Ford Motor Company sijoituskohteena

Päivitetty 29.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ford Motor Company on vuonna 1903 perustettu yhdysvaltalainen autovalmistaja. Vuonna 2018 Ford:lla oli noin 6,3 prosentin markkinaosuus maailman automarkkinoista… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e FORD MOTOR COMPANY Ennuste
Osake (29.10.2019) 8,61 Osinko 12 kk 0,600
Markkina-arvo (Mrd) 34,5 Osinkotuotto 7,0%
Liikevaihto (M) 156 500 (-2,4%) Osinko/EPS 64% 4v ka
Nettotulos (M) 1 300 (-64,6%) Osinko/FCF 29% 4v ka
EPS 0,32 Omav.aste 13%
PE 26,5 Gearing 341%
EV/EBIT 23,36 ROE 4%
PB 1,00 ROI 3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

FORD MOTOR COMPANY29.10.2019 | 8,61 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ford:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisella tasolla olevaa arvolukua laskee erityisesti tuloksen ja osingon heikko kehitys. Lisäksi Ford Credit -segmentin korolliset velat vaikuttavat taseen kunnon pisteisiin.

Fordin markkinaosuuden lasku jatkui vuonna 2018 ollen noin 6,3 prosenttia (2017: 7,0 % ja 2016: 7,2 %). Autojen toimitusmäärät laskivat globaalisti yhteensä 625 000 autolla, missä pahinta laskua nähtiin Kiinassa.

Liikevaihto sen sijaan nousi korkeampien hintojen vetämänä.

PE-luku on noussut 26,5x tasolle kertaluontoisten kulujen johdosta, joka painaa tulosta. 3 ja 7 vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketut PE:t ovat 6,4x – 8,1x, joten se kuvastaa paremmin osakkeen hintatasoa. Tätä alhaista PE-lukua selittänee autoteollisuuden korkeat kiinteät kulut, jonka johdosta tulos on herkkä myyntilukujen heilahteluille sekä pelko miljoonien autojen takaisin vedoille yms. Lisäksi markkinat pelkäävät USA:n ja Kiinan kauppasodan ja tullimaksujen vaikuttavan merkittävästi Fordin tuotantokustannuksiin.

Osinkosijoittajaa kiinnostanee Ford:n noin 7,0 prosentin osinkotuotto sekä alhainen osingonmaksusuhde. Mutta ehkä Ford:n kohdalla ”osta-ja-unohda” -sijoitustyyli vaatii tilalle ”osta-ja-tarkkaile”-tyylin, jotta mahdolliset huonot vuodet eivät keskeytä osinkovirtaa.

Tilikausi 2019

Fordin Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 36 990 37 666 -1,8% 116 185 118 545 -2,0%
Liiketulos (ebit, oikaistu) 1 793 1 668 7,5% 5 895 5 545 6,3%
Nettotulos 425 991 -57% 1 719 3 793 -55%
EPS (USD) 0,11 0,25 0,43 0,95

Q3:n liikevaihto jatkoi tämän vuoden laskutrendiään (-1,8 %). Autotoimitukset laskivat (-8%, -109 000 autoa) edelleen ja laskua oli kaikilla markkina-alueilla. Tämän johdosta yhtiön markkinaosuus laski 6 prosenttiin (Q3/2018: 6,3).

P-Amerikka vastaa Fordin myynnistä yli 60 prosentin osuudella ja siellä myynti kasvoi Q3:lla hieman (+2,8 %). Myös P-Amerikassa myyntimäärät olivat laskussa (-0,8 %), mutta aiempaa maltillisempaan tahtiin. Korkeammat myyntihinnat ovat pitäneet liikevaihtoa kasvussa ja samasta syystä alueen tuloskunto on kehittynyt positiivisesti.

Kaikki muut alueet tekivät tappiota ja sitä kertyi yhteensä 683 miljoonaa dollaria (Q3/2018: 558 M USD). Euroopassa Ford on järjestelemässä toimintojaan isolla kädellä, mikä on tuonut kertaluontoisia kuluja. Nämä kulut eivät sisälly em. lukemaan, mutta näkyvät nettotuloksessa.

Nettotulos laski yli 50 prosenttia yhtiön tehdessä -1,5 miljardin dollarin kirjauksen Q3:n lukuihin. Q2:lla kirjauksia tuli -1,2 miljardia dollaria ja yhtiö arvioi näiden olevan vuonna 2019 yhteensä noin -3,0 miljardia dollaria.

29.10.2019 yhtiö ilmoitti tekevänsä noin 300 000 auton korjauskutsun, joka tuo yhteensä noin 250 miljoonan dollarin kulut.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 40 315 41 792 -3,5% 156 500 160 338 -2,4%
Liiketulos (ebit, oikaistu) 605 1 457 -58,5% 6 500 7 002 -7,2%
Nettotulos -420 -116 1 300 3 677 -64,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 0,60 0,60

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Ford Motor Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Ford:n liikevaihto on ollut nousutrendissä aina vuodesta 2009 eli finanssikriisistä lähtien. Tilikauden 2019 ennustamani liikevaihto on noin 160 miljardia dollaria eli arvioin sen olevan vuoden 2018 tasolla.

f-tuloslaskelma-q32019

Sen sijaan tuloskehitys on jäänyt noin 2,5 – 7,5 miljardin dollarin tasolle, missä tuloskunto on ollut enemmän tai vähemmän laskutrendissä vuodesta 2013 alkaen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 152,5 – 157,5 miljardia ja nettotulos noin 1,0 – 1,5 miljardia dollaria. Korostetaan vielä erikseen, että yhtiö on järjestelemässä toimintoja globaalisti. Näistä voi tulla kertaluontoisia eriä, jotka voivat painaa tulosta ennustettuakin alemmaksi.

Kertaluontoisten kulujen johdosta PE-luku on noussut 22x tienoille. Ilman näitä kuluja tulos olisi 4 – 6 miljardia dollaria ja PE-luku olisi silloin alle 10x. Eli markkinoiden odotukset yhtiön tuloskasvusta ovat aika heikot.

Miksi näin?

Yksi selitys lienee se, että autoteollisuuden kiinteät kustannukset ovat varsin suuret suhteessa koko kustannusrakenteeseen. Näin myytävien autojen lukumäärässä tapahtuvat muutokset heijastuvat varsin vahvasti koko toiminnan kannattavuuteen. Lisäksi autoteollisuus on perinteisesti kohdannut vaikeita aikoja aina 10 tai 20 vuoden välein. Siis sellaisia, että yhtiö joutuu saneeraukseen. Lisäksi yhtiöt joutuvat vetämään miljoonia autoja takaisin korjauksien tms. syiden takia varsin usein. Tämä aiheuttaa helposti useiden satojen miljoonien kuluja yhtiöille.

f-roe-roi-q32019

Oman pääoman tuotto ROE on hyvällä noin 20 prosentin tasolla, mutta kehitys näyttää laskevalta. Korkokulut huomioiva ROI on noin 5 prosentissa.

Tase

Taseessa esiin nousee korollisten velkojen suuri määrä eli noin 154 miljardia dollaria. Tätä suurta määrää selittää Ford Credit -segmentin 141 miljardin dollarin korolliset velat. Segmentti toimii kuin pankki, joka lainaa markkinoilta rahaa ja välittää lainattua rahaa edelleen, ja saa siitä sitten tuottoa lainamarginaalin muodossa.

Lisäksi on hyvä huomata, että taseen loppusummasta eli 257 miljardista dollarista noin 160 miljardia dollaria kuuluu Ford Credit -segmentille.

f-velkaisuus-q32019

Edellä mainituista syistä koko Fordin taseen tiedoista lasketut velkaantumisen tunnusluvut ovat kehnoja eli omavaraisuusaste on 15 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 310 prosenttia.

Automotive-segmentin gearing on erinomainen, sillä segmentin korolliset velat ovat noin 14,2 miljardia dollaria ja likvidit varat noin 22,3 miljardia dollaria. Näin segmentin rahavarat ovat selvästi velkoja suuremmat (tilanne Q3/2019).

Rahavirta

Ford:n liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvutrendissä vuodesta 2012 alkaen. Tätä ja vapaan rahavirran käyrää on hyvä verrata tuloslaskelman nettotuloskäyrään. Nyt viime vuosien aikana rahavirrassa on nähtävissä laskua. Tähän vaikuttaa osaltaan Kiinan heikko myyntitilanne.

Capex-investoinnit ovat hienoisessa ja maltillisessa nousussa ja ovat nyt noin 7,0 – 8,0 miljardia dollaria vuodessa. Sähköisten ja älyautojen kehitys todennäköisesti nostaa investointien määrä tulevaisuudessa.

Analyysin lopussa olevasta taulukosta voi nähdä, että ”Investoinnit: muut” -rivi sisältää yhteensä noin 94 miljardin dollarin edestä kassastamaksuja (vuodet 2012-2018). Nämä ovat suurelta osin Ford Credit -segmentin lainojen hallintaan liittyviä eriä.

f-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on liiketoiminnan rahavirran tapaan hyvässä kasvutrendissä. Ford pystyy tuottamaan kassaan rahaa kiihtyvällä tavalla. Vuoden 2018 pudotusta selittänee Kiinan toimintojen haasteet. Ja nettotulokseen verrattuna Ford:n tilanne näyttää rahavirtojen puolelta paljon selkeämmältä. Ford:n Global Fitness Redesign” -ohjelman tavoitteena on edelleen parantaa rahavirtojen määrää.

Osinkojen suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut varsin tasaisesti noin 25 – 30 prosentissa.

Osinko

Ford alkoi maksamaan osinkoa finanssikriisin jälkeen vuodesta 2011 alkaen. Yhtiö on maksanut lisäosingot Q1/2018 (0,13 USD) sekä Q1/2017 (0,05 USD) ja Q1/2016 (0,25 USD). Sen sijaan Q1/2019 lisäosinkoa ei enää maksettu. Yhtiön normaaliosinko on pysynyt 0,15 dollarissa jo tammikuusta 2015 alkaen.

f-osinko-q32019

Osingonmaksusuhde on ollut keskimäärin noin 60 prosentin tasolla laskettuna viimeiseltä neljältä vuodelta ja kuten todettua, niin suhteessa vapaaseen rahavirtaan noin 30 prosenttia.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Ford Motor Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
1/2020 (e) 0,150 1/2019 0,150 1/2018 0,150
4/2020 (e) 0,150 4/2019 0,150 4/2018 0,150
7/2020 (e) 0,150 7/2019 0,150 7/2018 0,150
10/2020 (e) 0,150 10/2019 0,150 10/2018 0,150
YHTEENSÄ 0,600 0,600 0,600
+0,0% +0,0% +0,0%

Arvioin yhtiön kvartaaliosingon jatkavan 0,15 dollarin tasolla vielä jonkin aikaa. Korjataan ennustetta, sitten jos (ja kun) osinko aikanaan muuttuu. Taulukossa ei ole esitettynä em. lisäosinkoja, joita on siis maksettu tammikuussa vuosina 2016 – 2018.

Q4-osinko oli 0,15 dollaria ja se irtosi 21.10.2019 ja maksetaan 2.12.2019.

Seuraava kvartaaliosinko julkistetaan tammikuun 10 – 15 päivien aikoihin ja arvioin sen olevan edelleen 0,15 dollaria. Seuraavan 12 kuukauden osinko olisi 0,60 dollaria, mikä antaisi noin 7,0 prosentin osinkotuoton (osake 8,61 dollaria).

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (-419) ja osingoilla (-601). Oikaisu on yhteensä -1 020 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (29.10.2019) 8,61 7,65 12,49 12,13 14,09 15,50 15,43 12,95
Lkm (000) 4 006 000 3 998 000 3 998 000 3 999 000 4 002 000 3 958 000 4 087 000 4 015 000
Markkina-arvo (Mrd) 34,49 30,58 49,94 48,51 56,39 61,35 63,06 51,99
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
North America 99 250 96 600 93 500 92 600 91 900
South America 4 000 5 300 5 800 4 800 5 800
Europe 28 000 31 300 29 700 28 500 28 200
Middle East & Africa 2 500 2 700 2 600 3 600 4 000
Asia Pacific & China 10 700 12 400 14 100 12 000 10 700
Mobility 0 26 0 0 0
Ford Credit 12 250 12 018 11 110 10 250 8 990
Muut -200 -6 -35 50 -30
YHTEENSÄ 156 500 160 338 156 775 151 800 149 560
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
North America 7 700 7 607 8 057 9 382 9 500
South America -750 -678 -753 -1 077 -800
Europe -200 -398 367 1 318 350
Middle East & Africa -100 -7 -246 -285 45
Asia Pacific & China -800 -1 102 659 712 827
Mobility -750 -674 -299 -117 0
Ford Credit 3 100 2 627 2 310 1 879 2 086
Muut -1 700 -373 -457 -498 -452
YHTEENSÄ 6 500 7 002 9 638 11 314 11 556
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 40 315 116 185 156 500 160 338 156 776 151 800 149 558 144 077 146 917 133 559
Liikevoitto 605 2 561 6 500 7 002 9 638 11 314 9 922 1 955 14 226 5 881
Nettotulos -420 1 719 1 300 3 677 7 731 4 589 7 327 1 231 11 953 5 665
Marginaali -1,0% 1,5% 0,8% 2,3% 4,9% 3,0% 4,9% 0,9% 8,1% 4,2%
EPS -0,10 0,43 0,32 0,92 1,93 1,15 1,83 0,31 2,92 1,41
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 36 311 33 951 38 927 38 827 35 176 31 150 36 568 35 943
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 220 826 222 589 218 881 199 124 189 749 177 465 165 458 153 463
Tase yhteensä 257 137 256 540 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406
Oma pääoma 34 329 35 932 34 890 29 170 28 642 24 465 26 383 15 947
Vähemmistö 38 134 126 113 109 369 364 364
Korolliset velat 153 641 153 613 154 287 142 970 132 854 119 171 114 688 105 058
Muut vastuut 69 129 66 861 68 505 65 698 63 320 64 610 60 591 68 037
Tase yhteensä 257 137 256 540 257 808 237 951 224 925 208 615 202 026 189 406
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 15 000 15 022 18 096 19 850 16 226 14 507 10 444 9 045
Investoinnit: Capex -8 000 -7 785 -7 049 -6 992 -7 196 -7 463 -6 597 -5 488
Vapaa rahavirta (FCF) 7 000 7 237 11 047 12 858 9 030 7 044 3 847 3 557
Investoinnit: Muut -8 000 -8 476 -12 343 -18 360 -18 966 -13 661 -13 134 -8 802
Investointien jälkeen -1 000 -1 239 -1 296 -5 502 -9 936 -6 617 -9 287 -5 245
Rahoitus: Voitonjako -3 000 -3 069 -2 715 -3 521 -2 509 -3 916 -1 787 -888
Rahoitus: Muut 4 000 2 947 6 109 10 921 16 775 7 339 9 920 4 593
Rahavarojen muutos 0 -1 361 2 098 1 898 4 330 -3 194 -1 154 -1 540
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,40 0,15
Osinko (lisä) 0,13 0,05 0,20
Osinko yhteensä 0,60 0,73 0,65 0,80 0,60 0,50 0,40 0,15
Osinkotuotto 7,0% 9,5% 5,2% 6,6% 4,3% 3,2% 2,6% 1,2%
Osinko/nettotulos 184,9% 79,4% 33,6% 69,7% 32,8% 160,8% 13,7% 10,6%
Osinko/FCF 34,3% 40,3% 23,5% 24,9% 26,6% 28,1% 42,5% 16,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 6,4 5,1 6,0 5,9 7,1
PE (3v) 8,1 5,7 7,6 11,1 8,2 9,8 5,0 4,8
PE 26,5 8,3 6,5 10,6 7,7 49,8 5,3 9,2
EV/EBIT 23,4 21,5 17,2 13,5 15,5 76,4 9,9 20,6
Oma pääoma/osake 8,58 9,02 8,76 7,32 7,18 6,27 6,54 4,06
P/B 1,00 0,85 1,43 1,66 1,96 2,47 2,36 3,19
ROE 3,7% 10,3% 24,0% 15,8% 27,3% 4,8% 55,5% 36,1%
ROI 3,4% 3,7% 5,3% 6,8% 6,5% 1,4% 10,8% 5,0%
Omavaraisuusaste 13,4% 14,1% 13,6% 12,3% 12,8% 11,9% 13,2% 8,6%
Gearing 341,4% 331,8% 329,4% 355,6% 339,7% 354,4% 292,1% 423,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 9,16 10,23 8,78 7,65 9,25 11,07 11,08 12,49 11,97 11,19
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600
Osinkotuotto (ennuste) 6,6% 5,9% 6,8% 7,8% 6,5% 5,4% 5,4% 4,8% 5,0% 5,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,40 0,54 0,77 0,92 1,58 1,72 1,97 1,93 1,10 0,95
PE 22,9 18,9 11,4 8,3 5,9 6,4 5,6 6,5 10,9 11,8
EV/EBIT 20,8 22,0 21,2 21,5 20,1 19,6 17,4 17,1 16,0 16,2
ROE 4,5% 6,0% 8,5% 10,3% 18,3% 20,0% 23,5% 23,8% 13,6% 11,9%
ROI 3,9% 3,8% 3,7% 3,7% 4,1% 4,5% 5,0% 5,3% 5,7% 5,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus