Ford Motor Company: Ennusteet

Päivitetty 1.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloksesta ei ole oikaistu vuoden 2017 verouudistuksen kertaluontoisia eriä.

f-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät vuodelle 2019

Ford ei antanut näkymäarviotaan vuodelle 2019.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Ford uudisti segmenttirakennettaan vuoden 2018 alussa niin, että nyt sillä on 3 segmenttiä:

  • Automotive: vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista
  • Mobility: kehittää itseohjautuvia autoja sekä muita tietoteknologisia ratkaisuja. Mobility-segmentistä ei ole vielä julkaistu vertailulukuja, mutta tällä hetkellä tämän segmentin liikevaihto ja tulos ovat verraten pieniä suhteessa kokonaisuuteen. Tästä syystä segmentin tietoja ei ole vielä täydennetty taulukkoon.
  • Ford Credit: tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Lisäksi yhtiö julkistaa Automotive-segmentistä liikevaihto- ja liiketulostietoa 6 eri maantieteelliseltä alueelta.

Segmentti- ja aluekohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen Ford Motor Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Taulukon Automotive-segmentin maantieteellisten alueiden myyntiluvut ovat 100 miljoonan dollarin tarkkuudella. Näistä syntyvä pyöristysvirhe on korjattu ”Pyöristys”-erässä.

Kiinan myyntitietoja en löytänyt kevyellä etsimisellä raportista, joten täydennetään Kiinan tietoja vuoden edetessä. Tästä syystä en tehnyt Kiinalle ennustetta, vaan sisällytin Kiinan Asia Pacific -segmentin tietoihin.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
North America 100 000 26 600 23 000 25 000 25 400 96 600 25 800 22 300 23 700 24 800
Muutos (%) 3,5% 3,1% 3,1% 5,5% 2,4% 3,3% 7,1% 6,7% -3,3% 3,3%
South America 4 200 1 100 1 100 1 100 900 5 300 1 200 1 300 1 500 1 300
Muutos (%) -20,8% -8,3% -15,4% -26,7% -30,8% -8,6% -29,4% -13,3% 0,0% 18,2%
Europe 28 750 7 150 7 000 7 000 7 600 31 300 7 400 7 400 7 600 8 900
Muutos (%) -8,1% -3,4% -5,4% -7,9% -14,6% 5,4% -8,6% 7,2% 7,0% 17,1%
Middle East & Africa 2 700 700 700 700 600 2 700 700 600 800 600
Muutos (%) 0,0% 0,0% 16,7% -12,5% 0,0% 3,8% -12,5% 0,0% 33,3% 0,0%
China 900 900 1 200 1 200
Muutos (%) -25,0%
Asia Pacific 11 000 3 450 3 000 2 750 1 800 11 100 3 600 3 100 2 300 2 100
Muutos (%) -0,9% -4,2% -3,2% 19,6% -14,3% -5,3% -16,2% -32,4%
Ford Credit 12 700 3 253 3 200 3 150 3 097 12 018 3 070 2 998 3 010 2 940
Muutos (%) 5,7% 6,0% 6,7% 4,7% 5,3% 8,2% 5,9% 7,1% 9,9% 10,1%
Pyöristys 50 5 45 120 22 -32 10 120
YHTEENSÄ 160 300 42 258 38 000 39 700 40 342 160 338 41 792 37 666 38 920 41 960
Muutos (%) 0,0% 1,1% 0,9% 2,0% -3,9% 2,3% 1,1% 3,3% -2,3% 7,2%

P-Amerikka vastaa Fordin myynnistä yli 60 prosentin osuudella, joten siellä tapahtuvien painoarvo on iso. Parin viime vuoden aikana myynti on kasvanut noin 0,8 – 1,0 prosenttia per vuosi. Vahvan H2/2018 ansiosta segmentin tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi +3,3 prosenttia.

Ja hyvä kehitys jatkui myös Q1/2019 aikana (+2,4 %). Autotoimitusten määrä laski edelleen Q1:llä, mutta myynti on keskittynyt korkeampihintaisiin malleihin, jonka johdosta liikevaihto kasvoi.

Vuoden 2019 myynnin arvioin jatkavan vahvaa virettään. Lisäksi, kun muistetaan, että Q2/2018 myyntiä haittasi erään alihankkijan tulipalo, niin tästä syystä vertailukausi on hieman normaalia heikompi.

Eurooppa-segmentti on Fordin toiseksi suurin. Vuosi 2018 lähti vahvasti liikkeelle, mutta Q4:lla myynti kääntyi -8,6 prosentin laskuun. Ja lasku kiihtyi Q1/2019 (-14,6 %). Toimitusmäärät laskivat -50 000 autolla (-13 %), mitä painoi mm. Turkin, UK:n ja Italian automyynnin lasku. Yhtiö on tekemässä isoja järjestelyjä Euroopan toimintoihin (mm. Venäjällä), millä Ford pyrkii keskittämään tuotantoaan ja laskemaan kulujaan.

Arvioin liikevaihdon jatkavan laskuaan vuonna 2019 niin, että tilanne helpottuisi hieman vuoden loppua kohden. Laskua tulisi arviolta -5…-10 prosenttia.

Ford irrotti Kiinan omaksi segmentikseen Asia Pacific:sta vuoden 2019 alussa, mutta en löytänyt liikevaihdon vertailutietoja. Tästä syystä Kiinan luvut puuttuvat vuodelta 2018 enkä myöskään tehnyt Kiinalle ennusteita vuodelle 2019. Sisällytän Kiinan ennusteluvut Asia Pacific -segmenttiin.

Fordin kolmanneksi laajin markkina-alue on Asia Pacific, missä myynti on kehittynyt isoin harppauksin parin viime vuoden ajan (+12 ja +17,5 %). Q2/2018 myynti lähti Kiinan markkinoilla roimaan laskuun yhtiön järjestellessä toimintojaan siellä. Arvioin Kiinan ja Asia Pacific:n vuoden 2019 myynnin laskevan hieman vuodesta 2018 ja olevan yhteensä noin 11,9 miljardia dollaria (2018: 12,3 Mrd USD).

E-Amerikan liikevaihto kääntyi H2/2018 aikana selvään laskuun ja voimakas myynnin lasku jatkui myös Q1/2019 (-30,8 %). Argentiinan ja Brasilian valuuttojen selvät heikkenemiset painavat dollarimääräisiä lukuja. Lisäksi Q1:llä autojen toimitukset laskivat -21 prosenttia. Arvioin tilanteen jatkuvan haasteellisena myös loppuvuoden ajan.

Lähi-idän ja Afrikan tilikauden 2019 ennusteen tein vuoden 2018 lukemiin eli noin 600 – 700 miljoonan dollarin kvartaalilukemilla.

Ford Credit -segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +8 prosenttia. Liikevaihto on parin vuoden aikana kasvanut noin 20 – 50 miljoonalla dollarilla peräkkäisten kvartaalien välillä, joten tein ennusteen tästä näkökulmasta. Näin sain segmentin liikevaihtoennusteeksi 12,7 miljardia dollaria (2018: 12,0 Mrd USD).

Koko Fordin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 155 – 165 miljardia dollaria eli liikevaihto olisi vuoden 2018 tasolla.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on Automotive-segmentin liiketulos, jolle olen laskenut tulosmarginaalin. Marginaalin laskennassa jakajana on ollut kokonaisliikevaihto, josta on vähennetty Ford Credit -segmetin osuus.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos
North America 8 400 2 095 2 000 2 100 2 205 7 607 1 959 1 960 1 753 1 935
Muutos (%) 10,4% 6,9% 2,0% 19,8% 14,0% -5,6% 10,6% 7,5% -24,8% -9,2%
South America -750 -192 -200 -200 -158 -678 -199 -152 -178 -149
Muutos (%)
Europe -100 -57 -50 -50 57 -398 -199 -245 -73 119
Muutos (%) -208,4% -43,1%
Middle East & Africa -150 -64 -50 -50 14 -7 -49 47 49 -54
Muutos (%)
China -800 -272 -200 -200 -128 -1 545 -534 -378 -483 -150
Muutos (%)
Asia Pacific 200 81 100 0 19 443 153 170 89 31
Muutos (%) -32,8%
YHTEENSÄ 6 800 1 591 1 600 1 600 2 009 5 422 1 131 1 402 1 157 1 732
Muutos (%) 25,4% 40,7% 14,1% 38,3% 16,0% -32,9% -30,8% -25,4% -51,7% -20,4%
Marginaali 4,6% 4,1% 4,6% 4,4% 5,4% 3,7% 2,9% 4,0% 3,2% 4,4%
Ford Credit 2 850 699 675 675 801 2 627 663 678 645 641
Muutos (%) 8,5% 5,4% -0,4% 4,7% 25,0% 13,7% 8,7% 13,0% 4,2% 33,3%
Muut -1 100 -287 -250 -200 -363 -1 047 -337 -412 -110 -188
YHTEENSÄ 8 550 2 003 2 025 2 075 2 447 7 002 1 457 1 668 1 692 2 185

P-Amerikan liiketulos on viime vuosien aikana vastannut lähes kokonaan Automotive-segmentin tuloksesta. Muun maailman tuotot ja tappiot ovat kumonneet toisensa vuoron perään. Näin kävi myös Q1/2019 aikana.

P-Amerikan tulos kasvoi +14 prosenttia, mitä tuki myynnin painottuminen korkeampihintaisiin (ja korkeampikatteisiin) malleihin. Lisäksi yhtiö on saanut siirrettyä kohonneita raaka-ainehintojaan (teräs ja alumiini) myyntihintoihinsa.

Vahvan Q1:n johdosta arvioin nyt, että vuoden 2019 liiketulos kasvaisi selvästi vuodesta 2018. Q2:n ennustettua tulosparannusta (+20 %) selittää vertailukauden tuotantokatkos tulipalon johdosta, joka nosti kustannuksia ja laski myyntiä. Jos Q2:n tulos on yhtään normaalilla tasolla, niin silloin koko vuoden 2019 tulosparannus selittyisi pitkälti tällä sekä hyvällä Q1:llä.

E-Amerikan tulos on ollut tappiollinen ainakin viimeiset 4 vuotta ja arvelen tämän vuoden tekevän jatkoa vaikeaan tilanteeseen. Tein ennusteen kaavamaisella -200 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, jolla sain koko tilikauden tappioksi -750 miljoonaa dollaria.

Euroopan Q1:n tulos kääntyi hienoisesti voitolliseksi. Arvioin segmentin tekevän silti tappiollisen vuoden, johon vaikuttaa yhtiön aloittamat uudelleenjärjestelytoimenpiteet, joista tullee joitakin kertaluonteisia alaskirjauksia yms. Nämä voivat vetää segmentin tuloksen ennustettuakin rumemmaksi, mikäli alaskirjaukset ovat mittavia.

Myös Lähi-Idän ja Afrikan tuloskunto on ollut muutamat viime vuodet tappiollinen. Tein ennusteen kiinteällä -50 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, jolla sain koko tilikauden tappioksi -150 miljoonaa dollaria.

Kiinan liiketuloksen vertailuluvut löysin raportista, joten tein ennusteet Kiinalle erikseen. Vuosi sitten Kiina teki -1,5 miljardin dollarin tappiot. Arvioin tuloksen olevan edelleen selvästi tappiollinen, mutta ”vain” noin -0,8…-1,0 miljardia dollaria.

Aasia & Pacific -segmentin tulos vuonna 2018 oli noin 443 miljoonaa dollaria, jonka pohjalta tein vuoden 2019 ennusteen noin 200 miljoonaan dollariin.

Automotive-segmentin tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 6,5 – 7,5 miljardia dollaria eli tulos paranisi selvästi vuodesta 2018 (+1,4 Mrd USD). Tulosta parantaa P-Amerikan tuloskunnon nousu sekä muiden alueiden alhaisempi tappiollisuus, missä tilanteen Kiinassa odotan paranevan vertailukauteen nähden selvästi (+0,75 Mrd USD).

Korostetaan vielä erikseen, että yhtiö on järjestelemässä toimintoja niin Kiinassa kuin myös Euroopassa. Näistä voi tulla kertaluontoisia eriä, jotka voivat painaa tulosta ennustettuakin alemmaksi.

Tein Ford Credit -segmentin liiketulosennusteen 675 – 700 miljoonan dollarin kvartaalikohtaisilla luvuilla niin, että koko vuoden tuotot olisivat noin 2,85 miljardia dollaria. Muut-erän kulujen arvioin olevan noin 1 000 – 1 200 miljoonaa dollaria vuonna 2019.

Nämä huomioiden koko Fordin tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 8 – 9 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 8 550 2 003 2 025 2 075 2 447 7 002 1 457 1 668 1 692 2 185
Rahoituskulut (netto) -1 150 -305 -300 -300 -245 -1 228 -295 -343 -301 -289
Muut kulut -900 -108 -100 -100 -592 -1 429 -1 179 -231 -42 23
Tulos ennen veroja 6 500 1 590 1 625 1 675 1 610 4 345 -17 1 094 1 349 1 919
Verot -1 200 -248 -250 -275 -427 -650 -95 -101 -280 -174
Vähemmistö -50 -13 -37 -18 -4 -2 -3 -9
Nettotulos 5 250 1 329 1 375 1 400 1 146 3 677 -116 991 1 066 1 736

Rahoituskulut (netto) kohdalla arvioin kulujen olevan noin -300 miljoonaa dollaria per kvartaali. Muut kulut -erän arviointi on suurista kvartaalikohtaisista eroista johtuen haastavaa, joten tein karkean noin -300 miljoonan dollarin kuluarvion vuodelle 2019.

Veroasteena käytin noin 15 prosentin veroa. Näin tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 4,5 – 5,5 miljardia dollaria eli tulos kasvaisi selvästi vuodesta 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten alumiinin ja teräksen nousevat tullimaksut vaikuttavat Fordin tuotantokustannuksiin? Yhtiö on esittänyt arvioita, että kustannusnousu olisi noin 1 miljardia dollaria.
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa mahdollisesti autoteollisuuden tulleihin eli tuleeko Fordin autoille tulleja esimerkiksi Euroopassa? Entä Kiinassa tai muualla maailmassa?
  • Ford on järjestelemässä Kiinan toimintojaan, minkä johdosta Kiinan luvut ovat romahtaneet vuonna 2018. Miten uusi toimintamalli alkaa toimimaan? Ja sotkeeko USA:n ja Kiinan kauppasota näitä kuvioita?
  • Ford on järjestelemässä myös Euroopan toimintojaan vuoden 2019 aikana. Millaisen muutoksen tämä saa aikaan yhtiön tuloksentekokykyyn tulevina vuosina?

Kauppasodan ja kaupan esteiden vaikutuksen arviointi on oikeastaan mahdotonta, joten siinä mielessä luvut voi kehittyä selvästi heikomminkin. Tai paremminkin, mikäli USA ja Kiina päätyvät sopuun.

Liikevaihdon arvioin kehittyvän noin +2,4 prosentin nousussa tulevina vuosina. Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 5,4 prosentin tuntumassa. Tuotantokustannusten nousua yhtiö kompensoi kustannussäästöohjelmien sekä korkeampien myyntihintojen avulla.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 1,3 – 1,4 miljardiin dollariin ja muiden kulujen arvioin olevan 300 miljoonassa dollarissa. Veroasteena käytin 15 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 168 000 164 000 43 000 39 000 41 000 41 000
Muutos (%) 2,4% 2,3% 1,8% 2,6% 3,3% 1,6%
Liiketulos 9 000 8 800 2 200 2 200 2 200 2 200
Muutos (%) 2,3% 2,9% 9,8% 8,6% 6,0% -10,1%
Marginaali 5,4% 5,4% 5,1% 5,6% 5,4% 5,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 9 000 8 800 2 200 2 200 2 200 2 200
Rahoituskulut (netto) -1 400 -1 300 -325 -325 -325 -325
Muut kulut -300 -300 -75 -75 -75 -75
Tulos ennen veroja 7 300 7 200 1 800 1 800 1 800 1 800
Verot -1 100 -1 100 -275 -275 -275 -275
Nettotulos 6 200 6 100 1 525 1 525 1 525 1 525

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset