Fastenal Company: Arvonmääritys

Päivitetty 12.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 12.10.2019: 36,34 USD

Laskennan parametrit

Fastenal on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Fastenal Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 800 612 188
EPS 1,393 1,065 0,327
Osinko 0,870 0,650 0,220
Oma pääoma 2 586
Oma pääoma/osake 4,502

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 2,20 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 1,2x sekä oman pääoman riskilisänä 5,55 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 8,86 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,86%   2,20% +1,20*5,55% + 0,0%
Osakkeita 574 400   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 11,78%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,65%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 65,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,67%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,86 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,86 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,86 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

fast-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 23,49 27,35 26,15 36,34 36,34 36,34 36,34 36,34
Nettotulos 499 548 752 800 894 1 000 1 117 1 249
Muutos % -3,3% 9,8% 37,2% 6,4% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8%
EPS 0,86 0,95 1,31 1,39 1,56 1,74 1,95 2,17
PE 27,2 28,8 20,0 26,1 23,3 20,9 18,7 16,7
Osinko 0,600 0,640 0,770 0,870 0,905 1,012 1,131 1,264
Osinkotuotto 2,6% 2,3% 2,9% 2,4% 2,5% 2,8% 3,1% 3,5%
Oma pääoma 3,34 3,64 4,01 4,61 5,26 5,99 6,80 7,71
P/B 7,03 7,52 6,52 7,88 6,91 6,07 5,34 4,71
ROE 26,7% 27,2% 34,2% 32,3% 31,5% 30,9% 30,4% 30,0%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (36,34 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,86 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 800 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 894 ja 1 000 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus