Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 26.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2018 Ford:lla oli noin 6,3 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e FORD MOTOR COMPANY Ennuste
Osake (26.1.2019) 8,86 Osinko 12 kk 0,600
Markkina-arvo (Mrd) 35,4 Osinkotuotto 6,8%
Liikevaihto (M) 163 300 (+1,8%) Osinko/EPS 54% 4v ka
Nettotulos (M) 4 600 (+25,1%) Osinko/FCF 26% 4v ka
EPS 1,15 Omav.aste 15%
PE 7,7 Gearing 307%
EV/EBIT 21,84 ROE 12%
PB 0,93 ROI 4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FORD MOTOR COMPANY26.1.2019 | 8,86 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti tuloksen ja osingon heikko kehitys. Lisäksi Ford Credit -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Fordin markkinaosuuden lasku jatkui vuonna 2018 ollen noin 6,3 prosenttia (2017: 7,0 % ja 2016: 7,2 %). Autojen toimitusmäärät laskivat globaalisti yhteensä 625 000 autolla, missä pahinta laskua nähtiin Kiinassa.

Liikevaihto sen sijaan nousi korkeampien hintojen vetämänä.

PE-luvuilla mitattuna yhtiön osake on alhaisesti hinnoiteltu (noin 7,7x). Alhaista PE-lukua selittänee autoteollisuuden korkeat kiinteät kulut, jonka johdosta tulos on herkkä myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Lisäksi markkinat pelkäävät USA:n ja Kiinan kauppasodan ja tullimaksujen vaikuttavan merkittävästi Fordin tuotantokustannuksiin.

Osinkosijoittajaa kiinnostanee Ford:n noin 6,8 prosentin osinkotuotto sekä alhainen osingonmaksusuhde. Mutta ehkä Ford:n kohdalla ”osta-ja-unohda” -sijoitustyyli vaatii tilalle ”osta-ja-tarkkaile”-tyylin, jotta mahdolliset huonot vuodet eivät keskeytä osinkovirtaa.

Tilikausi 2018

Ford:n Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 41 792 41 330 1,1% 160 338 156 775 2,3%
Liiketulos (ebit) 1 457 2 028 -28% 7 002 9 638 -27%
Nettotulos -116 2 520 -105% 3 677 7 731 -52%
EPS (USD) -0,03 0,63 0,92 1,93

Fordin liikevaihto nousi vuonna 2018 noin +2,3 prosenttia. Sen sijaan yhtiön autojen toimitusmäärät laskivat -625 000 autolla ja markkinaosuus laski 6,3 prosenttiin (2017: 7,0 %). Liikevaihtoa nosti hintojen korotukset sekä myynnin painottuminen korkeampihintaisiin malleihin.

P-Amerikan myynti oli vahvaa oikeastaan koko vuoden ajan, missä Q2:n laskua selittää erään alihankkijan tuotantokatkos ja siitä seuranneet toimitusvaikeudet. Kannattavuus kääntyi vaikean H1:n jälkeen noin +9 prosentin kasvuun H2:lla. Q2:n heikkouden (-25 %) johdosta koko vuoden liiketulos kuitenkin laski -5,6 prosenttia.

Muualla maailmalla Q4:n liikevaihto kääntyi noin -10 prosentin laskuun. Lisäksi muu maailma oli järjestäen tappiollista ja tappiota kertyi Q4:lla yhteensä -828 miljoonaa dollaria.

Kiinassa yhtiö on tekemässä järjestelyjä vaikean tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi yhtiö on aloittamassa Euroopassa uudelleenjärjestelytoimenpiteitä. Yhtiö aikoo mm. keskittyä korkeakatteisimpiin malleihin ja markkinoihin. Tämä tarkoittaa suuria irtisanomisia ja tehtaiden sulkemisia Euroopan alueella.

Kun huomioidaan Ford Credit -segmentti, niin vuoden 2018 liiketulos oli 7,0 miljardia dollaria (2017: 9,6 Mrd USD). Liiketulokseen vaikutti negatiivisesti korkeammat raaka-aineiden hinnat (teräs ja alumiini), muu kustannusinflaatio sekä USA:n ja Kiinan välinen kauppasota tullimaksuineen. Tulosta painoi myös korkeammat takuukorjaukset USA:ssa.

Vuoden 2018 nettotulos jäi 3,7 miljardiin dollariin (2017: 7,7 Mrd USD), mitä painoi liiketuloksen jälkeen vielä yhtiön Q4:lla kirjaamat -0,9 miljardin dollarin laskennalliset eläkevastuiden ja työntekijäetujen muutokset.

Kvartaaliosinko pysyi edelleen 0,15 dollarissa, millä tasolla se on ollut jo Q1/2015 alkaen. Yhtiö on Q1:n osinkojen aikana maksanut viime vuosina myös ylimääräistä osinkoa, mutta tänä vuonna ylimääräistä osinkoa ei enää maksettu.

Näkymät vuodelle 2019

Ford ei antanut näkymäarviotaan vuodelle 2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 42 200 41 960 0,6% 163 300 156 775 4,2%
Liiketulos (ebit) 1 450 2 185 -33,6% 7 000 9 638 -27,4%
Nettotulos 900 1 736 -48,2% 4 600 7 731 -40,5%
Osinko (12 kk, USD) 0,60 0,60

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Ford Motor Company: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien. Tilikauden 2019 ennustamani liikevaihto on noin 163 miljardia dollaria eli sen arvioin sen nousevan hieman vuodesta 2018.

f-tuloslaskelma-q42018

Sen sijaan tuloskehitys on jäänyt noin 2,5 – 7,5 miljardin dollarin tasolle eikä oikein trendiä tahdo kuvaajasta löytää.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 160 – 165 miljardia ja nettotulos noin 4,0 – 4,6 miljardia dollaria. Korostetaan vielä erikseen, että yhtiö on järjestelemässä toimintoja niin Kiinassa kuin myös Euroopassa. Näistä voi tulla kertaluontoisia eriä, jotka voivat painaa tulosta ennustettuakin alemmaksi.

PE-luvulla (7,7x) mitattuna Ford:n osake olisi halpa, mutta toisaalta PE-luku on ollut alle 10 tasolla jo useamman vuoden ajan. Eli tuskin tämä korjaantuu jatkossakaan…?

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Lisäksi autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina 10 tai 20 vuoden välein. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

f-roe-roi-q42018

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 prosentin tasolla, mutta kehitys näyttää laskevalta. Korkokulut huomioiva ROI on noin 5 prosentissa.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 154 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Ford Credit -segmentin 140 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 257 miljardista dollarista noin 162 miljardia dollaria kuuluu Ford Credit -segmentille.

f-velkaisuus-q42018

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 15 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 310 prosenttia.

Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 13,5 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 23,0 miljardia dollaria. Näin segmentin rahavarat ovat selvästi velkoja suuremmat (tilanne Q4/2018).

Rahavirta

Ford:n liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen. Tätä ja vapaan rahavirran käyrää on hyvä verrata tuloslaskelman nettotuloskäyrään. Nyt viime vuosien aikana rahavirrassa on nähtävissä laskua. Tähän vaikuttaa osaltaan Kiinan heikko myyntitilanne.

Capex-investoinnit ovat hienoisessa ja maltillisessa nousussa ja ovat nyt noin 7,0 – 8,0 miljardia dollaria vuodessa. Sähköisten ja itseohjautuvien älyautojen kehitys todennäköisesti nostaa investointien määrä tulevaisuudessa.

Analyysin lopussa olevasta taulukosta voi nähdä, että ”Investoinnit: muut” -rivi sisältää yhteensä noin 94 miljardin dollarin edestä kassastamaksuja (vuodet 2012-2018). Nämä ovat suurelta osin Ford Credit -segmentin lainojen hallintaan liittyviä eriä.

f-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran tapaan hyvässä kasvutrendissä. Ford pystyy tuottamaan kassaan rahaa kiihtyvällä tavalla. Vuoden 2018 pudotusta selittänee Kiinan toimintojen haasteet. Ja nettotulokseen verrattuna Ford:n tilanne näyttää rahavirtojen puolelta paljon selkeämmältä. Ford:n Global Fitness Redesign” -ohjelman tavoitteena on edelleen parantaa rahavirtojen määrää.

Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut varsin tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot Q1/2018 (0,13 USD) sekä Q1/2017 (0,05 USD) ja Q1/2016 (0,25 USD). Sen sijaan Q1/2019 lisäosinkoa ei enää maksettu. Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen.

f-osinko-q42018

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 50 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta ja kuten todettua, niin suhteessa vapaaseen rahavirtaan noin 25 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ford Motor Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
1/2019 0,150 1/2018 0,150 1/2017 0,150
4/2019 (e) 0,150 4/2018 0,150 4/2017 0,150
7/2019 (e) 0,150 7/2018 0,150 7/2017 0,150
10/2019 (e) 0,150 10/2018 0,150 10/2017 0,150
YHTEENSÄ 0,600 0,600 0,600
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin yhtiön kvartaaliosingon jatkavan 0,15 dollarin tasolla vielä jonkin aikaa. Korjataan ennustetta, sitten jos (ja kun) osinko aikanaan muuttuu. Taulukossa ei ole esitettynä em. lisäosinkoja, joita on siis maksettu tammikuussa vuosina 2016 – 2018.

Q1-osinko 0,15 dollaria irtoaa 30.1.2019 ja se maksetaan 1.3.2019. Seuraava kvartaaliosinko julkistetaan huhtikuun 7 – 12 päivien aikoihin ja arvioin sen olevan edelleen 0,15 dollaria.

Seuraavan 12 kuukauden osinko olisi 0,60 dollaria, mikä antaisi noin 6,8 prosentin osinkotuoton (osake 8,86 dollaria).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 600) ja osingoilla (-2 398). Oikaisu on yhteensä +2 202 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (26.1.2019) 8,86 7,65 12,49 12,13 14,09 15,50 15,43 12,95
Lkm (000) 3 997 000 3 998 000 3 998 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000 4 015 000
Markkina-arvo (Mrd) 35,41 30,58 49,94 48,51 56,39 61,35 63,06 51,99
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
North America 95 000 96 600 93 500 92 600 91 900
South America 5 500 5 300 5 800 4 800 5 800
Europe 32 000 31 300 29 700 28 500 28 200
Middle East & Africa 2 750 2 700 2 600 3 600 4 000
Asia Pacific 11 750 12 400 14 100 12 000 10 700
Mobility 0 26 0 0 0
Ford Credit 12 000 12 018 11 110 10 250 8 990
Muut -6 -35 50 -30
YHTEENSÄ 159 000 160 338 156 775 151 800 149 560
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
North America 7 600 7 607 8 057 9 382 9 500
South America -675 -678 -753 -1 077 -800
Europe -250 -398 367 1 318 350
Middle East & Africa 75 -7 -246 -285 45
Asia Pacific -1 000 -1 102 659 712 827
Mobility -450 -674 -299 -117 0
Ford Credit 2 650 2 627 2 310 1 879 2 086
Muut -475 -373 -457 -498 -452
YHTEENSÄ 7 475 7 002 9 638 11 314 11 556
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 42 200 163 300 160 338 156 776 151 800 149 558 144 077 146 917 133 559
Liikevoitto 1 450 7 000 7 002 9 638 11 314 9 922 1 955 14 226 5 881
Nettotulos 900 4 600 3 677 7 731 4 589 7 327 1 231 11 953 5 665
Marginaali 2,1% 2,8% 2,3% 4,9% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1% 4,2%
EPS 0,23 0,00 1,15 0,92 1,93 1,15 1,83 0,31 2,92 1,41
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 36 153 33 951 38 927 38 827 35 176 31 150 36 568 35 943
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 222 589 222 589 218 881 199 124 189 749 177 465 165 458 153 463
Tase yhteensä 258 742 256 540 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406
Oma pääoma 38 134 35 932 34 890 29 170 28 642 24 465 26 383 15 947
Vähemmistö 134 134 126 113 109 369 364 364
Korolliset velat 153 613 153 613 154 287 142 970 132 854 119 171 114 688 105 058
Muut vastuut 66 861 66 861 68 505 65 698 63 320 64 610 60 591 68 037
Tase yhteensä 258 742 256 540 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 16 000 15 022 18 096 19 850 16 226 14 507 10 444 9 045
Investoinnit: Capex -8 000 -7 785 -7 049 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597 -5 488
Vapaa rahavirta (FCF) 8 000 7 237 11 047 12 858 9 030 7 044 3 847 3 557
Investoinnit: Muut -8 000 -8 476 -12 343 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134 -8 802
Investointien jälkeen 0 -1 239 -1 296 -5 502 -9 936 -6 617 -9 287 -5 245
Rahoitus: Voitonjako -2 500 -3 069 -2 715 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787 -888
Rahoitus: Muut 2 500 2 947 6 109 10 921 16 775 7 339 9 920 4 593
Rahavarojen muutos 0 -1 361 2 098 1 898 4 330 -3 194 -1 154 -1 540
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,15
Osinko (lisä) 0,13 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,60 0,73 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40 0,15
Osinkotuotto 6,8% 9,5% 5,2% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6% 1,2%
Osinko/nettotulos 52,1% 79,4% 33,6% 69,7% 32,8% 160,8% 13,7% 10,6%
Osinko/FCF 30,0% 40,3% 23,5% 24,9% 26,6% 28,1% 42,5% 16,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 6,0 5,1 6,0 5,9 7,1
PE (3v) 6,6 5,7 7,6 11,1 8,2 9,8 5,0 4,8
PE 7,7 8,3 6,5 10,6 7,7 49,8 5,3 9,2
EV/EBIT 21,8 21,5 17,2 13,5 15,5 76,4 9,9 20,6
Oma pääoma/osake 9,57 9,02 8,76 7,32 7,18 6,27 6,54 4,06
P/B 0,93 0,85 1,43 1,66 1,96 2,47 2,36 3,19
ROE 12,4% 10,3% 24,0% 15,8% 27,3% 4,8% 55,5% 36,1%
ROI 3,7% 3,7% 5,3% 6,8% 6,5% 1,4% 10,8% 5,0%
Omavaraisuusaste 14,8% 14,1% 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2% 8,6%
Gearing 306,9% 331,8% 329,4% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1% 423,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 7,65 9,25 11,07 11,08 12,49 11,97 11,19 11,64 12,13 12,07
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600
Osinkotuotto (ennuste) 7,8% 6,5% 5,4% 5,4% 4,8% 5,0% 5,4% 5,2% 4,9% 5,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,92 1,58 1,72 1,97 1,93 1,10 0,95 0,93 1,15 1,82
PE 8,3 5,9 6,4 5,6 6,5 10,9 11,8 12,5 10,6 6,6
EV/EBIT 21,5 20,1 19,6 17,4 17,1 16,0 16,2 15,6 13,5 13,7
ROE 10,3% 18,3% 20,0% 23,5% 23,8% 13,6% 11,9% 12,4% 15,9% 24,7%
ROI 3,7% 4,1% 4,5% 5,0% 5,3% 5,7% 5,3% 5,6% 6,8% 6,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset