Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 27.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2017 Ford:lla oli noin 7,0 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e FORD MOTOR COMPANY Ennuste
Osake (27.7.2018) 9,89 Osinko 12 kk 0,60 6,1%
Markkina-arvo (Mrd) 39,6 Osinko/EPS 45% 4v ka
Liikevaihto (M) 156 200 (-0,4%) Osinko/FCF 25% 4v ka
Nettotulos (M) 5 150 (-33,4%) Omav.aste 15%
EPS 1,29 Gearing 306%
PE 7,7 ROE 14,2%
PB 1,05 ROI 3,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FORD MOTOR COMPANY27.7.2018 | 9,89 USD
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Ford Credit -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Vuonna 2017 Ford:n markkinaosuus laski hieman ollen 7,0 prosenttia (2016: 7,2 %). Autojen toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, kun muilla alueilla nähtiin hienoista laskua. Ford toimitti vuoden 2017 aikana noin 6,6 miljoonaa autoa ja toimitusmäärät laskivat noin 44 000 autolla. Liikevaihto sen sijaan nousi korkeampien hintojen vetämänä.

PE-luvuilla mitattuna yhtiön osake on alhaisesti hinnoiteltu (noin 7,7x). Alhaista PE-lukua selittänee autoteollisuuden korkeat kiinteät kulut, jonka johdosta tulos on herkkä myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Lisäksi markkinat pelkäävät Ford:n huippuvuosien olevan tältä erää ohi, jolloin nettotulos olisi paineessa.

Osinkosijoittajaa kiinnostanee Ford:n noin 6,1 prosentin osinkotuotto sekä alhainen osingonmaksusuhde. Mutta ehkä Ford:n kohdalla ”osta-ja-unohda” -sijoitustyyli vaatii tilalle ”osta-ja-tarkkaile”-tyylin, jotta mahdolliset huonot vuodet eivät keskeytä osinkovirtaa.

HUOM! Talousmentor-salkussa on Fordin osakkeita

Tilikausi 2018

Ford:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 38 920 39 853 -2,3% 80 879 78 999 2,4%
Liiketulos (ebit) 1 692,0 2 805,0 -40% 3 877 5 325 -27%
Nettotulos 1 066 2 047 -48% 2 802 3 639 -23%
EPS (USD) 0,27 0,51 0,70 0,91

Fordin autojen toimitusmäärät laskivat -158 000 autolla ja markkinaosuus oli 6,7 prosenttia eli hieman parempi kuin edellisellä kvartaalilla Q1/2018. Pahiten kappalemääräinen myynti laski Pohjois-Amerikassa (-65 000) ja Asia-Pacific alueella (-91 000).

P-Amerikassa myyntimäärät laskivat pitkälti erään alihankkijan tulipalon sekä siitä seuranneen tuotantokatkoksen vuoksi. Tämä aiheutti yksinään noin 590 miljoonan dollarin tappiot, mutta myös kustannukset nousivat (vaikutus -753 M USD). Näin segmentin liiketulos laski peräti -25 prosenttia vertailukauteen nähden.

Asia Pacific alueella laskua selittää Kiinan markkinoiden vaikea tilanne. Viime vuoden +167 miljoonan dollarin tulos kääntyi nyt -394 miljoonaa dollaria tappiolliseksi. Vienti Kiinaan laski, minkä lisäksi marginaalit olivat laskussa USA:n ja Kiinan tullinokittelun johdosta.

Myös Euroopassa oli vaikeaa – ja täälläkin viime vuoden voitto (122 M USD) kääntyi -73 miljoonaa dollaria tappiolliseksi. Tähän vaikutti mm. kustannustason nousu sekä valuuttakurssien epäedulliset muutokset.

E-Amerikassa tappiota tuli viime vuoden malliin -178 miljoonaa dollaria. Lisäksi Argentiinasta tuli kirjanpidollinen ”korkean inflaation maa” – mitä sitten käytännössä tarkoittaakaan.

Jos jotain positiivista, niin Middle East & Africa -segmentin myyntimäärät kasvoivat ja hinnat olivat viimevuotista korkeammalla, joten siellä tulos kääntyi +49 miljoonaa dollaria voitolliseksi (Q2/2017: -49 M USD).

Eli aikamoinen kvartaali.

Liiketulos laski siis -40 prosenttia ja nettotulos noin -48 prosenttia Q2/2017 nähden.

Näkymät vuodelle 2018

Ford:n laski vuoden 2018 näkymiään:

  • Liikevaihto: hieman edellisvuotta korkeampi (2017: 156,8 Mrd USD)
  • Oikaistu EPS: 1,30 – 1,50 USD (2017: 1,78 USD)
  • Veroaste: 13 prosenttia

Aiempi oikaistu EPS-ennuste oli 1,45 – 1,70 USD.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Ford uudisti segmenttirakennettaan vuoden 2018 alussa niin, että nyt sillä on 3 segmenttiä:

  • Automotive: vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista
  • Mobility: kehittää itseohjautuvia autoja sekä muita tietoteknologisia ratkaisuja. Mobility-segmentistä ei ole vielä julkaistu vertailulukuja, mutta tällä hetkellä tämän segmentin liikevaihto ja tulos ovat verraten pieniä suhteessa kokonaisuuteen. Tästä syystä segmentin tietoja ei ole vielä täydennetty taulukkoon.
  • Ford Credit: tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Lisäksi yhtiö julkistaa Automotive-segmentistä liikevaihto- ja liiketulostietoa 5 eri maantieteelliseltä alueelta.

Segmentti- ja aluekohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

Taulukon Automotive-segmentin maantieteellisten alueiden myyntiluvut ovat 100 miljoonan dollarin tarkkuudella. Näistä syntyvä pyöristysvirhe on korjattu ”Pyöristys”-erässä.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
North America 92 500 24 000 20 000 23 700 24 800 93 500 24 100 20 900 24 500 24 000
Muutos (%) -1,1% -0,4% -4,3% -3,3% 3,3% 1,0% 4,3% -4,1% 2,9% 0,4%
South America 5 900 1 550 1 550 1 500 1 300 5 800 1 700 1 500 1 500 1 100
Muutos (%) 1,7% -8,8% 3,3% 0,0% 18,2% 20,8% 21,4% 15,4% 15,4% 37,5%
Europe 32 000 8 200 7 300 7 600 8 900 29 700 8 100 6 900 7 100 7 600
Muutos (%) 7,7% 1,2% 5,8% 7,0% 17,1% 4,2% 12,5% 9,5% -12,3% 10,1%
Middle East & Africa 2 800 750 650 800 600 2 600 800 600 600 600
Muutos (%) 7,7% -6,3% 8,3% 33,3% 0,0% -27,8% -11,1% -25,0% -40,0% -33,3%
Asia Pacific 11 000 2 800 2 500 2 300 3 400 14 100 3 800 3 700 3 400 3 200
Muutos (%) -22,0% -26,3% -32,4% -32,4% 6,3% 17,5% 11,8% 19,4% 21,4% 18,5%
Ford Credit 12 000 3 050 3 000 3 010 2 940 11 110 2 900 2 800 2 740 2 670
Muutos (%) 8,0% 5,2% 7,1% 9,9% 10,1% 8,4% 10,3% 7,3% 7,5% 8,5%
Pyöristys 0 -30 10 20 -35 -70 50 10 -25
YHTEENSÄ 156 200 40 320 35 000 38 920 41 960 156 775 41 330 36 450 39 850 39 145
Muutos (%) -0,4% -2,4% -4,0% -2,3% 7,2% 3,3% 7,2% 1,4% 0,7% 3,8%

P-Amerikka vastaa Fordin myynnistä yli 60 prosentin osuudella, joten siellä tapahtuvien painoarvo on iso. Parin viime vuoden aikana myynti on kasvanut noin 0,8 – 1,0 prosenttia per vuosi. Q2/2018 myynti laski kuitenkin -3,3 prosenttia, mihin vaikutti erään alihankkijan tulipalo ja siitä aiheutunut tuotannon lasku. Heikosta Q2:sta johtuen tein tilikauden 2018 ennusteen noin -1 prosentin laskuun tähdäten.

Eurooppa-segmentti on Fordin toiseksi suurin. Vuosi 2018 lähti vahvasti liikkeelle, sillä myynti kasvoi peräti +17,1 prosenttia, missä valuuttakurssien positiivinen vaikutus näkyy. Myös Q2 oli ihan hyvä (+7 %), mutta kuitenkin Q1:stä heikompi. Tein segmentin ennusteen niin, että kasvu hidastuu vuoden toisella puoliskolla, mutta tästäkin huolimatta arvioin koko vuoden myynnin kasvavan noin +7,7 prosenttia. Rahamääräisesti kasvua tulisi noin +2,3 miljardia dollaria, josta Q1-Q2 saatiin jo +1,8 miljardia dollaria. Tähän nähden kova kasvuluku lienee ihan realistinen.

Fordin kolmanneksi laajin markkina-alue on Asia Pacific, missä myynti on kehittynyt isoin harppauksin parin viime vuoden ajan (+12 ja +17,5 %). Q2 2018 aikana kasvu kääntyi selvään laskuun (-32 %), missä Kiinan markkinoiden haasteet näkyivät. Tein loppuvuoden ennusteen niin, että haasteet jatkuvat vielä Kiinassa, joten tästä syystä ennuste näyttää rumaa -22 prosentin laskua. Nähtäväksi jää se, että onko tässä ennusteessani jo ylireagointia.

E-Amerikan ennusteen tein hyvästä Q1:stä huolimatta hieman varovaisesti (kasvua +1,7 %), sillä vertailukauden luvut ovat jo varsin kovia. Lähi-idän ja Afrikan liikevaihto on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan, mutta Q2:n liikevaihto antoi aihetta iloon. Näin tein ennusteen noin +200 miljoonaa dollaria viime vuotta korkeampaan liikevaihtoon.

Ford Credit -segmetin Q1-Q2:n liikevaihto kasvoi noin +10 prosenttia. Liikevaihto on parin vuoden aikana kasvanut noin 20 – 50 miljoonalla dollarilla peräkkäisten kvartaalien välillä, joten tein ennusteen tästä näkökulmasta. Näin sain segmentin liikevaihtoennusteeksi 12,0 miljardia dollaria (2016: 11,1 Mrd USD).

Koko Fordin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain noin 155 – 160 miljardia dollaria eli liikevaihto olisi noin viime vuoden tasolla. Tämä on linjassa (tai ehkä hieman alle) yhtiön oman ennusteen kanssa (”hieman edellisvuotta korkeampi”).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on Automotive-segmentin liiketulos, jolle olen laskenut tulosmarginaalin. Marginaalin laskennassa jakajana on ollut kokonaisliikevaihto, josta on vähennetty Ford Credit -segmetin osuus.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos
North America 7 400 1 862 1 850 1 753 1 935 8 057 1 771 1 824 2 332 2 130
Muutos (%) -8,2% 5,1% 1,4% -24,8% -9,2% -14,1% -11,8% 31,9% -17,1% -33,0%
South America -725 -198 -200 -178 -149 -753 -189 -150 -177 -237
Muutos (%)
Europe -50 -46 -50 -73 119 367 89 -53 122 209
Muutos (%) -43,1% -72,2% -54,1% -75,4% -54,7%
Middle East & Africa 50 30 25 49 -54 -246 -66 -56 -49 -75
Muutos (%)
Asia Pacific -1 125 -287 -325 -394 -119 659 30 314 167 148
Muutos (%) -7,4% -90,2% 106,6% 1092,9% -38,6%
YHTEENSÄ 5 550 1 361 1 300 1 157 1 732 8 084 1 635 1 879 2 395 2 175
Muutos (%) -31,3% -16,8% -30,8% -51,7% -20,4% -19,6% -24,2% 48,2% -20,3% -39,9%
Marginaali 3,8% 3,7% 4,1% 3,2% 4,4% 5,5% 4,3% 5,6% 6,5% 6,0%
Ford Credit 2 600 664 650 645 641 2 310 610 600 619 481
Muutos (%) 12,6% 8,9% 8,3% 4,2% 33,3% 22,9% 53,3% 5,8% 54,8% -6,4%
Muut -700 -202 -200 -110 -188 -756 -217 -194 -209 -136
YHTEENSÄ 7 450 1 823 1 750 1 692 2 185 9 638 2 028 2 285 2 805 2 520

P-Amerikan liiketulos on laskenut vuodesta 2015 lähtien ja lasku kiihtyi vuonna 2017. Alkuvuoden 2018 aikana ja etenkin Q2:lla tuloslasku kiihtyi (-17,3 %), missä etenkin nousseet raaka-aineiden hinnat (teräs ja alumiini) vaikuttivat negatiivisesti. Mutta myös alihankkijan tulipaljon aiheuttama tuotantokatkos tuntui tuloskunnossa. Tein ennusteen siitä ajatuksesta, että tehokkuusohjelman tuomat hyödyt alkavat purra vuoden toisella puoliskolla, mutta silti tulos jäisi noin -8,2 prosenttia vuodesta 2017.

E-Amerikan tulos on ollut tappiollinen ainakin viimeiset 4 vuotta ja arvelen tämän vuoden tekevän jatkoa vaikeaan tilanteeseen. Tein ennusteen kaavamaisella -200 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, jolla sain koko tilikauden tappioksi -725 miljoonaa dollaria.

Euroopan vuoden 2017 liiketulos laski peräti -72 prosenttia, mutta vertailukauden luku taisi olla vain erityisen vahva. Segmentin Q2:n kääntyi ehkä yllättäen tappiolliseksi, ja sen lisäksi yhtiö arvioi, että myös koko vuosi olisi tappiollinen. Tästä syystä tein loppuvuoden ennusteen noin -50 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla.

E-Amerikan tapaan myös Lähi-Idän ja Afrikan tuloskunto on ollut pari viime vuotta tappiollinen. Q2:lla segmentti pystyi tekemään voitollisen tuloksen kasvaneiden myyntimäärien sekä -hintojen vetämänä. Yhtiö arvioi, että segmentti tekisi positiivisen tuloksen vuonna 2018, joten tähtäsin ennusteessa hienoisesti voitolliseen tulokseen.

Aasia & Pacific -segmentin tuloskunto kääntyi nopeasti Q4/2017 ja Q1/2018 aikana. Ja Q2:lla se oikeastaan romahti. Koska alueen autojen toimitusmäärät olivat Q1-Q2 kovassa laskussa, niin arvelen tuloskunnon kääntyvän vuonna 2018 selvästi tappiolliseksi.

Automotive-segmentin tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 5,4 – 5,6 miljardia dollaria eli laskua tulisi yli -30 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Myös tulosmarginaali laskisi ja olisi näillä luvuilla noin 3,8 prosenttia (2017: 5,5 %).

Ford Credit -segmentin liiketulosennusteen tein Q1 ja Q2 -lukujen pohjalta (noin 650 M USD per kvartaali), jonka lisäksi muut-erän kuluiksi arvioin karkeasti olevan noin -700 miljoonaa dollaria. Nämä huomioiden koko Fordin tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 7,3 – 7,5 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2 017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 7 450 1 823 1 750 1 692 2 185 9 638 2 028 2 285 2 805 2 520
Rahoituskulut (netto) -1 200 -310 -300 -301 -289 -1 190 -308 -298 -291 -293
Muut kulut -170 -76 -75 -42 23 -289 152 -217 -248 24
Tulos ennen veroja 6 080 1 437 1 375 1 349 1 919 8 159 1 872 1 770 2 266 2 251
Verot -900 -226 -220 -280 -174 -402 652 -191 -211 -652
Vähemmistö -30 -13 -5 -3 -9 -26 -4 -7 -8 -7
Nettotulos 5 150 1 198 1 150 1 066 1 736 7 731 2 520 1 572 2 047 1 592

Rahoituskulut (netto) kohdalla arvioin kulujen olevan noin -300 miljoonaa dollaria per kvartaali. Eli hienoista nousua vuoden 2017 kvartaalilukuihin nähden. Muut kulut -erän arviointi on suurista kvartaalikohtaisista eroista johtuen haastavaa, joten tein karkean noin -170 miljoonan dollarin kuluarvion.

Ford arvioi, että vuoden 2018 veroaste olisi noin 13 prosenttia, joten laskin veroja käyttäen hieman tätä arvoa korkeampaa lukua. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 5,0 – 5,2 miljardia dollaria eli EPS olisi noin 1,25 – 1,30 dollaria.

Yhtiön oma ennuste oli, että oikaistu EPS olisi 1,30 – 1,50 dollaria (2017: 1,78 USD). Vuoden 2017 raportoitu EPS oli 1,93 dollaria, joten oikaisun vaikutus oli 0,15 dollaria. Jos tänä vuonna oikaisu on samaa luokkaa, niin silloin yhtiön ennuste olisi noin 1,45 – 1,65 dollarissa. Näin oma ennusteeni jäisi hieman yhtiön ennusteesta. Tätä voisi selittää mm. se, että tein ehkä ennusteen varovaisesti Q2:n karmean tuloskehityksen seurauksena.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien. Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 157 miljardia dollaria eli sen odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

f-tuloslaskelma-q22018

Sen sijaan tuloskehitys on jäänyt noin 5 – 7,5 miljardin dollarin tasolle eikä oikein trendiä tahdo kuvaajasta löytää.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 155 – 160 miljardia ja nettotulos noin 5,0 – 5,2 miljardia dollaria.

PE-luvulla (7,7x) mitattuna Ford:n osake olisi halpa, mutta toisaalta PE-luku on ollut alle 10 tasolla jo useamman vuoden ajan. Eli tuskin tämä korjaantuu jatkossakaan…?

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Lisäksi autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina 10 tai 20 vuoden välein. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

f-roe-roi-q22018

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 prosentin tasolla, mutta korkokulut huomioiva ROI on noin 5 prosentissa. Oheisen kuvan vuoden 2011 iso ROE-luku on tasoiteltu pois, jotta viime vuosien kehitys saadaan näkyviin.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 153 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Ford Credit -segmentin 137 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 259 miljardista dollarista noin 160 miljardia dollaria kuuluu Ford Credit -segmentille.

f-velkaisuus-q22018

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 14,5 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 310 prosenttia.

Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 16,2 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 25,0 miljardia dollaria. Näin segmentin varat ovat selvästi velkoja suuremmat (tilanne Q1/2018).

Rahavirta

Ford:n liiketoiminnan rahavirta on hyvässä kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen. Tätä ja vapaan rahavirran käyrää on hyvä verrata tuloslaskelman nettotuloskäyrään.

Capex-investoinnit ovat hienoisessa ja maltillisessa nousussa ja ovat nyt noin 7,0 – 7,5 miljardia dollaria vuodessa. Sähköisten ja itseohjautuvien älyautojen kehitys todennäköisesti nostaa investointien määrä tulevaisuudessa. Yhtiö arvioikin, että vuonna 2018 capex-investoinnit ovat noin 7,5 miljardia dollaria.

Analyysin lopussa olevasta taulukosta voi nähdä, että ”Investoinnit: muut” -rivi sisältää yhteensä noin 84 miljardin dollarin edestä kassastamaksuja (vuodet 2011-2017). Nämä ovat suurelta osin Ford Credit -segmentin lainojen hallintaan liittyviä eriä.

f-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran tapaan hyvässä kasvutrendissä. Ford pystyy tuottamaan kassaan rahaa kiihtyvällä tavalla. Ja nettotulokseen verrattuna Ford:n tilanne näyttää rahavirtojen puolelta paljon selkeämmältä. Ford:n Global Fitness Redesign” -ohjelman tavoitteena on edelleen parantaa rahavirtojen määrää.

Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut varsin tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot nyt kolmena vuonna peräkkäin eli Q1/2018 (0,13 USD) sekä Q1/2017 (0,05 USD) ja Q1/2016 (0,25 USD). Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen.

f-osinko-q22018

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 50 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta ja kuten todettua, niin suhteessa vapaaseen rahavirtaan noin 25 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2018 (e) 0,150 10/2017 0,150 10/2016 0,150
1/2019 (e) 0,150 1/2018 0,150 1/2017 0,150
4/2019 (e) 0,150 4/2018 0,150 4/2017 0,150
7/2019 (e) 0,150 7/2018 0,150 7/2017 0,150
YHTEENSÄ 0,600 0,600 0,600
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin yhtiön kvartaaliosingon jatkavan 0,15 dollarin tasolla vielä jonkin aikaa. Korjataan ennustetta, sitten jos (ja kun) osinko aikanaan muuttuu. Taulukossa ei ole esitettynä em. lisäosinkoja, joita on siis maksettu tammikuussa vuosina 2016 – 2018. Kysymys kuuluukin, että maksaako Ford myös tammikuussa 2019 lisäosinkoa? Ja paljonko se mahtaisi olla?

Tein osinkoennusteen kuitenkin ilman lisäosinkoa eli 0,15 dollarin perusteella. Seuraavan 12 kuukauden osinko olisi 0,60 dollaria, mikä antaisi noin 6,1 prosentin osinkotuoton (osake 9,90 dollaria).

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 348) ja osingoilla (-1 200). Oikaisu on yhteensä +1 148 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (27.7.2018) 9,89 12,49 12,13 14,09 15,50 15,43 12,95 10,76
Lkm (000) 3 999 000 3 998 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000 4 015 000 4 111 000
Markkina-arvo (Mrd) 39,55 49,94 48,51 56,39 61,35 63,06 51,99 44,23
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 92 500 93 500 92 600 91 900
South America 5 800 5 800 4 800 5 800
Europe 32 000 29 700 28 500 28 200
Middle East & Africa 2 800 2 600 3 600 4 000
Asia Pacific 11 000 14 100 12 000 10 700
Mobility 0 0 0 0
Ford Credit 12 000 11 110 10 250 8 990
Muut -35 50 -30
YHTEENSÄ 156 100 156 775 151 800 149 560 0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 7 400 8 057 9 382 9 500
South America -750 -753 -1 077 -800
Europe 250 367 1 318 350
Middle East & Africa -100 -246 -285 45
Asia Pacific -1 150 659 712 827
Mobility -400 -299 -117 0
Ford Credit 2 600 2 310 1 879 2 086
Muut -300 -457 -498 -452
YHTEENSÄ 7 550 9 638 11 314 11 556 0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 35 000 80 879 156 200 156 776 151 800 149 558 144 077 146 917 133 559 135 605
Liikevoitto 1 750 1 692 7 450 9 638 11 314 9 922 1 955 14 226 5 881 7 532
Nettotulos 1 150 2 802 5 150 7 731 4 589 7 327 1 231 11 953 5 665 20 213
Marginaali 3,3% 3,5% 3,3% 4,9% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1% 4,2% 14,9%
EPS 0,29 0,70 1,29 1,93 1,15 1,83 0,31 2,92 1,41 4,92
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 37 624 38 927 38 827 35 176 31 150 36 568 35 943 35 766
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 221 603 218 881 199 124 189 749 177 465 165 458 153 463 142 582
Tase yhteensä 259 227 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348
Oma pääoma 37 589 34 890 29 170 28 642 24 465 26 383 15 947 15 028
Vähemmistö 28 126 113 109 369 364 364 43
Korolliset velat 152 843 154 287 142 970 132 854 119 171 114 688 105 058 99 488
Muut vastuut 68 767 68 505 65 698 63 320 64 610 60 591 68 037 63 789
Tase yhteensä 259 227 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 19 000 18 096 19 850 16 226 14 507 10 444 9 045 9 784
Investoinnit: Capex -7 500 -7 049 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597 -5 488 -4 293
Vapaa rahavirta (FCF) 11 500 11 047 12 858 9 030 7 044 3 847 3 557 5 491
Investoinnit: Muut -15 000 -12 343 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134 -8 802 1 252
Investointien jälkeen -3 500 -1 296 -5 502 -9 936 -6 617 -9 287 -5 245 6 743
Rahoitus: Voitonjako -3 100 -2 715 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787 -888 0
Rahoitus: Muut 6 600 6 109 10 921 16 775 7 339 9 920 4 593 -4 241
Rahavarojen muutos 0 2 098 1 898 4 330 -3 194 -1 154 -1 540 2 502
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05
Osinko (lisä) 0,13 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,73 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05
Osinkotuotto 7,4% 5,2% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6% 1,2% 0,5%
Osinko/nettotulos 56,7% 33,6% 69,7% 32,8% 160,8% 13,7% 10,6% 1,0%
Osinko/FCF 25,4% 23,5% 24,9% 26,6% 28,1% 42,5% 16,9% 3,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 6,3 6,0 5,9 7,1 12,8
PE (3v) 6,8 7,6 11,1 8,2 9,8 5,0 4,8 4,5
PE 7,7 6,5 10,6 7,7 49,8 5,3 9,2 2,2
Oma pääoma/osake 9,41 8,76 7,32 7,18 6,27 6,54 4,06 3,67
P/B 1,05 1,43 1,66 1,96 2,47 2,36 3,19 2,94
ROE 14,2% 24,0% 15,8% 27,3% 4,8% 55,5% 36,1% 280,2%
ROI 3,9% 5,3% 6,8% 6,5% 1,4% 10,8% 5,0% 6,9%
Omavaraisuusaste 14,5% 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2% 8,6% 8,5%
Gearing 306,3% 329,4% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1% 423,7% 422,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset