Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 31.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (31.10.2017)12,10 USDMarkkina-arvo48,4 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,60 USD Osinkotuotto5,0 %
Liikevaihto 2017e153 000 M USD (+0,8 %)Nettotulos 2017e6 600 M USD (+43,6 %)
PE7,3ROE20,8 %

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2015 Ford:lla oli noin 7,3 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

FORD MOTOR COMPANY31.10.2017 | 12,10 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Financial Services -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Ford:n pari viime vuotta ovat menneet hyvin ja yhtiö on tehnyt ennätysvoittoa niin P-Amerikassa kuin Euroopassakin. Heikkoa kehitys on ollut E-Amerikassa lähinnä Brasilian heikon tilanteen takia. Yhtiö arvio tilikauden 2017 oikaistun tuloksen olevan vuoden 2016 tasolla.

PE-luvuilla mitattuna yhtiön osake on alhaisesti hinnoiteltu. Alhaista PE-lukua selittänee autoteollisuuden korkeat kiinteät kulut, jonka johdosta tulos on herkkä myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Lisäksi markkinat pelkäävät Ford:n huippuvuosien olevan tältä erää ohi, jolloin nettotulos olisi paineessa.

Osinkosijoittajaa kiinnostanee Ford:n noin 5,0 prosentin osinkotuotto sekä alhainen osingonmaksusuhde. Mutta ehkä Ford:n kohdalla ”osta-ja-unohda” -sijoitustyyli vaatii tilalle ”osta-ja-tarkkaile”-tyylin, jotteivät mahdolliset huonot vuodet keskeytä osinkovirtaa.

Alkuvuosi 2017

Ford:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 115 450 M USD (113 146 M USD / +2,0 %)
 • nettotulos: 5 193 M USD (5 379 M USD / -3,5 %)

Automotive-segmentin liikevaihto kasvoi +1,6 prosenttia, siitäkin huolimatta, että Fordin autotoimitukset laskivat -2 prosenttia. Q3:lla liikevoittomarginaali nousi 5,0 prosenttiin (Q3/2016: 3,3 %) ja tulos ennen veroja nousi 1,7 miljardiin dollariin (1,1 Mrd USD). Kulukuri sekä vertailuvuoden autojen korjauskutsujen kustannukset selittävät tuloksen positiivista kehitystä.

P-Amerikassa autotoimitusten määrä laski -4 prosenttia eli noin -90 000 autolla. Laskuun vaikutti jälleenmyyjien varastotasojen nousu sekä markkinaosuuden lasku 14 prosenttiin (aiemmin 14,2 %). Toimitusmäärien lasku näkyy myös tulos-ennen-veroja luvussa, joka laski 5,9 miljardiin dollariin (Q1-Q3/2016: 7,0 Mrd USD). Q3:lla tulos kuitenkin parani +420 miljoonaa dollaria.

E-Amerikassa autotoimitukset kasvoivat prosenteissa huimat +13 prosenttia, mutta siellä kappalemäärät ovat alhaisella tasolla. Q1-Q3/2017 aikana E-Amerikassa toimitettiin 266 000 autoa, kun taas P-Amerikassa lähes 10-kertainen määrä eli noin 2,2 miljoonaa autoa.

Euroopassa alkuvuoden luvut olivat hieman parempia kuin vuosi sitten. Q2:n heikko tilanne on saatu käännettyä ja nyt alkuvuoden toimitusmäärät ja liikevaihto olivat +1 prosentin kasvussa. Uuden Fiestan toimitusvaikeudet näkyivät edelleen, mutta tilanne on kuitenkin jo helpottumassa. Myös Brexit vaikuttaa edelleen Euroopan-lukuihn punnan valuuttakurssikehityksen sekä markkinoiden odottavan ilmapiirin kautta. Euroopan tulos-ennen-veroja laski selvästi 178 miljoonaan dollariin (Q1-Q3/2016: 1 039 M USD).

Aasiassa autotoimitukset laskivat -1 prosentin, mutta liikevaihto kasvoi +19 prosenttia. Etenkin Kiinan veto oli voimakasta, missä arvokkaampien mallien kysyntä oli vahvaa.

Näkymät vuodelle 2017

Ford arviot Automotive-segmentille olivat

 • Liikevaihto: viime vuoden tasolla (2016: 141,5 Mrd USD)
 • Liikevoittomarginaali: viime vuotta alhaisempi (2016: 6,7 %)
 • Oikaistu EPS: 1,65 – 1,85 USD (2016: 1,76 USD)

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) koko Ford:lle on:

 • liikevaihto: 152 – 154 Mrd USD (2016: 151,8)
 • nettotulos: 6,5 – 6,7 Mrd USD (4,6)
 • EPS: 1,63 – 1,68 USD (1,15 USD)
 • PE: noin 7,3x (osakkeen hinta 12,10 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 0,60 USD (0,60 + 0,05 USD)
 • osinkotuotto: 5,0 %

Tilikauden 2016 nettotulosta painoi -3,6 miljardin dollarin eläkevastuiden uudelleenarvostus.

Segmentit

Ford:lla on kaksi segmenttiä: Automotive-segmentti, joka vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoista sekä Financial Services -segmentti, joka tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Automotive 142 000 141 546 140 566 135 782 139 369
Financial Services 11 000 10 253 8 992 8 295 7 548
Muut 1
YHTEENSÄ 153 000 151 800 149 558 144 077 146 917
Tulos ennen veroja 2017e 2016 2015 2014 2013
Automotive 8 000 9 422 9 568 6 254 9 079
Financial Services 2 000 1 820 2 028 1 794 1 672
Muut -2 000 -4 446 -1 344 -6 814 3 620
YHTEENSÄ 8 000 6 796 10 252 1 234 14 371

Automotive

Automotive-segmentti vastaa noin 90 – 95 prosenttisesti Ford:n kokonaisliikevaihdosta. Segmentin tilikauden 2016 liikevaihto oli noin 141,5 miljardia ja tulos ennen veroja 9,4 miljardia dollaria.

Q3/2017 Ford:lla oli noin 6,8 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista, mikä on hieman laskussa. Globaalisti automyynnin odotetaan kasvavan noin 4 prosenttia vuonna 2017, joten Fordin automyynnin parin prosentin lasku samaan aikaan on huolestuttava merkki. Toisaalta Ford:n vuoden 2016 oli ennätystasoa, joten ehkä tässä on kyse vain normaalista markkinavärinästä.

Q1-Q3/2017 aikana P-Amerikan autotoimitukset laskivat noin -4 prosentilla, mutta liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. E-Amerikassa myynti piristyi talouden toipuessa, mutta toiminta alueella on edelleen hieman tappiollista. Euroopassa autotoimitukset ja liikevaihto nousivat noin +1 prosenttia. Aasiassa liikevaihto kasvoi +19 prosenttia myynnin kohdistuessa arvokkaampiin malleihin.

Ford ennustaa tilikaudelle 2017, että segmentin liikevaihto on viime vuoden tasolla eli noin 141,5 miljardia dollaria. Sen sijaan tulos ennen veroja pienenee selvästi noin 8,0 miljardiin dollariin viime vuoden 9,4 miljardista dollarista. Tulosta pienentää etenkin epäedulliset valuuttakurssit (erityisesti Englannin punnan), takuukorjaukset sekä kiinteiden kulujen kasvu. Lisäksi yhtiö tekee panostuksia uusiin teknologioihin (sähköautot, itseohjautuvat autot yms).

Financial Services

Financial Services -segmentti vastaa noin 5 – 10 prosenttia koko Ford:n liikevaihdosta. Segmentin ennustettu tulos ennen veroja tilikaudelle 2017 on 2,0 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien. Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 153 miljardia dollaria eli kasvua noin +0,8 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

f-tuloslaskelma-q32017

Tilikauden 2017 ennustettu nettotulos on noin 6,5 – 6,7 miljardia dollaria. Tilikauden 2016 nettotulosta painaa eläkevastuiden uudelleenarvostus noin 3,6 miljardilla dollarilla. Tämä huomioiden tilikauden 2017 tulos laskee siis selvästi.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 149 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 133 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 252 miljardista dollarista noin 155 miljardia dollaria kuuluu Financial Services -segmentille.

f-velkaisuus-q32017

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 13,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 310 prosenttia.

Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 16,1 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 26,0 miljardia dollaria. Näin segmentin varat ovat selvästi velkoja suuremmat (tilanne Q3/2017).

Rahavirta

Ford:n liiketoiminnan rahavirta on hyvässä kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen. Tätä (ja alempaa vapaan rahavirran) käyrää on hyvä verrata tuloslaskelman nettotuloskäyrään.

f-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat hienoisessa ja maltillisessa nousussa ja ovat nyt noin 7,0 – 7,5 miljardia dollaria vuodessa. Sähköisten ja itseohjautuvien älyautojen kehitys todennäköisesti nostaa investointien määrä tulevaisuudessa.

Analyysin lopussa olevasta taulukosta voi nähdä, että ”Investoinnit: muut” -rivi sisältää yhteensä noin 73 miljardin edestä kassastamaksuja. Nämä ovat suurelta osin Ford:n Financial Services -segmentin lainojen hallintaan liittyviä eriä.

f-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran tapaan hyvässä kasvutrendissä. Ford pystyy tuottamaan kassaan rahaa kiihtyvällä tavalla. Ja nettotulokseen verrattuna Ford:n tilanne näyttää rahavirtojen puolelta paljon selkeämmältä.

Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut varsin tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot Q1/2016 (0,25 USD) ja Q1/2017 (0,05 USD). Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen ja ennuste on, että se pysyy tällä tasolla myös vuonna 2018.

f-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,60 USD, mikä antaisi noin 5,0 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 12,10 USD).

01/2018: 0,15 usd (e)
04/2018: 0,15 usd (e)
07/2018: 0,15 usd (e)
10/2018: 0,15 usd (e)

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 55 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta ja kuten todettua, niin suhteessa vapaaseen rahavirtaan noin 25 prosenttia.

Arvostus

PE-luvuilla (5,7 – 7,7) mitattuna Ford:n osake on halpa. Ja PE-luku on ollut alle 10 tasolla jo useamman vuoden ajan.

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina kerran 10 tai 20 vuodessa. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

Fordin kurssi on laskenut vuoden 2016 aikana noin 14 dollarin tasolta noin 12 dollariin. Tätä laskua selittää osaltaan se, että markkinat arvioivat yhtiön olevan huipputerässä ja myyntiluvut huipussaan – ja ainoa suunta markkinoiden mielestä olisi tästä alaspäin. Ford on alentanut vuoden 2017 ennusteita alkuvuoden aikana, mikä on myös vetänyt osakkeen kurssia alaspäin.

f-roe-roi-q32017

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 – 25 prosentin tasolla, mutta korkokulut huomioiva ROI on noin 5 – 7 prosentissa. Oheisen kuvan vuosien 2010 ja 2011 isot ROE-luvut on tasoiteltu pois, jotta viime vuosien kehitys saadaan näkyviin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 407) ja osingoilla (-599). Oikaisu on yhteensä +808 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (31.10.2017) 12,10 12,13 14,09 15,50 15,43 12,95 10,76 16,79
Lkm (000) 3 996 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000 4 015 000 4 111 000 4 178 000
Markkina-arvo (Mrd) 48,35 48,51 56,39 61,35 63,06 51,99 44,23 70,15
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 36 500 113 146 153 000 151 800 149 558 144 077 146 917 133 559 135 605 128 954
Liikevoitto 1 520 5 229 6 750 6 334 9 837 1 955 14 226 5 881 7 532 6 658
Nettotulos 1 400 5 193 6 600 4 596 7 373 1 231 11 953 5 665 20 213 6 561
Marginaali 3,8% 4,6% 4,3% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1% 4,2% 14,9% 5,1%
EPS 0,35 1,30 1,65 1,15 1,84 0,31 2,92 1,41 4,92 1,57
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 41 889 38 827 35 176 31 150 36 568 35 943 35 766 35 570
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 210 192 199 124 189 749 177 465 165 458 153 463 142 582 129 117
Tase yhteensä 252 081 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348 164 687
Oma pääoma 34 046 29 170 28 642 24 465 26 383 15 947 15 028 -673
Vähemmistö 122 113 109 369 364 364 43 31
Korolliset velat 149 112 142 970 132 854 119 171 114 688 105 058 99 488 103 988
Muut vastuut 68 801 65 698 63 320 64 610 60 591 68 037 63 789 61 341
Tase yhteensä 252 081 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348 164 687
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 21 000 19 792 16 170 14 507 10 444 9 045 9 784 11 477
Investoinnit: Capex -7 000 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597 -5 488 -4 293 -4 092
Vapaa rahavirta (FCF) 14 000 12 800 8 974 7 044 3 847 3 557 5 491 7 385
Investoinnit: Muut -16 000 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134 -8 802 1 252 11 000
Investointien jälkeen -2 000 -5 560 -9 992 -6 617 -9 287 -5 245 6 743 18 385
Rahoitus: Voitonjako -3 500 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787 -888 0 1 339
Rahoitus: Muut 3 000 10 979 16 831 7 339 9 920 4 593 -4 241 -25 760
Rahavarojen muutos -2 500 1 898 4 330 -3 194 -1 154 -1 540 2 502 -6 036
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05 0,00
Osinko (lisä) 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05 0,00
Osinkotuotto 5,4% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6% 1,2% 0,5% 0,0%
Osinko/nettotulos 39,4% 69,6% 32,6% 160,8% 13,7% 10,6% 1,0% 0,0%
Osinko/FCF 18,6% 25,0% 26,8% 28,1% 42,5% 16,9% 3,7% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 5,9 5,9 7,1 12,8 14,9
PE (3v) 7,8 11,0 8,2 9,8 5,0 4,8 4,5
PE 7,3 10,6 7,6 49,8 5,3 9,2 2,2 10,7
Oma pääoma/osake 8,55 7,32 7,18 6,27 6,54 4,06 3,67 -0,15
P/B 1,42 1,66 1,96 2,47 2,36 3,19 2,94 -109,27
ROE 20,8% 15,8% 27,5% 4,8% 55,5% 36,1% 280,2% -183,3%
ROI 3,8% 3,8% 6,4% 1,4% 10,8% 5,0% 6,9% 5,8%
Omavaraisuusaste 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2% 8,6% 8,5% -0,4%
Gearing 313,8% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1% 423,7% 422,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset