Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 20.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2019 Ford:lla oli noin 6,0 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FORD MOTOR COMPANY22.2.2020 | 7,89 USD
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 14/30. Heikolla tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti tuloksen ja osingon heikko kehitys. Lisäksi Ford Credit -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Fordin markkinaosuuden lasku jatkui vuonna 2019 ollen noin 6,0 prosenttia (2018: 6,3 %. Tämä näkyi nyt myös Fordin liikevaihdossa, joka laski vajaat 3 prosenttia.

Fordin PE-luku indikoisi edullisesti hinnoitellusta osakkeesta. Yhtiön kasvu on kuitenkin tiukassa, sillä liikevaihto on ollut 155 – 160 miljardin dollarin tasolla vuodesta 2015 alkaen. Lisäksi koronavirus hämärtää vuoden 2020 näkymiä niin, että alhainen PE voi olla varsinainen arvoansa.

Alhaista PE-lukua selittänee myös autoteollisuuden korkeat kiinteät kulut, jonka johdosta tulos on herkkä myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Vuoden 2019 toisella puoliskolla yhtiö joutuikin kutsumaan useaan otteeseen autoja takuukorjauksiin. Tämä painoi tuloksen nollaan aiempien noin 3,7 – 7,7 miljardin dollarin tasolta.

Ford ilmoitti 19.3.2020 keskeyttävänsä osinkojensa maksun koronaviruspandemian johdosta.

Tilikausi 2019

Fordin vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 39 715 41 792 -5,0% 155 900 160 338 -2,8%
Liiketulos (ebit, oikaistu) 485 1 457 -66,7% 6 380 7 002 -8,9%
Nettotulos -1 672 -116 48 3 677 -99%
EPS (USD) -0,42 -0,03 0,01 0,92

Q4:n liikevaihto laski 5 prosenttia ja laskua tuli kaikkialla Fordin toiminta-alueilla. Myös P-Amerikan myynti laski, sillä Ford on uudistamassa mallistoaan, minkä johdosta jälleenmyyjät laskivat varastotasojaan. Tämä näkyi autotoimitusten 8 prosentin laskuna.

Yhtiön markkinaosuus jatkoi laskutrendiään ja nyt Fordilla on noin 6,0 prosentin osuus automarkkinoista (2018: 6,3 %).

Vuoden 2019 oikaistu liiketulos noudatteli aiempien vuosien kaavaa eli tuloksesta vastasi P-Amerkka sekä Ford Credit -segmentti. P-Amerikan tulos laski Q4:lla peräti 64 prosenttia. Tulosta painoi lukuisat autojen takaisinvedot ja muut takuukorjaukset. Yhtiö arvioi, että takuukorjauksia tulee vielä Q1:lle.

Q4:n nettotulos valahti 1,7 miljardia dollaria tappiolliseksi yhtiön tekemän 2,2 miljardin dollarin kirjausen, joka liittyi eläkevastuihin ja muihin työsuhteen päättymisiin liittyviin kuluihin. Yhtiö järjesteli toimintojaan kovalla kädellä mm. Euroopassa, joten nämä kulut liittynevät näihin toimenpiteisiin.

Ford tiedotti 19.3.2020 keskeyttävänsä osinkojen maksun sekä veti aiemman vuoden 2020 tulosohjeistuksensa takaisin koronaviruspandemian johdosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Ford Motor Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien.

f-tuloslaskelma-q42019b

Sen sijaan tuloskehitys on jäänyt noin 2,5 – 7,5 miljardin dollarin tasolle, missä tuloskunto on ollut enemmän tai vähemmän laskutrendissä vuodesta 2013 alkaen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin xxx miljardia ja nettotulos noin x,x miljardia dollaria.

Fordin osakkeen PE-luku on varsin alhaisella tasolla.

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Lisäksi autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina 10 tai 20 vuoden välein. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

f-roe-roi-q42019b

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 prosentin tasolla, mutta kehitys näyttää laskevalta. Korkokulut huomioiva ROI on noin 5 prosentissa.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 155 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Ford Credit -segmentin 140 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 258 miljardista dollarista noin 160 miljardia dollaria kuuluu Ford Credit -segmentille.

f-velkaisuus-q42019b

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 15 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 350 prosenttia.

Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 15,3 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 22,0 miljardia dollaria. Näin segmentin rahavarat ovat selvästi velkoja suuremmat (tilanne Q4/2019).

Rahavirta

Ford:n liiketoiminnan rahavirta on asettunut noin 15 – 20 miljardin dollarin tasolle ja nähtävissä on hienoista trendin laskua. Karkeasti katsottuna se näyttäisi seuraavan tuloskehitystä. Viime vuosien heikkoon kehitykseen on vaikuttanut mm. Kiinan vaikea markkinatilanne.

Capex-investoinnit ovat hienoisessa ja maltillisessa nousussa ja ovat nyt noin 7,0 – 8,0 miljardia dollaria vuodessa. Sähköisten ja älyautojen kehitys todennäköisesti nostaa investointien määrä tulevaisuudessa.

Analyysin lopussa olevasta taulukosta voi nähdä, että ”Investoinnit: muut” -rivi sisältää yhteensä noin 91 miljardin dollarin edestä kassastamaksuja (vuodet 2013-2019). Nämä ovat suurelta osin Ford Credit -segmentin lainojen hallintaan liittyviä eriä.

f-rahavirta-q42019b

Vapaa rahavirta (FCF) on sekin laskussa liiketoiminnan rahavirran tapaan. Yhtiö kuitenkin pystyy tuottamaan hyvin rahaa kassaan, sillä osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on viimeisen 4 vuoden aikana ollut noin 30 – 35 prosenttia.

Vuoden 2018 pudotusta selittänee Kiinan toimintojen haasteet. Ja nettotulokseen verrattuna Ford:n tilanne näyttää rahavirtojen puolelta paljon selkeämmältä. Ford:n Global Fitness Redesign” -ohjelman tavoitteena on edelleen parantaa rahavirtojen määrää.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot Q1/2018 (0,13 USD) sekä Q1/2017 (0,05 USD) ja Q1/2016 (0,25 USD). Lisäosinkoa ei ole sen koommin maksettu. Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen.

Yhtiö tiedotti 19.3.2020, että se keskeyttää osinkojen maksun.

f-osinko-q42019b

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 70 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta ja kuten todettua, niin suhteessa vapaaseen rahavirtaan noin 30 – 35 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ford Motor Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 0,000 4/2019 0,150 4/2018 0,150
7/2020 (e) 0,000 7/2019 0,150 7/2018 0,150
10/2020 (e) 0,000 10/2019 0,150 10/2018 0,150
1/2021 (e) 0,000 1/2020 0,150 1/2019 0,150
YHTEENSÄ 0,000 0,600 0,600
-100,0% +0,0% +0,0%

Kuten todettua, niin yhtiö tiedotti osingon maksun keskeyttämisestä. Tästä syystä seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 0,00 dollaria.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (20.3.2020) 4,47 9,30 7,65 12,49 12,13 14,09 15,50 15,43
Lkm (000) 4 004 000 4 004 000 3 998 000 3 998 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000
Markkina-arvo (Mrd) 17,90 37,24 30,58 49,94 48,51 56,39 61,35 63,06
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 155 900 160 338 156 776 151 800 149 558 144 077 146 917
Liikevoitto 6 380 7 002 9 638 11 314 9 922 1 955 14 226
Nettotulos 47 3 677 7 731 4 589 7 327 1 231 11 953
Marginaali 0,0% 2,3% 4,9% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1%
EPS 0,01 0,92 1,93 1,15 1,83 0,31 2,92
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 34 651 33 951 38 927 38 827 35 176 31 150 36 568
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 223 886 222 589 218 881 199 124 189 749 177 465 165 458
Tase yhteensä 258 537 256 540 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026
Oma pääoma 33 185 35 932 34 890 29 170 28 642 24 465 26 383
Vähemmistö 45 134 126 113 109 369 364
Korolliset velat 154 707 153 613 154 287 142 970 132 854 119 171 114 688
Muut vastuut 70 600 66 861 68 505 65 698 63 320 64 610 60 591
Tase yhteensä 258 537 256 540 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 17 639 15 022 18 096 19 850 16 226 14 507 10 444
Investoinnit: Capex -7 632 -7 785 -7 049 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597
Vapaa rahavirta (FCF) 10 007 7 237 11 047 12 858 9 030 7 044 3 847
Investoinnit: Muut -6 082 -8 476 -12 343 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134
Investointien jälkeen 3 925 -1 239 -1 296 -5 502 -9 936 -6 617 -9 287
Rahoitus: Voitonjako -2 626 -3 069 -2 715 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787
Rahoitus: Muut -503 2 947 6 109 10 921 16 775 7 339 9 920
Rahavarojen muutos 796 -1 361 2 098 1 898 4 330 -3 194 -1 154
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,15 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40
Osinko (lisä) 0,13 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,15 0,60 0,73 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40
Osinkotuotto 3,4% 6,5% 9,5% 5,2% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6%
Osinko/nettotulos 5111,5% 79,4% 33,6% 69,7% 32,8% 160,8% 13,7%
Osinko/FCF 24,0% 40,3% 23,5% 24,9% 26,6% 28,1% 42,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 7,1 5,1 6,0 5,9
PE (3v) 9,8 5,7 7,6 11,1 8,2 9,8 5,0
PE 792,3 8,3 6,5 10,6 7,7 49,8 5,3
EV/EBIT 24,7 21,5 17,2 13,5 15,5 76,4 9,9
Oma pääoma/osake 8,30 9,02 8,76 7,32 7,18 6,27 6,54
P/B 1,12 0,85 1,43 1,66 1,96 2,47 2,36
ROE 0,1% 10,3% 24,0% 15,8% 27,3% 4,8% 55,5%
ROI 3,4% 3,7% 5,3% 6,8% 6,5% 1,4% 10,8%
Omavaraisuusaste 12,9% 14,1% 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2%
Gearing 361,3% 331,8% 329,4% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 9,30 9,16 10,23 8,78 7,65 9,25 11,07 11,08 12,49 11,97
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600
Osinkotuotto (ennuste) 6,5% 6,6% 5,9% 6,8% 7,8% 6,5% 5,4% 5,4% 4,8% 5,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,01 0,40 0,54 0,77 0,92 1,58 1,72 1,97 1,93 1,10
PE 792,3 22,9 18,9 11,4 8,3 5,9 6,4 5,6 6,5 10,9
EV/EBIT 24,7 20,8 22,0 21,2 21,5 20,1 19,6 17,4 17,1 16,0
ROE 0,1% 4,5% 6,0% 8,5% 10,3% 18,3% 20,0% 23,5% 23,8% 13,6%
ROI 3,4% 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 4,1% 4,5% 5,0% 5,3% 5,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus