Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 19.4.2020

HUOM! Ford Motor Company on poistunut Talousmentor-yritysanalyyseistä.

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Paluu yrityslistalle

Tilikausi 2019

Fordin vuosi 2019

M USD Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 39 715 41 792 -5,0% 155 900 160 338 -2,8%
Liiketulos (ebit, oikaistu) 485 1 457 -66,7% 6 380 7 002 -8,9%
Nettotulos -1 672 -116 48 3 677 -99%
EPS (USD) -0,42 -0,03 0,01 0,92

Q4:n liikevaihto laski 5 prosenttia ja laskua tuli kaikkialla Fordin toiminta-alueilla. Myös P-Amerikan myynti laski, sillä Ford on uudistamassa mallistoaan, minkä johdosta jälleenmyyjät laskivat varastotasojaan. Tämä näkyi autotoimitusten 8 prosentin laskuna.

Yhtiön markkinaosuus jatkoi laskutrendiään ja nyt Fordilla on noin 6,0 prosentin osuus automarkkinoista (2018: 6,3 %).

Vuoden 2019 oikaistu liiketulos noudatteli aiempien vuosien kaavaa eli tuloksesta vastasi P-Amerkka sekä Ford Credit -segmentti. P-Amerikan tulos laski Q4:lla peräti 64 prosenttia. Tulosta painoi lukuisat autojen takaisinvedot ja muut takuukorjaukset. Yhtiö arvioi, että takuukorjauksia tulee vielä Q1:lle.

Q4:n nettotulos valahti 1,7 miljardia dollaria tappiolliseksi yhtiön tekemän 2,2 miljardin dollarin kirjausen, joka liittyi eläkevastuihin ja muihin työsuhteen päättymisiin liittyviin kuluihin. Yhtiö järjesteli toimintojaan kovalla kädellä mm. Euroopassa, joten nämä kulut liittynevät näihin toimenpiteisiin.

Ford tiedotti 19.3.2020 keskeyttävänsä osinkojen maksun sekä veti aiemman vuoden 2020 tulosohjeistuksensa takaisin koronaviruspandemian johdosta.

Kaaviot

f-tuloslaskelma-q42019b

f-roe-roi-q42019b

f-velkaisuus-q42019b

f-rahavirta-q42019b

f-osinko-q42019b

f-osinkohistoria-q42019b

Taulukot

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (20.3.2020) 4,47 9,30 7,65 12,49 12,13 14,09 15,50 15,43
Lkm (000) 4 004 000 4 004 000 3 998 000 3 998 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000
Markkina-arvo (Mrd) 17,90 37,24 30,58 49,94 48,51 56,39 61,35 63,06
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 155 900 160 338 156 776 151 800 149 558 144 077 146 917
Liikevoitto 6 380 7 002 9 638 11 314 9 922 1 955 14 226
Nettotulos 47 3 677 7 731 4 589 7 327 1 231 11 953
Marginaali 0,0% 2,3% 4,9% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1%
EPS 0,01 0,92 1,93 1,15 1,83 0,31 2,92
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 34 651 33 951 38 927 38 827 35 176 31 150 36 568
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 223 886 222 589 218 881 199 124 189 749 177 465 165 458
Tase yhteensä 258 537 256 540 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026
Oma pääoma 33 185 35 932 34 890 29 170 28 642 24 465 26 383
Vähemmistö 45 134 126 113 109 369 364
Korolliset velat 154 707 153 613 154 287 142 970 132 854 119 171 114 688
Muut vastuut 70 600 66 861 68 505 65 698 63 320 64 610 60 591
Tase yhteensä 258 537 256 540 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 17 639 15 022 18 096 19 850 16 226 14 507 10 444
Investoinnit: Capex -7 632 -7 785 -7 049 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597
Vapaa rahavirta (FCF) 10 007 7 237 11 047 12 858 9 030 7 044 3 847
Investoinnit: Muut -6 082 -8 476 -12 343 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134
Investointien jälkeen 3 925 -1 239 -1 296 -5 502 -9 936 -6 617 -9 287
Rahoitus: Voitonjako -2 626 -3 069 -2 715 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787
Rahoitus: Muut -503 2 947 6 109 10 921 16 775 7 339 9 920
Rahavarojen muutos 796 -1 361 2 098 1 898 4 330 -3 194 -1 154
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,15 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40
Osinko (lisä) 0,13 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,15 0,60 0,73 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40
Osinkotuotto 3,4% 6,5% 9,5% 5,2% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6%
Osinko/nettotulos 5111,5% 79,4% 33,6% 69,7% 32,8% 160,8% 13,7%
Osinko/FCF 24,0% 40,3% 23,5% 24,9% 26,6% 28,1% 42,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 7,1 5,1 6,0 5,9
PE (3v) 9,8 5,7 7,6 11,1 8,2 9,8 5,0
PE 792,3 8,3 6,5 10,6 7,7 49,8 5,3
EV/EBIT 24,7 21,5 17,2 13,5 15,5 76,4 9,9
Oma pääoma/osake 8,30 9,02 8,76 7,32 7,18 6,27 6,54
P/B 1,12 0,85 1,43 1,66 1,96 2,47 2,36
ROE 0,1% 10,3% 24,0% 15,8% 27,3% 4,8% 55,5%
ROI 3,4% 3,7% 5,3% 6,8% 6,5% 1,4% 10,8%
Omavaraisuusaste 12,9% 14,1% 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2%
Gearing 361,3% 331,8% 329,4% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 9,30 9,16 10,23 8,78 7,65 9,25 11,07 11,08 12,49 11,97
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600
Osinkotuotto (ennuste) 6,5% 6,6% 5,9% 6,8% 7,8% 6,5% 5,4% 5,4% 4,8% 5,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,01 0,40 0,54 0,77 0,92 1,58 1,72 1,97 1,93 1,10
PE 792,3 22,9 18,9 11,4 8,3 5,9 6,4 5,6 6,5 10,9
EV/EBIT 24,7 20,8 22,0 21,2 21,5 20,1 19,6 17,4 17,1 16,0
ROE 0,1% 4,5% 6,0% 8,5% 10,3% 18,3% 20,0% 23,5% 23,8% 13,6%
ROI 3,4% 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 4,1% 4,5% 5,0% 5,3% 5,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus