Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 29.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (29.7.2017)11,17 USDMarkkina-arvo44,6 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,60 USD Osinkotuotto5,4 %
Liikevaihto 2017e152 500 M USD (+0,5 %)Nettotulos 2017e6 500 M USD (+41,4 %)
PE6,9ROE20,6 %

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2015 Ford:lla oli noin 7,3 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

FORD MOTOR COMPANY29.7.2017 | 11,17 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Financial Services -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Ford:n pari viime vuotta ovat menneet hyvin ja yhtiö on tehnyt ennätysvoittoa niin P-Amerikassa kuin Euroopassakin. Heikkoa kehitys on ollut E-Amerikassa lähinnä Brasilian heikon tilanteen takia. Yhtiö arvio tilikauden 2017 oikaistun tuloksen olevan heikompi kuin vuosi 2016. Tätä selittää mm. kiinteiden kulujen nousu, kasvaneet takuukorjaukset, panostukset uusiin teknologioihin (sähköautot sekä itseajavat autot) sekä epäedulliset valuuttakurssimuutokset.

PE-luvuilla mitattuna yhtiön osake on alhaisesti hinnoiteltu. Alhaista PE-lukua selittänee autoteollisuuden korkeat kiinteät kulut, jonka johdosta tulos on herkkä myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Lisäksi markkinat pelkäävät Ford:n huippuvuosien olevan tältä erää ohi, jolloin nettotulos olisi paineessa.

Osinkosijoittajaa kiinnostanee Ford:n noin 5,4 prosentin osinkotuotto sekä alhainen osingonmaksusuhde. Mutta ehkä Ford:n kohdalla ”osta-ja-unohda” -sijoitustyyli vaatii tilalle ”osta-ja-tarkkaile”-tyylin, jotteivät mahdolliset huonot vuodet keskeytä osinkovirtaa.

Alkuvuosi 2017

Ford:n Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 78 999 M USD (77 203 M USD / +2,3 %)
  • nettotulos: 3 629 M USD (4 422 M USD / -18 %)

Automotive-segmentin liikevaihto kasvoi +1,9 prosenttia, siitäkin huolimatta, että Fordin autotoimitukset laskivat -2 prosenttia. Kustannustason nousu näkyy tuloksen selvänä laskuna.

E-Amerikassa myyntimäärät nousivat prosenteissa huimat +12 prosenttia, mutta siellä kappalemäärät ovat alhaisella tasolla. H1/2017 aikana E-Amerikassa toimitettiin 163 000 autoa, kun taas P-Amerikassa 10-kertainen määrä eli noin 1,6 miljoonaa autoa.

Euroopassa alkuvuoden luvut olivat hieman alhaisempia kuin vuosi sitten, mutta vertailuluvut olivatkin ennätystasoa. Mutta käänne oli voimakas Q2:lla, sillä toimitusmäärät ja liikevaihto olivat noin -13 prosentin laskussa. Myyntiä hidasti uuden Fiesta-mallin heikko saatavuus sekä Brexit:n vaikutus (valuuttakurssikehitys sekä markkinoiden yleinen heikko kehitys Brexit-”pelkojen” vetämänä).

Aasiassa autotoimitukset nousivat +1 prosentin, mutta liikevaihto kasvoi +19 prosenttia. Etenkin Kiinan veto oli voimakasta, missä arvokkaampien mallien kysyntä oli vahvaa.

Näkymät vuodelle 2017

Ford arviot Automotive-segmentille olivat

  • Liikevaihto: viime vuoden tasolla (2016: 141,5 Mrd USD)
  • Liikevoittomarginaali: viime vuotta alhaisempi (2016: 6,7 %)
  • Oikaistu EPS: 1,65 – 1,85 USD (2016: 1,76 USD)

Segmentit

Ford:lla on kaksi segmenttiä: Automotive-segmentti, joka vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoista sekä Financial Services -segmentti, joka tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Automotive 142 000 141 546 140 566 135 782 139 369
Financial Services 10 500 10 253 8 992 8 295 7 548
Muut 1
YHTEENSÄ 152 500 151 800 149 558 144 077 146 917
Tulos ennen veroja 2017e 2016 2015 2014 2013
Automotive 8 000 9 422 9 568 6 254 9 079
Financial Services 2 000 1 820 2 028 1 794 1 672
Muut -2 000 -4 446 -1 344 -6 814 3 620
YHTEENSÄ 8 000 6 796 10 252 1 234 14 371

Automotive

Automotive-segmentti vastaa noin 90 – 95 prosenttisesti Ford:n kokonaisliikevaihdosta. Segmentin tilikauden 2016 liikevaihto oli noin 141,5 miljardia ja tulos ennen veroja 9,4 miljardia dollaria.

Q2/2017 Ford:lla oli noin 7,4 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista, mikä on hieman laskussa. Globaalisti automyynnin odotetaan kasvavan noin 4 prosenttia vuonna 2017, joten Fordin automyynnin parin prosentin lasku samaan aikaan on huolestuttava merkki. Toisaalta Ford:n vuoden 2016 oli ennätystasoa, joten ehkä tässä on kyse vain normaalista markkinavärinästä.

H1/2017 aikana P-Amerikan autotoimitukset laskivat noin -3 prosentilla, mutta liikevaihto nousi +2 prosenttia. E-Amerikassa myynti piristyi talouden toipuessa, mutta toiminta alueella on edelleen hieman tappiollista. Euroopassa autotoimitukset laskivat noin -1 prosenttia ja liikevaihto dollareissa laski noin -2 prosenttia. Aasiassa liikevaihto kasvoi +19 prosenttia myynnin kohdistuessa arvokkaampiin malleihin.

Ford ennustaa tilikaudelle 2017, että segmentin liikevaihto on viime vuoden tasolla eli noin 141,5 miljardia dollaria. Sen sijaan tulos ennen veroja pienenee selvästi noin 8,0 miljardiin dollariin viime vuoden 9,4 miljardista dollarista. Tulosta pienentää etenkin epäedulliset valuuttakurssit (erityisesti Englannin punnan), takuukorjaukset sekä kiinteiden kulujen kasvu. Lisäksi yhtiö tekee panostuksia uusiin teknologioihin (sähköautot, itseohjautuvat autot yms).

Financial Services

Financial Services -segmentti vastaa noin 5 – 10 prosenttia koko Ford:n liikevaihdosta. Segmentin ennustettu tulos ennen veroja tilikaudelle 2017 on 2,0 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien. Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 152,5 miljardia dollaria eli kasvua noin +0,5 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

f-tuloslaskelma-q22017

Tilikauden 2017 ennustettu nettotulos on noin 6,0 – 6,5 miljardia dollaria. Tilikauden 2016 nettotulosta painaa eläkevastuiden uudelleenarvostus noin 3,6 miljardilla dollarilla. Tämä huomioiden tilikauden 2017 tulos laskee siis selvästi.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 146 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 130 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 249 miljardista dollarista noin 150 miljardia dollaria kuuluu Financial Services -segmentille.

f-velkaisuus-q22017

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 13,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 310 prosenttia.

Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 16,2 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 28,0 miljardia dollaria. Näin segmentin varat ovat selvästi velkoja suuremmat (tilanne Q1/2017).

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Ford:n liiketoiminnan rahavirta on hyvässä kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen. Tätä (ja alempaa vapaan rahavirran) käyrää on hyvä verrata tuloslaskelman nettotuloskäyrään.

f-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit ovat hienoisessa ja maltillisessa nousussa ja ovat nyt noin 7,0 – 7,5 miljardia dollaria vuodessa. Sähköisten ja itseohjautuvien älyautojen kehitys todennäköisesti nostaa investointien määrä tulevaisuudessa.

Analyysin lopussa olevasta taulukosta voi nähdä, että ”Investoinnit: muut” -rivi sisältää yhteensä noin 73 miljardin edestä kassastamaksuja. Nämä ovat suurelta osin Ford:n Financial Services -segmentin lainojen hallintaan liittyviä eriä.

f-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran tapaan hyvässä kasvutrendissä. Ford pystyy tuottamaan kassaan rahaa kiihtyvällä tavalla. Ja nettotulokseen verrattuna Ford:n tilanne näyttää rahavirtojen puolelta paljon selkeämmältä.

Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut varsin tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot Q1/2016 (0,25 USD) ja Q1/2017 (0,05 USD). Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen ja ennuste on, että se pysyy tällä tasolla myös vuonna 2018. Aiempi arvio oli, että kvartaaliosinko nousisi 0,17 dollariin vuoden 2018 alussa.

f-osinko-q22017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,60 USD, mikä antaisi noin 5,4 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 11,17 USD).

10/2017: 0,15 usd (e)
01/2018: 0,15 usd (e)
04/2018: 0,15 usd (e)
07/2018: 0,15 usd (e)

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 55 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta ja kuten todettua, niin suhteessa vapaaseen rahavirtaan noin 25 prosenttia.

Arvostus

PE-luvuilla (5,7 – 7,7) mitattuna Ford:n osake on halpa. Ja PE-luku on ollut alle 10 tasolla jo useamman vuoden ajan.

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina kerran 10 tai 20 vuodessa. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

Fordin kurssi on laskenut vuoden 2016 aikana noin 14 dollarin tasolta noin 11,50 dollariin. Tätä laskua selittää osaltaan se, että markkinat arvioivat yhtiön olevan huipputerässä ja myyntiluvut huipussaan – ja ainoa suunta markkinoiden mielestä olisi tästä alaspäin. Ford on alentanut vuoden 2017 ennusteita alkuvuoden aikana, mikä on myös vetänyt osakkeen kurssia alaspäin.

f-roe-roi-q22017

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 – 25 prosentin tasolla, mutta korkokulut huomioiva ROI on noin 5 – 7 prosentissa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 871) ja osingoilla (-1 199). Oikaisu on yhteensä +1 672 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (29.7.2017) 11,17 12,13 14,09 15,50 15,43 12,95 10,76 16,79
Lkm (000) 3 996 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000 4 015 000 4 111 000 4 178 000
Markkina-arvo (Mrd) 44,64 48,51 56,39 61,35 63,06 51,99 44,23 70,15
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 36 500 78 999 152 500 151 800 149 558 144 077 146 917 133 559 135 605 128 954
Liikevoitto 2 500 5 058 9 700 6 334 9 837 1 955 14 226 5 881 7 532 6 658
Nettotulos 1 500 3 629 6 500 4 596 7 373 1 231 11 953 5 665 20 213 6 561
Marginaali 4,1% 4,6% 4,3% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1% 4,2% 14,9% 5,1%
EPS 0,38 0,91 1,63 1,15 1,84 0,31 2,92 1,41 4,92 1,57
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 40 781 38 827 35 176 31 150 36 568 35 943 35 766 35 570
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 208 360 199 124 189 749 177 465 165 458 153 463 142 582 129 117
Tase yhteensä 249 141 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348 164 687
Oma pääoma 33 916 29 170 28 642 24 465 26 383 15 947 15 028 -673
Vähemmistö 18 113 109 369 364 364 43 31
Korolliset velat 146 009 142 970 132 854 119 171 114 688 105 058 99 488 103 988
Muut vastuut 69 198 65 698 63 320 64 610 60 591 68 037 63 789 61 341
Tase yhteensä 249 141 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348 164 687
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 19 000 19 792 16 170 14 507 10 444 9 045 9 784 11 477
Investoinnit: Capex -7 000 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597 -5 488 -4 293 -4 092
Vapaa rahavirta (FCF) 12 000 12 800 8 974 7 044 3 847 3 557 5 491 7 385
Investoinnit: Muut -12 000 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134 -8 802 1 252 11 000
Investointien jälkeen 0 -5 560 -9 992 -6 617 -9 287 -5 245 6 743 18 385
Rahoitus: Voitonjako -3 000 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787 -888 0 1 339
Rahoitus: Muut 3 000 10 979 16 831 7 339 9 920 4 593 -4 241 -25 760
Rahavarojen muutos 0 1 898 4 330 -3 194 -1 154 -1 540 2 502 -6 036
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05 0,00
Osinko (lisä) 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05 0,00
Osinkotuotto 5,8% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6% 1,2% 0,5% 0,0%
Osinko/nettotulos 40,0% 69,6% 32,6% 160,8% 13,7% 10,6% 1,0% 0,0%
Osinko/FCF 21,6% 25,0% 26,8% 28,1% 42,5% 16,9% 3,7% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 5,4 5,9 7,1 12,8 14,9
PE (3v) 7,3 11,0 8,2 9,8 5,0 4,8 4,5
PE 6,9 10,6 7,6 49,8 5,3 9,2 2,2 10,7
Oma pääoma/osake 8,49 7,32 7,18 6,27 6,54 4,06 3,67 -0,15
P/B 1,32 1,66 1,96 2,47 2,36 3,19 2,94 -109,27
ROE 20,6% 15,8% 27,5% 4,8% 55,5% 36,1% 280,2% -183,3%
ROI 5,5% 3,8% 6,4% 1,4% 10,8% 5,0% 6,9% 5,8%
Omavaraisuusaste 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2% 8,6% 8,5% -0,4%
Gearing 310,1% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1% 423,7% 422,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset