ”Pyöristys”-erässä.

Kiinan Q4:n vertailukauden myyntitietoja en löytänyt kevyellä etsimisellä raportista, joten täydennetään Kiinan tietoja vuoden edetessä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
North America 99 250 26 450 23 400 24 000 25 400 96 600 25 800 22 300 23 700 24 800
Muutos (%) 2,7% 2,5% 4,9% 1,3% 2,4% 3,3% 7,1% 6,7% -3,3% 3,3%
South America 4 000 1 100 1 000 1 000 900 5 300 1 200 1 300 1 500 1 300
Muutos (%) -24,5% -8,3% -23,1% -33,3% -30,8% -8,6% -29,4% -13,3% 0,0% 18,2%
Europe 28 000 6 400 6 400 7 600 7 600 31 300 7 400 7 400 7 600 8 900
Muutos (%) -10,5% -13,5% -13,5% 0,0% -14,6% 5,4% -8,6% 7,2% 7,0% 17,1%
Middle East & Africa 2 500 700 600 600 600 2 700 700 600 800 600
Muutos (%) -7,4% 0,0% 0,0% -25,0% 0,0% 3,8% -12,5% 0,0% 33,3% 0,0%
China 3 600 900 900 900 900 3 000 1 200 600 1 200
Muutos (%) -25,0% 50,0% -25,0%
Asia Pacific 7 100 1 800 1 700 1 800 1 800 9 300 3 600 1 900 1 700 2 100
Muutos (%) -23,7% -50,0% -10,5% 5,9% -14,3% -34,0% -5,3% -48,6%
Ford Credit 12 250 3 019 3 045 3 089 3 097 12 018 3 070 2 998 3 010 2 940
Muutos (%) 1,9% -1,7% 1,6% 2,6% 5,3% 8,2% 5,9% 7,1% 9,9% 10,1%
Pyöristys -200 -54 -55 -136 45 120 22 -32 10 120
YHTEENSÄ 156 500 40 315 36 990 38 853 40 342 160 338 41 792 37 666 38 920 41 960
Muutos (%) -2,4% -3,5% -1,8% -0,2% -3,9% 2,3% 1,1% 3,3% -2,3% 7,2%

P-Amerikka vastaa Fordin myynnistä yli 60 prosentin osuudella, joten siellä tapahtuvien painoarvo on iso. Parin viime vuoden aikana myynti on kasvanut noin 0,8 – 1,0 prosenttia per vuosi.

Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui Q1-Q3/2019 aikana (+2,8 %). Autotoimitusten määrä laski hieman alkuvuoden aikana, mutta myynti on keskittynyt korkeampihintaisiin malleihin, jonka johdosta liikevaihto kasvoi. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös Q4:lla niin, että koko vuoden liikevaihto kasvaisi 2,7 prosenttia.

Eurooppa-segmentti on Fordin toiseksi suurin. Alueen myynti on laskenut vuoden 2019 aikana lähes 10 prosenttia. Yhtiö on tekemässä isoja järjestelyjä Euroopan toimintoihin (mm. Venäjällä), millä Ford pyrkii keskittämään tuotantoaan, uudistamaan mallistoaan ja laskemaan kulujaan.  Arvioin tämän vaikean markkinatilanteen jatkuvan myös Q4:lla.

Ford irrotti Kiinan omaksi segmentikseen Asia Pacific:sta vuoden 2019 alussa, mutta en löytänyt liikevaihdon vertailutietoja. Tästä syystä Kiinan Q4-luvut puuttuvat vuodelta 2018. Vuoden 2019 aikana Kiinan myynti on ollut tasaisesti noin 900 miljoonaa dollaria per kvartaali. Tein Q4-ennusteen tällä summalla.

Fordin kolmanneksi laajin markkina-alue on Asia Pacific, missä myynti on kehittynyt isoin harppauksin parin viime vuoden ajan (+12 ja +17,5 %). Vuosi 2019 on sujunut heikommin ja markkinaosuus alueella on laskenut 1,7 prosenttiin (aiemmin 1,9 %). Tein Q4:n ennusteen alkuvuoden lukemiin noin 1,8 miljardiin dollariin. Q4:n vertailukauden luvut sisältävät Kiinan myyntiä, joten prosenttimuutos hieman valehtelee.

E-Amerikan liikevaihto kääntyi H2/2018 aikana selvään laskuun ja voimakas myynnin lasku jatkui myös Q1-Q3/2019 (-29 %). Etelä-Amerikan valtioiden (mm. Argentiina) valuuttojen selvät heikkenemiset painavat dollarimääräisiä lukuja. Lisäksi yhtiö on virtaviivaistamassa mallistoaan alueella ja on luopunut heikosti kannattavien mallien myynnistä.

Lähi-idän ja Afrikan tilikauden Q4-ennusteen tein vertailukauden lukemiin (700 M USD).

Ford Credit -segmentin liikevaihto on parin vuoden aikana kasvanut noin 20 – 50 miljoonalla dollarilla peräkkäisten kvartaalien välillä. Tosin Q3:lla tämä putki katkesi liikevaihdon laskiessa noin 45 miljoonaa dollaria. Tein Q4:n ennusteen noin 3,0 miljardiin dollariin.

Koko Fordin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 152,5 – 157,5 miljardia dollaria eli liikevaihto laskisi vuodesta 2018 noin 2,4 prosenttia.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on Automotive-segmentin liiketulos, jolle olen laskenut tulosmarginaalin. Marginaalin laskennassa jakajana on ollut kokonaisliikevaihto, josta on vähennetty Ford Credit -segmetin osuus.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos
North America 7 700 1 787 2 012 1 696 2 205 7 607 1 959 1 960 1 753 1 935
Muutos (%) 1,2% -8,8% 2,7% -3,3% 14,0% -5,6% 10,6% 7,5% -24,8% -9,2%
South America -750 -222 -165 -205 -158 -678 -199 -152 -178 -149
Muutos (%)
Europe -200 -131 -179 53 57 -398 -199 -245 -73 119
Muutos (%) -43,1%
Middle East & Africa -100 -42 -27 -45 14 -7 -49 47 49 -54
Muutos (%)
China -850 -286 -281 -155 -128 -1 545 -534 -378 -483 -150
Muutos (%)
Asia Pacific 50 32 -31 30 19 443 153 170 89 31
Muutos (%) -32,8%
YHTEENSÄ 5 850 1 138 1 329 1 374 2 009 5 422 1 131 1 402 1 157 1 732
Muutos (%) 7,9% 0,6% -5,2% 18,8% 16,0% -32,9% -30,8% -25,4% -51,7% -20,4%
Marginaali 4,1% 3,1% 3,9% 3,8% 5,4% 3,7% 2,9% 4,0% 3,2% 4,4%
Ford Credit 3 100 732 736 831 801 2 627 663 678 645 641
Muutos (%) 18,0% 10,4% 8,6% 28,8% 25,0% 13,7% 8,7% 13,0% 4,2% 33,3%
Muut -2 450 -1 265 -272 -550 -363 -1 047 -337 -412 -110 -188
YHTEENSÄ 6 500 605 1 793 1 655 2 447 7 002 1 457 1 668 1 692 2 185

P-Amerikan liiketulos on viime vuosien aikana vastannut lähes kokonaan Automotive-segmentin tuloksesta. Muun maailman tuotot ja tappiot ovat kumonneet toisensa vuoron perään. Näin on käynyt myös Q1-Q3/2019 aikana.

P-Amerikan Q1-Q3/2019 tulos on kasvanut liikevaihdon perässä noin 4,7 prosenttia. Vuosi sitten tulosta painoi tuotantokatkos tulipalon johdosta, joten tämä on hieman helpottanut tulosparannusta. Tulosta on tukenut korkeammat myyntihinnat ja korkeampi volyymi etenkin USA:ssa.

Yhtiö ilmoitti autojen takaisin vedosta P-Amerikassa, joka tuo noin 250 miljoonan dollarin ylimääräiset kulut. Tästä syystä tein Q4:n ennusteen noin 8,8 prosentin laskuun. Ilman tätä Q4:n tulosennuste olisi tehty noin 4,0 prosentin kasvuun.

E-Amerikan tulos on ollut tappiollinen ainakin viimeiset 4 vuotta ja arvelen tämän vuoden tekevän jatkoa vaikeaan tilanteeseen. Tulosta painaa alhaisemmat volyymit sekä korkeat inflatoriset kulut.

Euroopan H1:n tulos kääntyi hienoisesti voitolliseksi, mutta tulos oli Q3:lla jälleen tappiollinen. Tuottoja syö yhtiön aloittamat uudelleenjärjestelytoimenpiteet, joista tullee joitakin kertaluonteisia alaskirjauksia yms. Nämä voivat vetää segmentin tuloksen ennustettuakin rumemmaksi, mikäli alaskirjaukset ovat mittavia. Tosin näyttää siltä, että yhtiö kirjaa nämä alaskirjaukset liiketuloksen ulkopuolelle ”muut”-erään.

Myös Lähi-Idän ja Afrikan tuloskunto on ollut muutamat viime vuodet tappiollinen. Vuosi sitten Kiina teki -1,5 miljardin dollarin tappiot. Arvioin tuloksen olevan edelleen selvästi tappiollinen, mutta ”vain” noin 750 – 1 000 miljoonaa dollaria.

Aasia & Pacific -segmentin tulos vuonna 2018 oli noin 443 miljoonaa dollaria. Vuosi 2019 on sujunut nihkeämmin, jonka perusteella tein ennusteen noin 50 miljoonaan dollariin.

Automotive-segmentin tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 5,5 – 6,0 miljardia dollaria eli tulos laskisi vuodesta 2018 (-0,5 Mrd USD). Tulosta painaa erilaiset uudelleenjärjestelytoimenpiteet sekä autojen takaisin veto P-Amerikassa.

Korostetaan vielä erikseen, että yhtiö on järjestelemässä toimintoja niin Kiinassa kuin myös Euroopassa. Näistä voi tulla kertaluontoisia eriä, jotka voivat painaa tulosta ennustettuakin alemmaksi.

Tein Ford Credit -segmentin liiketulosennusteen niin, että koko vuoden tuotot olisivat noin 3,1 miljardia dollaria. Muut-erän kulujen arvioin olevan noin -2,25…-2,75 miljardia dollaria vuonna 2019.

Nämä huomioiden koko Fordin tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 6,0 – 7,0 miljardia dollaria. Tämän laskelman liiketulos vastaa yhtiön oikaistua EBIT-lukemaa, ja yhtiön oma ennuste vuoden 2019 liiketulokseksi oli 6,5 – 7,0 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6 500 605 1 793 1 655 2 447 7 002 1 457 1 668 1 692 2 185
Rahoituskulut (netto) -1 050 -285 -276 -244 -245 -1 228 -295 -343 -301 -289
Muut kulut -4 000 -667 -1 536 -1 205 -592 -1 429 -1 179 -231 -42 23
Tulos ennen veroja 1 450 -347 -19 206 1 610 4 345 -17 1 094 1 349 1 919
Verot -100 -60 442 -55 -427 -650 -95 -101 -280 -174
Vähemmistö -50 -13 2 -2 -37 -18 -4 -2 -3 -9
Nettotulos 1 300 -420 425 149 1 146 3 677 -116 991 1 066 1 736

Rahoituskulut (netto) kohdalla arvioin kulujen olevan noin 1 050 miljoonaa dollaria. Muut kulut -erän arviointi on suurista kvartaalikohtaisista eroista johtuen haastavaa, joten tein karkean noin 4 000 miljoonan dollarin kuluarvion vuodelle 2019. Isoa lukua selittää yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvät alaskirjaukset.

Veroasteena käytin noin 15 prosentin veroa. Näin tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1,0 – 1,5 miljardia dollaria eli tulos jäisi selvästi vuodesta 2018.

Yhtiön oikaistu EPS on laskettu karkeasti niin, että raportoituun nettotulokseen on palautettu ”muut kulut”-erä. Näin laskien oikaistu nettotulos olisi noin 5,3 miljardia dollaria, josta oikaistu EPS olisi 1,32 dollaria. Yhtiön oma arvio vuoden 2019 oikaistusta EPS:stä on 1,20 – 1,32 dollaria (2018: 1,30 USD), joten oma ennusteeni mahtuu tämän ennusteen sisään.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten alumiinin ja teräksen nousevat tullimaksut vaikuttavat Fordin tuotantokustannuksiin? Yhtiö on esittänyt arvioita, että kustannusnousu olisi noin 1 miljardia dollaria.
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa mahdollisesti autoteollisuuden tulleihin eli tuleeko Fordin autoille tulleja esimerkiksi Euroopassa? Entä Kiinassa tai muualla maailmassa?
  • Ford on järjestelemässä Kiinan toimintojaan, minkä johdosta Kiinan luvut ovat romahtaneet vuonna 2018. Miten uusi toimintamalli alkaa toimimaan? Ja sotkeeko USA:n ja Kiinan kauppasota näitä kuvioita?
  • Ford on järjestelemässä myös Euroopan toimintojaan vuoden 2019 aikana. Millaisen muutoksen tämä saa aikaan yhtiön tuloksentekokykyyn tulevina vuosina?

Kauppasodan ja kaupan esteiden vaikutuksen arviointi on oikeastaan mahdotonta, joten siinä mielessä luvut voi kehittyä selvästi heikomminkin. Tai paremminkin, mikäli USA ja Kiina päätyvät sopuun.

Liikevaihdon arvioin laskevan vuonna 2020 noin prosentin verran maailman talouden epävarmuuden sekä yhtiön tekemien erilaisten järjestelyiden johdosta. Vuonna 2021 arvioin liikevaihdon lähtevän taas hienoiseen kasvuun.

Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 5,4 prosentin tuntumassa. Tuotantokustannusten nousua yhtiö kompensoi kustannussäästöohjelmien sekä korkeampien myyntihintojen avulla.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 1,2 miljardiin dollariin ja muiden kulujen arvioin olevan 400 miljoonassa dollarissa. Veroasteena käytin 15 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 157 500 155 000 40 000 36 500 38 500 40 000
Muutos (%) 1,6% -1,0% -0,8% -1,3% -0,9% -0,8%
Liiketulos 8 500 8 200 2 000 2 000 2 000 2 200
Muutos (%) 3,7% 26,2% 230,6% 11,5% 20,8% -10,1%
Marginaali 5,4% 5,3% 5,0% 5,5% 5,2% 5,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 8 500 8 200 2 000 2 000 2 000 2 200
Rahoituskulut (netto) -1 200 -1 200 -300 -300 -300 -300
Muut kulut -400 -400 -100 -100 -100 -100
Tulos ennen veroja 6 900 6 600 1 600 1 600 1 600 1 800
Verot -1 050 -1 000 -240 -240 -240 -280
Nettotulos 5 850 5 600 1 360 1 360 1 360 1 520

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus