Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 1.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (1.5.2017)11,47 USDMarkkina-arvo45,8 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,64 USD Osinkotuotto5,6 %
Liikevaihto 2017e153 Mrd USD (+0,8 %)Nettotulos 2017e6,0 Mrd USD (+30,5 %)
PE7,6ROE19,2 %

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2015 Ford:lla oli noin 7,3 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

FORD MOTOR COMPANY1.5.2017 | 11,47 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Financial Services -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Ford:n pari viime vuotta ovat menneet hyvin ja yhtiö on tehnyt ennätysvoittoa niin P-Amerikassa kuin Euroopassakin. Heikkoa kehitys on ollut E-Amerikassa lähinnä Brasilian heikon tilanteen takia. Yhtiö arvio tilikauden 2017 oikaistun tuloksen olevan heikompi kuin vuosi 2016. Tätä selittää mm. kiinteiden kulujen nousu, kasvaneet takuukorjaukset, panostukset uusiin teknologioihin (sähköautot sekä itseajavat autot) sekä epäedulliset valuuttakurssimuutokset.

PE-luvuilla mitattuna yhtiön osake on alhaisesti hinnoiteltu. Alhaista PE-lukua selittänee autoteollisuuden tuloksen herkkyys myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Lisäksi markkinat pelkäävät Ford:n huippuvuosien olevan tältä erää ohi, jolloin nettotulos olisi paineessa.

Osinkosijoittajaa kiinnostanee Ford:n noin 5,6 prosentin osinkotuotto sekä alhainen osingonmaksusuhde. Mutta ehkä Ford:n kohdalla ”osta-ja-unohda” -sijoitustyyli vaatii tilalle ”osta-ja-tarkkaile”-tyylin, jotteivät mahdolliset huonot vuodet keskeytä osinkovirtaa.

Segmentit

Ford:lla on kaksi segmenttiä: Automotive-segmentti, joka vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoista sekä Financial Services -segmentti, joka tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja tulokset ennen veroja.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Automotive 141 500 141 546 140 566 135 782 139 369
Financial Services 11 500 10 253 8 992 8 295 7 548
Muut 1
YHTEENSÄ 153 000 151 800 149 558 144 077 146 917
Tulos ennen veroja 2017e 2016 2015 2014 2013
Automotive 8 000 9 422 9 568 6 254 9 079
Financial Services 2 000 1 820 2 028 1 794 1 672
Muut -2 000 -4 446 -1 344 -6 814 3 620
YHTEENSÄ 8 000 6 796 10 252 1 234 14 371

Automotive

Automotive-segmentti vastaa noin 90 – 95 prosenttisesti Ford:n kokonaisliikevaihdosta. Segmentin tilikauden 2016 liikevaihto oli noin 141,5 miljardia ja tulos ennen veroja 9,4 miljardia dollaria.

Oheisessa taulukossa on esitettynä maailman automarkkinoiden kokonaismyynti (miljoonaa autoa) sekä Ford:n markkinaosuus eri markkinoilla. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä käytössä vuoden 2016 tilastoja.

ford-markkinaosuus

Taulukosta nähdään, että maailman automyynti on kasvanut niin P-Amerikassa, Euroopassa kuin Kiinassa viimeisten vuosien aikana. Sen sijaan E-Amerikassa autonmyynti on laskenut noin 30 prosenttia, mitä selittää Brasilian heikko talouden tilanne.

Vuonna 2015 Ford:lla oli noin 7,3 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista. Tämä tarkoittaa noin 6,6 miljoonaa myytyä autoa, missä kasvua vuoteen 2013 on noin 0,5 miljoonaa autoa.

Tilikaudella 2016 Ford myi noin 6,65 miljoonaa autoa, missä kasvua edelliseen vuoteen oli noin 16 000 autoa. Vuonna 2016 Ford myi autoja seuraavasti eri markkinoilla (luvut ovat tuhansia autoja sekä suluissa muutos vuoteen 2015).

  • P-Amerikka: 3 019 (-54)
  • E-Amerikka: 355 (-56)
  • Eurooppa: 1 539 (+9)
  • Afrikka & Lähi-itä: 161 (-26)
  • Aasia: 1 607 (+143)

Luvuista nähdään, että erityisen vaikeaa Ford:lla oli Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa. Sen sijaan Aasiassa kehitys oli erinomaista ja Euroopassa myynti pinnisti hieman plussalle.

Q1/2017 aikana P-Amerikan autotoimitukset laskivat noin -5 prosentilla, mutta liikevaihto nousi prosentin verran. E-Amerikassa myynti piristyi talouden toipuessa, mutta toiminta alueella on edelleen hieman tappiollista. Euroopassa autotoimitukset nousivat noin 13 prosenttia ja liikevaihto dollareissa nousi noin 10 prosenttia. Aasiassa liikevaihto kasvoi 18 prosenttia myynnin kohdistuessa parempi katteisiin malleihin.

Ford ennustaa tilikaudelle 2017, että segmentin liikevaihto on viime vuoden tasolla eli noin 141,5 miljardia dollaria. Sen sijaan tulos ennen veroja pienenee selvästi noin 8 miljardiin dollariin viime vuoden 9,4 miljardista dollarista. Tulosta pienentää etenkin epäedulliset valuuttakurssit (erityisesti Englannin punnan), takuukorjaukset sekä kiinteiden kulujen kasvu. Lisäksi yhtiö tekee panostuksia uusiin teknologioihin (sähköautot, itseohjautuvat autot yms).

Financial Services

Financial Services -segmentti vastaa noin 5 – 10 prosenttia koko Ford:n liikevaihdosta. Segmentin ennustettu tulos ennen veroja tilikaudelle 2017 on 2,0 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien. Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 153 miljardia dollaria eli kasvua noin 1,4 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

ford-tuloslaskelma-q12017

Tilikauden 2017 ennustettu nettotulos on noin 6,0 – 6,5 miljardia dollaria. Tilikauden 2016 nettotulosta painaa eläkevastuiden uudelleenarvostus noin 3,6 miljardilla dollarilla. Tämä huomioiden tilikauden 2017 tulos laskee siis selvästi.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 146 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Financial Services -segmentin 130 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 247 miljardista dollarista noin 150 miljardia dollaria kuuluu Financial Services -segmentille.

ford-velkaisuus-q12017

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 13,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 310 prosenttia. Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 16,2 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 28,0 miljardia dollaria. Näin segmentin varat ovat selvästi velkoja suuremmat.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot Q1/2016 (0,25 USD) ja Q1/2017 (0,05 USD). Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen ja ennuste on, että se pysyy tällä tasolla koko loppuvuoden ajan.

ford-osinko-q12017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,64 USD, mikä antaisi noin 5,6 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 11,47 USD).

07/2017: 0,150 usd (e)
10/2017: 0,150 usd (e)
01/2018: 0,170 usd (e)
04/2018: 0,170 usd (e)

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 55 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta.

Osakkeiden lukumäärässä ei ole pariin viime vuoteen tapahtunut merkittäviä liikkeitä suuntaan taikka toiseen.

Arvostus

PE-luvuilla (5,7 – 7,7) mitattuna Ford:n osake on halpa. Ja PE-luku on ollut alle 10 tasolla jo useamman vuoden ajan.

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina kerran 10 tai 20 vuodessa. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

Fordin kurssi on laskenut vuoden 2016 aikana noin 14 dollarin tasolta noin 11,50 dollariin. Tätä laskua selittää osaltaan se, että markkinat arvioivat yhtiön olevan huipputerässä ja myyntiluvut huipussaan – ja ainoa suunta markkinoiden mielestä olisi tästä alaspäin. Ford on alentanut vuoden 2017 ennusteita alkuvuoden aikana, mikä on myös vetänyt osakkeen kurssia alaspäin.

ford-roe-roi-q12017

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 – 25 prosentin tasolla, mutta korkokulut huomioiva ROI on noin 5 – 7 prosentissa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 413) ja osingoilla (-1 798). Oikaisu on yhteensä +2 615 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (1.5.2017) 11,47 12,13 14,09 15,50 15,43 12,95 10,76 16,79
Lkm (000) 3 996 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000 4 015 000 4 111 000 4 178 000
Markkina-arvo (Mrd) 45,83 48,51 56,39 61,35 63,06 51,99 44,23 70,15
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 40 000 39 146 153 000 151 800 149 558 144 077 146 917 133 559 135 605 128 954
Liikevoitto 2 750 2 522 9 700 6 334 9 837 1 955 14 226 5 881 7 532 6 658
Nettotulos 1 750 1 587 6 000 4 596 7 373 1 231 11 953 5 665 20 213 6 561
Marginaali 4,4% 4,1% 3,9% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1% 4,2% 14,9% 5,1%
EPS 0,44 0,40 1,50 1,15 1,84 0,31 2,92 1,41 4,92 1,57
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 42 602 38 827 35 176 31 150 36 568 35 943 35 766 35 570
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 204 105 199 124 189 749 177 465 165 458 153 463 142 582 129 117
Tase yhteensä 246 707 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348 164 687
Oma pääoma 33 232 29 170 28 642 24 465 26 383 15 947 15 028 -673
Vähemmistö 119 113 109 369 364 364 43 31
Korolliset velat 145 977 142 970 132 854 119 171 114 688 105 058 99 488 103 988
Muut vastuut 67 379 65 698 63 320 64 610 60 591 68 037 63 789 61 341
Tase yhteensä 246 707 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348 164 687
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05 0,00
Osinko (lisä) 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05 0,00
Osinkotuotto 5,7% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6% 1,2% 0,5% 0,0%
Osingonmaksusuhde 43,3% 69,6% 32,6% 160,8% 13,7% 10,6% 1,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 5,7 6,0 7,1 19,9 28,9
PE (3v) 7,7 11,0 8,3 10,0 5,0 4,9 4,4
PE 7,6 10,6 7,6 49,8 5,3 9,2 2,2 10,7
Oma pääoma/osake 8,35 7,32 7,18 6,27 6,54 4,06 3,67 -0,15
P/B 1,37 1,66 1,96 2,47 2,36 3,19 2,94 -109,27
ROE 19,2% 15,8% 27,5% 4,8% 55,5% 36,1% 280,2% -183,3%
ROI 5,5% 3,8% 6,4% 1,4% 10,8% 5,0% 6,9% 5,8%
Omavaraisuusaste 13,5% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2% 8,6% 8,5% -0,4%
Gearing 310,0% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1% 423,7% 422,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements