Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 5.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2017 Ford:lla oli noin 7,0 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e FORD MOTOR COMPANY Ennuste
Osake (5.11.2018) 9,47 Osinko 12 kk 0,600
Markkina-arvo (Mrd) 37,8 Osinkotuotto 6,3%
Liikevaihto (M) 159 000 (+1,4%) Osinko/EPS 45% 4v ka
Nettotulos (M) 5 080 (-34,3%) Osinko/FCF 25% 4v ka
EPS 1,27 Omav.aste 14%
PE 7,4 Gearing 314%
EV/EBIT 20,77 ROE 14%
PB 1,01 ROI 4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FORD MOTOR COMPANY5.11.2018 | 9,47 USD
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Ford Credit -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Vuonna 2017 Ford:n markkinaosuus laski hieman ollen 7,0 prosenttia (2016: 7,2 %). Autojen toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, kun muilla alueilla nähtiin hienoista laskua. Ford toimitti vuoden 2017 aikana noin 6,6 miljoonaa autoa ja toimitusmäärät laskivat noin 44 000 autolla. Liikevaihto sen sijaan nousi korkeampien hintojen vetämänä.

Vuosi 2018 on sujunut heikommin, etenkin Kiinassa. Fordin markkinaosuus on laskenut 6,3 prosenttiin (Q3/2018).

PE-luvuilla mitattuna yhtiön osake on alhaisesti hinnoiteltu (noin 7,4x). Alhaista PE-lukua selittänee autoteollisuuden korkeat kiinteät kulut, jonka johdosta tulos on herkkä myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Lisäksi markkinat pelkäävät USA:n ja Kiinan kauppasodan ja tullimaksujen vaikuttavan merkittävästi Fordin tuotantokustannuksiin.

Osinkosijoittajaa kiinnostanee Ford:n noin 6,3 prosentin osinkotuotto sekä alhainen osingonmaksusuhde. Mutta ehkä Ford:n kohdalla ”osta-ja-unohda” -sijoitustyyli vaatii tilalle ”osta-ja-tarkkaile”-tyylin, jotta mahdolliset huonot vuodet eivät keskeytä osinkovirtaa.

Tilikausi 2018

Ford:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 37 666 36 451 3,3% 118 545 115 450 2,7%
Liiketulos (ebit) 1 668 2 285 -27% 5 545 7 610 -27%
Nettotulos 991 1 572 -37% 3 793 5 211 -27%
EPS (USD) 0,25 0,39 0,95 1,30

P-Amerikan myynnin vahva kehitys käänsi Q3:n liikevaihdon nousuun (+3,3 %). Sen sijaan tuloskehitys oli edelleen reippaasti laskevaa mm. Kiinan haasteiden johdosta.

Fordin autojen toimitusmäärät laskivat -151 000 autolla ja markkinaosuus laski 6,3 prosenttiin edellisen kvartaalin 6,7 prosentista. Pahiten kappalemääräinen myynti laski Asia-Pacific alueella (-141 000).

P-Amerikassa myyntimäärien kehitys tasaantui edellisestä kvartaalista, jolloin erään alihankkijan tuotantokatkos näkyi toimitusvaikeuksina. Nyt liikevaihto nousi +7 prosenttia viime vuodesta ja tuloskin parani +5 prosentin verran.

On hyvä huomata, että viimeisten kolmen vuoden aikana P-Amerikka on vastannut lähes kokonaan Automotive-segmentin tuloskunnosta. Muun maailman tuotot ja tappiot ovat lähes kumonneet toisensa vuoron perään.

Asia Pacific alueella laskua selittää Kiinan markkinoiden vaikea tilanne. Viime vuoden +314 miljoonan dollarin tulos kääntyi nyt -208 miljoonaa dollaria tappiolliseksi. Ja Q1-Q3 tappio on nyt yhteensä -721 miljoonaa dollaria (Q1-Q3/2017: +629 M USD) eli tuloslaskua on tullut -1,35 miljardia dollaria viime vuoteen nähden.

Myös Euroopassa tilanne jatkui vaikeana, vaikka liikevaihto kasvoikin mukavasti 7,4 miljardiin dollariin (Q3/2017: 6,9 Mrd USD). Sen sijaan tulostappio syveni -245 miljoonaan viime vuoden -53 miljoonasta dollarista. Tulosta laski Turkin ja Venäjän heikkoudet sekä uuden Focus-mallin julkistuskustannukset.

E-Amerikassa tappiota tuli viime vuoden malliin -152 miljoonaa dollaria. Lisäksi Argentiinan ja Brasilian valuutat heikkenivät -45 ja -18 prosenttia vastaavasti suhteessa dollariin.

Jos jotain positiivista, niin Middle East & Africa -segmentin tulos oli toista kvartaalia peräkkäin voitollinen. Nyt voittoa tuli +47 miljoonaa, kun vuosi sitten tappiota tuli -56 miljoonaa dollaria.

Eli aikamoinen kvartaali jo toisen kerran peräkkäin – vaikkakin P-Amerikassa oli nähtävissä parempaa kehitystä.

Liiketulos laski -27 prosenttia ja nettotulos noin -48 prosenttia Q3/2017 nähden.

Näkymät vuodelle 2018

Ford piti vuoden 2018 näkymät ennallaan:

  • Liikevaihto: hieman edellisvuotta korkeampi (2017: 156,8 Mrd USD)
  • Oikaistu EPS: 1,30 – 1,50 USD (2017: 1,78 USD)
  • Veroaste: 10 prosenttia

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 155 – 160 Mrd USD (2017: 156,8 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 7,3 – 7,5 Mrd USD (2017: 9,6 Mrd USD)
  • nettotulos: 4,8 – 5,1 Mrd USD (2017: 7,7 Mrd USD)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Ford Motor Company: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien. Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 159 miljardia dollaria eli sen odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla tai paranevan hieman.

f-tuloslaskelma-q32018

Sen sijaan tuloskehitys on jäänyt noin 5 – 7,5 miljardin dollarin tasolle eikä oikein trendiä tahdo kuvaajasta löytää.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 155 – 160 miljardia ja nettotulos noin 4,8 – 5,1 miljardia dollaria.

PE-luvulla (7,4x) mitattuna Ford:n osake olisi halpa, mutta toisaalta PE-luku on ollut alle 10 tasolla jo useamman vuoden ajan. Eli tuskin tämä korjaantuu jatkossakaan…?

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Lisäksi autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina 10 tai 20 vuoden välein. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

f-roe-roi-q32018

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 prosentin tasolla, mutta korkokulut huomioiva ROI on noin 5 prosentissa. Oheisen kuvan vuoden 2011 iso ROE-luku on tasoiteltu pois, jotta viime vuosien kehitys saadaan näkyviin.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 154 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Ford Credit -segmentin 138 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 259 miljardista dollarista noin 160 miljardia dollaria kuuluu Ford Credit -segmentille.

f-velkaisuus-q32018

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 14,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 310 prosenttia.

Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 14,7 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 23,5 miljardia dollaria. Näin segmentin rahavarat ovat selvästi velkoja suuremmat (tilanne Q3/2018).

Rahavirta

Ford:n liiketoiminnan rahavirta on hyvässä kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen. Tätä ja vapaan rahavirran käyrää on hyvä verrata tuloslaskelman nettotuloskäyrään.

Capex-investoinnit ovat hienoisessa ja maltillisessa nousussa ja ovat nyt noin 7,0 – 7,5 miljardia dollaria vuodessa. Sähköisten ja itseohjautuvien älyautojen kehitys todennäköisesti nostaa investointien määrä tulevaisuudessa. Yhtiö arvioikin, että vuonna 2018 capex-investoinnit ovat noin 7,5 miljardia dollaria.

Analyysin lopussa olevasta taulukosta voi nähdä, että ”Investoinnit: muut” -rivi sisältää yhteensä noin 84 miljardin dollarin edestä kassastamaksuja (vuodet 2011-2017). Nämä ovat suurelta osin Ford Credit -segmentin lainojen hallintaan liittyviä eriä.

f-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran tapaan hyvässä kasvutrendissä. Ford pystyy tuottamaan kassaan rahaa kiihtyvällä tavalla. Ja nettotulokseen verrattuna Ford:n tilanne näyttää rahavirtojen puolelta paljon selkeämmältä. Ford:n Global Fitness Redesign” -ohjelman tavoitteena on edelleen parantaa rahavirtojen määrää.

Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut varsin tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot nyt kolmena vuonna peräkkäin eli Q1/2018 (0,13 USD) sekä Q1/2017 (0,05 USD) ja Q1/2016 (0,25 USD). Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen.

f-osinko-q32018

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 50 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta ja kuten todettua, niin suhteessa vapaaseen rahavirtaan noin 25 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ford Motor Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
1/2019 (e) 0,150 1/2018 0,150 1/2017 0,150
4/2019 (e) 0,150 4/2018 0,150 4/2017 0,150
7/2019 (e) 0,150 7/2018 0,150 7/2017 0,150
10/2019 (e) 0,150 10/2018 0,150 10/2017 0,150
YHTEENSÄ 0,600 0,600 0,600
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin yhtiön kvartaaliosingon jatkavan 0,15 dollarin tasolla vielä jonkin aikaa. Korjataan ennustetta, sitten jos (ja kun) osinko aikanaan muuttuu. Taulukossa ei ole esitettynä em. lisäosinkoja, joita on siis maksettu tammikuussa vuosina 2016 – 2018. Kysymys kuuluukin, että maksaako Ford myös tammikuussa 2019 lisäosinkoa? Ja paljonko se mahtaisi olla? Oma arvioni kuitenkin on, ettei lisäosinkoa enää makseta.

Seuraavan 12 kuukauden osinko olisi 0,60 dollaria, mikä antaisi noin 6,3 prosentin osinkotuoton (osake 9,47 dollaria).

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 287) ja osingoilla (-599). Oikaisu on yhteensä +688 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (5.11.2018) 9,47 12,49 12,13 14,09 15,50 15,43 12,95 10,76
Lkm (000) 3 996 000 3 998 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000 4 015 000 4 111 000
Markkina-arvo (Mrd) 37,84 49,94 48,51 56,39 61,35 63,06 51,99 44,23
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 95 000 93 500 92 600 91 900
South America 5 500 5 800 4 800 5 800
Europe 32 000 29 700 28 500 28 200
Middle East & Africa 2 750 2 600 3 600 4 000
Asia Pacific 11 750 14 100 12 000 10 700
Mobility 0 0 0 0
Ford Credit 12 000 11 110 10 250 8 990
Muut -35 50 -30
YHTEENSÄ 159 000 156 775 151 800 149 560 0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 7 600 8 057 9 382 9 500
South America -675 -753 -1 077 -800
Europe -250 367 1 318 350
Middle East & Africa 75 -246 -285 45
Asia Pacific -1 000 659 712 827
Mobility -450 -299 -117 0
Ford Credit 2 650 2 310 1 879 2 086
Muut -475 -457 -498 -452
YHTEENSÄ 7 475 9 638 11 314 11 556 0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 40 450 118 545 159 000 156 776 151 800 149 558 144 077 146 917 133 559 135 605
Liikevoitto 1 930 5 545 7 475 9 638 11 314 9 922 1 955 14 226 5 881 7 532
Nettotulos 1 290 3 793 5 080 7 731 4 589 7 327 1 231 11 953 5 665 20 213
Marginaali 3,2% 3,2% 3,2% 4,9% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1% 4,2% 14,9%
EPS 0,32 0,95 1,27 1,93 1,15 1,83 0,31 2,92 1,41 4,92
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 37 030 38 927 38 827 35 176 31 150 36 568 35 943 35 766
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 222 154 218 881 199 124 189 749 177 465 165 458 153 463 142 582
Tase yhteensä 259 184 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348
Oma pääoma 37 278 34 890 29 170 28 642 24 465 26 383 15 947 15 028
Vähemmistö 128 126 113 109 369 364 364 43
Korolliset velat 154 431 154 287 142 970 132 854 119 171 114 688 105 058 99 488
Muut vastuut 67 347 68 505 65 698 63 320 64 610 60 591 68 037 63 789
Tase yhteensä 259 184 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 19 000 18 096 19 850 16 226 14 507 10 444 9 045 9 784
Investoinnit: Capex -7 000 -7 049 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597 -5 488 -4 293
Vapaa rahavirta (FCF) 12 000 11 047 12 858 9 030 7 044 3 847 3 557 5 491
Investoinnit: Muut -10 000 -12 343 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134 -8 802 1 252
Investointien jälkeen 2 000 -1 296 -5 502 -9 936 -6 617 -9 287 -5 245 6 743
Rahoitus: Voitonjako -3 100 -2 715 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787 -888 0
Rahoitus: Muut 1 100 6 109 10 921 16 775 7 339 9 920 4 593 -4 241
Rahavarojen muutos 0 2 098 1 898 4 330 -3 194 -1 154 -1 540 2 502
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05
Osinko (lisä) 0,13 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,73 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05
Osinkotuotto 7,7% 5,2% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6% 1,2% 0,5%
Osinko/nettotulos 57,4% 33,6% 69,7% 32,8% 160,8% 13,7% 10,6% 1,0%
Osinko/FCF 24,3% 23,5% 24,9% 26,6% 28,1% 42,5% 16,9% 3,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 6,1 6,0 5,9 7,1 12,8
PE (3v) 6,5 7,6 11,1 8,2 9,8 5,0 4,8 4,5
PE 7,4 6,5 10,6 7,7 49,8 5,3 9,2 2,2
EV/EBIT 20,8 17,2 13,5 15,5 76,4 9,9 20,6 14,3
Oma pääoma/osake 9,36 8,76 7,32 7,18 6,27 6,54 4,06 3,67
P/B 1,01 1,43 1,66 1,96 2,47 2,36 3,19 2,94
ROE 14,0% 24,0% 15,8% 27,3% 4,8% 55,5% 36,1% 280,2%
ROI 3,9% 5,3% 6,8% 6,5% 1,4% 10,8% 5,0% 6,9%
Omavaraisuusaste 14,4% 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2% 8,6% 8,5%
Gearing 313,9% 329,4% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1% 423,7% 422,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 9,25 11,07 11,08 12,49 11,97 11,19 11,64 12,13 12,07 12,57
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600
Osinkotuotto (ennuste) 6,5% 5,4% 5,4% 4,8% 5,0% 5,4% 5,2% 4,9% 5,0% 4,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,58 1,72 1,97 1,93 1,10 0,95 0,93 1,15 1,82 2,13
PE 5,9 6,4 5,6 6,5 10,9 11,8 12,5 10,6 6,6 5,9
EV/EBIT 4,9 19,6 17,4 17,1 16,0 16,2 15,6 13,5 13,7 12,1
ROE 38,0% 20,0% 23,5% 23,8% 13,6% 11,9% 12,4% 15,9% 24,7%
ROI 8,3% 4,5% 5,0% 5,3% 5,7% 5,3% 5,6% 6,8% 6,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset