Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 4.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2017 Ford:lla oli noin 7,0 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e FORD MOTOR COMPANY Ennuste
Osake (4.7.2018) 10,99 Osinko 12 kk 0,60 5,5%
Markkina-arvo (Mrd) 43,9 Osinko/EPS 43% 4v ka
Liikevaihto (M) 162 000 (+3,3%) Osinko/FCF 26% 4v ka
Nettotulos (M) 6 375 (-17,5%) Omav.aste 15%
EPS 1,59 Gearing 294%
PE 6,9 ROE 17,2%
PB 1,12 ROI 4,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FORD MOTOR COMPANY4.7.2018 | 10,99 USD
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti liikevaihdon heikko kehitys sekä osingonjaon keskeytyminen vuonna 2010. Lisäksi Ford Credit -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Vuonna 2017 Ford:n markkinaosuus laski hieman ollen 7,0 prosenttia (2016: 7,2 %). Autojen toimitusmäärät kasvoivat Euroopassa ja Etelä-Amerikassa, kun muilla alueilla nähtiin hienoista laskua. Ford toimitti vuoden 2017 aikana noin 6,6 miljoonaa autoa ja toimitusmäärät laskivat noin 44 000 autolla. Liikevaihto sen sijaan nousi korkeampien hintojen vetämänä.

PE-luvuilla mitattuna yhtiön osake on alhaisesti hinnoiteltu (noin 6,9x). Alhaista PE-lukua selittänee autoteollisuuden korkeat kiinteät kulut, jonka johdosta tulos on herkkä myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Lisäksi markkinat pelkäävät Ford:n huippuvuosien olevan tältä erää ohi, jolloin nettotulos olisi paineessa.

Osinkosijoittajaa kiinnostanee Ford:n noin 5,5 prosentin osinkotuotto sekä alhainen osingonmaksusuhde. Mutta ehkä Ford:n kohdalla ”osta-ja-unohda” -sijoitustyyli vaatii tilalle ”osta-ja-tarkkaile”-tyylin, jotta mahdolliset huonot vuodet eivät keskeytä osinkovirtaa.

Tilikausi 2018

Ford:n Q1/2018

  • liikevaihto: 41 959 M USD (39 146 M USD / +7,2 %)
  • liiketulos (ebit): 1 121 M USD (1 464 M USD / -23 %)
  • nettotulos: 1 736 M USD (1 592 M USD / +9,0 %)
  • EPS: 0,43 USD (0,40 USD)

Automotive-segmentin liikevaihto kasvoi +7 prosenttia, mihin vaikutti korkeammat myyntihinnat sekä suotuisat valuuttakurssimuutokset. Autotoimitukset laskivat noin -2,4 prosenttia (-41 000 autoa). Toimitusmäärät laskivat etenkin Kiinassa, mikä näkyi Asia-Pacific alueen luvuissa (-20 % ja -77 000 autoa).

Fordin markkinaosuus jatkoi laskuaan ja on nyt 6,5 prosenttia (Q1/2017: 7,1 %).

Automotive-segmentin liiketulos laski noin -0,4 miljardilla dollarilla (noin -20 %), missä näkyi metallien (teräs ja alumiini) hintojen nousu sekä valuuttakurssimuutoksien vaikutus kuluihin. Metallien hintoja nosti markkinoiden reagointi Trumpin asettamiin tulleihin.

Koko konsernin liikevaihto kasvoi noin +2,8 miljardia dollaria, mutta liiketulos laski -0,3 miljardia dollaria. Myytyjen tuotteiden (”cost of sales”) kustannusten nousu +3,1 miljardilla dollarilla selittää tätä liiketuloksen laskua.

Nettotulos kuitenkin nousi +9 prosenttia. USA:n verouudistuksen vaikutus näkyy tässä, sillä verot olivat nyt noin +480 miljoonaa dollaria alhaisemmat kuin vuosi sitten. Veroprosentti oli 9 prosentin kohdalla, joten yhtiö sai joitain etuja vielä Q1:lle.

Näkymät vuodelle 2018

Ford:n piti vuoden 2018 näkymät ennallaan:

  • Liikevaihto: hieman edellisvuotta korkeampi (2017: 156,8 Mrd USD)
  • Oikaistu EPS: 1,45 – 1,70 USD (2017: 1,78 USD)
  • Veroaste: 15 prosenttia

Kustannustason nousu näkyy myös tuossa ennustetussa oikaistussa EPS:ssä.

Yhtiöllä on käynnissä ”Global Fitness Redesign” -ohjelma, jonka tavoitteena on nopeuttaa äly- ja sähköautojen kehitystä, ketteröittää ja tehostaa toimintaa sekä vapauttaa ja kohdistaa pääomia entistä tehokkaammin. Tämän pitäisi kohentaa tuloskuntoa ja -marginaaleja kasvattaa pääoman tuottolukuja sekä kasvattaa osakkeenomistajien tuottoa.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Ford uudisti segmenttirakennettaan vuoden 2018 alussa niin, että nyt sillä on 3 segmenttiä:

  • Automotive: vastaa autojen valmistuksesta, myynnistä ja markkinoinnista
  • Mobility: kehittää itseohjautuvia autoja sekä muita tietoteknologisia ratkaisuja. Mobility-segmentistä ei ole vielä julkaistu vertailulukuja, mutta tällä hetkellä tämän segmentin liikevaihto ja tulos ovat verraten pieniä suhteessa kokonaisuuteen. Tästä syystä segmentin tietoja ei ole vielä täydennetty taulukkoon.
  • Ford Credit: tarjoaa rahoitus- ja leasingpalveluja autojen jälleenmyyjille ja autonostajille.

Lisäksi yhtiö julkistaa Automotive-segmentistä liikevaihto- ja liiketulostietoa 5 eri maantieteelliseltä alueelta.

Segmentti- ja aluekohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty tilikaudesta 2015 alkaen analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

Taulukon Automotive-segmentin maantieteellisten alueiden myyntiluvut ovat 100 miljoonan dollarin tarkkuudella. Näistä syntyvä pyöristysvirhe on korjattu ”Pyöristys”-erässä.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
North America 95 500 24 200 21 500 25 000 24 800 93 500 24 100 20 900 24 500 24 000
Muutos (%) 2,1% 0,4% 2,9% 2,0% 3,3% 1,0% 4,3% -4,1% 2,9% 0,4%
South America 6 000 1 600 1 550 1 550 1 300 5 800 1 700 1 500 1 500 1 100
Muutos (%) 3,4% -5,9% 3,3% 3,3% 18,2% 20,8% 21,4% 15,4% 15,4% 37,5%
Europe 32 000 8 100 7 250 7 750 8 900 29 700 8 100 6 900 7 100 7 600
Muutos (%) 7,7% 0,0% 5,1% 9,2% 17,1% 4,2% 12,5% 9,5% -12,3% 10,1%
Middle East & Africa 2 300 600 550 550 600 2 600 800 600 600 600
Muutos (%) -11,5% -25,0% -8,3% -8,3% 0,0% -27,8% -11,1% -25,0% -40,0% -33,3%
Asia Pacific 14 200 3 700 3 600 3 500 3 400 14 100 3 800 3 700 3 400 3 200
Muutos (%) 0,7% -2,6% -2,7% 2,9% 6,3% 17,5% 11,8% 19,4% 21,4% 18,5%
Ford Credit 12 000 3 060 3 000 3 000 2 940 11 110 2 900 2 800 2 740 2 670
Muutos (%) 8,0% 5,5% 7,1% 9,5% 10,1% 8,4% 10,3% 7,3% 7,5% 8,5%
Pyöristys 0 -70 50 20 -35 -70 50 10 -25
YHTEENSÄ 162 000 41 190 37 450 41 400 41 960 156 775 41 330 36 450 39 850 39 145
Muutos (%) 3,3% -0,3% 2,7% 3,9% 7,2% 3,3% 7,2% 1,4% 0,7% 3,8%

P-Amerikka vastaa Fordin myynnistä yli 60 prosentin osuudella, joten siellä tapahtuvien painoarvo on iso. Parin viime vuoden aikana myynti on kasvanut noin 0,8 – 1,0 prosenttia per vuosi. Q1/2018 myynti kasvoi peräti +3,3 prosenttia, joten tämä lupailee hyvää kehitystä koko vuodelle. Tein tilikauden 2018 ennusteen noin +2 prosentin kasvulukuun tähdäten, missä Q4:n kasvu jäisi vaatimattomaksi vahvan vertailukauden seurauksena.

Eurooppa-segmentti on Fordin toiseksi suurin. Vuosi 2018 lähti vahvasti liikkeelle, sillä myynti kasvoi peräti +17,1 prosenttia, missä valuuttakurssien positiivinen vaikutus näkyy. Tein segmentin ennusteen niin, että kasvu hidastuu vuoden toisella puoliskolla, mutta tästäkin huolimatta arvioin koko vuoden myynnin kasvavan lähes +8 prosenttia. Rahamääräisesti kasvua tulisi noin +2,3 miljardia dollaria, josta Q1:llä saatiin jo +1,3 miljardia dollaria. Tähän nähden kova kasvuluku lienee ihan realistinen.

Fordin kolmanneksi laajin markkina-alue on Asia Pacific, missä myynti on kehittynyt isoin harppauksin parin viime vuoden ajan (+12 ja +17,5 %). Q1/2018 kasvu jäi näihin lukuihin nähden vaatimattomaksi eli +6,3 prosenttiin. Tähän vaikutti mm. toimitusmäärien lasku Kiinassa, mikä näkyi koko alueen luvuissa (-20 % ja -77 000 autoa). Liikevaihdon positiivista kehitystä selittää korkeampihintaisten autojen menekki. Tästä laskevasta toimitusmäärästä johtuen tein ennusteen niin, että tilikauden 2018 liikevaihto on edellisvuoden tasolla tai hieman parempi.

E-Amerikan ennusteen tein hyvästä Q1:stä huolimatta hieman varovaisesti (kasvua +3,4 %), sillä vertailukauden luvut ovat jo varsin kovia. Lähi-idän ja Afrikan liikevaihto on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan, joten tein ennusteen noin -300 miljoonaa dollaria alhaisempaan liikevaihtolukemaan.

Ford Credit -segmetin Q1:n liikevaihto kasvoi +10 prosenttia 2,94 miljardiin dollariin. Liikevaihto on parin vuoden aikana kasvanut noin 20 – 50 miljoonalla dollarilla peräkkäisten kvartaalien välillä, joten tein ennusteen tästä näkökulmasta. Näin sain segmentin liikevaihtoennusteeksi 12,0 miljardia dollaria (2016: 11,1 Mrd USD).

Koko Fordin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain noin 160 – 163 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +3,3 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Tämä on linjassa yhtiön oman ennusteen kanssa (”hieman edellisvuotta korkeampi”).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on Automotive-segmentin liiketulos, jolle olen laskenut tulosmarginaalin. Marginaalin laskennassa jakajana on ollut kokonaisliikevaihto, josta on vähennetty Ford Credit -segmetin osuus.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos
North America 7 500 1 865 1 750 1 950 1 935 8 057 1 771 1 824 2 332 2 130
Muutos (%) -6,9% 5,3% -4,1% -16,4% -9,2% -14,1% -11,8% 31,9% -17,1% -33,0%
South America -600 -151 -150 -150 -149 -753 -189 -150 -177 -237
Muutos (%)
Europe 500 156 75 150 119 367 89 -53 122 209
Muutos (%) 36,2% 75,3% 23,0% -43,1% -72,2% -54,1% -75,4% -54,7%
Middle East & Africa -200 -46 -50 -50 -54 -246 -66 -56 -49 -75
Muutos (%)
Asia Pacific -150 -31 100 -100 -119 659 30 314 167 148
Muutos (%) -7,4% -90,2% 106,6% 1092,9% -38,6%
YHTEENSÄ 7 050 1 793 1 725 1 800 1 732 8 084 1 635 1 879 2 395 2 175
Muutos (%) -12,8% 9,7% -8,2% -24,8% -20,4% -19,6% -24,2% 48,2% -20,3% -39,9%
Marginaali 4,7% 4,7% 5,0% 4,7% 4,4% 5,5% 4,3% 5,6% 6,5% 6,0%
Ford Credit 2 600 659 650 650 641 2 310 610 600 619 481
Muutos (%) 12,6% 8,0% 8,3% 5,0% 33,3% 22,9% 53,3% 5,8% 54,8% -6,4%
Muut -800 -212 -200 -200 -188 -756 -217 -194 -209 -136
YHTEENSÄ 8 850 2 240 2 175 2 250 2 185 9 638 2 028 2 285 2 805 2 520

P-Amerikan liiketulos on laskenut vuodesta 2015 lähtien ja lasku kiihtyi vuonna 2017. Myös Q1/2018 tulos jatkoi laskuaan (-9,2 %), missä etenkin nousseet raaka-aineiden hinnat (teräs ja alumiini) vaikuttivat negatiivisesti. Tein ennusteen siitä ajatuksesta, että tehokkuusohjelman tuomat hyödyt alkavat purra vuoden toisella puoliskolla, mutta silti tulos jäisi noin -7 prosenttia vuodesta 2017.

E-Amerikan tulos on ollut tappiollinen ainakin viimeiset 4 vuotta ja arvelen tämän vuoden tekevän jatkoa vaikeaan tilanteeseen. Tein ennusteen kaavamaisella -150 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, jolla sain koko tilikauden tappioksi -600 miljoonaa dollaria. Eli tilanne kohentuisi hieman viime vuodesta.

Euroopan vuoden 2017 liiketulos laski peräti -72 prosenttia, mutta vertailukauden luku taisi olla vain erityisen vahva. Kvartaaliluvuissa on ollut sen verran heiluntaa, että on vaikea sanoa, että mikä on ns. normaalitaso segmentin tuloksissa. Tein ennusteen 500 miljoonan dollarin tulostasoon, mikä olisi selvästi vuoden 2017 tulosta (367 Mrd USD) parempi.

E-Amerikan tapaan myös Lähi-Idän ja Afrikan tuloskunto on ollut pari viime vuotta tappiollinen. Liikevaihdon nopea lasku on vetänyt tuloskunnon pakkaselle. Segmentti on tehnyt tasaisesti noin 50 – 70 miljoonan dollarin kvartaalikohtaista tappiota, joten tein ennusteen tällä -50 miljoonan kvartaaliluvulla.

Aasia & Pacific -segmentin tuloskunto kääntyi nopeasti Q4/2017 ja Q1/2018 aikana. Koska alueen autojen toimitusmäärät olivat Q1:llä kovassa laskussa, niin arvelen tuloskunnon kääntyvän vuonna 2018 jopa tappiolliseksi. Q2-raportti antanee lisävalaistusta siihen, mihin suuntaan alueen kannattavuus tästä etenee.

Automotive-segmentin tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 6,9 – 7,1 miljardia dollaria eli laskua tulisi -12,8 prosenttia vuoteen 2017 nähden. P-Amerikan ja Aasian kannattavuuden lasku selittää tätä ennustetta. Myös tulosmarginaali laskisi ja olisi näillä luvuilla noin 4,7 prosenttia (2017: 5,5 %).

Ford Credit -segmentin liiketulosennusteen tein Q1-luvun pohjalta (noin 650 M USD per kvartaali), jonka lisäksi muut-erän kuluiksi arvioin karkeasti olevan noin -800 miljoonaa dollaria. Nämä huomioiden koko Fordin tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 8,75 – 9,00 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2 017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 8 850 2 240 2 175 2 250 2 185 9 638 2 028 2 285 2 805 2 520
Rahoituskulut (netto) -1 200 -311 -300 -300 -289 -1 190 -308 -298 -291 -293
Muut kulut -200 -73 -75 -75 23 -289 152 -217 -248 24
Tulos ennen veroja 7 450 1 856 1 800 1 875 1 919 8 159 1 872 1 770 2 266 2 251
Verot -1 050 -296 -285 -295 -174 -402 652 -191 -211 -652
Vähemmistö -25 -6 -5 -5 -9 -26 -4 -7 -8 -7
Nettotulos 6 375 1 554 1 510 1 575 1 736 7 731 2 520 1 572 2 047 1 592

Rahoituskulut (netto) kohdalla arvioin kulujen olevan noin -300 miljoonaa dollaria per kvartaali. Eli hienoista nousua vuoden 2017 kvartaalilukuihin nähden. Muut kulut -erän arviointi on suurista kvartaalikohtaisista eroista johtuen haastavaa, joten tein karkean noin -200 miljoonan dollarin kuluarvion.

Ford arvioi, että vuoden 2018 veroaste olisi noin 15 prosenttia, joten laskin veroja käyttäen tätä arvoa. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 6,25 – 6,50 miljardia dollaria eli EPS olisi noin 1,56 – 1,63 dollaria.

Yhtiön oma ennuste oli, että oikaistu EPS olisi 1,45 – 1,70 dollaria (2017: 1,78 USD). Vuoden 2017 raportoitu EPS oli 1,93 dollaria, joten oikaisun vaikutus oli 0,15 dollaria. Jos tänä vuonna oikaisu on samaa luokkaa, niin silloin yhtiön ennuste olisi noin 1,60 – 1,85 dollarissa. Näin oma ennusteeni jäisi hieman yhtiön ennusteesta. Tätä voisi selittää mm. se, että asetin Asia & Pacific -segmentin tuloksen varovaisesti tappiolliseksi.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien. Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 157 miljardia dollaria eli sen odotetaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

f-tuloslaskelma-q12018

Sen sijaan tuloskehitys on jäänyt noin 5 – 7,5 miljardin dollarin tasolle eikä oikein trendiä tahdo kuvaajasta löytää.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 160 – 163 miljardia ja nettotulos noin 6,25 – 6,50 miljardia dollaria.

PE-luvulla (6,9) mitattuna Ford:n osake on halpa. Ja PE-luku on ollut alle 10 tasolla jo useamman vuoden ajan.

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Lisäksi autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina 10 tai 20 vuoden välein. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

f-roe-roi-q12018

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 prosentin tasolla, mutta korkokulut huomioiva ROI on noin 5 prosentissa. Oheisen kuvan vuoden 2011 iso ROE-luku on tasoiteltu pois, jotta viime vuosien kehitys saadaan näkyviin.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 158 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Ford Credit -segmentin 142 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 267 miljardista dollarista noin 165 miljardia dollaria kuuluu Ford Credit -segmentille.

f-velkaisuus-q12018

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 13,6 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 330 prosenttia.

Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 16,4 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 27,5 miljardia dollaria. Näin segmentin varat ovat selvästi velkoja suuremmat (tilanne Q1/2018).

Rahavirta

Ford:n liiketoiminnan rahavirta on hyvässä kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen. Tätä ja vapaan rahavirran käyrää on hyvä verrata tuloslaskelman nettotuloskäyrään.

Capex-investoinnit ovat hienoisessa ja maltillisessa nousussa ja ovat nyt noin 7,0 – 7,5 miljardia dollaria vuodessa. Sähköisten ja itseohjautuvien älyautojen kehitys todennäköisesti nostaa investointien määrä tulevaisuudessa. Yhtiö arvioikin, että vuonna 2018 capex-investoinnit ovat noin 7,5 miljardia dollaria.

Analyysin lopussa olevasta taulukosta voi nähdä, että ”Investoinnit: muut” -rivi sisältää yhteensä noin 84 miljardin dollarin edestä kassastamaksuja (vuodet 2011-2017). Nämä ovat suurelta osin Ford Credit -segmentin lainojen hallintaan liittyviä eriä.

f-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran tapaan hyvässä kasvutrendissä. Ford pystyy tuottamaan kassaan rahaa kiihtyvällä tavalla. Ja nettotulokseen verrattuna Ford:n tilanne näyttää rahavirtojen puolelta paljon selkeämmältä. Ford:n Global Fitness Redesign” -ohjelman tavoitteena on edelleen parantaa rahavirtojen määrää.

Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut varsin tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot nyt kolmena vuonna peräkkäin eli Q1/2018 (0,13 USD) sekä Q1/2017 (0,05 USD) ja Q1/2016 (0,25 USD). Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen.

f-osinko-q12018

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 50 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta ja kuten todettua, niin suhteessa vapaaseen rahavirtaan noin 25 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2018 (e) 0,150 7/2017 0,150 7/2016 0,150
10/2018 (e) 0,150 10/2017 0,150 10/2016 0,150
1/2019 (e) 0,150 1/2018 0,150 1/2017 0,150
4/2019 (e) 0,150 4/2018 0,150 4/2017 0,150
YHTEENSÄ 0,600 0,600 0,600
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin yhtiön kvartaaliosingon jatkavan 0,15 dollarin tasolla vielä jonkin aikaa. Korjataan ennustetta, sitten jos (ja kun) osinko aikanaan muuttuu. Taulukossa ei ole esitettynä em. lisäosinkoja, joita on siis maksettu tammikuussa vuosina 2016 – 2018. Kysymys kuuluukin, että maksaako Ford myös tammikuussa 2019 lisäosinkoa? Ja paljonko se mahtaisi olla?

Tein osinkoennusteen kuitenkin ilman lisäosinkoa eli 0,15 dollarin perusteella. Seuraavan 12 kuukauden osinko olisi 0,60 dollaria, mikä antaisi noin 5,5 prosentin osinkotuoton (osake 11 dollaria).

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 639) ja osingoilla (-1 800). Oikaisu on yhteensä +2 839 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (4.7.2018) 10,99 12,49 12,13 14,09 15,50 15,43 12,95 10,76
Lkm (000) 3 999 000 3 998 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000 4 015 000 4 111 000
Markkina-arvo (Mrd) 43,95 49,94 48,51 56,39 61,35 63,06 51,99 44,23
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 95 500 93 500 92 600 91 900
South America 6 000 5 800 4 800 5 800
Europe 32 000 29 700 28 500 28 200
Middle East & Africa 2 300 2 600 3 600 4 000
Asia Pacific 14 200 14 100 12 000 10 700
Mobility 0 0 0 0
Ford Credit 12 000 11 110 10 250 8 990
Muut -35 50 -30
YHTEENSÄ 162 000 156 775 151 800 149 560 0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
North America 7 500 8 057 9 382 9 500
South America -600 -753 -1 077 -800
Europe 500 367 1 318 350
Middle East & Africa -200 -246 -285 45
Asia Pacific -150 659 712 827
Mobility -400 -299 -117 0
Ford Credit 2 600 2 310 1 879 2 086
Muut -400 -457 -498 -452
YHTEENSÄ 8 850 9 638 11 314 11 556 0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 41 400 41 959 162 000 156 776 151 800 149 558 144 077 146 917 133 559 135 605
Liikevoitto 2 250 2 208 8 850 9 638 11 314 9 922 1 955 14 226 5 881 7 532
Nettotulos 1 575 1 736 6 375 7 731 4 589 7 327 1 231 11 953 5 665 20 213
Marginaali 3,8% 4,1% 3,9% 4,9% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1% 4,2% 14,9%
EPS 0,39 0,43 1,59 1,93 1,15 1,83 0,31 2,92 1,41 4,92
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 42 910 38 927 38 827 35 176 31 150 36 568 35 943 35 766
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 227 159 218 881 199 124 189 749 177 465 165 458 153 463 142 582
Tase yhteensä 270 069 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348
Oma pääoma 39 239 34 890 29 170 28 642 24 465 26 383 15 947 15 028
Vähemmistö 36 126 113 109 369 364 364 43
Korolliset velat 158 334 154 287 142 970 132 854 119 171 114 688 105 058 99 488
Muut vastuut 72 460 68 505 65 698 63 320 64 610 60 591 68 037 63 789
Tase yhteensä 270 069 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406 178 348
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 18 000 18 096 19 850 16 226 14 507 10 444 9 045 9 784
Investoinnit: Capex -7 500 -7 049 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597 -5 488 -4 293
Vapaa rahavirta (FCF) 10 500 11 047 12 858 9 030 7 044 3 847 3 557 5 491
Investoinnit: Muut -15 000 -12 343 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134 -8 802 1 252
Investointien jälkeen -4 500 -1 296 -5 502 -9 936 -6 617 -9 287 -5 245 6 743
Rahoitus: Voitonjako -3 100 -2 715 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787 -888 0
Rahoitus: Muut 7 600 6 109 10 921 16 775 7 339 9 920 4 593 -4 241
Rahavarojen muutos 0 2 098 1 898 4 330 -3 194 -1 154 -1 540 2 502
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05
Osinko (lisä) 0,13 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,73 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40 0,15 0,05
Osinkotuotto 6,6% 5,2% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6% 1,2% 0,5%
Osinko/nettotulos 45,8% 33,6% 69,7% 32,8% 160,8% 13,7% 10,6% 1,0%
Osinko/FCF 27,8% 23,5% 24,9% 26,6% 28,1% 42,5% 16,9% 3,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 6,9 6,0 5,9 7,1 12,8
PE (3v) 7,1 7,6 11,1 8,2 9,8 5,0 4,8 4,5
PE 6,9 6,5 10,6 7,7 49,8 5,3 9,2 2,2
Oma pääoma/osake 9,82 8,76 7,32 7,18 6,27 6,54 4,06 3,67
P/B 1,12 1,43 1,66 1,96 2,47 2,36 3,19 2,94
ROE 17,2% 24,0% 15,8% 27,3% 4,8% 55,5% 36,1% 280,2%
ROI 4,6% 5,3% 6,8% 6,5% 1,4% 10,8% 5,0% 6,9%
Omavaraisuusaste 14,5% 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2% 8,6% 8,5%
Gearing 293,9% 329,4% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1% 423,7% 422,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset