Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 25.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (25.1.2018)12,05 USDMarkkina-arvo48,2 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,60+0,13 USD Osinkotuotto6,1 %
Liikevaihto 2018e157 000 M USD (+0,1 %)Nettotulos 2018e6 500 M USD (-14,5 %)
PE7,4ROE17,7 %

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2015 Ford:lla oli noin 7,3 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

FORD MOTOR COMPANY25.1.2018 | 12,05 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Financial Services -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Vuonna 2017 Ford:n markkinaosuus laski hieman ollen 7,0 prosenttia (2016: 7,2 %). Autojen toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, kun muilla alueilla nähtiin hienoista laskua. Ford toimitti vuoden 2017 aikana noin 6,6 miljoonaa autoa ja toimitusmäärät laskivat noin 44 000 autolla. Liikevaihto sen sijaan nousi korkeampien hintojen vetämänä.

PE-luvuilla mitattuna yhtiön osake on alhaisesti hinnoiteltu (noin 7,4x). Alhaista PE-lukua selittänee autoteollisuuden korkeat kiinteät kulut, jonka johdosta tulos on herkkä myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Lisäksi markkinat pelkäävät Ford:n huippuvuosien olevan tältä erää ohi, jolloin nettotulos olisi paineessa.

Osinkosijoittajaa kiinnostanee Ford:n noin 6,0 prosentin osinkotuotto sekä alhainen osingonmaksusuhde. Mutta ehkä Ford:n kohdalla ”osta-ja-unohda” -sijoitustyyli vaatii tilalle ”osta-ja-tarkkaile”-tyylin, jotteivät mahdolliset huonot vuodet keskeytä osinkovirtaa.

Tilikausi 2017

Ford:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 156 776 M USD (151 800 M USD / +3,3 %)
  • nettotulos: 7 602 M USD (4 596 M USD / +65 %)

Yhtiön Q1/2018 osinkona on normaaliosingon 0,15 dollarin lisäksi 0,13 dollarin lisäosinko.

Tulosraportista (8K) ei selvinnyt USA:n verouudistuksen vaikutus, mutta Q4 merkitty verohyöty oli +524 miljoonaa dollaria. Koko vuoden 2017 verot olivat -520 miljoonaa dollaria, kuin vuonna 2016 ne olivat -2,2 miljardia dollaria. Eli jotain hyötyjä siellä on verouudistukseen liittyen ollut, mutta ehkä tämä selviää 10K-raportista, joka ilmestyy myöhemmin talvella.

Automotive-segmentin liikevaihto kasvoi +2,9 prosenttia, siitäkin huolimatta, että Fordin autotoimitukset laskivat -0,7 prosenttia. Fordin markkinaosuus laski 7,0 prosenttiin (2016: 7,2 %). Liikevaihtoa kasvatti myynnin painottuminen korkeampihintaisempiin malleihin. Sen sijaan tulos laski 7,3 miljardiin dollariin (2016: 9,4 Mrd USD). Tulosta laski metallien (teräs ja alumiini) hintojen sekä valuuttakurssien negatiivinen vaikutus. Pelkästään Brexit-vaikutus oli -600 miljoonaa dollaria.

P-Amerikassa autotoimitusten määrä laski noin -52 000 autolla. Toimitusmäärät hieman toipuivat Q4:lla (+36 000 autoa). Liikevaihto kasvoi +0,9 miljardilla dollarilla, mutta kustannustason nousun seurauksena tulos ennen veroja laski -1,5 miljardilla dollarilla.

E-Amerikassa autotoimitukset kasvoivat noin +48 000 autolla. Kappalemäärät E-Amerikassa ovat varsin alhaisia eli 373 000 autoa, kun esimerkiksi P-Amerikassa toimitettiin vuonna 2017 lähes 3 miljoonaa autoa. Vaikka tuloskunto paranikin, niin se on edelleen tappiollista (-784 M USD).

Euroopassa Q2/2017 tilanne on saatu korjattua ja koko vuonna 2017 autoja toimitettiin +43 000 kappaletta enemmän kuin vuonna 2016. Liikevaihto kasvoi +1,2 miljardia dollaria ja tulos ennen veroja oli 234 miljoonaa dollaria. Tämä on peräti -1,0 miljardia dollaria heikompi kuin vuonna 2016. Tähän vaikutti mm. Brexit:n vaikutus sekä tuotanto- ja takuukustannusten nousu.

Aasiassa autotoimitukset laskivat -41 000 autolla, mutta liikevaihto kasvoi peräti +2,1 miljardilla dollarilla. Etenkin Kiinan veto oli voimakasta, missä arvokkaampien mallien kysyntä oli vahvaa. On hyvä huomata, että toimitusmäärät laskivat Kiinassa noin -6 prosenttia Q4/2017 aikana.

Näkymät vuodelle 2018

Ford:n arviot vuodelle 2018 olivat

  • Liikevaihto: viime vuoden tasolla (2017: 156,8 Mrd USD)
  • Oikaistu EPS: 1,45 – 1,70 USD (2017: 1,78 USD)
  • Veroaste: 15 prosenttia

Kustannustason nousu näkyy myös tuossa ennustetussa oikaistussa EPS:ssä.

Yhtiöllä on käynnissä ”Global Fitness Redesign” -ohjelma, jonka tavoitteena on nopeuttaa äly- ja sähköautojen kehitystä, ketteröittää ja tehostaa toimintaa sekä vapauttaa ja kohdistaa pääomia entistä tehokkaammin. Tämän pitäisi kohentaa tuloskuntoa ja -marginaaleja kasvattaa pääoman tuottolukuja sekä kasvattaa osakkeenomistajien tuottoa.

Segmentit

Ford:lla on kaksi segmenttiä: Automotive-segmentti, joka vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoista sekä Financial Services -segmentti, joka tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive 146 000 145 653 141 546 140 566 135 782
Financial Services 11 000 11 113 10 253 8 992 8 295
Muut 10 1
YHTEENSÄ 157 000 156 776 151 800 149 558 144 077
Tulos ennen veroja 2018e 2017 2016 2015 2014
Automotive 7 100 7 259 9 422 9 568 6 254
Financial Services 2 100 2 248 1 820 2 028 1 794
Muut -1 500 -226 -4 446 -1 344 -6 814
YHTEENSÄ 7 700 9 281 6 796 10 252 1 234

Automotive

Automotive-segmentti vastaa noin 90 – 95 prosenttisesti Ford:n kokonaisliikevaihdosta. Segmentin tilikauden 2017 liikevaihto oli noin 145,7 miljardia ja tulos ennen veroja 7,3 miljardia dollaria. Liikevaihto (+2,9 %) kasvoi mukavasti, mutta tuloskunto laski selvästi (-23 %). Tuloskuntoa rasitti kasvaneet kustannukset sekä valuuttakurssien negatiivinen vaikutus.

2017 Ford:lla oli noin 7,0 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista, mikä on hieman laskussa. Toisaalta Ford:n vuoden 2016 toimitukset olivat ennätystasoa, joten ehkä tässä on kyse vain normaalista markkinavärinästä.

2017 aikana P-Amerikan autotoimitukset laskivat noin -52 000 autolla, kun taas liikevaihto kasvoi +0,9 miljardilla dollarilla. E-Amerikassa myynti piristyi (+48 000 autoa) talouden toipuessa, mutta toiminta alueella on edelleen hieman tappiollista. Euroopassa autotoimitukset kasvoivat +43 000 ja liikevaihto nousi noin +1,2 miljardia dollaria. Aasiassa liikevaihto kasvoi peräti 2,1 miljardia dollaria myynnin kohdistuessa arvokkaampiin malleihin.

Ford ennustaa tilikaudelle 2018, että segmentin liikevaihto on viime vuoden tasolla eli noin 146 miljardia dollaria.

Sen sijaan tuloksen odotetaan jäävän 7,1 miljardiin dollariin. Tulosta pienentää etenkin epäedulliset valuuttakurssit (erityisesti Englannin punta), takuukorjaukset sekä kiinteiden kulujen kasvu. Lisäksi yhtiö tekee panostuksia uusiin teknologioihin (sähköautot, itseohjautuvat autot yms).

Financial Services

Financial Services -segmentti vastaa noin 5 – 10 prosenttia koko Ford:n liikevaihdosta. Segmentin ennustettu tulos ennen veroja tilikaudelle 2018 on noin 2,0 – 2,2 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien. Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 157 miljardia dollaria eli sen odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

f-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2018 ennustettu nettotulos on noin 6,5 miljardia dollaria (2017: 7,6 Mrd USD). Kuten jo edellä todettu, niin tulosta painaa kustannustason nousun jatkuminen. Yhtiö arvioi, että oikaistu EPS on 1,45 – 1,70 dollarin tasolla, kun se vuonna 2017 oli 1,78 dollaria.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 154 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 138 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 258 miljardista dollarista noin 145 miljardia dollaria kuuluu Financial Services -segmentille.

f-velkaisuus-q42017

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 13,6 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 330 prosenttia.

Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 15,9 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 26,5 miljardia dollaria. Näin segmentin varat ovat selvästi velkoja suuremmat (tilanne Q4/2017).

Rahavirta

Ford:n liiketoiminnan rahavirta on hyvässä kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen. Tätä (ja alempaa vapaan rahavirran) käyrää on hyvä verrata tuloslaskelman nettotuloskäyrään.

f-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat hienoisessa ja maltillisessa nousussa ja ovat nyt noin 7,0 – 7,5 miljardia dollaria vuodessa. Sähköisten ja itseohjautuvien älyautojen kehitys todennäköisesti nostaa investointien määrä tulevaisuudessa. Yhtiö arvioikin, että vuonna 2018 capex-investoinnit ovat noin 7,5 miljardia dollaria.

Analyysin lopussa olevasta taulukosta voi nähdä, että ”Investoinnit: muut” -rivi sisältää yhteensä noin 84 miljardin dollarin edestä kassastamaksuja (vuodet 2011-2017). Nämä ovat suurelta osin Ford:n Financial Services -segmentin lainojen hallintaan liittyviä eriä.

f-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran tapaan hyvässä kasvutrendissä. Ford pystyy tuottamaan kassaan rahaa kiihtyvällä tavalla. Ja nettotulokseen verrattuna Ford:n tilanne näyttää rahavirtojen puolelta paljon selkeämmältä. Ford:n Global Fitness Redesign” -ohjelman tavoitteena on edelleen parantaa rahavirtojen määrää.

Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut varsin tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot nyt kolmena vuonna peräkkäin eli Q1/2018 (0,13 USD) sekä Q1/2017 (0,05 USD) ja Q1/2016 (0,25 USD). Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen.

f-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,73 USD, mikä antaisi noin 6,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 12,05 USD).

01/2018: 0,15+0,13 usd (osinko irtoaa 29.1.2018)
04/2018: 0,15 usd (e)
07/2018: 0,15 usd (e)
10/2018: 0,15 usd (e)

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 50 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta ja kuten todettua, niin suhteessa vapaaseen rahavirtaan noin 25 prosenttia.

Arvostus

PE-luvuilla (noin 7,5x) mitattuna Ford:n osake on halpa. Ja PE-luku on ollut alle 10 tasolla jo useamman vuoden ajan.

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina kerran 10 tai 20 vuodessa. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

Fordin kurssi on laskenut vuoden 2016 lopun noin 14 dollarin tasolta nykyiseen noin 12 dollariin. Tätä laskua selittää osaltaan se, että markkinat arvioivat yhtiön olevan huipputerässä ja myyntiluvut huipussaan – ja ainoa suunta markkinoiden mielestä olisi tästä alaspäin. Ford on alentanut vuoden 2017 ennusteita alkuvuoden aikana, mikä on myös vetänyt osakkeen kurssia alaspäin. Eikä vuoden 2018 ennusteet markkinoita lämmittäneet.

f-roe-roi-q42017

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 prosentin tasolla, mutta korkokulut huomioiva ROI on noin 5 prosentissa. Oheisen kuvan vuoden 2011 iso ROE-luku on tasoiteltu pois, jotta viime vuosien kehitys saadaan näkyviin.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+6 500) ja osingoilla (-2 920). Oikaisu on yhteensä +3 580 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (31.10.2017) 12,05 12,49 12,13 14,09 15,50 15,43 12,95 10,76
Lkm (000) 4 000 000 3 998 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000 4 015 000 4 111 000
Markkina-arvo (Mrd) 48,20 49,94 48,51 56,39 61,35 63,06 51,99 44,23
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 39 500 157 000 156 776 151 800 149 558 144 077 146 917 133 559 135 605
Liikevoitto 1 950 8 500 9 281 6 334 9 837 1 955 14 226 5 881 7 532
Nettotulos 1 900 6 500 7 602 4 596 7 373 1 231 11 953 5 665 20 213
Marginaali 4,8% 4,1% 4,8% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1% 4,2% 14,9%
EPS 0,48 0,00 1,63 1,90 1,15 1,84 0,31 2,92 1,41 4,92
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 42 507 38 927 38 827 35 176 31 150 36 568 35 943 35 766
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 218 881 218 881 199 124 189 749 177 465 165 458 153 463 142 582
Tase yhteensä 261 388 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348
Oma pääoma 38 470 34 890 29 170 28 642 24 465 26 383 15 947 15 028
Vähemmistö 126 126 113 109 369 364 364 43
Korolliset velat 154 287 154 287 142 970 132 854 119 171 114 688 105 058 99 488
Muut vastuut 68 505 68 505 65 698 63 320 64 610 60 591 68 037 63 789
Tase yhteensä 261 388 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 19 000 18 096 19 850 16 226 14 507 10 444 9 045 9 784
Investoinnit: Capex -7 500 -7 049 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597 -5 488 -4 293
Vapaa rahavirta (FCF) 11 500 11 047 12 858 9 030 7 044 3 847 3 557 5 491
Investoinnit: Muut -15 000 -12 343 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134 -8 802 1 252
Investointien jälkeen -3 500 -1 296 -5 502 -9 936 -6 617 -9 287 -5 245 6 743
Rahoitus: Voitonjako -3 100 -2 715 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787 -888 0
Rahoitus: Muut 6 600 6 109 10 921 16 775 7 339 9 920 4 593 -4 241
Rahavarojen muutos 0 2 098 1 898 4 330 -3 194 -1 154 -1 540 2 502
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05
Osinko (lisä) 0,13 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,73 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05
Osinkotuotto 6,1% 5,2% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6% 1,2% 0,5%
Osinko/nettotulos 44,9% 34,2% 69,6% 32,6% 160,8% 13,7% 10,6% 1,0%
Osinko/FCF 25,4% 23,5% 24,9% 26,6% 28,1% 42,5% 16,9% 3,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 7,5 6,0 5,9 7,1 12,8
PE (3v) 7,7 7,7 11,0 8,2 9,8 5,0 4,8 4,5
PE 7,4 6,6 10,6 7,6 49,8 5,3 9,2 2,2
Oma pääoma/osake 9,65 8,76 7,32 7,18 6,27 6,54 4,06 3,67
P/B 1,25 1,43 1,66 1,96 2,47 2,36 3,19 2,94
ROE 17,7% 23,6% 15,8% 27,5% 4,8% 55,5% 36,1% 280,2%
ROI 4,4% 5,1% 3,8% 6,4% 1,4% 10,8% 5,0% 6,9%
Omavaraisuusaste 14,8% 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2% 8,6% 8,5%
Gearing 289,6% 329,4% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1% 423,7% 422,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset