Fastenal Company: Arvonmääritys

Päivitetty 18.1.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 18.1.2020: 36,80 USD

Laskennan parametrit

Fastenal on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Fastenal Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Loppu­vuosi
Nettotulos 800 800
EPS 1,390 1,390
Osinko 1,000 0,000 1,000
Oma pääoma 2 666
Oma pääoma/osake 4,632

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 1,90 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 1,2x sekä oman pääoman riskilisänä 5,20 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 8,14 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,14%   1,90% +1,20*5,20% + 0,0%
Osakkeita 575 600   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 9,96%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,53%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 79,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,73%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,14 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,4 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,14 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

fast-kaanteinenarvonmaaritys-q42019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 27,35 26,15 36,95 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80
Nettotulos 548 752 791 800 880 967 1 064 1 170
Muutos % 9,8% 37,2% 5,2% 1,1% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
EPS 0,95 1,31 1,38 1,39 1,53 1,68 1,85 2,03
PE 28,8 20,0 26,8 26,5 24,1 21,9 19,9 18,1
Osinko 0,640 0,770 0,870 1,000 1,098 1,207 1,328 1,460
Osinkotuotto 2,3% 2,9% 2,4% 2,7% 3,0% 3,3% 3,6% 4,0%
Oma pääoma 3,64 4,01 4,64 5,02 5,45 5,92 6,45 7,02
P/B 7,52 6,52 7,96 7,33 6,75 6,21 5,71 5,24
ROE 27,2% 34,2% 31,8% 28,8% 29,2% 29,5% 29,9% 30,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (36,80 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,14 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 800 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 880 ja 967 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus