Fastenal Company: Arvonmääritys

Päivitetty 12.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 12.6.2019: 32,35 USD

Laskennan parametrit

Fastenal on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Fastenal Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 815 194 621
EPS 1,422 0,339 1,084
Osinko 0,860 0,430 0,430
Oma pääoma 2 397
Oma pääoma/osake 4,183

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,25x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,60%   3,0% +1,25*4,5% + 0,0%
Osakkeita 573 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 9,92%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen 0,53%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 65,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 1,67%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,60 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,60 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,60 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

fast-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 499 548 752 815 896 985 1 082 1 190
Muutos % -3,3% 9,8% 37,2% 8,4% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9%
EPS 0,86 0,95 1,31 1,42 1,56 1,72 1,89 2,08
PE 27,2 28,8 20,0 22,7 20,7 18,8 17,1 15,6
Osinko 0,600 0,640 0,770 0,860 0,925 1,016 1,117 1,228
Osinkotuotto 2,6% 2,3% 2,9% 2,7% 2,9% 3,1% 3,5% 3,8%
Oma pääoma 3,34 3,64 4,01 4,84 5,48 6,18 6,95 7,80
P/B 7,03 7,52 6,52 6,69 5,91 5,24 4,65 4,15
ROE 26,7% 27,2% 34,2% 32,2% 30,3% 29,5% 28,8% 28,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (32,35 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,60 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 815 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 896 ja 985 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset